NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Erdem DÖNMEZ. Kütahya 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ. (Yüksek Lisans Tezi) Erdem DÖNMEZ. Kütahya 2013"

Transkript

1 v NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ (Yüksek Lisans Tezi) Erdem DÖNMEZ Kütahya 2013

2 vi T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi NECATİ MERT HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ Danışman Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU Yard. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN Hazırlayan Erdem DÖNMEZ Kütahya-2013

3 vii Kabul ve Onay Erdem DÖNMEZ in hazırladığı Necati Mert; Hayatı, Öykücülüğü ve Eserleri başlıklı Yüksek Lisans tez çalışması, jüri tarafından lisansüstü yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre değerlendirilip oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir..../.../2013 Tez Jürisi Kabul İmza Red Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN (Danışman) Yrd. Doç. Dr. Gülsemin HAZER Doç. Dr. Fatih ÇELEBİOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

4 viii Yemin Metni Yüksek lisans tezi olarak sunduğum Necati Mert; Hayatı, Öykücülüğü ve Eserleri adlı çalışmamın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım kaynakların kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım..../.../2013 Erdem DÖNMEZ

5 ix Özgeçmiş da Eskişehir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı yılında Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı ve 2008 yılında buradan mezun oldu bahar yarıyılında Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisans öğrenimine başlayan öğrencinin bu çalışması, Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı bitirme tezidir.

6 v ÖZET NECATİ MERT; HAYATI, ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ESERLERİ DÖNMEZ, Erdem Yüksek Lisan Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tez Danışmanları: Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU, Yard. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN Ocak, 2013, 454 sayfa. Necati Mert 70 kuşağı öykücülerindendir. İlk öyküsü Mustafa nın Karesi 1972 de Yansıma dergisinde yayımlanır, 40 yılı aşkın süredir yazı hayatını sürdürmektedir. Bu süre zarfında beş öykü, üç deneme, üç inceleme, bir oyun, iki çocuk hikâyesi ve bir yaşantı/tarih türünde eser vererek toplam 15 kitapla Türk yazınındaki yerini alır. Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Necati Mert in hayatı, eserleri, sanat ve edebiyat görüşü üzerinedir. Yazarın biyografisi hakkında bilgi verildikten sonra eserlerinin tanıtımına geçilmiştir. Sonrasında ise Necati Mert in denemelerinden ve öykülerinden edindiğimiz sanat, edebiyat ve dil hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir. İkinci bölüm yazarın öykülerinin tematik bakımdan incelenmesini içerir. Öykülerden edindiğimiz temalar metinlerden örnek verilerek açıklanmıştır. Üçüncü bölümde öyküler kurmaca gerçeklik, anlatım tarzları, mekân, zaman, karakterler, bakış açısı, anlatıcı ve üslûp bakımından teknik öğeler çerçevesinde incelenmiştir. Son bölümde ise Necati Mert in Türk öykücülüğündeki yeri tespit edilmeye çalışılmıştır. Necati Mert öncesi öykü birikimi hakkında bilgi verildikten sonra 1970 kuşağı ile birlikte yazarın mensubu olduğu Yansıma dergisi bünyesinde ortaya çıkan öykü anlayışı ele alınmış, 1980 sonrasında Türk öykücülüğünün geçirdiği değişimin Necati Mert öyküsüne yansıması incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Öykü, Türk Öykücülüğü, Toplumcu Gerçekçilik, 1970 Kuşağı, Merkez- Taşra, Adapazarı, Değişim, Kent, Modernleşme, İdeoloji, Yansıma.

7 vi ABSTRACT LITERARY WORK, STORYTELLING AND LIFE OF NECATİ MERT DÖNMEZ, Erdem M.A. Thesis,, Department of Turkish Language and Literature Supervisors: Assoc. Prof. Yılmaz DAŞCIOĞLU, Assist. Prof. Abdullah ACEHAN January, 2013, 454 pages Necati Mert is one of the 70 s generation story writers. His first story Mustafa nın Karesi is published in literature journal Yansıma in 1972, he carries on his authorship life for more than 40 years. In this process, he takes his part in Turkish literature with five stories, three essays, three studies, one theatrical play, two children s stories and a memoir; totally with 15 books. Our work consists of four parts. The first part is on Necati Mert s life, his works and his opinions about art and literature. After word about his biyography was given it is proceeded to presentation of his works. Afterwards his opinions about art, literature and language those we got from his essays and stories are taken place. The second part includes a thematical examining of his stories. Themes those we got from the stories are clarified by giving examples from texts. In the third part, stories are researched in the way of fictional reality, phrases, place, time, people, point of view, narrator and wording as part of technical factors. In the last part, place of Necati Mert in Turkish literature is tried to be defined. After giving information about story repertoire of period before Necati Mert, perception of story emerged in Yansıma with 70 s generation is handled, reflection of Turkish short-story writing s alteration after 1980 in Necati Mert s story is researched. Key Words: Story, Turkish Short-Story Writing, Socialist Realism, 70 s Generation, Center- Country, Adapazarı, Alteration, City, Modernization, Ideology, Yansıma

8 vii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... v ABSTRACT... vi İÇİNDEKİLER...vii KISALTMALAR LİSTESİ... xi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM NECATİ MERT İN HAYATI, ESERLERİ VE SANAT-EDEBİYAT GÖRÜŞÜ 1.1. HAYATI ESERLERİ Gramofonlar, Radyolar, Teypler Bir Bir Değilken Hindinin Biri Minnacık Bir Uçurum Paytonun F si Geceye Uçurulan Güvercinler Kapıdan İçeri Girmek Büyük Düğün Gönüller Küçüldü Ömer Seyfettin İslamcı, Milliyetçi ve Modernist Bir Yazar Öykü Yazmak Adalı Sinağrit Hikâyem Adapazarı Zamansız Kelepir Sepet NECATİ MERT İN SANAT VE EDEBİYAT GÖRÜŞÜ Öykü Hakkında Düşünceleri Gerçeklik ve Kurgu Hakkında Düşünceleri Öyküde Anlatılan Öyküde Olay... 32

9 viii Öyküde Karakter ve Diğer Öğeler Dil Anlayışı Necati Mert in Öykülerinde Öykü Tekniği Hakkında Düşünceleri İKİNCİ BÖLÜM NECATİ MERT İN ÖYKÜLERİNDE TEMATİK YAPI 2.1. DEĞİŞİM VE MODERNLEŞME KENT, KENTLEŞME, KENTLİLEŞME İDEOLOJİ VE İKTİDAR ELEŞTİRİSİ Siyasi Eleştiri İktidar ve Yönetim Sosyal Eleştiri Ekonomik Dengesizlik İktidar ve Asker İktidar ve Merkez Dil Devrimi Eleştirisi GEÇMİŞİN İZİ Geçmişe Özlem Ben Anlatıcı ve Geçmiş Çocukluk Özlemi Adapazarı nın Geçmişine Duyulan Özlem AİLE Aile Kurumu Evlilik DEPREM YEREL ÖĞELER KARAKTERLERİN TEMATİK BAKIMDAN SINIFLANDIRILMASI Değişim Ekseninde Karakterler Kent Hayatı Ekseninde Karakterler Aile Bünyesinde Karakterler Çocuk Karakterler Meslek Gruplarına Göre Karakterler

10 ix Kadın Karakterler Küçük İnsan İdeoloji Temsil Eden Karakter DİĞER TEMALAR Meslek Bilgisi Din Düşüncesi Ölüm ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NECATİ MERT İN ÖYKÜLERİNDE TEKNİK YAPI 3.1. KURGU: NECATİ MERT İN ÖYKÜLERİNDE KURMACA GERÇEKLİK Hikâye-Öykü Kurmaca Gerçeklik Ben Anlatıcı ve Gerçeklik Güncelden Beslenme ve Yerel Öğeler Öyküde Mesaj Öykülemede Gerekçe ANLATIM TARZLARI Sahneleme/Gösterme Anlatma/Tahkiye Özetleme Tasvir Bilinç akışı/iç Çözümleme İç Monolog Geri Dönüş/Flashback Montaj/Metinlerarasılık Leitmotive MEKÂN ZAMAN KARAKTERLER Öykü Kişisi Olarak Ben İnsan Dışı Karakterler Tip

11 x 3.6. BAKIŞ AÇISI VE ANLATICI Hâkim Bakış Açısı ve Anlatıcısı Kahraman Bakış Açısı ve Anlatıcı Müşahit Bakış Açısı ve Anlatıcı Çoğulcu Bakış Açısı ve Anlatıcı ÜSLÛP Simgesel Anlatım Benzetmeler Anı Tarzı Anlatım Deneme Tarzı Anlatım Belgesel Tarzı Anlatım Postmodern Öğeler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE NECATİ MERT 4.1. TÜRK EDEBİYATINDA HİKÂYENİN GELİŞİMİ NECATİ MERT ÖNCESİ ÖYKÜ Ömer Seyfettin Memduh Şevket Esendal Cumhuriyet Dönemi Türk Öykücülüğü Öykücülüğümüzde Toplumcu-Gerçekçilik Öncü Birikim Öykücülüğümüzde 50 Kuşağı KUŞAĞI VE NECATİ MERT Öykücülüğümüzde 70 Kuşağı Yansıma Dergisi Etrafında Gelişen Öykü Anlayışı ÖYKÜCÜLÜĞÜMÜZDE 80 KUŞAĞI VE SONRASI SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA DİZİN

12 xi KISALTMALAR LİSTESİ agd age agm agy ART Bkz : Adı geçen dergi : Adı geçen eser : Adı geçen makale : Adı geçen yazı : Adapazarı Radyo ve Televizyonu : Bakınız C. : Cilt Çev. ed. Haz. İst. Kit. Kon. : Çeviren : Edebiyat : Hazırlayan : İstanbul : Kitabevi : Konuşan MEB : Milli Eğitim Bakanlığı s. : Sayfa S. : Sayı SATSO: Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası TDK : Türk Dil Kurumu Yay. : Yayınevi YKY : Yapı Kredi Yayınları YTE : Yeni Türk Edebiyatı

13 TEZ METNİ xii

14 1 GİRİŞ Yazın hayatına 1972 de başlayan Necati Mert, kırk yılı aşkın süre zarfında on beş kitap ve sayısı hayli fazla dergi ve gazete yazılarıyla Türk edebiyatında hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Toplumcu çizgide başladığı yazın hayatını edebiyattaki gelişim ve değişime yabancı kalmaksızın sürdüren Necati Mert, toplumcu söylemini biçimle yoğurmuş, toplumculuğun yaygın olarak görülen çıkmazından kurtularak kendine has bir yer edinmiştir. Kendinden önceki birikime yabancı kalmaması ve geçmişe bağlılığının yanı sıra yazın hayatındaki yenilikleri kendi söylemi ve duruşuyla yeniden üretmesi, Necati Mert i Türk edebiyatında özel bir konuma getirir. Öyle ki, başlangıcından son ürünlerine kadar merkezin hâkimiyetine karşı genelde taşralı, özelde Adapazarlı duruşuyla çevreden merkezi eleştirip bu duruşunda ısrar etmiş, söz konusu tavrı merkezce kabul görmese de sabır ve inatla devam etmiştir. Bu taşralı duruş, merkezi eleştirmekle birlikte taşranın sınırları içerisine hapsolmamaktadır. Necati Mert, toplumcu düşünce ve eleştiri içeren temalarının yanı sıra bireyin varoluşsal problemlerini de öyküsüne dâhil eder; bu süreçte tekniğin imkânlarını göz ardı etmeyerek en küçük yaşamların dahi öyküsünü yazar. Söz konusu üretkenliğinden, taşra bağlamında inat ve sabırla duruşundan, öyküsünün sınırlarını sürekli genişletmesinden dolayı Necati Mert çalışmamızın konusu olmuştur. Çalışmamızda sayfa altı dipnot yöntemi ile kaynak gösterilmiştir. İlgili alıntı üç satırdan fazla ise ayrı bölümde, küçük fontla paragraftan ayrılmış, üç satırdan kısa ise alıntı paragraftan bölünmemiştir. Öykülerden yaptığımız alıntılar ise ilgili öykünün bulunduğu eser ismi ve sayfa numarası ile birlikte, alıntı sonunda parantez içinde gösterilmiştir. Öykü alıntılarında aynı öykünün farklı yeri örnek gösterildiğinde parantez içinde yalnız sayfa numarası belirtilmiştir. Özellikle öykülerin teknik ve tematik bakımdan ayrıntılı biçimde incelendiği çalışmamızda yazarın sanat, edebiyat görüşü ve dil anlayışı, deneme ve incelemelerinden edindiğimiz bilgilerle değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın hazırlanması öncesinde, hazırlanma sürecinde emeğini ve ilgisini esirgemeyen, akademik bakış açısı edinebilmem için her türlü desteği sağlayan, güveni ve sabrıyla hatalarımı fırsata çevirmeme yardımcı olan değerli hocam Sayın Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU ya; hoşgörüsü ve güveniyle yardımlarını sunan Sayın Yard. Doç. Dr. Abdullah ACEHAN a; çalışmamızın konusu olan, bu süreçte her türlü desteği sağlayan ve sık sık görüşme imkânı bulduğum kıymetli yazarımız Sayın Necati MERT e, çalışma süresince

15 2 katkılarını sunan değerli dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu zamana kadar üzerimde emeği olan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen, çalışmada asıl hak sahibi olan aileme de şükranlarımı sunarım.

16 3 BİRİNCİ BÖLÜM NECATİ MERT İN HAYATI, ESERLERİ VE SANAT-EDEBİYAT GÖRÜŞÜ

17 HAYATI 1 Necati Mert 25 Mart 1945 te, Adapazarı nda, eski Hendek Caddesindeki dede evinde dünyaya gelir. Annesi Huriye Hanım, babası Mustafa Nazmi Bey dir. Ev, kunduracı evidir. Başlangıçta imalat ağırlıklı işler, giderek malzeme satıcılığına geçilir. Necati Mert in ilkokula başladığı 1952 yılına kadar bu ticaret sürer. O yıl, oğulla babanın arası açılınca küçük aile için kiracılık yılları başlar. Necati Mert in eserlerinde dede evi, evin bahçesi, Erenler deki bağ, kunduracı, tenekeci esnafı arası Orta Camii ve Aynalıkavak civarında geçen bu 7-8 yıl sıklıkla işlenir. Babası, kiraya çıkıldığında iş değiştirir. Amatör fotoğrafçıdır, bunu asıl iş edinir. Atatürk Parkı nda şişpakçılığa başlar, motosiklet alıp köylere gider. Necati Mert in ortaokulu bittiği yıllarda da dükkân açar. Huriye Hanım evde terzilik yapmakta, Frenk gömleği dikmektedir. Gömlekçilikten sonra çorap tamirciliğine, daha sonra da passatta örgücülüğe başlar. İlkokulu Sabiha Hanım da, ortaokulu ve liseyi Adapazarı nın tek ortaokulunda ve lisesinde okur. Bu yıllarda Yeni Cami nin hemen kıblesindeki Kurbanlar sokağında otururlar. Kurbanlar Adapazarı nın kozmopolit yapısının en yoğun yaşandığı bölgedir. Oldukça renkli olan Kurbanlar ın yapısı Necati Mert in okul hayatına yansır, lise 2 de bir yıl kaybı olur. Okuldan atılacakken affedilmesiyle lise bu dinginlikle biter. Orta 2 ye kadar takvim yaprakları, okul dergileri, ders kitapları ve mesken kredisi veren Hürriyet gazetesi dışında bir yerde yazıyla karşılaşmaz. Edebiyatla buluşması geçtir. Bizim Köy le, Nur Baba yla ve sonradan tanışacağı ve Adapazarı yla da tanıştıracağı Faik Baysal ın ilk 15 sayfası Tığcılar Mahallesi nden bahseden romanı Rezil Dünya yla karşılaşır. Tığcılar, anne tarafının mahallesidir. Faik Baysal ın da büyükbabası o mahallede oturmaktadır. Yaşanılan yer yazılarak da yazar olunabileceğinin dersini alır Rezil Dünya dan. Üzerinde Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin hakkı vardır. Hasan Balcıoğlu Küçük Şehir de, Gülçin Devrim Ayyar Hamza da rol vermekle tiyatroyla buluşturmuştur yılları arasında Ankara da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi ndedir. Ankara her bakımdan okul olur. Konferanslara katılır, filmlere gider, o kadar ki dil bilmediği halde sırf film için Fransız Kültür Derneği ne bile üye olur da kurulan Sinematek te sinema tarihinin önemli filmlerini görür. Bu 5 yıl içinde devlet tiyatrosunun oynadığı oyunlardan 1 25 Mayıs 2010 da Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının düzenlediği Ustalara Saygı, Necati Mert gecesindeki sinevizyon metninden yararlanılmıştır.

18 5 izlemediği neredeyse hiç yoktur. Ayrıca Yeni Mahalle Halkevi sahnesinde ve Meydan Tiyatrosu nda oynar. Toplumsal bilincin yükseldiği yıllardır, uzak durmaz. Edebiyatın yanı sıra bu kitaplardan da beslenir; okumalarını sürdürür. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirince mezun olduğu liseye Ekim 1968 de öğretmen olarak atanır. Milletvekili Yaşar Bir le girdiği bir tartışma adeta geleceğini belirler. Sahneye koyduğu oyunlar üzerine dedikodular çıkar. Türkiye Öğretmenler Sendikası Adapazarı şube yönetimine girer; seminerleri, konuşmaları olur. 12 Mart döneminde de Türk Ceza Kanunu nun 142. ve 312. maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla sıkıyönetim mahkemesince yargılanır, 4 ay tutuklu kalır. Sonuçlandırılmayan ve sonradan 1974 affıyla düşecek olan bu dava nedeniyle idari tahkikat geçirir, bakanlık emrine alınır. Tutukluluğu sırasında kendisiyle yüzleşir. Particilik, sendikacılık gibi işleri konjonktürü hesaplayan siyasetler olarak görür, küçük bulur. Bu arada insanlara güvenini de yitirmiştir. Onca oyunda oyunculuk, yönetmenlik yapmasına, Haldun Taner in oyunları üzerine lisans tezi olmasına rağmen tiyatroyu sırf kolektif sanat olduğu için bırakır. Taner, bir görüşmelerinde Geleceğin sanatı hikâyedir. demiştir. Bunu hatırlar. Kendisine, kendisi bir kalem ve kâğıt ile başlayıp biten hikâyeyi seçer. İlk hikâyesi babasından esinlenerek yazdığı Mustafa nın Karesi olup, Tekin Sönmez in çıkardığı Yansıma dergisinin Temmuz 1972 deki 7. sayısında yayımlanır. Yansıma ile tanışma bu sayıda olur, sonrasında Tekin Sönmez in Sabahattin Ali Özel Sayısı için istediği yazı ile tanışıklık sürer ve hemen hemen her sayıda yazısı yayımlanır. Tutuklandığında okulun edebiyat öğretmenlerinden Necla Soysev le 2 aylık nişanlıdırlar. Hikâyesi yayımlandığında bir yıllık evlidir. O yılın sonunda da bakanlık emrine alınır. Üçte bir maaşla işten el çektirilmesine daha fazla dayanamaz, altıncı ayında öğretmenlikten istifa eder. Cezaevinde tanıştığı yayıncı Enver Aytekin in desteğiyle 12 Mayıs 1973 te dükkân açar, kitapçılığa başlar. İlk oğlu Emek Korkut bir aylıktır arası, yani 12 Eylül den önceki iki yıl Ali Dilmen Lisesi nde, arası Hendek te bir dershanede öğretmenlik yaptıysa da geçimi kitap kırtasiye ticaretinde olur. Ancak kitapçılıktan da başına gelmedik kalmaz Aralık ayının sonlarına doğru, elektriklerin kesik olduğu bir akşamüzeri saldırıya uğrar dükkân. Gelenler zincir, muşta, değnek girişir, vitrini kırarlar. 15 gün sonra 5 Ocak 1977 gecesi de dükkân bu defa bombalanır. Ama hayat durmaz. Ertesi yıl küçük oğul Emek Emre dünyaya gelir.

19 6 İlk hikâyesini Yansıma da, başka hikâyelerle deneme, inceleme ve eleştiriler izler. Sosyalist Kültür Ansiklopedisi ne madde yazar yılında bu ilk hikâyelerini Gramofonlar, Radyolar, Teypler adıyla kitaplaştırır. Değişen koşulların yarattığı yeni insanları, yeni ilişkileri başarıyla işlediği kabul edilir. Toplumcu-gerçekçi çizgide olan bu hikâyeler Necati Mert in tüm dönemlere yayılacak toplumcu bakış açısının temelini oluşturur. Burada özellikle 70 li yılların siyasi ortamının yansımaları işlenmektedir. Hemen peşinden biri aynı diğer sonraki yıl olmak üzere iki çocuk kitabı gelir: Bir Bir Değilken ve Hindinin Biri. Necati Güngör, Necati Mert in bu farklı çıkışını kör kuyuya taş atmak ifadeleriyle niteler. 2 Bu kitaplarındaki muhalifliği sisteme karşı ama mevcut egemen edebiyat dünyası içinde de kabul arayan bir muhalifliktir yılında bir Sait Faik i anma toplantısı öncesinde görür ki kabul aradığı edebiyat da kendi içinde parçalanır. Kerim Korcan ın da desteğini alarak adeta illegal yollardan sızdığı toplantıda bu parçalanmışlığı Oktay Akbal a, Tahsin Yücel e, Salim Şengil e, Osman Şahin e karşı İstanbul taşra kutupluluğuyla adlandırır. Gelgelelim sonraki çalışmalarına Karşı, Yeni Biçem gibi İstanbul dışında çıkan çok az dergide yer bulabilir. Öyle ki araya hatırlı bir hikâyecinin girmesine rağmen bir hikâye dosyası üç yayınevinden iade edilir yılında kitabevinin alt birimi olmak üzere Çarksuyu adıyla yayınevi kurar. 19 hikâyeden oluşan dördüncü kitabını tam 14 yıl sonra Çarksuyu ndan çıkarır: Minnacık Bir Uçurum. Kendi içinde dört bölüme ayrılmış kitapta toplam on dokuz hikâye mevcuttur te yayınladığı Paytonun F si bu düşüncelerin yer aldığı ilk denemelerden oluşur. Merkeze karşı taşralı bir duruşun sergilendiği ve merkeziyetçiliğin her türlüsüne karşı mücadele edildiği yıllardır. Cumartesi annelerinin de, başörtüsünün de yanında, her çeşitten duvarın karşısındadır. Merkez tarafından dışlanır; öyle ki yazılarını yayınlatmakta zorlanır. Bunların bedeli sadece yayın sıkıntısı olmaz. Tutuculukla ve döneklikle suçlanır. Necati Mert 90 lı yıllarda SATSO nun aylık gazetesi Sakarya Ekonomi de, Bursa da çıkan Düşlem de yazar. Belediye radyosu ART de konuşmalar yapar yılında Çarksuyu adında parasız dağıtılmak üzere aylık siyasi yorum-haber, araştırma ve reklam gazetesi çıkarır. 6 ay sürer. Kitaplarını da kendi yayımlar da hikâyelerden oluşan Geceye Uçurulan Güvercinler, 1997 de Kapıdan İçeri Girmek adıyla on altı yazıdan oluşan Adapazarı denemeleri yayımlanır de ise yazarın tek oyun kitabı olan Büyük Düğün yine Çarksuyu nda basılır. 2 Güngör, Necati, Taşra Ötesi Hikâyeler, Gösteri, S.167, Ekim 1994.

20 7 Muhalifliğin Türkiye genelinde çeşitlenmesiyle yolu açılır. Bir dönem Türkiye Yazarlar Sendikası yönetiminde bulunur. Uluslararası PEN Yazarlar Derneği yle Türkiye Yazarlar Derneği nin üyesidir. Yazıları, Yaba Öykü, Sakarya Ekonomi, Yeni Biçem, Düşlem, Üçüncü Öyküler, Kırklar dergilerinde yer bulur. Depremin olduğu Ağustos 1999 da da aylık E dergisinde Öykü Noktası nı yazmaya başlar. Dört yıl, dergi kapanana kadar sürer. Bilinirliği bu dönemde artar. Hece dergisinin 2001 yılından, Hece Öykü nün de 2004 Şubat- Mart ta çıkan ilk sayısından beri sürekli yazarları arasındadır. Kitaplarını artık kendi yayımlamaz de Gönüller Küçüldü Gendaş Yayınlarından çıkar te Kaknüs Ömer Seyfettin, İslamcı, Milliyetçi, Modernist Bir Yazar ı basar. Bu, Ömer Seyfettin üzerine yapılan biyografik çalışmaların ötesinde bir kimlik tespiti çalışmasıdır. E dergisi Öykü Noktası ndaki yazıların toplamı, amatörler için bir çeşit kılavuz kitap olan Öykü Yazmak 2006 da, aynı yıl Sait Faik yazılarından oluşan, yine deneme üslubunda Adalı Sinağrit Hece den, 2008 de de Heyamola Yayınları ndan yaşantı/tarih türünde Hikâyem Adapazarı çıkar in Ekim ayında Zamansız adlı öyküler gelir. Burada Necati Mert hikâyeciliği kendini farklı bir çizgide bulur; yazarın deyimiyle hikâyeye yeni tanım getirmeye cüret edilir. Bu girişim Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi nce 2011 Edebiyat Mevsimi Hikâye Büyük Ödülü ne layık görülür. Necati Mert in şimdilik yayınlanan son kitabı Şubat 2012 de çıkan ve dil yazılarından oluşan Kelepir Sepet tir. Burada Necati Mert in dil hakkında düşüncelerini tespit etmek mümkündür; ancak bu yazılar salt dil yazısı olmanın ötesinde fikri ve siyasi içeriğe de sahiptir. Necati Mert, Adapazarı hikâyecisidir ve onun gibi yaşadığı şehirle özdeşleşen başka hikâyeci de azdır. Zira Adapazarı sadece mekân olarak değil, tüm öykülerin adeta başkahramanı gibidir. Ancak Necati Mert Adapazarı ile sınırlı değildir; salt taşra öykücüsü olarak düşünülemez. O, hikâyeyi hissettiklerimi hissettirme çabası olarak tanımlar ve 70 lerde başlayan 40 yıllık öykü serüveni Türk toplum ve insanının adeta panoramasını verir ve 2012 yıllarında Necati Mert in Türk edebiyatına 40 yılı aşkın hizmeti karşılık bulmuştur. Öncelikle 13 Nisan 2012 de Sakarya Üniversitesi Senatosu tarafından, 40 yıldır istikrarlı olarak öykü, deneme ve incelemeler yazması, Adapazarı insanının gözleme dayanan özelliklerini ve ilişkilerini incelikli bir duyarlıkla sanatlaştırması, Adapazarı nı ulusal edebiyatın teması haline getirmesi, başlangıcından beri de duru ve sağlam bir dil kullanması nedeniyle Fahri Doktora unvanı verilir. Son olarak Necati Mert Ekim 2012 tarihlerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Türk Edebiyatında Sakarya Sempozyumu nun onur konuğu olarak davet edilmiş ve

21 8 programda tertip edilen Necati Mert Oturumu nda yazarın Türk edebiyatındaki yeri, öykü teknikleri, öykü anlayışı ve duruşu akademisyenlerce tartışılmıştır. Kitaplaşmamış yazıları hayli fazladır. Yakın dönemde Büyükşehir Belediyesi yayınlarından Adapazarı yazılarından oluşan Bağ Çorbası beklenmektedir. Tüm yazılarının arkasında özellikle eşi Necla Hanım ın desteği vardır. Zorunlu yazılardan fırsat buldukça yeni kitaplar üzerinde çalışmakta. Bunlardan biri Memleket Kitabevi adında yine bir mikro tarihtir. İş yerinin kırk yılı, bu şehrin, bu ülkenin sosyal, siyasal ve kültürel pek çok ayrıntısına tanıktır çünkü. Tabii, hikâyeler de yazmaktadır. Hikâye Necati Mert in ilk göz ağrısıdır. Hikâyeye gözünü Çorumlu dedesi ile açar. Dedesinin hikâyeye Râviler öyle rivayet eylemiş Ali nin cengini hikâyet eylemiş. diye başlayan sesi de kulaklarındadır. Halen Hece ve Hece Öykü de yazılarını düzenli olarak sürdürmektedir de başlayan yazarlık hayatı süresince uzun süre yalnız kalan, karşıt görüşlerce aynı suçlamalara maruz kalan, kararlı duruşunun bedelini gerek maddi gerekse manevi bakımdan ödeyen ancak kararlılığından ödün vermeyen Necati Mert, bir eş ve iki çocuğa sahip olduğunun bilinciyle, ailesinden aldığı destek ve güçle yazı hayatına devam etmekte ve yeni yaban çileklerini 3 okurlarına sunmaya hazırlanmaktadır ESERLERİ Necati Mert 40 yıllık yazı hayatına farklı türlerde toplam 15 kitap sığdırmıştır. Yazarın hayatını ele aldığımız bölümde biyografisi ile birlikte açıkladığımız eserleri hakkında daha toplu bilgi vermek gerekmektedir Gramofonlar, Radyolar, Teypler 1979 da Yansıma Yayınlarınca yayımlanan 1970 li yıllarda yazılmış hikâyelerden oluşur. İçerik olarak sosyalist bakış açısıyla toplumun geçirdiği değişimi ve sonuçlarını işleyen yazar, teknik olarak toplumcu gerçekçileri andıran yapıda öykülerini sunmuştur. Standart kurgu biçimine sahip öykülerde 1970 lerin siyasi havasını ve eleştirel boyutunu doğrudan görmek mümkündür. 3 Fahri Doktora Töreni konuşma metni (Metin için bkz: Necati Mert e Fahri Doktora Unvanı, Hece Öykü, S.51, Haziran-Temmuz 2012)

22 Bir Bir Değilken Yansıma Yayınları tarafından basılan Bir Bir Değilken (1979) çocuklara yönelik hikâyeleri/masalları içerir yılı UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı ilan edilir ve bu yıllardaki öykücülüğümüzde çocuk hikâyelerine ağırlık verilir. Necati Mert in bu yıllarda yazılarını yayımladığı Yansıma dergisi de Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı çıkarır. Bir Bir Değilken de içerik sosyalist düşünce çerçevesindedir. Burada çocuklar için masallar, öyküler anlatılmakla birlikte, yine Necati Mert öykücülüğünün ilk dönemdeki tavrı dikkat çeker. Nitekim çocuk öyküleri olmasının yanı sıra emeğin gücü, birlikten doğan kuvvet, ilerlemenin sosyalist bakış açısındaki yolu, emek kavgası gibi konular işlenir; sosyalist düşünce mesajı iletilir Hindinin Biri Hindinin Biri 1980 de Oda Yayınları tarafından basılır ve yine çocuk hikâyeleri içerir. Necati Mert in çocuk hikâyelerinin sonuncusu olan kitapta yine sosyal, siyasal düşünce ağırlığını hissettirir; çocuk hikâyeleri bakımından Necati Mert öykücülüğünün ileriki dönemlerinde tekrarı gelmeyecek bir girişimdir. Dünya Çocuk Yılı dolayısıyla söz konusu dönemde yoğunlaşan çocuk hikâyeciliği modası etkisinin yanı sıra söz konusu kitapların 70 lerin sonu 80 lerin başında basımı, sıkıyönetim etkisini de hatırlatır. Necati Mert in Gramofonlar, Radyolar, Teypler deki toplumcu-gerçekçi ve sol ağırlıklı mesaj içeren öykülerinden sonra çocuk öykülerine girişmesi ve bu yönde peş peşe iki kitap vermesi bu bağlamda düşünülebilir. Burada, adeta toplumcu düşünceye yönelik baskı sonrasında çocuk hikâyelerindeki alegorik anlatım ile tepki dile getirilmektedir. Nitekim çocuk hikâyeleri adı altına toplanan öyküler, çocuklara hitap eden taraflarının yanı sıra sosyal, ideolojik ve eleştirel mesajlar da taşır, muhaliflik ön plandadır Minnacık Bir Uçurum Çocuk hikâyelerinden sonra Necati Mert in uzun süre yayın bakımından suskunluk dönemine girdiği görülür te yazarın kendi yayınevi olan Çarksuyu ndan çıkan Minnacık Bir Uçurum suskunluğun bozulmasının ve peş peşe gelecek kitapların ilk adımıdır. Değişim ve modernleşme temasının daha özelde kentleşme sorunsalı üzerinden işlendiği öykülerde

23 10 teknik olarak da ilk dönemden farklılıklar göze çarpar. Ben anlatıcının öne çıktığı öykülerde üst kurmaca özellikleri yanı sıra gerçek üstü öğeler Necati Mert öykücülüğünde yenilikler olarak karşımıza çıkar. Yazar anlatıcı ile açıklanabilecek öykülerdir bunlar: Kırklı yaşlardaki anlatıcı bir yandan karakterleri tanıtırken bir yandan da kendi hayatını anlatır ve bu yaşın sorunlarını aktarır. Burada şehir gözlemleri, bu şehirde yaşamanın insan hayatına etkileri ağırlıklı olarak öykülerde yer bulur. Anlatıcı birey olarak kıstırılmışlık yaşar ve cinsel açmazlar temel bir sorun olarak öne çıkar. 4 Adapazarlılığın daha bilinçli bir duyuş ve duruşla işlendiği öyküler, özellikle yılları arasını kapsar ki yazarın biyografisinden öğrendiğimiz üzere söz konusu dönem, 1982 sonrası Sait Faik paneli sonrası yaşanan kırılmanın yaşandığı yıllardır. Kasaba kent karşıtlığı, kentlileşmenin birey üzerindeki etkisi, yabancılaşma, nedensizlik gibi yeni dönem sorunları burada ele alınan konulardandır: Anlatıcı gözünü hep çevresine, etrafındaki insanlara çevirir, onlara gerçek düş karışımı dünyalar kurar, bu arada kendi hayatından da enstantaneler aktarır. Onların hayatlarına girer, duygularını irdeler, oradan kendi hayatına bir yol bulmaya çalışır. Bu anlamda anlatıcının yüzü hep sokağa, insanlara dönüktür. Sokaktaki esnafı, komşuları, onların aşklarını, hayat karşısındaki yenilgilerini ve yanlışlarını anlatır. Bu insanların ortak özellikleri birbirlerine yaklaşabilmek için bir dil geliştirememeleridir. Sonra da kaçınılmaz olarak ayrılma gerçekleşir. Her şeyin sorumlusu kasabadır, kenttir. Çünkü kasaba onları kendi içlerine gömer, kendi yapmaz bir türlü. 5 Necati Mert öyküsünün kazandığı ve ileriki dönemlerde geliştireceği yenilerden biri de insan merkezli olmasıdır. Siyasi, eleştirel bakış kendini gösterse de meselenin daha ziyade insan odağında çözümü ve insana dair şeylerin anlatımı Necati Mert öyküsündeki yeniliğe işarettir. İlk dönem ürünlerinden daha farklı yapıda olan bu hikâyeler Necati Mert öykücülüğündeki kırılma ve değişimin sinyalini verir. Anlatım biçimi değişmiş, toplumcu bakış ve Adapazarı sınırları sabit kalarak Necati Mert öykücülüğünün genel görünümü şekillenmeye başlamıştır. Özellikle kent hayatı bünyesinde bunalmış anlatıcının değişime maruz kalma eşiğindeki süreci işlenir Paytonun F si Çarkusuyu Yayınları, bu kez 1995 te Necati Mert in ilk denemelerini topladığı Paytonun F si ni basar. Taşranın ilk anlamı merkez dışı yerlerdir, ama bu merkez dışılık sadece coğrafyayla sınırlı değildir. Merkez kimi insanları da düşünce, inanış ve yaşayışları da 4 Tosun, Necip, Şehrin Sesleri: Necati Mert, Hece Öykü, S.50, Nisan-Mayıs Tosun, Necip, agy, agd..

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI. Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI. Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI SELİM İLERİ NİN ROMANCILIĞI Nesrin MENGİ DOKTORA TEZİ Adana-2009 T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87

II. 1. Aile ve Çocuk...19 II. 2. Sokak ve Çocuk...62 II. 3. İş ve Çocuk...87 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ORHAN KEMAL İN HİKÂYELERİNDE ÇOCUK TİPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ASLI KANTARCI

Detaylı

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ

NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ T.C. SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK EDEBĐYATI BĐLĐM DALI NECATĐ CUMALI NIN ŞĐĐRLERĐNDE TOPLUMSAL ELEŞTĐRĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hazırlayan Ahmet YILDIRIM VAN 2011

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NEDİM GÜRSEL İN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KENT VE KADIN Mustafa BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/ 2008 i ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN. Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MURATHAN MUNGAN IN ÖYKÜ VE ROMANLARINDA KADIN Esra POLAT ŞABAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan BAYRAK Adıyaman Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri)

FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri) Hazırlayan Yunus Emre Türker Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü CEMİL KAVUKÇU ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KENT, TAŞRA VE MODERNLİK HİVREN DEMİR

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü CEMİL KAVUKÇU ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KENT, TAŞRA VE MODERNLİK HİVREN DEMİR Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü CEMİL KAVUKÇU ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KENT, TAŞRA VE MODERNLİK HİVREN DEMİR Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin Bir Parçasıdır

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım

Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Orhan Kemal in Fabrika ve Toprak İşçilerini Konu Alan Bereketli Topraklar Üzerinde, Vukuat Var ve Hanımın Çiftliği Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım Emine Özerinç Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

ERDEM BAYAZIT IN ŞİİRLERİNDE DİN VE METAFİZİK

ERDEM BAYAZIT IN ŞİİRLERİNDE DİN VE METAFİZİK T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDEM BAYAZIT IN ŞİİRLERİNDE DİN VE METAFİZİK HATİCE ÇİÇEKLİ 120101024 TEZ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950)

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) Hazırlayan: Polat SEL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN Lisansütü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı için

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS DEVRIMCILER AND YÜZ: 1981

12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS DEVRIMCILER AND YÜZ: 1981 12 EYLÜL 1980 ASKERI DARBESI DEVRIMCILER ILE YÜZ: 1981 ROMANLARINDAN HAREKETLE 12 EYLÜL DÖNEMINDE YAŞANAN DEVLET GÜDÜMLÜ BASKI VE ŞIDDET SORUNSALI 12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS UYAR ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE TOPLUMSAL GÜNCELLİK VE BİÇİMSEL ARAYIŞLAR AYŞEGÜL NAZİK Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME

ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME T.C ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TÜRK DĐLĐ VE EDEBĐYATI ANABĐLĐM DALI YENĐ TÜRK DĐLĐ BĐLĐM DALI Yüksek Lisans Tezi ĐKĐNCĐ YENĐ ŞĐĐRĐ ÜZERĐNDE ANLAMBĐLĐMSEL BĐR ĐNCELEME Melek ŞEN ELMAS

Detaylı

KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ

KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ KIŞ 2014 SAYI: 44 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK EDEBİYATI MERKEZİ HABER BÜLTENİ SÖYLEŞİ ARON AJİ * İLE SÖYLEŞİ ajiaronr@sau.edu Eleven Eleven, Sayı 15, Sonbahar 2013 Söyleşiyi yapan: Amal Hassan İngilizceden

Detaylı

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR

NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI NAZLI ERAY'IN ROMAN DÜNYASINDA DÜŞSÜ VE BÜYÜLÜ GERÇEKLİĞİN KURGUSU İLE FANTASTİK UNSURLAR YÜKSEK LİSANS

Detaylı

POSTMODERN BAĞLAMDA PAUL AUSTER VE METİN KAÇAN IN ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

POSTMODERN BAĞLAMDA PAUL AUSTER VE METİN KAÇAN IN ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BİLİM DALI POSTMODERN BAĞLAMDA PAUL AUSTER VE METİN KAÇAN IN ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ

TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ TÜRKĐYE NĐN ĐLK ve TEK YAZARLAR KOOPERATĐFĐ YAZKO VE YAZKO EDEBĐYAT DERGĐSĐ Arş. Gör. Deniz DEPE * ÖZ: YAZKO (Sınırlı Sorumlu Yazar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi), 22 Nisan 1980 de, Mustafa Kemal

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN

Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN Yüksek Lisans Tezi SÜRGÜN YOLUNDA BİR YENİLEŞME SERÜVENİ: MİHNET-KEŞAN DERYA TÜZİN TÜRK EDEBİYATI BÖLÜMÜ Bilkent Üniversitesi, Ankara Temmuz 2008 Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Hazırlayan Ayşe Mungan Başkal

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Hazırlayan Ayşe Mungan Başkal T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUSTAFA KUTLU NUN HİKÂYELERİNDE KADIN Hazırlayan Ayşe Mungan Başkal Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE UYGULANMIŞ OLAN İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA

Detaylı

MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * ÖZET

MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 817-833, ANKARA-TURKEY MEMET BAYDUR TİYATROSU VE DRAMATİK BİR PAZARLIK OYUNU: KAMYON * Kemal EROL ** ÖZET Memet

Detaylı

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-1 (Ocak-Haziran) (Balkan Özel Sayısı-I), s.128-152 Fahim Bey Ve Biz, Anayurt Oteli Ve Aylak Adam Romanlarına Psikolojik Bir Bakış / A. ACEHAN FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT

Detaylı