Trakya'nın Kanayan Yarası: ERGENE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Trakya'nın Kanayan Yarası: ERGENE."

Transkript

1 'nın Kanayan Yarası:. Platformu tarafınn yürütül ilki 24 Ekim 2010 tarihin Uzunköprü' düzl " Hayata Dönsün-1" etkinliğinin vamı niteliğin Lülergaz'ın Karamul köyün "10 Nisan' 10 Bin İnsan" sloganıyla düzlecek ikinci etkinliğe hazırlandığımız şu günler, 'n yaşanan çevre felaketinin boyutlarını duygusal yaklaşımlarımızın ötesin "bilgi"nin ışığın "doğru" anlamaya ihtiyacımız var. maksatla Gç Tema başkanı İsmail METİN'in, Ünirsitesi'n Yard.Doç.Dr. Musa ULUDAĞ'ın akamik nışmanlığı gözetimin hazırladığı "'nın Kanayan Yarası: " isimli numu sayfalarımıza taşıyoruz. TRAKYA NIN KANAYAN YARASI: 1 / 11

2 'nın Kanayan Yarası:. HAZIRLAYAN: İsmail METİN AKADEMİK DANIŞMAN: Yard. Doç. Dr. Musa ULUDAĞ EDİRNE, MART 2011 GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısınn başlayarak yaşanan hızlı leşme na bağlı ekonomik gelişme ktleşme olguları, boyutlar yaşadığımız çevre başka yişle yaşam alanı mız sınırlı kaynakların tüketimini kürin hoyratça kullanılması sonucu, çevre sorunlarını günme getirmiştir. Özellikle gelişmiş ülkeler olgunun geri dönülmez sonuçları farkına varıldığın sosyo-ekonomik gelişmin mekanın coğrafik öğeleriyle uyumlu biçim sürdürülmesi düşüncesi yetersiz olsa önemsecek düzey bimsmeye başlamıştır. Yirminci yüzyılın sonu,21. Yüzyılın başın çevre ilgili kaygılar na ilişkin saptamalar, görüşler, insan yaşamını ed geriye dönüşü aksız kılan boyutlu küresel sorunun varlığını ortaya koymaktadır. sorunların çözümlmesine tönelik yapılan araştırma incelemeler sonucun sistemik sorunlar oldukları ine bağlı etkşim içerisin oldukları görülmektedir. Ancak, uzun süre küre yaşamak istiyorsak, anlayış, düşünce tarzı ğerler sistemini ğiştirerek olgunun akamik ortam politik çevreler lirlerce farkınlığını sağlamamız gerekmektedir. olgunun sözü edn kesimler tarafınn doğru algılanıp algılanmadığı, başka yişle, farkın olunup olunmadığı önem taşımaktadır. Ne yazık ki soruya tam anlamı olumlu yanıt rme durumun ğiliz. nedle sorunların, nasıl karşılıklı ilişki içerisin olduğunu görmed başarısız olmakla kalmayıp söz parçacıl çözümlerle gelecek kuşakların yaşam haklarına ipotek koyuyoruz. Derin çevre bilimin farkın olmak, çevre tüm eylemlerimizin etkşimli ortaya çıkardığı olayların, kdi araların ine bağlı olduğunun ayrıca eyler toplumlar tümümüzün doğanın çevrimsel süreçlerinin aldığımızın, sonuçta ona bağlı olduğumuzun farkına varmak anlamına geldiğinin bilincin olmaktır. Derin çevre bilim terminolojisin varlığını sürdürebilme anahtar kavram ini almıştır. Worldwatch 2 / 11

3 'nın Kanayan Yarası:. Enstitüsü nd Lester BROWN, konu rin çevrebilimsel paradigma (ğerler dizisi) bağlamın çözüm yolunu varlığını sürdürebn toplum, gelecek kuşakların bekltrini eksiltmed gereksinmelerini sağlayabndir tanımı basit, açık anlaşılabilir şekil ortaya koymuştur. Descartes Newton un mekanik dünya görüşü paradigmasınn, bütünselci (holistik) çevrebilimse dünya görüşü paradigmasına dönüşüm geç kalınmış olmakla likte giş kal görme aşamasına girmiştir. aynı zaman antropostrik (insan merkezli) ğerler sistemind, rin çevrebilimsel ekostrik (yüzü merkezli) ğerler sistemine dönüşümü içermektedir. Yi çevre anlayışını ortaya atan geliştir felsefe okulu ilişkili rin çevrebilim paradigması hızla büyüy kal gör küresel kitlesel harekete dönüşmüştür. yi çevre paradigmasını bimseek yaşamın temeli ele aldığımız, ülkemizki tüm insan varlığının eylemlerinin, ey toplum sürdürülebilir gelişmeye, kalkınmaya ak tanıyacak şekil planlanması, uygulanması gerekliliğini zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Böyle yaklaşım toplumsal örgütlme, hiarşrd ağlara doğru ğişim dönüşümü içermektedir. Yaşam örgüsünün parçası olduğumuz ilgili rin çevrebilimsel farkınlığımız var ise tüm yaşayan doğaya öz göstereceğiz. HAVZASININ GENEL TANIMI Havzası, nın tam ortasın almakta olup Kuzey Marmara Havzası, Meriç Havzası lgaristan sınırı çevrilidir. Havzası, mevcut 13 çökelme nn isidir. Havza coğrafi bakımn dize kapalı havza şeklindir. Havzası 26 rece rece boylamları 40 rece rece 06 lemleri arasın almaktadır. Havzasının doğu-batı uzunluğu 160 km, kuzey-güney uzunluğu 140 km olup, havza yüzölçümü km2 dir. Havzası Tunca ne katılan Pravadi Deresi Meriç ne katılan İskr Deresinin toplam havza alanı ha dır. alan Doğu nın %63 üdür. Havzasının kuzeyin Kuzey ğlık kütlesi, güneyin Güney tepelik arazisi Güney ğlık kütlesi almaktadır. Havzanın %72.64 ünü a elrişli 3 / 11

4 'nın Kanayan Yarası:. topraklar oluşturmaktadır. Geri kalan %27.36 sını ise ormanlar, funlıklar, kayalıklar, leşim leri, alanları göl yüzeyleri teşkil etmektedir. Büyük ölçü ğlık platoluk alan görünümün havza n % si ğlık, %13.33 ü ova, %65.66 sı lgalı yapı %0.14 lük küçük bölümü ise yayla karakterli alanlardır. DSİ nin raporun Havzasın ekonomik lanabcek alanın ha olduğu bildirilmiştir. alanın ancak ha ı lanmaktadır. lanan alan kullanılan miktarı m3/yıl dır. Havzasının yüzü şekilleri jeolojik yapısı, gölet yapımına son rece elrişlidir. nin 152 kilometrelik kısmın yatak ıslahı öngörülmüştür. HAVZASI HARİTASI HAVZANIN JEOLOJİK YAPISI 4 / 11

5 'nın Kanayan Yarası:. Havzası dolgu sahasıdır. Jeolojik etütlere göre havzaki dolgunun kalınlığı 500 m kardır. Havzasının kuzey kısmı IV., orta güney kısmı III., batı kısmı ise II. Derece prem bölgesi içerisin lunmaktadır. Bölge herhangi sismik merkez mevcut olmayıp, havza Marmara Dizi çukurlarınn başlayıp, Şarköy üzerind Saros Körfezine uzanan dislokasyon hattınki premlerd etknmektedir. HAVZASI ARAZİ YAPISI ARAZİ KULLANIMI Bölge topografik a elrişlidir. Başlıca ürünler ğy, çeltik ayçiçeği olmak üzere çeşitli kuru lu yapılmaktadır. Havzasın n ha ın şidtli, ha ın şidtli erozyon etkilidir. Havzası kuzey güneyd ğlarla çevrili lunduğunn, etrafınki arazre göre ha az yağış almaktadır. Istranca Dağlarının kesimleri boyunca başta meşe kayın olmak üzere giş orman örtüsü alır. Havzasını kaplayan Antropoj step sahasının kısmı ise ağaçtan yokndur. Havzanın arazi kullanımına ait sınıflandırma aşağıki çizelge rilmiştir. 5 / 11

6 'nın Kanayan Yarası:. HAVZASI SU KAYNAKLARININ DURUMU Havzanın geçmekte rakımlı akark akışını yakının sürdürmektedir. Taşpınar d 7 m kotun tepesi üstü, Meriç civarınki Uzunköprü gel Tekirğ ın kaynaklarn ilçesinin yu leşmektedir. Saray 40 leştikt km ilçesinin doğup güneybatısın yan kuzeyinki kollarıdır. resi Meriç-Asarhanlı Yıldız Havzanın ğlarının adıyla güneye ortasınn batıya doğru köyü 312 doğru toplam bisi nehir resi uzunluğu adını m3/sn dir. Yıldız aldıktan ğlarınki 285 km dir. memban Meriç nin leştiği draj yu e alanı leşim kar ine ise km2 194 kar olup, km olmak yıllık 91 km, üzere re, Teke nin re, Ana re kolları Hayrabolu ise; residir. yu, lucak resi, Lülergaz Deresi, Şeytan yu: e Muratlı nın varır. ün kuzeyind nun ye doğunn kuzeyind doğarak geçtikt toplama Boyacıçatağı, Marmaracık Lefka 1319 km2 Kütüklü Paşa uzunluğu resi relerini 62 km dir leşip alır Hayrabolu Deresi: geçer m3/sn dir. kuzey Karakavak Güney-kuzey civarın, yönün akan ne Hayrabolu resi, Uzunluğu Hayrabolu 96.3 ilçe km, merkezind bisi 4.88 lucak Deresi: kaynaklanan karşın yaz ayların re, Ovacık kurumaktadır. ğlarının köyü yakının güney ylarınki ne serg Hayli cağı uzun yakınlarınn (55 km) olmasına Ana Dere: Pehlivanköy Istranca yakınların, ğlarının Vize nin kuzeyin ne kalan kesimlerind Yıllık kaynaklanan bisi re, m3/sn dir. ha Lülergaz Deresi: Poyralı alanı 633 reyle km2, uzunluğu leştikt Istranca 58, km Katrancı rin güney yakınların ylarınn bisi doğmakta ne m3/sn dir. Celaliye toplama re Babaeski (Şeytan) Deresi: yakınınn bisi 2.54 m3/sn dir. ye Yaz ayların Istrancalarn toplama kurumaz, alanı kaynaklanır. ancak 762 km2, yu Babaeski d uzunluğu azalır. 60 km Kuştepe rin köyü Teke Deresi: Süloğlu batısınn m3/sn ye residir. çıkabilmektedir. kaynaklanır. toplama nin Pehlivanköy ün alanı 2459 kollarınn doğun km2, uzunluğu idir. ye Ana 80 km kolu sık re, sık Akaryun taşkınlara Istranca bisi, sebep ğlarının 13 hm3 ü kuyun rin Bölümü yağışlar kuyulara içme Havzasının Havsa-Hayrabolu yağışın görülmektedir. ha yuna alanın etkisi lanması tahsis yu Yağışların olmamaktadır. potansiyeli edilmiştir. gerçekleştirilmektedir. bölümü etkisiyle yıllık olmak akiferlerki 46 at üzere lama İklimin 2 akiferleri kısma hm3 miktarları kooperatifine olup, ayrılır. Lülergaz-Ahmetbey larına artmasına sayının ait etkisi 347 rağm at ha HAVZASI NÜFUS, EKONOMİK SOSYAL DURUMU ilçeleri, Süloğlu, Çayırre Tekirğ n; Havsa, köyleri Uzunköprü iliistranca lunmaktadır. Kırklareli, ilçeleri, ili Kofçaz, almaktadır. Saray, Pınarhisar, Muratlı, Vize, Malkara, İstanl Lülergaz, Hayrabolu iline bağlı Babaeski, ilçeleri, Hallaçlı, Pehlivanköy Edirne Sayalar ili rilmiştir. Havzasın (DİE, 2010) alan ilğlarının ilçelerin 2010 yılı nüfus sayımı sonuçları aşağıki tablo sına okulz göre köy olmadığı iyi düzeydir. okuma yazma oranı tir. Kültür durumu Havzaki pancarı, mısır, çeltik, kabak aktivite çekirği, olup, karpuz yöre sebzedir. ekn ürünler ğy, ayçiçeği, şeker tesis organize sitesin Havzasın almaktadır. n Organize tekstil, tekstil, Sanayi beyaz cam, her Bölgesin Lülergaz eşya, geç kağıt, elektronik gün metal, ağırlık arasınki yağ, eşya tekstil gı, hızla D100 boya r, kimya artmaktadır. karayolunun fabrikaları kimya n fabrikaları lunmaktadır. etrafın olmak lunmaktadır. üzere organize alan 125 ağır at atölyeler Tekirğ Havzasının ili almaktadır. ilçesinin çeşitli lerin Velimeşe nin mevkiin sayı kurulmuş un serbest fabrikası, olup bölgesi süt işleme Havzası Avrupa tesisleri sınırları küçük Bölgesi, dir. çapta Pınarhisar Havza linyit, civarın mermer, çimto dolamit hammadsi kil lunmaktadır. mad vardır. zginliği teşkililçeler Karaimir etmektedir. baraj ticari göllerin Havza lı ticari ürünlerini, turizm TEM göletler yapılmaktadır. D100 tekstil, balıkçılık karayolları şişe, Havza cam, yapılmaktadır. geçtiği çimto, Kayalıköy, beyaz, Kırklareli, eşya, Serbest Süloğlu Lülergaz araçları HAVZASINDA SANAYİ 6 / 11

7 'nın Kanayan Yarası:. Bölge alan tesislerinin kurulmasının başlıca sebepleri şunlardır: Bölgin İstanl a yakınlığı -- Uygun yeterli lükte arazi temini kolaylığı Ulaşım imkanlarının luğu Organize bölgelerine serbest bölgelere tanınan imtiyazlar n rimliliğin azalması Pazara yakınlık hammad temini kolaylığı İstanl-Edirne yoğun ilçesi, olduğu D100 - (eski alanlar E-5) aşağı karayolu yolu gruplandırılmıştır. civarı, civarın Büyükkarıştıran-Muratlı n Lülergaz a yolu kar civarı nin alan, - Tarım Grup : -Velimeşe-Yulaflı-Veliköy--Saray arası -Tekirğ yolu üzeri -- Grup :: -Türkgücü köyü yolu üzeri Belsi -Büyükkarıştıran-Vakıflar-Misinli Köyü-Lülergaz arası D100 karayolu-evrsekiz-ahmetbey Belsi arası Grup Uzunköprü-Keşan arası Kofçaz-Kırklareli-Merkez-Kavaklı arası HAVZASINDA TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ ki göstermektedir. tekstil işletmelerinin bölümü Tekirğ ili sınırları içerisin faaliyet Bölge ekonomisi dönüşmektedir. tanesi Tekirğ gün geçtikçe Bölge ili 1990 n, a toplam yalı 329 tekstil at Muratlı sektörün yapın, tekstil ilçelerindir. işletmesi yoğun lunmaktadır. hizmet gelişme yaşanmıştır. ağırlıklı işletmelerin nedle yapıya 239 aşağıdır. nki kuruluşlarının illere göre sektörel ğılımını göster tablo NEHRİNİN KİRLİLİĞİ batıya nehirki ları kuruluşlarının yu edilmektedir. yu,, kirlilik 10730, ne km2 lik üst toplamaktadır., düstriyel seviyelere Kızılpınar, Muratlı draj düstriyel çıkmaktadır. arıtılmış alanına ilçeleri Veliköy, Özellikle sınırları sahip Velimeşe, kökli arıtılmamış hilinki yu gün nin kullanımının ğişik Havzasının larını Muratlı sektörü ömli sektörlere toplamaktadır. arttığı Belediyelerinin larını, kollarınn yaz m3 ait ayların doğun i şarj düşürmekte açısınn örneklerin lama yu ni incelmektedir. yapılan niteliğinki niteliğine besley yan kolu kimyasal ynmeyi ulaşmaktadır. kollar nehir incelemeler üzerin yu, yu azaltmaktadır. n 1981 sürekli lama sonucu, yılınn kirletrek 7 ayrı DSİ kullanma istasyon XI. yana, Uzunköprü Bölge yu fiziksel göletlerinin yıl Müdürlüğü nün iki V. kimyasal kez lunması Sınıf girişin alınan (kullanılamaz) ilgili parametreler I-II. imlerince, biyi Sınıf Örnek alma istasyonları leri aşağı belirtilmiştir: -- yu, girişi ( yu başlangıç noktası) çıkışı (Velimeşe belsi) resi, köprüsü (Ulaş belsi), İnanlı (İnanlı köyü) Lülergaz (Lülergaz tr istasyonu arkası) (Alpullu yi köprü ayağı) -, Alpullu Uzunköprü (Uzunköprü ayağı) 7 / 11

8 'nın Kanayan Yarası:. NEHRİNİN KİRLİLİK KAYNAKLARI ki organize yoğunluğu boyutlara arıtılmaksızın nehir yatağına ulaşan düstrşme ilacı ya ulaşmaktadır. bölgeleri çevre yetersiz gübre kirliliğine kurulmaya kullanımı hareketleri arıtma yol sonucu açmıştır. başlanmıştır. sonucu, havzaya kirlmiş nehre 1973 ismini kirlilik sal şarj nun yılınn r edilmesind sonucu kaynaklı itibar düstriyel, kaynaklanmaktadır. lar artan çevresin kaynaklı yüzeysel çevresin akış ların nüfus kullanılmıştır. günümüz teminine Havzası Yararlı hale ları getirilmesi kullanım uzaklaştırmak sıralamasın gereklidir. alanıdır kullanılmaktadır. lama yu eskid temini n ilk yid beri sıra sal lama gelmektedir. temini yu Ancak Bitkrin kullanılan kullanılmasını olması yağmurlama fotostez yunki yağmurlayıcılara, 50 mg/l halin olması lanması ların askı aktivitesini lama gelley lama durumun belli mlatıcılara katı azaltabilir kalite madlerin çiftlik sistemin kullanılması mla kriterlerine hayvanlarına ya hidrolik tıkanmalar ürünün durumun unr sahip mikro konsantrasyonları yapılara içme askı görünüşünü olması ortaya lama yu koloil katı zarar gerekir. çıkmaktadır. sağlanması mad olumz kullanabilir. partiküller rebilir. borularki Kirlmiş miktarıdır. yön Özellikle Ancak yapraklar sal ların etkr. yun askı böyle miktarın üzerin lama larla akışına, mad ların lama ikerek miktarı nun dir. ların alabceği tklikte göstergesidir. tuzluluğa lara ların tkliklerinin şarjı yanın lama yol ph Yüksek açan İletkliğin sonucu bitkre dir. bitki kullanılması iyonların laması önem Zaralı olmaması larki düşük İletklik fazla taşır olmayacağı problem ph olması olduğunu gerekir, kullanılacak tuz ların düzeyleri ph konsantrasyonları oluşturmaktadır. ğerinin düzey ama gösterir. lar bitkr ların lunan bitkrin fazla olması tuz Evsel tklik, 300 miktarının olumzdur. yükselir gerekir. tuzların besin nedle mikromhos/cm düstriyel ph elemtlerini Bitki lama tuz iyon tuz lama içeriği yüzd olduğunu miktarlarının miktarı kar larının ların rahatlıkla fazla ların lama olabilir. ya yüzeysel elektriksel EVSEL KİRLETİCİ KAYNAKLAR paralel göstermiştir. doğrun kalitesi nın ya Havzaki işgücü dolaylı sonucu ihtiyacını yollarla leşim doğrulamaktadır. bölgelerinin karşılayan alanlarınn yoğun göçler olduğu kaynaklanan yan nediyle kolları leşim ülke lerinin relere sının nitelikli nüfusları ulaşmaktadır. lar üstün, halihazır ye Derelerin artış ilçelere aşağıki göre tablo sınırları gösterilmiştir. miktarı, alan uzaklaştırma leşim alanlarınn yöntemi kaynaklanan şarj noktalarının ların, ğılımı 8 / 11

9 'nın Kanayan Yarası:. ENDÜSTRİYEL KİRLETİCİ KAYNAKLAR nki lerin miktarları aşağıki tablo gösterilmiştir. 9 / 11

10 'nın Kanayan Yarası:. TEKSTİL SANAYİ ATIK SULARININ ÖZELLİKLERİ Tekstil aşama kullanılan lar çözünmüş tir. organik, konfeksiyon hammadlerin inorganik mad tuzlar, ya üret farklılığı stetik ağır boya, metaller, dir. nişasta sebebiyle, liflerd foller Tekstil iplik, terjan ki karışık n, rk içerir, safhalar mevcuttur. ayrıca ğişik üretn hem lar Askı ürünün bez konsantrasyonlar oluşmaktadır. katı çeşitliliği ha mad ri miktarı Atık Pamuk rastlanmaktadır. boya ünitesi ların, bol miktar zehirli mad ağır metal kalıntısı DERİ SANAYİ ATIK SULARININ ÖZELLİKLERİ mad, Deri yapıldığı kirlilikler kirlme yağ arasın zaman, gerek gres, sorunları dünya askı miktar gerekse katı tutar. mad, tüketilmektedir. Atık azot koludur. ların ekonomik Derinin Deri proses çeşitli işlmesi açın kimyasallar kaynaklı önem geleksel ları sülfür, lunmaktadır. taşıyan organik krom, yöntemler ancak organik bşikli TRAKYA NIN NEHRİNİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK BİR BAKIŞ artık şekliyle yöre inkar hava, çarpık çevre edmeyecek toprak leşmedir. şartlarının, dışı kullanılmasına kar kirliliği son Yıllarn gerçektir. 10 şeklin yıl sebep beri insan kdini gerçeğin karşılaşılan olmuştur. sağlığını göstermektedir. temelin planlama er yatan dışı eksikliği, boyutlara kullanmanın ned yörin ulaşmış ise sonuçları acımasız rimli olduğu, Ama kirliliği, durumların ha insanın tümünü si, düşünce kapsamaktadır. kafa vranışlarını kirliliği tüm etky, kirliliklerin akılcı ana planlı hareket görülmektedir. etmeye gel Kafa Çarpık sorumzca yse an civarın geri başkanının Bzer beklemektedir. dönüşümü --Muratlı-Lülergaz leşme sıkıntılar fabrika tüm ifa nların olmaksızın kirlmin bölgin konuşlanmıştır ettiği likte sağlıklı tümü kullanmaktadırlar. pçesine ortaya ortam her varsayılabilir. çıkan itmiştir. gün şeytan göç gerçekleşmesi İnsanların nn tablo, sorumzluk hacminin Yani dörtgi böyle iş çektikleri iş potansiyeli sahibi diye girse aş neticesin, sağlandığı tanımladığımız az olup nlar z 10 aç yıla kalmaması kar 5 iddiasıyla milyon kar gelecek alan, belediye dir. germiştir. m3 ne bizleri bizleri yu 1500 kar Şu TRAKYA DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEHDİDİ SANAYİCİ-DEVLET BAKIŞI Bölge, ine gelin edilmektedir. bölge nokta, canlı hayatını canlı canlılığın hayatınn söz kaynakları yaşamın edbilir mi diye ed sormak çevre ha kirliliğind doğru yok olmaya olacaktır. söz mahkum edbilir Çünkü mi hayatını taşkınların nehir kayıpların geçirgliği bazı kullanılamamaktadır. kasaba yatağına yanı nediyle görebilmekteyiz. doğduğu ed bırakmalarının köylerimiz sıra fabrikaların nokta boyut o larına kazanmaktadır. nun ağır kar içbilir arıtma faturasını yanı açıktır karışması tesislerini temizlikte sıra ki kanser içme aynı çalıştırmak ik kimyasalların ları kaynaklarımızı oranlarınki söz kirlme konu yatağın ine artışa sebebiyle kirlme kimyasalları meyna Havza etmektedir. ayrıca sonucu gel zeminin sorumzca çiftçinin canlı ürün Sanayi yetersiz karlar hastalık görevlerini Toplumsal koymak sistemli söz açıklaması tespit olmaktadır. konuyk yapma uğruna kuruluşları düşünmekt olmalıdır. gelse yapmadıklarını sorunlar çoğu ancak vranmaktan zamanını farklı nasıl yu zaman sistemli Yukarı ya ilişkre hisserlerdi sorumzca uzaklaşmıştır. mücale tan vlet düşünmekt eklersek göstermelik çekinmey girle, geçmiştir; ğindiğimiz kurumları soru israf sonuç takınılması a Dünya oldukları edip fertlerind uzaklaşmış çünkü açısınn halkın çeşitli rimli zluk gerek dünya kafa görülmektedir. dir. yönetim tüm bakıldığın inin beyinler kirliliği tavır, canlıların ülkemiz kamelerinki başına kuraklık Bir sebebiyle kdrini lunabilir. Kısa ise mlaya na zararına çevre dışı çözüme vali insanoğlu kanun kirliliği kullanmanın başkalarının mlaya Ama olmaktadır. kişrle karlar yönelik koyucuların sorunlar kaynaklı zaman bcilleşmiş uğruna sırf çöl adımların ine zinciri artık BÖLGEDEKİ SANAYİ TESİSLERİ RİSK POTANSİYELLERİ nedle Fabrikalaşmanın bölgesi yönetmeliklere yöre çoğunlukla konuşlanan göre 1. unru nin kolların 2. Sınıf olmuştur. tesisleri rimli olmayışının nn kesinlikle lak alanları yanı sıra oluşmaktadır. planlamanın kolları eksikliği ğildir. e sahiptir. bölge dışı noktasın saygı indirbilir. savaşları, kullanmak ilkesind gelecek kıtlık kesinlikle taviz nesiller açlık rilmemelidir. akılcı düşünülerek sorunlarla hareket Ancak öncelikle karşı ğildir. şekil karşıya israftan kıymetli bölgeki lunan kaçınılmalı n dünya, risk potansiyeli planlanması rimli si arazri aza insana TEMİZ BİR NEHRİ TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN Çözüm yönetmelikler nın imzalanan Planı na olmalıdır. olduğunun uyulmalı krokisine öncelikle öngörüldüğü Eşgüdüm bilincine yani planlama nin varmalıyız. Protokolü şekliyle onun kamunun Ünirsitesi ya yid neticesin nun malı bilinç planlamamız çıkarı doğrultun nehir, ortaya Bakanlığı bölgemiz çıkan ğil, gerekmektedir. bölgin toplumun arasın Havzası geleceğini 1999 tüm nun kesimleri yılın anayasa Düzi adına Akamisylerin ini lunduran görevdir. Havzasının yatağının harlaşması tamamlayan karların ağaçlandırılması r bağlam, önlerek toprak ortaya ekolojik gerçekleştircek yapılabcekleri asit parçalarına koyduğu yağmurlarının kuşağın üzere, sahip parçasıdır. kaç ağaçlandırma bölge bölgin oluşmasını hizmet nokta rimliliğinin gellemek üç faaliyetleri toparlamak orman-mera- karşımız toprak yapısını korunması gerekirse nehir durmaktadır. mümkün bünyesin arazri oluşacak öncelikle olacaktır. Nehir asit Öte Balkanların Balkanlarki dönem mevcut örneğin, İşleri nin yann çimto kaynaklarının kuyularıyla koruması nın taraftan Istranca fabrikalarına relerind ilgili Karadiz şekil son oksij rece kesinlikle projelerle kıyısının yasalara karşılanmaktadır. dir. izin yani rilmemelidir. orman ihtiyacı Bilindiği bölgeki tavır arazrinin karşılanmaya ya takınması canlı İstanl un kirletilmemesi hayatının şarttır. vletin çalışılırk fazla ihtiyaç asıl ihtiyacının kurumu adına diğer duyulan Devlet yöre, yann bölümü arz Yukarı düzeltebilmek Boru edilip bütünlüğünün kirlilikle aza Hattı çalıştırılarak indirgeyecek mücale ne sözünü projesi sağlanmasını adına arıtılmış ettiğim noktasın nların planlamalar bzer planlama ların dir. sektörleri boru rilmesi yapmalıyız. ışığın, hattı ne yol proje kat ( imkanı yöreki edilmiş paralel mahalleleri kanalı) nokta doğacaktır. olacaktır. çarpık boru kuruluşlarının lerine halin yıllardır leşmeyi hattıyla Bzer anlatmaya bağlanması araya likte sektörlerin arıtma toplayıp az tasarladığımız çalıştığımız tesislerinin oln iyle kirliliklerini şekil Dev inşa Dev İstanl dışlamayan Çünkü bırakılmayan elrişli gereklidir. Boru alanların Hattı Avrupa artık azınn projesi ülke arasın kdi halini a likte rimlilik kdine almıştır. oluşu yalı yörin sebebiyle yetmek adına doğaya durumu farklı bilimsel farklı saygılı kara, sektörler tersine çalışmalara çıkarlara döndürebilmek cazibeli hizmet ürünü kollarıyla ithal ed hale şekil düzlmesi etmed yörin getirilmesi öncelikle planlanması ayakta ı şarttır. a şarttır. çözüm Tüm olmalıdır. aranmalıdır. arayışına planlamaların uluslararası Örneğin nokta girmesi pazarki arıtma diğer yetkilrin şarttır. tesisini yönü rekabet cinin çalıştırmanın gücünü cinin azalttığı kamunun mağduriyetinin ediliyorsa kuruluşunun çıkarlarını nun önlmesi maliyetini dinleek çözümü noktasın arttırarak ortak ucuz pay erji Arıtma rn bırakılmaktadır. noktasın edilmelidir. temizlik tesisleri, her hizmeti belediyin ki kuşkuz neticesin bünyesin belediyeler bölge ik gelin çalıştırılacak lar sıkıntı biyolojik arıtılmaksızın yaratmaktadır. sorundur. kimyasal Şöyle ki arıtma sorunun ilçe ne sınırları tesisleri çözülmesi inşa Son in dgesinin sace etmektedir. çeşitli sonuçları, ğerldirilmelidir. nedlerle olacaktır. yalnızca korunması Çünkü bölgeki hayvancılık yöreki Küresel şeker bölgin sal pancarı ısınmanın üretimi ğil adına dir oksij üretimin nin kotalarla ğil, açık üretimine doğaki n sınırlandırılmış nun belki olduğu dgin katkısı olduğu şeker dünyanın yadsınamayacak günümüz korunması pancarı noktasın bitkidir. dgesi karbondioksit-oksij açısınn bitkrin açısınn tip örnek bitkidir; yanlışların yetiştirilmesi rmek önem ancak SONSÖZ; TRAKYA DİRENİYOR Daha hüz har durumu 350ppm ğişikliklerini indirmek yakılarına vurup iyi sınırlara açıklamak gerekmektedir. günler harman yalı önlemek, ulaşılmıştır. belirtmektedir. gelecek yaşam savurdu. yeterlidir hızını lüksümüzü Eğer bekltisi İnsanoğlu Artık kanımca; otomobil Şu kesmek farklı an bitmiştir. sürdürüyorsak, Bilim koşulların kullanma atmosferimizki hiç insanları Hayır zaman son hüküm çılgınlığımızı, gelmeyecek. 200 belamızı karbondioksit yitirmed yıl sürdüğü ğer arıyoruz tüketim Sınırları 390ppm dir. atmosfer kaynaklarımızı ğeri dünyayız. mektir. alışkanlığımızı,fosil 350 günilir dünyamız İklim düzeyine Tek tüketti, üst örnekle sınırını hep A 10 / 11

11 'nın Kanayan Yarası:. rtık-larının el itibar üretimi dünya etmey küçük kaynak kalan şirketler ölçekli tüketimi son gı dünyaya üretimi na hızla ata önerrine, sürerse saldırıyorlar. yönelik dünya el planlar sınırına küçük Eğer vreye nüfus ölçekli çeyrek artışı, girmiştir. yüzyıla leşeme, varman erji Yerel çözümlerine çözümlere, ulaşılabilir. kirlilik, gı Küreselleşme; anlatan Avrupa n teknolojik dünya yi plan vletleridir. ata gelişme tanımlama oluşan projeler leşmiştir. Ancak yönüyle sonucu, eski üreteceklerdir. anlamı ekonomik temel Çin, yaşadığımız bilişim Japonya, taşımaktadır. teknolojrine dünya ya Atlantik aynıdır; yüzyılın G. Kore, ekonomisi yri Sömürgecilik. Özellikle acımasızlığını bağlı Hindistan eklmiştir. yaylımcı dn bazı ğiş Kuzey güçler Yaklaşık emperyalizmin Arap Amerika yaşadığımız ülkeleri ekonomik 50 yıldır yayılmacılığın yi anlayışla bilimsel Batı yüzyıl yüzünü Oysa rece 3-4 Eskişehir eğer çıkmaktadır. ğy Yine %9 u diğer imlik na gerçekleşmektedir. yan arazisidir. rimin arazrind marjinal kayıptır. Bir olup Ancak başka rimlilik larının Verimlilik ülkemizin açın 3-4 ayçiçeği İnsan kat oranı niteliğine dünya açısınn bakıldığın, ha eks üretiminin bazı rim rimlidir. coğrafi eklirse tir. insan zgin yeterliliğine sının %63 ü, biter bölgeleri,, Orta pirinç dn ülke oran Anadolu bağlıdır. ğildir. %82 üretiminin üstün örneğin; %74 ün 1 muhteşem %44 ü, Konya, im %74 ü rim topraklar toprak ğy el Niğ stratejik edilmektedir. kaybı orana dır, a ya rimliliği üretimin ürün %34 ü son ları başlamıştır. olmuştur. İstanl a na taşınması Kaçak oran 30 yıl naklind leşme larının ata metre ndır. tüy lağımı merkezini dikmiştir. ha kontrolsüz haline rine oluşturmaktadır. ya gelmiştir. inmesi kullanımı, yalı coğrafyanın kirletici ki larının ların nin can İSKİ arıtmasız yüzey çekişmeye marifetiyle ya ları sorunu şarjı, kapsamaktadır. ormanları(longoz), Meriç Saroz bilimsel bölgelerdir. çalışmalarla balıkçılığı rimliliği likte nın Gala yayınlanmıştır. Saroz a bitirmiştir. düşmüştür, gölü sının faunası ulamaktadır. kirliliği Meriç ürünler florası %2.3 ünü nd Hiç dünya lak zgindir. ilçesind oluştururk lu stanrtlarını alanları, kullanılamaz Istrancalar, başlayarak Ganoslar yapılmamaktadır. zorlayan düzey basar tüm Saroz ağır yı kirl metallerin özel %8.2 sini nitelikli kat nehir, edip varlığı nın getircektir? çiftliliklerin Bölge ed İstanl a yaşayan sahipleri merkezine Atatürk ün göre kimler planlar plann kurduğu mahlr olacaktır? yapanlar inci sal na Bizim yı rece üretim mız bitirmek uluslararası çiftlikleri etkn üzeredir. özelleştirilmeyle halkın Afrika gı na dk örneğine seyirci istemleri satılırk şirketleri mi dönecek? kalınamaz. göz yi mi ardı KAYNAKÇA Havzası Düzi Planı Projesi (EHÇDP) 2002 Sanayi Ticaret Osı Yıllığı (2002) -- Sistemi Sanayşme Sempozyumu-II Edirne (1997) Bilgi Enstitüsü Şeyma Doktora Yardımıyla Ordu, Tezi, (2005) İzlmesi Yük. Müh. Ve,"Gçlerin Kontrol Yöntemlerinin Havzasın Yüzeysel Geliştirilmesi, YTÜ, F Bilimleri DİE 2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Verri Prof. Dr. Osman İnci, Diriyor, Cumhuriyet Kitapları, 2010 ===================================================== Fotoğraflar : Zekeriya KOÇOĞLU, Arif TEKİN KURTULMUŞ (atan KIFSAD ), Dinçer ALABAŞOĞLU, Ferdi KURTBAYRAM, Tuncay =============================================== İsmail isimi Öğrci tarihin "5. İsmail Gç çalışmasını METİN, çalışmalara Yaklaşımları İzmir' Tema METİN, 1991 Ulusal düzlecek imza doğumlu Sempozyumu"n "'nın Kongresi"n Mart 2011 gç METİN, Kanayan tarihin pırıl mikrofon okuyacağınız pırıl nacak. Yarası:" Mersin başın isim. Gözüyle Aynı Ünirsitesin, "'nın olacak. zaman 'nin Gç numu Kanayan Tema "14. Kirlmesinin bünyesin Gç 7-8 Yarası: Sorunları" Mayıs Sorunlarına Tema " 2011 duyarlılığı Başkanı başlıklı 11 / 11

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

yakalamasını sağlayacağız.

yakalamasını sağlayacağız. K A L K I N M A N I N A N A H TA R I : T R A K YA G E L İ Ş İ M P R OJ E S İ yakalamasını sağlayacağız. T.C. Başbakanı P E G A R T N İ Ç İ P E G A R T 10 * M I R I YAT TRAGEP TRAKYA GELİŞİM PROJESİ (TRAGEP)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır.

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır. [I] İtakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 185 TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE SORUNLARİ ve SANAYİLEŞME Metin AYDIN 1- TEKİRDAĞ İLİNİN ÇEVRESEL TANITIMI İlimiz İstanbul iline komşu olması nedeniyle sanayinin

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

FATİH ARSLAN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜR YARD.

FATİH ARSLAN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜR YARD. ERGENE HAVZASI EYLEM PLANI ÇDP İLAVESİ ISLAH OSBLER MÇK KARARLARI FATİH ARSLAN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜR YARD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1- ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI MEHMET CEYHAN İL MÜDÜRÜ/ÇEVRE YÜKSEK MÜH.

TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI MEHMET CEYHAN İL MÜDÜRÜ/ÇEVRE YÜKSEK MÜH. TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI MEHMET CEYHAN İL MÜDÜRÜ/ÇEVRE YÜKSEK MÜH. TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI NKÜ 07.06.2012 1- TEKİRDAĞ İLİ 2- TEKİRDAĞ DA ÇEVRE SORUNLARI 3- YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR TEKİRDAĞ DA ÇEVRE

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları

Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları Yaşar Topluluğu nda Su Riski ve Verimlilik Çalışmaları 16 Aralık 2015/İZMİR Dilek EMİL Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Birleşmiş Milletler Çevre Programı na göre dünyada 1.400 milyon km 3 su bulunuyor.

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

II. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU

II. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU II. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU İKLİM DEĞİŞİMİ, ERKEN UYARI SİSTEMLERİ VE YENİLİKLER ÇALIŞTAYI BİLDİRİ SUNUMU ÇALIŞTAY KOMİTESİ ADINA AYŞE TÜRKMEN Alternatifi olmayan ve insanoğlu tarafından üretilemeyen

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

KÜRESEL ĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI VE KONYA HAVZASI NDA SOMUT ADIMLAR. Dr. Filiz Demirayak Genel Müdür fdemirayak@wwf.org.tr

KÜRESEL ĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI VE KONYA HAVZASI NDA SOMUT ADIMLAR. Dr. Filiz Demirayak Genel Müdür fdemirayak@wwf.org.tr KÜRESEL İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ SU KAYNAKLARI VE KONYA HAVZASI NDA SOMUT ADIMLAR Dr. Filiz Demirayak Genel Müdür fdemirayak@wwf.org.tr WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Dünyanın en büyük ve saygın doğa

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ TEKĠRDAĞ ĠLĠ SINIRLARI ĠÇĠNDE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Süreyya MERĠÇ PAGANO, Prof. Dr. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü www.

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum Faaliyetleri T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Sektörel Etkilenebilirlik Analizi ve Uyum

Detaylı

ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI FATİH ARSLAN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜR YARD.

ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI FATİH ARSLAN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜR YARD. ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI FATİH ARSLAN TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜR YARD. ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI NKÜ 07.06.2012 1- ERGENE HAVZASI 2- HAVZADA MEVCUT DURUM 3- HAVZA KORUMA EYLEM

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- ERGENE MARMARACIK KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (ETAP 3) REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ Planlama alanı, Tekirdağ İli, Ergene İlçesi sınırları içerisinde

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir

Yaşayan bir dünya için. Buket Bahar DıvrakD. 27 Mart 2008, İzmir Yaşayan bir dünya için SUYA DOĞRU BAKMAK Akarsu havzalarının n korunması ve sürdürülebilir su yönetimi y için i in adımlar... Buket Bahar DıvrakD WWF-Türkiye 27 Mart 2008, İzmir YAŞAMIN ÖZÜ: SU SU YOKSA

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 21. Yüzyılda Planlama- Kaynaklarımız Su KaynaklarıYönetimi ve

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNİTE 6 : İNSAN VE ÇEVRE C ÇEVRE SORUNLARI VE ETKİLERİ (5 SAAT) 1 Ekosistemlerin Bozulma Nedenleri (Çevre Sorunları) 2 Çevre Kirliliğine Neden Olan (İnsan Kaynaklı) Faktörler

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE BULUNAN ARITMA TESİSLERİNDE KARŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TRAKYA BÖLGESİNDE BULUNAN ARITMA TESİSLERİNDE KARŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TRAKYA BÖLGESİNDE BULUNAN ARITMA TESİSLERİNDE KARŞILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd.Doç.Dr.Ahmet KUBAŞ 1 Prof.Dr.Hasan Hayri TOK 2 ÖZET Trakya bölgesinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 992 adet

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı