TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ"

Transkript

1 23.Ağustos.2013 KONU: Proje Fikirleri konulu davet yazınıza ilişkin Sayın Mehmet Karaman, TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ Proje Fikirleri konulu ve 22/08/2013 tarihli yazınıza ilişkin yorum ve harici proje fikirlerimiz; Trakya Bölge Planına olan çekincemiz saklı kalmak kaydıyla; ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, TRAKYA KALKINMA DERNEĞİ Yönetim Kurulu Adına Başkan Ahmet Kapsız EK-1-: Proje Taslakları hakkında yorum ve görüşlerimiz EK-2-:Alternatif proje önerilerimiz 1

2 KONU: Proje Fikirleri konulu davet yazınıza ilişkin EK-1- Proje Taslakları Hakkında Yorum ve Görüşlerimiz ( Sayda 2 ~ 47 ) Öncelik temalar ve proje başlıkları mavi; yorumlar kırmızı renkle yazılmıştır. 1. ÖNCELİK: BÖLGENİN EĞİTİM VE BİLİMSEL ALTYAPISI DESTEKLENEREK YENİLİK MERKEZİ OLMASI SAĞLANACAKTIR Proje: Bilgi ve İletişim Altyapısı Kurulması Projesi İlgili Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bilgi ve iletişim altyapısının kurulması ile bilgiye ulaşma ve onu kullanabilme daha kolay olacaktır. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerine yaygın olarak erişim sağlanacaktır. Özellikle Bölgede bulunan üniversiteler ve araştırma merkezlerinin bilimsel ve teknolojik altyapıları geliştirilecektir. Bölgesel gelişimi hızlandırıcı olacağı düşünülen araştırma kurumları ve merkezlerinin Bölgede yapılanmaları teşvik edilecektir. Bu kapsamda öncelikle, tarım-gıda sektörüne Ar- Ge ve yenilik hizmeti vermek üzere Tarım ve Gıda Teknoloji Bölgesi/Merkezi kurulması teşvik edilecektir. Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: Bölgede Enerji ve Çevre, Biyoteknololoji ve Gen Merkezi Kurulması İlgili Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: İnsanlar Gelişir Kurumlar Gelişir Yukarıdaki iki taslak projede aynıdır. İzmir Kalkınma AAjansının güdümlü proje desteği çerçevesinde hazırlamaya başladığı İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi projesi ve/yada bunun gelişkin bir formasyonu olan Trakya İl Yenilik Platformları projesi daha isabetli olacaktır. Politika 1. 2: Bölgede yenilik ve araştırma kültürü ile bu doğrultuda insan kaynakları geliştirilecektir. Bölgesel yenilik stratejisi başta Bölgedeki üniversiteler olmak üzere katılımcı bir süreçle hazırlanarak plan dönemi içerisinde hayata geçirilmeye yönelik tedbirler alınacaktır. Bölge üniversitelerinde akademisyen, öğrenci ve mezunlar arasında girişimciliği teşvik etmeye ve araştırma sonuçlarını ticarileştirmeye yönelik farkındalık ve 2

3 İlgili eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Ayrıca, bilgi toplumu konusunda bilgi ve teknoloji okur-yazar birey sayısını artırmak ve doğru bilgiye kolay ulaşan, bilgiyi üreten, bilgiyi uygulamaya geçiren bir bilgi toplumu oluşturmak hedeflenmektedir. Üniversiteler, Tübitak, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör Firmalar Proje: Fonun Adresi TRAKYA İlgili Avrupa Birliğinin Hayat Boyu Öğrenme/Grundwig türü hibe destek programları bu tip projelerin gerçekleşmesi adına tüm kurum ve kuruluşlara açık olup hem ulusal hemde bölgesel düzeyde zaten layıkıyla değerlendirilmektedir. Üniversitelerimizinde bu konuya en az ilk öğretim kurumları ve stklar kadar ilgi göstermesi için bölgedeki AB bürolarının daha aktif çalışması yeterli olacaktır. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 1. 3: Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonların Bölgeye çekilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Kamu ve özel sektörün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve AB destek programları başta olmak üzere, ulusal düzeyde uygulanmakta olan programlardan yararlanmalarını sağlamamak amacıyla kurumsal işbirlikleri çerçevesinde proje hazırlama ve fonlar hakkında bilgilendirmeye yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecektir.buna ek olarak, Bölgesel bazdaki destek ve teşviklerin öncelikle Ar-Ge ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine odaklanması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Valilikler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Üniversiteler Avrupa Birliği, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Yenilikçi Hizmet Yarışması İlgili Söz konusu fonların ulusal yönetmenleri her türlü açıklama ve tanıtımı fazlasıyla yapmakta olup bunun bölgesel düzeye indirilmesi yerel bürokrasi ve TSO ların görevidir. Bölge kurumlarının daha aktif çalışmalarını talep etmek yeterlidir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 1. 4: Kamu kurumlarında yenilikçi hizmet sunumu geliştirmeye yönelik uygulama ve girişimler teşvik edilecektir. Bölgede yer alan Kamu kurumları ve yerel yönetimler, araştırma ve yenilikçilik çalışmalarına katkı sağlayan ve uygun ortam koşulları sağlandığında uygulamacı projeler üretebilen kurumlardır. Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının yenilikçilik yetenek ve kültürlerini geliştirici programlar oluşturulacaktır. Bu kurumların personelinin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözme gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yarışmalar düzenlenecektir. Valilikler, Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları Çok sayıda ulusal ve uluslar arası kuruluş yarışma mantığıyla çok 3

4 sayıda teşvik mekanizması uygulamaktadır. Bu kuruluşların bölgedeki temsilciliklerinin bu mekanizmaları tanıtıma yönelik daha aktif çalışma yapmalarını sağlamak yeterlidir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. 2. ÖNCELİK: BÖLGE GENELİNDE İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ VE SOSYAL DAYANIŞMA GELİŞTİRİLECEKTİR Proje: Profesyonel STK, Profesyonel Birlik Projesi İlgili Politika 2. 1: STK ların kurumsal ve yönetsel kapasiteleri arttırılacaktır. Bölgede bulunan sivil toplum kuruluşları ve birliklerin organizasyon yapılarının eksikliğinden dolayı kapasitelerinin yeterince kullanılamadığı düşünülmektedir. Alanında uzmanlaşmış örnek teşkil eden ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yapılarak hem kurumlar arası işbirliği yapabilme olanakları arttırılacak hem de ziyaret edilen kurumların iyi örneklerinin ve tecrübelerinin Bölgemize taşınması sağlanacaktır. Bölgede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının aynı veya benzer faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak beraber çeşitli organizasyonlar yapamadıkları düşünülmektedir. Bu bağlamda, Ortak faaliyet alanına sahip STK ların işbirliği yapmalarına yönelik bölgesel nitelikli çalışma ve faaliyetler teşvik edilecektir. Bölgedeki farklı illerde yer alan STK ların ortak platformlar etrafında birleşmeleri özendirilecektir. Sivil toplum kuruluşlarının Bölgemizde uygulamak istedikleri iyi örnek ve girişimler kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler İl Müdürlükleri Trakya Kalkınma Ajansı Proje: Sosyal Sorumluyuz Yarışması İlgili Bu bir proje yaklaşımından keza sivil toplum örgütü geliştirme yaklaşımıdır.derneğimizin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler CSO ve Avrupa Birliği TACSO gibi multinasyonel kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarının gelişmeleri noktasında son derece faydalı eğitim ve buna yönelik projeler uygulamaktadır.bölge stklarının bu tip kuruluşlarla iletişim kurmaları yeterlidir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 2. 3: Bölgesel sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilecektir. Bölgenin kalkınmasında kamunun olduğu kadar STK ve özel sektöründe etkin roller alması beklenmektedir. Bölgede üretim yapan özel sektörün Bölgenin kalkınmasına yönelik başta çevre, eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere kamu ile işbirliği halinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeleri için yarışma düzenlenecektir. Valilikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları Trakya Kalkınma Ajansı, Yerel Yönetimler Sosyal Sorumluluk kavramının uluslar arası anlayış çerçevesindeki manası tam olarak anlaşılamadan salt kavramsal derinliğinde 4

5 geliştirilecek yaklaşımlar faydasızdır. Böyle bir projeden önce hedef kitlenin Paydaşlık, Sorumlu Yatırımlar Modeli, Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetim, Pozitif Filtreleme, Shareholder Advocacy, Community Investing ve Best-In- Class gibi temel kavramlar konusunda eğitilerek; varoluş nedeninine uygun bir strateji karakteri geliştirmeleri yönünde proje hazırlanmalıdır. Proje: Sivil Toplum Öğrenciyle Buluşuyor. Politika 2. 4: Okul öncesi başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerde işbirliği ve sosyal dayanışmayı güçlendirici organizasyon ve faaliyetler teşvik edilecektir. Çok küçük yaşlardan başlanarak bireylere Sivil Toplum ve İşbirliği kavramları aktarılacaktır. Bu kapsamda okulların sivil toplum kurumlarına ziyaretler yapması ve sivil toplum kurumlarının da okullara ziyaretler yapmaları sağlanacaktır. Gençlerde sosyal sorumluluk davranışlarını özendirici uygulamalar kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde geliştirilerek gençlerin bu programlara katılımları özendirecek paneller düzenlenecektir. İlgili Üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Kamu Kurum ve Kuruluşları Genç neslin kişisel gelişiminde okulları ve ailelerinden sonra en önemli görev stklara düşmektedir. Son derece uygun ve faydalı bir proje yaklaşımıdır. Geliştirilerek uygulanması bölgemiz geleceği adına önemli olup; projenin gelişim eksenlerinin küresel emsaller paralelinde ve profesyonel düzeyde yapılması yerinde olacaktır. 3. ÖNCELİK: GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLECEKTİR Proje: Girişimci Sayısı Artıyor Trakya Gelişiyor Projesi İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Trakya Bölgesindeki girişimci sayısını artırarak özellikle inovasyon fikirlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması için önemli bir olgudur. Bu bağlamda öncelikle gençleri ve kadınları hedef alan eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek, girişimciliği özendirici ve tetikleyici dernek ve kurumsal yapıların kurulması özendirilecektir. Bölgede açılacak girişimcilik kursları saha çalışmaları ile belirlenen sektör ve alanlara özel olarak dizayn edilerek uygulanacak ve bu eğitimlere gelen girişimcilere fon ve hibe kaynakları konularında danışmanlık sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İş Fikirleri Üretme Atölyesi Girişimci Kredisi Garantili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde gerçekleştirilen Girişimcilik Analizi bölgede yeni bir girişim başlatma ya da çalıştığı kurum için girişimci olma isteği olanların ankete katılanların sadece %2,5 i olduğu görülmüştür. Bölgede girişimciliğin önündeki en büyük engel geçmişte tarımdan iyi kazanmış bir nüfusun günümüzde değerlenen Trakya topraklarının rantı ile mali bir sıkıntı yaşamıyor olmasıdır. 5

6 İlgili İnsanların yeni iş fikirlerini ortaya çıkarmalarını ve bu fikirleri icraata dökmek üzere uygulama planlarını yapmaları konusunda ortak akıl toplantılarına ve sosyal bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İş fikirleri üretme atölyesi bireylerin birlikte fikir geliştirme, bunların uygulama planlarını paylaşma ve hatta ortaklıklar oluşturma konusunda temellerin atılmasına yönelik ilk adımların atılacağı bir danışmanlık sistemi ile desteklenmiş bir çalışma ve uygulama merkezi olacaktır. Temel Faaliyetler: Girişimci olmak isteyenlerin dikkatinin çekilmesi, Uygun bir toplantı ortamının sağlanması, Danışmanlık sisteminin kurulması, Periyodik toplantıların dizaynı ve organize edilmesi, Girişimci adayların karşılıklı etkileşimde bulunabileceği sosyal ortamların tasarlanması ve organize edilmesi. Üniversiteler, İŞKUR, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları. Özel Sektör Proje: Girişimciler Yarışıyor Projesi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Bölgede potansiyel girişimcileri tespit etmeye yönelik olarak bölgesel girişimcilik yarışmaları organize edilmesi yanında ulusal düzeydeki girişimcilik yarışmalarının da Bölgede etkin tanıtımı yapılacaktır. Bu kapsamda başta üniversiteler ve ticaret ve sanayi odalarının girişimcilik ve iş planı yarışmaları organize etmeleri özendirilecektir. İlgili Proje: Yılın Girişimcisi İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Bölgenin başarılı girişimcileri tespit edilerek bu girişimcilerin hikâyelerinin birer iyi örnek olarak Bölgede tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu kapsamda ayrıca yılın girişimcisi yarışması il veya Bölge bazında üniversite ve ticaret ve sanayi odalarının rehberliğinde yapılacaktır. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Uygulayarak Girişelim / Girişimcilik Akademisi İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Üniversite öğrencilerini girişimciliğe teşvik edebilmek için, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap eden girişimcilik derslerinde sadece teorik boyutla yetinmeyip tecrübeli girişimcilerle fikir alışverişi ile bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlayacak eğitim ve organizasyonlar düzenlenecektir. Bölgede yer alan üniversitelerde Girişimcilik Akademisi olarak tanımlanabilecek yapılar oluşturularak öğrenci ve yetişkin girişimci adaylarına yönelik strateji oluşturma, iş modeli geliştirme, iş planı yazma ve girişimcilerin tecrübelerinin paylaşılması konularında eğitimler verilecektir. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları 6

7 Proje: Girişimde Fikrin Gerçeğe Dönüştüğü Bölge: Trakya Politika 3. 2: Girişimcilere yol gösterecek bölgesel iş ve yatırım imkânları konusunda araştırmalar yapılacaktır. Bölgesel çapta sektör analizleri yapılarak Bölgedeki iş ve yatırım imkanları konusunda envanter oluşturulacaktır. Sektör bazında yatırım için gerekli parametreler özenle seçilerek (hammaddenin varlığı, ulaşım maliyetleri, pazara yakınlık) bu veriler haritalara işlenerek Bölge için potansiyel yatırım kalemleri konusunda yatırımcıya fikir verecek ve yönlendirecek doküman ve sunumlar oluşturulacaktır. İlgili Bölgenin tarih, kültür, eko, agro ve eno turizm potansiyelleri olan yerlerde yaşayan halkın turizme hizmet edecek işletmeler kurmaları teşvik edilecek ve onlara teknik destekler sağlanacaktır. Bu teknik destekler kapsamında yöre insanlarına kamu teşvik ve desteklerinden faydalanma, iş geliştirme, iş planı yapma ve uygulama ve yatırım kararları alma konularında sürekli eğitimler sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Valilikler, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Fikir Hazırsa Fon Hazır Politika 3. 3: Girişimcilik Finansmanı Konusunda Farkındalık ve Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütülecektir. Etkin girişimcileri destekleyerek ekonomik gelişime katkıda bulunma temeline dayanan melek yatırımcılık, hem yatırımcıya hem de girişimciye karşılıklı fayda sağlamaktadır. Melek yatırımcılık, inovatif zihinlerin önünü açarken yarattığı yeni ürün, hizmet ve iş alanlarıyla yeni ekonominin itici gücü olacaktır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası melek yatırımcı aktivitelerini organize edilecek ve melek yatırımcıların Bölgeye çekilebilmesi için konferans ve toplantılar düzenlenecektir. İlgili Girişimcilere kamusal destek sağlayan Kosgeb, Tübitak, Kalkınma Ajansı vb kurumların girişimcilere sağladığı kaynakların etkin tanıtımı yapılarak bölgesel düzeyde yararlanma oranı arttırılacaktır. Buna ek olarak, girişimcilerin Kredi Garanti Fonu ve benzeri ulusal ve uluslararası girişimcilik fonlarından faydalanabilmeleri için çalışmalar düzenlenecektir. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İnovatif Fikir, Kolay Fon İlgili Politika 3. 4: Yenilik Odaklı Girişimler Öncelikle Teşvik Edilecektir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin artırılması için öncelikle yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri geliştiren girişimciler desteklenerek özendirilecektir. Bu kapsamda; yenilikçi girişimlere destek verilmesine yönelik bölgesel yenilikçilik tabanlı fon ve hibelerinin oluşturulması sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Yatırımcı / Girişimci Merkezleri Kurulması Projesi Politika 3. 5: Girişimciler için yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurularak 7

8 yaygınlaştırılacaktır. Yeni girişim yapacak adaylara yol gösterecek, karşılaşacakları sorunlar karşısında çözüm önerileri getirecek danışma ofislerinin yaygınlaştırılarak etkin olarak işlev kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansı ve KOSGEB in yatırımcı ve girişimcilere daha etkin hizmet verecek şekilde kurumsal yapılanması güçlendirilecektir. İlgili Bununla birlikte üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile özel sektör, yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurmaları yönünde özendirilerek teşvik edilecektir. Söz konusu ofislerin akreditasyonlarının sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak hizmet kaliteleri yükseltilecektir. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Girişim Park ve Girişim Ofis şeklinde Kuluçka Merkezlerinin Kurulması Politika 3. 6: Bölgesel düzeyde Girişim Park ve Girişim Ofis benzeri girişimciliği destekleyici kuluçka merkezleri oluşturulacaktır. İlgili Girişimlerin yapılabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması önemlidir. Bu kapsamda girişimciliğin başlangıç aşamasında girişimlerin sağlam temeller üzerinde oturmasını sağlayacak kuluçka merkezleri öncelikle bölgesel gelişim odaklarında olmak üzere Bölge geneline yayılacaktır. Bölgesel düzeyde kurulacak olan girişim ofis, girişim park ve kuluçka merkezi gibi yapılar; girişimciler, şirketler ve üniversite arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerdeki ve projelerdeki işbirliğini sürekli ve etkin kılacak uygun koşulları oluşturarak Bölgenin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda oluşturulacak Girişim Ofisler bölgedeki girişimcilere gelişmeleri için kuluçka ortamı sağlayacak şekilde Bölge içinde şehir merkezlerinde ticaret potansiyeli yüksek yerlere kurulacaktır. Ayrıca Bölgenin yöresel ürünlerinin satışına yönelik olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye nin büyük kentlerinde girişim ofisler açılması sağlanacaktır. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Bölge insanının Girişimcilikten kaçma probleminin önce bilimsel çerçevede analiz edilmesi şarttır. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik üstteki gibi projeler ancak sentez odaklar netleştirildikten sonra faydalı olabilirler.varsayımlar üzerine yada diğer bölgelerdeki benzer türde projelerin bölgede uygulanması sonucunda ortaya çıkacak verimsiz sonuçlar girişimci kitlenin dahada uzaklaşmasına yol açar.bu vesileyle sözkonusu öncelik teması altındaki asli proje çerçevesinin bilimsel analiz-sentez ve sebep-sonuç ilişkileri üzerinde şekillendirilmesi gerekir. 4. ÖNCELİK: BÖLGESEL DÜZEYDE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK GELİŞTİRİLECEKTİR Proje: Bölgesel İş Gücü Araştırmaları Merkezi Politika 4. 1: İstihdam olanakları ile ilgili iş gücü piyasası talep ve arz çalışmaları yapılacaktır. 8

9 TR21 Trakya Bölgesi kronolojik olarak tarım ve hayvancılık, sanayi ve hizmetler sektörleri ile sürdürdüğü gelişme sonucunda karma bir yapıya sahip olmuştur. Karma yapı içinde insan kaynaklarının kurumsallaşması gerçekleşmemiştir. Trakya insanı tarım-sanayi-devlet sektörü arasında bir konumda kalmış ve uzmanlaşma konusunda sorun yaşamaktadır. Boş vakitlerinde tarım ile uğraşan insanların devlet kurumlarında veya sanayi kuruluşlarında çalıştığı görülmekte ve özellikle sanayi kuruluşlarında çalışanların tarımsal varlıklarını bir güvence olarak görerek sanayi kuruluşlarında devamlı olmadıkları gözlemlenmektedir. Bölgenin sanayi yatırımlarına açık olması iş gücü ile ilgili dinamiklerin daha karmaşık hale gelebileceğine işaret etmektedir. İş gücü talebi, iş gücü arzı, işçilerin sosyal ve ekonomik sorunları, yüksek işçi değiştirme oranları ve ilgili konuların akademik ve uygulamalı olarak araştırılacağı ve ilgili kuruluşlar ve paydaşlar için uygun stratejilerin oluşturulacağı bir İş Gücü Araştırmaları Merkezi kurumsal işbirlikleri ile kurulacaktır. Ayrıca söz konusu proje ile aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi de beklenmektedir. TR21 Trakya Bölgesi ndeki iş profillerinin çıkartılması, Bu iş profillerinin tanıtımını sağlayacak web portalının ve diğer tanıtım materyallerinin hazırlanması, Meslek tanıtımlarının yapılacağı toplantı organizasyonlarının yapılması, İŞKUR, üniversiteler ve Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kuruluşlarda meslek değiştirmek isteyenleri yönlendirecek insan kaynakları masalarının oluşturulması, Meslek değiştirme konusunda karamsar olan çalışanlara psikolojik destek sağlanması, Üniversitelerde meslek değiştirmek isteyenlere yönelik Meslek Yüksek Okulları nda programlar geliştirilmesi ve Meslek Yüksek Okulları nın kapasitesinin paralel olarak geliştirilmesi, Üniversitelerde öğrencilere aldıkları eğitimler ile yapabilecekleri meslekler ve alternatifleri hakkında bilgi verilmesi. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Örgütleri, Sendikalar Türkiye İstatistik Kurumundan talep edilecek spesifik istatistikler doğrultusunda analiz yapılarak bu tip bir proje yaklaşımının değerlendirilmesi daha doğrudur. Harici bir istatistik yada bilimsel bir analiz olmadan istihdam üzerine sebep-sonuç projeleri yapmak gereksizdir. Proje: Kamuda Dinamik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Kamu kurumlarındaki hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak aşağıdaki temel faaliyetlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Kamusal hizmetlerde faydalanıcıların geri beslemelerinin toplanması, Alınan geri beslemelere dayanarak kamusal hizmet sunumunun geliştirilmesi ile ilgili üzerine çalışılacak konuların tespiti, Türk idari sistemine uygun örnek alınabilecek uygulamaların tespiti ve bölgedeki kurum ve kuruluşların yapılarına uyumlaştırılmaları, 9

10 Kamu çalışanlarının motivasyonu arttırıcı uygulamaların geliştirilmesi, Kamuda proje üreten, üretimine katkıda bulunan ve yürüten çalışanların teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin alınması. İlgili Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Meslek odaları, Mahalli İdareler. Valilikler, Kaymakamlıklar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları Kamu çalışanlarının verimsiz çalışmalarına yönelik devlet karşı mekanizmalar geliştirmiştir. Benzer şekilde kamu kurumlarında performans yönetim sistemleri hatta gelişkin NLP uygulanmaya başlamıştır. Başbakanlık nezdinde oluşturulan Bimer sistemide sivil halkın kamusal denetime katkısını ziyadesiyle arttırmıştır. Halk, seçilen ve atanan arasındaki kamusal performans gelişimine yönelik denklem zaten kurulmuş olup; halkın hakları konusunda bilinçlenmesi arttıkça Avrupa da ki gibi güçlenecektir. Mevcut şartların daha hızlı gelişimi mülki idare amir ve siyasi mekanizmanın daha aktif çalışması sayesinde gerçekleşir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Proje: Eğitim Kurumları Rehberlik Ortaklığı ve Online Rehberlik Portalı Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Bölgedeki eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin ve öğrencilerin bölgede faaliyet gösteren sektörleri tanıması, iş piyasaları hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. Okullarda genel olarak trend takip ediliyor olsa bile eğitim sürecinin paydaşlarının iş yerlerini, iş piyasalarını ve diğer ilgili unsurları yakından takip etmeleri gerekmektedir. Sunulacak rehberlik hizmetleri ile eğitimcilerin ve öğrencilerin iş piyasası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları, staj ve iş imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanacaktır. Temel Faaliyetler: Tüm eğitim kurumları arasında, özellikle üniversitelerin eğitim fakültelerinin desteği ile, bir rehberlik platformunun kurulması, Platform aracılığı ile okullarda ve üniversitelerde rehberlik hizmetlerinin etkin sağlanılması, Rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerinin profesyonel gelişimlerinin sağlanılması, Etkin staj yöntemlerinin tasarlanması, Öğrencilerin staj ve diğer yöntemlerle iş piyasaları ile buluşmalarının sağlanması. İlgili Mesleki eğitim veren okullar, üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları. Valilikler, Trakya Kalkınma Ajansı Bölgedeki eğitim kurumlarının ve eğitmenlerin Trakya nın kalkınma karakteri ve sürdürülebilir hedefleri noktasında eğitilmesi son derece faydalıdır. Birleşmiş Milletlerin bu konuda geliştirdiği programların değerlendirilerek, hayat boyu öğrenme 10

11 ve öğren-öğret çerçevesinde proje geliştirilmesi gerekir. 5. ÖNCELİK: YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİLECEK VE ETKİN SOSYAL HİZMET SUBUNU SAĞLANACAKTIR Proje: TR21 Yoksulluk Araştırma Merkezi İlgili Politika 5. 1: Yoksulluğun bölgesel olarak dinamikleri araştırılarak, yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalar üretilecektir. Dünyadaki yoksulluk çalışmaları daha çok günlük 1,25 ABD Dolarının altında kazanan insanları hedef almaktadır ve açlık, barınaksızlık ve bağlantılı hastalıklar çalışma konularını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan Türkiye de açlık sınırında olan insan sayısı göreceli olarak çok azdır. Türkiye deki yoksulluk ile ilgili sorun yoksulluk dinamikleri ile ilgilidir. Yoksulluk dinamiklerin istenilen düzeyde ve canlılıkta girişimciliğin oluşmamasına, sektörlerin geliştirilememesine ve en önemlisi bireyler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. TR21 Trakya Bölgesi nde kırsal alanda yaşayanlar ile sanayinin yoğunlaştığı bölgeye yakın yerleşim yerinde yaşayanların bazı yoksulluk dinamiklerini sergiledikleri görülmektedir. Araştırma Merkezi bölgedeki yoksulluk dinamiklerinin tespit edilmesi ve bölgede bireyler arası ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için mikro düzeyde araştırmalar gerçekleştirecektir. Bu merkezde sosyologlar, psikologlar, ekonomistler başta olmak üzere ilgili görülen bilim dallarında bilim adamlarının buluşması sağlanacaktır. Merkezin tüm bölgeye hitap edebilmesi için bölge üniversiteleri arasında geliştirilecek bir işbirliği ile merkez kurulacak ve işletilecektir. Merkez çalışmalarını tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlara açılacaktır. Üniversiteler, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri Valilikler, Kalkınma Ajansı, STK lar Proje: Toplum Destek Merkezi ve Portalı Yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin çözümü multinasyonel kuruluşların temel çalışma konusu olup Türk devleti açısından da temel politikadır.bu konuda çok sayıda resmi ve sivil kuruluş ayrıntılı çalışmalar yapmakta olup bu bağlamda yürürlüğe sokulan makro ölçekli projeler bulunmaktadır.trakya genelinde bu çalışmaların temsilcisi olan resmi ve sivil kuruluşlar bu taslak projede hedeflenen görevleri zaten yerine getirmektedirler. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 5. 3: Yoksul kesimlerin yoğunlaştığı mekânlarda altyapı nitelikleri, sosyal hizmetlere erişim ve sosyal adaptasyonu sağlayıcı hizmetler geliştirilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde dezavantajlı bireylerin kentlerde bazı mahallelerde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Dezavantajlı bireylerin bulundukları döngü içinden çıkabilmeleri için psikolojik ve sosyal desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle topluma katılma konusunda durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Dezavantajlı bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmeleri ve kendilerini kabul ettirmeleri aynı zamanda onların iş bulmalarına ve finansal sürdürülebilirliklerine önemli katkıda bulunacaktır. Temel Faaliyetler: Dezavantajlı bireylerimizin katılımı ile bir gelişim stratejisi ve uygulama 11

12 planı belirlenmesi, Merkezler için fiziki altyapıların tamamlanması, Merkezlerde çalıştırılacak uzmanların seçilmesi ve işe başlatılmaları, İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, İş geliştirme ve girişimci olma konusunda interaktif çalışmaların yapılması. İlgili Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler Derneğimiz samimiyetinden şüphe duyduğu bir takım ulusal/uluslar arası organizasyonların benzer bir kavram altında ama Romanlar gibi belli etnik toplululukları odak alarak hazırladığı sözde toplumsal gelişim ve kalkındırma projelerine mesafeli durmaktadır. Söz konusu proje taslağı süreç içerisinde etnik ayrışım temeline oturabilir. Bununla beraber bölgemizde dezavantajlı olarak görünen toplulukların stk düzeyinde müracaat edebilecekleri çok sayıda destek mekanizması bulunmaktadır. Asıl olan bu desteklerin ve faydalanıcı toplulukların yakından takip edilmesidir. Buda siyasi içerikli bir mesele yada ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde değerlendirilebilecek bir konu olduğu için ajansın yada kalkınma ilkesinin dışında kalmaktadır. 6. ÖNCELİK: KAMUSAL HİZMETLERİN ETKİNLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Proje: Okulların sosyal alanlarının ortak kullanılması projesi İlgili Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir. İlköğretim ve orta öğretim okullarında bulunan çeşitli sosyal imkânların tüm öğrenciler tarafından ortak kullanımı, bu imkânlardan yararlanan birey sayısını önemli ölçüde artıracaktır. Bu paylaşım, araştırma laboratuarı, deney odası ve teknik imkânlar için de söz konusu olabilir. Örneğin bir lisede bulunan spor salonu, bu okula yakın bir ilköğretim okulu öğrencileri tarafından da belli kaideler çerçevesinde kullanılabilir. Aynı şekilde bir meslek lisesinin laboratuarı, bu imkâna sahip olmayan Anadolu lisesi öğrencileri için de çok faydalı olabilir. Bu şekilde hayata geçirilecek olan ortak kullanımlar öğrencilerin imkânlara erişimi, gelişimi ve eğitimi için önemli avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca yeni tesis kurma maliyetleri düşecek, kamu yararı sağlanmış olacak ve buralara ayrılmış kaynak başka alanlara aktarılacaktır. Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Belediyeler, Kaymakamlıklar Proje: Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi projesi Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre okul öncesi eğitimde Trakya Bölgesi nde okullaşma oranları Türkiye ortalamasına yakın çıkmaktadır. Bu oranın Trakya Bölge Planı öngörüleri doğrultusunda arttırılabilmesi ve yüzde 70 oranına çıkarılması için okul öncesi eğitim kampanyası düzenlenmelidir. Bu kampanya çerçevesinde okul öncesi eğitimin özendirilmesi, 12

13 İlgili dersliklerin sayısının ve fiziksel kapasitelerinin geliştirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi ve öğretmen açıklarının sonlandırılması gibi eylemler bulunmaktadır. Üç ilde uygulanacak olan çalışmalar ile birlikte her ilkokula ana sınıfı kurulması, kurulan sınıfların ihtiyaçlarının karşılanması, öğretmenlerin düzenli bir şekilde meslek içi eğitime tabi tutulmaları, aile öğretmen ilişkilerini geliştirecek organizasyonlar hayata geçirilecek; özel sektörün okul öncesi eğitimin yaygınlaşması hususunda destek vermesi sağlanacaktır. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özel sektör temsilcilerinin derslik yenileme ve açma konularında inisiyatif alması teşvik edilecektir. Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Belediyeler, Kaymakamlıklar, Özel sektör temsilcileri Yukarıdaki bu iki doğru proje taslağı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin konusudur. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Proje: Bölgede ihtisas hastaneleri yaygınlaştırma projesi İlgili Politika 6. 2: Sağlık hizmet sunumunda erişilebilirlik ve hizmet kalitesi geliştirilecektir. Bölge genelinde sağlık hizmetlerinin niteliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılması için bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ihtisas hastanelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje görevli başına düşen hasta sayılarında, özellikle Türkiye ortalamalarının üzerinde seyreden Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ciddi iyileşmelere yol açacaktır. Söz konusu iki ilde de yüz bin kişi başına düşen yatak sayısı Trakya ve Türkiye ortalamalarının altındadır. Bu proje kapsamında hayata geçirilecek olan yeni tesisler illerin ve genel olarak Bölgenin sağlık hizmet standartlarını arttıracaktır. Valilikler, İl Sağlık Müdürlükleri, Üniversiteler Belediyeler, Kaymakamlıklar, özel sektör temsilcileri, ilgili STK lar Uzun Vade Proje: Online Sağlık Portalı TC Sağlık Bakanlığı bu konuda makro ölçekli projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 6. 2: Sağlık hizmet sunumunda erişilebilirlik ve hizmet kalitesi geliştirilecektir. Vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımında en önemli problemlerden birisi de sistemin karmaşıklığı ve yeni iletişim araçlarının kısıtlı kullanılmasıdır. Örneğin tıp fakülteleri internet üzerinden randevu verirken, devlet hastaneleri telefonla randevuyu tercih etmekte, aile hekimleri bambaşka bir yöntemle hasta kabulü yapmaktadır. Halbuki özellikle son yıllarda gelişen internet teknolojisi ile birlikte vatandaşların çoğu bu tür işlemlerini online olarak yapabilir. Bu ihtiyacı gidermek ve çözümü standart hale getirmek adına il bazında tüm sağlık kurumu randevularının alınabileceği, eczane, nöbetçi eczane, aile doktoru ve benzer hizmetlere erişimin TC Kimlik no ile kolayca yapılabileceği bir ortak ağa geçilmesi, bu ağ üzerinde hizmetlerin ulaşılabilirliğinin arttırılması için çalışma başlatılacaktır. İlgili Söz konusu çalışma maliyetleri, zaman kaybını ve iletişim sıkıntılarını azaltırken; vatandaşın konforunu, hizmetin kalitesini ve memnuniyeti arttıracaktır. İl Sağlık Müdürlükleri İllerdeki özel sağlık kuruluşları, üniversite hastaneleri 13

14 Online bilişim altyapısı tüm hastanelerin zaten gündemindedir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Proje: Kamuda Tek Durak Ofisler İlgili Politika 6. 3: Kamu hizmetlerinin sunumu geliştirilecektir. Trakya Bölgesi nde kamusal hizmet algısının geliştirilebilmesi için kamu kurumlarının hantal ve çoklu mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kurumların süreç yönetimleri ve işleyiş sistemlerindeki farklılıklar çeşitli aksaklıklara yol açmaktadır. Bir kurumun bir işlemi bekletmesi zincirleme bir reaksiyon ile diğer işlemlerin gecikmesine, dolayısıyla zaman zaman hizmete muhatap olan kişinin mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Bu sebeple dünyada birbirine zincirleme bağlılık arz eden kamu hizmetlerinin tek çatı altında, hatta tek pencereden halledilmesini sağlayacak yapıların kurulmasına dönük çalışmalar ortaya çıkmıştır. Tek durak ofis mantığı, vatandaşın birçok kere farklı kurumlarla muhatap olarak halletmek zorunda olduğu işi ilgili kurum temsilcilerinin bir arada bulunduğu bir ofiste halletmesi üzerine kurulmuştur. Trakya Bölgesi nde il bazlı kurulacak tek durak ofis sistemleri ile birçok işlem tek çatı altına alınabilir. Bu çözüm zaman ve enerji tasarrufuna ve hayat kalitesinin artmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca işlemlerin hızlanması ile devletin yavaş bir bürokrasi ile yönetildiği, devlet mantığının verimsizlik olduğu ve devlette israf yapıldığı gibi yargıların önüne geçilmiş olunacaktır. Vatandaşların işlemleri hızlı bir şekilde halledilecek, tasarruf sağlanacak ve Bölgenin kalkınması hızlanacaktır. Valilikler, Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları Trakya Kalkınma Ajansı, Üniversiteler Taslak projeye konu olan bu problem Dünya Bankasının tüm üye ülkeler nezdinde odaklandığı bir konudur. TC Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere üst düzey tüm devlet mekanizmaları sorunun minimize edilmesine yönelik NLP politikaları geliştirmektedir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Proje: E-Belediyeciliğin yaygınlaştırılması projesi Politika 6. 3 Kamu hizmetlerinin sunumu geliştirilecektir. Trakya Bölgesi nde bulunan belediyelerin e-devlet sistemine benzer şekilde e- belediye olarak hizmetlerine devam etmesi ve halkın belediyeden istek, şikâyet, talep ve önerilerine interaktif şekilde ulaşabilmesi için gerekli altyapı hazırlanacaktır. İlgili Vatandaşların e-belediyecilik ile e-imar, beyaz masa, mezarlık bilgi sistemi (emezarlık), adres bilgi sistemi, hizmet sorgulama, e-otopark ve benzeri sistemlere ulaşabileceği ve buralardan hizmet alabileceği yazılımlar hayata geçirilecektir. Tüm belediyeler İlgili kamu kurumları, üniversiteler a. Belediyelerde e-belediye, kent bilgi sistemi vb. bilişim ve teknoloji uygulamalarının gelişmesine teknik destek sağlamak Türkiye Belediyeler Birliğinin 14 temel görevinden birisi olup; yukarıdaki taslak projenin tüm belediyelerce hayata geçirilmesi için halen daha çalışmaları devam etmektedir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. 14

15 7.ÖNCELİK: BÖLGE GENELİNDE YERLEŞİMLER ARASI İŞLEVSEL VE MEKANSAL BÜTÜNLEŞME SAĞLANACAKTIR Proje: Trakya Raylı Sisteme Geçiş Yapıyor İlgili Politika 7. 1: Endüstriyel büyüme odakları ile yaşam ve hizmet alanları arasındaki ilişki ve işbirliklerinin güçlendirilecektir. Bölgede sanayi varlığı nedeni ile yoğun göç almış ve alan ve bu sebeplede nüfus yoğunluğu Bölge içinde yüksek olan Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı ilçeleri ile daha ziyade hizmet ve yaşam kenti fonksiyonları ile öne çıkan Süleymanpaşa ve Lüleburgaz ilçeleri arasında yolcu taşımaya yönelik hafif raylı sistemin kurulması işçilerin yaşam yerleri ile çalışma alanları arasında hızlı ve ekonomik taşınmasına, üretim ve hizmet kentleri arasındaki bağların güçlenmesine olumlu katkı yapacaktır. Valilikler, Belediyeler, TCDD Bölge Müdürlüğü Kaymakamlıklar, Finans Kuruluşları Uzun Vade Geliştirilmesi noktasında son derece faydalı bir projedir Proje: Trakya Fuar Merkezi İlgili Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası nitelikte fuar yapmaya uygun mekân sıkıntısı bulunmaktadır. Bölgede fuarlar genel itibari ile seyyar çadırlar içerisinde çok uygun olmayan ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bölgede hali hazırda yapılan pek çok fuar ile birlikte yeni dönemde yapılacak fuar ve etkinlikler için bölgesel bir fuar alanına ihtiyaç bulunmaktadır. Bölgenin coğrafi olarak merkezi konumundaki Lüleburgaz ilçesi ile sanayi ve nüfus açısından gelişmiş Çorlu ilçeleri arasında uygun bir alanda fuar alanının yapılması bölgenin bu yöndeki ihtiyacına olumlu katkı yapacaktır. Ayrıca ileriki dönemlerde il merkezleri ile Keşan ilçesinde de duyulacak ihtiyaca göre fuar alanları oluşturulması yararlı olacaktır. Valilikler, Belediyeler, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odaları Kaymakamlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları, Geliştirilmesi noktasında son derece faydalı bir projedir Proje: Bölgesel Kültür Merkezleri Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi genelinde kültür merkezi eksiği bulunmaktadır. 3 il merkezinde de kapsamlı bir kültür merkezi bulunmamaktadır. Bölgenin sosyal yapısının gelişmesini hızlandıracak sinema, tiyatro, sergi v.b kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasına imkân sağlayacak bölgesel nitelikte kültür merkezlenin 3 il merkezi ile birlikte Çorlu, Lüleburgaz ve Keşan ilçelerinde öncelikle hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. İlgili Valilikler, Belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Kaymakamlıklar, Sivil Toplum Örgütleri Trakya Belediyeleri bu konuda yoğun projeler zaten üretmekte ve hayata geçirmektedirler. Ajansta neredeyse tüm kültür projelerine fazlasıyla kaynak zaten ayırmaktadır. Yapılması gereken kültür 15

16 Proje: Temiz Çevre Temiz Üretim İlgili merkezi yada türev projelere dış kaynak bulunmasını sağlamaktır. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi genelinde hali hazırda gerek evsel ve gerekse sanayi atıkların etkin bir şekilde değerlendirilmesine imkân veren tesis ve altyapı bulunmamaktadır. Pek çok yerleşim yerinde atıkların depolanmasında dahi büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bölgesel bir ortak entegre atık değerlendirme tesisinin kurulması hem bölgedeki katı atıkların oluşturduğu çevre kirliliği engelleyecek hemde enerji üretimi sayesinde ekonomik kazanç getirecektir. Belediyeler, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri Valilikler, Trakya Kalkınma Ajansı Geliştirilmesi noktasında son derece faydalı bir projedir Proje: Entegre Tarımsal Üretim İlgili Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Trakya Bölgesi verimli tarım toprakları ile ülkemizin önde gelen tarımsal üretim merkezlerindendir. Ancak tarımsal üretimde dünya ile yaşanan rekabet ortamında bölgenin varlığını sürdürebilmesi için entegre ve kapsamlı tarımsal üretim modellerine geçmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tarımın bölge içinde bir kalkınma modeli olarak kullanılmasına imkan verecek tarım organize sanayi bölgesi benzeri yapıların kurulması tarımsal üretimle sanayiyi entegre ederek bölge içinde geri kalmış yerleşim alanlarının bu sayede geliştirilmesini sağlayabilecektir. Bu itibarla Bölge içinde görece az gelişmiş yerleşim yerleri öncelikli olmak üzere özellikle hayvansal üretim ve seracılık gibi tarımsal üretimde organize sanayi yapılarının kurularak entegre bir üretimin gerçekleştirilmesi bölgenin dengeli kalkınması açısından önemlidir. Tarım İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar Ziraat Odaları, Ticaret Borsaları Proje: Perinthos Ziyaretçilerini Ağırlıyor TrakaP ta yeralan TOB ve TAB yaklaşımı tekrar ele alınarak geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bu şekliyle konu bir projeden keza bir kalkınma stratejisi olacaktır. Politika 7. 2: Dengeli mekânsal büyümeyi sağlayacak bölgesel gelişme odaklarının altyapıları geliştirilecektir. Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçe sınırları içerisinde kalan Perinthos antik kenti bölgemizin önemli arkeolojik alanlarındandır. Söz konusu antik kentteki kazı çalışmalarının hızlandırılarak tamamlanması ile birlikte Marmara Ereğlisi ilçesi bir açık hava müzesi hüviyetine bürünecektir. İlgili Antik kentin D100 karayolu üzerinde çok yoğun bir trafik akışını da sahip olduğu göz önüne alındığında antik kent başta yabancı turistler için olmak üzere önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kaymakamlık Üniversiteler Uzun Vade 16

17 Sadece Perinthos için değil Trakya da ki tüm arkeolojik alanların kazı ve/yada renovasyon çalışmaları bittikten sonra turistik cazibe merkezi haline getirilmesi için projeler üretilebilir. Şu aşamada proje üretmek gereksizdir. Proje: Doğayla Bütünleşiyoruz İlgili Politika 7. 3: Kent-kır arası sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bölgede kırsal alanlarda irili ufaklı pek çok gölet bulunmaktadır. Sulama amaçlı kullanılan bu göletlerin büyük bir kısmı etrafında yapılacak çevre düzenlemesi çalışmaları sonrasında rekreasyon alanı olarak kullanılmaya müsaittir. Söz konusu bu göletlerin etrafında rekreasyon ve spor amaçlı alanlar oluşturulması hem kent ve kır arasındaki bütünleşmeyi arttıracak hem de turizm faaliyetleri ile yöre ekonomisine katkı sağlayacaktır. Muhtarlıklar, İl Özel İdareleri Belediyeler, STK lar Proje: Kırsal Üretim Canlanıyor İlgili Taslak projenin bu tip alanların değerlendirilmesi noktasında ki tüm yasal noktalar göz önüne alınarak dizayn edilmesi gerekir. Politika 7. 3: Kent-Kır arası sosyo-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi sağlanacaktır. Trakya bölgesinin kırsal alanlarında üretilen meyve, sebze, bal, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin pazarlanmasına ilişkin kanalların geliştirilerek ekonomik hareketlilik yaratılması önemlidir. Bu kapsamda bölgenin yöresel ürünlerinin şehir merkezleri ile ana yollar üzerinde satışına imkan verecek özel alanların oluşturularak tanıtımlarının yapılması amaçlanmaktadır. Belediyeler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar Muhtarlıklar, Birlik ve Kooperatifler, STK lar Bu tip projelerin ticarette rekabet ve tedarik zinciri ilkeleri göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekir. Proje: Istranca Bölgesi Koruma Eylem Planı İlgili Politika 7. 4: Ekolojik ağ sistemlerini referans alan sürdürülebilir mekânsal gelişimi sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır. Bölgenin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında yer alan ve içinde longoz ormanlarını da barındıran ıstranca dağları bölgenin akciğerleri konumundadır. Söz konusu bölge ayrıca zengin yerüstü su kaynakları ilede bölgenin su rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır. Istranca bölgesinin sahip olduğu bu ekolojik değerlerin korunarak turizm ve tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına yönelik bir koruma eylem planına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda Istranca bölgesine özel bir koruma eylem planı hazırlanacaktır. Orman ve Su İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri Trakya Kalkınma Ajansı, STK lar Sebep sonuç ilişkileri hala daha tartışılan TC Çevre Orman 17

18 Proje: Saros Körfezi Koruma Eylem Planı İlgili Bakanlığının taraf olduğu ve halen devam eden Yıldız Dağları Biyosfer Projesi ; proje taslağını zaten içermektedir. Bununla beraber Istrancalar kapsamında yeralan Longoz Ormanlarının Ramsar kapsamına alınmamasının tartışmasıda devam etmektedir. Konu karmaşık bir hal almışken böylesine bir projenin düşünülmesi bile gereksizdir. Politika 7. 4: Ekolojik ağ sistemlerini referans alan sürdürülebilir mekânsal gelişimi sağlamaya yönelik tedbirler alınacaktır yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Saroz Körfezi nin korunarak, koruma kullanma dengesi içinde turizm faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanmasına yönelik bir eylem planına gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda söz konusu alana özel bir koruma eylem planı hazırlanacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Belediyeler Trakya Kalkınma Ajansı, STK lar Türkiye sahillerinin tamamında farklı yorumlanan ve uygulanan kıyı kenar çizgisi sorunu ve betonlaşma Saroz körfezi içinde en ciddi tehdit konusudur. Bu konu bölge siyasetçilerinin, çevrecilerin ve stklarınında ana gündem maddesidir. Taslak proje düşüncesinin uluslar arası sözleşmeler ve Panparks gibi küresel stklar nezdinde ele alınması gerekir. Proje: Marmara Kalkınma Ajansları Platformu İlgili Politika 7. 5: Marmara Bölgesinde yer alan yerleşimler ile birlikte sınır ötesi etkileşimin etkin yönetimi sağlanacaktır. Marmara bölgesinde yer alan illerin birbirleri ile etkili iletişim kanalları kurmaları bölgesel gelişim açısından büyük önem arz etmektedir. Marmara bölgesinde yer alan özellikle İstanbul metropolitan alanının etkilerinin yönetilmesi ile birlikte, Marmara denizinin etkin kullanımı, lojistik işbirlikleri gibi alanlarda ortak planlama ve harekete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Marmara Bölgesinde yer alan kalkınma ajansları arasında bir işbirliği platformu kurularak ortak planlama ve uygulama çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir. Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Kalkınma Bakanlığı Proje: Meriç Su Taşkınlarının Önlenmesi Kalkınma Ajansları birbirlerine rakip unsurlardır. Kazan-Kazan ve ortak menfaatler doğrultusunda müşterek proje yada programlar geliştirebilmeleri ütopiktir bir yaklaşımdır. Politika 7. 5: Marmara Bölgesinde yer alan yerleşimler ile birlikte sınır ötesi etkileşimin etkin yönetimi sağlanacaktır. Meriç nehrinde yılın belirli dönemlerinde yaşanan su taşkınları yaşamı olumsuz etkilemekte ve başta tarımsal üretim alanları olmak üzere ekonomiye zarar vermektedir. 18

19 İlgili Taşkınların önlenmesine yönelik olarak Yunanistan ve Bulgaristan ın ilgili tarafları ile ortak komisyonlar oluşturularak bir eylem planı hazırlanması hedeflenmektedir. Valilikler Dışişleri Bakanlığı, Trakya Kalkınma Ajansı Proje: CBS Destekli Mekânsal Planlama Meriç nehri uluslar arası sular hüviyetine sahip olup sınır devletlerin meselesidir. Taraflar devlet bazında görüşmeler, anlaşmalar ve projeler zaten yapmaktadırlar. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 7. 6: Coğrafi bilgi sistemi destekli bölgesel mekânsal gelişim ve planlama sistemi oluşturulacaktır. Bölge genelinde etkin ve sürekli plan çalışmalarının yapılmasına yönelik olarak coğrafi bilgi sistemi destekli bir veritabanına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda Trakya Bölgesinin genelindeki mekânsal veriler derlenerek ilgili veriler sayısal ortama aktarılarak bölgenin CBS veritabanı altyapısının temelleri oluşturulacaktır. İlgili Trakya Kalkınma Ajansı, Belediyeler, İl Özel İdareleri, İl çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Kamu kurum ve kuruluşları Coğrafi Bilgi Sistemi, REDD+ ve benzeri proje türevlerinin geliştirilebilmesi açısından son derece önemli bir konudur. Proje taslağı son derece faydalıdır. 7. ÖNCELİK: BÖLGE GENELİNDE YAŞAM KALİTESİ GELİŞTİRİLECEKTİR Proje: Belediyeler arası kültürel organizasyon platformu Politika 8. 1: Bölge genelinde sosyo-kültürel faaliyetlerin nitelik ve niceliği arttırılacaktır. TR21 Trakya Bölgesi önemli ölçüde bir kültürel bütünlüğe sahip olan bir bölgedir. Bulgaristan ve Yunanistan ile akrabalık ilişkileri ile güçlenmiş bir iletişime sahiptir. Önemli sayıda insanımız Bulgaristan ve Yunanistan dan Türkiye ye göç etmiş Anadolu daki şehirlere yerleşmiştir. Trakya Bölgesi bu insanlarla olan bağını halen devam ettirmektedir. Belirtilen kültürel bütünlüğe rağmen TR21 Trakya Bölgesi ndeki yerel yönetimler birbirlerinden kopuk ve kültürel boyutunda eksiklikler bulunan festivaller, panayırlar ve diğer kültürel organizasyonlar gerçekleştirmektedirler. Yerel yönetimlerin birlikte organize edecekleri festival ve benzeri tanıtım organizasyonları ile bölgeye olan ilgi daha fazla arttırılabilir ve kültürel değerlerini kullanarak koruyan ve bundan kazanç elde eden bir bölge oluşturulmalıdır. Temel Faaliyetler: Belediyeler arasında kültürel organizasyonların işbirliği halinde yapılması ile ilgili bir protokolün oluşturulması, Bölge festivallerinin, panayırlarının bir bütün halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması, Bölgenin kültürel öğelerinin sergilendiği festival, şenlik ve panayırların geliştirilmesi ve turizm destinasyonlarına birer nokta olarak girmelerinin sağlanması. 19

20 İlgili Belediyeler Birlikleri, Yerel Yönetimler, Valilikler, Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Üniversiteler. Proje: Yerel Yönetim Danışma Ofisleri İlgili Proje: Köy Bakım Evleri Doğu Batı Trakya Belediyeler Birliği ve Meriç Belediyeler BirliğiBalkan coğrafyasındaki diğer benzeri komşu birliklerle zaten yoğun iletişim ve işbirliği altında ortak projeler geliştirmektedirler. Bu faaliyetler üye belediyelerin birliklerine ödediği aidatlar, harici mali destekler ve birlik encümenlerinin koordinasyonunda hali hazırda devam etmektedir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 8. 1: Bölge genelinde sosyo-kültürel faaliyetlerin nitelik ve niceliği arttırılacaktır. TR21 Trakya Bölgesi yerleşim yerlerinin en önemli sorunlarından bir tanesi bölge kültürünü yansıtan, kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin rahatlığına hizmet edecek sosyal altyapı eksikliğidir. Bu eksiklik nedeni ile bölgeye nitelikli işgücünün çekilmesi veya tutulması ile ilgili önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bölgenin hemen yanında İstanbul gibi büyük bir metropolitanın yer alması bu nedenle bölge için bir avantaj olmak yerine dezavantaj haline gelmektedir. Belirtilen nedenlerle yerleşim yerleri için sosyal tasarımların geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel yönetimlerin personel eksiklikleri nedeni ile bu işi tek başlarına tam olarak yerine getirememektedirler. Bölgeyi bir bütün halinde çalışacak bir merkezin oluşturulmasına ve konunun uzmanlarının yetiştirilmesine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birisi kanalizasyon ve içme suyu gibi fiziki altyapı yatırımlarının ve bakımlarının yapılmasıdır. Bu yatırımlar aynı zamanda yerel yönetimlerin en büyük maliyet kalemleri arasında yer almaktadır. Geleneksel olarak belediyelerin İller Bankası fonlarını kullanarak bu yatırımları gerçekleştirdikleri görülmektedir. Ancak belediyelerin finans yönetimi konusunda zayıf olmaları nedeni ile kendilerine İller Bankası'na bir alternatif yaratamadıkları genel olarak gözlemlenmektedir. Oysa ki iyi bir finans yönetimi ile belediyelerin gelirlerini arttırmaları ve maliyetlerini düşürmeleri mümkün olabilmektedir ve bunu başaran yerel yönetimlerin son dönemde arttığı gözlemlenmektedir. TR21 Trakya Bölgesi'ndeki yerel yöneticilere yardımcı olmak üzere uzman kişilerin elinden danışmanlık hizmetinin sağlanması önemli katkılar sağlayacaktır. Belediyeler, İl Özel İdareleri, Üniversiteler, Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları. Taslak projeye konu olan bu durum yerel yönetimlerin kendi iç dinamik, strateji ve yetenekleriyle ilgilidir. İl genelindeki yatırım iklim ve fırsatlarının tanıtımıda üş ilimizde mükemmel bir şekilde yapılanmış olan Ajans İl Yatırım Destek Ofislerinin sorumluluğundadır. Belediyelere harici kaynak oluşumuyla ilgili olarak ise belediyelerin bu konuda uzmanlaşmış bölge stklarıyla iletişim halline geçmeleri, bu uzman stkların öneri ve projelerini dikkate almaları yeterli olacaktır. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 8. 4: Çevre sağlığı altyapısı geliştirilecektir. Aile hekimliğine geçiş ile birlikte köylerdeki sağlık ocakları kapatılmıştır. Aile 20

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 Yılı 2. Dönem MALİ DESTEK PROGRAMLARI - Bilgi ve İletişim Teknolojileri - Yaratıcı Endüstriler - Sosyal İçerme - Afetlere Hazırlık Program Adı / Kodu Program Bütçesi (Tl)

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik

AB hukuku ve mevzuatına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası pazarlara yönelik eşleştirme faaliyetleri AB uyum sürecinde spesifik COSME 2015 2020 CIP 2008 2014 Türkiye ye Avrupa Birliğine adaylık statüsü verilmesinin ardından siyasi ve ekonomik reform sürecini hızlandırmak için Türkiye nin, Avrupa Birliği merkezi ağına katılmasına

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2

EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 EĞİTİM İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 2 Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM 1.Erişilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden başlayarak temel beceri ve yetkinlikler

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı