II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI"

Transkript

1 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana Unsur 8.3 Pazarlama Politikası Ana Unsur 8.4 Balıkçı Tekneleri Kayıt Sistemi Ana Unsur 8.5 Bilgi Sistemleri ve İstatistikler Ana Unsur 8.6 Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni Ana Unsur 8.7 Yetiştiricilik II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması 1-Kısa Bilgi Ülkemizin AB Ortak Balıkçılık Politikasına uyumunda, başta Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) ve Çok-yıllı Yönlendirme Programı (MAGP) olmak üzere temel yönetim mekanizmalarına yönelik idari bir yapı ve mevzuatın bulunmaması temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde de bir gereksinim olarak vurgulandığı üzere, kısa vadede balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal uyuma ilişkin Türk mevzuatının, AB mevzuatına uyumlaştırılması öncelik olarak ele alınmıştır. Orta vadede ise balıkçılık yönetiminin kurumsal kapasitesinin yeniden organize edilmesi ve güçlendirilmesi; balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal uyum çalışmalarının AB mevzuatına uyumlaştırılması; AB mevzuatı ile uyumlu bir bilgisayarlı balıkçı tekne kayıt sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir. Bu önceliğin gerçekleştirilmesi amacıyla, 2003 yılı Mali İşbirliği Programlamasına Su Ürünleri Sektörü-AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyum Projesi sunulmuştur. Bu projenin işlerlik kazanması açısından, bünyesinde Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün veya benzeri müstakil bir yapının kurulması ve proje kapsamındaki mevzuatın, bir takvim çerçevesinde uyumlaştırılması gerekmektedir. 312

2 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo AB ve Numarası Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar /1999/EC: Balıkçılık sektöründeki Topluluk yapısal yardımlarıyla ilgili, detaylı kuralları ve düzenlemeleri belirleyen 17 Aralık 1999 tarihli Konsey Tüzüğü 1260/1999/EC: Yapısal yardımlara ilişkin genel hükümleri belirleyen 21 Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Teknelerin balıkçılık dışı bırakılmasında maddi tazminat sağlayacak bir mekanizma kurulması ile ilgili lar /2001/EC: 2792/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğünde belirlenmiş olan önlemlerin uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 22 Şubat 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü 313

3 AB ve Numarası /1999/EC: Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) ilişkin 21 Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Su ürünleri sektöründe finansal desteğin bölgesel bir bazda tahsisine öncelik verecek bir mekanizma kurulması ile ilgili lar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları /92/EEC: Balıkçılık ve yetiştiricilik için bir Topluluk sistemi kuran 20 Aralık 1992 tarihli Konsey Tüzüğü 1626/94/EC: Akdeniz deki balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik teknik önlemleri belirleyen 27 Haziran 1994 tarihli Konsey Tüzüğü 2027/95/EC: Belirli Topluluk balıkçılık alanları ve kaynaklarında av çabasının idaresine yönelik bir sistem kuran 15 Haziran 1995 tarihli Konsey Tüzüğü 314

4 AB ve Numarası /93/EEC: Ortak Balıkçılık Politikasına uygulanabilir bir kontrol sistemi kuran 12 Ekim 1993 tarihli Konsey Tüzüğü Cezaların etkinliğinin artırılması ile ilgili sirküler 3 897/94/EC: Topluluk balıkçı teknelerinin sürekli konumlandırması ile ilgili 2847/93/EEC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 22 Nisan 1994 tarihli Komisyon Tüzüğü Tekne izleme sistemiyle ilgili uygulama esaslarını belirleyen Genelge 1489/97/EC: Uydu bazlı tekne izleme sistemleriyle ilgili 2847/93 /EEC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 29 Haziran 1997 tarih ve 1489/97/EC sayılı Komisyon Tüzüğü /2001/EC: Belirli bazı aşırı göçmen balık stoklarının avcılığına uygulanabilir kontrol önlemlerini belirleyen 27 Eylül 2001 tarihli Konsey Tüzüğü 315

5 AB ve Numarası Ana Unsur 8.3 Pazarlama Politikası 1 104/2000/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri pazarının ortak organizasyonuna ilişkin 17 Aralık 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 2003, III. Çeyrek , IV. Çeyrek 2- Ocak 2004 Su Ürünleri Sirküleri Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 2 79/112/EEC: Son tüketiciye ulaşacak gıda maddelerinin ilanı, sunulması, etiketlenmesi ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının uyumlaştırılmasına yönelik 18 Aralık 1978 tarih ve 79/112/EEC sayılı Konsey Direktifi Son tüketiciye ulaşacak su ürünlerinin etiketlenmesi ve sunumuna dair esaslara ilişkin genelge 316

6 AB ve Numarası /89/EEC: Muhafaza edilmiş sardalya için ortak pazarlama standartlarını belirleyen 21 Haziran 1989 tarih ve 2136/89/EEC sayılı Tüzük Su ürünleri için ortak pazarlama standartlarını uygulamaya yönelik genelge 1536/92/EEC: Muhafaza edilmiş tonbalığı ve palamut için ortak pazarlama standartlarını belirleyen 9 Haziran 1992 tarih ve 1536/92/EEC sayılı Tüzük 323/97/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için ortak pazarlama standartlarını ortaya koyan 2406/96/EC sayılı Tüzüğü değiştiren, 21 Şubat 1997 tarih ve 323/97/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2578/2000/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için ortak pazarlama standartlarını ortaya koyan 2406/96/EC sayılı Tüzüğü değiştiren 17 Kasım 2000 tarih ve 2578/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2495/2001/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için ortak pazarlama standartlarını belirleyen 2406/96/EC sayılı Tüzüğü değiştiren 19 Aralık 2001 tarih ve 2495/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 317

7 AB ve Numarası /94 /EC: İthal edilen balıkçılık ürünleri fiyatlarının bildirimiyle ilgili 3759/92/EEC sayılı Tüzüğün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 12 Eylül 1994 tarih ve 2211/94/EC sayılı Komisyon Tüzüğü İthal edilen su ürünlerine ilişkin fiyat bildirim uygulamalarını düzenlemeye ilişkin genelge /2001/EC: Su ürünleri sektöründe üretici örgütlerince benimsenen bazı kuralların üye olmayan ülkeleri de kapsamasına yönelik 1886/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğünü değiştiren 14 Eylül 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü Su ürünleri pazarında üretici örgütlerine ve fiyat mekanizmasına yönelik uygulama esaslarına ilişkin genelge 1886/2000/EC: Su ürünleri sektöründe üretici örgütlerince benimsenen bazı kuralların üye olmayan ülkeleri de kapsamasına yönelik 104/2000 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 6 Eylül 2000 tarih ve 1886/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü 1924/2000/EC: Su ürünleri sektöründe ürün kalitesini geliştirmek amacıyla üretici örgütlerine yönelik spesifik bir onay verilmesini öngören 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 11 Eylül 2000 tarih ve 1924/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 318

8 AB ve Numarası 2508/2000/EC: Su ürünleri sektöründe işletimsel programlarla ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 15 Kasım 2000 tarih ve 2508/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü 2509/2000/EC: Belirli balıkçılık ürünlerinin piyasadan geri çekilmesinde finansal telafi sağlanmasına yönelik 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 15 Kasım 2000 tarihli ve 2509/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü 2813/2000/EC: Belirli balıkçılık ürünleri için özel depolama yardımları verilmesine yönelik 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 21 Aralık 2000 tarihli ve 2813/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2814/2000/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için işleme ve muhafaza yardımı verilmesiyle ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 21 Aralık 2000 tarih ve 2814/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 319

9 AB ve Numarası 80/2001/EC: Yetiştiricilik ürünleri pazarının ortak organizasyonu alanında, müdahale, fiyatların tespiti ve üretici örgütlerinin tanınmasıyla ilgili bildirimleri kapsayan 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 16 Ocak 2001 tarih ve 80/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 939/2001/EC: Belirli balıkçılık ürünleri için ortalama fiyat yardımının verilmesiyle ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 939/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2318/2001/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik sektöründe Üretici Örgütlerinin tanınması ile ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasında detaylı kuralları belirleyen 29 Kasım 2001 tarih ve 2318/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü 2065/2001/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri ile ilgili tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 22 Ekim 2001 tarih ve 2065/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 320

10 AB ve Numarası 150/2001/EC: Müdahale mekanizmasındaki düzensizlikler nedeniyle su ürünleri sektöründeki üretici örgütlerine uygulanan cezalarla ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 150/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 1813/2001/EC: Interbranch organizasyonlarının onaylarının geri çekilmesi ve ödenek sağlanması koşullarıyla ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasında detaylı kuralları belirleyen 14 Eylül 2001 tarih ve 1813/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü 2574/2001/EC: 2002 balıkçılık yılında, belirli su ürünleri için referans fiyatların belirlendiği 20 Aralık 2001 tarih ve 2547/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü /96/EC: 26 Kasım 1996 tarihli, belirli bazı balıkçılık ürünleri için Ortak Pazar Standartlarını belirleyen Konsey Tüzüğü 321

11 AB ve Numarası Ana Unsur 8.4 Balıkçı Tekneleri Kayıt Sistemi /93/EEC: Ortak Balıkçılık Politikası için uygulanabilir bir kontrol sistemi tesis eden 12 Ekim 1993 tarihli Konsey Tüzüğü 2930/86/EEC: Avcılık teknelerinin karakteristiklerini tanımlayan 22 Eylül 1986 tarih ve 2930/86/EEC sayılı Konsey Tüzüğü 2090/98/EC: Topluluk balıkçı tekneleri kayıt sistemiyle ilgili 30 Eylül 1998 tarihli Komisyon Tüzüğü 84/95/EC: 2930/86/EEC sayılı mevzuat eklerinin uygulanmasına yönelik 20 Mart 1995 tarih ve 84/95/EC sayılı Komisyon Kararı /87/EEC: Balıkçı teknelerinin dokümantasyonu ve etiketlenmesine/işaretlenmesine ilişkin detaylı kuralları koyan 20 Mayıs 1987 tarihli Komisyon Tüzüğü 3 839/2002/EC: Topluluk balıkçı tekneleri kayıt sistemi ile ilgili 2090/98/EC sayılı Tüzükte değişiklik yapan 21 Mayıs 2002 tarih ve 839/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 3259/94/EC: Balıkçı teknelerinin karakteristiklerini belirleyen 2930/86/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren 22 Aralık 1994 tarih ve 3259/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü Tekne Kayıt Sistemi ile ilgili uygulama esaslarını ortaya koyan ve balıkçı teknelerinin sınıflandırılmasına yönelik genelge 322

12 AB ve Numarası Ana Unsur 8.5 Bilgi Sistemleri ve İstatistikler /83/EEC: Üye Devletlerin balık avcılığı bilgi kayıtlarına ilişkin detaylı kuralları belirleyen 22 Eylül 1983 tarihli Komisyon Tüzüğü 1382/91/EEC: 21 Mayıs 1991 tarihli, Üye Devletlerde karaya çıkartılan balıkçılık ürünlerine ilişkin bilgilerin iletilmesine ilişkin Konsey Tüzüğü 788/96/EC: Üye Devletlerin yetiştiricilik üretimi istatistiklerinin iletilmesine ilişkin 22 Nisan 1996 tarihli Konsey Tüzüğü 1543/2000/EC: Ortak Balıkçılık Politikasının idaresi/yönetilmesi için gereksinim duyulan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi /yönetilmesi için bir Topluluk çatısı/çerçevesi oluşturan 29 Haziran 2000 tarihli Konsey Tüzüğü 1639/2001/EC: 1543/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen ve balıkçılık sektöründeki verilerin toplanmasına ilişkin, asgari ve genişletilmiş Topluluk programlarını tesis eden 25 Haziran 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü 323

13 AB ve Numarası 2000/439/EC: Veri toplama işleminde ve Ortak Balıkçılık Politikasının uygulanması için yürütülen pilot projeler ve yapılan finansal/mali çalışmaların yürütülmesinde Üye Devletlerce yapılan harcamaların Topluluğun mali katkısı ile üstlenilmesine ilişkin 29 Haziran 2000 tarihli Konsey Kararı /95/EC: Üye Devletlerce gerçekleştirilen av miktarlarının kayıt edilmesine ilişkin detaylı kuralları belirleyen 20 Aralık 1995 tarih ve 2807/83/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 20 Aralık 1995 tarih ve 2945/95/EC sayılı Komisyon Tüzüğü Su ürünlerine ilişkin verilerinin kayıt ve iletilmesine ilişkin uygulama esaslarını belirleyen genelge 2737/1999/EC: Üye Devletlerce gerçekleştirilen av miktarlarının kayıt edilmesine ilişkin detaylı kuralları belirleyen 2807/83/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 21 Aralık 1999 tarih ve 2737/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2104/1993/EC: Üye Devletlerce balıkçılık ürünlerinin karaya çıkartılma verilerinin iletilmesine ilişkin, 1382/91/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 22 Haziran 1993 tarih ve 2104/93/EEC sayılı Tüzük 2846/98/EC: Ortak Balıkçılık Politikası için uygulanabilir bir kontrol sistemi kuran 2847/93 /EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 17 Aralık 1998 tarih ve 2846/98 sayılı Konsey Tüzüğü 324

14 AB ve Numarası 2018/93/EEC: Kuzeybatı Atlantik te avcılık yapan Üye Devletlere ilişkin av ve faaliyet istatistiklerinin iletilmesine yönelik 30 Haziran 1993 tarihli ve 2018/93 /EEC sayılı Konsey Tüzüğü /93/EEC: Ortak Balıkçılık Politikası için uygulanabilir bir kontrol sistemi kuran 12 Ekim 1993 tarihli Konsey Tüzüğü Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Ana Unsur 8.6 Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni 1 91/492/EEC: Canlı çift kabuklu yumuşakça üretimi ve pazarlanması ile ilgili sağlık koşullarının yer aldığı 15 Temmuz 1991 tarihli Konsey Direktifi 91/493/EEC: Balıkçılık ürünlerinin üretimi ve pazara sürülmesine ilişkin gerekli sağlık koşullarının yer aldığı 22 Temmuz 1991 tarihli Konsey Direktifi 325

15 AB ve Numarası 2 79/923/EEC: Deniz kabuklularının ortamlarının kalitesinin korunmasına dair 30 Ekim 1979 tarihli Konsey Direktifi Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarında Kalite Kriterlerine ilişkin Genelgede değişiklik yapılmasına dair genelge 3 80/778/EEC: Kullanım amaçlı suların kalitesine dair 15 Temmuz 1980 tarihli Konsey Direktifi 18 Ekim 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, İçilebilecek Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkındaki Sağlık lığı Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin genelge Sağlık lığı 4 90/675/EEC: Üçüncü ülke ürünlerine uygulanan veterinerlik kontrol yöntemlerinin yer aldığı 10 Aralık 1990 tarihli Konsey Direktifi 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 5 91/67/EEC: Akuakültür su ürünlerinin piyasaya sürülmesi ile ilgili hayvan sağlığı koşullarına ilişkin 28 Ocak 1991 tarihli Konsey Direktifi 93/53/EEC: Bazı balık hastalıklarının kontrol altına alınmasına ilişkin minimum Topluluk önlemleri getiren 24 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi 326

16 AB ve Numarası 94/356/EC: Balıkçılık ürünlerinde tesislerin kendi sağlık kontrollerini yapmasına ilişkin 91/493/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kurallar getiren 20 Mayıs 1994 tarihli Komisyon Kararı 95/149/EC: Bazı balıkçılık ürünleri kategorileri için toplam uçucu temel nitrojen (TVB-N) sınır değerlerini belirleyen ve kullanılacak analiz yöntemlerini tanımlayan 8 Mart 1995 tarihli Komisyon Kararı 1093/94/EC: Üçüncü bir ülkenin balıkçı teknelerinin doğrudan karaya çıkıp avlarını Topluluk limanlarında pazarlamalarına ilişkin koşulları belirleyen 6 Mayıs 1994 tarihli Konsey Tüzüğü 6 92/48/EEC: 91/493/EEC sayılı Direktifin Madde 3 (1) (a) (I) gereği, bazı gemilerde tutulan balıkçılık ürünlerine uygulanacak asgari hijyen kurallarının yer aldığı 16 Haziran 1992 tarihli Konsey Direktifi 7 93/140/EEC: Balıkçılık ürünlerinde görsel olarak parazit kontrolü yapılmasının ayrıntılı kurallarını koyan 19 Ocak 1993 tarihli Komisyon Kararı İşlenmiş su ürünlerine yönelik hijyen kurallarının uygulanma esaslarını belirleyen genelge Su ürünlerinde parazit kontrolü yapılmasına ilişkin uygulama esaslarını belirleyen genelge 327

17 AB ve Numarası Ana Unsur 8.7 Yetiştiricilik 1 104/2000/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri pazarının ortak organizasyonuna ilişkin 17 Aralık 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, ilgili lar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler 2003, III. Çeyrek , IV. Çeyrek 2- Ocak 2004 Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Su Ürünleri Sirküleri 2 91/67/EEC: Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin piyasaya sürülmesi ile ilgili hayvan sağlığı koşullarına ilişkin 28 Ocak 1991 tarihli Konsey Direktifi 93/53/EEC: Bazı balık hastalıklarının kontrol altına alınmasına ilişkin minimum Topluluk önlemleri getiren 24 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi 328

18 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması için Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo Yapılması Gerekenler () Uygulama Tarihi 1 nın, sektörün idaresi ve yönlendirilmesi ve su ürünlerine ilişkin AB mevzuatının uyumlaştırılması ve etkin biçimde uygulanması amacıyla yeniden yapılandırılması (Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün veya benzeri müstakil bir yapının kurulması) Haziran 2004-Mayıs AB mevzuatı ile uyumlu su ürünleri mevzuatının hazırlanmasına yönelik teknik yardım alınması Sektör politikalarına yönelik sektör gelişim planının hazırlanması ve uygulamaya konulması için teknik yardım alınması Kasım 2004-Kasım Su Ürünleri Politikasının hazırlanması ve lıkta Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin kurulmasına yönelik teknik yardım alınması, alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve ilgili personelin eğitimi Kasım 2004-Aralık Su ürünleri idaresi ve tüm sektör taraflarının eğitimi Mayıs 2005-Ekim Su ürünleri idaresine, ilgili tarafların katkısının güçlendirilmesine yönelik teknik yardım alınması AB su ürünleri mevzuatının tüm temel koruma ve kontrol unsurlarını yürütmek amacıyla teknik yardım alınması ve yeterli sayıda personelin eğitilmesi 8 30 balıkçı limanında liman su ürünleri büroları kurulmasına yönelik teknik yardım alınması, gerekli arazi ve alt yapı yatırımlarının temini, yeni personel istihdamı, eleman tahsisi, tamamen çalışır duruma getirilmesi ve bunların kurulacak olan merkezi bilgi sistemi ile entegre edilmesi 9 Bilimsel tavsiye ve ilgili tarafların mutabakatıyla önemli tüm su ürünleri faaliyetleri için kaynak yönetimi politikası ve taslak balıkçılık yönetim planlarının hazırlanması amacıyla teknik yardım alınması 10 AB yasal zorunluluklarını karşılayacak, ulusal ve bölgesel bazda fonksiyonel bir Su Ürünleri Bilgi Sisteminin (SÜBİS) kurulmasına yönelik teknik yardım alınması Mart 2005-Nisan 2006 Mart 2005-Şubat 2006 Aralık 2004-Ekim 2005 Ocak 2005-Ekim AB ile uyumlu bir ulusal balıkçı tekne kayıt sistemine yönelik teknik yardım alınması, sistemin kurulması ve personelin eğitimi Mart 2005-Şubat lıkta Balıkçılık İzleme Merkezi (BİM) ve Tekne İzleme Sisteminin kurulması ve bu sisteme işlerlik kazandırılması için teknik yardım alınması ve gerekli alt yapı yatırımlarının temini 13 Su ürünleri kaynaklarının rasyonel yönetimine yönelik Su Ürünleri Bilgi Sisteminin yürütülmesinde görev alacak yönetici ve teknik elemanların eğitimi Şubat 2005-Haziran 2006 Ocak 2005-Nisan

19 Tablo (Devamı) Yapılması Gerekenler () Uygulama Tarihi 14 Üreticilere talep ile üretimin dengelenmesi olanağı sağlayacak çerçevenin oluşturulması ve balık hallerinin işletilmesi amacıyla şeffaf bir sistemin kabul edilmesi ve uygulamaya konması; balık halinin yerel kontrolüne ve model bir hal tasarımına yönelik teknik yardım alınması Eylül-Ekim AB su ürünleri tazelik ve büyüklük dereceleme standartları konusunda denetim uzmanları ve üreticilerin eğitimi Şubat-Mart Belirlenen minimum fiyatla, alıcı bulamayan ürünler için bir müdahale sisteminin uygulamaya konmasına yönelik teknik yardım alınması Mayıs-Haziran Limandan ve diğer birinci el pazarlar ve ayrıca ticaret bilgileri de dahil olmak üzere, bir pazar bilgileri istatistiksel bildirim ve analiz sistemine yönelik teknik yardım alınması ve sistemin kurulması Temmuz Planlanan Finansman İhtiyacı 1) Tablo (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin bilgisayar donanımı 30 liman bürosunun kurulması ve gerekli ekipmanla donatılması Balıkçılık İzleme Merkezi ve Tekne İzleme Sisteminin oluşturulmasına yönelik alt yapı yatırımları (bilgisayar, yazıcı, gerekli yazılımlar dahil) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı a) ) Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması önceliğine ilişkin Planlanan Finansman İhtiyacı tablosu 2003 Mali İşbirliği Programlamasına sunulan Su Ürünleri Sektörü-AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyum Projesi nin bütçesi ile tamamen örtüşmektedir. Bu önceliğe ait finansman ihtiyacı söz konusu projenin bütçe tablosunda ayrıntıları ile mevcuttur. 330

20 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Eğitim a) Su ürünleri mevzuatının hazırlanmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Kurumsal gelişime yönelik çalışma ziyareti (5 kişix10 gün) Kurumsal gelişime yönelik çalışma grubu toplantıları Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin oluşturulmasına yönelik çalışma ziyareti (5 kişix10 gün) (Eşleştirme) (Teknik yardım) (Eşleştirme) (Teknik yardım) Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin oluşturulmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Su ürünleri yönetimine taraf katkısının güçlendirilmesine yönelik çalışma grubu toplantıları ve halk seminerleri Koruma ve kontrol politikaları alanlarında personelin eğitimi Kıdemli elemanlara yönelik seminer ve kurslar (20 kişix5 gün) Liman su ürünleri görevlilerine kurslar (20 kişix12 gün) Sahil Güvenlik görevlilerine yönelik kurslar (20 kişix12 gün) Liman görevlilerine yönelik seminerler (20 kişix12 gün) Çalışma ziyareti (15 kişix10 gün) Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik çalışma ziyareti (15 kişix10 gün) Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik uluslararası toplantılara katılım (5 kişix5 gün) Su ürünleri ortak piyasa düzeni mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışma ziyareti (20 kişix14 gün) Su ürünleri pazarının eğitimi (10x20 kişix3 gün) Balıkçı tekne kayıt sistemi kurulmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Balıkçı tekne kayıt sistemi kurulmasına yönelik çalışma ziyareti (5 kişix10 gün) Su ürünleri izleme sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışma grubu toplantıları 331

21 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Danışman İhtiyacı Sektör stratejisinin ve sektör planının hazırlanması için 4 yerli 3 yabancı uzman 2004 (Eşleştirme) (Teknik yardım) Su ürünleri mevzuatının hazırlanması için yerli uzmanlar ve 2 yabancı uzman Kurumsal gelişime yönelik Katılım Öncesi Danışman ve yardımcısı Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin oluşturulmasına yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman 2005 (Eşleştirme) (Teknik yardım) Su ürünleri yönetimine taraf katkısının güçlendirilmesine yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman Koruma ve kontrol politikaları alanlarında Katılım Öncesi Danışman ve yardımcısı 30 liman bürosunun kurulması ve donatılmasına yönelik 1 yerli uzman Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik 1 yerli 3 yabancı uzman Su ürünleri ortak piyasa düzeni mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik Katılım Öncesi Danışman ve yardımcısı Balık halinin yerel kontrolüne yönelik 2 yerli 1 yabancı uzman Pazar finansmanına yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman Pazar istatistiği ile ilgili 1 yerli 1 yabancı uzman Model hal tasarımına yönelik 2 yerli uzman Su Ürünleri Bilgi Sisteminin kurumsal gelişimi için 1 yerli 1 yabancı bilgi işlem uzmanı Balıkçılık İzleme Merkezi ve Tekne İzleme Sisteminin oluşturulmasına yönelik 1 yabancı uzman Tekne Kayıt Sisteminin oluşturulmasına yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman Su Ürünleri İzleme Sisteminin oluşturulması, tasarımı ve ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi için 1 yabancı uzman 332

22 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Tercüme 2004 (Eşleştirme) (Teknik Yardım) (Eşleştirme) (Teknik Yardım) Diğer 30 liman bürosunun kurulması için arsa tahsisi Proje kapsamında çalışacak uzmanlara büro temini lığa bağlı araştırma enstitülerinin çalışma masrafları Toplam a) Finansman ihtiyacı, alınacak teknik yardım sonucunda ayrıntılı biçimde ve yeniden belirlenecektir. 333

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI FASIL 12 GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Öncelik 12.1 Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB gereklilikleriyle uyumlu ve AB müktesebatının tam olarak aktarılmasına olanak sağlayacak bir

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi

Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Türkiye ve Almanya arasında Eşleştirme Projesi Proje İsmi: Sermaye Piyasası Kuruluna Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Standartlarına Uyumda Yardım (TR04-IB-FI-01) Taraflar: Almanya ve Türkiye - - Alman

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006

AB YAPISAL POLİTİKA. Konya, 7 Aralık k 2006 AB YAPISAL POLİTİKA ARAÇLARI Nurşen Numanoğlu Konya, 7 Aralık k 2006 27.12.2006 Avrupa Birliği i Genel Sekreterliği 1 AB YAPISAL POLİTİKALAR Yapısal politikaların n amacı; - bölgesel kalkınma eşitsizlikleriyle

Detaylı

7- TARIM I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

7- TARIM I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 7- TARIM 24 Mart 2001 tarihinde yayımlanan ilk Ulusal Programdan günümüze kadar Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla çıkarılan kanunlar aşağıda, kanunlar dışında yayımlanan mevzuat ise karşılık

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 11- EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK, 5 Mayıs 2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4651 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 11.1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI 4- SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 4.1 Türkiye deki

Detaylı

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI 9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI Türkiye nin ana ulaştırma alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin bir program, öncelikle, sorumluğunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bayındırlık ve İskan lığı, İçişleri lığı, Enerji

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2011/1 KARAR TARİHİ : 03.11.2011 TOPLANTI YERİ : İstanbul Valiliği Ek Hizmet binası Toplantı Salonu 1. Su ürünleri av yasaklarına

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ

IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 1- MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi nden bugüne kadar çıkan kanunlar aşağıda, diğer ulusal mevzuat Ek-1 de gösterilmiştir.

Detaylı

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 19- TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde elektronik haberleşme sektörünün geliştirilmesi amacıyla, özel sektör desteğini de alarak, tüm kurum ve kuruluşlar

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EYLEM PLANI ANKARA 2016 DENETİMLİ SERBESTLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HEDEF NO HEDEF İLGİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Türkiye deki denetimli serbestlik sisteminin

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM

MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM MÜZAKERE SÜRECİ ve AB YE UYUM Dr. Kerim Nida ÇALIM Daire Başkanı 05/06/2014, Erzurum AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye AB İlişkileri 1959 TR ORTAKLIK BAŞVURUSU 1963 ANKARA ANLAŞMASI 1987 TAM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz

İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008 tarihli Mektubunuz Sayın M. Oğuz Demiralp Büyükelçi Genel Sekreter Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Eskişehir Yolu 9.km 06800-Ankara TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İlgi: B.06.1-ABG-0-10-00.00/514-08 Sayılı, 21.03.2008

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI

2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği. Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI 2.BÖLÜM: Türkiye deki UES ye Odaklanılması: mevcut durum ve önerilen yönetim seçeneği Alessandra Barreca, KİLİT HUKUK UZMANI Sunum Planı Türkiye de UES nin mevcut durumuna ilişkin kısa bir özet; LTI tavsiyeleri

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR IPARD 2014-2020 1 103 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 103 Süt ve Süt Ürünlerinin Et ve Et Ürünlerinin Meyve ve Sebzelerin Su

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Fransa : Avrupa Birliği nin Yetiştiricilikte En Önde Gelen Ülkelerinden Biri

Fransa : Avrupa Birliği nin Yetiştiricilikte En Önde Gelen Ülkelerinden Biri Fransa : Avrupa Birliği nin Yetiştiricilikte En Önde Gelen Ülkelerinden Biri Jean-Noël BONNET Fransız Yetiştirici Organizasyonları Uluslar arası Teknik İşbirliği Dairesi Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI

ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI ULUSAL PNÖMOKONYOZ ÖNLEME EYLEM PLANI 1. Sorunun öneminin saptanması Pnömokonyoz ülkemizde en sık görülen mesleki akciğer hastalıklarından biri olup, önlenebilir meslek hastalıklarının başında gelmektedir.

Detaylı

FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA 11.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği üye devletlerinin tarım politikalarını siyasi ve ekonomik anlamda bütünleştiren Avrupa Birliği

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

sonuç ve değerlendirme

sonuç ve değerlendirme 05 sonuç ve değerlendirme 348 349 350 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Ege Denizi balıkçılığı üretim miktarı, üretim değeri ve istihdam katkısı ile Türkiye balıkçılığı içinde ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada,

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM

HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI. Vahdettin KÜRÜM HAMSİ AVCILIĞI ve BAKANLIK UYGULAMALARI Vahdettin KÜRÜM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara. Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi Başkanı Giriş Karadeniz de avlanan balıklar

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Satın Alma,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye AB ne Üyelik Süreci ve Düzenleyici Etki Analizi nin Önemi Kerem Okumuş REC Türkiye ? Politika, program, proje ve mevzuatların yada yasal değişiklerin...piyasa, toplum, çevre, iş dünyası, iş gücü piyasası,

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

Kurumsal Düzenlemeler Dokümantasyon: İtalya, Finlandiya ve Hollanda nın Ulusal Envanter Sistemleri

Kurumsal Düzenlemeler Dokümantasyon: İtalya, Finlandiya ve Hollanda nın Ulusal Envanter Sistemleri 3. Oturum Kurumsal Düzenlemeler Dokümantasyon: İtalya, Finlandiya ve Hollanda nın Ulusal Envanter Sistemleri Ulusal Sera Gazı Envanterlerine Yönelik Uygulamalı Eğitim Çalıştayı Envanter Yönetimi ve KG/KK

Detaylı

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA

17- EKONOMĐK VE PARASAL POLĐTĐKA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 17.0007.1.01 Sigortacılık

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı