Hepatit C de İnterferonsuz Tedaviler. Dr. Ulus Salih Akarca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hepatit C de İnterferonsuz Tedaviler. Dr. Ulus Salih Akarca"

Transkript

1 Hepatit C de İnterferonsuz Tedaviler Dr. Ulus Salih Akarca

2 İnterferonsuz rejimler niçin gerekli? Bugüne kadar hepatit C tedavisinin omurgasını interferonlar oluşturmaktadır. IFN %6 IFN+Ribavirin %25 Pegile IFN+RBV %40 Pegile IFN+RBV+(TPV/BOC) %70 İnterferon uygunsuzluğu ve intoleransı önemli sorunlardır.

3 Aliment Pharmacol Ther 2013; 37: kişi elektronik veritabanından taranıyor arası HCV tanısı alıp son 180 gün içinde görülen HCV vakaları kontrendikasyon yönünden taranıyor: hasta

4 İnterferon intoleransı? Boceprevir li tedavi çalışmaları BPR PR Tedavi kesilmesi %13 %12 (%2 lead-in) Doz değişikliği %39 %24 Ciddi yan etki %11 %8 Telaprevirli tedavi çalışmaları TPR (727) PR (361) Tedavi kesilmesi %10 %7 TPV döneminde tedavi kesilmesi %7 %4 Raş nedeniyle TPV kesilmesi %7 Raş nedeniyle bütün ilaçların kesilmesi Anemi nedeniyle tedavi kesilmesi %2 <%1 Kan transfüzyonu 34 7 Ölüm 3 (1 i intihar) 1 (intihar) %1

5 441 ardışık gerçek yaşam hastası Regüler interferon+rbv %24.5 u yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmış.

6

7 Karşılanması gereken ihtiyaçlar İnterferona uygun olmayan veya intoleransı olan hastalar Kolay kullanılabilen Kolay ulaşılabilen İnterferonsuz rejimlere ihtiyaç vardır.

8 Poordad, Journal of Viral Hepatitis, 2012, 19,

9 ABT-450/ritonavir, ABT-333, ABT-267 AbbVie

10 SAFETY AND EFFICACY OF INTERFERON-FREE REGIMENS OF ABT- 450/R, ABT-267, ABT-333 +/- RIBAVIRIN IN PATIENTS WITH CHRONIC HCV GT1 INFECTION: RESULTS FROM THE AVIATOR STUDY K.V. Kowdley* ABT-450: HCV NS3/4A proteaz inhibitörü. Günde tek doz. Düşük doz ritonavir ile birlikte kullanılıyor ABT-267: NS5A inhibitörü. Günde tek doz. ABT-333: nükleosid olmayan NS5B polimeraz inhibitörü. Günde 2 doz. AVIATOR çalışmasında G1 ile infekte kronik C hepatitli hastalarda, ABT-450/ritonavir in ABT-267 ve/veya ABT-333 ve/veya ribavirin kombinasyonunun 8, 12 veya 24 haftalık uygulamalarının etkinlik ve emniyeti araştırılmaktadır. Bu analizde bütün hasta gruplarının KVY12 ve KVY24 verileri sunulmaktadır. Oniki veya 24 haftalık ABT-450/ritonavir, ABT- 267, ABT-333, ve RBV tedavisinin KVY24 verileri de sunulmuştur. Kowdley K et al, 48th EASL, Amsterdam, 2013, Abstr 3

11 Önceki tedaviye tam cevapsız hastalar (133) G1 tedavi almamış hastalar (438) Tedavi grupları ABT-450/RTV 150/100 mg 1x1+ ABT ABT RBV (n = 80) 8 hf 12 hf ABT-450/RTV 150/100 mg 1x1 + ABT RBV (n = 41) ABT-450/RTV 100/100 mg 1x1 veya 200/100 mg 1x1 + ABT RBV (n = 79) ABT-450/RTV 150/100 mg 1x1 + ABT ABT-333 (n = 79) ABT-450/RTV 100/100 mg 1x1 veya 150/100 mg 1x1 + ABT ABT RBV (n = 79) ABT-450/RTV 100/100 mg 1x1 veya 150/100 mg 1x1 + ABT ABT RBV (n = 80) 24 hf ABT-450/RTV 200/100 mg 1x1 + ABT RBV (n = 45) ABT-450/RTV 100/100 mg 1x1 veya 150/100 mg 1x1 + ABT ABT RBV (n = 45) ABT-450/RTV 100/100 mg 1x1 veya 150/100 mg 1x1 + ABT ABT RBV (n = 43)

12 KVY oranları Naive Virolojik cevap Tedavi almamış hastalar ABT -450/r + ABT ABT RBV for 8 Hf (n = 80) ABT-450/r + ABT RBV for 12 Hf (n = 41) ABT-450/r + ABT RBV for 12 Hf (n = 79) ABT-450/r + ABT ABT-333 for 12 Hf (n = 79) ABT-450/r + ABT ABT RBV for 12 Hf (n = 79) ABT-450/r + ABT ABT RBV for 24 Hf (n = 80) KVY12, % KVY24, % Virolojik başarısızlık, n Breakthrough Nüks Ted. sonrası 12 hafta Ted. sonrası 24 hafta Diğer başarısızlıklar

13 KVY oranları Tam cevapsızlar Virologic Response ABT-450/r + ABT RBV for 12 Hf (n = 45) Null Responders ABT-450/r + ABT ABT RBV for 12 Hf (n = 45) ABT-450/r + ABT ABT RBV for 24 Hf (n = 43) KVY12, % KVY24, % Virolojik başarısızlık, n Breakthrough Nüks Ted. sonrası 12 hafta Ted. sonrası 24 hafta Diğer başarısızlıklar 0 0 1

14 KVY 24 (%) Faz II, Aviator çalışmasının etkinlik verileri ABT-450/r + ABT ABT RBV 12 veya 24 hafta Naive Null 12 hf 24 hf

15 Alt gruplarda KVY24 Bazal alt gruplara göre KVY24, % Cinsiyet HCV genotipi Tedavi almamış hastalar ABT-450/r + ABT ABT RBV ile 12 veya 24 hafta tedavi (n = 159) Daha önceki tedaviye tam cevapsızlar ABT-450/r + ABT ABT RBV ile 12 veya 24 hafta tedavi (n = 88) Erkek Kadın a b Bazal HCV RNA 7 log10 IU/mL < 7 log10 IU/mL Metavir fibrozis skoru F0-F F2-F IL28B genotipi Non-CC CC

16 Yan etkiler 12 or 24 hafta ABT-450/r + ABT ABT RBV ile tedavi edilen hastalarda yan etkiler Bütün hastalar (N = 247) Tedavi almamış hastalar (n = 159) Tam cevapsızlar (n = 88) Bütün klinik olaylar, % Baş ağrısı Halsizlik Bulantı Uykusuzluk İshal Grade 3 laboratuvar anormallikleri, n Total bilirubin x NÜS ALT x NÜS AST x NÜS Alkalen fosfataz x NÜS Hemoglobin g/dl 0 0 0

17 Siroz Siroz değil PEARL-I: Siroz olmayan G1b hastalarda ABT-450/RTV + ABT hf 24 hf Grup 1: Tedavi almamış, GT4 Grup 2: Tedavi almamış, GT1b Grup 3: Tam cevapsız, GT1b Grup 4: Ted almamış, GT4 Grup 5: Kısmi veya tam cevapısz, nüks, GT4 Grup 6: Kısmi veya tam cevapısz, nüks, GT4 Grup 7: Ted almamış, GT1b Grup 8: Kısmi veya tam cevapsız, nüks, GT1b ABT-450/RTV + ABT-267 (n = 44) ABT-450/RTV + ABT-267 (n = 42) ABT-450/RTV + ABT-267 (n = 40) ABT-450/RTV + ABT RBV (n = 40) ABT-450/RTV + ABT-267 (n = 40*) ABT-450/RTV + ABT RBV (n = 40*) ABT-450/RTV + ABT-267 (n = 40*) ABT-450/RTV + ABT-267 (n = 40*) ABT-450/RTV 150/100 mg; ABT mg; kiloya göre RBV 1000 veya1200 mg/gün. Lawitz E, et al. AASLD Abstract 75.

18 PEARL-I: G1b siroz olmayan vakalarda ABT- 450/RTV + ABT-267 cevap oranları üncü hafta 12nci hafta (Tedavi sonu) KVY12 G1b ted almamış G1b tam cevapsız Yan etki veya lab anormalliğine bağlı kesilme yok (AE e bağlı 2 ara verme var, biri ilaçla ilgili-ast/alt ) Tedavi almamış hastalarda virolojik yetersizlik yok; tam cevapsızlarda 4 cevapsızlık var (1 viral breakthrough, 3 nüks) Lawitz E, et al. AASLD Abstract 75.

19 Faldaprevir Boehringer- Ingelheim

20 Interferon (IFN)-free combination treatment with the HCV NS3/4A protease inhibitor BI and the non-nucleoside NS5B inhibitor BI ± ribavirin (R): final results of SOUND-C2 and predictors of response. Zeuzem S, et al. Abstract 232 Faldaprevir (BI ): NS3/4A proteaz inhibitorü. Günde tek doz kullanılabiliyor. BI *: nükleosid olmayan NS5B polimeraz inhibitörü. Günde 2 veya 3 kere kullanılıyor. Faldaprevir ve BI genotip 1b ye karşı 1a dan daha etkili. Önceki çalışmalarda RBV le kombine edildiklerinde etkili bulunmuşlar.dır. Bu çalışmada G1 infeksiyonunda, IFN suz tedavi olarak faldaprevir ve BI kombinasyonu RBV le veya RBV siz olarak 40 haftaya kadar uygulanmıştır. *: Bu sene Deleobuvir adı verilmiştir.

21 Tedavi almamış G1 hastalar HCV RNA > IU/ml (362) Sound-C2 tasarımı 16 hf Faldaprevir 120 mg 1x1 + BI mg 3x1 + RBV (n = 81) 28 hf Faldaprevir 120 mg 1x1 + BI mg 3x1 + RBV (n = 80) Faldaprevir 120 mg 1x1 + BI mg 3x1 + RBV (n = 77) Faldaprevir 120 mg 1x1 + BI mg 2x1 + RBV (n = 78) Faldaprevir 120 mg 1x1 + BI mg 3x1 (n = 46) 40 hf BI ye bu sene Deleobuvir adı verilmiştir.

22 Grupların KVY oranları KVY12, % Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 16 hf (n = 81) Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 28 hf (n = 80) Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 40 hf (n = 77) Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 28 hf (n = 78) Faldaprevir 1x1 + BI x1, 28 hf (n = 46) Bütün vakalar Intent to treat Per protocol HCV subtip 1a b IL28B genotipi CC-dışı CC

23 İstenmeyen etkiler, % Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 16 hf (n = 81) Emniyet Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 28 hf (n = 80) Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 40 hf (n = 77) Faldaprevir 1x1 + BI x1 + RBV, 28 hf (n = 78) Faldaprevir 1x1 + BI x1, 28 hf (n = 46) Hastaların >%10 unu ilgilendiren orta dereceli yan etkiler Bulantı Kusma Asteni Halsizlik Döküntü vakada görülen ciddi yan etkiler Anemi Dehidrasyon Kusma Döküntü Fotosensitivite Asteni Vakaların >%5inde kesilmeye neden olan yan etkiler Kusma Fotosensitivite Döküntü Asteni

24 Saptanamayan HCV RNA (%) Faz II: SOUND-C3 (Faldaprevir + Deleobuvir + RBV 16 hf) G1a IL28 CC (12) G1b (20) Tedavi sonu SVR4 SVR12 Faldaprevir: 120 mg/gün (1x1); Deleobuvir: 600 mg (2x1); RBV: Kiloya göre mg/gün) Dufour J-F, Abstr# 1102, AASLD2013

25 SOUND-C3 Emniyet verileri G1a, KVY12 elde edemeyen vakalar 5 nüks: Biri kaşıntıdan 98inci gün kesmiş 4 virolojik breakthrough 1 çalışmayı bırakmış G1b, 2 tedavi kesilmesi Biri 41inci gün aşırı kusma (sonradan KVY elde etmiş) Diğer hasta 69uncu gün ağır dehidrasyon (nüks gelişmiş) En yaygın yan etkiler: Anemi, halsizlik, bulantı, kusma Faldaprevir UGT1A1 (bilirubin konjuge eden enzim) inhibe ederek İnBil yüksekliği yapabilir. Dufour J-F, Abstr# 1102, AASLD2013

26 SOUND-C3 Emniyet verileri Bütün vakalar Grade 3/4 Laboratuvar anormallikleri (N = 32) Hemoglobin 8.9 g/dl 4 (13) BK 1499/mm 3 0 Lenfosit 499/mm 3 0 Nötrofil 799/mm 3 1 (3) Tr 49,999/mm 3 0 ALT 5.1 x NÜS 0 Bilirubin (total) 2.6 x NÜS 14 (44) Dufour J-F, Abstr# 1102, AASLD2013

27 Faldaprevir + Deleobuvir + PPI-668 ± RBV Tedavi almamış G1a vakalarda 12 Faldaprevir 120 mg 1x1 Deleobuvir 600 mg 2x1 PPI mg 1x1 RBV mg 12 hafta 36 hafta 12 Faldaprevir 120 mg 1x1 Deleobuvir 400 mg 2x1 PPI mg 1x1 RBV mg 13 Faldaprevir 120 mg 1x1 Deleobuvir 600 mg 2x1 PPI mg 1x1 Lalezari et al, AASLD 2013

28 Tedavi almamış G1a hastalarda Faldaprevir+Deleobuvir+PPI-668+RBV virolojik etkileri Faldaprevir + Faldaprevir + Faldaprevir + Deleobuvir Deleobuvir Deleobuvir 600 mg mg mg + PPI PPI PPI-668 Tüm Virolojik cevap, % (n) RBV RBV vakalar HCV RNA < LLOD Hafta 2 92 (12) 92 (12) 67 (12) 83 (36) Hafta 4 92 (12) 100 (12) 100 (12) 97 (36) Hafta (11) 100 (12) 100 (10) 100 (33) Hafta (11) 100 (11) 100 (4) 100 (26) Hafta (9) 100 (8) NYA 100 (17) KVY4 100 (7) 100 (6) NYA 100 (13) HCV RNA < LLOQ Hafta 2 42 (12) 67 (12) 17 (12) 42 (36) Hafta 4 75 (12) 100 (12) 67 (12) 81 (36) Hafta (11) 92 (12) 100 (10) 97 (33) Hafta (11) 100 (11) 100 (4) 100 (26) Hafta (9) 100 (8) NYA 100 (17) KVY4 100 (7) 100 (6) NYA 100 (13) En yaygın yan etkiler: Deri döküntüsü, GI sorunlar ve bilirubin yükselmesi Lalezari et al, AASLD 2013

29 MK-5172, MK-8742 MSD

30 C-WORTHY: MK MK-8742 ± RBV Tedavi almamış G1 le infekte hastalar 12 hafta Siroz olmayan G1 hastalar (65) G1a=%76 G1a=%70 G1a=0 MK mg 1x1 + MK mg 1x1 + RBV mg/day (n = 25) MK mg 1x1 + MK mg 1x1 + RBV mg/day (n = 27) MK mg 1x1 + MK mg 1x1 (n = 13) MK-5172: oral HCV NS3/4A proteaz inhibitörü MK-8742: oral HCV NS5A replication complex inhibitor Lawitz et al, Abstr# 76, AASLD 2013

31 % HCV-RNA <25 IU/mL C-WORTHY: Virolojik etki hf 12 hf KVY4 KVY MK-5172 (100 mg) + MK-8742 (20 mg) + RBV (n=25) MK-5172 (100 mg) + MK-8742 (50 mg) + RBV (n=27) MK-5172 (100 mg) + MK-8742 (50 mg) (n=13) Lawitz et al, Abstr# 76, AASLD 2013

32 C-WORTHY: Emniyet MK-5172 MK-5172 MK mg mg mg + MK-8742 MK-8742 MK mg + 50 mg + 50 mg Ribavirin Ribavirin (n = 12*) Yan etki (n = 25) (n = 28*) Ciddi yan etki, n (%) 1 (4) 0 0 Ölüm, n (%) Sık yan etkiler (sıklık 10%), n (%) Halsizlik 8 (32) 5 (18) 4 (33) Baş ağrısı 4 (16) 5 (18) 5 (42) Bulantı 3 (12) 7 (25) 2 (17) İshal 3 (12) 4 (14) 1 (8) Sersemlik 4 (16) 2 (7) 1 (8) Döküntü 1 (4) 5 (18) 1 (8) Laboratuvar anormallikleri Bazale göre ortalama Hb düşüklüğü, g/dl (sınır) 3.0 ( ) 2.8 (0-6.7) 1.3 ( ) Hemoglobin < 10 g/dl, n (%) 3 (12) 6 (21) 0 Hemoglobin < 8.5 g/dl, n (%) 0 (0) 1 (4) 0 Bilirubin > 2 x ULN, n (%) 1 (4) 1 (4) 0 Bilirubin > 5 x ULN, n (%) ALT/AST > 2 x ULN normalleştikten sonra, n (%) 0 1 (4) 1 (8) ALT/AST > 5 x ULN normalleştikten sonra, n (%) 0 0 (0) 0 Lawitz et al, Abstr# 76, AASLD 2013

33 Daclatasvir, Asunaprevir BMS

34 All-oral Combination of Daclatasvir Plus Asunaprevir in Interferon Ineligible Naive/Intolerant and Nonresponder Japanese Patients Chronically Infected with HCV Genotype 1b: Results from a Phase 3 Trial Chayama et al. Plenary 211

35 AI : çalışma tasarımı Gün 1 8 hf başarısızlık 24 hf 48 hf Kronik HCV GT 1b n = 222 DCV (60 mg QD) + ASV (100 mg BID) Interferona uygun olmayan/intoleran (n = 135) DCV (60 mg QD) + ASV (100 mg BID) Cevapsızlar (n = 87) Takip Takip KVY 12 KVY 24 Chayama et al. Abstr 211, AASLD 2013

36 AI : hasta özellikleri Parametre İnterferon uygun değil/intoleran (n = 135) Cevapsız (n = 87) Toplam (n = 222) Yaş, median yıl (range) Yaş 65 yıl, n (%) 64.0 (24-75) 62 (46) 60.0 (42-74) 27 (31) 62.5 (24-75) 89 (40) Erkek, n (%) 38 (28) 39 (45) 77 (35) IL28B (rs ), n (%) CC CT TT 94 (70) 40 (30) 1 (1) 16 (18) 66 (76) 5 (6) 110 (50) 106 (48) 6 (3) HCV RNA, log 10 IU/mL ortalama 6.6 (0.58) 6.8 (0.47) 6.6 (0.55) (SD) Siroz, n (%) 11 (8) 11 (13) 22 (10) İnterferon uygun değil/intoleran, n (%) Uygunsuz-naive İntoleran 100 (74) 35 (26) NA NA 100 (45) 35 (16) Cevapsız, n (%) Tam cevapsız Kısmi cevapsız NA NA 48 (55) 36 (41) 48 (22) 36 (16) Chayama et al. Abstr 211, AASLD 2013

37 HCV RNA < LLOQ (%) AI : virolojik cevap İnterferona uygun değil/intoleran / /87 Cevapsız / /87 129/ /87 119/ /87 118/ /87 4 hafta 12 hafta TSC KVY12 KVY24 Chayama et al. Abstr 211, AASLD 2013

38 HCV RNA < LLOQ (%) Bazal özelliklere göre KVY24 oranları /77 124/ /133 80/89 31/33 157/ /200 20/22 Erkek/Kadın Yaş (< 65, 65) Bazal HCV RNA (< 800K, 800K) Siroz yok/var Chayama et al. Abstr 211, AASLD 2013

39 Sofosbuvir, Ledipasvir GILEAD

40 ELECTRON: Sofosbuvir+Ledipasvir (Tek tablet) ± RBV veya GS hafta Tedavi almış G1 F4 Tedavi almış G1 F3-F4 Tedavi almamış G1 F0-2 SOF/LDV (10) SOF/LDV + RBV (10) SOF/LDV + RBV (25) SOF/LDV + GS-9669 (26) SOF/LDV + RBV (25) SOF: Nükleosid NS5B inhibitörü, genotip 1-6 ya etkili, günde 1 oral kullanım (400 mg), direnç bariyeri yüksek LDV NS5A inhibitörü, G1a ve G1b ye etkili. NS5B direnci yapan S282T varyantına etkili. Günde 1 90 mg oral. SOF/LDV tek tablet Günde bir tablet (400/90 mg) Yemekle etkileşimi yok Bugüne kadar >2000 hasta emniyetle kullanmış GS-9669 Nükleosid olmayan ND5B inhibitörü. Polimeraz thumb II bölgesine etkili. G1a ve G1b ye etkili. Günde tek doz. 6 hafta Gane et al, Abstr# 73, AASLD 2013

41 KVY 12 (%) ELECTRON: KVY /10 9/9 25/25 26/26 SOF/LDV SOF/LDV + RBV SOF/LDV + RBV SOF/LDV + GS /25 SOF/LDV + RBV F4 F3/F4 F Hafta 6 hafta Gane et al, Abstr# 73, AASLD 2013

42 ELECTRON: Emniyet Emniyet verileri Tedavi deneyimli G1 hastalar SOF/LDV (n=10) SOF/LDV + RBV (n=34) SOF/LDV +GS-9669 (n=26) Tedavi almamış G1 SOF/LDV + RBV (n=25) YE, n (%) 7 (70) 32 (94) 24 (92) 22 (88) Derece 3/4 YE, n (%) 0 2 (6) 0 0 Ciddi YE, n (%) 0 1 (3) 0 0 Tedaviyle ilişkili YE lerden tedavi kesilmesi, n Lab anormallikleri, n (%) Derece 3/4 1 (10) 3 (9) 2 (8) 9 (36) Hemoglobin < 10.0 g/dl 0 5 (15) 0 10 (40) Hemoglobin < 8.5 g/dl YE %15% vakada, % Başağrısı Halsizlik Bulantı Uykusuzluk ÜSYİ Letarji İshal Egzersiz dispnesi Gane et al, Abstr# 73, AASLD 2013

43 Once Daily Sofosbuvir/Ledipasvir Fixed Dose Combination with or without Ribavirin Resulted in 95% Sustained Virologic Response In Patients with HCV Genotype 1, Including Patients with Cirrhosis: the LONESTAR trial Lawitz et al. Plenary 215

44 LONESTAR: Sofosbuvir and ledipasvir fixed-dose combination with and without ribavirin in treatment naive and previously treated patients with genotype 1 hepatitis C SOF/LDV (20) 8 hafta G1, Naive Siroz yok SOF/LDV + RBV (21) SOF/LDV (19) 12 hafta G1, PI cevapsız (%50 siroz) SOF/LDV (19) SOF/LDV + RBV (19) Lawitz E, et al. Abstr# 215, AASLD 2013.

45 Hastalar (%) Hastalar (%) LONESTAR: KVY12 Tedavi almamış (Siroz değil) PI almış (%590 Siroz) Sofosbuvir/ Ledipasvir -- (n = 20) Sofosbuvir/ Ledipasvir RBV (n = 21) Sofosbuvir/ Ledipasvir -- (n = 19) 0 Sofosbuvir/ Ledipasvir -- (n=19) Sofosbuvir/ Ledipasvir RBV (n=21) 8 Hafta 12 Hafta 12 Hafta Lawitz E, et al. Abstr# 215, AASLD 2013.

46 LONESTAR Sofosbuvir+Ledipasvir sirotik olmayan naive hastalarda RBV olsun veya olmasın 8 haftada bile etkilidir. Polimeraz inhibitörlerine karşı direnç olanlarda bile sofosbuvirli rejimler etkili olmaktadır. PI cevapsız ve sirotik hastalarda %95 KVY sağlanmıştır. Lawitz E, et al. Abstr# 215, AASLD 2013.

47 SVR results of a once-daily regimen of simeprevir (TMC435) plus sofosbuvir (GS-7977) with or without ribavirin in cirrhotic and noncirrhotic HCV genotype 1 treatment-naïve and prior null responder patients: The COSMOS study Jacobson et al. Oral LB-3

48 Genel bilgiler Simeprevir: NS3/4A proteaz inhibitörü. Günde tek doz. Japonya da ve ABD de onaylı. Yan etki profili iyi. Sofosbuvir: Nükleosid yapısında NS5B polimeraz inhibitörü. Günde tek doz. Direnç profili çok iyi. COSMOS Faz IIa, randomize, açık etiketli çalışma. Simeprevir + sofosbuvir +/- ribavirin etki ve emniyeti araştırılıyor. Sunulan ara değerlendirme raporudur.

49 COSMOS: KVY results of a once-daily regimen of simeprevir (TMC435) plus sofosbuvir (GS7977) with or without ribavirin in cirrhotic and non-cirrhotic HCV genotype 1 treatment-naive and prior null responder patients 24 hafta SMV + SOF + RBV %78 G1a KOHORT-1: Tam cevapsız, Metavir F0-F2 (n=80) KOHORT-2: Tedavi almamış (%46) veya tam cevapsız (%54), Metavir F3-F4 (%47 siroz) (n=87) SMV + SOF SMV + SOF + RBV SMV + SOF Simeprevir 150 mg QD; Sofosbuvir 400 mg QD; RBV mg/day. 12 hafta Jacobson I, et al. Abstr# LB-3, AASLD 2013

50 COSMOS: KVY12 in F0-F2 Pts (bütün kollar) ve KVY4 F3-F4 hastalarda (12-hf kolu) Kohort 1 F0-F2 tam cevapsız : KVY12 KVY12, % (n/n) SMV + SOF + RBV 24 hf kolları 79.2 (19/24) 12 hf kolları 96.3 (26/27) SMV + SOF 93.3 (14/15) 92.9 (13/14) KVY12, % (n/n) Kohort 2 F3-F4: KVY4 SMV + SOF + RBV Naive 100 (12/12) Tam cevapsız 93 (14/15) SMV + SOF 100 (7/7) 100 (7/7) Yan etkiler çoğunlukla RBV e bağlı anemi ve InD bil yüksekliği %16.7 virolojik olmayan başarısızlık Jacobson I, et al. Abstr# LB-3, AASLD 2013

51 Alt gruplarda KVY (virolojik olmayan başarısızlıklar çıkartılarak) KOHORT-1 KVY12 (12 ve 24 hafta kolları beraber KOHORT-2 KVY4 (12 hafta kolu) G1a Q80K var G1a Q80K yok G1b 0 G1a Q80K var G1a Q80K yok G1b Jacobson I, et al. Abstr# LB-3, AASLD 2013

52 Patients (%) 18/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 18/20* 20/20 20/20 Combination oral, ribavirin free, antiviral therapy to optimize treatment outcomes for hepatitis C GT-1 treatment naive patients: interim results from the NIAID SYNERGY Trial. Tedavi almamış 60 G1 hasta %55 85 GT 1a, %65 80 erkek, %80 95 zenci, %15 45 BMI >30, %25 35 F3 F4, %75 90 IL28B non-cc İyi tolere ediliyor, ölüm veya ciddi AE, AE ye bağlı kesilme yok. SOF/LDV 12 hf SOF/LDV + GS hf SOF/LDV + GS hf Week 4 EOTR KVY 4 KVY 12 Kohli et al. AASLD 2013, poster LB-8.

53 Sofosbuvir G2-G3 GILEAD

54 FISSION: Phase 3 randomized controlled trial of all oral treatment with sofosbuvir+ribavirin for 12 weeks compared to 24 weeks of peg+ribavirin in treatment naive GT2/3 HCV infected patients VR12, % Sofosbuvir/RBV (12 hafta) (256) PegIFN/RBV (24 hafta) (243) Overall Genotype No cirrhosis Cirrhosis Genotype No cirrhosis Cirrhosis 34 30

55 All oral therapy with sofosbuvir+ribavirin for 12 or 16 weeks in treatment experienced GT2/3 HCVinfected patients: results of the phase 3 FUSION trial 12 hafta 16 hafta G2 G2-siroz yok G2-siroz G3 G3-siroz yok G3-siroz

56 VALENCE: Sofosbuvir + ribavirin for 12 or 24 weeks for patients with HCV genotype 2 or 3 G2-3 plasebo (85) G2 12 hafta SOF+RBV (73) G3 12 hafta SOF+RBV (11) G3 24 hafta SOF+RBV (250) Ort yaş (range) 49 (19-72) 58 (28-74) 46 (30-59) 48 (19-69) Erkek, % Beyaz, % Ort BMI (range) 26 (18-40) 26 (20-35) 28 (20-44) 25 (17-41) 60 IL28B genotipi, % CC CT TT Ort bazal HCV RNA, log 10 IU/mL Siroz, % Tedavi deneyimli, % Cevapsız Nüks Interferona intoleran G2 (12 hafta) (73) G3 (24 hafta) (250) Zeuzem S, et al. AASLD Abstract 1085.

57 KVY12 (%) KVY12 (%) VALENCE: KVY12 With 12 or 24 Wks of SOF + RBV in GT2 and GT3 Pts GT2 12-hf (n = 73) GT3 24-hf (n = 250) n/n = 29/30 2/2 30/33 7/8 n/n = 0 0 Naive, Siroz yok Naive, Siroz Deneyimli Siroz yok Deneyimli Siroz 20 86/92 12/13 87/100 27/45 Naive, Siroz yok Naive, Siroz Deneyimli Siroz yok Deneyimli Siroz Zeuzem S, et al. AASLD Abstract 1085.

58 SONUÇ Kısa süre içinde kronik C hepatitinin tedavisinden interferonlar kaldırılacaktır. Bazı doğrudan etkili ilaçların piyasaya çıkamadan ortadan kalkacakları da bir gerçektir. Çalışmalarda önde giden hangi ilaçların günlük uygulamaya gireceklerini fiyatları ve toksisiteleri belirleyecektir.

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz

İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu. Dr. Yunus Gürbüz İkili Tedaviye Kısmi Yanıt Alınan Kronik Hepatit C Olgusu Dr. Yunus Gürbüz SUNU PLANI Hepatit C hastalarının takip ve tedavisinde kullanılan kavramlar Olgu sunumu Yeniden tedavide seçenekler Hızlı Virolojik

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar. Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Diğer ilaçlar Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (The number of chronically infected persons worldwide is estimated to be about

Detaylı

Kronik HCV Tedavisinde Güncel Durum

Kronik HCV Tedavisinde Güncel Durum Kronik HCV Tedavisinde Güncel Durum Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hilton, İzmir, 16.01.2014 Sunum Planı Halk sağlığı sorunu olarak HCV Kronik hepatit C tedavisi:

Detaylı

İnterferon Geleneginden DAA Geleceğine. Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen Çeşme Sheraton İzmir 4 Nisan 2015

İnterferon Geleneginden DAA Geleceğine. Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen Çeşme Sheraton İzmir 4 Nisan 2015 İnterferon Geleneginden DAA Geleceğine Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen Çeşme Sheraton İzmir 4 Nisan 2015 Akış DAA Seçenekleri Daclatasvir Asunaprevir Dual Tedavi Faz Çalışmaları Başlangıç NS5A RAP ve KVY

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER. Dr.Yunus Gürbüz HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİLİKLER Dr.Yunus Gürbüz Günümüzde hepatit C nin standart tedavisi pegileinterferon alfa 2A veya 2B ve ribavirin kombinasyonudur. Bu kombine tedaviyle elde edilen kalıcı viral yanıt(kvy)

Detaylı

KRONİK HEPATİT C ve KLAVUZLAR

KRONİK HEPATİT C ve KLAVUZLAR KRONİK HEPATİT C ve KLAVUZLAR Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dünyada HCV seroprevalansı Bölgelere göre prevalans (%) Tahmini

Detaylı

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu

Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu Kronik Hepatit Tedavisinde Güncel Durum: Yeni Antiviraller Olgu Sunumu 16.Ocak.2014 Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi 1.Olgu 61 yaşında kadın hasta Yurt dışına (Hac ziyareti) çıkış sırasında

Detaylı

Simeprevir (Olysio) Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Cappadocia

Simeprevir (Olysio) Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Cappadocia Simeprevir (Olysio) Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Dicle Üniversitesi Cappadocia-25.05.2014 Son 20 yıldır HCV tedavisinde etkin rol oynadı Mekanizması tam olarak anlaşılmadı Pegile formu ile tanıştık Lamda

Detaylı

Hepatit C Tedavisinin Gelişimi ve Güncel Terminoloji. Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı 26 Ekim 2013, Istanbul

Hepatit C Tedavisinin Gelişimi ve Güncel Terminoloji. Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı 26 Ekim 2013, Istanbul Hepatit C Tedavisinin Gelişimi ve Güncel Terminoloji Prof. Dr. Cihan Yurdaydin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Çalıştayı 26 Ekim 2013, Istanbul

Detaylı

Türkiye de Tedavi Pratiği Nasıl Yönlendirilmeli? Naif Hasta Yönetimi Gelecek Tedavi Seçeneklerini Beklerim. Uz. Dr. Saadet YAZICI

Türkiye de Tedavi Pratiği Nasıl Yönlendirilmeli? Naif Hasta Yönetimi Gelecek Tedavi Seçeneklerini Beklerim. Uz. Dr. Saadet YAZICI Türkiye de Tedavi Pratiği Nasıl Yönlendirilmeli? Naif Hasta Yönetimi Gelecek Tedavi Seçeneklerini Beklerim Uz. Dr. Saadet YAZICI Hepatit C Kronik hepatit C (KHC) dünya çapında önemli bir sağlık sorunu

Detaylı

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Special thanks for their educational support goes out to Hepatit C nin Yönetiminde Yenilikler: Öğrenme Hedefleri Genotip 1 kronik hepatit C tedavisinde

Detaylı

GERÇEK SORUNLAR VE KLİNİSYEN GÖZÜYLE BİLİMSEL VERİLER

GERÇEK SORUNLAR VE KLİNİSYEN GÖZÜYLE BİLİMSEL VERİLER GERÇEK SORUNLAR VE KLİNİSYEN GÖZÜYLE BİLİMSEL VERİLER Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri Hepatit C virus infeksiyonunun

Detaylı

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir ve Telaprevir Kombinasyonlarının Kontrendikasyonları Peg-IFN+RBV tedaivinin kontrendikasyonları,

Detaylı

Kronik hepatit C tedavisinde güncel kılavuzlar. Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik hepatit C tedavisinde güncel kılavuzlar. Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik hepatit C tedavisinde güncel kılavuzlar Füsun Zeynep Akçam SDÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Algoritmik yaklaşım Bir problem çözülürken algoritmik ve sezgisel

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr Banu Karaca İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

OLGU SUNUMU. Dr Banu Karaca İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü OLGU SUNUMU Dr Banu Karaca İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Ş.Ö, 66 yaşında, kadın hasta,78 kg, 1.65 cm, Nazilli Yakınma: İdrar renginde koyulaşma,

Detaylı

Hepatit C Tedavisinde Güncel Durum

Hepatit C Tedavisinde Güncel Durum Hepatit C Tedavisinde Güncel Durum Dr.Bircan Kayaaslan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Mart 2016, Ankara HCV: Global

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE DE OLMASI BEKLENEN KOMBİNE AJANLAR

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE DE OLMASI BEKLENEN KOMBİNE AJANLAR HEPATİT C TEDAVİSİNDE YAKIN GELECEKTE TÜRKİYE DE OLMASI BEKLENEN KOMBİNE AJANLAR Sibel Gergin Gündeş Acıbadem Üniversitesi TFH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2016 İzmir Ana hatlar HepaWt

Detaylı

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları

DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları DAA/Peg-IFN/RBV Kombinasyon Tedavisinin Kontrendikasyonları Boseprevir/Peg-IFN/RBV ve Telaprevir/Peg- IFN/RBV Kombinasyon Tedavilerinin Benzer Kontrendikasyonları Vardır Hem boseprevir hem de telaprevir

Detaylı

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI

Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları. Dr. Zerrin AŞCI Proteaz İnhibitörü İçeren Üçlü Tedaviye YANITSIZ Kronik Hepatit C Olguları Dr. Zerrin AŞCI KHCV Tedavi Klavuzları Dünya Avrupa Karaciğer Araştırmaları Derneği EASL Amerikan Karaciğer Hastalıkları Derneği

Detaylı

kronik hepatit C de değişen tedaviler

kronik hepatit C de değişen tedaviler kronik hepatit C de değişen tedaviler reşit mıstık 25.Mayıs.2016 uludağ üniversitesi tıp fakültesi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji HCV; Silent Killer = Sinsi Katil Hepatit C büyük oranda

Detaylı

Nosokomiyal HCV Olgu. Dr. Süda TEKİN. KUH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nosokomiyal HCV Olgu. Dr. Süda TEKİN. KUH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nosokomiyal HCV Olgu Dr. Süda TEKİN KUH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu HÖ, 51 yaşında erkek İzmit KBY hastası, 26 yıldır diyaliz 2009 => Anti HCV (-) negatif 2011 => HCV+ HCV RNA:

Detaylı

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

OLGU SUNUMU. Dr. Ziya Kuruüzüm. DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD VHÇG, Hepatit Kampı, Bolu, 01.03.2014 Olgu MŞ, 58 yaş, erkek, emekli Rutin yapılan tetkikler sırasında anti-hcv pozitif

Detaylı

Genotip 1b Hastalar İçin Viekriax/Exviera ile Yüksek Kür Şansı. Ulus Salih Akarca

Genotip 1b Hastalar İçin Viekriax/Exviera ile Yüksek Kür Şansı. Ulus Salih Akarca Genotip 1b Hastalar İçin Viekriax/Exviera ile Yüksek Kür Şansı Ulus Salih Akarca Neden Genotip 1b Ülkemizde erişkin toplumda hepatit C prevalansı %0.5 civarındadır. Hastaların %80 i genotip 1b subtipi

Detaylı

Hepatit C de Yeni Tedavilerle Türkiye Deneyimi. Prof. Dr. Necla TÜLEK

Hepatit C de Yeni Tedavilerle Türkiye Deneyimi. Prof. Dr. Necla TÜLEK Hepatit C de Yeni Tedavilerle Türkiye Deneyimi Prof. Dr. Necla TÜLEK Hepatit C Tedavisi Dünya 1991 IFN alfa-2b 2001/2 PEG-IFN/RB Simepravir Sofosbuvir (+IFN/RB) 2013 Daklatasvir/Sofosbuvir 2015 2011 Telapravir,

Detaylı

Nesrin Türker İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araş Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

Nesrin Türker İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araş Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir Nesrin Türker İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araş Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir Dünyada en sık görülen kronik viral enfeksiyonlardan biridir

Detaylı

Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D.

Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi. Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. Faz Çalışmalarında V/E rejimi ve Uludağ Tıp Deneyimi Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D. GT1b Global Prevalans Tüm HCV hastalarda (GT1-6) GT1b hastalarının oranı.

Detaylı

Kronik Hepatit C: Olgu Sunumu Prof.Dr. Orhan YILDIZ

Kronik Hepatit C: Olgu Sunumu Prof.Dr. Orhan YILDIZ Kronik Hepatit C: Olgu Sunumu Prof.Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr OLGU Başvuru tarihi: Aralık 2014

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ BİR OLGUDA KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİ. Dr. Mustafa Özgür Akça Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi

KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ BİR OLGUDA KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİ. Dr. Mustafa Özgür Akça Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ BİR OLGUDA KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİ Dr. Mustafa Özgür Akça Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi OLGU SUNUMU 58 y, kadın, ev hanımı ilk kez 2011 de başvurdu öz ve soy geçmişinde bir

Detaylı

KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE ANTİVİRAL DİRENÇ VE KLİNİK YÖNETİMİ

KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE ANTİVİRAL DİRENÇ VE KLİNİK YÖNETİMİ KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİNDE ANTİVİRAL DİRENÇ VE KLİNİK YÖNETİMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar,2016. HEPATİT

Detaylı

İnterferonsuz Hepatit C Tedavisi. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu

İnterferonsuz Hepatit C Tedavisi. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu İnterferonsuz Hepatit C Tedavisi Dr. Sabahattin Kaymakoğlu Dünyada HCV Prevalansı Total global prevalans: %1.6 Total infekte nüfus: 130-150.000.000 Gower, E., Estes C., Hindman, S., Razavi-Shearer, K.,

Detaylı

HEPATİT C de LİTERATÜR

HEPATİT C de LİTERATÜR HEPATİT C de LİTERATÜR Doç. Dr. Zeliha KOCAK TUFAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği drztufan@yahoo.com

Detaylı

KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ 2012 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA SAĞLANANLAR

KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ 2012 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA SAĞLANANLAR ANKEM Derg 2012;26(Ek 2):135-143 KRONİK C HEPATİTİ TEDAVİSİ 2012 DİREK ETKİLİ ANTİVİRAL AJANLARLA SAĞLANANLAR Yılmaz ÇAKALOĞLU Memorial Hastanesi, Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü, İSTANBUL ycoglu@gmail.com

Detaylı

OLGULAR EŞLİĞİNDE YENİ İLAÇLARLA HCV TEDAVİSİ DENEYİMİ

OLGULAR EŞLİĞİNDE YENİ İLAÇLARLA HCV TEDAVİSİ DENEYİMİ OLGULAR EŞLİĞİNDE YENİ İLAÇLARLA HCV TEDAVİSİ DENEYİMİ - SOFOSBUVİR KOMBİNASYONLARI İLE DENEYİM - Dr. Bilgehan AYGEN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C

Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Current Breakthroughs in the Management of HEPATITIS C Special thanks for their educational support goes out to 2. Konuşmacı 3. Boseprevir: Genel bakış 4. Proteaz İnhibitörleri: Kontrendikasyonlar, Yan

Detaylı

KRONİK HEPATİT C DE GÜNCEL TEDAVİ

KRONİK HEPATİT C DE GÜNCEL TEDAVİ KRONİK HEPATİT C DE GÜNCEL TEDAVİ Dr. Bilgehan AYGEN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD, KAYSERİ HCV infeksiyonu: Dünyadaki sıklık Dünya da prevalans:

Detaylı

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi

Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Kronik Viral Enfeksiyonlarda Tanı ve Tedavi İzlemi Viral hepatitler: Klinisyen gözüyle Ulus Akarca 2nci Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 12 Kasım 2013 Belek-ANTALYA Viral Hepatitler ve Laboratuvar

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları

Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları Hepatit C de Antiviral Direncin Klinik Pratiğe Yansımaları Doç.Dr. Murat Sayan Kocaeli Üniv., Rutin PCR Lab. Sorumlu Öğrt.Üyesi Yakın Doğu Üniv., DESAM Kurucu Öğrt.Üyesi sayanmurat@hotmail.com 0533 6479020

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisi

Kronik Hepatit C Tedavisi Kronik Hepatit C Tedavisi Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV replikasyonu Virus replikasyon sırasında hücre nükleusuna uğramaz

Detaylı

Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler

Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler Cilt 1, Sayı 2, 23-29, (2016) Derleme Hepatit C tedavisinde 2016 sağlık uygulama tebliğinin getirdiği yenilikler Oğuz Karabay 1, Aziz Öğütlü 1, Ertuğrul Güçlü 1 Öz Hepatit C tedavisindeki başarı direkt

Detaylı

Özel Konakta Kronik Hepatit C Tedavisi

Özel Konakta Kronik Hepatit C Tedavisi Özel Konakta Kronik Hepatit C Tedavisi Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016: 30. Yıl Kurultayı 9-12.03.2016, Cornelia Otel, Antalya Sunum Planı Özel konak

Detaylı

G1b Kronik C Hepatiti Tedavisi «Viekirax/Exviera» Gerçek Hayat Verileri

G1b Kronik C Hepatiti Tedavisi «Viekirax/Exviera» Gerçek Hayat Verileri G1b Kronik C Hepatiti Tedavisi «Viekirax/Exviera» Gerçek Hayat Verileri Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü Başkanı KLİMİK HEPATÖLYE III: HEPATİT C VİRUSU

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisi BAHAR ÖRMEN. İKÇÜ ATATÜRK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Kronik Hepatit C Tedavisi BAHAR ÖRMEN. İKÇÜ ATATÜRK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Kronik Hepatit C Tedavisi BAHAR ÖRMEN İKÇÜ ATATÜRK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Carter W. The Journal of Clinical Pharmacology 2016 Kronik Hepatit C (KHC)

Detaylı

Tedaviler. Değişimin Yansıması, Gerçek Yaşam ve Gelecek. Prof. Dr. Sıla Akhan

Tedaviler. Değişimin Yansıması, Gerçek Yaşam ve Gelecek. Prof. Dr. Sıla Akhan Değişimin Yansıması, Gerçek Yaşam ve Gelecek Tedaviler Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1978-1979 Yıllarında Doğu Almanya da Gebelikten

Detaylı

Hepatit C ile enfekte diyaliz hastalarında kür mümkün mü? Ulus Salih Akarca

Hepatit C ile enfekte diyaliz hastalarında kür mümkün mü? Ulus Salih Akarca Hepatit C ile enfekte diyaliz hastalarında kür mümkün mü? Ulus Salih Akarca Genel Bilgiler Hepatit C nin önemi Dünyada 170 milyon hepatit C hastası vardır. Her yıl 1 milyon kişi hepatit C ye bağlı karaciğer

Detaylı

Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz

Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz Prof.Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV Virus replikasyon sırasında hücre nükleusuna uğramaz

Detaylı

Kronik Hepatit C de Yeniden Tedavide Başarı Ribavirin Dozu Önemi. Dr Saadet Yazıcı

Kronik Hepatit C de Yeniden Tedavide Başarı Ribavirin Dozu Önemi. Dr Saadet Yazıcı Kronik Hepatit C de Yeniden Tedavide Başarı Ribavirin Dozu Önemi Dr Saadet Yazıcı Tedavinin amacı HCV nin eradikasyonu veya kalıcı viral cevabı oluşturmak(kvc) Günümüzde direk etkili antiviral ajanların

Detaylı

HCV OLGU. Nesrin Türker İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HCV OLGU. Nesrin Türker İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi HCV OLGU Nesrin Türker İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 48 yaşında, erkek olgu 2011 yılından itibaren KHC tanısı ile dış merkezde takipte 2012 yılı Eylül ayından itibaren polikliniğimizde takipte

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. 12 Nisan 2014 Ülkemizde Viral Hepatit Türk Karacig er Aras tırmaları

Detaylı

Hepatit C de güncel tedavi. Yrd.Doç.Dr.Hava Yılmaz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun

Hepatit C de güncel tedavi. Yrd.Doç.Dr.Hava Yılmaz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun Hepatit C de güncel tedavi Yrd.Doç.Dr.Hava Yılmaz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Samsun Dünyada HCV Sıklığı WHO. Wkly Epidemiol Rec 2000; 75: 18-9. Dünya da prevalans % 3 (1) Dünya

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

HCV Epidemiyolojisi ve Kronik Hepatit C Tedavisinde PROD Rejimi. Dr Dilara İnan Viral Hepatit Akademisi, Bursa

HCV Epidemiyolojisi ve Kronik Hepatit C Tedavisinde PROD Rejimi. Dr Dilara İnan Viral Hepatit Akademisi, Bursa HCV Epidemiyolojisi ve Kronik Hepatit C Tedavisinde PROD Rejimi Dr Dilara İnan 21.01.2017 Viral Hepatit Akademisi, Bursa HCV Epidemiyolojisi Hepatit C: Doğal seyir Thomas DL. Nat Med 2013;19(7):850 858

Detaylı

Direnç Gelişmesinin Nedenleri ve Mekanizmaları

Direnç Gelişmesinin Nedenleri ve Mekanizmaları Direnç Gelişmesinin Nedenleri ve Mekanizmaları Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK, 22-26 Mart 2017 Sunum Planı HCV epidemiyolojisi HCV nin genomik yapısı

Detaylı

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI

HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI HCV ENFEKSİYONU SEROLOJİ VE NÜKLEİK ASİT TESTLERİNİN KLİNİK KULLANIMI Dr. Ali KAYA Mersin Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV enfeksiyonu - tanı Klinik tanı Klinik bulgular

Detaylı

Hepatit C de Tek Hedefe Geri Sayım. Prof Dr Mustafa Kemal Çelen

Hepatit C de Tek Hedefe Geri Sayım. Prof Dr Mustafa Kemal Çelen Hepatit C de Tek Hedefe Geri Sayım Prof Dr Mustafa Kemal Çelen DOĞRUDAN ETKİLİ ANTİVİRALLER İÇİN HEDEFLER Reseptöre bağlanma ve endositoz Fusion and uncoating Transport ve salınım (+) RNA Virion üretimi

Detaylı

HCV OLGU. Nesrin Türker İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HCV OLGU. Nesrin Türker İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi HCV OLGU Nesrin Türker İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 48 yaşında, erkek olgu 2011 yılından itibaren KHC tanısı ile dış merkezde takipte 2012 yılı Eylül ayından itibaren polikliniğimizde takipte

Detaylı

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YILIN SES GETİREN MAKALELERİ DR.ESRA TANYEL OMÜ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Amaç: Antibiyotik ilişkili diarede etken olan C.difficile infeksiyonunun tedavisinde kullanılan vankomisin

Detaylı

Hepatit C de Sirozlu Hastanın Tedavisi

Hepatit C de Sirozlu Hastanın Tedavisi Hepatit C de Sirozlu Hastanın Tedavisi Doç. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi OLGU H.Ü., 52 yaşında, bayan hasta, ev hanımı, Yanıt? Başvuru tarihi: 08.01.2000 Yakınmalar:

Detaylı

Olgularla Viral Hepatitlere Yaklaşım Kronik HCV İnfeksiyonu. Ulus Salih Akarca

Olgularla Viral Hepatitlere Yaklaşım Kronik HCV İnfeksiyonu. Ulus Salih Akarca Olgularla Viral Hepatitlere Yaklaşım Kronik HCV İnfeksiyonu Ulus Salih Akarca Giriş Birbirlerinden az farklılıklarla bütün uluslararası kılavuzlar HCV RNA pozitif bütün hastaların tedavi edilmesini önermektedir.

Detaylı

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi Fatih Tekin, Fulya Günşar, Zeki Karasu, Ulus Akarca, Galip Ersöz Ege ÜTF Gastroenteroloji Bilim Dalı,

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

Prof Dr Fulya Günşar

Prof Dr Fulya Günşar Prof Dr Fulya Günşar 2 Milyar kişi HBV ile infekte, 350 milyon HBV taşıyıcı Kronik Hepatit B enfeksiyonu Akut hepatit B enfeksiyonu geçiren hastaların yaklaşık %5 inde hastalık kronikleşir. ƒtaşıyıcı

Detaylı

HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen Faktörler: Konak- Virüs. İmre Altuğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen Faktörler: Konak- Virüs. İmre Altuğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD HCV Enfeksiyonunda Prognozu Etkileyen Faktörler: Konak- Virüs İmre Altuğlu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD HCV Enfeksiyonu Minimal değişiklikler yaygın fibrozis, siroz, karaciğer

Detaylı

Hangi Hastalar Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli?

Hangi Hastalar Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli? Hangi Hastalar Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli? Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV replikasyonu Virus replikasyon sırasında hücre

Detaylı

Hangi tedavi hangi hastaya verilmeli?

Hangi tedavi hangi hastaya verilmeli? 24 Ocak 2015 Hangi tedavi hangi hastaya verilmeli? Dr Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Konya SUNUM PLANI Akut Hepatit C yönetimi Kronik HCV

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM «İnterferonsuz Tedavi - Pangenotipik Etki»

HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM «İnterferonsuz Tedavi - Pangenotipik Etki» HEPATİT C TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM «İnterferonsuz Tedavi - Pangenotipik Etki» Prof.Dr.Yılmaz Çakaloğlu Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul ycoglu@gmail.com 1. Türkiye Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu 18

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

New antiviral agents for Hepatitis C virus

New antiviral agents for Hepatitis C virus Review Article Spatula DD. 2015; 5(4):0-0 New antiviral agents for Hepatitis C virus Hepatit C virüsüne yönelik yeni antiviraller Murat Afyon 1,*, Cumhur Artuk 2 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Birinci

Detaylı

Boseprevirin Yeni Tedavi Protokolündeki Yeri

Boseprevirin Yeni Tedavi Protokolündeki Yeri Boseprevirin Yeni Tedavi Protokolündeki Yeri Uzm.Dr.Taner Yıldırmak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Ataşehir-İstanbul 30 Eylül 2012, UVHS-II

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Viekirax/Exviera

Kronik Hepatit C Tedavisinde Viekirax/Exviera Kronik Hepatit C Tedavisinde Viekirax/Exviera Paritaprevir - ABT-450/r (Proteaz İnhibitörü) Etkililik/Antiviral Aktivite: 50/100-200/100 mg QD arasında potent doza bağlı olmayan etkililik 3 günlük monoterapi

Detaylı

Hangi hastalar nasıl tedavi edilmeli?

Hangi hastalar nasıl tedavi edilmeli? 9 Mart 2016 Hangi hastalar nasıl tedavi edilmeli? Dr Onur Ural Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Konya SUNUM PLANI Akut Hepatit C yönetimi Kronik HCV

Detaylı

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU

HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU HIV ve HCV KOİNFEKSİYONU OLGU SUNUMU Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 14.03.2013, Kervansaray Lara Otel, Antalya Olgu Erkek, 44 yaşında, bekar On yıl önce, yurt

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİTLERDE ANTİVİRAL TEDAVİ NEDEN? NE ZAMAN?

AKUT VİRAL HEPATİTLERDE ANTİVİRAL TEDAVİ NEDEN? NE ZAMAN? AKUT VİRAL HEPATİTLERDE ANTİVİRAL TEDAVİ NEDEN? NE ZAMAN? Doç. Dr. Yunus GÜRBÜZ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

GİRİŞİŞ Hepatit C virusu ( HCV ) nun) neden olduğu u C tipi viral hepatit, dünyand nyanın n başlıca sağlık k problemlerinden biridir. Yaklaşı şık k 20

GİRİŞİŞ Hepatit C virusu ( HCV ) nun) neden olduğu u C tipi viral hepatit, dünyand nyanın n başlıca sağlık k problemlerinden biridir. Yaklaşı şık k 20 HCV YE BAĞLI DEKOMPANZE KARACİĞ İĞER SİROZU S HASTALARINDA PEGİLE İNTERFERON ALFA-2A + RİBAVİRİN N TEDAVİSİ Fatih Tekin, Fulya Günşar,, Zeki Karasu, Ulus Akarca, Galip Ersöz Ege ÜTF Gastroenteroloji Bilim

Detaylı

Kronik Hepatit C: Olgu Sunumu Prof.Dr. Orhan YILDIZ

Kronik Hepatit C: Olgu Sunumu Prof.Dr. Orhan YILDIZ Kronik Hepatit C: Olgu Sunumu Prof.Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr OLGU İlk başvuru tarihi: Şubat.

Detaylı

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler

HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler HEPATİT C Tedavisinde Güncel Gelişmeler Special thanks for their educational support goes out to Bu sunumlarda aşağıdaki konular işlenecektir Genotip 1 HCV infeksiyonlu hastalarda Pegile interferon + Ribavirin

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Gebelik Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz

Kronik Hepatit B ve Gebelik Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz Kronik Hepatit B ve Gebelik Kronik Hepatit C ve Hemodiyaliz Prof.Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV Virus replikasyon sırasında

Detaylı

Kronik HCV Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi. Doç. Dr. Ebubekir Şenateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD

Kronik HCV Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi. Doç. Dr. Ebubekir Şenateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD Kronik HCV Enfeksiyonlarında Güncel Tedavi Doç. Dr. Ebubekir Şenateş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Hepatit C Dünyada enfeksiyona bağlı

Detaylı

Hangi Hastalar, Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli?

Hangi Hastalar, Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli? Hangi Hastalar, Nasıl Takip ve Tedavi Edilmeli? Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV replikasyonu Virus replikasyon sırasında hücre

Detaylı

Boceprevir ve Telaprevirli rejimlerde yan etki yönetimi. Örnek vakalar Ulus Salih Akarca

Boceprevir ve Telaprevirli rejimlerde yan etki yönetimi. Örnek vakalar Ulus Salih Akarca Boceprevir ve Telaprevirli rejimlerde yan etki yönetimi Örnek vakalar Ulus Salih Akarca Boceprevir ve Telaprevirli tedavilerde dikkat edilmesi gereken hususlar Hastaları yakından izleyebilecek ve vakit

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Durum ve SUT

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Durum ve SUT Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Durum ve SUT Uz. Dr. Ali ASAN T. C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C

KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV ÖZET SUMMARY. Current Treatment of Chronic Hepatitis C ANKEM Derg 2006;20(Ek 2):208-212. KRON K HEPAT T C DE GÜNCEL TEDAV Hakan LEBLEB C O LU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, SAMSUN. hakanomu@omu.edu.tr

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

boceprevir ve klinik kullanımı

boceprevir ve klinik kullanımı boceprevir ve klinik kullanımı Reşit Mıstık KLİMİK VHÇG V. UVHS 25.05.2014 Kapodokya Brett D. Lindenbach and Charles Rice, Nature 436 933-938 (2005) C E1 E2 p7 NS2 NS3 NS4A NS4B NS5A NS5B Proteaz Polimeraz

Detaylı

KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI KRONİK HEPATİT C DE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Doç. Dr. Şaban Esen, Uz. Dr. Hava Yılmaz Hepatit C ile kronik enfeksiyon tüm dünyada görülen halk sağlığı problemi olup yaklaşık olarak 170 milyon enfekte insan

Detaylı

HCV/HIV koinfekte olgu

HCV/HIV koinfekte olgu Klimik Hepatit Akademisi 2016: Temel Bilgiler 23 Ocak 2016, Hatay HCV/HIV koinfekte olgu Doç. Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

HEPATİT C TEDAVİ KILAVUZU 2015

HEPATİT C TEDAVİ KILAVUZU 2015 Temmuz 2015 de güncellenmiş elektronik versiyon HEPATİT C TEDAVİ KILAVUZU 2015 Bu klavuz Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği ni temsil

Detaylı

Serkan İPEK, Laika KARABULUT, Bilgivar KAYA, Arif ACAR, Bilal UĞURLUKİŞİ, Yaşar YOĞUN. Key words: Chronic hepatitis C, genotype 1b, compliance

Serkan İPEK, Laika KARABULUT, Bilgivar KAYA, Arif ACAR, Bilal UĞURLUKİŞİ, Yaşar YOĞUN. Key words: Chronic hepatitis C, genotype 1b, compliance AKADEMİK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ, 2007; 6 (3): 110-114 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Genotip 1b ile infekte kronik hepatit C li hastalarda tedaviye uyum, sık hasta takibi ve ilaç yan etkileriyle mücadelenin kalıcı

Detaylı

Kronik Hepatit C'de Yanıtsız ve Relapslı Hasta Yönetimi. Prof. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr. AD

Kronik Hepatit C'de Yanıtsız ve Relapslı Hasta Yönetimi. Prof. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr. AD Kronik Hepatit C'de Yanıtsız ve Relapslı Hasta Yönetimi Prof. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr. AD 13 Mart 2013 HCV Epidemiyoloji Dünya da prevalans: % 3 (1) WHO. Wkly Epidemiol

Detaylı

NEVŞEHİR İLİNDE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA BOCEPREVİR VE TELAPREVİR KOMBİNASYON TEDAVİSİ SONUÇLARI

NEVŞEHİR İLİNDE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA BOCEPREVİR VE TELAPREVİR KOMBİNASYON TEDAVİSİ SONUÇLARI ANKEM Derg 2016;30(1):12-17 doi: 10.5222/ankem.2016.012 Araştırma NEVŞEHİR İLİNDE KRONİK HEPATİT C HASTALARINDA BOCEPREVİR VE TELAPREVİR KOMBİNASYON TEDAVİSİ SONUÇLARI Deniz BORCAK 1, Ünal ÇAĞIR 2 1 İznik

Detaylı

Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Sitopenik hastada tedavi. Dr. Mehmet Koruk TKAD 26 Ekim 20013, İstanbul

Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Sitopenik hastada tedavi. Dr. Mehmet Koruk TKAD 26 Ekim 20013, İstanbul Genotip 1 Hepatit C Tedavisi Sitopenik hastada tedavi Dr. Mehmet Koruk TKAD 26 Ekim 20013, İstanbul Olgu 1: HY, 52y bayan Şubat 2011; Genotip 1b KHC tanısı alıyor ALT: 76 AST:73 Alb:3,8 g/dl Hb: 16 g/dl,

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

Doç. Dr. Uluhan Sili Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 13 Mayıs 2016

Doç. Dr. Uluhan Sili Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 13 Mayıs 2016 Doç. Dr. Uluhan Sili Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 13 Mayıs 2016 HIV li hastada kronik HBV ve HCV enfeksiyonlarının prevelansını

Detaylı

Dekompanse HCV Siroz Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Dekompanse HCV Siroz Tedavisi. Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Dekompanse HCV Siroz Tedavisi Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1 Total Cases Total Cases Total Cases Total Cases HCV Enfeksiyonu Sağlık Politikası

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı