The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *"

Transkript

1 Elementary Education Online, 5(1), 1-6, lköretim Online, 5(1), 1-6, [Online]: The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz ** ABSTRACT. Elementary school teachers have important roles on their students acquiring reading habit. It is expected from teachers to acquire this habit in order to be a good model for their students. This study had been tried to determine the regarding habit on teachers candidates who are attending Elementary School Education Department, Faculty of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University. According to the results of the study, development of reading habit of the teacher candidates is found insufficient. Reasons are indicated finding as family, educational background, economic status, radio television, frequency of internet usage and etc. This habit should be improved by various activities in order to reach desired level. Key Words: Reading habit, teacher candidate Problem: The reading habit is such an important instrument that it increases the personality and thinking knowledge of individuals. The individuals have the reading habit if they perceive it as a need and a source of pleasure. So, it is an obligation that individuals must gain this habit beginning from childhood throughout their education life. Education, which the individuals take from home, school and other environments, has a very important role increasing the reading habit. Purpose: Elementary school teachers are in an important position to influence their students acquiring reading habit. Teachers are expected to acquire this habit in order to be a good model for their students. This study tried to determine the reading habit of teacher candidates who are attending of Elementary School Education Department, Faculty of Education at Çanakkale Onsekiz Mart University. It is expected that the teachers having a basic reading habit can be a good model for child and so, they can increase their professional knowledge. So, it is a very important problem to research the reading habits of primary school candidate teachers in the Faculty of Education. Methods: Data of the study were gathered by a questionnaire and analyzed using SPSS 10.0 for Windows (A Statistical Analyses Software). The statistical techniques which were used in the study are the frequency and percentage. Pearson Correlation Technique has been used to reply for the sub aims of study. Results: This study demonstrated that the student teachers which were the sample of this study had not a reading habit sufficiently. % 75.4 of the subjects was girls and % 24.6 of them was boys. The finding of the study showed that there was not a meaningful difference between the boys and girls in terms of the reading habit. Although television, as statistically was not a negative factor to increase the reading habit, the results of study showed that the reading habit of students was less watching TV. Furthermore, the results of this study showed that there was a correlation between reading habit and using the library often. The students having many good reading habits, in addition, more benefited from the school library. But according to the opinions of students the school library was not good. Conclusions: According to the results of the study, some suggestions are the following: The faculty of university must provide the opportunities of reaching the books in the library, so, the student teachers may have easily reading habit and this may be continuous. In addition to faculty library, firstly the department library must be constituted, and then, they must be interesting for students. To increase the reading desire of students, some reading activities must be organized for the student teachers. These activities, which may be organized as reading festivals and delivered some prizes for the joined groups, and the faculty members, must participate in these activities effectively. The advantages of reading book in life and the future must be told to the students and must be presented by some concrete examples for them. The Classics of Child and World, which they will use as an instrument for gaining reading habit, when they become teachers must be provided for the student teachers. Furthermore, it must be determined whether these classics could increase the abilities of understanding the reading texts. These subjects must be examined in the Turkish courses of student teachers, and if needed, some new optional courses must be organized. So, the reading pleasure and intelligences of these works of the student teachers can be developed. * This is an extended summary of the following article originally written in Turkish. ** Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education,

2 Sınıf Öretmeni Adaylarının Okuma Alıkanlıı Zeynep Aydın Yılmaz * ÖZ. Okuma alıkanlıının kazandırılmasında sınıf öretmenlerinin sorumluluu büyüktür. Öretmenin de temel bir okuma alıkanlıı edinmi olarak çocua iyi örnek olması beklenir. Bu çalımada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenliinde örenim gören öretmen adaylarının okuma alıkanlıklarına ilikin tutum ve görüleri belirlenmeye çalıılmıtır. Çalıma sonuçlarına göre okuma alıkanlıının sınıf öretmeni adaylarında yeterince gelimedii ortaya çıkmıtır. Bu alıkanlıın yeterince kazanılmamasında ailedeki okuma alıkanlıı, daha önceki örenim yaantıları, ekonomik nedenler ve radyo televizyon-internet kullanımının sıklıı gibi nedenler belirtilmitir. Sınıf öretmeni adaylarına çeitli etkinliklerle bu alıkanlıın istenilen düzeye çıkması salanmalıdır. Anahtar Sözcükler: Okuma Alıkanlıı, Sınıf öretmeni adayları. 1. GR 1.1. Okuma Alıkanlıı Okuma alıkanlıı, bireyin bir gereksinim ve zevk kaynaı olarak algılaması sonucu, okuma eylemini yaam boyu sürekli ve eletirel bir nitelikte gerçekletirmesidir (Yılmaz, 1993: 30). Okuma yazma; bireyde bilgiyi, bilimi, demokratik bakı açısını, özgür ve yaratıcı düünceyi gelitirici; toplumu çada evrensel deerler çerçevesinde biçimlendirici ve her türlü üretimi salayıcı toplumsal bir olgudur. Ulusal ve evrensel kültürü oluturan tüm kazanım ve deerler, ancak okumakla kalıcı, anlamlı hâle gelir. Söz, görüntü ile de bilgi sahibi olmak mümkündür; ancak okumadan daha üst düzeyde ve hızlı bilgi alma yolunun bulunmadıı bilinmektedir. Dinleme ve görme yoluyla iletiim kurmanın, anlama ve algılamanın okumaya üstün olduu görüü kesinlik kazanmamıtır. TV, sinema, video, internet vb. araçları izleyerek elenme ve bilgilenme çabası içinde olmak, okumaya oranla daha kolay ve hoa gider bir yaklaım tarzı gibi görünmektedir; ancak, kültürün, bilim ve her türlü bilginin gelecee aktarılmasında basılı malzeme ilk sırayı alır.(yılmaz,98) Bireyin kiiliini gelitiren, düünce daarcıını zenginletiren ve dolayısıyla onun toplumda daha iyi bir yer edinmesini salayan en önemli araç okuma alıkanlııdır. Okuma alıkanlıı bir gereksinim ve zevk kaynaı olarak algılanması sonucunda kazanıldıına göre insanların bu alıkanlıı küçük yalarından itibaren eitimleri süresince kazanmaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Okuma alıkanlıının gelimesinde bireyin çocukluk döneminde evden, okuldan ve çevreden aldıı eitimin rolü çok büyüktür. stanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu nca yapılan bir aratırmada, kitabı sevmemize karın, okumadıımız, okumayı bir alıkanlık haline getirmediimiz ortaya çıktı (Bucak, 1995: 47). Son yıllarda yapılan aratırmalar, Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve siyasi artlarda önemli deiiklikler olmasına ramen, kitap, gazete, dergi ile arasının iyi olmadıını, toplumumuzun okumayı bir alıkanlık ve hayat tarzı haline getirmediini göstermektedir. Milli Eitim Bakanlıı nın 1993 yılında yaptıı bir ankete göre, gençlerin %61 nin son bir ayda hiç kitap okumadıı, %13,4 ünün ise bir kitap okuduu ortaya çıkmıtır. Yine yapılan bir aratırmaya göre, ülkemizde okumaya aday ilk grubu oluturan üniversite gençliinde okuma oranı % 37,1 dir. Esgin ve Karada (2000) tarafından üniversite örencileri üzerinde yapılan bir aratırmada, örencilerin ancak %5 inin bo zamanlarını kütüphanede deerlendirdikleri, düzenli gazete okuyanların sayısını oldukça yetersiz olduu ve süreli yayınları izlemedikleri belirlenmitir. Aratırma ile ders dıı kitap okuyanların oranının %26 olduu ve üniversite örencilerinde okuma alıkanlıının bulunmadıı ortaya konmutur. pirolu (1997) tarafından yapılan aratırma, gençlerin çounun * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eitim Fakültesi, 2

3 okumadıını, okuduunu anlamadıını, düünemediini ve düündüünü ifade edemediini göstermektedir (Gömleksiz,2003:2). Gömleksiz (2003) tarafından Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi örencilerine yapılan bir aratırmada; örencilerin okuma alıkanlıına yeterli ölçüde sahip olmadıı ve okuma alıkanlıını azaltan nedenlerin ekonomik, eitsel ve kültürel nedenlere dayandıı belirlenmitir. Aratırma ile örencilerin kütüphaneyi düzenli kullanmadıkları belirlenmitir. Örencilerin kitap okumalarını etkileyen faktörlerin baında sırasıyla, arkada tavsiyesi, medyadaki tanıtımlar, öretmen ve anne baba gelmektedir. Çada insan, kendi kanatları ile uçmayı salayacak nesnel, özgür ve eletirel bir düünce tarzına sahip olmalıdır. Bunu yolu, okuma becerisi kazanmaktan geçer. Kitabın, kitap dünyasının, bütün disiplinlerde tanıtılmasının ve sevdirilmesinin gerekli olduu açıktır. Bireyin okuma alıkanlıını benimsedii veya kazandıı en önemli yer okullardır. Ancak gerek örenciler gerekse öretmenler düzeyinde yapılan aratırmalar, örenciye okuma alıkanlıını kazandırabilecek bir eitim sistemimizin olmadıını göstermektedir. 'Varolan eitim sisteminin örenciyi aratırmaya yöneltmeyen, ezberci, örencileri her aamada sınav yarıına sokan, okuma alıkanlıına ders programlarında gerçekçi anlamda yer vermeyen yapısı, bu sorunun boyutlarını ortaya koymaktadır (Yılmaz, 1998: 50). Öretmenlerin okumaya karı ilgilerini saptamaya yönelik bir aratırma sonucuna göre; be yılda toplam 675 öretmenden 15'inin 10 kitaptan fazla okuduunu, kalan 660 öretmenin yılda 10 kitabın altında kaldıını ve denek öretmenlerin yaklaık % 75'ine denk gelen 510'unun ise hiç kitap okumadıını belirtmektedir. Gelecein okuyan neslini eitmekle görevli olan öretmenlerimiz de okuma alıkanlıına sahip deildirler( Soysal, 1998: 51) Problem Öretmenler topluma faydalı olacak ve aynı zamanda topluma yön verecek bireyleri yetitirmek görevini üstlenen eitim sistemimizin en önemli üyeleridir. Öretenler bu son derece önemli görevi topluma bilinçli, yaratıcı, sorumlu ve aynı zamanda beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli yeni nesiller yetitirmekle yerine getirir. Okuma yazma becerisi eer küçük çalardan yalılık dönemine kadar süreklilik özellii gösterirse bir anlam ifade edecektir. Okuma alıkanlıı öretimin ilk basamaklarında kazandırılabilir. Okuma alıkanlıının kazanılmasında sınıf öretmenlerinin sorumluluu büyüktür. Öretmenin de temel bir okuma alıkanlıı edinmi olarak hem çocua iyi bir model tekil etmesi hem de okuma yoluyla mesleki bilgisini gelitirmesi beklenen bir durumdur. Eitim Fakültelerinde sınıf öretmeni olarak yetitirilen öretmen adaylarının okuma alıkanlıklarının aratırılması bu noktada önem taımaktadır. Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıklarının hangi düzeyde olduu bu çalımanın problemini oluturmaktadır Amaç Aratırmanın amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii nde örenim gören örencilerin kitap okuma alıkanlıkları ile kitap okumaya ilikin tutum ve görülerini belirlemektir. Bu genel amaç dorultusunda aaıdaki sorulara cevap aranmıtır. Alt Problemler 1. Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı gelimi midir? 2. Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile cinsiyet arasında bir iliki var mıdır? 3. Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile ailesinin okuma alıkanlıı arasında iliki var mıdır? 4. Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile televizyon radyo ve internet kullanması arasında bir iliki var mıdır? 5. Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile okul kütüphanesinden yararlanması arasında bir iliki var mıdır? 3

4 2.1. Evren ve Örneklem 2. YÖNTEM Bu çalıma için önce konuyla ilgili kaynaklar incelenmitir. Aratırmanın evreni eitim-öretim yılında örenim gören Türkiye deki bütün üniversitelerin sınıf öretmenlii bölümü örencileridir. Örneklem ise Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eitim Fakültesi Sınıf Öretmenlii bölümünde okuyan ve anketi doldurmayı kabul eden 1020 örencidir Veri Toplama Araçları: Aratırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıtır. Daha önce okuma alıkanlıı ile ilgili yapılan aratırma örneklerinde de yararlanılarak yeni bir anket hazırlanmıtır. Bu anket 40 kiilik baka bir gruba uygulanmı, bazı anket maddeleri düzeltilmi ve en son ekli verilerek 21 soruluk anket hazırlanmı Verilerin Analizi Verilerin analizinde SPSS 10.0 for Windows istatistiksel çözümleme programı kullanılmıtır. Verilerin analizi için aaıdaki istatistiksel ilemlerden yararlanılmıtır: Kiisel özellikleri ile ilgili tanımlayıcı istatistiksel analizler için frekans (f) ve yüzde (%) teknii kullanılmıtır. Alt problemlere yanıt bulmak amacıyla ilgili maddeler arasında iliki (Pearson korelasyon) aranmıtır. 3. BULGULAR VE YORUM Alt Problemlere Göre Bulguların Yorumlanması 1. Alt problem: Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı yeterince gelimi midir? Okuma alıkanlıı düzeyini Amerika Kütüphane Dernei (ALA) kiinin bir yılda okuduu toplam kitap sayısı nispetince belirlemektedir. Söz konusu standarda göre okuyucular u ekilde gruplara ayrılmaktadır: Yılda 1 ile 5 kitap arasında okuyan kiiler az okuyan okur tipi, Yılda 6 ile 20 kitap arasında okuyan kiiler orta düzeyde okuyan okur tipi ve Yılda 21 kitaptan fazla okuyan okurlar ise çok okuyan okur tipi eklinde ifade edilmektedir (Salamtunç, 1990: 13). Ankete katılan sınıf öretmeni adaylarının büyük bir kısmı yılda 6-20 kitap arasında ( % 64,1 ) bir oranda kitap okuduklarını belirtmilerdir. Bu verilere göre ankete katılan sınıf öretmeni adaylarının büyük bir kısmı orta düzeyde okuma alıkanlıklarına sahiptirler. Ankete katılan deneklerin sadece % 20,9 u yılda 21 den fazla kitap okuduklarını belirtmilerdir. Böylece çok okuyan okur tipine girmektedirler. Bu oranların, üniversiteler gibi eitim kurumlarımızda çok daha yüksek olması gerekirken, olması gerekenin çok altında kaldıı görülmektedir. Tablo 1: Deneklere likin Kiisel Bilgiler F % Erkek Kız sınıf sınıf sınıf sınıf Birinci Öretim kinci Öretim Toplam Okuma alıkanlıını azaltan nedenler sorulduunda ise deneklerin % 40,5 'i ekonomik nedenleri, % 28,2 'si okuma alıkanlıının ilk, orta ve lise eitimi yıllarında kazandırılamamı olmasını ve % 31,3 'ü ise çalıma nedeniyle vakit bulamamayı gerekçe göstermitir. 4

5 2. Alt problem: Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile cinsiyet arasında bir iliki var mıdır? Ankete katılan sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile cinsiyetleri arasında bir iliki bulunamamıtır( r=.060). Cinsiyet, bu ankete katılan deneklerin okuma alıkanlıını belirleyen bir unsur deildir. 3. Alt problem: Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile ailesinin okuma alıkanlıı arasında iliki var mıdır? Yapılan istatistiksel ilemlere göre ailede kitap okuma alıkanlıının gelimi olması bireyin de bu alıkanlıı edinmesinde olumlu yönde etkilemektedir. ki veri arasında anlamlı bir iliki bulunmutur (r=.189). 4. Alt problem: Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile televizyon izleme alıkanlıı, arasında bir iliki var mıdır? Sınıf öretmeni adaylarının televizyon izleme sıklıı ile okuma alıkanlıı arasında anlamlı bir iliki bulunamamıtır( r=.088). Bununla birlikte kitap vb. yayınların okunmasına günde ortalama ne kadar süre ayırdıklarının sorulduu bir soruya, örencilerin % 38 inin 1-2 saat ayırabildikleri belirlenmitir. Günde ortalama kaç saat televizyon izledikleri sorulduunda ise, sınıf öretmeni adaylarının % 79 unun 3-4 saatini televizyon baında geçirdii ortaya çıkmıtır. Televizyon izlemeye günde toplam 4 saatlik bir süre ayıran sınıf öretmeni adaylarının, okumaya günde ortalama 1,5 saatlik bir süre ayırmaları dikkat çekicidir. 5. Alt problem: Sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıı ile okul kütüphanesinden yararlanması arasında bir iliki var mıdır? Deneklerin kütüphaneyi kullanıp kullanmaması ile okuma alıkanlıında iliki olduu görülmektedir (r=.921) Buna ramen kitap edinimi konusunda sınıf öretmeni adaylarının okul kütüphanesinden fazla yararlanmadıı ortaya çıkmaktadır. 4. TARTIMA ve SONUÇ Yapılan anket çalıması kısaca özetlenecek olursa aratırmaya örneklem tekil eden sınıf öretmeni adaylarının okuma alıkanlıına yeterli ölçüde sahip olmadıı görülmektedir. Aratırmaya katılan örencilerin %75,4 ü kız, % 24,6 sı da erkektir. Aratırma sonuçlarına göre ankete katılan kızlar ile erkekler arasında okuma alıkanlıının nicelik yönünden bir farklılık görülmemitir. Gömleksiz (2003) tarafından Fırat Üniversitesi Eitim Fakültesi örencilerine yapılan bir aratırmada; kız örenciler psikoloji aırlıklı kitaplar okurken, erkekler bilimsel kitapları okumayı tercih etmektedirler. Erkek örenciler kız örencilere göre daha düzenli gazete okumaktadırlar. Erkek örenciler gazetelerin spor sayfalarını okumayı tercih ederken, kızlar eitim ve magazin sayfalarını okumaktadırlar. Her iki gruptaki örenciler bilim dergilerini aynı düzeyde okurken, kızlar aktüaliteye ilikin dergileri erkeklere oranla daha çok okumaktadırlar. Deneklerin bu alıkanlıın kazanılmasında ailelerinin yönlendirmesinin etkili olduunu belirtmilerdir. Okuma alıkanlıı istenen düzeyde olanların ailelerinin de okuma alıkanlıına sahip olduu ortaya çıkmıtır. Okuma alıkanlıının gelimesinde televizyonun olumsuz etkisi istatistiksel anlamda az görünse de deneklerin okumaya ilgilerinin televizyon izlemeye göre daha az olduu görülmütür. Bireylerin ilk kültürü; eitimi ve toplumsallamayı, okul öncesi dönemi oluturan aile içinde ettii bilinmektedir. Bu durumda, anne-babanın kitap okuyup okumaması, evdeki kitap sayısı, çeidi ve içerikleri çocuun ileriki yaantısında büyük etki yapmaktadır. Dolayısıyla konu, yalnızca çocuklar, gençler acısından deil, toplumun tümü açısından ele alınmalıdır. Aile içindeki bu durum, eve giren gazete ve dergilerin okunması ile olduu kadar, evde radyo TV dinleme-izleme ile de ilikilendirilebilir. Bilindii gibi özellikle TV her türlü elence, haber, belgesel, eitim programları ile izleyenleri ve evdeki tüm bireyleri karısına toplayarak, onları bir arada tutma gibi olumlu bir ilevi yerine getirmekte, ancak bir yandan da, insanları kolaycılıa, düünmeden oturup bakmaya hatta görmeden bakmaya yöneltmekte, kitaba zaten alıık olmayan bireyleri kitaptan daha da uzaklatırmaktadır. Üstelik insanlar, kitabın okuma yerine bir romanın filmin seyretmeyi; kültürlenmelerine olumlu etki de yapsa, dıarıdaki iyi film yerine, evlerinde rahat, kolay ve ücretsiz olarak izleyebildikleri TV deki niteliksiz filmleri seyretmeyi, tercih etmektedirler (Bucak,1995:45). Bu aratırma ile örencilerin kütüphaneyi düzenli kullanmaları ile okuma alıkanlıkları arasında bir iliki olduu belirlenmitir. Çok okuyan örenciler okul kütüphanesinden de daha çok yararlanmaktadırlar. Ama örenciler okul kütüphanesini yetersiz bulmaktadırlar. 5

6 Eitimin temel unsurlarından biri olan okul kütüphanelerinin tam olarak ilevlerini yerine getiremiyor olması da önemli bir sorundur. Üniversite kütüphanelerinin yeterli sayıda kaynaa sahip olmaması, fiziki artların yetersizlii, örencilerin üniversite yıllarında veya mezuniyetleri sonrasında okuma alıkanlıına sahip olmadan yaamalarına neden olmaktadır. Bununla birlikte örencilerin okuma eylemini kütüphanede deil kendi yaam alanlarında(örenci yurdu, ev) gerçekletirdikleri düünülebilir. Okul kütüphanesinin fiziksel kapasitesinin yetersizlii etken olabilir. Kütüphanelerden yeterince yararlanamama nedeni olarak ise aratırma meraklarını olmaması ve kitap sayısının azlıı gösterilmektedir. Sınıf öretmeni adaylarının kitap okuma alıkanlıı edinmeleri ve bu alıkanlıı sürdürebilmeleri için kitaplara daha rahat ulamaları salanmalıdır. Bu amaçla fakülte kütüphanelerinin yanı sıra bölüm kütüphaneleri oluturulmalı, zenginletirilmeli ve örenciler için daha cazip hale getirilmelidir. Sınıf öretmeni adaylarının mesleki geliimini salayacak kitaplıklar kurulmalı; Kütüphanelerdeki kitap sayısı ve çeidi artırılmalıdır. Kütüphaneye her zaman güncel kitaplar alınmalı; bu yeni kitaplar okuyuculara tanıtılmalı ya da ayrı bir alanda sergilenmelidir. Kütüphanede okumaya tevik edecek düzenlemeler yapılmalı, bunun için okuyucuların kitaplarla iç içe bulunacaı rahat ve çekici ortamlar yaratılmalıdır. Örencilerin okumaya karı isteklerinin artırılması amacıyla, sınıf öretmenleri adayları arasında çeitli okuma etkinlikleri düzenlenmelidir. Çeitli ödüllerin verilecei ve okuma enlikleri tarzında uygulanabilecek bu tür etkinliklere öretim elemanlarının da aktif bir biçimde katılmaları salanmalıdır. Kitap okumanın günlük hayatta ve gelecekte öretmen olarak kendilerine salayacaı yararlar örencilere anlatılmalı. Buna ilikin somut örnekler sunulmalı ve okumanın günlük hayatın ve entelektüel geliimin bir parçası olduu bilinci gelitirilmelidir. Örenciler arasında kitap deiimi salanarak, her örencinin mümkün olduu kadar çok sayıda kitabı, daha az para ödeyerek okumaları salanmalıdır. Bu yolla kitap okumamada önemli bir gerekçe olarak ne sürülen ekonomik sorun bir ölçüde aılacaktır. Sınıf öretmeni adaylarının ilerde meslek yaamlarında okuma alıkanlıı kazandırmada araç olarak kullanacakları Çocuk ve Dünya Klâsikleri ni (daha karılamadıkları savıyla) edinmeleri salanmalı, bu eserleri okumanın yanı sıra okuduunu anlama becerisini gelitirmedeki etkililii de ortaya konmalıdır. Sınıf öretmeni adaylarının Türkçe derslerinde bu konular irdelenmeli gerekirse Çocuk ve Dünya Klasikleri adıyla yeni seçmeli dersler açılmalı ve öretmen adayının bu eserleri okuma zevk ve anlayıları gelitirilmeye çalıılmalıdır. KAYNAKÇA Esgin, A., ve Karada, Ö. (2000). Üniversite Örencilerinin Okuma Alıkanlıı. Popüler Bilim Dergisi. Gömleksiz, N. (2004) Gelecein Öretmenlerinin Kitap Okumaya likin Görülerinin Deerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eitim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1). Gönen, M. (1991).Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerin Bo Zamanlarında Kitaba Olan lgilerinin ncelenmesi, Bilgi Pınarı, 1. Gürcan, H.. (1999). Okuma Alıkanlıında Kitap Yayıncılıı. Salamtunç, T. (1990). Türkiye'de üniversite kütüphanecilik bölümlerinin 4. sınıf örencilerinin özgür (bo) zaman-ders dıı okuma alıkanlıkları üzerine bir aratırma. Türk Kütüphanecilii 4. Soysal, Ö. (1998). Okuryazarlık ve Okuma Alıkanlıı Üzerine. Türk Kütüphanecilii (3). Yılmaz, B. (1993) Okuma Alıkanlıında Halk Kütüphanelerinin Rolü. Kütüphaneler Gn. Md. Kütüphanecilik Dizisi. Yılmaz, B. (1998). Okuma Alıkanlıı Sorunu ile Bir Mücadele Örnei ve Türkiye çin Öneriler. Türk Kütüphanecilii,3(12) 6

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ

OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ OKUL ÖNCES ETM KURUMLARININ FZK DURUMUNUN NCELENMES PHYSICAL EXAMINATION OF THE STATE OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS Yasemin KUBANÇ Öz Bir okul öncesi eitim kurumunun iç ve dı fiziki yapısının taıması

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS

ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. ZHNSEL ENGELL VE OTSTK ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERNE YÖNELK GRUP DANIMANLIININ DEPRESYON, BENLK SAYGISI VE TUTUMLARI ÜZERNE ETKS Uzm. Psk.

Detaylı

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions Elementary Education Online, 8(2), 439-456, 2009. lkö!retim Online, 8(2), 439-456, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Investigating Teaching Practice Course According to Student Teachers Opinions

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 TÜRKÇE ÖRETMNDE YAZMA ETM WRITING EDUCATION IN TURKISH TEACHING Ali GÖÇER Özet Örencilerin

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı