6-. Denize ElveriĢlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? A) Klass sörveyi tarihine kadar B) Seferlik C) Altı ay D) Üç ay E) Bir yıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6-. Denize ElveriĢlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? A) Klass sörveyi tarihine kadar B) Seferlik C) Altı ay D) Üç ay E) Bir yıl"

Transkript

1 1.AĢağıdakilerden hangisi Deniz Hukuku nun özellikleridir? A) Ulusaldır ve yenilikçidir B) Muhafazakardır ve uluslararasıdır C) Yenililçidir ve uluslararasıdır D) Yenilikçidir ve bölgeseldir E) Muhafazakar ve ulusaldır 2-AĢağıdaki seçeneklerden hangisi geminin mütemmim cüz lerinen (ayrılmaz parçalarından) değildir? A) Pervane B) Makine C) Kazan D) Dümen donanımı E) Radar 3-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dıģında elde eden gemi bu hakkını aģağıdakilerden hangisi ile belirler? A) Gemi Tasdiknamesi B) Bayrak ġahadetnamesi C) Bayrak Çekme Müsaade Belgesi D) Gemi Jurnalinin tasdikli örneği E) Gemi Kayıt Defteri 4-Serbest Pratika aģağıdaki kuruluģların hangisinin ilgili biriminden alınır? A) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü B) Denizcilik MüsteĢarlığı, Bölge Müdürlükleri C) Liman BaĢkanlıkları D) Liman ĠĢletme Müdürlükleri E) Deniz Polisi Yetkilileri 5-TTK Madde 829 a göre, Gemi Tasdiknamesi ve Bayrak ġahadetnamesine gerek olmaksızın Türk Bayrağı çekebilecek gemiler..? A) Ticari olmayan gemilerdir B) 50 Grt dan küçük gemilerdir C) 50 Grt dan küçük ticaret gemilerdir D) 18 Grt dan küçük gemilerdir E) Liman içi sefer yapan küçük yolcu gemileri / motorlardır 6-. Denize ElveriĢlilik belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır? A) Klass sörveyi tarihine kadar B) Seferlik C) Altı ay D) Üç ay E) Bir yıl 7-Yola ElveriĢlilik belgesi olmayan gemi;.. A) yük taģıyamaz B) ticari faaliyette bulunamaz C) yolcu taģıyamaz

2 D) yük taģır, yolcu taģıyamaz E) hiçbir Ģekilde hareket edemez 8-AĢağıdakilerin hangisi Kaptanın kamu hukukuna iliģkin görev ve yetkilerine girmez? A) ġoruģturma yapmak B) Yedieminlik ve muhafaza görevi yapmak C) ġahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak D) Yüklemeyi istifi denicilik usüllerine göre yapmak E) Emir ve disiplin yetkisini kullanmak 9-.AĢağıdakilerden hangisi TTK. daki Deniz Ticaret ġözleģmeleri içerisinde yer almamaktadır? A) Deniz aģırı satıģ sçzleģmesi B) Navlun sözleģmesi C) Yolcu taģıma sözleģmesi D) Gemi inģa sözleģmesi E) Deniz ödüncü sözleģmesi 10.TTK Madde 1062 ye göre aģağıdaki hallerden hangisinde taģıyan kendi kusuru olmadıkça sorumlu değildir? A) Zararın, gemiadamlarının gemideki yüke iliģkin kusurlu hareketlerinden doğması halinde B) Zararın, gemiadamlarının geminin sevkine veya baģka teknik idaresine iliģkin kusurlu hareketlerinden veya yangından doğması halinde C) Zararın, gemiadamlarının daha ziyade yükün menfaati icabı olarak aldıkları tedbirlerdeki kusurlarından doğması halinde D) Zararın, gemiadamlarının yüke kasten zarar vermesinden doğması halinde E) Zararın, yükün seyir esnasında yağmur suyundan ıslanmasından veya atmosferik pastan doğmuģ olması halinde 11-.AĢağıdakilerden hangisi, TTK Madde 973 e göre, kaptanın sorumlu olduğu kiģileri gösterir? A) Kaptan donatandan baģka, taģıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 md. giren bir kredi alacaklısına, özellikle deniz ödüncü verene karģıda sorumludur. B) Kaptan donatana, taģıyana, taģıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, deniz ödüncü ve gemi alacaklılarına borçludur. C) Kaptan donatana, taģıyana, taģıtana, yükletene, gönderilene, gemi adamlarına, kurtarma ve yardım alacaklısı ile müģterek avarya alacaklılarına karģı sorumludur. D) Kaptan donatana, donatma iģtirakinde müģterek donatanlara, taģıyana, taģıtana, yükletene, gönderilene, çarterer e, gemi adamlarına, kurtarma ve yardım alacaklısı ile müģterek avarya alacaklılarına borçludur.

3 E) Kaptan donatana, donatma iģtirakinde müģterek donatanlara, taģıyana, taģıtana, kurtarma ve yardım ile müģterek avarya alacaklıları, Liman ve Gümrük yetkilileri ile Güvenlik güçlerine karģı sorumludur 12-AĢağıdakilerden hangisi hukuken kıymetli evrak niteliğindedir? A)Yükleme konģimentosu B)Tesellüm konģimentosu C)Yük senedi D)Kargo raporu E)Manifesto 13-.AĢağıdakilerden hangisi çatmanın çeģitleri arasında sayılmaz? A)MüĢterek kusurlu çatma B)Kusursuz çatma C)Kusurlu çatma D)Tek taraflı kusurlu çatma E)Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 14-.AĢağıdakilerden hangisi müģterek avarya hallerinden değildir? A)Geminin karaya oturtulması B)Denize yük vesaire atılması C)Geminin hafifletilmesi D)Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düģmesi E)Geminin yüzdürülmesi 15-AĢağıdakilerden hangisi TTK madde 1230 gereği; makineli gemilerde kaptanın kurtarma alacağının miktarını gösterir? A) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarılmadan 1/8 B) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/2 C) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/3 D) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra 1/6 E) Kazanılan kurtarma yardım ücretinden masraflar çıkarıldıktan sonra %10 16-AĢağıdakilerden hangisi SOLAS'ın bölümü olan zorunlu kodlardan değildir? A) ISM B) IBC C) IGC D) Grain E) ILO 17- Gemilerde yangın önleme, yangın tespit ve yangın söndürme ile ilgili donanım ve teçhizata iliģkin kurallar hangi uluslararası konvansiyonun kapsamındadır? A) COLREG 72 B) SOLAS 74 C) LOADLINE 66

4 D) STCW 78 E) MARPOL 73/78 18-MARPOL EK-1 Kural 10'a uygun olarak özel alan (special area) olarak kabul edilen bölgelere 1 Ağustos 1999 tarihinden itibaren ilave edilen bölge aģağıdakilerden hangisidir? A) Hint Okyanusu B) Kuzey Pasifik C) Güney pasifik D) Kuzey Batı Avrupa Suları E) Azorlar 19-AĢağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koģul ve bölgelerde yüklendilerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir? A) MARPOL 73/78 B) SOLAS 74 C) LOADLINE 66 D) TONNAGE 69 E) STCW 78 I - SOLAS II - COLREG III - MARPOL IV - STCW V - FAL 20-Gemilerde çalıģacak olan gemi adamlarının vardiya düzenlerinin nasıl olacağını belirleyen uluslararası denizcilik sözleģmesi, yukarıdakilerden hangisi yada hangileridir? A) I B) II C) III D) IV E) V ; I - SAR II - OILPOL III - MARPOL IV - CLC V - TONNAGE VI - SOLAS 21-Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karģı, doğrudan can kurtarma amaına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir? A) I, V B) II, VI C) III; IV

5 D) IV, V, VI-ÜĞOP8 E) I, VI 22-AĢağıdakilerden hangisi gemilerin büyüklüklerinin, hacimlerinin ölçümleri ile ilgili uluslararası kuralları içerir? A) MARPOL 73/78 B) SOLAS 74 C) LOADLINE 66 D) TONNAGE 69 E) STCW AĢağıdakilerden hangisi, Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası SözleĢmesidir? A) International Convention on Safety of Life at Sea, 1974 B) Operation Agreement on the International Satellite Organization C) Special Trade Passenger Ships Agreeement, 1971 D) International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 E) Convention on Limitations of Liability for Maritime Claims, Bir gemide çalıģacak olan gemi adamlarının sayısının, yeterliliklerinin ve sertifikalarının neler olacağı belirlenirken aģağıdaki uluslararası sözleģmelerden hangisinin kurallarına bakılmalıdır? A) COLREG B) MARPOL C) STCW D) SOLAS E) MIN SAFE MANNING 25- Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme belgesi (IOPP)'ne sahip olan gemilerin MARPOL 73/78 Ek-I'a göre periyodik sörveyleri kaç yılda bir yapılır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 - SAR II-ITF III-MARPOL IV-IMPA V-TONNAGE VI-SOLAS 26-Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri bir uluslar arası denizcilik sözleģmesine ait kısaltma değildir? a)i,v b)ii,iv c)iii,iv d)iv,v,vi e)i,iv

6 27- CLC 1969 aģağıdakilerden hangisine ait bir uluslar arası kısaltmadır? a)yabancı limanlarda gemiden kaçan personel için sivil sorumluluğa iliģkin sözleģme b)denizlerin kara tesislerinden kirletilmesine iliģkin hukuki sorumluluklarla ilgili sözleģme c)petrol kirliliğinin neden olduğu zararlara iliģkin hukuki sorumluluğa ait sözleģme d)gemilerde can emniyetine iliģkin sözleģme e)denizlerde konteynerlerin güvenliği ile ilgili sözleģme 28-AĢağıdakilerden hangisi MARPOL 73/78 kuralları altında zorunlu fakat SOLAS 74 kuralları altında isteğe bağlı olan 01 temmuz 1986 da ve sonrasında kimyasal madde taģıması amacıyla inģa edilmiģ olan gemilerin uymak zorunda olduğu uluslar arası bir koddur. a)ism code b)hssc code c)ibc code d)bch code e)imdg code I- Maritime Safety (denizcilik güvenliği) II-Marine Pollution(deniz kirliliği) III-Liability and Compensation (sorumluluk ve tazminat) IV-Other Subjects (diğer konular) 29- IMO tarafından yapılan sözleģmeler genel olarak yukarıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa Convention on the Ġnternational Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG),1972 sözleģmesi yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi yada hangilerine dahil olur? a)i b)ii c)iii d)iv e)i ve III 30-AĢağıdakilerden hangisi gemilerin farklı koģul ve bölgelerde yüklendiklerinde draft ve freebord yükseklikleri ile ilgili uluslar arası kuralları içerir? a)marpol 73/78 b)solas 74 c)loadlġne 66 d)tonnage 69 e)stcw SAR konveksiyonu (denizde arama ve kurtarma uluslar arası sözleģmesi) kapsamında A.894(21) sayılı kararla 25 Kasım 1999 kabul edilip, 1 Ocak 2000 de yürürlüğe giren, daha önce ilk olarak 1971 de yayınlanan ve 1993 de yürürlüğe giren 1992 düzeltmeleriyle güncelleģtirilen Ticaret Gemisi Kurtarma ve Yardım el kitabı (MERSAR) ile ilk olarak 1978 de yayınlanan ve 1993 de yürürlüğe giren 1992 düzeltmeleriyle güncelleģtirilen IMO kurtarma ve yardım el kitabı (IMOSAR) ın gözden geçirilmesi sonucu Uluslar Arası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), IMO ve SAR konveksiyonunun müģtereken geliģtirerek yayınladığı MERSAR ve IMOSAR ın yerini alan üç cilt yayınlanan kurtarma ve yardım el kitabı hangisidir?

7 a)sarsat b)iamsar c)sar d)imomersar e)cospas-sarsat GRT dan büyük yük gemileri için makine daireleri sintinelerinde oluģan kirlenmeyi önlemek üzere EK 1 gereği bu gemilerde bulunması gerekmeyen eçhize ( teçhizat ) aģağıdakilerden hangisidir. A) IOPP sertifikası B) Yüklü su hattı üzerinde balast tahliyesi cihazı C) Petrol atıklarını izleme ve kontrol cihazı D) Sintine separatörü, 15 ppm alarm otomatik stop aleti E) Atıklar için slop tank 33. Petrol kirliliğine karģı hazırlıklı olmak, mücadele ve iģ birlikteliği sağlamak amacıyla yapılan uluslar arası denizcilik sözleģmesinin, uluslar arası kısa adı aģağıdakilerden hangisidir? A) MARPOL B) IOPP C) OPRC D) OILPOL E) FUND (I) 500 GRT dan küçük tüm yolcu gemileri MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. (II) 400 GRT dan küçük tüm tankerler, MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. (III) 400 GRT dan küçük tüm kuruyük gemileri, MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. (IV) 300 GRT dan küçük tüm kimyasal tankerler, MARPOL sözleģmesinin hükümlerinden muaftır. MARPOL sözleģmesinin kapsamı gereği, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğru değildir? A) I,IV B) II,III C) III D) III,IV E) I,II,IV 34. Use of and famillarization with the International Dangerous Goods(IMDG) Code adı verilen ve tehlikeli yüklerle ilgili olan hususların ilgili gemiadamları tarafından bilinmesine yönelik düzenlemeler, aģağıdaki uluslar arası denizcilik sözleģmelerinden hangisinin kapsamında ele alınmıģtır? A) SOLAS Code B) STCW Code C) IBC Code D) ISM Code

8 E) BCH Code 35-Gemilerin taģıyabileceği max. Yük miktarını ve su üzerinde batabileceği max. draftı belirlemek maksadıyla gemilerin nasıl ölçümlendirileceğinin belirleneceği uluslar arası sözleģmenin kısa adı ve tarihi aģağıdakilerden hangisidir? A) TONNAGE B) LL C) SOLAS D) LDC E) LLMC 36-IMO tarafından yapılan sözleģmeler, genel olarak aģağıdaki gibi dört temel grup altında incelenecek olursa, International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC), 1969 sözleģmesi, yukarıdaki sınıflandırmalardan hangisi ya da hangilerine dahil olur? Denizcilik Güvenliği Deniz Kirliliği Sorumluluk ve Tazminat Diğer Konular I II III IV II ve III Gemilerin Tonaj Ölçümleri Uluslararası SözleĢmesi ne göre, askeri gemiler ve boyu...metreden daha az olan gemiler, SözleĢme kapsamı dıģında tutulmuģlardır. (Noktalı yerlere aģağıdakilerden uygun olanı seçiniz.) 10 metre 15 metre 18 metre 24 metre 34 metre 38-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karģı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir? SAR OILPOL MARPOL CLC TONNAGE SOLAS I, V

9 II, VI III, IV IV, V, VI I, VI 39-Ġngiltere ile Türkiye arasında düzenli seferler yapan ve ana makine gücü 3500 kw olan 7800 GRT luk bir Türk bandıralı Ro-Ro gemisine donatılacak personelden 3. Kaptan ile 2.Mühendisin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aģağıdakilerden hangisidir? A) Sınırlı Vardiya Zabiti- Vardiya Mühendisi B) Uzakyol I. Zabit Uzakyol II. Mühendis C) Vardiya Zabiti Uzakyol II. Mühendis D) Uzakyol Vardiya Zabiti Uzakyol II. Müh. E) Uzakyol Vardiya Zabiti Vardiya Mühendisi 40-IOPP nedir. Sudaki yağ karıģım miktarı Sudaki zehirli madde karıģım miktarı Uluslararası Pis Su Arıtma Cihazı Belgesi Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi Tanker TaĢıma Belgesi 41-MARPOL 73/78 SözleĢmesinin EK-V (Gemilerden atılan çöpler ile deniz kirlenmesini önleyici kurallar) i gereği Özel Alan kapsamına giren denizlerin tümü aģağıdaki paragraflardan hangisinde bulunmaktadır. Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Hint Okyanusu, Kuzey Denizi, Antartika ve Karayip Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Karayip Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi ve Antartika Akdeniz, Karadeniz, Baltık, Körfez, Kuzey Denizi, Atlantik Okyanusu, Antartika ve Karayip. (I) Her gemi adamı günde en az 10 saat dinlenmelidir. (II) Toplam dinlenme süresi haftada 70 saatten az olmamalıdır. (III) Asgari dinlenme süreleri, üst üste 2 günden fazla aģılmamalıdır. ( (IV)Her gemi adamı günde en az 12 saat dinlenmelidir. (V)Toplam dinlenme süresi haftada 84 saatten az olmamalıdır. (VI) Asgari dinlenme süreleri, sadece role talimi gibi sebeplerle haftada en fazla 1 kez aģılabilir.

10 42-Uluslararası STCW sözleģmesi gereği, gemi adamlarının vardiya standartlarına yönelik yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak, yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I,II,III IV,V,VI I,II,VI III,IV,V I,II (I) SavaĢ Gemileri, (II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, (III) 150 GRT dan küçük yaģlı gemiler, (IV) Ticari yatlar, (V) Balıkçı Gemileri. 43-Yukarıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleģmesinin hükümlerini yerine getirmek zorunda değildir? I,II,III,IV,V III I,II,IV I,II,III,V I,III,IV,V 44-Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, denizde meydana gelebilecek acil durumlara karģı, doğrudan can kurtarma amacına uygun biçimde tedbirli ve hazırlıklı olmayı sağlayıcı düzenlemeler içerir? SAR OILPOL MARPOL CLC TONNAGE SOLAS A) I, V B) II, VI C) III, IV D) IV, V, VI E) I, VI 45-Yunanistan ın Pire limanı ile Ġzmir in Aliağa limanı arasında benzin taģıyan ve ana makine gücü 699 kw olan 800 GRT luk bir Türk Bandıralı petrol tankerine donatılacak personelden 2. kaptan ve 2. makinistin sahip olması gereken minimum yeterlik derecesi aģağıdakilerden hangisidir? A) Birinci Zabit Sınırlı Makine Zabiti

11 B) Sınırlı Kaptan Sınırlı BaĢmakinist C) Kaptan Sınırlı Makinist D) Sınırlı Vardiya Zabiti - BaĢmakinist E) Uzakyol I. Zabit Uzakyol II. Mühendis GRT üzerindeki petrol tankerleri ile 400 GRT üzerindeki tüm gemilere Uluslararası Denizin Petrolle Kirlenmesini Önleme Belgesi (IOPP) verilir. Bu sertifika kaç yılda bir yenilenir. A) 1 yıl B) 2 yıl C) 3 yıl D) 4 yıl E) 5 yıl 47-. AĢağıdakilerden hangisi, bir plimsol markası üzerinde bulunan ve dıģ çapı 300 mm olan çemberin ortasından geçen çizgiyi gösterir? A) KıĢ yükleme hattı B) Tropik tatlı su yükleme hattı C) Kuzey atlantik yükleme hattı D) Kereste yükleme hattı E) Yaz Yükleme Hattı 48-Solas sözleģmesinin ana gayelerinden birisi aģağıdakilerden hangisidir. a) Gemi adamlarının vardiya standartlarını belirlemek. b) Balıkçı gemilerinin personelinin eğitim standardını belirlemek. c) Gemi teçhizatı için minimum standardı belirlemek. d) IMO nun gücünü ortaya koymak. e) Deniz kirlenmesini önlemek 49-. Hangisi ISM kod un hedeflerinden değildir. a) Denizde güvenliğin sağlanması b) Ġnsan yaralanmaları ve ölümlerin önlenmesi c) Denizcilikle ilgili teknolojilerin geliģtirilmesi d) Çevreye, özellikle de denizlere verilecek zararlardan kaçınılması e) Mülkiyete ( yüke, gemiye ve kıyılara ) gelecek zararların önlenmesidir ISM kod un gereklilikleri aģağıdakilerden hangisine uygulanır. a) Büyük gemilere b) Kara ve deniz taģıtlarına c) Denizcilik firmalarına d) Tüm gemilere e) Tüm taģıt araçlarına

12 51.AĢağıdaki düzenlemelerden hangisi ya da hangileri Uluslararası Denizde Can ve Mal Emniyeti SözleĢmesi-nin temel amacına hizmet eder? (I) YaĢam mahallerinin fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (II) Kazaları önleme konusundaki düzenlemeler, (III) Gemideki çeģitli alarm düzenekleri ile ilgili düzenlemeler, (IV) Telsiz teçhizatları ve donanımların fiziki durumu ile ilgili düzenlemeler, (V) Yükleme sınırı ve markası ile ilgili düzenlemeler. a) I,III,V b) II,IV c) III,IV,V d) II e) I,II,III,IV,V 52.AĢağıdaki gemi türlerinden hangisi ya da hangileri, Load Line 1966 sözleģmesinin hükümlerini yerine getir-mek zorunda değildir? (I) SavaĢ Gemileri, (II) Boyu 24 metreden kısa olan gemiler, (III) 150 GRT dan küçük yaģlı gemiler, (IV) Ticari yatlar, (V) Balıkçı Gemileri. a) I,II,III,IV,V b) III c) I,II,IV d) I,II,III,V e) I,III,IV,V 53.AĢağıdakilerden hangisi ya da hangileri, karadaki tesisler tarafından atılan atıklarla denizlerin kirletilmesini önlemek amacıyla yapılmıģ ve 30 Ağustos 1975 te yürürlüğe girmiģ olan uluslararası denizcilik sözleģmesine ait kısaltmadır? (I) LDC 1972 (II) MARPOL 78 (III) SFV 1977 (IV) MARPOL 73 (V) OPRC 1990 a) II,IV b) II c) III d) I,II,IV e) I 54.Gemi kendi makinesi ile ilerlerken özel alanlar haricinde karadan 12 mil açıktan itibaren pis sular geminin hızı.. knots dan az olmamak koģuluyla denize tahliye edilebilir. a) 4 knot b) 6 knot c) 7 knot d) 10 knot

13 e) 12 knot 55-Gittikleri limanlarda gemilerden istenen bilgiler doğrultusunda, doküman boyutlarındaki çeģitlilikleri ve gemide harcanan kağıt miktarını azaltmak ayrıca farklı dillere tercüme sorununu ortadan kaldırmak; bu saye-de de gemilerin limanlara giriģ çıkıģ iģlemleri ile ilgili bürokrasiyi azaltarak dolaģımlarını hızlandırmak amacı ile 1965 yılında yapılmıģ olan uluslararası sözleģmenin kısa adı, aģağıdakilerden hangisidir? a) SFV b) PAL c) MTF d) FAL e) FMT 56.Güvenlik Yönetimi Sisteminin kurulması, etkin uygulanması ve geliģimi belirli Ģartlara bağlıdır. AĢağıdaki-lerden hangisi bunlardan biri değildir? a) Üst yönetimin ciddi taahhüdü b) Uygun kaynakların sağlanması c) ġirket filosundaki gemi sayısının yeterliliği d) Deniz ve kara personelinin ortak katılımı e) Gerçekçi zamanlama ve planlama 57-Hangisi kaptan ve güverte zabiti yeterlilik derecelerinden değildir? a) Yakınyol Vardiya Zabiti b) Sınırlı Vardiya Zabiti c) Vardiya Zabiti d) Uzakyol Vardiya Zabiti e) Kaptan 58-SOLAS-74 SözleĢmesine Nisan-1988 de yapılan ve 22 Ekim 1990 tarihinde yürürlüğe giren düzeltme ile ilave acil durum aydınlatması (supplementary emergency lighting) hangi tip gemiler için istenmiģtir? a) Dökme yük/frigorofik/tanker b) Yolcu/RO-RO/Araba gemisi c) Balıkçı/AraĢtırma gemisi d) Gezi teknesi/yatlar e) Koster/Kırkambar 59-.AĢağıdaki hallerden hangisi TTK Md kapsamındaki yük alacaklısı hakkı değildir? a) TaĢıyanın navlun sözleģmesinden doğan alacakları b) Yük sigorta ücretleri c) MüĢterek avarya nedeni doğan yük borcu d) Yükün kurtarılmasından doğan kurtarma yardım borcu e) Yük karģılık gösterilerek alınan deniz ödüncü borcu 60-.AĢağıdaki hallerden hangisinde sapma haklı sayılabilmektedir? a) BaĢka bir yük teslim almak amacıyla b) Can ve mal kurtarmak amacıyla c) Aktarma yapmak amacıyla d) Yakıt almak amacıyla e) Su almak amacıyla

14 61-.AĢağıdaki hallerden hangisinde yükün usulüne uygun istifinden söz edilemez? a) Yükün karakteristik özelliğine uygun istif b) Yükün varma limanında kolaylıkla boģaltılabilecek Ģekilde istifi c) Kuru yükün yaģ yükten ayrı tutularak istifi d) Yükün muvafakatsiz güverteye istifi e) Yükün mahiyetine uygun ambalajlanarak istifi 62-.AĢağıdakilerden hangisi akdi ipotek çeģitlerinden değildir? a) Maksimal ipotek b) Birlikte gemi ipoteği c) Tersanecinin ipoteği d) Sabit kıymetli ipotek e) Yabancı para üzerinden ipotek 63-AĢağıdakilerden hangisi çatmanın çeģitleri arasında sayılmaz? a) MüĢterek kusurlu çatma b) Kusursuz çatma c) Kusurlu çatma d) Tek taraflı kusurlu çatma e) Kusurlu olarak denizde sabit bir cisme çatma 64-AĢağıdakilerden hangisi çatmanın unsurlarından değildir? a) Fiilen veya hükmen bir çatmanın mevcut olması ve fiilen bir zararın doğmuģ olması b) ÇarpıĢan gemilerin deniz gemisi olması c) Çatmaya konu araçların gemi niteliği taģıması d) ÇarpıĢan gemiler arasında herhangi bir hukuki iliģki olmamalı e) Kaptanın haklı ve makul karģı koymasının bulunmaması, 65-AĢağıdakilerden hangisi deniz sigorta muafiyetleri (deductible) ile ilgilidir? a) Hasarlı muafiyet, hasarsız muafiyet b) ĠĢlemli muafiyet, iģlemsiz muafiyet c) Tekne muafiyeti, yük muafiyeti d) Tenzili muafiyet, Entegral muafiyet e) Gerçek muafiyet, hükmi muafiyet 66-AĢağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Deniz hukuku, Deniz Kamu Hukuku Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. b) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku Deniz Ceza Hukuku olarak ikiye ayrılır. c) Deniz hukuku, Deniz Ticaret Hukuku Deniz Özel Hukuku olarak ikiye ayrılır. d) Deniz hukuku, Deniz Özel Hukuk Deniz Ġdare Hukuku olarak ikiye ayrılır. e) Deniz hukuku, Deniz Ceza Hukuku Deniz Kamu Hukuku olarak ikiye ayrılır. 67.AĢağıdakilerden hangisi geminin unsurlarından sayılmamaktadır? a) Denizde hareket kabiliyeti b) Ticari kazanç amacı gütme c) Pek küçük olmayan tekne d) Amaca uygun kullanmanın denizde hareket imkanına bağlı olması

15 e) Denizde yüzme kabiliyeti 68-AĢağıdakilerden hangisi hukuken gemide bulunması gereken belgeler den (Borda veya Gemi Evrakı) biri değildir? a) Gemi Tasdiknamesi veya Bayrak ġahadetnamesi b) Manifesto c) Gemi Sicili d) Yola ve Denize ElveriĢlilik Belgeleri e) Gemi Jurnali 69-AĢağıdakilerden hangisinde iaģe servisi kurulması zorunludur? a) ġehir hatlarında b) Körfezlerde c) Göllerde d) Akarsularda e) Uzakyolda 70-AĢağıdakilerden hangisi iģverenin fesih sebeplerinden değildir? a) Limanda geminin hareketinden önce gemiye gelmemek b) Limanda gemi adamının tutuklanması c) Kamarada içki bulundurmak d) Gemi adamının iģverene karģı kanuna aykırı hareket etmesi e) Gemi adamının ahlaka aykırı davranıģları 71-AĢağıdakilerden hangisi kaptanın sorumluluğu hakkında gerçeği yansıtmaz? a) Sevk ve idare kusurlarından sorumluluk b) Sınırsız sorumluluk c) 1.Derece sorumluluk d) Donatanın talimatı üzerine hareket etmiģ olmak sorumsuzluk sebebidir e) Haksız fiil sorumluluğu 72-.AĢağıdakilerden hangisi kaptanın yolculuk sırasındaki iģlemlerden değildir? a) Yolculuk sırasında yükte hak sahibi olanların menfaatlerini gözetmek b) Gemiyi dikkat ve itina ile sevk ve idare etmek c) Gerektiğinde donatandan talimat almak d) Geminin denize, yola ve yüke elveriģli olmasını sağlamak e) Deniz seyir kurallarına uymak 73-AĢağıdakilerden hangisi müģterek avarya hallerinden değildir? a) Geminin karaya oturtulması b) Denize yük vesaire atılması c) Geminin hafifletilmesi d) Güvertedeki yükün gemiye de hasar vererek aniden denize düģmesi e) Geminin yüzdürülmesi 74-.AĢağıdakilerden hangisi müģterek avaryanın unsurlarından değildir?

16 a) Fedakarlık unsuru b) MüĢterek tehlike unsuru c) Kaptanın makul ve açık direniģinin ve ayrı bir hukuki iliģkinin bulunmaması unsuru d) Fedakarlığın iradi olması e) Faydalı netice unsuru 75-AĢağıdakilerden hangisi sicile kayıtlı gemilerin cebri icra vasıtasıyla satıģ yollarındandır? a) Açık arttırma yolu ile b) Pazarlık suretiyle c) Abandan yoluyla d) Zaman aģımıyla e) Mahkemenin belirlediği değere satıģ yoluyla 76-AĢağıdakilerden hangisi Time charter (zaman üzerine çarter) de kullanılan charterparty (çarterparti) formlarından değildir? a) Uniform time charterparty b) Gencon charterparty c) New-York Produce Exchange charterparty d) Baltime charterparty e) Linertime charterparty 77-.AĢağıdakilerden hangisi Voyage Charter de kullanılan charter party formlarından değildir? a) Gencon charter party b) New-York Produce Exchange charter party c) Gasvoy charter party d) Asbatankvoy charter party e) Bimchemvoy charter party 78-AĢağıdakilerden hangisi TTK. daki Deniz Ticaret SözleĢmeleri içerisinde yer almamaktadır? a) Deniz aģırı satıģ sözleģmesi b) Navlun sözleģmesi c) Yolcu taģıma sözleģmesi d) Gemi inģaa sözleģmesi e) Deniz ödüncü sözleģmesi. 79-AĢağıdakilerden hangisi TTK.md.1226/3 gereği kurtarma yardım ücretinin belirlenmesinde 1.derecede göz önüne alınacak hususlardan değildir? a) Kurtarma yardım mesaisi b) Elde edilen netice c) Emniyet altına veya kurtarılan Ģeylerin değeri d) Göze alınan ve maruz kalınan tehlike e) Kurtarmada tehlikeye sokulan malzemenin değeri

17 80-.AĢağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) 18 GRT ve daha büyük tüm ticaret gemilerinin tescili mecburidir b) Donanmaya ait harp gemileri ile yardımcı gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. c) Kamu hizmetine tahsis edilmiģ gemiler, tescili mümkün olmayan gemilerdir. d) Devlete ait olan tüm gemiler tescili mümkün olmayan gemilerdir e) 18 GRT dan küçük ticaret gemileri ile tonilatosu ne olursa olsun tescili mümkün diğer bütün gemilerin tescili isteğe bağlıdır 81-.AĢağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) Deniz ĠĢ Kanunu açısından gemi sahibine veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına iģleten kimseye iģveren denir b) Türk Ticaret Kanunu açısından gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine donatan denir ve iģveren sayılır c) Türk Ticaret Kanunu açısından kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretinde bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, donatan kabul edilir ve iģveren sayılır d) Donatma iģtirakinde paydaģ olanlar donatan kabul edilir ve iģveren sayılır e) Sadece gemi sahibi olan kimseler donatandır ve iģveren sayılır 82-AĢağıdakilerden hangisi yük alacaklısı haklarından değildir? a) Gemi adamlarının kusurundan doğan alacaklar b) Kılavuz ücretleri c) Kurtarma yardım ücreti d) Kaptanın hususi vekaletle yaptığı muamelelerden doğan alacaklar e) Fener ücreti 83-AĢağıdakilerden hangisi yükün güvertede taģınabilmesi için gerekli Ģartlardan biri değildir? a) Yükün konģimentoda güverte yükü olarak gösterilmesi b) Yükün fiilen güvertede taģınması c) Güverteye yüklemenin yükletenin muvafakatiyle olması d) Konteyner olması e) Dökme yük olması 84-.AĢağıdakilerin hangisi Kaptanın özel hukuka iliģkin görev ve yetkilerine girmez? a) Gemiye yüklenen yüke iliģkin konģimento ve manifestoları imzalamak b) Gemisini denize, yola ve yüke elveriģli kılmaz c) Yüklemeyi istifi denizcilik usullerine göre yapmak d) ġahsi sicil ve nüfus memurluğu görevi yapmak e) Gemiyi dikkatlice sevk ve idare etmek 85-.AĢağıdakilerin hangisi konģimentonun tanımına dahil değildir? a) Gemiye taģımak üzere yüklenen tüm yüklerin sıra ile yazıldığı belge b) Yükün deniz yolu ile ve gemi ile taģınmak üzere teslim alındığına iliģkin belge c) Yükün varma limanında hak sahibi kiģiye teslim edileceğine iliģkin taahhüdü içeren belge d) Yükü temsil eden bir belge

18 e) Kıymetli evrak niteliğinde bir belge 86-AĢağıdakilerin hangisi kurtarma yardımın unsurlarından değildir? a) Tehlike unsuru b) Ġradilik unsuru c) Hizmetin konusu kurtarılan ve yardım gören d) Kurtarma yardım hizmeti e) Faydalı ve baģarılı sonuç unsuru 87-.AĢağıdakilerin hangisi navlun sözleģmesine taraftır? a) Yükleten - gönderilen b) TaĢıtan yükleten c) TaĢıtan - taģıyan d) TaĢıyan gönderilen e) TaĢıyan broker 88-.AĢağıdakilerin hangisi navlun sözleģmesinin unsuru değildir? a) EĢya taģıma taahhüdü b) Deniz yolu ile taģıma c) Yük ve yolcu taģımaya elveriģli bir gemi olması d) TaĢıyanın eģya üzerinde zilyetliği ve gözetim ve koruma yükümlülüğü e) TaĢımanın bir ücret (navlun) karģılığında yapılması 89-Aynı menfaatin aynı rizikolara karģı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmesine ne denir? a) AĢkın sigorta b) Çifte sigorta c) Güvenceli sigorta d) TeĢvik sigortası e) Tedbir sigortası 90-Çatmada zaman aģımı süresi aģağıdakilerden hangisidir? a) 1 yıl b) 2 yıl c) 5 yıl d) 3 yıl e) 7 yıl 91-.Denizde çalıģma süresi günde kaç saattir? a) 10 b) 8 c) 5 d) 12 e) 7 92-Doğruyu bulunuz. Kıdem tazminatı her yıl için. a) 45 gün b) 60 gün c) 30 gün d) 15 gün e) 90 gün tutarında ödenir.

19 93-Donatanın sorumluluğu ile ilgili TTK.md.947, aģağıdakilerden hangisini kapsar? a) TaĢıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun dıģında olmak kaydıyla yükle ilgililere karģı sorum-luluğu b) TaĢıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğunun üzerinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karģı sorum-luluğu c) TaĢıyanın, gemiadamlarının kusurundan doğan sorumluluğu derecesinde olmak kaydıyla yükle ilgililere karģı sorum-luluğu d) TaĢıyanın sorumlu olmadığı bir zarardan dolayı doğan sorumluluğu e) TaĢıyanın sorumluluk limitleri dıģında kalan zararlardan sorumluluğu 94-.Gemi adamları hizmet mukavelesinde aģağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? a) Yazılı olması b) ĠĢverenin adının yer alması c) Gemi adamlarının adının yer alması d) SözleĢmenin yapıldığı yer ve tarih e) Kefilin adı ve adresi Gemi adamlarının ücretlerini alamamaları ve talep etmeleri durumunda gemi üzerinden imtiyazlı olarak alabilmeleri hakkına ne denilmektedir? a) Yük alacaklısı hakkı b) ĠĢçi alacaklısı hakkı c) ĠĢveren alacaklısı hakkı d) Deniz alacağı hakkı e) Gemi alacaklısı hakkı 95-Gemi herhangi bir sebeple seferden,.. a) 30 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir b) 20 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir c) 15 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir d) 35 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir e) 40 günden fazla kaldırıldığında hizmet sözleģmesi önelsiz sona erdirilir 96-Gemi mecburi kılavuz tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan kim sorumludur? a) Donatan b) Kılavuz c) TaĢıyan d) Sorumluluk donatan ile kılavuz arasında paylaģtırılır e) Liman BaĢkanlığı 97-Geminin Bağlama Limanı aģağıdakilerden hangisidir? a) Seferlerinin idare olunduğu liman b) Sefer sonu bağlandığı liman

20 c) Tescil edildiği liman d) Denize indirildiği liman e) Devamlı bakım ve onarımlarının yapıldığı liman 98-Hizmet sözleģmesi sırasında gemi adamı ölürse aģağıdakilerden hangisi olmaz? a) Hizmet sözleģmesi sona erer b) Tazminat hakları sona erer c) Tazminat hakları mirasçılarına geçer d) Yargıtay a göre iģçi kusurlu davranıģıyla kendi ölümüne neden olması durumunda bu bir haklı nedenle fesih sebebi teģkil ettiği taktirde mirasçılarına tazminat ödenmez e) Kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir 99-.Hizmet sözleģmesinden alacağın temini için açılacak davalarda zamanaģımı hususunda aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? a) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaģımı 2 yıldır b) Türk Ticaret Kanunu md 1235 gereği açılan davalarda zamanaģımı 1 yıldır c) Türk Borçlar Kanunu md 126 gereği açılan davalarda zamanaģımı 5 yıldır d) Türk Borçlar Kanunu genel olarak 10 yıllık zamanaģımı öngörmüģtür e) Deniz ĠĢ Kanununda zamanaģımı süresi hususunda açıklık bulunmamaktadır 100.ĠĢ Kanunu açısından aģağıdakilerin hangisi yanlıģtır? a) Deniz ve hava taģıma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu kuralları uygulanmaz b) Deniz ve hava taģıma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu kuralları uygulanır c) Kıyılarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boģaltma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu uygulanır d) Limanlarda gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boģaltma iģlerinde çalıģanlara ĠĢ Kanunu uygulanır e) Balık avcılığı iģi ile uğraģan kimseler mahkeme içtihatlarına göre ĠĢ Kanunu hükümlerinden yararlanır 101.ĠĢveren iģçiyi kötü niyetli olarak iģten çıkarırsa a) 2 aylık tazminat b) 6 aylık tazminat c) 6 aylıktan az olmayan tazminat d) 1 yıllık tazminat e) 1 yıllıktan az olmayan tazminat ödemek durumunda kalır 102-ĠĢveren sendikalı ve sendikasız iģçiler arasında aģağıdakilerden sadece biri hususunda takdir hakkını haizdir. a) ĠĢin sevk ve dağılımında ayırım yapabilir b) ĠĢin ücretinde ayırım yapamaz c) Mesleki ilerlemede ayırım yapamaz d) Sosyal yardımlarda ayırım yapamaz e) ĠĢe son verilmesinde ayırım yapamaz 103-Kıdem tazminatında gecikme faizi ne kadar olabilir?

1-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belirler?

1-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belirler? MDLAW 411 1-Türk Bayrağı çekme hakkını yurt dışında elde eden gemi bu hakkını aşağıdakilerden hangisi ile belirler? A) Gemi Tasdiknamesi B) Bayrak Şahadetnamesi C) Bayrak Çekme Müsaade Belgesi D) Gemi

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 11 II. Tarihi Gelişim 12 m. Deniz Hukukunda Uluslararası BirMk 13 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE Yürürlüğe giriş tarihi ve Sayısı: 30.09.2014 tarih ve 50794 Sayılı Bakanlık Makam Oluru Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan: GEMİLERİN GEMİADAMLARI İLE DONATILMASINA İLİŞKİN YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder.

a) Sicil Limanları: Liman Başkanlıklarına bağlı olan sicil limanlarını ifade eder. GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME 2001 (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. Konu 1 II. Tarihi Gelişim 2 III. Deniz Hukukunda Uluslararası Birlik 4 BİRİNCİ BOLUM TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK VE DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 1. Türkiye'de Denizciliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR

Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Yrd. Doç. Dr. Kpt. Burak Köseoğlu Yrd. Doç. Dr. Kpt. Ali Cemal Töz Öğr. Gör. Kpt. Cenk ŞAKAR Giriş Deniz kirliliği son yıllarda dünya gündemini meşgul eden en önemli çevre kirliliği sorunlarından bir tanesidir.

Detaylı

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GİZEM MATARACI 23.12.2015 1 İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 26 Ağustos 1982 de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuştur. Daha sonra

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DENİZ HUKUKUNUN DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU. A) Deniz Devletler Umumi Hukuku

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DENİZ HUKUKUNUN DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU. A) Deniz Devletler Umumi Hukuku İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK DENİZ HUKUKU VE DENİZ HUKUKUNUN DALLARI I) DENİZ KAMU HUKUKU A) Deniz Devletler Umumi Hukuku B) Deniz İdare Hukuku C) Deniz Ceza Hukuku D) Deniz Usul ve Takip Hukuku

Detaylı

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ KALİTE EL KİTABI ARALIK 2012 İSTANBUL

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ VE DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ KALİTE EL KİTABI ARALIK 2012 İSTANBUL BARBAROS HAYRETTİN PAŞA DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSESİ ARALIK 2012 İSTANBUL İÇİNDEKİLER... 2 BÖLÜM 1 GİRİŞ, KURUMUMUZUN FAALİYET ALANI, KALİTE POLİTİKASI, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 3 1.1 Giriş.. 3

Detaylı

DENİZ TİCARET HUKUKU VE ULUSLARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ

DENİZ TİCARET HUKUKU VE ULUSLARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ DENİZ TİCARET HUKUKU VE ULUSLARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ 1. Gemiler liman girişlerinde; IMO nun aşağıdaki sözleşme içeriğinde bulunan hangi Form lara göre, deklere listelerini verirler? A. SOLAS/74 B.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

IMO Uygulamaları & Denet

IMO Uygulamaları & Denet IMO Uygulamaları & Denet IMO Ne Kadar Önemli? Gemilerin denetim ve belgelendirilmesi, PSC, (SOLAS, MARPOL, LL, T69, COLREG, (kabotaj/küçük gemiler için rehberler) Gemiadamları eğitim ve belgelendirilmesi(stcw,

Detaylı

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997

Onay Tarihi: 19/12/2013 Sayı: 1997 2001 GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (BUNKER 2001) SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİNE VE DENETİMİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

Tarife uygulama esasları MADDE 3 (1) Ek-1 de yer alan ücret tarifesinin uygulanması, Ek 2 de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Tarife uygulama esasları MADDE 3 (1) Ek-1 de yer alan ücret tarifesinin uygulanması, Ek 2 de belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ndan: GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE UYGULANACAK ÜCRETLER VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 3 -. 7-8/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri İnceleme Düzeni 7-8 Ekim: Uygulama Alanı; Bayrak; Zilyetlik;

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku / 2 -

Deniz Ticareti Hukuku / 2 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 2 -. 23-24 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Zaman Çarteri (2/16) 2. ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik R.G.Tarihi: 23.06.2002 R.G.Sayısı: 24794 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2 -. 23-24/9/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş - 1 I. Konu Rayegân Kender / Ergon Çetingil / Emine

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İstanbul Liman Başkanlığı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI İstanbul Liman Başkanlığı Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24832 İKİNCİ BÖLÜM Yeterlik Şartları Güverte Sınıfı Gemiadamı Yeterliklerinin Şartları MADDE 8 (Değişik:RG-23/8/2012-28390) Güverte sınıfı gemiadamlarının

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA

Dr. DERYA AYDIN OKUR. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA Dr. DERYA AYDIN OKUR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi DENİZ HUKUKUNDA LİMAN DEVLETİ YETKİSİ VE DENETİMİ GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -

Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 2015 / 1 -. 16-17 / 2 / 2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Giriş (2/30) Beşinci Bölüm DENİZ TİCARETİ

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ

6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ NİSAN 2012 6111 SAYILI YASADA SGK TEŞVİKİ 6111 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen ve ilave istihdam teģvikini düzenleyen geçici 10 uncu maddesi 01.03.2011 tarihi itibari ile yürürlüğe

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI (TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER/İKİNCİ ÖĞRETİM) I.Budapeşte de inşa edilen Hercules isimli, 600 gros tonluk, kendinden pervaneli yüzer vinç,

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı 22 Ekim 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28799 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER)

DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) DENİZ TİCARETİ VE SİGORTA HUKUKU BİTİRME SINAVI CEVAP ANAHTARI (ÇİFT MUNARALI ÖĞRENCİLER) I. Merkezi İstanbul da bulunan Ağustos Denizcilik Ltd. Şti.,Hamburg Gemi Sicili ne kayıtlı bir yolcu gemisini satın

Detaylı

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AYVALIK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ. Resmî Gazete Tarih ve Sayısı. 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayısı 22 Nisan 2007 PAZAR 26501 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş Onuncu Baskı v ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ Ticaret Kanunu

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME TEKNİKERİ (GÜVERTE TEKNİKERİ/UZAKYOL GÜVERTE ZABİTİ)

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME TEKNİKERİ (GÜVERTE TEKNİKERİ/UZAKYOL GÜVERTE ZABİTİ) TANIM Uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapan kişidir. A- GÖREVLER - Deniz taşıt araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması ve gemiden boşaltılması işlerini yapar, - Alınan

Detaylı

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43)

23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355. Harçlar Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:43) 23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25355 Maliye Bakanlığından: Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:43) 02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MARMARA ADASI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 3) Sağlık Raporu sureti (Tam Heyet) 4) STCW kurs bitirme

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Özel Amaçlı Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Tenezzüh Teknesi Sorumluluk Sigortası İşini Ciddiye Alıyoruz Tenezzüh teknesi sahipleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Ülkemizin karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit

Detaylı

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254

Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 Enstitü Yük Klozları [C] - CL.254 SİGORTA EDİLEN RİZİKOLAR 1. Rizikolar Klozu Bu sigorta, aşağıdaki 4,5,6 ve 7. klozlarda istisna edilenler hariç, 1.1. Sigorta edilen şeyin 1.1.1. yangın veya patlamaya

Detaylı

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASRA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi b) T.C. Kimlik

Detaylı

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD)

SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) YAT SİGORTALARI SİGORTA BEDELİ VE TEMİNAT LİMİTLERİ (USD) Teminat Sigorta Bedeli/ Teminat Limiti Yıllık Max. Tem. Limiti Tenzili Muafiyet Yat 5.000.000 % 0,5 özel % 1 ticari 3.Ş.M.M. 1.250.000/5.000.000

Detaylı

1995 DEĞIŞILIKLERI ILE BERABER TAMAMEN YENİLENEN SÖZLESME, 1.SUBAT.

1995 DEĞIŞILIKLERI ILE BERABER TAMAMEN YENİLENEN SÖZLESME, 1.SUBAT. EĞITIM, SERTIFIKASYON VE GEMIADAMLARIN VARDIYA TUTMASIYLA ILGILI ILK ULUSLARARASI STANDART OLUSTURMA ÇALIŞMALARI, 7 TEMMUZ 1978 DE KABUL EDILEN VE 28 NISAN 1984TE YURULUGE GIRECEK OLAN STCW SÖZLEŞMESI

Detaylı

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 24 Eylül 2004 Tarihli ve 25593 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik (Eski Yönetmelik) Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARASU LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Gemiadamı Cüzdanı/

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa / Belgesi Zayiinden / Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)Sınav

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Kasım 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29525 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASAN BORA USLUER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları Yapısı gereği

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARABİGA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Liman Çıkış Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER (Beyan ve Taahhüt) b) Eski Yola Elverişlilik Belgesi c) Asgari Donatım Belgesi

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI. Serpil DURAK (Şube Müdürü)

MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI. Serpil DURAK (Şube Müdürü) MARMARA DENİZİNDE RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALENİN PLANLANMASI Serpil DURAK (Şube Müdürü) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015 İstanbul Boğazında Meydana Gelen Büyük Kazalar Tarih Kazaya

Detaylı

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535.

NOTİK YAYINLAR. Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu. Yayım Tarihi 2013. Yayım Şekli. Stok Numarası 7610270038535. Yayım Tarihi 2013 NOTİK YAYINLAR Seyir Haritaları ve Notik Yayınlar Kataloğu Stok Numarası 7610270038535 Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca üretilen ve sayışa sunulan harita ve notik

Detaylı

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜLLÜK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Harç makbuzları

Detaylı

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 15.03.2004 Tarih ve 25403 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren GEMİ ve DENİZ ARAÇLARININ İNŞASI, TADİLATI, BAKIM ONARIMLARINDA

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Sayı: 72249164-730/IMO-00751 06/03/2013

T.C. ULAġTIRMA DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü. Sayı: 72249164-730/IMO-00751 06/03/2013 Sayı: 72249164-730/IMO-00751 06/03/2013 Konu: Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Dokümanlarının Takibi GENELGE 2013/2 Bilindiği üzere, denizcilik iģ ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası iliģkilerin

Detaylı

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU

TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU TÜRK P ve I Sigorta A.Ş. Balıkçı Gemisi Sorumluluk Sigortası TTK İLE UYUMLU Balıkçı Gemisi Sorumlulukları Konusunda Artık Uzman Bir Sigortacınız Var! Balıkçı gemisi armatörleri, işletenleri ve operatörlerine

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

GEMĠ KAPTANI ĠÇĠN GENEL DENĠZ MEVZUATI

GEMĠ KAPTANI ĠÇĠN GENEL DENĠZ MEVZUATI M TEGM T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK GEMĠ KAPTANI ĠÇĠN GENEL DENĠZ MEVZUATI Ankara, 2016 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ

GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ Gemi Kaynaklı Deniz ve Hava Kirliliği Semineri, 26 Mart 2012, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Tuzla GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ Uz. Kpt. A. Tuğsan

Detaylı

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME TEKNİKERİ/MAKİNE ZABİTİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME TEKNİKERİ/MAKİNE ZABİTİ TANIM 750 KW 3000 KW arasında makine ile yürütülen yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde, gemi makinelerini çalıştıran, sevk ve idaresinden sorumlu kişidir. A-GÖREVLER: - Gemiye yakıt, yağ,

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MADDE- 1

GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MADDE- 1 TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ MADDE- 1 TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği nde belirtilen,

Detaylı

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ

Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ Ġġ YERĠ STAJ SÖZLEġMESĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FAKÜLTESĠ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU ĠġLETMELERDE Ġġ YERĠ STAJI SÖZLEġMESĠ FOTOĞRAF ÖĞRENCĠNĠN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı

ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÜNYE LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03

DEĞERLENDİRME BÜLTENİ RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ. Değerlendirmeleri. Sayı: 2014/03. Sayı: 2014/03 2014 RİSK RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ BÜLTENİ DEĞERLENDİRME Sigorta Müşterek Avarya Hasar Risk Ödemelerinde ve Hasar Değerlendirmeleri Katma Değer Vergisi Değerlendirmeleri Sayı: 2014/03 Sayı: 2014/03 Ekol

Detaylı

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Cüzdanı/ Zayiinden Cüzdanı/ Cüzdanı/ Belgesi Değiştirme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

Recep KARAKOÇ tarafından yazıldı. Çarşamba, 30 Eylül :01 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Eylül :16

Recep KARAKOÇ tarafından yazıldı. Çarşamba, 30 Eylül :01 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Eylül :16 Gemi adamları fazla çalışmadan sayılan haller ve Fazla çalışma ücreti. 854 sayılı deniz iş kanununa göre Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırk sekiz saattir. Bu süre haftanın iş günlerine

Detaylı

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ENEZ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadam ı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı

Detaylı

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER b) Döner Sermaye hesabına yatırılmış belge dekontu,

Detaylı

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012 IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO nun Uluslararası geçerliliği olan hasarsız ve yaralı stabilite kuralları mevcuttur. Bu kurallar uluslararsı sefer yapan tüm gemilerin uyması

Detaylı

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri

Kaptan GüvenliG. venliği. Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Çarmıh h Kazaları ve Kılavuz K Kaptan GüvenliG venliği Kılavuz Kaptan Transfer Düzenekleri Kapt. Ali CÖMERT TDİ A.Ş. Kılavuz Kaptan Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim kurulu II. Başkanı 25 Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 I. KONUNUN TAKDİMİ 1 II. KONUNUN SEÇİMİNDEKİ AMAÇ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-METODU 2 BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ I.

Detaylı

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMBARLI LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa /Gemiada mı Belgesi Zayiinden /Gemiada mı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs

Detaylı

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ALANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

IMO dan HABERLER İMEAK Deniz Ticaret Odası Ocak (2017) Bülteni

IMO dan HABERLER İMEAK Deniz Ticaret Odası Ocak (2017) Bülteni Gaz yakıtlı gemiler için yeni IMO Kodu yürürlükte 01/01/2017 Gaz veya Düşük Parlama Noktalı Diğer Yakıtları Kullanan Gemilerin Güvenliği için Uluslararası Kod (International Code of Safety for Ships using

Detaylı

4 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27836 YÖNETMELİK

4 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27836 YÖNETMELİK 4 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27836 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı) ndan: DENĠZYOLUYLA TAġINAN TEHLĠKELĠ YÜKLERE ĠLĠġKĠN ULUSLARARASI KOD KAPSAMINDA EĞĠTĠM VE YETKĠLENDĠRME

Detaylı