HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

3 Bağlı ortaklığın unvanı : Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Merkezi Bağlı olduğu kuruluş : Lüleburgaz-Kırklareli : Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Sermaye durumu (*) Ortaklar Taahhüt edilen Ödenen TL (%) TL 1-Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) , Gerçek kişiler ,08 40 Toplam , (*) EÜAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı gereği, Ocak ayında gerçek kişilere ait paylar EÜAŞ a devredilerek pay defterine işlenmiştir.

4 Karar organı (Yönetim kurulu) Karar Temsil ettiği Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı Bakanlık Kuruluştaki görevi Başlama Ayrılma görevi veya Kuruluş veya mesleği tarihi tarihi 1- Başkan İbrahim KAPUSUZ HEAŞ Genel Müdür V HEAŞ Genel Müdür Üye Mehmet ÜZER EÜAŞ MTA Genel Müdürü Üye Osman KARA EÜAŞ 4 - Üye Mehmet Hamdi YILDIRIM EÜAŞ ETKB Özel Kalem Müdürü ETBK Maden İşleri Genel Müdürü Üye İlker TOKAY EÜAŞ Hazine Gen. Müd. Yrd Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Devam ediyor Denetçiler Denetim Temsil ettiği Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı Bakanlık Kuruluştaki görevi Başlama Ayrılma görevi veya Kuruluş veya mesleği tarihi tarihi 1 - Denetçi Mithat AHLATCI EÜAŞ Özel Sektör Devam ediyor 2 - Denetçi Mithat YÜKSEL EÜAŞ EÜAŞ Daire Bşk Denetçi Ömer Faruk GÜNGÖRDÜ " " " EÜAŞ Hazine Gen. Müd. Yrd Devam ediyor Devam ediyor

5 KISALTMALAR BOTAŞ : Boru Hatları ile Taşıma A.Ş. dd: Devre dışı DGKÇS: Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı DSİ: Devlet Su İşleri EPDK: Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu ESA: Elektrik Satış Anlaşması ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EOH: Eşdeğer İşletme/Çalışma Saati EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi EÜT : Elektrik Üretim Tesisleri GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GWh:Gigawatt saat (1 milyar watt saat) KAMU-İŞ: Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası KÇGT: Kombine Çevrim Gaz Türbini KHK: Kanun Hükmünde Kararname KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kr: Kuruş kva: Kilo volt amper (Bin volt amper) kwh: Kilowatt saat (Bin watt saat) MWh: Megawatt saat (1 milyon watt saat) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Sm 3 : 1atmosfer (1,01325 bar) basınç ve 15 0C koşulundaki gaz hacmi SKHKKY : Sanayi Kaynaklı Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumu TES-İŞ: Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi TL: Türk Lirası TS: Termik Santral YAL : Yük alma talimatı YAT : Yük atma talimatı ITM : Yük Tevzii Merkezi YPK: Yüksek Planlama Kurulu

6 İÇİNDEKİLER Sayfa I. TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 2 C- Personel durumu 6 III. MALİ BÜNYE 12 A- Mali durum 12 B- Mali sonuçlar 16 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 19 A- Giderler 20 B- Tedarik işleri 23 C- Üretim ve maliyetler 27 D- Pazarlama 42 E- Sigorta işleri 44 F- İşletme sonuçları 44 G- İştirakler 47 H- Yatırımlar 47 V. BİLANÇO 53 - Aktif 53 - Pasif 62 VI. GELİR TABLOSU 70 VII. EKLER 79

7 I. TOPLU BAKIŞ Mülga Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü (TEK) Yatırım Programına alınan Hamitabat Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Projesi, 1984 yılında 6 ünite olarak ABB (ASEA-İsveç-BROWN BOVERİ COMPANY-Almanya ortak girişimi)-enka Konsorsiyumuna ihale edilmiş, ancak 1986 yılında yapılan tevsii ile santralin ünite sayısı 12 ye çıkarılmıştır. Her birisi 92 MW gücünde 8 adet gaz türbini ve 96 MW gücünde 4 adet buhar türbini olmak üzere 12 ünitesi bulunan ve kurulu gücü toplamı MW olan santralin, ilk ünitesi tarihinde, son ünite ise tarihinde devreye alınmıştır. Mülga TEK e bağlı işletme müdürlüğü statüsünde çalışmaya başlayan Santral, tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK in iki ayrı şirket şeklinde yeniden yapılandırılması sonucunda, Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ)'ın işletmesi olmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nun tarih ve 95/62 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamı ve programına alınması ile birlikte Santralin statüsü, ÖİB tarafından Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ) unvanı ile bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. Şirketin, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca hazırlanan ana sözleşmesi, Lüleburgaz Ticaret Sicil Memurluğunda, tarih ve 2592 sicil numarası ile tescil edilmiş ve tarih ve 3888 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. ÖYK nın tarih ve 97/34 sayılı Kararı ile Santral özelleştirme kapsam ve programından çıkarılmıştır. Anılan kararda Santralin eski statüsüne iadesi de yer almıştır. Ancak Santral, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 97/T-94 sayılı Kararı doğrultusunda, mevcut unvanı ile TEAŞ ın bağlı ortaklığı şeklinde yeniden yapılandırılmış, daha sonra tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ ın üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden teşkilatlandırılması sonucunda da EÜAŞ ın bağlı ortaklığı olmuştur. Bu hususlara ilişkin değişikliklerin ilgili ticaret siciline tescili yapılmıştır. Diğer taraftan HEAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Şirketin son beş yıllık faaliyetine ilişkin bazı değerler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. I

8 Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl Artış veya azalış farkı (%) Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,1 Yabancı kaynaklar Bin TL ,1 Finansman giderleri Bin TL (5.563) (66,4) Maddi duran varlıklar (Edinme değeri) Bin TL ,02 Maddi duran varlıklar birikmiş amort. Bin TL ,6 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ,9 Yatırımların gerçekleşme oranı (Nakdi) % ,0 Tüm alım tutarı Bin TL ,7 Satın alınan doğal gaz miktarı Bin Sm ,1 Satın alınan doğal gaz tutarı Bin TL ,4 Santralın kurulu gücü MW Kapasiteden yararlanma oranı % ,7 Toplam üretim maliyeti Bin TL ,0 Üretilen elektrik enerjisi (Brüt) GWh ,8 Satılan elektrik enerjisi ( Net) GWh ,9 Net satış tutarı Bin TL ,5 Ortalama birim üretim maliyeti Kr/kWh 15,69 14,15 16,04 22,51 28,25 5,74 25,5 Ortalama birim satış maliyeti Kr/kWh 15,77 14,26 16,17 22,65 28,38 5,73 25,3 Ortalama birim satış fiyatı Kr/kWh 16,01 15,24 18,73 24,18 28,63 4,45 18,4 Stoklar : Malzeme Bin TL ,2 Diğer stoklar Bin TL Memur ( Ortalama) Kişi (1) (33,3) Sözleşmeli ( Ortalama) Kişi ,9 İşçi ( Ortalama) Kişi (17) (7,9) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (537) (3,1) Cari yıla ilişkin : - Memurlar için yapılan giderler Bin TL (47) (25,0) - Memur başına düşen aylık ortalama gid. TL ,5 - Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,7 - Sözleşmeli başına düşen aylık ort.gider TL ,7 - İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,6 - İşçi başına düşen aylık ortalama gider TL ,2 Dönem karına iliş.vergi ve diğer yas.ykm. Bin TL (9.692) (64,5) Tahakkuk eden vergiler Bin TL (23.026) (68,5) GSYIH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL (59.340) (57,5) GSYIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (72.674) (59,6) GSMIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (72.674) (59,6) Faaliyet karlılığı (Öz kaynaklar yönünden) % ,4 42,7 8,0 (34,7) (81,3) Mali karlılık (Öz kaynaklar yönünden) % ,3 39,0 13,6 (25,4) (65,1) Ekonomik karlılık % ,0 18,0 6,2 (11,8) (65,6) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL (64.062) (80,4) Dönem kârı veya zararı Bin TL (46.256) (63,5) Bilanço karı veya zararı Bin TL (36.565) (15,5) II

9 EÜAŞ ın bağlı ortaklığı olan HEAŞ ın sermayesi 50 bin TL olup, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, HEAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi için tarihinde çıkılan ilana göre iki firma teklif vermiş, denetim tarihi (Mayıs 2013) itibariyle, tarih ve sayılı Resmi Gazete de, tarih ve 2013/94 Karar No lu Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı yayınlanmış olup satış ile ilgili prosedürün gerçekleşmesinin beklendiği görülmüştür sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin, tarih ve 5496 sayılı Kanun ile eklenen 4 üncü fıkrası gereği, özelleştirme programına alınmış olan HEAŞ ın ETKB ve EÜAŞ ile ilgisi devam etmekte olup, özelleştirmeye hazırlama ve özelleştirilme ile personele ilişkin işlemleri, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun 5496 sayılı Kanun ile eklenen geçici 9 ve 10 uncu maddelerinde; ile tarihleri arası fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanacağı geçiş dönemi olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) tarafından, bünyesindeki portföy üretim şirketleri (Bağlı ortaklıklar dahil) adına elektrik dağıtım şirketi ile ayrı ayrı olmak üzere geçiş dönemince geçerli olacak elektrik satış anlaşmaları (ESA) imzalanmıştır. Bu kapsamda HEAŞ, 2012 yılında ürettiği net GWh li elektrik enerjisini, satış anlaşmaları çerçevesinde elektrik dağıtım şirketlerine ve doğrudan PMUM a satmıştır. Üretilen enerjinin ortalama üretim maliyeti 28,25 Kr/kWh, satış maliyeti 28,38 Kr/kWh, ticari maliyeti 28,42Kr/kWh olmuş, satış fiyatı ise 28,63 Kr/kWh olarak gerçekleşmiştir. Şirkette, 35 i memur ve sözleşmeli, 199 u işçi olmak üzere ortalama 234 kişi çalışmıştır. Bilanço büyüklüğü 476,9 milyon TL olan Şirket, 2012 yılı faaliyet döneminde 15,6 milyon TL faaliyet kârı, 26,6 milyon TL dönem kârı elde etmiştir. Hamitabat Kombine Çevrim Santrali, yılları arasında devreye alınmış olan her biri 92 MW gücünde 8 adet gaz türbini ile 96 MW gücünde 4 adet buhar türbini olmak üzere 12 üniteden oluşmaktadır. Santralin MW olan toplam kurulu gücü, yapılan revizyonlar neticesinde 6 adet gaz türbininde 6 şar MW lık güç artışı sağlanmak suretiyle MW a yükselmiş ve bu durum tarihinde lisansına kaydedilmiştir. III

10 Santralin, her bir ünitenin yıllık saat çalışma esasına göre belirlenen teorik üretim miktarı GWh olmakla birlikte, 2011 yılında fiili olarak yıllık toplam saat çalışmaya karşılık GWh lık brüt üretim gerçekleşmiştir. Buna göre üretim miktarı yönünden kapasite kullanım oranı %62,9 olmuştur. Termik santrallerde birçok verimlilik göstergesi olmakla birlikte temel verimlilik göstergesi; 1 kwh enerji üretmek için kullanılan ısı miktarını belirten özgül ısı tüketimi, diğer bir ifadeyle termik verimdir. En son ünitesi 1989 yılında devreye alınmış olan Hamitabat santrali ünitelerinin dizayn termik verim değeri %47,3 olup, cari yılda bu oran %44,69 olmuştur. Santralin cari yıl özgül ısı tüketimi, önceki yıla göre %0,7 oranında artarak kcal/kwh seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan doğal gaz kombine çevrim santrallerindeki teknolojik gelişmeler neticesinde bu tip santrallerdeki güncel termik verim değerleri %60 ları aşmış durumdadır. Önceki yıllarda Hamitabat santralinde A, B ve D bloklarındaki 6 ünite gaz türbininde model yükseltme işlemi yapılmış olup, kalan C bloğundaki eski tip gaz türbinleri, yenilenen gaz türbinlerinden çıkan eski parçaların değerlendirilmesi için orijinal dizayn modelinde işletilmektedir. Santrale ait 4 adet türbinin çalışma saatleri revizyon limit değerlerinin üzerinde bir eşdeğer çalışma saatine ulaşmış olup bu gaz türbinleri revizyonlarının yapılması büyük önem arzetmekte olup, aksi halde küçük arızaların daha büyük ve maliyetlerdeki arızalara dönüşmesi, devre dışı kalınabileceğinden santral emreamade olma zaman ve oranının düşmesi, üretim miktarı ve verimliliğinin azalması gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilecektir. Daha büyük arızalar ve maliyetler zamanla santralın devre dışı kalmasına neden olabileceğinden, revizyon limit değerlerinin üzerinde bir eşdeğer çalışma saatine ulaşmış olan gaz türbinleri revizyonlarının yapılması yönündeki çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Öneriler: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Revizyon limit değerlerinin üzerinde bir eşdeğer işletme saatine ulaşmış olan gaz türbinleri revizyonlarının yapılması yönündeki çalışmaların hızlandırılması (Sayfa: 35), IV

11 2-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:13) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde kendi yönetim kurulunda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ,38 Türk Lirası dönem kârı ile kapanmış bulunmaktadır. V

12 II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat: Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (HEAŞ), TEAŞ ın işletmesi olan Hamitabat Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santralinin, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 95/62 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması ile birlikte, statüsünün 4046 sayılı Kanun çerçevesinde anonim şirkete dönüştürülmesi sonucu kurulmuştur. Şirketin, 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesi uyarınca hazırlanan ilk ana sözleşmesi, Lüleburgaz Ticaret Siciline tarih ve 2592 sicil numarası ile tescil edilmiş ve tarih ve 3888 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 97/34 sayılı Kararı ile Santral özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak eski statüsüne iadesi kararlaştırılmıştır. Ancak HEAŞ, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 97/T-94 sayılı Kararı doğrultusunda mevcut unvanı korunarak TEAŞ ın bağlı ortaklığı statüsünde yeniden yapılandırılmış, tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ ın üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden teşkilatlandırılması sonucunda ise EÜAŞ ın bağlı ortaklığı olmuş ve bu değişikliklere ilişkin hususların ticaret siciline tescili yapılmıştır. Şirket Ana Sözleşmesinin 3 üncü maddesinde; Şirketin elektrik üretim ve ticareti amacıyla kurulduğu hususu ile faaliyet konuları detaylı bir şekilde yer almıştır. Ayrıca Şirketin 233 sayılı KHK, EÜAŞ Ana Statüsü ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri dışında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir. Şirket, elektrik enerjisinin üretim ve satış faaliyetlerini, tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile buna ilişkin ikincil mevzuat ve EPDK ca kendisine verilen üretim lisansı çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa nın 165 inci maddesi ve 3346 sayılı Kanun hükümlerine göre TBMM denetiminde bulunan Şirket, 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca denetlenmektedir. Şirkette çalıştırılan personelin özlük ve sosyal hakları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı KHK, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, bütçe kanunları, Bakanlar Kurulu Kararları, Yüksek Planlama Kurulu kararları ile bunların ek ve değişiklikleri ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yürütülmektedir. 1

13 Diğer taraftan Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin, tarih ve 5784 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen (4) üncü fıkrasında; Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak, işletme ve işletme birimleri ile varlıkları özelleştirme programına alınsa bile bunların bağlı oldukları Bakanlık veya kurumları ile ilgileri ve mülkiyetinin bağlı bulundukları kurum ve/veya kuruluşlara aidiyeti aynen devam eder. Ancak, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanmalarına yönelik teknik, mali, idari ve hukuki işlemler, personele ilişkin işlemler ve özelleştirilmelerine ilişkin iş ve işlemler, tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak bu kuruluşların ve bu kapsamda oluşturulabilecek yeni anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ve genel müdürlükleri ile yapılacak atamalar ve bu görevlerden alınma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına aittir. Başbakan bu maddeyle ilgili yetkisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına devredebilir. hükmü yer almaktadır tarih, 6446 sayılı Kanunda, elektrik piyasası yeniden düzenlenmiş, bu Kanunun 30 uncu maddesi ile yukarıda belirtilen düzenleme korunmuştur. Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2010/90 sayılı Kararı ile yeniden özelleştirme kapsam ve programına alınan HEAŞ, 6446 sayılı Kanunun 18 inci maddesi gereği, EÜAŞ bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, HEAŞ ın %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesi için tarihinde çıkılan ilana göre iki firma teklif vermiş, denetim tarihi (Mayıs 2013) itibariyle, tarih ve sayılı Resmi Gazete de, tarih ve 2013/94 Karar No lu Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararı yayınlanmış olup satış ile ilgili prosedürün gerçekleşmesinin beklendiği görülmüştür. B- Teşkilat: 233 sayılı KHK ve Ana Sözleşmesine göre şirketin organları genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler ile genel müdürlükten oluşmaktadır. Şirketin, tarih ve 4-13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen teşkilat şeması rapor ekleri (Ek:1) arasına alınmıştır. Şirketin 2012 yılı yapılanmasını gösteren teşkilat şemasına göre; doğrudan genel müdüre hukuk müşavirliği, özel büro şefliği, sağlık servisi ve koruma ve güvenlik amirliği, genel müdür yardımcılığına 4 şube müdürlüğü bağlanmıştır. Teşkilat şemasında şube müdürlüklerine bağlı 4 müdür yardımcılığı ile bunlara bağlı 8 başmühendislik ve 7 şeflik yer almıştır. 2

14 Şirketin sermaye yapısı raporun başlangıcında bulunan çizelgede gösterilmiştir. 233 sayılı KHK nin 26 ncı maddesine göre, bağlı ortaklık genel kurulunun en geç Haziran ayı sonuna kadar toplanması ve Sayıştay raporunu da dikkate alarak karar vermesi gerekmektedir. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin genel kurul toplantısı, tarihinde yapılmıştır. 233 sayılı KHK ve Ana Sözleşmede; Şirketin karar organı olan yönetim kurulunun bir başkan ve dört üyeden oluştuğu, genel müdürün aynı zamanda yönetim kurulunun da başkanı olduğu, genel müdürün ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile yönetim kurulu üyelerinden birinin Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan, diğer üçünün ise ilgili Bakan tarafından 3 yıllık süre için atanacağı, denetçilerin ise ilgili Bakan, Hazine Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan ve ana teşekkül genel müdürlüğünce 3 yıllık süre için atanacağı hususları yer almıştır sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 18 inci maddesinde, Şirketin özelleştirme programına alındığı tarihinden itibaren şirket genel müdürü ile yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda, Başbakana teklifte bulunma yetkisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına verilirken, bu göreve yapılacak atama konusunda Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana 233 sayılı KHK ile verilen yetkiler korunmuştur. Yönetim ve denetim kurulunun oluşumu, üyelerin atanma tarihleri, temsil ettiği kuruluşlar ve diğer özellikleri raporun başlangıcında yer verilen yönetim ve denetim kurulu çizelgelerinde gösterilmiştir. Önceki yıl raporunda da değinildiği gibi anılan çizelgeden de görüleceği üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından atanan 3 yönetim kurulu üyesi ile 1 denetçinin atama işlemleri, tarihinde yapılmış olup Şirketin özelleştirme programına alındığı tarihinden önce gerçekleştirilmiştir. Bir denetçi ise 233 sayılı KHK nin 25 inci maddesine dayanılarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 1893 sayılı Oluru ile atanmış, ancak bu kişi tarih ve 2693 sayılı Bakanlık Oluru ile aynı usulle görevden alınmış ve bu defa aynı kişi 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ve 233 sayılı KHK nin 25 inci maddesi gereğince, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın tarih ve 2692 sayılı Oluru ile atanmıştır. Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazısında; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi ile 233 sayılı KHK nin bağlı ortaklık yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin 24 üncü ve denetim kurulu üyelerinin atanmasına ilişkin 25 inci madde hükümleri uyarınca, Devlet Bakanı ve Başbakan 3

15 Yardımcılığı Makamından alınan tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine üçer yıllık süre için ataması yapılmıştır. Ancak 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; HEAŞ ın özelleştirme programına alındığı tarihinden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Başbakan Onayı ile atama yapılabileceği hükmü yer almıştır. Bu nedenle bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile Hazine Müsteşarlığını temsilen yapılan atama işlemleri mevzuata uymamaktadır. Yönetim kurulu kararlarının hukukiliğinin tartışılmaması için söz konusu atamaların 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine uygun hale getirilmesi önem arz etmekte idi. Bu itibarla; 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereği, HEAŞ ın özelleştirme programına alındığı tarihinden sonra yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının teklifi ve Başbakan Onayı ile atama yapılabileceğinden, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının tarih ve 2011/636 sayılı Olur ile Şirketin bir yönetim ve bir denetim kurulu üyeliğine, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi olarak yapılan atama işlemlerinin, hukuki ve mali sorunlarla karşılaşılmaması için 4628 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine uygun hale getirilmesi hususunda ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmişti. Şirket tarih ve 1425 sayılı yazı ile durumu EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bildirmiş, EÜAŞ Genel Müdürlüğü de tarih, 9044 sayılı yazısı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına intikal ettirmiş, son olarak denetim tarihi (Nisan 2013) itibariyle; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun Özelleştirme başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncu fıkrasında; atama yetkileri de dahil olmak üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın bu fıkra kapsamına giren işlemlere ilişkin tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan yetkileri saklıdır. Denilmiş, bu itibarla önceki yıl raporunda değinilen ve yukarıda açıklanan atama ile ilgili yapılan uygulama eksikliğin de giderilmiş olduğu görülmüştür. Şirketin Yönetim Kurulu 2012 yılı içinde 23 toplantı yapmış ve çeşitli konularda 60 adet karar almıştır. HEAŞ ın genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığı, tarih ve 2006/8514 sayılı müşterek karar ile atanan genel müdür ve yönetim kurulu başkanının tarih ve 2011/320 sayılı müşterek karar ile görevinden alınarak, EÜAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve 24/155 sayılı Kararı ile EÜAŞ Genel 4

16 Müdürlüğünde müşavir kadrosuna atanması ile birlikte boşalan Genel Müdürlüğe; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının tarih ve 2356 sayılı Olur u ile; genel müdür ve yönetim kurulu başkanlığının boşalması nedeniyle şirket işlerinin aksamadan ve istenilen seviyede yürütülmesi gerekçe gösterilerek, söz konusu göreve yeni bir atama yapılıncaya kadar, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde müşavir kadrosunda görev yapan bir personel, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince vekaleten atanmış, tarih ve 520 sayılı Başbakan Olur u ile de Genel Müdür ve Yönetim Kururlu Başkanlığına asaleten ataması yapılmıştır. Diğer taraftan yaklaşık 18 aydır boş bulunan genel müdür yardımcılığı kadrosuna, EÜAŞ Yönetim Kurulunun tarih ve sayılı kararı ile bir atama yapılmıştır. - Hukuk işleri: Şirketin I sayılı cetvele dahil memur kadrolarında bir adet hukuk müşavirliği kadrosu bulunmaktadır. Bu kadroya atama yapılmamıştır. Şirketin hukuk işleri, kısmi zamanlı hizmet alımı esasına göre çalıştırılan sözleşmeli bir avukat marifetiyle yürütülmektedir. Kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılan avukattan, avukatlık hizmetleri yanında şirket işlerinin gerektirdiği müşavirlik hizmetleri de alınmaktadır. Sözleşme ile çalıştırılan avukat tarafından, inceleme tarihi (Nisan 2013) itibariyle 44 adet dava dosyasının takibinin yapıldığı tespit edilmiştir. Geçmiş yıl denetim raporlarında detaylı bir şekilde açıklandığı üzere, santralde bulunan dizel jeneratörün kontrol sistemi üzerinde yüklenici firma tarafından yapılan çalışmalar esnasında dizel jeneratörde meydana gelen hasar hakkında EÜAŞ Teftiş Kurulu tarafından düzenlenen tarih ve 2008/7 sayılı İnceleme Raporu ve tarih ve 2008/13 sayılı Soruşturma Raporu uyarınca, yüklenici firma (NES Jeneratör Mak. Elk. Elek. San. Tic. Ltd. Şti.) aleyhine kusur ve zarar miktarının tespiti ve zararın tazmini hususlarında 2010/319 Talimat ve 2008/340 Esas sayılı dosya ile açılan ve ilk bilirkişi incelemesinde jeneratöre verilen zararda davalının kusurlu olduğu ve zarar miktarının Avro olduğu yönünde rapor verilmiş, dava aşamasında tekrar keşif yapılarak kusur ve zarar yönünden tespit yapılmış ve anılan bilirkişi raporunda zarar hesaplanmadığı için bilirkişilerden ek rapor istenmiş ve tarihli ek raporda, özetle firmanın jeneratörün hasar görmesinden %100 kusurlu olduğu, söz konusu jeneratör tamir edilse bile eski performansını sağlayamayacağı, yenisinin alınması gerektiği ve yenisinin 1,1-1,3 milyon Avro civarında olduğu yer almış, bu bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusuna ilişkin talep miktarının TL olarak ıslah edilmesi istenmiş ve tarihli duruşmada; ıslah dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesine ve sonraki duruşmanın tarihinde yapılmış sonuç 5

17 olarak Islah dilekçesi tebliğe çıkarılmış, davalı şirket adres değiştirmiş olduğundan tebligat geri gelmiş, HMUK 35 inci maddesine göre yeniden tebligat çıkartılmış, davayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği görülmüştür. - Teftiş işleri: Şirketin teftiş işleri, kendisine ait teftiş birimi bulunmadığından, ana teşekkül EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayrıca şirket, 233 sayılı KHK uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın gözetim ve denetiminde bulunmaktadır. EÜAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Şirketin tarihleri arasında gerçekleşen işlemlerinin teftişi tarihide başlatılmış ve incelemeler sonucunda tarih ve 7 sayılı cevaplı teftiş raporu düzenlenmiş olup, denetimimiz tarihi (Nisan-2013) itibariyle Şirketin 2012 yılı işlemleri ile ilgili teftişin yapılmadığı görülmüştür. Şirket işlemlerinin periyodik olarak teftişe tabi tutulması gerekli görülmektedir. C- Personel durumu: 1- Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirketin 2012 yılı personel kadro ve pozisyonları ile ortalama çalışan ve dönem sonu fiili personel sayıları, önceki yıl verileri ile birlikte aşağıdaki çizelgededir Çalışan personel Çalışan personel Personel Yıl Norm Program Yıl Ortalama sonu kadro kadro Ortalama sonu kişi kişi sayı sayı kişi kişi A Memurlar 1 - Genel idari hizmetler Teknik hizmetler Toplam ( A ) B Sözleşmeliler sayılı KHK ye göre çalışanlar Toplam ( B ) C İşçiler 1 - Sürekli işçiler (Kapsam içi) Geçici işçiler Toplam ( C ) Genel toplam ( A+B+C ) Yüklenici işçileri Şirketin, 2012 yılı sonu itibariyle 399 sayılı KHK ye göre ihdas edilmiş I sayılı 6

18 cetvelde 9 memur kadrosu, II sayılı cetvelde 55 sözleşmeli personel pozisyonu ve 322 daimi işçi pozisyonu olmak üzere, toplam 386 personel kadro ve pozisyonu bulunmaktadır yılı sonu itibariyle Şirketin 9 memur kadrosundan 7 si, 55 sözleşmeli pozisyonundan ise 21 i boştur. Yıl içerisinde, 1memur naklen tayin, 4 sözleşmeli personel açıktan tayin ve 1 sözleşmeli personelde başka bir bağlı ortaklıktan geçiş suretiyle Şirkete gelmişlerdir. Diğer taraftan raporun ekinde (Ek:4) yer alan çizelgeden de görüleceği üzere 2012 yılında 28 emekli, 3 ölüm olmak üzere 31 kişi işten ayrılmış, buna karşılık 2012 yılı içinde açıktan tayin suretiyle 10 işçi alımı yapılmıştır. Şirketin tarihide özelleştirme programına alınmasının da etkisiyle, daha önceden de çok sayıda olan müdür, mühendis, şef ve memur kadro ve pozisyonlarının boş olması ile deneyim sahibi yetişmiş işçi personelin emekliye ayrılması, teknik ve idari personel eksikliği nedeniyle şirket çalışmalarında sıkıntıya neden olmakta, personelin hizmet içi eğitimi ve deneyim kazanmasını engellemekte, diğer taraftan özelleştirme süreci mevcut çalışanların da motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir tarihlerini kapsayan 14 ncü dönem toplu iş sözleşmesi gereği işçilerin yıllık izinlerini kullanmadıkları takdirde ücretli izin haklarının emekli olurken nakit olarak ödenmesi gerekmektedir. İşçilerin yıllık izinlerinin zamanında kullandırılmaması, çalışanların beden ve ruh sağlığını olumsuz etkilemesinin yanında, yıllar itibariyle birikmiş ücretsiz izin haklarının emekli olurken nakit olarak ödenmesi halinde kuruluşa önemli bir mali yük getirmektedir. Nitekim yapılan incelemelerde denetim tarihi (Nisan -2013) itibariyle 40 işçinin kullanmadığı, 31ile 90 gün arasında birikmiş izinlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışanların beden ve ruh sağlığının olumsuz etkilenmesinin ve birikmiş izin ücretleri nedeniyle ortaya çıkan kaynak ihtiyacının getirdiği mali yüklerin önlenmesi için yıllık ücretli izinlerin zamanında kullandırılarak, izin birikimlerine meydan verilmemesi önerilir yılında çalışan ortalama personel sayısı, önceki yıla göre %5 oranında azalarak 234 kişi olmuştur. Bunun 2 si memur, 33 ü sözleşmeli ve 199 u da işçi statüsündeki personelden oluşmaktadır yılı sonu itibariyle Şirkette, 2 memur, 34 sözleşmeli ve 195 işçi olmak üzere toplam 231 kişi çalışmıştır. 7

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile 08.06.1984 tarih ve 233

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı