Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA 11 Haziran 2013 Bursa Mali İşbirliği Başkanlığı

2 SUNUMUN İÇERİĞİ TR- AB Mali İşbirliği İlişkileri Tarihçe IPA Dönemi IPA-Bileşenler AB Bakanlığı Tarafından Yürütülen Projeler Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları Yeni Çağrılar

3 TÜRKİYE- AB MALİ İŞBİRLİĞİ Gümrük Birliği Öncesi Türkiye ye Verilen Yardımlar ( ) Gümrük Birliği öncesi dönemde Türkiye ye yönelik mali yardımlar esas olarak Ankara Anlaşmasına ek Mali Protokoller çerçevesinde yürütülmüştür. Gümrük Birliği Dönemi ( ) Gümrük Birliği Dönemi (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Gümrük Birliği sonrasında Türkiye ye AB bütçe kaynaklarından ve Topluluğun Akdeniz ülkelerine yönelik programından kredi ve hibe yardımları yapılması öngörülmüştür. Adaylık Dönemi Yardım ( ) Avrupa Birliği nin Aralık 1999 da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi nde Ülkemizin tam üyeliğe adaylığının kabul edilmesiyle, Avrupa Birliği ile ilişkiler yeni bir sürece girmiştir. Söz konusu değişiklik Türkiye-AB mali işbirliğine de yansımıştır.

4 TÜRKİYE- AB MALİ İŞBİRLİĞİ Yeni dönem çerçevesinde Türkiye ile AB arasındaki mali işbirliğinin işleyiş biçiminde de önemli değişiklikleri olmuştur. Adaylık süreci içinde ülkemize sağlanacak mali yardımların, münhasıran Katılım Ortaklığı ve Ulusal Programda yer alan önceliklere yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, diğer Aday Ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni bazı yapılar oluşturulmuştur. Bu yeni yapılanma Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi veya Merkezi Olmayan Yapılanma olarak adlandırılmaktadır.

5 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS) Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO) Hazine Müst. sorumlu Başbakan Yardımcısıdır. Ulusal IPA Koordinatörü (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) Hazine Müsteşarı Ulusal Fon (NF) Hazine Müsteşarlığı Stratejik Koordinatör Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Program Otoritesi Denetim Otoritesi (AA) Hazine Kontrolörleri Kurulu Yararlanıcı Kurumlar Yetkili Akreditasyon Görevlisinin sekretarya hizmetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülür. Tüm bileşenlerin genel koordinasyonu, IPA I. bileşenin programlaması, izlenmesi ve değerlendirilmesi. (29 Ekim 2008 tarihli Komisyon kararı ile yetki devri alınmıştır.) AB yardımlarının mali yönetimi (Ulusal Fon aracılığıyla). IPA çerçevesinde sağlanacak yardımların mali yönetimi. IPA III. ve IV. bileşenleri kapsamında sağlanacak yardımların koordinasyonu. Projelerin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama işlemleri. IPA III., IV. ve V. bileşenlerin Operasyonel Programlarının hazırlanması ve uygulaması. IPA ya ilişkin tüm yönetim ve kontrol sistemlerinin ve faaliyetlerinin denetlenmesi. Proje faaliyetlerinin yürütülmesi.

6 TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİ - BU SÜREÇ NEDEN ÖNEMLİDİR? Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri sürecinin somut getirilerinden bir tanesi AB tarafından Türkiye ye sağlanan Yardımlardır dönemi için Türkiye ye tahsis edilen kaynak miktarı 4,8 milyar Avrodur. (2013 için tahsis edilen meblağ: 902,9 Milyon Avro) Ulaştırmadan çevreye bir çok alanda alt yapı projelerinin yanı sıra, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikte yüzlerce proje ile reform sürecine destek sağlanmaktadır.

7 TÜRKİYE- AB MALİ İŞBİRLİĞİ Ülke Yüzölçümü (km²) Euro/km² Nüfus-2006 Euro/Kişi Toplam ( ) Yaklaşık Paylaşım Oranı. Hırvatistan % Makedonya % Türkiye % Arnavutluk % Bosna Hersek % Karadağ % Sırbistan % Kosova % %0.5 den İzlanda , az Toplam ,00%

8 TÜRKİYE- AB MALİ İŞBİRLİĞİ döneminde Yardımları Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile beş bileşen kapsamında kullanılmaktadır: 1. Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 2. Sınır Ötesi İşbirliği 3. Bölgesel Kalkınma 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 5. Kırsal Kalkınma

9 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI IPA ( ) BİLEŞENLERİ Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü (NIPAC) AB Bakanlığı Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (NAO) Hazine Müsteşarlığı Stratejik Koordinatör (SC) (Kalkınma Bakanlığı) Sınırötesi İşbirliği Geçiş Dönemi Desteği (AB Bakanlığı) ve Kurumsal Yapılanma (AB Bakanlığı) -Siyasi kriterler -Müktesebat Uyumu -Sivil Toplum Diyalogu Bölgesel Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Operasyonel Program Ulaştırma (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) Operasyonel Program Bölgesel Rekabet Edebilirlik (Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi İnsan Kaynaklarının Geliştirlmesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınma (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı- TKDK)

10 IPA I. BİLEŞEN Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma -Siyasi kriterler, -Sivil toplum diyaloğu, -AB Müktesebatına uyum, alanlarında kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan kurumsal kapasiteyi geliştirme projeleri. IPA'nın Bileşenlere Göre Dağılımı ( ) (Milyon ) Yıllar Toplam I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 256,7 256,1 239,6 217,8 231,2 227,5 246, ,1

11 KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME ÖRNEK PROJELER Türkiye de İnsan Hakları Reformlarının Uygulanması İçin Destek Projesi (5,4 Milyon Avro/Tamamlandı) Türkiye de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi (3 Milyon Avro/Tamamlandı) Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi (1,5 Milyon Avro/Tamamlandı) Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Yaygınlaştırılması Projesi (5,8 Milyon Avro/Tamamlandı) Özürlü Bireylere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (4 Milyon Avro/Tamamlandı) Yüksek Yargı Organlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi (4 Milyon Avro/Devam Ediyor) Mülteci ve Sığınmacılar İçin Kabul, Tarama ve Barınma Merkezlerinin Tesisi (82 Milyon Avro/Devam Ediyor)

12 KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRME ÖRNEK PROJELER Türkiye nin Adli Tıp Kapasitesinin Artırılması Projesi (18,1 Milyon Avro/Devam Ediyor) Türkiye İş Kurumu na Destek - Aktif İşgücü Programları (50 Milyon Avro/Tamamlandı) Türkiye de Liman ve Kıyı Alanlarında Deniz Emniyetinin Artırılması (1,5 Milyon Avro/Tamamlandı) Türkiye de Karayolu Güvenliğinin Arttırılması (18,8 Milyon Avro/Tamamlandı) Gümrüklerin Modernizasyonu - II (22,8 Milyon Avro/Tamamlandı) Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi (16,8 Milyon Avro/ Devam Ediyor) Koyun ve Keçilerin Aşılanması ve Küpelenmesi Projesi (44,6 Milyon Avro/ Devam ediyor) Türkiye de Şap Hastalığının Kontrol Altına Alınması Projesi (65,4 Milyon Avro/Tamamlandı)

13 Koyun ve Keçilerin Aşılanması ve Küpelenmesi Projesi (44,6 Milyon Avro) Devam Ediyor (26 milyon koyun ve keçi aşılandı ve küpelendi)

14 Türkiye de Mahkeme Yönetimi Sistemine Destek Projesi - Tamamlandı (3 Milyon Avro)

15 Türkiye nin Adli Tıp Kapasitesinin Artırılması Projesi (18,1 Milyon Avro) Devam Ediyor

16 Gümrüklerin Modernizasyonu-II (22,8 Milyon Avro) - tamamlandı

17 IPA II. BİLEŞEN Sınır Ötesi İşbirliği Yararlanıcı ülkenin diğer yararlanıcılar veya üye devletlerle birlikte bölgesel, bölgelerarası ve sınır ötesi işbirliği programlarına katılmasını hedeflemektedir. İşbirliğinin yanı sıra üye ve komşu ülkeler arasındaki diyaloğa katkıda bulunmak, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma, çevre, kültür ve eğitim alanlarında uygulanan projelere destek sağlanması amaçlanmaktadır. IPA'nın Bileşenlere Göre Dağılımı ( ) (Milyon ) Yıllar Toplam II Sınır Ötesi İşbirliği 2,1 2, ,1 2,1 2,2 20,4

18 IPA II. BİLEŞEN Sınır Ötesi İşbirliği Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı (www.ab.gov.tr, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (www.ab.gov.tr,

19 SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ÖRNEK PROJELER Sınır Ötesi İşbirliği Edirne ve Elhovo da Dinlenme, Spor ve Turizm Olanakları Yaratma Projesi Proje Ortakları : Edirne Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, Elhovo Belediyesi Bütçe: Avro Kadınların Sınır Ötesi Dünyası Proje Ortakları : Edirne Sanayi ve Ticaret Odası, Yambol Sanayi ve Ticaret Odası Bütçe: Avro Gelişen Tarım Gelişen Sosyal Ağlar Proje Ortakları : Kırcasalih Belediyesi, Küçük ve Orta Ölçekleri Yerel İş Birlikleri, Avrupa Bütünleşme Ajansı Bütçe: Avro Karadeniz Deprem Güvenliği Ağı Yararlanıcı: Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Proje ortakları: Bulgaristan, Moldova, Türkiye / Bütçe: Avro

20 SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ ÖRNEK PROJELER Gelişen Tarım Gelişen Sosyal Ağlar Avro devam ediyor Karadeniz Deprem Güvenliği Ağı Avro devam ediyor

21 IPA III. BİLEŞEN Bölgesel Kalkınma Ulaştırma, Çevre ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik alanlarında belirlenen önceliklerle uyumlu olarak sunulan projeler. IPA'nın Bileşenlere Göre Dağılımı ( ) (Milyon ) Yıllar Toplam III Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 293,4 356,8 378, ,3

22 IPA III. BİLEŞEN Ulaştırma: Bölgesel Kalkınma Demiryolu altyapısının güçlendirilmesi, Liman altyapısının geliştirilmesine yönelik altyapı yatırım projeleri. Çevre: (belediyeler ve belediye birlikleri tarafından hazırlanan) Entegre katı atık dönüştürme yöntemlerinin geliştirilmesi, Atık su arıtma hizmetlerinin geliştirilmesi, İçme suyu temini ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırım projeleri. Bölgesel Rekabet Edebilirlik: (kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, OSB ve Küçük Sanayi Siteleri yönetimleri, ulusal ve yerel sanayi ve ticaret odaları, birlikler, dernekler, üniversiteler, bilimsel kuruluşlar ve araştırma merkezlerince hazırlanan) Girişimcilik, KOBİ lerin güçlendirilmesi, KOBİ lerde araştırma-geliştirmenin teşvik edilmesi, İnovasyon, Sanayi bölgelerinin yeniden yapılandırılması, Bilgi toplumunun geliştirilmesi, Turizmin geliştirilmesine yönelik projeler (hibe programları).

23 BÖLGESEL KALKINMA ÖRNEK PROJELER Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze Kesimi (154.5 Milyon Avro/Devam Ediyor) Samsun-Kalın Demiryolu Hattı nın Modernizasyonu Projesi (308 Milyon Avro / Programlanıyor) Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattını Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu (345 Milyon Avro / Devam Ediyor) Lüleburgaz Atıksu Projesi (14,3 Milyon Avro / Programlanıyor) Akçaabat Su ve Atıksu Projesi (23,7 Milyon Avro/ Programlanıyor) Erzincan Su ve Atıksu Yatırımı Projesi (35,3 Milyon Avro/Programlanıyor) Çarşamba Atıksu Projesi (10,2 Milyon Avro/Programlanıyor) Çorum Katı Atık Projesi (22,3 Milyon Avro/Programlanıyor)

24 BÖLGESEL KALKINMA ÖRNEK PROJELER Ordu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi (25,6 Milyon Avro/Devam Ediyor) Seydişehir Su Projesi (8,5 Milyon Avro/İhale Aşamasında) Van Katı atık Projesi (26,1 Milyon Avro/İhale Aşamasında) Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi Projesi - TOBB (8,5 Milyon Avro/Devam Ediyor) Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezinin Kurulması Projesi (7,8 Milyon Avro / Hazırlık aşamasında) (Kayseri) Su Ürünleri İşleme ve Depolama Tesisi (8,5 Milyon Avro / Hazırlık aşamasında) (Sinop) GAP İlleri Çırçır-Presse İşletmelerinin Koordinasyon Ve İşbirliklerinin Geliştirilmesi İle Kümelenme (5,3 Milyon Avro / Hazırlık aşamasında) (Diyarbakır)

25 BÖLGESEL KALKINMA ÖRNEK PROJELER

26 BÖLGESEL KALKINMA ÖRNEK PROJELER «Ordu Atık Su Arıtma Tesisi» (25,6 Milyon Avro/Devam Ediyor)

27 IPA IV. BİLEŞEN İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Avrupa İstihdam Stratejisi çerçevesinde Avrupa Sosyal Fonu nun kullanımına hazırlamaya hizmet etmektedir. Uygulaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. (kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve STK larca hazırlanan) İstihdam, Eğitim, Sosyal içermeye yönelik projeler (hibe programları). IPA'nın Bileşenlere Göre Dağılımı ( ) (Milyon ) Yıllar Toplam IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 83,9 96,0 479,6

28 İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEK PROJELER GELENEKSEL ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ İLE KADINLARA İSTİHDAM PROJESİ (VAN) Avro TRİKOTAJ SEKTÖRÜNÜN NİTELİKLİ İŞGÜCÜ TEMİNİ ( BİNGÖL) Avro KADIN İSTİHDAMININ SERACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİYLE ARTTIRILMASI (ARTVİN) Avro ENGELLİ BAKIM HİZMETİNDE ÇALIŞACAK ARA ELEMAN YETİŞTİRME PROJESİ (SAMSUN) Avro İŞSİZ KADINLARIN ÇOCUK BAKIMI EĞİTİMİYLE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİNİN ARTTIRILMASI (TRABZON) Avro TEKSTİLDE KADIN GİRİŞİMCİ VE İSTİHDAMI PROJESİ (ORDU) Avro METAL SEKTÖRÜ KOBİLERİNDE VERİMLİ İSTİHDAM İÇİN YENİ VİZYON (ANKARA) Avro HAYAT BOYU REKABET (GAZİANTEP) Avro

29 İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEK PROJELER METAL SEKTÖRÜ KOBİLERİNDE VERİMLİ İSTİHDAM İÇİN YENİ VİZYON (ANKARA) Avro GELENEKSEL ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ İLE KADINLARA İSTİHDAM PROJESİ (VAN) Avro

30 IPA V. BİLEŞEN Kırsal Kalkınma Tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, üretici bireylere, kooperatiflere ve üretici birliklerine hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanması. Tarımsal işletmelerin (süt ve et üreten) yeniden yapılandırılması ve AB standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar, Tarım (Süt ve süt ürünleri/ et ve et ürünleri, meyve ve sebze) ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması ve Topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar, Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi. IPA'nın Bileşenlere Göre Dağılımı ( ) (Milyon ) Yıllar Toplam V Kırsal Kalkınma 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 189,7 213,0 865,7

31 KIRSAL KALKINMA ÖRNEK PROJELER 100 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI TESİSİ (AFYON) Avro MODERN TEKNOLOJİ SÜT ÜRETİM TESİSİ (ÇORUM) Avro AB STANDARTLARINA UYGUN 100 BAŞLIK SÜT İŞLETMESİ YAPIMI (AMASYA) Avro 100 BAŞLIK SÜT İNEKÇİLİĞİ TESİSİ KURULMASI (TOKAT) Avro SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN ORGANİK BAL (TRABZON) Avro HATAY'IN YÖRESEL DOĞAL ZEYTİNYAĞI TESİSİ (HATAY) Avro SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSİ PROJESİ (ORDU) Avro 100 BAŞ SÜT ÜRETİM İŞLETMESİ (SİVAS) Avro

32 KIRSAL KALKINMA ÖRNEK PROJELER 100 BAŞLIK SÜT SIĞIRCILIĞI TESİSİ; Afyon Hibe miktarı: Avro 100 BAŞLIK YARI AÇIK SÜT SIĞIRCILIĞI ÇİFTLİĞİ KURULUM; PROJESİ; Yozgat Hibe miktarı : Avro

33 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJELERİ «Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen projeler» Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı İstanbul AB ye Hazırlanıyor Belediyeler AB ye Hazırlanıyor İl Özel İdareleri AB ye Hazırlanıyor

34 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJELERİ Avrupa Birliği Bakanlığı Tarafından Projeler Kapsamında Desteklenen İller 100 ün üzerinde AB ile ilgili eğitimler, seminerler ve paneller Yaklaşık 3500 kişiye AB Hibe Programları için Proje Hazırlama Eğitimi Farklı konularda düzenlenen eğitimlerle doğrudan ulaşılan in üzerinde kişi sayısı 5000 den fazla kitap, 9000 den fazla afiş ve den fazla broşür. 400 ü aşkın AB UDYK toplantısı 500 ün üzerinde personelin katılımıyla Yurtiçi ve yurtdışı çalışma ziyaretleri 4000 e yakın projeye doğrudan ya da dolaylı destek Valilik AB Birimleri tarafından düzenlenen AB UDYK lar, seminer, konferans, eğitimler ve benzer organizasyonlar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak toplamda 1 Milyonun üzerinde kişiye erişim

35 AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI İki ana çatı program söz konusu: PROGRAMLAR Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programları Bu Programlar altında yer alan çeşitli alt programların her biri bir eğitim sektörüne hizmet etmektedir: - Erasmus (yükseköğretim) - Leonardo da Vinci (mesleki eğitim) - Comenius (okul eğitimi) - Grundtvig (yetişkin eğitimi) ve - Gençlik Programı (yaygın eğitim).

36 AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI Bu programların amacı, eğitim ve gençlik kuruluşlarına hibe desteği sağlamak suretiyle faaliyet alanlarına Avrupa işbirliği boyutu katmaktır. Programlara halen 33 Avrupa ülkesi (27 AB ülkesi, Türkiye, Hırvatistan, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre) katılmaktadır. Programlara ilişkin her türlü kural (başvuru formlarından değerlendirme süreçlerine kadar) Avrupa genelinde aynı olup, hem ulusal hem de AB denetimi söz konusudur.

37 AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI PROGRAM SÜRELERİ VE HEDEF KİTLE Programlar kapsamında bir haftadan bir yıla kadar değişen sürelerle Avrupa da eğitim, staj ve proje faaliyetleri gerçekleştirilebilmektedir. Programların yararlanıcı kitlesi içinde ilkokul öğrencisinden öğretmenine, üniversite öğrencisinden öğretim üyesine, mesleki eğitim almakta olan öğrenci ve çıraktan eğiticilere, yetişkin eğitimi alan ve verenlerden gençlik alanında çalışanlara kadar her yaş grubundan vatandaşımız bulunmaktadır.

38 AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI 2004 YILINDAN BUGÜNE GERÇEKLEŞMELER 2004 yılından bu yana toplam hibe başvurusu alınmış, bunlardan üne toplamda yaklaşık 523 Milyon Avro hibe tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, yaklaşık vatandaşımızın yararlanıcı olması sağlanmıştır. Ülkemizin Ulusal Ajans projesi yapmamış ili bulunmamaktadır. 38

39 YEREL KURULUŞLARA SAĞLANAN DESTEKLER: HİBE PROGRAMLARI IPA PROJESİ (MAKRO PROJE) döneminde 58 farklı hibe programı uygulanmıştır Merkezi Finans ve İhale Birimi HİBE PROGRAMI Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar - STK lar - Yerel Yönetimler - Meslek Kuruluşları - diğer Mali İşbirliği Başkanlığı Hibe Programları kapsamında toplam 3093 mikro projeye ,50 Milyon Avro finansman sağlanmıştır

40 HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR? HİBE DUYURUSU HİBE BAŞVURUSU Hibe Duyurusunu Kim Yapar? Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr veya MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya Avrupa Birliği Bakanlığı (www.abgs.gov.tr) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr ) Hibe Programı Sahibi Kuruluş PROJELER Mali İşbirliği Başkanlığı

41 HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR? HİBE DUYURUSU Başvuru Dokümanları Başvuru Rehberi Gün HİBE BAŞVURUSU MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya 1. Başvuru Formu 2. Bütçe Tablosu 3. Mantıksal Çerçeve Tablosu 4. Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Mali İşbirliği Başkanlığı

42 HİBE PROGRAMLARI NASIL TAKİP EDİLİR? Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: Avrupa Birliği Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Mali İşbirliği Başkanlığı

43 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Yardım 2002 Yılı Programı Aktif İşgücü Piyasaları Yeni Fırsatlar Hibe Programı Türkiye İş Kurumu , Yardım 2003 Yılı Programı STK lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı ,16 11 Yardım 2004 Yılı Programı Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ,24 34 Yardım 2004 Yılı Programı Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,

44 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı İdari İşbirliği Programı Sivil Toplum Diyaloğu: Bilgi Köprüleri Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı ,65 28 Yardım 2004 Yılı Programı Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Hibe Programı Kalkınma Bakanlığı ,89 23 Yardım 2004 Yılı Programı Kültürel Hakların Desteklenmesi: - Yayıncılık Destek Hibe Programı - Kültürel Girişimler Hibe Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı ,

45 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Katılım Öncesi Süreçte STK ların Güçlendirilmesi: Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Kadın Hakları Hibe Programı Yardım 2005 Yılı Programı Engelli Hakları Hibe Programı Tüketici Hakları Hibe Programı Avrupa Birliği Bakanlığı ,30 93 Yardım Çocuk Hakları Hibe Programı Çevrenin Koruması Hibe Programı Sivil Toplum Diyaloğu: Avrupa Birliği Bakanlığı , Yılı Programı 45

46 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Yardım 2006 Yılı Programı Yardım 2006 Yılı Programı Yardım 2006 Yılı Programı Yardım 2006 Yılı Programı Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı Türkiye de Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket AB-Türkiye Odaları Forumu Türkiye'de Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler Türkiye İş Kurumu , Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ,69 47 TOBB-Eurochambers ,39 22 Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ,

47 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Yardım 2003 Yılı Programı MEDA Programı 2001 Hibe Programı Samsun-Kastamonu- Erzurum Bölgesel Kalkınma Programı: Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Hibe Programı Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı: Turizm ve Çevre Hibe Programı Tarım ve Kırsal Kalkınma Hibe Programı Sosyal Kalkınma Hibe Programı KOBİ Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Kalkınma Bakanlığı , Kalkınma Bakanlığı ,

48 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı MEDA Programı 2005 Yardım 2004 Yılı Programı Yardım 2005 Yılı Programı Hibe Programı Euro-Med Youth III Programme Ağrı-Kayseri-Konya- Malatya Bölgesel Kalkınma Programı Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı KOBİ Hibe Programı Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı KOBİ Hibe Programı Turizm ve Çevre Altyapısı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Ulusal Ajans ,33 2 Kalkınma Bakanlığı , Kalkınma Bakanlığı

49 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Yardım 2003 Yılı Programı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I Kalkınma Bakanlığı ,20 9 Yardım 2004 Yılı Programı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II Kalkınma Bakanlığı ,11 13 Yardım 2005 Yılı Programı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği III Kalkınma Bakanlığı ,63 13 Yardım 2006 Yılı Programı Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği IV Kalkınma Bakanlığı ,

50 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Sel Riskinin Azaltılması: Yardım 2006 Yılı Programı Sosyal Destek Hibe Programı Fiziksel Planlama ve Yatırım Hibe Programı GAP İdaresi ,83 37 IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Projesi Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Milli Eğitim Bakanlığı ,34 45 Sosyal Güvenlik Kurumu ,51 42 Türkiye İş Kurumu ,

51 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi IPA-I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi IPA-I Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma IPA-IV İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi Yardım Yardım 2007 Yılı Programı Hibe Programı Genç İstihdamının Güçlendirilmesi İstanbul 2010 Kültür Başkenti Hibe Programı Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Voc-Test Merkezleri Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Sivil Toplum Diyaloğu II: Mikro Hibe I & II Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Türkiye İş Kurumu , İstanbul 2010 Kültür Başkenti Ajansı ,40 11 Milli Eğitim Bakanlığı ,48 75 Mesleki Yeterlilik Kurumu ,68 26 Milli Eğitim Bakanlığı ,16 89 Avrupa Birliği Bakanlığı ,80 9 Avrupa Birliği Bakanlığı ,

52 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Yardım 2007 Yılı Programı Yardım 2007 Yılı Programı Sivil Toplum Diyaloğu II: Kültür-Sanat Sivil Toplum Diyaloğu II: Tarım-Balıkçılık Avrupa Birliği Bakanlığı ,51 19 Avrupa Birliği Bakanlığı ,82 23 Yardım 2008 Yılı Programı AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog: Kültür ve Sanat Hibe Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı ,80 17 Yardım 2008 Yılı Programı Müzeler Hibe Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı ,

53 YILLARI ARASINDA UYGULANAN AB HİBE PROGRAMLARI Program ve Yılı Hibe Programı Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Projelere Tahsis Edilen Bütçe ( ) Proje Sayısı Yardım 2008 Yılı Programı Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ,17 23 Yardım 2008 Yılı Programı Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ,90 23 Yardım 2009 Yılı Programı Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki Kadınların ve Kadın STK larının Güçlendirilmesi Hibe Programı GAP Bölge Kalkınma İdaresi 36 Toplam ,

54 MEDYA HİBE PROGRAMI Teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır! Sağlanacak Hibe Tutarı 3 Milyon Avro dur. Öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: Medya Kuruluşları (yerel, bölgesel, ulusal görsel-işitsel medya, yazılı medya veya internet medyası) Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşları (yazılı, görsel, işitsel ve/veya elektronik medya ile ilgili hedefleri ve faaliyet alanı yönetmelikle açıkça tanımlanan tüzel kişilikler) 54

55 SİYASİ KRİTERLER HİBE PROGRAMI Teklif çağrısı 20 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır! Sağlanacak Hibe Tutarı 6 Milyon Avro dur. Öncelikli alanlarına yönelik diyalog projelerine azami Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır. Uygun Başvuru Sahipleri: AB üye ülkeleri veya Türkiye de faaliyet gösteren; demokrasi, yargı, temel haklar ve özgürlükler, sosyal diyalog ve dayanışma, kültür, göç ve sığınma konularında çalışan dernek ve vakıflar. Uygun Eş-Başvuranlar: Üniversiteler (yalnızca araştırma merkezleri ve düşünce kuruluşları), Meslek örgütleri (barolar, işveren ve işçi sendikaları dahil), Belediyeler ve Belediye Birlikleri, İl Özel İdareleri. 55

56 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Teşekkür ederim

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar 29 Nisan 2013 Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sunum Ġçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ GÜNDEM İlimizde yürütülen AB ye yönelik çalışmaların ve proje faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi ÖDES projeleri hakkında genel bilgilendirme Açık olan

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU ÇANAKKALE İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ BRİFİNG RAPORU Haziran, 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 2 1. GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon, Vizyon ve Etik Değerler...

Detaylı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı

Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı Erasmus+ Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014 Türkiye Ulusal Ajansı Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye de yürütülmesinden

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı