Boru Geni letici Fittings Aletleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Boru Geni letici Fittings Aletleri"

Transkript

1 Boru eni letici RCAM EXPADER Power Torque umu ak ve yarı yumu ak bakır, Ø 8-42 mm (5/6" -.3/4") alüminyum ve hassas çelik, Ø 8-28 mm ve yumu ak paslanmaz çelikten, Ø 8-22 mm boruların geni letilmesi ve kalibrasyonu için boru geni letici. Sa lam ve a ınmaya dayanıklı Çelik kafa TASARRuF PTASIELI & FKSIELLIK n Ba lantı parçalarının depolanması ve tedariki maliyetleri yoktur n Lehim yerleri, lehim malzemesi ve enerjide %50 ye varan tasarruf n Ba lantı yerlerinin azaltılması ile yükseltilmi güvenlik n ptimize edilmi çalı ma prensibi ile güç tasarrufu Kayma olmaz, sıkı ma olmaz Ergonomik sap, uzun kol Hızlı çalı ma Pimin otomatik geri dönü ü abancı maddeler tarafından kirlenmeye kar ı koruma EPT -Teknolojisi Bükme kolu içeride KS ayar cıvatası yardımıyla geni letme ayarlanabilir Daha az a ırlık, optimum kullanma Çok sa lam dövme aluminyum gövde Ba lantı parçası olmadan boruların rasyonel montajı için eni letme piminin Ti- Kaplanması sayesinde yüksek düzeyde a ınmaya kar ı koruma ve uzun ömürlü geni letme hassasiyeti Setin içerisindekiler: Boru geni letici pensesi RCAM EXPADER Power Torque (o..2000), perçin-boru geni letici kafa, ç ve dı çapak alma(o..006), altı kö eli allen anahtar (SW3) (o ), Çelik saç muhafaza (o ) mm mm mm mm mm mm mm mm mm /8-/2-5/8-3/4--./8" /8-/2-5/8-3/4-7/8-./8" mm 5 ekil RCAM EXPADER Power Torque Seti mm mm mm /2-5/8-3/4-7/8" /2-5/8-7/8-./8" /2-3/4-" /8-/2-5/8-3/4-" mm /8-/2-5/8-3/4-7/8--./8" mm /8-/2-5/8-3/ mm /8-/2-5/8-3/4-7/8-./8-.3/8" 5 6

2 Boru eni letici Boru eni letici Kafa-Standart Standartlara uygun hassas geni letme kafaları Ø 8-42 mm (5/6" -.3/4") DVW e ve aze de France yönergelerine uygun n Di er üreticilerin uygun geni letme penseleri ile birlikte kullanılmaya uygun n Ba lantı parçalarının, depolama ve tedarikine gerek yoktur n çilik süresinde %50 maliyet dü ü ü n Lehim yerleri, lehim malzemesi ve enerjide %50 tasarruf ominal ölçü Boru uçlarının geni letilmesi A mm Aynı olmayan borular için uygundur 40 yıldan fazla bir zamandır geni letme tekni inde öncü ve geni letme aletlerinin üretiminde lider! uvarlak olmayan boruların ve ba lantı parçalarının tekrar kalibrasyonunu sa lar Parçaların ucunda kademelendirme Mükemmel bir merkezleme ve muntazam geni letme garanti edilir 6 perçin ve kılavuz yolu o. mm Cu maks ,0.00 0,0.02 2,2.04 4,2.05 5,2.06 6,2.08 8, , , , , , , , ,5 EXPADER KADEMEL E LET C A Kalın etli boruların geni letilmesi, daraltılması ve kabrasyonu için, Ø mm (.3/8-4./8") o. Inç Cu maks /6", /8",0.053 /2", /8", /4", /8",2.057 ",5.058./8",6.059./4", /8",6.038./2", /8", /4",6 Talep üzerine di er boru çapları için özel üretim ve teslimat. ÜRÜ TAITIMI KuLLAIM ALALARI Efektif, fitings kullanmadan, ısıtma, so utma, gaz ve VRF sistemleri için ideal Temel Özelikler n Lehim malzemesinden tasarruf ile büyük çaplı boruların dö enmesi sırasında dü ük maliyetli alternatif n 6 kademeli geni letici ile aleti de i tirmeden geni letme n Boru geni letici kafa parçasının tek bir parça olması güçlü bir geni letme pimi ile yüksek bir güçı sa lar n Sabitlenebilen ince ayar ile ba lantı büyüklü ünün ve kapiler bo lu un kademesiz ayarı n Kendi kendini ya layan bronz burç ile trapez vida sayesinde optimize edilmi güç iletimi n 6 perçin ve kılavuz yolu ile mükemmel bir merkezleme ve muntazam geni letme garanti edilir. Teknik Özelikler Kullanılabilecek Malzeme: Bakır ve Alüminyum Çap: Ø mm,.3/8-4./8" (yumu ak) azami et kalınlı ı 2.5 mm Teslimat kapsamı: Kademeli geni letici (cırcır anahtar sete dahil de ildir.) Kg. Özel Çırçır anahtarı (o ) mm mm mm , - 88,9-08 mm.078.3/8 -.5/8-2./8-2.5/8-3./8-4./8".093./4-4 Teslimat süresi, özel çaplarda üretim ve fiyatlarıyla ilgili lütfen bizimle temasa geçiniz 7

3 T-Sıvama Aletleri CMBI KIT eni letici + T-Sıvama Seti Ø 2-28 mm (/2" -./8") çapında borular için bran manları veya geçi parçalarının (T-sıvama setleri) üretimi için. Pratik, az yer kaplayan ve maliyeti dü ük set kombinasyonu n Lehim yerleri,lehim malzemeleri ve enerjide %67 ye kadar tasarruf n T-sıvama seti dö enmi boruların sökülmesine gerek kalmadan uygulanabilir. Azaltılmı güç sarfiyatı ve geni letilmi çalı ma alanı Daha uzun kol Zaman tasarrufu ve montaj kolaylı ı sa lar T-sıvama seti dö enmi boruların sökülmesine gerek kalmadan uygulanabilir KS ayar cıvatası yardımıyla geni letme ayarlanabilir Dövme ve temperli T- sıvama kancası CMBI KIT seti içindekiler: boru geni letici pensesi RCAM EXPADER Power Torque (o..2000), boru geni letici kafa, T-sıvama, özel mandal (o ), UIDRILL tomatik 28 (o ), T-sıvama- Kam pensesi (o ), altı kö eli allen anahtar (SW3) (o ), Çelik saç muhafaza (o ).80X mm 5.86X mm 5.94X /2-5/8-7/8-./8" 5 ekil CMBI KIT boru geni letici / T-sıvama T-Sıvama Ba lantı parçası olmadan boru montajı için T-eçi parçalarının (T-sıvama setleri),ø 2-42 mm (3/8-2./8") rasyonel üretimi için n T-parçalarının tedarik ve depolama maliyeti yoktur n Lehim yerleri,lehim malzemeleri, enerji ve i çilik süresinde %67 ye kadar tasarruf n Dö enmi borularda da T-sıvama seti mümkündür n Ölçüye uygun delik delme n ptimum kapiler bo luk ile profesyonel T-sıvama seti n Kam-derinlik ayarı ile optimum konumlandırma n Özel-vida ile güç tasarrufu sa layan çalı ma Basit,hızlı ve uygun maliyetli çalı ma tarzı, örne in bir T-sıvama seti Ø 8 mm için sadece 2 saniye mm mm mm mm mm mm mm mm /2-5/8-3/4-7/8" /2-5/8-7/8-./8" /2-3/4-" 5 8

4 Manuel Bükme Aleti TuBE BEDER stenilen ölçüye göre tek elle bükme aleti 90 ye kadar büker, Ø 5-2 mm (/4 - /2") n Ula ılması zor yerlerde bile ölçüye uygun ekilde bükme n Bükme parçalarının kolay ve hızlı bir ekilde de i tirilmesi n Ergonomik yapı ekli nedeniyle tek elle çalı abilme Bakır (yumu ak) ve Aluminyum: Ø 5-2 mm, /4 - /2" Bakır (yumu ak, mantolu): Ø 5-2 mm, /4 - /2" Hassas çelik (yumu ak): Ø 5-2 mm, /4 - /2" Çabuk ve do ru bükme Cırcırlı tme Sistemi Bükme eklinin kaydırılması ve döndürülmesi ile boru çapının hızlı bir ekilde ayarlanması Bir bükme ekli içerisinde 4-bükme ölçüsü ekil TUBE BEDER Seti Tu BE BEDER Bükme segmenti mm, 3/6" mm, /4" mm, 5/6" mm mm mm /8" /2" 380 TUBE BEDER Seti içindekiler: Ana cihaz (o ), Bükme segmentleri, plastik çanta (o ) mm mm mm /4-5/6-3/8-/2" 5 Aksesuarlar Bükme segmenti olmadan ana cihaz plastik çanta TuBE BEDER MAXI stenilen ölçüye göre tek elle bükme aleti 90 ye kadar büker, Ø 2-32 mm (3/8" -./4") umu ak bakır ve alüminyum, mantolu bakır- ve hassas çelik boru ile Alu-ba lantı boruları (sadece MSR-Setleri) ve paslanmaz çelik (yumu ak ) borular n Dirsek ve ba lantı elemanlarının depolama ve tedari inde maliyet yoktur n Azaltılmı i çilik süresi güvenli i arttırır ptimum bükme sonucu Bakır ve Aluminyum (yumu ak): Ø 2-22 mm, 3/8-7/8" Bakır (yumu ak ve mantolu): Ø 0-8 mm, 3/8-5/8" Hassas çelik ( yumu ak): Ø 2-22 mm, 3/8-7/8" Paslanmaz çelik (ince cidarlı, yumu ak): Ø 2-8 mm, 3/8-5/8" MSR (Çok katlı): Ø 4-32 mm, 5/8 -./4" Tüm düzlemlerde üst, kar ı, etajen ve ba lantı dirse i üretimi mümkündür Açık Bükme Askılı Plastik bükme segmentleri ve çok kaygan bükme parçaları Çabuk gev er ve bükme parçaları eski haline döner eri Çekme Kolu Bükme segmentinin hızlı de i tirilmesi Süngü ba lantılı di li çubuk ekil TUBE BEDER MAXI Set TUBE BEDER MAXI Set içindekiler: Ana cihaz (o ),Segmentli kar ı tutma sapı (Cu- Set o ) (MSR-Set o ), (MSR-Set o ), Çelik saç muhafaza (o ) X mm 2.302X mm X 3/8-/2-5/8-3/4-7/8" X MSR mm 2.309X MSR mm X MSR mm 9

5 Bükme Makineleri Mu LTIBED umu ak ve mantolu bakır ve hassas çelik boruların istenilen ölçüye uygun 80 ye kadar bükülmesi için, Ø 0-8 mm n Bükme açısı göstergesi ile istenilen ölçüye uygun bükmek n Hafif yormadan el ile 0-80 açıda bükmeyi sa lar MIIBED umu ak bakır, pirinç, alüminyum, hassas çelik boruların istenilen ölçüye uygun 80 ye kadar iki elle bükülmesi için, Ø 6-0 mm, (/4" - 3/8") n Kompakt olu u nedeniyle üç boru çapında küçük radyuslarda bükülebilmektedir n Küçük boyutu ve bükme açısı göstergesi ile ölçüye uygun bükme mümkündür öntem L: Borunun boyunun belilenmesinde, sol ucundan üst kenara olan ölçünün alınması öntem L öntem R Ölçü skalası ile tam bükme öntem R: Borunun boyunun belilenmesinde, sa ucundan üst kenara olan ölçünün alınması Cu mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Ölçüye göre bükme Bükme cetveli üzerinde ölçek ve bükme açısı göstergesi mm 2.55 /4-5/6-3/8" RBED H+W Plus Ölçüye uygun 80 ye kadar so uk bükme için bükme aleti, Ø 0-22 mm (5/6" - 7/8") Sert, yarı sert ve yumu ak bakır borular, ile Ø 22 mm ye kadar ince cidarlı ve Ø 8 mm ye kadar mantolu boruların so uk bükülmesi için. Ayrıca hassas çelikboru, çıplak ve mantolu ve diki siz paslanmaz çelik boruların Ø 22 mm ye kadar bükülmesi için uygundur. n Hareketli borunun milimetre hassasiyetinde bükülmesi n Uygulanan kuvvetin azaltılması ile deformasyon ve katlanma olmadan bükme n lgili boru çapına göre tam bükme için alt ölçü göstergesi ekil RBED H+W Plus Set Bükme spreyi (o ) RBED H+W Plus Seti içindekiler: lgili boru boyutuna göre bükme aleti, bükme spreyi 50 ml (o ), maks. 4 Bükme segmenti ve mengenede bükme için 2 kol, çelik saç muhafaza çantası (o ) mm mm mm /2-5/8-3/4" /2-5/8-7/8" Aksesuarlar (Aletsiz bükme için ek kol) Ø 5 mm ye kadar bükme segmenti kolu Ø 5 mm den büyük bükme segmenti kolu Bükme sprey, 50 ml 2 0

6 Bükme Makineleri RBED 3000 Ta ınabilir, sa lam so uk bükme için Elektrikli-Bükme Makinesi. 80 ye kadar, Ø 2-32 mm (/2" - 7/8") n Ba lantı elemanları, lehim malzemesi ve enerjiden tasarruf ederek kendini çabuk amorti eder. n üksek düzeyde kayabilmesi özelli i sayesinde deformasyon ve katlanma olmadan bükme Bükme açısı göstergesi ile dövülmü aluminyum segment Bükme sırasında kaliteli ve kolay kullanım Önceden ayarlanmı bükme açısına eri ilince otomatik durdurma Hızlı ve seri üretim mümkün RBED 3000 Set içindekiler: Ana Cihaz 230 V (o X), Bükme segmenti, Kayar papuç mili (o ), Kayar papuç, Plastik çanta (o ). ekil RBED 3000 Set o Üç Ayaklı Sehpa, demonte edilebilir Bükme açısınını aletsiz basit önayarı X mm X mm X mm X mm 2.57X /2-5/8-3/4" 2.570X mm X RBED 3000 MSR, mm X RBED 3000 MSR, mm Aksesuarlar Üç Ayaklı Sehpa, demonte edilebilir RMAX AC EC Set Ø 08 mm çapa kadar optimal k kuvvetle fitingsleri presleyen, elektrikle çalı an elektrohidrolik pres makinesi 270 dönebilen çene kafası Made in ermany Dar alanlarda rahat çalı ma Constant Force Technologie Preslemeye kadar sabit güç teknolojisi 5m kablo uzunlu u Uzun çalı ma alanı uyumlu Çene Kafası Piyasadaki standart çenelerle uyumludur Set (o..5705) kapsamı: RMAX AC EC Ana Makina, Çeneler Hariç,Plastik Ta ıma Çantası (o. F8664).5705 RMAX AC EC Set Basic.5750 RMAX AC EC Set M mm.5740 RMAX AC EC Set SV mm.5760 RMAX AC EC Set U mm.5730 RMAX AC EC Set TH mm Ebat: A ırlık: Presleme gücü: Çalı ma çapı: Çene kafası: Elektrik giri i: 45 x 80 x 80 mm ca. 4,5 kg (Çeneler hariç) 32 k / 40 mm Ø 2-08 mm 270 dönebilir 230 V / Hz, (0 V talep üzerine)

Genel Katalog 201 /1. www.rothenberger.com.tr. Tesisat Alet ve Makinaları

Genel Katalog 201 /1. www.rothenberger.com.tr. Tesisat Alet ve Makinaları Genel Katalog 201 /1 Tesisat Alet ve Makinaları www.rothenberger.com.tr Gültig vom 1. Juli 2009 bis 31.12.2009. Tüm fiyatlar sind unverbindliche fiyatlarmpfehlungen in pro Stück, zuzüglich. Tüm içerik

Detaylı

KAMPANYA. Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! www.rothenberger.com.tr. EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline 01 / 2015

KAMPANYA. Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! www.rothenberger.com.tr. EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline 01 / 2015 EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline KAMPANYA 01 / 2015 Kredi kartına vade farksız 8 aya varan taksit imkanı! Bu kampanya 30.06.2015 tarihine kadar geçerlidir. www.rothenberger.com.tr ROTHENBERGER Alet ve

Detaylı

Multi Fonksiyonel: Gözlem Modülü. Boru-TV-Kontrol Sistemi Boru/Kanal Temizleme ve Kontrol Tekni i. 1 Ana Cihaz 6 Kamera Modülü 3 Uygulama Alanı

Multi Fonksiyonel: Gözlem Modülü. Boru-TV-Kontrol Sistemi Boru/Kanal Temizleme ve Kontrol Tekni i. 1 Ana Cihaz 6 Kamera Modülü 3 Uygulama Alanı Boru-TV-Kontrol Sistemi ROSCOPE 1000 3.5 "TFT renkli ekran ile ana cihaz ile kullanılabilen kanal-boro gözlem, boru, mikro ve gözlem modülüne uyumlu kamera. KULLANIM AVANTAJLARI Ürün Profili n Tek cihaz

Detaylı

Test Pompası Test, Ölçme ve So utma Tekni i

Test Pompası Test, Ölçme ve So utma Tekni i Test Pompası TP 40 S 0 bar a kadar çift valf sistemli hassas test pompası n Çift valf sistemi (ikiz valf) pompanın ve basıncın kendsinin testini sa lar n kinci valf üzerinden yeniden tam ayar n Uzun sapı

Detaylı

Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir.

Ekonomik ve Ekolojik. Yenilikçi ve güvenilir. Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir. Verimli Lazerler Yenilikçi ve güvenilir Ekonomik ve Ekolojik PLATINO Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir. Ürün, en geli mi düzeyde verimlilik ve ekolojik

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

Genel Amaçlı Aletler

Genel Amaçlı Aletler Genel Amaçlı Aletler Geniş aksesuar aletleri ve ekipman seçimi. Kanıtlanmış dayanıklı tasarımlar. No Sayfa RIDGID / Peddinghaus Tezgah Mengeneleri 10 7.2 RIDGID / Peddinghaus Aksesuarlar 43 7.3 Multiplus

Detaylı

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER...

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... 5 1.1 SON KULLANICI Ç N AVANTAJLARI... 6 1.1.1 Son kullanıcıiçin önemli avantajlar... 6 1.2 MONTAJ ELEMANI AÇISINDAN AVANTAJLAR... 8 1.2.1 Montaj elemanıaçısından önemli

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Ölçme Elemanları Sıcaklık

Ölçme Elemanları Sıcaklık Ölçme Elemanları Sıcaklık Kontrol Cihazları Rutubet Proses Kontrolcular Kumanda Elemanları Basınç Sayma Sistemleri Solenoıd Vanalar Test Ölçü Cihazları Akı Akıllı Röleler Yön Valfleri Kayıt Cihazları Seviye

Detaylı

PROXXON lokma takımları Dünya nın en büyük lokma ve anahtar üretim. tesislerinde, en modern üretim teknolojileriyle üretilmektedir.

PROXXON lokma takımları Dünya nın en büyük lokma ve anahtar üretim. tesislerinde, en modern üretim teknolojileriyle üretilmektedir. İşinin Uzmanı! 2014 PROXXON lokma takımları Dünya nın en büyük lokma ve anahtar üretim tesislerinde, en modern üretim teknolojileriyle üretilmektedir. Lokma takımının kalbi : Cırcır kolu Tek parça halinde

Detaylı

Manuel Cırcırlı El Paftaları. Manuel Kafadan Ayarlı El Paftaları

Manuel Cırcırlı El Paftaları. Manuel Kafadan Ayarlı El Paftaları Diş açma Maksimum hizmet süresi ve süper kalitede dişler ve minimum diş açma süresi için güvenilir ağır hizmet tipi makinelerdir. Endüstrinin en geniş el tipi ve elektrikli diş açma makinesi seçeneklerini

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Programa bakış Grup 8

Programa bakış Grup 8 Programa bakış Grup 8 8.1 Hafif yapılı levhalar için bağlantı teknolojisi i Ürün çeşitleri 8.1.0 8.2 Bağlantı elemanları i Ürün çeşitleri 8.2.0-8.2.1 8.3 Yataklar ve döşemeli mobilyalar için bağlantı elemanları

Detaylı

YENİ. Gelecek nesil: Yeni FEIN MultiMaster. TADİLAT. Daha güçlü, daha sessiz ve neredeyse titreşimsiz çalışmak için.

YENİ. Gelecek nesil: Yeni FEIN MultiMaster. TADİLAT. Daha güçlü, daha sessiz ve neredeyse titreşimsiz çalışmak için. TADİLAT Gelecek nesil: Yeni FEIN MultiMaster. Daha güçlü, daha sessiz ve neredeyse titreşimsiz çalışmak için. YENİ % 35'e kadar daha fazla güç! % 50'ye kadar daha düşük çalışma gürültüsü! % 70'e kadar

Detaylı

Güçlü Bosch! Güçlü Profesyonel Elektrikli El Aletleri. 2013 / 2014 Programı. www.bosch-professional.com/tr/tr/

Güçlü Bosch! Güçlü Profesyonel Elektrikli El Aletleri. 2013 / 2014 Programı. www.bosch-professional.com/tr/tr/ Güçlü Bosch! Güçlü Profesyonel Elektrikli El Aletleri 2013 / 2014 Programı www.bosch-professional.com/tr/tr/ 2 Profesyonel elektrikli el aletleri Profesyonel elektrikli el aletleri 3 Profesyonel ve endüstriyel

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Kesme ve Delme. Tek kaynaktan geniş seçenek. Dayanıklı tasarımlar. Model

Kesme ve Delme. Tek kaynaktan geniş seçenek. Dayanıklı tasarımlar. Model Kesme ve Delme Tek kaynaktan geniş seçenek. Dayanıklı tasarımlar. Tip Kapasite No inç. mm Sayfa El Testereleri ve Bıçaklar 5 18 455 6.2 Gönye Testereler 2 6.3 Tilki Kuyruğu Testereler 530-2 Tilki Kuyruğu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBC36D754B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4545624 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BOSCH HBC36D754B için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BOSCH HBC36D754B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı

100. Yıl. Boru üzerinde yapılan işlemlerde kullanılan makine ve el aletleri. 2009 Katalog

100. Yıl. Boru üzerinde yapılan işlemlerde kullanılan makine ve el aletleri. 2009 Katalog 100. Yıl Boru üzerinde yapılan işlemlerde kullanılan makine ve el aletleri 2009 Katalog İçerik Diş açma 22 Kanal açma 50 Testere ile kesme 54 Kesme, pah kırma, çapak alma, montaj 68 Bükme işlemleri 86

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

www.daliform.com Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp

www.daliform.com Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp www.daliform.com Havalandırmalı zemin altı boşlukları için tek kullanımlık kalıp ANAHTAR: Su, toplama tankları Hava, nem Radon So uk odalar Enerji hatları geçidi Temeller Sertifi kalar Eko-uyumluluk SANTRAL

Detaylı

www.datemuhendislik.com.tr

www.datemuhendislik.com.tr www.datemuhendislik.com.tr ÜRÜNLERİMİZ ROOTS TİPİ BLOWERLER Maks. kapasite 1.7 m 3 /h Maks. çalışma basıncı 1.000 mbar Elektrik motoru, şase, emiş filtresi, emiş ve basma susturucusu, kayış-kasnak tertibatı,

Detaylı

Programa bakış Grup 2

Programa bakış Grup 2 Programa bakış Grup 2 2.1 System Konstrüksiyon prensibi 2.1.0-2.1.3 2.2 Blue Max Delik ve Presleme Otomatı i Ürün çeşitleri 2.2.4 2.3 Delik delme şablonu ve yardımcı aparatları i Ürün çeşitleri 2.3.0-2.3.1

Detaylı

GARANTİ SEVİYELERİ. Servis hizmeti vermiş olduğumuz ürünler GARANTİ PROSEDÜRÜ

GARANTİ SEVİYELERİ. Servis hizmeti vermiş olduğumuz ürünler GARANTİ PROSEDÜRÜ 2013 Önsöz Ceta Form Türkiye nin lider el aletleri üreticisidir. İstanbul daki fabrikamızda tüm sektörlerdeki profesyonel kullanıcılar için yüksek kaliteli el aletleri ve servis ekipmanları geliştirir

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı