T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim EKlM 1968 PAZARTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. 14 EKlM 1968 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm Başvurulur 14 EKlM 1968 PAZARTESİ Sayı: Millet Meclisi Kararı Yerli ilaç endüstrisi konusunda inceleme yapmak üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair Karar No : /4/1967 tarihli 239 numaralı kararla, Yerli İlâç. Endüstrisinin Sosyal, Sağlık ve Ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle aydınlatmak ve bilgi edinmek üzere Anayasa'nm 88 inci maddesi uyarınca, kurulan ve 3/11/1967, 8/1/1968, 18/3/1968 tarihli ve 244, 247, 249 numaralı kararlarla da görev süresi uzatılmış bulunan Meclis Araştırması Komisyonunun, görev süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki ay daha uzatılmasına Genel Kurulun 4/10/1968 tarihli 88 inci Birleşiminde karar verilmiştir. 4/10/1968 KARARNAMELER Karar Sayısı: 6/10685 İlişik listede kimlikleri yazılı 25 kişinin Türk vatandaşlığına alınmaları; İçişleri Bakanlığının 14/8/1968 tarih ve , sayılı yazıları üzerine, 403 sayılı Kanunun 6 nci ve 7 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 7/9/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Baıkanı S. T. MÜFTÜOĞLU Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı H. DİNÇER Dıgasteri Bakanı Maliye Bakam İ.S-ÇAĞLAYANGİL C. B1LGEHAN Devlet Bakanı H. ATABEYLİ Milli Sa. Bakanı A. TOPALOĞLU Millî Eğit. Balkanı İ. ERTEM Ticaret Bakamı V. Sağ. ve Sos Y-B alkamı V. Güm. ve Tek. Bakamı S. ÖZTÜRK H- ATABEYLİ 1. TEKİN Ulaştırma Balkanı S- BİLGİÇ Çalışma Bakanı A. N. ERDEM Sanayi Bakanı M. TURGUT Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı N. KÜRSAD ü. MENTEŞEOĞLU C. SUNAY Devlet Bakanı K. OCAK İçişleri Bakanı F- SÜKAN Bayındırlık Bakanı 0. ALP Tarım Bakamı B. DAĞDAS En. ve Ta- Kav- Bakan R. SEZGİN Köy İşleri Bakara T- TOKER Vatandaşlığa alınma listesi 7/9/1968 gün 6/10685 sayılı kararname ekidir Sıra Doğum No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri tarihi 1 Cemalettin Kabasakaloğlu Ali Gümiilcine Ramazan Süleymencık Arif Iskeçe 1937 Sıra No. Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri Doğum tarihi 3 Edibe Çolak Bekir Bitikli Ali Osman Yüksel Raşit Silis tre Hüseyin Yılmaz Hasan Ketenlik Cemile Yılmaz Mehmet» [Mehmet Hacıoğlu Hasan îskeçe Gülsüm Bayraktar Hasan» Mehmet Bayraktar Mümin îskeçe Bilâl înanç Osman Kırcalı Fatime Caner Mustafa Pirlepe 24/9/ Habil Bayraktar Kâbil Dimetoka Ayşe Bayraktar Hasan > Habil Bayraktar Habil Laka Muhammetzade Hüseyin Tahran Mehmet Abbas Pur Ali Şebister Menije (Ferdai) Abbas Pur ismail istanbul Leylâ Hüseyinzade Şebisteri Ali Ekber Şebister Nuri Gezgin Kadir Köstence Nevin Çeliker Enver Kıbrıs Tarık Namık Mustafa Namık Kerkük Mithat Paşoviç Ömer Şevale Hasanbeyoğlu 20/10/ Geovanni Leonardo Tamburini Georgio istanbul 1»17

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 14 EKİM 1968 Sıra No. Adı ve soyadı 24 Edoardo De Recchi 25 Eşi Bucia Recchi Doğum Babasının adı Doğum yeri tarihi Antonyo Celebon Mudanya Şumnu Ulaştırma Bakanı S. BİLGİÇ Turizm ve Tanıtma Bakanı N- KÜRSAD Çalışıma Bakam A. N. ERDEM Sanayi Bakaını M. TURGUT imar ve İsıkân Batanı H. MENTESEOĞLU En. ve Ta- Kay. Bakanı R. SEZGİN Köy İsleri Bakanı T. TOKER Karar Sayısı: 6/10760 Karar Sayısı: 6/10687 İlişik listede-kimlikleri yazılı 6 (Altı) kişinin türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilmesi; İçişleri Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 11/2/1964 tarih ve 403 sayılı Kanunun 20 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 7/9/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. S. DEMlREL Devlet Balkanı S. T. MÜFTÜOGLU Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Baıkanı H. DİNÇER Devlet Baikanı H. ATABEYLİ Millî Sa- Bakanı A. TOPALOĞLU C. SUNAY Devlet Bakanı K. OCAK içişleri Bakamı F. SÜKAN Dışişleri Bakara Maliye Bakanı MaUî Eğit Bakanı Bayındırlık Baka.ni /. s. ÇAGLAYANGIL C. BİLGEHAN 1. ERTEM O ALP Ticaret Bakanı V- Sağ.veSos. Y. BaıkaınıV. Güm. ve Tak- Baikanı Tamım Bakanı S. ÖZTÜRK H- ATABEYLİ i. TEKİN B. DAĞDAS Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakam En. ve Ta. Kay. Baikanı S. BİLGİÇ A. N. ERDEM M. TURGUT R. SEZGİN Açık bulunan Tiftik ve Yapağı Kurumu Genel Müdürlüğüne, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Planlama Müşaviri Üzeyir Eren'in atanması; Tarım Bakanlığının 9/9/1968 tarih ve S. (6763) sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28/9/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Bakanı 5. T. MÜFTÜOĞLU Dıgişleri Bakam V. F- SÜKAN Ticaret Baikanı A. TÜRKEL Ulaştırma Bakanı S. BİLGİÇ Turizm ve Tanıtma Bakanı N. KÜRSAD D evlet Bak anı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı H. DİNÇER Maliye Bakam V. S- ÖZTÜRK Deıvlet Bakanı H. ATABEYLİ Millî Sa- Bakam A. TOPALOĞLU Millî Eğit- Bakanı İ. ERTEM Sağ. vesos. Y-BakanıV. Güm. ve Tek. Bakanı H. ATABEYLİ i. TEKİN Çalışma Bakaını A. N. ERDEM Sanayi Bakanı M- TURGUT İmar ve İskân Bakanı H. MENTESEOĞLU C. SUNAY Deırlet Bakanı K. OCAK İçimleri Bakana F. SÜKAN Bayındırlık Bakanı O. ALP Tamun Bakanı B. DAĞDAS En. ve Ta. Kay- Bakanı R. SEZGİN Köy İşleri Bakanı T. TOKER Turizm Ye Tamıma Bakam N. KÜRSAD İmar ve İskân Bakanı 11. MENTESEOĞLU Köy İşleri Bakam T. TOKER Millî Savunma Bakanlığından: Sıra No /9/1968 tarih ve 6/10687 sayılı Kararnamenin ekidir LİSTE Adı ve soyadı Babasının adı Doğum yeri Keğam Şılımoğlu Anna Eva Şılımoğlu') (Keğan Şılımoğlu eşi) 3 İstil Leondopulo 4 Panayot Manoğ'u 5 Maryam Nuvart Manoğlu (Panayot Manoğlu eşi) 6 Süleyman Öztürker Karar Sayısı: 6/10733 Agop Istepan îstati Nikoli Ohannes İsmail Kmalıada istanbul Durlabaz Doğum tarihi / / Bakanlar Kurulunun 1 Temmuz 1968 tarih ve 6/10266 sayılı kararıyla katıldığımız «Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Protokol» un memleketimiz bakımından 31 Temmuz 1968 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığı'nm 3/9/1968 tarih ve BMKY/ sayılı yazısı üzerine 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci bendine göre, Bakanlar Kurulunca 25/9/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Balkanı S. I". MÜFTÜOĞLU Dışişleri Bakamı i. S. ÇAGLAYANGIL Tıoarut Bakanı A. TÜRKEL Devlet Bakam S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı H. DİNÇER Maliye Bakamı V. S. ÖZTÜRK Sa^. vesos. Y. Baik^nıV. II. ATABEYLİ Devlet Bakanı H. ATABEYLİ Millî Sa. Bakanı A. TOPALOGLU Millî Eğit- Bakam /. ERTEM Güm. ve Tek. Bakanı i. TEKİN C. SUNAY Devlet Bakam K. OCAK İçişleri Bakanı F. SÜKAN Bayın diride Bakamı O. ALP Tarım Bakanı B. DAĞDAS Karar Sayısı: Hv. K. K. Adlî Müşavir Yardımcısı (Diyarbakır) Hv. Askerî Hâkim Yb. İhsan Öcal (948-5) m, M. S. B. lığı Askerî Adalet Teftiş Kurul Bşk. lığı Müfettişliğine (Ankara); 1. Hv. K. K. lığı Askerî Mahkemesi As. Hâkimi (Eskişehir) Hv. As. Hâkim Bnb. Mesut Dilbaz (951-B-10) m, 3. Hv. K. K. lığı Adlî Müşavirliğine (Diyarbakır); M. S. B. lığı Askerî Adalet Teftiş Kurul Bşk. lığında Müfettiş (Ankara) Hv. Askerî Hâkim Bnb. Hilmi Kalyoncu (952-1) nun M. S. B. lığı Hukuk Müşavirliği Yardımcılığına (Ankara); 3. Hv. K. K. Askerî Mahkemesi Askerî Savcı Yardımcısı (Diyarbakır) Hv. Askerî Hâkim Ütğm. Önder Barlas (963-4) m M. S. B. lığı Kanunlar Dairesi Kanun Tetkik ve Rakanlıklararası Münasebetler Şubesi Tetkik Hâkimliğine (Ankara); atanmaları tensip edilmiştir. 2. Bu kararı Millî Savunma Bakanı yürütür. 4/10/1968 C- SUNAY Millî Savunma Bakanı A. TOPALOĞLU içişleri Bakanlığından: Karar Sayısı: istanbul Toplum Zabıtası 700 lira maaşlı Başkomiserlerinden Mustafa Tekeli'nin yine istanbul Toplum Zabıtası 800 lira maaşlı 2. Sınıf Emniyet Amirliğine almakta olduğu maaşla terfian tayini; Uygun görülmüştür. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. S. DEMlREL Karar Sayım: /10/1968 İçişleri Bakanı F. SÜKAN C. SUNAY 1 Kocaeli İli Karamürsel İlçesinin Merkez Bucağına bağlı De-

3 14 EKİM 1968 (Resmî Gazete)»B»! nizçalı Köyü, istanbul İli Yalova İlçesinin Kılmç Bucağına bağlanmıştır. 2 Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. Dışişleri Bakanlığından: 4/10/1968 içişleri Bakanı F. SÜKAN C. SUN AY Sahife: 3 Kançılarya Memurluğuna, Hüsnü Yorgancı Cenevre Başkonsolosluğu Kançılarya Memurluğuna; dereceleriyle tayin, nakil ve memur edilmişlerdir. 2. Bu Kararı Dışişleri Bakam yürütür. 4/10/1968 Dışişleri Bakanı 1. S. ÇAĞLAYANGİL O. SUNAY Karar Sayısı: New York Başkonsolosluğunu tedvire memur Elçi Semih Baran, Paris Başkonsolosluğunu tedvire memur Maslahatgüzar Berduk Olgaçay, Marsilya Başkonsolosluğunu tedvire memur Maslahatgüzar Sulhi Dişlioğlu merkeze; Merkezden Ortaelçi Sait Sahipoğlu New York Başkonsolosluğunu tedvire, Ortaelçi Reşat Temizer Paris Başkonsolosluğunu tedvire, Ortaelçi Celâdet Kıyasi Londra Başkonsolosluğunu tedvire; dereceleriyle tayin, nakil ve memur edilmişlerdir. 2 Bu kararı Dışişleri Bakam yürütür. Karar Sayısı: /9/1968 Dışişleri Bakanı 1. S. ÇAĞLAYANGİL C. SUN AY 1. Bağdad Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Mehmet Erbil, Berut Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Fuat Tanrısal, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimî Delegeliği Kançılarya Memuru Yakup Tevfik Sekizkök, Sofya Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Burhanettin Karadağ, Filibe Başkonsolosluğu Kançılarya Memuru Muzaffer Şen, Londra Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Mustafa Tezcan, Paris Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Yüksel Bolu, Rodos Başkonsolosluğu Kançılarya Memuru Sulhiye Ayberg, Şikago Başkonsolosluğu Kançılarya Memuru Hidayet Aksoley, Brüksel Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Yakup Alp, Berlin Başkonsolosluğu Kançılarya Memuru Hikmet Yavuzcan, Gümülcine Başkonsolosluğu Kançılarya Memuru Kâmil Ayhan, Nürnberg Konsolosluğu Kançılarya Memuru Sabri Gökalp, Bern Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Ergin Karasu merkeze; Londra Başkonsolosluğu Kançılarya Memuru Fikret Gürkan Londra Büyükelçiliği Kançılarya Memurluğuna, Ravalpindi Büyükelçiliği Kançılarya Memuru Servet İleri Atina Büyükelçiliği Kançılarya Memurluğuna; Merkezden Aydın Sefa Sezgin Ravalpindi Büyükelçiliği Kançılarya Memurluğuna, Noyan Erginay ve Ziya Tecimer Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimî Delegeliği Kançılarya Memurluklarına, Bülent Ertem Berut Büyükelçiliği Kançılarya Memurluğuna, Kemal Aydınay Filibe Başkonsolosluğu Kançılarya Memurluğuna, Burhanettin Çiçekçiler Paris Büyükelçiliği Kançılarya Memurluğuna, Abdullah Uygur Nürnberg Konsolosluğu Kançılarya Memurluğuna, Celâdet Conk Bern Büyükelçiliği Kançılarya Memurluğuna, Mehmet Karaşar Los Angeles Başkonsolosluğu Maliye Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 1250 lira kadro aylıklı Gelirler Genel Müdürlüğü Müşavirliğine 1100 lira kadro aylıklı 1 inci Sınıf Maliye Müfettişliğinde 950 lira maaş almakta bulunan Erdoğan Koçak'm 1250 lira maaşla terfian atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. Karar Sayısı: /10/1968 Maliye Bakanı C. BİLGEHAN O. SUNAY 1 Açık bulunan 1100 lira 'kadro aylıklı Gelirler Genel [Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, 950 lira kadro aylıklı Üçüncü Sınıf Hesap Uzmanlığında 800 lira maaş alan Turan Türkoğlu'nun, 4598 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince 1100 lira maaşla terfian tayini uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Maliye Bakanı yürütür. Ulaştırma Bakanlığından: Karar Sayım: /İ0/1968 Maliye Bakam C. BİLGEHAN C. SUNAY 1 Ulaştırma Bakanlığında boş bulunan 1500 lira maaşlı Liman ve Denizişleri Dairesi Başkanlığına, mezkûr. Daire Fen İşleri Müdürü Sa'bri Ceren'in atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 4/10/1968 Ulaştırma Bakanı S. BİLGİÇ C. SUNAY -9 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: «Sağırlar Okulları ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği» ııiıı 48 inci maddesinin değitirilmesi hakkında Yönetmelik Madde 1 4 Haziran 1968 günlü ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Sağırlar Okulları ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliği» nin 48 inci maddesi aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir: Madde 48. a) Sağırlar Okulları ilk kısımlarının teftişi 222 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılır. b) Orta kısımlarında çalışan öğretmenlerin sicil ve terfilerine esas teşkil edecek teftişler Bakanlığın, bu alanda yetişmiş müfettişleri tarafından yapılır. Teftiş sonuçlan yönetmeliğin sonunda örneği verilmiş raporu göre işlenir. Bakanlık Müfettişi gelmediği takdirde, öğretmenlerin terfilerine esas teşkil edecek raporlar müessesenin müdürü tarafından doldurulur. Madde 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.

4 Sahilfe: 4 (Resımî Gazete) 10 EKİM 1968 TEBLIĞ lık Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosundan: İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına İlişkin Tebliğ Sıra No: 1 6/10649 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar» m tatbik şekli hakkında,: ' I. İhracat GENEL DEYİMLER: kredisi; İhracat kredisi deyimi, gerek T. C. Merkez Bankası, gerekse bankanın kendi kaynaklarından karşılanan ucuz faiz' ve düşük reeskontlu ihracat finansmanlarından başka ihracatı geliştirmek maksadıyla kurulmuş ve kurulacak olan özel fonlardan ihracatı finanse etmek maksadiyle açılacak kredileri de kapsar. Bizatihi ihracata müteallik muameleler: Bizatihi ihracata müteallik muamelelerden müteşebbisin mal ihraç edebilmek için yaptığı işlem ve muamelelerin tamamı anlaşılır. İhraca müteveccih hazırlık safhası: Hazırlık safhası, imalâtçı-ihracatçıda, ihraç etmek maksadıyla yapılacak imalât için lüzumlu ham ve yardımcı maddenin temininden; ihracatçıda ise ihraç edeceği mamulün piyasadan, müstahsilden veya imalâtçıdan mübayaasmdan başlayıp fiilî ihracın yapıldığı ana kadar geçen süreyi ifade eder. İhraca müteveccih imalât safhası: Lüzumlu ham ve yardımcı maddeleri temin edümiş bulunan mamulün ihraç edilebilecek hale gelinceye kadar göreceği muameleler için geçecek süreyi kapsar. Serbest döviz: Amerika Birleşik Devletleri doları, diğer konvertibl paralar ve konvertibl APA dövizleri. Büro: 933 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kurulan Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu, H. VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI: Kararın birinci maddesinde, belgeli ve belgesiz olmak üzere iki türlü vergi, resim ve harç istisnası öngörülmüştür. A. BELGE ARANMAKSIZIN UYGULANACAK İSTİSNALAR: Kararın birinci maddesinin (a) bendindeki vergi, resim ve harç istisnası Büro'dan belge istenmeksizin uygulanacaktır. a. Açılacak ihracat kredileriyle ilgili olarak bankaların ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları bütün muameleler dolayısiyle, kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır. Kararın bu hükmüne istinaden bankalar ve sigorta şirketleri, ihracat kredileriyle ilgili olarak faiz, prim, komisyon v. s.. isimleri altında kendi lehlerine nakden veya hesaben alacakları paralar üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hesaplayıp müşterilerinden tahsil etmiyecekler ve bu nevi gelirlerini 6802 sayüı Gider Vergileri Kanununun 31 inci maddesinde tarif edilen Banka ce Sigorta Muameleleri Vergisinin matrahından düşeceklerdir. Bankaların, bu kararın 2 nci maddesi hükmüne istinaden selektif kredi fonundan alacakları ı% 3 ile T. C. Merkez Bankasının, ihracat kredilerinin reeskont muamelelerine ilişkin olarak kendi lehine alacağı paralar da bu istisnanın kapsaim içine girmektedir. Ayrıca ihracat kredisi deyimi, ihracatın geliştirilmesi maksadıyla kurulan ve kurulacak olan özel fonları da kapsadığından, bankaların bu fanlardan açacakları ihracat kredüeriyle ilgili olarak kendi lehlerine alacakları paraların da aynı istisna hükmüne tabi olduğu açıktır. Sigorta şirketlerinin bu nevi kredilere Uişkin yapmış oldukları muamelelerden elde ettikleri gelirlerin de bu istisnadan faydalanacağı tabiîdir. b. İhracat kredisi işlemleri ve bizatihi ihracata müteallik muameleler 11 Temmuz 1964 tarih ve 488 sayılı Kanundaki Damga Vergisi, 29 Mayıs 1923 tarih ve 1324 sayılı Kanundaki damga resmi ile başka kanunlarda yer alan diğer resim ve harçlardan istisna edilmiştir. İhracat kredisi işlemleri, ihracat kredisi açılması maksadıyla miistakrizle banka arasmda aktedilecek mukaveleden başlayıp, alınan kredinin bankaya tamamen geri ödenmesi suretiyle hesabm kapatılmasına kadar geçen süre içinde yapılacak bu kredi ile ilgili bütün muameleleri kapsar. Ayrıca, ihracatın geliştirilmesi maksadıyla kurulan ve kurulacak olan özel fonlarla Ugili olarak fonu veren kuruluşla banka veya Merkez Bankası arasındaki, Merkez Bankası ile banka veya başka bir aracı kuruluş arasındaki, aracı kuruluşla müstakriz arasındaki bu fon ve kredi ile ilgili her türlü işlem ve muameleler de vergi, resim ve harç istisnasından faydalanacak muamelelerdir. Bizatihi ihracata müteallik muamelelerden ne anlaşıldığı, yukarıda genel hatlarıyla belirtilmiştir. Herhangi bir mal ihraç edebilmek için yapılacak ilk muamele ihracat ruhsatnamesi almaktır. 9 Haziran 1936 tarih ve 3018 sayılı Kanuna göre, ihracat yapabilmek için almması mecburî olan ruhsatname aynı zamanda mala muzaf bir belgedir. Şu halde bizatihi ihracata müteallik muameleler deyimi, ihracat ruhsatnamesinin alınmasından başlıyarak, ihraç edilen mal bedelinin tahsil ediüp ihracat hesabının kapatılmasına kadar geçecek süre içindeki, ihraçla ilgili olarak yapılan bütün işlem ve muameleleri kapsar. Mal veya ham ve yardımcı madde ve ambalâj malzemesi temini veya ihraç maksadıyla yapılan imalât bizatihi ihracata müteallik muamelelerden değildir. Ancak kararın l/b maddesi hükmüne göre, sadece kat'i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhasındaki münhasıran kredi muameleleri, Büro'dan gerekli belge almması kaydıyla vergi, resim ve harç istisnasından faydalanırlar. Kararm bu maddesinde sözü edilen vergi, resim ve harç istisnasının, hangi kuruluş tarafından almırsa alınsın bütün vergi, resim ve harçları kapsadığı şüphesizdir. c. Kararm yürürlük maddesinin uygulanması bakımından bir muamelenin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanıp yararlanmadığını anlamak için vergiyi doğuran olayın tespiti icap etmektedir. Vergiyi doğuran olay, kararın yürürlüğe giriş tarihinden sonra vuku bulmuş ise, o olayla ilgili muamele sözü edilen istisnadan faydalanacaktır. Aksi halde, o muamelenin kararm bu hükmünden faydalanması imkânsızdır. Meselâ, ihracat kredisi ile ilgili bir ticarî senet, iskonto veya reeskont için kararm yürürlüğe girdiği tarihten sonra bankaya veya Merkez Bankasına ibraz edilse, senedin tabi bulunduğu damga vergisini doğuran olay senedin düzenlenmesi hadisesi olduğundan senet 16 Eylül 1968 tarihinden sonra düzenlenmiş ise damga vergisine tabi olmıyacak; kararın yürürlüğe girmesinden önce düzenlenmiş ise damga vergisine tabi tutulacaktır. Buna mukabil Banka ve Sigorta Muameleleri Vergiside vergiyi doğuran olay bankaların kendi lehlerine nakden veya hesaben para almaları (faizin tahakkuku) olduğundan, kredi ne zaman açılmış olursa olsun, faizin veya başka isim altmda alınan paranın tahakkuku kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra vuku bulmuş ise, bankanın kendi lehine nakden veya hesaben aldığı bu para vergiye tabi olmıyacaktır. B. BELGEYE İSTİNADEN UYGULANACAK İSTİSNALAR: Kararm birinci maddesinin (b) bendi hükmüne göre, (a) bendindeki istisna, Büro'dan belge alınması kaydıyla, 261 sayüı Kanuna istinaden çıkarılmış ve çıkarılacak kat'i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhalanndaki kredi muamelelerine de uygulanır. a. Belge île ilgili esaslar: Burada bahis konusu olan belge, sadece şahsa izafeten verilen, belge sahibinin aynı mahiyetteki bütün kredilerini istisnadan faydalandıracak genel mahiyette bir belge değildir. Verilecek belge, muayyen bir ihraç

5 11 EKİM 1968 (Resmî Gazete) SaMfe: 5 partisinin hazırlık ve imalât safhasını finanse etmek için açılacak, azami miktarı belirtilmiş belli bir kredinin istisnadan faydalandırılması gayesini güdecektir. Kararın bu hükmüne istinaden belge talep edilebilmesi için, imal ve ihraç edilecek mamulün 261 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış kat'i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer almış olması gerekmektedir. Bu listelerde yer almıyan bir mamulün ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki kredi muamelelerinin vergi, resim ve harç istisnasından faydalanması maksadıyla belge verilemez. Sözü edilen istisna sadece kredi muameleleri ile sınırlı olup, belge sahibi imalâtçının, belgede belirtilen imalâtına ilişkin mal veya ham ve yardımcı madde ve ambalaj malzemesi temini ile imalât akışı içindeki muameleleri bu istisnanın dışında kalır. b. Müracaat yeri ve zamanı: 261 sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış kat'i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerinin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından faydalanmasını istiyen imalâtçılar bu kredi üe ilgili ikraz anlaşmasının aktinden önce, Büro'ya bir dilekçe ile müracaat ederler. c. Dilekçede belirtilecek hususlar: Bu dilekçeye aşağıda gösterilen bilgi ve belgeler eklenir. 1. İmal ve ihraç edeceği mamulün (Mamullerin): Cinsi ve nev'i Gümrük tarife ve istatistik numarası Katî veya geçici vergi iadesi listelerindeki yeri Teknolojik özellikleri Birim sınaî maliyeti 1 Birim fabrika satış fiyatı Birim FOB ihraç fiyatı (Fiili - muhtemel) ı Birim mamul içindeki ithal ve yerli madde oranı (Miktar ve değer itibariyle) 2. İşletmenin: Yıllık müseccel kapasitesi Son üç yılın fiilî kapasitesi 1 Son üç yılın vergi dairesinden tasdikli bilânçosu ve kâr - zarar tablosu Varsa son üç yılda gerçekleştirilen ihracat rakamları (İhracatın hangi bankalar aracılığıyla yapıldığı ve bankaların ihracatla ilgili hesap numaraları) 3. İhracın hangi memleket veya memleketlere (Miktar ve muhtemel tutarlariyle) yapılacağı 4. İhraca müteveccih hazırlık ve imalât safhasının süresi 5. İhracatın en geç hangi tarihte realize edilebileceği 6. İhracat partisiyle ilgili olarak istenen kredinin miktarı 7. Kredinin hangi banka veya bankalardan, ne miktarlarda temin edilebileceği 8. İhracatın gerçekleşebileceğini gösterecek belgeler (Açılmışsa akreditif numarası, varsa mukavele, yazışma, mümessillik, acentelik, distrübütörlük anlaşması fotokopüeri, yapılan temaslar ve pazar araştırması haklımda bilgi v. s. gibi) 9. Talep edilen kredinin ihracata müteallik faaliyetlerde kullanılacağına ve ihracatın verilecek belgede gösterilen şartlara uygun olarak gerçekleştirileceğine, aksi halde faiz farkıyla istisna edilen vergi, resim ve harçların,, hiçbir koğuşturmaya lüzum kalmaksızın krediyi açan bankaya ödeneceğine dair taahhütname. III. SELEKTlF KREDİ UYGULAMASI: Kararın 2 nci maddesi hükmüne göre, belgeli ve belgesiz olmak üzere, iki şekilde selektif kredi uygulaması yapılacaktır. Ancak selektif kredinin her iki uygulamasında da ihracatın serbest döviz karşılığında yapılması şarttır. Serbest döviz karşılığında yapılmıyaeak ihracatın finansmanında selektif kredi uygulaması öngörülmemiştir. Selektif kredi uygulamasına gidilebilmesi için kredinin Merkez Bankası kaynaklarından karşılanması şart değildir; kredinin, bankanın kendi kaynaklarından karşılanması halinde de selektif kredi uygulamasına gidilebilir, A. BELGESİZ SELEKTlF KREDİ UYGULAMASI: Serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilerde uygulanacak olan faiz yüzdesinin üçü Merkez Bankası nezdindeki selektif kredi fonundan karşılanır, mütebakisi müstakrizden alınır. Bilindiği gibi bu Kararnamenifl yürürlüğe girmesinden önce Merkez Bankası veya Bankanın kendi kaynaklarından karşılanan ihracat finansmanlarına % 9 faiz haddi uygulanıyor ve faizin tamamı rnüstakrizden almıyordu. Kararın bu hükmü, serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için açılacak ihracat kredilerinde, müstakriz üzerindeki faiz yükünün % 3 ünü onun üzerinden kaldırmak maksadına matuftur. İhracatçı müstakriz üzerinden kaldırılan % 3 faiz yükünün bankaları ve Merkez Bankasını etkilememesi için bu farkın selektif kredi fonundan karşılanması öngörülmüştür. İhracatın finansmanı maksadıyla açılacak bu tip kredilerde selektivitenin uygulanması için Büro'dan bir belge aranmıyacaktır. B. BELGELİ SELEKTlF KREDİ UYGULAMASI: Kararın ikinci maddesinin (b) bendi hükmüne göre, selektif kredi uygulaması, Büro'dan belge alınması kaydıyla, 261 sayılı kanuna istinaden çıkarılmış ve çıkarılacak kati ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhasındaki kredi muamelelerinde de yapılır. a. Belge ile ilgili esaslar: Burada bahis konusu olan belge, aynen ihracat kredisinde vergi, resim ve harç istisnasının uygulanması maksadıyla verilen belgede olduğu gibi, sadece şajısa ilişkin, belge sahibinin aynı mahiyetteki bütün kredilerini selektif kredi uygulamasından faydalandıracak, genel mahiyette bir belge değildir. Verilecek belge, muayyen bir ihraç partisinin hazırlık ve imalât safhasını finanse etmek için açılacak, azami miktarı belirtilmiş belli bir kredinin selektif kredi uygulamasından faydalanması imkânını sağlamak gayesini güdecektir. Bu belgenin talep edilebilmesi için, imal ve ihraç edüecek mamulün 261 saydı kanuna istinaden çıkarılmış katî ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alması yanında, ihracatın serbest döviz karşılığında yapılacağının öngörülmesi şarttır. Katî ve geçici vergi iadesi listelerinde yer almıyan veya serbest dövizle ihracı tasarlanmıyan bir mamulün ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhasını finanse etmek gayesiyle açılacak kredilerin selektif kredi uygulamasından faydalanması maksadıyla belge verilemez. b. Müracaat yeri ve zamanı: Selektif kredi uygulamasından faydalanmak maksadıyla alınması gerekli belge için, bu kredi ile ilgili ikraz anlaşmasının aktinden öne», Büro'ya bir dilekçe ile müracaat edilir. Bu dilekçeye, tebliğin (Belgeye istinaden uygulanacak istisnalar) 'bölümünde belirtilen bilgi ve belgeler aynen eklenecek; 9 No. lu paragrafta açıklanan taahhütnamede (İhracatın serbest döviz karşüığında yapılacağı) ibaresi de yer alacaktır. C. YURT İÇİNDE SERBEST DÖVİZLE SATIŞ: Selektif kredi uygulamasında sözü edilen malların yurt içinde serbest dövizle satışı da ihracat sayılır. Burada münhasıran serbest dövizle satış bahis konusudur. Serbest döviz veya serbest dövizi natık çek bozdurulmak suretiyle elde edilen Türk parasıyla yapılacak satış, serbest dövizle satış tabiri şümulüne girmez. D. ÖZEL FONLAR: Kararın ikinci maddesinin (d) bendi hükmüne göre, ihracatı geliştirmek maksadıyla kurulmuş bulunan mevcut özel fonlardan açılacak kredilerde selektif kredi uygulaması yapılamıyacaktır. İhracatı geliştirmek maksadıyla kurulmuş bulunan halen mevcut özel fonlar şunlardır. Turfanda meyva ve yaş sebze ihracat ikraz fonu. < Sınaî mamuller ihracat işletme sermayesi fonu. İhracatı geliştirme ve teşvik fonları (933 saplı kanuna istinaden kurulan) E. Selektif kredi uygulaması, Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ikraz anlaşmalarına istinaden açılacak kredilerde yapılır. Ancak 16 Eylül 1968 tarihinden evvel yapılan ikraz anlaşmalarının bu tarihten sonraki devresi de selektif kredi uygulamasından

6 Salıiıfe: 6 (Resini Gazete) 14 EKİM 1968 yararlanır. Bu durumda, fondan karşılanan % 3 farkın hiç bir koğuştu rinaya lüzum kalmaksızın ödenecek, talikî şarta bağlı bir borç olarak kabul edildiğine dair müstakrizden bir taahhütname alınması veya bu hususu teyiden bir ek mukavele yapılması gerekecektir. IV. VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI VE. SELEK- TÎF KREDİ UYGULAMASINDA GENEL ESASLAR: Kararın üçüncü maddesi hükmüne göre, selektif kredi fonundan ve vergi, resim ve harç istisnasından faydalanan imalâtçı ve ihracatçılar aldıkları bu kredileri ihracata müteallik faaliyetlerinde kullanmadıkları veya ihracatı ikraz anlaşmasına veya belgeye uygun şekilde gerçekleştirmedikleri takdirde normal ticarî kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar tutarı ile kendisinden daha önce tahsil edilmiş bulunan düşük faiz, komisyon ve sair masraflar arasındaki fark, müstakriz tarafından krediyi açan bankaya ödenir. Ayrıca normal ticarî faiz, komisyon ve sair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile kredi muamelelerine müteferri, tahsil edilmemiş bulunan diğer vergi, resim ve harçlar ilgiliden usulü dairesinde tah3il edilir. Banka selektif kredi fonundan karşılanan faiz farkını aynı fona iade eder. Bu hükmün, söz konusu Kararname ile getirilen teşvik tedbirlerini aksatmadan uygulanabilmesi için Müstakriz - Banka ve Banka - Merkez Bankası arasındaki ilişküerde aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunlu olacaktır. A. MÜSTAKRİZ - BANKA ARASINDAKİ İLİŞKİLER: Bu kararın getirdiği imkânlardan faydalanacak ihracat kredileriyle ilgili olarak yapılacak ikraz anlaşmalarında, gerek selektif kredi fonundan karşılanacak % 3 farkın, gerek normal ticarî kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar ile uygulanmış bulunan düşük faiz, komisyon ve sair masraflar arasındaki farkın ve gerekse normal ticarî faiz, komisyon ve sair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak vergi, resim ve harçların talikî şarta bağlı müstakriz borcu olduğu belirtilecek ve ihracatın gerçekleşmemesi halinde (belge bahis konusu ise belgede gösterilen şartlarla) müstakriz tarafından, hiç bir koğuşturmaya lüzum kalmaksızın ödeneceği taahhüdünü ifade eden bir ibare yer alacaktır. Krediyi açan banka ikraz anlaşmasında yer alacak bu taahhüt dışında, normal ticarî faizle müstakrizden alınacak diişük faiz arasındaki fark ve vergi, resim ve harç miktarı ile ilgili olarak başkaca hiç bir teminat istemiyecek veya bu maksada matuf olarak krediyi açma konusunda müstakrize herhangi bir güçlük çıkarmıyacaktır. Banka ihracatın yapılıp yapılmadığını takip edecek, ihracatın yapılmaması halinde ikraz anlaşmasındaki taahhüt maddesini uygulayacak; ihracata gerçekleşmesi halinde ise, talikî şart tahakkuk etmemiş olduğundan müstakriz bu borcundan kurtulacaktır. Talikî şartın tahakkuku halinde banka, Selektif Kredi Fonundan karşılanan miktar, normal ticarî kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar ile krediye uygulanmış bulunan düşük faiz, komisyon ve sair masraflar arasındaki fark ve normal ticarî faiz, komisyon ve sair masraflar toplamı üzerinden hesaplanacak vergi, resim ve harç tutarları üzerinden müstakrizi borçlandırır. Banka, hesaplarını muamelenin yukarda açıklanan işleyiş şekline uygun olarak düzenleyecektir. İhracatın gerçekleşmemesi halinde banka, normal ticarî kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile istisnadan faydalandırılmak suretiyle tahsil edilmemiş bulunan diğer vergi, resim ve harçların Hazine'ye intikalini, herbirinin kendi tarh, tahakkuk ve tahsili usulleri içinde sağlar. B. Bfmka - Merkez Bankası arasındaki ilişkiler: İkraz anlaşmasındaki talikî şartm tahakkuku halinde müstakrizi borçlandıran banka, bahis konusu kredinin Merkez Bankası kaynaklarından karşılanmış olması halinde, normal ticarî senetlere uygulanan reeskontla bahis konusu ihracat kredisine uygulanmış bulunan düşük reeskonttan mütevellit fark üe normal ticarî reeskont üzerinden hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi toplamı üzerinden T. C. Merkez Bankasına, selektif kredi fonundan karşılanmış bulunan miktar için de aynı fona borçlanır ve durumu derhal bir dekontla Merkez Bankasına bildirir. Selektif kredi fonuna başvuran bankalar, faizin müstakrizden % 3 eksik olarak alınmakta olduğunun, kredinin ihracata müteallik faali- yetlerde kullanıldığının veya ihracatın ikraz anlaşmasına ve belgeye uygun şekilde gerçekleştirildiğinin tevsiki babında Merkez Bankasınca istenen belgeleri vermek zorunluğundadırlar. V. İMALÂTÇI İHRACATÇILARA PROJE BAZINDA DÖVİZ TAHSİSİ: Karar m 4 üncü maddesi mamullerini ihraç eden veya edecek olan veya, yurt içinde yabancılara serbest döviz karşılığında satan veya satacak olan imalâtçılara, bu mamullerin imalinde kullanacakları ham ve yardımcı maddelerle bunların ihracında kullanacakları ambalaj malzemelerinin ithali için, imalâtçı tarafından hazırlanan projenin Büro tarafından uygun görülmesi şartıyla, transfer önceliğini haiz döviz tahsisi imkânını getirmektedir. A. GENEL ESASLAR: a. Kararname ile 1968 yılı İkinci Altı Aylık Tahsisli İthal Malları Listesine eklenen, (Muhtelif) gümrük tarife ve İstatistik numaralı (İhracatı Geliştirme Kotası), Büro'dan alınacak belgeye istinaden kullanılır. Kota, karakter itibariyle (Sanayici Kotası) mahiyetindedir. b. Bu kotadan sadece belirli bir ihraç partisinin imalî için ithali lüzumlu hanı ve yardımcı madde ile bizzat ihraçta kullanılacak ambalaj malzemesi için, bunlarm birim ihraç mamulü içindeki oranı gözönünde tutulmak suretiyle, ancak lüzumlu miktarda mal ve malzeme ithalini temin edecek kadar döviz tahsis edilir. Bu maksatla tahsis edilecek döviz miktarının, uygun görülen ihracat tutarının en fazla % 50 si olabileceği Kararnamede belirtilmiştir. % 50 nispeti, tahsis edilecek döviz miktarının tavanını göstermektedir. Tahsis edilecek döviz % 50 nin altında olabileceği gibi ihraç edilecek mamul için ithali lüzumlu bir madde ve malzeme bahis konusu değil ise, bu mamulün imalâtçısına söz konusu ihracat partisiyle ilgili olarak bu kotadan döviz tahsis edilmiyecektir. c. Kararm bu maddesinin başka kotalardan veya liberasyon listesinden yapılmış bulunan veya yapılacak olan tahsislerle hiçbir ilgisi yoktur. Başka kotalardan veya liberasyon listesinden tahsis edilecek olan veya tahsis edilmiş bulunan dövizlere, kararın bu hükmüne istinaden transfer önceliği tanınması mümkün değildir. d. İhracatı Geliştirme Kotası, münhasıran imalâtçı - ihracatçıların ihraç konusu mamullerinin imalinde kullanacakları ham ve yardımcı maddelerle, ihracında kullanacakları ambalaj malzemelerinin ithali maksadıyla kullanılabilir. Bu kotadan yatırım malı ithal edilemez. e. Malın, ithali yasaklanmış mal olmaması şartıyla, liberasyon veya tahsisli ithal mallan listelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın bu kotadan döviz tahsis edilebilir. f. İhracatı Geliştirme Kotasının işleyişi ile ilgili olarak, Kararname ile getirilmiş bulunan özel hükümler öncelikle nazan itibara alınır; ancak özel hükümlerin kapsamadığı konularda Dış Ticaret rejimimizdeki genel hükümler uygulanır. g. Bu kotadan tahsis edilecek dövizin Türk lirası karşılığının % 10 u T. C. Merkez Bankasına yatırılır ve başkaca herhangi bir teminat istenmez. Ancak Merkez Bankasına yatırılan bu % 10 teminat ihracatın gerçekleştirilmesi gayesine matuftur. Bu sebeple teminat, ihracatın gerçekleşmesi halinde iade edilir. İhracat projesinin gerçekleşmesinden, ihracatın Büro'ca verilecek belgede gösterilen şartlara uygun olarak yapılması anlaşılır. Ancak ihracat, değer olarak, belgede gösterilene nazaran ençok % 5 e kadar eksik realize edilmiş ise ihracat projesi gerçekleşmiş sayılır. Belgede birden fazla mamul ihracı öngörülmüş ise gerçekleşen yefkûn ihracat tutarı % 5 in altında bir düşüklük göstermemek şartıyla, bu mamullerin herhangi birinden değer itibariyle % 20 ye kadar noksan ihracat yapılması halinde de ihracat projesi gerçekleşmiş sayılır. h. Teminatm iadesi ile ilgili anlaşmazlıklar Büro'ca çözülür. B. MÜRACAAT YERİ VE ZAMANI: İhraç ettikleri veya edecekleri veya yurt içinde serbest döviz karşılığında sattıklan veya satacaklan mamullerinin imalinde kullanacakları ham ve yardımcı maddelerle bunların ihracında kullanacakları ambalaj malzemelerinin ithali için İhracatı Geliştirme Kotasından döviz tahsisi istiyen imalâtçılar bir dilekçe ve -bir proje ile Büro'ya müracaat ederler.

7 11 EKİM 1968 (Resmî Gazelle) Salıife: 7 yer al- Dilekçe ve projede aşağıda gösterilen 'bilgi ve belgelerin ması gerekmektedir. 1. İmal ve ihraç edilecek mamulün (Mamullerin): Cinsi ve nev'i Gümrük tarife ve istatistik numarası Teknolojik özellikleri Birim sınaî maliyeti Birim fabrika satış fiyatı Birim FOB ihraç fiyatı (Fiili - muhtemel) Birim mamul içindeki toplam ithal ve yerli (Miktar ve değer itibariyle) madde oranı 2. İşletmenin: Yıllık müseccel kapasitesi Son üç yılın fiilî kapasitesi Son üç yılın Vergi Dairesinden tasdikli bilançosu ve kâr - zarar tablosu Varsa son üç yılda gerçekleştirilen ihracat rakamları (İhracatın hangi bankalar aracılığıyla yapıldığı ve bankaların ihracatla ilgili hesap numaraları) 3. İhracatın hangi memleket veya memleketlere (Miktar ve muhtemel tutarlarıyla) yapılacağı 4. İhracatın gerçekleşebileceğini gösterecek belgeler (Açılmışsa akreditif numarası, varsa mukavele, yazışma, mümessillik, acentalık, distribütörlük anlaşması fotokopisi, yapılan temaslar ve pazar araştırması hakkında bilgi v. s. gibi) 5. İhraçla İlgili İmalât Partisinin: İmalât programı (süre, miktar, ham ve yardımcı madde ile ambalaj malzemesini ve diğer masraf unsurlarını miktar ve değer itibariyle detaylı olarak belirtilmek suretiyle) (ham ve yardımcı madde ile ambalaj malzemesinden her birinin yerli veya ithal malı olduğu belirtilir. ) 6. İthali için döviz talep edilen ham ve yardımcı maddelerle ambalaj malzemesinin: Cinsi ve nev'i Gümrük tarife ve istatistik numarası Teknolojik özellikleri Kota veya liberasyon listesindeki yeri Miktar ve birimi İthal edileceği memleket FOB, CİF ve CF ithal fiyatı Proforma fatura sureti İhraç edilecek birim mamul içindeki oranı (Miktar ve değer itibariyle) 7. Talep edilen döviz tutarı: 8. İhracatın en geç hangi tarihte realize edilebileceği (Ayrıca imalât için lüzumlu maddelerin gümrükten çekilmesinden itibaren, ihracatın ne kadar süre içinde gerçekleştirilebileceği de belirtilir. ) 9. Hem «İhraç veya yurt içinde dövizle satış mevzuu mamuller için lüzumlu ham ve yardımcı maddelerle ambalaj malzemelerine döviz tahsisi esaslarına dair Yönetmelik», hem de 6/10649 sayılı Kararname hükümlerinden faydalanmak suretiyle, dilekçeye ekli projede belirtilen imalât partisi için mükerrer döviz almıyacağmı, tahsisi veya ithal ettiği malı bir başkasına devir ve temlik etmeyip tamamını ihraç konusu mamulün imalinde kullanacağını, ihracatı verilecek belgede gösterilen şartlara uygun olarak gerçekleştireceğini ifade eden bir taahhütname. ILANLAR Andırın Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Türkoğlu İlçesi Çullu Köyü 7 hanede Mustafa kızı Selver Koşum tarafından aynı hanede kayıtlı Ahmet oğlu 1338 doğumlu Mehmet Koşum aleyhine açılan boşanma davasının duruşması sırasında davalıya yapılan ilânen tebliğata rağmen duruşmaya gelmediğinden gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir. Duruşmanın talik edildiği 13/11/1968 günü saat 9 da Andırın Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmanız veya sizi temsil edecek bir vekil göndermeniz, aksi halde davanın gıyabınıza düşeceği ihtariyle gıyap kararı ilânen tebliğ olunur. Eğridir Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 9195 Aksu Bucağı Pazarcık Mahallesinden Mustafa Karaduman tarafından Yüksel Karaduman ve arkadaşları aleyhine açılan ana adı ve yaş tashihi davasının yapılan duruşmasında: Davalı Yüksel Karaduman'ın adresinde tebliğat yapılamadığından gıyap kararınında ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla dosya numarası Eğridir Asliye Hukuk Mahkemesinin 1968/14 olduğu ve duruşmasınmda 12/11/1968 gününe muallâk bulunduğu işbu ilânın gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. Sürmene Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 9193 Davacı Fevziye Engin ve Aynur Çepni vekili Nafiz Kulaç tarafından davalılar Dursun Küçük ve arkadaşları aleyhine açmış olduğu taksim davasının yapılan duruşması sırasmda: Davalı llnur Engin velisi annesi Yurdagül Engin'in adresi meçhul bulunduğundan gıyap yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğat yapılmasına karar verildiğinden karar gereğince adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 19/11/1968 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur Ankara Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No: 968/408 K. No: 968/991 Tehdit ve izrar suçundan sanık ve mahkememizin 22/7/1968 tarihli ilâmı ile T. C. K. nunun 191/1, 647 S. K. 4/1, 516, 5435 S. K. 2, C. K. 522/1 maddeleri gereğince 163 lira 30 kuruş ağır para cezası ile hükümlü İsmail oğlu 1944 doğumlu Mustafa Selvi hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen maznuna hükmün ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. ' 9190 Yumurtalık Tereke Hâkimliğinden: 1967/5 Nüfus sicilinde Adana İli - Yumurtalık İlçesi Yeni Köy hane 6, cilt 1, sahife 38 de kayıtlı iken 26/5/1967 tarihinde ölen Mehmet oğlu 1311 doğumlu Nasıf Toramın'ın terekesinin tespiti mirasçıları tarafından istenilmiş olmakla: Müteveffanın alacaklıları ile borçlularının, alacak ve borçlarını bu ilânın düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde Tereke Hâkimliğimizin 1967/5 esas sayılı dosyasına yazdırmaları lüzumu M. K. nun 561 inci maddesi gereğince ilân olunur /4 Nüfus sicilinde Adana İli - Yumurtalık İlçesi Ayas Mahallesi hane 34, sahife 19 da kayıtlı iken 2/4/1967 de ölen Mustafa oğlu 1320 doğumlu Ahmet Yünte'nin terekesinin tespiti mirasçıları tarafından istenmiş olmakla Müteveffanın alacaklıları ile borçlularının, alacak ve borçlarını bu ilânın düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içinde Tereke Hâkimliğimizin 1967/4 esas sayılı dosyasına yazdırmalan lüzumu M. K. nun 561 inci maddesi gereğince ilân olunur, 9185

8 SaMe: 8 (Resmî Gazete) 14 EKİM 1968 Adana 4. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 967/1001 I Davacı Nazire Bulut ve arkadaşları vekili Avukat Ege Bagatur ta- \ rafından davalı İhsan Açıkgöz aleyhine açılan maddî ve manevî tazmi- nat davasının yapılan açık duruşması sırasında: Verilen ara karan gereğince davalıya ilânen davetiyenin tebliğ edilmiş olduğundan gıyap kararının da ilânen yapılmasına karar verilmiştir. Davalı İhsan Açıkgöz'ün duruşmanın bırakıldığı 31/10/1968 günü saat 9, 00 da mahkemede hazır bulunması veya temsilen bir avukat göndermesi lüzumuna aksi takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağından işbu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Altındağ Birinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: E. No: 966/555 K. No: 968/200 C. Savcı No: 966/2877 Davacı: K. H. Sanık: Mustafa Tuna, Mehmet oğlu Hanım'dan olma 1939 doğumlu, Delice Kazası Çatallı Köyü nüfusuna kayıtlı olup aynı köyde ikamet eder. Suç: İnancı kötüye kullanmak. Suç tarihi: Mayıs 1966 Sanığın müsnet inancı kötüye kullanmak suçu sabit olduğundan hareketine uyan T. C. K. nun 508 ve 5435 sayılı Kanunun hükümleri gereğince iki ay hapis ve 250 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine aynı Kanunun 522/1 maddesi gereğince üçte ikisi indirilerek 20 gün hapis ve 83 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine suç tarihine verilen cezanm miktarına nazaran 780 sayılı Af Kanunu şümulüne girdiğinden Af Kanununun 9/4. maddesi gereğince verilen cezaların af sebebiyle kaldırılmasına dair verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete üe ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebliğatm yapılmış sayılmasına ve ilânın mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi E. No: 967/243 K. No: 967/582 C. Savcı No: 967/1057 Davacı: K. H. Sanık: Ömer Açıkgöz Ahmet oğlu Ümmügülsüm'den doğma 3/2/1953 doğumlu Yozgat İli Topçu Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da Gülseren Tarla içi 308 de mukim. Suç: Geceleyin bina dahilinde hırsızlık. Suç tarihi: 15-16/Nisan/1967 Geceleyin bina dahilinde hırsızlık suçundan sanık Ömer Açıkgöz'- ün bu suçu' sabit olduğundan hareketine uyan T. C. K. nun 492/1, 522/1, 54/3 üncü maddeleri gereğince neticeten dört ay müddetle hapsine dair verilen karar kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince kararın ilânın yapıl, dığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılmasına ve ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi E. No: 966/364 K. No: 967/222 C. Savcı No: 966/1934 Davacı: K. H. Sanık: Ethem Uza, Rıdvan oğlu Emine'den doğma 1940 doğumlu Vize İlçesi Hasboğa Köyü 28 hanede nüfusa kayıtlı olup Sincan İstasyonu Mahallesi 35 numarada mukim. Suç: İçmek için esrar bulundurmak. Suç tarihi: 20/7/1966 İçmek için esrar bulundurmak suçundan sanık Ethem Uza'nm bu suçu sabit olduğundan hareketine uyan T. C. K. nun 404/2 inci maddesi gereğince üç sene hapis 100 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine aynı kanunun 59 uncu maddesi gereğince cezalarmın altıda biri indirilerek iki sene altı ay hapis 83 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine mevkuf kaldığı günlerin cezalarından icraî mahsubuna dair verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânın tebliğine ve aynı Kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren İŞ gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi Esas No: 966/603 Karar No: 967/479 C. Savcı No: 966/3127 Davacı: K. H. Sanık: Alaattin Korkmaz - Ali oğlu Cemile'den doğma 13/5/1951 doğumlu Altındağ Yenidoğan Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da Topraklık Kıbrıs Caddesi Dilekler Mah. 78/B de mukim. Suç: 6136 sayılı Kanuna muhalefet. Suç tarihi: Ağustos sayılı Kanuna muhalefetten sanık Alaattin Korkmaz'm suçu sabit olduğundan hareketine uyan 6136 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince altı ay hapis ve 200 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine, yaşı sebebiyle T. C. K. nun 55/3 üncü maddesi gereğince üçte biri indirilerek dört ay hapis, 166 lira 60 kuruş ağır para cezasına mahkûmiyetine, 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddesi gereğince dört ay hapis cezasının beher günlüğü on lira hesabı ile 1200 lira ağır para cezasına çevrilmesine verilen cezalar birleştirildikte neticeten 1366 lira 60 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine bu meblağın 20 ayda 20 müsavi taksitte ödettirilmesine dair verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebliğatın yapılmış sayılmasına ve tebligatı havi kararın mahkeme divanhanesine asılmasına karar ve. rildi Esas No : 966/304 Karar No : 967/380 C. Savcı No: 966/1631 Davacı: K. H. Sanık : Muhittin Aktaş - Ahmet oğlu Fatma'dan doğma 1930 doğumlu Bünyan Hazarşah Köyü hane 22 de nüfusa kayıtlı olup Küçükesat Ballıbaba Sokak 100/1 de mukim Suç : Tedbirsizlik, dikkatsizlik neticesi yaralamağa sebebiyet Suç tarihi: 14/6/1966 Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesi yaralamağa sebebiyet vermekten sanık Muhittin Aktaş'ın hareketine uyan T. C. K. nun 459/2, 5435, 501 sayılı kanunlar maddeleri gereğince bir ay 15 gün hapis, 250 lira ağır para cezası ile mahkûmiyetine ve 6085 sayılı Trafik Kanununun 60/E bendi gereğince bir ay 15 gün ehliyetinin alınmasına dair karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılmış sayılmasına ve ilânın mahkeme divanhanesine asılmasına karar verildi. Ankara Beşinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : /300 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Süleyman Çolak ve Arslan Çolak aleyhine açılan tazminat davasında: Davalı Arslan Çolak'm, Ankara Karayolları 4. Bölge Kontrol Mühendisi olduğu bildirilmiş ve çıkarılan davetiye, yaptırılan zabıta tahkikatı neticesinde mumaileyhin adresinin meçhul olup, bulunamadığı anlaşılmakla adı geçene ilânen tebligatın yapılmasına karar verilmiştir. Adı geçen, 21/11/1968 Perşembe saat 10,20 deki duruşmada hazır bulunması veya vekil göndermesi, aksi halde hakkında gıyap kararmm ilânen çıkarılmasına karar verileceği dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur DÜZELTME Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından başlığı altında 1/10/1968 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan sayılı ilân 15 inci sahife dördüncü satırda 217 Maden Kanunu olarak yazılmıştır. 271 sayılı Kanun olarak Düzeltilir,

9 11 EKİM 1968 (Resımî Gazete) Sahife: 9 Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usulü ile izmir Karabelen Karargâh Binası Inş. işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,60 lira olup, Geçici teminatı , liradır. İhalesi 28/10/1968 Pazartesi günü saat da Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde, görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/10/1968 günü saat ye kadar Ankara'da Hv. K. Inş. D. Bşk. Lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır / 4-2 Kapalı zarf usulü ile Ank. Ahlathbel OJT Eti, binası inş. işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli ,12 lira olup, Geçici teminatı ,_ liradır. İhalesi 28/10/1968 Pazartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabüinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 23/10/1968 günü saat ye kadar Ankarada Nato Enf. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. Ankara Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından : 9079 / 4-2 Jandarma Muhafız Birliği ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatı yazılı 9 kalem kışlık sebze ve meyvamn kapalı zarfla ihalesi hizasında gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Ankara ve istanbul J. Sat. Al. Komisyonlarında görülebilir. Maddelerin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi sebzeler ve meyvalar ayrı ayrı şahıslara ihale edilebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. Miktarı M. bedeli G. teminatı İHALENİN CİNSİ Kg. Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati Ispanak Lahana Pırasa Karnabahar Havuç Portakal Elma Mandalina Limon (Adet) /10/ , Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 9076 / Ünitelerimizde bulunan araçların ihtiyacı için 56 adet muhtelif tonajda hidrolik kriko 2490 sayılı Kanunim 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2. Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı 1357,50 liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabma veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır. 3. Eksiltmesi 31/10/1968 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden temin edilebilir. 5. Eksiltmeye girebilmek için 1968 yılı Ticaret ve Sanayi Odası'Belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 91S9 / 4-1 Sümerbank Ordu Soya Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: 1 Müessesemizde bulunan; bir adet diş çekme (Vida) makinesi, bir adet Gronos kantarı, bir adet kuleli vinç 24/10/1968 Perşembe günü saat te açık artırma sureti ile isteklisine satılacaktır. 2 Arzu edenler lüzumlu bilgileri Müessesemizden, Kayseri'deki Sümerbank Pamuklu Sanayii Müessesesinden, İzmir'deki Basma Sanayü Müessesesi üe istanbul'daki Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden temin edebilirler. 3 Müessesemiz saüşı yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir / 2-1 PTT Genel Müdürlüğünden : Branda bezli 400 adet atlı ve yaya dağıtıcı çantası ile 400 adet meşin yaya dağıtıcı çantası depo teslimi olarak satın alınacaktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da Sirkeci Büyük Postane Karşısı Valde Han Kat 5 teki PTT Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden TL. 55, mukabili temin edilebilir. Teklifler en geç 4/11/1968 günü saat a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. i/2-1 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 2 ADET BEDFORD MARKA KAMYONUN ŞASESİ ÜZERİNE FRİGORİFİK KASA TEKLİF ALMA USULÜYLE YAPTIRILACAKTIR 1 2 adet Bedford marka kamyonun şasesi üzerine Frigorifik kasa teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 2 Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdürlüğünden alınır veya görülebilir. 3 İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 28/10/1968 Pazartesi günü saat e kadar Ekonomi İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 5 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. iller Bankasından : SOĞUK HAVA TESİSİ YAPTERILAÇAKTIR 9233/3-1 Kasabanın adı : Muğla, İli: Muğla, Keşif bedeli TL.: , Geçici teminatı TL.: ,, Malî yeterlik TL.: , İhale evrakı satış bedeli TL.: 100, 1. Yukarıda adı yazılı soğuk hava tesisi yapımı işi kapalı zarf usulü ve birim fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 2. Teklif zarfları 4/11/1968 günü saat de Ankara'da İller Bankası Satmslma Komisyonunda açılacaktır. Teklif mektuplarının 4/11/1968 günü saat ye kadar Bankaya teslimi gerekmektedir. 3. Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak için 25/10/1968 günü saat ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve düekçelerine yüklenici karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini, örneğine göre teknik personel beyannamesini, taahhütleri altmda bulunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutarı yukarıda yazılı malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır /1-1

10 Saihife: 10 (Resmî Gazete) 11 EKİM 1968 Tarım Bakanlığı Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden : sayılı kanun gereğince 23/9/196S tarihinde kapalı zarf ile eksiltmeye çıkarılmış olan makinalardan aşağıda adları yazılı üç kalem makinanın, talip çıkmaması ve teklif edilen fiyatların lâyık had görülmemesi sebebiyle ihaleleri yapılamamış olduğundan bahis konusu makinalar aynı kanunun (40) maddesi uyarınca ikinci defa kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Beherinin Miktarı M. bedeli B. tutarı M. teminat Makinanın adı, evsafı Adet Lira Lira Lira 23/10/1968 Çarşamba günü saat 10 da Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartnameler Daimî Encümende görülebilir. İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu, 1968 yılma ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işleri yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamına müracaatla bu işler için alacakları fennî yeterlik belgesi ile Encümene müracaatları gerekir. Çekiçli değirmen Kuluçka makinası Portatif sağım makinası , , , 8892 / ,50 2 Satın alınacak makinalara ait özel ve genel şartnameler her gün çalışma saatleri içinde Ankara'da : Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğünden, istanbul'da: Veteriner Başmüdürlüğünden, İzmir'de : Veteriner Müdürlüğünden parasız olarak temin edilebüir. 3 ihale, 5 Kasım 1968 Salı günü saat te Ankara - Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 4 İsteklilerden istenen belgeler genel şartnamede belirtilmiştir. 5 isteklilerin, her çeşit makina için ayrı olmak üzere Artırma Eksiltme Kanununun 34 üncü maddesindeki açıklamaya uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını en geç 5 Kasım 1968 Salı günü saat e kadar Ankara Etlik Veteriner Malzeme Deposu Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında teslim etmeleri gereklidir. Postada gecikmeler ve tel ile müracaatlar nazarı itibara alınmıyacaktır / 4-2 Ankara Tekel Başmüdürlüğünden : Kamyon satış ilânı Kaçak nakil vasıtası olarak yakalanan müsaadere kararı kesinleşen ve halen Ankara'da Tekel Transit deposunda bulunan 953 modeli 7 tonluk Heinceehl marka kamyon 2490 sayılı kanun gereğince açık artırma ile satılacaktır. Kamyonun muhammen bedeli lira olup geçici teminatı liradır. Buna ait şartname Ankara Tekel Başmüdürlüğü Hukuk Şubesinde görülebilir. Açık artırma 24/10/1968 Perşembe günü saat 14 de Ankara Tekel Başmüdürlüğündeki Komisyon önünde yapılacaktır. Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 9161/4-2 Çarşı ve mahalle bekçileri için kumaşı idareden verilmek, sair malzemesi müteahhidine ait olmak kaydiyle yaptırılacak 1000 takım yazlık elbise, 2000 adet gömlek ve 1000 adet kravat ile kumaş ve bilumum malzemesi müteahhidine ait olmak üzere yaptırılacak 1000 adet yağmurtuk kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tamamının muhammen bedeli , lira olup geçici teminat , liradır. İhalesi 23/10/1968 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mektubu ve 1968 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez /4-3 Yapılacak iş Keşif bedeli Lira Krş. Geç. teminat Lira Krş. Şereflikoçhisar İlçesi İlkokul beslenme deposu inşaatı , ,60 Sulakyurt İlçesi İlkokul beslenme deposu inşaatı , 1.603,57 Yukarıda keşif bedeli ve geçici teminatı yazılı ilkokul beslenme depoları inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri ayrı ayn olarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 1. idaremiz ihtiyacı için 1 adet vibrasyonlu silindir 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 2. Muhammen bedeli , lira olup, geçici teminatı 4.150, liradır. İşbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına veya Genel Müdürlük Veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır. 3. Eksiltme 24/10/1968 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 15,30 da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 2,90 lira bedel karşılığında temin edilebilir. 5. İsteklilerin belirli giinde 1968 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarflarım ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez /4-2 Akhisar İlçesi Süleymanh Belediye Başkanlığından : 1 Belediyemiz 2 adet Fort marka 9 kişilik minibüsün satın alınması 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 2 adet minibüsün tahmin bedeli , TL. olup geçici teminatı 8.250, (Sekiz bin iki yüz elli) TL. sidir. 3 Eksiltme işi 28 Ekim 1968 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin teklif zarfları üe birlikte Ticaret ve Sanayi Odasından bu işle iştigal ettiklerini gösterir belge ibraz etmeleri şarttır. 5 Minibüslerin bedelleri teslimini müteakip , TL. sı peşin, geri kalanı ayda 4.000, lira olarak takside bağlanacaktır. 6 İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarım Encümene vermiş olmalan, postada vaki olacak gecikmeler ile telgrafla yapılan müracaatlar nazan itibare alınmaz. 7 İhale şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemizde görülebileceği gibi isteyenlere posta ile gönderilebilir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 9171/4-2 1 > Kurumumuz foto-film ünitesi ihtiyacı bulunan : a) Fotoğraf film, kâğıdı ile banyolan, b) Sinema filmleri, şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alma suretiyle satın alınacaktır. 2 Teklifler, engeç 15/11/1968 Cuma günü saat e kadar TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğü Mithatpaşa Caddesi No. 37 Ankara adresine, makbuz mukabilinde teslim edilmiş veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmiş olacaktır. 3 Şartnameler TL. 50, mukabilinde, mümessillik belgesinin ibrazı şartı ile Genel Müdürlük Malzeme Şubesinden temin edilebilir. 4 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8783/3-3

11 14 EKÎM 1968 (Resimî Gazete) Sahife: 11 Bayındırlık Bakanlığından : metre küp ahşap traversin muhtelif işletme ve kereste fabrikalarından alınarak Derince travers fabrikasına taşıma işinin 527,6845 ve 7009 sayılı kanunlara göre teklif alma usulü ile eksiltmeye konulmuş olup, muhammen bedeli , liradır. 2 Eksiltme 25/10/1968 tarihinde Cuma günü saat de Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliğinde (Tunalı Hilmi Caddesi No. 60) yapılacaktır. 3 İşin geçici teminatı ,05 liradır. 4 Bu işe ait şartname Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği Mak. ve Ik. D. Bşk. Mlz. F. H. Md. ünden dilekçe ile temin edilir. 5 Eksiltmeye iştirak edecekler, eksiltme şartnamesinde yazılı belgeleri teklif mektupları ile birlikte 25/10/1968 tarihinde saat e kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili vermeleri, İlân olunur. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 9228 / 3-2 Kalite veya yeterlik belgesini ibraz edenlere şartname aynı yerden dilekçe ile 10,00 Tl. bedelle verilir. istekliler 1968 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belgesi ile Makine Mühendisleri Odasından alınacak kalite veya yeterlik belgesini ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. Miktarı 600 Adet 9000» 50» 1000» 2000» 2000» 2000» FORMUN ADI Bütçe ödeneği icmal föyü Program ödeneği ve sarfiyat föyü Program ödeneği sarfiyat döküm cetveli Rölöre defteri Ataşman defteri Köprüler şartnamesi Köprüler birim fiyat tarifi 9001 / A.I.D. 277-H-071, $ , lık ikraz kredisi tahtında A. B. D. den satın alınacak IV. gruba ait malzeme aşağıda gösterilmiştir. 2 Bu siparişe ait şartname Amerika'da Washington Büyük Elçiliği Ekonomi Müşavirliğinden $ 2.00, Türkiye'de ise 20, TL. karşılığında dilekçe ile Genel Müdürlük Miftzeme Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir. 3 Son teklif verme günü 2 Aralık 1968 Pazartesi saat tür. Tekliflerin en geç bu tarihe kadar Genel Müdürlük evrakına gelmiş olması şarttır. 4 Belirtilen gün ve saatten sonra gelenlerle, şartnameye uymayan teklifler nazarı itibare alınmaz. İlgüilere duyurulur. Item No. : 29, File No. : , Quantity : 2, Commondity : Contineous Type, portable Muhtiple Aggragate Hot Mry Asphalt plant (Min. Capacity 95 T. P. H.) and Asphalt Finisher C 1 N S I 1 Skoç tipi 60 mü lik yüksek basınçlı.buhar kazanı (2 adet) 2 Baca aspiratörü 3 Rotatif tip yarım otomatik brülör kg/h lık 4 Yüksek basınçlı kazan otomatik tağdiye cihazı (Elektrikli) 5 Yüksek basınçlı kazan tağdiye tulumbası Miktarı 120 ma 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. 2 Ad. Tutarı Tl / 3-2 Geçici teminatı Tl. Yukarıda miktarı ve cinsi yazılı, dosya numaralı formların her türlü malzemesi işi alana ait olmak üzere tahminî bedeli Tl., geçici teminatı 1.032,75 Tl. olup, baskı işi açık eksiltme usulü ile yaptırılacaktır. Açık eksiltme ve ihalesi 26 Ekim 1968 Cumartesi günü saat de Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle bedelsiz verilir. Numune formları mesai saatlerinde görülebilir. isteklilerin 1968 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belgesini ve geçici teminat mektubu veya makbuzlarını Komisyon Başkanlığına vermek suretiyle belirli gün ve saatte eksiltmeye iştirak edebilecekleri duyurulur / 4-4 Tahmini bedeli ,00 TL. geçici teminatı 9.750,00 TL. olan dosya numaralı 30 ton gabion kafes tel sandık kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltme ve ihalesi 31 Ekim 1968 perşembe günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden dilekçe ile TL bedelle verilir isteklilerin 1968 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belcesini ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur / 4-2 TOPLAM: Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden : Yukarıda cinsi, miktarı, tahminî fiyatları ve geçici teminatı yazılı dosya numaralı malzeme Tl. tahminî bedel üzerinden kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. - Eksiltme ve ihalesi 25 Ekim 1968 Cuma günü saat da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnamesi dilekçeyle aynı yerden bedelsiz verilir. İstekliler 1968 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi veya esnaf belgesi ile şartnamede belirtilen beynelmilel muayene ve kontrol kurumlarından, bu ve buna benzer işleri yaptığına dair belgeyi ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur. 8998/4r4 Tahminî bedeli Tl., geçici teminatı 5.024,60 Tl. olan dosya numaralı 38 kalem eğe ve törpü kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltme ve ihalesi 24 Ekim 1968 Perşembe günü saat dâ Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 1. Aşağıda yazılı Ofisimiz ihtiyacı reklam teklif alma usulü ile satın alınacaktır. Miktarı Cinsi adet malzemeleri yazılı a. Lüks anahtarlık b. Anahtarlık c. Tozbezi d. Tükenmez kalem Bunlara ait teknik ve idarî şartname Ankara'da Genel Müdürlük 'Satmalına Komisyonu Başkanlığından, istanbul ve İzmir'de Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. 3 İhaleye iştirak edecek firmalar teklif edecekleri kıymetin % 7,5 nispetinde teminat vereceklerdir. 4 Her kalem için yapılacak yazılı teklifler 1/11/1968 günü saat ye kadar Genel Müdürlük Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurulacak şekilde gönderilecek, Teklif zarfları üzerine (Reklam malzemesi) teklifidir ibaresi yazılacaktır. 5 Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-2

12 Salıife: 12 (Resmî Gazete) 11 EKİM İmar ve İskân Bakanlığından : Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünce araştırma çalışmaları sonucu hazırlanan : 1. Yapıda ısı tesirlerinden korunma 2. Dört tip kat tavanında ekonomik seçim ve pratik uygulama 3. Türk çimentoları ile yapılan betonlarda «ABRAMS» dayanım formülündeki A ve B kat sayılarının deneylerle tayin ve su çimento oranı ile beton basmç dayanımları arasındaki ilişkinin tespiti adlı 3 eserin tab işinin kapalı zarf usuliyle 24 Ekim 1968 Perşembe günü saat da Ankara Demirtepe, Sümer Sokak No. 29 daki Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda ihalesi yapılacaktır. Tahminî bedeli , lira olup, geçici teminatı 3.525, liradır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 1968 yılı ticaret odası belgeleriyle geçici teminatlarını havi kapalı teklif zarflarını ihaleden bir saat öncesine kadar Komisyonda bulundurmaları mecburidir. Posta gecikmeleri kabul edilmez / 4-3 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü Bölge Müdürlüğünden : İçi kürklü gocuk, lastik çizme, yün başlık yün eldiven, yün çorap kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli , lira olup, geçici teminatı 4.519,15 liradır. 1 Eksiltme 24/10/1968 perşembe günü saat de Bölgede yapılacaktır. Kapalı zarfların ihaleden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Şartname Makina Şefliğinde ve istanbul Birinci Bölgede görülebilir, isteklilerin 22/10/1968 günü saat ya kadar Bölgemize verecekleri dilekçelerine bu işin cins ve öneminde bir iş yaptıklarını belirtir tasdikli vesikaları ile bir liralık pul bir adet fotoğrafı ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez sayılı Kanuna göre müracaat olunması / Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı 4.250, liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır. 3. Eksiltme 25/10/1968 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat da Genel Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlığından, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 300 kuruş bedel karşılığında temin edilebilir. 5. İsteklilerin belirli günde 1968 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi Kanuna göre tanzim edecekleri kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Alım, Satım Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Orman Genel Müdürlüğünden : 9084 / 4-2 1) Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için 4 adet Galileo - Santoni model SMG4 Stereomicrometre Microcart kıymetlendirme aleti satın alınacaktır. 2) Bu aletin muhammen bedeli lira olup, geçici teminatı , liradır. 3) Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile istanbul ve İzmir Orman Başmüdürlüklerinde görülebilir. 4) Kapalı zarf usulü ile yapılacak eksiltme 8/11/1968 Cuma günü saat de Genel Müdürlük binasında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 5 ihaleye gireceklerin 1968 yılı Ticaret veya Sanayi Odasına kayıtlı olduklarım gösterir belgeyi haiz olmaları ve geçici teminatı vermeleri şarttır. 6) 2490 sayılı Kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saatinden 1 saat önce, saat e kadar Satınalma Komisyon Başkanlığına verilecektir. 7) Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. ilân olunur / 4-2 Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğünden : 1 Ankara Hastahanesi insan asansörü onarımı işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 işin keşif bedeli ( ,00) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yapı işleri 5 İnci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda 31/10/1968 Perşembe günü saat da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) (6.250,00) liralık geçici teminatım, B) 1968 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansı, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, tanınmış bir asansör firmasının Türkiye mümessili veya sahibi olduğunu bildiren belge ve en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar bir asansör işini başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi eklemeleri ve buna göre Yapı işleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa kovmaları lâzımdır. 6 istekliler teklif mektuplarını 31/10/1968 Perşembe günü saat e kadar makbuz mukabilinde ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 25/10/1968 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 8997/4-3 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 1. İdaremiz ihtiyacı için 1 adet 3,5 m 3 dakika kapasiteli kompresör 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : RADYO TELEFON İŞİ İHALEYE ÇIKARILACAKTIR. 1 Kayseri Sarımsaklı Ovası sulaması Radyo Telefon tesisatı işi ihaleye çıkarılacak olup geçici teminatı TL. dır. 2 İhale 1 Kasım 1968 Cuma günü saat te Ankara'da Ulus Rüzgârlı (Şinasi) Sokak Çatalhan'daki DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığında toplanacak olan İhale Komisyonu tarafından teklif isteme usulü ile yapılacaktır. 3 İhale evrakı ve ekleri 20 TL. bedel mukabilinde DSİ İşletme ve Bakım Dairesinden 15 Ekim 1968 Pazartesi günü saat 9.00 dan itibaren temin edilebilir. 4 ihaleye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarım 1 Kasım 1968 Cuma günü saat e kadar madde 2 de belirtilen adresteki DSİ Merkezi İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 5 Telgrafla yapılan müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez / Merkez - Ankara Barajları - Esenboğa ve Van - Engil H. E. S. arası Radyo Telefon sisteminin imal ve kurulması işi ihaleye çıkarılacak olup geçici teminatı TL. dır. 2 İhale 31 Ekim Perşembe günü saat te Ankara'da Ulus (Şinasi) Sokak, Çatalhan'daki DSİ İşletme Bakım Dairesi Başkanlığında toplanacak olan ihale Komisyonu tarafından teklif isteme usulü ile yapılacaktır. 3 ihale evrakı ve ekleri 12 TL. bedel mukabilinde DSİ İşletme ve Bakım Dairesinden 15 Ekim 1968 Pazartesi günü saat 9.00 dan itibaren temin edüebilir. 4 ihaleye girmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarım 31 Ekim 1968 Perşembe günü saat e kadar madde 2 de belirtilen adresteki DSİ Merkez ihale Komsiyonuna makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 5 Telgrafla yapılan müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 9246 / 2-2

13 14 EKİM I960 (Resmî 6a»ete^ âaîıife: Etibank Genel Müdürlüğünden : E. N. hatları direklerinin betonarme veya galvanizli çelik kafesli olarak proje, imal ve montajı yaptırılacaktır Aşağıda isim ve karakteristikleri yazılı E. N. hatları direklerinin proje, imalât ve montajı işleri 4 grup halinde betonarme veya galvanizli çelik kafesli olarak teklif alma suretiyle ihale edilecektir. Bu işe ait şartnameler Ankara Necatibey Caddesi 11 numarada Etibank Enerji İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına (Muhasebe Müdürlüğü) yatırılacak kanunî vergiler dahil 360, TL şartname bedeli için almacak makbuz ibraz edilerek Etibank Şebekeler Dairesi Başkanlığı, Ankara Necatibey Caddesi 3 numarada 102 No. lu odadan alınabilir. Yeterlik belgesi müracaatları şartnamede istenilen belgelerle birlikte 16/10/1968 tarih ve saat e kadar Şebekeler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleri 25/10/1968 günü elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. Teklifler 27/11/1968 günü saaıt da Şebekeler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Geciken teklifler gözönüne alınmaz. Etibank ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir. Hat Uzunluğu I. Grup E. N. Hatları İli Gerilimi kesiti Km. 1) Terme-Ünye Ordu 34,5 kv 2X3/0 AWG ) Ünye-Fatsa Ordu 34,5 kv 3/0 AWG ) Terme-Çarşamba Samsun 34,5 kv 3/0 AWG 18H-220 4) Bafra-Alaçam Samsun 34,5 kv 3/0 AWG ) Fatsa-Korgan-Kumru Ordu 34,5 kv 3/0 AWG ) Samsun-I-Tekke Samsun 34,5 kv 3/0 AWG Toplam 14^+190 II. Grup E. N. Hatları 1) Milâs-Güllük-Bodrum Muğla 34,5 kv 3/0 AWG 54İ+066 2) Kâğıt Fb.-Köyceğiz Muğla 34,5 kv 3/0 AWG ) Kâğıt Fb.-Fethiye Muğla 34,5 kv 3/0 AWG ) Seydişehir-Mortaş Konya 34,5 kv MCM Toplam 136(+136 III. Grup E. N. Hatları 1) Hazar-Sivrice Elâzığ 34,5 kv 3/0 AWG ) Polatlı-Sivrihisar Ankara 34,5 kv 3/0 AWG b) Türkçe veya İngilizce makinamn bütün özellik ve karakteristiklerini belirten birer adet kataloğ ve prospektüslerinden, eklemeleri şarttır. 5 İştirak belgesi alan istekliler, iştirak belgesini ve şartnamede istenilen vesaik ile geçici teminat mektup veya makbuzlarım koymak suretiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır. 6 Postadaki gecikmelerle telgrafla yapılacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilân olunur / 4-4 Kırıkkale Belediyesi Elektrik Su Otabüs İşletmesi Müdürlüğünden: 1. Şehrimizde bulunan saniyede 110 litre su gelen 600 tonluk su deposuna Klorlama Cihazı konulacaktır. 2. İhale 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 17 Ekim 1968 Perşembe günü saat de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 3. Bu işin muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı 2625, liradır. 4. Postada gecikme ve ihale saatinden sonra müracaat kabul edilmez. 5. Bu işin şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Elektrik Su Otabüs İşletmesi Müdürlüğünde her gün görülebilir. 6. Arzu edenlere mektupla şartname gönderilir. 7. Keyfiyet ilân olunur. 9004/ 4-4 Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünden : KARABÜK Yıkanmış çelik döküm kumu satın alınacaktır İşletmelerimiz çelik parça dökümhanesinde kullanılmak iizere 200 ton yıkanmış çelik döküm kumu satın alınacaktır. Bu işe ait şartname : 1 Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Malzeme İkmal Müdürlüğünden, 2 istanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğimizden, 3 Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han'da 3 üncü Demir Çelik Sanayü Kuruluş Bürosundan bedelsiz olarak alınabilir. isteklilerin şartnamemize uygun olarak hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını geçici temlnatlariyle birlikte 25/10/1968 Cuma günü saat e kadar Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Umum Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur / 2-2 Toplam IV. Grup E. N. Hatları 1) Ambarlı-Davutpaşa İstanbul 34,5 kv 2X477 MCM 21H-574 NOT : Seydişehir - Mortaş ve Hazar - Sivrice E. N. hatlarının uzunlukları takribidir / 3-3 Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden: 1 _ Tahmini bedeli lira, geçici teminatı lira olan 100 adet (4X2) 4 m 3 lük (6 ton) damperli kamyon, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 2 Eksiltme ve ihalesi 7/11/1968 Perşembe günü saat de Ankara'da Ulus Anafartalar Işham Köy İşleri Bakanlığı binasının 10. katanda Y. S. E. Genel Müdürlüğü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı odasında toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır.. Şartnameler, aynı yerden 50 lira bedel mukabilinde alınabilir. İstekliler en geç 23/10/1968 Çarşamba günü saat ye kadar müracaatla ihaleye iştirak belgesi talebinde bulunacaklardır. Belgeyi alıp almadıklarım 4/11/1968 Pazartesi gününden itibaren öğrenebilirler. 4 ihaleye iştirak belgesi almak isteyen istekliler düekçelerin, a) Alacakları teknik şartnamenin bütün maddelerini sıra ile ve kesin olarak cevapalarmı, Afyon Daimî Komisyon Başkanlığından : İlimizin Iscehisar Bucağı hudutları içerisindeki evvelce ihale edilip ihalesi fesih edüen 7 ada numaralı mermer ocağımn beher senelik işletmesi muhammen lira üzerinden 16 senelik işletmesi 25/10/1968 Cuma günü saat de artırma suretiyle ihalesi yapılacaktır. Buna ait şartname Daimî Komisyon Kaleminde görülebilir. Taliplerin geçici teminata ait liralık T. C. Ziraat Bankası Afyon Şubesi makbuz veya Banka mektuplariyle birlikte belli gün ve saatte L Makamında toplanacak Daimî Komisyona müracaatları. 9019/4-3 9 Ankara Dördüncü Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1968/689 Davacı Hazine vekili Avukat Akay Sezer tarafından Ankara - Dörtyol Özbeyler Mahallesi Gelin Sokak No. 9 da ikamet etmekte olan davah Kemal Türkmen aleyhine ikame olunan tedavi ücretinden mütevellit 209,10 TL. alacak davasının yapılmakta olan duruşmasında : Davah adına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliğ iade olunması üzerine, Savcılıkça yaptırılan tahkikat neticesinde de adresinin bilinemediği anlaşıldığından davetiyesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen davalının duruşmanın bırakıldığı 7/11/1968 Perşembe günü saat 10 da duruşmaya gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde adına ilânen gıyap kararı tebliğ edüeceğinden davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9145

14 Sahilfe: 14 (Resmî Gazete) 14 EKİM 1968 Ordu Tapulama Hâkimliğinden : 965/401 Ordu'nun Bayadı Köyünden Recep Çebi tarafından davalı Havva Kaya ve arkadaşları aleyhlerine açılan tespite itiraz davasının neticesinde davanın reddine ve Bayadı Köyünde kâin numaralı parsellerin tespit gribi tesciline karar verilmiştir. Hissedarlardan ölü Mehmet kızı Nesime, Ahmet kızı Altun, Ahmet oğlu Emin, Güllü, Gülsüm, Fatma, Hanife, Mehmet Koçak mirasçılarının adres ve kimlikleri tayin edilemediğinden adı geçenlere ilân yolu ile tebliğat yapılmasına karar verildiğinden mirasçıların ilân tarihinden itibaren kanunî müddeti içersinde hükmü temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur /379 Ordu'nun Bayadı Köyünden Recep Çebi tarafından davalı Havva Kaya ve arkadaşları aleyhlerine açılan tespite itiraz davasının neticesinde davanın reddine ve Bayadı Köyünde kâin numaralı parsellerin tespit gibi tesciline karar verilmiştir. Hissedarlardan ölü Mehmet kızı Nesime, Koçoğlu Mehmet, Güllü, Gülsüm, Fatma, Hanife mirasçılarının adres ve kimlikleri tayin edilemediğinden adı geçenlere ilân yolu ile tebliğat yapılmasına karar verildiğinden mirasçıların ilân tarihinden itibaren kanunî müddeti içersinde hükmü temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur Samsun Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden: 967/848 Davacı Samsun Belediyesi Başkanlığı vekili Avukat Erdoğan Sarı tarafından davalı Samsun Sahil Caddesi Eski Pazar yeri barakalarda Zeki Kayhan aleyhine açılan 1440, kuruş ecrimislin faizi ile tahsilini talep ve dava etmiş davalmm ikametgâhı meçhul kaldığından davetiye ve dava arzuhalinin ilânen tebliğine karar verildiğinden davalının 12/11/1968 günü saat 9.00 da mahkememizde hazır bulunması aksi halde gıyap kararı çıkarılacağı ilânen tebliğ olunur Maden Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Köy İşleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü Mıntıka Kontrol Amirliğinden : Maden'de Saliha Pektaş, kızı Nalan Bano Pektaş ve kızı Belgin Pektaş vekilleri Fikri Özgün, tarafından Recep, Cahit, Muzaffer ve Şefik Pektezel haklarında ikame eylediği taksim ve izaleyi şüyu davasında davalılardan Muzaffer Pektezel, ile Şefik Pektezel'e Resmî Gazete ile dava dilekçesi ilânen yapılmış olup Muzaffer ve Şefik Pektezel'e ilânen tebliğine karar karar verilmekle, 25/10/1968 tarihinde duruşmaya gelmeleri veya bir vekille kendilerini temsil etmeleri, aksi halde davanın gıyaplarında cereyan edeceği hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Konya Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 968/ Davacı Kaşif Gürel tarafından davalılar Meral Uğur ve Aysel Coşarer aleyhine 883 lira alacak davası açmış olup davalılardan Aysel Coşarer'in gösterilen Bahçelievler 15 inci Sokak No. 14/6 Ankara adresine yapılan 20 Ağustos 1988 tarihli sayılı Resmî Gazete'deki ilâna rağmen duruşmaya gelmediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olmakla, Verilen karar gereğince Aysel Coşarer'in duruşmanın bırakıldığı 15/10/1968 Salı günü saat 9.00 da hazır bulunmadığı veya bir vekil göndermediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Göksün Sulh Ceza Hâkimliğinden : Esas No : 965/327 Karar No : 966/168 Karar tarihi: 7/9/ Hırsızlık suçundan sanık Göksün Karaömer Köyünden Mustafa oğlu 1933 doğumlu ve aynı yerde nüfusa kayıtlı Mehmet Çiftçi hakkında Hâkimliğimizden müddeaz 7/9/1968 tarihli karar ile T. C. K. nun 491/3, 522, 523/2, 525, 40 ıncı maddeleri gereğince 4 ay süre ile hapsine dair hüküm sanığın bulunamamasında!! işbu kararın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. Çorlu Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 967/ Davacılar istanbul Bakırköy Cevizlik Mahallesinden Saniye Erişkin Nüsret Ardalı vekilleri Avukat Erdoğan Koksal tarafından davalılar Çorlu Muhittin Mahallesinden Hüseyin Dündar, Kadir Göksel aleyhlerine açılmış bulunan izaleyi şüyu davasının yapılan yargılamasında : Davalıların adresi meçhul olduğundan davetiyenin ilânın tebliğ edilmesi üzerine gelmediğinden bu kere ilânen gıyap kararı tebliğine karar verildiğinden davalılar Hüseyin Dündar, Kadir Göksel'in duruşmanın bırakıldığı 11/12/1968 günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediği veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde davasının gıyabında cereyan edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur Aşağıda köprü inşaatları 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. K. bedeli Banka ref. M. teminat Eksiltme Müracaat İli Köprü adı lira lira lira tarih, gün ve saat son gün Bolu Hacıyakup , , , 18/10/1968 Cuma /10/1968 Kastamonu Uca , , ,36 18/10/1968 Cuma /10/ Eksiltme, hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde Sıhhiye Cemal Gürsel Caddesi 5. Mmtaka Kontrol Amirliği odasmda eksiltme komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 3 Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE. Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde ve ait olduğu ilin YSE Müdürlüğünde ve 5. Mıntıka Kontrol Amirliğinde görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 1968 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş için hizalarına yazılı teminatı vermeleri, b) En geç müracaatın son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 5. Mıntıka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (b) grubundan en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, plan ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerini ilân tarihinden sonra alınmış banka referansım eksiksiz olarak bağhyarak bu işler için yeterlik belgesi almaları her iş için dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır. 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyeti ilân olunur / 4-4

15 14 EKİM 1968 (Resmî Gazete) Salnfe: 15 Bayındırlık Bakanlığından : Tahmini bedeli ,58, geçici teminatı 971,90 lira olan cem'an 17 adet kitaplık, kartoteks dolap, kitap etajeri ve kitap dolabı açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 1/11/1968 Cuma günü saat da Bakanlık binasında Malzeme Müdürlüğü odasında toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. Bu işe ait şartname, Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektupları, Ticaret, Sanayi Odası veya esnaf belgeleriyle birlikte yukarıda belirtilen gün ve saatte Komisyona baş vurmaları duyurulur / 4-1 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahmini bedeli TL., geçici teminatı 1.350, TL. olan dosya numaralı «XIII. Dünya Yollar Kongresi Raporu» adlı kitabın bastırılması kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Eksütme ve ihalesi 4 Kasım 1968 Pazartesi günü saat da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Matbaalarında dizgi makinası bulunduğunu tevsik eden belgeyi ibraz edenlere şartname dilekçe üe aynı yerden bedelsiz verilir. İstekliler 1968 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi veya Esnaf belgesini ve matbaalarında dizgi makinası bulunduğunu tevsik eden belgeyi bu teşekküllerden alarak ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltme saatından bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vereceklerdir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. İmar ve iskân Bakanlığından: 9305 / 4-1 Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile almacak 1 adet Ofset Teksir Cihazının 20/9/1968 Cuma günü saat da yapılan ilk eksiltmesine talip çıkmadığından 2490 sayılı Kanunun 40 mcı maddesi uyarınca cihazın bir ay içerisinde pazarlıkla satın alınması kararlaştırılmıştır. Teksir Cihazının tahmini bedeli ,. lira kat'i teminatı 3375, liradır. İsteklilerin 1968 yılı Ticaret Odası belgeleri ve teminatlarıyla birlikte 18 Ekim 1968 Cuma günü saat de Ankara Demirtepe Sümer Sokak No. 29 daki Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü Satmalma Komisyonunda pazarlık suretiyle yapılacak ihalesinde gerekir. hazır bulunmaları Teksir Cihazının evsaf ve şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. Taliplerin belirli gün ve saatte Komisyonda bulunmaları ilân olunur /1-1 Millî Eğitim Bakanlığından : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif isteme suretiyle satın ahnacaktır. İhale No. ve cinsi: 66-D-10S-II 100 ton Barit, M. teminat miktarı : 5.350, TL. İhale tarihi 25/10/1988, Saati: İhale, DSİ Makina ve İkmâl Dairesi Başkanlığı (Yücetepe Mah. Maltepe R - 7 Ankara) toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14 üncü Şube Başmühendisliğinden (Karaköy Kemankeş Mustafa Paşa Mumhane Sok. No. 175) talep mukabilinde almabüir. 3 İsteklilerin teklif mektuplarını, İdarî Şartnamenin 9 uncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 4 Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 5 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, miktarları azaltıp çoğaltmakta serbesttir /1-1 Antakya Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Mehmet Can tarafından borçlu sıfatiyle imzalı alacaklısı Abdurrahim Fakı, bulunan 20/10/1967 tarih ve 20/4/1968 vadeli , liralık emre muharrer senedin Antakya'da 1968 Mart ayı içerisinde alacaklısı Abdurrahim Fakı tarafından ziyaa uğratıldığı ve bugüne kadar ele geçmediği cihetle ziyama muhakkak nazariyle bakılan bu emre muharrer senedi her ne suretle olursa olsun eline geçirenlerin ilân tarihinden itibaren üç ay içerisinde alacaklısı Antakya'nın Yeniler Mahallesi Akıncı Sokak 22 numarada mukim Abdurrahim Fakı'ya veya mahkemeye tevdi etmeleri aksi takdirde iptaline karar verileceği ihbar ve ilân olunur / 2-1 Simav - Demirciköy K. B. Başkanlığından: Cinsi: kişilik minibüs, Miktarı : 1, M. bedeli: , G. teminatı : 7.750,, İhale günü : 1/11/1968 Cuma, Saati: Belediyemiz için yukarıda cins ve miktarı yazılı kişilik minibüs kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde B. Kaleminde görülebileceği gibi istiyenlerin adresine gönderilir. İsteklilerin kanuna uygun hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona vermeleri, postada husule gelen gecikmeler kabul edümez / 4-1 YAPI İŞLERİ İLANI 1 Aşağıda adları ve yapılacağı yerler, keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale gün ve saatleri ile Bakanlığa son müracaat günleri yazüı Uç adet meslek okulu inşaatı, 2490 sayılı Kanuna göre ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Bakanlığa son işin adı ve yeri Keşif bedeli Geçici teminatı İhale gün ve saati müracaat tarihi 1 Bayburt S. E. atelyeler inşaatı , , 5/11/1968 Salı saat /10/1968 Cumartesi 2 Denizli Ticaret Lisesi Öğ. binası İnş , , 5/11/1968 Salı saat 15.00»» 3 ist. Gültepe S. Ens. spor salonu İnş , , 5/11/1968 Sah saat 16.00»» 2 Eksiltme Ankara'da Bakanlık yeni binasmda toplanacak Meslekî ve Teknik Öğretim Merkez Satın Alma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak her gün çalışma saatleri içinde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) Yukarıda yazılı geçici teminatını, B) 1968 yılma ait ticaret odası belgesini, C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri ve eksiksiz olarak doldurulacak olan (Bayındırlık Bakanlığı İnşaat, Tesisat ve Onarım İşleri İhalesine İştirak Yönetmeliğinde belirtilen ve her iş için ayrı ayrı olmak üzere) taahhüt, makina ve teçhizat, teknik personel, malî durum beyannameleriyle Bayındırlık Bakanlığından alınmış keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir (C) grubundan müteahhitlik karnesi ile Bayburt için 135 bin lira nakit 270 bin lira kredi, Denizli için 133 bin lira nakit, 266 bin lira kredi, ist. Gültepe için 62 bin lira nakit ve 124 bin lira kredisi bulunduğuna dair ilân tarihinden sonra alınmış banka referansına göre, Yapı işleri Dairesi Başkanlığı Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini, teklif mektubu ile birlikte zarfa koymaları şarttır. 5 Teklif mektuplarının ihale günü açma saatinden bir saat evvele kadar ve makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gereklidir. 6 1 Yeterlik belgesi için Bakanlığa son müracaat tarihi yukarıda yazılı olup telgrafla müracaat ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ilân olunur / 4-1

16 Sahife: 16 (ftesmî Ğazete) 14 EKİM 1968 Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliği Yapı İşleri Beşinci Bölge Müdürlüğünden : 1 Dikmen-Çaldağ Trafik Polisi Radyofonik Telsiz Binası Elektrik Tesisleri işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli (84.005,30) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksütme Komisyonunda 1/11/1968 Cuma günü saat 16,00 da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : A) (5.451, ) liralık geçici teminatım, B) 1968 yılına ait Ticaret Odası Belgesini, C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksütme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) sermaye ve kredi imkânlarını bildirir malî durum bildirisi ve bunu belirten banka referansı, teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi ve en az bu işin keşif bedelinin yarısı kadar ve buna benzer bir elektrik işini başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgeyi eklemeleri ve buna göre Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 1/11/1968 Cuma günü saat 15,00 e kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi için son müracaat tarihi 25/10/1968 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 Ş. Karaağaç Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Ş. Karaağaç İlçesi'nin Orta Mahallesinden Hüseyin Silleli vekili Avukat Mualla Kadıköylü, davalı Birsen Silleli aleyhine açılan boşanma davasının muhakemesi sonunda : Mahkememizden verilen 11/6/1968 tarih ve 1967/87 esas ve 1968/72 karar sayılı ilâmı ile tarafların boşanmalarına karar verilmiş ve davalı Birsen Silleli'nin adresi meçhul kaldığından yukarıda belirtilen tarih ve numaralı ilânın tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Kumluca Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Konya - Karaman İlçesinin Ahiosman Mahallesinden olup halen Kumluca'da mukim Ahmet kızı 1933 doğumlu Hatice Özyurt tarafından davalı kocası aynı yerden Abdullah oğlu 1938 doğumlu Reşat Özyurt aleyhine Mahkememize ikame edilen şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasımn yapılmakta olan açık duruşmasında : Davalı Reşat Özyurt'a müteaddit olarak çıkarılan davetiyelerin bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Kanunu uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğat yapılmasına mahkemece karar verümiştir. Davalı Reşat Özyurt namına 3/2/1968 tarihli boşanma davasını havi dilekçenin üânen tebliği ile duruşma günü olan 7/11/1968 Perşembe günü saat 9.00 a muallâk olan duruşmaya bizzat gelmesi veya kendisini bir vekü ile de temsil ettirmediği takdirde adına Uânen gıyap kararı çıkartılacağı zımmmda davetiye yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur Sürt Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 967/321 Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne izafetle Avukat Reşit Iskenderoğlu tarafından davalı Mehmet Aydoğmuş aleyhine açılmış bulunan alacak davasımn yapılan duruşması sırasında : Davalı Mehmet Aydoğmuş'un halen adresi meçhul olduğundan 28/9/1968 tarihli duruşma için çıkarılan gıyap kararı tebliğ edilememiştir. Gıyap kararının Resmî Gazete ile üânen tebliğine karar verildiğinden 6/11/1968 Çarşamba günü saat 9.00 da duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmanın gıyabınızda devamına karar verileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur. Yenimahalle Sulh Ceza Hâkimliğinden: 9258 Esas No : 967/154 Karar No : 967/426 Sarhoşluk, müessir fiil ve tehdit suçlarından hükümlü Mahkememizin 31/7/1967 tarihli ilâmı ile: Sarhoşluk suçundan beraatine, müessir fiil suçundan T. C. K. nun 456/4, 457/1 inci maddeleri uyarınca 300 lira ağır para cezasına, Tehdit suçundan dolayı T. C. K. nun 191/1, 647 SK. nun 4/1 inci maddesi gereğince 70 lira ağır para cezasına, T. C. K. nun 72 nci maddesi gereğince cem'an 370 lira ağır para cezasına, 6085 sayılı Kanunun 60/E maddesi gereğince üç gün süre ile meslekten ve sanatının tatüi cezalarına hükümlü Ilgın İlçesi Argıthan Bucağı Torun Köyü nüfusunda kayıtlı Ali oğlu 1936 doğumlu Mustafa Aşkın hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesi uyarınca adı geçen maznuna hükmün üânen tebliğine ve bu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur Köy işleri Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü Samsun 8. Mmtıka Kontrol Amirliğinden : 1 Aşağıdaki köprü inşaatları 2490 sayüı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İli Keşif bedeli Banka Ref. Muv. Tem. Müracaat E k s i l t m e n i n Köprü adı Lira Lira Lira son günü Tarih gün ve saati Amasya Ordu Çatalkaya Değirmenyam , , , , , 9.450, 31/10/ /10/1968 4/11/1968 Pazartesi 15,00 de 4/11/1968 Pazartesi 15,00 de 2 Eksiltme hizalarında yazılı tarih gün ve saatlerde Samsun 8. Mmtıka Kontrol Amirliği odasında toplanacak Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 3 Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y. S. E. Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde ve ait olduğu ilin Y. S. E. Müdürlüğünde ve 8. Mmtıka Kontrol Amirliğinde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için : a) isteklilerin 1968 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş için hizalarında yazılı teminatı vermeleri, b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 8. Mmtıka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, plan ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış banka referanslarım eksiksiz olarak bağlıyarak bu işler için yeterlik belgesi almaları, (Her iş için dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 4 isteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-1 BAŞBAKANLIK BASIMJSV' Döner Sermaye İşletmK

17 14 Ekim 1968 RESMİ GAZETE Sayı:13026 Millet Meclisi Kararı ithalât işlerine dair Sirküler İÇİNDEKİLER 254 Yerli İlaç Endüstrisi Konusunda İnceleme Yapmak Üzere Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar 1 Kararnameler 6/ Kişinin Türk Vatandaşlığına Alımları Hakkında Karar 1 6/ Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkarılmaları Hakkında Karar 2 6/10733 Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Protokolun Memleketimiz Bakımından 31Temmuz 1968 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar 2 Tiftik Yapağı Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 2 Yönetmelik Sağırlar Okulları ve Yetiştirme Yurtları Yönetmeliğinin 48 İnci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 3 Tebliğ İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına İlişkin Tebliğ 4 İlanlar 7 Sayfa

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler

Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler SİRKÜ : 2016/21 KAYSERİ Konu : 6728 Sayılı Kanun ile Döviz Kazandırıcı 22.09.2016 Faaliyetlerde vergi resim harç istisnası uygulanmasına ilişkin düzenlemeler 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI

Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI Sayı : 2013/188 1 Tarih : 21.02.2013 Ö Z E L B Ü L T E N DÖVĠZ KAZANDIRICI FAALĠYETLERDE DAMGA VERGĠSĠ VE HARÇ ĠSTĠSNASI 1 I- YASAL DAYANAK 5035 sayılı Bazı kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI

TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI TRANSİT TİCARETTE BEYANNAMELERE UYGULANAN AVRUPA BİRLİĞİ İSTİSNASI Ömer AYDEMİR 19 * ÖZ Genel anlamda ifade etmek gerekirse, bir ürünün başka bir ülkeden satın alınıp, kendi ülkemizin gümrük sahasına sokmadan

Detaylı

İHRACAT İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ (SİRKÜLER )

İHRACAT İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ (SİRKÜLER ) Focus Denetim ve Y.M.M. A. Ş. Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 No:10 Topkapı/İstanbul SİRKÜLER 2016/90 Tel: 0-212-510 48 14 Fax: 0-212-510 53 14 Sirküler Tarihi: 06.09.2016

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 22.05.2017/63-1 İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunla Damga Vergisi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) 27 Şubat 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25386 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) Bu Tebliğde, 02/01/2004 tarihli ve 25334 sayılı Resmi

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna No: 2012/96 Tarih: 23.08.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 13.08.2009/127 272 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Eylül 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27012 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2008/14174 Ekli Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

418 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

418 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 418 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 28405 Resmi Gazete Tarihi 08/09/2012 Kapsam 1. Giriş 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31/5/2012 tarihli ve

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur.

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler de harçlardan müstesna tutulmuştur. 05.12.2008/219 DÖVĐZ KAZANDIRICI FAALĐYETLERDE DAMGA VERGĐSĐ VE HARÇ ĐSTĐSNASI UYGULAMASI HAKKINDA 4 SERĐ NO LU TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir

Söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihi 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi (9/8/2016) olarak belirlenmiştir 1 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında bina inşaat harcı istisnası Damga Vergisi- Emlak vergisi Durumu Belediye Gelirleri Kanunu 48 nolu Genel Tebliği ile ( 29.09.2016) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1) Bu Tebliğde, 02/01/2004 tarihli ve 25334 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

2016/ 16 KARAR MAMÜL ( İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ )

2016/ 16 KARAR MAMÜL ( İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ ) 2016/ 16 KARAR MAMÜL ( İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ ) ÖDEME ŞEKLİ: Mahsup / Türk Lirası UYGULAMA DÖNEMİ: 01.01.2017 31.12.2017 İLK MÜRACAATLARDA İSTENEN EVRAKLAR : TİCARET SİCİL KURULUŞ GAZETESİ ( ASLI VEYA

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972

Res T.C. mı Gazete KANUNLAR V.. PAZAR. Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920. Sayı : 14133 19 MART 1972 r V.. Yönetim ve yazı işleri için lık Neşriyat ve Miidevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur Res T.C. mı Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 19 MART 1972 PAZAR Sayı : 14133 KANUNLAR 4/5/1960 tarih ve

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.

99/13812 sayılı Kararnameyi değiştiren 2009/15686 sayılı BKK da yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir. 30.12.2009/177 99/13812 SAYILI İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 99/13812

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/108. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

Tarih: Sayı: 2012/108. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı Tarih: 10.09.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/108 Konu: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı Özet: 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 31/5/2012 tarihli ve 6322

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11. 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.2008 5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Mayıs 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30070 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 25 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28438 Resmi Gazete Tarihi 11/10/2012 Kapsam 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 1, 2 ve 3 üncü maddelerinde,

Detaylı

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.10.2016/130-1 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI ÖZET : - 6736 sayılı Kanunun

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3)

5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. (Sıra No:3) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 10.03.2008 Sirküler No: 2008/40 5736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (Sıra No:3) 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Konu: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Konu: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR DUYURU Sayı: 2017/069 BURSA, 26.05.2017 Konu: İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 18.5.2017 tarih ve 30070 sayılı Resmi

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

/ 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 28.07.2006 / 148 DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLİ OLARAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak uygulanan damga vergisi

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER Tarih,30/03/2016 Sayı:2016/16. KONU: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayımlandı.

SİRKÜLER Tarih,30/03/2016 Sayı:2016/16. KONU: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayımlandı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,30/03/2016 Sayı:2016/16

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 33 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı