NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Erdem DÖNMEZ. Kütahya 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Erdem DÖNMEZ. Kütahya 2013"

Transkript

1 v NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Erdem DÖNMEZ Kütahya 2013

2 vi T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ Danışman Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU Yard. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN Hazırlayan Erdem DÖNMEZ Kütahya-2013

3 vii Kabul ve Onay Erdem DÖNMEZ in hazırladığı Necati Mert; Hayatı, Öykücülüğü ve Eserleri başlıklı Yüksek Lisans tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir..../.../2013 Tez Jürisi Kabul İmza Red Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 viii Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum Necati Mert; Hayatı, Öykücülüğü ve Eserleri adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım..../.../2013 Erdem DÖNMEZ

5 ix Özgeçmiş da Eskişehir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı yılında Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ve 2008 yılında buradan mezun oldu bahar yarıyılında Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisans öğrenimine başlayan öğrencinin bu çalışması, Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı bitirme tezidir.

6 v ÖZET NECATİ MERT; HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ DÖNMEZ, Erdem Yüksek Lisan Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tez Danışmanları: Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU, Yard. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN Ocak, 2013, 454 sayfa. Necati Mert 70 kuşağı öykücülerindendir. İlk öyküsü Mustafa nın Karesi 1972 de Yansıma dergisinde yayımlanır, 40 yılı aşkın süredir yazı hayatını sürdürmektedir. Bu süre zarfında beş öykü, üç deneme, üç inceleme, bir oyun, iki çocuk hikâyesi ve bir yaşantı/tarih türünde eser vererek toplam 15 kitapla Türk yazınındaki yerini alır. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Necati Mert in hayatı, eserleri, sanat ve edebiyat görüşü üzerinedir. Yazarın biyografisi hakkında bilgi verildikten sonra eserlerinin tanıtımına geçilmiştir. Sonrasında ise Necati Mert in denemelerinden ve öykülerinden edindiğimiz sanat, edebiyat ve dil hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. İkinci bölüm yazarın öykülerinin tematik bakımdan incelenmesini içerir. Öykülerden edindiğimiz temalar metinlerden örnek verilerek açıklanmıştır. Üçüncü bölümde öyküler kurmaca gerçeklik, anlatım tarzları, mekân, zaman, karakterler, bakış açısı, anlatıcı ve üslûp bakımından teknik öğeler çerçevesinde incelenmiştir. Son bölümde ise Necati Mert in Türk öykücülüğündeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Necati Mert öncesi öykü birikimi hakkında bilgi verildikten sonra 1970 kuşağı ile birlikte yazarın mensubu olduğu Yansıma dergisi bünyesinde ortaya çıkan öykü anlayışı ele alınmış, 1980 sonrasında Türk öykücülüğünün geçirdiği değişimin Necati Mert öyküsüne yansıması incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Öykü, Türk Öykücülüğü, Toplumcu Gerçekçilik, 1970 Kuşağı, Merkez- Taşra, Adapazarı, Değişim, Kent, Modernleşme, İdeoloji, Yansıma.

7 vi ABSTRACT LITERARY WORK, STORYTELLING AND LIFE OF NECATİ MERT DÖNMEZ, Erdem M.A. Thesis,, Department of Turkish Language and Literature Supervisors: Assoc. Prof. Yılmaz DAŞCIOĞLU, Assist. Prof. Abdullah ACEHAN January, 2013, 454 pages Necati Mert is one of the 70 s generation story writers. His first story Mustafa nın Karesi is published in literature journal Yansıma in 1972, he carries on his authorship life for more than 40 years. In this process, he takes his part in Turkish literature with five stories, three essays, three studies, one theatrical play, two children s stories and a memoir; totally with 15 books. Our work consists of four parts. The first part is on Necati Mert s life, his works and his opinions about art and literature. After word about his biyography was given it is proceeded to presentation of his works. Afterwards his opinions about art, literature and language those we got from his essays and stories are taken place. The second part includes a thematical examining of his stories. Themes those we got from the stories are clarified by giving examples from texts. In the third part, stories are researched in the way of fictional reality, phrases, place, time, people, point of view, narrator and wording as part of technical factors. In the last part, place of Necati Mert in Turkish literature is tried to be defined. After giving information about story repertoire of period before Necati Mert, perception of story emerged in Yansıma with 70 s generation is handled, reflection of Turkish short-story writing s alteration after 1980 in Necati Mert s story is researched. Key Words: Story, Turkish Short-Story Writing, Socialist Realism, 70 s Generation, Center- Country, Adapazarı, Alteration, City, Modernization, Ideology, Yansıma

8 vii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... v ABSTRACT... vi İÇİNDEKİLER...vii KISALTMALAR LİSTESİ... xi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NECATİ MERT İN HAYATI, ESERLERİ VE SANAT-EDEBİYAT GÖRÜŞÜ 1.1. HAYATI ESERLERİ Gramofonlar, Radyolar, Teypler Bir Bir Değilken Hindinin Biri Minnacık Bir Uçurum Paytonun F si Geceye Uçurulan Güvercinler Kapıdan İçeri Girmek Büyük Düğün Gönüller Küçüldü Ömer Seyfettin İslamcı, Milliyetçi ve Modernist Bir Yazar Öykü Yazmak Adalı Sinağrit Hikâyem Adapazarı Zamansız Kelepir Sepet NECATİ MERT İN SANAT VE EDEBİYAT GÖRÜŞÜ Öykü Hakkında Düşünceleri Gerçeklik ve Kurgu Hakkında Düşünceleri Öyküde Anlatılan Öyküde Olay... 32

9 viii Öyküde Karakter ve Diğer Öğeler Dil Anlayışı Necati Mert in Öykülerinde Öykü Tekniği Hakkında Düşünceleri İKİNCİ BÖLÜM NECATİ MERT İN ÖYKÜLERİNDE TEMATİK YAPI 2.1. DEĞİŞİM VE MODERNLEŞME KENT, KENTLEŞME, KENTLİLEŞME İDEOLOJİ VE İKTİDAR ELEŞTİRİSİ Siyasi Eleştiri İktidar ve Yönetim Sosyal Eleştiri Ekonomik Dengesizlik İktidar ve Asker İktidar ve Merkez Dil Devrimi Eleştirisi GEÇMİŞİN İZİ Geçmişe Özlem Ben Anlatıcı ve Geçmiş Çocukluk Özlemi Adapazarı nın Geçmişine Duyulan Özlem AİLE Aile Kurumu Evlilik DEPREM YEREL ÖĞELER KARAKTERLERİN TEMATİK BAKIMDAN SINIFLANDIRILMASI Değişim Ekseninde Karakterler Kent Hayatı Ekseninde Karakterler Aile Bünyesinde Karakterler Çocuk Karakterler Meslek Gruplarına Göre Karakterler

10 ix Kadın Karakterler Küçük İnsan İdeoloji Temsil Eden Karakter DİĞER TEMALAR Meslek Bilgisi Din Düşüncesi Ölüm ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NECATİ MERT İN ÖYKÜLERİNDE TEKNİK YAPI 3.1. KURGU: NECATİ MERT İN ÖYKÜLERİNDE KURMACA GERÇEKLİK Hikâye-Öykü Kurmaca Gerçeklik Ben Anlatıcı ve Gerçeklik Güncelden Beslenme ve Yerel Öğeler Öyküde Mesaj Öykülemede Gerekçe ANLATIM TARZLARI Sahneleme/Gösterme Anlatma/Tahkiye Özetleme Tasvir Bilinç akışı/iç Çözümleme İç Monolog Geri Dönüş/Flashback Montaj/Metinlerarasılık Leitmotive MEKÂN ZAMAN KARAKTERLER Öykü Kişisi Olarak Ben İnsan Dışı Karakterler Tip

11 x 3.6. BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI Hâkim Bakış Açısı ve Anlatıcısı Kahraman Bakış Açısı ve Anlatıcı Müşahit Bakış Açısı ve Anlatıcı Çoğulcu Bakış Açısı ve Anlatıcı ÜSLÛP Simgesel Anlatım Benzetmeler Anı Tarzı Anlatım Deneme Tarzı Anlatım Belgesel Tarzı Anlatım Postmodern Öğeler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE NECATİ MERT 4.1. TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYENİN GELİŞİMİ NECATİ MERT ÖNCESİ ÖYKÜ Ömer Seyfettin Memduh Şevket Esendal Cumhuriyet Dönemi Türk Öykücülüğü Öykücülüğümüzde Toplumcu-Gerçekçilik Öncü Birikim Öykücülüğümüzde 50 Kuşağı KUŞAĞI VE NECATİ MERT Öykücülüğümüzde 70 Kuşağı Yansıma Dergisi Etrafında Gelişen Öykü Anlayışı ÖYKÜCÜLÜĞÜMÜZDE 80 KUŞAĞI VE SONRASI SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA DİZİN

12 xi KISALTMALAR LİSTESİ agd age agm agy ART Bkz : Adı geçen dergi : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Adı geçen yazı : Adapazarı Radyo ve Televizyonu : Bakınız C. : Cilt Çev. ed. Haz. İst. Kit. Kon. : Çeviren : Edebiyat : Hazırlayan : İstanbul : Kitabevi : Konuşan MEB : Milli Eğitim Bakanlığı s. : Sayfa S. : Sayı SATSO: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası TDK : Türk Dil Kurumu Yay. : Yayınevi YKY : Yapı Kredi Yayınları YTE : Yeni Türk Edebiyatı

13 TEZ METNİ xii

14 1 GİRİŞ Yazın hayatına 1972 de başlayan Necati Mert, kırk yılı aşkın süre zarfında on beş kitap ve sayısı hayli fazla dergi ve gazete yazılarıyla Türk edebiyatında hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Toplumcu çizgide başladığı yazın hayatını edebiyattaki gelişim ve değişime yabancı kalmaksızın sürdüren Necati Mert, toplumcu söylemini biçimle yoğurmuş, toplumculuğun yaygın olarak görülen çıkmazından kurtularak kendine has bir yer edinmiştir. Kendinden önceki birikime yabancı kalmaması ve geçmişe bağlılığının yanı sıra yazın hayatındaki yenilikleri kendi söylemi ve duruşuyla yeniden üretmesi, Necati Mert i Türk edebiyatında özel bir konuma getirir. Öyle ki, başlangıcından son ürünlerine kadar merkezin hâkimiyetine karşı genelde taşralı, özelde Adapazarlı duruşuyla çevreden merkezi eleştirip bu duruşunda ısrar etmiş, söz konusu tavrı merkezce kabul görmese de sabır ve inatla devam etmiştir. Bu taşralı duruş, merkezi eleştirmekle birlikte taşranın sınırları içerisine hapsolmamaktadır. Necati Mert, toplumcu düşünce ve eleştiri içeren temalarının yanı sıra bireyin varoluşsal problemlerini de öyküsüne dâhil eder; bu süreçte tekniğin imkânlarını göz ardı etmeyerek en küçük yaşamların dahi öyküsünü yazar. Söz konusu üretkenliğinden, taşra bağlamında inat ve sabırla duruşundan, öyküsünün sınırlarını sürekli genişletmesinden dolayı Necati Mert çalışmamızın konusu olmuştur. Çalışmamızda sayfa altı dipnot yöntemi ile kaynak gösterilmiştir. İlgili alıntı üç satırdan fazla ise ayrı bölümde, küçük fontla paragraftan ayrılmış, üç satırdan kısa ise alıntı paragraftan bölünmemiştir. Öykülerden yaptığımız alıntılar ise ilgili öykünün bulunduğu eser ismi ve sayfa numarası ile birlikte, alıntı sonunda parantez içinde gösterilmiştir. Öykü alıntılarında aynı öykünün farklı yeri örnek gösterildiğinde parantez içinde yalnız sayfa numarası belirtilmiştir. Özellikle öykülerin teknik ve tematik bakımdan ayrıntılı biçimde incelendiği çalışmamızda yazarın sanat, edebiyat görüşü ve dil anlayışı, deneme ve incelemelerinden edindiğimiz bilgilerle değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın hazırlanması öncesinde, hazırlanma sürecinde emeğini ve ilgisini esirgemeyen, akademik bakış açısı edinebilmem için her türlü desteği sağlayan, güveni ve sabrıyla hatalarımı fırsata çevirmeme yardımcı olan değerli hocam Sayın Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU ya; hoşgörüsü ve güveniyle yardımlarını sunan Sayın Yard. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN a; çalışmamızın konusu olan, bu süreçte her türlü desteği sağlayan ve sık sık görüşme imkânı bulduğum kıymetli yazarımız Sayın Necati MERT e, çalışma süresince

15 2 katkılarını sunan değerli dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu zamana kadar üzerimde emeği olan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen, çalışmada asıl hak sahibi olan aileme de şükranlarımı sunarım.

16 3 BİRİNCİ BÖLÜM NECATİ MERT İN HAYATI, ESERLERİ VE SANAT-EDEBİYAT GÖRÜŞÜ

17 HAYATI 1 Necati Mert 25 Mart 1945 te, Adapazarı nda, eski Hendek Caddesindeki dede evinde dünyaya gelir. Annesi Huriye Hanım, babası Mustafa Nazmi Bey dir. Ev, kunduracı evidir. Başlangıçta imalat ağırlıklı işler, giderek malzeme satıcılığına geçilir. Necati Mert in ilkokula başladığı 1952 yılına kadar bu ticaret sürer. O yıl, oğulla babanın arası açılınca küçük aile için kiracılık yılları başlar. Necati Mert in eserlerinde dede evi, evin bahçesi, Erenler deki bağ, kunduracı, tenekeci esnafı arası Orta Camii ve Aynalıkavak civarında geçen bu 7-8 yıl sıklıkla işlenir. Babası, kiraya çıkıldığında iş değiştirir. Amatör fotoğrafçıdır, bunu asıl iş edinir. Atatürk Parkı nda şişpakçılığa başlar, motosiklet alıp köylere gider. Necati Mert in ortaokulu bittiği yıllarda da dükkân açar. Huriye Hanım evde terzilik yapmakta, Frenk gömleği dikmektedir. Gömlekçilikten sonra çorap tamirciliğine, daha sonra da passatta örgücülüğe başlar. İlkokulu Sabiha Hanım da, ortaokulu ve liseyi Adapazarı nın tek ortaokulunda ve lisesinde okur. Bu yıllarda Yeni Cami nin hemen kıblesindeki Kurbanlar sokağında otururlar. Kurbanlar Adapazarı nın kozmopolit yapısının en yoğun yaşandığı bölgedir. Oldukça renkli olan Kurbanlar ın yapısı Necati Mert in okul hayatına yansır, lise 2 de bir yıl kaybı olur. Okuldan atılacakken affedilmesiyle lise bu dinginlikle biter. Orta 2 ye kadar takvim yaprakları, okul dergileri, ders kitapları ve mesken kredisi veren Hürriyet gazetesi dışında bir yerde yazıyla karşılaşmaz. Edebiyatla buluşması geçtir. Bizim Köy le, Nur Baba yla ve sonradan tanışacağı ve Adapazarı yla da tanıştıracağı Faik Baysal ın ilk 15 sayfası Tığcılar Mahallesi nden bahseden romanı Rezil Dünya yla karşılaşır. Tığcılar, anne tarafının mahallesidir. Faik Baysal ın da büyükbabası o mahallede oturmaktadır. Yaşanılan yer yazılarak da yazar olunabileceğinin dersini alır Rezil Dünya dan. Üzerinde Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin hakkı vardır. Hasan Balcıoğlu Küçük Şehir de, Gülçin Devrim Ayyar Hamza da rol vermekle tiyatroyla buluşturmuştur yılları arasında Ankara da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ndedir. Ankara her bakımdan okul olur. Konferanslara katılır, filmlere gider, o kadar ki dil bilmediği halde sırf film için Fransız Kültür Derneği ne bile üye olur da kurulan Sinematek te sinema tarihinin önemli filmlerini görür. Bu 5 yıl içinde devlet tiyatrosunun oynadığı oyunlardan 1 25 Mayıs 2010 da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği Ustalara Saygı, Necati Mert gecesindeki sinevizyon metninden yararlanılmıştır.

18 5 izlemediği neredeyse hiç yoktur. Ayrıca Yeni Mahalle Halkevi sahnesinde ve Meydan Tiyatrosu nda oynar. Toplumsal bilincin yükseldiği yıllardır, uzak durmaz. Edebiyatın yanı sıra bu kitaplardan da beslenir; okumalarını sürdürür. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirince mezun olduğu liseye Ekim 1968 de öğretmen olarak atanır. Milletvekili Yaşar Bir le girdiği bir tartışma adeta geleceğini belirler. Sahneye koyduğu oyunlar üzerine dedikodular çıkar. Türkiye Öğretmenler Sendikası Adapazarı şube yönetimine girer; seminerleri, konuşmaları olur. 12 Mart döneminde de Türk Ceza Kanunu nun 142. ve 312. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla sıkıyönetim mahkemesince yargılanır, 4 ay tutuklu kalır. Sonuçlandırılmayan ve sonradan 1974 affıyla düşecek olan bu dava nedeniyle idari tahkikat geçirir, bakanlık emrine alınır. Tutukluluğu sırasında kendisiyle yüzleşir. Particilik, sendikacılık gibi işleri konjonktürü hesaplayan siyasetler olarak görür, küçük bulur. Bu arada insanlara güvenini de yitirmiştir. Onca oyunda oyunculuk, yönetmenlik yapmasına, Haldun Taner in oyunları üzerine lisans tezi olmasına rağmen tiyatroyu sırf kolektif sanat olduğu için bırakır. Taner, bir görüşmelerinde Geleceğin sanatı hikâyedir. demiştir. Bunu hatırlar. Kendisine, kendisi bir kalem ve kâğıt ile başlayıp biten hikâyeyi seçer. İlk hikâyesi babasından esinlenerek yazdığı Mustafa nın Karesi olup, Tekin Sönmez in çıkardığı Yansıma dergisinin Temmuz 1972 deki 7. sayısında yayımlanır. Yansıma ile tanışma bu sayıda olur, sonrasında Tekin Sönmez in Sabahattin Ali Özel Sayısı için istediği yazı ile tanışıklık sürer ve hemen hemen her sayıda yazısı yayımlanır. Tutuklandığında okulun edebiyat öğretmenlerinden Necla Soysev le 2 aylık nişanlıdırlar. Hikâyesi yayımlandığında bir yıllık evlidir. O yılın sonunda da bakanlık emrine alınır. Üçte bir maaşla işten el çektirilmesine daha fazla dayanamaz, altıncı ayında öğretmenlikten istifa eder. Cezaevinde tanıştığı yayıncı Enver Aytekin in desteğiyle 12 Mayıs 1973 te dükkân açar, kitapçılığa başlar. İlk oğlu Emek Korkut bir aylıktır arası, yani 12 Eylül den önceki iki yıl Ali Dilmen Lisesi nde, arası Hendek te bir dershanede öğretmenlik yaptıysa da geçimi kitap kırtasiye ticaretinde olur. Ancak kitapçılıktan da başına gelmedik kalmaz Aralık ayının sonlarına doğru, elektriklerin kesik olduğu bir akşamüzeri saldırıya uğrar dükkân. Gelenler zincir, muşta, değnek girişir, vitrini kırarlar. 15 gün sonra 5 Ocak 1977 gecesi de dükkân bu defa bombalanır. Ama hayat durmaz. Ertesi yıl küçük oğul Emek Emre dünyaya gelir.

19 6 İlk hikâyesini Yansıma da, başka hikâyelerle deneme, inceleme ve eleştiriler izler. Sosyalist Kültür Ansiklopedisi ne madde yazar yılında bu ilk hikâyelerini Gramofonlar, Radyolar, Teypler adıyla kitaplaştırır. Değişen koşulların yarattığı yeni insanları, yeni ilişkileri başarıyla işlediği kabul edilir. Toplumcu-gerçekçi çizgide olan bu hikâyeler Necati Mert in tüm dönemlere yayılacak toplumcu bakış açısının temelini oluşturur. Burada özellikle 70 li yılların siyasi ortamının yansımaları işlenmektedir. Hemen peşinden biri aynı diğer sonraki yıl olmak üzere iki çocuk kitabı gelir: Bir Bir Değilken ve Hindinin Biri. Necati Güngör, Necati Mert in bu farklı çıkışını kör kuyuya taş atmak ifadeleriyle niteler. 2 Bu kitaplarındaki muhalifliği sisteme karşı ama mevcut egemen edebiyat dünyası içinde de kabul arayan bir muhalifliktir yılında bir Sait Faik i anma toplantısı öncesinde görür ki kabul aradığı edebiyat da kendi içinde parçalanır. Kerim Korcan ın da desteğini alarak adeta illegal yollardan sızdığı toplantıda bu parçalanmışlığı Oktay Akbal a, Tahsin Yücel e, Salim Şengil e, Osman Şahin e karşı İstanbul taşra kutupluluğuyla adlandırır. Gelgelelim sonraki çalışmalarına Karşı, Yeni Biçem gibi İstanbul dışında çıkan çok az dergide yer bulabilir. Öyle ki araya hatırlı bir hikâyecinin girmesine rağmen bir hikâye dosyası üç yayınevinden iade edilir yılında kitabevinin alt birimi olmak üzere Çarksuyu adıyla yayınevi kurar. 19 hikâyeden oluşan dördüncü kitabını tam 14 yıl sonra Çarksuyu ndan çıkarır: Minnacık Bir Uçurum. Kendi içinde dört bölüme ayrılmış kitapta toplam on dokuz hikâye mevcuttur te yayınladığı Paytonun F si bu düşüncelerin yer aldığı ilk denemelerden oluşur. Merkeze karşı taşralı bir duruşun sergilendiği ve merkeziyetçiliğin her türlüsüne karşı mücadele edildiği yıllardır. Cumartesi annelerinin de, başörtüsünün de yanında, her çeşitten duvarın karşısındadır. Merkez tarafından dışlanır; öyle ki yazılarını yayınlatmakta zorlanır. Bunların bedeli sadece yayın sıkıntısı olmaz. Tutuculukla ve döneklikle suçlanır. Necati Mert 90 lı yıllarda SATSO nun aylık gazetesi Sakarya Ekonomi de, Bursa da çıkan Düşlem de yazar. Belediye radyosu ART de konuşmalar yapar yılında Çarksuyu adında parasız dağıtılmak üzere aylık siyasi yorum-haber, araştırma ve reklam gazetesi çıkarır. 6 ay sürer. Kitaplarını da kendi yayımlar da hikâyelerden oluşan Geceye Uçurulan Güvercinler, 1997 de Kapıdan İçeri Girmek adıyla on altı yazıdan oluşan Adapazarı denemeleri yayımlanır de ise yazarın tek oyun kitabı olan Büyük Düğün yine Çarksuyu nda basılır. 2 Güngör, Necati, Taşra Ötesi Hikâyeler, Gösteri, S.167, Ekim 1994.

20 7 Muhalifliğin Türkiye genelinde çeşitlenmesiyle yolu açılır. Bir dönem Türkiye Yazarlar Sendikası yönetiminde bulunur. Uluslararası PEN Yazarlar Derneği yle Türkiye Yazarlar Derneği nin üyesidir. Yazıları, Yaba Öykü, Sakarya Ekonomi, Yeni Biçem, Düşlem, Üçüncü Öyküler, Kırklar dergilerinde yer bulur. Depremin olduğu Ağustos 1999 da da aylık E dergisinde Öykü Noktası nı yazmaya başlar. Dört yıl, dergi kapanana kadar sürer. Bilinirliği bu dönemde artar. Hece dergisinin 2001 yılından, Hece Öykü nün de 2004 Şubat- Mart ta çıkan ilk sayısından beri sürekli yazarları arasındadır. Kitaplarını artık kendi yayımlamaz de Gönüller Küçüldü Gendaş Yayınlarından çıkar te Kaknüs Ömer Seyfettin, İslamcı, Milliyetçi, Modernist Bir Yazar ı basar. Bu, Ömer Seyfettin üzerine yapılan biyografik çalışmaların ötesinde bir kimlik tespiti çalışmasıdır. E dergisi Öykü Noktası ndaki yazıların toplamı, amatörler için bir çeşit kılavuz kitap olan Öykü Yazmak 2006 da, aynı yıl Sait Faik yazılarından oluşan, yine deneme üslubunda Adalı Sinağrit Hece den, 2008 de de Heyamola Yayınları ndan yaşantı/tarih türünde Hikâyem Adapazarı çıkar in Ekim ayında Zamansız adlı öyküler gelir. Burada Necati Mert hikâyeciliği kendini farklı bir çizgide bulur; yazarın deyimiyle hikâyeye yeni tanım getirmeye cüret edilir. Bu girişim Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi nce 2011 Edebiyat Mevsimi Hikâye Büyük Ödülü ne layık görülür. Necati Mert in şimdilik yayınlanan son kitabı Şubat 2012 de çıkan ve dil yazılarından oluşan Kelepir Sepet tir. Burada Necati Mert in dil hakkında düşüncelerini tespit etmek mümkündür; ancak bu yazılar salt dil yazısı olmanın ötesinde fikri ve siyasi içeriğe de sahiptir. Necati Mert, Adapazarı hikâyecisidir ve onun gibi yaşadığı şehirle özdeşleşen başka hikâyeci de azdır. Zira Adapazarı sadece mekân olarak değil, tüm öykülerin adeta başkahramanı gibidir. Ancak Necati Mert Adapazarı ile sınırlı değildir; salt taşra öykücüsü olarak düşünülemez. O, hikâyeyi hissettiklerimi hissettirme çabası olarak tanımlar ve 70 lerde başlayan 40 yıllık öykü serüveni Türk toplum ve insanının adeta panoramasını verir ve 2012 yıllarında Necati Mert in Türk edebiyatına 40 yılı aşkın hizmeti karşılık bulmuştur. Öncelikle 13 Nisan 2012 de Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından, 40 yıldır istikrarlı olarak öykü, deneme ve incelemeler yazması, Adapazarı insanının gözleme dayanan özelliklerini ve ilişkilerini incelikli bir duyarlıkla sanatlaştırması, Adapazarı nı ulusal edebiyatın teması haline getirmesi, başlangıcından beri de duru ve sağlam bir dil kullanması nedeniyle Fahri Doktora unvanı verilir. Son olarak Necati Mert Ekim 2012 tarihlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Türk Edebiyatında Sakarya Sempozyumu nun onur konuğu olarak davet edilmiş ve

21 8 programda tertip edilen Necati Mert Oturumu nda yazarın Türk edebiyatındaki yeri, öykü teknikleri, öykü anlayışı ve duruşu akademisyenlerce tartışılmıştır. Kitaplaşmamış yazıları hayli fazladır. Yakın dönemde Büyükşehir Belediyesi yayınlarından Adapazarı yazılarından oluşan Bağ Çorbası beklenmektedir. Tüm yazılarının arkasında özellikle eşi Necla Hanım ın desteği vardır. Zorunlu yazılardan fırsat buldukça yeni kitaplar üzerinde çalışmakta. Bunlardan biri Memleket Kitabevi adında yine bir mikro tarihtir. İş yerinin kırk yılı, bu şehrin, bu ülkenin sosyal, siyasal ve kültürel pek çok ayrıntısına tanıktır çünkü. Tabii, hikâyeler de yazmaktadır. Hikâye Necati Mert in ilk göz ağrısıdır. Hikâyeye gözünü Çorumlu dedesi ile açar. Dedesinin hikâyeye Râviler öyle rivayet eylemiş Ali nin cengini hikâyet eylemiş. diye başlayan sesi de kulaklarındadır. Halen Hece ve Hece Öykü de yazılarını düzenli olarak sürdürmektedir de başlayan yazarlık hayatı süresince uzun süre yalnız kalan, karşıt görüşlerce aynı suçlamalara maruz kalan, kararlı duruşunun bedelini gerek maddi gerekse manevi bakımdan ödeyen ancak kararlılığından ödün vermeyen Necati Mert, bir eş ve iki çocuğa sahip olduğunun bilinciyle, ailesinden aldığı destek ve güçle yazı hayatına devam etmekte ve yeni yaban çileklerini 3 okurlarına sunmaya hazırlanmaktadır ESERLERİ Necati Mert 40 yıllık yazı hayatına farklı türlerde toplam 15 kitap sığdırmıştır. Yazarın hayatını ele aldığımız bölümde biyografisi ile birlikte açıkladığımız eserleri hakkında daha toplu bilgi vermek gerekmektedir Gramofonlar, Radyolar, Teypler 1979 da Yansıma Yayınlarınca yayımlanan 1970 li yıllarda yazılmış hikâyelerden oluşur. İçerik olarak sosyalist bakış açısıyla toplumun geçirdiği değişimi ve sonuçlarını işleyen yazar, teknik olarak toplumcu gerçekçileri andıran yapıda öykülerini sunmuştur. Standart kurgu biçimine sahip öykülerde 1970 lerin siyasi havasını ve eleştirel boyutunu doğrudan görmek mümkündür. 3 Fahri Doktora Töreni konuşma metni (Metin için bkz: Necati Mert e Fahri Doktora Unvanı, Hece Öykü, S.51, Haziran-Temmuz 2012)

22 Bir Bir Değilken Yansıma Yayınları tarafından basılan Bir Bir Değilken (1979) çocuklara yönelik hikâyeleri/masalları içerir yılı UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı ilan edilir ve bu yıllardaki öykücülüğümüzde çocuk hikâyelerine ağırlık verilir. Necati Mert in bu yıllarda yazılarını yayımladığı Yansıma dergisi de Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı çıkarır. Bir Bir Değilken de içerik sosyalist düşünce çerçevesindedir. Burada çocuklar için masallar, öyküler anlatılmakla birlikte, yine Necati Mert öykücülüğünün ilk dönemdeki tavrı dikkat çeker. Nitekim çocuk öyküleri olmasının yanı sıra emeğin gücü, birlikten doğan kuvvet, ilerlemenin sosyalist bakış açısındaki yolu, emek kavgası gibi konular işlenir; sosyalist düşünce mesajı iletilir Hindinin Biri Hindinin Biri 1980 de Oda Yayınları tarafından basılır ve yine çocuk hikâyeleri içerir. Necati Mert in çocuk hikâyelerinin sonuncusu olan kitapta yine sosyal, siyasal düşünce ağırlığını hissettirir; çocuk hikâyeleri bakımından Necati Mert öykücülüğünün ileriki dönemlerinde tekrarı gelmeyecek bir girişimdir. Dünya Çocuk Yılı dolayısıyla söz konusu dönemde yoğunlaşan çocuk hikâyeciliği modası etkisinin yanı sıra söz konusu kitapların 70 lerin sonu 80 lerin başında basımı, sıkıyönetim etkisini de hatırlatır. Necati Mert in Gramofonlar, Radyolar, Teypler deki toplumcu-gerçekçi ve sol ağırlıklı mesaj içeren öykülerinden sonra çocuk öykülerine girişmesi ve bu yönde peş peşe iki kitap vermesi bu bağlamda düşünülebilir. Burada, adeta toplumcu düşünceye yönelik baskı sonrasında çocuk hikâyelerindeki alegorik anlatım ile tepki dile getirilmektedir. Nitekim çocuk hikâyeleri adı altına toplanan öyküler, çocuklara hitap eden taraflarının yanı sıra sosyal, ideolojik ve eleştirel mesajlar da taşır, muhaliflik ön plandadır Minnacık Bir Uçurum Çocuk hikâyelerinden sonra Necati Mert in uzun süre yayın bakımından suskunluk dönemine girdiği görülür te yazarın kendi yayınevi olan Çarksuyu ndan çıkan Minnacık Bir Uçurum suskunluğun bozulmasının ve peş peşe gelecek kitapların ilk adımıdır. Değişim ve modernleşme temasının daha özelde kentleşme sorunsalı üzerinden işlendiği öykülerde

23 10 teknik olarak da ilk dönemden farklılıklar göze çarpar. Ben anlatıcının öne çıktığı öykülerde üst kurmaca özellikleri yanı sıra gerçek üstü öğeler Necati Mert öykücülüğünde yenilikler olarak karşımıza çıkar. Yazar anlatıcı ile açıklanabilecek öykülerdir bunlar: Kırklı yaşlardaki anlatıcı bir yandan karakterleri tanıtırken bir yandan da kendi hayatını anlatır ve bu yaşın sorunlarını aktarır. Burada şehir gözlemleri, bu şehirde yaşamanın insan hayatına etkileri ağırlıklı olarak öykülerde yer bulur. Anlatıcı birey olarak kıstırılmışlık yaşar ve cinsel açmazlar temel bir sorun olarak öne çıkar. 4 Adapazarlılığın daha bilinçli bir duyuş ve duruşla işlendiği öyküler, özellikle yılları arasını kapsar ki yazarın biyografisinden öğrendiğimiz üzere söz konusu dönem, 1982 sonrası Sait Faik paneli sonrası yaşanan kırılmanın yaşandığı yıllardır. Kasaba kent karşıtlığı, kentlileşmenin birey üzerindeki etkisi, yabancılaşma, nedensizlik gibi yeni dönem sorunları burada ele alınan konulardandır: Anlatıcı gözünü hep çevresine, etrafındaki insanlara çevirir, onlara gerçek düş karışımı dünyalar kurar, bu arada kendi hayatından da enstantaneler aktarır. Onların hayatlarına girer, duygularını irdeler, oradan kendi hayatına bir yol bulmaya çalışır. Bu anlamda anlatıcının yüzü hep sokağa, insanlara dönüktür. Sokaktaki esnafı, komşuları, onların aşklarını, hayat karşısındaki yenilgilerini ve yanlışlarını anlatır. Bu insanların ortak özellikleri birbirlerine yaklaşabilmek için bir dil geliştirememeleridir. Sonra da kaçınılmaz olarak ayrılma gerçekleşir. Her şeyin sorumlusu kasabadır, kenttir. Çünkü kasaba onları kendi içlerine gömer, kendi yapmaz bir türlü. 5 Necati Mert öyküsünün kazandığı ve ileriki dönemlerde geliştireceği yenilerden biri de insan merkezli olmasıdır. Siyasi, eleştirel bakış kendini gösterse de meselenin daha ziyade insan odağında çözümü ve insana dair şeylerin anlatımı Necati Mert öyküsündeki yeniliğe işarettir. İlk dönem ürünlerinden daha farklı yapıda olan bu hikâyeler Necati Mert öykücülüğündeki kırılma ve değişimin sinyalini verir. Anlatım biçimi değişmiş, toplumcu bakış ve Adapazarı sınırları sabit kalarak Necati Mert öykücülüğünün genel görünümü şekillenmeye başlamıştır. Özellikle kent hayatı bünyesinde bunalmış anlatıcının değişime maruz kalma eşiğindeki süreci işlenir Paytonun F si Çarkusuyu Yayınları, bu kez 1995 te Necati Mert in ilk denemelerini topladığı Paytonun F si ni basar. Taşranın ilk anlamı merkez dışı yerlerdir, ama bu merkez dışılık sadece coğrafyayla sınırlı değildir. Merkez kimi insanları da düşünce, inanış ve yaşayışları da 4 Tosun, Necip, Şehrin Sesleri: Necati Mert, Hece Öykü, S.50, Nisan-Mayıs Tosun, Necip, agy, agd..

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri

Yüksek. Eğitim bilimleri. Eğitim bilimleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Salih Bolat 2. Doğum Tarihi:.7.1956. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Lisans Sosyal Politika Yüksek Lisans Eğitim bilimleri Doktora Eğitim bilimleri Üniversite

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı

BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ. 2015 Güz Programı 20 15 BİLGİ KÜLTÜR MERKEZİ 2015 Güz Programı Bilgi Kültür Merkezi 24 seminer dönemini içeren 12 yılı geride bırakarak yeni bir seminer dönemine başlamak üzeredir. Geçen 12 yıllık sürede Sanattan Felsefeye,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu

YAZ DEMEDEN ÖNCE. Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni. gulseminkucba@terakki.org.tr. Terakki Vakfı Okulları 2. Yazma Becerileri Sempozyumu YAZ DEMEDEN ÖNCE Gülsemin ERGÜN KUCBA Türkçe Öğretmeni gulseminkucba@terakki.org.tr AMACIMIZ Okuma ve yazma eylemlerini temellendirmek, Yaratımla ilgili her aşamada yaratıcılığın bireyin gözlem ve birikimlerine

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

ocak Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr

ocak Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr ocak 2016 ocak 2016 Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr Sevgili Ordulular, Üzerinde yaşamaktan mutluluk duyduğumuz ve insan odaklı hizmet anlayışımızla birçok

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zeynep Özen Barkot Unvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim 1996- Fakültesi 2000 Y. Lisans Sinema-TV D.E.Ü

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

Yeni Türk Edebiyatında Kadıköy. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER. 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Adı Soyadı: Haluk ÖNER 2. Doğum Tarihi: 11.10.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Ve Edebiyatı Marmara 2000 Y. Lisans Yeni Türk Edebiyatı Marmara

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 6+1 Analitik Yazma Modeli ile Düşlerimin Peşinde Selda AKTAŞ Nergiz İLİMEN ÇALIŞMANIN AMACI Öğrencilerin sıkıcı, kendini tekrarlayan, monoton yazılar yazmak yerine özgün, akıcı,

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl. Sanatlar Fakültesi Y. Lisans Fotoğraf Mimar Sinan Güzel Sanatlar 2011- Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nevzat Yıldırım 2. Doğum Tarihi: 02.12.1987 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fotoğraf ve Grafik Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SİNEMA VE SAHNE SANATLARI OYUNCULUĞU KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI

Detaylı

Çocuklar Tatilde! Plansız tatil olmaz! Spor ve oyun iç içe Kitaplar her zaman en iyi dostlarımız!

Çocuklar Tatilde! Plansız tatil olmaz! Spor ve oyun iç içe Kitaplar her zaman en iyi dostlarımız! Çocuklar Tatilde! Biten ders yılının ardından, çocukların sabırsızlıkla ve özlemle beklediği yaz tatili başlıyor. Tatil dönemleri çocuklara dinlenmek, eğlenmek ve yeni deneyimler kazanmak için harika fırsatlar

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

DRAMATİK METİN YAZARI

DRAMATİK METİN YAZARI TANIMI Tiyatro oyunu, sinema, TV senaryosu, reklam yazarlığı alanlarında yaratıcılığını kullanarak canlandırmaya dayalı metinler yazan kişidir. A GÖREVLER Dramatik Metin Yazarı; KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.

Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır. 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 2 - - 2. Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Türk Dili II Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları TKD104 Yok Türkçe

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2.

TÜRK DİLİ II. Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS. 1.YIL/ 2. TÜRK DİLİ II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Türk Dili II TKD104 1.YIL/ 2.yarıyıl 2 - - 2 Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı