ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ"

Transkript

1 ÇORLU BELEDİYESİ ÇORLU (TEKİRDAĞ) ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, YENİCE KÖYÜ MEVKİİ, ÇED Raporu Di Mühendislik Madencilik Müşavirlik Enerji Danışmanlık Çevre San. Tic. Ltd. Şti. Adres: Boğaz Sok. No: 7/4 Kavaklıdere G.O.P Ankara Tel: Fax : HAZİRAN

2 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS NUMARALARI PROJENİN ADI PROJENİN YERİ PROJE BEDELİ PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KOORDİNATLARI PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI, ADRESİ, FAKS ve TELEFON NUMARALARI RAPORU SUNUM TARİHİ Çorlu Belediyesi Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi No:139 Çorlu/Tekirdağ Telefon Faks Çorlu (Tekirdağ) Atıksu Arıtma Tesisi Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Yenice Köyü, Osmanlı Baba mevkii Toplam Yatırım Bedeli: TL Koor. Sırası : Sağa Yukarı Datum : ED-50 Türü : UTM DOM : 25 Ölçek Faktörü : 6 Derecelik Koor. Sırası Datum Türü ZON : - DOM : - Ölçek Faktörü : - Y X Y X : Enlem, Boylam : WGS-84 : COĞRAFİK Çevresel Etki Değerlendirmesi YönetmeliğiEk1 Madde Kapasitesi eşdeğer kişi ve/veya m 3 /gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri. Di Mühendislik Müşavirlik Enerji Danışmanlık Çevre Maden Jeoloji Harita Taşımacılık İnşaat San ve Tic Ltd. Şti GOP Mah. Boğaz Sok. 7/4 Kavaklıdere/ANKARA Tel: Faks: HAZİRAN /2013 i

3 İçindekiler Tabloların Listesi Şekillerin Listesi İÇİNDEKİLER ii iv v 1 PROJENİN TANIMI VE GAYESİ Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü Proje Karakteristikleri Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon Ve Benzeri.) Evsel Nitelikli Katı Atıklar Tehlikeli Atıklar Atık Yağlar Ömrünü Tamamlamış Lastikler Tıbbi Atıklar Bitkisel Atık Yağlar Yapı Yerleşimi ve İnşası Esnasında Oluşacak Hafriyat Atıkları (Kazı Fazlası Toprak) ve Hafriyat Miktarı Emisyon Gürültü Yatırımcı Tarafından Araştırılan Ana Alternatiflerin Bir Özeti ve Seçilen Yerin Seçiliş Nedenlerinin Belirtilmesi PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU Proje Yeri ve Alternatif Alanların Mevkii, Koordinatları, Yeri Tanıtıcı Bilgiler PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ (ÖNERİLEN PROJE NEDENİYLE KİRLENMESİ MUHTEMEL OLAN ÇEVRENİN; NÜFUS, FAUNA, FLORA, JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER, DOĞAL AFET DURUMU, TOPRAK, SU, HAVA, (ATMOSFERİK KOŞULLAR) İKLİMSEL FAKTÖRLER, MÜLKİYET DURUMU, MİMARİ VE ARKEOLOJİK MİRAS, PEYZAJ ÖZELLİKLERİ, ARAZİ KULLANIM DURUMU, HASSASİYET DERECESİ (EK- V DEKİ DUYARLI YÖRELER LİSTESİ DE DİKKATE ALINARAK) VE YUKARIDAKİ FAKTÖRLERİN BİRBİRİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DE İÇERECEK ŞEKİLDE AÇIKLANMASI) Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri Nüfus Sağlık Ulaşım ve Haberleşme Olanakları Ekonomik Durum Turizm Madencilik Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu ii

4 3.2. Flora - Fauna Jeolojik Ve Hidrojeolojik Özellikler, Doğal Afet Durumu Genel Jeoloji ve Tektonik Deprem Toprak, Su Ve Hava Dağlar Akarsular İklimsel Faktörler Ve Meteorolojik Özellikler PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER ÖNERİLEN PROJENİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARDAN KAYNAKLANMASI OLASI ETKİLERİNİN TANITIMI (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir) Proje İçin Kullanılacak Alan Doğal Kaynakların Kullanımı, Kirleticilerin Miktarı, (Atmosferik Koşullar İle Kirleticilerin Etkileşimi) Çevreye Rahatsızlık Verebilecek Olası Sorunların Açıklanması Ve Atıkların Minimizasyonu Yatırımın Çevreye Olan Etkilerinin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Tahmin Yöntemlerinin Genel Tanıtımı Çevreye Olabilecek Olumsuz Etkilerin Azaltılması İçin Alınması Düşünülen Önlemlerin Tanıtımı HALKIN KATILIMI Projeden Etkilenmesi Muhtemel Halkın Belirlenmesi Ve Halkın Görüşlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Çalışmasına Yansıtılması İçin Önerilen Yöntemler, Görüşlerine Başvurulması Öngörülen Diğer Taraflar, Bu Konuda Verebileceği Diğer Bilgi Ve Belgeler, YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ NOTLAR VE KAYNAKLAR EKLER HAZIRLAYANLARIN TANITIMI iii

5 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1. Toplam Atıksu Debisi... 4 Tablo 2. Su Kullanım Süreleri... 4 Tablo 3. Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme Debileri... 5 Tablo 4. Belediye Atıksu İstatistikleri... 8 Tablo 5. Kanalizasyon Şebekesi ve Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Belediye Sayıları ve Nüfusu... 9 Tablo 6. Türkiye ve Tekirdağ İlinde Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Tablo 7. Faaliyet Alanının Koordinatları Tablo 8.Tekirdağ İli Merkez ve İlçelerinin Yıllara Göre Nüfusları Tablo 9. Tekirdağ İli ve Çorlu İlçesinde Bulunan Sağlık Kuruluşları Tablo 10. Tekirdağ İlinde Bulunan Hastane ve Yatak Sayısı Tablo 11. Tekirdağ İlinde Çalışan Sağlık Personel Sayısı Tablo 12. Çorlu İlçesinde Bulunan Hastane ve Yatak Sayısı Tablo 13. Çorlu İlçesinde Çalışan Sağlık Personel Sayısı Tablo 14.Tekirdağ ınkomşu İlveİlçelerineOlanUzaklığı Tablo 15. TürkiyeveTekirdağ dakimadenvetaşocağısektörübilgileri Tablo 16. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Yılları Arasındaki Ortalama Sıcaklıklar. 36 Tablo 17. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi ne Ait Yağış Rejimleri Tablo 18. Bağıl Nem Değerleri Tablo 19. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi ne Ait Ortalama Rüzgâr Hızları Tablo 20. Projeden Kaynaklanacak Atıksu Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri Tablo 21. Atıksu Analiz Sonuçları Tablo 22. Atıksuyun Kirlilik Yükleri Tablo 23. Arıtılmış Su Deşarj Kriterleri Tablo 24. Projeden Kaynaklanacak Katı Atık Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Nüfus Tahminleri Grafiği... 1 Şekil 2. Faaliyet Alanı Google Earth Görüntüsü... 3 Şekil 3. Proses Akım Şeması... 7 Şekil 4. Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Alanı Şekil 5. Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjı Alıcı Ortamı (Değirmen Deresi) Şekil 6. Çorlu İlçesinin Konumu Şekil 7. Proje Alanını Gösterir Karayolları Haritası Şekil 8.Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Şekil 9. Tekirdağ İli Deprem Haritası Şekil 10. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Sıcaklık Dağılımı( Verileri) Şekil 11. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Aylık Toplam Yağış Dağılımı Şekil 12. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Yıllık Yönlerin Esme Hızına Göre Çizilmiş Rüzgâr Gülü Şekil 13. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Yıllık Yönlerin Esme Sayıları Toplamına Göre Çizilmiş Rüzgâr Gülü iv

6 1 PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü Proje kapsamında,devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çorlu Belediyesi adına Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Yenice Köyü, Osmanlı Baba mevkiinde Çorlu (Tekirdağ) Atıksu Arıtma Tesisi Projesi yapılmasıplanlanmaktadır. Proje ile Ergene Havzasındaki kirliliği azaltmak, sağlıklı yaşam ve çevre koşullarını oluşturmak amaçlanmıştır. Çorlu İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuyun arıtılması hedeflenmektedir.atıksu arıtma tesisi yeri; Yenice Köyü, Osmanlı Baba mevkiinde, 1705,1706,1708,1709 ve 1710 nolu parsellerde bulunan toplam m 2 alandır.arıtılmış suyun deşarj edileceği; alıcı ortam Değirmen(Asımbey) Deresidir. Ek-1 de tapu kayıtları verilmektedir. Proje kapsamında;çorlu ilçesinin geçmiş nüfus sayım sonuçları incelenerek bu güne kadarki nüfus artış eğilimleri belirlenmiştir. Bu eğilimlerden yola çıkarak gelecekteki nüfus artış eğilimleri tespit edilmiştir. Nüfus artış eğilimleri tespit edilirken bölgedeki ekonomik ve sosyo-politik kısıtlardan kaynaklanabilecek iç-dış göç hareketlerine özellikle dikkat edilmiştir.proje kapasitesinin belirlenmesinde nüfus projeksiyon çalışmaları esas olarak alındığından bu çalışmalar mümkün olduğu kadar, eldeki mevcut veriler ve proje alanına yapılan ziyaretlerde temin edilen izlenim, doküman ve veriler kullanılarak yapılmıştır. Projelendirme çalışmaları 2030 ve 2045 yılı projeksiyon nüfuslarına göre yapılmaktadır yılı nüfusu kişi 2045 yılı nüfusu kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfus tahminleri grafiği Şekil 1. de verilmektedir. 700, , , , , , ,000 İller Bankası Yöntemi İller Bankası Yöntemi (kademeli) Aritmetik Artış Yöntemi Aritmetik Artış Yöntemi (kademeli) Sayım Sonuçları Şekil 1. Nüfus Tahminleri Grafiği 1

7 Yapılması planlanan proje için (mülga) Orman ve Su İşleri Bakanlığı; Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Ergene Nehrinin su kalitesinin kısa vadede (3 yıl) III. sınıf, Orta vadede (5 yıl) II. sınıf su kalitesine çıkartılabilmesi için Havzadaki tüm belediyelerin atıksu arıtma tesislerini kurmasını istemiştir. Bu amaçla DSİ Genel Müdürlüğü Havzadaki 12 Belediyenin atıksu arıtma tesislerinin uygulama projelerinin yaptırılması amacıyla AAT, Proje yapımı ihalelerini gerçekleştirmiş ve proje DSİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesinden Atıksu Dairesi Başkanlığı na devredilmiştir. Projelerin hazırlanmasında sözleşme eki şartname ve talimatnameler ile;20 Mart 2010 tarih ve sayılı Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği (KAAY) ile tarih ve sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, DSİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş. teknik şartnameleri ve kriterleri esas alınmıştır. ER-GE Proje Müh. Müş. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Tekirdağ Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Fizibilite Raporu hazırlanmış ve DSİ tarafından onaylanmıştır. İlgili onay yazıları Ek-2 de verilmektedir. Projenin genel amacı; toplum sağlığı ve hijyeni yönünden atıksuya bağlı risklerin ortadan kaldırılması yoluyla halka sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasıdır. Planlanan proje; 2872 sayılı Çevre Kanunu 10. Maddesi Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. hükmü ve 17 Temmuz 2008 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Uygulanacak Projeler EK-1 Listesi, Madde 17. de Kapasitesi eşdeğer kişi ve/veya m 3 /gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri. kapsamında yer almaktadır. Proje için ÇED Yönetmeliği ne uygun olarak ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. 2

8 Proje Alanı Şekil 2.Faaliyet Alanı Google Earth Görüntüsü 3

9 Proje Karakteristikleri Projeile; Ergene Havzasındaki kirliliği azaltmak sağlıklı yaşam ve çevre koşullarını oluşturmak amacıyla Çorlu İlçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuyun arıtılması için atıksu arıtma tesisi projelendirilmektedir. Atıksu arıtma tesisi yeri; Tekirdağ İli Çorlu İlçesi sınırları içerisinde Yenice Köyü, Osmanlı Baba mevkiinde, 1705,1706,1708,1709 ve 1710 nolu parsellerde bulunan toplam m 2 alandır. Arıtılmış suyun deşarj edileceği; alıcı ortam Değirmen (Asımbey) Deresidir. Projelendirme çalışmaları 2030 ve 2045 yılı projeksiyon nüfuslarına göre yapılmaktadır yılı nüfusu kişi 2045 yılı nüfusu kişi olacağı tahmin edilmektedir. Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi, Çorlu ilçesinden kaynaklanan tüm evsel nitelikli atıksuyu arıtabilecek kapasitede olacaktır. Tesis kapasitesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 1.Toplam Atıksu Debisi Debiler m 3 /gün Evsel atıksu Yağmursuyu sızma İnfiltrasyon Arıtma tesisine gelecek minimum, ortalama, proje ve maksimum debiler aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır: Q proje =Projelendirme debisi, m 3 /saat =Q evsel / n 1 + Q endüstriyel / n 2 + Q infiltrasyon /24 Q ort. =Ortalama debi, m 3 /saat = Q evsel /24 + Q endüstriyel /8+ Q infiltrasyon /24 Q min. = Minimum debi, m 3 /saat = Q evsel / n 3 + Q infiltrasyon / 24 Q maks. =Mak.saatlik debi,m 3 /saat=q evsel /n 4 +Q endüstriyel /n 2 +Q infiltrasyon /24+Q yağmursuyu /24 n 1 n 1, n 2,n 3 ve n 4 değerleri aşağıda verilen tabloya göre seçilmiştir. Nüfus, kişi Tablo 2. Su Kullanım Süreleri Aralık Değer N< <N< <N< <N< N> n n n Seçim 16 4

10 Bu tesiste n 1 değeri 16 saat olarak alınmıştır. 1.Kademe (2030 yılı) için; Qevs Qsızma Q min = = =1.097 m 3 /sa Q ort = Q proje = Qevs Q max = 12 Qevs Qend Qsısız = Qevs Qend Qsısız = Qend Qsızma Qyag = = m 3 /sa = m 3 /sa =3.376 m 3 /sa Kademe (2045 yılı) için; Qevs Qsızma Q min = = = m 3 /sa Q ort = Q proje = Qevs Q max = 12 Qevs Qend Qsısız = Qevs Qend Qsısız = Qend Qsızma Qyag = = 2.320,5 m 3 /sa = 3.425,5 m 3 /sa =4.751 m 3 /sa. Tablo 3. Atıksu Arıtma Tesisi Projelendirme Debileri I.KADEME II. KADEME m 3 /sa m 3 /sn m 3 /gün m 3 /sa m 3 /sn m 3 /gün Q min , , Q ort , , Q prj , , Q max , , Alıcı ortamın niteliğine göre evsel atıksuyun arıtımında uygulanacak arıtma yöntemi ileri arıtmadır. İleri arıtma; ön arıtma ile karbonun yanı sıra azot ve fosforunda giderildiği biyolojik arıtma sistemlerinden oluşmaktadır. Ayrıca arıtılmış suyun sulama suyu olarak kullanılabilmesi için Hızlı Kum filtresi ve UV üniteleri ilave edilmiştir. Biyolojik arıtma prosesi; A 2 /O, 5 kademeli Bardenpho ve kademeli besleme yapmaya izin verebilen bir sistem olarak tasarlanmıştır. Çorlu (Tekirdağ)Atıksu Arıtma Tesisi ProjesitasarlanmasındaATV Standartları esas alınmıştır. Havalandırma ve biofosfor havuzları ile ilgili proses hesapları ve çamur hesapları ortalama atıksu debisine ve buna bağlı kirlilik yüklerine göre tesisteki diğer üniteler olan fiziksel arıtma ve son çöktürmeler ise maksimum debiye göre tasarlanmıştır. 5

11 Tesisin kademelendirilmesinde mevcut nüfusun ve ileriye yönelik çeşitli yöntemlerle yapılan nüfus projeksiyonları sonucunda bulunan nüfuslar neticesinde 2030 ve 2045 yılı nüfus ve dolayısı ile debi değerlerine göre 2030 ve 2045 yılına göre 2 kademeli olarak inşaatı yapılacaktır. Stabil çamur elde edilmesi için gerekli ATV standardı olarak uzun havalandırma çamur yaşı ts=20,29 gün alınarak planlanmış ve tesis buna göre boyutlandırılmıştır. Tesis 1. Kademe ortalama m 3 /gün, 2. Kademe de ise ortalama m 3 /gün evsel atıksuyu arıtacak kapasitede ileri biyolojik arıtma tesisi olarak projelendirilmiştir. Çorlu AtıksuArıtma Tesisi 1. ve 2. Kademede aşağıda sıralanan ünitelerden oluşacaktır. İnce ızgaralar Havalandırmalı kum ve yağ tutucular Anaerobik Havuz (Bio-fosfor) Uzun Havalandırmalı Biyolojik Arıtma Havuzu (Anoksik ve Aerobik reaktör) Çöktürme tankı Hızlı Kum Filtresi ve UV Ünitesi Çamur susuzlaştırma (santrifüj) Çorlu Belediyesi şebeke ve kolektör hattı projeleri ilbank tarafından yeni ihale edilecektir. Dolasıyla tesise atıksu girişini halihazırda sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır. Ayrıca arıtma alanının şehir sınırlarına 6 km dışındadır ve arıtmaya atıksuyu getirecek kolektör hatının kotları öngörülülememektedir bu sebeple terfi istasyonun nerede yapılması gerekeceği bilinmemektedir.bu nedenlerle terfi Kolektör hattı projesi kapsamına alınmıştır ve yapılacak terfi haznesinde pompaların korunması amacıyla kaba ızgara yapılmasıda zorunludur. AAT içinde ayrıca kaba ızgara yapısına gerek kalmamıştır. Prosesin şematik akış diyagramı Şekil 3 de verilmiştir. Kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların tümü öncelikle ön arıtma ünitelerine alınacaktır. Ön arıtma üniteleri,ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitelerinden oluşacaktır. Atıksuyun tesis girişinde ph değerinin ölçümü için phmetre cihazı bulunacaktır. Ön arıtma işlemlerinden geçen atıksu biyolojik arıtmaya alınacaktır. Biyolojik arıtma üniteleri, daha önceden belirlenmiş deşarj kriterlerine uygun olarak karbon ile birlikte azot ve sadece biyolojik fosfor giderimi yapacak şekilde projelendirilecektir. Seçilen biyolojik arıtma prosesi; 5 kademeli Bardenpho prosesidir. Biyolojik arıtma ünitesi; anaerobik reaktör, 1. anoksik reaktör, 1. Aerobik, 2. Anoksik ve 2. Aerobik reaktörden ve çöktürme tankından oluşacaktır. Anoksik ve aerobik reaktörler carrousel tank şeklinde tasarlanmıştır. Ön arıtma işlemlerinden geçen atıksular öncelikle anaerobik reaktöre alınır. Biyolojik fosfor giderimi bu havuzda gerçekleşecektir. Beş kademeli Bardenphoprosesi azot ve fosforun birliktearıtımı için kullanılmaktadır.bardenphoprosesindedenitrifikasyonun olabilmesi için karbon kaynağı olarak hem atıksudaki karbon, hem de içselsolunum hidrolizi sonucu oluşan karbon kullanılır. Karbon oksidasyonu, nitrifikasyon vedenitrifikasyon reaksiyonları için havuzda ayrı bölümler oluşturulur. Atıksu anaerobik reaktörden sonra anoksik olandenitrifikasyon reaktörüne girer. Bu reaktöre aynı zamanda karbon oksidasyonu-nitrifikasyonreaktörü 6

12 (aerobik 1) çıkış suyu da geri döndürülerek verilmektedir. Atıksudaki karbon, geridöndürülen sudaki nitratı denitrifiye etmek için kullanılır. Organik yükleme yüksekolduğundan, denitrifikasyon da hızlıdır. Atıksudaki amonyum ilk anoksik ortama girmektedirve hiçbir değişime uğramadan sistemdeki aerobik 1 tankına gelir. Bu tanktan çıkannitrifiye olmuş atıksu, ikinci anoksik reaktöre girer. Bu ikinci reaktörde içsel solunum ilekarbon sağlanır ve denitrifikasyon gerçekleştirilir. İkinci aerobik reaktör nispeten küçük olup,azot gazının ortamdan uzaklaştırılması için kullanılır. İkinci anoksik reaktörde sonhavalandırmada nitrifiye olmuş çamurdan ayrılan amonyağın denitrifikasyonu gerçekleştirilir. Aerobik reaktörlerdeki reaksiyonlar sırasında mikroorganizmalar için gerekli oksijen blower tarafından temin edilecek ve tank tabanına yerleştirilen hava boruları ve difüzörler vasıtasıyla suya ince kabarcıklar şeklinde verilecektir. Havuzdaki oksijen konsantrasyonu havuza monte edilecek oksijenmetre cihazları vasıtasıyla ölçülüp, blowerı kumanda etmesi sağlanacaktır. Havuzun havalandırılmasının yanında flokların çökelmesini önlemek amacıyla karışımının da sağlanması gerekmektedir. Havuzda karışım sağlaması amacıyla dalgıç mixerler temin edilecektir. Anaerobik ve anoksik reaktörlerde atıksu içerisindeki çökelebilecek katıların çökelmesini önlemek amacıyla dalgıç tip mixerler bulunacaktır. Atıksu arıtma tesisinin 2030 ve 2045 yılı için proje debileri hesaplanmıştır. Atıksu arıtma tesisinin genel yerleşim planı Ek-3 de verilmiştir. Şekil 3. Proses Akım Şeması 7

13 Projenin işletme süresi proje hedef yılı olarak 2045 yılına kadardır. Tesis iki kademede yapılacaktır. İlk kademede öngörülen tesisler 2030 yılı ihtiyaçlarına göre projelendirilecektir. Bunun ilk bir yılı proje yapımı ve ihale dönemi ile diğer bir yılı (2013)yatırımların yapılmasıdır ikinci kademe tesisleri ise 2030 yılından önce devreye alınacak, bu çerçevede tüm nüfus ve debi projeksiyonları da gözden geçirilerek gerekirse revizyondan geçirilip ikinci kademe tesislere ait ihale çalışmalarına başlanacaktır. Bu program çerçevesinde tesislerin işletme süresi yaklaşık olarak 30 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre içinde tesisler için gerekli bakım ve onarımın hassas bir biçimde ve arzulanan nitelikte yapılması halinde servis süresinin daha da uzun olacağı öngörülmektedir Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği yılları için Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan 9. Kalkınma Planı nda çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi rekabet gücünün arttırılması için gerekli temel etmenler arasında sıralanmıştır. Atıksu yönetim sisteminde karşılaşılan sorunları içme ve kullanma suyu bölümündedeğinilen konulardan ayrı düşünmek olanaklı değildir. Son yıllarda, atıksuların bertarafedilmesinde kimi adımlar atılmış olsa da, alınan önlemler sanayileşme ve kentleşmenin hızınayetişememiş, sorun giderek büyümeye devam etmiştir. Kanalizasyon sularının arıtılmadanyüzey sularına boşaltılması önemli sorunlar doğurmakta, sanayi işletmelerinin arıtmadanbıraktıkları atıksular tehlike yaratmayı sürdürmektedir. TÜİK in Belediye Kanalizasyon İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre, 2001 yılında veri toplanan toplam 3215 belediyeden 1879 u kanalizasyon hizmeti verirken, bu sayı, 2002 anketuygulanan 1911 belediyeden 1421 inde kanalizasyon şebekesi bulunduğu tespit edilmiştir.yılında 2060 a, 2003 de ise 2164 e çıkmıştır. TÜİK in 2010 yılı verilerine göre anket uygulanan 2950 belediyeden 2235 inde kanalizayon şebekesi bulunduğu belirlenmiştir. TÜİK 2010 yılı belediye atıksu istatistikleri, kanalizasyon şebekesi ve arıtma tesisi ilehizmet verilen belediye sayıları ve nüfusu ve Türkiye ve Tekirdağ ilinde bulunan atıksu arıtma tesisleri verileri aşağıda verilmektedir. Tablo 4. Belediye Atıksu İstatistikleri Türkiye nüfusu Toplam belediye sayısı Toplam belediye nüfusu Anket uygulanan belediye sayısı Anket uygulanan belediye nüfusu Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%) 73 Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı (%) 88 Alıcı ortamlara göre şebekeden deşarj edilen atıksu miktarı(bin m 3 /yıl) Denize Göle-Gölete Akarsuya Araziye Baraja Diğer ortamlara Atıksu arıtma tesisi sayısı 326 Fiziksel 39 Biyolojik 199 Gelişmiş 53 Doğal 35 8

14 Atıksu arıtma tesisi kapasitesi (bin m 3 /yıl) Fiziksel Biyolojik Gelişmiş Doğal Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu miktarı (bin m 3 /yıl) Fiziksel Biyolojik Gelişmiş Doğal Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı 438 Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusu Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı(%) 52 Atıksu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı(%) 62 Belediyelerde deşarj edilen kişi başı günlük atıksu miktarı (litre/kişi-gün) 182 Derin deniz deşarjı yapan belediye sayısı 80 Kaynak: Belediye Atıksu İstatistikleri Veri Tabanı, TÜİK, Tablo 5. Kanalizasyon Şebekesi ve Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Belediye Sayıları ve Nüfusu İl Yıl Toplam belediye sayısı Toplam belediye nüfusu Anket uygulanan belediye sayısı Anket uygulanan belediye nüfusu Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusu Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%) Arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye sayısı Arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusu Arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%) Türkiye Tekirdağ Kaynak: Belediye Atıksu İstatistikleri Veri Tabanı, TÜİK,

15 Tablo 6. Türkiye ve Tekirdağ İlinde Bulunan Atıksu Arıtma Tesisleri Tekirdağ Türkiye İl Yıl Anket uygulanan belediye sayısı Toplam tesis sayısı Toplam kapasite Toplam arıtılan miktar Fiziksel arıtma tesisi sayısı Fiziksel arıtma tesisi kapasitesi Fiziksel arıtma tesisinde arıtılan miktar Biyolojik arıtma tesisi sayısı Biyolojik arıtma tesisi kapasitesi Biyolojik arıtma tesisinde arıtılan miktar Gelişmiş arıtma tesisi sayısı Gelişmiş arıtma tesisi kapasitesi Gelişmiş arıtma tesisinde arıtılan miktar Doğal arıtma sistemi sayısı Doğal arıtma sistemi kapasitesi Doğal arıtma sistemi ile arıtılan miktar Kaynak: Belediye Atıksu İstatistikleri Veri Tabanı, TÜİK, Türkiye geneline bakıldığında, arıtma tesislerinden yararlanan nüfusun genel nüfusa oranı yalnızca %37 dolaylarındadır. OECD üyesi ülkelerde bu değerin ortalama %64 düzeyinde olduğunu belirtmek gerekir. Kentleşme ve nüfus hızını karşılayacak mali ve teknik gücün bulunamaması, kentleşmenin bir plan çerçevesinde gerçekleşmemesi, turizm ve göç hareketleriyle kimi yerleşim yerlerinin aşırı büyümesi, kurumlar arasında görev ve sorumlulukların çakışması ya da işbirliği ve eşgüdümün yeterince sağlanamaması, kaçak su nedeniyle hizmetin bedelinin tam olarak alınamaması bunlardandır. Kuşkusuz, sektörde özelleştirme ve dış kaynaklı finansmanın artmasını da buna eklemek gerekir. Hizmeti sunmak için gereken işgücü ve malzemenin bir bölümünün de yurtdışından sağlandığı bu yöntemin 2-3 kat daha pahalıya mal olduğu hesaplanmaktadır. İçmesuyu Talebini dolayısıyla atıksu üretimini etkileyen faktörler şunlardır: nüfus, iklim, hayat standardı, sanayi ve ticaret merkezlerinin durumu, şebeke basıncı, su kalitesi, park ve bahçe miktarı, kanalizasyon sisteminin mevcudiyeti ve bağlantı oranı, başka su kaynaklarının mevcudiyetidir. Yapılması planlanan Tekirdağ Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Projesiile; Ergene Havzası Koruma Eylem Planı gereklerinin yerine getirilmesi Ergene havzasında yer alan Çorlu İlçesinden kaynaklanan evsel atıksuların arıtılarak yaklaşık 8 km sonrasında Marmara Denizine bağlanan Değirmen Deresi nin su kalitesinin nihai olarak iyileştirilmesi dolayısıyla çevrenin ve doğal kaynakların korunması Arıtılmış atıksuyun sulamada ve/veya endüstride yararlanılması böylece atıksuya ekonomik bir değer kazandırılması Toplum sağlığı ve hijyeni yönünden atıksuya bağlı risklerin ortadan kaldırılması yoluyla halkın sağlıklı yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 10

16 1.2. Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması Atıksu arıtma tesisi yeri; Tekirdağ ili Çorlu ilçesi sınırları içerisinde Yenice Köyü, Osmanlı Baba mevkiinde, 1705, 1706, 1708, 1709 ve 1710 nolu parsellerde bulunan toplam m 2 alandır. Arıtılmış suyun deşarj edileceği; alıcı ortam Değirmen Deresidir. Proje alanının işaretlendiği topoğrafik harita Ek-4 de verilmektedir. Çorlu, Türkiye'nin kuzeybatı (Trakya) bölgesinde olup, 41 derece 07 dakika 30 saniye doğu boylamı ile 27 derece 45 dakika 00 saniye kuzey enlemi arasındadır.çorlu'nun, denizden yüksekliği m arasındadır. Çorlu, Ergene havzasında ve Trakya'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Doğudan; İstanbul'unSilivriilçesi, Muratlı ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgazilçeleri ile çevrilidir. Güneyde ise;marmara DeniziveMarmara Ereğlisiilçesine komşu olmaktadır. Çorlu, Tekirdağ ilinde kapladığı alan bakımından dördüncü sıradadır. Çorlu'nun yüzölçümü yaklaşık 949 km²'dir. Proje alanını gösterir fotoğraflar aşağıda verilmektedir. Şekil 4. Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Alanı 11

17 Şekil 5. Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Deşarjı Alıcı Ortamı (Değirmen Deresi) 1.3. Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon Ve Benzeri.) Planlanan faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında çalışan personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılanması, toz oluşumunu engellemek amacıyla yapılacak spreyleme işlemleri ve beton ıslatma işlemi için su kullanımı oluşacaktır. Söz konusu tesisin inşaat aşamasında işçilerin tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması için prefabrik tipi şantiye kurulacaktır. Faaliyet ile birlikte, inşaat aşamasında toz oluşumu, gürültü oluşumu, iş makinelerinde kullanılan yakıt sonrasında emisyon oluşumu, işçilerden kaynaklı atıksu vekatı atık oluşumu vb. söz konusudur.inşaat ve işletme süreçleri sırasında söz konusu olabilecek çevresel etkiler aşağıda listelenmektedir: Katı atıklar, Su kalitesi, Emisyon, Flora- fauna kaybı, Gürültü. 12

18 Evsel Nitelikli Katı Atıklar Projenin inşaat aşamasında oluşacak olan atıklar; yapılacak kazı ve inşaat işlemlerinden kaynaklanacak katı atıklardan (metalik, ambalaj, cam, tahta, kağıt-karton, organik vb.) oluşacaktır. Geri kazanımı mümkün olan atıklar (metalik atıklar) diğer katı atıklardan ayrı biriktirilerek değerlendirilecek ve uygun şekilde bertaraf edilecektir. Oluşacak olan katı atıklar; niteliklerine göre organik atıklar ve diğer atıklar (plastik, cam, kağıt-karton) olarak iki kalemde; görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzer faktörler yönündençevreyi kirletmeyecek şekilde biriktirilecektir. Oluşacak katı atıklar tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: tarih ve sayılı R.G Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca çevre sağlığını bozmayacak, standartlara uygun çöp bidonunda toplanacak ve anlaşma sağlanan en yakın belediyeye ait depolama sahasına taşınıp bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı konularında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: tarih ve sayılı R.G.), Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Arıtma Çamuru: Atıkların öncelikle geri kazanılması esastır. Geri kazanımı mümkün değilse yakma veya depolama yapılması gerekmektedir. Arıtma çamuru bertaraf edilirken 03/08/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Proje kapsamında uygulacak yöntem karar verme aşamasında olup ÇED Raporunda ayrıntılı bilgi verilecektir Tehlikeli Atıklar Proje kapsamında; inşaat ve işletme aşamasında oluşabilecek tehlikeli atıklar, faaliyet kapsamında yapılacak bakım-onarım işlemleri sırasında açığa çıkması muhtemel; kontamine (Yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, iş makinelerinden çıkmış eski filtreler vb.) atıklardır. Arazinin hazırlanması ve malzeme alımı esnasında kullanılmış lastik, akü, pil, kablo, yağ tutucu filtre, tıbbi atık, atık yağlar vb. tehlikeli atıklar oluşacağı öngörülmektedir. Kullanılacak iş makinelerinin bakım-onarımları ve yağ değişimleri mümkün olduğunda civardaki tesislerde; mümkün olmadığında ise faaliyet alanının uygun bir yerinde kurulacak sızdırmaz beton zemin üzerinde yapılacaktır. Toprağa herhangi bir şekilde yağ veya benzeri maddelerin sızması önlenecektir. 13

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI GIDA NAKLİYE MİMARLIK İNŞ. VE TAAH. BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİS KAPASİTE ARTIRIMI VE YUMURTA TAVUKÇULUĞU YETİŞTİRME TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI (ÇED YÖNETMELİĞİ EK-III KAPSAMINDA

Detaylı

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU MUĞLA İLİ, YATAĞAN İLÇESİ, TURGUT BELDESİ X ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu ANKARA-

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ.

ÇED BAŞVURU DOSYASI. MERSİN İLİ, TARSUS İLÇESİ (Çiçekli Köyü, Kargılı Köyü ve Karsavuran Köyü) MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA PROJESİ (17.07.2008 TARİH VE 26939 SAYILI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ EK-III PROJE TANITIM GENEL FORMATINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR) MERSİN

Detaylı

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR

KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KİLİS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KİLİS OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ FİZİBİLİTE RAPORUNUN HAZIRLANMASI NİHAİ RAPOR KASIM 2014 Bu Rapor io Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Limited Şirketi tarafından, Kilis

Detaylı

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)

51.000.000 USD $ (99.450.000 TL) PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ TELEFONU VE FAKS NUMARALARI CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy Beşiktaş / İSTANBUL Tel : (212) 310 33 00 Faks: (212) 310 33 00 PROJENİN ADI İSKELESİ PROJENİN

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin Tanımı, Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA TESİSİ EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ KİRİŞHANE MAHALLESİ 36 PAFTA 2291-2295 PARSELLER 42 PAFTA 6073-6075-6077 PARSELLER ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ata

Detaylı

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ

ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ENTEGRE SÜT İŞLEME TESİSİ 0 PROJE SAHİBİNİN ADI ÜNAL PEYNİRCİLİK İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. ADRESİ Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Londra Asfaltı Cad. No:73 TEL NO VE FAKS NUMARALARI 0282 427 11 15 ; 0282 427 18 25 PROJENİN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30

PROJE SAHİBİNİN ADI MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. TELEFON VE FAKS NUMARALARI 0312 284 43 30 MURAT KAAN ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. KUZKAYA REGÜLATÖRÜ, HİDROELEKTRİK SANTRALİ VE MALZEME OCAĞI PROJESİ (KUZKAYA-1 REGÜLATÖRÜ VE 3,59 MW (3,700 MWm / 3,590 MWe) LIK HES İLE KUZKAYA-2 REGÜLATÖRÜ VE 2,928 MW

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ VE BORU HATTI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU ÇEBİ METAL SANAYİ TİCARET A.Ş. Fahrettin Kerim Gökay Cad. Bestekâr Saadettin Kaynak Sok. No:2 34662 Altunizade /İSTANBUL Telefon: +90 (216) 547 49 00 Faks: +90 (216) 42874 74 AKARYAKIT DEPOLAMA TESİSİ

Detaylı

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ

HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. HADDEHANE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ENTEGRE PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU KOCAELİ İLİ, KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇED Raporu Nihai ÇED

Detaylı

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI

EBRU KÜMBETOĞLU MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI MERMER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ TAHTALI KÖYÜ 20059354 NOLU İŞLETME RUHSATLI ALAN ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Atabulvarı Altınşehir Mah. 241

Detaylı

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ.

KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KT KARACA TUNA ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. KAVAK REGÜLATÖRÜ VE HES (10,48 MW m /10,06 MW e ) BETON SANTRALİ KIRMA-YIKAMA-ELEME TESİSİ Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Hasandede Köyü ÇED RAPORU x NİHAİ ÇED RAPORU

Detaylı