TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ"

Transkript

1 23.Ağustos.2013 KONU: Proje Fikirleri konulu davet yazınıza ilişkin Sayın Mehmet Karaman, TRAKYA KALKINMA AJANSI PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ Proje Fikirleri konulu ve 22/08/2013 tarihli yazınıza ilişkin yorum ve harici proje fikirlerimiz; Trakya Bölge Planına olan çekincemiz saklı kalmak kaydıyla; ekte sunulmuştur. Saygılarımızla, TRAKYA KALKINMA DERNEĞİ Yönetim Kurulu Adına Başkan Ahmet Kapsız EK-1-: Proje Taslakları hakkında yorum ve görüşlerimiz EK-2-:Alternatif proje önerilerimiz 1

2 KONU: Proje Fikirleri konulu davet yazınıza ilişkin EK-1- Proje Taslakları Hakkında Yorum ve Görüşlerimiz ( Sayda 2 ~ 47 ) Öncelik temalar ve proje başlıkları mavi; yorumlar kırmızı renkle yazılmıştır. 1. ÖNCELİK: BÖLGENİN EĞİTİM VE BİLİMSEL ALTYAPISI DESTEKLENEREK YENİLİK MERKEZİ OLMASI SAĞLANACAKTIR Proje: Bilgi ve İletişim Altyapısı Kurulması Projesi İlgili Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bilgi ve iletişim altyapısının kurulması ile bilgiye ulaşma ve onu kullanabilme daha kolay olacaktır. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerine yaygın olarak erişim sağlanacaktır. Özellikle Bölgede bulunan üniversiteler ve araştırma merkezlerinin bilimsel ve teknolojik altyapıları geliştirilecektir. Bölgesel gelişimi hızlandırıcı olacağı düşünülen araştırma kurumları ve merkezlerinin Bölgede yapılanmaları teşvik edilecektir. Bu kapsamda öncelikle, tarım-gıda sektörüne Ar- Ge ve yenilik hizmeti vermek üzere Tarım ve Gıda Teknoloji Bölgesi/Merkezi kurulması teşvik edilecektir. Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: Bölgede Enerji ve Çevre, Biyoteknololoji ve Gen Merkezi Kurulması İlgili Politika 1. 1: Ar-Ge, yenilik ve teknoloji alanındaki kurumsal yapılanma ve altyapı geliştirilecektir. Bölgenin enerji ve çevre, biyoteknololoji ve gen gibi spesifik konularda çalışmalar yapabilmesi için gerekli altyapılar oluşturularak bu özel alanlarda ihtisaslaşması sağlanacaktır. Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uzun Vade Proje: İnsanlar Gelişir Kurumlar Gelişir Yukarıdaki iki taslak projede aynıdır. İzmir Kalkınma AAjansının güdümlü proje desteği çerçevesinde hazırlamaya başladığı İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi projesi ve/yada bunun gelişkin bir formasyonu olan Trakya İl Yenilik Platformları projesi daha isabetli olacaktır. Politika 1. 2: Bölgede yenilik ve araştırma kültürü ile bu doğrultuda insan kaynakları geliştirilecektir. Bölgesel yenilik stratejisi başta Bölgedeki üniversiteler olmak üzere katılımcı bir süreçle hazırlanarak plan dönemi içerisinde hayata geçirilmeye yönelik tedbirler alınacaktır. Bölge üniversitelerinde akademisyen, öğrenci ve mezunlar arasında girişimciliği teşvik etmeye ve araştırma sonuçlarını ticarileştirmeye yönelik farkındalık ve 2

3 İlgili eğitim faaliyetleri yürütülecektir. Ayrıca, bilgi toplumu konusunda bilgi ve teknoloji okur-yazar birey sayısını artırmak ve doğru bilgiye kolay ulaşan, bilgiyi üreten, bilgiyi uygulamaya geçiren bir bilgi toplumu oluşturmak hedeflenmektedir. Üniversiteler, Tübitak, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör Firmalar Proje: Fonun Adresi TRAKYA İlgili Avrupa Birliğinin Hayat Boyu Öğrenme/Grundwig türü hibe destek programları bu tip projelerin gerçekleşmesi adına tüm kurum ve kuruluşlara açık olup hem ulusal hemde bölgesel düzeyde zaten layıkıyla değerlendirilmektedir. Üniversitelerimizinde bu konuya en az ilk öğretim kurumları ve stklar kadar ilgi göstermesi için bölgedeki AB bürolarının daha aktif çalışması yeterli olacaktır. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 1. 3: Ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonların Bölgeye çekilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Kamu ve özel sektörün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve AB destek programları başta olmak üzere, ulusal düzeyde uygulanmakta olan programlardan yararlanmalarını sağlamamak amacıyla kurumsal işbirlikleri çerçevesinde proje hazırlama ve fonlar hakkında bilgilendirmeye yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecektir.buna ek olarak, Bölgesel bazdaki destek ve teşviklerin öncelikle Ar-Ge ve yenilikçiliğin teşvik edilmesine odaklanması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Valilikler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Üniversiteler Avrupa Birliği, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Yenilikçi Hizmet Yarışması İlgili Söz konusu fonların ulusal yönetmenleri her türlü açıklama ve tanıtımı fazlasıyla yapmakta olup bunun bölgesel düzeye indirilmesi yerel bürokrasi ve TSO ların görevidir. Bölge kurumlarının daha aktif çalışmalarını talep etmek yeterlidir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 1. 4: Kamu kurumlarında yenilikçi hizmet sunumu geliştirmeye yönelik uygulama ve girişimler teşvik edilecektir. Bölgede yer alan Kamu kurumları ve yerel yönetimler, araştırma ve yenilikçilik çalışmalarına katkı sağlayan ve uygun ortam koşulları sağlandığında uygulamacı projeler üretebilen kurumlardır. Yerel yönetimler başta olmak üzere kamu kurumlarının yenilikçilik yetenek ve kültürlerini geliştirici programlar oluşturulacaktır. Bu kurumların personelinin yaratıcılık, yenilikçilik ve problem çözme gibi yeteneklerin geliştirilmesine yönelik yarışmalar düzenlenecektir. Valilikler, Üniversiteler, Trakya Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları Çok sayıda ulusal ve uluslar arası kuruluş yarışma mantığıyla çok 3

4 sayıda teşvik mekanizması uygulamaktadır. Bu kuruluşların bölgedeki temsilciliklerinin bu mekanizmaları tanıtıma yönelik daha aktif çalışma yapmalarını sağlamak yeterlidir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. 2. ÖNCELİK: BÖLGE GENELİNDE İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ VE SOSYAL DAYANIŞMA GELİŞTİRİLECEKTİR Proje: Profesyonel STK, Profesyonel Birlik Projesi İlgili Politika 2. 1: STK ların kurumsal ve yönetsel kapasiteleri arttırılacaktır. Bölgede bulunan sivil toplum kuruluşları ve birliklerin organizasyon yapılarının eksikliğinden dolayı kapasitelerinin yeterince kullanılamadığı düşünülmektedir. Alanında uzmanlaşmış örnek teşkil eden ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yapılarak hem kurumlar arası işbirliği yapabilme olanakları arttırılacak hem de ziyaret edilen kurumların iyi örneklerinin ve tecrübelerinin Bölgemize taşınması sağlanacaktır. Bölgede faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının aynı veya benzer faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak beraber çeşitli organizasyonlar yapamadıkları düşünülmektedir. Bu bağlamda, Ortak faaliyet alanına sahip STK ların işbirliği yapmalarına yönelik bölgesel nitelikli çalışma ve faaliyetler teşvik edilecektir. Bölgedeki farklı illerde yer alan STK ların ortak platformlar etrafında birleşmeleri özendirilecektir. Sivil toplum kuruluşlarının Bölgemizde uygulamak istedikleri iyi örnek ve girişimler kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler İl Müdürlükleri Trakya Kalkınma Ajansı Proje: Sosyal Sorumluyuz Yarışması İlgili Bu bir proje yaklaşımından keza sivil toplum örgütü geliştirme yaklaşımıdır.derneğimizin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler CSO ve Avrupa Birliği TACSO gibi multinasyonel kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarının gelişmeleri noktasında son derece faydalı eğitim ve buna yönelik projeler uygulamaktadır.bölge stklarının bu tip kuruluşlarla iletişim kurmaları yeterlidir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 2. 3: Bölgesel sosyal sorumluluk uygulamaları geliştirilecektir. Bölgenin kalkınmasında kamunun olduğu kadar STK ve özel sektöründe etkin roller alması beklenmektedir. Bölgede üretim yapan özel sektörün Bölgenin kalkınmasına yönelik başta çevre, eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere kamu ile işbirliği halinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeleri için yarışma düzenlenecektir. Valilikler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları Trakya Kalkınma Ajansı, Yerel Yönetimler Sosyal Sorumluluk kavramının uluslar arası anlayış çerçevesindeki manası tam olarak anlaşılamadan salt kavramsal derinliğinde 4

5 geliştirilecek yaklaşımlar faydasızdır. Böyle bir projeden önce hedef kitlenin Paydaşlık, Sorumlu Yatırımlar Modeli, Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetim, Pozitif Filtreleme, Shareholder Advocacy, Community Investing ve Best-In- Class gibi temel kavramlar konusunda eğitilerek; varoluş nedeninine uygun bir strateji karakteri geliştirmeleri yönünde proje hazırlanmalıdır. Proje: Sivil Toplum Öğrenciyle Buluşuyor. Politika 2. 4: Okul öncesi başta olmak üzere örgün eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerde işbirliği ve sosyal dayanışmayı güçlendirici organizasyon ve faaliyetler teşvik edilecektir. Çok küçük yaşlardan başlanarak bireylere Sivil Toplum ve İşbirliği kavramları aktarılacaktır. Bu kapsamda okulların sivil toplum kurumlarına ziyaretler yapması ve sivil toplum kurumlarının da okullara ziyaretler yapmaları sağlanacaktır. Gençlerde sosyal sorumluluk davranışlarını özendirici uygulamalar kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği halinde geliştirilerek gençlerin bu programlara katılımları özendirecek paneller düzenlenecektir. İlgili Üniversiteler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Kamu Kurum ve Kuruluşları Genç neslin kişisel gelişiminde okulları ve ailelerinden sonra en önemli görev stklara düşmektedir. Son derece uygun ve faydalı bir proje yaklaşımıdır. Geliştirilerek uygulanması bölgemiz geleceği adına önemli olup; projenin gelişim eksenlerinin küresel emsaller paralelinde ve profesyonel düzeyde yapılması yerinde olacaktır. 3. ÖNCELİK: GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ GELİŞTİRİLECEKTİR Proje: Girişimci Sayısı Artıyor Trakya Gelişiyor Projesi İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Trakya Bölgesindeki girişimci sayısını artırarak özellikle inovasyon fikirlerin desteklenmesi bölgenin kalkınması için önemli bir olgudur. Bu bağlamda öncelikle gençleri ve kadınları hedef alan eğitim ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek, girişimciliği özendirici ve tetikleyici dernek ve kurumsal yapıların kurulması özendirilecektir. Bölgede açılacak girişimcilik kursları saha çalışmaları ile belirlenen sektör ve alanlara özel olarak dizayn edilerek uygulanacak ve bu eğitimlere gelen girişimcilere fon ve hibe kaynakları konularında danışmanlık sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İş Fikirleri Üretme Atölyesi Girişimci Kredisi Garantili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde gerçekleştirilen Girişimcilik Analizi bölgede yeni bir girişim başlatma ya da çalıştığı kurum için girişimci olma isteği olanların ankete katılanların sadece %2,5 i olduğu görülmüştür. Bölgede girişimciliğin önündeki en büyük engel geçmişte tarımdan iyi kazanmış bir nüfusun günümüzde değerlenen Trakya topraklarının rantı ile mali bir sıkıntı yaşamıyor olmasıdır. 5

6 İlgili İnsanların yeni iş fikirlerini ortaya çıkarmalarını ve bu fikirleri icraata dökmek üzere uygulama planlarını yapmaları konusunda ortak akıl toplantılarına ve sosyal bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İş fikirleri üretme atölyesi bireylerin birlikte fikir geliştirme, bunların uygulama planlarını paylaşma ve hatta ortaklıklar oluşturma konusunda temellerin atılmasına yönelik ilk adımların atılacağı bir danışmanlık sistemi ile desteklenmiş bir çalışma ve uygulama merkezi olacaktır. Temel Faaliyetler: Girişimci olmak isteyenlerin dikkatinin çekilmesi, Uygun bir toplantı ortamının sağlanması, Danışmanlık sisteminin kurulması, Periyodik toplantıların dizaynı ve organize edilmesi, Girişimci adayların karşılıklı etkileşimde bulunabileceği sosyal ortamların tasarlanması ve organize edilmesi. Üniversiteler, İŞKUR, Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları. Özel Sektör Proje: Girişimciler Yarışıyor Projesi Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Bölgede potansiyel girişimcileri tespit etmeye yönelik olarak bölgesel girişimcilik yarışmaları organize edilmesi yanında ulusal düzeydeki girişimcilik yarışmalarının da Bölgede etkin tanıtımı yapılacaktır. Bu kapsamda başta üniversiteler ve ticaret ve sanayi odalarının girişimcilik ve iş planı yarışmaları organize etmeleri özendirilecektir. İlgili Proje: Yılın Girişimcisi İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Bölgenin başarılı girişimcileri tespit edilerek bu girişimcilerin hikâyelerinin birer iyi örnek olarak Bölgede tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu kapsamda ayrıca yılın girişimcisi yarışması il veya Bölge bazında üniversite ve ticaret ve sanayi odalarının rehberliğinde yapılacaktır. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Proje: Uygulayarak Girişelim / Girişimcilik Akademisi İlgili Politika 3. 1: Bölgenin girişimcilik potansiyeli yükseltilecektir. Üniversite öğrencilerini girişimciliğe teşvik edebilmek için, lisans ve lisansüstü öğrencilerine hitap eden girişimcilik derslerinde sadece teorik boyutla yetinmeyip tecrübeli girişimcilerle fikir alışverişi ile bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sağlayacak eğitim ve organizasyonlar düzenlenecektir. Bölgede yer alan üniversitelerde Girişimcilik Akademisi olarak tanımlanabilecek yapılar oluşturularak öğrenci ve yetişkin girişimci adaylarına yönelik strateji oluşturma, iş modeli geliştirme, iş planı yazma ve girişimcilerin tecrübelerinin paylaşılması konularında eğitimler verilecektir. Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları 6

7 Proje: Girişimde Fikrin Gerçeğe Dönüştüğü Bölge: Trakya Politika 3. 2: Girişimcilere yol gösterecek bölgesel iş ve yatırım imkânları konusunda araştırmalar yapılacaktır. Bölgesel çapta sektör analizleri yapılarak Bölgedeki iş ve yatırım imkanları konusunda envanter oluşturulacaktır. Sektör bazında yatırım için gerekli parametreler özenle seçilerek (hammaddenin varlığı, ulaşım maliyetleri, pazara yakınlık) bu veriler haritalara işlenerek Bölge için potansiyel yatırım kalemleri konusunda yatırımcıya fikir verecek ve yönlendirecek doküman ve sunumlar oluşturulacaktır. İlgili Bölgenin tarih, kültür, eko, agro ve eno turizm potansiyelleri olan yerlerde yaşayan halkın turizme hizmet edecek işletmeler kurmaları teşvik edilecek ve onlara teknik destekler sağlanacaktır. Bu teknik destekler kapsamında yöre insanlarına kamu teşvik ve desteklerinden faydalanma, iş geliştirme, iş planı yapma ve uygulama ve yatırım kararları alma konularında sürekli eğitimler sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB Valilikler, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Fikir Hazırsa Fon Hazır Politika 3. 3: Girişimcilik Finansmanı Konusunda Farkındalık ve Bilgilendirme Faaliyetleri Yürütülecektir. Etkin girişimcileri destekleyerek ekonomik gelişime katkıda bulunma temeline dayanan melek yatırımcılık, hem yatırımcıya hem de girişimciye karşılıklı fayda sağlamaktadır. Melek yatırımcılık, inovatif zihinlerin önünü açarken yarattığı yeni ürün, hizmet ve iş alanlarıyla yeni ekonominin itici gücü olacaktır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası melek yatırımcı aktivitelerini organize edilecek ve melek yatırımcıların Bölgeye çekilebilmesi için konferans ve toplantılar düzenlenecektir. İlgili Girişimcilere kamusal destek sağlayan Kosgeb, Tübitak, Kalkınma Ajansı vb kurumların girişimcilere sağladığı kaynakların etkin tanıtımı yapılarak bölgesel düzeyde yararlanma oranı arttırılacaktır. Buna ek olarak, girişimcilerin Kredi Garanti Fonu ve benzeri ulusal ve uluslararası girişimcilik fonlarından faydalanabilmeleri için çalışmalar düzenlenecektir. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: İnovatif Fikir, Kolay Fon İlgili Politika 3. 4: Yenilik Odaklı Girişimler Öncelikle Teşvik Edilecektir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimlerin artırılması için öncelikle yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projeleri geliştiren girişimciler desteklenerek özendirilecektir. Bu kapsamda; yenilikçi girişimlere destek verilmesine yönelik bölgesel yenilikçilik tabanlı fon ve hibelerinin oluşturulması sağlanacaktır. Trakya Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Yatırımcı / Girişimci Merkezleri Kurulması Projesi Politika 3. 5: Girişimciler için yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurularak 7

8 yaygınlaştırılacaktır. Yeni girişim yapacak adaylara yol gösterecek, karşılaşacakları sorunlar karşısında çözüm önerileri getirecek danışma ofislerinin yaygınlaştırılarak etkin olarak işlev kazandırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Kalkınma Ajansı ve KOSGEB in yatırımcı ve girişimcilere daha etkin hizmet verecek şekilde kurumsal yapılanması güçlendirilecektir. İlgili Bununla birlikte üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ile özel sektör, yatırımcı/girişimci danışma ofisleri kurmaları yönünde özendirilerek teşvik edilecektir. Söz konusu ofislerin akreditasyonlarının sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak hizmet kaliteleri yükseltilecektir. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Proje: Girişim Park ve Girişim Ofis şeklinde Kuluçka Merkezlerinin Kurulması Politika 3. 6: Bölgesel düzeyde Girişim Park ve Girişim Ofis benzeri girişimciliği destekleyici kuluçka merkezleri oluşturulacaktır. İlgili Girişimlerin yapılabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması önemlidir. Bu kapsamda girişimciliğin başlangıç aşamasında girişimlerin sağlam temeller üzerinde oturmasını sağlayacak kuluçka merkezleri öncelikle bölgesel gelişim odaklarında olmak üzere Bölge geneline yayılacaktır. Bölgesel düzeyde kurulacak olan girişim ofis, girişim park ve kuluçka merkezi gibi yapılar; girişimciler, şirketler ve üniversite arasındaki araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerdeki ve projelerdeki işbirliğini sürekli ve etkin kılacak uygun koşulları oluşturarak Bölgenin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme yeteneğine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda oluşturulacak Girişim Ofisler bölgedeki girişimcilere gelişmeleri için kuluçka ortamı sağlayacak şekilde Bölge içinde şehir merkezlerinde ticaret potansiyeli yüksek yerlere kurulacaktır. Ayrıca Bölgenin yöresel ürünlerinin satışına yönelik olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye nin büyük kentlerinde girişim ofisler açılması sağlanacaktır. KOSGEB, Trakya Kalkınma Ajansı, Tübitak Ticaret ve Sanayi Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları Bölge insanının Girişimcilikten kaçma probleminin önce bilimsel çerçevede analiz edilmesi şarttır. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesine yönelik üstteki gibi projeler ancak sentez odaklar netleştirildikten sonra faydalı olabilirler.varsayımlar üzerine yada diğer bölgelerdeki benzer türde projelerin bölgede uygulanması sonucunda ortaya çıkacak verimsiz sonuçlar girişimci kitlenin dahada uzaklaşmasına yol açar.bu vesileyle sözkonusu öncelik teması altındaki asli proje çerçevesinin bilimsel analiz-sentez ve sebep-sonuç ilişkileri üzerinde şekillendirilmesi gerekir. 4. ÖNCELİK: BÖLGESEL DÜZEYDE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK GELİŞTİRİLECEKTİR Proje: Bölgesel İş Gücü Araştırmaları Merkezi Politika 4. 1: İstihdam olanakları ile ilgili iş gücü piyasası talep ve arz çalışmaları yapılacaktır. 8

9 TR21 Trakya Bölgesi kronolojik olarak tarım ve hayvancılık, sanayi ve hizmetler sektörleri ile sürdürdüğü gelişme sonucunda karma bir yapıya sahip olmuştur. Karma yapı içinde insan kaynaklarının kurumsallaşması gerçekleşmemiştir. Trakya insanı tarım-sanayi-devlet sektörü arasında bir konumda kalmış ve uzmanlaşma konusunda sorun yaşamaktadır. Boş vakitlerinde tarım ile uğraşan insanların devlet kurumlarında veya sanayi kuruluşlarında çalıştığı görülmekte ve özellikle sanayi kuruluşlarında çalışanların tarımsal varlıklarını bir güvence olarak görerek sanayi kuruluşlarında devamlı olmadıkları gözlemlenmektedir. Bölgenin sanayi yatırımlarına açık olması iş gücü ile ilgili dinamiklerin daha karmaşık hale gelebileceğine işaret etmektedir. İş gücü talebi, iş gücü arzı, işçilerin sosyal ve ekonomik sorunları, yüksek işçi değiştirme oranları ve ilgili konuların akademik ve uygulamalı olarak araştırılacağı ve ilgili kuruluşlar ve paydaşlar için uygun stratejilerin oluşturulacağı bir İş Gücü Araştırmaları Merkezi kurumsal işbirlikleri ile kurulacaktır. Ayrıca söz konusu proje ile aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi de beklenmektedir. TR21 Trakya Bölgesi ndeki iş profillerinin çıkartılması, Bu iş profillerinin tanıtımını sağlayacak web portalının ve diğer tanıtım materyallerinin hazırlanması, Meslek tanıtımlarının yapılacağı toplantı organizasyonlarının yapılması, İŞKUR, üniversiteler ve Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kuruluşlarda meslek değiştirmek isteyenleri yönlendirecek insan kaynakları masalarının oluşturulması, Meslek değiştirme konusunda karamsar olan çalışanlara psikolojik destek sağlanması, Üniversitelerde meslek değiştirmek isteyenlere yönelik Meslek Yüksek Okulları nda programlar geliştirilmesi ve Meslek Yüksek Okulları nın kapasitesinin paralel olarak geliştirilmesi, Üniversitelerde öğrencilere aldıkları eğitimler ile yapabilecekleri meslekler ve alternatifleri hakkında bilgi verilmesi. İlgili Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Meslek Örgütleri, Sendikalar Türkiye İstatistik Kurumundan talep edilecek spesifik istatistikler doğrultusunda analiz yapılarak bu tip bir proje yaklaşımının değerlendirilmesi daha doğrudur. Harici bir istatistik yada bilimsel bir analiz olmadan istihdam üzerine sebep-sonuç projeleri yapmak gereksizdir. Proje: Kamuda Dinamik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hizmet Kalitesinin Arttırılması Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Kamu kurumlarındaki hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak aşağıdaki temel faaliyetlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Kamusal hizmetlerde faydalanıcıların geri beslemelerinin toplanması, Alınan geri beslemelere dayanarak kamusal hizmet sunumunun geliştirilmesi ile ilgili üzerine çalışılacak konuların tespiti, Türk idari sistemine uygun örnek alınabilecek uygulamaların tespiti ve bölgedeki kurum ve kuruluşların yapılarına uyumlaştırılmaları, 9

10 Kamu çalışanlarının motivasyonu arttırıcı uygulamaların geliştirilmesi, Kamuda proje üreten, üretimine katkıda bulunan ve yürüten çalışanların teşvik edilmesine yönelik tedbirlerin alınması. İlgili Tüm kamu kurum ve kuruluşları, Meslek odaları, Mahalli İdareler. Valilikler, Kaymakamlıklar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları Kamu çalışanlarının verimsiz çalışmalarına yönelik devlet karşı mekanizmalar geliştirmiştir. Benzer şekilde kamu kurumlarında performans yönetim sistemleri hatta gelişkin NLP uygulanmaya başlamıştır. Başbakanlık nezdinde oluşturulan Bimer sistemide sivil halkın kamusal denetime katkısını ziyadesiyle arttırmıştır. Halk, seçilen ve atanan arasındaki kamusal performans gelişimine yönelik denklem zaten kurulmuş olup; halkın hakları konusunda bilinçlenmesi arttıkça Avrupa da ki gibi güçlenecektir. Mevcut şartların daha hızlı gelişimi mülki idare amir ve siyasi mekanizmanın daha aktif çalışması sayesinde gerçekleşir. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Proje: Eğitim Kurumları Rehberlik Ortaklığı ve Online Rehberlik Portalı Politika 4. 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirlikleri kurulacaktır. Bölgedeki eğitim kurumlarındaki eğitimcilerin ve öğrencilerin bölgede faaliyet gösteren sektörleri tanıması, iş piyasaları hakkında bilgilendirilmesi gereklidir. Okullarda genel olarak trend takip ediliyor olsa bile eğitim sürecinin paydaşlarının iş yerlerini, iş piyasalarını ve diğer ilgili unsurları yakından takip etmeleri gerekmektedir. Sunulacak rehberlik hizmetleri ile eğitimcilerin ve öğrencilerin iş piyasası hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları, staj ve iş imkânlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri sağlanacaktır. Temel Faaliyetler: Tüm eğitim kurumları arasında, özellikle üniversitelerin eğitim fakültelerinin desteği ile, bir rehberlik platformunun kurulması, Platform aracılığı ile okullarda ve üniversitelerde rehberlik hizmetlerinin etkin sağlanılması, Rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerinin profesyonel gelişimlerinin sağlanılması, Etkin staj yöntemlerinin tasarlanması, Öğrencilerin staj ve diğer yöntemlerle iş piyasaları ile buluşmalarının sağlanması. İlgili Mesleki eğitim veren okullar, üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları. Valilikler, Trakya Kalkınma Ajansı Bölgedeki eğitim kurumlarının ve eğitmenlerin Trakya nın kalkınma karakteri ve sürdürülebilir hedefleri noktasında eğitilmesi son derece faydalıdır. Birleşmiş Milletlerin bu konuda geliştirdiği programların değerlendirilerek, hayat boyu öğrenme 10

11 ve öğren-öğret çerçevesinde proje geliştirilmesi gerekir. 5. ÖNCELİK: YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİLECEK VE ETKİN SOSYAL HİZMET SUBUNU SAĞLANACAKTIR Proje: TR21 Yoksulluk Araştırma Merkezi İlgili Politika 5. 1: Yoksulluğun bölgesel olarak dinamikleri araştırılarak, yoksulluğun azaltılmasına yönelik politikalar üretilecektir. Dünyadaki yoksulluk çalışmaları daha çok günlük 1,25 ABD Dolarının altında kazanan insanları hedef almaktadır ve açlık, barınaksızlık ve bağlantılı hastalıklar çalışma konularını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan Türkiye de açlık sınırında olan insan sayısı göreceli olarak çok azdır. Türkiye deki yoksulluk ile ilgili sorun yoksulluk dinamikleri ile ilgilidir. Yoksulluk dinamiklerin istenilen düzeyde ve canlılıkta girişimciliğin oluşmamasına, sektörlerin geliştirilememesine ve en önemlisi bireyler ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının oluşmasına neden olmaktadır. TR21 Trakya Bölgesi nde kırsal alanda yaşayanlar ile sanayinin yoğunlaştığı bölgeye yakın yerleşim yerinde yaşayanların bazı yoksulluk dinamiklerini sergiledikleri görülmektedir. Araştırma Merkezi bölgedeki yoksulluk dinamiklerinin tespit edilmesi ve bölgede bireyler arası ve bölge içi gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için mikro düzeyde araştırmalar gerçekleştirecektir. Bu merkezde sosyologlar, psikologlar, ekonomistler başta olmak üzere ilgili görülen bilim dallarında bilim adamlarının buluşması sağlanacaktır. Merkezin tüm bölgeye hitap edebilmesi için bölge üniversiteleri arasında geliştirilecek bir işbirliği ile merkez kurulacak ve işletilecektir. Merkez çalışmalarını tüm kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm paydaşlara açılacaktır. Üniversiteler, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri Valilikler, Kalkınma Ajansı, STK lar Proje: Toplum Destek Merkezi ve Portalı Yoksulluğun azaltılması ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin çözümü multinasyonel kuruluşların temel çalışma konusu olup Türk devleti açısından da temel politikadır.bu konuda çok sayıda resmi ve sivil kuruluş ayrıntılı çalışmalar yapmakta olup bu bağlamda yürürlüğe sokulan makro ölçekli projeler bulunmaktadır.trakya genelinde bu çalışmaların temsilcisi olan resmi ve sivil kuruluşlar bu taslak projede hedeflenen görevleri zaten yerine getirmektedirler. Ayrı bir proje mantığına gerek bulunmamaktadır. Politika 5. 3: Yoksul kesimlerin yoğunlaştığı mekânlarda altyapı nitelikleri, sosyal hizmetlere erişim ve sosyal adaptasyonu sağlayıcı hizmetler geliştirilecektir. TR21 Trakya Bölgesi nde dezavantajlı bireylerin kentlerde bazı mahallelerde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Dezavantajlı bireylerin bulundukları döngü içinden çıkabilmeleri için psikolojik ve sosyal desteklere ihtiyaç duymaktadırlar. Özellikle topluma katılma konusunda durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Dezavantajlı bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmeleri ve kendilerini kabul ettirmeleri aynı zamanda onların iş bulmalarına ve finansal sürdürülebilirliklerine önemli katkıda bulunacaktır. Temel Faaliyetler: Dezavantajlı bireylerimizin katılımı ile bir gelişim stratejisi ve uygulama 11

12 planı belirlenmesi, Merkezler için fiziki altyapıların tamamlanması, Merkezlerde çalıştırılacak uzmanların seçilmesi ve işe başlatılmaları, İhtiyaç duyulan konularda danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi, İş geliştirme ve girişimci olma konusunda interaktif çalışmaların yapılması. İlgili Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler Derneğimiz samimiyetinden şüphe duyduğu bir takım ulusal/uluslar arası organizasyonların benzer bir kavram altında ama Romanlar gibi belli etnik toplululukları odak alarak hazırladığı sözde toplumsal gelişim ve kalkındırma projelerine mesafeli durmaktadır. Söz konusu proje taslağı süreç içerisinde etnik ayrışım temeline oturabilir. Bununla beraber bölgemizde dezavantajlı olarak görünen toplulukların stk düzeyinde müracaat edebilecekleri çok sayıda destek mekanizması bulunmaktadır. Asıl olan bu desteklerin ve faydalanıcı toplulukların yakından takip edilmesidir. Buda siyasi içerikli bir mesele yada ulusal güvenlik politikaları çerçevesinde değerlendirilebilecek bir konu olduğu için ajansın yada kalkınma ilkesinin dışında kalmaktadır. 6. ÖNCELİK: KAMUSAL HİZMETLERİN ETKİNLİĞİ VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Proje: Okulların sosyal alanlarının ortak kullanılması projesi İlgili Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir. İlköğretim ve orta öğretim okullarında bulunan çeşitli sosyal imkânların tüm öğrenciler tarafından ortak kullanımı, bu imkânlardan yararlanan birey sayısını önemli ölçüde artıracaktır. Bu paylaşım, araştırma laboratuarı, deney odası ve teknik imkânlar için de söz konusu olabilir. Örneğin bir lisede bulunan spor salonu, bu okula yakın bir ilköğretim okulu öğrencileri tarafından da belli kaideler çerçevesinde kullanılabilir. Aynı şekilde bir meslek lisesinin laboratuarı, bu imkâna sahip olmayan Anadolu lisesi öğrencileri için de çok faydalı olabilir. Bu şekilde hayata geçirilecek olan ortak kullanımlar öğrencilerin imkânlara erişimi, gelişimi ve eğitimi için önemli avantajlar sağlayacaktır. Ayrıca yeni tesis kurma maliyetleri düşecek, kamu yararı sağlanmış olacak ve buralara ayrılmış kaynak başka alanlara aktarılacaktır. Valilikler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri Belediyeler, Kaymakamlıklar Proje: Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi projesi Politika 6. 1: Okulöncesi ve mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim hizmetlerinde etkinlik ve erişilebilirliği arttıracak altyapı ve hizmet sunumları geliştirilecektir Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre okul öncesi eğitimde Trakya Bölgesi nde okullaşma oranları Türkiye ortalamasına yakın çıkmaktadır. Bu oranın Trakya Bölge Planı öngörüleri doğrultusunda arttırılabilmesi ve yüzde 70 oranına çıkarılması için okul öncesi eğitim kampanyası düzenlenmelidir. Bu kampanya çerçevesinde okul öncesi eğitimin özendirilmesi, 12

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma ÖNCE İNSAN MALİ DESTEK PROGRAMI GEREKÇESİ 2015 2 Öncelik 1: Bölgede İşbirliği ve Dayanışmanın Güçlendirilmesi Gerekçelendirme:

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOCAELİ İLİ SANAYİ SORUNLARI RAPORU DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI KOBİ lere yönelik sorunlar: 1) Devlet destekleri (KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK vb.) hakkında yetersiz bilgi. 2) Kurumsal kapasite zayıflığı (Özellikle muhasebe, pazarlama

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2015-2018 Hazırlayanlar: Prof.Dr. Hikmet GÜNAL Doç.Dr. Ahmet FENERCİOĞLU Yrd.Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN Mart 2015 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org

2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler. www.ankaraka.org 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler www.ankaraka.org T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI Yayın Adı : 2011 Yılı Mali Destek Programı Başarılı Projeler Kitapçığı Basım Tarihi : Temmuz 2012 İçindekiler

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 476 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 476 ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA SUNULDUĞUNA DAİR BAŞBAKANLIK TEZKERESİ İLE PLAN

Detaylı