BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA*"

Transkript

1 BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA* Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Demre-ANTALYA ÖZET: Bu çalışmada balıklandırmada kullanılan ve yumurtadan kontrollü olarak üretilen farklı türlerin ekonomik değerlendirilmeleri yapılmış, sözkonusu çerçevede etkin biyolojik ve ekonomik değişkenlere işaret edilmiştir. Ayrıca balıklandırmanın başarılı ve ekonomik nitelikte olabilmesi için gerekli stratejiler irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: balık, balıklandırma, ekonomi ABSTRACT: Evaluation of Fish Introduction with Respect to Economic In this study, various fish species that are used in the stocking programmes and produced from the eggs under controlled conditions were evaluated in terms of economy and biological and economical variables in this evaluation were indicated. Moreover, the strategies were examined in order for the stocking programmes to be successful and economic. Keywords: fish, stocking, economy 1. GİRİŞ Tatlı su sistemlerine balık stoklama yüzyıllardan beri yapılmaktadır. Zira bu eylemin esas aktörleri olan balıkçılar, yöneticiler ve bilim adamları, mevcut stoku nicel ve nitel yönden geliştireceklerine inandıklarından dolayı etkili çalışmalara yönelmişlerdir. Öyle ki 148 ülkede 291 türün balıklandırılmasına matuf çalışmalar yapılmıştır. (Welcomme, 1992). Bu balıklandırma çalışmaları sazandan Atlantik Salmonu ve Kalkan balığına kadar birçok türü içermektedir. Hiç şüphesiz ki, bu çalışmaların esas yankıları yetiştiricilik uygulamalarıyla elde edilen başarı sonucunda boyut kazanabilmektedir. Yumurtadan yavru elde etmenin ekonomik profili değerlendirildiğinde ve bunun da balıklandırılmada kullanıldığı göz önüne alındığında maliyet hesaplamalarının yapılması zorunludur. Bunun için de stoklanan balıkların bırakılma sayıları, ağırlıkları, büyüklükleri, av modelleri ve markalama sonuçları değerlendirmede oldukça önemlidir. 41

2 BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ EMRE, SÜMER, DİLER, KOCAKAYA Çalışmamızdaki ana amaç bazı ekonomik ve biyolojik parametreleri tanımlayıp, bu çerçevede elde edilecek sonuçları irdelemektir. 2. EKONOMİK DEĞİŞKENLER Balıkların yapay koşullarda üretildiği kuluçkahaneler işletme masrafları ve parasal gelirleriyle karşılaştırıldıklarında ekonomiklikleri kendiliğinden ortaya çıkar. Kuşkusuz işletme masraflarını etkileyen ana unsur balık yavrusunun kuluçkahane içinde ve dışında büyüklüğü (ağırlık/boy) dür. Çünkü bu, iş gücünü, yem tüketim miktarını, enerji ve sigorta masrafını önemli ölçüde etkiler Yavru Temini Balıklandırmada en kolay yol, balık yavrularını belirli alanlardan toplama yöntemidir. Ancak bunun hem toplanan ortama verdiği biyolojik tahribat ve hem de toplama ile taşımadaki maliyetleri söz konusudur. Öte yandan, kuluçkahane koşullarında yavru üretildiğinde anaç masrafları, enerji (yakıt + elektrik), işgücü, kimyasallar, işletme masrafları, taşıma, yem vs. sürekli artan oranda kendini hissettirmektedir. Birer tatlı su ve deniz balıkları kuluçkahanelerinde yavru gelişim süreci ile alakalı olarak hazırlanan gider tabloları iki tür bazında değerlendirilmiştir(tablo 1 ve 2).. Tablo 1. AKSAM da sazan Üretimindeki Gider Kalemlerinin miktar ve tutarları Harcamalar Miktar Tutar Anaç Yemi (kg) 5,616 5,616 Anaç Yemi (kg) 5,700 7,410 Gereken Anaç Ağırlığı (kg) İhtiyat Anaç Ağırlığı(kg) Anaç Balık Tutarı (YTL) 4,000 Kuluçkahane de Kullanılan Mazot (lt) 5,000 5,000 Balık Naklinde Kullanılan Mazot (lt) 2,000 Hipofiz (gr) 5 3,750 Organik Gübre (ton) 15 1,250 Kimyasal Gübre (kg) Dipterex Bayıltıcı 100 Üre 50 Tannik Asit 10 Artemia Sönmemiş Kireç Kuluçkahane Bakımı 5,000 Havuzların Bakımı 5,000 Araç Gereç Amortismanı 15,000 Teknik Eleman (4 kişi 6 Ay) 24 24,000 İşci (5 kişi 6 Ay) 30 36,000 TOPLAM (YTL) 116,186 1 adet yavru sazanın maliyeti (YTL/TL) / 19,400 42

3 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA Tablo 2. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü nde (TRABZON) 25 gr. Kalkan Yavrusu İçin Tahmini Maliyeti adet için (YTL) 1 adet için (YTL) Anaç Bedeli ,06 Hormon ve Kimyasallar ,03 UV Lambası ve Filtreleri ,02 Toz yem 660 0,0132 Pelet yem ,03 Canlı yem ,02 Akaryakıt (Isıtma İçin) ,24 Elektrik ,58 TOPLAM ,9932 Not: Amortismanlar ve İşçilik giderleri dahil değildir Anaçlar Yavru üretimi için anaçların önemi ortadadır. Bunların doğal ortamlarından yakalanması, sağlıklı bir şekilde muhafazası ve yaşamlarının idamesi için beslenmeleri oldukça önemli olup, önemli bir maliyet gerektirir. Bu maliyetlerin başında yem masrafları önemli bir yer tutar. Beslenmeye alıştırılmış anaç veya anaç adaylarının üretimde kullanımı hem yavru üretimini kolaylaştırır ve hem de yavru kalitesini olumlu yönde etkiler. Ancak genetik havuzun sınırlanmasını önlemek ve genetik varyasyonu muhafaza etmek için anaç gruplarının belirli bir ritim içinde değiştirilmesi gerekmektedir Sabit Masraflar Özellikle kontrollü ve ileriyi gören bir uygulama için ihtiyaç olan kuluçkahane uygulamasında tesisin başlangıç yatırımı ve bakım masrafları oldukça önemlidir. Ancak kuluçkahane için harcanan sabit masraflar zamanla amorti edilebilir. Yine kuluçkahane başlangıç yatırımları ülkemizdeki gibi devlet tarafından finanse edilirse zaten bir problem oluşturmaz. Ancak konu özel sektör marifetiyle yapılarsa bunların değerlendirilmesinin farklı bir perspektifle yapılması gerekir. 3. BİYOLOJİK DEĞİŞKENLER Gerek kuluçkahanede üretilen türlerin üretimdeki başarısı ve gerekse balık toplama yöntemindeki sonuçları etkileyen önemli biyolojik değişkenler vardır. Bunları sırasıyla irdelersek: 3.1. Stoklama Özellikle kuluçkahane koşullarında veya yarı kontrollü yöntemlerle yavru elde edilmesi (fingerling) ile birlikte balıklandırılacak kaynakların tespit edilmesi neticesinde bir nakliye işlemi gerçekleştirilecektir. Bu süreçte nakliye aracı ve balık sağlığına yönelik harcamaların yapılması gerekir (Berka,1989). 43

4 BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ EMRE, SÜMER, DİLER, KOCAKAYA 3.2. Ölüm Oranları Balıklandırma ortamına bırakılan yavruların ortama alışma sürecinde belirli bir miktarın ölümü kaçınılmazdır. Ancak ortama bırakılmadın önceki yaşama koşulları düzeylerinin iyi olması ölüm oranlarını düşürür. Yine balıklandırma öncesi kaynakların iyi etüdü ve balıklandırma zamanı da mortaliteyi etkileyecek basamaklardır. Zaten genel bir ilke olarak her dönemde hastalık, predatörlerin saldırısı ve diğer doğal nedenlerden dolayı ölümler kaçınılmazdır. (Gulland, 1988). Burada ölüm oranları normal koşullarda ilk aşamadaki yavrularda yüksek olmaktadır Büyüme Genel prensip olarak balıkçılar daha çok balık sayısıyla değil, ağırlıklarıyla ilgilenirler (Gulland, 1988). Bu nedenle balığın büyümesi önemli bir ekonomik değişkendir. Bu değişken hem yetiştiricilikte ve hem de doğada aynı ehemmiyete sahiptir. Yani ekonomik dönüşüm için en önemli parametredir. Balığın kaynağa bırakılmasından sonra geçen süre içinde gelişen büyüme performansı balıklandırmanın başarısını ve ortamın uygunluğuna işaret eder. Kuşkusuz bu popülasyon değerlendirmesi kapsamında doğru bir yaklaşımdır 3.4. Hasat Balıklandırma çalışmasından sonra, yeterli büyümenin olduğu varsayılarak, üreme mevsimi dışında balıkların yakalanması işlemi başlatılır. Kuşkusuz hasat döneminde kullanılacak masraflar, ağ, işgücü, motor vs.dir. Balıklandırma çalışmaları neticesinde, balıklar doğal populasyonun bir parçası ve hatta yabani popolasyona yönelik bir balıkçılık amacıyla yakalandığından, ekonomik değeri, yetiştiricilikten elde edilenle karşılaştırıldığında daha yüksek bir Pazar değeri olan doğadan yakalananlara eşit olacaktır. Ancak hasat süresince sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin uygulanması işlemin ekonomikliği açısından da oldukça önemlidir. 4. YÖNETMELİK VE TANITIMLAR Balıklandırma sürecinde ekonomik ve sürdürülebilirliği temin etmek, uygun ve etkili yönetmeliklerin konulmasını gerektirir. Balık populasyonunun gelişim süreçlerine göre avlanma dönemlerini belirleme ve populasyonun gelişimini sağlayıcı önlemleri ortaya koyucu tedbirleri alma ve bunları tanıtma da çabayı hedefine ulaştırır. Öte yandan balıkçılık uygulamalarını yapan balıkçılar lisans sahibi olma ve belirli karaya çıkarma noktaları zorunluluğuna uymalıdır. 5. UYGULAMALAR Ekonomik ve biyolojik değişkenlerin stoklama programlarının ana eksenini oluşturduğu ortadadır. Yapılacak her balıklandırma programının ön hazırlıkları kadar sonuçları da izleme programları çerçevesinde ele alınmalıdır. Ülkemizde maalesef henüz böyle bir ça- 44

5 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA lışma yapılmamış olduğundan dolayı, bir değerlendirme yapmak oldukça zordur. Ancak özellikle denizlerde yapılan çalışmalarda pisi balığı (Paralichthys olivaceus) ve morina (Gadus morhua) nın ekonomik değerleri üzerine tartışmalar olmuştur. (Kitada et al, 1992; Sanderberg,1991). Bu tartışmalardan stok destekleme programlarının karlı, fakat karlılığın büyük balık popolasyon stoklarının inşa edilmesine rağmen, onların stoka katılma düzeylerinin fonksiyonu olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca karlılığın, Pazar fiyatı ve yeniden yakalama oranına bağlı olan yavru balık maliyetindeki düşüşü gerektirdiği, örneğin stok programının gelir-gider dengesine oturması için, bir kuluçkahanenin 10 yıllık operasyonu boyunca bırakılan yumurtaların % 0.2 si, 36 haftalık yavruların ise % 28 nin hayatta kalmasının gerektiğini ifade etmişlerdir. 6. TARTIŞMA Balıklandırma sucul çevrenin fiziksel rehabilitasyonunu tamamlayan önemli bir yönetim aracıdır. Balıklandırma hangi amaçla yapılmış olursa-olsun Kontrollü Balıkçılık olarak adlandırılan faaliyetler her yıl milyonlarca adet balığı kapsayan binlerce balıklandırma olayı şeklinde vuku bulmaktadır. (Cox & Welcomme, 1998) Balıklandırma çabalarının nihai hedefleri değerli olmasına rağmen, sonuçların değerlendirilmesinde objektif kriterlerin olmamasından dolayı kısmen subjektif kimliğini bünyesinde bulundurmaktadır. Kuşkusuz balıklandırmada en önemli amaç ekonomik sonuçlardır. Ekonomik olması yatırımın bugünkü karı ve iş ortamını yaratmasıdır. Kuluçkahane ve fingerling üretimi yapacak işletmeler, kurulurken fizibilitelerinin uygunluğunu ortaya koyarlar. Genellikle bunlar yatırım maliyetlerini yarın kazanacakları karla mantıklı bir eksene oturturlar. Ancak bu gibi kuruluşların tek hedefleri sadece balıklandırma amacına yönelik olmadığından, gelir kaynakları çok yönlü olabilir. Yani ürettiklerini hem balıklandırma, hem de kendi koşullarında yetiştirme ve hem de başka üreticilere satma imkanı olduğundan çok yönlü bir kar ve iş ortamı oluşturmaya katkı sağlayabilirler. Gerek göl ve gerekse rezervuar, hatta denizlerdeki balıklandırmanın sadece gider-fayda ilişkisine göre değerlendirilmesi yanlıştır. Bu çabanın sosyal ve estetik yönlerinin olduğunu da ifade etmek gerekir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıkları arasında imzalanan Protokolün amacı da göletlerin balıklandırılmasından sonra rezervuar balıkçılığından sosyo-ekonomik yarar elde etmektir. Ülkemizde balıklandırmanın ekonomisi konusunda müstakil çalışmalar yapılmamıştır. Bunun nedeni de yeterli stok çalışmalarının yapılmamış olması en önemli handikaptır. Uygulanacak kontrollü balıkçılık stratejisi ile stokların belirlenmesi, avcılık sonuçlarının kayıt altına alınması ve ihtiyaç duyulan biyolojik/ekonomik değişkenlerden elde edilecek verilerin değerlendirilmesi veya sentezi sonucunda kaynaklara uygulanan balıklandırma faaliyetlerinin net ekonomiklikleri ortaya konabilir. Bu değerlendirme, yatırım yapmak için kullanılacak olan paranın yıllar sonraki değerini bugünün parasıyla bulmaktır. Bunu yaparken, kaç yıllık yatırım olduğu en önemli unsurdur. Örneğin, sermayedar için elde tutulan paranın bugünkü değeri, 10 yıl sonraki nakit paradan daha değerlidir. Zaman arttıkça paranın getirisi her zaman azalır. Kuluçkahane gibi bir yatırım olduğunda ilk yıllar giderler çok olur daha sonra para kazanılmaya başlanır, bu durumda zaman çok önemli olmaktadır. Yatırım için kullanılacak paranın yıllar sonraki değerini bugüne indirebilmek için bazı hesaplar yapılmaktadır. Bu hesaplarla ne- 45

6 BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ EMRE, SÜMER, DİLER, KOCAKAYA ye yatırım yapılacağı bulunmaktadır veya 2 tane farklı yatırım arasında seçim yapma imkanı sağlanmaktadır. Yapılan bu hesapta farklı yatırımlar arasında sonuç hangisi büyük çıkarsa o seçilir, getirisinin daha yüksek olduğu bulunur. Diğer bir ifadeyle, yatırım için ortaya koyduğumuz paranın getirisi bugünün parasıyla ne olacaktır? Bunu bulmaya çalışırız. Böylece karlı bir işe mi başlıyoruz onu anlayabiliriz. 7. KAYNAKLAR Anonymous. (2006) Akdeniz Su Urünleri Arşt.Ürt. ve Fğitim Enst. (AKSAM ) Arşivi Berka, R. (1989) Canlı Balıkların Taşınması, Tercüme: Dr. Şengün TUNALI, Eğridir Su Ürünleri Arş. Enst. Müd. Yayın No.1. Eğirdir-ISPARTA Cowx, I.G.,Welcomme R.L (Edt) (1998 ). Rehabilitation of Rivers for Fish, FAO, Fishing News Books, 260 p. Glland, J. A (1988) Fish Stock Assesment A Manual of Basic Methods. (Vol.1, FAO /Wiley Series On Food and Agriculture. Kitada S.,Taga Y. & Kishino,H. (1992). Effectiveness of a stock enhancement programme evaluated by a two-stage sampling survey of commercial landings. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 49, Özdemir, Atilla (2006). Şahsi Görüşme Sandberg P. (1991). Can sea ranching of cod in Norway be profitable? In : T.N. Pedersen & E. Kjorsvikb (eds.) Sea ranching- scientific experiences and challenges.symposium and workshop proceedings, oct. 1990,Bergen,Norway,pp Welcomme R.L (1992). A history of international introductions of inland aquatic species. ICES Marine Sciens Symposium 194:

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province

Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Structural and Economic Analysis of Trout Breeding Farms in Samsun Province GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 97- Samsun İlinde Alabalık İşletmelerinin Yapısal ve Ekonomik Analizi* Oğuz Aydın 1 Murat Sayılı 2 1- Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of 1(1): 33-44 (215) E ISSN 2149 236 doi: 1.3153/JAEFR153 ORIGINAL ARTICLE/ORİJİNAL ÇALIŞMA FULL PAPER TAM MAKALE İSKENDERUN BÖLGESEL PERAKENDE BALIK TİCARETİ DİNAMİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Suphi

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe Tuğçe ULU Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Araştırma Makaleleri ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Selçuk İPEK Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Maliye Bölümü selcukipek@comu.edu.tr Gözde

Detaylı

Türkiye'de ve AB Ülkelerinde Su Ürünleri Politikaları ve Sektöre Yönelik Koruma Yöntemleri*

Türkiye'de ve AB Ülkelerinde Su Ürünleri Politikaları ve Sektöre Yönelik Koruma Yöntemleri* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (1-2): 233 239 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Türkiye'de

Detaylı

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ

ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU. EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM. 29 Kasım 2014 ELAZIĞ ELAZIĞ KALKINMA KURULTAYI SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU EDİTÖR Prof.Dr. Naim SAĞLAM 29 Kasım 2014 ELAZIĞ 2 HAZIRLAYANLAR Prof.Dr. Naim SAĞLAM Prof.Dr. Metin ÇALTA Doç.Dr. Ayşe GÜREL İNANLI Prof.Dr. Erdal DUMAN

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya, 2007 II T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI

TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI TURİZM SEKTÖRÜNDE YATIRIM KARARL- ARI S. Alpagut ŞENEL Özet Hizmet üretimi ve/veya pazarlaması ile uğraşan işletmeler hizmet işletmeleri olarak tanımlanabilir. Hizmet işletmesi olarak tanımlayabileceğimiz,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi:

Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Yrd. Doç. Dr. Nurullah Uçkun Yrd. Doç. Dr. Nuray Girginer Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Özel Bir Sağlık Kuruluşu Yatırım Projesi Üzerinde Örnek Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE

T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SUMAE T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN YÜZER KAFES İŞLETMELERİNİN ÇEVRESEL

Detaylı

Mustafa Öztürk Fatih Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. E-posta: mozturk@fatih.edu.tr

Mustafa Öztürk Fatih Üniversitesi Yrd. Doç.Dr. E-posta: mozturk@fatih.edu.tr TÜRKİYE NİN CARİ AÇIK SORUNU VE SORUNA ÇÖZÜM NOKTASINDA YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ Osman Nuri Aras Fatih Üniversitesi Doç.Dr. Posta Adresi: Fatih Üniversitesi 34500 Büyükçekmece İstanbul/Türkiye

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SU ÜRÜNLERİNİN SAĞLIK AÇISINDAN FAYDALARI Dr. Nedim YAZICIOĞLU

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

YATIRIM PROJE HAZIRLANMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FİNANSAL ETÜDLER AÇISINDAN KOBİ ve BÜYÜK İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

YATIRIM PROJE HAZIRLANMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FİNANSAL ETÜDLER AÇISINDAN KOBİ ve BÜYÜK İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN ın Anısına 145 YATIRIM PROJE HAZIRLANMASINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ FİNANSAL ETÜDLER AÇISINDAN KOBİ ve BÜYÜK İŞLETMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ T. C. KALKINMA BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-67-3 YAYIN NO: KB: 2871 - ÖİK: 721 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ. Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU 9. Bölüm MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR VE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra UMS/UFRS ve TMS/TFRS kapsamında aşağıdaki bilgi ve becerilere

Detaylı

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, 2012, 127-162 Yusuf BAYRAKTUTAN Ferhat PEHLİVANOĞLU Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği An Efficiency Analysis In Health Businesses:

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan İşletmelerin Performans Değerlendirme Anlayışları (Arsin Örneği) *

Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan İşletmelerin Performans Değerlendirme Anlayışları (Arsin Örneği) * Ormancılık Dergisi Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan İşletmelerin Performans Değerlendirme Anlayışları (Arsin Örneği) * Kadri Cemil AKYÜZ 1, Tarık GEDİK 2, İlker AKYÜZ 1, Yasin BALABAN 1 Özet Değişen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1.

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1. Sayı: Temmuz Ağustos Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi ISSN:6958X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası JEL KOD: M *** ID:5 K: TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ KAZOVA YÖRESİNDEKİ TARIM İŞLETMELERİNİN ORGANİK TARIMA BAKIŞ AÇILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet OLGUN Doç.Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı