KISALTMALAR LİSTESİ... III TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... IV GİRİŞ... 5 BÖLÜM I: KENT YENİLEME ve DOĞAL AFETLER Kent Yenileme Kavramı...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISALTMALAR LİSTESİ... III TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... IV GİRİŞ... 5 BÖLÜM I: KENT YENİLEME ve DOĞAL AFETLER... 16 1.1. Kent Yenileme Kavramı..."

Transkript

1 I KISALTMALAR LİSTESİ... III TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... IV GİRİŞ... 5 BÖLÜM I: KENT YENİLEME ve DOĞAL AFETLER Kent Yenileme Kavramı Kent Yenileme Anlayışının ve Uygulamalarının Ortaya Çıkması ve Gelişimi Kent Yenileme Nedenleri Olağan Nedenler Olağandışı Nedenler Doğal Afetler ve Kentler Üzerindeki Etkileri Kavramsal Çerçeve: Afet ve İlişkili Kavramlar Doğal Afetler ve Kentsel Riskler Büyük Doğal Afetler ve Depremler 60 BÖLÜM II: DOĞAL AFETLER SONRASINDA YENİDEN İNŞA Afet Yönetimi Süreci ve Yeniden İnşa Aşaması Yeniden İnşa Kavramı ve Farklı Yaklaşımlar Yeniden İnşa Sürecinin Farklı Boyutları Yeniden İnşanın Fiziksel Boyutu Yeniden İnşanın Sosyo-Ekonomik Boyutu Yeniden İnşanın Örgütsel ve Yönetsel Boyutu Yeniden İnşada Başarı Kriterleri Yeniden İnşa Örnekleri BÖLÜM III: TÜRKİYE DE DOĞAL AFETLER ve SONRASINDA YENİDEN İNŞA Türkiye de Doğal Afetler Türkiye de Afet Yönetimi Sistemi Türkiye de Kentleşme ve Kentsel Riskler Türkiye de Afetler Sonrasında Yeniden İnşa Türkiye de Büyük Depremlerin Ardından Yeniden İnşa Örnekleri Türkiye de Doğal Afetler Sonrasında Yeniden İnşaya İlişkin Farklı Değerlendirmeler

2 II BÖLÜM IV: 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASINDA BÖLGE KENTLERİNİN YENİDEN İNŞASI Ağustos 1999-Marmara Depremi ve Yol Açtığı Kayıplar Hasarın Nedenleri ve Deprem Bölgesinde Kentsel Riskler Deprem Hasarının Nedenlerini Açıklayan Farklı Yaklaşımlar Deprem Bölgesinde Kentsel Riskler Deprem Sonrası Yeniden İnşa Bölgede Yeniden İnşaya İlişkin Alternatif Görüşler Yeniden İnşanın Yasal ve Örgütsel Boyutu Yeniden İnşanın Sosyo-Ekonomik Boyutu Yeniden İnşanın Fiziksel Boyutu Yeniden İnşa Sürecinde Yaşanan Sorunlar Bölgede Hasar Gören Kentlerin Yenile(n)mesi Uygulamaları: Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Yalova Kentlerinde Bir Alan Araştırması SONUÇ ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER ÖZET SUMMARY

3 III KISALTMALAR LİSTESİ ABK Afet Bölge Koordinatörlüğü AİGM Afet İşleri Genel Müdürlüğü BİB Bayındırlık ve İskan Bakanlığı CBS Coğrafi Bilgi Sistemi DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu DMAB Doğu Marmara Alt Bölgesi DİE Devlet İstatistik Enstitüsü DPT Devlet Planlama Teşkilatı EYYK Evini Yapana Yardım Kredisi GSYİH Gayrisafi Yurtiçi Hasıla JICA The Japan International Cooperation Agency (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) KAFZ Kuzey Anadolu Fay Zonu KBS Kent Bilgi Sistemi KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler KHK Kanun Hükmünde Kararname KYM Kriz Yönetim Merkezi MEER Marmara Earthquake Reconstruction Project MİA Merkezi İş Alanı MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü OSB Organize Sanayi Bölgesi PUB Proje Uygulama Birimi RADIUS Risk Assessment Tools for Diagnosis of Urban Areas Against Seismic Disasters TADYGM Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları TEFER Turkey Emergency a Flooding and Earthquake Recovery Project TERRA Turkey Earthquake Rehabilitation and Reconstruction Project TOKİ Toplu Konut İdaresi Genel Müdürlüğü TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu TTB Türk Tabipler Birliği UDK Ulusal Deprem Konseyi UKKDF Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu

4 IV TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Tablo 1: Riskli Bölgelerde Yer Alan Büyük Kentler ve Sık Karşılaştıkları Doğal Afetler Tablo 2: 20 Yüzyılda Meydana Gelen Büyük Depremler Tablo 3: Kalkınma ve Afet İlişkisi Tablo 4: Yeniden İnşa Sürecine Dair Farklı Kavramlaştırmalar Tablo 5: Deprem Bölgeleri ve Burada Yerleşmiş İl Sayıları Tablo 6: Türkiye de Önemli Depremler Tablo 7: Türkiye de Kent ve Kır Nüfusu Tablo 8: Türkiye de Yıllara Göre Gecekondu Sayısı ve Nüfusu Tablo 9: 17 Ağustos Depremi nden Etkilenen İllerin Nüfusları ve Nüfus Yoğunlukları Tablo 10: İllere Göre Can Kayıpları Tablo 11: Hasar Gören Konut ve İşyerlerinin İllere Göre Dağılımı Tablo 12: Sektörler İtibariyle Kayıplar Tablo 13: Depremden En Çok Etkilenen 3 İle Ait Bazı Sosyo-Ekonomik Göstergeler Tablo 14: Deprem Bölgesinde Oluşan Katma Değerin Sektörlere Göre Dağılımı (%): Tablo 15: Depremden En Çok etkilenen 3 Kente Ait Demografik Göstergeler Tablo 16: Depremden En Çok Etkilenen 3 Kente Ait İstihdam Göstergeleri227 Tablo 17: Bölgede Meydana Gelmiş Önemli Depremler Tablo 18: Depremde Yardımda Bulunan Başlıca Kuruluşlar Tablo 19: Depremden Etkilenen Kentlerde Risk Analizi Çalışmaları Tablo 20: Kentlerde Risk Azaltımı Çalışmaları Tablo 21: Kocaeli nde Kalıcı Konutların Dağılımı Tablo 22: Adapazarı nda Yapılan Kalıcı Konutlar Tablo 23: Düzce de Bölgelere Göre Konut Sayısı Tablo 24: Kalıcı Konutlara İlişkin Sorunlar Tablo 25: Deprem Sonrasında Belediyelerde Örgütsel Değişim

5 5 GİRİŞ 1. Çalışmanın Konusu Bu çalışma 1999-Marmara Depremi sonrasında başlatılan yeniden inşa sürecini konu almaktadır. Yeniden inşanın fiziksel boyutunu ifade eden kent yenileme uygulamalarının araç olarak kullanılması ile bölgede güvenli kentlerin oluşturulması ise çalışmanın asıl inceleme konusudur. Doğal afetler kentler için olağandışı bir yenileme nedenidir. Gerek doğal afetin ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde gerekse doğal afetin ardından kentin tahrip olan bölümlerinde kentin yenilenmesi zorunludur. Kentler normal gelişme süreçleri ve kentsel gelişme eğilimleri içinde merkezi iş alanlarında, kentsel sit alanlarında ve gecekondu bölgeleri gibi kentin sağlıksız gelişme alanlarında uygulanan olağan yenileme süreçleri ile dönüşüme uğramaktadırlar. Bunun yanında kentlerin yenilenmesine neden olan savaş ve afetler, olağandışı koşullar ortaya çıkarırlar. Bu yenileme sürecinin özelliği olağan süreçten farklı, daha kapsamlı bir faaliyet olması ve afetin ortaya çıkmasına neden olan risklerin ortadan kaldırılmasıyla daha güvenli kentlerin oluşmasını amaçlamasıdır. Doğal afetler sonrasında kentler, mevcut yerleşim alanlarında yenilenebildiği gibi, farklı bir alana da taşınabilir. Örneğin 1923-Tokyo ve 1995-Kobe depremleri sonrasında kent aynı yerde yenilenirken, 1939-Erzincan ve 1970-Gediz depremleri sonrasında kentler güvenli başka bölgelere taşınmışlardır Mexico-City depremi sonrasında kent hasarın en yoğun olduğu bölgelerden uzaklaşarak kentsel gelişme güvenli alanlara yönlendirilmiştir. Doğal afetler sonrasında yeniden inşa sürecinde hayata geçirilen kent yenileme uygulamaları, daha güvenli kentlerin inşası ve risklerin (kentsel riskler) tespit edilmesi, analizi ve ortadan kaldırılması (azaltım) için bir fırsat verir. Çünkü afetle beraber daha önceden var olan sorunlu yapılar da gün yüzüne çıkmış olur. Yeniden inşa aşamasında başarı elde edilmesi ve sürdürülebilir afet azaltımı hedefine ulaşılabilmesi için sosyal yapının bütününü ve kenti oluşturan fiziksel unsurları hasar görebilir hale getiren nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu amaç

6 6 çerçevesinde yeniden inşa sürecinin asıl hedefi, risk azaltımının sağlanmasıdır. Bununla beraber yeniden inşa sürecinde hız ve etkinlik; sosyo-kültürel yapının ve yerel özelliklerinin dikkate alınması; ekonomik dönüşümü sağlama ve katılım başarı kriterleri olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de doğal afetler sık ve yıkıcı etkileri ile gündeme gelmektedirler. Bunlar içinde diğer büyük depremlerle karşılaştırıldığında 1999-Marmara depremi bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu büyük depremin ardından kapsamlı bir yeniden inşa programı (MEER) hayata geçirilmiş, varolanlar dışında yasal ve kurumsal yapıda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu yeniden inşa programında belirtilen risk azaltımının deprem bölgesindeki kentlerde ne derece uygulandığı, bu amaca ulaşılıp ulaşılmadığı bu çalışmanın esas konusunu oluşturmaktadır. 2. Arkaplan Kent yenilemenin tarihsel geri planı ve günümüzde ulaştığı son nokta, batı ülkelerinde uzun zamandır önemli bir çalışma konusudur. Diğer taraftan doğal afetler nedeniyle girişilen yeniden inşa uygulamalarının tarihi de doğal afet geçmişiyle yaşıttır. Doğal afetler sonrasında yeniden inşa konusu, akademik çalışmalara konu olmuş ve farklı yeniden inşa modelleri ortaya konulmuştur. Afet sonrasında yeniden inşa, afet yönetimi süreci içinde az çalışılan bir alan olmakla beraber bu konuda yapılmış, afet yönetim sürecinin farklı aşamaları üzerinde duran çalışmalar vardır (Berke ve diğerleri, 1993: 94). Bu çalışmalardan bazıları bireylerin ve hane halkının afet sonrasında yeniden inşa sürecindeki rolleri, davranışları; bazıları yeniden inşa sürecinde barınma, bazıları da ulusal ve uluslararası ekonomik yardımlar ve bunların yeniden inşa sürecindeki rolleri, bazıları sadece fiziksel yapıların yenilenmesi, bazıları da risk azaltımı üzerinde durmaktadır. Bunun yanında özellikle 1990 lı yıllar sonrasında afet yönetim süreci içinde afetler sonrasında yeniden inşa boyutuna olan ilgi artmıştır (Wisner ve diğerleri, 2003: 354). İlginin artmasında etkili olan faktörlerden ilki bu yıllarda savaş, çatışma vb. nedenlerle çok sayıda insanın zorla yer değiştirmek

7 7 durumunda kalmış olması ve bu durumun yeni sorun alanlarını ortaya çıkarması; ikincisi afet sonrasında yeniden inşa çalışmalarında faaliyet gösteren, bu konuda yatırım yapan çok sayıda kuruluş, özel firmanın ortaya çıkmasıdır. Üçüncüsü ise özellikle Dünya Bankası nın ve diğer uluslararası kuruluşların Kolombiya, Gujarat ve Marmara depremleri ve diğer büyük doğal afetlerde aktif olarak rol almaları ve büyük miktarda mali destek sağlamalarıdır. Bu yıllarla beraber afet sonrası yeniden inşaya olan ilgi artarken geliştirilen yaklaşımlar içinde, sürdürülebilir afet azaltımı yaklaşımı hakim olmaya başlamış, yeniden inşada sosyal, ekonomik ve politik boyutları olan kapsamlı politikalar geliştirilmeye başlanmıştır (Wisner ve diğerleri, 2003: 354). Bununla beraber kent yenileme konusu daha ziyade olağan nedenleri etrafında mimarlık ve kent planlamanın ilgi alanı içinde gelişirken, kamu yönetimi perspektifinden bakıldığında konuya olan ilginin daha yeni olduğu anlaşılmaktadır. Doğal afetlerin kamu yönetimi ilgi alanı içinde geçmişinin çok eski olmaması, afetlerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda da daha ziyade kriz yönetimi boyutuyla ilgilenildiği dikkati çekmektedir. Doğal afetler, nedenleri, etkileri ve sonrasında girişilen faaliyetler başta mühendislik olmak üzere, pek çok bilim dalı tarafından inceleme konusu yapılmaktadır. Kamu yönetimi ve siyaset bilimini çalışanların afetlere olan ilgisinin geçmişi ise görece daha yenidir (Olson, 2000: 532). Kamu yönetimi acil durumlar ve kriz durumlarının yönetiminde, yönetsel kapasiteden ziyade varolan yasal ve kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi, güçlendirilmesi, örneğin, yeni yasal düzenlemeler yapılaması, sivil savunma, itfaiye ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi uygulamalar üzerinde yoğunlaşmaktadır (Petak, 1985: 4). Ülkemizde de kamu yönetimi bilim dalı içinde konu, daha ziyade yönetimin afet anında yapmakla sorumlu olduğu işler, kriz yönetimi bazında ele alınmakta ve incelenmektedir. Oysa afet yönetimi, afetin olduğu an dışında bunun öncesi ve sonrasını da kapsayan bir süreçtir. Kamu yönetimi bakış açısından özellikle afet sonrası süreç, burada yer alan aktörler, görevleri, sorumlukları, genel olarak ihmal edilmektedir. Bir başka nokta ise afetler ile kamu yönetimi ilişkisinin daha çok kriz yönetimiyle sınırlı

8 8 kalması kentleşme ve kamu yönetiminin ve özellikle yerel yönetimlerin, kent yönetimlerinin kentleşmeye ilişkin kararlarının dikkate alınmamasıdır. Kamu yönetimi ile ilgilenen araştırmacılar, mesleği icra edenler ve akademisyenlerin çalışmalarının yer aldığı literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların sözü edilen bu konular üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır 1. Bu anlamda bu çalışma doğal afetlere bakışta kamu yönetimi literatüründe hakim olan anlayıştan farklı biçimde konuyu ele almakta ve bize göre ihmal edilen, doğal afetler sonrasında yeniden inşa sürecine ağırlık vermekte ve bu sürecin en önemli boyutlarından biri olan kentin bozulan, tahrip olan fiziksel bütünlüğünün yeniden inşasına ilişkin olarak girişilen yenileme faaliyetleri üzerinde durmaktadır. Çalışmanın bir başka yönü, Türkiye de akademik çevrede ve uygulama alanında son yıllarda gündeme gelen ve kamu yönetimi literatüründe çok az çalışılmış olan kent yenileme konusu üzerinde durmasıdır 2. Ülkemizde, kent yenileme son yıllarda araştırma ve uygulama konusu olarak dikkat çekmeye 1 Son yıllarda kamu yönetimi alanında afetler, depremlerle ilgili yapılan başlıca tez çalışmaları şöyledir; Z. A. Yener, Afet Yönetiminde Kurumsal ve Hukuksal Yeniden Yapılanma: Yapı Denetimi (Doktora tezi, A.Ü. SBE, Kent ve Çevre ABD, 2003); G. Özkan Türkiye de Afet Yönetiminin Problemleri: 17 Ağustos İzmit Körfezi Depremi; 27 Ocak Pülümür Depremi; 1 Mayıs 2003 Deneyimleri (Y.Lis. tezi, A.Ü. SBE, Siyaset ABD, 2003); İ. Doğan, Afet Yönetiminde Mülki İdare Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, (Y.Lis. tezi, A.Ü. SBE, Siyaset ABD, 2003); Y. Gül, Afet Yönetim Planlaması ve Türkiye Model Önerisi (Y. Lis. tezi, Kırıkkale Üniversitesi, SBE, Kent ve Çevre ABD, 2003); S. Gültekin, Kriz Yönetimi ve Krizin Doğal Afetlerde (deprem) Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Öneri (Y.Lis. tezi, Dumlupınar Üniversitesi. SBE, Siyaset ABD, 2003); M. Uzunlar, Yerel Yönetimlerde Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi, (Y.Lis. tezi, M.Ü. SBE, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim ABD, 2003); H. Özdemir, İstanbul Yakası Olası Afet Sonrası Geçici İskan Alanlarının Coğrafi Etüdü (Y. Lis. Tezi, İ.Ü SBE, 2002); Y. Şahin, Doğal Afet Düzenlemeleri ve Yerel Özerklik (Doktora tezi A.Ü. SBE, 2002); H. Soygüzel, Türkiye de Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi (Marmara Depremi Örneği), (Y. Lis. Tezi, Sakarya Üniversitesi, SBE, 2002); M. Yıldız, Türkiye de Kriz ve Kamu Yönetimi, (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, SBE, 2001); A. Yılmaz, Türk Kamu Yönetiminin Sorun Alanlarından Biri Olarak Afet Yönetimi ve Karşılaşılan Sorunlar-1999 Marmara Depremi Örneği (Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, SBE, Kamu Yönetimi ABD, 2001); S. Ekici, Türkiye de Depremle İlgili Faaliyetlerin Yönetimi (Y.Lis. tezi, İnönü Üniversitesi, SBE, 2000); 2 Kamu yönetimi alanında kent yenileme konusuyla ilgili olarak yapılan başlıca çalışmalar, şunlardır; A. Ayten, Konuttan İşyerine Dönüşüm Süreci: Ankara da Kızılay Örneği (Doktora tezi, A.Ü. SBE, 2002); Ö. Özcan, Kentsel ve Sosyal Dönüşümün Göstergesi Olarak İstanbul da Konut Biçimlerinin Dönüşümü (Y. Lis. Tezi M.Ü SBE, 2002); N.E. Erkan, Değirmendere Örnek Olayı Çerçevesinde Deprem ve Kentsel Yönetişim, (Y.Lis. Tezi M.Ü. SBE, 2002); M. Demirci Kent Planlamada Uygulama Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım: Dikmen Vadisi Örneği (Doktora Tezi, AÜ SBE, 2004).

9 9 başlamış ve kent planlamacılar ve mimarların konuyla ilgili çalışmaları ortaya çıkmıştır. Yapılan bu uygulama ve çalışmalar içinde Mimar Sinan Üniversitesi nin 1993 yılından bu yana sürdürdüğü Kentsel Koruma ve Yenileme Uygulamaları Kollokyumu 3 ; TMMOB nin 2003 yılında düzenlediği Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Küçükçekmece Belediyesi nin 2004 yılında düzenlediği Uluslararası Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu 4 önemli dönüm noktalarını oluşturmaktadır. 3. Kavramsal Çerçeve, Varsayım Doğal afetler sonrasında kent yenilemenin 1999-Marmara depremi örneğinde incelendiği bu çalışmada kavramsal çerçevenin ana unsurları, kent yenileme ve doğal afetler sonrasında yeniden inşa sürecidir. Söz konusu kavramlar ve ilişkili diğer kavramlar üzerinde çalışmanın birici bölümünde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Bu çalışmanın dayandığı temel kabul, ülkemizin doğal afetler karşısındaki risk durumu ve sağlıksız kentleşmenin sonucunda oluşan doğal afet kayıplarının kent yenileme uygulamaları ile ortadan kaldırılabileceğidir. Kent yenileme genel olarak kentin sorun alanlarının ortadan kaldırılması için bir araç olarak kullanılırken, doğal afetler nedeniyle başlatılan uygulamalarda kentsel risklerin ortadan kaldırılması ve kentlerin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda gerek afet olmadan önce gerekse olduktan sonra güvenli kentler oluşturma fırsatı elde edilmiş olur. Ülkemizin büyük bölümünün deprem ve diğer doğal afetler karşısında duyarlı olması, yılından itibaren düzenlenen kolokyumların temaları, sırasıyla şöyledir; Koruma Planlaması Yöntemleri, Politikaları, Teknikleri ve Uygulama Araçları (1993); Kentsel Korumada Uygulama Sorunları, Yöntemler, Teknikler ve Araçlar (1994); Sosyal Gelişme Sürecinde Kentsel Korumanın İşlevi ve Rolü (1995); Kentsel Yenileme ve Yenileşme (1996); Kentsel Koruma Yenileme Uygulamalar Kongresi (1997); Sit Koruma Planlamasında Kültür Varlığı Saptaması (1998); Kentsel Kültür Mirasının Kollanması-Korunması ve Değer Konmasında Yeni Gelişmeler ve Kavramlar (1999); Ulusal ve Osmanlı Kültür Mirasının Avrupa Kültür Mirası İçindeki Yeri (2000). Kamusal Yatırımların Kültür ve Tabiat Varlıkları Üzerindeki Etkisi (2001); Avrupa Ortak Kültür Mirası Ve Türkiye -Kültürel Sorunlar ve Ortaklık Koşulları (2002). ( )

10 10 kentleşme hızının ve kent nüfusunun artışı, düzensiz kentleşme, yerleşmede güvenlik önceliğinin gözardı edilmesi, metropolleşme kentlerimizi doğal afetler karşısında riskli duruma getirmektedir. Ülkemizde büyük doğal afetler sonrasında farklı yeniden inşa uygulamaları yapılmıştır. Ancak depremlerin ardından bazı düzenlemeler yapılmışsa da istenen başarı düzeyine ulaşılamadığı, afetleri en az kayıpla atlatmanın mümkün olmadığı Marmara depreminin kayıpları ile ortaya çıkmıştır. Marmara depremi ardından ise daha önceki deprem deneyimlerinden farklı olarak gerek hasar gören bölge kentlerinin yenilenmesi, gerekse İstanbul gibi büyük kentlerde doğal afet risklerini ortadan kaldırma amacıyla yenileme uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. Sözü edilen bu kabuller çerçevesinde bu çalışmada, 1999-Marmara Depremi sonrasında yeniden inşa sürecinde kent yenileme yaklaşımından faydalanılarak güvenli kentler oluşturulmuş mudur? sorusunun cevabı araştırılmıştır. Bu araştırıma sürecinde, Doğal afetler sonrasında yeniden inşa sürecinde güvenli kentlerin oluşturulmasında etkin bir yöntem olan kent yenileme yaklaşımından faydalanılarak 1999-Marmara depremi sonrasında güvenli kentler inşa edilmiştir ifadesiyle ortaya konulan hipotezin doğruluğu test edilmiştir. Kent yenileme anlayışından faydalanılarak kentlerimizde meydana gelen doğal afetlerin kayıpları ortadan kaldırılabilir. Çünkü, ülkemizde doğal afetler sık ve yıkıcı etkileri ile gündeme gelmesine rağmen etkili bir afet yönetim anlayışının olmadığı, afet yönetiminde istenen başarı düzeyine ulaşılamadığı sıklıkla dile getirilmektedir. Yaşanan her büyük depremin ardından yeniden inşa sürecinde kararlar alınmasına, uygulamalar yapılmasına rağmen, ülkemizde doğal afetler yıkıcı etkilerini sürdürmektedirler. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri sağlıksız kentleşmedir. İnsanlar giderek daha fazla oranda kentlerde, kentsel gelişme alanlarında, yapılaşmaya açılmasında sakınca olan bölgelerde yerleşmekte ve bu durum afetler karşısında risk düzeyini artırmaktadır. İkinci neden ise, 4 ( )

11 11 ülkemizde afet yönetiminde hakim olan anlayışın hasar gören yapıların yerine yenilerinin yapılmasıyla sınırlı kalan teknik bir bakış açısı olması, hazırlık ve risk azaltımına gereken önemin verilmemesidir. 4. Çalışmanın Amacı ve Önemi Bu çalışmada 1999-Marmara Depremi sonrasında yeniden inşa sürecinde risk azaltımı yoluyla güvenli kentlerin oluşturulması idealine ne derece ulaştığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde genel olarak deprem sonrasında hayata geçirilen yeniden inşa süreci, yasal ve kurumsal boyutları ile ele alınmış, ardından depremin en çok hasara neden olduğu Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce kentlerinde yapılan alan araştırmasında MEER de belirtilen risk azaltımı hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı araştırılmıştır. Yapılan çalışma ülkemizde diğer büyük depremler ve Marmara depremi sonrasında uygulamaya konulan yeniden inşa süreçleri arasındaki farkları da ortaya koymaktadır. Çalışmanın bir başka ayırt edici yönü ise, yeniden inşa sürecinde risk azaltımına dayalı kent yenileme uygulamalarının önemini ortaya koymasıdır. Ülkemizde nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır ve kentleşme sistemindeki sorunlar, ülkenin doğal afetler karşısındaki riskli konumu nedeniyle doğal afetlerin etkileri, meydana getirdikleri hasar daha yıkıcı olmaktadır. Doğal afetlerin kentler için oluşturduğu tehlikenin boyutları 1999-Marmara depremi ile en yıkıcı biçimde ortaya çıkmıştır. Afetin büyüklüğünün etkisi ile afetin ardından kent yenileme konusu, deprem bölgesinde hasar gören kentlerin zorunlu olarak yenilenmesi sonucunu doğururken, özellikle İstanbul için afetten önce risk azaltımı konusu ön plana çıkan bir konu olmuş, beklenen büyük İstanbul Depremi karşısında geliştirilebilecek azaltım stratejileri, önerileri kapsamında riskli bölgeler başta olmak üzere kent yenileme projeleri uygulanmaya başlanmıştır. Doğal afetler nedeniyle başlatılan kent yenileme uygulamalarının İstanbul dışında, özellikle deprem riskinin yüksek olduğu diğer kentlerde de etkin bir azaltım stratejisi olarak uygulanmasının önemi ortadadır. Marmara depremi sonrasında oluşan duyarlılıkla bazı projeler hayata geçirilmiştir.

12 12 Ancak, kentleşme sorunlarının ortadan kaldırılması ve doğal afetler karşısında güvenli kentler oluşturulması için öncelikle kent yenileme anlayışının yasal ve kurumsal temellerinin atılması, ülkemiz koşullarına uygun farklı modellerin geliştirilmesi, uygulamaların artması gerekmektedir. Bu açıdan çalışma ülkemizde doğal afetler nedeniyle yenilemenin gerekliliği ve başarı koşullarına ilişkin yeni bir çalışmadır. Çalışma farklı disiplinlerin, yeniden inşa sürecinin ve doğal afetler sonrasında kent yenilemenin farklı boyutlarını ele alan derinlemesine çalışmalara ışık tutma amacında olmasından dolayı önem taşımaktadır. Kamu yönetimi bakış açısından konuyla ilgili olarak yapılmış olan çalışmaların eksikliğinden yola çıkarak, bu çalışma doğal afetler sonrasında yapılan kent yenileme faaliyetlerini, Marmara Depremi sonrasında incelemiştir. Çalışmanın mevcut literatüre katkısı sadece doğal afetler sonrasında yeniden inşa sürecini ele alması ve kent yenileme bakış açısını doğal afet riskleri ve doğal afetler sonrasında yeniden inşa süreci ile ilişkilendirerek ele almasıdır. Bunun yanında çalışma ülkemizde doğal afetler sonrasında yeniden inşaya ilişkin genel bir saptama yapmakta, genel hatları ile ortaya koymak ve gelecekteki akademik çalışmalara ışık tutmaktadır. 5. Veri toplama Yöntemi Çalışmada konuyla ilgili literatür taraması yanında, niteliksel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada genelden özele doğru bir bakış açısı söz konusudur. Çalışma konusuna altlık oluşturacak veriler doğal afetler sonrasında yeniden inşa modelleri, uygulama örnekleri, ülkemizde geçmişte yaşanmış depremler ve diğer doğal afetlerin ardından başlatılan yeniden inşa süreçleri incelenerek elde edilmiştir. Bunlar çerçevesinde Marmara Depremi sonrasında yapılan yeniden inşa sürecinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 1999-Marmara Depremi sonrasında yeniden inşa sürecinde kent yenileme yaklaşımından faydalanılarak güvenli kentler oluşturulmuş mudur? sorusunun cevabı araştırılmıştır. Güvenli kentlerin oluşmasını sağlayan kriterler ise doğal afetler sonrasında yeniden inşa sürecinin başarılı örnekleri ve ilkeleri çerçevesinde

13 13 belirlenen göstergeler ile ortaya konulmuştur. Deprem bölgesindeki kentlerin yenilenmesi sürecinde varlıkları, ortaya çıkma boyutları değerlendirilen bu göstergeler, genel olarak risk azaltımı ilkeleridir. Bunlardan başlıcaları; deprem karşısında güvenliği sağlayacak şekilde, inşaat ve yapım standartları, kurumsal ve yasal düzenlemeler, eğitim, sosyal yapının yeniden inşasına ilişkin uygulamalardır. Buna göre öncelikle bölgeyi afetler karşısında riskli hale getiren ve bu denli büyük bir afetin ortaya çıkmasının hazırlayıcıları incelenmiş, ideal yeniden inşa sürecinin genel amacının söz konusu risklerin azaltılarak kentlerin gelecek afetler karşısında daha güvenli hale getirilmesini sağlamak olduğundan hareketle bölgeye ait bu risklerin yeniden inşa kapsamında giderilme derecesi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söz konusu bu göstergelerin elde edilmesi için deprem bölgesinde, depremin en çok hasar verdiği kentlerde yapılan alan araştırmasından faydalanılmıştır. Elde edilen veriler çalışmanın ilk bölümlerinde, kuramsal çerçevede ortaya konulan ideal yeniden inşanın genel ilkeleri, genel başarı kriterleri ile betimsel analiz yöntemi kullanılarak, karşılaştırmaya dayalı olarak analiz edilmiş ve risk analizi, risk azaltımı, kalıcı konutlar, karşılaşılan engeller, örgütsel değişim ve sosyal yapıya ilişkin düzenlemeler gibi farklı boyutlar etrafında değerlendirilmiş ve deprem sonrasında ortaya çıkan bazı sorun ve engellere rağmen güvenli kentler oluşturma yönünde önemli adımlar atıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunun cevabını ararken, çalışmada kullanılan araştırma teknikleri konuyla ilgili olarak mevcut literatürün incelenmesi, ilgili mevzuat hükümlerinin, raporların, brifinglerin elde edilmesi ve incelenmesi; ilgili akademik veri tabanlarının incelenmesidir. Bunun yanında birincil veri toplama kaynakları, depremin etkili olduğu kent belediyelerinde uygulanan görüşme formu ve gözlemlerdir. Bu amaca ulaşmak için 1999-Marmara depremi örnek olayında doğal afetler sonrasında kent yenileme sürecinin fırsat yaratma boyutunu değerlendirmek için dünyada afetler ve yeniden inşa süreci, ardından ülkemizde afetler ve özellikle depremler sonrasında yeniden inşa süreçleri incelenmiştir. Bu incelemeler ve teoride ortaya konulan başarı

14 14 kriterleri ile uygulamalarda ortaya konulan faktörlerin belirleyiciliğinde Marmara Depremi sonrası yenileme uygulamaları değerlendirilmiştir. İzmit, Adapazarı, Yalova, Düzce, Saraybahçe, Körfez, Gölcük, Değirmendere, Derince, Çınarcık, Kaynaşlı Belediyelerinde yeniden inşa sürecine dair verilen kararlarda karar verici konumunda bulunan belediye yöneticileri ile görüşme tekniğine uygun olarak bilgiler elde edilmiştir. Görüşme yöntemine dayalı verilerin yanında söz konusu belediyelerde yeniden inşa sürecinin fiziksel boyutuna dair dokümanlar, revizyon imar planları, imar plan notları ve yapılaşmaya ilişkin diğer kararlara ait dokümanlara ulaşılması şansı da elde edilmiştir. 5. Çalışmanın İçeriği Giriş ve sonuç bölümleri dışında çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde çalışmanın konusu genel hatları ile ortaya konulmaktadır. Ardından gelen birinci bölümde kent yenileme ve doğal afetler konuları ele alınmakta ve bu bölüm iki alt başlıktan oluşmaktadır. Bunların ilkinde, genel olarak kent yenilemenin ne olduğu ve hangi nedenlerden ortaya çıktığı üzerinde durulmaktadır. Birinci bölümün ikinci alt başlığını ise kent yenileme nedeni olarak doğal afetler oluşturmaktadır. Bu başlık altında da doğal afetlerle ilgili olarak kavramsal çerçeve ortaya konulduktan sonra, doğal afetlerin kentler üzerindeki etkileri ve kentleri doğal afetler karşısında riskli hale getiren unsurlar üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Bu başlık altında ayrıca dünyanın büyük kentlerinde meydana gelmiş büyük doğal afetler ve ortaya çıkardıkları hasarın boyutları konusunda örnekler verilmektedir. İkinci bölümde genel olarak doğal afetler sonrasında yeniden inşa üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla, öncelikle afet yönetim süreci içinde yeniden inşanın yeri, bu süreçte yapılan başlıca işler ve yeniden inşanın kent yenilemedeki rolü ele alınmakta ve yeniden inşa, fiziksel, ekonomik ve sosyal boyutları ile değerlendirilmektedir. Bu bölümde ayrıca doğal afetler sonrasında yeniden inşa konusunda farklı ülkelerden örnekler verilmekte ve başarıyı ve başarısızlığı doğuran temel faktörler, literatürden ve uygulamalardan hareketle ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

15 15 Üçüncü bölümde, Türkiye de doğal afetler sonrasında yeniden inşa konusu incelenmiştir. Bu başlık altında Türkiye de kentleşme süreci üzerinde durulmuş, buradan elde edilen bilgilerle kentleri doğal afetler karşısında hasar görebilir hale getiren unsurlar ortaya konulmuştur. Bu bölümde, ayrıca ülkemizde doğal afet gerçeği ve bunlar içinde depremler ayrıntılı olarak incelenmiş ve bunlara karşı geliştirilen önlemler, düzenlemeler ve Türkiye deki afet yönetim sistemi ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıca, ülkemizde doğal afetler ve özellikle depremler sonrasında uygulanan yeniden inşa stratejileri ve uygulama örnekleri üzerinde durulmakta ve bunların başarı durumları değerlendirilmektedir. Çalışmanın son bölümü 1999-Marmara depremi sonrasında yeniden inşa sürecinden oluşmaktadır. Deprem sonrasında yeniden inşa süreci, genel olarak bölgeyi riskli hale getiren unsurlar etrafında incelenmiş, ardından depremin en çok hasara neden olduğu İzmit, Sakarya, Yalova ve Düzce kentlerinde deprem sonrasında yeniden inşa süreçleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu kentlerde yapılan incelemelerde, alan araştırması sürecinde yapılan çalışmaların, yeniden inşanın amaçları arasında ilk sırada gelen gelecek doğal afetler karşısında güvenli bir kent ve toplum oluşturulması idealine ne ölçüde ulaşıldığını araştırmak amacıyla bir görüşme formu uygulanmış ve elde edilen veriler, başarı kriterleri açısından analiz edilmiştir.

16 16 BÖLÜM I: KENT YENİLEME ve DOĞAL AFETLER Kentler gerek kentleşmeye özgü normal gelişmeler, gerekse olağandışı olaylar sonucunda zaman içinde yıpranmakta, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmekte ve dönüşüme uğramaktadır. Göç, sanayileşme gibi geniş kapsamlı sosyal, ekonomik ve kültürel sonuçlar doğuran olaylar kentleri etkiler ve kentsel gelişmeyi yönlendirirler. Bunun yanında savaş ve afet gibi olaylar ise neden oldukları yıkım ve tahribatlarla kentlerin yenilenmesini gerektirir. Kent toprağının aşırı kullanılması, boş bırakılması, amacına uygun olmayan biçimde kullanılması gibi nedenler kent dokusunun tahrip olmasını, bozulması gündeme getirmektedir. Diğer yandan, kentlerin belli bölgelerinde yaşanan fonksiyon farklılaşmaları, yeni merkezlerin ortaya çıkması ile eski kent merkezinin önemini kaybetmesi gibi durumlar da kentlerin belli bölümlerinde çöküntü sürecini başlatabilir. Kentlerin normal gelişme seyirleri içinde karşılaşabilecekleri bu olağan durumların yanında, kent toprağının ekonomik, sosyal, çevresel ve fiziksel kalitesindeki azalma, yeniden düzenleme ve onarma çabalarını gerekli kılmaktadır. Kentlerin zaman içinde hem fiziksel, hem de sosyal anlamda eskimesi, yıpranması ve bazı bölgelerinin eski önemlerini kaybetmesi, yeni fonksiyonlar yüklenmesi, kentlerin yeniden ele alınarak bu olumsuz gidişin önlenmesi amacıyla düzenlenmesini gerektirir. Literatürde kentlerin karşılaştığı bu olumsuz süreç, köhneleşme/çürüme ; buna önlem olarak girişilen iyileştirme süreci ise, kent yenileme, kentsel yeniden inşa, kentsel iyileştirme, kentsel dönüşüm gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Tezin bu bölümü iki alt başlıktan oluşmaktadır; birinci alt başlıkta genel olarak kent yenileme konusu ve kent yenileme nedenleri üzerinde durulmakta, ikinci alt başlıkta ise doğal afetlerin kent üzerindeki etkileri, kent yenileme nedeni olarak ele alınmaktadır.

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm ve Yapı Denetim İzmir Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Haziran 2013 GİRİŞ Resmi kayıtlara göre 17 bin 118 kişinin öldüğü 1999 daki büyük Marmara depreminde sadece bir kişinin depremin

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ALANSAL UYGULAMALAR. 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ALTYAPI ve KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALANSAL UYGULAMALAR 6306 sayılıafet RİSKİALTINDAKİALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İsmail TÜZGEN Şehir Plancısı 6306

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Deprem

Detaylı

Makbule Şiriner Önver. Konut ve Konut Politikası

Makbule Şiriner Önver. Konut ve Konut Politikası Konut ve Konut Politikası Makbule Şiriner Önver Konut ve Konut Politikası Konut ve Konut Politikası Makbule Şiriner Önver Dr. Makbule Şiriner Önver, Batman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI:

SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: SANAYİ KENTİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: Pragmatik Yaklaşımlar - Altyapı Planlaması Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Pragmatik Yaklaşımlar

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME Y. Mimar Emrah ACAR ın Doktora Tez Çalışmasına İlişkin Rapor 18 Nisan 2005 A. BİÇİME İLİŞKİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 1. Çalışmanın Bölümleri Aday tarafından hazırlanarak değerlendirmeye sunulan doktora

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management

BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management BELGE YÖNETİMİNDE AFET PLANLAMASI Disaster Planning in Records Management Dr. Hüseyin ODABAŞ Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Z. Yonca ODABAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır

Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır Çözüm Kentsel Dönüşümdedir ve Zaman Kentsel Dönüşüm Zamanıdır Kentsel dönüşüm sadece binaları yıkıp yeni binalar yapmak değildir. Erdoğan BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı Dünya nüfusu sürekli bir artış

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE PROJE ORTAKLIKLARI A.Faruk GÖKSU Şehir Plancısı Geçtiğimiz yüzyılın, özellikle son çeyreğinde yaşanılan hızlı kentleşme sonucunda, oluşan kentsel dokuların, yeniden, bu kez, sosyal

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER...

KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... KENTSEL DÖNÜŞÜM FAALİYETLERİNDE HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NİN YASAL GÖREVLERİNE DAİR TEMEL HÜKÜMLER... Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, İTÜ Son zamanlarda ülkemizde başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin başarılı

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede

HABER BÜLTENİ DOSYA. JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR'a göre yapılması genelgede aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle, o günkü muhalefet par tileri tarafından Anayasa Mahkemesine götürülmesi sonucu yasa maddelerinin bir çoğu kısmen veya tamamen iptal edilmiştir. Yasa maddelerinin

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER Örnek 1 EEB Raporu Bu araştırma konusunun güncelliği, önemi ve yapacağı katkı 1. 1.1. Bölgesel Gelişme Yaklaşımı Bölge olgusunun tanımı ve rolü, Dünyada özellikle 1970 lerin

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı