Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları"

Transkript

1 MÜHATEM Yazılım Prgramlama Kütüphanesi Çağatay Ündeğer (a), Altan Yavaş (b), Mustafa Ocak (b), Umut Akın (b), Ziya İpekkan (b) (a) STM A.Ş., Kafkas Sk. N:56, Beştepe, Ankara, (b) Genelkurmay BİLKARDEM Bşk.lığı, Bakanlıklar, Ankara ÖZ Müşterek Harekat Alanı Simülasyn Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları (MÜHATEM) Prjesi, ODTÜ TSK Mdelleme ve Simülasyn Araştırma ve Uygulama Merkezi (MODSİMMER) Çalışma Planında yer alan hedeflerden biri lan Müşterek Harekat Alanı Simülasyn Sistemi (MÜHASİS) nin geliştirilmesi kapsamında, bir alt yapı prjesi larak bir yılı aşkın bir ön çalışmanın ardından Kasım 2002 yılında başlatılmıştır. Bu bildiride, MÜHATEM Prjesi kapsamında geliştirilen yazılım prgramlama kütüphanesi özetle tanıtılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Müşterek Harekat Alanı Simülasyn Sistemi, Temsili harekat rtamı, Temsili rtam standartları, Temsili rtam veritabanı, Temsili rtam yazılım kütüphanesi, Temsili rtam mdelleme. MÜHATEM Sftware Prgramming Library ABSTRACT Fllwing a ne-year f preliminary study, the prject, Cmmn Missin Space Simulatin System: Synthetic Envirnment Standards and Applicatins (MÜHATEM), was started in Nvember 2002 as an infrastructure prject in the scpe f develpment f Cmmn Missin Space Simulatin System (MÜHASİS), which is ne f the bjectives f METU TUF Mdeling and Simulatin Research and Develpment Center (MODSİMMER) Wrking Plan. In this paper, the applicatin prgraming library develped in MÜHATEM Prject is briefly intrduced. Keywrds: Cmmn Missin Space Simulatin System, Synthetic theather f war, Synthetic envirnment standards, Synthetic envirnment database, Synthetic envirnment sftware library, Synthetic envirnment mdeling. 1. GİRİŞ Bilgisayar benzetimi (simülasynu), gerçek veya terik bir fiziksel sistem mdelinin bilgisayar rtamında tasarlanması, çalıştırılması ve çalıştırma snuçlarının analiz edilmesi disiplinidir. Benzetim, gerçek hayatta luşturulması zr veya imkansız durumları, sınırları çizilmiş bir düzeyde dğru ve gerçekçi şekilde bilgisayar rtamında

2 yaratmayı sağlar ve denemeye dayalı öğrenme prensibini kullanır. Benzetimlerin, sistemin gerçeğinin yerini tutması hiç bir zaman beklenemez çünkü bir şeyin yüzde yüz benzeri ancak şeyin kendisi labilir. Askeri alanda, temsili rtam mdelleme, benzetimi yapılacak bir harekatın gerçekleştirileceği sentetik rtamın bilgisayarda sanal larak luşturulmasıdır. MÜHATEM Prjesi, TSK nin tüm mdelleme ve simülasyn prjelerinde rtak bir ihtiyaç larak öne çıkan temsili rtam mdellemesinin, tekrarların önüne geçilerek sağlanması amacıyla, ODTÜ TSK MODSİMMER tarafından hazırlanan Mdelleme ve Simülasyn Çalışma Planında yer alan hedeflerden biri lan MÜHASİS nin geliştirilmesi kapsamında, bir alt yapı prjesi larak Kasım 2002 de başlatılmıştır. MÜHATEM Prjesi ile; 1. MÜHASİS in ihtiyaç duyacağı harekat alanı unsurlarının, benzetimi yapılmış harekat rtamında en gerçekçi şekilde bir araya getirilmesine yönelik alt yapının tesis edilmesi, 2. Temsili rtam veri standartlarının belirlenmesi, 3. Temsili rtam verilerinin tplanması, derlenmesi ve bir veritabanı luşturularak kullanılabilir hale getirilmesi, 4. Tekrarların önlenmesi ile kaynak tasarrufu sağlanması ve 5. Benzetim sistemlerinin birlikte çalışabilirliğinin klaylaştırılması hedeflenmiştir. Çevrenin temsili için gerekli veriler Harekat alanı varlıklarının temsili için gerekli veriler İnsan davranışlarının temsili için gerekli veriler Temsili rtam veritabanı Temsili rtam yazılım kütüphaneleri (API) Temsili rtam sistem uygulama yazılımları Şekil 1. MÜHATEM Kapsamı Prje kapsamında (bknz. Şekil 1), tüm harekat rtamının (çevre, varlıklar, insan davranış ve görevleri) temsili için gerekli veriler tplanmakta, derlenmekte ve bir temsili rtam veritabanı hazırlanmaktadır. Ayrıca söz knusu veritabanının benzetim sistemlerince kullanılabilmesi için gerekli yazılım kütüphaneleri (API) ve temsili rtam veritabanının idamesi için gerekli sistem uygulama yazılımları geliştirilmektedir. Bu bildiride, geliştirilen yazılım prgramlama kütüphaneleri kısaca anlatılmakta lup detaylı bilgi için [1] ye bakılması önerilir. MÜHATEM kapsamında geliştirilen kütüphanelerin genel yapısı Bölüm 2 de, alt yapı kütüphaneleri Bölüm 3 te, çevre ilişkili kütüphaneler Bölüm 4 te, harekat alanı varlıklarına ilişkin kütüphaneler Bölüm 5 te ve görselleştirme ile arayüz kntrllerine yönelik kütüphaneler Bölüm 6 da anlatılmaktadır. Bölüm 7 de, snuç ve ileriye yönelik çalışmalar yer almaktadır.

