II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI"

Transkript

1 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana Unsur 8.3 Pazarlama Politikası Ana Unsur 8.4 Balıkçı Tekneleri Kayıt Sistemi Ana Unsur 8.5 Bilgi Sistemleri ve İstatistikler Ana Unsur 8.6 Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni Ana Unsur 8.7 Yetiştiricilik II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması 1-Kısa Bilgi Ülkemizin AB Ortak Balıkçılık Politikasına uyumunda, başta Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) ve Çok-yıllı Yönlendirme Programı (MAGP) olmak üzere temel yönetim mekanizmalarına yönelik idari bir yapı ve mevzuatın bulunmaması temel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesinde de bir gereksinim olarak vurgulandığı üzere, kısa vadede balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal uyuma ilişkin Türk mevzuatının, AB mevzuatına uyumlaştırılması öncelik olarak ele alınmıştır. Orta vadede ise balıkçılık yönetiminin kurumsal kapasitesinin yeniden organize edilmesi ve güçlendirilmesi; balıkçılık yönetimi, kontrol, pazarlama ve yapısal uyum çalışmalarının AB mevzuatına uyumlaştırılması; AB mevzuatı ile uyumlu bir bilgisayarlı balıkçı tekne kayıt sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmiştir. Bu önceliğin gerçekleştirilmesi amacıyla, 2003 yılı Mali İşbirliği Programlamasına Su Ürünleri Sektörü-AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyum Projesi sunulmuştur. Bu projenin işlerlik kazanması açısından, bünyesinde Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün veya benzeri müstakil bir yapının kurulması ve proje kapsamındaki mevzuatın, bir takvim çerçevesinde uyumlaştırılması gerekmektedir. 312

2 2- Mevzuat Uyum Takvimi Tablo AB ve Numarası Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar /1999/EC: Balıkçılık sektöründeki Topluluk yapısal yardımlarıyla ilgili, detaylı kuralları ve düzenlemeleri belirleyen 17 Aralık 1999 tarihli Konsey Tüzüğü 1260/1999/EC: Yapısal yardımlara ilişkin genel hükümleri belirleyen 21 Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Teknelerin balıkçılık dışı bırakılmasında maddi tazminat sağlayacak bir mekanizma kurulması ile ilgili lar /2001/EC: 2792/1999/EC sayılı Konsey Tüzüğünde belirlenmiş olan önlemlerin uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 22 Şubat 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü 313

3 AB ve Numarası /1999/EC: Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) ilişkin 21 Haziran 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Su ürünleri sektöründe finansal desteğin bölgesel bir bazda tahsisine öncelik verecek bir mekanizma kurulması ile ilgili lar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları /92/EEC: Balıkçılık ve yetiştiricilik için bir Topluluk sistemi kuran 20 Aralık 1992 tarihli Konsey Tüzüğü 1626/94/EC: Akdeniz deki balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik teknik önlemleri belirleyen 27 Haziran 1994 tarihli Konsey Tüzüğü 2027/95/EC: Belirli Topluluk balıkçılık alanları ve kaynaklarında av çabasının idaresine yönelik bir sistem kuran 15 Haziran 1995 tarihli Konsey Tüzüğü 314

4 AB ve Numarası /93/EEC: Ortak Balıkçılık Politikasına uygulanabilir bir kontrol sistemi kuran 12 Ekim 1993 tarihli Konsey Tüzüğü Cezaların etkinliğinin artırılması ile ilgili sirküler 3 897/94/EC: Topluluk balıkçı teknelerinin sürekli konumlandırması ile ilgili 2847/93/EEC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 22 Nisan 1994 tarihli Komisyon Tüzüğü Tekne izleme sistemiyle ilgili uygulama esaslarını belirleyen Genelge 1489/97/EC: Uydu bazlı tekne izleme sistemleriyle ilgili 2847/93 /EEC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 29 Haziran 1997 tarih ve 1489/97/EC sayılı Komisyon Tüzüğü /2001/EC: Belirli bazı aşırı göçmen balık stoklarının avcılığına uygulanabilir kontrol önlemlerini belirleyen 27 Eylül 2001 tarihli Konsey Tüzüğü 315

5 AB ve Numarası Ana Unsur 8.3 Pazarlama Politikası 1 104/2000/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri pazarının ortak organizasyonuna ilişkin 17 Aralık 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu 2003, III. Çeyrek , IV. Çeyrek 2- Ocak 2004 Su Ürünleri Sirküleri Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin 2 79/112/EEC: Son tüketiciye ulaşacak gıda maddelerinin ilanı, sunulması, etiketlenmesi ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının uyumlaştırılmasına yönelik 18 Aralık 1978 tarih ve 79/112/EEC sayılı Konsey Direktifi Son tüketiciye ulaşacak su ürünlerinin etiketlenmesi ve sunumuna dair esaslara ilişkin genelge 316

6 AB ve Numarası /89/EEC: Muhafaza edilmiş sardalya için ortak pazarlama standartlarını belirleyen 21 Haziran 1989 tarih ve 2136/89/EEC sayılı Tüzük Su ürünleri için ortak pazarlama standartlarını uygulamaya yönelik genelge 1536/92/EEC: Muhafaza edilmiş tonbalığı ve palamut için ortak pazarlama standartlarını belirleyen 9 Haziran 1992 tarih ve 1536/92/EEC sayılı Tüzük 323/97/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için ortak pazarlama standartlarını ortaya koyan 2406/96/EC sayılı Tüzüğü değiştiren, 21 Şubat 1997 tarih ve 323/97/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2578/2000/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için ortak pazarlama standartlarını ortaya koyan 2406/96/EC sayılı Tüzüğü değiştiren 17 Kasım 2000 tarih ve 2578/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2495/2001/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için ortak pazarlama standartlarını belirleyen 2406/96/EC sayılı Tüzüğü değiştiren 19 Aralık 2001 tarih ve 2495/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 317

7 AB ve Numarası /94 /EC: İthal edilen balıkçılık ürünleri fiyatlarının bildirimiyle ilgili 3759/92/EEC sayılı Tüzüğün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 12 Eylül 1994 tarih ve 2211/94/EC sayılı Komisyon Tüzüğü İthal edilen su ürünlerine ilişkin fiyat bildirim uygulamalarını düzenlemeye ilişkin genelge /2001/EC: Su ürünleri sektöründe üretici örgütlerince benimsenen bazı kuralların üye olmayan ülkeleri de kapsamasına yönelik 1886/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğünü değiştiren 14 Eylül 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü Su ürünleri pazarında üretici örgütlerine ve fiyat mekanizmasına yönelik uygulama esaslarına ilişkin genelge 1886/2000/EC: Su ürünleri sektöründe üretici örgütlerince benimsenen bazı kuralların üye olmayan ülkeleri de kapsamasına yönelik 104/2000 sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 6 Eylül 2000 tarih ve 1886/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü 1924/2000/EC: Su ürünleri sektöründe ürün kalitesini geliştirmek amacıyla üretici örgütlerine yönelik spesifik bir onay verilmesini öngören 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 11 Eylül 2000 tarih ve 1924/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 318

8 AB ve Numarası 2508/2000/EC: Su ürünleri sektöründe işletimsel programlarla ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına yönelik detaylı kuralları belirleyen 15 Kasım 2000 tarih ve 2508/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü 2509/2000/EC: Belirli balıkçılık ürünlerinin piyasadan geri çekilmesinde finansal telafi sağlanmasına yönelik 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 15 Kasım 2000 tarihli ve 2509/2000 sayılı Komisyon Tüzüğü 2813/2000/EC: Belirli balıkçılık ürünleri için özel depolama yardımları verilmesine yönelik 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 21 Aralık 2000 tarihli ve 2813/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2814/2000/EC: Belirli bazı balıkçılık ürünleri için işleme ve muhafaza yardımı verilmesiyle ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 21 Aralık 2000 tarih ve 2814/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 319

9 AB ve Numarası 80/2001/EC: Yetiştiricilik ürünleri pazarının ortak organizasyonu alanında, müdahale, fiyatların tespiti ve üretici örgütlerinin tanınmasıyla ilgili bildirimleri kapsayan 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 16 Ocak 2001 tarih ve 80/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 939/2001/EC: Belirli balıkçılık ürünleri için ortalama fiyat yardımının verilmesiyle ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 939/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2318/2001/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik sektöründe Üretici Örgütlerinin tanınması ile ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasında detaylı kuralları belirleyen 29 Kasım 2001 tarih ve 2318/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü 2065/2001/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri ile ilgili tüketicilerin bilgilendirilmesine ilişkin 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 22 Ekim 2001 tarih ve 2065/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 320

10 AB ve Numarası 150/2001/EC: Müdahale mekanizmasındaki düzensizlikler nedeniyle su ürünleri sektöründeki üretici örgütlerine uygulanan cezalarla ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen 150/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 1813/2001/EC: Interbranch organizasyonlarının onaylarının geri çekilmesi ve ödenek sağlanması koşullarıyla ilgili 104/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasında detaylı kuralları belirleyen 14 Eylül 2001 tarih ve 1813/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü 2574/2001/EC: 2002 balıkçılık yılında, belirli su ürünleri için referans fiyatların belirlendiği 20 Aralık 2001 tarih ve 2547/2001/EC sayılı Komisyon Tüzüğü /96/EC: 26 Kasım 1996 tarihli, belirli bazı balıkçılık ürünleri için Ortak Pazar Standartlarını belirleyen Konsey Tüzüğü 321

11 AB ve Numarası Ana Unsur 8.4 Balıkçı Tekneleri Kayıt Sistemi /93/EEC: Ortak Balıkçılık Politikası için uygulanabilir bir kontrol sistemi tesis eden 12 Ekim 1993 tarihli Konsey Tüzüğü 2930/86/EEC: Avcılık teknelerinin karakteristiklerini tanımlayan 22 Eylül 1986 tarih ve 2930/86/EEC sayılı Konsey Tüzüğü 2090/98/EC: Topluluk balıkçı tekneleri kayıt sistemiyle ilgili 30 Eylül 1998 tarihli Komisyon Tüzüğü 84/95/EC: 2930/86/EEC sayılı mevzuat eklerinin uygulanmasına yönelik 20 Mart 1995 tarih ve 84/95/EC sayılı Komisyon Kararı /87/EEC: Balıkçı teknelerinin dokümantasyonu ve etiketlenmesine/işaretlenmesine ilişkin detaylı kuralları koyan 20 Mayıs 1987 tarihli Komisyon Tüzüğü 3 839/2002/EC: Topluluk balıkçı tekneleri kayıt sistemi ile ilgili 2090/98/EC sayılı Tüzükte değişiklik yapan 21 Mayıs 2002 tarih ve 839/2000/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 3259/94/EC: Balıkçı teknelerinin karakteristiklerini belirleyen 2930/86/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren 22 Aralık 1994 tarih ve 3259/94/EC sayılı Konsey Tüzüğü Tekne Kayıt Sistemi ile ilgili uygulama esaslarını ortaya koyan ve balıkçı teknelerinin sınıflandırılmasına yönelik genelge 322

12 AB ve Numarası Ana Unsur 8.5 Bilgi Sistemleri ve İstatistikler /83/EEC: Üye Devletlerin balık avcılığı bilgi kayıtlarına ilişkin detaylı kuralları belirleyen 22 Eylül 1983 tarihli Komisyon Tüzüğü 1382/91/EEC: 21 Mayıs 1991 tarihli, Üye Devletlerde karaya çıkartılan balıkçılık ürünlerine ilişkin bilgilerin iletilmesine ilişkin Konsey Tüzüğü 788/96/EC: Üye Devletlerin yetiştiricilik üretimi istatistiklerinin iletilmesine ilişkin 22 Nisan 1996 tarihli Konsey Tüzüğü 1543/2000/EC: Ortak Balıkçılık Politikasının idaresi/yönetilmesi için gereksinim duyulan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi /yönetilmesi için bir Topluluk çatısı/çerçevesi oluşturan 29 Haziran 2000 tarihli Konsey Tüzüğü 1639/2001/EC: 1543/2000/EC sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanması için detaylı kuralları belirleyen ve balıkçılık sektöründeki verilerin toplanmasına ilişkin, asgari ve genişletilmiş Topluluk programlarını tesis eden 25 Haziran 2001 tarihli Komisyon Tüzüğü 323

13 AB ve Numarası 2000/439/EC: Veri toplama işleminde ve Ortak Balıkçılık Politikasının uygulanması için yürütülen pilot projeler ve yapılan finansal/mali çalışmaların yürütülmesinde Üye Devletlerce yapılan harcamaların Topluluğun mali katkısı ile üstlenilmesine ilişkin 29 Haziran 2000 tarihli Konsey Kararı /95/EC: Üye Devletlerce gerçekleştirilen av miktarlarının kayıt edilmesine ilişkin detaylı kuralları belirleyen 20 Aralık 1995 tarih ve 2807/83/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 20 Aralık 1995 tarih ve 2945/95/EC sayılı Komisyon Tüzüğü Su ürünlerine ilişkin verilerinin kayıt ve iletilmesine ilişkin uygulama esaslarını belirleyen genelge 2737/1999/EC: Üye Devletlerce gerçekleştirilen av miktarlarının kayıt edilmesine ilişkin detaylı kuralları belirleyen 2807/83/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 21 Aralık 1999 tarih ve 2737/1999/EC sayılı Komisyon Tüzüğü 2104/1993/EC: Üye Devletlerce balıkçılık ürünlerinin karaya çıkartılma verilerinin iletilmesine ilişkin, 1382/91/EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 22 Haziran 1993 tarih ve 2104/93/EEC sayılı Tüzük 2846/98/EC: Ortak Balıkçılık Politikası için uygulanabilir bir kontrol sistemi kuran 2847/93 /EEC sayılı Tüzüğü değiştiren, 17 Aralık 1998 tarih ve 2846/98 sayılı Konsey Tüzüğü 324

14 AB ve Numarası 2018/93/EEC: Kuzeybatı Atlantik te avcılık yapan Üye Devletlere ilişkin av ve faaliyet istatistiklerinin iletilmesine yönelik 30 Haziran 1993 tarihli ve 2018/93 /EEC sayılı Konsey Tüzüğü /93/EEC: Ortak Balıkçılık Politikası için uygulanabilir bir kontrol sistemi kuran 12 Ekim 1993 tarihli Konsey Tüzüğü Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Ana Unsur 8.6 Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni 1 91/492/EEC: Canlı çift kabuklu yumuşakça üretimi ve pazarlanması ile ilgili sağlık koşullarının yer aldığı 15 Temmuz 1991 tarihli Konsey Direktifi 91/493/EEC: Balıkçılık ürünlerinin üretimi ve pazara sürülmesine ilişkin gerekli sağlık koşullarının yer aldığı 22 Temmuz 1991 tarihli Konsey Direktifi 325

15 AB ve Numarası 2 79/923/EEC: Deniz kabuklularının ortamlarının kalitesinin korunmasına dair 30 Ekim 1979 tarihli Konsey Direktifi Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarında Kalite Kriterlerine ilişkin Genelgede değişiklik yapılmasına dair genelge 3 80/778/EEC: Kullanım amaçlı suların kalitesine dair 15 Temmuz 1980 tarihli Konsey Direktifi 18 Ekim 1997 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan, İçilebilecek Nitelikteki Suların İstihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkındaki Sağlık lığı Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin genelge Sağlık lığı 4 90/675/EEC: Üçüncü ülke ürünlerine uygulanan veterinerlik kontrol yöntemlerinin yer aldığı 10 Aralık 1990 tarihli Konsey Direktifi 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 5 91/67/EEC: Akuakültür su ürünlerinin piyasaya sürülmesi ile ilgili hayvan sağlığı koşullarına ilişkin 28 Ocak 1991 tarihli Konsey Direktifi 93/53/EEC: Bazı balık hastalıklarının kontrol altına alınmasına ilişkin minimum Topluluk önlemleri getiren 24 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi 326

16 AB ve Numarası 94/356/EC: Balıkçılık ürünlerinde tesislerin kendi sağlık kontrollerini yapmasına ilişkin 91/493/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanmasına yönelik ayrıntılı kurallar getiren 20 Mayıs 1994 tarihli Komisyon Kararı 95/149/EC: Bazı balıkçılık ürünleri kategorileri için toplam uçucu temel nitrojen (TVB-N) sınır değerlerini belirleyen ve kullanılacak analiz yöntemlerini tanımlayan 8 Mart 1995 tarihli Komisyon Kararı 1093/94/EC: Üçüncü bir ülkenin balıkçı teknelerinin doğrudan karaya çıkıp avlarını Topluluk limanlarında pazarlamalarına ilişkin koşulları belirleyen 6 Mayıs 1994 tarihli Konsey Tüzüğü 6 92/48/EEC: 91/493/EEC sayılı Direktifin Madde 3 (1) (a) (I) gereği, bazı gemilerde tutulan balıkçılık ürünlerine uygulanacak asgari hijyen kurallarının yer aldığı 16 Haziran 1992 tarihli Konsey Direktifi 7 93/140/EEC: Balıkçılık ürünlerinde görsel olarak parazit kontrolü yapılmasının ayrıntılı kurallarını koyan 19 Ocak 1993 tarihli Komisyon Kararı İşlenmiş su ürünlerine yönelik hijyen kurallarının uygulanma esaslarını belirleyen genelge Su ürünlerinde parazit kontrolü yapılmasına ilişkin uygulama esaslarını belirleyen genelge 327

17 AB ve Numarası Ana Unsur 8.7 Yetiştiricilik 1 104/2000/EC: Balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri pazarının ortak organizasyonuna ilişkin 17 Aralık 1999 tarihli Konsey Tüzüğü Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, ilgili lar Kurulu Kararları ve Yönetmelikler 2003, III. Çeyrek , IV. Çeyrek 2- Ocak 2004 Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin Su Ürünleri Sirküleri 2 91/67/EEC: Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin piyasaya sürülmesi ile ilgili hayvan sağlığı koşullarına ilişkin 28 Ocak 1991 tarihli Konsey Direktifi 93/53/EEC: Bazı balık hastalıklarının kontrol altına alınmasına ilişkin minimum Topluluk önlemleri getiren 24 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi 328

18 3- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması için Kurumsal Yapılanma Takvimi Tablo Yapılması Gerekenler () Uygulama Tarihi 1 nın, sektörün idaresi ve yönlendirilmesi ve su ürünlerine ilişkin AB mevzuatının uyumlaştırılması ve etkin biçimde uygulanması amacıyla yeniden yapılandırılması (Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün veya benzeri müstakil bir yapının kurulması) Haziran 2004-Mayıs AB mevzuatı ile uyumlu su ürünleri mevzuatının hazırlanmasına yönelik teknik yardım alınması Sektör politikalarına yönelik sektör gelişim planının hazırlanması ve uygulamaya konulması için teknik yardım alınması Kasım 2004-Kasım Su Ürünleri Politikasının hazırlanması ve lıkta Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin kurulmasına yönelik teknik yardım alınması, alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması ve ilgili personelin eğitimi Kasım 2004-Aralık Su ürünleri idaresi ve tüm sektör taraflarının eğitimi Mayıs 2005-Ekim Su ürünleri idaresine, ilgili tarafların katkısının güçlendirilmesine yönelik teknik yardım alınması AB su ürünleri mevzuatının tüm temel koruma ve kontrol unsurlarını yürütmek amacıyla teknik yardım alınması ve yeterli sayıda personelin eğitilmesi 8 30 balıkçı limanında liman su ürünleri büroları kurulmasına yönelik teknik yardım alınması, gerekli arazi ve alt yapı yatırımlarının temini, yeni personel istihdamı, eleman tahsisi, tamamen çalışır duruma getirilmesi ve bunların kurulacak olan merkezi bilgi sistemi ile entegre edilmesi 9 Bilimsel tavsiye ve ilgili tarafların mutabakatıyla önemli tüm su ürünleri faaliyetleri için kaynak yönetimi politikası ve taslak balıkçılık yönetim planlarının hazırlanması amacıyla teknik yardım alınması 10 AB yasal zorunluluklarını karşılayacak, ulusal ve bölgesel bazda fonksiyonel bir Su Ürünleri Bilgi Sisteminin (SÜBİS) kurulmasına yönelik teknik yardım alınması Mart 2005-Nisan 2006 Mart 2005-Şubat 2006 Aralık 2004-Ekim 2005 Ocak 2005-Ekim AB ile uyumlu bir ulusal balıkçı tekne kayıt sistemine yönelik teknik yardım alınması, sistemin kurulması ve personelin eğitimi Mart 2005-Şubat lıkta Balıkçılık İzleme Merkezi (BİM) ve Tekne İzleme Sisteminin kurulması ve bu sisteme işlerlik kazandırılması için teknik yardım alınması ve gerekli alt yapı yatırımlarının temini 13 Su ürünleri kaynaklarının rasyonel yönetimine yönelik Su Ürünleri Bilgi Sisteminin yürütülmesinde görev alacak yönetici ve teknik elemanların eğitimi Şubat 2005-Haziran 2006 Ocak 2005-Nisan

19 Tablo (Devamı) Yapılması Gerekenler () Uygulama Tarihi 14 Üreticilere talep ile üretimin dengelenmesi olanağı sağlayacak çerçevenin oluşturulması ve balık hallerinin işletilmesi amacıyla şeffaf bir sistemin kabul edilmesi ve uygulamaya konması; balık halinin yerel kontrolüne ve model bir hal tasarımına yönelik teknik yardım alınması Eylül-Ekim AB su ürünleri tazelik ve büyüklük dereceleme standartları konusunda denetim uzmanları ve üreticilerin eğitimi Şubat-Mart Belirlenen minimum fiyatla, alıcı bulamayan ürünler için bir müdahale sisteminin uygulamaya konmasına yönelik teknik yardım alınması Mayıs-Haziran Limandan ve diğer birinci el pazarlar ve ayrıca ticaret bilgileri de dahil olmak üzere, bir pazar bilgileri istatistiksel bildirim ve analiz sistemine yönelik teknik yardım alınması ve sistemin kurulması Temmuz Planlanan Finansman İhtiyacı 1) Tablo (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin bilgisayar donanımı 30 liman bürosunun kurulması ve gerekli ekipmanla donatılması Balıkçılık İzleme Merkezi ve Tekne İzleme Sisteminin oluşturulmasına yönelik alt yapı yatırımları (bilgisayar, yazıcı, gerekli yazılımlar dahil) II- Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması Personel Alımı a) ) Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması önceliğine ilişkin Planlanan Finansman İhtiyacı tablosu 2003 Mali İşbirliği Programlamasına sunulan Su Ürünleri Sektörü-AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyum Projesi nin bütçesi ile tamamen örtüşmektedir. Bu önceliğe ait finansman ihtiyacı söz konusu projenin bütçe tablosunda ayrıntıları ile mevcuttur. 330

20 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Eğitim a) Su ürünleri mevzuatının hazırlanmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Kurumsal gelişime yönelik çalışma ziyareti (5 kişix10 gün) Kurumsal gelişime yönelik çalışma grubu toplantıları Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin oluşturulmasına yönelik çalışma ziyareti (5 kişix10 gün) (Eşleştirme) (Teknik yardım) (Eşleştirme) (Teknik yardım) Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin oluşturulmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Su ürünleri yönetimine taraf katkısının güçlendirilmesine yönelik çalışma grubu toplantıları ve halk seminerleri Koruma ve kontrol politikaları alanlarında personelin eğitimi Kıdemli elemanlara yönelik seminer ve kurslar (20 kişix5 gün) Liman su ürünleri görevlilerine kurslar (20 kişix12 gün) Sahil Güvenlik görevlilerine yönelik kurslar (20 kişix12 gün) Liman görevlilerine yönelik seminerler (20 kişix12 gün) Çalışma ziyareti (15 kişix10 gün) Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik çalışma ziyareti (15 kişix10 gün) Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik uluslararası toplantılara katılım (5 kişix5 gün) Su ürünleri ortak piyasa düzeni mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik çalışma ziyareti (20 kişix14 gün) Su ürünleri pazarının eğitimi (10x20 kişix3 gün) Balıkçı tekne kayıt sistemi kurulmasına yönelik çalışma grubu toplantıları Balıkçı tekne kayıt sistemi kurulmasına yönelik çalışma ziyareti (5 kişix10 gün) Su ürünleri izleme sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışma grubu toplantıları 331

21 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Danışman İhtiyacı Sektör stratejisinin ve sektör planının hazırlanması için 4 yerli 3 yabancı uzman 2004 (Eşleştirme) (Teknik yardım) Su ürünleri mevzuatının hazırlanması için yerli uzmanlar ve 2 yabancı uzman Kurumsal gelişime yönelik Katılım Öncesi Danışman ve yardımcısı Su Ürünleri Politika ve Planlama Biriminin oluşturulmasına yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman 2005 (Eşleştirme) (Teknik yardım) Su ürünleri yönetimine taraf katkısının güçlendirilmesine yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman Koruma ve kontrol politikaları alanlarında Katılım Öncesi Danışman ve yardımcısı 30 liman bürosunun kurulması ve donatılmasına yönelik 1 yerli uzman Su ürünleri yönetim planları hazırlanması ve bilimsel tavsiye alınmasına yönelik 1 yerli 3 yabancı uzman Su ürünleri ortak piyasa düzeni mevzuatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik Katılım Öncesi Danışman ve yardımcısı Balık halinin yerel kontrolüne yönelik 2 yerli 1 yabancı uzman Pazar finansmanına yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman Pazar istatistiği ile ilgili 1 yerli 1 yabancı uzman Model hal tasarımına yönelik 2 yerli uzman Su Ürünleri Bilgi Sisteminin kurumsal gelişimi için 1 yerli 1 yabancı bilgi işlem uzmanı Balıkçılık İzleme Merkezi ve Tekne İzleme Sisteminin oluşturulmasına yönelik 1 yabancı uzman Tekne Kayıt Sisteminin oluşturulmasına yönelik 1 yerli 1 yabancı uzman Su Ürünleri İzleme Sisteminin oluşturulması, tasarımı ve ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi için 1 yabancı uzman 332

22 Tablo (Devamı) (Euro) İhtiyaçlar - () Yıl Ulusal Bütçe AB Kaynakları Diğer Toplam Tercüme 2004 (Eşleştirme) (Teknik Yardım) (Eşleştirme) (Teknik Yardım) Diğer 30 liman bürosunun kurulması için arsa tahsisi Proje kapsamında çalışacak uzmanlara büro temini lığa bağlı araştırma enstitülerinin çalışma masrafları Toplam a) Finansman ihtiyacı, alınacak teknik yardım sonucunda ayrıntılı biçimde ve yeniden belirlenecektir. 333

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI 9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI Türkiye nin ana ulaştırma alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin bir program, öncelikle, sorumluğunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bayındırlık ve İskan lığı, İçişleri lığı, Enerji

Detaylı

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı FASIL 18: İSTATİSTİK 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği politikalarına yönelik kararlar, planlama ve uygulamaların güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılması

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü EDİTÖRLER Prof. Dr. Erdoğan OKTAY Dr. Renan TUNALIOĞLU Haziran 2005 Ankara

Detaylı

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar

Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar Standart Özet Proje Fişi IPA Merkezi Olmayan Ulusal Programlar (Ekler hariç azami 12/15 sayfa) Eşleştirme Kodu: TR 07 IB FI 02 1. Temel Bilgiler 1.1 CRIS No: 1.2 Başlık - Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı