ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TEZİN ADI AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ VE ORTADOĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TEZİN ADI AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ VE ORTADOĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TEZİN ADI AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ VE ORTADOĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Esra TUĞAÇ DEMİRCAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Ulvi KESER Ankara- 2012

2

3 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ TEZİN ADI AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ VE ORTADOĞU YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Esra TUĞAÇ DEMİRCAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Ulvi KESER Ankara- 2012

4

5 ÖNSÖZ Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere üç kıtaya sınır veren ve söz konusu üç kıtayla sınırlandırılan Akdeniz özellikle petrol yataklarının bulunduğu Ortadoğu ile biraraya geldiğinde dünyanın en sıcak çatışma bölgelerinden birisi olmaktadır. Bu çalışmada bölgede menfaat çatışması içerisinde olan ülkeler, özellikle Akdeniz de Club Med projesi denilen Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy nin Akdeniz İçin Birlik Projesi bölge ülkeleri, Akdeniz e kıyıdaş ülkeler ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından incelenmiştir. Akdeniz İçin Birlik Projesi ve Ortadoğu konulu tezimin oluşumu sırasında bana her zaman yol gösteren değerli tez danışmanım Doç.Dr.Ulvi Keser e anlayışı, sabrı ve katkıları için teşekkür ederim. Her türlü desteğini esirgemeyen sevgili eşim Hasan Demircan a teşekkürü borç bilirim.

6 ii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER ii SİMGELER VE KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ORTADOĞU 1.1. Ortadoğu nun Genel Tanımı Ortadoğu nun Jeopolitik Konumu Ortadoğu nun Stratejik Önemi Ortadoğu nun Dini Yapısı Ortadoğu nun Ekonomik Yapısı Ortadoğu nun Toplumsal ve Sosyo Kültürel Yapısı Ortadoğu da Güç Dengeleri ve İstikrarsızlık Nedenleri İKİNCİ BÖLÜM ÜLKELERİN ORTADOĞU POLİTİKALARI 2.1. İngiltere nin Ortadoğu Politikası Fransa nın Ortadoğu Politikası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nin Ortadoğu Politikası İsrail in Ortadoğu Politikası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AKDENİZ 3.1. Akdeniz in Tanımı Akdeniz in Konumu Akdeniz in Tarihi Akdeniz in Önemi Uluslararası İlişkilerde Denizlerin Önemi Alfred Thayer Mahan ve Deniz Hakimiyet Teorisi... 61

7 iii 3.7. Akdeniz İçin Önemli Ada: Kıbrıs DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜLKELERİN VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ORTADOĞU YA YÖNELİK AKDENİZ POLİTİKALARI 4.1. İngiltere nin Akdeniz Politikası ABD nin Akdeniz Politikası Fransa nın Akdeniz Politikası Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO) ve Akdeniz Avrupa Birliği ve Akdeniz BEŞİNCİ BÖLÜM AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ 5.1. Akdeniz İçin Birlik Projesi nin Gelişimi Akdeniz Politikası nda İlk Dönem Global Akdeniz Politikası (GAP) Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası (YAP) Barselona Süreci ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (EUROMED) Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) Arap Halk Hareketleri (Arap Baharı) Libya Operasyonu SONUÇ KAYNAKÇA TABLOLAR TÜRKÇE ÖZET SAYFASI İNGİLİZCE ÖZET SAYFASI

8 iv SİMGELER VE KISALTMALAR AAPA : Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri a.g.e. : Adı geçen eser a.g.k. : Adı geçen kaynak a.g.m. : Adı geçen makale AGİT : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AKP : Avrupa Komşuluk Politikası ASAM : Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi AT : Avrupa Topluluğu ATASE : Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı BAE : Birleşik Arap Emirlikleri BTC : Bakü Tiflis Ceyhan BİO : Barış İçin Ortaklık BM : Birleşmiş Milletler Btu : British Thermal Unit/İngiliz Isı Birimi BÜSAM : Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi CIA : Central Intelligence Agency/Merkezi İstihbarat Teşkilatı DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EAPC : The Euro-Atlantic Partnership Council/Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi EURO-MED : Euro-Mediterranean /Avrupa-Akdeniz GAP : Global Akdeniz Politikası GKRY : Güney Kıbrıs Rum Yönetimi GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla ICBM : Intercontinental Ballistic Missile/Kıtalararası Balistik Füze ISAF : International Security Assistance Force/Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti IMF : International Monetary Fund/Uluslararası Para Fonu

9 v KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MDA : Merkezi ve Doğu Avrupa MÖ : Milattan Önce NATO : North Atlantic Treaty Organization/Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı ODGP : Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ORSAM : Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi RAF : Royal Air Force/Kraliyet Hava Kuvvetleri RF : Rusya Federasyonu s : Sayfa SSCB : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği TASAM : Türk Asya Stratejik Araştımalar Merkezi UNFICYP : United Nations Forces in Cyprus/Birleşmiş Miletler Kıbrıs Barış Gücü v.d. : Ve diğerleri YAP : Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası Yay. : Yayınları % : Yüzde

10 GİRİŞ Ortadoğu farklı uygarlıkların, farklı kültürlerin doğduğu, geliştiği ve kaynaştığı, Doğu-Batı, Güney-Kuzey, gelişmiş veya az gelişmiş ulusların buluştukları, buluşmuş oldukları noktalarda ise çatışmaların hiç eksik olmadığı, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleştiği, Boğazlar aracılığıyla Karadeniz i Akdeniz e; Süveyş Kanalı ile Karadeniz, Ege ve Akdeniz i Hint Okyanusu na; yine Karadeniz i Ege Denizi ne, Ege Denizi ni de Akdeniz e; Akdeniz i ise Cebelitarık Boğazı yla Atlas Okyanusu na bağlayan stratejik konumda bir bölgedir. 1 Ortadoğu nüfusunun dinsel ve etnik açıdan dağılımının gösterdiği çeşitlilik coğrafi sınırları tanımlama açısından ortaya çıkan karmaşık tablodan farklı değildir. Bölgede Arap kültürü ve Müslümanlık egemen olmakla birlikte, Lübnan ve İsrail Müslüman olmayan, Türkiye, İran ve İsrail Arap olmayan devletler olarak bu genellemenin dışında kalan ülkeleri oluşturmaktadır. Bölgede dinsel açıdan çoğunluğu oluşturan Müslümanlar ile birlikte Hıristiyanlar ve Museviler de yaşamaktadır; ancak her dinin kendi içerisinde mezheplere ayrılması, bölgenin iç yapılanmasının karmaşıklığını ve bu karmaşıklıktan kaynaklanan sorunların çetrefilliğini ortaya koymaktadır. 2 Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı Mezopotamya diğer bir adıyla Bereketli Hilal (Irak, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye) bölgesi tarım yapma olanağı sayesinde uygarlıkların hüküm sürdüğü ve bu nedenle uygarlıklar arasında verimli topraklar üzerinde hakimiyet kurma çatışmalarına sahne olan önemli bir bölge özelliğini korumuştur. 3 Üç semavi dinin (Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık) doğduğu ve 1 Ömer Budak, Türkiye nin Dünya Ülkeleri Açısından Jeopolitik Önemi ve Avrasya daki Yeri, Bilgi Kitabevi Yay., Ankara, 2006, s Malike Bileydi, İsrail Devleti nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri ( ), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2005, s.6 3 Malike Bileydi Koç, İsrail Devletinin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri ( ), İstanbul, Günizi Yay., 2006, s.23

11 2 geliştiği, Doğu ile Batı arasında uzanan tarihi İpek Yolu nun üzerinde yer aldığı, birçok imparatorluğa mekan olmuş Ortadoğu tarihi boyunca birçok problemin de odağı olmuştur. 500 yıla yakın Osmanlı İmparatorluğu nun yönetimi altında kaldıktan sonra, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nun zayıflamaya başlaması, dünyada Sanayi Devrimi sonucunda petrolün önem kazanması ve bu petrolün de Ortadoğu da çoğunlukla bulunuyor olması nedeniyle bölgenin önemi artmıştır. 20. yüzyılın başından itibaren, dönemin en büyük gücü konumundaki İngiltere ve Fransa tarafından bölge yeniden yapılandırılmış ve Osmanlı Devleti nin terk ettiği bölgelerde etnik, dini, coğrafi, ulusal esaslara dayanmayan birçok suni devletler yaratılmıştır. Bu devletler yüzyıl boyunca hiçbir bakımdan bir devlet olamadan diktatörler ve krallıklarca yönetilmiş ve bölge büyük devletlerin kontrol ettiği fakir bir bölge olarak kalmıştır. Ortadoğu ile Akdeniz birarada incelendiğinde bölgenin dünyanın en sıcak çatışmalarına sahne olduğu, bölgede huzur ve güven ortamının bir türlü sağlanamadığı, başta ABD olmak üzere, büyük devletlerin bölgede enerji kaynaklarının kontrolü ve dağıtımı uğrundaki mücadeleleri görülmektedir. Bu bölgeyi bu kadar önemli yapan, sahip olduğu enerji kaynakları ve stratejik deniz yollarıdır. Bu çalışmada öncelikle birinci bölümde Ortadoğu bölgesinin genel tanımı yapılarak jeopolitik konumu, stratejik önemi, dini, ekonomik, toplumsal ve sosyo kültürel yapısı incelenecektir. Bölgede bulunan güç dengeleri ve bölgenin istikrarsızlık nedenleri ele alınacaktır. İkinci bölümde bölgede etkin olan ülkelerden başta İngiltere, Fransa, ABD ve İsrail in Ortadoğu politikalarına değinilecektir. Üçüncü bölümde Akdeniz ele alınacaktır. Akdeniz in tanımı, konumu, tarihi ve önemi incelendikten sonra uluslararası ilişkilerde denizlerin önemi, Alfred Thayer Mahan ve Deniz Hakimiyet Teorisi ve Akdeniz için önemli bir ada olan Kıbrıs ele alınacaktır. İngiltere, Fransa ve ABD gibi etkin olan ülkeler ile Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO) ve Avrupa Birliği nin Ortadoğu ya yönelik Akdeniz politikaları dördüncü bölümde detaylı olarak irdelenecektir.

12 3 Beşinci bölümde Akdeniz İçin Birlik Projesi kapsamında; Akdeniz İçin Birlik Projesi nin Gelişimi, Akdeniz Politikası nda İlk Dönem, Global Akdeniz Politikası (GAP), Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası (YAP), Barselona Süreci ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (EUROMED), Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) ile son dönemdeki gelişmeler olarak Arap Halk Hareketleri (Arap Baharı) ve Libya Operasyonu ele alınacaktır.

13 4 BİRİNCİ BÖLÜM ORTADOĞU 1.1. Ortadoğu nun Genel Tanımı İkinci Dünya Savaşı ndan sonra bilimsel çalışmalarda ve uluslararası siyasette giderek kullanımı yaygınlaşan Ortadoğu kavramı ilk kez 1902 yılında Amerikan deniz istihbaratçısı ve Amerikan deniz politikasının babası olarak bilinen Alfred Thayer Mahan ın National Review isimli dergide yayımlanan The Persian Gulf and International Relations 4 başlıklı makalesinde yer alır. Mahan bu makalesinde Basra Körfezi nin dünya ekonomisi ve deniz hakimiyeti üzerindeki büyük rolü ve önemini anlatırken, Ortadoğu (Middle East) kelimesini Arap Yarımadası ve Hindistan arasındaki bölge için kullanır. İngilizce bir ifade olan Middle East ın olduğu gibi tercümesi zaman içerisinde diğer dillere de yerleşmiş ve benimsenmiştir. Fransızca da Yakındoğu nun yerine Proche Orient kullanılırken Ortadoğu nun karşılığında Moyen Orient kullanılmaktadır. Arapça da Ortadoğu yerine kullanılan Eş-Şarku l-evsat İngilizce deki Middle East ın kelime kelime çevirisinden ibarettir. Türkçe de de benzer çevirinin yerleştiği gözlenmektedir. Önceleri Orta Şark kullanılırken günümüzde Ortadoğu şeklindeki kullanım benimsenmiştir. 5 Yüzyılın başlarında Basra Körfezi nin stratejik önemi ve bu bölgede Alman İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya nın nüfuz mücadelelerini anlatmaya çalışan Mahan jeostratejik bir konsept dahilinde kullandığı Ortadoğu (Middle East) kavramı ile Süveyş ten Singapur a kadar uzanan deniz yolunun bir bölümünü koruyan ve kesin şekilde sınırlarını belirtmediği bir bölgeyi 4 Erdal Şimşek, ABD-İsrail-İran Üçgeni: Ortadoğu da Oynanan Kirli Oyunlar, İstanbul, Neden Kitap Yay., 2007, s.9 5 Yaşar Ertürk, Tarihi Süreç İçinde ve Günümüzde Ortadoğu nun Önemi, On Birinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri II (Sunulmayan Bildiriler) XVIII. Yüzyıldan Günümüze Ortadoğu daki Gelişmelerin Türkiye nin Güvenliğine Etkileri, Ankara, ATASE Başkanlığı Yay., 2008, s.36

14 5 anlatmaktadır ve Birleşik Devletler in güçlü devlet olabilmesi için bu bölgeyi kontrol altına alması gerekliliğini savunmaktadır. 6 Mahan ın ardından İngiliz gazetesi The Times ın dış politika editörü Valentine Chirol ise Tahran muhabiri imzasıyla Basra Körfezi nin stratejik önemini ve Almanya nın inşa etmeye çalıştığı Bağdat demiryolunun Basra ya kadar uzatılmasının İngiltere nin bölgede ve Asya daki çıkarlarına vereceği zararları anlattığı birkaç yazısına Ortadoğu nun Problemleri 7 başlığını koyarak kavramı Basra Körfezi bölgesini anlatmak için kullanmış ve kavramın benimsenmesine katkıda bulunmuştur. Mahan ve Chirol un İngiliz diline kazandırdığı Ortadoğu kavramı asrın başlarında sözlüklere girerken kitap adlarında da görülmeye başlanmıştır. Angus Hamilton 1909 yılında Londra da yayımlanmış Problems of the Middle East 8 adındaki kitabı ile bu kavramı bilim dünyasına taşımış, Basra Körfezi bölgesinin İngiltere nin uluslararası menfaatleri ve sömürgeci devletler arasındaki rekabet çerçevesindeki önemini anlatmıştır. Aynı yıllarda Hindistan da Kral naibi olan Lord Curzon ilk defa 1911 de Hindistan a yakın yerleri ifade etmek için resmi konuşma ve belgelerde Ortadoğu kavramını kullanarak ona yarı resmi bir nitelik kazandırmıştır. 9 Temelde Ortadoğu kavramının Şark (Doğu) ve Yakındoğu (Near East) kavramları gibi Batı merkezli ve subjektif bir kavramlaştırmanın ürünü olarak ortaya çıktığı ve kullanım sahasına girdiği söylenebilir. Bu kavramlaştırmayı yönlendiren ana bakış Avrupa yı dünyanın merkezi olarak kabul eden ve dünyanın diğer bölgeleri bu merkeze olan uzaklıklarına göre yakın, orta ve uzak şeklinde kategorize eden bakıştır. Birinci Dünya Savaşı ndan sonra Ortadoğu kavramı resmiyet kazanmış ve makale, kitap ve istihbarat raporlarından çıkıp devlet resmi söylemlerinde yer almaya başlamıştır. İngiltere nin Sömürgeler Bakanlığı 6 Erdal Şimşek, a.g.e., s Yaşar Ertürk, a.g.m., s.35 8 Metin Saltürk, Hasan Semiz, Ortadoğu Siyasetinin Yönlendirilmesinde Enerji Kaynaklarının Etkileri, On Birinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri-I XVIII. Yüzyıldan Günümüze Ortadoğu daki Gelişmelerin Türkiye nin Güvenliğine Etkileri, ATASE Başkanlığı Yay., Ankara, 2007, s Erdal Şimşek, a.g.e., s.10

15 6 bünyesinde Middle Eastern Department 10 adıyla bir idari teşkilatın oluşturulmasıyla söz konusu resmiyet gerçekleşmiştir. Nitekim Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nden koparıldıktan sonra İngiliz manda yönetimine verilen ve Milletler Cemiyeti tarafından da onaylanan Filistin, Mavera-i Ürdün ve Irak yönetimleri bu teşkilata bağlanmıştır. Bu arada İngiltere deki Coğrafi Adlar Daimi Komisyonu (Permanant Commission on Geographical Names) adlı kuruluş Yakındoğu yu sadece Balkanları ifade edecek şekilde yeniden tanımlarken Ortadoğu kavramını da Türkiye, Mısır, Arap Yarımadası, Körfez bölgesi, İran ve Irak ı kapsamına alacak şekilde sınırlarını belirlemiştir. 11 Böylece 20. yüzyılın başlarında İstanbul Boğazı ndan Hindistan ın doğu kıyılarına kadar uzanan bölge Ortadoğu olarak isimlendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Kahire merkezli Middle East Air Command adıyla bir birim oluşturulmuş ve İngiltere nin bölgedeki mandaları olan Filistin, Mavera-i Ürdün ve Irak ın yanı sıra Aden ve Malta da buranın kontrolüne verilmiştir. Daha sonra İran ve Eritre de bu komutanlığın kontrol alanına dahil edilmiştir. 12 Ortadoğu yu anlamlı bir bütünlük içinde tanımlayabilmek için öncelikle jeokültürel, jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik yaklaşım biçiminin belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu kavramın tanımlanması kavramın içeriğini belirleyen jeokültürel, jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik çerçevelerin ortaya konabilmesi ile mümkündür ve Ortadoğu politikası bu özelliklerin tümünü içeren bir çeşitlilik taşımaktadır. Ortadoğu ifadesinin yaygın olarak kullanılması, İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı ndan önce (özellikle 19. yüzyılda) daha çok Osmanlı İmparatorluğu nun Balkanlar daki toprakları ile Doğu Akdeniz topraklarını anlatan Yakındoğu unutulmaya başlamış ve bu deyimin yerini Ortadoğu terimi almıştır. Dünyanın coğrafi, siyasi ve ekonomik alanlarında iyice yerleşen Ortadoğu tabiri böylece askeri bir komutanlık karargahından kaynaklanarak yaygınlaşmıştır. 10 Erdal Şimşek, a.g.e., s Erdal Şimşek, a.g.e., s Metin Saltürk, Hasan Semiz, a.g.m., s.354

16 7 Ortadoğu nun jeokültürel açıdan tanımlanması ve bu çerçevede bir yakın kara havzası olarak ele alınması bu bölgenin kültür tarihi ile doğrudan ilişkilidir. Bugün Ortadoğu olarak isimlendirilen bölge tarihin başlangıç noktası sayılan yazının bulunmasından bu yana bir yandan insanoğlunun meydana getirdiği medeniyetlerin beşiği olmuş, diğer taraftan dünyanın diğer bölgelerinde gelişen medeniyetlerin yayılmasında kavşak noktası teşkil etmiştir. Bölgenin dünya ulaşımındaki önemi Doğu ile Batı arasında sadece ticari malların değil, aynı zamanda kültürlerin, inançların ve medeniyetlerin transferlerinin de bu bölge içinde gerçekleşmesini sağlamıştır. 13 En dar bakış açısıyla Ortadoğu; Türkiye, İran ve Mısır üçgeni ve bu üçgenin içinde kalan ülkeleri kapsar. En geniş bakış açısına göreyse bu devletleri ve onlara komşu olan çevre müslüman ülkeleri, yani Kuzey Afrika, Sudan, Somali ve Afganistan ı içerir. Bilim insanları arasında üzerinde en çok anlaşmaya varılan tanım Arap devletlerine Türkiye, İran ve İsrail in eklenmesiyle elde edilen bölgedir Ortadoğu nun Jeopolitik Konumu Tarih boyunca büyük medeniyetlere ve önemli olaylara sahne olan Ortadoğu kıtalar arası durumu ve coğrafi konumu ile dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Coğrafya ve jeopolitik otoritelerinin Dünya Adası * olarak nitelendirdikleri Asya, Avrupa ve Afrika dan oluşan ve zaman zaman Eski Dünya olarak da anılan bu kıtalar topluluğu birbirleriyle Ortadoğu da kesişirler. Avrupa kıtası, Anadolu Yarımadası üzerinden Ortadoğu ya uzanır. Asya dan İran-Anadolu istikametini takip ederek Avrupa ya atlamak mümkündür. Bunun gibi yine doğudan Mezopotamya üzerinden gelen yollar Doğu Akdeniz e ve Sina Yarımadası üzerinden Mısır a ve Afrika kıtasına ulaşır. Bundan başka Doğu Akdeniz kıyılarındaki belli başlı yolların Anadolu 13 Abdülkadir Gerçeksever, Kayıp Kimlik Basra Körfezi, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yay., 2005, s Oral Sander, Siyasi Tarih: , Ankara, İmge Kitabevi, 2009, s.72 * Jeopolitik uzmanları tarafından ortaya atılmış olan Dünya Adası (World Island) kavramı coğrafi olarak Avrupa-Asya ve Afrika kıtalarını içerir. Buna karşılık sonradan keşfedilen Amerika kıtası da Yeni Dünya olarak tanımlanır.

17 8 ve Irak-İran üzerinden Asya kıtası içlerine doğru uzanan konumları Ortadoğu nun değerini daha da artırmaktadır. 15 Sahip olduğu jeostratejik faktörler Ortadoğu nun önemini arttırdığı gibi bunun dünya siyasetinin güçler dengesinin oluşumuna katkılarının hiç de az olmadığı bir gerçektir. Çünkü devletlerin milli stratejilerinin tayini ve stratejilerinin yürütülmesi üzerine Ortadoğu faktörünün yaptığı etkiler sürekli önem taşımıştır. Ayrıca Ortadoğu nun stratejik bölgeleri onu daha da önemli kılmaktadır. Özellikle bölge dışındaki güç merkezi ülkeler için bu stratejik yerlerin Ortadoğu ya yönelik önemi çok büyüktür. 16 maddelenebilir; 17 Bunlar özetle şöyle - Karadeniz i Akdeniz e, doğu batı yönüyle de Avrupa yı Asya ya bağlayan Türk Boğazları ve Ege Geçitleri, - Ortadoğu nun su kaynağı niteliğini taşımakla birlikte Akdeniz e giriş sağlayan İskenderun Limanı nın da dahil olduğu Artvin, Van, İskenderun üçgeni, - Doğu Avrupa ile Ortadoğu nun en kısa ulaşım noktası olan Kafkas Bölgesi, - Önemli bir deniz ve hava üssü olan aynı zamanda Anadolu nun güney kıyılarının, İskenderun ve Suriye Limanları nın, Süveyş Kanalı ve İsrail Limanları nın yer aldığı Doğu Akdeniz in kontrol noktasını oluşturan Kıbrıs adası, - Üç büyük dinin çıkış noktası olan, toplumlar için manevi değer taşıyan Kudüs, Mekke, Medine üçgeni, - Önemli bir geçit olan Atlantik ten ve Karadeniz den gelen ticaret yollarını Akdeniz üzerinden Hint ve Pasifik Okyanusu na bağlayan, daha dar bir tanımla Avrupa ve Uzakdoğu bağlantısını sağlayan Süveyş Kanalı, - Ortadoğu petrollerinin Avrupa ya akışını sağlayan, Kızıldeniz i Hint Okyanusu na bağlayan Mendep Geçiti, - Petrol akışını sağlayarak tüm dünya deniz yollarının kavşağı olan, Basra Körfezi ni Hint Okyanusu na bağlayan diğer bir geçit Hürmüz Boğazı, - Bir iç deniz olmakla birlikte İran yaylasını kuzeydeki Rusya sanayi bölgesi ile birleştiren Hazar Denizi, - Doğuda Ürdün ve Suudi Arabistan, batıda Mısır, kuzeyde İsrail ile çevrelenen, bu özelliği ile milletler arası bir önemi olan ve Kızıldeniz e açılan Akabe Körfezi dir. 15 Abdülkadir Gerçeksever, a.g.e.,s Mustafa Bıyıklı, Batı İşgalleri Karşısında Türkiye nin Ortadoğu Politikaları: Atatürk Dönemi, İstanbul, Gökkubbe Yay., 2006, s Malike Bileydi Koç, a.g.e., s.19

18 9 Ortadoğu üç kıtanın düğüm noktasında yer almasının yanında jeostratejik olarak da önemli deniz yollarını birbirine bağlayan körfez ve boğazların bir kontrol vanasını da elinde tutmaktadır. Ortadoğu, her devirde güç mücadelelerine sahne olduğu gibi aynı zamanda kültürlerin ve dinlerin de kesişme noktasında bulunmaktadır. En dar şekliyle Mısır dan İran a uzanan Nil ve Mezopotamya havzalarının arası için, en geniş şekliyle de Fas tan Pakistan a kadar yayılan bölge için kullanılan bu kavram kadim insanlık birikimi, medeniyet aidiyeti ve jeokültürel havza olarak İslam kimliğini, jeoekonomik kaynak alanı olarak petrolü, fiziki coğrafya olarak kurak bozkır ve çöl iklimini, stratejik olarak Avrasya yı çevreleyen Rimland (Kenar Kuşak/Deniz Hakimiyet teorisi) kuşağının merkezi hattını çağrıştıracak unsurlarla anılır. 18 Eski ABD Başkanı Jimmy Carter ın yılları arasında ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Polonya kökenli Amerikalı siyaset bilimci Zbigniew Brzezinski dünya egemenliği kavramı ile birlikte Avrasya nın dünya egemenliğindeki önemini ve rolünü yeniden gündeme getirmiştir. Brzezinski ye göre Avrasya sahip olduju yer altı kaynakları ile üzerinde küresel mücadelenin sürdürülebileceği bir satranç tahtasıdır ve dünya egemenliği ancak Avrasya da egemenlik kurmakla sağlanabilir. Brzezinski Avrasya da Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan ın büyük ve etkin oyuncular olduğunu, Ukrayna, Azerbaycan, Güney Kore, Türkiye ve İran ın ise kritik olarak önemli jeopolitik mihver rolünü oynarlarken Türkiye ve İran ın her ikisinin de sınırlı kapasiteleri dahilinde aynı zamanda jeostratejik olarak da etkin bir konumda olduğunu belirtir. 19 Brzezinski Ortadoğu için Avrasya Balkanları 20 tabirini kullanırken ABD nin dünyanın lideri olması (askeri/ekonomik/kültürel gücün tüm yoğunluğu ile nüfuzu) için bölgeye hakim olmasının gerekliliğinin altını çizmektedir. Bölgenin bilinen en bariz özelliği eski dünya (Afroavrasya) 18 Burcu Kaya, Ortadoğu da Küçük Ama Önemli Olabilmek: Katar Örneği, Akademik Ortadoğu Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2009, s İsmail Hakkı İşcan, Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları, Uluslararası İlişkiler, Cilt 1, Sayı 2, Yaz 2004, s Abdülkadir Gerçeksever, a.g.e., s.38

19 10 kıtalarının kesişim alanının ortasında bulunmasıdır. Avrasya nın ABD için neden bu kadar önemli olduğunu Brzezinski şu cümlelerle özetlemektedir; 21 Avrasya, yer kürenin en büyük kıtasıdır ve jeopolitik olarak bir eksendir. Avrasya ya egemen olan bir güç dünyanın en ileri ve ekonomik olarak en verimli olan üç bölgesinden ikisini kontrol edebilir. Dünya nüfusunun yaklaşık % 75 i Avrasya da yaşamaktadır ve hem ekonomik girişimler hem de yeraltı zenginliklerinin çoğu oradadır. Avrasya, dünya Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) nın % 60 ına ve bilinen enerji kaynaklarının 3/4 üne sahiptir. Avrasya aynı zamanda siyasal olarak en iddialı ve dinamik devletlerin bulunduğu yerdir. ABD den sonra en büyük altı ekonomi ve en büyük silah alıcısı Avrasya da bulunmaktadır. Dünyanın biri hariç resmi olarak bilinen tüm nükleer güçleri ve de gizli nükleer güçlerin tümü Avrasya da bulunmaktadır. Bölgesel hegemonya ve küresel etki heveslisi olan dünyanın en kalabalık nüfuslu iki devleti Avrasya dadır. ABD nin önceliğinin bütün potansiyel ve/veya ekonomik meydan okuyucuları Avrasya dadır. Özetle Avrasya nın gücü büyük ölçüde ABD ninkini gölgede bırakmaktadır. Bereket versin ki Avrasya siyasi olarak bir bütün oluşturmak için fazla büyüktür. Ortadoğu jeopolitik açıdan değerlendirildiğinde, bölge coğrafyasının içinde olan ülkelerden bazılarına uluslararası ilişkilerinde jeostratejik imkanlar sağlayan, diğerlerine ise külfetler yükleyen, kimi zaman da her ikisinin bir arada mütalaası sorumluluğunu doğuran çok nazik bir alan olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bunun da başlıca nedeni kuşkusuz zamanın büyük devletleri arasında Avrasya üzerinde sürdürülen egemenlik çekişmelerinin bu bölgeyi de kaçınılmaz şekilde içine almış olmasıdır. Buna bölgenin durulmayan dalgalanmalarını da ilave etmek gerekir. 22 İşte bu nedenle olacak Mahan, James Fairgrieve ve Saul B. Cohen * gibi bazı jeopolitik düşünürler Ortadoğu da bir jeopolitik Kırılma Alanı (shatterbelt- Crush Zone) varlığına işaret etmektedirler. Söz konusu alanın kapsamı zaman içerisinde emparyal güçlerin rekabet alanlarının değişmesine göre yeni değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Kırılma Alanı önceleri 30 ve Yılmaz Tezkan, M.Murat Taşar, Dünden Bugüne Jeopolitik, İstanbul, Ülke Yay., 2002, s Tuncer Topur, Dipsiz Kuyu Ortadoğu ve Türkiye, IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul, 2005, s.29 * Saul B.Cohen in teorisi Jeostratejik ve Jeopolitik Alanlar Kuramı dır. Cohen, Ortadoğu bölgesini bölünmüş kuşak (shatterbelt) olarak tanımlamaktadır. Ona göre Ortadoğu Kuzey Dağlık (Türkiye, İran), Güney Deniz (Suriye, Ürdün, Irak,Kuveyt) ve Orta Deniz (Libya, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Yemen, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman) olmak üzere üç ana jeopolitik bölgeye ayrılır.

20 11 paraleller arasında yer alan, Türkiye ve İran üzerinden Kore ye kadar uzanan Asya kuşağı içindeki ülkeler olarak değerlendirilmiştir. Daha sonraları ise Doğu Avrupa da ya da Balkanlarda üzerinde egemen olma yarışı yapılan ve tampon olarak kullanılmak istenilen jeopolitik bölgeler de Kırılma Alanı sayılmıştır. 23 Doğu Avrupa ve Balkanların kaderi belirlenirken Ortadoğu ve Güneydoğu Asya nın istikrarsız ve kırılgan durumları ortaya çıkmıştır. Böylece neticede emperyal güçler kendi nüfuz alanlarını belirleyip onlara egemen olurlarken geride rekabet alanı olarak Ortadoğu jeopolitik bölgesi Kırılma Alanları kalmıştır. Stratejik doğalgaz ve petrol çıkarları, bunların korunması için emperyal güçlerin icat ettiği ittifaklar, bölünmeler, Soğuk Harp dönemi içerisindeki Arap-İsrail çekişmeleri ve bunun karşısındaki Doğu-Batı güç merkezinin tutumları Ortadoğu nun jeopolitik bütünlüğe yeniden ulaşmaksızın derin şekilde bölünmesine ve istikrarsızlığına çok önemli katkı yapmıştır. Kırılma Alanları ayrıca istikrar arayışları kisvesi altında sürdürülen kontrol iddialarının getirdiği dış müdahalelerin, iç kargaşanın ve tüm bunları tetikleyecek dış gayelerin yer aldığı bölgeler olmuştur. Zaten bu nedenlerledir ki bölgeye Kırılma Alanı denilmiştir. 24 Bölgenin soğuk savaş dönemindeki jeopolitik anlamı, Amerikan çevreleme doktrinin de temelini oluşturan Nicholas J. Spykman ın Kenar Kuşak Teorisi çerçevesinde ele alınmıştır. Spykman, jeopolitiğin coğrafyaya bağlı unsurlarını bir kenara bırakarak, jeopolitiği, pratik amaçlar için ve özellikle ABD nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak ele almış 25 ve dış politikada stratejik şekillenme için ülkenin göz önüne alabileceği en etkili analitik araç olarak kullanmıştır. Halford Mackinder * ın çalışmalarını derinliğine araştıran Spykman, Mackinder ın Kara Hakimiyet Teorisine karşılık, Kenar Kuşak Hakimiyet Teorisini ortaya atmıştır. Spykman dünyayı 23 Tuncer Topur, a.g.e., s Tuncer Topur, a.g.e., s Erol Mütercimler, Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekata Geleceği Yönetmek, İstanbul, Alfa Yay., 2006, s.296 * İngiliz coğrafya profesörü ve jeopolitik biliminin ilk teorisyenlerindendir. İlk jeopolitik teori olarak anılan Kara Hakimiyet Teorisi Mackinder tarafından ortaya konmuştur. Jeopolitik bilimi ile ilgili esas görüşlerini İngiliz Kraliyeti Coğrafya Cemiyetine sunduğu Tarihin Coğrafya Mihveri (The Geographical Pivot of History-1904) adlı tebliğinde açıklamıştır. İsmail Hakkı İşcan, a.g.m., s.60

21 12 Mackinder gibi hemen hemen, aynı jeopolitik levhalara ayırmış olmakla birlikte, dünya kontrolü için anahtar bölge olarak Heartland (kalpgah) yerine Rimland (kenar kuşak) ın jeopolitik önemini vurgulamış ve savunmuştur. Spykman a göre merkez bölgesine değil, onu çevreleyen kuşağa hakim olan dünya adasına ve sonra dünyaya hakim olabilir. Spykman, Balkanlardan Çin e kadar olan bölgenin (Rimland) temel hareket noktası olması gereğini öne sürmüş, sorunun Avrupa ve Asya daki kenar kuşak ülkelere kimin hakim olacağı ile ilgili olduğunu belirterek bu bölgenin ABD haricindeki (Rusya) güçlerin egemenliğine geçmesi durumunda çemberin batı stratejisini, özellikle ABD yi çok büyük bir tehlikeye sokacağını iddia etmiştir. 26 Step devi Rusya nın sıcak denizlere inme politikası ile ABD nin çevreleme doktrininin en yoğun çatışma oluşturduğu alan Ortadoğu olmuştur. ABD yönetimi Türkiye nin kuzeydoğusundan başlayan İran ve Pakistan ın kuzeyinden Afganistan a uzanan bir hattı iki blokun en hassas jeopolitik kuşağı ve bir anlamda ABD çıkarlarını koruyucu kalkanın stratejik mihveri olarak görürken, SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) aynı yıllarda tarihi jeopolitik stratejisinin doğrultusunda bir taraftan Basra Körfezi ni çevreleyen Afganistan-Suriye-Güney Yemen-Etiyopya hattında sağlam bir jeopolitik zemin kurmayı planlamış, diğer taraftan Türkiye, İran ve Irak taki iç politika dengelerini zorlayarak Kafkasya dan Basra ya kolay iniş yollarını aramıştır. Küresel ölçekli bu jeopolitik kutuplaşma İsrail in kurulması ve hızlı bir yayılma stratejisi takip etmesiyle birlikte ortaya çıkan bölge içi jeokültürel ve jeopolitik gerilime paralel bir seyir takip etmiştir. 27 Ortadoğu insanlık tarihinin hemen her döneminde taşıdığı önemi nedeniyle sıcak bir çatışma bölgesi olmuştur. Bölge geleneksel olarak kültürlerin ve dinlerin kesişme noktası olmasıyla beraber, sahip olduğu petrol zenginliği nedeniyle özelikle son yüzyılda egemenlik mücadelelerine sahne olmuştur. Bu nedenle bölge dünyanın en istikrarsız bölgeleri arasında yer almıştır. Petrolün önemiyle beraber artan etkinlik kurma çabaları giderek farklı parametreleri de içine almış, bölge kendi doğal sosyo-politik ve sosyo İsmail Hakkı İşcan, a.g.m., s Abdülkadir Gerçeksever, a.g.e., s.40-41

22 13 ekonomik gelişim sürecinin ötesinde, süper güçlerin kontrol planları içinde yapay denek tahtalarına yönlendirilmiştir. Bu nedenledir ki Ortadoğu hala dünyanın demokratikleşme sorunu yaşayan en önemli bölgesi niteliğini korumaktadır. Güç mücadelesine yönelik ittifak ilişkileri bölge sınırlarını aşmış, tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. 28 Ortadoğu nun güç merkezleri tarafından hedef haline gelmesi sahip olduğu stratejik ve jeopolitik özellikleri nedeniyledir. Yani özetle sıralanacak olursa Ortadoğu nun: 29 - Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını birbirine yaklaştıran çok yönlü ve hareketli bir kavşak olması, Atlas Okyanusu nu Hint Okyanusu na bağlayan önemli bir bölgede bulunması. - Üç kıtanın kuzey-güney kara ve doğu-batı deniz ulaşım ağı merkezinde bulunması. - Çok önemli bir enerji kaynağı olan dünya petrolünün yaklaşık üçte ikisinin bu toprakların altında olması, petrol ve doğalgazın en kısa olarak bu bölgeden akışının sağlanabilmesi. - Müslümanlık, Hıristiyanlık, Yahudilik gibi üç dinin doğduğu yer ve onların anavatanı olması. - Süveyş Kanalı, Basra Körfezi, Çanakkale-İstanbul Boğazları ve Akdeniz limanları gibi kritik su yolu ve geçitlerinin buradan kontrol edilebilmesi. - Tarihi zengin bir kültür ve medeniyet hazinesine sahip olması dolayısıyla turizm açısından önem taşıması. Tarihin ve medeniyetin beşiği olan Ortadoğu çevresini de etki alanı içine alarak, tarihten beri gittikçe küçülen, küçüldükçe de globalleşen dünyada jeopolitik, jeostratejik ve ekostratejik önemini korumaya devam etmektedir Ortadoğu nun Stratejik Önemi Öncelikle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kara, hava ve deniz yollarının düğüm noktasında olması, bütün güç merkezlerinin su yolu (Basra Körfezi, Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı) ve geçitlerini kontrol etmesi bu bölgenin önemini ortaya koyar. Dünya petrol rezervlerinin % 68 i, dünyada üretilen günlük 70 milyon varil petrolün 47 milyon varili bu bölgeden Abdülkadir Gerçeksever, a.g.e., s.47 Mustafa Bıyıklı, Bir Merkez Dünya olarak Afriavrasya Stratejiler Çemberinde Türkiye ve Ortadoğu, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Eylül 2007, sayı 10, Ankara, ATASE Başkanlığı Yay., 2007, s.49

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Ortadoğu Diye Bir Yer Var mı?

Ortadoğu Diye Bir Yer Var mı? Ortadoğu Diye Bir Yer Var mı? Sedat LAÇİNER Coğrafi ya da siyasi anlamda bölgeler ortak ve yakın özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin kıtalar, denizlerle çevrili geniş toprak parçalarıdır. Yarımadalar,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2015 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 2 7 Ekim 2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1.ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

AR& GE BÜLTEN ARAŞTIRMA VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU

2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU 2014 AĞUSTOS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2014 AĞUSTOS

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >>

TİCARİ İLİŞKİLER DURUM İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA AVRUPA BİRLİĞİ >> AVRUPA BİRLİĞİ >> Hazırlayan: Mustafa BAYBURTLU (TOBB AB Daire Başkanı) İKÖ ÜLKELERİ ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER VE EKONOMİK DURUM İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkelerin ekonomik yapıları, ekonomik

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ

4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ 4. ULUSLARARASI ELECTRONIST FUARINDAN 2016 YILI İÇİN ÜMİT VADEDİCİ KAPANIŞ Elektronik yan sanayi sektörünü bir araya getiren tek organizasyon Uluslararası Electronist Fuarı yerliyabancı birçok farklı şehir

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK

TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK * Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Çeviri: Ülker İnce, Tübitak Yayınları, Ankara 2006, 17. Baskı, 662 sayfa. ISBN 975.403.271.8 Geleneksel gelişme teorisi özellikle İkinci

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ

HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ SEKTÖRÜ I- DÜNYA DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİ TİCARETİ 2013 yılında dünya değirmencilik sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %2,8 oranında artış göstererek 18,6

Detaylı

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu

Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu TÜBİTAK TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Literatür Araştırması Raporu Uluslararası Pazar Analizi 17 Aralık

Detaylı

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 HAZİRAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 HAZİRAN

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU

2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU 2015 MART DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 MART / TÜRKİYE

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI

TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI TARIM ALANINDAKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER 1. TARIM ALANINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 2. HAYVAN SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 3. BİTKİ SAĞLIĞI ANLAŞMALARI 4. BALIKÇILIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 5. DİĞER ANLAŞMALAR

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre:

ÖZET. İhracat. İthalat. 2015 yılı Ocak- Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: ÖZET İthalat 2015 yılı Ocak-Şubat Döneminde 2014 yılı Ocak-Şubat Dönemine Göre: Ham petrol ithalatı %28,11 artarak 3.293.230 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin (biodizel ihtiva eden motorin hariç) ithalatı

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Sn. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bilgilendirme Sunumu 22 Temmuz 214 Ankara 1 AJANDA 1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm 2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler 3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize

Detaylı

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi.

9. Dubai Uluslararası Gayrimenkul ve Emlak Fuarı (İPS) en yeni projemiz olan Dubai Sustainable City yi duyurmak için mükkemmel ve en doğru ortamdi. 8,000 m 2 FUAR ALANI 291 KATILIMCI 77 YERLİ KATILIMCI 214 ULUSLARARASI KATILIMCI 37 MEDYA ORTAĞI 7,637 MEDYA ORTAĞI IPS (INTERNATIONAL PROPERTY SHOW) 2013, Dubai Arazi ve İskan Departmanı nın katkılarıyla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir.

KÖRFEZ DE SAVAŞ. KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. KÖRFEZ DE SAVAŞ KAZANIM : Körfez Savaşlarının Türkiye ye siyasi, Sosyal, Askeri ve Ekonomik etkilerini değerlendirir. 1990 yılında Irak ın Kuveyt i işgali ile 1.Körfez savaşı başlamıştır. Irak Kuveyt i

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu

Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu Plast Eurasia İstanbul 2015 Fuar Sonuç Raporu 2 BAŞARI GÜVEN TECRÜBE BİLGİ TEKNOLOJİ Plast Eurasia İstanbul Avrasya Plastik Sektörünün Buluşma Noktası T 10 Salon 98.000 m2 S Avrasya nın En Büyüğü SAYISAL

Detaylı