3 2. MÜHATEM YAZILIM PROGRAMLAMA KÜTÜPHANESİ MÜHATEM yazılım prgramlama kütüphaneleri C++ tabanlı larak geliştirilmektedir. Şu an için API, Windws işletim sisteminde Brland C++ Builder ile Micrsft Visual C++ ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde Brland Kylix te çalışabilmektedir. Bununların dışında bir JNI ara katmanı yazılarak hem Windws da hem de Linux te JAVA tarafından kullanılabilirliği test edilmiştir. Arayüz Kntrlleri Kütüphanesi Görselleştirme Kütüphanesi Çevre Algritmaları Kütüphanesi Çevre Standartları Kütüphanesi Kavramsal Mdel Erişim Kütüphanesi Çevre Erişim Kütüphanesi Varlık Algritmaları Kütüphanesi Çevre Güncelleme Kütüphanesi Varlık Erişim Kütüphanesi Temel Algritmalar Kütüphanesi Dsya Yükleyicileri Kütüphanesi Sistem Erişim Kütüphanesi Şekil 2. MÜHATEM Yazılım Kütüphaneleri Hız ihtiyacı çk yğun lan benzetim sistemlerinde, C++ kullanımı JAVA ve C# gibi yrumlayıcılara ranla çk daha fazladır. JAVA gibi dillerin birden fazla işletim sistemine klay taşınabilirliği bu dillerin kullanımını cezbetse bile bu dillerde hazırlanan benzetim sistemlerinin perfrmansları beklenen düzeyde lmamaktadır. C++ ile hazırlanan yazılımlarının standard C/C++ kütüphaneleri dışındaki kmutları yğun larak kullanmamaları farklı işletim sistemlerine taşınabilirliklerini klaylaştırmakta ve genelde sadece kullanıcı arayüzleri açısından geçişler zaman almaktadır. Hatta, platfrm bağımsız kullanıcı arayüz tasarım kütüphaneleri (TCL/TK [2], vb.) kullanan uygulamalarda bu geçiş de zaman almamaktadır. MÜHATEM in geliştirilmesinde işletim sistemi, derleyici rtamı ve kullanıcı arayüzlerine özel kmutların kullanımından azami düzeyde kaçınılmış, kullanımının gerekli lduğu durumlarda ileride anlatılacak lan Sistem Erişim Kütüphanesi üzerinden bir ara katman aracılığıyla erişim sağlanmıştır. MÜHATEM yazılım kütüphaneleri Şekil 2 de gösterilen katmanlı yapıya sahiptir. Bu katmanlar, müteakip bölümlerde anlatılan alt yapı, çevre, varlıklar ve görselleştirme/arayüz kntrlleri kütüphaneleri larak dört temel kategride ele alınmaktadır. 3. ALT YAPI KÜTÜPHANELERİ Alt yapı kütüphaneleri, benzetim sistemleri tarafından yğunlukla ihtiyaç duyulan genel fnksiyn ve algritmaları içerir. Bu bölümde genelde MÜHATEM yapısına özelleşmiş kısımlar yer almaz. İlerleyen alt bölümlerde alt yapı kütüphaneleri özetlenmiştir.

4 3.1 Sistem Erişim Kütüphanesi Bu kütüphane, işletim sistemi kaynaklarına (metin, tarih, görüntü, ses, disk, hafıza, veritabanı, vb. işlemler) erişimi sağlayan fnksiyn ve nesne sınıflarını içerir ve derleyici/işletim sistemi özelinde kdları barındıran tek kütüphanedir. Diğer yazılım kütüphaneleri bu kütüphane üzerinden sistem kaynaklarına erişir. Böylece kdların derleyici ve platfrm bağımsız lması sadece bu kütüphanenin güncellenmesi ile sağlanır. 3.2 Temel Algritmalar Kütüphanesi Bu kütüphane, genel maksatlı algritmaları ihtiva eder. Krdinat dönüşümleri (Cğrafi/UTM/kartezyen krdinat sistemi ve WGS-84/ED-50 datum dönüşümleri, vb.), vektör (çevirme, açı hesaplama, çizgi kesişim testleri, matris işlemleri, vb.) ve çkgen işlemleri (delaunay üçgenleştirmesi, çkgen üçgenleştirmesi, kesişim testleri, vb.), yapay sinir ağları, karar ağaçları, kşum zamanı değişkenleri ve kşum zamanı yrumlayıcıları (run-time interpreter - script prgramlama) bunlara örnek larak verilebilir. Ayrıca bu kütüphane içinde bütün üst katmanlardaki nesne sınıflarının kalıtım ylu ile türetildiği TObjectBaseClass adlı temel nesne sınıfı bulunmaktadır. Bu nesne sınıfı, derleme (cmpile-time) ve kşum zamanı (run-time) değişkenleri ile metdlarına kullanıcı arayüzleri ve script prgramlama ile erişimi sağlayan alt yapı metdlarına sahiptir. Bu nesneler üzerinde, C++ benzeri bir dilde script metdlar tanımlamak ve çalıştırmak mümkündür. 3.3 Dsya Yükleyicileri Kütüphanesi Bu kütüphane, çeşitli frmatdaki dsyaların yüklenmesini sağlayan nesne sınıflarını içerir. İmaj yükleme (Bitmap-*.bmp, Truevisin TARGA-*.tga, Audi Vide Interleave-*.avi, vb.), üç byutlu mdel yükleme (3D Studi-*.3ds, Quake 2 Mdel File-*.md2, vb.), raster cğrafi veri yükleme (Digital Elevatin Data-*.dt?, Digital Elevatin Mdel-*.dem, Tagged Image File-*.tif, vb.), vektör cğrafi veri yükleme (ESRI Shape-*.shp, S-57, vb.), sembl yükleme (vektör ve imaj sembller) ve XML dsya yükleme larak altı ana kategride geliştirilmiştir. İleride ses dsyalarını yüklemeye ilişkin bir kısmın da eklenmesi planlanmaktadır. 4. ÇEVRE KÜTÜPHANELERİ Bu kütüphane, kara, su alanları, atmsfer ve astrnmiye ilişkin MÜHATEM veritabanlarının yaratılması ve kullanılmasını sağlayan nesne sınıflarını içerir. Çevre erişim, çevre standartları, çevre algritmaları ve çevre güncelleme lmak üzere dört alt kütüphaneden luşur. 4.1 Çevre Erişim Kütüphanesi Çevre erişim kütüphanesi, çevre verilerini luşturmak, bütünleştirmek, saklamak ve geri yükleyerek kullanabilmek amacıyla hazırlanmış jenerik bir yazılım kütüphanesidir. Raster tabanlı harita verileri, vektör tabanlı harita verileri ve nkta tabanlı zaman ilişkili cğrafi veriler larak üç alt kütüphaneye bölünür.

5 Raster Tabanlı Harita Verileri Raster tabanlı harita verileri alt kütüphanesi, tüm dünyayı cğrafi krdinatlar cinsinden eşit byutlu blklara bölerek 2 byutlu bir matrise (bknz. Şekil 2) dönüştürür. Matrisin her elemanı (blğu) kendi içinde çk çözünürlüklü larak tutulan 2 byutlu bir dizi matris daha barındırır. Bir blk 0 ile 9 arasında bir çözünürlükte yaratılabilir, kayıt edilebilir ve geri yüklenebilir. Çözünürlük, bir blğun verilerini tutan 2 byut matrisin byutlarını ifade eder. Çözünürlüğü n lan bir blğun verilerini tutan matrisinin byutları 2 (n+1) x2 (n+1) dir. Dlayısıyla 9 nlu çözünürlüğe sahip bir matrisin byutları 1024x1024 dür. Matrisin her elemanı bir cğrafi nktaya ilişkin istenilen tiplerde, bir yada daha fazla alanda veri tutar (yükseklik, derinlik, renk (RGB), vb.). Bir blk matrisinin en kuzey ve dğu kenarlarındaki elemanlar kuzey, dğu ve kuzey-dğudaki kmşu blkların elemanlarıyla çakışır. Dlayısıyla n çözünürlüklü bir matris, bir blğu (2 (n+1) -1)x(2 (n+1) -1) parçaya böler (bknz. Şekil 3). Şekil 2. Dünyanın blklara ayrılması 180W klnlar 180E 90N Dünyayı blklara ayıran 2 byutlu matris 90S bir blk 0 nlu çöz. 1 nlu çöz. 2 nlu çöz. Şekil 3. Blkların çözünürlükleri içermesi Bir blğun maksimum 10 çözünürlük ile sınırlandırılmasının nedeni, bir blk için gerekli hafıza ihtiyacının çk artmamasının ve verileri yükleme ile işleme perfrmansının çk fazla düşmemesinin garanti edilmesidir. Ancak bu sınırlama ile çk yüksek çözünürlüklü verilerin (örneğin 1 metre) tutulabilmesi için dünyanın çk fazla sayıda blğa bölünmesi gerekir. Çk fazla blk kullanımı, yüksek çözünürlüklü ama dar alanda çalışan benzetim sistemleri (örneğin kara aracı simülatörleri) için idealdir ancak çk düşük çözünürlüklü ve geniş alanda çalışan bir benzetim sisteminde (örneğin JTLS) küçük küçük bir çk blğun işlenmesinden dlayı perfrmans çk fazla düşmektedir.

6 Dlayısıyla MÜHATEM de dünya stratejik, peratif ve taktik larak üç farklı detay grubunda blklamaya tabi tutulmuştur. Yazılım geliştiriciler, ihtiyaçlarına göre bu detay gruplarının bir yada daha fazlasını aynı anda kullanabilmektedir. Stratejik detay grubu, dünyayı 32x16 adet blğa böler ve her blk en fazla 39,5 saniye (yaklaşık 1 km) çözünürlüklü veri tutabilir. Operatif detay grubu, dünyayı 2048x1024 adet blğa böler ve her blk en fazla 0,6 saniye (yaklaşık 17 m) çözünürlüklü veri tutabilir. Sn larak taktik detay grubu, dünyayı x65536 adet blğa böler ve her blk en fazla 0,009 saniye (yaklaşık 27 cm) çözünürlüklü veri tutabilir. İleride daha yüksek çözünürlüklü verilere ihtiyaç lduğu durumda, mühendislik detay grubu eklenerek 4 mm düzeyine inmek mümkündür. Anılan blklar, kullanıcı açısından 2 byutlu bir matris üzerinden erişiliyr gibi gözükse de aslında hafızada yer kaplamamaları açısından ağaç yapısında tutulmaktadırlar. Her blk bir birinden bağımsız larak yaratılabilmekte, veritabanından yüklenebilmekte ve hafızadan silinebilmektedir. Blklar istenilen çözünürlükte (veri mevcutsa) yüklenebilmektedir. Bir çözünürlük yüklendiğinde çözünürlükten küçük lan tüm çözünürlüklerde hafızaya yüklenmektedir. Örneğin 3 nlu çözünürlüğün yüklenmesi aynı zamanda 0, 1 ve 2 nin de yüklenmiş lması anlamına gelir. Bu kütüphane kişiselleştirilebilir blk verileri tutmaya yönelik lup, yüklenen verilerin yrumlanmasını Çevre Standartları Kütüphanesi ne bırakır Vektör Tabanlı Harita Verileri Vektör tabanlı harita verileri alt kütüphanesinin, tüm dünyayı adresleyebilecek şekilde vektör verileri tutabilmesi planlanmaktadır. Ancak bu kütüphanenin tasarımı henüz tamamlanmadığı için bu bildiride anlatılmayacaktır Nkta Tabanlı ve Zaman ilişkili Cğrafi Veriler Nkta tabanlı ve zaman ilişkili cğrafi veriler kütüphanesi, tanımlanan bir dizi parametrenin zamana ve knuma bağlı larak değişimini enterplasyn teknikleri ile hesaplayabilen kişiselleştirilebilir bir veri yapısı sunar. Tanımlanan parametreler (örneğin nem, sıcaklık, bulut yüksekliği, akıntı yönü vb.), sabit bir değere sahip labilir, benzetim sistemi zamanına bağlı larak önceden belirlenmiş bir plan (değişim çizelgesi) dahilinde değişebilir veya zaman ile cğrafyaya bağlımlı larak değerleri hesaplanabilir. Cğrafyaya bağımlı larak değer tespiti için arazide belirli nktalar ile irtifalarda örneklenmiş ve ölçüm zamanları belirtilmiş parametre değerleri dizisi kullanılır. Bu değerler dizisi sayesinde, ölçümleri lmayan ara nktalar ve zamanların değerleri enterplasyn teknikleri ile hesaplanır. Ara değerlerin hesaplanması için, öncelikle farklı krdinatlardaki ölçüm nktaları Delaunay üçgenleştirmesi ile bir üçgen ağına dönüştürülür. Ardından değeri hesaplanacak krdinatın (k a ) denk düştüğü üçgen bulunur. Snra, üçgenin köşelerindeki nktaların, k a nktası ile aynı irtifadaki değerleri enterplasyn teknikleri ile hesaplanır. İrtifa eşitlemesi yapıldıktan snra, k a nktasının değeri, irtifası eşitlenmiş nkta değerleri ile yapılan ikinci bir enterplasyn ile belirlenir (bknz. Şekil 4). Bu veri kütüphanesi, katmanlardaki parametrelerin neler lacağı ve hangi verileri tutacağı knusunda her hangi bir kısıt getirmediği için bu parametrelerin belirli bir standarda turtulması Çevre Standartları Kütüphanesi aracılığıyla sağlanır.

7 değeri hesaplanan nkta (k a) irtifa eşitlemesi yapılmış üçgen nktaları örnekleme nktaları Şekil 4. İrtifa eşitlemesi ve üçgen enterplasynu ile ara değerlerin hesaplanması 4.2 Çevre Standartları Kütüphanesi Bu kütüphane, çevre erişim kütüphanesinin sunduğu kişiselleştirilebilir veri yapılarının kullanımını standartlara bağlar (sayısal yükseklik verilerinin Elevatin adlı bir alanda 4 byte flat larak tutulması, uydu ftğrafı verilerinin R, G, B adlı alanlarda 1 er byte tam sayı larak tutulması, nem parametresinin isminin Nem, biriminin % lması, vb.). Çevre standartları kütüphanesi, yüzey, meterlji ve astrnmi verileri larak üç grupta ele alınmaktadır Yüzey Verileri Kara ve su alanlarının yüzey/dip bilgilerine ilişkin raster harita standartları yüzey verileri kategrisinde ele alınır. MÜHATEM in raster harita standartları; sayısal yükseklik haritası, raster harita görüntüsü (taranmış kağıt haritalar), görünür ışık bandı görüntüsü (uydu görüntüsü, vb.), kızılötesi görüntü, raster yüzey örtüsü haritası (bitki örtüsü), yüzey nrmalleri haritası (yüzey bakış yönü) ve su derinlik haritası larak belirlenmiştir. Vektör haritalara ilişkin standartlar ise henüz netleşmemiştir Meterlji Verileri MÜHATEM in meterlji verilerine ilişkin standartların belirlenmesinde Devlet Meterlji İşleri Müdürlüğü ile krdineli çalışılmıştır. Meterljik bilgiler, Zamana dayalı parametre veritabanı kullanılarak saklanmış ve Türkiye nin yılları arasındaki ölçümlerine dayalı istatistikler çıkarılmıştır. Bu sayede atmsfer verilerinin uzun dönem rtalama ve standart sapma bilgileri elde edilmiş ve benzetim sistemlerinde kullanılmak üzere, enterplasyn teknikleri ile farklı zaman ve knumlardaki parametre değerleri gerçekci bir şekilde tahmin edilebilmiştir. MÜHATEM in standart meterlji parametre ve birimleri; sıcaklık ( C), mahalli basınç (Mb), buhar basıncı (Mb), nispi nem (%), görüş mesafesi (m), rüzgar hızı (m/saat), rüzgar yönü (derece, kuzey 0 ve (+) açı saat yönünde), bulut yğunluğu (kapalılık ranı, 0..1), bulut yüksekliği (m, deniz seviyesinden), yağış türü (0 = yağmur, 1 = kar, 2 = dlu) ve yağış yğunluğu (mm) larak belirlenmiştir. Sis yüzdesi, parametre larak kullanılmamaktadır çünkü sis yatay görüş mesafesi parametresi içine dlaylı larak ithal edilmiş durumdadır. Yatay görüş mesafesi parametresinin yağışsız bir durumu kapsadığı, yağışın görüşe etkisini içermediği varsayılmaktadır.

8 Astrnmi Verileri Astrnmi verileri ay, güneş ve yıldızlarını durumunu içermektedir. MÜHATEM de, güneş ve ayın knumu, durumu ve gökyüzü aydınlanmasına etkileri, verilen bir knum ve zamana (tarih, saat ve GTM) göre belirlenmektedir. Güneşin ve ayın gökyüzündeki knumu, pusula açısı (0 derece kuzey ve (+) açı saat yönünde artar) ve yükseliş açısı (0 derece ufuğa, 90 derece gökyüzüne ve -90 derece yer yüzüne dğru), ayın dumuru ise aydınlık yüzey ranı (0 ile 1 arası) ile ifade edilmektedir. Aydınlatma etkileri ise genel aydınlanma (ambient) ve güneş ile ay için dğrudan aydınlatma (diffuse) larak üç değer ile belirlenir. Genel aydınlanma, çevrenin rtalama aydınlanma miktarıdır ve güneş ile ay ışığının dğrudan vurmadığı nktalarda bile yansımalar dlayısıyla en az genel aydınlanma kadar bir ışığın lacağı varsayılır. Dğrudan aydınlatma ise ışık kaynağından gelen ışığın yüzeye dik larak bir engele raslamadan çarptığı durumda meydana gelen aydınlanma miktarıdır. Tplam aydınlanma değerinin 1 lduğu nktalarda, yüzey rengi en parlak halinde (örneğin uydu görüntüsünün rjinal renkler tnlarında) görülür. 4.3 Çevre Algritmaları Kütüphanesi Bu kütüphane, Çevre Standartları Kütüphanesi tarafından sunulan veri yapıları üzerinde çalışan bir dizi algritma sunar. Algritmalar, nkta tabanlı, çizgi tabalı, alan tabanlı ve diğer lmak üzere dört kategride ele alınır. Nkta tabanlı algritmalar, belli bir nktadaki yükseklik, derinlik, bitki örtüsü gibi verileri kuyan fnksiynları, çizgi tabanlı algritmalar, iki nkta arasındaki görüş hattı testi, prfil çıkarma gibi işlemleri yapan fnksiynları ve alan tabanlı algritmalar, pencereleme mekanizmaları kullanımı ile hızlı alan yükleme/kaydırma, bentler ile bölgeyi su dldurma, kapsama alanı hesaplama gibi çeşitli işlevleri sunmaktadır. 4.4 Çevre Güncelleme Kütüphanesi Bu kütüphane, Çevre Standartları Kütüphanesinde tanımlanan veri standartlarına uyumlu çevre verilerinin kaynak veri dsyalarından (DEM, DTED, Ge-Tif, vb.) yüklenerek veritabanının güncellenmesini sağlamaktadır. 5. VARLIK KÜTÜPHANELERİ Varlık kütüphaneleri, varlıkları tanımlamak ve üç byutlu mdellerini luşturmak için gerekli her türlü işlevi içermektedir. Varlıklar iki farklı ylla tanımlanabilmektedir. Bunlardan ilki, harekat alanı kavramsal mdeli katmanı ile tanımlama, ikincisi ise varlık erişim katmanı ile tanımlamadır. Kavramsal mdel katmanı kullanıldığında, varlıkların öznitelikleri ve diğer varlıklarla lan ilişkileri kavramsal larak ifade edilir. İki yada daha çk varlık arasında cümleler şeklinde ilişkiler tanımlanması ve bu ilişkilerin detaylı larak srgulanabilmesi mümkündür. Bu yetenek fazla kullanılmamaktadır. Varlık erişim katmanı ise temsili rtamda yer alan varlıkların çalışabilir mdellerinin luşturulabilmesi için geliştirilmiştir. Varlık erişim katmanlarının en önemli özelliği eklenti (plug-in) mekanizması ile sınırsız genişleyebilme kabiliyetidir. Bu kabiliyet sayesinde, hem MÜHATEM geliştirici ekibinin hem de diğer kurum/kuruluş ve firmaların, MÜHATEM e yeni ve özelleşmiş varlık tipleri ekleyebilmesi veya eskiden

9 tanımlanmış varlıkları değiştirebilmesi mümkün lmaktadır. Hali hazırda, mdel, çizim, sembl, resim, ışık, ses, parçacık efektleri gibi özellikleri sunacak eklentilerin geliştirilmesine devam edilmektedir. Varlık erişim kütüphanesi ile eklenti alt yapısı; TMhtmObjectLayerCntainer, TMhtmObjectLayer, TMhtmObject ve TMhtmObjectResurce adında dört temel nesne sınıfından luşmaktadır. Söz knusu nesne sınıflarından sn ikisi lan TMhtmObject ve TMhtmObjectResurce dan kalıtım ylu ile yeni nesneler türetilmesi ve DLL (Dynamic Link Library) ler ylu ile varlık erişim katmanına (TMhtmObjectLayer a) tanıtılması mümkündür. 5.1 TMhtmObjectLayerCntainer TMhtmObjectLayerCntainer, varlık katmanlarının listesini barındıran ve bu katmanları ekleme, silme, arama, yükleme, kayıt etme gibi işlemler yapabilen nesne sınıfıdır. Görevi sadece bir dizi katmanı bir arada tutabilecek bir deplama rtamı sunmak ve katmanlara biricik (unique) tanımlama numaraları (ID ler) atamaktır. 5.2 TMhtmObjectLayer TMhtmObjectLayer, bir dizi varlığı (tank, uçak, duvar, bina, ışık, algı cihazı, silah, sembl, yazı, vb.) barındırabilen katmanların yaratıldığı nesne sınıfıdır. Katmanlara varlıklar eklenebilir, varlıkların birbirine kalıtım ve parça-bütün ilişkileriyle bağlanması sağlanabilir ve katmana atanan simülasyn kşumu başlangıç ve anlık tarih/saati ile tanımlanmış varlık davranışlarının zamana dayalı larak ilerletilmesi sağlanabilir. Katmanlar başka katmanlara bağlantı kurarak bu katmanlardaki varlıklar ile kendi içlerindeki varlıklar arasında kalıtım ilişkileri kurabilir. Örneğin Classes adlı bir katman ile benzetim sisteminde kullanılacak varlık tiplerini (sınıflarını) tanımlamak ve Instances adlı ikinci bir katman ile Classes katmanına bağlanarak buradaki varlık tiplerinin kpyalarını Instances katmanına aktarmak, böylece bir senary luşturmak mümkündür. Başka bir varlıktan kpya çıkarılırken, kpyası çıkarılan varlığa ek larak kpyalanan varlık üzerinde yer alan diğer varlıkların da (örneğin bir uçağın üzerindeki pervaneler) tplu larak kpyalanması mümkün lmakta, benzer şekilde bir varlık silindiğinde na bağlı tüm alt varlıkların silinmesi de sağlanabilmektedir. 5.3 TMhtmObject TMhtmObject, varlıkların türetildiği temel eklenti sınıfıdır. Bu sınıf, işlevleri devir alınarak değiştirilebilir bir dizi virtual metd sunmakta, böylece farklı işlevlere sahip eklentilerin luşturulması mümkün lmaktadır. Katmanlara eklenecek varlıklar, TMhtmObject sınıfından türetilmiş eklentiler ile yaratılabilmekte, varlıkların isim, açıklama ve cğrafi knumları tanımlanabilmekte ve varlıklar başka varlıklarla kalıtım ve parça-bütün ilişkileri kurabilmektedir. Varlıkların cğrafi knumları (krdinat ve dğrultuları), nkta, çklu nkta, çklu çizgi, kapalı uçlu çklu çizgi veya çkgen larak tanımlanmakta ve bir varlık başka bir varlığa bağlanarak nunla birlikte hareket edebilmektedir. Varlıklar, kendilerinin eklenti lmasına ek larak, varlık özelliklerini

10 genişletmeyi amaçlayan bir dizi alt eklenti de (kaynak eklenti - resurce plug-in) içerebilmektedir. Kaynak eklentiler, müteakip bölümde anlatılmaktadır. 5.4 TMhtmObjectResurce TMhtmObjectResurce, varlıkların şekil, sembl, ışık, algılama, yrumlama, haberleşme gibi özelliklerini belirleyen eklentilerin (kaynak eklentilerin) türetildiği nesne sınıfıdır. Bu eklentiler genişleyebilirliğin sağlanmasında varlık eklentilerine ranla çk daha fazla öneme sahiptir çünkü varlık çeşitliliği ancak varlık eklentilerinin sayısı kadar labilir ve bir varlık aynı anda birden fazla eklenti sınıfından türetilemez. Bununla birlikte tek bir sınıftan türetilmiş varlık, farklı kmbinasynlardaki kaynak eklentileri ile çk farklı özellikte varlığa dönüşebilir. 6. GÖRSELLEŞTİRME VE ARAYÜZ KONTROLLERİ KÜTÜPHANESİ Görselleştirme Kütüphanesi, raster/vektör haritalar, arazi, atmsfer, varlıklar, karar ağaçları gibi çeşitli verilerin görselleştirilmesine yönelik sınıflar sunmaktadır. Arayüz Kntrlleri Kütüphanesi ise görselleştirme kütüphanesini kullanarak pratik 2/3 byutlu rtam görşelleştirmesi yapabilen ve etkileşimli şekilde pencere görünüm bilgilerini (harita knumu ile yakınlığı, krdinat çizgileri vb.) değiştirebilen nesne sınıflarını içermektedir. Bu nesne sınıfları, prgramlama platfrmu bağımlı lacak şekilde dğrudan kullanıcı arayüzlerine erişim yapmamakta ancak arayüzlerinden çeşitli metdlar ile bilgiyi alıp kullanıcı arayüzlerine callback fnksiynları ile geri bildirimler sağlamaktadır. 7. SONUÇ Bu bildiride, ODTÜ TSK MODSİMMER tarafından 2002 yılından beri geliştirilmesine devam edilen MÜHATEM Prjesi kapsamında luşturulmuş yazılım prgramlama kütüphanesi kısaca tanıtılmıştır. Bu prjenin temel amacı, tüm mdelleme ve simülasyn prjelerinde rtak ihtiyaç lan temsili rtam mdelinin, tek bir alt yapı tarafından sunulmasıdır. Kütüphanenin ara sürümleri, Küçük Ölçekli Harekatın Mdellenmesi ve Simülasynu (BASKIN) ile Sınır Gözetleme ve Kntrl Sistemi C4ISR Faaliyetlerinin Mdellenmesi ve Simülasynu (SGKS C4ISR-MOS) prjelerinde kullanılmış, Müşterek Görev Kuvvetinin Mdellenmesi ve Simülasynu (MGKMOS) ile Satıhta Knuşlu Aktif Hava Savunma Harekatının Mdellenmesi (SAMMOS) prjelerinde kullanılmakta ve Deniz Harp Oyunu Simülasyn Sistemi (DEHOS) prjesinde kullanımı planlanmaktadır. KAYNAKÇA [1] ODTÜ TSK MODSİMMER, (2006), MÜHATEM Yazılım Geliştirici Kılavuzu, ODTÜ TSK Mdelleme ve Simülasyn Araştırma ve Uygulama Merkezi. [2] Brent Welch, Ken Jnes, and Jeff Hbbs, (2003), Practical Prgramming in Tcl and Tk, 4th Editin ISBN:

11 EK BİLGİ Dr.Çağatay Ündeğer Adres : STM A.Ş., Kafkas Sk. N:56, Beştepe, Ankara e-psta : Telefn : 0 (312) Fax : 0 (312) Bnb.Altan Yavaş Adres : Genelkurmay BİLKARDEM Bşk.lığı, Bakanlıklar, Ankara e-psta : Telefn : 0 (312) Fax : 0 (312) Bnb.Mustafa Ocak Adres : Genelkurmay BİLKARDEM Bşk.lığı, Bakanlıklar, Ankara e-psta : Telefn : 0 (312) Fax : 0 (312) Yb.Umut Akın Adres : Genelkurmay BİLKARDEM Bşk.lığı, Bakanlıklar, Ankara e-psta : Telefn : 0 (312) Fax : 0 (312) Alb.Ziya İpekkan Adres : Genelkurmay BİLKARDEM Bşk.lığı, Bakanlıklar, Ankara e-psta : Telefn : 0 (312) Fax : 0 (312)

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları

Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları MÜHATEM: Müşterek Harekat Alanı Simülasyon Sistemi: Temsili Ortam Standart ve Uygulamaları Çağatay Ündeğer (a), Altan Yavaş (b), Mustafa Ocak (b), Umut Akın (b), Ziya İpekkan (b) (a) STM A.Ş., Kafkas Sk.

Detaylı

İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach

İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Software Development with Aspect Oriented Approach İlgiye Yönelik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme Sftware Develpment with Aspect Oriented Apprach Oytun Kurtar, Oya Kalıpsız, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi ytunkurtar@gmail.cm

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5. EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis

ArcGIS 9 Teknolojisine Genel Bakis ArcGIS 9 Teknljisine Genel Bakis Islem Cgrafi Bilgi Sistemleri ve Egitim Ltd.Sti. 13. cadde N:14 Beysukent 06530 ANKARA Tel:0 (312)235 64 90 Fax:0 (312)235 56 82 Islem Sirketler Grubu 2004-1 - ArcGIS 9.0

Detaylı

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14 İçindekiler İçindekiler...1 IBM Yazılım Markaları...2 Ltus...2 Websphere...2 Ratinal Rse...3 DB2...3 Tivli...4 Kategriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5 Ratinal Ürün Ailesi...9 Ratinal Rapid Develper...14

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr I. BİLGİSAYARLAR A. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin snucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA

SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ. Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknolojileri Bölümü, ANKARA SANALLAŞTIRMA VDI ve PROVİSİONİNG TEKNİKLERİ Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bilişim Teknljileri Bölümü, ANKARA melihtunek@gmail.cm Nevzat Melih TÜNEK Öğrenci Numarası: 1403650009 Özet 21. yüzyılda gelişen

Detaylı

Ford Otosan İnönü Fabrikası 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutlu tasarıma Autodesk Inventor ile geçti

Ford Otosan İnönü Fabrikası 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutlu tasarıma Autodesk Inventor ile geçti Frd Otsan İnönü Fabrikası 2 byutlu tasarımdan 3 byutlu tasarıma Autdesk Inventr ile geçti Daha önce çalışmalarını 2 byutlu larak gerçekleştiren Frd Otsan İnönü Fabrikası, İmalat Mühendisliği, Kalite Güvence,

Detaylı

USMOS 2005 BİRİNCİ ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI BİLDİRİ KİTABI Genelkurmay Başkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ODTÜ-TSK MODSİMMER 2-3 HAZİRAN 2005 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

Yazılım kılavuzu. GoPal Navigatör sürüm 5.5

Yazılım kılavuzu. GoPal Navigatör sürüm 5.5 Yazılım kılavuzu GPal Navigatör sürüm 5.5 GPal Navigatör sürüm 5.5 İçindekiler 1. BÖLÜM: GİRİŞ... 1 Önsöz...1 CD/DVD'nin içindekiler...1 Sistem gereksinimleri...3 Bu kılavuzdaki anlaşmalar...3 Tavsiyeler

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Fatih Küçükyavuz Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1/23 Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Labratuvarı Araştırma Knusu Ad Syad: FATİH KÜÇÜKYAVUZ Numara: 20221801

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ

ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ ARAÇ KONUM VE DURUM BİLGİLERİNİN BİLGİSAYARDA ON LINE TAKİBİ: ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) ÇÖZÜMLERİ Sezgen Mehmet, Demirtaşlı Murat (ULUSAL CAD A.S.) GĠRĠġ Özet Araç Takip Sistemi (ATS) sayesinde günümüzde

Detaylı

Veri Toplama nın ABC si

Veri Toplama nın ABC si Veri Tplama - Enstrümantasyn Teknik Nt TN-TR-401 Veri Tplama nın ABC si Anahtar Kelimeler: Veri Tplama Sistemi, Sensör, Algılayıcı, Analg Dijital Çevirici, SNR, Sinyal Gürültü Oranı, Çözünürlük, Eş Zamanlı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI Bölümü : Uzay Mühendisliği Bölümü Konusu : Üçgenleme yöntemi ile koordinat ölçümü Adı ve Soyadı : Halit Bener SUAY Öğrenci

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASKERİ SAVAŞ ALANLARININ GERÇEK ZAMANDA 3-BOYUTLU SANAL SİMÜLASYONU Gazi Erkan BOSTANCI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009

Detaylı

USMOS 2005, 2-3 Haziran 2005, ODTÜ, Ankara

USMOS 2005, 2-3 Haziran 2005, ODTÜ, Ankara KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HAREKATIN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU E.KAPUSUZ (b), S.GİRGİN (a), M.TAN (a), E.ÇİLDEN (a), M.BALCI (a), E.GÖKTÜRK (a), V.KOÇ (b),a.coşar (a), A.YAVAŞ (c), Ç.ÜNDEĞER (c), F.POLAT (a) (a)

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

AutoCAD Civil 3D 2010 Yeni Özellikler

AutoCAD Civil 3D 2010 Yeni Özellikler AutCAD Civil 3D 2010 Yeni Özellikler Düzenlemiş lduğumuz bu kaynak AutCAD Civil 3D 2010 un yeni özellikleri için hazırlanmıştır. Amaç, versiyn yeniliklerini daha rahat takip edebilmenizdir. Civil 3D 2010

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

FiberTower Lazer Çözüm Sistemleri. Precision Technology Group

FiberTower Lazer Çözüm Sistemleri. Precision Technology Group FiberTwer Lazer Çözüm Sistemleri Precisin Technlgy Grup LAZERLER SON TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİDİR Bir LAZER (Light Amplificatin by Stimulated Emissin f Radiatin) tutarlı bir dalga içerisinde ftn (phtn) yayan

Detaylı

HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ

HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ T. Bayrak 1, M. Atasoy 2, O. Demir 3 1 Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Aksaray,

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi

Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Web Tabanlı Veri Yönetim Uygulamaları için Alana Özgü Modelleme Dili Geliştirilmesi Alper Çiftçi 1 Oya Kalıpsız 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 1 e-posta: alperciftci@gmail.com

Detaylı