KIRKLARELİ İL YATIRIM KOMİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRKLARELİ İL YATIRIM KOMİTESİ"

Transkript

1 KIRKLARELİ İL YATIRIM KOMİTESİ KIRKLARELİ YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ ( ) 1

2 İçindekiler 1. Giriş Mevcut Durum Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Dünyada Uluslararası Doğrudan Yatırım Çekme Eğilimleri ve Politikaları Yasal Düzenlemelere Gidilmesi Teşviklerin Artması Yatırım Promosyon Ajanslarının Kurulması Ülkemizde Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Ülkemizin Uluslararası Endekslerde Yatırım Ortamı Açısından Konumu Kırklareli İlinin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Açısından Değerlendirilmesi Kırklareli İlinin Temel Göstergeler Açısından Değerlendirilmesi Ekonomik Yapı Altyapı Rekabetçilik ve Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Beşeri ve Sosyal Yapı İşgücü, İstihdam Girişimcilik Analizi Kırklareli İlinin Mevcut Yatırım Teşvikleri Açısından Değerlendirilmesi Kırklareli İlinde Yatırım İle İlgili Süreçlerde Yer Alan Kuruluşlar Kırklareli İli Yatırım Ortamının Genel Durumu ve Sorun Alanları Kırklareli İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı Durum Analizi ve Müdahale Alanları Stratejik Amaçlar Eylem Planı

3 1. Giriş Dünyada, birçok gelişmekte olan ülke ekonomik kalkınmalarını çektikleri doğrudan yatırımlar sayesinde gerçekleştirmektedir. Bilindiği gibi, Dünya çapında yılda ortalama 1,5 trilyon ABD Doları civarında gerçekleşen küresel doğrudan yatırımlardan pay alabilmek için ülkeler arasındaki yarış gün geçtikçe daha da kızışmaktadır. Söz konusu yarışta ön sıralarda yer alabilmek için, uluslararası yatırımcılara hem ulusal hem yerel düzeyde, Türkiye deki yatırım imkânlarının etkin bir şekilde tanıtılmasının yanı sıra, yatırımcıların yatırım kararlarını almalarından yatırımların faaliyete geçmesine kadar tüm aşamalarda gerekli desteğin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bugün, ülkemizde 26 Kalkınma Ajansı ve tam 81 İl de Yatırım Destek Ofisleri kurulmuştur. Bu güçlü altyapı ile her bir ilin kendi yatırım potansiyellerini belirlemeye ve bölgesel özelliklerini tanıtarak, ulusal ve uluslararası platformlardan uluslararası doğrudan yatırım çekmek için diğer ülkelerle bir rekabet çalışmalarına girebilmektedir. Trakya Kalkınma Ajansı 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunu ile kurulmuş, Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda çalışan bir kamu kurumudur. Trakya Kalkınma Ajansın bünyesinde eyer alan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofislerinin temel görev ve sorumluluğu; yatırımcılara ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği ve koordinasyon halinde bölgemizdeki yatırım ortamı hakkında tanıtım çalışmaları yapmak, yatırım kararının alınmasından itibaren mevzuatımız gereği yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemlerde yatırımcılara destek olmak ve kanunla tevdi edilen diğer görevleri gerçekleştirmektir sayılı Kanun un Ajansların görevlerini tanımlayan 5. Maddesi, (h) bendinde Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, İl Yatırım Komitelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Esaslara istinaden Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi hazırlanmıştır. 2. Mevcut Durum 2.1. Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2012 yılı itibari ile dünyada toplam uluslararası doğrudan yatırım stoğu 22,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken, ABD, İngiltere ve Hong Kong en fazla uluslararası doğrudan yatırım stoğuna sahip ülke konumundadır. Gelişmekte olan ülkeler arasında ise Hong Kong, Çin, Brezilya, Singapur, Rusya ve Meksika en fazla stoğa sahip ülkeler olurken, Türkiye 2012 yılında 181 milyar dolar değerinde stok rakamı ile 31. sıradan 28. sıraya yükselmiş ve uluslararası doğrudan yatırım stoğu GSYİH nın % 23 üne ulaşmıştır. Dünyada uluslararası birleşme ve satın alma işlemlerinin toplam değeri ise, 2012 yılında bir önceki yıla göre % 45 düşerek 308 milyar dolara düşmüştür. Tablo 1: 2012 Yılında En Fazla UDY Çeken Ülkeler (İlk Yirmi) Ülke 2012 Yılı UDY Miktarı (milyar $) ABD 167,6 Çin 121,1 Hong Kong 74,6 Brezilya 65,3 İnş. Virgin Adaları 64,9 3

4 İngiltere 62,4 Avustralya 57 Singapur 56,7 Rusya 51,4 Kanada 45,4 Şili 30,3 İrlanda 29,3 Lüksemburg 27,9 İspanya 27,8 Hindistan 25,5 Fransa 25,1 Endonezya 19,9 Kolombiya 15,8 Kazakistan 14 İsveç 13,7 TÜRKİYE 12,4 Kaynak: Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, Faaliyet Raporu Dünyada Uluslararası Doğrudan Yatırım Çekme Eğilimleri ve Politikaları Bugün gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını (uluslararası doğrudan yatırımlar-udy) ülkelerine çekmek için büyük bir çaba sarf etmektedirler. Ülkelerin sahip olduğu politik, iktisadi, kültürel ve fiziki alt yapılarındaki farklılıklar nedeniyle, UDY lerin ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkileri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları tasarruf ve yatırım yetersizliklerini gidermede UDY lerin önemli katkılar sağlayabileceği ve UDY leri önemli miktarda çeken ülkelerin uzun dönemde ekonomik istikrarı yakalayabileceği genel olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden yabancı yatırımların büyüme, teknoloji, istihdam, modern know-how (üretim bilgisi), yönetim becerisi, pazarlama ve ihracat konularındaki yararlarından maksimum düzeyde istifade edebilmek amacıyla, ülkenin çıkarları ile yabancı yatırımcıların çıkarlarının karşılıklı olarak örtüşebileceği düzenlemelerin yapılması yoluna gidilmektedir. Özellikle 1980 lerin başlarından itibaren uluslararası yatırımların önündeki engellerin giderek kaldırılması ile UDY için yapılan rekabetin önemi artmıştır. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde ve yükselen piyasalarda görülen ekonomi politikalarındaki değişim eğilimi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation of Economic Cooperationand Development-OECD) ülkelerindeki piyasa deregülasyonları, liberal politikalar ve özellikle Merkezi ve Doğu Avrupa ile OECD ülkelerinde yapılmaya başlanan özelleştirme faaliyetleri UDY nin önemini ve faaliyetlerini daha da artırmıştır. Ülkeler uzun zamandan beri UDY leri gerek yasal düzenlemeler gerekse geleneksel teşvik yöntemleriyle çekmeye çalışmaktadırlar. Son yıllarda ise bu türden çabaları kurumsallaştırma yoluna gitmişlerdir. Bu amaçla pek çok ülke Yatırım Promosyon Ajansı (Invetment Promotion Agency-IPA) denilen yeni bir kurumsal yapılanmaya ve bu kurumları faaliyete geçirmeye başlamışlardır. Bu kurumların temel görevleri ülkenin yatırım açısından uygun bir yer olduğu imajını en iyi şekilde uluslararası kamuoyunda oluşturmaktır. Ayrıca bu kurumlar ülkelerin kalkınma stratejilerinin temel bir parçası olmaya devam etmektedirler Yasal Düzenlemelere Gidilmesi Gelişmekte olan ülkeler, yabancı sermaye pastasından aldıkları küçük paylarını artırmak için farklı teşvik yöntemlerine başvurma yoluna gitmektedirler. Bunlar arasında en hızlı ve en çok yapılan uygulamalar ulusal hukuk kurallarını giderek liberalleştirmektir. 4

5 Tarihsel süreç içerisinde gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlara bakışı değişmiş, bu yatırımlar diğer tüm dış finansman türlerine tercih edilir hale gelmiştir. Bunun da ötesinde özellikle 1989 dan sonra eski Doğu Bloğu ülkelerinin de yabancı sermayeye açılmasından sonra, gelişmekte olan ülkeler arasında yabancı yatırımlarla ilgili büyük bir yarış başlamıştır lı yıllarda çok sayıda ülke doğrudan yabancı yatırımların lehine Ulusal Yatırım iklimleri ile ilgili düzenlemelerde değişiklikler yaparak yatırım ortamlarını yabancı yatırımlara daha uygun hale getirmeye çalışmışlardır. Bu değişikliklere bağlı olarak yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelere akışında 1990 lı yıllarda önemli düzeyde genişleme yaşanmıştır. UNCTAD (2004: 8), yayınladığı WIR 2004 de, 82 ülkenin UDY ile ilgili 244 yasal değişiklik yaptığını, bunun 220 sinin (% 98) UDY nin lehinde düzenlemeler getirdiğini bildirmektedir. Bunlardan ülkelerin UDY çekmek için her geçen yıl daha fazla çaba sarf ettikleri anlaşılmaktadır Teşviklerin Artması Çok uluslu şirketlerin taleplerini dikkate alma ve UDY çekme çabası, sadece gelişmekte olan ekonomiler için değil gelişmiş ekonomiler için de söz konusu olmaktadır li ve 1990 lı yıllarda OECD ülkelerinde UDY çekilmesinin altında yatan temel neden petrol ve borç krizi sonucu oluşan sorunların yavaş yavaş ortadan kalkması ve piyasaların daha güvenilir hale gelmesidir. Artan rekabet potansiyel yatırımcıları kendi ülkelerine çekmek için mücadele eden hükümetler arasında oldukça hararetli teşvik savaşlarının başlamasına neden olmuştur. UDY çekmek isteyen ülkelerin asgari olarak yerine getirmesi gereken koşullar bulunmaktadır. Ülkelerin öncelikle yatırımcıların temel kriter olarak kabul ettikleri; ekonomik ve politik istikrarı, gerekli alt yapı yatırımlarını, piyasalara giriş kolaylıklarını, elde edilen karların yurtdışına çıkarılması ile ilgili düzenlemeleri, uzun dönemli büyüme trendini ve istihdam edilecek vasıflı işçileri uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Temelde bu konularda ülkeler açısından uygulanan teşviklerde bir farklılık söz konusu değildir. Farklılık bundan sonraki aşamada kendisini göstermeye başlamaktadır. Ülkeler artık uygulayacakları teşvik politikaları ile diğer rakiplerinden farklarını ortaya koymaktadırlar. Oman hükümetlerce UDY yi ülkelerine çekmek için yaptıkları rekabetin dayandığı temel noktaları ikiye ayırmaktadır: Birincisi, teşviklere dayalı rekabettir (incentives-based competition). İkinci olarak ise kurallara dayalı rekabet (rules-based competition) görüşü gelmektedir. Teşviklere dayalı rekabet türü vergi ve finansal teşvikler olarak kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Genel olarak vergisel teşviklerin kapsamına gelir vergisi oranlarındaki indirimler, vergi tatilleri, ithalat sırasında alınan vergilerden muafiyet veya ödenen vergilerin iadesi, hızlandırılmış amortisman uygulamaları, yatırım ve yeniden yatırımların finansmanında gösterilen kolaylıklar ve sosyal güvenlik primlerindeki muafiyetler girmektedir. Finansal teşviklerin en önemlileri ise para vererek sübvanse etmek ve borcun ödenmesini garanti etmek şeklinde belirtilebilir. Bu teşvik türleri genel olarak işgücünün eğitimi, ücretlere yapılan sübvansiyonlar, arsa tahsisi veya arsa tahsisinde kolaylıklar, elektrik ve su maliyetlerinde indirimler ve uluslararası kanallardan alınan krediler için borçların garanti edilmesi gibi spesifik amaçlı hedefler doğrultusunda yapılmaktadır. 5

6 Kurallara dayalı rekabet (rules-based competition) görüşü teşviklere dayalı rekabet politikalarından hem daha geniş hem de karmaşık hükümet davranışlarından oluşmaktadır. Bu davranış türlerine örnek olarak; işçi haklarını tanımlayan kurallarda veya çevreyi koruma standartlarında yapılan değişiklikler ve komşu ülkelerle yapılan entegrasyon anlaşmaları sayılabilir. Diğer önemli kurallara dayalı rekabet davranışları ise mülkiyet haklarını koruma, güçlendirilmiş kanunlarla hüküm veren ve hızlı çalışan bir yargı sistemi, serbest ticaret bölgeleri kurarak bu bölgeleri çıkarılacak özel yasalarla desteklemek, ülkenin sahip olduğu büyük şirketleri özelleştirmek, hükümetlerce piyasalarda deregülasyon yapmak ve son olarak belki de en önemlisi ticaret ve yatırım politikalarını liberalleştirmek örnek verilebilir. Gelişmekte olan ülkelerce yapılan ve çok değişik özellik gösteren bu yatırım teşviklerinin etkileri de farklılık göstermektedir. Teşvikler konusunda en önemli noktalardan biri, bunların geçici veya kalıcı olmalarıdır. Bazı teşvikler, belirli bir zamanla sınırlı olarak uygulanabilmekte veya firmaların sadece sabit bir zaman dönemi içinde yararlanmasına sunulabilmektedir. Bu durumun başlıca etkisi kendisini firmaların uzun dönemde yapacakları sermaye stoku yatırımlarından çok yatırımların zamanlamasında göstermektedir. Teşviklerin etki derecesini belirleyen diğer bir husus da, teşviklerin seçici veya genel şekilde olmalarıdır. Seçici teşvikler yatırımın türüne, sektörüne, sahibine ve yapıldığı bölgeye göre farklı kriterlere göre düzenlenebilmektedir. Gerçi piyasaların etkin olduğu bazı durumlarda, seçici teşvik uygulamaları sektörler arasındaki sermaye ayrımcılığına yol açarak piyasalarda aksaklığa neden olmaktadır. Yatırım teşvikleri asıl olarak sermaye piyasalarının açıklığının bir uzantısıdır. Genel olarak gelişmekte olan ülkeler sermaye ithalatçısı durumundadırlar ve bunun önemli bir kısmını UDY ile gerçekleştirmeyi düşünmektedirler. Ülkedeki sermaye piyasaları ne kadar açıksa ülkeye sermaye o kadar kolay girmekte ve çıkmaktadır Yatırım Promosyon Ajanslarının Kurulması UDY çekme çabalarının en son halkası, söz konusu çabaların kurumsal bir faaliyet olarak sürdürülmesi ve bu amaçla tek işi UDY çekmek olan kurumların oluşturulması sürecidir. Kısaca IPA (Investment Promotion Agency) olarak adlandırılan bu kurumlar genel olarak ülkenin yurtdışındaki imajını geliştiren, yatırımcılara ülke içinde karşılaştıkları sorunları çözmede yardımcı olan ve onlara belirli hizmetler sunan, yurt dışındaki yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak ülkeye daha fazla UDY çekmeye çalışan, ülkede yatırım yapılacak bölgeleri ve sektörleri seçmede önemli rol alan, seçilen sektörlerde verilecek teşvikleri ve çeşitlerini belirleyen, kamunun, özel teşebbüssün veya her ikisinin birlikte yönetiminde söz sahibi olabildiği ve aynı zamanda finansmanını sağlayabildiği, bölgesel veya ulusal bazda çalışan kurumlardır. FIAS (Investment Climate Advisory Service) dünya genelinde IPA ların kurulmasında başlangıçtan itibaren önemli bir rol oynamıştır. FIAS, dünya üzerindeki 125 den fazla ülkede UDY lerin ortamını iyileştirmek amacıyla, Dünya Bankası nın (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu nun (International Finance Corporation-IFC) katkılarıyla 1985 de kurulmuştur. FIAS ın en önemli özelliklerinden biri yatırım ortamını iyileştirme ve daha fazla UDY çekmeleri konusunda hükümetlere yardımcı olmasıdır. İlişki içinde bulunduğu 125 ülkeyle UDY yi çekme çabalarını artırmaya yönelik politikalar uygulamaya koymuş ve uygulamaların sonucunda bu ülkelerde IPA lar kurulmuştur. Sahip oldukları özellikleri IPA ları ülkelerinin kalkınma amaçlarını gerçekleştirmede önemli bir araç olmasını sağlamaktadır. Küresel ekonomide IPA lar, ülkeler arasında UDY çekmek için oluşan rekabet ortamının etkili birer aktörü haline gelmişlerdir. Dünyada 160 ulusal ve 250 den fazla bölgesel IPA faaliyet göstermektedir. Ulusal düzeyde kurulan IPA lar kısa bir süre içinde WAIPA, ANIMA, AfrIPA, EuropeanIPA ve IPANET portalı şeklinde uluslararası organizasyonlar oluşturmuş ve pek çok ülkede ekonomik kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmişlerdir. 6

7 2.3. Ülkemizde Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Türkiye de yapılan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin temel prensipler, ilk kez 1954 yılında yürürlüğe giren 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun, ekonomik hayatta yaşanan gelişmeler ve uluslararası en iyi uygulamalar ışığında yenilenmiş ve 4875 sayılı yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yatırımcıya açık ve anlaşılır mesajlar veren ve yatırımcının yatırımları ilgilendiren temel konularda, diğer mevzuat gereği sahip olduğu haklar ve tabi olduğu yükümlülükleri gösteren yasal bir rehber niteliği taşıyan Kanun, 6224 sayılı Kanun ile oluşturulan izin/onay sistemini bilgilendirme sistemine dönüştürmüş; yabancı yatırımcı ve yabancı doğrudan yatırım gibi yatırıma ilişkin temel kavramları, uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden tanımlamıştır sayılı Kanunun 3/a maddesine göre; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; 1. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 2. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler. Kanun un Uygulama Yönetmeliği, 20 Ağustos 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, yapısal reformlar, yatırım ortamını iyileştirici tedbirler ve kaydedilen siyasi ve ekonomik istikrar neticesinde ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların çekilmesinde büyük bir artış sağlanmıştır. Türkiye son 10 yılda yaklaşık olarak 133 milyar ABD Doları uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekmeyi başarmıştır Türkiye'de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (milyar $) 10 20, ,7 8, , , Kaynak: T.C. Merkez Bankası, 2013 Verileri Son 10 yıl içerisinde UDY alanında başarılı bir performans sergileyen ülkemizin, bölgesindeki benzer ülkelerle karşılaştırıldığında hala potansiyelinin altında seyrettiği gözlenmektedir. Ülkemize giren UDY nin milli gelire oranının artması, yıllar içinde UDY alanındaki büyümenin başarılı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Tablo 2: Yıllar İtibariyle Türkiye deki Uluslararası Sermayeli Şirketler (Şirket Sayısı) Yıl Yeni İştirak Şube Toplam (Birikimli)

8 Genel Toplam Kaynak: Ekonomi Bakanlığı UDY Verileri Bülteni Şubat yılı sonu itibariyle adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. Toplamda adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır. Tablo 3: Uluslararası Sermayeli Firmaların Sayılarının Sektörlere Göre Dağılımı (Şirket Sayısı) Sektörler (Birikimli) (Toplam) Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık Madencilik ve Taşocakçılığı İmalat Sanayi Gıda Ürünleri, İçecek ve Tütün İmalatı Tekstil Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Makine ve Teçhizat İmalatı Motorlu Kara Taşıtı, Römork ve Yarı-Römork İmalatı Diğer İmalat Elektrik, Gaz ve Su İnşaat Toptan ve Perakende Ticaret Oteller ve Lokantalar Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Hizmetleri Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri Toplam Kaynak: Ekonomi Bakanlığı UDY Verileri Bülteni Şubat adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. İmalat sanayinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı ve tekstil ürünleri imalatı izlemektedir. Tablo 4: Uluslararası Sermayeli Firmaların Sayısının Ülkelere Göre Dağılımı (Şirket Sayısı) Ülkeler (Birikimli) (Toplam) AB Ülkeleri Almanya

9 Hollanda İngiltere İtalya Diğer AB Ülkeleri Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) Afrika Ülkeleri Kuzey Amerika ABD Kanada Orta ve Güney Amerika, Karayipler Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri Diğer Asya Çin Halk Cumhuriyeti Güney Kore Cumhuriyeti Diğer Diğer Ülkeler Toplam Kaynak: Ekonomi Bakanlığı UDY Verileri Bülteni Şubat adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımı incelendiğinde ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya adet şirket ile birinci sırayı alırken, onu İngiltere (2.635 adet) ve Hollanda (2.286 adet) izlemektedir adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında ise; İstanbul ilinin adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilini Antalya (4.046 adet), Ankara (2.279 adet) ve İzmir (1.944 adet) illeri takip etmektedir. Tablo 5: Uluslararası Sermayeli Firmaların Yatırımlarına Verilen Teşvik Belgeleri Belge Adedi Toplam Yatırım Tutarı (milyon $) 4.265, , , , , ,1 Toplam Yatırım Tutarı (milyon TL) 5.569, , , , , ,5 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı UDY Verileri Bülteni Şubat yılları arasında uluslararası sermayeli firmalara toplam 1141 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir Ülkemizin Uluslararası Endekslerde Yatırım Ortamı Açısından Konumu Ülkemizin Uluslararası Piyasalara Göre Konumu Ülkemiz özel sektörü 2002 den bu yana güçlü bir toparlanma ile krizden çıkmıştır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2002 ve 2006 yılları arasında, neredeyse tamamen özel sektörün öncülük ettiği, yıllık ortalama % 7 büyüme göstermiştir (Şekil 1-1). Başlangıçtaki büyüme kısmen geri toparlanmanın sonucudur. Yine de, GSYİH kriz öncesindeki seviyesini 2003 yılı itibariyle çoktan aşmış ve büyümeye devam etmiştir. İş sektöründeki iyimserlik sermaye stokunun genişlemesine yol açmış ve özel sabit yatırımlar 2002 ve 2006 yılları arasında yıllık olarak ortalama % 24 büyümüştür (Şekil 1-2). Bu yatırımlar firmaların kapasitelerini geliştirmelerine ve iş gücü verimliliğini arttırmalarına yardımcı olmuştur. 9

10 Şekil 1-1 İyileştirilmiş maliye ve para politikaları özel sektör öncülüğündeki büyümenin asıl dayanağı olmuştur. Krizden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası başarılı bir dezenflasyon ve para reformu programına girişmiş ve enflasyonu on yıllardan bu yana ilk kez tek haneli oranlara indirmiştir. Düşük mali açıklar özel sektörü fon yatırımları için serbest bırakmıştır. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, İyileştirilmiş mali denge, GSYİH deki güçlü büyüme ve kurdaki reel değerlenmenin yardımıyla kamu kesimi borcu 2001 deki GSYİH'nin % 85 i olan seviyesinden 2006 da % 45 e düşmüştür. Reel faiz oranları enflasyonla birlikte azaldığından, kamu harcamasının kısıtlaması, süratli bir biçimde büyüyen vergi gelirleri ve düşük faiz giderleri sayesinde mali denge güçlendirilmiştir. Şekil 1-2 İhracat çeşitli güçlüklere karşın etkileyici bir hızla büyümüştür. Bununla birlikte, ihracatın Türkiye GSYİH ne oranı benzer gelir seviyesine sahip olan ülkelerle karşılaştırıldığında halen nispeten düşük olduğu görülür. İhracat 2002 ve 2005 arasında reel anlamda ortalama olarak % 12 büyümüştür yılında, ihracatçıların karşılaştıkları çeşitli güçlüklere karşın, Türk imalat ürünleri ihracatı 1990 ların ortalarındaki % 11 lik düzeyinden yukarı doğru hareket ederek ülkenin GSYİH sinin aşağı yukarı % 20 sini oluşturmuştur. İlk olarak, krizdeki değer kaybından sonra para birimi aynı dönem boyunca reel bazda efektif anlamda % 37 değer kazanmış ve bu durum rekabet gücünde azalmaya neden olmuştur. İkincisi, yurt içi talep süratli bir biçimde artmış ve iç piyasayı ihracat piyasalarına karşı cazip bir alternatif haline getirmiştir. Üçüncüsü, uluslararası rekabet artmıştır, önemli bir tartışma konusu Çin in tekstil ihracatıdır. İhracat büyümesini kısmen AB ile gümrük birliği anlaşması tetiklemiştir ve bu anlaşma Türkiye ye AB pazarı için rekabet eden çoğu ülke karşısında önemli bir avantaj sağlamıştır. Bu, küresel arz zinciri ve yüksek verimlilik ve ihracat performansı ile entegre olan otomotiv sektörü gibi belirli sektörlerdeki başarı ile birleştirilmiştir. Son birkaç yıl içerisinde ihracattaki artış önemli olmasına karşın, Türkiye nin ihracat rakamları son zamanlarda sanayileşen diğer ekonomilerle ve AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında nispeten düşüktür (Şekil 1-3). Ülkedeki bütün imalat faaliyeti içerisinde imal edilen ihraç mallarının nispi öneminin bir ölçüsü olan Türkiye nin ihracat eğilimi nin nispeten 10

11 yüksek göründüğünün kaydedilmesi de gerekir. Bu durum, Türkiye nin küresel ekonomide başarılı bir biçimde rekabet ettiğini doğrulamakta ve sanayi kapasitesini daha fazla arttırma potansiyeline sahip olduğu izlenimini bırakmaktadır. Bu husus, Türk ekonomisindeki düşük imalat oranı dikkate alındığında özellikle anlamlıdır. Şekil 1-3 AB ile uyumlaşmayı sağlamak ve politik ve sosyal istikrarı korumak için, Türkiye nin aşması gereken güçlükler kişi başına GSYİH sini yükseltmek ve istihdamı arttırmaktır. Son birkaç on yılda, Türkiye nin kişi başına ekonomik büyümesi AB düzeyinden daha yüksek olmuştur ve 1980 de AB seviyesinin % 28 i kadar kişi başına GSYİH düzeyine sahipken, 2004 te % 35 e yükselmiştir (Şekil 1-4). Bununla birlikte, bu performans karşılaştırılabilir yükselmekte olan piyasalara karşı incelendiğinde etkileyici değildir. Şili, Tayland ve Çin 1980 lerde Türkiye den daha düşük ya da benzer bir kişi başına gelir düzeyine sahipken daha sonra çok daha hızlı bir biçimde yükselmektedir. Şekil Ülkemizin Yatırım Ortamı Açısından Konumu 1 Krediye erişimi genişletmek için firmaların finansal durumuna ilişkin bilgiler önemli olmasına karşın, Türkiye deki az sayıda firma -özellikle az sayıda KOBİ- dış denetçi kullanmaktadır. Kredi sağlayıcıların firmaların yükümlülüklerini karşılama yeteneklerini değerlendirmeleri için güvenilir finansal raporlar kritik önem taşımaktadır. Uzun enflasyonist süreç sırasında, iyi hazırlanmış 1 Bu bölümde yer alan veriler 2010 yılında yayınlanan Dünya Bankası Raporu na dayanmaktadır. Dünya Bankası nın bu raporunda 2008 Türkiye İşletme Anketi verileri bulunmaktadır. 11

12 finansal raporlar bile kısıtlı bir değere sahiptir fakat enflasyon ılımlı düzeylere getirildiği için son birkaç yıl içerisinde iyi rapor hazırlama standartlarının önemi büyük ölçüde artmıştır. Firmaların sadece % 42 si bir dış denetçi tarafından denetlenen finansal tablolara sahip olduğunu bildirmektedir. Bu oran karşılaştırma yapılan çoğu ülkenin altındadır. Ülkelere Göre Mali Tablolarını Dış Denetime Tabi Tutan Firmaların Oranı Türkiye deki şirketler kendi performanslarının önünde bazı dış engellerin bulunduğunu bildirmektedir. Nisan 2008 ile Ocak 2009 arasında yapılan bir ankete göre, Türkiye deki şirketlerin çoğunluğu finansmana erişim ile ilgili sorunların kendilerini kısıtladığını belirtmektedir (şirketlerin yaklaşık % 26 sı bu sorunların önlerindeki en önemli engel olduğunu belirtmektedir). Vergi oranları (% 18) ve siyasi istikrarsızlık (% 18) ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Diğer önemli faktörler ise kayıt dışı sektörle rekabet etme zorunluluğu ve yetersiz eğitilmiş işgücü olarak sıralanmaktadır (sırasıyla % 15 ve % 9). Anket verilerinin analizi, yatırım ortamının kalitesi ile üretim, istihdam yaratma, ihracat rekabetçiliği ve yabancı yatırım için caziplik gibi alanlardaki performans arasında önemli bir ilişki olduğunu doğrulamaktadır. Üretim analizi, Türkiye deki iş sektöründe performans farklılığının neredeyse üçte birinin yatırım ortamı ile ilgili faktörlerle açıklandığını göstermektedir. Yatırım Ortamının Önündeki En Büyük Beş Engel Türkiye deki eğitim düzeyleri OECD ülkelerinin gerisindedir. OECD verileri Türkiye deki yetişkin nüfusun % 26 sının orta öğretim diplomasına sahip olduğunu göstermektedir. Bu oran % 69 luk OECD ortalamasının ve % 70 lik AB-19 ortalamasının çok gerisindedir. Türkiye de yüksek öğretim mezunlarının sayısı da çok düşüktür ve yüksek öğretim programlarına giriş oranı uluslararası standartların altındadır. OECD ülkelerinde yüksek öğretime kayıt oranı ortalama % 56 iken, bu oran Türkiye de sadece % 29 dur. Türkiye deki şirketlerin neredeyse dörtte biri, işgücünün eğitim ve beceri düzeyini, faaliyetleri ve büyümeleri önündeki önemli veya 12

13 çok ciddi bir kısıt olarak görmektedir yılında bu görüşteki şirketlerin oranının % 33 olduğu göz önüne alındığında bu alanda bir iyileşme görünse de, bu yüksek oran yine de politika yapıcıların bu soruna eğilmelerini gerektirmektedir ve işgücü arzı ile iş sektöründeki taleplerin daha iyi koordine edilmesi için önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. İşgücünün Eğitim Durumu 2008 Türkiye İşletme Anketinin analizine göre, AR-Ge yatırımı yapan Türk şirketleri daha yüksek üretim seviyelerine sahiptir. Ayrıca, dışarıdan kaynak kullanımından yararlanmak amacıyla üretim süreçlerini yeniden düzenleyen şirketlerin de daha üretken olduğu ortaya konmuştur. İstihdam, ihracat ve UDY ile şirket düzeyinde yenilikçilik arasında olumlu bir ilişki gözlenmiştir. Ekonometrik analiz aynı zamanda istihdam düzeyleri ve müşteriler-tedarikçiler ile iletişimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı arasında da olumlu bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca kalite sertifikası bulunan şirketlerin daha büyük bir işgücüne sahip olma olasılığı da daha yüksektir. Son olarak, yenilikçiliği yansıtan değişkenler (kalite sertifikası ve BİT kullanımı gibi) ile ihracat olasılığı arasında anlamlı derecede olumlu bir ilişki bulunmuştur. AR-GE Harcaması Yapan Şirketlerin Oranı Vergi oranlarının ve vergi idaresinin Türkiye deki şirketler için yarattığı sorunların, 2005 yılından bu yana düştüğü görülmektedir ki bu kısmen de olsa son reformların etkisini yansıtmaktadır. Şirketlerin algılamaları incelendiğinde, engellerin sıralamasında vergi oranlarının nispi öneminin düştüğü görülmektedir yılında vergi oranları en büyük engel olarak algılanırken, 2008 yılında şirketlerin % 18 i vergi oranlarını iş faaliyetlerinin önündeki en büyük engel olarak algılamıştır. Vergi oranlarını önemli veya çok ciddi bir kısıt olarak tanımlayan işletmelerin oranı 2005 yılında % 81 iken, 2008 yılında % 50 ye düşmüştür yılında imalat şirketlerinin % 59 u tarafından önemli bir kısıt olarak tanımlanan vergi idaresi, 2008 yılında işletmelerin % 19 u tarafından önemli bir kısıt olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, son reformlar ile vergi oranlarının düşürülmesine ve kayıt dışılığın temel ölçüsündeki düşüşe rağmen (2004 ile 2008 arasında % 53 ten % 44 e) ankete katılan şirketler 13

14 arasında kayıt dışı sektör ile rekabetten şikayet eden şirketlerin oranı 2005 ile 2008 arasında % 44 ten % 52 ye yükselmiştir. Kayıt Dışı Rekabetle Karşılaşan Şirketlerin Yüzdesi Finansmana erişimi iyi olan Türk şirketleri daha yüksek bir üretkenlik sergilemektedir İşletme Anketinin analiz sonuçları, daha yüksek üretim düzeyleri ile mali güçlülüğü temsil eden bazı değişkenler arasında olumlu bir ilişki olduğunu göstermektedir (örneğin satışların bedelinin daha yüksek oranı teslimattan önce ödenen şirketler ve sabit varlık alımlarının daha yüksek bir oranını kendi kaynakları ile ödeyebilen şirketler). Krediye Erişimi Olan Şirketlerin Oranı Finansmana erişim Türk şirketleri tarafından en ciddi sorun olarak algılanmaktadır yılı ile karşılaştırıldığında bu olumsuz bir gelişmedir ve büyük bir olasılıkla küresel krizi ile ilişkili kredi daralmasının sonucudur. Aşağıdaki şekil, iş ortamının hangi unsurlarının karşılaştıkları en büyük engel olduğu sorulduğunda şirketlerin verdiği cevapların ortalamalarını yansıtmaktadır. Aşağıda krediye erişimde görülen nesnel iyileşmeye rağmen, şirketlerin çoğunluğunun finansmana erişimi işlerinin önünde bir engel olarak algıladığı (% 26) görülmektedir. Bu durum büyük bir olasılıkla küresel ekonomik ve mali krizin sonrasındaki daha kısıtlayıcı kredi koşullarının etkisidir. Vergi oranları (% 18) ve siyasi istikrarsızlık (% 18) ikinci ve üçüncü sıralarda yer alırken, diğer önemli faktörler kayıt dışı sektör ile rekabet ve yetersiz eğitimli işgücü (sırasıyla % 15 ve % 9) olarak sıralanmıştır. Ayrıca, şirketlerin düşünceleri 2005 yılından bu yana değişmiştir 2005 yılında vergi oranları şirketlerin önündeki temel engel olarak görülürken bunu finansmana erişim izlemekteydi. Veriler şirket büyüklüğüne göre incelendiğinde, bir engel olarak finansmana erişim daha da belirgin hale gelmektedir. KOBİ lerin % 29 u finansmanı faaliyetlerinin önündeki temel engel olarak 14

15 görmektedir. Ekonometrik analiz üretkenlik ve diğer kilit performans göstergeleri üzerindeki birçok olumlu etkinin sağlam bir mali sistemden ve şirketlerin finansmana geniş bir şekilde erişebilmesinden kaynaklandığını göstermektedir. Dolayısıyla, anket sonuçlarının diğer kilit değişkenler ile ilgili olarak finansmana erişim konusunda ortaya koyduğu olumsuz gelişmeyi kabul etmek gereklidir. Türkiye deki Şirketler İçin Önemli Engel Düzeyleri Türkiye de işletme ruhsatı almak için gereken zaman yüksektir, ancak hizmet sektöründeki şirketler için daha kısadır anketinde görüşülen imalat şirketleri bir işletme ruhsatı almak için gereken zamanın 2005 ile 2008 arasında 66 günden 62 güne düştüğünü bildirmiştir. Bu iyileşmeye rağmen, bu süre benzer ülkelere göre hala yüksektir. Bununla birlikte, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, hizmet sektörünü de içeren toplam örneklere baktığımızda, ruhsat almak için gereken gün sayısı 36 güne düşmektedir ki bu süre uluslararası karşılaştırmaya göre daha makuldür. İşletme Ruhsatı Almak İçin Gereken Gün Sayısı Şirketler ithalat ruhsatı almak için bugün 2005 yılına göre daha uzun bir süre beklemek gerektiğini belirtmektedir. Ancak Türkiye uluslararası karşılaştırmada iyi konumdadır. İmalat sektörü için bu süre 12 günden 18 güne çıkmıştır ve hizmet sektörü dahil edildiğinde bu rakam daha da yükselmektedir. Orta büyüklükteki şirketlerin ortalama 32 gün beklemesi gerekirken, büyük işletmeler sadece 8 gün beklemektedir. Ayrıca, gıda ve kimya sektörleri ithalat ruhsatı almak için daha uzun süre beklemek zorundayken, hazır giyim ve metal dışı ürünler sektörleri daha kısa bekleme sürelerine sahiptir. Ülkelere Göre İthalat Ruhsatı Almak İçin Beklenilen Gün Sayısı 15

16 2.5. Kırklareli İlinin Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Açısından Değerlendirilmesi Kırklareli ili tarımın, hayvancılığın ve tarıma dayalı sanayinin doğal olarak yoğunlaştığı bir görüntüyü sergilemektedir. Verimli ve tarıma elverişli toprakları ile Kırklareli nin büyük bir bölümü sanayi üretiminden uzak olması anlamlıdır, ancak İstanbul a yakınlığından dolayı Lüleburgaz şehir sınırlarına kadar gittikçe sanayi yoğunlaşması gözetilmektedir. Kırklareli İli nde uluslararası doğrudan yatırımlar 2 incelendiğinde 17 adet yabancı sermayeli üretici firmanın ilde yatırım yaptığı görülmektedir. 1 Efes Biracılık Ve Malt Sanayi Anonim Şirketi Lüleburgaz Şubesi Gündoğu Mh. Köy Altı Cd. No:8 Evrensekiz Lüleburgaz T: F: / İngiltere (%24), 2 Akçansa Çimento Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kırklareli Şubesi Adres: Kocahıdır Pınarhısar Yolu Şeytandere Mevkii Merkez Genel Merkez: Kısıklı Caddesi No: Altunizade ÜSKÜDAR/İSTANBUL Tel: Fax: e-posta: İspanya (%39) 3 Firma: AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KIRKLARELİ/LÜLEBURGAZ ŞUBESİ Adresi: Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz Telefon: Faks: e-posta: / İspanya (%40) 4 Bunge Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Lüleburgaz Şubesi E-5 KARAYOLU ÜZERİ BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ LÜLEBURGAZ T: / F: Hollanda (%99.99), 5 Danone Tikveşli Gıda Ve İçecek Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Lüleburgaz Şubesi PINARHİSAR ASFALTI ATIŞ POLİGONU YANI LÜLEBURGAZ T: ÜCRETSİZ / F: / Fransa (%22), 2 Uluslararası doğrudan yatırım: üretime yönelik yatırımlar olup, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi olan firmalardır. 16

17 6 Elkoteks Elastik Kombine İplikler Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Kırklareli Şubesi KAVAKLI BELDESİ GÖÇMEN EVLERİ MEVKİİ PARSEL NO:7860 MERKEZ T: / F: İsviçre (%83), Avusturya (%13), 7 Kale Nobel Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Lüleburgaz Şubesi MURATLI SAPAĞI BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ E-5 ÜZERİ LÜLEBURGAZ T: / F: / Lüksemburg (%50), 8 Kale Nobel Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Büyükkarıştıran Şubesi MURATLI SAPAĞI UĞURLUDERE MEVKİİ BÜYÜKKARIŞTIRAN LÜLEBURGAZ T: / F: / Lüksemburg (%50), 9 Klaas Parlar Otomotiv Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 8.Bulvar Kızılcıkdere köyü No:7 MERKEZ T: / F: Kuruluş Tarihi: , Kurulu Kapasite: 24 adet /yıl Almanya (%50), 10 Kimtaş Kireç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Pınarhisar Şubesi BEYLİK MAH İR80264 NOLU KALKER OCAĞI PINARHİSAR T: / F: / Belçika (%62), Macaristan (%38), 11 Kimtaş Kireç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Pınarhisar Şubesi VİZE YOLU ÜZERİ 2.KM PINARHİSAR T: / F: Macaristan (%38), Belçika (%62), 12 Mondi İstanbul Ambalaj Limited Şirketi PEHLİVANKÖY YOLU ÜZERİ ÇİMENLİDERE MEVKİİ PK:39200 BABAESKİ T: / F: / Avusturya (%.1), Hollanda (%99.9), 13 Paşabahçe Cam Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kırklareli Fabrikası BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ MURATLI SAPAĞI BÜYÜKKARIŞTIRAN LÜLEBURGAZ T: /F: / Suudi Arabistan (%.588), 14 Saray Bisküvi Ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kırklareli Şubesi KIZILCIKDERE MERKEZ T: / F: / Suudi Arabistan (%34), 15 Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi Büyükkarıştıran Tesisleri BÜYÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ PK:98 LÜLEBURGAZ T: / F: Amerika Birleşik Devletleri 17

18 / Kuruluş Tarihi: 1978 Fiili Üretim Kapasitesi: Ton Düzcam m2 Ayna Çalışan personel: 441 kişi (%1), 16 Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Fabrika Tesisleri E-5 KARAYOLU ÜSTÜ KÜÇÜKKARIŞTIRAN MEVKİİ PK:83-93 LÜLEBURGAZ T: ÜCRETSİZ / F: / Fiili Üretim Kapasitesi: 450 milyon kutu/yıl Personel sayısı: 685 kişi Kuruluş yılı: 1992 Hollanda (%100), 17 İpek İdrofil Pamuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Lüleburgaz Şubesi EVRENSEKİZ YOL ALTI MEVKİİ AHMET BEY KASABASI LÜLEBURGAZ T: / F: / İtalya (%50), 18

19 2.6. Kırklareli İlinin Temel Göstergeler Açısından Değerlendirilmesi EKONOMİK YAPI Kırklareli ilinde önemli gelir kaynaklarından biri tarımdır. TÜİK 2012 yılı verilerine göre bölgenin tarımsal üretim değerinin %68,09 u bitkisel üretimden, %31,91'i ise hayvansal üretimden elde edilmektedir. (hesaplama yapılırken canlı hayvanlar değeri dikkate alınmamıştır) Tablo 6: Kırklareli İli ve TR21 Trakya Bölgesi Tarımsal Üretim Değeri, 2012 Yıllar Bitkisel Üretim Değeri Canlı Hayvanlar Değeri Hayvansal Ürünler Değeri Türkiye TR Kırklareli Kaynak: Tarımsal Üretim İstatistikleri, TÜİK. İlde en önemli ürünler buğday, ayçiçeği ve çeltiktir. TÜİK 2012 yılı verilerine göre il, Türkiye buğday üretimin yaklaşık %2,07 sini, ayçiçeği üretiminin %7,54 ünü, pirinç üretiminin de %2,59 unu karşılamaktadır 3. Bölgede yıllardır başarı ile uygulanan suni tohumlama sonucu, genotip özellikler açısından büyükbaş hayvan varlığında önemli ilerlemeler sağlanmış olup kültür ve kültür melezi hayvan varlığının toplam hayvan varlığına oranı çok yüksektir. Bu nedenle bölgenin büyükbaş hayvan varlığı Türkiye genelinde damızlık materyal olarak da değerlendirilmektedir ALTYAPI Barajlar, Göletler, Sulama ve Taşkın Tesisleri Devlet Su İşleri (DSİ) XI. Bölge Müdürlüğü, TR21 Trakya Bölgesi nde Edirne merkez olmak üzere, Tekirdağ ve Kırklareli illerini kapsamaktadır. Aşağıdaki tabloda, Bölge Müdürlüğü nün işlettiği baraj ve 3 TÜİK, Veritabanı,

20 hidroelektrik santralleri (HES) gösterilmektedir. Amaçlardaki kısaltmalarda S: Sulama, T: Taşkın koruma, İ: İçme ve kullanma suyu ve Endüstri Suyu Temini. Tablo 7: Devlet Su İşleri (DSİ) XI. Bölge Müdürlüğü Baraj ve HES Tesisleri İşletmede Olan Barajlar İli Adı Amacı Kırklareli Kayalıköy S+T+İ Kırklareli Kırklareli S+T+İ Kırklareli Armağan S Kaynak: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 2013 Tablo 8: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü İşletmesindeki Gölet ve Sulamaları, 2013 İli Adı Yılı Sulama Alanı Kırklareli Babaeski Sofuhalil Göleti ha Kırklareli Merkez Üsküp Göleti ha Kırklareli LüleBurgaz Ahmetbey Göleti ha Kırklareli Lüleburgaz Sarıcaali Göleti ha Kırklareli Merkez Dolhan Göleti ha Kırklareli Lüleburgaz Turgutbey Göleti ha Kırklareli Vize Sergen Göleti ha Kaynak: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 2013 Tablo 8 e göre Kırklareli ilinde DSİ XI. Bölge müdürlüğü İşletmesindeki 7 gölette toplamda 966 ha sulama alanı mevcuttur ve Tablo 9 dan görüleceği üzere inşa halindeki 4 göletin bitirilmesi ile mevcuttaki sulama alanı miktarı Ha artacaktır. Tablo 9: DSİ XI. Bölge Müdürlüğünün İnşa Halindeki Göletleri, 2013 İli Adı Kırklareli Vize Sergen göleti Kaynak: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 2013 Tablo 10: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü İşletmesindeki Sulama Tesisleri, 2013 Pompajlı Sulama (ha) Toplam Sulama Alanı (ha) Tesisin Adı Cazibe Sulama İLİ İşletmeye Girdiği Yıl Brüt (ha) Net Brüt Net Brüt Net Kayalıköy sulaması Kırklareli Kırklareli sulaması Kırklareli Armağan Çukurpınar sulaması Kırklareli Kaynak: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 2013 Tablo 11: DSİ XI. Bölge Müdürlüğünün İnşa Halindeki Sulama Tesisleri, 2013 İnşaatın Adı Fayda (ha) Kırklareli Kırklareli Sulaması İlave Sulama Şebekesi İkmali 466 Kırklareli Kızılcıkdere Sulaması Kırklareli Armağan Çukurpınar Sulaması İkmali - 20

21 Kırklareli Çayırdere Barajı Sulaması Kaynak: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 2013 Tablo 12: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü İşletmesindeki ve İnşa Halindeki Taşkın Koruma, Erozyon ve Rusubat Kontrol Tesisleri, 2013 İşletmedekiler İli Taşkın tesisi adedi Koruma alanı (ha) Koruduğu Yerleşim Yeri Adedi Kırklareli İnşa Halindekiler İli Taşkın tesisi adedi Koruma alanı (ha) Koruduğu Yerleşim Yeri Adedi Kırklareli Kaynak: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 2013 Kırklareli ilinde mevcutta bulunan 75 adet taşkın koruma tesisi ha alanı ve 47 yerleşim yerini korurken inşa halindeki 11 taşkın koruma tesisinin tamamlanması sonrasında bu miktar toplamda ha ve 51 yerleşim yerine çıkacaktır. İçme ve Kullanma Suyu Kırklareli İlinde içme ve kullanma suyu olarak yararlanılan Kırklareli Barajı ve Kayalıköy Barajı (Edirne ye içme suyu temin eder) ile Üsküp Göleti; olmak üzere toplam 3 adet tesis bulunmaktadır. Tablo 13: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü İşletmesindeki İçme Suyu Tesisleri Proje Adı Verilen Yer Kırklareli (hm3/yıl) Kırklareli Barajı Kırklareli İli 10,7 Kayalıköy Barajı Edirne İli 0,49 Üsküp Göleti Üsküp İlçesi 0,05 Toplam 11,19 Kaynak: DSİ XI. Bölge Müdürlüğü, 2013 Devlet Su İşleri tarafından Kırklareli iline tahsis edilen yıllık içme ve kullanma suyu miktarı toplam 11,19 hm 3 tür. 4 Afet Altyapısı TR21 Trakya Bölgesi açısından en önemli afet riski depremdir. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen depremlerin batıya doğru sürüklenmesi, Marmara Denizi nin altında bulunan faylarda bir kırılma yaşanmasını olası kılmaktadır. Bölgenin jeolojik yapısı incelendiğinde ise, Ergene Havzası kuzeyinde herhangi bir tektonik hattın bulunmadığı ancak güney bölümün tektonik açıdan etkinlik halinde olduğu görülmektedir. Öncelikle, çöküntü havzaları olan Marmara Denizi ve Saroz Körfezi birbirine komşudur. Marmara Denizi ile Saroz Körfezi arasında Kuzey Anadolu Fay Hattı nın batı uzantılarından biri olan Saros-Gaziköy Fayı yer almaktadır ve etkinlik içindedir. Kırklareli İli 4. derece deprem kuşağında yer almaktadır. 4 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı, Plan Analitik Raporu, Ağustos,

22 Tablo 14: DASK Poliçe Dağılımları, 2013-Yürürlükteki poliçeler İller Konut Sayısı Sigortalı Konut Sayısı Sigortalılık Oranı Prim Tekirdağ , Edirne , Kırklareli , İstanbul , Bursa , Kocaeli , Balıkesir , Sakarya , Çanakkale , Yalova , Bilecik , Kaynak: Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Zorunlu Deprem Sigortası İstatistikleri Yürürlükteki DASK poliçelerin Marmara bölgesi illeri bazındaki dağılımına göre, sigortalılık oranı bakımından Kırklareli ili 4. derece deprem kuşağında olmasına rağmen sigortalılık oranı bakımından genel itibarı ile iyi konumdadır. Depremin yanı sıra, TR21 Trakya Bölgesi nin karşı karşıya kaldığı bir diğer afet riski su baskınlarıdır. Şiddetli yağışlara bağlı olarak Kırklareli ili ilçe, belde ve köylerinde su baskınlarına rastlanabilmektedir. Sivil Savunma çalışmaları yönünden Kırklareli ilinde İl Savunma Müdürlüğü tarafından planlama, eğitim ve tatbikat çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yangın kontrol ve önleme faaliyetleri bakımından Kırklareli ilinde özellikle ormanlık alanların korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu konudaki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, teşkilatlanma; ulaşım, gözetleme, haberleşme ve müdahale ekipleri şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, İl Orman İşletme Müdürlüğünce, Mahyadağ, Babatepe, Sivridikme, Yoğuntaş, Gazibaba bölgelerinde yangın gözetleme kuleleri bulunmaktadır. Ayrıca, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü nde biri Babatepe de, biri İşletme Merkezi nde ve diğeri de Edirne İşletme Şefliği Merkezi nde olmak üzere 3 adet Ani Müdahale Ekibi bulundurulmaktadır. Bu ekiplerde, 3 adet arazöz mevcuttur. Yangın mevsimi boyunca da treyler ve dozerler kiralanmaktadır. Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisleri Kanalizasyon altyapısı, yeraltı sularının kirlenmesinin önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Kanalizasyon sisteminin olmadığı yerlerde parçalanmaya karşı dayanıklı maddelerin yeraltı sularına karışma ihtimali bulunmaktadır. Kırklareli ilinde Merkez ilçeye bağlı yerleşim yerlerinin %98 inde kanalizasyon şebekesi bulunmakta, diğer kısımlarda ise foseptik kullanılmaktadır. Kanalizasyon suları, İnce Dere ve Bağlıca Dere ye, Belediyeye ait olan mezbaha suları ise Şeytan Dere ye deşarj edilmektedir. Kırklareli ilinde atıksu arıtma tesisi mevcutta yalnızca İğneada belediyesinde 5 bulunmakla beraber diğer belediyelerin atıksu arıtma tesisi yapma çalışmaları devam etmektedir. 5 Arıtma Tesisleri İstatistikleri, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli İl Çevre ve Orman Müdürlükleri. 22

23 Enerji Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye nin enerji ihtiyacı sürekli olarak artmaktadır. Büyüyen nüfus ve gelişen sanayisiyle her yıl yeni yatırımların yapılması gereken enerji sektörü dinamik bir yapıya sahiptir. Günden güne artan enerji talebi Türkiye nin başta doğal gaz ve petrol olmak üzere enerjide ithalata bağımlılığını arttırmaktadır. Türkiye, ancak tükettiği enerjinin yaklaşık %26 sını yerli kaynaklardan karşılayabilmektedir. 6 Bundan ötürü enerji konusu sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirebilmek için çözülmesi gereken öncelikli konular arasında bulunmaktadır. Elektrik Trakya Kalkınma Ajansı 2012 yılı Enerji Raporu na göre Kırklareli İlinde işletmede 6 adet ve inşa halinde 1 tane doğalgaz çevrim santrali ve inşa halinde 5 adet Rüzgar Enerji Santrali bulunmaktadır. Tablo 15: TR21 Trakya Bölgesi Lisanslı Elektrik Üretim Santralleri, 2012 Santral yeri Kurulu Güç (MW) Tesis Tipi Durumu Lüleburgaz/Kırklareli 7,13 Doğal gaz İşletmede Vize/Kırklareli 55 RES İnşa halinde Vize/Kırklareli 120 RES İnşa halinde Merkez/Kırklareli 15 RES İnşa halinde Pınarhisar/Kırklareli 30 RES İnşa halinde Demirköy/Kırklareli 15 RES İnşa halinde Babaeski/Kırklareli 900 Doğal gaz İnşa halinde Lüleburgaz/Kırklareli 199 Doğal gaz İşletmede Kırklareli 169,3 Doğal gaz İşletmede Lüleburgaz/Kırklareli 32,88 Doğal gaz İşletmede Lüleburgaz/Kırklareli 152 Doğal gaz İşletmede Lüleburgaz/Kırklareli 1120 Doğal gaz İşletmede Kaynak: Enerji raporu, Trakya Kalkınma Ajansı. Kırklareli ilinde, elektrik dağıtım faaliyetleri ve ticareti Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) tarafından yapılmaktadır. TREDAŞ Kırklareli İşletme Müdürlüğünün yanı sıra 2001 yılında Lüleburgaz da 1 adet işletme müdürlüğü oluşturmuştur. Tablo16: Kırklareli İli Elektrik Dağıtımı, 2011 Kırklareli Abone Sayısı (Adet) Alınan Enerji (kwh) Satılan Enerji (kwh) Kayıp Enerji (%) 6,19 Net Satış Hasılatı (TL) ,53 Tahsilat Oranı (%) 97,32 ENH Uzunluğu (Kurum+Özel) 4.574,2 km Direk Sayısı (Kurum+Özel) Trafo Sayısı (Kurum+Özel) Trafoların Kurulu Gücü (EWA) 992,2 Trafoların Puant Gücü (Mw) 438,6 Kaynak: Bölge Bilgileri, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ)

24 2011 yılında TREDAŞ, Kırklareli ilinde abonesine toplam (kwh) elektrik satmış olup, 12 aylık kaybı % 6,19 olmuştur yılı verilerine göre TR21 Trakya Bölgesi nin elektrik tüketimi, Türkiye deki toplam elektrik tüketiminin ( ) %4,48 ini oluşturmaktadır. Bölgede toplam elektrik abonesi bulunmakta olup, bunların %22,52 si Kırklareli ilindedir. Tablo 17: Kırklareli ili ve TR21 Trakya Bölgesi Elektrik Tüketimi (MWh), 2011 TR21 Kırklareli Toplam Tüketim (MWh) Resmi daire Sanayi İşletmesi Ticarethane Mesken Tarımsal sulama Sokak Aydınlatma Diğer Kişi başına Toplam elektrik Tüketimi Kişi başına sanayi elektrik Tüketimi Kişi Başına mesken elektrik tüketimi Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK. Türkiye de kişi başı elektrik kullanımı kwh olup gelişmiş ülkeler ortalaması olan kwh ya göre oldukça düşüktür. Dolayısıyla bu durum yakın zamanda Türkiye nin elektrik ihtiyacının daha da artacağının bir göstergesidir. Tablo18: Kişi Başına Elektrik Tüketimi (2011) Türkiye TR21 akırklareli Toplam Elektrik Tüketimi (MWh) Türkiye Elektrik Tüketimine Oranı 0,04 0,01 Kişi Başına Toplam Elektrik Tüketimi (kwh) Kişi Başına Elektrik Tüketimi Sırası 1. Bölge 6. il Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK yılında kişi başına elektrik tüketimi tablosundan TR21 Trakya Bölgesi nde kişi başına elektrik tüketiminin kwh olarak gerçekleşmiş olduğu görülmektedir. Bu oran Türkiye ortalamasının iki katından fazla olup Türkiye deki 26 adet Düzey 2 bölge arasında görülen en yüksek değerdir. Kırklareli 24

25 Türkiye de kişi başına elektrik tüketimi kullanımında altıncı sırada gelmektedir. Kırklareli Türkiye deki elektriğin %1 lik kısmını tüketmektedirler. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin dünyada önemli bir sorun haline gelmesi ile birlikte yenilenebilir enerji kaynakları önemini her geçen gün arttırmaktadır. Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım her geçen gün artmaktadır. Avrupa Birliği 2020 yılında enerji üretiminin %20 sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedeflemektedir. 7 Yenilenebilir enerji kaynakları; tükenmeyen kaynakları kullanması, sera gazını azaltmadaki etkisi, çevreye verdiği tahribatın diğer kaynaklara göre son derece sınırlı olmasının yanında Türkiye için dışa bağımlılığı azaltacak bir alternatif olması ve arz güvenliğine yapacağı olumlu katkısı dolayısıyla değerlendirmesi gereken önemli bir sektördür. TR21 Trakya Bölgesi nde ise üretilen enerjinin kaynakları fazla bir çeşitliliğe sahip değildir, yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması için özellikle rüzgâr ve biyogaz potansiyelinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Rüzgâr Rüzgâr enerjisi emisyonu olmayan, doğa ile uyumlu bir enerji kaynağıdır. Yerli ve her zaman kullanılabilir bir enerji türüdür. Rüzgâr enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemli kısmını oluşturmaktadır. Rüzgâr enerjisinin konvansiyonel üretim sistemleriyle rekabet edebilir bir teknoloji düzeyine çıkmış olması son yıllarda önemini gittikçe arttırmaktadır. Dünyada kurulu rüzgâr santralleri gücü incelendiğinde 2009 yılındaki kurulu rüzgâr santralleri gücü 2001 yılına göre 6,5 kat daha artmıştır den beri sürekli olarak ciddi bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Kurulu rüzgâr elektriği gücü 2008 yılında MW dır. Avrupa, rüzgâr enerjisinde en yüksek kapasiteye sahip olup Almanya MW lık kurulu gücü ile ilk sırada gelmektedir. Danimarka da elektriğin yüzde 20 si rüzgâr enerjisinden temin edilmektedir. İspanya da kurulu rüzgâr enerjisi gücü 2009 yılında MW düzeyine ulaşmıştır. 8 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Kırklareli İlinin doğusunda rüzgâr santrali için uygun alanların bulunduğu belirtilmektedir. YEGM tarafından belirlenen rüzgâr değerlerine göre Kırklareli ilinde rüzgar hızı 5,5-7 m/s seviyelerindedir. Buradan hareketle İlde önemli bir rüzgâr potansiyeli olduğu değerlendirilmektedir. Tablo 19 dan görüleceği üzere Kırklareli ilinde şu anda üretim lisansı alınmış 262 MWe kurulu gücün tamamı inşa halinde olup işletmede kapasite bulunmamaktadır. Tablo19: Kırklareli İli Elektrik Piyasası Yürürlükte olan Rüzgar Enerjisi Üretim Lisansları Tesis İlçesi Kurulu Gücü (MWm) Kurulu Gücü (MWe) İnşa Halindeki Kapasite (MWe) İşletmedeki Kapasite (MWe) VİZE VİZE MERKEZ PINARHİSAR MERKEZ VİZE TOPLAM Kaynak: EPDK, Kjaer,C., Wind development in Europe, Şubat (Erişim tarihi: ) 25

26 Görünür Muhtemel Mümkün Toplam Kaynak Potansiyel Genel Toplam İşletilebilir Petrol Taşkömürü Güneş Coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti kwh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kwh/m²) olduğu tespit edilmiştir. Güneş Enerjisi potansiyeli 380 milyar kwh/yıl olarak hesaplanmıştır. Kırklareli ilinin ise Meteoroloji Müdürlüğünün yılları arasındaki verilerine göre ortalama günlük toplam güneşlenme süresi 6,21 saattir. İlde küçük kapasiteli evsel su ısıtma sistemleri dışında güneş enerjisi ile çalışan tesis bulunmamaktadır. Biyogaz İlde özellikle hayvancılığın önemli bir yer tutması nedeniyle hayvan gübrelerinden biyogaz enerji üretme potansiyeline sahiptir. Ayrıca biyogaz sonucunda fermente olmuş olan gübrenin tarımda verimliliği arttırma amaçlı kullanılması da mümkündür. EPDK verilerine göre ilde lisansı verilmiş herhangi bir biyogaz tesisi bulunmamaktadır. Jeotermal Enerji Kırklareli ilinde jeotermal enerji kaynağı araştırmasına yönelik çalışmalara MTA tarafından devam edilmektedir, şu ana kadar jeotermal enerji kaynağı bulunduğuna dair resmi bir bilgi verilmemiştir. Kömür Kırklareli ili önemli linyit yataklarına sahiptir. TR21 Trakya Bölgedesindeki linyit yatakları toplam rezervinin %10,34 ü Kırklareli il sınırları içinde bulunmaktadır. Bölgedeki linyit rezervi Türkiye toplam linyit rezervinin % 2,76 sını oluşturmaktadır. Kırklareli ilinde linyit yatakları Vize-Topçuköy sahasında yer almaktadır Kcal/Kg kalitesinde olan linyitlerin toplam rezervi ton olarak tespit edilmiştir. Ancak gevşek taban ve tavan kayaçları nedeniyle işletme güçlükleri bulunmaktadır. Bu sorunlar aşıldığında sahanın tam rezervi ortaya çıkarılabilir. Tablo20: TR21 Trakya Bölgesi ve Kırklareli ilindeki Linyit Rezervleri, 2010 Rezerv (1000 Ton) Eşdeğeri TR21 Trakya Kırklareli Kaynak: Linyit Rezervleri Envanteri, Maden Tetkik Arama (MTA). Doğalgaz Kırklareli ili sınırları içerisinde mevcut olan ve TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü ne bağlı olarak üretim yapılan 5 adet doğalgaz sahası bulunmaktadır. Doğalgaz sahalarında 2008 yılı içerisinde üretimi yapılarak satılan miktar sm 3 tür. Doğalgaz sahaları: - Hamitabat- 16 kuyu, - Kumrular -3 kuyu, - Kavakdere-1 kuyu, - Umurca- 4 kuyu, 26

27 - İncilibayır- 4 kuyu. 9 Kırklareli İlinden Geçen Doğalgaz Boru Hatları Kaynak: Doğalgaz Boru Hatları, BOTAŞ. Petrol Türkiye Petrolleri A.O yılında Trakya Bölgesi nde küçük çapta arama ve sondaj çalışmaları yapmış olup, Kırklareli İlinde Deveçatağı ve Osmancık sahalarında petrole rastlanmıştır. Zamanla Deveçatağı kuyusu verim düşmesi nedeniyle kapatılmış, Trakya da petrol üretiminin yapıldığı tek kuyu olan Osmancık kuyusunda ise üretim halen devam etmektedir. 10 Madenler Kırklareli ili endüstriyel hammaddeler bakımından zengindir. Büyük çoğunluğu yine Istranca masifi içerisinde yer alan dolomit, feldispat, kuvars, mermer ve tuğla-kiremit hammaddeleri bilinmektedir. Kırklareli ndeki mermer sahaları zaman zaman işletilmekte ve piyasada kendi isimleriyle bilinmektedir Dereköy-Trakya Graniti pembemsi zonlu plajioklaslar nedeniyle pembe renk vermektedir. Diğer mineraller kuvars, biyotit, hornblend, piroksen, sfen ve apatittir. Pınarhisar ve Vize nin kuzeyinde geniş alanlar boyunca yayılım gösteren fosilli kireçtaşları çimento hammaddesi ve yapıtaşı olarak değerlendirilmektedir. Buna ek olarak Topçuköy de linyit rezervleri Eskitaşlı, Hamitabat, Kumrular, Mesutlu, Müsellim, Umurca ve Yeşilköy de doğal gaz rezervleri tespit edilmiştir. Deveçatak, Kavakdere, Kuzey Osmancık, Turgutbey de petrol oluşumları saptanmıştır. Bir diğer endüstriyel hammadde zenginliği feldispattır. Üsküp-Ahmetçe, Yündalan sahasında % 4.65 K2O, %0,9 F2O3 tenörlü ton mümkün feldispat rezervi bilinmektedir yıllarında Trakya endüstriyel hammaddeler aramaları projesi kapsamında da Merkez ilçesi Koruköy ve Yörükbayırı sahalarında da feldispat oluşumları tespit edilmiş olup, Koruköy sahasında toplam ton görünür rezerv, Yörükbayırı sahasında ise toplam ton görünür rezerv belirlenmiştir. Düşük kaliteli olan yatak işletilmemektedir. Dereköy-Kapaklı Köyü sahası ise bilinen kuvars sahasıdır. Sahada ton görünür rezerv tespit edilmiştir. Ergene Tersiyer havzası içerisinde yer alan endüstriyel hammadde kaynağı ise, Merkez- Pehlivan Köyü-Mercan Dere-Koca Tepe tuğla-kiremit sahalarıdır. Sahalar orta-iyi kaliteli toplam ton muhtemel rezerve sahiptir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli İl Çevre Durum Raporu, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Kırklareli İl Çevre Durum Raporu, MTA 27

28 TR21 Trakya Bölgesi Maden Haritası Kaynak: MTA verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Tablo 21: TR21 Trakya Bölgesi ve Kırklareli İli Maden Rezervleri, 2008 (ton) TR21 Trakya Kırklareli Altın Bakır-Molibden-Volfram Demir Dolomit Feldispat Kuvars Manganez Mermer Tuğla Kiremit Kaynak: Maden Envanteri, MTA. Kırklareli genelinde verilen maden işletme ruhsatı sayısı 66 dır. İşletme ruhsatı sayısı 20 ye ulaşan Kalker ocakları ildeki ağırlıklı maden ocaklarını oluşturmaktadır. Kalkerden sonra 6 maden ocağı ile Kuvars kumu ve 5 maden ocağı mermer maden ocakları gelmektedir. Tablo22: Kırklareli İlinde Maden İşletme Ruhsatları, 2008 Kırklareli Kömür 2 28

29 Granit 5 Bentonit-Kaolen 1 Mermer 5 Dolomit 3 Kuvars Kumu 6 Kalker 20 Au,Ag,Pt 1 Kuvarsit 2 Kil 1 Maden Türü Belirsiz 20 Toplam 66 Kaynak: Maden Envanteri, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (MİGEM) REKABETÇİLİK VE SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK Sosyo-ekonomik gelişmişlik ve bölgesel rekabet düzeyinin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, birçok değişken ve çeşitli analiz yöntemleri kullanılarak farklı endeksler elde edilmektedir. Yapılan çalışmalar itibariyle, Kırklareli ne ilişkin değerlendirmeler farklı değişken seçimlerine ya da farklı analiz yöntemlerine bağlı olarak, bir miktar değişiklik gösterebilmektedir. Bu çalışmalar itibariyle genel bir değerlendirme yapılacak olursa Kırklareli ili İstanbul un etki alanı altında bulunmakta ve gösterge değerleri itibariyle Türkiye genelinde yüksek sıralarda yer almaktadır. Bunun yanı sıra Kırklareli sağlık alanında da nispeten gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Aşağıdaki tablolarda, yukarıda sözü edilen bu araştırmaların rekabetçilik ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sonuçlarına verilmektedir. Bu araştırmalara ilişkin ilk tabloda illerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralarının ve endekslerinin 2003, 2010 ve 2011 yıllarındaki değerlerinin karşılaştırması bulunmaktadır. Tablo 23: 2003, 2010 ve 2011 Yılları İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi 2003 Araştırması 2010 Araştırması 2011 Araştırması Sıra İl Endeks Sıra İl Endeks Sıra İl Endeks 1 İstanbul 4,808 1 İstanbul 17, İstanbul 4, Ankara 3,315 2 Ankara 13, Ankara 2, İzmir 2,524 3 İzmir 9, İzmir 1, Tekirdağ 1, Tekirdağ 3, Tekirdağ 0, Kırklareli 0, Kırklareli 3, Edirne 0, Edirne 0, Edirne 2, Kırklareli 0,5923 Kaynak: İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Türkiye de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2010), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2011). 29

30 Kırklareli Tablodaki karşılaştırmaya göre Kırklareli ilinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 2011 yılında 2010 ve 2003 yıllarına göre bir miktar gerileme kaydedilmiştir yılında illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksinde Kırklareli ili tüm iller arasında 11. sırada iken 2010 yılında 13., 2011 yılında ise 15. sıraya gerilemiştir. Tablo 241: İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2004 İl İlçe 872 İlçe İçinde Gelişmişlik Sıralaması Gelişmişlik Grubu Gelişmişlik Endeksi Lüleburgaz ,08161 Merkez ,06821 Babaeski ,74868 Pınarhisar ,37047 Vize ,3364 Demirköy ,19085 Pehlivanköy ,17995 Kofçaz ,24096 Kaynak: İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Devlet Planlama Teşkilatı yılında yapılan araştırmada Türkiye de bulunan 872 ilçenin gelişmişlik durumları ortaya konulmuştur. Araştırmada, 6 adet gelişmişlik grubu oluşturulmuştur. Kırklareli İlinde bulunan ilçeler ise bu gelişmişlik gruplarından 2. ve 3. grup içinde yer almışlardır. Tablo 25: İller Arası Rekabetçilik Endeksi Sonuçları Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks İstanbul 1 86, , ,01 Ankara 2 49, , ,73 İzmir 3 43, ,72 Tekirdağ 8 27, , ,71 Edirne 26 21, , ,16 Kırklareli 31 19, , ,2 Kaynak: İller arası Rekabetçilik Endeksi, , Deloitte Türkiye&URAK. Tablo 26 da iller arası rekabetçilik endeksi sonuçlarına yer verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre Kırklareli ilinin endeks sıralamalarının , ve yıllarında çok fazla değişmediği görülmektedir. Kırklareli ili ise endeks sıralamasında 31 nci endeks sıralamasında 30 ncu ve endeks sıralamasında da 31 nci sırada yer almıştır. Tablo 26: İller arası Rekabetçilik Endeksi Araştırması-Beşeri Sermaye ve Yaşam Kalitesi Alt Endeksi Sıra Endeks Sıra Endeks Sıra Endeks 30

31 İstanbul 2 59, , ,84 Ankara 1 70, , ,52 İzmir 4 46, , ,21 Tekirdağ 34 22, , ,4 Edirne 9 31, , ,75 Kırklareli 36 22, , ,45 Kaynak: İller arası Rekabetçilik Endeksi, , Deloitte Türkiye&URAK. Beşeri sermaye ve yaşam kalitesi alt endeksi sıralamasında Kırklareli yılında 36 ncı yılında 40 ıncı ve yılında da 34 üncü sırada yer almıştır. Tablo 27: Türkiye için Bir Rekabet Endeksi Raporu İl Sıra Endeks Ankara İstanbul 2 97,8 İzmir 3 87,3 Tekirdağ 9 73,5 Kırklareli 13 67,1 Edirne 14 66,9 Kaynak: Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi Raporu 2009, EDAM&Deloitte Türkiye. EDAM ve Deloitte Türkiye nin Türkiye için bir Rekabet Endeksi Raporu araştırmasına göre Kırklareli ili endeks sıralaması 13 tür. Tablo 28: Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi Raporu -İnsani Sermaye Alt Endeksi İl Sıra Endeks Ankara İzmir Edirne İstanbul Kırklareli Tekirdağ Kaynak: Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi Raporu 2009, EDAM&Deloitte Türkiye. EDAM ve Deloitte Türkiye nin Türkiye için Bir Rekabet Endeksi Raporu çalışmasında rekabetçilik endeksleri hesaplanırken kullanılan alt endekslerden birisi olan İnsani Sermaye Alt Endeksi sıralamasında 1 nci sırada Ankara ili yer almaktadır. Kırklareli ise 15 nci sırada yer almışlardır. Tablo 29: Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması, 2012 Sıra İllerin Gelişmişlik Endeksi İstanbul 1 30,9 Ankara 2 12,23 İzmir 3 7,65 Tekirdağ 10 1,93 31

32 Kırklareli 22 0,53 Edirne 24 0,39 Kaynak: Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması, İş Bankası. İş Bankası nın yapmış olduğu İllerin Gelişmişlik Endeksi sıralaması araştırmasında iller aldıkları endeks değerlerine göre en gelişmişten en az gelişmişe doğru 5 farklı gruba ayrılmıştır. Bu kapsamda Kırklareli 3 ncü grup iller arasında yer almıştır. İş Bankası nın araştırmasında ekonomik gelişmişlik endeksi hesaplanırken İGE de en fazla değişken içeren ekonomi kriteri 2 farklı şekilde değerlendirilmiştir. İldeki kümülatif büyüklükleri yansıtan EG kriteri ilin mevcut makro ekonomik performansını yansıtırken, kişi başına değişkenlerin yer aldığı EKB kriteriyle de ilin ekonomik potansiyelinin gösterilmesi hedeflenmiştir. Tablo 30: EG ve EKB Kriterlerine Göre Endeks Değerleri Ve Sıralamaları, 2012 Toplam Ekonomik Gelişmişlik Kriteri Kişi Başı Ekonomik Gelişmişlik Değerleri (EG) Kriteri Değerleri (EKB) Bölge Endeks Değeri Sıralama Endeks Değeri Sıralama İstanbul 33,4 1 25,7 1 Ankara 8 2 8,9 2 İzmir 6,1 3 5,5 4 Tekirdağ 0,3 14 1,4 10 Kırklareli -0,7 29 0,2 20 Edirne -0,8 35-0,3 26 İldeki makro ekonomik performansı yansıtması beklenen ve kümülatif büyüklüklerden oluşan EG kriterine göre hesaplanan endeks değerleri sıralamasında Kırklareli ili 29 ncu sırada yer almaktadır. İldeki kişi başına değişkenlerin yer aldığı ve ilin ekonomik potansiyelini yansıtması hedeflenen EKB kriterine göre yapılan endeks sıralaması Kırklareli ilinde 20 dir. Tablo 31: Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması Sosyal Gelişmişlik Endeksi, 2012 Sıra Endeks Ankara 1 6,6 Eskişehir 2 5,8 İstanbul 3 4,7 İzmir 4 4,7 Edirne 7 3 Tekirdağ 27 0,9 Kırklareli 31 0,8 Kaynak: Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması, İş Bankası İş Bankası nın yapmış olduğu araştırmada ele alınan bir başka değer de Sosyal Gelişmişlik Endeksi dir. Sosyal gelişmişlik endeksi sıralamasına bakıldığı zaman Türkiye genelinde ilk sırada yer alan ilin Ankara olduğu dikkati çekmektedir. Bu sıralamada Kırklareli ili de 31 nci sırada yer almaktadır. 32

33 Tablo 32: Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması İşgücü Gelişmişlik Endeksi Sıralaması, 2012 Sıra Endeks İstanbul 1 17,9 Ankara 2 5,4 İzmir 3 3,4 Tekirdağ 14 0,4 Kırklareli 28-0,3 Edirne 37-0,4 Kaynak: Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması, İş Bankası. İş Bankası nın yapmış olduğu Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması nda yer verilen bir başka endeks değeri de İşgücü gelişmişlik Endeksi sıralamasıdır. Buna göre İstanbul 1 nci sırada yer alırken Kırklareli illeri 28 nci sırada yer almaktadır. Tablo 23: Yılları Arası Sosyal Gelişmişlik Endeksi Değişimi Tekirdağ 9 10 Kırklareli Edirne Kaynak: Türkiye de İllerin Gelişmişlik Endeksi Sıralaması Araştırması, İş Bankası. İş Bankası nın yaptığı araştırmaya göre 2005 ve 2010 yılları arasındaki değişime bakıldığı zaman Kırklareli ili en çok gerileme kaydeden iller arasında yer almaktadır BEŞERİ VE SOSYAL YAPI Nüfus Tablo 34 teki bilgilere göre 1965 yılında olan Kırklareli ilinin nüfusu 2012 yılında olarak gerçekleşmiştir. Tablo 34: TR21 Trakya Bölgesi Nüfusu Yıllar Kırklareli Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK. 33

34 Tablo 35 te Kırklareli ilinin ilçelerinin nüfuslarına yer verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre Kırklareli İlinde nüfusu en büyük ilçe kişi ile Lüleburgaz ilçesidir. Lüleburgaz ilçesini Merkez, Babaeski ve Vize ilçeleri izlemektedir. Tablo 35: Kırklareli İli İlçe Nüfusları, 2012 Kırklareli Toplam Lüleburgaz Merkez Babaeski Vize Pınarhisar Demirköy Pehlivanköy Kofçaz Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İstatistikleri, TÜİK. Yıllık nüfus artış hızı, bir yıl içinde doğum ve ölüm sayısına bağlı nüfus artışına verilen isimdir. Yıllık nüfus artışının yüksek seviyede olması nüfusun yoksullaşmasına ve hizmetlere erişiminin kısıtlanmasına sebep olabilmektedir. Tam tersi olan artış hızındaki azalma da uzun vadede nüfusun yaşlanmasına, üretim ve ekonomik büyüme kapasitesinin düşmesine sebep olmaktadır. Nüfus artış hızının azalması doğurganlık oranının düşmesi, ölüm oranlarının artması ve dışa göç gibi çeşitli etkenlere bağlıdır ten 2012 ye kadar olan dönemde Kırklareli nin nüfusu %32,06 artarak, den a yükselmiştir. Kırklareli ilinde yılları arasında dengeli bir nüfus artışı gözlemlenmiştir. Tablo 36: Kırklareli ili ve Lüleburgaz ilçesi Nüfus Değişimi 12 Yerleşim Yeri Nüfus Artış Hızı-%o Kırklareli 4,4 Lüleburgaz 17,9 Kaynak: TÜİK Nüfus İstatistiklerinden türetilmiştir. Yukarıdaki tabloda 1990 yılından 2012 yılına kadar Kırklareli ili ve Lüleburgaz ilçesinin nüfusunun nasıl değiştiği gösterilmiştir yılları aralığında Kırklareli ilinde nüfusu en çok artan yer % o 17,9 luk bir oran ile Kırklareli ilinin Lüleburgaz ilçesi olmuştur. Kırklareli İli yılları arası nüfus değişimi ise %o4,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tablo 37: Kırklareli İli İlçeleri Nüfus Yoğunlukları İlçe 2012 Nüfus İlçe Adı Alanı(km 2 ) Nüfus Yoğunluğu(Kişi/km 2 ) Merkez Babaeski Demirköy Kofçaz Nüfus Artış hızı Hesaplamasında Kullanılan Yöntem: ((ln(p t+n /P t ))/n)*1000 P t+n : Son Yıl Nüfusu P t : Başlangıç Yılı Nüfusu N: Aradan Geçen Yıl Sayısı 34

35 Ortaöğreti m toplamı Lüleburgaz Pehlivanköy Pınarhisar Vize Kaynak: Kırklareli İstatistik Yıllığı,2013 Kırklareli ilinde özellikle yılları arasındaki nüfus artışlarının sonucunda 2012 yılında Lüleburgaz ilçesi 140 Kişi/km 2 ile nüfus yoğunluğu en yüksek ilçe olmuştur.2012 TÜİK verilerine göre Türkiye de kilometrekare başına düşen kişi sayısı ortalama 98 iken, Eğitim Tablo 38 de Milli Eğitim Bakanlığı nın, ve eğitim-öğretim yıllarına ait okullaşma oranı istatistiklerine yer verilmiştir. Tabloda yer alan bilgilere göre Kırklareli de okullaşma oranları genellikle Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmiştir. Tablo 38: Kırklareli İli Net Okullaşma Oranları Cinsiyet Eğitim Düzeyi Kırklareli Türkiye Kırklareli Türkiye Okul öncesi (4-5 yaş) İlköğretim Toplam 52,41 44,04 58,93 44,04 Erkek 52,72 44,56 59,59 44,86 Kadın 52,09 43,5 58,22 43,18 Toplam 99,05 98,67 99,26 98,8 Erkek 99,06 98,77 99,08 98,88 Kadın 99,03 98,56 99,44 98,71 Toplam 83,77 67,37 85,32 70,06 Ortaöğretim Erkek 85,05 68,53 86,87 70,77 Kadın 82,39 66,14 83,64 69,31 Toplam 36,8 35,14 36,5 34,47 Genel Erkek 31,15 33,8 31,36 32,78 Ortaöğretim Kadın 42,83 36,54 42,06 36,26 Mesleki ve Toplam 46,97 32,24 48,82 35,59 Teknik Erkek 53,9 34,73 55,51 37,99 Ortaöğretim Kadın 39,56 29,6 41,6 33,05 Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Hem Türkiye genelinde hem de Kırklareli de okullaşma oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi, ilköğretimdir. Okullaşma oranlarının cinsiyete göre dağılımı incelenirse hem Türkiye genelinde hem de il genelinde genel ortaöğretim eğitim düzeyi hariç diğer neredeyse tüm eğitim düzeylerindeki okullaşma oranlarında erkek oranı daha yüksektir. Türkiye genelinde en düşük okullaşma oranlarına sahip olan mesleki ve teknik ortaöğretim eğitim düzeyi Kırklareli de Türkiye geneline göre daha yüksek bir okullaşma oranına sahiptir. Tablo 393: Ortaöğretimde Okul, Şube, Öğretmen ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı TR TR21 Kırklareli Okul Şube Öğretmen

36 Mesleki ve Teknik Genel Derslik Okul Şube Öğretmen Derslik Okul Şube Öğretmen Derslik Kaynak: Eğitim İstatistikleri, MEB. Tablo 39 da ortaöğretimde okul, şube, öğretmen başına düşen öğrenci sayılarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Tabloda yer alan bilgilere göre genel itibariyle Kırklareli nde okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarının Türkiye ve TR21 Trakya bölgesine göre düşük olduğu görülmektedir. Sağlık TÜİK in 2011 verilerine göre Kırklareli illerinde 8 adet hastane bulunmaktadır. Kırklareli ilinde 5 Sağlık Bakanlığı na bağlı hastane ve 3 özel hastane bulunmaktadır. Bölge genelinde ise toplamda 36 adet hastane bulunmaktadır. İldeki hastanelerin ilçelere göre dağılımına bakıldığında Lüleburgaz ilçesinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Tablo 40: Kırklareli İlinde Hastane Sayısı, 2011 Toplam Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Hastane sayısı Yatak Sayısı Hastane sayısı Yatak Sayısı Hastane Sayısı Yatak Sayısı Hastane Sayısı Yatak Sayısı TR21 Trakya Kırklareli Kaynak: İstatistiksel Tablolar, TÜİK. Kırklareli ilindeki toplam yatak sayısı 783 tür kişi başına düşen yatak sayısı ise, Kırklareli de 230 dur. Tablo 41: Kırklareli İli 1000 Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı Kırklareli Lüleburgaz Babaeski Pınarhisar 0,8 0, Vize ,9 Kaynak: Sağlık İstatistikleri, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli İlleri İl Sağlık Müdürlükleri. Tablo 41 de Kırklareli İli ilçelerinde 1000 kişi başına düşen hastane yatak sayılarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Tablodaki bilgilere göre Kırklareli İlinde 1000 kişi başına düşen hastane yatak sayıları incelendiği zaman Kırklareli Merkez ilçesinin ilk sırada yer aldığı ve Kırklareli Merkez ilçesini sırasıyla Lüleburgaz, Babaeski, Pınarhisar ve Vize ilçelerinin izlediği görülmektedir. 36

37 Tablo 42: Kırklareli İlinde Sağlık Personeli Sayısı, 2011 Kırklareli Uzman Hekim 227 Pratisyen Hekim 203 Asistan Hekim - Toplam Hekim 430 Diş Hekimi 85 Sağlık Memuru 500 Hemşire 433 Ebe 304 Eczacı 137 Kaynak: Sağlık İstatistikleri, Bölgesel İstatistikler, TÜİK. TÜİK in 2011 istatistiklerine göre Kırklareli ilinde toplam 430 hekim, 500 sağlık memuru, 433 hemşire 304 ebe ve 137 eczacı bulunmaktadır. Tablo 43: 1000 Kişi Başına Düşen Hekim Sayısı Kırklareli 1 0, Lüleburgaz 1 0, Babaeski 1 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 Kofçaz 0,3 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 Pehlivanköy 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 Pınarhisar 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 Vize 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 Demirköy 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 Kaynak: Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri İl Sağlık Müdürlükleri ve TÜİK verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Tablo 43 de Kırklareli İli ilçelerinde kişi başına düşen hekim sayılarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Kırklareli İli ilçeleri içinde kişi başına düşen hekim sayıları incelendiği zaman ilk sırada yer alan ilçenin Kırklareli Merkez ilçe olduğu dikkati çekmektedir. Kırklareli-Merkez i sırasıyla Lüleburgaz, Babaeski, Kofçaz ilçeleri izlemektedir. Tablo 44: Kırklareli İlinde Eczane Sayısı, 2013 Eczane Sayısı Nüfus* Eczane Başına Düşen Kişi Sayısı Türkiye TR21 Trakya Kırklareli Kaynak: * 2000 yılı nüfus sayımı esastır. Tablo 44 de Kırklareli nde bulunan eczane sayılarına ilişkin istatistiklere yer verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre Kırklareli ilinde toplam 112 eczane bulunmaktadır. Kültür Tablo 45: Ülkemizde, TR21 Trakya Bölgesinde ve Kırklareli de Tescilli Taşınmaz ve Kültür Varlıkları, 2011 Türkiye TR21 Kırklareli 37

38 Trakya Sivil Mimarlık Örneği Dinsel Yapılar Kültürel Yapılar İdari Yapılar Askeri Yapılar Endüstriyel ve Ticari Yapılar Mezarlıklar Şehitlikler Anıt ve Abideler Doğal Varlıklar Kalıntılar Korumaya Alınan Sokaklar Toplam Kaynak: Kültür İstatistikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı& TÜİK. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın tanımına göre kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü, sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Kırklareli İli Traklar dan günümüze zengin bir kültürel birikime sahip olmuş, tarihi boyunca bu toplumlarda yerleşen ve hüküm süren toplumlar bu kültürün şekillenmesine katkıda bulunmuştur. İlin birçok yerinde Traklara ek olarak, Roma, Bizans ve Osmanlı eserlerine rastlanmaktadır. Özellikle son yıllarda koruma ve geleceğe aktarma bilinci ile hareket eden kurum ve bireylerin artışıyla birlikte, kültür varlıklarının önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Tablo 46 da Kırklareli ilinde bulunan tescilli taşınmaz ve kültür varlıklarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Buna göre tescilli taşınmaz ve kültür varlıkları arasında Kırklareli ilinde en büyük paya sahip olan kategori sivil mimarlık örneği kategorisidir. Bunu sırasıyla Kültürel yapılar, dinsel yapılar ve doğal varlıklar gibi kategoriler izlemektedir. Tablo 46: Türkiye, TR21 Trakya Bölgesi ve Kırklareli İlinde Çeşitlerine Göre Sit Alanları, 2011 Toplam Arkeolojik Kentsel Doğal Tarihi Diğer Türkiye TR21 Trakya Kırklareli Kaynak: Kültür İstatistikleri, TÜİK. Tablo 47: Kültürel Miras, 2011 Türkiye TR21 Trakya Kırklareli Toplam Arkeolojik Materyal Etnografik Materyal Sikke Tablet

39 Mühür ve Mühür Baskısı Arşiv Dökümanları El Yazması Diğer Kaynak: Kültür İstatistikleri, TÜİK sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa tabi alanlar olan sit alanlarının çeşitlerine göre dağılımında da durum bir önceki tabloyla örtüşmektedir. Kırklareli ilinde 2011 verilerine göre toplam 115 adet sit alanı bulunmaktadır. Bunlar içinde en büyük pay arkeolojik sit alanları grubuna aittir. İldeki sit alanından bazılarına Longoz ormanları, Vize Antik Tiyatrosu, Aşağıpınar Höyüğü gibi yerler örnek olarak verilebilir. 39

40 2.6.5 İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Tablo 48: Kurumsal Olmayan Sivil Nüfusun İşgücü Durumu Yaş, 2012, (Bin Kişi) TR TR21 TR TR21 TR TR21 TR TR21 TR TR21 TR TR21 Kurumsal olmayan sivil nüfus (15 yaş ve üzeri) İşgücü İstihdam İşsiz İşgücüne dâhil olmayan nüfus İşgücüne katılma oranı (%) 46, ,9 53,2 47, ,8 54,6 49,9 55, ,8 İşsizlik oranı (%) 10,3 7, , ,9 9,8 9,8 8,8 9,2 7,4 Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,6 9,6 13,6 13,5 17, , ,4 10,4 11,5 8,5 İstihdam oranı (%) 41,5 47,9 41,7 47,3 41, , ,5 45,4 50,8 Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK. 40

41 Genel Tablo 49: Yaş Gruplarına Göre İşgücü [15 Yaş ve Üzeri-Bin Kişi] (2012) TR TR21 TR TR21 TR TR21 TR TR21 TR TR21 TR TR21 Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK. 41

42 İşgücü Kırklareli ilini de kapsayan ve nüfusunun yaklaşık olarak dörtte biri Kırklareli ili tarafından oluşturulan TR21 Trakya Bölgesi de 2012 yılı verilerine göre kurumsal olmayan sivil nüfus 15 yaş ve üzerinde yaklaşık dir. Bu nüfusun yaklaşık i işgücü dâhilindedir. İşgücüne katılma oranı Bölge için %54,8 dir. Bu oran Türkiye oranı olan %50 nin üzerindedir. İşsizlik oranı yaklaşık %7,4 ve tarım dışı işsizlik oranı %8,5 ile Türkiye oranlarının altındadır. Yukarıdaki tabloda yaş gruplarına göre işgücüne katılma oranlarına yer verilmiştir. TÜİK verilerine göre toplam nüfus içinde iş gücüne katılma oranı TR21 Trakya Bölgesi de yıllarında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye genelinde olduğu gibi TR21 Trakya Bölgesi nde iş gücüne katılma oranının en yüksek olduğu yaş grubu yaş grubudur yılında yaş grubunda iş gücüne katılma oranı TR21 Trakya Bölgesi nde %73,8 ile Türkiye ortalaması olan %66,5 in üzerindedir yılı TÜİK verilerine göre TR21 Trakya Bölgesi nde yaş grubunda erkeklerde iş gücüne katılma oranı %95,5 ken kadınlarda %50 dir. Aynı oranlar Türkiye geneli için sırasıyla %92,8 ve %39,9 dur. İstihdam Ekonomik faaliyetlere göre İstihdam konusunda da düzey-3 bazındaki verilere ulaşılamadığından düzey-2 bazında var olan verilerden yararlanılmıştır. Tablo 50: TR21 Trakya Bölgesi, İstihdam Edilenlerin Ekonomik Faaliyetlere Göre Dağılımı * - 15 Yaş ve Üzeri (bin kişi), 2012 Yıl Bölge adı Toplam Tarım Sanayi Hizmetler Tarım (%) Sanayi (%) 2012 Türkiye , ,4 TR ,9 37,7 46, Türkiye ,5 26,5 48,1 TR ,5 38,6 41, Türkiye ,2 26,2 48,4 TR ,6 38,1 40, Türkiye ,6 25,3 50,1 TR ,2 32,7 45, Türkiye ,7 26,8 49,5 TR ,2 34,6 45,2 Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK. * Yılları Nace2 Rev2 ye göre 2008 yılı ise Nace2 Rev1 e göredir. Hizmetler (%) Yukarıdaki tabloda TR21 Trakya Bölgesi'nde istihdam edilenlerin ekonomik faaliyetlere göre dağılımına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Buna göre TR21 Trakya Bölgesi'nde 2012 yılı verilerine göre istihdam edilenlerin ekonomik faaliyetlere göre dağılımında en büyük pay %46,5 ile hizmetler sektörüne aittir. Hizmetler sektörünü sırasıyla %37,7 ile sanayi sektörü ve %15,9 ile tarım sektörü izlemektedir. Tekirdağ ilinin de TR21 Trakya Bölgesi ile benzer eğilimleri paylaştığı düşünülmekle birlikte sanayi sektörünün payının TR21 Trakya Bölgesi'ne kıyasla biraz daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Tablo 51: Sigortalı Çalışan Sayısı BABAESKİ DEMİRKOY

43 KIRKLARELİ KOFÇAZ LULEBURGAZ PEHLİVANKOY PINARHISAR VİZE Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, 2012 Yukarıdaki tabloda yılları arası Kırklareli İlinin ilçelerinde sigortalı çalışan sayılarına yer verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre istihdamın en çok yoğunlaştığı yerlerin Lüleburgaz ve Kırklareli Merkez ilçe olduğu görülmektedir. Sigortalı çalışan sayılarına göre istihdamın en az olduğu yerler ise Pehlivanköy ve Kofçaz olarak ortaya çıkmaktadır. TR21 Trakya Bölgesi İstihdamın Dağılımı Kaynak: 2012 SGK verilerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. İşsizlik İşsizlik, 2008 yılı sonunda başlayan ve 2009 yılı boyunca devam eden küresel ekonomik kriz süresi ve sonrasında TR21 Trakya Bölgesi nin en önemli sorunlarından birini oluşturmaktadır ve 2006 yıllarında olan işsiz sayısı 2007 yılında azalarak e düşmüş; ancak 2008 ve 2009 yıllarında toplamda %80 artarak kişiye ulaşmıştır. 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise işsizlik oranları azalmıştır yılından 2012 yılına gelindiğinde işsiz sayısı %36 azalarak e gerilemiştir. Aynı şekilde 2007 yılında %8,22 ile Türkiye ortalaması %10,23 ün altında olan TR21 Trakya işsizlik oranı 2008 yılında %11,26 ile Türkiye otalamasının üzerine çıkmış; 2009 yılında da %13,06 ya yükselmesine rağmen Türkiye işsizlik oranı %14,03 ün altında kalmıştır. Bölgede 2010, 2011 ve 2012 yıllarında işsizlik oranları Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Düzey-3 bazında işsizlik rakamları incelenecek olur ise Kırklareli ilinde 2009 yılında küresel kriz sonrasında işsizlik Türkiye ortalamasının altında olmakla beraber nispeten yüksek bir düzey olan %13,9 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu durum Kırklareli ilinde özellikle Lüleburgaz ilçesinde kurulu bulunan ve emek yoğun bir sektör olması sebebiyle krizin etkisini işsizlik oranlarına yansıtan tekstil sektörünün ildeki yoğunluğu işsizlik oranının kriz döneminde yükselmesine sebep olmuştur. Sonraki yıllarda krizin etkisinin azalmaya başlaması ile işsizlik rakamları 2010, 2011, 2012 yıllarında sırasıyla %10,8, %8,9, %7,9 oranlarında gerçekleşmiştir. 43

44 Tablo 52: Kırklareli İşsizlik Rakamları Yıllar İşsizlik (%) , , , ,9 Kaynak: Bölgesel İstatistikler, TÜİK. TÜİK işsizlik rakamlarına göre Kırklareli ilinde gerçekleşen işsizlik rakamları 2009 ve 2010 yılları için sırasıyla %13,6 ve %10,8 olarak ortaya çıkmaktadır GİRİŞİMCİLİK ANALİZİ Trakya Kalkınma Ajansı bölgedeki insanların girişimcilik konusunda profillerinin çıkartılması ve girişimciliğin önünde engel olarak algılananların ortaya çıkarılması için bir Girişimcilik Analizi çalışması yaptırmıştır. Telefon üzerinde yapılan ankette kullanılan örneklem sayısı dir. Çalışma rassal olarak belirlenen Bölgeye ait telefon numaralarının aranması ve orta harfe en yakın harfle ismi başlayan şahıs ile görüşme üzerine kurgulanmıştır. Anketi cevaplayanlar arasından bölgede iş kurmanın çok zor olduğunu belirtenlerin oranı %20 ile %30 arasındadır ve bu Türkiye ortalamasına yakındır. Edirne ilinden bu soruyu cevaplayanların %20 si, Kırklareli ilinden cevaplayanların %30 u ve Tekirdağ ilinden cevaplayanların ise %28,5 i çok zor olduğunu belirtmiştir. Sadece zor olduğunu belirtenler ile birlikte bu oran bölge için %70 lerin üstüne ulaşmaktadır. Tekirdağ ilinde ikamet edenlerin %11 lik oranla girişimciliğe yardımcı olan kurumlardan Bölge içinde en çok haberdar olan grup olduğu görülmektedir. Edirne ve Kırklareli illerindeki bireylerin göreceli daha az haberdar oldukları görülmektedir (%0,4 ve %5,4). İŞKUR, KOSGEB ve ticari bankalar en çok bilinen girişimci dostu kuruluşlardır. Girişimciliğin önündeki en büyük engel olarak her üç ilde %60 ların üstünde bir oranla maddi yetersizlik belirtilmiştir. Bunu kira ve diğer girdi maliyetlerinin yüksek olması ve özgüven eksikliği gösterilmektedir. Girişimcilik ile ilgili uluslararası bilimsel literatür maddi yetersizliği girişimciliğin önünde bir engel olarak genelde kabul etmemektedir. Genelde ürün piyasaları ve finans piyasaları hakkında yetersiz bilgi sahibi olma, öz güven eksikliği ve finansal piyasaların girişimcilerin ihtiyacını duyduğu hizmetleri üretecek derinliğe erişememesi girişimcilik önündeki engeller olarak düşünülmemektedir. Gelişmiş ve derinliğini sağlamış finansal piyasalar maddi yetersizlik engelini kaldırabilmektedir. TR21 Trakya Bölgesinde yeni bir girişimde bulunabileceklerini ifade edenlerin oranı %2,5 tir. Türkiye genelinde bu oran %9,7 dir. Bölgede girişimci olmak isteyenlerin sayısının çok düşük olması bu konuda en önemli problemdir. Bölge potansiyelleri açısından gözden geçirildiğinde birçok konuda girişim fırsatlarının çıkartılabilmesi mümkündür. Girişimcilerin girişimde bulunma isteklerinin azlığı ve Bölge ve dünya pazarları hakkında sahip olunan bilginin az olması girişimcilik potansiyelini çok düşük seviyelerde tutmaktadır. Bölgedeki büyük yatırımlarının birçoğunun Bölge dışından olan bireyler ve gruplar tarafından yapılıyor olması önemli bir göstergedir. Girişimcilik konusunda önemli handikaplardan birisi bilgiye ulaşmanın sağlanamaması ve aslında profesyonel olarak girişimciliğin geliştirilememesidir. Daha çok etrafında gördükleri üzerine karar alan insanların daha ilerisini tahayyül edememeleri ve bu engeli aşmak için profesyonellerden yararlanmamaları veya bunu düşünmemeleri ciddi bir sıkıntıdır. Bireyler arasında farklı nedenler ile güvensizlik oluşuyor olması bireyler ve girişimci adayları arasında bilgi akışının engellenmesine yol açmaktadır. Bu ise girişimciler arasında gelişmelerini sağlayacak işbirliği ağlarının kurulamaması anlamına gelmektedir. 44

45 Girişimde bulunmak istediklerini ya da bir girişim içinde bulunduklarını söyleyenlerin genel olarak bazı temel sektörleri hedef aldıkları görülmektedir. Gıda, hazır yiyecek, perakende satış gibi sektörlerin önemli bir yer aldıkları çalışma sonucunda elde edilmiştir. Oysaki kar marjı yüksek olan girişimlerin oluşabilmesi için yeni potansiyeli yüksek olan alanların tespit edilmesi gereklidir. Bu tür alanlarda risk oranının yüksek olması girişimcilerin yetersiz bilgiye sahip olmaları ve profesyonel yaklaşıma sahip olmamaları nedenleri ile girişimlerin önünü kesmektedir. Özellikle kimlere danışıyorsunuz kısmında bireylerin ailelerinden ve arkadaşlarından tavsiye aldıkları, ancak profesyonel anlamda gelişim sağlama anlamında çabalarının göreceli düşük olduğu belirlenmiştir. İş tecrübesi olanlardan faydalandım diyenlerin sayısının yüksek olduğu ayrı bir bulgudur. Bu bulgu bireylerin iş kurmada yakın çevrelerinde gelişen olaylardan aşırı derecede etkilendiklerini ortaya koymaktadır. Bu durum girişimcilik konusunda gelişmiş bir toplum için iyi bir durum ortaya koyabilir ancak girişimcilik konusunda handikaplı bir bölge için bir kısır döngünün oluşmasına neden olabilecektir. Bölge içinde bir girişime sahip olduğunu söyleyenlerin hangi piyasaları hedef aldıkları incelendiğinde, %60 ların üstünde bir oranla ürünlerin büyük ölçüde bölge içinde satıldığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile girişimciler çok yakınlarında bulunan büyük İstanbul pazarına ve yurt dışı pazarlara açılma konusunda sıkıntılara sahiptirler. Bölgede girişimciliğin geliştirilmesi kısa dönemli politikaların ötesinde eğitim programları aracılığı ile toplumsal yapıyı hedef alan uzun dönemli politikaların oluşturulması ile sağlanabilir. Ayrıca Bölge sakinlerinin kapalı grupların sahip olduğu bazı özellikleri sergiliyor olması Bölge içindeki girişimcilerinin ulusal ve uluslararası düzeydeki akımlardan etkilenmelerinin düşük düzeyde olduğu sonucunu ortaya koyabilecek niteliktedir. Bölge sakinlerinin bu konuda dışa açılmalarını sağlamak veya bölge içinde yabancı yatırımcılar ile Bölge sakinleri arasında bir bilgi ve tecrübe akışının kurulmasını sağlamak girişimciliğin gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır Kırklareli İlinin Mevcut Yatırım Teşvikleri Açısından Değerlendirilmesi Kırklareli İli nde teşvik belgeli yatırımlar incelendiğinde yılları arasında teşvik belgesi almış toplam 129 kurum/kuruluş olduğu görülmektedir. İldeki toplam 129 yatırım teşvik belgesinin, belgenin düzenlendiği tarihlere göre dağılımı aşağıdaki gibidir; YIL Teşvik Belgeleri TOPLAM 129 İl deki yatırımların Genel Teşvik ve Bölgesel Teşvik destek unsurlarından yararlandığı görülmektedir. İlde stratejik veya öncelikli konularda yapılan yatırım bulunmamaktadır. Mevcut teşvik belgelerinin; Genel Teşvik Bölgesel Teşvik kapsamındaki destek unsurlarından yararlanmaktadır. 45

46 İl de teşvik belgeli olarak yapılan yatırımlar; İmalat Sanayi, Tarım-Hayvancılık, Hizmetler ve Enerji ve Maden sektörlerinde toplanmaktadır. İmalat sektörü 52 lik bir oranla en yoğun teşvik belgesinin alındığı sektör olarak göze çarpmaktadır. İzlemeye alınmış olan teşvik belgelerinin sektörlere göre sayısal dağılımı aşağıdaki gibidir; İmalat- Tarım-Hayvancılık Hizmetler Maden-Enerji Gıda ve İçki Sanayi İl deki izlenen teşvik belgeleri yatırım cinslerine göre incelendiğinde; komple yeni yatırımların % 68 lik bir oran ile ilk sırada yer aldığı görülür. Mevcut teşvik belgeleri; komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, tevsi-modernizasyon yatırımları için alınmıştır. 46

47 Yıllara göre en fazla yeni yatırımlar 2011 yılında yapılmıştır. Komple yeni yatırımların yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2013 Yılı İl deki teşvik belgeleri ağırlıklı olarak Özel Sektör tarafından kullanılıp, onları takip eden Belediyeler olmaktadır. Özel Sektör Belediye Kırklareli İlinde Yatırım İle İlgili Süreçlerde Yer Alan Kuruluşlar KURULUŞ/YATIRIM AŞAMASINDA ALINMASI GEREKEN İZİNLER-RUHSATLAR Konu Ticaret Sicil Kaydının Yapılması ve Tüzel Kişilik Kazanılması Şirket Tüzel Kişiliğinin Ticaret Sicil Gazetesi nde İlan Edilmesi Vergi Dairesi ne Kayıt ve Vergi Mükellefi Olma ÇED Raporu nun Alınması (Ek I Kapsamındaki Başvurular) (Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Belgesi Yerine Geçmektedir) ÇED Gerekli Değildir Belgesi (Ek II Kapsamındaki Başvurular) ÇED Kapsam Dışı Belgesi (Ek II Kapsamındaki Başvurular) İlgili Kurum Kırklareli Ticaret Sicil Müdürlüğü (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü (TOBB) (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözetiminde) Vergi Dairesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 47

48 Yer Seçimi ve Tesis İzni İşlemleri İşyeri Kurma İzni İl Özel İdaresi (Mücavir Alan Dışı) Belediye (Belediye Sınırları ve Mücavir Alan) OSB Tüzel Kişiliği (OSB İçi) İl Özel İdaresi (Mücavir Alan Dışı) Belediye (Mücavir Alan) İŞLETME AŞAMASINDA ALINMASI GEREKEN İZİN-RUHSATLAR GENEL İZİNLER İşletme Belgesi Kapasite Raporu Sanayi Sicil Belgesi İşletmelerde Kullanılan Kantar ve Tartı Cihazları Kalibrasyonu ve Mühürlenmesi Geçici Faaliyet Belgesi Çevre İzinleri Çevre Lisansları Altyapı Bağlantılarının Kurulması İçin Gereken İzinler Su Bağlanması Enerji Bağlanması Doğalgaz Bağlanması Karayolu Bağlantı Ruhsatı (Geçiş Yolu İzin Belgesi) İl Özel İdaresi (Mücavir Alan Dışı) Belediye (Mücavir Alan) Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Belediye Elektrik İdaresi Belediye Karayolları Bölge Müdürlüğü (Yatırım Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise) Belediye Başkanlığı (Yatırım Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ise) YATIRIM YAPILACAK SEKTÖRE GÖRE ALINMASI GEREKEN İZİNLER Atıkların Bertaraf Edilmesine/Yeniden Kazanılmasına Yönelik Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Çevre Lisansı veya Çevre İzin ve Lisansı Entegre Çevre İzni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Av Malzemeleri, Nişan Tabancası, Av Bıçakları ve Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddeleri ve Benzerlerinin Üretimi Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Kuruluş İzni Faaliyet İzni Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Beşeri İlaç ve Tıbbi Ürünler Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler İmalat Yeri İzni Satış İzni Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Bakanlığı 48

49 Eğitim Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Ön İzin Belgesi Kurum Açma Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Enerji Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Lisans Belgesi Proje Onayı (Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim yapan) Jeotermal Sondaj ve Üretim Yatırımları İçin işletme Ruhsatı Petrol ve Doğalgaz Sondaj ve Üretim Yatırımları İçin Entegre Çevre İzinleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İl Özel İdaresi, Maden İşleri İl Genel Müdürlüğü Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gıda Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Gıda Maddeleri Üretim İzni Çalışma İzni Gıda Sicil Numarası Alınması Üretim Konusuna Göre Değişiklik Gösteren Diğer İzinler (kanatlı hayvan eti ve ürünleri, yem üretimi, süt ürünleri, su ürünleri, bitki koruma ürünleri vb) Entegre Çevre İzinleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harp Araç ve Gereçleri İle Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üretimi Yatırımı Yapacak İşletmelerin Alması Gereken İzinler Tesis Kuruluş İzni Milli Savunma Bakanlığı Hastane ve Tıp Merkezi Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler Ön İzin Belgesi İşletme Ruhsatı Kültür Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler Kültür Belgesi Kültür Girişim Belgesi Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Turizm Bakanlığı Turizm Bakanlığı Lisanslı Depoculuk Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Kuruluş İzni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lojistik Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler L2 Belgesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Madencilik Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler İşletme Ruhsatı İşletme İzni Kömür İstihraç Yatırımları İçin Düşük C Kategorisi Belgesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / İl Özel İdaresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Pancar veya Kamış İşleyerek Şeker Üretimi Konularında Yapılacak Yatırımlarda Alınması Gereken İzinler 49

50 Tesis Kurma Belgesi Rafineri Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler Lisans Belgesi Şeker Kurumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Üretimi Yatırımlarında Alınması Gereken İzinler Kuruluş ve Ön İzin Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşımacılık Alanında Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken Belgeler K1 Belgesi K1 * Belgesi K2 Belgesi K2 * Belgesi K3 Belgesi A Türü Yetki Belgeleri B Türü Yetki Belgeleri C Türü Yetki Belgeleri D Türü Yetki Belgeleri E & F Türü Yetki Belgeleri G Türü Yetki Belgeleri H Türü Yetki Belgeleri L Türü Yetki Belgeleri M Türü Yetki Belgeleri N Türü Yetki Belgeleri P Türü Yetki Belgeleri R Türü Yetki Belgeleri T Türü Yetki Belgeleri KTSO KTSO KTSO KTSO KTSO Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Entegre Çevre İzinleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Turizm Sektöründe Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Turizm İşletmesi Belgesi ve Turizm Yatırımı Belgesi İl Kültür Turizm Müdürlüğü Tütün ve Alkollü İçkiler Üretimi Konusunda Faaliyet Gösterecek İşletmelerin Alması Gereken İzinler Fabrika Kurma İzni Tütün ve Tütün Mamülleri/Alkol ve Alkollü İçkiler Üretimi İzni Tütün ve Tütün Mamülleri Satışı İzni ve Bandrol OSB de Alınması Gereken İzin ve Ruhsatlar Arsa Tahsis Sözleşmesi Yapı (İnşaat) Ruhsatlarının Alınması Mimari Proje Yaptırılması Elektrik Proje Yaptırılması Statik Proje Yaptırılması Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu OSB Bölge Müdürlüğü OSB Bölge Müdürlüğü OSB Bölge Müdürlüğü OSB Bölge Müdürlüğü OSB Bölge Müdürlüğü 50

51 Harita Aplikasyon Krokisi Tesisat ve Peyzaj Projesi Yaptırılması Yapı Kullanma İzni Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yabancı Yatırımcılar İçin Gereken İlave İşlemler Çalışma İzni OSB Bölge Müdürlüğü OSB Bölge Müdürlüğü OSB Bölge Müdürlüğü OSB Bölge Müdürlüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye den yapılan başvurular için) İkamet Edilen Ülkedeki T.C. Temsilciliği (Ön Başvuru - Yurt dışından yapılan başvurular için) 2.9. Kırklareli İli Yatırım Ortamının Genel Durumu ve Sorun Alanları Kırklareli İli nin gelişimini ve yatırım ortamını doğrudan etkileyen ve bu sebeple de yatırım bileşeni olarak adlandırılabilecek; coğrafi yapı, ulaşım, enerji ve iletişim alt yapılarının yeterlilikleri, sermayenin, hammaddenin, işgücünün ve üst kademe yöneticinin bulunabilirliği açısından durumunu aşağıdaki tablodaki gibi değerlendirmek mümkündür. Bileşenler Coğrafi Konumu Kara Yolu Hava Yolu Demir Yolu Teknik Alt Yapı Liman İletişim Enerji Eğitim Sağlık Sosyal Altyapı Sosyal Altyapı Güvenlik Organize Sanayi Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri Bulunabilirlik Düzeyleri Yeterli Kısmen Yeterli Yetersiz Gelişme sürecini henüz tamamlayamamış olan ilin; tarım, ticaret, turizm, hizmet sektörü, eğitim ve sanayi gibi pek çok alanda gelişme potansiyeli bulunmaktadır. İlin karşılaştırmalı üstünlükleri, yatırım kararlarında dikkatlice değerlendirilmeli, yatırımlar tarımsal sanayi dışındaki diğer sektörlere de kaydırılmalıdır. Sanayi yatırımlarının artması yatırım ortamının iyileştirilmesi ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda; ilde altyapı ve üstyapıya yönelik olarak sürdürülen çalışmaların ivedilikle tamamlanması, sanayicinin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, ihracatın artırılması için gerekli tedbirlerin alınması, teşviklerden bölgenin daha fazla yararlanması konusunda ilin önünün açılması gerekmektedir. 51

52 3. Kırklareli İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve Eylem Planı 3.1. Durum Analizi ve Müdahale Alanları Durum Analizi, daha önce Ajans ve YDO ları tarafından yapılan atölye çalışmaları, saha ziyaretleri ve ilgili kurum yetkilileri yapılan birebir yapılan görüşmeler neticesinde yapılmıştır. GÜÇLÜ YANLAR Genç işgücü İl in stratejik konumu Avrupa pazarına yakınlık Verimli topraklar Gelişmeye ve ekonomiye kazandırılmaya açık bir turizm sektörünün varlığı Ülke için önem taşıyan ürünlerin üretiminde önemli bir paya sahip olmak Dinamik kurumsal yapısı ile Kırklareli Yatırım Destek Ofisi nin varlığı Değer zincirinde bulunması gereken yapılardan olan TEKMER kuruşlum çalışmaların başlatılmış olması, Araştırma Merkezi ilde kurulu olması Konular Yatırıma yönelik konularda birbiri ile çelişen mevzuatların bulunması Yatırım Destek Ofisleri nde görev yapılan personellerin görev tanımına giren konuların yüksek öğrenim kurumlarında eğitim görülen bir uzmanlık bir uzmanlık dalı olmamasından kaynaklanabilen kapasite eksikliği Kurumlar arası iletişim/ işbirliği eksikliği İle yatırım amacı ile gelen yatırımcıların muhatap bulmakta sıkıntı çekmesi Ortak çalışma kültürünün gelişmemiş olması Veri eksikliği Bürokratik sürelerin uzunluğu Yatırım Süreçlerinin uzunluğu Yatırımcıların yatırım süreçlerinde yararlanabilecekleri alternatif finansman 1 sınır kapısı Doğu Avrupa ülkeleri ile kültürel yakınlık Emin adımlarla gelişen bir üniversitenin varlığı Zengin sosyal altyapı Yeterli ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetleri Güçlü eğitim kurumlarının varlığı Bölge içi ve bölgeler arası ulaşım kolaylığı ZAYIF YANLAR Müdahale Alanları Mevzuat değişikliği önerileri Özel eğitim programları ile kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi İşbirliği ve koordinasyon İl Yatırım Komitesi nin kurulması İl Yatırım Komitesi nin kurulması İl e gelen yatırım tekliflerinin periyodik olarak yapılacak toplantılarda değerlendirilmesi, tüm kurumların kendileri ile ilgili süreçlerde gereken kolaylaştırıcılığı sağlaması İletişim stratejisi İşbirliği Bürokrasi Mevzuat Bilgilendirme 52

53 kaynaklarını bilmemeleri İlin potansiyellerinin yeterince tanıtılmaması Tanıtım Yatırım açısından öncelik verilen sektörlerin belirlenmesi ve ilgili yatırımcılara yönelik tanıtım ve yatırım çekme stratejilerinin geliştirilmesi Girişimciliğin geliştirilmesi Altyapı yatırımlarının hızlandırılması İşletmelerin rekabetçi olmamaları Altyapı yatırımlarının eksikliği Nitelikli iş gücü yetersizliği Yatırımcının/sanayicinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi Sanayi alanlarının yetersiz olması Uygun yatırım alanları oluşturulması Islah OSB altyapısının zayıf kalabilmesi Altyapı yatırımlarının hızlandırılması 53

54 3.2. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 1: İl Yatırım Komitelerinin Kurulması Açıklama: İl de yatırım süreçlerini kolaylaştırma, yatırımcıya tek durak ofisi hizmetleri sunmaya ve İl in yatırım gelişim stratejisini belirlemek amacı ile İl Yatırım Komitesi oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: Eylem 4: Yatırımların Her Aşamada Etkin ve Etkili Bir Şekilde Desteklenmesi Amacı İlgili Kuruluşlar Arasında İşbirliği ve Koordinasyonun Artırılması Komite Yapısının, Çalışma Şeklinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Onayına Sunması İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin Hazırlanması Komite Tarafından Strateji Belgesi nin Onaylanması Stratejik Amaç 2: İlin Potansiyel Öncelikli Yatırım Alanlarının Belirlenmesi Açıklama: Kırklareli İl inin seçmesi gereken büyüme modelleri doğrultusunda /istihdama dayalı, teknolojik gelişim, inovasyon, vs./ il deki potansiyel arz eden öncelikli sektörlerin araştırılması ve onlara yönelik fizibilite çalışmalarının ve tanıtım planlarının geliştirilmesi yapılacaktır. Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: İlin Makro-Ekonomik Yapısı Esas Alınarak ve Önceliklendirilen Kriterler Doğrultusunda İl İçin Öncelikli Sektörlerin ve Alt Sektörlerin / Potansiyel Yatırım Alanlarının Tespit Edilmesi Sektör Analizlerinin Yapılması Tanımlanan Sektörlerde Gelişim Sağlamak ve Yatırımcı Çekmek İçin Eylem Planlarının Hazırlanması Stratejik Amaç 3: Tescilli Kültür Varlıklarının ve Değerlendirilebilecek Durumda Olan Potansiyellerin Turizme ve İl Ekonomisine Kazandırılması Açıklama: Bölgemiz illeri tarihi ve kültürel zenginlikler açısından çok zengin bir bölgedir. Bölge illerinde pek çok anıtsal, sivil mimari örneklerine rastlamak mümkündür. Bu nedenle bu strateji çerçevesinde İl Yatırım Komitesi tarafından belirlenecek en az 2 yapının Doğrudan Faaliyet Desteği veya Mali Destek Programları kapsamında kullanım modellerinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda ön maliyet çalışmalarının, finansman ihtiyaçlarının, işletme modellerinin geliştirildiği proje föylerinin hazırlanması planlanmaktadır. İnternet sitelerinde ve yurt dışı fuarlarında hazırlanan bu föyler aracılığı ile projelere finansman bulunmaya ve yatırım potansiyelleri tanıtılmaya ve illere yatırımcı çekmeye çalışılacaktır. Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: Çalışılacak Yapının İl Yatırım Komitesi Tarafından Belirlenmesi DFD Kapsamında Proje Hazırlayacak Kurumun Belirlenmesi Proje Föyünün Hazırlanması ve Ajansa Sunulması 54

55 Stratejik Amaç 4: Bölge Yatırımcı Veri Tabanının Oluşturulması Açıklama: Yatırımı için uygun yer seçimi aşamasında olan yatırımcılara güncel, tam ve detaylı bilgi sunabilmek açısından, İl Yatırım Komitesinde yer alan kurum ve kuruluşlardan veriler sunulup, bilgileri dönem dönem güncellenen veri tabanları oluşturulacaktır. Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: Eylem 4: İşgücü, Yatırım Alanı, Teşvikli Yatırım İstatistikleri, Temel Göstergeler, Sanayi işletmeleri Envanteri gibi Veri Tabanlarının Hazırlanması Yatırımcının İhtiyaç Duyacağı Analizlerin (Sektör Analizi, Pazar Analizi gibi) Yapılması Yatırım Yeri Bilgilerinin Yer Aldığı Bir Veri Tabanı Oluşturulması ve Güncellenmesi İzin Ruhsat Süreçlerinde Yer Alan Anahtar Kişi/Kuruluş Veri Tabanı Oluşturulması Stratejik Amaç 5: Bölge nin Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması Açıklama: Kırklareli ilinde büyük ve KOBİ niteliğindeki mevcut işletmelerin yatırım ve işletme süreçlerinde, karşılaştıkları bürokratik, bölge dışı ve bölge içi değişik kaynaklı sorun ve sıkıntıların analizi yapılıp, bu sorunların çözümüne yönelik ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Eylem 1: İldeki Büyük İşletmeler İle Yüz Yüze Görüşmeler Yaparak Sorun ve İhtiyaçların Tespit Edilmesi Eylem 2: Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması Eylem 3: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, İllerdeki Diğer Kurumlar İle Ortak Çalışmalar Yürütülmesi Stratejik Amaç 6: Bölge nin Yatırım Olanaklarının Tanıtılması Açıklama: Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: Eylem 4: Eylem 5: Eylem 6: Kırklareli İlinin yatırım potansiyelleri yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtılması amaçlı değişik tanıtım araçlarını içeren etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yürütülmelidir. Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Yönelik Sunumlar Hazırlanması Yatırımcılara Yönelik Olarak Hazırlanan Web Sitesinin İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi / Geliştirilmesi Yatırımcılar İçin İl Rehberlerinin Hazırlanması İl İçin Öncelikli/Potansiyel Olarak Belirlenen Sektörlerde Hedeflenen Yatırımcıların Belirlenmesi Daha Önce Belirlenen Eylem Planları Çerçevesinde Hedef Yatırımcılar İle İrtibata Geçilmesi Ulusal / Uluslararası Fuarlara Katılım Sağlanması Stratejik Amaç 7: Yatırımcılara, Yatırım Öncesi, Yatırım Süreci ve Yatırım Sonrası Aşamalarda Destek Sağlanması Açıklama: Kırklareli İlini kendi yatırım faaliyetleri için uygun bir yer olarak düşünen yatırımcıya, hızlı, profesyonel ve verimli teknik destek sunulmalıdır. Yatırımcının, bürokratik işlerinde boğulmasına izin vermeden, her adımda kamu kurumları olarak yanında olunmalı ve il deki işlemlerine mevzuat çerçevesinde kolaylıklar sağlanmalıdır. 55

56 Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: Eylem 4: Eylem 5: Yatırımcıların İşlemlerinin Tek Elden Koordine Edilmesi Yatırımcılara Destek ve Teşvikler Hakkında Danışmanlık Sağlanması Düzenli Firma ve Kamu Kurumları Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi Bölge Yatırımcılarının Bilgi ve Tecrübelerini Arttırmaya Yönelik Yerli ve Yabancı Uzmanların Girişimcilerin Bölge ye Getirilmesi, Deneyimlerin İyi Uygulamaların Paylaşılması Bölge nin İhracat Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Yeni Pazarlar Araştırılarak Firmalara Destek Sağlanması Stratejik Amaç 8: Teşvik Sistemi İle İlgili Çalışmaların Yerine Getirilmesi Açıklama: Yerli ve Yabancı yatırımcıların İlimizdeki yatırımları için Devlet Desteklerinden yararlanma olanakları, yararlanma süreçleri ve yatırım aşamasındaki yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve teknik destek sunulmalı, güncel yatırım verileri de ilgili Bakanlıklara ulaştırılmalıdır. Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: Eylem 4: İldeki Teşvik belgeli Yatırımlara İlişkin Veri Tabanı Hazırlanması ve Güncellenmesi Teşvik Belgeli Yatırım Yapmak İsteyen Yatırımcılara Süreçte Destek Sağlanması Teşvik Belgeli Yatırımların Periyodik Olarak Gerçekleşmelerinin İzlenmesi Teşvik Belgeleri Kapama Vizelerinin Yapılması Sürecinde Teknik Yardım Sağlanması Stratejik Amaç 9: Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmalarından Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Açıklama: Ulusal ve Uluslararası düzeyde açıklanan destek programların ilgili paydaşlara ulaştırılması, aktif olan desteklerden İlimizin maksimum düzeyde yararlanması amaçlı çalışmalar yürütülmelidir. Eylem 1: Eylem 2: Destek Mekanizmalarının Takip Edilerek Açık Olan Hibe Programlarının Bölge Paydaşlarına Duyurulması Bölgeye Fon Çekmek İçin, Ajans Programları Haricinde, Hazırlanacak Olan Projelere Teknik Yardım Sağlanması Stratejik Amaç 10: İlin Rekabet Gücünün Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması Açıklama: Eylem 1: Eylem 2: Eylem 3: Eylem 4: Eylem 5: İlin rekabet gücünün arttırılması amaçlı yeni girişimcilik uygulamaların tanıtılması, İl in özellikleri doğrultusunda yeni modellerin geliştirilmesi, kadın ve gençlerin girişimci kabiliyetlerinin arttırılması, teknoloji ve inovasyon çalışmalarına olanak sağlanması gibi konularda faaliyetler gerçekleştirilecektir. Girişimcilik Eğitimlerin Açılması Alternatif Girişimcilik Modellerinin Oluşturulması KOSGEB TEKMER Gibi Kurumlar İle İkili İşbirliklerinin Geliştirilmesi İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Artırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi İşletmelerin Dış Ticaret Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması Stratejik Amaç 11: Kurumlar İle İkili İşbirliklerinin Geliştirilmesi Açıklama: İlin ekonomik ve sosyal kalkınmasında fayda sağlayacak olan işbirliklerinin geliştirilmesine, ortak çalışma ruhunun oluşturulmasına ve ortak kaynaklarla aynı amaca yönelik hareket edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Buna yönelik, İlimiz için 56

57 öncelikli olarak belirlenen konular hakkında kurumlar arasında görüşmeler yapılıp, ortak hareket grupları ve proje ekipleri oluşturulacaktır. Eylem 1: Eylem 2: Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Görüşmeler Yapılması ve İşbirliği Geliştirilebilecek Alanların Tespit Edilmesi İşbirliği Yapılacak Alanlarda Ortak Projeler Geliştirilmesi 57

58 3.3. Eylem Planı No Faaliyet Adı İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Başlama / Bitiş Tarihi Stratejik Amaç 1: İl Yatırım Komitelerinin Kurulması 1. Yatırımların Her Aşamada Etkin ve Etkili Bir Şekilde Desteklenmesi Amacı İlgili Kuruluşlar Arasında İşbirliği ve Koordinasyonun Artırılması 2. Komite Yapısının, Çalışma Şeklinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Onayına Sunması 3. İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin Hazırlanması 4. Komite Tarafından Strateji Belgesi nin Onaylanması İzin ve Ruhsat Süreçlerinde Yer Alan Kurumlar Yönetim Kurulu Kırklareli YDO Komite Üyeleri Stratejik Amaç 2: İlin Potansiyel Öncelikli Yatırım Alanlarının Belirlenmesi 1. İlin Makro-Ekonomik Yapısı Esas Alınarak ve Önceliklendirilen Kriterler Doğrultusunda İl İçin Öncelikli Sektörlerin ve Alt Sektörlerin / Potansiyel Yatırım Alanlarının Tespit Edilmesi Hizmet Alımı Sektör Analizlerinin Yapılması Hizmet Alımı / YDO Personeli Tanımlanan Sektörlerde Gelişim Sağlamak ve Yatırımcı Çekmek İçin Eylem Planlarının Hazırlanması Komite Üyeleri / YDO Personeli / Hizmet Alımı Stratejik Amaç 3: Tescilli Kültür Varlıklarının ve Değerlendirilebilecek Durumda Olan Potansiyellerin Turizme ve İl Ekonomisine Kazandırılması 1 Çalışılacak Yapının İl Yatırım Komitesi Tarafından Belirlenmesi 2 DFD Kapsamında Proje Hazırlayacak Kurumun Belirlenmesi 3 Proje Föyünün Hazırlanması ve Ajansa Sunulması Stratejik Amaç 4: Yatırımcı Veri Tabanının Oluşturulması 1. İşgücü, Yatırım Alanı, Teşvikli Yatırım İstatistikleri, Temel Göstergeler, Sanayi işletmeleri Envanteri gibi Veri Tabanlarının Oluşturulması 2. Yatırımcının İhtiyaç Duyacağı Analizlerin (Sektör Analizi, Pazar Analizi gibi) Yapılması 3. Yatırım Yeri Bilgilerin Yer Aldığı Bir Veri Tabanı Oluşturulması ve Güncellenmesi Komite Üyeleri Komite Üyeleri Komite tarafından belirlenen Kurum temsilcileri Komite Üyeleri Hizmet Alımı / YDO Personeli Komite Üyeleri

59 4. İzin Ruhsat Süreçlerinde Yer Alan Anahtar Kişi/Kuruluş Veri Tabanı Oluşturulması YDO Personeli Stratejik Amaç 5: İl in Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapmak 1. İldeki Büyük İşletmeler İle Yüz Yüze Görüşmeler Yaparak Sorun ve İhtiyaçların Tespit Edilmesi 2. Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Öneri Raporlarının Hazırlanması 3. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin İllerdeki Diğer Kurumlar İle Ortak Çalışmalar Yürütülmesi Stratejik Amaç 6: İl in Yatırım Olanaklarının Tanıtılması 1. Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Yönelik Sunumlar Hazırlanması 2. Yatırımcılara Yönelik Olarak Hazırlanan Web Sitesinin İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi/ Geliştirilmesi 3. Yatırımcılar İçin İl Rehberlerinin Hazırlanması 4. İl İçin Öncelikli/Potansiyel Olarak Belirlenen Sektörlerde Hedeflenen Yatırımcıların Belirlenmesi 5. Daha Önce Belirlenen Eylem Planları Çerçevesinde Hedef Yatırımcılar İle irtibata Geçilmesi 6. Ulusal / Uluslararası Fuarlara Katılım Sağlanması YDO Personeli YDO Personeli Komite Üyeleri / YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli Stratejik Amaç 7: Yatırımcılara; Yatırım Öncesi, Yatırım Süreci ve Yatırım Sonrası Aşamalarda Destek Sağlanması 1. Yatırımcıların İşlemlerinin Tek Elden Koordine Edilmesi 2. Yatırımcılara Destek ve Teşvikler Hakkında Danışmanlık Sağlanması 3. Düzenli Firma ve Kamu Kurumları Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 4. Bölge Yatırımcılarının Bilgi ve Tecrübelerini Arttırmaya Yönelik Yerli ve Yabancı Uzmanların Girişimcilerin Bölge ye Getirilmesi, Deneyimlerin İyi Uygulamaların Paylaşılması 5. Bölge nin İhracat Kapasitesinin Arttırılmasına Yönelik Yeni Pazarlar Araştırılarak Firmalara Destek Sağlanması Yatırım Komitesi YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli / KTSO

60 Stratejik Amaç 8: Teşvik Sistemi İle İlgili Çalışmaların Yerine Getirilmesi 1. İldeki Teşvik belgeli Yatırımlara İlişkin Veri Tabanı Hazırlanması ve Güncellenmesi 2. Teşvik Belgeli Yatırım Yapmak İsteyen Yatırımcılara Süreçte Destek Sağlanması 3. Teşvik Belgeli Yatırımların Periyodik Olarak Gerçekleşmelerinin İzlenmesi 4. Teşvik Belgeleri Kapama Vizelerinin Yapılması Sürecinde Teknik Yardım Sağlanması YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli Stratejik Amaç 9: Ulusal ve Uluslararası Destek Mekanizmalarından Yararlanma Düzeyinin Arttırılması 1. Destek Mekanizmalarının Takip Edilerek Açık Olan Hibe Programlarının Bölge Paydaşlarına Duyurulması 2. Bölgeye Fon Çekmek İçin, Ajans Programları Haricinde, Hazırlanacak Olan Projelere Teknik Yardım Sağlanması YDO Personeli YDO Personeli Stratejik Amaç 10: İlin Rekabet Gücünün Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması 1. Girişimcilik Eğitimlerin Açılması YDO Personeli / KOSGEB Alternatif Girişimcilik Modellerinin Oluşturulması 3. KOSGEB TEKMER Gibi Kurumlar İle İkili İşbirliklerinin Geliştirilmesi 4. İşletmelerin Yönetim Kapasitelerinin Artırılmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi 5. İşletmelerin Dış Ticaret Kapasitelerini Artırmaya Yönelik Çalışmaların Yapılması YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli Stratejik Amaç 11: Kurumlar İle İkili İşbirliklerinin ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Görüşmeler Yapılması ve İşbirliği Geliştirilebilecek Alanların Tespit Edilmesi 2. İşbirliği Yapılacak Alanlarda Ortak Projeler Geliştirilmesi 3. Yurt İçi ve Yurt Dışı Deneyim Paylaşımı Ziyaretlerinin Yapılması YDO Personeli YDO Personeli YDO Personeli

61 Yararlanılan Kaynaklar: 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Yönetmeliği, tarihli sayılı Resmi Gazete T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni, Şubat 2014, E5AC A2DFE52EB8C2DF/%C5%9Eubat2014web.pdf, Erişim tarihi: T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri ve Eylem Planları ( ), Ağustos 2013 TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Erişim tarihi: Trakya Kalkınma Ajansı, Kırklareli İli Mevcut Durum Analizi, Ocak 2014 TÜİK Veri Tabanı, Erişim Tarihi: TOBB Sanayi Veri Tabanı, Erişim Tarihi: Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, Faaliyet Raporu 2013, Erişim tarihi: Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, Faaliyet Raporu 2013, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Kırklareli İl Raporu,Mayıs 2012 Dünya Bankası, Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Krizden Özel Sektör Öncülüğünde Büyümeye, Mayıs 2010 TEPAV, Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirmesi, Eylül

62 Kırklareli Yatırım Destek Ofisi 62

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2010 YIL SONU DEĞERLENDİRME RAPORU (February 2011) 2010 YILINDA TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 8,9 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yıl sonu itibari ile uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME RAPORU Ağustos 2010 TÜRKİYE YE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ 2010 YILI İLK YARISINDA 3,2 MİLYAR DOLAR OLDU 2010 yılının ilk yarısında, Türkiye ye

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2006 ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 16.10.200.2006 İSTANBUL DÜNYADA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR (milyar $) 1600 1400 1396 1200 1092 1000 800 693 826 716 710 916 600 400 331

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TEKİRDAĞ YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ

TEKİRDAĞ YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ TEKİRDAĞ YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ (2014 2015) İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Mevcut Durum... 4 2.1. Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırımlar... 4 2.2. Dünyada Uluslararası Doğrudan Yatırım Çekme

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür.

alt pozisyonunda yer alan gri çimento ürünü ise sektörde en çok ihraç edilen üründür. ÇİMENTO HS No: 2523 Çimentonun ana hammaddeleri; kireçtaşı (kalker), kil ve marn (doğadaki kalker ve kil karışımı kayaca) dır. Ülkemiz söz konusu hammaddeler (özellikle kalker) açısından zengin kaynaklara

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2011 26 Temmuz 2011 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Medine Atay Ergin 12 Mayıs 05.03.2015 2016, İstanbul Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması 4 Şubat 2016 tarihinde imzalandı.

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( )

TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM ( ) TÜRKİYE'NİN GSYH PERFORMANSI TARİHSEL GELİŞİM (196-215) 1. Giriş Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) ülkelerin ekonomik büyümelerini dönemsel olarak ölçmek için kullanılan ve ülkelerin ekonomik büyümeleri

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı