HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

3 Bağlı ortaklığın unvanı : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi Bağlı olduğu kuruluş : Lüleburgaz-Kırklareli : Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Sermaye durumu (*) Ortaklar Taahhüt edilen Ödenen TL (%) TL 1-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) , Gerçek kişiler ,08 40 Toplam , (*) EÜAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı gereği, Ocak ayında gerçek kişilere ait paylar EÜAŞ a devredilerek pay defterine işlenmiştir.

4 Karar organı (Yönetim kurulu) Karar Temsil ettiği Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı Bakanlık Kuruluştaki görevi Başlama Ayrılma görevi veya Kuruluş veya mesleği tarihi tarihi 1- Başkan İbrahim KAPUSUZ HEAŞ Genel Müdür V HEAŞ Genel Müdür Üye Mehmet ÜZER EÜAŞ MTA Genel Müdürü Üye Osman KARA EÜAŞ 4 - Üye Mehmet Hamdi YILDIRIM EÜAŞ ETKB Özel Kalem Müdürü ETBK Maden İşleri Genel Müdürü Üye İlker TOKAY EÜAŞ Hazine Gen. Müd. Yrd Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Denetçiler Denetim Temsil ettiği Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı Bakanlık Kuruluştaki görevi Başlama Ayrılma görevi veya Kuruluş veya mesleği tarihi tarihi 1 - Denetçi Mithat AHLATCI EÜAŞ Özel Sektör Devam ediyor 2 - Denetçi Mithat YÜKSEL EÜAŞ EÜAŞ Daire Bşk Denetçi Ömer Faruk GÜNGÖRDÜ " " " EÜAŞ Hazine Gen. Müd. Yrd Devam ediyor Devam ediyor

5 KISALTMALAR BOTAŞ : Boru Hatları ile Taşıma A.Ş. dd: Devre dışı DGKÇS: Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı DSİ: Devlet Su İşleri EPDK: Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu ESA: Elektrik Satış Anlaşması ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EOH: Eşdeğer İşletme/Çalışma Saati EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi EÜT : Elektrik Üretim Tesisleri GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GWh:Gigawatt saat (1 milyar watt saat) KAMU-İŞ: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası KÇGT: Kombine Çevrim Gaz Türbini KHK: Kanun Hükmünde Kararname KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kr: Kuruş kva: Kilo volt amper (Bin volt amper) kwh: Kilowatt saat (Bin watt saat) MWh: Megawatt saat (1 milyon watt saat) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Sm 3 : 1atmosfer (1,01325 bar) basınç ve 15 0C koşulundaki gaz hacmi SKHKKY : Sanayi Kaynaklı Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumu TES-İŞ: Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi TL: Türk Lirası TS: Termik Santral YAL : Yük alma talimatı YAT : Yük atma talimatı ITM : Yük Tevzii Merkezi YPK: Yüksek Planlama Kurulu

6 İÇİNDEKİLER Sayfa I. TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 2 C- Personel durumu 6 III. MALİ BÜNYE 12 A- Mali durum 12 B- Mali sonuçlar 16 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 19 A- Giderler 20 B- Tedarik işleri 23 C- Üretim ve maliyetler 27 D- Pazarlama 42 E- Sigorta işleri 44 F- İşletme sonuçları 44 G- İştirakler 47 H- Yatırımlar 47 V. BİLANÇO 53 - Aktif 53 - Pasif 62 VI. GELİR TABLOSU 70 VII. EKLER 79

7 I. TOPLU BAKIŞ Mülga Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü (TEK) Yatırım Programına alınan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Projesi, 1984 yılında 6 ünite olarak ABB (ASEA-İsveç-BROWN BOVERİ COMPANY-Almanya ortak girişimi)-enka Konsorsiyumuna ihale edilmiş, ancak 1986 yılında yapılan tevsii ile santralin ünite sayısı 12 ye çıkarılmıştır. Her birisi 92 MW gücünde 8 adet gaz türbini ve 96 MW gücünde 4 adet buhar türbini olmak üzere 12 ünitesi bulunan ve kurulu gücü toplamı MW olan santralin, ilk ünitesi tarihinde, son ünite ise tarihinde devreye alınmıştır. Mülga TEK e bağlı işletme müdürlüğü statüsünde çalışmaya başlayan Santral, tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK in iki ayrı şirket şeklinde yeniden yapılandırılması sonucunda, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ)'ın işletmesi olmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nun tarih ve 95/62 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamı ve programına alınması ile birlikte Santralin statüsü, ÖİB tarafından Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ) unvanı ile bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. Şirketin, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca hazırlanan ana sözleşmesi, Lüleburgaz Ticaret Sicil Memurluğunda, tarih ve 2592 sicil numarası ile tescil edilmiş ve tarih ve 3888 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ÖYK nın tarih ve 97/34 sayılı Kararı ile Santral özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmıştır. Anılan kararda Santralin eski statüsüne iadesi de yer almıştır. Ancak Santral, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 97/T-94 sayılı Kararı doğrultusunda, mevcut unvanı ile TEAŞ ın bağlı ortaklığı şeklinde yeniden yapılandırılmış, daha sonra tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ ın üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden teşkilatlandırılması sonucunda da EÜAŞ ın bağlı ortaklığı olmuştur. Bu hususlara ilişkin değişikliklerin ilgili ticaret siciline tescili yapılmıştır. Diğer taraftan HEAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Şirketin son beş yıllık faaliyetine ilişkin bazı değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. I

8 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl Artış veya azalış farkı (%) Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,1 Yabancı kaynaklar Bin TL ,1 Finansman giderleri Bin TL (5.563) (66,4) Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin TL ,02 Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL ,6 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,9 Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % ,0 Tüm alım tutarı Bin TL ,7 Satın alınan doğal gaz miktarı Bin Sm ,1 Satın alınan doğal gaz tutarı Bin TL ,4 Santralın kurulu gücü MW Kapasiteden yararlanma oranı % ,7 Toplam üretim maliyeti Bin TL ,0 Üretilen elektrik enerjisi (Brüt) GWh ,8 Satılan elektrik enerjisi ( Net) GWh ,9 Net satış tutarı Bin TL ,5 Ortalama birim üretim maliyeti Kr/kWh 15,69 14,15 16,04 22,51 28,25 5,74 25,5 Ortalama birim satış maliyeti Kr/kWh 15,77 14,26 16,17 22,65 28,38 5,73 25,3 Ortalama birim satış fiyatı Kr/kWh 16,01 15,24 18,73 24,18 28,63 4,45 18,4 Stoklar : Malzeme Bin TL ,2 Diğer stoklar Bin TL Memur ( Ortalama) Kişi (1) (33,3) Sözleşmeli ( Ortalama) Kişi ,9 İşçi ( Ortalama) Kişi (17) (7,9) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (537) (3,1) Cari yıla ilişkin : - Memurlar için yapılan giderler Bin TL (47) (25,0) - Memur başına düşen aylık ortalama gid. TL ,5 - Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,7 - Sözleşmeli başına düşen aylık ort.gider TL ,7 - İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,6 - İşçi başına düşen aylık ortalama gider TL ,2 Dönem karına iliş.vergi ve diğer yas.ykm. Bin TL (9.692) (64,5) Tahakkuk eden vergiler Bin TL (23.026) (68,5) GSYIH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL (59.340) (57,5) GSYIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (72.674) (59,6) GSMIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (72.674) (59,6) Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar yönünden) % ,4 42,7 8,0 (34,7) (81,3) Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % ,3 39,0 13,6 (25,4) (65,1) Ekonomik karlılık % ,0 18,0 6,2 (11,8) (65,6) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (64.062) (80,4) Dönem kârı veya zararı Bin TL (46.256) (63,5) Bilanço karı veya zararı Bin TL (36.565) (15,5) II

9 EÜAŞ ın bağlı ortaklığı olan HEAŞ ın sermayesi 50 bin TL olup, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, HEAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi için tarihinde çıkılan ilana göre iki firma teklif vermiş, denetim tarihi (Mayıs 2013) itibariyle, tarih ve sayılı Resmi Gazete de, tarih ve 2013/94 Karar No lu Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı yayınlanmış olup satış ile ilgili prosedürün gerçekleşmesinin beklendiği görülmüştür sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin, tarih ve 5496 sayılı Kanun ile eklenen 4 üncü fıkrası gereği, özelleştirme programına alınmış olan HEAŞ ın ETKB ve EÜAŞ ile ilgisi devam etmekte olup, özelleştirmeye hazırlama ve özelleştirilme ile personele ilişkin işlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 5496 sayılı Kanun ile eklenen geçici 9 ve 10 uncu maddelerinde; ile tarihleri arası fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanacağı geçiş dönemi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) tarafından, bünyesindeki portföy üretim şirketleri (Bağlı ortaklıklar dahil) adına elektrik dağıtım şirketi ile ayrı ayrı olmak üzere geçiş dönemince geçerli olacak elektrik satış anlaşmaları (ESA) imzalanmıştır. Bu kapsamda HEAŞ, 2012 yılında ürettiği net GWh li elektrik enerjisini, satış anlaşmaları çerçevesinde elektrik dağıtım şirketlerine ve doğrudan PMUM a satmıştır. Üretilen enerjinin ortalama üretim maliyeti 28,25 Kr/kWh, satış maliyeti 28,38 Kr/kWh, ticari maliyeti 28,42Kr/kWh olmuş, satış fiyatı ise 28,63 Kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. Şirkette, 35 i memur ve sözleşmeli, 199 u işçi olmak üzere ortalama 234 kişi çalışmıştır. Bilanço büyüklüğü 476,9 milyon TL olan Şirket, 2012 yılı faaliyet döneminde 15,6 milyon TL faaliyet kârı, 26,6 milyon TL dönem kârı elde etmiştir. Hamitabat Kombine Çevrim Santrali, yılları arasında devreye alınmış olan her biri 92 MW gücünde 8 adet gaz türbini ile 96 MW gücünde 4 adet buhar türbini olmak üzere 12 üniteden oluşmaktadır. Santralin MW olan toplam kurulu gücü, yapılan revizyonlar neticesinde 6 adet gaz türbininde 6 şar MW lık güç artışı sağlanmak suretiyle MW a yükselmiş ve bu durum tarihinde lisansına kaydedilmiştir. III

10 Santralin, her bir ünitenin yıllık saat çalışma esasına göre belirlenen teorik üretim miktarı GWh olmakla birlikte, 2011 yılında fiili olarak yıllık toplam saat çalışmaya karşılık GWh lık brüt üretim gerçekleşmiştir. Buna göre üretim miktarı yönünden kapasite kullanım oranı %62,9 olmuştur. Termik santrallerde birçok verimlilik göstergesi olmakla birlikte temel verimlilik göstergesi; 1 kwh enerji üretmek için kullanılan ısı miktarını belirten özgül ısı tüketimi, diğer bir ifadeyle termik verimdir. En son ünitesi 1989 yılında devreye alınmış olan Hamitabat santrali ünitelerinin dizayn termik verim değeri %47,3 olup, cari yılda bu oran %44,69 olmuştur. Santralin cari yıl özgül ısı tüketimi, önceki yıla göre %0,7 oranında artarak kcal/kwh seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan doğal gaz kombine çevrim santrallerindeki teknolojik gelişmeler neticesinde bu tip santrallerdeki güncel termik verim değerleri %60 ları aşmış durumdadır. Önceki yıllarda Hamitabat santralinde A, B ve D bloklarındaki 6 ünite gaz türbininde model yükseltme işlemi yapılmış olup, kalan C bloğundaki eski tip gaz türbinleri, yenilenen gaz türbinlerinden çıkan eski parçaların değerlendirilmesi için orijinal dizayn modelinde işletilmektedir. Santrale ait 4 adet türbinin çalışma saatleri revizyon limit değerlerinin üzerinde bir eşdeğer çalışma saatine ulaşmış olup bu gaz türbinleri revizyonlarının yapılması büyük önem arzetmekte olup, aksi halde küçük arızaların daha büyük ve maliyetlerdeki arızalara dönüşmesi, devre dışı kalınabileceğinden santral emreamade olma zaman ve oranının düşmesi, üretim miktarı ve verimliliğinin azalması gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilecektir. Daha büyük arızalar ve maliyetler zamanla santralın devre dışı kalmasına neden olabileceğinden, revizyon limit değerlerinin üzerinde bir eşdeğer çalışma saatine ulaşmış olan gaz türbinleri revizyonlarının yapılması yönündeki çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Öneriler: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Revizyon limit değerlerinin üzerinde bir eşdeğer işletme saatine ulaşmış olan gaz türbinleri revizyonlarının yapılması yönündeki çalışmaların hızlandırılması (Sayfa: 35), IV

11 2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:13) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde kendi yönetim kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ,38 Türk Lirası dönem kârı ile kapanmış bulunmaktadır. V

12 II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ), TEAŞ ın işletmesi olan Hamitabat Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santralinin, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 95/62 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması ile birlikte, statüsünün 4046 sayılı Kanun çerçevesinde anonim şirkete dönüştürülmesi sonucu kurulmuştur. Şirketin, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca hazırlanan ilk ana sözleşmesi, Lüleburgaz Ticaret Siciline tarih ve 2592 sicil numarası ile tescil edilmiş ve tarih ve 3888 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 97/34 sayılı Kararı ile Santral özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesi kararlaştırılmıştır. Ancak HEAŞ, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 97/T-94 sayılı Kararı doğrultusunda mevcut unvanı korunarak TEAŞ ın bağlı ortaklığı statüsünde yeniden yapılandırılmış, tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ ın üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden teşkilatlandırılması sonucunda ise EÜAŞ ın bağlı ortaklığı olmuş ve bu değişikliklere ilişkin hususların ticaret siciline tescili yapılmıştır. Şirket Ana Sözleşmesinin 3 üncü maddesinde; Şirketin elektrik üretim ve ticareti amacıyla kurulduğu hususu ile faaliyet konuları detaylı bir şekilde yer almıştır. Ayrıca Şirketin 233 sayılı KHK, EÜAŞ Ana Statüsü ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri dışında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Şirket, elektrik enerjisinin üretim ve satış faaliyetlerini, tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile buna ilişkin ikincil mevzuat ve EPDK ca kendisine verilen üretim lisansı çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa nın 165 inci maddesi ve 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM denetiminde bulunan Şirket, 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca denetlenmektedir. Şirkette çalıştırılan personelin özlük ve sosyal hakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bütçe kanunları, Bakanlar Kurulu Kararları, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile bunların ek ve değişiklikleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yürütülmektedir. 1

13 Diğer taraftan Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin, tarih ve 5784 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen (4) üncü fıkrasında; Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıkları özelleştirme programına alınsa bile bunların bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti aynen devam eder. Ancak, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanmalarına yönelik teknik, mali, idari ve hukuki işlemler, personele ilişkin işlemler ve özelleştirilmelerine ilişkin iş ve işlemler, tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak bu kuruluşların ve bu kapsamda oluşturulabilecek yeni anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına aittir. Başbakan bu maddeyle ilgili yetkisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına devredebilir. hükmü yer almaktadır tarih, 6446 sayılı Kanunda, elektrik piyasası yeniden düzenlenmiş, bu Kanunun 30 uncu maddesi ile yukarıda belirtilen düzenleme korunmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınan HEAŞ, 6446 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği, EÜAŞ bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, HEAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi için tarihinde çıkılan ilana göre iki firma teklif vermiş, denetim tarihi (Mayıs 2013) itibariyle, tarih ve sayılı Resmi Gazete de, tarih ve 2013/94 Karar No lu Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı yayınlanmış olup satış ile ilgili prosedürün gerçekleşmesinin beklendiği görülmüştür. B- Teşkilat: 233 sayılı KHK ve Ana Sözleşmesine göre şirketin organları genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler ile genel müdürlükten oluşmaktadır. Şirketin, tarih ve 4-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen teşkilat şeması rapor ekleri (Ek:1) arasına alınmıştır. Şirketin 2012 yılı yapılanmasını gösteren teşkilat şemasına göre; doğrudan genel müdüre hukuk müşavirliği, özel büro şefliği, sağlık servisi ve koruma ve güvenlik amirliği, genel müdür yardımcılığına 4 şube müdürlüğü bağlanmıştır. Teşkilat şemasında şube müdürlüklerine bağlı 4 müdür yardımcılığı ile bunlara bağlı 8 başmühendislik ve 7 şeflik yer almıştır. 2

14 Şirketin sermaye yapısı raporun başlangıcında bulunan çizelgede gösterilmiştir. 233 sayılı KHK nin 26 ncı maddesine göre, bağlı ortaklık genel kurulunun en geç Haziran ayı sonuna kadar toplanması ve Sayıştay raporunu da dikkate alarak karar vermesi gerekmektedir. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı, tarihinde yapılmıştır. 233 sayılı KHK ve Ana Sözleşmede; Şirketin karar organı olan yönetim kurulunun bir başkan ve dört üyeden oluştuğu, genel müdürün aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanı olduğu, genel müdürün ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile yönetim kurulu üyelerinden birinin Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan, diğer üçünün ise ilgili Bakan tarafından 3 yıllık süre için atanacağı, denetçilerin ise ilgili Bakan, Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan ve ana teşekkül genel müdürlüğünce 3 yıllık süre için atanacağı hususları yer almıştır sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 18 inci maddesinde, Şirketin özelleştirme programına alındığı tarihinden itibaren şirket genel müdürü ile yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda, Başbakana teklifte bulunma yetkisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilirken, bu göreve yapılacak atama konusunda Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana 233 sayılı KHK ile verilen yetkiler korunmuştur. Yönetim ve denetim kurulunun oluşumu, üyelerin atanma tarihleri, temsil ettiği kuruluşlar ve diğer özellikleri raporun başlangıcında yer verilen yönetim ve denetim kurulu çizelgelerinde gösterilmiştir. Önceki yıl raporunda da değinildiği gibi anılan çizelgeden de görüleceği üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından atanan 3 yönetim kurulu üyesi ile 1 denetçinin atama işlemleri, tarihinde yapılmış olup Şirketin özelleştirme programına alındığı tarihinden önce gerçekleştirilmiştir. Bir denetçi ise 233 sayılı KHK nin 25 inci maddesine dayanılarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 1893 sayılı Oluru ile atanmış, ancak bu kişi tarih ve 2693 sayılı Bakanlık Oluru ile aynı usulle görevden alınmış ve bu defa aynı kişi 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 233 sayılı KHK nin 25 inci maddesi gereğince, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın tarih ve 2692 sayılı Oluru ile atanmıştır. Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi ile 233 sayılı KHK nin bağlı ortaklık yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin 24 üncü ve denetim kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin 25 inci madde hükümleri uyarınca, Devlet Bakanı ve Başbakan 3

15 Yardımcılığı Makamından alınan tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine üçer yıllık süre için ataması yapılmıştır. Ancak 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; HEAŞ ın özelleştirme programına alındığı tarihinden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Başbakan Onayı ile atama yapılabileceği hükmü yer almıştır. Bu nedenle bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile Hazine Müsteşarlığını temsilen yapılan atama işlemleri mevzuata uymamaktadır. Yönetim kurulu kararlarının hukukiliğinin tartışılmaması için söz konusu atamaların 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine uygun hale getirilmesi önem arz etmekte idi. Bu itibarla; 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereği, HEAŞ ın özelleştirme programına alındığı tarihinden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Başbakan Onayı ile atama yapılabileceğinden, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile Şirketin bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak yapılan atama işlemlerinin, hukuki ve mali sorunlarla karşılaşılmaması için 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine uygun hale getirilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmişti. Şirket tarih ve 1425 sayılı yazı ile durumu EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bildirmiş, EÜAŞ Genel Müdürlüğü de tarih, 9044 sayılı yazısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirmiş, son olarak denetim tarihi (Nisan 2013) itibariyle; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun Özelleştirme başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncu fıkrasında; atama yetkileri de dahil olmak üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bu fıkra kapsamına giren işlemlere ilişkin tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan yetkileri saklıdır. Denilmiş, bu itibarla önceki yıl raporunda değinilen ve yukarıda açıklanan atama ile ilgili yapılan uygulama eksikliğin de giderilmiş olduğu görülmüştür. Şirketin Yönetim Kurulu 2012 yılı içinde 23 toplantı yapmış ve çeşitli konularda 60 adet karar almıştır. HEAŞ ın genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı, tarih ve 2006/8514 sayılı müşterek karar ile atanan genel müdür ve yönetim kurulu başkanının tarih ve 2011/320 sayılı müşterek karar ile görevinden alınarak, EÜAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 24/155 sayılı Kararı ile EÜAŞ Genel 4

16 Müdürlüğünde müşavir kadrosuna atanması ile birlikte boşalan Genel Müdürlüğe; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 2356 sayılı Olur u ile; genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığının boşalması nedeniyle şirket işlerinin aksamadan ve istenilen seviyede yürütülmesi gerekçe gösterilerek, söz konusu göreve yeni bir atama yapılıncaya kadar, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde müşavir kadrosunda görev yapan bir personel, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanmış, tarih ve 520 sayılı Başbakan Olur u ile de Genel Müdür ve Yönetim Kururlu Başkanlığına asaleten ataması yapılmıştır. Diğer taraftan yaklaşık 18 aydır boş bulunan genel müdür yardımcılığı kadrosuna, EÜAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve sayılı kararı ile bir atama yapılmıştır. - Hukuk işleri: Şirketin I sayılı cetvele dahil memur kadrolarında bir adet hukuk müşavirliği kadrosu bulunmaktadır. Bu kadroya atama yapılmamıştır. Şirketin hukuk işleri, kısmi zamanlı hizmet alımı esasına göre çalıştırılan sözleşmeli bir avukat marifetiyle yürütülmektedir. Kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılan avukattan, avukatlık hizmetleri yanında şirket işlerinin gerektirdiği müşavirlik hizmetleri de alınmaktadır. Sözleşme ile çalıştırılan avukat tarafından, inceleme tarihi (Nisan 2013) itibariyle 44 adet dava dosyasının takibinin yapıldığı tespit edilmiştir. Geçmiş yıl denetim raporlarında detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, santralde bulunan dizel jeneratörün kontrol sistemi üzerinde yüklenici firma tarafından yapılan çalışmalar esnasında dizel jeneratörde meydana gelen hasar hakkında EÜAŞ Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen tarih ve 2008/7 sayılı İnceleme Raporu ve tarih ve 2008/13 sayılı Soruşturma Raporu uyarınca, yüklenici firma (NES Jeneratör Mak. Elk. Elek. San. Tic. Ltd. Şti.) aleyhine kusur ve zarar miktarının tespiti ve zararın tazmini hususlarında 2010/319 Talimat ve 2008/340 Esas sayılı dosya ile açılan ve ilk bilirkişi incelemesinde jeneratöre verilen zararda davalının kusurlu olduğu ve zarar miktarının Avro olduğu yönünde rapor verilmiş, dava aşamasında tekrar keşif yapılarak kusur ve zarar yönünden tespit yapılmış ve anılan bilirkişi raporunda zarar hesaplanmadığı için bilirkişilerden ek rapor istenmiş ve tarihli ek raporda, özetle firmanın jeneratörün hasar görmesinden %100 kusurlu olduğu, söz konusu jeneratör tamir edilse bile eski performansını sağlayamayacağı, yenisinin alınması gerektiği ve yenisinin 1,1-1,3 milyon Avro civarında olduğu yer almış, bu bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusuna ilişkin talep miktarının TL olarak ıslah edilmesi istenmiş ve tarihli duruşmada; ıslah dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesine ve sonraki duruşmanın tarihinde yapılmış sonuç 5

17 olarak Islah dilekçesi tebliğe çıkarılmış, davalı şirket adres değiştirmiş olduğundan tebligat geri gelmiş, HMUK 35 inci maddesine göre yeniden tebligat çıkartılmış, davayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği görülmüştür. - Teftiş işleri: Şirketin teftiş işleri, kendisine ait teftiş birimi bulunmadığından, ana teşekkül EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirket, 233 sayılı KHK uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın gözetim ve denetiminde bulunmaktadır. EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Şirketin tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerinin teftişi tarihide başlatılmış ve incelemeler sonucunda tarih ve 7 sayılı cevaplı teftiş raporu düzenlenmiş olup, denetimimiz tarihi (Nisan-2013) itibariyle Şirketin 2012 yılı işlemleri ile ilgili teftişin yapılmadığı görülmüştür. Şirket işlemlerinin periyodik olarak teftişe tabi tutulması gerekli görülmektedir. C- Personel durumu: 1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirketin 2012 yılı personel kadro ve pozisyonları ile ortalama çalışan ve dönem sonu fiili personel sayıları, önceki yıl verileri ile birlikte aşağıdaki çizelgededir Çalışan personel Çalışan personel Personel Yıl Norm Program Yıl Ortalama sonu kadro kadro Ortalama sonu kişi kişi sayı sayı kişi kişi A Memurlar 1 - Genel idari hizmetler Teknik hizmetler Toplam ( A ) B Sözleşmeliler sayılı KHK ye göre çalışanlar Toplam ( B ) C İşçiler 1 - Sürekli işçiler (Kapsam içi) Geçici işçiler Toplam ( C ) Genel toplam ( A+B+C ) Yüklenici işçileri Şirketin, 2012 yılı sonu itibariyle 399 sayılı KHK ye göre ihdas edilmiş I sayılı 6

18 cetvelde 9 memur kadrosu, II sayılı cetvelde 55 sözleşmeli personel pozisyonu ve 322 daimi işçi pozisyonu olmak üzere, toplam 386 personel kadro ve pozisyonu bulunmaktadır yılı sonu itibariyle Şirketin 9 memur kadrosundan 7 si, 55 sözleşmeli pozisyonundan ise 21 i boştur. Yıl içerisinde, 1memur naklen tayin, 4 sözleşmeli personel açıktan tayin ve 1 sözleşmeli personelde başka bir bağlı ortaklıktan geçiş suretiyle Şirkete gelmişlerdir. Diğer taraftan raporun ekinde (Ek:4) yer alan çizelgeden de görüleceği üzere 2012 yılında 28 emekli, 3 ölüm olmak üzere 31 kişi işten ayrılmış, buna karşılık 2012 yılı içinde açıktan tayin suretiyle 10 işçi alımı yapılmıştır. Şirketin tarihide özelleştirme programına alınmasının da etkisiyle, daha önceden de çok sayıda olan müdür, mühendis, şef ve memur kadro ve pozisyonlarının boş olması ile deneyim sahibi yetişmiş işçi personelin emekliye ayrılması, teknik ve idari personel eksikliği nedeniyle şirket çalışmalarında sıkıntıya neden olmakta, personelin hizmet içi eğitimi ve deneyim kazanmasını engellemekte, diğer taraftan özelleştirme süreci mevcut çalışanların da motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir tarihlerini kapsayan 14 ncü dönem toplu iş sözleşmesi gereği işçilerin yıllık izinlerini kullanmadıkları takdirde ücretli izin haklarının emekli olurken nakit olarak ödenmesi gerekmektedir. İşçilerin yıllık izinlerinin zamanında kullandırılmaması, çalışanların beden ve ruh sağlığını olumsuz etkilemesinin yanında, yıllar itibariyle birikmiş ücretsiz izin haklarının emekli olurken nakit olarak ödenmesi halinde kuruluşa önemli bir mali yük getirmektedir. Nitekim yapılan incelemelerde denetim tarihi (Nisan -2013) itibariyle 40 işçinin kullanmadığı, 31ile 90 gün arasında birikmiş izinlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışanların beden ve ruh sağlığının olumsuz etkilenmesinin ve birikmiş izin ücretleri nedeniyle ortaya çıkan kaynak ihtiyacının getirdiği mali yüklerin önlenmesi için yıllık ücretli izinlerin zamanında kullandırılarak, izin birikimlerine meydan verilmemesi önerilir yılında çalışan ortalama personel sayısı, önceki yıla göre %5 oranında azalarak 234 kişi olmuştur. Bunun 2 si memur, 33 ü sözleşmeli ve 199 u da işçi statüsündeki personelden oluşmaktadır yılı sonu itibariyle Şirkette, 2 memur, 34 sözleşmeli ve 195 işçi olmak üzere toplam 231 kişi çalışmıştır. 7

19 Personelin servislere dağılımı ve 2012 yılı içindeki hareketini önceki yıl verileriyle birlikte gösteren çizelgelere, raporun ekleri (Ek: 2, 3, 4) arasında yer verilmiştir. Ayrıca, yıl içerisinde muhtelif hizmet işleri ile ilgili olarak ortalama 90 yüklenici işçisi çalışmıştır. 2- Personele yapılan harcamalar: Şirket personeli için 2012 yılında yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 8

20 Personele yapılan harcamalar Harcanan Harcanan Geçmiş yıllar. Toplam Kişi başına Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari yıl ilgili ödeme Toplam Kişi başına harcama ayda düşen son durumu ücretler ödemeler giderler toplamı ve geri alışlar harcama ayda düşen Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL A- Yön.kurulu üyeleri ve denetçiler (kuruluş dışı) B- Memurlar C- Sözleşmeli personel D- İşçiler Genel toplam(a+b+c+d) Geçen yıl toplamı Fark (3.082) (80) (940) (537) 9

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU

KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1984 tarih ve 4046

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup Rapor

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ

SİRKÜLER. TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 03.07.2015 SAYI : 2015 / 07 / 1 KONU : Kurumlar Vergisi Kanununa ilişkin 2015/7910 sayılı BKK ÖZETİ : BKK da 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ 10.03.2017/39-1 AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNE KONU HARCAMA KALEMLERİ GENİŞLETİLDİ ÖZET : 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 01.01.2014 30.09.2014 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1.1-) Konu Türkiye Golf Federasyonu nun 01.01.2014 30.09.2014 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanun, Bağımsız

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.Ocak.2010-20.Mayıs.2010 DÖNEMİ MALİ TABLOLARI AKTİF MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2010 20.05.2010 DÖNEMİNE AİT AYRINTILI BİLÂNÇOSU

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2015 YILI BİLANÇO- GELİR TABLOSU 2016 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2016 SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:32/2015 KIBRIS TÜRK SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU 2015 MALİ YILI BÜTÇE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 15 Haziran 2015 tarihli Altmışaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu 2015 Mali Yılı Bütçe Yasası Anayasanın

Detaylı

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI

ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT İŞLERİN ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ 1 Amaç ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE

SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE SAKARYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MALİ TABLOLAR VE TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI ODA VE İKTİSADİ İŞLETME BİLANÇOLAR- GELİR TABLOLARI, 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE VE DİP NOTLAR 31.01.2015 SAKARYA SERBEST

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MUŞ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ekonomik sınıflama bazında bütçenin oransal dağılımı harcama durumu hizmet transferi 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. hiz met transferi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Şirket Raporu 14 Haziran 2017

Şirket Raporu 14 Haziran 2017 Şirket Raporu 14 Haziran 2017 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (AKENR) Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. nin ( Şirket veya Akenerji ) fiili faaliyet konusu; elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

DENETĐM KURULU RAPORU

DENETĐM KURULU RAPORU TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH FENCING FEDERATION 2011 YILI DENETĐM KURULU RAPORU Sayfa 1 / 11 TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU 01.01.2011 31.12.2011 DENETĐM KURULU RAPORU 1-GĐRĐŞ Đşbu Denetim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı