ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2008 2012)"

Transkript

1

2 ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI ( ) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. 14/E Ankara Telefon Faks

3 İçindekiler Sayfa Bölüm 1: Durum Analizi....1 I. Ulusal Politika ve Sosyo -Ekonomik Durum Analizi II. Ulusal Çevre Politikası Ulusal Düzeyde Çevre Politikası Uluslar arası Düzeyde Çevre Politikası Bölgesel Düzeyde Çevre Politikası Mevzuat Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Bölüm 2: Mevcut Durum I. Su Su Kaynakları Su Kaynaklarının Kalitesi Sulama Su Temini ve Tüketimi Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Altyapı Sistemleri Belediyeler Organize Sanayi Bölgeleri Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması Atıksu Yönetiminde Darboğazlar ve Riskler.. 43 Bölüm 3: Mevzuat...44 Bölüm 4: Yatırım İhtiyacı Su Sektörü Yatırım İhtiyacı Sayılı Çevre Kanunu Çerçevesinde Atıksu Yatırım İhtiyacı Yatırım İhtiyacı Finansmanın Karşılanması Bölüm 5: Yapılan Çalışmalar...56 I. Yönetmelik ve Genelge Çalışmaları Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Yenileme Çalışmaları /3 ve 2006/15 sayılı İş Termin Planı Genelgeleri Kapsamında Yapılan Çalışmalar Teknik Usuller Tebliğinin Yenileme Çalışması Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Genelgesi...59

4 II. Proje Çalışmaları 59 III. İPA Kapsamında Yapılan Çalışmalar IV. Finansman Yardım Çalışmaları...61 Bölüm 6: Hedefler...62 I Sayılı Çevre Kanunu Hedefleri 62 II. Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi..66 Bölüm 7: Eğitim, Denetim ve Raporlama 67 I. Eğitim II. Denetim Ve Raporlama Bölüm 8: Havzalara Göre Eylem Planı Melen Alt Havzası Akarçay Havzası Meriç-Ergene Havzası Kızılırmak Havzası Gediz Havzası Büyük Menderes Havzası Ilısu Barajı Alt Havzası Yeşilırmak Havzası Sakarya Havzası Susurluk Havzası Marmara Havzası Konya Kapalı Havzası Küçük Menderes Havzası Seyhan Havzası Burdur Havzası Ceyhan Havzası Van Gölü Havzası Antalya (Orta Akdeniz) Havzası Kuzey Ege Havzası Doğu Akdeniz Havzası Batı Karadeniz Havzası Fırat-Dicle Havzası Doğu Karadeniz Havzası Hatay Suları Havzası Batı Akdeniz Havzası Çoruh Havzası Aras Havzası Bölüm 9: İllere Göre Eylem Planı 322

5 ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI ÖNSÖZ Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan Çevre dünyada mevcut olan bütün değerleriyle korunması gereken bir bütündür. Bir ilişkiler bütünü olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkilerin, tabiatın ilişkiler sistemini ve dengelerini bozmasıyla çevre sorunları başlamıştır. Sanayileşme çağı ile birlikte başlayan ve 20. yy ortalarında hız kazanan sanayi faaliyetlerindeki ve insan nüfusundaki artışlar bütün çevresel kalitenin bozulmasına sebebiyet vermiştir. Çevre kirliliği, zaten sınırlı olan kaynakların daha da kıt hale gelmesine ve böylece stratejik önem kazanmasına sebep olmuştur. Çevre kirliliğinin ulusal olduğu kadar bölgesel, hatta küresel etkiler oluşturduğu artık herkesin bildiği bir gerçektir. Çevre ile ilgili meselelerin sınır tanımazlığı, bu meselelerin çözümünde çok yönlü bir iş birliği ve dayanışmayı gerekli kılmıştır. Mesela iklim değişikliği, su kaynaklarının kıtlığı ve kirlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması gibi küresel boyutlu meselelerin çözümleri ancak uluslar arası iş birliği ile mümkündür. Çevre sorunları temelde; tabii kaynakların bol ve sınırsız olduğu düşüncesiyle ve bu düşünceden hareketle gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Oysaki hızlı nüfus artışı, sanayileşme ve bunların kontrolsüzlüğü yüzünden oluşan çevre tahribatı, tabii kaynakları, ihtiyaçları karşılayamaz hale getirmekte; bir diğer deyişle ekonomik değeri olan kıt mal haline getirmektedir. Tabii kaynakların kıt olduğu gerçeğini en açık biçimde su kaynaklarında görmekteyiz. Bu sebeple de Su kaynaklarımızın kısa, orta ve uzun vadede korunabilmesi açısından, önce niteliklerinin bilinmesine ve daha sonra, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde, koruma ilkelerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu kaynakların verimli kullanılabilmesi kadar, tabii yenilenme sürecinin temel alınarak gelecek nesillerin ihtiyacının da dikkate alınması büyük önem

6 taşımaktadır. Özellikle havza bazında koruma planları yapılması yoluyla bütün gelişmelere ve kullanımlara kontrollü bir şekilde yön verilmesi gerekmektedir. Ülkemiz su kaynaklarının korunması yönündeki hukuki düzenlemelerin en önemlileri 2872 sayılı Çevre Kanunu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ve Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği dir. Bu yönetmeliklerin gayesi, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunması ve en iyi bir şekilde kullanımının sağlanması için, kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve deşarjı ile sanayi sektörlerinden kaynaklanan atıksu deşarjının olumsuz etkilerine karşı çevrenin korunmasını ve su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmektir. Atıksu Arıtımı Eylem Planı kitapçığı; Çevre Kanununun strateji ve hedeflerine uyumlu hazırlanmıştır. Ayrıca Çevre Kanunu ile gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve AB çevre müktesebatına uyum sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu atıksu altyapı iyileştirmeleri ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin tam olarak sunulabilmesi için öncelikle ülkenin 25 Nehir Havzasında kirlilik durumu, baskı ve etkiler, içme suyu ve korunan alanlar da dikkate alınarak önceliklendirilmesi yapılmış, ayrıca atıksu altyapı sorunlarına ilişkin mevcut durumu, mevzuat ve teşkilat yapısı, atıksu sorunlarıyla mücadele konusunda bugüne kadar izlenen politika, yapılan ve yapılacak harcamalar ile atıksu sorunlarıyla mücadelede karşılaşılan sıkıntı ve darboğazlar tespit edilmiştir. Sonrasında ise Türkiye nin atıksu yönetimindeki gayeler, hedefler, stratejiler ve bunlarla ilgili yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Ülkemizde çevre konusunda yapılacak çok iş, atılacak çok adım olduğu şuuruyla bundan sonra yapacağımız işlerde yönümüzü belirlemek açısından çok önemli bir kilometre taşına imza atıldığı inancındayım. Yapılan çalışmanın; konuyla ilgili bütün belediyeler, kurum ve kuruluşlar ile bu mevzuda çalışma ve araştırma yapanlara faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı

7 Giriş Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959'da Topluluğa üye olmak için müracaat edilmiş, Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde oybirliği ile Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul edilmiştir. AB Konseyi tarafından 8 Mart 2001 tarihinde resmen kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi; AB nin katılım kriterlerinin karşılanması yönünde ilerleme kaydedilmesi gayesiyle Türkiye için önceliklerin belirlendiği bir yol haritasıdır. Türk Hükümeti, Katılım Ortaklığı Belgesi ışığında 19 Mart 2001 de Müktesebatın Üstlenilmesi için 2003 Yılı Ulusal Programı hazırlamıştır Yılı Ulusal Programı geniş çaplı bir siyasi ve ekonomik reform gündemini ortaya koymaktadır yılındaki Kopenhag Zirvesi nde Türkiye ile ilgili olarak; gözden geçirilmiş Katılım Ortaklığı Belgesi nin hazırlanması, müktesebat uyum çalışmalarının yoğunlaştırılması, Gümrük Birliğinin geliştirilip, derinleştirilmesi, mali işbirliğinin önemli miktarda artırılması ve Türkiye ye verilecek mali yardımların katılım başlıklı bütçe kalemine alınması yönünde karar alınmıştır. Bu gelişmeler ışığında Avrupa Komisyonunca 25 Mart 2003 te yayımlanan Katılım Ortaklığı Belgesi ne istinaden güncelleştirilerek 24 Temmuz 2003 te Resmi Gazete de yayımlanan 2003 Yılı Ulusal Program da, kısa ve orta vadeli hedefler açık şekilde belirtilmiştir yılının Aralık ayında Brüksel'de yapılan AB Konseyi Zirvesi nde, Türkiye ile müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Bu karar neticesinde ve Avrupa Komisyonu nun 6 Ekim 2004 te hazırladığı rapor ve tavsiye kararı doğrultusunda Katılımcı Ülke (Accesion Country) statüsüne sahip olan Türkiye nin; Katılım Ortaklığına uyum sağlamak için hazırlanacak çevre strateji dokümanında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya koyması ve bu doğrultuda çevre müktesebatını uygulaması gerekmiştir. Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES) dokümanı Türkiye nin, AB ye girişi için bir ön şart olan, AB çevre müktesebatına uyum sağlaması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması gayesiyle tam uyumun sağlanması için ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi zorunlu çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bilgilerin tam olarak sunulabilmesi için öncelikle ülkenin çevre sorunlarına ilişkin mevcut durumu, mevzuat ve teşkilat yapısı, çevre sorunlarıyla mücadele konusunda bugüne kadar izlenen politika, yapılan harcamalar ile çevre sorunlarıyla mücadelede karşılaşılan sıkıntı ve

8 darboğazlar tespit edilmiştir. Sonrasında ise Türkiye nin öncelik verilen çevresel alanlar ile bu alanlardaki gayeler, hedefler, stratejiler ve bunlarla ilgili yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Atıksu Arıtımı Eylem Planı hazırlanırken temel olarak daha önce hazırlanmış olan Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı ndan, AB kaynakları ile gerçekleştirilen Entegre Uyumlaştırma Stratejisi Projesi nden ve Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımların Planlanması Projesi nden elde edilen çıktılardan faydalanılmıştır. Ayrıca, hazırlanan stratejinin Kalkınma Planı, Yıllık Programlar ve 2003 Yılı Ulusal Programının strateji ve politikalarına uygun olmasına dikkat edilmiştir.

9 Bölüm 1 DURUM ANALİZİ I. Ulusal Politika ve Sosyo -Ekonomik Durum Analizi Sosyo Ekonomik durum Günümüz dünyasının en önemli gündemini oluşturan ve canlı ve cansız varlıklar üzerinde hemen veya belli bir süre içinde dolaylı veya dolaysız etkilerde bulunabilecek, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı olan Çevre ; dünyada mevcut olan değerleriyle korunması gereken bir bütündür. Bir ilişkiler bütünü olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkilerin, tabiatın ilişkiler sistemini ve dengelerini bozmasıyla başlamıştır. Bundan dolayı; çevreyi koruma ile çevreyi kullanma arasındaki dengenin sağlanması ancak toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecektir. Gelecek nesillerin sahip olacağı imkanları tehlikeye atmadan bugünkü neslin ihtiyaçlarını hedef alan bir kalkınma tarzı olan sürdürülebilir kalkınma yı çevre değerlerini tahrip etmeden gerçekleştirmek ise, ancak bilinçli insan ve bilinçli toplum ile mümkün olabilecektir. Resim 1.Mersin Tarsus Şelalesi 1

10 Önemi her gün artan ve ülkemizin hemen hemen her bölgesinde türlü şekillerde görülen çevre sorunlarının farklı sebeplerden meydana geldiği bilinmektedir. Çevre sorunlarını oluşturan sebeplerin farklı olmasının yanı sıra, çevre sorunlarının artmasına ve yayılmasına etki eden faktörler de aynı değildir. Genel olarak; düzensiz şehirleşme, büyük yerleşim merkezlerine hızlı nüfus akını ve sanayileşme gibi başlıklar altında toplanabilecek olan temel sebeplerin dışında, sorunların artmasına yol açan unsurlar konuya ve bölgeye göre değişmektedir. Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının sağlandığı, yaşam kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, tabii kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla akılcı yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayışın egemen olduğu bir Türkiye. vizyonu doğrultusunda izlenmesi gereken temel politikaları ortaya koyan dönemine ait Türkiye Cumhuriyeti Çevre Operasyonel Programı hazırlanmıştır dönemine ait Türkiye deki çevrenin genel durumunu ve Avrupa Birliği ne üye ülkelerdeki çevrenin genel durumunu yansıtan veriler, sırasıyla; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ndan ve Avrupa İstatistik Bürosu ndan elde edilmiştir. II. Ulusal Çevre Politikası 1. Ulusal Düzeyde Çevre Politikası Türkiye de çevre konusuna ilişkin ulusal politika oluşturulması ihtiyacı ilk defa, 1972 yılında İsveç in Stockholm kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği nin çevre politikasının oluşmasında da önemli bir rol oynayan, Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nda alınan kararlar sonucunda teşvik edilen gelişmelere paralel olarak ortaya çıkmıştır yılında Brezilya nın Rio kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı nda alınan kararlardan sonra ise, Türkiye de; sürdürülebilir kalkınma felsefesini çevre politikasının merkezine yerleştirme konusunda çaba gösterilmeye başlanmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Türkiye de çevre alanında meydana gelen gelişmelerin daha çok uluslararası faaliyetlerden etkilendiği söylenebilir. Birleşmiş Milletler, OECD ve Avrupa Konseyi gibi bölgesel ve/veya küresel boyut taşıyan uluslararası organizasyonların çevre politikaları, bu organizasyonların bir üyesi olan Türkiye de de etkili olmaktadır. Mesela; bölgesel bir ekonomik entegrasyon teşkilatı olan Avrupa Birliği ile Türkiye arasında çevre koruma konusunda atılan işbirliğinin temelleri 1987 yılına dayanmaktadır. Ancak Avrupa Birliği çevre 2

11 müktesebatının uyumlaştırılmasına ve bu yönde uygulamaların hızlandırılmasına ilişkin süreç, 1999 yılının Aralık ayında Türkiye ye verilen adaylık statüsü ile hız kazanmıştır. Türkiye; süreç içinde, çevre konusunda birçok uluslararası sözleşmeye ve bu sözleşmelerin uygulama protokollerine taraf olmuştur. Ayrıca, çevre alanında uluslararası düzeyde birçok deklarasyonu ve karar belgesini de kabul etmiştir. Söz konusu uluslararası sözleşmelerin, ulusal politikalara ve mevzuata yansıtılması konusunda yol alınmıştır ancak, uygulamada aynı ölçüye ulaşılamamıştır. Diğer taraftan; Türkiye de, uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler kapsamında yer alan taahhütlere ilişkin hukuki bir temel kurulmuştur, ancak kuralların uygulanması anlamında kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır. Türkiye de çevrenin korunmasına ilişkin ilk hukuki düzenleme 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu dur. Türkiye nin çevre politikalarını yansıtması açısından ilk Çevre Kanunu nun özel bir yeri bulunmaktadır. Türkiye de çevre alanında idari yapının oluşturulmasına ilişkin Bakanlık düzeyinde yapılan ilk uygulama, 1991 yılında Çevre Bakanlığı nın kurulması ile gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik olarak, 2003 yılında, mülga Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı; hem ülkenin çevre politikasının geliştirilmesinde ve uygulanmasında hem de Avrupa Birliği çevre müktesebatına uyum sürecinde kilit rol oynamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından; çevre konusunda görevleri ve yetkileri bulunan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çalışmalarının geliştirilmesi, bütün sektörlerin çevre politikalarını dikkate alması açısından önem taşımaktadır. Türkiye nin çevre politikasından sorumlu merkez devlet makamlarıdır, çevre politikasının uygulanmasından sorumlu merkez ise mahalli idarelerdir. Ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde, kamu yönetiminde yapılan değişiklikler çerçevesinde yerel yönetimlerin çevre alanında sahip olduğu yetkileri büyük ölçüde artırılmıştır. Yerel düzeyde karşılaşılan sıkıntıların ve darboğazların başında finansman ve yönetim kapasitesinde iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması yer almaktadır. Yeni oluşturulan yerel mekanizmaların çevre kirliliğinin önlenmesi ve tabii kaynakların korunması açısından geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel düzeyde doğru çevre politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına ait gösterilen çabalara rağmen, çevre yönetiminde halen bir dizi zayıf halka bulunmaktadır. Sorunlar daha çok, 3

12 çevresel bilgi sisteminde, kamu katılımı mekanizmalarında, çevresel finansman politikalarında ve çevresel planlama konularında yoğunlaşmıştır yılında İsveç in Stockholm kentinde gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği nin çevre politikasının oluşmasında da önemli bir rol oynayan, Stockholm Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrasında; Türkiye de çevrenin sektör olarak değerlendirilmesi ilk kez yılları arasında hazırlanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nda yer almıştır. Bu dönemde çevre sorunları, kalkınma çabaları içinde ve kalkınmayı yavaşlatmayacak şekilde ele alınmıştır ve bir plan çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi üzerinde durulmuştur. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nda; hava, su ve kıyı kirliliği gibi çevre sorunlarına dikkat çekilmiştir ve bu sorunların bütün olarak planlama sisteminin içinde incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Söz konusu Plan da; çevre ile ilgili mevzuattaki düzenlemelerin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, kirlilik oluşturan sanayi faaliyetleri konusunda duyarlı olunması ve çevre konusunda halkın eğitilmesi ve şuurlandırılması yönünde bazı olumlu politikalar bulunmaktadır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı nda yer alan tedbirlere ilişkin kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama görevi ise Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı na verilmiştir. Türkiye nin çevre politikası Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminden önce ayrı ayrı kamu kurum ve kuruluşları tarafından, özellikle yerel yönetimler tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra, tek başına üretilen politikanın, ülkenin çevre sorunlarını önlemeye ve ortadan kaldırmaya yetmeyeceği anlaşılmıştır ve çevre sorunlarının ele alınması için özel anayasal, hukuksal, kurumsal ve teknik düzenlemelere başvurulmuştur. Ayrıca, mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların ve bireylerin, kendi planlarını ve faaliyetlerini geliştirmeleri ve uygulamaları için girişimler başlatılmıştır. Sonuç olarak, çevre koruma ve geliştirme konusu, ulusal bir politika haline gelmiştir dönemine ait uluslararası gelişmeler ve temel eğilimler doğrultusunda, Türkiye ekonomisine ilişkin geçmiş dönemdeki gelişmeler ile mevcut ekonomik ve sosyal gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının vizyonu, istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye olarak belirlenmiştir yıllarını kapsayacak olan Dokuzuncu Kalkınma Planı, Avrupa Birliği ne tam üyelik süreci çerçevesinde, Türkiye nin en güncel politika belgesidir. Söz konusu plan; Avrupa 4

13 Birliği ne tam üyelik sürecinin gerektirdiği stratejilerin, politikaların, planların ve programların temel dayanağını teşkil etmektedir ve bütün çalışmaları yönlendirici bir işleve sahiptir. Dokuzuncu Kalkınma Planı nın hazırlık çalışmaları çerçevesinde; 55 adet Özel İhtisas Komisyonu kurulmuştur. Bu Komisyonlardan biri de Çevre Özel İhtisas Komisyonu dur. Söz konusu Komisyon tarafından hazırlanan raporda; Bugünkü ve gelecek nesillerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı, hayat kalitesinin artırıldığı, biyolojik çeşitliliğin korunduğu, tabii kaynakların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile akılcı yönetildiği, sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkını gözeten politik-yönetsel anlayışın egemen olduğu bir Türkiye hedefi vizyon olarak belirlenmiştir. Bugün yürürlükte olan ve yılları arasını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı nın temel ilkeleri arasında; tabii ve kültürel varlıkların ve çevrenin, gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması esastır ilkesi yer almaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı nda, çevresel alt yapı sistemlerinin; iyi planlanmış bir sürede ve maliyeti etkin bir şekilde tamamlanması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çevreye duyarlı üretimlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede Dokuzuncu Kalkınma Planı nda aşağıdaki hedefler belirlenmiştir. Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir. Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacaktır. Su, atıksu, katı atık gibi çevre korumaya yönelik altyapı tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde ülke şartlarına en uygun sistem ve teknolojiler tercih edilecektir. Mevcut su sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması sağlanacaktır. Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır. 5

14 Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacak ve atıksuların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir. Çevre yatırımlarının yapılması ve işletilmesinde özel sektörün katılımı dahil yeni finansman yöntemleri geliştirilecektir. Gelişme Eksenleri nin tanımlandığı ve her sektörün tanımlanan bir gelişme ekseni içine konulduğu Dokuzuncu Kalkınma Planı nda, çevre sektörü, Rekabet Gücünün Artırılması gelişme ekseni altında yer almaktadır. 2. Uluslararası Düzeyde Çevre Politikası Türkiye, 1970 li yıllardan sonra, çevre alanında taraf olduğu uluslararası tüzel düzenlemelerin gerektirdiği şekilde, uluslararası örgütler tarafından yoğunlaşan çevre çalışmaları içinde daha çok yer almaya başlamıştır. Türkiye nin uluslararası düzeyde sahip olduğu tüzel yükümlülükleri; taraf olduğu veya kabul ettiği çok taraflı sözleşme, protokol, bildirge ve eylem planı gibi küresel ve/veya bölgesel akitler doğrultusunda belirlenmiştir. Türkiye nin çevre konusunda taraf olduğu sözleşmeler ve bu sözleşmelerin ekleri olan protokoller, Anayasası gereği birer kanun değerindedir. Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelerin büyük bir çoğunluğu çerçeve sözleşmesi niteliğinde olup, bu sözleşmelerin uygulanması için; yıllık veya iki yılda bir gerçekleştirilen ve sözleşmeye taraf olan ülkelerin tam yetkili hükümet temsilcileri tarafından katılımın sağlandığı toplantılarda kabul edilen kararlar veya tavsiye kararları alınmaktadır. Bu durum, Türkiye nin taraf olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin; sadece sözleşme maddeleriyle değil, hükümetler arası toplantılarda alınan kararlar çerçevesinde de değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye nin; çevre ile ilgili birçok tüzel düzenlemeyi kabul etmiş olmasına rağmen, çevre kirliliğini önleme konusunda somut hedefler ihtiva eden veya ülkenin politik çıkarları açısından sorun oluşturacağı öngörülen bazı uluslararası sözleşmeleri de imzalama konusunda geri durduğu bilinmektedir. Bu sözleşmeler arasında; Sınır ötesi kapsamda Çevresel Etki Değerlendirilmesine Ait Sözleşme (Espoo Sözleşmesi), Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Karar Alma Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi, (Aarhus Sözleşmesi), Bazı Kalıcı Organik Kirletici Kimyasalların Çevresel Açıdan Etkin Yönetimi Üzerine Stockholm Sözleşmesi ve Sınır Aşan Sular ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanılması Sözleşmesi yer almaktadır. 6

15 Türkiye kalkınmaya yönelik ulusal politikalar izlemektedir, ancak; bu yaklaşımına rağmen sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla çevre ve kalkınma hedeflerinin bütünleştirilmemiş olması, uluslararası çevre politikalarına uyum sağlamada kayda değer bir eksiklik olarak görülmektedir. Türkiye de; çevre yönetiminin kurumsal, mali, teknik ve politik açılardan yeteri derecede gelişmemiş olması, küresel ve bölgesel düzeyde çevre adına aldığı sorumlulukları ne ölçüde yerine getireceği konusunda endişe oluşturmaktadır. Türkiye nin çevre alanında uluslararası yükümlülüklerine uyma konusunda taşıdığı eksiklikler, Avrupa Birliği ne tam üyelik ve tarama ve müzakere süreçlerinde tabii olarak değerlendirilmeye alınmaktadır. Türkiye nin çevre politikası ile birlikte diğer politika alanlarına yön veren ve bu politikaların esaslarını belirleyen temel belge ise Avrupa Birliği Müktesebatı nın üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program dır. Resim 2. İstanbul Boğazı Avrupa Birliği ne uyum sürecinde çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması ihtiyacının belirtildiği Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program ın çevre bölümü başlığı altında; Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında yer alan taahhütlerinin yerine getirilmesi için, alt yapı ihtiyaçlarının çokluğuna dikkat çekilmektedir. Ulusal Program da yer alan diğer bir husus ise; Türkiye nin bazı uluslararası sözleşmelere taraf olması konusunun, Avrupa Birliği ne tam üye olması durumunda değerlendirilmeye alınacak olmasıdır. Bu sözleşmeler arasında; Sınır ötesi Kapsamda Çevresel Etki Değerlendirmesine Ait Sözleşme, (Espoo Sözleşmesi); Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Alma Sürecime Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi, (Aarhus Sözleşmesi) ve Sınıraşan Sular ve Uluslararası 7

16 Göllerin Korunması ve Kullanılması Sözleşmesi yer almaktadır. Avrupa Birliği nin taraf olduğu, ancak Türkiye nin halen taraf olmadığı uluslararası çevre sözleşmelerinin müktesebata uyum sürecinde ele alınacağı bilinmektedir. Türkiye için İklim Değişikliği ne ilişkin uluslararası tüzel düzenlemeler Avrupa Birliği çevre politikalarına uyum çerçevesinde özel ve ayrı bir önem taşımaktadır yılında, TBMM tarafından; Türkiye nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne Katılımının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun onaylanmıştır. Sözleşme ile atmosferdeki sera gazı birikimlerinin, iklim sistemi üzerinde olumsuz etkilerinin durdurulması hedeflenmektedir. Türkiye; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi nin hedeflerini yerine getirmek ve Sözleşme nin yaptırımlarını güçlendirmek gayesiyle, 1997 yılında imzaya açılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ne taraf değildir. Ancak, Türkiye; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ne taraf olmasından dolayı üstlendiği yükümlülükleri yerine getirme konusunda Sözleşme Sekretaryasına düzenli olarak Ulusal Bildirimi vermek durumundadır. Ayrıca Kyoto Protokolüne taraf olunması hususundaki Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu ndadır. Türkiye; çevre konusuna ilişkin uluslararası düzeyde bir dizi hukuki belgeyi onaylamıştır. Ülkemiz tarafından, bölgesel ve ikili düzeyde çevre konusuna ilişkin gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları çerçevesinde, hem Avrupa Birliği ne üye ülkeler ile hem de Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri nin ülkeleri ile ortaklaşa faaliyetler sürdürülmektedir ve temin edilen finansman kaynakları ile uluslararası projeler yürütülmektedir. 3. Bölgesel Düzeyde Çevre Politikası Türkiye de, Kamu Yönetimi Reformu ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde; bölge kavramı yeniden şekil kazanmıştır. Türkiye nin yeni bölge kalkınma politikaları ile bölgelerinin ülke ve yerel ekonomi üzerinde etkinliği öne çıkartılmaktadır. Bu durumun, birçok sektörde olduğu gibi çevre sektöründe de yerel ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek olan uygulamaları etkileyici anlaşılmaktadır. Su havzalarının, özel çevre koruma bölgelerinin, hassas ekosistemlerin ve sulak alanların korunması veya tehlikeli atıkların bertarafı gibi konuların bölgesel ölçekte çözüm gerektiren konular olduğu bilinmektedir. Aslında bir veya birkaç ilin ortak çevre sorunlarının çözümü konusunda, illerin dahil olduğu havzalarda veya bölgelerde kalkınma hedeflerinin, çevre koruma politikaları ile uyumlu olması beklenmektedir. 8

17 Türkiye de, 2002 yılında, Avrupa Birliği nin bölgesel kalkınma politikalarına uyum sağlamak gayesiyle, İstatistik Bölge Sınıflandırması yapılmıştır yılının Şubat ayında, bölgelerde sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümeyi sağlamak ve yatırımları kolaylaştırmak maksadıyla kalkınma ajanslarının kurulması ile ilgili bir kanuni düzenleme yürürlüğe girmiştir. Bu ajansların kurulması ile birlikte, merkez tarafından; bölgeler arasında ekonomik ve sosyal dengesizliklerin azaltılmasına yönelik politikaların belirlenmesi ve ajanslar tarafından; bu politikaların bölgelerde uygulanmasının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölgesel kalkınma ajanslarının kurulmasına ilişkin kanuni düzenlemede doğrudan çevre ile ilgili hükümler yer almamaktadır. Kurulması öngörülen bölgesel kalkınma ajansları tarafından; bölgelerde ekonomik kalkınmanın getireceği sorunların çözümünde veya çevre ile ilgili uygulamaların bölgesel ölçekte dikkate alınması konularında hem merkez, hem de mahalli idareler ile sağlıklı ve sürekli bir koordinasyonun ve işbirliğinin tesis edilmesi gerekecektir. Aksi halde bölgesel ölçekte çözüm gerektiren çevre konularının akılcı bir yaklaşım ile ele alınması mümkün olmayacaktır. Türkiye nin; çevresel alt yapı hizmetleri konusunda ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, bölgesel kalkınma ajanslarının, bölgelerinde birçok sektörde olduğu gibi, çevre sektöründe de yabancı sermayeyi cazip hale getirecek bir yönetim anlayışı sağlamaları olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak bu gelişmeler, yerel düzeyde çevresel öncelikleri dikkate almayan politikalar ile sürdürülürse ve hedef olarak sadece ekonomik açıdan yatırım ortamının iyileştirilmesi için yabancı sermayenin teşvik edilmesi kabul edilirse, bazı hassas konularda önemli sorunlar ile karşılaşılabilecektir. Bu sorunlardan biri de biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için biyoteknolojik uygulamalar konusudur. Avrupa Birliği tarafından, adaylık sürecinde her yıl Türkiye ye sağlanan mali yardımların üçte biri ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi gayesiyle geliştirilen projelere harcanacak olup, ekonomik ve sosyal kalkınma çerçevesinde geliştirilen projelerin en önemlilerinden biri de Bölgesel Kalkınma Projeleri dir. Bölgesel kalkınma projeleri çerçevesinde; sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ve KOBİ lere sağlanacak mali desteğin yanı sıra, yerel yönetimlere de hibe niteliğinde mali desteğin sağlanacağı öngörülmektedir. Küçük ölçekli alt yapı çalışmalarına yönelik olan bu programlar çerçevesinde, kanalizasyon ve atıksu arıtımı, katı atık yönetimi ve çevre düzenleme hizmetleri konularında başlıklar yer almaktadır. Ancak il ve yerel yönetimlerinin, özellikle Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerin ve il özel idarelerinin; idari, mali ve teknik alanlarda kurumsal kapasitelerinin yetersiz olması, 9

18 Avrupa Birliği kaynaklarından yararlanmak için istenilen şartları yerine getirmede zorlanacaklarını göstermektedir. 4. Mevzuat Avrupa Topluluğu Antlaşmasının 174 üncü maddesinde çevre politikasının temel hedefleri; çevrenin korunması, kollanması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığının korunması, tabii kaynakların akılcı ve dikkatli bir biçimde kullanılması, bölgesel ve dünya çapında çevre sorunları ile ilgili uluslararası seviyede tedbirlerin alınması olarak tanımlanmıştır. Topluluğun ilkeleri ise; bütünleyicilik ilkesi, yüksek seviyede koruma ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi, kaynakta önleme ilkesi ve kirleten öder ilkesi olarak belirlenmiştir. Türkiye nin çevre politikası ile ilgili üzerinde durulması gereken ilk husus; T.C. Anayasası nda, çevre konusuna özel bir yer verilmiş olmasıdır. T.C. Anayasası nın 56. maddesinde herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir ifadesi yer almaktadır. Anayasa da yer alan bu hükme bağlı olarak geliştirilen çevre mevzuatı; hem devlete hem de bireylere, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için aktif katılım görevi vererek, çevre olgusunun, gelişmiş birçok ülkede kabul dilen çağdaş bir yaklaşım ile ele alınmasına imkan sağlayacak hukuki zemini hazırlamıştır. Ancak hukuki zeminde gerçekleştirilen gelişmelere rağmen, sanayileşme atılımı yapan her toplum gibi, Türkiye de de; su, hava, toprak gibi tabii kaynaklara hiç tükenmeyecekmiş gibi davranılmıştır ve tabii çevre şartları hızla kötüleşmiştir. T.C Anayasası nda ayrıca, çevre ile ilgili olarak; kamu yararı, kamulaştırma, tarih, tabiat ve kültür varlıklarının korunması, yargı sistemi ve toprak mülkiyeti gibi konularda da düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye de çevrenin korunmasına ilişkin ilk kanuni düzenleme 1983 yılında yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye nin çevre politikalarını yansıtması açısından 2872 sayılı Çevre Kanunu nun özel bir yeri bulunmaktadır. 10

19 Çevre Kanunu nun müstakil ve özel bir kanun olarak hazırlanmasının temel sebeplerinden biri zorlukların aşılması olmuştur. Çevre ile ilgili temel ilkelerin özel bir kanunda bulunması, Türk çevre hukukunun gelişim çizgisi açısından da önemli bir ilerlemedir. Bu açıdan, Çevre Kanunu; Türkiye nin ulusal çevre politikasını şekillendiren ve bu alanda genel ilkeleri belirleyen ve çevre ile doğrudan ilgili ilk önemli kanuni düzenleme olarak değerlendirilmektedir. Çevre Kanunu, 1983 yılında beri, Türkiye de çevre sorunlarının önlenmesine ilişkin çok sayıda hukuki ve kurumsal düzenlemenin gerçekleştirilmesine fırsat sağlamıştır ve bir ölçüde çevre duyarlılığının gelişmesine katkıda bulunmuştur sayılı Çevre Kanunu nun gayesi, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su, toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığının ve tabii ve tarihsel zenginliğinin korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak işlemleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir. Çevre Kanunu nda, ayrıca; çevrenin korunmasına, ekolojik dengeye ve çevre kirliliğine ilişkin terimlere açıklık getirilmektedir. Kanun da; kirlenmenin önlenmesi, sınırlandırılması ve mücadele için yapılan harcamaların kirleten tarafından karşılanması; çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde tespit edilmesi ve uygulanması gibi ilkeler benimsenmiştir. Ancak, uzun yıllardır yürürlükte olan 2872 sayılı Çevre Kanunu ; bugün çevre hukukunun gelmiş olduğu çizgide yetersiz kalan bir düzenleme olduğundan dolayı kapsamlı bir şekilde değiştirilmiştir sayılı Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ; bugüne kadar yapılan değişikliklerin en kapsamlı olanıdır. Kanunun gayesi; ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır." 5491 sayılı Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu nda yer almayan; belediyelerin çevre katkı payı belirleme yetkisi ve mahalli hizmet birliklerinin çevre yönetiminde önemi, çevre tazminatı, medyanın çevre bilinci, bilgilendirme yükümlülüğü, stratejik çevre değerlendirmesi, toprak koruma, balık çiftlikleri, sulak alanların korunması, nesli tehlike altında olan bitkilerin ve hayvanların korunması konularında yeni düzenlemeler getirilmiştir. 11

20 5491 sayılı Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu nda; finansman açısından çevre katkı paylarına, ekonomik araçların veya vergi yapılarının çevreye daha dost bir yönde gelişmesine imkân veren çağdaş enstrümanlara ve kullanan öder prensibinin daha geniş çapta işletilmesine ilişkin düzenlemeler de yer almaktadır. 5. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar T.C. Anayasasına göre; çevreyi geliştirmek, çevre kirliliğini önlemek ve çevreyi korumak bütün kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların ödevidir. Anayasanın bu hükmü gereği, hiçbir kişi kurum ve kuruluş çevre ile ilgisi olmadığını söyleyemez. Konuya kamu kuruluşları ve devletin organları açısından yaklaştığımızda; devletin temel işlevlerini yerine getiren yasama, yürütme, yargı organlarının çevre konusunda yetkili ve sorumlu olduğu görülmektedir. Görev alanları itibariyle atıksu ile doğrudan ilgili kurum kuruluşlar aşağıda verilmektedir. 1. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT): Başbakanlığa bağlı DPT Müsteşarlığı Beş Yıllık Kalkınma Planları ve yıllık yatırım planları hazırlamaktadır. DPT ayrıca makro-çevre politikası konularına özel önem vererek, sektörel planlar hazırlamaktadır. DPT yerel idarelere direk etkisi olan yıllık yatırım programlarının hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludur. Ayrıca, finansman ya da dış borç gerektiren projeleri de dahil olmak üzere, kamu sektörü yatırımları DPT nin onayını gerektirmektedir. 2. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı: Dış kaynak ve borçlara erişimi dolayısıyla, çevre ile ilgili projelerin finansmanı yönünden önemli bir işlev yürütür. 3. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS): AB'ne katılımdan sorumlu olan, Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin 2003 Yılı Ulusal Programı ile ilgili uyumlaştırma faaliyetlerinde değişik hükümet birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. 4. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK): Çevre verileri dahil veri ve bilgileri toplar, işler ve analiz eder. 5. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı- İller Bankası Genel Müdürlüğü: Belediyelere altyapı yatırımlarının götürülmesinde etkili kurumlardandır. Banka, belediyelerin her türlü finans ihtiyacını ve içme suyu, kanalizasyon, arıtma gibi çeşitli çevre konularında belediyelerimizin istekleri dahilinde yatırım hizmetlerini vermektedir. 6.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB): Ekonomik ve teknik şartlara göre Türkiye nin sanayi politikalarının oluşturulması ve yönetimi, büyük ve küçük ölçekli endüstrilerin kuruluşuna ilişkin bütün faaliyetlerin desteklenmesi ve denetlenmesi, endüstriyel ürünler için standartlar hazırlamak 12

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

Kullanan-Kirleten Kirleten Öder

Kullanan-Kirleten Kirleten Öder TC T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STATEJİSİ (UÇES) 2007-2023 2023 ANKARA 2007 İÇERİK İçindekiler Kısaltmalar Giriş Mevcut Durum Ulusal Çevre Stratejisinin Temel İlkeleri Türkiye nin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları

Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye nin Su Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışmaları Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı 16 20 Mart 2015 / İstanbul A.Deniz

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ

SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ 16.05.2011 AB SÜRECİNDE SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ 16.05.2011 EYÜP YAHŞİ Organizasyon Şeması Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı ATIK YÖNETİMİ

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

AB SÜRECİNDE. SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ

AB SÜRECİNDE. SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ AB SÜRECİNDE SANAYİ ve ÇEVRE YÖNETİMİ Sunum İçeriği AB Müzakere Süreci AB Çevre Mevzuatı Uyum üreci Uygulamalar Atık Yönetimi Su ve Toprak Yönetimi Deniz ve Kıyı Yönetimi Hava Kalitesi Gürültü Kontrolü

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler

SUNUMUN İÇERİĞİ. 3) AB sürecinde Gerçekleştirilen Diğer Çalışmalar. 4) AB Müzakerelerine Hazırlık Çalışmaları ve Son Gelişmeler TÜRKİYE ve AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇEVRE SEKTÖRÜ Sedat KADIOĞLU Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanı Tel: 207 54 11 Faks:207 54 54 e-posta: skadioglu@cevreorman.gov.tr SUNUMUN İÇERİĞİ 1) Türkiye AB İlişkileri

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü

Su Yapıları II. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. 1 Dünya Su Kaynakları Tuzlu Sular; 97,20%

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7),

2001 yılında Marakeş te gerçekleştirilen 7.Taraflar Konferansında (COP.7), ULUSAL M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ FAALİYETLER YETLERİ LİTİ Mehrali ECER Şube Md. V. Sektörel İklim Koruma Potansiyelleri Türk Alman Ortak Çalıştayı 6 Mayıs 2010, ANKARA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (BMİDÇS)

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI Almila Nur BAHAR Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 02 Şubat 2010, Ankara ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI (ÇOP) Çevre Operasyonel Programı Avrupa Birliği

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ

Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Taciser ÜLTAN TEKNİK YARDIM VE ÇEVRE SORUNLARINI ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRÜ Yetki 4848 Sayılı T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 4848 Sayılı

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması

Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Katılım Öncesi AB Hibelerinin Belediyeler Tarafından Kullanılması Hasan Çoban ( hcoban@dpt.gov.tr ) 04 Mart 2008 İller Bankası Tesisleri Ankara Hazine Müsteşarlığı - İller Bankası Genel Müdürlüğü İşbirliğinde

Detaylı

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni İnsan etkinlikleri neticesinde oluşan iklim değişikliği riskleri değerlendirmeleriyle sorumlu devletler arası bilimsel bir organdır. Heyet 1988 de Dünya Meteoroloji Örgütü,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB nin Çevre Politikası ve ÇEVRE FASLI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB nin Çevre Politikası ve ÇEVRE FASLI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB nin Çevre Politikası ve ÇEVRE FASLI 1 AB Çevre Politikasının Tarihçesi Paris Zirvesi (1972) Avrupa Tek Senedi (1987) Lizbon Anlaşması (1 Aralık 2009) Çevre Eylem Programları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINDA SU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINDA SU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANINDA SU TANSEL TEMUR Meteoroloji Mühendisi Ulusal Su ve Sağlık Kongresi,

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2014 2023)

ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2014 2023) ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITIMI EYLEM PLANI (2014 2023) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ 2014 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITIMI EYLEM

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ TEKIRDAĞ İLI, TÜRKMENLI GÖLETI İÇME SUYU HAVZASıNı ETKILEYEN UNSURLARıN TESPITI VE HAVZANıN KORUNMASıNA YÖNELIK YAPıLMASı GEREKENLER ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Sema KURT Tekirdağ

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı