Trakya'nın Kanayan Yarası: ERGENE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya'nın Kanayan Yarası: ERGENE."

Transkript

1 'nın Kanayan Yarası:. Platformu tarafınn yürütül ilki 24 Ekim 2010 tarihin Uzunköprü' düzl " Hayata Dönsün-1" etkinliğinin vamı niteliğin Lülergaz'ın Karamul köyün "10 Nisan' 10 Bin İnsan" sloganıyla düzlecek ikinci etkinliğe hazırlandığımız şu günler, 'n yaşanan çevre felaketinin boyutlarını duygusal yaklaşımlarımızın ötesin "bilgi"nin ışığın "doğru" anlamaya ihtiyacımız var. maksatla Gç Tema başkanı İsmail METİN'in, Ünirsitesi'n Yard.Doç.Dr. Musa ULUDAĞ'ın akamik nışmanlığı gözetimin hazırladığı "'nın Kanayan Yarası: " isimli numu sayfalarımıza taşıyoruz. TRAKYA NIN KANAYAN YARASI: 1 / 11

2 'nın Kanayan Yarası:. HAZIRLAYAN: İsmail METİN AKADEMİK DANIŞMAN: Yard. Doç. Dr. Musa ULUDAĞ EDİRNE, MART 2011 GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısınn başlayarak yaşanan hızlı leşme na bağlı ekonomik gelişme ktleşme olguları, boyutlar yaşadığımız çevre başka yişle yaşam alanı mız sınırlı kaynakların tüketimini kürin hoyratça kullanılması sonucu, çevre sorunlarını günme getirmiştir. Özellikle gelişmiş ülkeler olgunun geri dönülmez sonuçları farkına varıldığın sosyo-ekonomik gelişmin mekanın coğrafik öğeleriyle uyumlu biçim sürdürülmesi düşüncesi yetersiz olsa önemsecek düzey bimsmeye başlamıştır. Yirminci yüzyılın sonu,21. Yüzyılın başın çevre ilgili kaygılar na ilişkin saptamalar, görüşler, insan yaşamını ed geriye dönüşü aksız kılan boyutlu küresel sorunun varlığını ortaya koymaktadır. sorunların çözümlmesine tönelik yapılan araştırma incelemeler sonucun sistemik sorunlar oldukları ine bağlı etkşim içerisin oldukları görülmektedir. Ancak, uzun süre küre yaşamak istiyorsak, anlayış, düşünce tarzı ğerler sistemini ğiştirerek olgunun akamik ortam politik çevreler lirlerce farkınlığını sağlamamız gerekmektedir. olgunun sözü edn kesimler tarafınn doğru algılanıp algılanmadığı, başka yişle, farkın olunup olunmadığı önem taşımaktadır. Ne yazık ki soruya tam anlamı olumlu yanıt rme durumun ğiliz. nedle sorunların, nasıl karşılıklı ilişki içerisin olduğunu görmed başarısız olmakla kalmayıp söz parçacıl çözümlerle gelecek kuşakların yaşam haklarına ipotek koyuyoruz. Derin çevre bilimin farkın olmak, çevre tüm eylemlerimizin etkşimli ortaya çıkardığı olayların, kdi araların ine bağlı olduğunun ayrıca eyler toplumlar tümümüzün doğanın çevrimsel süreçlerinin aldığımızın, sonuçta ona bağlı olduğumuzun farkına varmak anlamına geldiğinin bilincin olmaktır. Derin çevre bilim terminolojisin varlığını sürdürebilme anahtar kavram ini almıştır. Worldwatch 2 / 11

3 'nın Kanayan Yarası:. Enstitüsü nd Lester BROWN, konu rin çevrebilimsel paradigma (ğerler dizisi) bağlamın çözüm yolunu varlığını sürdürebn toplum, gelecek kuşakların bekltrini eksiltmed gereksinmelerini sağlayabndir tanımı basit, açık anlaşılabilir şekil ortaya koymuştur. Descartes Newton un mekanik dünya görüşü paradigmasınn, bütünselci (holistik) çevrebilimse dünya görüşü paradigmasına dönüşüm geç kalınmış olmakla likte giş kal görme aşamasına girmiştir. aynı zaman antropostrik (insan merkezli) ğerler sistemind, rin çevrebilimsel ekostrik (yüzü merkezli) ğerler sistemine dönüşümü içermektedir. Yi çevre anlayışını ortaya atan geliştir felsefe okulu ilişkili rin çevrebilim paradigması hızla büyüy kal gör küresel kitlesel harekete dönüşmüştür. yi çevre paradigmasını bimseek yaşamın temeli ele aldığımız, ülkemizki tüm insan varlığının eylemlerinin, ey toplum sürdürülebilir gelişmeye, kalkınmaya ak tanıyacak şekil planlanması, uygulanması gerekliliğini zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Böyle yaklaşım toplumsal örgütlme, hiarşrd ağlara doğru ğişim dönüşümü içermektedir. Yaşam örgüsünün parçası olduğumuz ilgili rin çevrebilimsel farkınlığımız var ise tüm yaşayan doğaya öz göstereceğiz. HAVZASININ GENEL TANIMI Havzası, nın tam ortasın almakta olup Kuzey Marmara Havzası, Meriç Havzası lgaristan sınırı çevrilidir. Havzası, mevcut 13 çökelme nn isidir. Havza coğrafi bakımn dize kapalı havza şeklindir. Havzası 26 rece rece boylamları 40 rece rece 06 lemleri arasın almaktadır. Havzasının doğu-batı uzunluğu 160 km, kuzey-güney uzunluğu 140 km olup, havza yüzölçümü km2 dir. Havzası Tunca ne katılan Pravadi Deresi Meriç ne katılan İskr Deresinin toplam havza alanı ha dır. alan Doğu nın %63 üdür. Havzasının kuzeyin Kuzey ğlık kütlesi, güneyin Güney tepelik arazisi Güney ğlık kütlesi almaktadır. Havzanın %72.64 ünü a elrişli 3 / 11

4 'nın Kanayan Yarası:. topraklar oluşturmaktadır. Geri kalan %27.36 sını ise ormanlar, funlıklar, kayalıklar, leşim leri, alanları göl yüzeyleri teşkil etmektedir. Büyük ölçü ğlık platoluk alan görünümün havza n % si ğlık, %13.33 ü ova, %65.66 sı lgalı yapı %0.14 lük küçük bölümü ise yayla karakterli alanlardır. DSİ nin raporun Havzasın ekonomik lanabcek alanın ha olduğu bildirilmiştir. alanın ancak ha ı lanmaktadır. lanan alan kullanılan miktarı m3/yıl dır. Havzasının yüzü şekilleri jeolojik yapısı, gölet yapımına son rece elrişlidir. nin 152 kilometrelik kısmın yatak ıslahı öngörülmüştür. HAVZASI HARİTASI HAVZANIN JEOLOJİK YAPISI 4 / 11

5 'nın Kanayan Yarası:. Havzası dolgu sahasıdır. Jeolojik etütlere göre havzaki dolgunun kalınlığı 500 m kardır. Havzasının kuzey kısmı IV., orta güney kısmı III., batı kısmı ise II. Derece prem bölgesi içerisin lunmaktadır. Bölge herhangi sismik merkez mevcut olmayıp, havza Marmara Dizi çukurlarınn başlayıp, Şarköy üzerind Saros Körfezine uzanan dislokasyon hattınki premlerd etknmektedir. HAVZASI ARAZİ YAPISI ARAZİ KULLANIMI Bölge topografik a elrişlidir. Başlıca ürünler ğy, çeltik ayçiçeği olmak üzere çeşitli kuru lu yapılmaktadır. Havzasın n ha ın şidtli, ha ın şidtli erozyon etkilidir. Havzası kuzey güneyd ğlarla çevrili lunduğunn, etrafınki arazre göre ha az yağış almaktadır. Istranca Dağlarının kesimleri boyunca başta meşe kayın olmak üzere giş orman örtüsü alır. Havzasını kaplayan Antropoj step sahasının kısmı ise ağaçtan yokndur. Havzanın arazi kullanımına ait sınıflandırma aşağıki çizelge rilmiştir. 5 / 11

6 'nın Kanayan Yarası:. HAVZASI SU KAYNAKLARININ DURUMU Havzanın geçmekte rakımlı akark akışını yakının sürdürmektedir. Taşpınar d 7 m kotun tepesi üstü, Meriç civarınki Uzunköprü gel Tekirğ ın kaynaklarn ilçesinin yu leşmektedir. Saray 40 leştikt km ilçesinin doğup güneybatısın yan kuzeyinki kollarıdır. resi Meriç-Asarhanlı Yıldız Havzanın ğlarının adıyla güneye ortasınn batıya doğru köyü 312 doğru toplam bisi nehir resi uzunluğu adını m3/sn dir. Yıldız aldıktan ğlarınki 285 km dir. memban Meriç nin leştiği draj yu e alanı leşim kar ine ise km2 194 kar olup, km olmak yıllık 91 km, üzere re, Teke nin re, Ana re kolları Hayrabolu ise; residir. yu, lucak resi, Lülergaz Deresi, Şeytan yu: e Muratlı nın varır. ün kuzeyind nun ye doğunn kuzeyind doğarak geçtikt toplama Boyacıçatağı, Marmaracık Lefka 1319 km2 Kütüklü Paşa uzunluğu resi relerini 62 km dir leşip alır Hayrabolu Deresi: geçer m3/sn dir. kuzey Karakavak Güney-kuzey civarın, yönün akan ne Hayrabolu resi, Uzunluğu Hayrabolu 96.3 ilçe km, merkezind bisi 4.88 lucak Deresi: kaynaklanan karşın yaz ayların re, Ovacık kurumaktadır. ğlarının köyü yakının güney ylarınki ne serg Hayli cağı uzun yakınlarınn (55 km) olmasına Ana Dere: Pehlivanköy Istranca yakınların, ğlarının Vize nin kuzeyin ne kalan kesimlerind Yıllık kaynaklanan bisi re, m3/sn dir. ha Lülergaz Deresi: Poyralı alanı 633 reyle km2, uzunluğu leştikt Istranca 58, km Katrancı rin güney yakınların ylarınn bisi doğmakta ne m3/sn dir. Celaliye toplama re Babaeski (Şeytan) Deresi: yakınınn bisi 2.54 m3/sn dir. ye Yaz ayların Istrancalarn toplama kurumaz, alanı kaynaklanır. ancak 762 km2, yu Babaeski d uzunluğu azalır. 60 km Kuştepe rin köyü Teke Deresi: Süloğlu batısınn m3/sn ye residir. çıkabilmektedir. kaynaklanır. toplama nin Pehlivanköy ün alanı 2459 kollarınn doğun km2, uzunluğu idir. ye Ana 80 km kolu sık re, sık Akaryun taşkınlara Istranca bisi, sebep ğlarının 13 hm3 ü kuyun rin Bölümü yağışlar kuyulara içme Havzasının Havsa-Hayrabolu yağışın görülmektedir. ha yuna alanın etkisi lanması tahsis yu Yağışların olmamaktadır. potansiyeli edilmiştir. gerçekleştirilmektedir. bölümü etkisiyle yıllık olmak akiferlerki 46 at üzere lama İklimin 2 akiferleri kısma hm3 miktarları kooperatifine olup, ayrılır. Lülergaz-Ahmetbey larına artmasına sayının ait etkisi 347 rağm at ha HAVZASI NÜFUS, EKONOMİK SOSYAL DURUMU ilçeleri, Süloğlu, Çayırre Tekirğ n; Havsa, köyleri Uzunköprü iliistranca lunmaktadır. Kırklareli, ilçeleri, ili Kofçaz, almaktadır. Saray, Pınarhisar, Muratlı, Vize, Malkara, İstanl Lülergaz, Hayrabolu iline bağlı Babaeski, ilçeleri, Hallaçlı, Pehlivanköy Edirne Sayalar ili rilmiştir. Havzasın (DİE, 2010) alan ilğlarının ilçelerin 2010 yılı nüfus sayımı sonuçları aşağıki tablo sına okulz göre köy olmadığı iyi düzeydir. okuma yazma oranı tir. Kültür durumu Havzaki pancarı, mısır, çeltik, kabak aktivite çekirği, olup, karpuz yöre sebzedir. ekn ürünler ğy, ayçiçeği, şeker tesis organize sitesin Havzasın almaktadır. n Organize tekstil, tekstil, Sanayi beyaz cam, her Bölgesin Lülergaz eşya, geç kağıt, elektronik gün metal, ağırlık arasınki yağ, eşya tekstil gı, hızla D100 boya r, kimya artmaktadır. karayolunun fabrikaları kimya n fabrikaları lunmaktadır. etrafın olmak lunmaktadır. üzere organize alan 125 ağır at atölyeler Tekirğ Havzasının ili almaktadır. ilçesinin çeşitli lerin Velimeşe nin mevkiin sayı kurulmuş un serbest fabrikası, olup bölgesi süt işleme Havzası Avrupa tesisleri sınırları küçük Bölgesi, dir. çapta Pınarhisar Havza linyit, civarın mermer, çimto dolamit hammadsi kil lunmaktadır. mad vardır. zginliği teşkililçeler Karaimir etmektedir. baraj ticari göllerin Havza lı ticari ürünlerini, turizm TEM göletler yapılmaktadır. D100 tekstil, balıkçılık karayolları şişe, Havza cam, yapılmaktadır. geçtiği çimto, Kayalıköy, beyaz, Kırklareli, eşya, Serbest Süloğlu Lülergaz araçları HAVZASINDA SANAYİ 6 / 11

7 'nın Kanayan Yarası:. Bölge alan tesislerinin kurulmasının başlıca sebepleri şunlardır: Bölgin İstanl a yakınlığı -- Uygun yeterli lükte arazi temini kolaylığı Ulaşım imkanlarının luğu Organize bölgelerine serbest bölgelere tanınan imtiyazlar n rimliliğin azalması Pazara yakınlık hammad temini kolaylığı İstanl-Edirne yoğun ilçesi, olduğu D100 - (eski alanlar E-5) aşağı karayolu yolu gruplandırılmıştır. civarı, civarın Büyükkarıştıran-Muratlı n Lülergaz a yolu kar civarı nin alan, - Tarım Grup : -Velimeşe-Yulaflı-Veliköy--Saray arası -Tekirğ yolu üzeri -- Grup :: -Türkgücü köyü yolu üzeri Belsi -Büyükkarıştıran-Vakıflar-Misinli Köyü-Lülergaz arası D100 karayolu-evrsekiz-ahmetbey Belsi arası Grup Uzunköprü-Keşan arası Kofçaz-Kırklareli-Merkez-Kavaklı arası HAVZASINDA TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ ki göstermektedir. tekstil işletmelerinin bölümü Tekirğ ili sınırları içerisin faaliyet Bölge ekonomisi dönüşmektedir. tanesi Tekirğ gün geçtikçe Bölge ili 1990 n, a toplam yalı 329 tekstil at Muratlı sektörün yapın, tekstil ilçelerindir. işletmesi yoğun lunmaktadır. hizmet gelişme yaşanmıştır. ağırlıklı işletmelerin nedle yapıya 239 aşağıdır. nki kuruluşlarının illere göre sektörel ğılımını göster tablo NEHRİNİN KİRLİLİĞİ batıya nehirki ları kuruluşlarının yu edilmektedir. yu,, kirlilik 10730, ne km2 lik üst toplamaktadır., düstriyel seviyelere Kızılpınar, Muratlı draj düstriyel çıkmaktadır. arıtılmış alanına ilçeleri Veliköy, Özellikle sınırları sahip Velimeşe, kökli arıtılmamış hilinki yu gün nin kullanımının ğişik Havzasının larını Muratlı sektörü ömli sektörlere toplamaktadır. arttığı Belediyelerinin larını, kollarınn yaz m3 ait ayların doğun i şarj düşürmekte açısınn örneklerin lama yu ni incelmektedir. yapılan niteliğinki niteliğine besley yan kolu kimyasal ynmeyi ulaşmaktadır. kollar nehir incelemeler üzerin yu, yu azaltmaktadır. n 1981 sürekli lama sonucu, yılınn kirletrek 7 ayrı DSİ kullanma istasyon XI. yana, Uzunköprü Bölge yu fiziksel göletlerinin yıl Müdürlüğü nün iki V. kimyasal kez lunması Sınıf girişin alınan (kullanılamaz) ilgili parametreler I-II. imlerince, biyi Sınıf Örnek alma istasyonları leri aşağı belirtilmiştir: -- yu, girişi ( yu başlangıç noktası) çıkışı (Velimeşe belsi) resi, köprüsü (Ulaş belsi), İnanlı (İnanlı köyü) Lülergaz (Lülergaz tr istasyonu arkası) (Alpullu yi köprü ayağı) -, Alpullu Uzunköprü (Uzunköprü ayağı) 7 / 11

8 'nın Kanayan Yarası:. NEHRİNİN KİRLİLİK KAYNAKLARI ki organize yoğunluğu boyutlara arıtılmaksızın nehir yatağına ulaşan düstrşme ilacı ya ulaşmaktadır. bölgeleri çevre yetersiz gübre kirliliğine kurulmaya kullanımı hareketleri arıtma yol sonucu açmıştır. başlanmıştır. sonucu, havzaya kirlmiş nehre 1973 ismini kirlilik sal şarj nun yılınn r edilmesind sonucu kaynaklı itibar düstriyel, kaynaklanmaktadır. lar artan çevresin kaynaklı yüzeysel çevresin akış ların nüfus kullanılmıştır. günümüz teminine Havzası Yararlı hale ları getirilmesi kullanım uzaklaştırmak sıralamasın gereklidir. alanıdır kullanılmaktadır. lama yu eskid temini n ilk yid beri sıra sal lama gelmektedir. temini yu Ancak Bitkrin kullanılan kullanılmasını olması yağmurlama fotostez yunki yağmurlayıcılara, 50 mg/l halin olması lanması ların askı aktivitesini lama gelley lama durumun belli mlatıcılara katı azaltabilir kalite madlerin çiftlik sistemin kullanılması mla kriterlerine hayvanlarına ya hidrolik tıkanmalar ürünün durumun unr sahip mikro konsantrasyonları yapılara içme askı görünüşünü olması ortaya lama yu koloil katı zarar gerekir. çıkmaktadır. sağlanması mad olumz kullanabilir. partiküller rebilir. borularki Kirlmiş miktarıdır. yön Özellikle Ancak yapraklar sal ların etkr. yun askı böyle miktarın üzerin lama larla akışına, mad ların lama ikerek miktarı nun dir. ların alabceği tklikte göstergesidir. tuzluluğa lara ların tkliklerinin şarjı yanın lama yol ph Yüksek açan İletkliğin sonucu bitkre dir. bitki kullanılması iyonların laması önem Zaralı olmaması larki düşük İletklik fazla taşır olmayacağı problem ph olması olduğunu gerekir, kullanılacak tuz ların düzeyleri ph konsantrasyonları oluşturmaktadır. ğerinin düzey ama gösterir. lar bitkr ların lunan bitkrin fazla olması tuz Evsel tklik, 300 miktarının olumzdur. yükselir gerekir. tuzların besin nedle mikromhos/cm düstriyel ph elemtlerini Bitki lama tuz iyon tuz lama içeriği yüzd olduğunu miktarlarının miktarı kar larının ların rahatlıkla fazla ların lama olabilir. ya yüzeysel elektriksel EVSEL KİRLETİCİ KAYNAKLAR paralel göstermiştir. doğrun kalitesi nın ya Havzaki işgücü dolaylı sonucu ihtiyacını yollarla leşim doğrulamaktadır. bölgelerinin karşılayan alanlarınn yoğun göçler olduğu kaynaklanan yan nediyle kolları leşim ülke lerinin relere sının nitelikli nüfusları ulaşmaktadır. lar üstün, halihazır ye Derelerin artış ilçelere aşağıki göre tablo sınırları gösterilmiştir. miktarı, alan uzaklaştırma leşim alanlarınn yöntemi kaynaklanan şarj noktalarının ların, ğılımı 8 / 11

9 'nın Kanayan Yarası:. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİ KAYNAKLAR nki lerin miktarları aşağıki tablo gösterilmiştir. 9 / 11

10 'nın Kanayan Yarası:. TEKSTİL SANAYİ ATIK SULARININ ÖZELLİKLERİ Tekstil aşama kullanılan lar çözünmüş tir. organik, konfeksiyon hammadlerin inorganik mad tuzlar, ya üret farklılığı stetik ağır boya, metaller, dir. nişasta sebebiyle, liflerd foller Tekstil iplik, terjan ki karışık n, rk içerir, safhalar mevcuttur. ayrıca ğişik üretn hem lar Askı ürünün bez konsantrasyonlar oluşmaktadır. katı çeşitliliği ha mad ri miktarı Atık Pamuk rastlanmaktadır. boya ünitesi ların, bol miktar zehirli mad ağır metal kalıntısı DERİ SANAYİ ATIK SULARININ ÖZELLİKLERİ mad, Deri yapıldığı kirlilikler kirlme yağ arasın zaman, gerek gres, sorunları dünya askı miktar gerekse katı tutar. mad, tüketilmektedir. Atık azot koludur. ların ekonomik Derinin Deri proses çeşitli işlmesi açın kimyasallar kaynaklı önem geleksel ları sülfür, lunmaktadır. taşıyan organik krom, yöntemler ancak organik bşikli TRAKYA NIN NEHRİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR BAKIŞ artık şekliyle yöre inkar hava, çarpık çevre edmeyecek toprak leşmedir. şartlarının, dışı kullanılmasına kar kirliliği son Yıllarn gerçektir. 10 şeklin yıl sebep beri insan kdini gerçeğin karşılaşılan olmuştur. sağlığını göstermektedir. temelin planlama er yatan dışı eksikliği, boyutlara kullanmanın ned yörin ulaşmış ise sonuçları acımasız rimli olduğu, Ama kirliliği, durumların ha insanın tümünü si, düşünce kapsamaktadır. kafa vranışlarını kirliliği tüm etky, kirliliklerin akılcı ana planlı hareket görülmektedir. etmeye gel Kafa Çarpık sorumzca yse an civarın geri başkanının Bzer beklemektedir. dönüşümü --Muratlı-Lülergaz leşme sıkıntılar fabrika tüm ifa nların olmaksızın kirlmin bölgin konuşlanmıştır ettiği likte sağlıklı tümü kullanmaktadırlar. pçesine ortaya ortam her varsayılabilir. çıkan itmiştir. gün şeytan göç gerçekleşmesi İnsanların nn tablo, sorumzluk hacminin Yani dörtgi böyle iş çektikleri iş potansiyeli sahibi diye girse aş neticesin, sağlandığı tanımladığımız az olup nlar z 10 aç yıla kalmaması kar 5 iddiasıyla milyon kar gelecek alan, belediye dir. germiştir. m3 ne bizleri bizleri yu 1500 kar Şu TRAKYA DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEHDİDİ SANAYİCİ-DEVLET BAKIŞI Bölge, ine gelin edilmektedir. bölge nokta, canlı hayatını canlı canlılığın hayatınn söz kaynakları yaşamın edbilir mi diye ed sormak çevre ha kirliliğind doğru yok olmaya olacaktır. söz mahkum edbilir Çünkü mi hayatını taşkınların nehir kayıpların geçirgliği bazı kullanılamamaktadır. kasaba yatağına yanı nediyle görebilmekteyiz. doğduğu ed bırakmalarının köylerimiz sıra fabrikaların nokta boyut o larına kazanmaktadır. nun ağır kar içbilir arıtma faturasını yanı açıktır karışması tesislerini temizlikte sıra ki kanser içme aynı çalıştırmak ik kimyasalların ları kaynaklarımızı oranlarınki söz kirlme konu yatağın ine artışa sebebiyle kirlme kimyasalları meyna Havza etmektedir. ayrıca sonucu gel zeminin sorumzca çiftçinin canlı ürün Sanayi yetersiz karlar hastalık görevlerini Toplumsal koymak sistemli söz açıklaması tespit olmaktadır. konuyk yapma uğruna kuruluşları düşünmekt olmalıdır. gelse yapmadıklarını sorunlar çoğu ancak vranmaktan zamanını farklı nasıl yu zaman sistemli Yukarı ya ilişkre hisserlerdi sorumzca uzaklaşmıştır. mücale tan vlet düşünmekt eklersek göstermelik çekinmey girle, geçmiştir; ğindiğimiz kurumları soru israf sonuç takınılması a Dünya oldukları edip fertlerind uzaklaşmış çünkü açısınn halkın çeşitli rimli zluk gerek dünya kafa görülmektedir. dir. yönetim tüm bakıldığın inin beyinler kirliliği tavır, canlıların ülkemiz kamelerinki başına kuraklık Bir sebebiyle kdrini lunabilir. Kısa ise mlaya na zararına çevre dışı çözüme vali insanoğlu kanun kirliliği kullanmanın başkalarının mlaya Ama olmaktadır. kişrle karlar yönelik koyucuların sorunlar kaynaklı zaman bcilleşmiş uğruna sırf çöl adımların ine zinciri artık BÖLGEDEKİ SANAYİ TESİSLERİ RİSK POTANSİYELLERİ nedle Fabrikalaşmanın bölgesi yönetmeliklere yöre çoğunlukla konuşlanan göre 1. unru nin kolların 2. Sınıf olmuştur. tesisleri rimli olmayışının nn kesinlikle lak alanları yanı sıra oluşmaktadır. planlamanın kolları eksikliği ğildir. e sahiptir. bölge dışı noktasın saygı indirbilir. savaşları, kullanmak ilkesind gelecek kıtlık kesinlikle taviz nesiller açlık rilmemelidir. akılcı düşünülerek sorunlarla hareket Ancak öncelikle karşı ğildir. şekil karşıya israftan kıymetli bölgeki lunan kaçınılmalı n dünya, risk potansiyeli planlanması rimli si arazri aza insana TEMİZ BİR NEHRİ TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN Çözüm yönetmelikler nın imzalanan Planı na olmalıdır. olduğunun uyulmalı krokisine öncelikle öngörüldüğü Eşgüdüm bilincine yani planlama nin varmalıyız. Protokolü şekliyle onun kamunun Ünirsitesi ya yid neticesin nun malı bilinç planlamamız çıkarı doğrultun nehir, ortaya Bakanlığı bölgemiz çıkan ğil, gerekmektedir. bölgin toplumun arasın Havzası geleceğini 1999 tüm nun kesimleri yılın anayasa Düzi adına Akamisylerin ini lunduran görevdir. Havzasının yatağının harlaşması tamamlayan karların ağaçlandırılması r bağlam, önlerek toprak ortaya ekolojik gerçekleştircek yapılabcekleri asit parçalarına koyduğu yağmurlarının kuşağın üzere, sahip parçasıdır. kaç ağaçlandırma bölge bölgin oluşmasını hizmet nokta rimliliğinin gellemek üç faaliyetleri toparlamak orman-mera- karşımız toprak yapısını korunması gerekirse nehir durmaktadır. mümkün bünyesin arazri oluşacak öncelikle olacaktır. Nehir asit Öte Balkanların Balkanlarki dönem mevcut örneğin, İşleri nin yann çimto kaynaklarının kuyularıyla koruması nın taraftan Istranca fabrikalarına relerind ilgili Karadiz şekil son oksij rece kesinlikle projelerle kıyısının yasalara karşılanmaktadır. dir. izin yani rilmemelidir. orman ihtiyacı Bilindiği bölgeki tavır arazrinin karşılanmaya ya takınması canlı İstanl un kirletilmemesi hayatının şarttır. vletin çalışılırk fazla ihtiyaç asıl ihtiyacının kurumu adına diğer duyulan Devlet yöre, yann bölümü arz Yukarı düzeltebilmek Boru edilip bütünlüğünün kirlilikle aza Hattı çalıştırılarak indirgeyecek mücale ne sözünü projesi sağlanmasını adına arıtılmış ettiğim noktasın nların planlamalar bzer planlama ların dir. sektörleri boru rilmesi yapmalıyız. ışığın, hattı ne yol proje kat ( imkanı yöreki edilmiş paralel mahalleleri kanalı) nokta doğacaktır. olacaktır. çarpık boru kuruluşlarının lerine halin yıllardır leşmeyi hattıyla Bzer anlatmaya bağlanması araya likte sektörlerin arıtma toplayıp az tasarladığımız çalıştığımız tesislerinin oln iyle kirliliklerini şekil Dev inşa Dev İstanl dışlamayan Çünkü bırakılmayan elrişli gereklidir. Boru alanların Hattı Avrupa artık azınn projesi ülke arasın kdi halini a likte rimlilik kdine almıştır. oluşu yalı yörin sebebiyle yetmek adına doğaya durumu farklı bilimsel farklı saygılı kara, sektörler tersine çalışmalara çıkarlara döndürebilmek cazibeli hizmet ürünü kollarıyla ithal ed hale şekil düzlmesi etmed yörin getirilmesi öncelikle planlanması ayakta ı şarttır. a şarttır. çözüm Tüm olmalıdır. aranmalıdır. arayışına planlamaların uluslararası Örneğin nokta girmesi pazarki arıtma diğer yetkilrin şarttır. tesisini yönü rekabet cinin çalıştırmanın gücünü cinin azalttığı kamunun mağduriyetinin ediliyorsa kuruluşunun çıkarlarını nun önlmesi maliyetini dinleek çözümü noktasın arttırarak ortak ucuz pay erji Arıtma rn bırakılmaktadır. noktasın edilmelidir. temizlik tesisleri, her hizmeti belediyin ki kuşkuz neticesin bünyesin belediyeler bölge ik gelin çalıştırılacak lar sıkıntı biyolojik arıtılmaksızın yaratmaktadır. sorundur. kimyasal Şöyle ki arıtma sorunun ilçe ne sınırları tesisleri çözülmesi inşa Son in dgesinin sace etmektedir. çeşitli sonuçları, ğerldirilmelidir. nedlerle olacaktır. yalnızca korunması Çünkü bölgeki hayvancılık yöreki Küresel şeker bölgin sal pancarı ısınmanın üretimi ğil adına dir oksij üretimin nin kotalarla ğil, açık üretimine doğaki n sınırlandırılmış nun belki olduğu dgin katkısı olduğu şeker dünyanın yadsınamayacak günümüz korunması pancarı noktasın bitkidir. dgesi karbondioksit-oksij açısınn bitkrin açısınn tip örnek bitkidir; yanlışların yetiştirilmesi rmek önem ancak SONSÖZ; TRAKYA DİRENİYOR Daha hüz har durumu 350ppm ğişikliklerini indirmek yakılarına vurup iyi sınırlara açıklamak gerekmektedir. günler harman yalı önlemek, ulaşılmıştır. belirtmektedir. gelecek yaşam savurdu. yeterlidir hızını lüksümüzü Eğer bekltisi İnsanoğlu Artık kanımca; otomobil Şu kesmek farklı an bitmiştir. sürdürüyorsak, Bilim koşulların kullanma atmosferimizki hiç insanları Hayır zaman son hüküm çılgınlığımızı, gelmeyecek. 200 belamızı karbondioksit yitirmed yıl sürdüğü ğer arıyoruz tüketim Sınırları 390ppm dir. atmosfer kaynaklarımızı ğeri dünyayız. mektir. alışkanlığımızı,fosil 350 günilir dünyamız İklim düzeyine Tek tüketti, üst örnekle sınırını hep A 10 / 11

11 'nın Kanayan Yarası:. rtık-larının el itibar üretimi dünya etmey küçük kaynak kalan şirketler ölçekli tüketimi son gı dünyaya üretimi na hızla ata önerrine, sürerse saldırıyorlar. yönelik dünya el planlar sınırına küçük Eğer vreye nüfus ölçekli çeyrek artışı, girmiştir. yüzyıla leşeme, varman erji Yerel çözümlerine çözümlere, ulaşılabilir. kirlilik, gı Küreselleşme; anlatan Avrupa n teknolojik dünya yi plan vletleridir. ata gelişme tanımlama oluşan projeler leşmiştir. Ancak yönüyle sonucu, eski üreteceklerdir. anlamı ekonomik temel Çin, yaşadığımız bilişim Japonya, taşımaktadır. teknolojrine dünya ya Atlantik aynıdır; yüzyılın G. Kore, ekonomisi yri Sömürgecilik. Özellikle acımasızlığını bağlı Hindistan eklmiştir. yaylımcı dn bazı ğiş Kuzey güçler Yaklaşık emperyalizmin Arap Amerika yaşadığımız ülkeleri ekonomik 50 yıldır yayılmacılığın yi anlayışla bilimsel Batı yüzyıl yüzünü Oysa rece 3-4 Eskişehir eğer çıkmaktadır. ğy Yine %9 u diğer imlik na gerçekleşmektedir. yan arazisidir. rimin arazrind marjinal kayıptır. Bir olup Ancak başka rimlilik larının Verimlilik ülkemizin açın 3-4 ayçiçeği İnsan kat oranı niteliğine dünya açısınn bakıldığın, ha eks üretiminin bazı rim rimlidir. coğrafi eklirse tir. insan zgin yeterliliğine sının %63 ü, biter bölgeleri,, Orta pirinç dn ülke oran Anadolu bağlıdır. ğildir. %82 üretiminin üstün örneğin; %74 ün 1 muhteşem %44 ü, Konya, im %74 ü rim topraklar toprak ğy el Niğ stratejik edilmektedir. kaybı orana dır, a ya rimliliği üretimin ürün %34 ü son ları başlamıştır. olmuştur. İstanl a na taşınması Kaçak oran 30 yıl naklind leşme larının ata metre ndır. tüy lağımı merkezini dikmiştir. ha kontrolsüz haline rine oluşturmaktadır. ya gelmiştir. inmesi kullanımı, yalı coğrafyanın kirletici ki larının ların nin can İSKİ arıtmasız yüzey çekişmeye marifetiyle ya ları sorunu şarjı, kapsamaktadır. ormanları(longoz), Meriç Saroz bilimsel bölgelerdir. çalışmalarla balıkçılığı rimliliği likte nın Gala yayınlanmıştır. Saroz a bitirmiştir. düşmüştür, gölü sının faunası ulamaktadır. kirliliği Meriç ürünler florası %2.3 ünü nd Hiç dünya lak zgindir. ilçesind oluştururk lu stanrtlarını alanları, kullanılamaz Istrancalar, başlayarak Ganoslar yapılmamaktadır. zorlayan düzey basar tüm Saroz ağır yı kirl metallerin özel %8.2 sini nitelikli kat nehir, edip varlığı nın getircektir? çiftliliklerin Bölge ed İstanl a yaşayan sahipleri merkezine Atatürk ün göre kimler planlar plann kurduğu mahlr olacaktır? yapanlar inci sal na Bizim yı rece üretim mız bitirmek uluslararası çiftlikleri etkn üzeredir. özelleştirilmeyle halkın Afrika gı na dk örneğine seyirci istemleri satılırk şirketleri mi dönecek? kalınamaz. göz yi mi ardı KAYNAKÇA Havzası Düzi Planı Projesi (EHÇDP) 2002 Sanayi Ticaret Osı Yıllığı (2002) -- Sistemi Sanayşme Sempozyumu-II Edirne (1997) Bilgi Enstitüsü Şeyma Doktora Yardımıyla Ordu, Tezi, (2005) İzlmesi Yük. Müh. Ve,"Gçlerin Kontrol Yöntemlerinin Havzasın Yüzeysel Geliştirilmesi, YTÜ, F Bilimleri DİE 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verri Prof. Dr. Osman İnci, Diriyor, Cumhuriyet Kitapları, 2010 ===================================================== Fotoğraflar : Zekeriya KOÇOĞLU, Arif TEKİN KURTULMUŞ (atan KIFSAD ), Dinçer ALABAŞOĞLU, Ferdi KURTBAYRAM, Tuncay =============================================== İsmail isimi Öğrci tarihin "5. İsmail Gç çalışmasını METİN, çalışmalara Yaklaşımları İzmir' Tema METİN, 1991 Ulusal düzlecek imza doğumlu Sempozyumu"n "'nın Kongresi"n Mart 2011 gç METİN, Kanayan tarihin pırıl mikrofon okuyacağınız pırıl nacak. Yarası:" Mersin başın isim. Gözüyle Aynı Ünirsitesin, "'nın olacak. zaman 'nin Gç numu Kanayan Tema "14. Kirlmesinin bünyesin Gç 7-8 Yarası: Sorunları" Mayıs Sorunlarına Tema " 2011 duyarlılığı Başkanı başlıklı 11 / 11

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy

MEKANSAL GELİŞME. Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy MEKANSAL GELİŞME Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Enver Erdinç Dinçsoy Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı SU KAYNAKLARININ AKILCI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ C100 M57 Y0 K2 Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı Suyun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU

SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ. RAPOR 2014 TÜRKİYE NİN SU RİSKLERİ RAPORU Yazarlar Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu Öktem (Bilgi Üniversitesi, Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik

Detaylı

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü

HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI. Gümüldür / İZMİR. Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü HAVZA KİRLİLİĞİ KONFERANSI Gümüldür / İZMİR Düzenleyen DSİ II. Bölge Müdürlüğü DÜZENLEME KURULU Onursal Başkan Haydar KOÇAKER DSİ Genel Müdürü Başkan Ayhan SARIYILDIZ DSİ II. Bölge Müdürü Üyeler Aslı ERDENİR

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI?

TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? TÜRKİYE DE SU YÖNETİMİ NASIL OLMALI? Mart 2011 TÜRK YE DE SU YÖNET M NASIL OLMALI? 2011 Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir ISBN: 978-975-98399-9-4 Yayınlayan: Editör: Dursun YILDIZ

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

Merhaba. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu. Ocak-Şubat 2012

Merhaba. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu. Ocak-Şubat 2012 Merhaba 2011 yılını uğurlayıp 2012 yılını selamlarken tüm dostlarımıza merhaba! Buruk ama umutlu bir merhaba. Evet, buruk bir merhaba çünkü; son dönemde yaşadığımız öğrenci tutuklamaları, hukuku hiçe sayarak

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 1273)

TBMM (S. Sayısı: 1273) Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 1273) Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 31 Milletvekili ile Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli'nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri

İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Aralık 2014, İstanbul İstanbul un Su Krizi ve Kolektif Çözüm Önerileri Dr. Akgün İlhan, Dursun Yıldız, Fatma Zişan Tokaç,

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu

3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 3. Köprü Projesi Değerlendirme Raporu Yazım ve Derleme: Çare Olgun ÇALIŞKAN Basın Taraması : Akif Burak ATLAR Kapak Tasarımı: Çare Olgun ÇALIŞKAN Kitap Tasarımı

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012

İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL ÇEVRE DURUM RAPORU 5 HAZİRAN İstiklal CD. Koçtuk İşhanı No:178/2 Tünel Beyoğlu / İstanbul 0212 245 89 15-16 istanbul.cmo.org.tr / cmoistanbul@cmo.org.tr

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TASLAK EROZYONLA MÜCADELE EYLEM PLANI 2013-2017 Niğde - Çakıt - Erozyon Kontrolü Çalışması Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşme, başta bilim adamları olmak üzere

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: MARMARA / 1 DERDİMİZ, DEĞERİMİZ, DENİZİMİZ: MARMARA

Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: MARMARA / 1 DERDİMİZ, DEĞERİMİZ, DENİZİMİZ: MARMARA Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: MARMARA / 1 DERDİMİZ, DEĞERİMİZ, DENİZİMİZ: MARMARA 2 / Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz: MARMARA T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2013 Yayın No: 79 Kitabın Adı: Derdimiz,

Detaylı