TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKAMLARI İLE TÜRKMENİSTAN MAKAMLARI ARASINDA YAPILAN PROTOKOL VE ANLAŞMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKAMLARI İLE TÜRKMENİSTAN MAKAMLARI ARASINDA YAPILAN PROTOKOL VE ANLAŞMALAR"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKAMLARI İLE TÜRKMENİSTAN MAKAMLARI ARASINDA YAPILAN PROTOKOL VE ANLAŞMALAR

2 2

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ Türkiye ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlıkları Arasındaki İşbirliği Protokolü (Mutabakat Zaptı) (1991) Türkmenistan ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü (3 Şubat 1992) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması - 23 Nisan Aşkabat Anlaşma - 08/04/ Aşkabat Türkiye Milli Eğitim ve Türkmenistan Bilim Bakanlıkları Arasında İşbirliği Protokolü 10 Şubat 1994 Ankara Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkmenistan Devlet "Senet" Birleşiği Başkanlığı Arasında İşbirliği Protokolü - 6 Haziran Ankara Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında İlişkilerin ve İşbirliğinin Daha da Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı - 20 Haziran Ankara Т.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı ve Türkmenistan Devlet "Senet Birleşiği Başkanlığı Daimi Komisyonlarının Kasım 1994 Tarihleri Arasında Aşkabat ta Yaptıkları Toplantı Tutanağıdır T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı ve Türkmenistan Devlet "Senet" Birleşiği Başkanlığı Daimi Komisyonlarının Kasım 1995 Tarihleri Arasında Ankara'da Yaptıkları 2. Toplantı Tutanağıdır - 22 Kasım Ankara Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı Arasında Türkmenistan'da Açılacak İlahiyat Lisesi ile İlgili İşbirliği Protokolü - 1 Kasım Ankara Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı ve Devlet "Senet" Birleşiği Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Alanlarında İşbirliği Protokolü 18 Kasım Ankara Т.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı ve "Senet" Devlet Birleşiği Başkanlığı Arasında Aralık 1996 Tarihlerinde Aşgabat'ta Yapılan 3. Daimi Komisyon Toplantı Tutanağıdır - 23 Aralık Aşkabat Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Devleti Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Gereğince "Yaygın Mesleki Eğitim Merkezi (YAMEM) Açılması ve Yürütülmesine İlişkin Protokol (23 Aralık 1997) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı Arasında Şubat 1998 Tarihlerinde Yapılan 4. Daimi Komisyon Toplantı Tutanağı 18 Şubat Ankara T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı Arasında Mart 2000 Tarihlerinde Yapılan 5. Daimi Komisyon Toplantı Tutanağı

4 4

5 GİRİŞ Türkmenistan ile Türkiye arasında 1991 yılından beri çeşitli alanlarda çalışmalar yapılmakta, işbirliği ile birçok proje geliştirilerek sürdürülmektedir. Bir Millet İki Devlet sözü doğrultusunda, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile karşılıklı işbirliği içerisinde eğitim alanında da bu güne kadar birçok anlaşma, protokol ve komisyon toplantı tutanakları imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, Türkmenistan da halen faaliyetlerini sürdüren Eğitim Kurumlarımız bulunmaktadır. Bu Eğitim Kurumlarının işleyişi konusunda, her iki ülke arasında imzalanan resmi anlaşma protokol ve komisyon toplantı tutanakları, iki ülkenin ilgili birimlerinde muhafaza edilmektedir. Karşılıklı Eğitim İşbirliğine dayalı olarak; Aşkabat ta Eğitim Öğretim faaliyetlerini sürdüren Aşkabat Türk İlköğretim Okulu, Aşkabat Türk Anadolu Lisesi ve Aşkabat Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi yöneticilerimizin, kurumlarının iş ve işleyişlerinde yararlanmaları amacıyla yukarıda belirtilen dokümanlar, bir arada derlenerek broşür haline getirilmiştir. İkili ilişkiler çerçevesindeki eğitim öğretimle ilgili çalışmalarda ilgililerin yararlanmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir. Saygılarımla. Mehmet Emin GÜRKAN Aşkabat Eğitim Müşaviri 5

6 6

7 TÜRKİYE VE TÜRKMENİSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIKLARI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ(MUTABAKAT ZAPTI) (1991) Türkiye ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, her ülkedeki yürürlükte olan kanunlara dayanarak, eğitim ve öğretim alanında aşağıdaki konularda mutabakata varılmıştır: 1. Taraflar, bu ön protokolde yer alan yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla üçer kişiden oluşan bir Daimi Komisyon kurulacaktır. Bu komisyon, yılda iki defa karşılıklı olarak Ankara ve Aşkabat'la toplanacaktır. Her iki tarafın komisyon başkanları en az Bakan yardımcıları veya Müsteşar Yardımcıları seviyesinde olacaktır. Komisyon ilk toplantısını en geç Nisan 1992'de Ankara'da yapacaktır. 2. Türkmen okullarında Türkiye Türkçesi dersinin öğretim yılından itibaren okutulması kararlaştırılmıştır. Bunun için Türkiye Türkçesi öğretim programı, ders kitabı ve diğer öğretim materyallerinin hazırlanması ile çoğaltılması konusunda taraflarca müştereken oluşturulacak bir komisyon gerekli çalışmaları yapacaktır. Türkiye Türkçesi öğretimi için ilk yıllardaki öğretmen ihtiyacı ile Türkmenistan öğretmenlerinin bu konuda yetiştirilmesini ve öğretim yılından itibaren Türkiye Türkçesi öğreten fakültelere Türkmenistanlı öğrencilerin alınmasını Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı taahhüt etmiştir. 3. Türkiye'de üniversiteler ile ortaöğretim kurumlarında Türkmence dersinin seçmeli olarak yer alması hususunda Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Bu dersleri okutacak öğretmenler Türkmenistan tarafından gönderilecektir. 4. Yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmış olması sebebiyle öğretim yılında Türkmenistan ilkokullarının birinci sınıflarında okutulacak alfabe, anadil ve matematik kitaplarının 150 şer bin adet basımını (Kiril alfabesiyle) Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı üstlenmiştir. 5. Taraflar, bütün öğretim kademelerinde okutulan ders programlarını müşterek oluşturacakları bir komisyonda inceleteceklerdir. Komisyon, programlarda yer alması gereken konularla ilgili hazırlayacağı raporları ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara verecektir. 6. Taraflar, öğretim kademeleri arasındaki yatay ve dikey geçişler ile diploma ve belgelerin denkliği konusunu bir protokolle tespit edeceklerdir. 7. Türkmenistan'da Latin alfabesine geçilmesi kabul edilmesinden itibaren, (Latin alfabesinin kararını beklemeden) 7

8 a. Öğrenciler ve yetişkinler için Türkmenistan tarafından hazırlanacak alfabelerin basımını, b. Latin alfabesine geçiş aşamasında ders kitaplarının basımı konusunda gerekli teknik kolaylıkların gösterilmesini, c. Türkmenistan'da daktilo ve bilgisayar yazılımlarının Latin klavyesine dönüştürülmesi çalışmalarını, d. Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığına ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir matbaanın tahsisini, Türkiye tarafı taahhüt etmiştir. 8. Taraflar, mümkün olan en kısa zamanda, Ankara ve Aşkabat'da birer kütüphane tahsis edeceklerdir. Ayrıca, Türkiye tarafı Türkmenistan Milli Kütüphanesi ile Azadi adındaki Türkmen Devlet Diller ve Edebiyat Enstitüsü'ne sürekli kitap gönderecektir. 9. Türkiye tarafı, Türkmenistan'da Türkiye Türkçesi ve batı dillerinden biri ile öğrenim verecek bir okul açacaktır. İlköğrenim ve lise düzeyinde öğrenim verecek bu okulda okutulacak derslerin programları ve kitapları Türkmenistan tarafından tayin edilecektir. Bu okul için binayı Türkmenistan tarafı temin edecek, diğer tüm donatım ve öğretim giderleri Türkiye tarafından karşılanacaktır. 10. Türkiye tarafı, Türkmenistan'da bir Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi açacaktır. Bu merkez için binayı Türkmenistan tarafı temin edecek, diğer tüm donatım giderleri Türkiye tarafından karşılanacaktır. Türkmenistan tarafı, benzer şartlarda aynı merkezin karşılığını açabilecektir. 11. Türkiye tarafı, öğretim yılından itibaren Türkmenistan tarafının tespit edeceği branşta ve sayıda orta öğretim öğrencisini yatılı olarak okutmayı kabul etmiştir. Türkmenistan tarafı da aynı şartlarda Türkiye'den gelecek öğrencileri okutmayı kabul etmiştir. Bu şekilde ortaöğrenimini tamamlayan öğrencilerin bulundukları ülkenin yükseköğrenim şartları çerçevesinde yükseköğrenimlerini tamamlamalarını prensip olarak kabul edilmiştir. 12. Türkiye tarafı, öğretim yılında başlamak üzere, Türkiye üniversitelerinde Türkmenistan tarafından tespit edilecek branşlarda (100'ü Milli Eğitim Bakanlığı, 50'si Türkiye Diyanet Vakfı'nca karşılanmak üzere 150 öğrenciye burs sağlayacaktır.) 13. Türkmenistan tarafının ihtiyaç duyacağı branşlarda Türkmenistan öğrencilerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi sağlamak üzere Türkiye tarafı gerekli imkânları tahsis edecektir. Türkmenistan tarafı da Türkiye'den gelecek öğrencilere aynı imkanları hazırlamayı kabul etmiştir. 14. Taraflar, üniversiteler arasında öğretim elemanı mübadelesi için gerekli şartlan hazırlayacaklardır. 15. Tarafların öğretim elemanları ve öğretim kurumlarının müştereken projeler hazırlama ve araştırma yapmaları teşvik edilecektir. 16. Türkiye üniversitelerinin Türkmenistan üniversiteleri ile sürekli ilişkiler kurmaları Türkiye tarafından organize edilecektir. Türkmenistan tarafı da aynı görevi üstlenmiştir. 8

9 17. Tarafların, birbirlerinin eğitim sistemlerini daha iyi tanımaları amacıyla üst düzey eğitim yöneticileri arasında karşılıklı ziyaret ve incelemeler düzenlenecektir. 18. Türkiye tarafı, Türkmenistan'daki yetişkinlerin genel ve mesleki eğitimi için bir yaygın eğitim projesi hazırlayacaktır. 19. Taraflar, her vesile ile karşılıklı olarak (kutlama törenleri, bayramlar vs.) öğrenci ve öğretmen mübadelesi yapacaklardır. 20. Taraflar, daimi olarak konferans, konser, sergi, defile, spor, folklor gibi faaliyetleri karşılıklı olarak anlaşma süresince devam ettireceklerdir. 21. Kardeş halkları birbirlerine yaklaştırmak amacıyla taraftarlar, sahip oldukları dinlenme imkânlarını birbirlerinin öğrenci ve öğretmenleri için kullanacaklardır. 22. Taraflar sahip oldukları eğitim teknolojisi ve imkânlarından birbirlerini istifade ettireceklerdir. 23. Türkiye tarafı, Türkmenistan yönetiminin tespit edeceği teknik liselerde yeni teknolojilere göre bir elektrik, bir elektronik ve bir makina atölyesi donatacaktır. 24. Türkiye'de iki ayda bir Latin harfleriyle bir Türkmence dergi hazırlanarak basılması ve Türkmenistan yönetimine verilmesi komşu Daimi Komisyon tarafından görülecek ve en kısa zamanda uygulamaya konulacaktır. 25. Türkiye, taraflar arasında haberleşmeyi hızlandırmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ve Azadı Adına Türkmen Devlet Diller ve Edebiyat Enstitüsü'ne faks, kompüter, kompüterli daktilo, fotokopi makinası gibi araçlar verecektir. 26. Bu protokol çerçevesinde gönderilecek kişi ve heyetlerin yol masrafları gönderen ülke tarafından, geri kalan masraflar diğer ülke tarafından karşılanacaktır. 27. İşbu mutabakat zaptı, Türkiye Türkçesi ve Türkmence olarak ikişer nüsha yazılmıştır. Metinler iki dilde de aynıdır. Mutabakat zaptı, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir. TÜRKİYE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA TÜRMENÎSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA KÖKSAL TOPTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANI NURİ BAYRAMSAHATOV MİLLİ EĞİTİM BAKANI 9

10 TÜRMENİSTAN VE TÜRKİYE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIKLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (3 ŞUBAT 1992) Türkmenistan ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlıktan arasında her ülkedeki yürürlükte olan kanunlara dayanarak, eğitim ve öğretim alanında aşağıdaki konularda mutabakata varılmıştır. 1. Taraflar, bu ön protokolde yer alan yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için, çalışmaların planlanması, koordinasyonu değerlendirilmesi ve uygulanmasını sağlamak amacıyla üçer kişiden oluşan bir Daimi Komisyon kuracaklardır. Bu komisyon, yılda iki defa karşılıklı olarak Ankara ve Aşkabat'ta toplanacaktır. Her iki tarafın komisyon başkanları en az Bakan Yardımcıları veya Müsteşar Yardımcı seviyesinde olacaktır. Komisyon, ilk toplantısını en geç Nisan 1992 de Ankara'da yapacaktır. 2. Türkmen okullarında Türkiye Türkçesi dersinin öğretim yılından itibaren çıkarılması kararlaştırılmıştır. Bunun için Türkiye Türkçesi öğretim programı, ders kitabı ve diğer öğretim materyallerinin hazırlanması ile çoğaltılması konusunda taraflarca müşterek oluşturulacak bir komisyon gerekli çalışmaları yapacaktır. Türkiye Türkçesi öğretimi için ilk yıllardaki öğretmen ihtiyacı ile Türkmenistan öğretmenlerinin bu konuda yetiştirilmesini ve öğretim yılından itibaren Türkiye Türkçesi öğreten fakültelere Türkmenistan'lı öğrencilerin alınmasını Türkiye Milli Eğitim Bakanı taahhüt etmiştir. 3. Türkiye'de üniversiteler ile ortaöğretim kurumlarında Türkmence dersinin seçmeli olarak yer alması hususunda Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı gerekli düzenlemeyi yapacaktır. Bu dersleri okutacak öğretmenler Türkmenistan tarafından gönderilecektir. 4. Yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmış olması sebebiyle öğretim yılında Türkmenistan ilkokullarının birinci sınıflarında okutulacak alfabe, anadil ve matematik kitaplarının 150 şer bin adet basımını (Kiril alfabesiyle) Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı üstlenmiştir. 5. Taraflar, bütün öğretim kademelerinde okutulan ders programlarını müştereken oluşturacakları bir komisyonda inceletecekler, komisyon programlarda yer alması gereken konularla ilgili olarak hazırlayacağı raporları ilgili bakanlıklara ve kuruluşlara verecektir. 6. Taraflar, öğretim kademeleri arasındaki yatay ve dikey geçişler ile diploma ve belgelerin denkliği konusunu bir protokolle tespit edeceklerdir. 7. Türkmenistan'da Latin alfabesine geçilmesi kabul edilmesinden itibaren; a. Öğrenciler ve yetişkinler için Türkmenistan tarafından hazırlanacak alfabelerin basımını, b. Latin alfabesine geçiş aşamasında ders kitaplarının basımı konusunda gerekli teknik kolaylıkların gösterilmesini, 10

11 c. Türkmenistan'da daktilo ve bilgisayar yazılımlarının Latin klavyesine dönüştürülmesi çalışmalarını, d. Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığı na ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede bir matbaanın tahsisini. Türkiye tarafı taahhüt etmiştir. 8. Taraflar, mümkün olan en kısa zamanda Ankara ve Aşkabat'ta birer kütüphane tesis edeceklerdir. Ayrıca, Türkiye tarafı, Türkmenistan Milli Kütüphanesi ile Azadı adına Türkmen Devlet Diller ve Edebiyat Enstitüsü'ne sürekli kitap gönderecektir. 9. Türkiye tarafı, Türkmenistan'da Türkiye Türkçesi ve batı dillerinden biri ile öğrenim verecek bir okul açacaktır. İlköğrenim ve lise düzeyinde öğrenim verecek bu okulda okutulacak derslerin programlan ve kitapları Türkmenistan tarafından tayin edilecektir. Вu okul için binayı Türkmenistan tarafı temin edecek, diğer tüm donatım ve öğretim giderleri Türkiye tarafından karşılanacaktır. 10. Türkiye tarafı Türkmenistan'da bir Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi açacaktır. Bu merkez için binayı Türkmenistan temin edecek, diğer tüm donatım ve giderleri Türkiye tarafından karşılanacaktır. Türkmenistan tarafı benzer şartlarda aynı merkezin karşılığını açabilecektir. 11. Türkiye tarafı, öğretim yılından itibaren Türkmenistan tarafının tespit edeceği branşta ve sayıda ortaöğretim öğrencisinin yatılı olarak okutmayı kabul etmiştir. Türkmenistan tarafı da aynı şartlarda Türkiye'den gelecek öğrencileri okutmayı kabul etmiştir. Bu şekilde ortaöğrenimi tamamlayan öğrencilerin bulundukları ülkeden yükseköğrenim şartları çerçevesinde yükseköğrenimlerini tamamlatmalarını prensip olarak kabul edilmiştir. 12. Türkiye tarafı, öğretim yılında başlamak üzere Türkiye Üniversitelerinde Türkmenistan tarafından tespit edilecek branşlarda (100'ü Milli Eğitim Bakanlığı, 50'si Türkiye Diyanet Vakfı'nca karşılanmak üzere) 150 öğrenciye burs sağlayacaktır. 13. Türkmenistan tarafının ihtiyaç duyacağı branşlarda Türkmenistan öğrencilerine yüksek lisans ve doktora öğrenimi sağlamak üzere Türkiye tarafı gerekli imkânları tahsis edecektir. Türkmenistan tarafı da Türkiye'den gelecek öğrencilere aynı imkânları hazırlamayı kabul etmiştir. 14. Taraflar, üniversiteler arasında öğretim elemanı mübadelesi için gerekli şartları hazırlayacaklardır. 15. Türkiye üniversitelerinin Türkmenistan üniversiteleri ile sürekli ilişkiler kurmaları Türkiye tarafından organize edilecektir. Türkmenistan tarafı da aynı görevi üstlenmiştir. 16. Tarafların, birbirlerinin eğitim sistemlerini daha iyi tanımaları amacıyla üst düzey eğitim yöneticileri arasında karşılıklı ziyaret ve incelemeler düzenlenecektir. 17. Türkiye tarafı, Türkmenistan'da yetişkinlerin genel ve mesleki eğitimi için bir yaygın eğitim projesi hazırlayacaktır. 11

12 18. Taraflar, daimi olarak konferans, konser, sergi, defile, spor, folklor gibi faaliyetleri karşılıklı olarak anlaşma süresince devam ettireceklerdir. 19. Taraflar, her vesile ile karşılıklı olarak (kutlama türleri, bayramlar vs.) öğrenci ve öğretmen mübadelesi yapacaklardır. 20. Kardeş halkları birbirlerine yaklaştırmak amacıyla taraflar, sahip oldukları dinlenme imkânlarını birbirlerinin öğrencileri ve öğretmenleri için de kullanacaklardır. 21. Taraflar, sahip oldukları eğitim teknolojisi ve imkânlardan birbirlerini istifade ettireceklerdir. 22. Türkiye tarafı, Türkmenistan yönetiminin tespit edeceği teknik liselerde yeni teknolojilere göre 1 elektrik, 1 elektronik ve 1 makine atölyesi donatacaktır. 23. Türkiye taraflar arasındaki haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlığı na teleks ve faks cihazları armağan edecektir. Ayrıca, Azadı adına Türkmen Devlet Diller ve Edebiyat Enstitüsü'ne birer faks ve teleks armağan edecektir. 24. Bu protokol çerçevesinde gönderilecek kişi ve heyetlerin yol masrafları gönderen ülke tarafından, geri kalan masraflar diğer ülke tarafından karşılanacaktır. İşbu protokol Türkiye Türkçesi ve Türkmence olarak ikişer nüsha yazılmıştır. Metinler iki dilde de aynıdır. Protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek daha sonra her iki ülkenin Milli Eğitim Bakanlarının imzası ile teyid edilecektir. 3 Şubat 1992 TÜRKİYE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA TÜRMENÎSTAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ADINA Kenan KOLUKISA Müsteşar Yardımcısı Amanagan BEGELOV Bakan Yardımcısı 12

13 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 23 Nisan 1992 AŞKABAT Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle akit taraflar olarak anılacaktır) iki ülke arasındaki geleneksel tarihi ve kültürel bağlar çerçevesinde dostluk, karşılıklı anlayış ve ülke halklarının ortak kültür değerlerinin zenginleştirilmesi amacıyla kültür, bilim, eğitim ve spor alanlarındaki ilişkilerini düzenlemek üzere aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır: Akit taraflar, iki ülke arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki işbirliğini teşvik edecekler, bu yolda gereken önlemlerin alınmasını sağlayacaklardır. Akit taraflar, iki ülke üniversiteleri arasında çeşitli alanlarda ilişkilerinin geliştirilmesini ve bu amaçla üniversiteler arası doğrudan temasları destekleyerek işbirliği protokolleri akdini teşvik edeceklerdir. İki ülke arasındaki bilimsel ve teknik işbirliğinin öneminin bilinci ile akit taraflar bilimsel proje ve programların değişimi ile bilimsel konferans, toplantı ve ortak bilimsel çalışmaların yapılmasını uzman yetiştirilmesini ve değişimini teşvik edeceklerdir. Akit taraflar, ilk, orta ve teknik eğitim alanlarında işbirliği yapacaklar. Okul kitapları dahil, öğretim malzemesi ve eğitim konularında bilgi değişiminde bulunacaklardır. Akit taraflar, tiyatro, müzik, opera, bale ve diğer sanat alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve bu çerçevede karşılıklı etkinlikler düzenlenmesini ve ziyaretler yapılmasını destekleyeceklerdir. Akit taraflar, karşılıklı olarak sergiler düzenlenmesini teşvik edecekler, gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunacaklardır. 13

14 Akit taraflar, çeşitli müzik dallarında sanatçı ve topluluklar değişiminde bulunmayı kararlaştırmışlardır. Akit taraflar, ülkelerinde diğer akit tarafın edebiyatının tanıtılmasını özendirecekler, bu yolda gereken önlemleri alacaklardır. Akit taraflar, iki ülke arasında sinema alanında işbirliği ilişkileri kurulmasını destekleyeceklerdir. Akit taraflar, radyo, televizyon kuruluşları arasında işbirliğini teşvik edecekler, bu çerçevede program değişimini destekleyeceklerdir. Akit taraflar, haber ajansları ile basın yayın kuruluşları arasında işbirliğinin gelişmesini teşvik edeceklerdir. Akit taraflar, gençlik kuruluşları arasında işbirliğini ve bu çerçevede gençlerden oluşan grupların değişimini destekleyeceklerdir. Akit taraflar, iki ülke spor kuruluşları arasında işbirliğinin ve bu çerçevede karşılıklı olarak sporcu, yönetici ve antrenör değişimini ve spor karşılaşmaları düzenlenmesini gerçekleştirmeye yönelik önlemler alacaklardır. Akit taraflardan her biri kendi toprağında o ülkenin kanunları ve yönetmeliklerine uygun olarak ve bu çerçevede faaliyet göstermek koşuluyla kültür merkezi kurulmasına izin verecekler, bu merkezlerin çalışmasını kolaylaştırıcı önlemler alacaklardır. Akit taraflar, işbu anlaşmada yer alan etkinlikleri hükümetlerince yetkili kılınacak temsilcileri tarafından müştereken hazırlanacak değişim programları çerçevesinde gerçekleştireceklerdir. İşbu anlaşma her iki ülkede anlaşmaların yürürlüğe girmesi için gerekli kanuni işlemlerin tamamlandığının diplomatik yoldan yazılı olarak karşı tarafa bildirilmesi halinde yürürlüğe girecek ve beş yıl geçerli kalacaklardır. Yüksek akit taraflardan biri bu müddetin sona ermesine üç ay kala karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak suretiyle anlaşmayı feshetmediği takdirde anlaşma kendiliğinden yenilenmiş olacaktır. İşbu anlaşma Aşkabat'ta 23 Nisan 1992 tarihinde ikisi de aynı derecede geçerli olmak üzere Türkçe ikişer asıl nüsha olarak imzalanmıştır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA TÜRMENÎSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA 14

15 ANLAŞMA 08/04/1993 AŞKABAT 1. Türkmenistan Milli Müzik ve Sirk Merkezi binasının planda gösterilen odaları (salon, 8 oda, tuvalet, banyo, yemek salonu ve diğer müştemilatı) Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ne verilecektir. Plan ektedir. 2. Bundan böyle Milli Devlet Sirki'nin adı Milli Müzik ve Sirk Merkezi diye geçecektir. Sirk Genel Müdürü kendi tüzüğüne göre çalışacaktır. T.C. Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Eğitim Müşaviri Mustafa Necmi YAZICIOĞLU ve Eğitim Ataşesi Ali İhsan ÖZKAN anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir. 3. Türkmenistan Sirk Genel Müdürü KEŞİKOV Muhammet ile T.C. Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 1. Türkmenistan Devleti nin Kültür ve Turizm Bakanlığı nın No: 57-D/22/2/1993 sayılı yazılı emirlerinde belirtildiği gibi sirkin boş bulunan genel bölümünde 815,7 m2 olan kısmının odaları ve salonlarının ortak Türkmen Türk Bilim ve Kültür Merkezi'nce kullanılması için anlaşmışlardır. (Planda gösterildiği şekilde) plan ilişiktedir. 815,7 m2 olan sirk idaresince kullanılmayan hacimden 194,5 m2 olan bodrum kattaki halen yemek salonu olarak kullanılan bölüm ve onun yardımcı odalarında T.C. Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ne bedelsiz olarak verilmiştir. Tamamı 815,7 m2 olan yerin onarım, tadilat ve restorasyon işleri Eğitim Müşavirliği nce yapılacaktır. 2. Tahsis süresi taraflarca imza edildikten sonra, 20 yıl olacaktır. 04/08/1993 ila 2013 yılına kadar devam edecektir. 3. a) Sirk yönetiminin yükümlülüğü Anlaşma taraflarca imza edildikten sonra Sirk Genel Müdürü KEŞİKOV Muhammet planda gösterilen odaları boşaltıp T.C. Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ne teslim edecektir. 15

16 b) T.C. Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nin sebebiyet vermediği tüm arızalardan Sirk Yönetimi sorumludur. 4. T.C. Aşgabat Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği nin yükümlülüğü a- Plana göre Müşavirliğe verilen odalardaki tadilat, restorasyon ve onarımlar Eğitim Müşavirliği nce yapılacaktır. b- Eğitim Müşavirliği verilen odalara iyi bakacaktır. c- Odalarda meydana gelecek her türlü onarım işleri Eğitim Müşavirliği ne aittir. a- Bu anlaşma üç nüsha olarak hazırlanıp ikisi taraflara (Sirk ve Müşavirlik) üçüncü nüsha da Türkmenistan Kültür ve Turizm Bakanlığına verilecektir. A- TÜRK TARAFI B- TÜRMEN TARAFI M. Necmi YAZICIOĞLU Eğitim Müşaviri KEŞEKOV Muhammet Türkmenistan Milli Müzik ve Sirk Merkezi Genel Müdürü Ali İhsan ÖZKAN Eğitim Ataşesi 16

17 TÜRKİYE MİLLİ EĞİTİM VE TÜRKMENİSTAN BİLİM BAKANLIKLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 10 Şubat 1994 ANKARA Türkiye ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlıkları arasında tarihinde Aşgabat'ta imzalanan İşbirliği Protokolündeki konular, yapılan çalışmaların ve uygulamaların ışığı altında yeniden ele alınmış ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlıkları arasında her ülkede yürürlükte olan kanunlara dayanarak eğitim-öğretim alanında aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlardır. Taraflar, bu protokolde yer alan yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin uygulanmasında doğabilecek aksaklıkların değerlendirilmesi amacı ile üçer kişiden oluşan bir Daimi Komisyon kuracaklardır. Bu komisyon yılda iki defa -Mayıs ve Eylül aylarında- karşılıklı olarak Ankara ve Aşgabat'ta toplanacaktır. Tarafların komisyon başkanları Bakan Yardımcısı veya Müsteşar Yardımcısı seviyesinde olacaktır. Komisyon ilk toplantısını Mayıs 1994'te Ankara'da yapacaktır. Türkmen okullarında Türkiye Türkçesi dersi öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanmıştır. Bunun için Türkiye Türkçesi Öğretim Programı, ders kitabı ve diğer öğretim materyallerinin hazırlanması konusunda taraflarca müştereken oluşturulacak bir alt komisyon gerekli çalışmaları yapacaktır. Türk tarafı, Türkmenistan'lı 50 Türkçe öğretmeni ile 50 okul yöneticisini hizmet-içi eğitim kursuna davet etmeyi kabul eder. Türkmenistan tarafı da bu sayıdaki öğretmen ve yöneticiyi aynı şartlarda ülkesine kabul edecektir. Türk tarafı, Aşgabat'ta açılan okulların ihtiyaç duyulan ders araç ve gereçlerini sağlayacaktır. Taraflar, Türkiye tarafından Türkmenistan'da açılan ilk ve ortaöğretim okullarında okutulacak ders programlarını Daimi Komisyonda belirleyecek, belirlenen Komisyon Karan, Bakanlıkların onayından sonra uygulamaya konacaktır. 17

18 Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Türkmenistan'daki Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi için Türkiye'den gönderilecek öğretmen ihtiyacının karşılanmasını, Türkmenistanlı öğretmenlerin Türkiye'de ve Türkmenistan'da hizmet içi eğitime tabi tutulmasını sağlayacaktır. Türkiye'de ortaöğretim kurumlarında Türkmen Türkçesi dersi seçmeli ders olarak okutulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Türkmen Türkçesi dersi öğreniminin yaygınlaştırılması için gereken çalışmalarda bulunacaktır. Taraflar, öğretim kademeleri arasındaki yatay ve dikey geçişlerini, diploma ve belgelerin denkliği konusunu kendi mevzuatlarına uygun olarak yapacaklardır. Türkmenistan'dan öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek lise mezunu öğrencilerin diploma ve öğrenim belgelerinin denklik işlemleri Eğitim Müşavirliğinde yapılacaktır. Taraflar, karşılıklı olarak öğrencilere Ön lisans, lisans ve yüksek lisans bursu vermeye devam edeceklerdir. Burslu öğrencilerin sayısı öğretim yılından başlamak üzere taraflarca tespit edilecektir. Burs verilecek öğrenciler disiplin suçu bulunmayan ve okulunu en az iyi derece ile bitirmiş öğrenciler arasından seçilecektir. Öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelen öğrenciler, öğrenim süresince YURTKUR veya Üniversite yurtlarında barınacaklar, TÖMER'de 1 yıl Türkiye Türkçesi eğitimi göreceklerdir. YURTKUR veya üniversite yurtlarının disiplin şartlarına uymayanlar, TÖMER veya üniversite eğitiminde başarılı olmayanlar ve devamsızlık yapanlar, Türkmenistan'a geri gönderilecektir. Türkiye'den Türkmenistan'a burslu olarak öğrenim görmek üzere giden öğrenciler üniversite yurtlarında 1 yıl kadar kalarak üniversitede Türkmen Türkçesi hazırlık kursu göreceklerdir. Bu kurslarda başarılı olanlar öğrenim süresince yurtlarda kalacak ve üniversiteye devam edeceklerdir. Türkmen Türkçesi hazırlık kursunda ve üniversitelerde başarılı olamayanlar, devamsızlık yapanlar veya yurt disiplin şartlarına uymayanlar Türkiye'ye geri gönderileceklerdir. Öğrencilerin, ülkelerine her türlü geliş ve gidiş yol giderleri kendilerince veya hükümetleri tarafından karşılanacaktır. Taraflar, karşılıklı olarak öğrenci velilerinin çocuklarını ve okullarını ziyarette gerekli kolaylığı gösterecektir. Türkmenistanlı öğrencilerden YÖS sınavına kendi imkânlarıyla katılan ve bu imtihanı kazananlar devlet burslusu sayılmazlar. Ancak Türkiye'deki okullarda kendi hesabına okuyan Türkmenistanlı öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tescil edilmiş öğretim kurumlarından birine kaydolmak şartıyla her türlü vize, ikamet ve diğer idari işlerde kendilerine yardımcı olunacaktır. Aynı şartlar Türkmenistan için de geçerli olacaktır. 18

19 Öğrenciler, kendi ülkelerinde sağlık kontrolünden geçirilerek gönderilecek, önceden okuyacakları okullar, kalacakları yurtlar, kendilerine tanınacak maddi imkânlar ve gidecekleri ülkenin sosyal hayat şartlan konusunda bilgilendirilmek üzere kısa bir kurstan geçirileceklerdir. Öğrenciyi kabul eden taraf, öğrenim süresince öğrencilerin sağlık giderlerini karşılayacaktır. Öğrenciler, öğrenim görmek üzere gidecekleri ve ikamet edecekleri ülkedeki kurum ve kuruluşların mevzuat hükümlerine tabi olacaklardır. Taraflar, karşılıklı olarak her 1500 öğrenciye kadar bir, olmak üzere öğrenci temsilcisi atamayı kabul ederler. Atanan bu temsilcilerin maaş, ev kirası, ulaşım, haberleşme, ikamet vizesi ve büro hizmetleri gibi masraflar ev sahibi ülkece belirlenecek ve karşılanacaktır. Türkmenistan Bilim Bakanlığı, Türkiye tarafından Türkmenistan'da açılan okullarda görevlendirilenlere ücretsiz lojman tahsisi edilmesi ve bunlardan vize ücreti alınmaması konusunda yardımcı olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkmenistan'da açılan okullarda görev alacak öğretmenler Türkiye'den gönderilecek ve ücretleri Türkiye tarafından ödenecektir. Ancak, bu okullarda ihtiyaç duyulan Türkmen öğretmenler ile diğer personel Türkmenistan tarafından görevlendirilecek ve ücretleri de Türkmenistan tarafından ödenecektir. Taraflar, eğitimin bütün kademelerindeki eğitim programlan ve eğitim sistemleri, ders araç ve gereçleri ile eğitim teknikleri hakkında birbirlerini bilgilendirecekler ve birbirlerine eğitim sistemlerini daha iyi tanımaları amacıyla karşılıklı ziyaret ve incelemelerde bulunacaklardır. Taraflar, birlikte hazırlanan ortak tarih ve edebiyat programlarına uygun ders kitaplarının en kısa zamanda hazırlanması için gerekli faaliyetleri sürdüreceklerdir. Türk tarafı, Türkmenistan yönetiminin tespit edeceği ortaöğretim seviyesinde bir okulda yeni teknolojilere göre bir elektrik, bir elektronik ve bir makina atölyesi donatacak ve ayrıca Türkmenistan'a bir de matbaa gönderecektir. Taraflar, konferans, konser, sergi, defile, folklor, sportif ve benzeri faaliyetlerden birbirlerini haberdar edecekler, katılımlarını sağlayacaklar ve karşılıklı olarak kendi mevzuatları çerçevesinde öğrenci ve öğretmen mübadelesi yapacaklardır. Bu protokol çerçevesinde gönderilecek kişi ve heyetlerin yol masrafları gönderen ülke tarafından, diğer masraflar ev sahibi ülke tarafından karşılanacaktır. 19

20 Bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve iki yıl için geçerlidir. Protokolün yürürlük süresinin bitiminden üç ay önce taraflardan birisi gerekçeli ve yazılı olarak aksi görüş bildirmedikçe protokol bir yıl süre ile yenilenmiş sayılacaktır. İşbu protokol 10 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi olarak birer nüsha düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nevzat AYAZ Türkmenistan Bilim Bakanı Recepdurdi KARAEV 20

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ DEVLET FARMASÖTİK İDARESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Heyeti ve Çin Devlet Farmasötik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE IRAK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT ZAPTI Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı (bundan sonra iki Taraf olarak anılacaklardır), İki tarafın iki ülke arasında sağlık ve

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE GÜVEN EGİTİM VE SAGLIK VAKFı ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ HAZİRAN 2012 Ankara Konu MADDE 1-

Detaylı

GSB - MEB Protokol. .5ı

GSB - MEB Protokol. .5ı GSB - MEB Protokol.5ı T.C. BAŞBAKANLıK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI ARASINDAKİ GENÇLİK, BEDEN EGİTİMİ, SPOR HİzMET VEFAALİYETLERİYLE İLGİLİ İŞBİ.RLİGİPROTOKOLÜ TARAFLAR Madde

Detaylı

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu,

UNMIK in 10 Haziran 1999 tarihli ve 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı ile Kosova da bir geçici yönetim sağlamakla görevlendirilmiş olduğunu, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE KOSOVA GEÇİCİ ÖZYÖNETİM KURUMLARI (SAĞLIK BAKANLIĞI) ADINA GÖREV YAPAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA GEÇİCİ YÖNETİMİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Detaylı

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Mezunlarının Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişleri ile Bu Kurumların İlgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarla

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Karar Tarihi: 14/07/2009 Karar Sayısı:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 82 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Öner GÜNER Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü 1968 yılında Giresun Bulancak

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397)

-590- (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı: 24397) -590- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELARUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAVUNMA SANAYİİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 9.5.2001 Sayı:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK

Detaylı

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1

ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ. Madde 1 ĠġBĠRLĠĞĠ PROTOKOLÜ Madde 1 Bu protokol İstanbul Üniversitesi ile. Üniversitesi arasındaki ortak bilimsel çalışmalar ile eğitim-öğretim ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır. Protokolün Konusu Madde 2

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZLÜK erdem.ozluk@yok.gov.tr Sunum Planı 1.Mevlana Değişim Programı 2.Mevlana Değişim Programı nın Amacı 3.Mevlana Öğrencisi 4.Diğer

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI VE KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI / ERASMUS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönerge üç bölümden oluşmaktadır:

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı;

Tanımlar: MADDE: 4 Bu protokolde geçen; a. T.C. Devlet Bakanlığı : T.C. Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı; T.C. DEVLET BAKANLIĞI, T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. VE BİLİNÇLİ GENÇLER DERNEĞİ TÜRKİYE BİLİNÇLİ GENÇLİK PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Detaylı

MUTABAKAT ZAPTI (İRAN)

MUTABAKAT ZAPTI (İRAN) MUTABAKAT ZAPTI (İRAN) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı (bundan böyle "Taraflar"diye anılacaktır) sağlık alanındaki ilişkilerini geliştirmeye

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Sayı : 98403766/200/ 8052854 13.08.2015 Konu: İmam Hatip Liselerine Kayıt kabul ve nakil İşlemleri... VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI İLE MOLDOVA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S., Sayısı : 40 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhııriyeti^Hü-* kümeti Arasında 14 Ağustos 1979 Târihinde Ankara'da İmzalanan- Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASI ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

J t/c ~ ' ~. TARAFLAR. Protokolde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel

J t/c ~ ' ~. TARAFLAR. Protokolde Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel TRAFİKTE CAN GÜVENLİ(;İ VE SORUMLULUK BİLİNCİNİN GELİşTİRİLMESİ KONULARıNDA BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ DÜZENLENMESİNE DAİR İŞBİRLİ(;İ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1 - İşbu Protokol'ün taraftan, T.C. Milli Eğitim

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI! Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmaz üzere öğrenci seçilemez.! Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim

Detaylı

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ NO 1 2 OKUL/KURUM/ KURUL/İŞLEM TARİH 17 Ağustos-30 Ekim 24 Ağustos-19 Eylül 2015 01 Eylül-19 Eylül 2015 Örgün ve Yaygın Eğitim nda 3 Öğretmenlerin Göreve Başlaması/Mesleki 01 Eylül 2015, Salı Çalışmalar

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516)

(Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007 Sayı: 26516) 755 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSRAİL DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SINAİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 8.5.2007

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel, bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. 3. YAPILACAK İŞ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ndeki tüm fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görmekte olan öğrencilere

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

Amaç. Dayanak. Kapsam

Amaç. Dayanak. Kapsam MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

SML Uygulama Yönergesi

SML Uygulama Yönergesi SML Uygulama Yönergesi SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Tebliğler Dergisi : KASIM 2009/2626 (12/10/2009 tarihli ve 174 sayılı TTK Kararı ) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

YÖNETMELİK. c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi, 6 Şubat 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29259 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI GALATASARAY LİSESİ, GALATASARAY ORTAOKULU VE GALATASARAY İLKOKULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ Mevlana Değişim Programı Nedir? Küreselleşen dünyada herhangi bir coğrafi ve etnik sınır olmaksızın diploma denkliği

Detaylı

İLİ... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANE YÖNETİCİLİĞİ İLE... SAĞLIK MESLEK LİSESİ ARASINDA YAPILAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİM

İLİ... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANE YÖNETİCİLİĞİ İLE... SAĞLIK MESLEK LİSESİ ARASINDA YAPILAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİM İLİ... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ HASTANE YÖNETİCİLİĞİ İLE... SAĞLIK MESLEK LİSESİ ARASINDA YAPILAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN PROTOKOL .. İli. Bölge Kamu Hastaneleri

Detaylı

-926- YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 3.7.

-926- YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 3.7. -926- YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 3.7.2001 Sayı: 24451) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 4.11.1981 tarihli ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390

Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 Resmi Gazete Tarihi: 28.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26390 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin alacakları İşyeri Uygulamaları içerikli dersler

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE 2- AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 2- AMAÇ VE KAPSAM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ARASINDA ÖSYM TARAFINDAN KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE YAPILACAK SINAVLARA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO 1. 2. ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ YAPILACAK İŞ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğretmenlerin Göreve Başlaması Örgün Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Mesleki

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ. Farabi Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı. Yrd. Doç. Dr. Ercan ARI (Farabi Kurum Koordinatörü)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ. Farabi Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı. Yrd. Doç. Dr. Ercan ARI (Farabi Kurum Koordinatörü) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörlüğü Bilgilendirme Toplantısı Yrd. Doç. Dr. Ercan ARI (Farabi Kurum Koordinatörü) DEĞİŞİM PROGRAMINDAN YARARLANMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER: 1. Bilgi

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI

TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ : /../2008 KARAR NO :.... TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇE UYGULAMA, MAL VE HİZMET ALIMI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı