ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ"

Transkript

1 BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ 1

2 1.1. Proje Konusu Yatırımın Tanımı, Ömrü, Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Proje Konusu Yatırımın Tanımı ve Ömrü Ergene Havzasındaki kirlenmenin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi Ergene Havzası ile ilgili olarak kamu kurumları, havzadaki mahalli idareler, sanayici ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili kesimlerle bir araya gelinmiş ve birçok çalışma yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar neticesinde elde edilen tespitlerle Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (EHKEP) hazırlanmış olup, eylem planında bütün tarafların üzerine düşen görevler belirtilmiş ve yapılacak faaliyetler bir iş takvimine bağlanmıştır. Söz konusu eylem planı, tarihinde Tekirdağ Çorlu da kamuoyuna açıklanmıştır. Plansız ve kontrolsüz bir şekilde gelişen sanayi bölgeleri, Ergene Havzası ndaki su kaynaklarının hızlı bir şekilde tüketilmesine ve günde m3 ten daha fazla su kullanımıyla su bütçesinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açmıştır. Diğer taraftan, bazı sanayi tesislerinin atıksuları arıtılsa bile, Ergene Nehri ne tabii debisinin takriben 3 katı ve bazı zamanlarda daha fazla atıksu verilmesi ve o bölgede yaşayan civarındaki nüfusun günde yaklaşık m3 evsel atıksuyun hiç arıtılmadan, doğrudan alıcı ortama boşaltılması yüzünden Ergene Havzası ileri derecede kirlenmiştir. Dolayısıyla havzadaki tüm tesisler atıksularını mevcut mevzuatta yer alan deşarj standartlarına uygun olarak arıtsalar dahi, Ergene Nehri nin tabii debisinin standartlara uygun boşaltımlardan gelen kirlilik yükünü kaldıramayacağı, dolayısıyla kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin hedeflenen II nci sınıf su kalitesi sınıfına yükselmesinin mümkün olamayacağı tespit edilmiştir. Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Planı çalışmasına göre, Ergene Nehri nde su kalitesini iyileştirmek maksadıyla yapılan hesaplamalarda; Kimyasal Oksijen İhtiyacı Parametresinde % 99 giderim, Toplam Azot Parametresinde % 96 giderim, Toplam Fosfor parametresinde % 99 giderim yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, Ergene Havzası Koruma Eylem Planında Ergene Nehri nin; Kısa Vade (3 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk -III. Sınıf Su Kalitesine Orta Vade (5 yıl): KOI, İletkenlik ve Renk-II. Sınıf Su Kalitesine Uzun Vade (10 yıl): Tüm Parametrelerde-II. Sınıf Su Kalitesine yükseleceği hedeflenmiştir. 2

3 T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı nca, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve Ergene Havzası ndaki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Islah OSB Müdürlüklerinin katkı ve katılımları ile geliştirilen Meriç-Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde İleri Biyolojik Arıtma Uygulanmış Atıksuların Marmara ya Deşarj Sistemi Projesi başlıca aşağıdaki bileşenleri ihtiva etmektedir. Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi: Velimeşe Islah OSB Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) çıkışındaki Atıksu Ana Toplama Yapısı (ATY) Ana Toplama Yapısı ile HES arasındaki Tünel ve basınçlı iletim hattı Boru Tipi HES Tesisi ve deşarj kanalı Deniz Deşarj Sistemi Yükleme bacası ile kara ve deniz boru hatları birleşim bacası arasındaki basınçlı iletim hattı Derin Deniz Deşarj Hattı ve Difüzörü Arıtılmış Atıksu Ana Toplama Hatları: Ergene I ve Ergene II Islah OSB AAT çıkışlarındaki Terfili İletim Hatları birleşimindeki Yükleme Odası (Ergene II Yükleme Odası) ile Velimeşe Islah OSB AAT çıkışındaki Ana Toplama Yapısı (ATY) arasındaki (Ergene I Islah OSB AAT nden gelecek ilave debiyi de iletecek kapasiteli) ana bağlantı hattı Çerkezköy OSB AAT çıkışı ile Çorlu Deri OSB AAT çıkışı katılımı arası ana toplama hattı; Çorlu Deri OSB AAT çıkışı katılımı ile ATY arası toplama hattı Projenin başlıca hedefleri, öncelikle Ergene Havzası nda dağınık durumda kurulu endüstrileri Islah OSB yapılanması ile bir araya getirerek atıksuların büyük kapasiteli ve iyi işletilen ileri arıtma tesislerinde arıtımını sağlamak; iyi ve verimli işletilemeyen çok sayıda küçük endüstriyel atıksu arıtma tesisini kapatmak; fiziko-kimyasal ön kademeli ve C, N, P giderimli merkezi ileri biyolojik arıtma tesislerinde, renk ve iletkenlik parametreleri hariç, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 19 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSB Ergene Tebliği kriterlerini sağlayacak şekilde arıtılan endüstriyel atıksuların, Ergene den Marmara ya aktarma iletim hattı ile Marmara Denizi ne derin deşarj sonrası renk ve iletkenlik parametrelerinin Marmara Denizi ortamındaki seyrelme ile kontrolü ve böylece Ergene Nehri su kalitesinin iyileştirilmesi olarak özetlenebilir. 3

4 Meriç-Ergene Havzası ndaki OSB ler ve Meriç-Ergene Havzası OSB Atıksu Arıtma Tesislerinin çıkış sularını Marmara Denizi ne taşıyacak iletim ve deniz deşarj hattı genel vaziyet planı Şekil 1-1 de verilmektedir Bu projede Velimeşe OSB Atıksu Arıtma Tesisi Projesi için hazırlanmıştır. Proje kapsamında inşaa edilecek tesisin atıksu arıtma kapasitesi m 3 /gün olması planlanmaktadır. 4

5 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Şekil 0.1 OSB AAT lerin yerleri, Toplama Hatları ve Denize Deşarj Hattı (1/ ) 5

6 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Projenin genel amacı; toplum sağlığı ve hijyeni yönünden atıksuya bağlı risklerin ortadan kaldırılması yoluyla halka sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasıdır. Planlanan proje; 2872 sayılı Çevre Kanunu 10. Maddesi Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. hükmü ve 17 Temmuz 2008 tarihinde Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde yer alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Uygulanacak Projeler EK-1 Listesi, Madde 17. de Kapasitesi eşdeğer kişi ve/veya m3/gün üzeri kapasiteli atık su arıtma tesisleri. kapsamında yer almaktadır. ENTA Mühendislik Arıtma Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Fizibilite Raporu hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. İlgili onay yazıları Ek-2 de verilmektedir. Proje için ÇED Yönetmeliği ne uygun olarak ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır. Şekil 1.2. Proje alanına ait uydu görüntüsü 6

7 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Proje Karakteristikleri Proje ile; Ergene Havzasındaki kirliliği azaltmak sağlıklı yaşam ve çevre koşullarını oluşturmak amacıyla Velimeşe OSB den kaynaklanan tüm endüstriyel nitelikli atıksuyun arıtılması için atıksu arıtma tesisi projelendirilmektedir. Atıksu arıtma tesisi yeri; Tekirdağ ili Çorlu ilçesi sınırları içerisinde Balabanlı ve SarılarKöyü mevkiinde, yer almaktadır. Şekil 1.3 Yer Bulduru Haritası 7

8 Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında; Meriç Ergene Havzasında bulunun OSB sanayilerinden kaynaklanan atıksuların müşterek arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra çıkış sularını Marmara Denizi ne taşıyacak Kollektör, Tünel ve Marmara ya Deşarj hattı ile Velimeşe OSB Atıksu Arıtma Tesisi eş zamanlı olarak bitirilecek olup, arıtılan su Marmara Denizi ne Derin Deşarj Sistemi ile verilecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınmış olan tesise ait fizibilite onay yazısı Ek-1 de verilmiştir. Projelendirme çalışmalarında Velimeşe OSB de yer alan endüstriyel tesislerin ve civarda ki köylerin atıksuları göz önünde bulundurulmuştur. Tablo 1.1 Atıksu Debisi TOPLAM ATIKSU AAT DİZAYN HEDEF AAT KAPASİTESİ DEBİSİ (m3/gün) DEBİSİ (m3/gün) 2030 YILI (m3/gün) Velimeşe DEŞARJ YERİ Marmara Denizi Derin Deşarj Proje kapsamında inşaa edilecek tesisin atıksu arıtma kapasitesi m 3 /gün olması planlanmaktadır. Tablo 1.2 Velimeşe OSB ye Atıksuyunu Verecek Köyler ve Organize Sanayiler KİŞİ BAŞINA VELİMEŞE IOSB YE ATIKSUYUNU ALINAN ENDÜSTRİYEL NÜFUS EVSEL ATIKSU VERECEK KÖYLER ve ORGANİZE BİRİM ATIKSU (kişi) (m3/gün) SANAYİLER ATIKSU (m3/gün) DEBİSİ (LT.N.GÜN) YULAFLI KÖYÜ ,4 - KARAAĞAÇ OSB ,94 300,2 VELİKÖY OSB , ,95 VELİMEŞE OSB , ,66 YALIBOYU OSB , ,5 TOPLAM , ,3 8

9 Tablo 1.3 Toplam Atıksu Debisi Atıksu Kaynakları Evsel Kaynak Endüstriyel Kaynk Endüstri Tesisleri (m3/gün) 4149, ,3 Köylerden Gelen Atıksular (m3/gün) 134,4 - Toplam Atıksu Debisi Proje Tasarım Esasları Sistemin Avantaj Ve Dezavantajları Tekstil Atıksuyu ağırlıklı Endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılan sistemler fiziksel arıtma + biyolojik arıtma + kimyasal arıtma + çamur susuzlaştırma sistemleridir. Fiziksel arıtma olarak kullanılacak sistemler ızgaralardır. Izgara olarak giriş pompa istasyonu öncesinde mekanik kaba ızgara ve giriş pompa istasyonu sonrasında mekanik ince ızgara kullanılacaktır. Kaba ızgara atıkları zemin kotunda bulunan konteynere konveyör ile aktarılırken, ince ızgara atıkları ise konveyör ile önce ızgara presine iletilecek ve yine zemin kotunda konulan konteynere bant konveyör ile aktarılacaktır. Fiziksel Arıtma sonrası atıksuyun debi ve kirlilik olarak dengelenebilmesi amacı ile iki gözlü bir dengeleme tankı planlanmıştır. Dengeleme sonrasında atıksu, dengeleme terfi istasyonu ile biyolojik arıtma dağıtım yapısına aktarılacaktır. Her ne kadar atıksuyun dengeleme sonrasında ph ayarlama ihtiyacı olmayacağı düşünülmüş ise de, dengeleme terfi istasyonu çıkışına atıksuyun nötralizasyon ihtiyacı olasılığına karşı asit dozlama imkanı da ilave edilmiştir. Biyolojik arıtma olarak aktif çamur sistemi ve damlatmalı filtreler kullanılabilir. Günümüzde kullanılan sistem ise aktif çamur sistemidir. Bu sistemlerin karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir. 9

10 Tablo 1.4 Biyolojik Aritma Sistemleri PARAMETRE AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ DAMLATMALI FİLTRE Alan ihtiyacı Az Çok Enerji ihtiyacı Çok Çok az Verimlilik %95-98 %60-80 İşletme Değişken yüklere karşı toleranslı İşletilmesi değişken yüklere karşı oldukça hassas Sıcak bölgelerde koku ve sivrisinek problemi, soğuk mevsimlerde ise buzlanma problemi Eleman ihtiyacı Var Var Biyolojik arıtma sistemi, biyolojik fosfor ve azot giderimini de yapabilecek şekilde A2O prosesi olarak tasarlanmıştır. Her bir havalandırma havuzu Çerkezköy OSB de olduğu gibi 4 tanktan oluşacak şekilde tasarlanmış olup, sistem proses ve işletme açısından oldukça esnektir. Her bir havalandırma havuzu için 2 adet biyolojik çökeltme tankı tasarlanmış olup, geri-devir çamuru biyolojik arıtma girişindeki dağıtım yapısına transfer edilecektir. Fazla çamur ise çamur depolama/yoğunlaştırma tankına aktarılacaktır. Deşarj edilecek arıtılmış suyun kalitesinin artırılması amacı ile kullanılacak olan Kimyasal arıtma için dağıtım yapısı sonrası hızlı karıştırma, (koagülasyon) + yavaş karıştırma (flokülasyon) + kimyasal çöktürme sistemleri kullanılmıştır. Hızlı karıştırmaya renk giderimi de sağlayabilen kimyasallar, yavaş karıştırmaya ise polielektrolit dozlaması yapılacaktır. Çökelen çamur ise pompalar ile alınarak çamur depolama tankına aktarılacaktır. Çamur susuzlaştırma için kullanılabilecek sistemler; Yoğunlaştırma, stabilizasyon, kurutma ve mekanik susuzlaştırma ekipmanları. sistemidir. Seçilen sistemler; Çamur depolama ve yoğunlaştırma ve mekanik susuzlaştırma Asıl olarak çamur deposu olarak kullanılacak olan tanktaki dalgıç karıştırıcının ve jet aeratörün durması ve belirli süre çamurun çökelmeye bırakılması sonrası, üstte kalan suyun otomatik olarak tahliye edilmesini sağlayan bir motorlu vana ile depolama tankında aynı zamanda kısmi çamur yoğunlaştırma da sağlanacaktır. Yoğunlaştırma işlemi için yerçekimi 10

11 kullanılacaktır. Bu sistemin seçilmesinin nedeni diğer sistemlere göre daha ekonomik olması ve çamur susuzlaştırma sisteminin aslında yoğunlaştırmaya gerek duymadan da çalışabilmesidir. Mekanik susuzlaştırma ekipmanı olarak beltpres, santrifüj ve filtrepres kullanılabilir. Daha az yer kaplaması ve elde edilen çamur keki kuruluğunun daha yüksek olması sebebi ile çamur susuzlaştırma için santrifüj dekantör seçilmiştir. Atıksu Arıtma Prosesinin Tanımı Şekil 1.3. Proses Akım Şeması Fiziksel Arıtım Cazibe ile gelen endüstriyel nitelikteki atıksular, giriş terfi pompaları öncesinde, kaba malzemelerin tutulması, daha sonraki ekipmanların (giriş atıksu pompaları ve ızgaralar, sıyırıcılar ve diğer pompalar) korunması amacıyla, ızgara açıklığı 20 mm olan, Mekanik Temizlemeli Kaba Izgaralardan geçirilir. 11

12 Izgara üzerinden taranan kaba malzemeler bant konveyörler vasıtası ile konteynere aktarılacak ve diğer atıklarla birlikte tesisten uzaklaştırılacaktır. Giriş Kollektör akar kotu 101 m de olup, bu istasyondan alınacak kaba ızgara atıkları doğrudan zemin seviyesine çıkarılacaktır. Bir bant konveyör ile konteynere aktarılacak olan atıklar diğer katı atıklar ile birlikte tesisten uzaklaştırılacaktır. Her bir ızgara kanalında ızgara öncesinde ve sonrasında motorlu kapaklar bulunacak, gerektiğinde atıksu girişi diğer kanallara yönlendirilebilecek, ya da mekanik ızgaraların olduğu bölüm bakım için izole edilebilecektir. Maksimum giriş debisine göre tasarlanan kaba ızgaralar ana terfi merkezi ile müşterek düşünüldüğünden tüm kademelerin inşaat işleri yapılacak olup, tüm kademeler için gerekli olan kaba ızgara ve motorlu kapak mekanik aksamları yerleştirilecektir. İlk kademe aşamasında tek ızgara yeterli olmasına karşın, sonraki kademelerde ızgara montajının zorlukları düşünülerek bu karar alınmış olup, inşaat aşamasında idarenin tercihine göre bu ızgaraların biri ikinci kademede de yerleştirilebilir. Kaba Izgara sonraı, Giriş Terfi Pompa İstasyonundaki dalgıç pompalar ile atıksu, zemin üzerindeki bir sonraki ünite olan ince ızgara ünitesine aktarılacaktır. Atıksularda bulunan katı maddeler çeşitli ızgara tipleri kullanılmak suretiyle iyi bir şekilde kontrol edilebilirler. Kullanılacak ince ızgara donanımının tipi, malzemenin büyüklüğü, konsantrasyonu, sonraki arıtma prosesleri, müsaade edilen askıda katı madde konsantrasyonu ve biraz da işletme ve bakım masraflarına bağlı olarak değişir. İnce ızgara olarak mekanik ince ızgara kullanılacaktır. İnce Izgaraların aralığı, biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinin daha verimli çalışması ve için 6,0 mm. olarak seçilmiştir. Maksimum giriş debisine göre tasarlanan ince Izgara yapısı da atık konveyörü ve Izgara Presi ile teçhiz edilecektir. Preslenmiş ızgara atıkları zemin seviyesine yerleştirilen ve ızgara ünitesinin yanında duran konteynerin içine atılacaktır. Atıksu, her bir ince ızgaranın önünde motorlu sürgülü kapakların yer aldığı kanallara ayrılmaktadır. Izgaralarda tutulan atıklar, Bant Konveyörler ile ızgara atık preslerine ve oradan da ızgara atıkları konteynerlerine aktarılacaktır. 12

13 Kum ve yağ giderim ünitesinin ana amacı organik maddelerden daha büyük çökelme hızına sahip veya daha yüksek özgül ağırlığı olan kum, çakıl, cüruf veya diğer ağır maddeleri gidermektir. Izgara kanalı sonrasında, atıksu içeriğindeki kum ve yağın giderilmesi amacıyla, üzerinde kum pompası bulunan sıyırıcı köprüsü ile dikdörtgen betonarme havuz olarak tasarlanan Kum ve Yağ Tutucu Ünitesinin hemen yanında 2 adet Kum Ayırıcı ekipmanı teçhiz edilecektir. Her iki kademede de aynı kum ayırıcı ekipmanları kullanılacaktır. Her kademenin atıksu pik debisine göre hesaplanan, paralel çift gözlü, dikdörtgen kesitli kum tutucu üniteleri teşkil edilecektir. Her bir çift gözlü ünite; iki adet paralel kum tutucu ve iki adet paralel yağ giderme havuzundan oluşmaktadır. Kum ve Yağ Tutucu ünitesi betonarme olarak inşaa edilecektir ve herbir tank girişte birbirinden motorlu kapaklar vasıtasıyla ayrılabilir olacaktır. Bir gözün devre dışı kalması durumunda diğer ünite işletmede devam edecek şekilde ekipmanlar teçhiz edilmiştir. Tankın uygun şekilde boyutlandırılması ile atıksu, kontrol edilebilen belirli bir hızda (pik debide < 0,2 m/s) tanka giriş yapmaktadır. Atıksu tank uzunluğu boyunca doğrusal akış göstermekte ve girişe paralel olarak çıkmaktadır. Tankın tabanında bulunan kum toplama kanalı içinde biriken kum, kum pompası ile önce ünitenin yan tarafındaki kum kanalına, oradan da kum ayırıcıya iletilmektedir. Kum Tutucu, eğimli yan duvarları ile mineral yapıdaki ağır inorganik maddelerin (kum) en yüksek verim ile ayrılabilmesi için en ideal ortamı sağlarken, daha büyük ve hafif katı maddelerin atıksu akımı içinde kalmasını sağlamaktadır. Yağ toplama kanalı ise yağ toplama bölümünün çıkış tarafında yer almakta ve bu kanala sıyırılan yağ ve yüzer maddeler bir şut vasıtası ile doğrudan yağ toplama haznesi içine iletilmektedir. Sıyrılan yağın kanal içinden yağ toplama haznesine kadar aktarımı için, köprünün hareketine bağlı olarak açılıp kapanan mekanik bir vanadan kanala giren su kullanılacaktır. İki kum tutucu ünite için ortak bir köprü kullanılacak, köprüye asılı bulunan kum pompaları, çöken malzemeyi emerek kum kanalına ve burgulu tip kum ayırıcıya ileteceklerdir. Her bir kum tutucu için bir adet, 20 m³/h kum pompası kullanılacak, ayrıca bir adet depo yedeği temin edilecektir. 13

14 Aynı köprüye monteli yağ sıyırma kolları da yüzeyden sıyırdığı yağlı suları, ünitenin çıkış tarafına yakın olan yağ toplama kanalına aktaracaklardır. Yağ Toplama kanalı ile toplanan yağlı sular, yağ toplama haznesine iletilmeden önce bir burgulu elekten geçirilerek içerdiği yüzer maddeler ayrılacak ve burgulu eleğin sıkıştırma bölümünde preslenerek bir konteynere alınacak ve ızgara atıkları ile birlikte uzaklaştırılacaktır. İçerdiği yüzer maddeler bir elek-pres ile ayrıldıktan sonra yağ toplama haznesine geçen yağlı sular burada gravite ile konsantre hale getirilecek, süzüntü suları tesisin başına dönerken, konsantre hale gelen gelen yağlı sular vidanjör ile çekilerek tesisten uzaklaştırılacaktır. Hava ihtiyacı, Kum Tutucu Hava Körüğü Binası nda yer alan hava körükleri ile sağlanmaktadır. Tank içinde hava dağıtım difüzör sistemi kurulmuştur. Hava dağıtım borusu orta perde boyunca uzanmaktadır. Havanın yarattığı eksantrik akımla kum yıkanarak tabanda çökelmektedir. Hareketli köprü ve ona bağlı kum pompası otomatik olarak çalışacaktır. Ön-arıtma üniteleri atıksu ile gelen kaba parçaların (ızgara atıkları ve 0,2 mm den büyük kum ve çakıl) tutulması amacı ile yapılmakta olup, (AKM) askıda katı madde tutma özellikleri yoktur. Askıda katı madde, su ile birlikte sonraki ünitelere transfer olmaktadır. Literatürde de ön-arıtmada AKM ya da organik madde giderim verimleri alınmamakta olduğundan, tesisin ön-arıtma bölümünde ana kirlilik parametreleri için bir giderim verimi göz önüne alınmamıştır. DENGELEME TANKI ve DENGELEME TERFİ İSTASYONU İnce Izgaradan geçirildikten sonra atıksu, dengeleme tankına alınır. Dengeleme tankında atıksular debi ve kirlilik yönünden dengelenecektir. Çökelmenin önlenmesi için dalgıç karıştırıcılar teşkil edilecektir. İki gözlü olacak dengeleme tankının her bölümünün giriş ve çıkışında yer alacak motorlu kapaklar ile, tankın bakım ihtiyacı için bir bölümün devre dışı bırakılması mümkün olabilecektir. Dengeleme tankından sonra atıksu dengeleme terfi pompaları ile biyolojik arıtmaya verilir. 14

15 BİYOLOJİK ARITMA Biyolojik Arıtma üniteleri olarak dağıtım yapıları, biyolojik fosfor giderim üniteleri, biyolojik azot ve karbon giderim üniteleri (havalandırma havuzları), hava körüğü binası, biyolojik çöktürme üniteleri, aktif çamur geri-devir pompa istasyonu, ve köpük toplama hazneleri bulunmaktadır. Biyolojik arıtma havuzlarının boyutlandırması ATV-131 e uygun olarak yapılmış olup, havuzların boyutlandırılmasında Tesisteki çamur süzüntü sularından geri dönüş debi ve kirlilik yükleri de göz önüne alınmıştır. Biyolojik Arıtma Dağıtım Yapısında Motorlu kapaklar kullanılacak, gelecek kademede yapılması planlanan Anaerobik Tanka geçiş için şimdiden kör flanşlı bir boru bağlantısı bırakılacaktır. Dağıtım yapısının kullanılmayan savaklarının yerine ilk kademelerde geçici plaka ile kapatılacaktır. Biyolojik Fosfor Giderme Tankları, oksijensiz ortamda, fosfor gideren bakterilerin (asinobakter) gelişimine uygun ortamın sağlandığı anaerobik havuzlardır. Anaerobik bakteriler atıksu içindeki uçucu organik asitleri (VFA) tüketirken, bünyelerindeki polifosfatı ortofosfat olarak atıksuya bırakırlar. Anaerobik tankın hemen ardından gelen aerobik/anoksik ortamın sağlandığı Havalandırma Havuzları nda da su fazındaki ortofosfatlar tekrar polifosfat olarak bakteri bünyesine geçer ve tesisten atılan fazla çamurla birlikte uzaklaştırılmış olur. Yani biyolojik fosfor giderimi iki aşamadan oluşmaktadır: elektron alıcısız (anaerobik) ortamda fosfor salınımı ve elektron alıcısı varlığında (anoksik ve oksik tanklar) salınan fosforun aşırısının depolanması. Fosfor salınımının gerçekleşmesi için giriş suyundaki kolay ayrışabilir çözünmüş organik karbonun hücre içinde depolanması gerekmektedir; elektron alıcısı bulunduğunda mikro organizma faaliyetlerinin devamı için depo karbonu kullanılacak ve yeniden ATP üretimi için aşırı fosfor depolaması gerçekleşecektir. Biyolojik fosfor giderimi amacıyla, Havalandırma havuzu öncesinde yer alacak betonarme tanklar inşaa edilecektir. Biyolojik Fosfor Giderme Tankı hacmi, kuru hava maksimum debisi ve geri devir debisi için yaklaşık 1 saat bekletme süresi gözönüne alınarak hesaplanmıştır. Her kademe için 2 şer adet seri ya da paralel çalışabilecek anaerobik tank inşa edilecektir. İşletme ihtiyacına göre karar verilecek çalışma yöntemleri için havuzların giriş ve çıkışlarında ve iç bağlantılarında motorlu kapaklar olacaktır. Her havuzun giriş-çıkışındaki 15

16 ve havuzlar arasındaki kapaklar sayesinde, her bir havuzun ayrı ayrı çalıştırılması veya devre dışı bırakılması mümkündür. Havuz çıkışlarındaki savak tipi çalışacak, aktüatörlü motorlu kapaklar ile havuzdaki su seviyesini ayarlamak mümkün olacaktır. Anaerobik havuzlar içinde, çamurun çökelmesini engellemek amacıyla düşük hızlı, muz tipi Dalgıç Karıştırıcılar kullanılacaktır. Karıştırıcılar havuzlarda ortalama 0,3 m/sn hızı sağlayabilecek kapasitede seçilecektir. Anoksik bölgenin oluşumunu takip etmek amacıyla havuzların içinde birer adet ORP metre yer alacaktır. Havalandırma Havuzları, biyolojik olarak karbon (KOI, BOI) ve azot giderimi esasına göre tasarlanmıştır. Nitrifikasyon/denitrifikasyon methodu ile tam azot ve fosfor giderimi uygulanacaktır. Havalandırma Havuzu tanklarının hacmi nitrifikasyon/denitrifikasyon prosesinin gerektirdiği ölçüde hesaplanmıştır. Ön-Denitrifikasyonlu, Simültane Denitrifikasyonlu, Kademeli Denitrifikasyonlu ve 5 Kademeli (Modifiye) Bardenpho prosesine uygun olarak işletilebilecek havuzların tasarımı buna uygun olarak yapılmış, her proses alternatifine uygun savak-kapak ve geçişler bırakılmış, yarış pisti tipinde, kenarları yuvarlatılmış havuzlar olarak tasarlanmıştır. Anoksik ve oksik bölgelerden oluşan Havalandırma Havuzlarında çamur çökelmesini engellemek için ortalama 0,3 m/s hızın sağlanması amacıyla dalgıç karıştırıcılar kullanılacaktır. Havalandırma Havuzu içinde, aerobik bölgede nitrata çevrilen azotun bir kısmı, İçsel Geri Devir Pompaları yardımı ile anoksik bölgeye döndürülmektedir. Yapılacak olan dört tanklı havalandırma havuzu sistemindeki işletme sırasında seçilecek prosese göre zaman zaman anoksik olan havuzlar da dahil tüm havuzlar paralel olarak anoksik / oksik prosesinde çalışabilecek şekilde gerekli difüzörler ile donatılacaktır. Havalandırma Havuzu nda çamur yaşı, kış dönemi için 25 oc, yaz dönemi için 32 oc, atıksu tasarım sıcaklığı esas alınarak hesaplanmıştır. Nitrifikasyon : Amonyak azotunun ototrof bakteriler tarafından biyolojik oksidasyon ile, ilk olarak nitrite ve ardından nitrata dönüştürülmesidir. 2NH4 + 3O2 (nitrosomonas) 2NO2 + 2H2O + 4H + yeni hücre 2NO2 + O2 (nitrobakter) 2NO3 + yeni hücre 16

17 Denitrifikasyon : Nitrat azotunun fakültatif hetetrof bakteriler tarafından Azot (N2) gazına dönüştürülmesidir. NO3 + CH3OH 3N2 + 5CO2 + 7H2O + 6OH Havalandırma Havuzu içinde, anoksik hacmin toplam hacme oranı tasarım sıcaklığı için öndenitrifikasyon için % 25 olarak seçilmiştir. Ancak, tüm proses tanklarının paralel çalışabilmesine de imkan tanımak için anoksik tanklara da difüzörler döşenecektir. Havalandırma havuzları 4 gözlüdür ve havuzlar ortada, havuz uzunluğu boyunca yer alan bir ayırma duvarı ile bölünmüştür. Herbir Havalandırma Havuzu içinde, belirli yerlerde temin edilecek orifis ve kapaklar sayesinde, işletme şartlarına göre bakım ve onarım gerektiğinde herbir tankın devre dışı kalması sağlanabilmektedir. Ayrıca, (A2O sisteminde 4. Havuzdan 1. Havuza, 5 kademeli Bardenpho sisteminde 3. Havuzdan 1. havuza) nitrat dönüşü sağlayan iç resirkülasyon pompaları da temin edilecektir. Havalandırma havuzları, biyolojik prosesin yürütülmesi için gerekli oksijen ihtiyacını karşılamak üzere, ince kabarcıklı 9 inçlik membran difüzörler, hava dağıtım boruları ve hava körüklerinden oluşan havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Bu difüzörlerden maksimum 5 m3/h hava geçirileceği kabul edilerek gerekli difüzör sayısı belirlenmiştir. Birinci kademe için iki adet ve ikinci kademe için bir adet havalandırma havuzu inşa edilecek olup, her havuz için ayrı hava körüğü binası teşkil edilecektir. Herbir havalandırma havuzu için ana hava dağıtım borusu hava körüğü istasyonundaki ana kollektöre bağlanmaktadır. Havuzlardaki ortalama su yüksekliği 6,0 m. seçilmiştir. Her Hava körüğü binasında bir adet hava körüğü emniyet için, arıza durumunda kullanılmak üzere yedek olarak bulunacaktır. Turbo tipi hava körüklerinin çalışma şekli ve verdiği hava debisi, kollektör üzerinde yer alan basınç kontrolü ile ve havuzlardaki oksijenmetreler ile otomatik olarak ayarlanacaktır. Bu amaçla her bir havuza hizmet veren ana hava hattı üzerinde birer otomatik vana teşkil edilmiştir. Ayrıca hava körüklerinin de kendi içinde debilerini ayarlayabilme sistemleri olacaktır. Ayrıca, biyolojik arıtma prosesini kontrol etmek amacıyla havuzun belirli bölgelerinde oksijen, ORP (oksidasyon-redüksiyon potansiyeli), Nitrat, ph ve sıcaklık değerleri sürekli olarak ölçülecektir. 17

18 ATV-131 standardına göre gerekli olan 1.45 değerindeki asgari Emniyet Faktörüne (SF) dikkat edilerek ve tasarım sıcaklıklarında aerobik stabilizasyonun da sağlanabileceği şekilde çamur yaşı hesaplanmış, bunu takiben denitrifikasyon hacmi ile aerobik hacim arasındaki oran (bu değer ATV-DVWK-1 131E uyarınca denitrifikasyon kapasitesinin bir fonksiyonu olarak seçilmiştir) dikkate alınmıştır. Arıtmadaki azot dengesine dayalı olarak inorganik azot, denitrifiye edilmesi gereken nitrat azotu ve denitrifikasyon kapasitesi hesaplanmıştır. Gerekli olan geri devir azotunun debisi ATV-DVWK-1 131E uyarınca inorganik azotun biyolojik arıtmadan çıkan nitrat azotu arasındaki orana dayalı olarak hesaplanmıştır. Çamur üretimi, karbonun bertaraf edilmesi suretiyle üretilen günlük çamur miktarı ile birlikte ilave biyolojik fosfor bertarafı sebebi ile üretilen günlük çamur miktarı da dikkate alınarak hesaplanmıştır. Gerekli fiili oksijen transferi (AOTR) karbon bertaraf etme talebine, nitrifikasyon talebine ve denitrifikasyon yolu ile oksijen geri kazanımına dayalı olarak en kötü şartlar altında karbon ve amonyak pik yükleri anlamında hesaplanmıştır. Biyolojik arıtma için gerekli oksijen suya hava körüğü+difüzör ile verilirken aynı zamanda havuzlarda tam karışımda sağlanır. Havanın daha az gerektiği durumlarda çamurun çökelmesini önlemek için ayrıca dalgıç karıştırıcılar da ilave edilmiştir. Havalandırma havuzlarındaki atıksu/çamur karışımı daha sonra Biyolojik Çökeltme Havuzları na cazibe ile alınmaktadır. Biyolojik Çökeltme Havuzları, merkezi çamur toplama çukuru, çamur ve köpük giderimi için sıyırıcı mekanizmasına sahip dairesel betonarme tanklar olarak ATV-DVWK-131E standardına uygun olarak boyutlandırılmıştır. Birinci kademe için 12 adet, ikinci kademe için 4 adet paralel çalışan havuz teşkil edilecektir. Her bir havuz son çökeltme havuzu dağıtım yapısında bulunan kapaklarla ayrılabilmektedir. Aktif çamur/atıksu karışımı her bir havuzun merkezindeki ters sifon ile havuza giriş yapmaktadır. Arıtılmış su çevresel savaklarla toplanmakta ve cazibe ile arıtılmış çıkış suyu kanalına ve devamında da arıtılmış su toplama haznesine geçmektedir. 18

19 Çökelen çamur, döner köprülü sıyırıcıya bağlı taban sıyırıcıları ile merkezi çamur toplama çukuru içine atılmaktadır. Sıyırıcının tam köprülü sıyırıcı olması gereklidir. Çamur konilerinde toplanan çamur hidrostatik basınç ile Çamur Geri Devir Pompa İstasyonu na doğru akış göstermektedir. Havuz yüzeyinde birikecek köpük ise yüzeyde sıyırıcıya monteli manuel olarak seviyesi ayarlanabilen köpük toplama kanalı mekanizması ile yine sıyırıcıya bağlı köpük haznesine iletilecek ve hazne içindeki pompa ile sonçökeltme tankı dışındaki köpük pompa haznesine iletilecektir. Betonarme Köpük pompa haznesindeki pompalar ise, toplanan köpüklü suları çamur depolama/yoğunlaştırma tankına aktaracaklardır. Biyolojik Çökeltme Tanklarından alınan geri devir çamurunun biyolojik arıtma girişine pompalanması amacıyla geri-devir pompa istasyonu tasarlanmıştır. İki kademe için ayrı birer adet Çamur geri devir pompa istasyonu bulunmakta olup, biyolojik çökeltme Havuzları tabanından Geri Devir Pompa İstasyonu na cazibe ile akan aktif çamur, Geri Devir Pompaları ile Dağıtım Yapısı 1 ünitesine pompalanmaktadır. Çökeltmelerden çekilen çamur geri-devir çıkış hattı üzerinde bulunan manyetik debimetre ve motorlu teleskobik vanalar ile, çamur geri-devir miktarı ölçülebilmekte ayarlanabilmektedir. İşletme şartlarına göre belirlenecek orandaki çamurun geri devri sağlanacaktır. Geri Devir Çamur Pompaları kolon tip dalgıç pompalar olarak seçilmiştir. Aktif çamur % 100 oranında geri devrettirilecektir Eğer çıkış parametrelerinin daha da düşürülmesi tercih edilirse, arıtılmış su, çıkış debi ölçüm kanalından önce bir kimyasal arıtma sistemine yönlendirilir. KİMYASAL ARITMA Kimyasal arıtma sistemi deşarj edilecek arıtılmış suyun kalitesini iyileştirmek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kimyasal arıtma sistemi : hızlı karıştırma + Yavaş karıştırma ve Kimyasal çöktürme işlemlerinden oluşmaktadır. Kimyasal arıtmanın ilk kademesi olan Hızlı karıştırma havuzunda atıksuya işletme aşamasında ortaya çıkacak ihtiyaca uygun olarak koagülant dozlamaları yapılır. Sistemdeki kimyasal madde depolama tankları ve dozlama pompaları çeşitli kimyasal maddelerin 19

20 kullanımına uygundur. İşletme sırasındaki ihtiyaca göre polimerik bazlı renk giderim kimyasalları, FeCl3, Polialüminyumklorür ya da ph ayarlama için kostik (NaOH) kullanılabilir. Karıştırma ve koagülasyon işlemlerinden sonra atıksu flokülasyon işleminin gerçekleştirileceği yavaş karıştırma havuzuna alınır. Flokülasyon işleminde dozlanan flokülant yardımıyla koagülasyon havuzunda oluşan flokların büyütülmesi sağlanır. Bu havuzun içerisinde yavaş karıştırma işlemini gerçekleştirmek amacı ile yavaş karıştırıcı kullanılır. Flokülant olarak ise, anyonik tip polielektrolit dozlaması yapılır. Atıksu daha sonra irileşen flokların çöktürülmesi amacıyla kimyasal çöktürme havuzuna alınır. Karışımın olmadığı bu havuzda oluşan floklar (çamur), tankın dibine doğru çökelirler. Havuzun dibinde, konik kısımda biriken çamur, kimyasal çamur pompaları ile çamur depolama ve yoğunlaştırma tankına verilir. Kimyasal arıtmaya tabi tutulmuş atıksu ise, çöktürme havuzundan savaklar vasıtası ile alınarak çıkış debi ölçüm kanalından geçerek deşarja gönderilir. ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA Biyolojik Arıtma ve Kimyasal Arıtma Sisteminden fazla çamur pompaları ile ayrılan fazla aktif çamur ve kimyasal çamur, çamur depolama ve yoğunlaştırma tankına transfer edilir. Fazla çamurun mekanik susuzlaştırma sistemine aktarılmasından önce, ekipmanlarda olabilecek her türlü arıza durumuna karşı ve ekipmanların günlük çalışma süreleri haricinde çamurun depolanabilmesi ve dengelenebilmesi amacı ile nihai kademe için toplam üç adet çamur depolama ve yoğunlaştırma tankı projelendirilmiştir. Biyolojik çamurun çamur susuzlaştırma ekipmanlarının çalışmadığı zamanlarda depolamaya aktarılmaması da mümkündür. Çamur depolama çökelebilecek çamurun birikim yapmasını önlemek amacıyla zaman zaman çalıştırılmak üzere dalgıç karıştırıcı bulunacak, ancak normal çalışma sırasında çamurun çökelerek yoğunlaşması sağlanacak, üst kısımda oluşan duru faz ise otomatik olarak tahliye edilerek dengeleme tankına dönmesi sağlanacaktır. Çamur havuzundan çamur, santrifüj dekantör susuzlaştırma sistemine çamur pompaları vasıtası ile verilip susuzlaştırılır ve % 25 lik kek haline getirilip bant konveyör ile doğrudan kamyona yüklenerek uzaklaştırılır. Çamurun katı madde yüzdesini artırmak ve çamur 20

21 susuzlaştırma sisteminden verim almak amacıyla dekantöre verilirken çamur hattına katyonik polielektrolit dozlaması yapılır. Sistemden çıkan filtrat suları süzüntü suyu pompaları ile dengeleme havuzuna geri gönderilir. KATI ATIK VE ÇAMUR BERTARAFI Tesisten kaynaklanacak olan kaba ve ince ızgara atıkları, kum tutucuda tutulan kum, çamur susuzlaştırmadan elde edilen çamur keki, ilgili mevzuata uygun olarak bertaraf edilecektir. ARITMA TESİSİ PROSES ÜNİTELERİ Tablo 1.5.Kaba Izgara Ve Giriş Terfi Istasyonu Malzeme: Betonarme Adet 6 adet kaba ızgara içeren 1 ünite Genişlik 13,50 m Uzunluk 16,25 m Yükseklik 13,30 m Tablo 1.6 Ince Izgara Kanali Malzeme: Betonarme Adet 6 Genişlik 1.50 m Uzunluk 5,70 m Derinlik 1,54 m Tablo 1.7 Kum Ve Yağ Tutucu Ünitesi Malzeme: Betonarme Adet 6 Genişlik 5,75 m Derinlik 4,60 m Uzunluk 33,00 m Tablo 1.8 Dengeleme Havuzu Malzeme: Betonarme Adet 4 Genişlik 20.0 m Uzunluk 94,40 m Su yüksekliği (maksimum) 6.0 m 21

22 Hacim 2 x = m 3 Bekletme süresi 4.8 saat (ikinci kademe için) Tablo 1.9 Bio-P Anaerobik Tank Malzeme: Betonarme Adet 6 (1. Kademe) Genişlik 8.00 m Uzunluk 68,30 m Su yüksekliği (maksimum) 4.0 m Hacim 6 x = m 3 Bekletme süresi 0,94 saat Tablo 1.10 Havalandirma Havuzlari Malzeme: Betonarme Adet 3 x 4 (1. Kademe) Genişlik 20.0 m Uzunluk 153,7 m Su yüksekliği (maksimum) 6.0 m Hacim 12 x = m 3 Bekletme süresi 32.3 saat Tablo 1.11 Biyolojik Çökeltme Havuzu Malzeme: Betonarme Adet: 6 (1. Kademe) Çap: 46,0 m Su Yüksekliği (2/3D derinlikte) 4.2 m Hacim: 6 x = m 3 Bekletme süresi (geri devir debisi 3,1 saat dahil) Tablo 1.12 Hizli Kariştirma Tanki Malzeme: Betonarme Adet 6 (1. Kademe) Genişlik 4,00 m Uzunluk 4,00 m Su yüksekliği 3,50 m Hacim 56,00 m 3 Bekletme süresi 3,2 dk Tablo 1.13 Flokülasyon Havuzu Malzeme: Adet Betonarme 6 (1. Kademe) 22

23 Genişlik 8,6 m Uzunluk 8,6 m Su yüksekliği 5,0 m Hacim 370 m 3 Bekletme süresi 21,2 dk Tablo 1.14 Kimyasal Çökeltme Havuzu Malzeme: Betonarme Adet: 6 (1. Kademe) Çap: 30.0 m Su Yüksekliği: 3,00 m Hacim: 6 x = m 3 Bekletme süresi 2.21 saat Tablo 1.15 Çamur Depolama Ve Yoğunlaştirma Tanki Malzeme: Betonarme Miktar : 3 (1. Kademe) Genişlik : 13,50 m Uzunluk : 13,50 m Su Yüksekliği: 5.0 m Çamur hacmi 898 m Hizmet Maksatları, Önem ve Gerekliliği Projenin genel amacı; toplum sağlığı ve hijyeni yönünden atıksuya bağlı risklerin ortadan kaldırılması yoluyla halka sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasıdır. Projenin başlıca hedefleri, öncelikle Ergene Havzası nda dağınık durumda kurulu endüstrileri Islah OSB yapılanması ile bir araya getirerek atıksuların büyük kapasiteli ve iyi işletilen ileri arıtma tesislerinde arıtımını sağlamak; iyi ve verimli işletilemeyen çok sayıda küçük endüstriyel atıksu arıtma tesisini kapatmak; fiziko-kimyasal ön kademeli ve C, N, P giderimli merkezi ileri biyolojik arıtma tesislerinde, renk ve iletkenlik parametreleri hariç, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Tablo 19 ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇSB Ergene Tebliği kriterlerini sağlayacak şekilde arıtılan endüstriyel atıksuların, Ergene den Marmara ya aktarma iletim hattı ile Marmara Denizi ne derin deşarj sonrası renk ve iletkenlik parametrelerinin Marmara Denizi ortamındaki seyrelme ile kontrolü ve böylece Ergene Nehri su kalitesinin iyileştirilmesi olarak özetlenebilir. 23

24 Bu amaç doğrultusunda, yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi ile alıcı ortamda kirlilik yükünün azaltılması yolu ile su ortamının yararlı kullanım amacının korunması, su ekosisteminin iyileştirilmesi ve insan sağlığına yönelik tehditlerin azaltılması ve böylelikle Türk Çevre Kanunu, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde belirtilen arıtılmış atıksu deşarj standartlarına tümüyle uyulmuş olunacaktır. Bu ve benzeri projeler ile alıcı ortamın tüm özellikleri dikkate alınarak sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde koruma ve kullanmayı sağlayacak Havza Koruma Planı na ulaşılması hedeflenmektedir. 24

25 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.2. Projenin Fiziksel Özelliklerinin, İnşaat ve İşletme Safhalarında Kullanılacak Arazi Miktarı ve Arazinin Tanımlanması Proje yeri Çorlu ilçesine bağlı Balabanlı ve Sarılar Köyü Yolu mevkiinde Mevkiinde yer almaktadır. Çorlu, Ergene havzasında ve Trakya'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Doğudan; İstanbul'un Silivri ilçesi, Muratlı ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile çevrilidir. Güneyde ise;marmara DeniziveMarmara Ereğlisiilçesine komşu olmaktadır. Çorlu, Tekirdağ ilinde kapladığı alan bakımından dördüncü sıradadır. Çorlu'nun yüzölçümü yaklaşık 949 km²'dir. Çorlu, Türkiye'nin kuzeybatı (Trakya) bölgesinde olup, 41 derece 07 dakika 30 saniye doğu boylamı ile 27 derece 45 dakika 00 saniye kuzey enlemi arasındadır.çorlu'nun, denizden yüksekliği m arasındadır. Proje alanını gösterir fotoğraflar aşağıda verilmektedir. Şekil 1.4. Velimeşe Atıksu Arıtma Tesisi Alanı-1 25

26 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Şekil 1.5. Velimeşe Atıksu Arıtma Tesisi Alanı Önerilen Projeden Kaynaklanabilecek Önemli Çevresel Etkilerin Genel Olarak Açıklanması (Su, Hava, Toprak Kirliliği, Gürültü, Titreşim, Işık, Isı, Radyasyon Ve Benzeri.) Planlanan faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında çalışan personelin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılanması, toz oluşumunu engellemek amacıyla yapılacak spreyleme işlemleri ve beton ıslatma işlemi için su kullanımı oluşacaktır. Söz konusu tesisin inşaat aşamasında işçilerin tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması için prefabrik tipi şantiye kurulacaktır. Faaliyet ile birlikte, inşaat aşamasında toz oluşumu, gürültü oluşumu, iş makinelerinde kullanılan yakıt sonrasında emisyon oluşumu, işçilerden kaynaklı atıksu vekatı atık oluşumu vb. söz konusudur.inşaat ve işletme süreçleri sırasında söz konusu olabilecek çevresel etkiler aşağıda listelenmektedir: Katı atıklar, Su kalitesi, Emisyon, Flora- fauna kaybı, Gürültü. 26

27 Evsel Nitelikli Katı Atıklar İnşaat Aşaması Projenin inşaat aşamasında oluşacak olan atıklar; yapılacak kazı ve inşaat işlemlerinden kaynaklanacak katı atıklardan (metalik, ambalaj, cam, tahta, kağıt-karton, organik vb.) oluşacaktır. Geri kazanımı mümkün olan atıklar (metalik atıklar) diğer katı atıklardan ayrı biriktirilerek değerlendirilecek ve uygun şekilde bertaraf edilecektir. Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında çalışacak olan personel sayısının 70 kişi olması planlanmaktadır. Personelden meydana gelecek evsel nitelikli katı atıkmiktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1.15 kg değerikullanılarak (D.İ.E, Çevre İstatistikleri, Türkiye İstatistik yıllığı 2004) şu şekilde hesaplanmaktadır: İnşaat aşamasında çalışacak personel sayısı : 70 kişi Birim katı atık miktarı : 1.15 kg/kişi.gün İnşaat aşamasında oluşacak katı atık miktarı : 70 kişi * kg/kişi.gün : 80,5 kg/gün İşletme Aşaması Projenin işletme aşamasında oluşacak olan atıklar; evsel nitelikli katı atıklardan oluşacaktır. Bu atıklar uygun şekilde bertaraf edilecektir. Tesiste işletme aşamasında 15 kişi çalıştırılması planlanmakta olup, günlük kişi başına üretilen evselnitelikli katı atık miktarı 1,15 kg değeri kullanılarak (D.İ.E, Çevre İstatistikleri, Türkiye İstatistik yıllığı 2004) şu şekildehesaplanmaktadır: İşletme aşamasında çalışacak personel sayısı : 15 kişi Birim katı atık miktarı : 1,15 kg/kişi.gün İnşaat aşamasında oluşacak katı atık miktarı : 15 kişi * 1,15 kg/kişi.gün : 17,25 kg/gün Tablo 1.16 Projeden Kaynaklanacak Katı Atık Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri ATIK Evsel Nitelikli Katı Atık İNŞAAT AŞAMASI İŞLETME AŞAMASI 80,5 kg/gün 17,25 kg/gün BERTARAF ŞEKLİ Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca çevre sağlığını bozmayacak, standartlara uygun çöp bidonunda toplanacak ve anlaşma sağlanan en yakın belediyeye ait depolama sahasına taşınıp bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 27

28 Arıtma Çamuru Atıksu arıtma tesisleri, atıksuyun içerisinde çözünmüş veya askıda bulunan maddeleri arıtarak bir çamur tabakası meydana getirir. Bu çamur tabakasının önemli bir kısmını atık suyun içerisinde bulunan ayrılabilir katılar oluşturmaktadır, geriye kalan kısım ise biyolojik arıtma sonucunda oluşmaktadır. Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği ne göre arıtma çamuru Kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan ham veya stabilize olmuş çamur olarak ifade edilmektedir. Proje kapsamında oluşacak arıtma çamuru arıtma işlemi sonucunda ortaya çıkan çamur tabakasının, insanlara ve çevreye verdiği değişik zararlar bulunmaktadır. İçerdiği organik maddeler, mikroorganizmaların çoğalmasına fırsat tanır. Bu mikroorganizmalar değişik hastalıklara neden olacağından mutlaka bu çamurun deponi alanlarına taşınması gerekmektedir. 08/01/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 5 inci maddesi (f ) bendinde Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır. ve (g) bendinde Uygun şartlarda kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamuru yeniden kullanılabilir. Arıtma çamurlarının toprakta kullanımı ve/veya bertarafının, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartlara ve yöntemlere uygun olarak yapılması esastır. hükümleri bulunmaktadır. Atıkların öncelikle geri kazanılması esastır. Geri kazanımı mümkün değilse yakma veya depolama yapılması gerekmektedir.. Arıtma çamuru bertaraf edilirken 03/08/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır Tehlikeli Atıklar Kullanılacak iş makinelerinin bakım-onarımları ve yağ değişimleri mümkün olduğunda civardaki tesislerde; mümkün olmadığında ise faaliyet alanının uygun bir yerinde kurulacak sızdırmaz beton zemin üzerinde yapılacaktır. Toprağa herhangi bir şekilde yağ veya benzeri maddelerin sızması önlenecektir. 28

29 tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: tarihli ve sayılı R.G.) "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"ne uyulacaktır. İnşaat aşamasında alanda çalışacak çeşitli iş makinelerinin bakım-onarım ve yağlama işlemleri sırasında çıkabilecek yağlı üstübü, boş yağlama yağı tenekeleri, yağlı eldiven vb. atıkların olması durumunda bu atıklar tehlikeli atıklar sınıfına girdiğinden, diğer atıklardan ayrı olarak şantiye alanında geçici olarak depolanacaktır Atık Yağlar Normal şartlar altında trafolarda kullanılan günümüz izolasyon yağlarının ömrünün en az yıl kadar olduğu bilinmektedir. Tesiste bakım ve işletme süreçleri sırasında oluşması beklenen atık yağlar geçici olarak önceden belirlenmiş yağ tankı içinde depolanacak, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan lisanslı firmalar aracılığıyla bertarafı sağlanacaktır. Bertaraf işlemleri tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun bir şekilde yapılacaktır. Bitkisel atık yağların bertarafında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır. İnşaat sırasında meydana gelebilecek yağ ve yakıt dökülmelerinin toprak kirliliğine neden olmaması için gerekli önlemler ayrıca alınacak, bu önlemler alınırken tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve yürürlüğe giren Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Proje kapsamında kullanılacak izolasyon yağlarının bertarafı ile ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren PoliklorluBifenil (PCB) ve PoliklorluTerfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Bu konuda gerekli analizler yaptırılarak yağ bertarafı gerekli ise sağlanacaktır. 29

30 Ömrünü Tamamlamış Lastikler İnşaat aşamasında kullanılacak iş makineleri ve ekipmanların yakıt ikmalleri, bakım ve onarımları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlı servislerde yapılacağından tesiste ömrünü tamamlamış atık lastik oluşumu beklenmemektedir. Bununla birlikte, alanda ÖTL atıkları oluşması halinde, bu atıklarla ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: tarihli, sayılı R.G.) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin KontrolüYönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilecektir. Ömrünü tamamlamış lastikler alanda depolanmayacak ve Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca lastik dağıtımını ve satışını yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim edilecektir Tıbbi Atıklar Proje kapsamında inşaat aşamasında 70 kişinin görev yapacağı planlanmaktadır. Bu durumda tesiste oluşması muhtemel tıbbi atık miktarı; 70 işçi-gün x 1 g/gün-işçi = 70 g/gün = 0,07 kg/gün olacağı tahmin edilmektedir. Tıbbi atıkların hidrolik sistemle sıkıştırılmadan toplanmaları ve taşınmaları gerekmektedir. Tıbbi atık depolanması için birim hacim ağırlığı 0,20 m3/ton olarak kabul edilirse, günlük tıbbi atık üretimi; 0,00007 ton / 0,2 m3/ton = 0,00000,14 m3/gün olacaktır. (Kaynak:Patrick,1981,Chzm,1992). Proje kapsamında işletme aşamasında 15 kişi çalışması planlanmaktadır. İşletme personelinden kaynaklanan kayda değer bir tıbbi atık oluşumu beklenmemektedir Bitkisel Atık Yağlar Proje kapsamında görevlendirilecek personellerin yemek ihtiyacının karışlanması esnasında bitkisel atık yağ oluşumu söz konusudur. Oluşması muhtemel bitkisel atık yağlar şantiye sahası içerisinde diğer atıklardan ayrı sızdırmaz nitelikte metal veya plastic bidonlar içerisinde geçici olarak depolamanın ardından taşıma lisanslı araçlar vasıtasıyla lisanslı atık yağ geri kazanım tesislerine gönderilerek bertaraf edilecektir. 30

31 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren (Değişiklik: tarihli ve sayılı R.G.) Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hususlarına uyulacak ve bu yönetmelik kapsamında toplanarak lisanslı bertaraf tesislerine verilecektir Yapı Yerleşimi ve İnşası Esnasında Oluşacak Hafriyat Atıkları (Kazı Fazlası Toprak) ve Hafriyat Miktarı Proje kapsamındaki tesislerin inşası sırasında kazı, dolgu, düzeltme, malzeme alımı boşaltımı, yol açma ve iyileştirme gibi işlemler nedeniyle hafriyat atıkları oluşacaktır. Hafriyat malzemelerinden uygun olanlar, inşaat aşamasında kullanılacak beton agrega üretiminde, servis yolları alt yapısında ve alanda dolgu işleminde kullanılacaktır. Alandan çıkarılacak hafriyat toprağı bu amaçlarla yeniden değerlendirilmek üzere, alanda geçici olarak depolanacaktır. Hafriyat işlemi öncesi öncelikle inşaat alanı üzerinde bulunan bitkisel toprak tabakası sıyrılarak alınacaktır. Sıyrılan bitkisel toprak, daha sonra alanın peyzaj onarımı çalışmalarında ve rekreasyon alanlarının bitkisel peyzaj düzenlemesinde değerlendirilmek üzere, tekniğine uygun olarak hafriyat toprağından ayrı olarak depolanacaktır. Bitkisel toprak depolama alanında yığınlar halinde düzenli bir şekilde muhafaza edilecek toz oluşumu, rüzgar ve su erozyonunun etkilerini en aza indirmek için belli aralıklarla sulaması yapılacak, rüzgar ve yağıştan kaynaklanacak erozyonun oluşmaması için üzeri çimlendirilecek ve gerekirse etrafına taş setler çekilecektir. İnşaat işlemlerinin bitiminin ardından hafriyat işlemi sırasında oluşan bitkisel toprak, proje alanının çevre düzenlemesi işlemlerinde kullanılarak değerlendirilecektir. İnşaat çalışmaları sırasında tarih ve sayılı ResmiGazete deyayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun hareket edilecektir Emisyon Arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları aşamasında, regülatör, santral binası, hafriyat depolama alanlarında malzemenin yüklenmesi, boşaltılması, taşınması işlemleri esnasında toz emisyonu oluşması söz konusudur. 31

32 İnşaat işlemleri sırasında gerçekleşecek kazı, kazı fazlası malzemenin kamyonlara yüklenmesinden dolayı toz oluşumu söz konusudur. Kazı işlemleri 6 ay içerisinde tamamlanacaktır. Gerçekleştirilecek olan m3 lük ( ton) kazının saatlik hafriyat miktarı 13,73 ton/saat olacaktır. Oluşması beklenen toz emisyon değerleri Tablo 1.16 da verilmektedir. Tablo 1.17 Toz Emisyon Değerleri Parametreler Hafriyat Miktarı (ton/saat) Emisyon Faktörleri Emisyon Değerleri Sökme 0,025 kg/ton 0, ,85 Yükleme 0,01 kg/ton 0,2785 Toplam Emisyon Miktarı 0,9748 İnşaat sırasında meydana gelecek toz debisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Madde 6, Ek - 2 Tablo: 2. 1 de verilen 1 kg/saat'lik değerinin altında olduğundan (toz emisyonları için; baca dışındaki yerlerden 1 kg/saat) yönetmelik gereği toz yayılım modellemesine gerek yoktur. Hafriyatın söküm, yükleme, nakliye işlemleri sırsında oluşacak tozumayı önlemek amacıyla; proje alanının 4 tarafı brandalarla çevrilecek, su spreyleme yöntemi kullanılacak ve kamyonların üzeri brandalarla kapatılacaktır. Proje alanında, gerek görülmesi halinde hafriyat çalışmaları başladığında Kuzey- Güney hakim rüzgar yönünde bir noktada ve Doğu Batı yönünde bir noktada hava kalitesi ölçümü yapılacaktır. Faaliyetin; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Çevre İznine Tabii olması durumunda ÇED sürecini takiben tesis işletmeye geçtikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterliği kabul edilebilir akredite bir laboratuara emisyon ölçümleri yaptırılacak ve Çevre İzni müracaatı yapılacaktır. İşletme aşamasında İtfaiye Müdürlüğü nden İtfaiye raporunun alınacağı taahhüt edilmektedir. 32

33 Faaliyetin her aşamasında, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve sayılı ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır Gürültü Proje kapsamında sahada kazı ve hafriyat çalışmaları henüz başlamamıştır. Projeye konu arıtma tesisinin inşaatına ÇED sürecinin tamamlanması ile başlanması planlanmakta oluptadır. Projede kullanılan makineler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo İnşaat Süresince Kullanılan Makine ve Ekipman Sayısı ve Ses Gücü Düzeyleri (Lw) (db/1pw) Makine/Ekipman Adet Ses Gücü Seviyeleri Dozer Ekskavatör Yükleyici Kamyon Arazöz Emniyetli bir yaklaşımla, inşaat sahasında tüm iş makinelerinin aynı anda ve birlikte çalışacağı göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Toplam ses gücü düzeyi (db): L w = 10 Log Σ (4x10 104/10 +2x10 106/10 ) =112,55 db Kullanılan ekipmanlara bağlı olarak şantiye faaliyetinde ortaya çıkan darbe gürültüsü LCmax 100 dbc yi aşamaz. Ancak inşaat aşamasında tüm iş makineleri aynı anda çalışmayacağından hesaplanan gürültü düzeyi daha da düşecektir. İnşaat süresince çalışacak iş makinelerinden çevreye yayılabilecek gürültü seviyesi; 33

34 L pt L w Q 10 log 4 r 2 Lw= makinelerin dba değeri Q= Arazinin düz ve engebeli olması durumuna göre seçilen indirgeme faktörü, hesaplamalarda 1 alınarak yapılmıştır. r = mesafe m Kaynak: Dç. Dr. Nevzat Özgüven, Endüstriyel Gürültü Kontrol, Makine Mühendisleri Odası Yayını Atmosferik Yutum; atmosferik yutum hesabı yapılırken ilk 100 m de değerlerin çok düşük olması nedeniyle yutum değeri 0 alınır. Bu çalışmada, emniyetli bir yaklaşımla, tüm mesafeler için 0 alınmıştır. (A atm = 7,4x 10-8 x(f 2 x r / Q) formülü ile hesaplanarak buradan r mesafedeki gerçek ses basınç seviyesi Lpg hesaplanır.) F= gürültü kaynağı frekansı= 2500 devir/dak r = mesafe Q= bağıl nem %70 İnşa faaliyetinde oluşacak gürültü düzeyi için TS numaralı bölümde yer alan formül kullanılmıştır. L eq 1 10 log n n i 1 10 Li 10 İnşaat süresince oluşacak gürültünün mesafeye göre dağılımı aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiştir. 34

35 Tablo İnşaat Aşamasındaki Gürültünün Mesafelere Göre Dağılımı Mesafe (m) Eşdeğer Gürültü Seviyesi (dba) 10 84, ,6 53, , , , , , , , , , , , , Mesafelere Göre Gürültü Dağılım Grafiği Gürültü Değerleri (dba) Mesafe (m) Şekil 1.6. Ses Basınç Düzeyi- Mesafe Dağılımı ( m) 35

36 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII de Tablo 5 de Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri, bina (yapım, yıkım ve onarım) için Lgündüz (70dBA) verilmiştir. İnşaat aşaması süresince iş makinalarından kaynaklan gürültünün etki alanı yukarıdaki hesaplar sonucunda 53,5 m de yönetmelikteki sınırlar içinde kalmaktadır. İnşaat aşamasında kullanılacak makinelerin hepsi aynı anda çalıştırılmayacağından ve bu makinaların çalışması geçici olduğundan olası gürültü etkisinin daha düşük olacağı düşünülmektedir. İnşaat faaliyeti süresince RG tarih ve RG sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin 23. maddesinin (b) bendi gereğince, proje alanının konut bölgesi yakın çevresinde olmasından dolayı şantiye çalışmaları akşam ve gece zaman dilimlerinde yapılmayacaktır. İnşaat işlemleri süresince tarihli (R.G. No: , R.G. Tarih: ) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine uyulacaktır. İşletme Aşaması: Tesis işletmeye geçtikten sonra tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca gürültü ölçümleri yaptırılacaktır. Ayrıca tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, ve tarihlerinde değişiklik yapılarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Çevre İzninin Gürültü ile ilgili hükümlerine tabii olması durumunda ÇED sürecini takiben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterliği kabul edilebilir akredite bir laboratuara çevresel gürültü ölçümleri yaptırılacak ve Çevre İzni müracaatı yapılacaktır. Bununla birlikte faaliyetin her aşamasında tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 36

37 Su Kirliliği Tesisin inşaat aşamasında çalışan personel için gerekli olacak içme suyu damacana ile ve kullanmasuyu ise tankerler ile satın alınarak temin edilecektir. İnşaat aşamasında içme suyu ve atık suyun miktarları ve atık sudan kaynaklanan kirlilik yükü hesaplanmıştır. Kişi başına günlük ortalama su tüketimi 150 litre ve kirlilikyükü 54 g/kişi.gün BOI İnşaat aşamasında çalışacak personel sayısı :70 kişi Birim su ihtiyacı : 150 l/kişi.gün İnşaat aşamasında oluşacak günlük su ihtiyacı : 70 kişi*150 l/kişi.gün : l/gün (10,5 m 3 /gün) Toplam kirlilik yükü : 70 kişi * 54 g/kişi.gün BOİ : 3780 g/gün BOİ (Tüketilen suyun tamamının atık suya dönüşeceği varsayımı yapılmıştır.) İnşaat aşamasında toz oluşumunu engellemek amacıyla yapılacak spreyleme işlemleri ve beton ıslatma işlemi için günlük ortalama 5 m3 su tüketimi olacağı planlanmaktadır. Spreyleme suyunun büyük kısmı toprak tarafından emilecek ve kalan kısmı da mevsimsel etkilere bağlı olarak buharlaşacağı için atıksu oluşumu beklenmemektedir. İnşaat aşamasında kullanılacak olan beton malzemesi transmikserler aracılığı ile hazır beton üretim santrallerinden getirileceği için bu konuda herhangi bir su kullanımı olmayacaktır. İşletme Aşaması Planlanan faaliyetin işletmede aşamasında 15 kişi çalışacaktır ve işçilerden kaynaklanacak atıksu evsel nitelikli olacaktır. İçme suyu ve atıksu miktarları ile atıksudankaynaklanan kirlilik yükü hesaplanmıştır. Kişi başına günlük ortalama su tüketimi 150 litre ve kirlilikyükü 54 g/kişi.gün BOI (İTÜ , Prof. Dr. Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU) olarak kabul edilmiştir. İnşaat aşamasında çalışacak personel sayısı Birim su ihtiyacı İnşaat aşamasında oluşacak günlük su ihtiyacı :15 kişi : 150 l/kişi.gün : 15 kişi*150 l/kişi.gün 37

38 Toplam kirlilik yükü : 2250 l/gün (2,25 m 3 /gün) : 15 kişi * 54 g/kişi.gün BOİ : 810 g/gün BOİ (Tüketilen suyun tamamının atık suya dönüşeceği varsayımı yapılmıştır.) İnşaat ve işletme aşamalarında endüstriyel nitelikli sıvı atık oluşmayacaktır. Tablo Projeden Kaynaklanacak Atıksu Miktarları ve Bertaraf Yöntemleri İNŞAAT İŞLETME ATIK KAYNAĞI BERTARAF ŞEKLİ AŞAMASI AŞAMASI Şantiye, WC, İçme ve Kullanma 10,5 m3/gün 2,25 m3/gün İnşaat aşamasında oluşacak atıksu için fosseptik oluşturulacaktır Atıksu Tozumanın önlenmesi amacıyla yol sulaması ve beton ıslatma işlemi 5,00 m3/gün - Buharlaşma nedeniyle atıksu oluşmayacaktır. Projenin inşaat aşamasında arazinin hazırlanmasından ünitelerin faaliyete geçme aşamasına kadar, kullanılacak olan iş makineleri ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. İnşaat çalışmaları süresince oluşacak gürültü miktarını minimumda tutmak amacıyla makineler devamlı bakımlı tutulacak ve personel için İş Kanunu nda belirlenen hükümler doğrultusunda her türlü önlem alınacaktır. Bununla birlikte oluşacak gürültü miktarını minimumda tutmak ve çalışacak personelin gürültüden etkilenmemesi için, makineler devamlı bakımlı tutulacak ve personel için İş Kanununda belirlenen hükümler doğrultusunda her türlü önlem alınacaktır. Faaliyet süresince tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 38

39 (Değişiklik: tarihli ve sayılı R.G.), Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik te belirtilen tüm yükümlülüklere uyulacaktır.ayrıntılı bilgiler ÇED Raporunda verilecektir. 39

40 BÖLÜM II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 40

41 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2.1 Proje Yeri, Koordinatları ve Tanıtıcı Bilgiler Proje yeri Çorlu ilçesi Balabanlı ve Sarılar Köyü Yolu mevkiinde yer almaktadır. Proje yeri koordinatları Tablo 2.1 olarak aşağıda verilmiştir. Çorlu, Ergene havzasında ve Trakya'nın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Doğudan; İstanbul'un Silivri ilçesi, Muratlı ilçesi ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçeleri ile çevrilidir. Güneyde ise; Marmara Denizi ve Marmara Ereğlisi ilçesine komşu olmaktadır. Çorlu, Tekirdağ ilinde kapladığı alan bakımından dördüncü sıradadır. Çorlu'nun yüzölçümü yaklaşık 949 km²'dir. Aşağıdaki haritalarda İlçenin Türkiye de ve Bölgesindeki konumu verilmiştir. Proje Alanı Şekil 2.1. Çorlu İlçesinin Konumu 41

42 Tablo 2.1 Proje Yeri Koordinatları Nokta Adı UTM 6 WGS 84 Y X Y X Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta Nokta

43 BÖLÜM III PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ 43

44 3.1. Nüfus; Tekirdağ İlinin 2012 yılındaki nüfusu 852,321 olarak belirlenmiştir dönemindeki yıllık nüfus artış hızı yaklaşık olarak %30 olmuştur. İle bağlı bulunan 8 ilçeden; Çorlu ilçesi nüfusu ile en fazla nüfusa, Muratlı ilçesi ise nüfusu ile en az nüfusa sahip olan İlçedir. İlin yıllık nüfus artış hızı en yüksek olan İlçesi %69.4 ile Çerkezköy iken, en az olan ilçesi %12.9 ile Hayrabolu dur. Tekirdağ il merkezinin şehir nüfusu artış hızı %28.7 dir. Tekirdağ iline bağlı İlçelerin şehir nüfusu en fazla olan ilçenin Çorlu ilçesi, en az olan ilçenin ise Marmara Ereğlisi ilçesi olduğu görülmektedir. Şehir nüfus artışının en fazla olduğu ilçe %63.9 ile Çorlu İlçesi, en az olduğu İlçe %10.6 ile Hayrabolu ilçesidir.tekirdağ iline bağlı bulunan tüm Bucak ve Köylerin yıllık nüfus artış hızı %8.1 dir. Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Çorlu İlçesi sınırları içinde yer almaktadır. Çorlu İlçesi ne ait nüfus verileri Tablo 3.1 olarak aşağıda verilmiştir.(tuik, 2012) Tablo 3.1 Çorlu İlçesi Nüfus verileri Yıl İlçe Merkezi Belde/Köy Toplam ,354 38, , Flora Fauna; Flora; İnceleme alanının yakın ve uzak çevresinin florası arazi çalışmasında toplanan bilgiler ile daha önce yapılmış gözlemler ve literatür taramalarına dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca türlerin tehlike sınıfları ve hangi fitocoğrafik bölgenin elementi olduğu, türlerin habitatları ve bolluk değerleri hakkında da bilgiler verilmiştir. Genel olarak, bölgenin coğrafi konumu ve ekolojik özellikleri bitki gen kaynakları bakımından rezerv alanı olma özelliğine sahip değildir (Dönmez 1968). Gözlem ve literatüre dayalı tek veya çok yıllık otsu ve ağaçsı flora türlerinin listesi Tablo 53. de verilmiştir. Ayrıca her bir flora türü için TÜBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi) taraması ve değerlendirilmesi yapılmıştır. (TÜBİTAK Türkiye Taksonomik Tür Veritabanı,2008) (Yakartan, 1966, Yaltırık ve Eliçin 1982, Tosun 1973, Kirizoğlu, Ekim ve Özgül 1992, Kence 1990 ve Dönmez 1968, Ekim 2000). Türkçe İsim/Yöresel İsim; 44

45 Gözlem ve literatüre dayalı flora türleri bilimsel isimleri Latince olarak verilmiştir. Ayrıca Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Prof. Dr. Turhan Baytop un Türkçe Bitki Adları Sözlüğü de dikkate alınmıştır. Endemizm ve Tehlike Kategorileri; Türkiye; kıtalar arası geçiş bölgesi konumunda bir ülke olması sebebiyle endemik bitkiler bakımından çok zengindir. Ülkemizde tespit edilen toplam 2383 endemik tür toplam bitki türlerinin yaklaşık % 30 unu oluşturmaktadır. 45

46 Tablo.3.2 İnceleme Alanı ve Çevresinde Bulunan Flora Türleri 46

47 Tablo 3.3 Kullanılan Kısaltmalar 47

48 Endemik türlerin de % 40 yakın kısmı Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elemanlarıdır. Proje alanın yer aldığı Trakya Bölgesi, ülkemizin endemik tür bakımından en zayıf bölgelerinden birisidir. Tablo 48. den de görüleceği üzere, proje alanından tespit edilen bitki türlerinin tamamı LR(lc) (en az endişe verici) kategorisindedir. Proje alanında ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altına alınan türler ile nadir ve nesli tehlikeye düşmüş flora türleri ve endemik türler yoktur. 3.3 Bern Sözleşmesi İle Koruma Altına Alınan Türler Bern Sözleşmesi (Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi) nin amacı nesli tehlikeye düşmüş ve düşebilecek türlerin, özellikle göçmen olanlarına öncelik verilmek üzere, yabani flora ve fauna ve bunların yaşam ortamlarının korunması ve bu konuda birden fazla devletin işbirliğini geliştirmektir. Ülkemizin 9/1/1984 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile katıldığı bu uluslararası bir sözleşme kapsamında, kesin olarak koruma altına alınan flora türlerinin kasıtlı olarak koparılması, toplanması, kesilmesi veya köklenmesi kesinlikle yasaklanmıştır Tablo 54.de yer alan türler, Bern Sözleşmesi ne göre gözden geçirilmiştir. Buna göre, faaliyet alanında, Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) Ek-I kapsamında koruma altına alınmış bir bitki türüne rastlanmamıştır. Fauna; Yapılan inceleme ve araştırmalarda, bölgenin aşırı doğa tahribi ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu içerisinde doğal biyotopların azalmakta olduğu nedenle, popülasyon düzeyinde sayısal bilgiler vermek mümkün olmamakla beraber, çoğu hayvan türleri münferit olarak görülmektedir. Gözlem ve literatüre dayalı proje alanında ve uzak çevresinde yer alan gözlem ve literatüre dayalı Fauna listesi Tablo de verilmiştir ( S.Şakar, H. Bayhan, Gözlem), Demirsoy, 2000, TÜBİTAK-Türkiye Taksonomik Tür Veritabanı 2008). Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ne göre koruma altına alınan fauna türleri, Kesin olarak koruma altına alınan türler Korunan türler olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır. 48

49 Tablo 3.4 Kuş Türleri Listesi Tablo 3.5 Tabloda Kullanılan Kısaltmalar 49

50 Tablo 3.6 Sürüngen, İkiyaşamlılar ve Memeliler Listesi Tablo 3.7 Tabloda Kullanılan Kısaltmalar 50

51 Kesin Olarak Koruma Altına Alınan Türler -Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri, -Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip etmek, -Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek, -Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu yumurtaları alıkoymak, -Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti yasaktır. Korunan Fauna Türleri -Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla uygun durumlarda geçici veya bölgesel yasaklama. Kapalı av mevsimleri ve diğer ulusal esaslar (Merkez Av Komisyonu kararları). 3.4 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler İnceleme Alanının Genel İklim Koşulları; Proje alanı; deniz ve kara iklimlerinin bir arada hüküm sürdüğü iklim kuşağındadır. Tekirdağ ın Marmara Deniz kıyı uzantısında bulunan bölgeleri genel olarak ılıman bir iklime sahip olmasına karşın, kuzeye doğru uzanan iç kesimlerde ise, kara iklimine dönük iklim kuşağı görülmektedir. Bu itibarla, meteorolojik veriler içerisinde kuraklığa hassas bölgeler kara ikliminin yaşandığı kuzey kesimlerde az da olsa yıllara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Akdeniz ikliminin etkileri görülen Tekirdağ sahil şeridinde yazlar sıcak kışlar ılık olmasına rağmen, Çorlu ve daha kuzeydeki iç kesimlerde karasal iklim görülür. Kışın kuzey rüzgârlarına açık olan Çorlu ve çevresi soğuk geçmektedir. Kış aylarında bazı günler, Kuzey Avrupa ülkelerindeki iklime benzer soğuk hava şartları görülmektedir. Bilhassa Sibirya antisiklonu Balkanlar üzerinden bölgeye ulaştığında, kışın kuru ve dondurucu soğuklar olur. Bu bakımdan kendisine ait özel bir iklim tipi yoktur. Yazlar genellikle kurak ve sıcak geçer. Yaz süresince görülen kuraklık ara sıra gök gürültüsü ile yağan yağmurlarla ortadan kalkar. 51

52 3.5 Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler; Genel Jeoloji Toplama ve derin deşarj sistemi uygulama projesi alanı ve çevresinde Senozoyik yaşlı sedimanter çökeller yüzeyler. Danişmen Formasyonu; İstifin tabanında Trakya Havzası İstifi içinde Danişmen Formasyonu şeklinde adlanmış tortullar bulunur. Kasar (1995) tarafından adlanmış ve ayırtlamış olan bu tortullar genelde birbirlerinden ince kil-çamurtaşı düzeyleriyle ayrılmış, değişik boyut ve kalınlıkta mercekler şeklinde kum ve kumtaşından yapılmıştır. Merceklerin alt çökelme yüzeyleri genellikle keskin, aşınmalı ve kanallıdır. İçleri düzlemsel veya tekne tipi çapraz tabakalı olup cok zayıfça ender olarak da kuvvetlice tutturulmuşlardır. Merceklerin alt kesimlerinde yoğunlaşmış ince-orta çakıl boyutlu zonlar olağandır. Bu kesimler bazı hallerde çapraz tabakalı çakıl ya da çakıltaşı şeklindedir. Kumtaşları üste doğru tırmanan ripıl laminalı silt ve çamur taşlarına daha sonra da kil taşlarına geçerler. Hem silt taşları ve hem de çamur taşları yoğun mollusk ve gastropod kavkılıdır. Bazen fosil zonları banklar oluşturacak düzeydedir. Kaba kırıntılı üniteler çoğunlukla kahve renkli ince kırıntılılar ise yeşilimsi gri renklidir. Bazı devrelerin üst kesimlerinde siyahımsı gri-siyah renkli organik kil üniteleri, onların içinde de kalınlıkları birkaç cm. den 80 cm. ye kadar değişen linyit ve killi linyit düzeyleri mevcuttur. Bölgesel kalınlığı 350 m. nin üstünde olan formasyon altındaki Yenimuhacir Formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir ve tüm genç birimlerle uyumsuz olarak örtülür. Genel olarak örtü şeklinde bir geometriye sahip olan formasyon önceki araştırmalara göre Oligosen yaşlıdır. Ergene Formasyonu; Bölgede Danişmen Formasyonu üzerinde uyumsuz olarak karasal kırıntılılardan yapılmış bir istif izlenir. Bu istif Holmes (1961) tarafından Ergene Formasyonu olarak ayırtlanmış ve adlandırılmıştır. Ergene suyu boyunca çok geniş alanlara yayılmış olan istif tümüyle akarsu çökellerinden yapılmıştır. Formasyonun istifi bölgesel olarak çok farklılıklar gösterir. İstif, genel olarak, hem örgülü ve hem de menderesli akarsu çökellerinden yapılmıştır. Kanal dolguları olarak nitelenebilecek çökel ve kumlar büyük-küçük ölçekli çapraz tabakalı ve alttan üste derecelenmelidir. Merceksel kum ve çakıl düzeyleri arasında değişen kalınlıklarda kil-çamur düzeyleri mevcuttur. Kalınlığı birkaç on metre ile 200 m. arasında değişir. Önceki araştırmalara göre Üst Miyosen yaşlıdır (Umut vd., 1983). Trakya Formasyonu; Bölgede Karatepe nin doğusuna doğru tüm yaşlı birimleri uyumsuz olarak örten ve genellikle çakıl-kum dan yapılmış bir istif yüzeyler. Umut ve diğ. (1983) tarafından Trakya 52

53 Formasyonu olarak adlanmış ve ayırtlanmıştır. Bu istif, Istıranca Dağları batısında masiften türemiş malzemenin alüvyon yelpazesi koşullarında yoğunluk ve laminer akıntılar tarafından çökeltilmesiyle gelişmiştir. Malzeme masife doğru boyutca kabalaşır. Formasyonun kalınlığı m. arasındadır. Önceki araştırmacılar tarafında stratigrafik durumuna göre Pliyo- Kuvaterner olarak yaşlandırılmıştır (Sakınç ve diğ., 1999) Karakayatepe Formasyonu; Bölgede tüm tortul istifleri kesen ve uyumsuz olarak örten bazalt ve piroklastiklerden yapılmış bir volkanik seri izlenir. Bu seri içinde farklı kalınlıkta iki ayrı bazalt düzeyi mevcuttur. Karatepe ve çevresinde izlenen bu serinin tabanı batıda Asker Çeşmesi civarında görülür. Bu kesimde birim kızıl renkli piroklastiklerle başlar. Ayrıntıda, piroklastik ünite piroklastik devreler şeklindedir. Bunlar tabanda bazaltik malzemeli aglomeralarla başlar. Üste doğru tüf ve tüfitler gelir en üstte ise kızıl çamurtaşları mevcuttur. Alt piroklastik ünite üzerinde Kumyol Çiftliği güneyinde 6-8 m. kalınlıkta bir bazalt düzeyi mevcuttur. Bazalt düzeyinin üst kesimi yaygın boşlukludur. Bu boşluklar çoğunlukla zeolitlerle doludur. Ünite alta doğru masifleşir. Alt bazalt düzeyi üzerinde kalınlığı m. olan ve yine alt ünite gibi devresel prikolastiklerden yapılmış ikinci bir pirokolastik ünite mevcuttur. Bu ünite üzerinde kanlığı m. arasında değişen ikinci bir bazalt düzeyi mevcuttur. Her iki bazalt düzeyi de petrografik olarak olivinli bazalt bileşimlidir. Bu Formasyon stratigrafik ilişkileriyle Kuvaterner yaşlı olmalıdır. Alüvyon; Bölge stratigrafi istifinin en üstünde dere yatakları içinde gevşek çakıl-kum-silt-kilden oluşmuş güncel çökeller bulunur. İnceleme Alanının Jeolojisi İnceleme alanı ve yakın çevresinde Miyosen yaşlı Ergene Formasyonu ile Güncel Alüvyon birimleri görülmektedir. İnceleme alanında derinliği 15 metre olan 15 adet Sondaj Kuyusu açılmış ve kesitleri eklerde gösterilmiştir. Açılan sondaj kuyularında etüt alanımızda yaklaşık örtü toprak kalınlığı 1,00 m olarak ölçülmüştür. Örtü toprağın humus ve organik madde içeren kil ve siltli malzemelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde toprağın nem içeriğinin orta derecede olduğu belirlenmiştir. Örtü toprak altında üstlerde 1-6 m seviyelerinde kum birimleri ile daha alt seviyelerde 6-12 metrelerde Kil birimi 12 m den sonra kum birimi devam etmektedir. Açılan Sondaj kuyularının tamamında 3-6 metre seviyelerinde yeraltı suyu tespit edilmiştir. İnceleme Alanına Jeoloji Haritası ekte yer almaktadır. (EK-4. ) 53

54 3.6 Hidrojeolojik Özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan Kullanımı Etüd alanında yapılmış olan araştırma kuyusu ve sismik etüdü sonunda üstteki kumlu siltli seviyelerde alttaki killere bağlı olarak asılı bir su tablasına rastlanılmamıştır. Etüt alanındaki formasyonun killi-kumlu-siltli bir özellik taşıması yüzey sularının kumlu seviyelerde hızla süzülmelerine, geçirimsiz killi seviyelerin üst kısımlarında da birikmelerine neden olmaktadır. Etüt alanında açtırılan gözlem kuyularında asılı su tablasına rastlanılmamasının başlıca nedeni altta bulunan killi seviyenin zemin katmanından derinde olmasından dolayıdır. Etüt sahası civarındaki su kuyularında ve yapmış olduğumuz etütlere göre yapılan yeraltı suyu araştırmasında yeraltı suyu 5 m derinlikteki kaba kumlu seviyenin içindedir. Bölgedeki yeraltı suları yüzey sularının süzülmesi ile beslenmekte olup, yeraltı su seviyesindeki değişmeler mevsimsel ve yağışlara bağlı olarak meydana gelmektedir. Faaliyet alanı ve çevresinde jeotermal saha bulunmamaktadır. Bu nedenle faaliyetin jeotermal kaynaklarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır Doğal Afet Durumu; Marmara Bölgesi ve çevresini etkileyen Kuzey Anadolu Fayı'nda farklı birkaç uzun ana sismik parça ile belirli sayıda da kısa uzunluklara sahip küçük bölümler vardır. Ana bölümlerdeki yıkıcı depremlerin tekrarlanma aralıkları yıla kadar oldukça uzun bir zamanı kapsarken, daha kısa parçalar üzerindeki M»6 büyüklüğündeki depremler yıl gibi daha sık aralıklar ile tekrarlanır. İstanbul u etkileyen deprem senaryoları çok çeşitli olmakla birlikte İBB-JICA (2002) çalışmasında da yer aldığı gibi en olasılıklı model Adaların güneyinden Tekirdağ a kadar olan parçanın kırılarak M= büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyelidir. Tarihte de gözlendiği gibi beklenen Marmara depreminde, Kırklareli ve civarının da önemli derecede etkiyeceği tahmin edilebilir. Ayrıca Trakya- Eskişehir Fayı nın Aktivitesini koruyan bölümleri üzerinde meydana gelecek depremlerin, inceleme alanını etkileme olasılığı yüksektir. Çatalca-Edirne doğrultusunda uzanan bu fay zonu üzerinde Vize- Saray çevresinde, sık olmamakla birlikte M: büyüklüğünde depremler oluşmaktadır. Marmara bölgesi ve civarının tarihsel (M.S ) ve aletsel dönemlerdeki 1900< depremselliği incelendiğinde sismik bakımdan oldukça aktif olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan bazıları büyük hasarlara ve can kayıplarına sebep olmuşlardır. Bu depremler Kuzey Anadolu Fayı nın Marmara denizindeki uzantıları ile ilgilidirler. Son yıllardaki aletsel kayıtlar ise, etkinliğin İzmit Körfezi, Yalova-Çınarcık ve Tekirdağ 54

55 açıklarında yoğunlaştığını göstermektedir (Şekil 3.1) İnceleme alanının bu faya uzaklığı ~35 km civarındadır. Şekil.3.1 Kuzey Anadolu Fay Hattı nın Marmara Denizi içindeki uzantıları ve Kandilli Kayıtlarına göre M>4 olan depremler (Deprem.gov.tr). 3.8 Deprem Durumu; Tekirdağ İl sınırları içerisinde yer alan güzergah, Bakanlar Kurulu'nun gün ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri haritasına göre (Şekil), 3. Derece Deprem Bölgesinde kalmakta olup, etkin yer ivmesi katsayısının en az A0=0.20 alınması gerekmektedir. Şekil. 3.2 Tekirdağ deprem bölgeleri haritası (http://www.deprem.gov.tr). 55

56 3.10 Meteorolojik Durum Verileri; Bölgenin Sıcaklık Verileri; Bu bölgenin batı tarafında Tekirdağ, doğu tarafında Marmaraereğlisi Meteoroloji İstasyonları bulunmaktadır. Bu istasyonlardaki ölçümlere dayanan aylık minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık değerleri Tablo 3.8 ve Tablo 3.9 verilmiştir. Tablo 3.8 Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Aylık Sıcaklık Değerleri ( ) Rasat Parametre Sayısı Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Ekim Kas. Ara. 07 Lokal Ortalama Sıcaklık ( C) Lokal Ortalama Sıcaklık ( C) Lokal Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama Sıcaklığın 5 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Ortalama Sıcaklığın 10 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklıkların Ortalaması ( C) Minimum Sıcaklıkların Ortalaması ( C) Maksimum Sıcaklık Günü Maksimum Sıcaklık Yılı Maksimum Sıcaklık ( C) Maksimum Sıcaklığın 30 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklığın 25 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklığın 20 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklığın -0,1 C ve Küçük Günler Sayısı Ortalaması Gün İçindeki Maksimum Sıcaklık Farkı ( C ) Minimum Sıcaklık Günü Minimum Sıcaklık Yılı Minimum Sıcaklık ( C)

57 Tablo 3.9 Marmaraereğlisi Meteoroloji İstasyonu Aylık Sıcaklık Değerleri ( ) Rasat Parametre Sayısı Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Ekim Kas. Ara. 07 Lokal Ortalama Sıcaklık ( C) 7 z Lokal Ortalama Sıcaklık ( C) Lokal Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama Sıcaklık ( C) Ortalama Sıcaklığın 5 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Ortalama Sıcaklığın 10 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklıkların Ortalaması ( C) Minimum Sıcaklıkların Ortalaması ( C) Maksimum Sıcaklık Günü Maksimum Sıcaklık Yılı Maksimum Sıcaklık ( C) Maksimum Sıcaklığın 30 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklığın 25 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklığın 20 C ve Büyük Günler Sayısı Ortalaması Maksimum Sıcaklığın -0,1 C ve Küçük Günler Sayısı Ortalaması Gün İçindeki Maksimum Sıcaklık Farkı ( C ) Minimum Sıcaklık Günü Minimum Sıcaklık Yılı Minimum Sıcaklık ( C) Tablo 3.8 ve Tablo 3.9 de görüldüğü gibi: Parametre Maksimum sıcaklık ortalaması ( C) Tekirdağ (43 yıllık ortalama) Marmaraereğlisi (7 yıllık ortalama) Temmuz Ağustos Temmuz Ağustos 28,0 28,0 27,7 27,8 Minimum sıcaklık ortalaması Ocak Şubat Ocak Şubat ( C) 2,1 2,2 1,9 2,2 Minimum sıcaklık ( C) -11,7-11,5-5,7-7,8 Bu minimum sıcaklık değerlerinden, hendek kazı derinliğinin boruların üzerlerinde toprak örtü kalınlığının en az 1,0 m alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bölgenin Rüzgar Hızı, Yönü, Esme Sayıları ve Rüzgar Gülü; Tekirdağ Meteoroloji İstasyonunun yılları arası kayıtlarına göre aylık ortalama rüzgar hızı, yönü ve esme sayıları Tablo 3.10 da; Marmaraereğlisi Meteoroloji İstasyonunun yılları arası kayıtlarına göre aynı değerler Tablo 3.11 de gösterilmiştir. Aynı tablolarda en hızlı esen rüzgar yönü ve hızı ile fırtınalı ve kuvvetli rüzgarlı günler sayısı da görülmektedir. Bölgede hâkim rüzgarlar: N, NNE, NW yönlerinde esen kuzey ve kuzeydoğu rüzgarları S, SSW, WSW yönlerinde esen güney ve güneybatı rüzgarları olup bu rüzgarların hem hızları yüksek, hem de esme sayıları fazladır.tablo 2.3 ve 2.4 deki değerlerden: 57

58 Ortalama rüzgar hızları grafiği. Şekil 3.4 ve Şekil 3.5 de En hızlı esen rüzgarlar ve yönleri.. Şekil 3.6 ve Şekil 3.7 de; Hızlarına göre Aylık Rüzgar yönü diyagramları... Şekil 3.8 ve Şekil 3.9 de; Rüzgar hızlarına göre yıllık Rüzgar Hızları Diyagramları Şekil 3.10 ve Şekil 3.11 da Esme sayılarına göre aylık rüzgar yönü diyagramı Şekil 3.12 ve Şekil 3.13 de Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Yönü Diyagramı Şekil 3.14 ve Şekil 3.15 de Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Yönü Diyagramı Şekil 3.16 ve Şekil 3.17 de görülmektedir. Bu rüzgârların şiddetine bağlı olarak deniz yüzeyinde ancak çok ince bir su tabakası rüzgârla birlikte sürüklenir. 58

59 Tablo 3.10 Tekirdağ Meteoroloji İstasyonu Yılları Kayıtlarına Göre Aylık Rüzgar Hızı, Yönü ve Esme Sayılar TEKIRDAG Parametre Rasat S. (YIL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 07 Lokal Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Lokal Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Lokal Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Maksimum Rüzgar Hızı (m/s ) ve Yönü N 29.3 SSW 30.0 NNE 29.0 S 26.3 NNE 28.7 WSW 20.6 NNE 25.7 NNE 25.4 NW 23.1 S 25.3 SSW 31.9 N Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması N Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı N Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NNE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NNE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) ENE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı ENE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) E Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı E Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) ESE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı ESE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SSE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SSE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) S Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı S Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SSW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) WSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı WSW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) W Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı W Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) WNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı WNW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NNW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s)

60 Tablo 3.11 Marmaraereğlisi Meteoroloji İstasyonu Yılları Kayıtlarına Göre Aylık Rüzgar Hızı, Yönü ve Esme Sayıları 1355-MARMARAEREGLISI Parametre Rasat S. (YIL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 07 Lokal Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Lokal Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Lokal Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) Maksimum Rüzgar Hızı (m/s ) ve Yönü NE 9.4 E 9.4 NE 9.4 NE 9.4 NE 9.4 NE 15.5 NE 9.4 E 9.4 SE 9.4 NE 9.4 N 9.4 N Fırtınalı Günler Sayısı Ortalaması Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı Ortalaması N Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı N Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NNE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NNE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) ENE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı ENE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) E Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı E Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) ESE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı ESE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SSE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SSE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) S Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı S Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SSW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) SW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı SW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) WSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı WSW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) W Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı W Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) WNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı WNW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) NNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı NNW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 60

61 Şekil 3.4 Tekirdağ İstasyonu Ortalama Rüzgar Hızları ( ) Şekil 3.5 Marmaraereğlisi İstasyonu Ortalama Rüzgar Hızları ( ) 61

62 Şekil 3.6 Tekirdağ İstasyonu En Hızlı Esen Rüzgarlar ve Yönleri( ) Şekil 3.7 Marmaraereğlisi İstasyonu En Hızlı Esen Rüzgarlar ve Yönleri ( ) 62

63 Şekil 3.8 Tekirdağ Ortalama Rüzgar Hızlarına Göre Aylık Rüzgâr Yönü Diyagramı 63

64 Şekil 3.9 Marmaraereğlisi Ortalama Rüzgar Hızlarına Göre Aylık Rüzgâr Yönü Diyagramı 64

65 Şekil 3.10 Tekirdağ Ortalama Rüzgar Hızlarına Göre Yıllık Rüzgar Yönü Diyagramı 5 N NW NE W 0 E SW SE S Şekil 3.11 Marmaraereğlisi Ortalama Rüzgar Hızlarına Göre Yıllık Rüzgar Yönü Diyagramı 65

66 Şekil 3.12 Tekirdağ Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Yönü Diyagramı 66

67 Şekil 3.13 Marmaraereğlisi Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Yönü Diyagramı 67

68 Şekil 3.14 Tekirdağ Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Yönü Diyagramı NNW 5000 N NNE 1. Hakim Yön WNW NW Hakim Yön NE ENE 1000 W 0 E WSW 3. Hakim Yön ESE SW SE SSW SSE S Şekil 3.15 Tekirdağ Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Yönü Diyagramı 68

69 Şekil 3.16 Marmaraereğlisi Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Yönü Diyagramı Şekil 3.17 Marmaraereğlisi Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar Yönü Diyagramı 69

70 EK-V deki Duyarlı Yöreler listesindeki hususlar dikkate alınarak, Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar olan; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları olarak tanımlanan alanlar bulunmamaktadır sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları olarak tanımlanan alanlar bulunmamaktadır. Yönetmelik, tüzük, genelge vb. mevzuatla tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri yoktur sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 2. maddesinde tanımlanan Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları ve Sit olarak tanımlanan alanlar bulunmamaktadır 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları na tabi bir faaliyet yoktur Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17. ve değiştirilen 18, 19 ve 20. Maddelerinde tanımlanan İçme ve kullanma su kaynakları ile ilgili koruma alanları yoktur sayılı Çevre Kanunu nun 9. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak tespit ve ilan edilen alanlar yoktur sayılı Boğaziçi Kanunu na göre koruma altına alınan alanlar yoktur 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanı sayılan yerler yoktur sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar yoktur Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar yoktur sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar bulunmamaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde belirtilen alanlar yoktur EK-V deki Duyarlı Yöreler listesindeki hususlar dikkate alınarak, Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli alanlar olan; 70

71 20/2/1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları yoktur. 14/2/1983 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar bulunmamaktadır. 12/6/1981 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar yoktur 23/10/1988 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol gereği ülkemizde Özel Koruma Alanı olarak belirlenmiş alanlar yoktur. 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit listesinde yer alan alanlar yoktur. Cenova Deklerasyonu nun 17. maddesinde yer alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar yoktur. 17/05/1994 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar yoktur. 71

72 BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 72

73 VELİMEŞE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 4.1. Önerilen Projenin Aşağıda Belirtilen Hususlardan Kaynaklanması Olası Etkilerinin Tanıtımı (Bu tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir) Proje İçin Kullanılacak Alan Proje yeri; Tekirdağ ili Çorlu ilçesi sınırları içerisinde Balabanlı ve Sarılar Köyü Yolu mevkiinde yer almaktadır. Arıtılmış su kollektör hattı vasıtasıyla Marmara Denizine deşarj edilecektir. Arazi kullanımı ve buna bağlı çevresel etkileriyle ile ilgili detaylı bilgi ÇED Raporu nda verilecektir. Proje alanına ait uydu görüntüsü aşağıda verilmiştir Şekil 4.1. Proje alanına ait uydu görüntüsü 73

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin Tanımı, Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ATIKSU ARITMA TESİSİ EDİRNE İLİ MERKEZ İLÇESİ KİRİŞHANE MAHALLESİ 36 PAFTA 2291-2295 PARSELLER 42 PAFTA 6073-6075-6077 PARSELLER ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Ata

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI

AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 AREM ELEKTROMEKANİK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ YAVUZ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJESİ

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE HİZMETLERİ PROJESİ-II BATI HAVZASI KANALİZASYON ANA KOLLEKTÖRLERİ, TERFİ HATLARI, TERFİ MERKEZLERİ VE KANALİZASYON ŞEBEKESİ İNŞAATI ALT PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI NİHAİ

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU

AYEN ENERJİ A.Ş. PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI ÇED RAPORU PAŞALAR REGÜLATÖRÜ, HES VE MALZEME OCAKLARI RİZE İLİ, FINDIKLI İLÇESİ OCAK-2008 ANKARA Başlık Sayfası Adresi Proje Sahibinin Adı AYEN ENERJİ A.Ş. Hülya Sok No:37 G.O.P./ANKARA Telefon Numaraları (0 312)

Detaylı

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI DAĞDELEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESİ KAHRAMANMARAŞ İLİ, AFŞİN-ELBİSTAN-GÖKSUN İLÇELERİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. ANKARA, EKİM 2007 Proje Sahibinin Adı ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Adresi

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. ÇAKIRLAR HES (16,9 MW) KAPASİTE ARTIŞI PTD PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ A.Ş. PROJENİN ADI ÇAKIRLAR HES KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM

Detaylı

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK DAN. HİZM. VE TAAH. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KRM SERAMİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. VİTRİFİYE(SERAMİK) ÜRETİM TESİSİ Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Kayseri Serbest Bölgesi, 17. Cadde, No:13, 6478 Ada, 1 No lu Parsel ESA ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.

BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 7 BURGÜÇ BURSA GÜÇBİRLİĞİ ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. BOĞAZKÖY BARAJI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ BOĞAZKÖY KÖYÜ BOĞAZKÖY BARAJI BURÇED MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Fatih Sultan

Detaylı

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SAN. TİC. A.Ş. ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ DÖNÜŞÜM TEKİRDAĞ İLİ, MALKARA İLÇESİ, MALKARA OSB, 105 ADA, 3 NOLU PARSEL ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu TEKİRDAĞ 2013 0 / 255 Proje Sahibinin

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TÜSA DENİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI BARTIN İLİ, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GERİŞ KÖYÜ KARAAĞAÇ MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN KURULUŞ GÜZEL ÇEVRE PROJE MÜH. MÜŞ. DAN. MAD. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA/KASIM-2013

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI

KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ PROJE TANITIM DOSYASI KURULU GÜCÜ 15,85 MW OLAN NEHİR TİPİ HİDROELEKTRİK SANTRAL PROJE TANITIM DOSYASI KAYSERİ İLİ, YAHYALI İLÇESİ, ÇAMLICA ( FARAŞA ) KÖYÜ ÇED Raporu Proje Tanıtım Dosyası Nihai ÇED Raporu Nihai Proje Tanıtım

Detaylı

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI

GOK HES CEVRE YONETIM PLANI Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GOK HES CEVRE YONETIM PLANI İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN TANITIMI 2. ÖNLEMLER PLANI 3. İZLEME

Detaylı

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi)

MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman İli, Merkez İlçesi, Sertavul Geçidi, Katırardıç Mevkileri ile Mersin İli Mut İlçesi) Güney Rüzgarı Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:255 Kat:19 Maslak Şişli/İstanbul Tel : (212) 340 2760 Faks : (212) 286 3985 MUT RÜZGAR ENERJİ SANTRALI (50 MW) PROJESİ (Karaman

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı