ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TEMMUZ EYLÜL 2014 Sayı: 73. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TEMMUZ EYLÜL 2014 Sayı: 73. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR."

Transkript

1 Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TEMMUZ EYLÜL 2014 Sayı: 73 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi ĠÇĠNDEKĠLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı MAKALE Yazı İşleri Sorumlusu Salih DEMİREL İnsan Kaynakları Daire Başkanı Yayına Hazırlık Mehmet Ali TOPRAKOĞLU Düzeltmen Özlem MUMCU Yazışma Adresi BULUT BİLİŞİM: EKONOMİK VE FİNANSAL ETKİLERİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ KURUM İÇİ MESLEKİ VE KURUM DIŞI YURT İÇİ EĞİTİMLERİ ANAOKULU ĠġBAġINDA EĞĠTĠMĠ SEMĠNERĠ İŞ ÜRÜN VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI & ETYOPYA KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROJELER ENERJİ İMALET SANAYİ Dergide yayınlanan bütün yazılar kaynak gösterilerek iktibas edilebilir. Bu dergi ücretsizdir. Dergimizde yayınlanan yazılardaki bilgi ENERJİ MADEN VE EMTİA FİYATLARI ENDEKSLERİ TEŞVİK BELGESİ İSTATİSTİKLERİ BİRİMİMİZDEN BU KİTABI OKUDUK ve görüşlerin sorumluluğu yazarlara aittir. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. 1

2 MAKALE BULUT BİLİŞİM: EKONOMİK VE FİNANSAL ETKİLERİ Özet 2 Metin Turan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başmüfettiş Ġnternete bağlı bir teknoloji olan bulut biliģim, daha çok verilerin sunuculardan yere bağımsız olarak elde edilebilmesidir. Günümüzde bu alan, kurumların sahip oldukları bilgilerin kullanım kolaylıkları yanında bir ekonomik büyüme, kazanç, istihdam yaratma ve rekabet alanı haline gelmiģtir. Bu büyük ekonomik kazanma alanı haline gelen bulut bili- Ģim, kurumlar için yeni bir IT (Information Technologies) yenilik çevresidir. Bu çalıģmada, bulut biliģimin ekonomik yönü incelenmektedir. Bulut biliģimin büyüme, rekabet ve iģ yaratımı neredeyse sektör bağımsız sağlanmaktadır. Yani bu geliģmelerden hem kamu hem de özel sektör yararlanmaktadır. Bulut biliģimin en temel avantajı, bilgi ve iletiģim teknolojilerindeki (ICT) sabit sermaye harcamalarını iģletim maliyetlerine yükleyerek sabit girdi ve üretim maliyetlerin azaltılmasıdır. Anahtar Sözcükler: bulut biliģim, bulut ekonomisi GiriĢ Günümüzde adı sıklıkla kullanılması yanında uygulamalarına daha önceleri de rastlanan bulut biliģim, diğer kuruluģlar yanında finansal kuruluģlar için bir bilgi saklama ve koruma alanı olması ötesinde bir ekonomi alanını oluģturmaktadır. Aynı zamanda kurum ve kuruluģlar yanında devlet organları için de yeni bir bilgi teknoloji alanı bir yenilik olarak görülmektedir. Yine, bulut biliģim bilgi teknolojilerinin yeni yeteneklerinden biridir. IT ve sayısal iletiģim (Telekom) dünyasında, bu teknolojik yenilik üzerinde gerek devletler gerek kurumlar yoğun çaba harcamaktadırlar. Devletlerin üzerlerinde yoğunlukla uğraģtıkları ekonomik göstergelerden biri de gayrisafi yurt içi hasılasıdır (GSYĠH). Bulut biliģim dolayısıyla elde edilen gelirler belirli bir ekonomik değere ulaģtığından artık bir ekonomik performans göstergesi olan GSYĠH içerisindeki payı gösterilebilir oranlara ulaģmıģtır.

3 MAKALE Bu teknolojik yoğun alan sadece bir yararlanma ve kullanma alanın ötesine geçerek IT Organizasyonlarının ülke ekonomilerine kazanç sağladıkları ve GSYĠH rakamlarında büyüme oranlarını etkiledikleri, rekabeti artırdıkları ve istihdamda önemli artıģlar sağladıkları bir ekonomi alanı olmuģtur. Dünya geneline bakıldığında GSYĠH üzerinde yeni bir kalemin çok büyük etkilere sahip olması zorken, bu tür bilgi teknolojilerine dayanan yeniliğin ülke büyümelerinde oransal etkili olabilmesi önemli görülmektedir. Bulut BiliĢimde Mali (Finansal) ve Ġktisadi Etkiler Bulut biliģim, bilgi teknolojisi dünyasında yazılım ve donanımda arz ve talebin normal seyrini izlediği bir alanda yeni bir yenilik olarak düģünülebilmektedir. Buradaki arz ve talep rutin olmakla birlikte bulut biliģim ile birlikte artmaktadır. Ancak, bulut biliģim günümüzün büyük IT iģletmelerinin finansal anlamda yoğunlaģtıkları bir alanı da oluģturmaktadır. Dolayısıyla bulut alanı yeni bir arayıģın ulaģtığı nokta olarak da düģünülebilir. Bu alan çok ciddi bir ekonomik alanı oluģturmaktadır. Bulut biliģimin daha çok finansal yönlü sayısız fırsatları arasında aģağıdakiler bulunmaktadır. Buna göre, bulut biliģim (World Economic Forum, s.3): i. IT Maliyetlerini düģürmekte, ii. Kullanıcı deneyimini (tecrübesi) geliģtirmekte, iii. IT esnekliğini artırmakta, iv. IT iģ süreci etkinliğini artırmakta, v. ĠĢ ortamlarında iģbirliğini artırmakta, vi. Ar-Ge de büyüme sağlamakta, vii. Yenilikleri (inovasyon) harekete geçirmekte, viii. GSYĠH yi (GDP, Gross Domestic Product) artırmakta, ix. IT Rekabetini artırmakta, x. Ġstihdamı artırmaktadır. Yukarıda sayılan ve büyük çoğunluğu ülke ekonomilerinin finansal ve iktisadi yapıları ve göstergeleri üzerinde de makro etkileri olan ve kısa ve uzun vadede bulut biliģimin finansal etkileri bunlar ile sınırlı değildir. Zaman periyotlarına göre de farklı özellikte olup artabilecektir. 3

4 MAKALE BaĢka bir bakıģ açısıyla genel olarak, bulut biliģim beklenenin aksine Ġnternet üzerinden düģük IT maliyetlerinin elde edilmesi düģünülürken, devletler ya da çok büyük organizasyonlar (kurumsal Ģirketler) bulut biliģimden sağlayacakları faydaları mal ve hizmetlerin artırılmasında görme eğilimleri daha fazladır. Bu her iki unsurunda önemli bir ekonomik gösterge olan GSYĠH üzerinde etkileri önemli seviyelerde olduğu düģünüldüğünde toplam talep olarak da belirtilen GSYĠH nin artması ve ekonomik büyüme üzerinde de günümüzde artan rolleri ve oranları bulunmaktadır. Bulut biliģim yeni bir istihdam alanı olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sadece IT firmalarında çalıģanlar değil aynı zamanda, bu hizmetten yararlanan ve bu hizmeti sunan taraflarda da ciddi personel artıģı görülmektedir. Etro (2009) tarafından yapılan bir çalıģmasında, sadece Avrupa da bulut biliģimin gelecek beģ yıl içerisinde ile arasında istihdam yaratılabileceği vurgulamaktadır. Buna ek olarak, böyle gerçekleģtiği takdirde de bu, Avrupa nın iģsizlik rakkamlarını 0.3%- 0.6% oranında azaltacak ve bu da GSYĠH nin (GDP) yani ekonomik büyümenin % oranında canlanmasına sebep olabilecektir (Etro, 2009). Görüldüğü üzere, ekonomik rakamlar üzerinde oransal etkileri olan bulut biliģim üzerinde önemli araģtırmaların yapılması da önem arz etmektedir. Yine, bulut biliģim ile ilgili olarak Economist dergisinin bir iddiasına göre, Ġnternet müzik dünyasını, Google medyayı sekteye uğratırken, bulut biliģim Ģirketleri ise gelecekte diğer verimsiz endüstrileri bozabileceği yönündedir (Economist, 2008). Buradan anlaģılması gereken bulut biliģim dünya ekonomisinde iyi iģlemeyen sektörler üzerinde olumlu sonuçlar sağlayabileceğidir. Bulut BiliĢimin Maliyet Ġndirimi Bulut biliģimin, sağladığı çok sayıda faydalar ve ekonomiler yanında mali açıdan da maliyet indirimi de sağlamaktadır. Bunlar tüm dünya ekonomisi göz önüne alındığında aģağıdaki gibi olabilecektir: Bulut BiliĢim: 1. ÇalıĢan teknolojinin fırsat maliyetini düģürmekte, 2. Sermaye harcamasının iģletme harcamasına dönüģümüne izin vermekte, 3. Teknoloji sahipliğinin toplam maliyetini düģürmekte, 4. Organizasyonlara ana etkinliklerine odaklı yenilenmiģ bir iģ değeri katabilecek yeteneği vermektedir. 4

5 MAKALE Bu maliyetler ekonomilerin, büyüklüğüne, gücüne, geliģimine bağlı olarak artabilmekte ve miktarı değiģebilmektedir. Sonuç Bulut biliģim medya, sağlık, eğitim, ilaç endüstrisi, finans gibi daha birçok alanda beklenenin aksine IT ve kitle iletiģim sektörünün dıģında da ciddi etkilere sahiptir. Ancak yine de bulut biliģimin bu yaygın etkilerine rağmen en büyük ekonomik ve finansal faydanın IT ve elektronik iletiģim alanında olacağı kuģkusuzdur. Bulut biliģimin sadece müģteri yönünü düģünmemek gerekmektedir. Aynı zamanda bulut sağlayıcıları ve bu her iki bulut taraflarına arada destek sağlayan diğer teknolojik faaliyette bulunan gerek devlet gerekse de finansal kurum ve kuruluģlar da dâhil edildiğinde ortaya çıkan iktisadi sonuç önemli boyutlardadır. Ülkemiz açısından da bu alanda oluģabilecek ve büyüme rakamlarını etkileyebilecek bir bulut biliģim potansiyeli olduğundan sadece bulut biliģimden yararlanmak değil aynı zamanda yurt içine ve yurt dıģına bulut hizmeti verebilecek nitelikli teknoloji Ģirketlerinin artması ve katkılarının izlenmesi gerekmektedir. Kaynakça Economist.(2008). Where the cloud meets the ground. 07 Eylül 2014 tarihinde adresinden erişildi. Etro, F.(2009). The economic impact of cloud computing on business creation, employment and output in Europe. Review of Business and Economics, Vol. 54(2), World Economic Forum.(2010). Exploring the future of cloud computing: Riding the next wave of technology-driven transformation. 07 Eylül 2014 tarihinde Accenture_The_Future_of_Cloud_Computing.pdf adresinden erişildi. 5

6 MAKALE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETİK Özlem Yurdanur Özgenç İnsan Kaynakları Yönetimi Danışman, Eğitmen Etik değerler yeniden gündemde Bilgi çağı, bilgiye sahip olmanın bir rekabet avantajı haline dönüģmesine, bilginin daha kolay ulaģılabilir ve hatta tüketilebilir bir nesnellik haline gelmesine yol açarken insanlığa önemli hizmetlerde bulundu kuģkusuz. Bilgi artık her yerdeydi; sadece üniversitede veya kütüphanede değil; gündelik yaģamda, ofiste ve hatta bir tık ın ucunda evlerimize kadar geldi. Bu yeni dönem Her nimetin bir külfeti vardır yargısını doğrularcasına artılarının yanı sıra dezavantajları da beraberinde getirdi. Kolay tüketilen ve eskiyen bilgilerin yerine yenilerini üretme ihtiyacı, küresel rekabette fark yaratmak adına zamana karģı verilen yarıģta; insanların zorlanmasına, baģarı kaygılarının ve yükselen çıtalara karģı hedefleri tutturma çabalarının artmasına sebep oldu. Bu yaģam savaģında hayatta kalmak gerekiyordu; kariyer hedefleri, statü ve saygınlık ihtiyaçları, tüketim toplumunun insanları bilinçsizce iteklediği pahalı evler, otomobiller vb. de vardı ve tüm bu sınırsız tüketim dünyası bireyleri daha da zorluyordu. Tüm bu ihtiyaçlar kurumların genetik kodlarında yazılı olan kar güdüleri ve gelecekte de var olabilmek için her adımın sonrasını görebilmek kaygıları ile birleģtiğinde çalıģma yaģamında insan faktörü delicesine bir koģturmacanın içerisinde buldu kendisini. Batıdan dalga dalga yayılan bireyselciliğin toplumumuzda her geçen gün kabullerinin artması, insanları fark yaratmak ve öne çıkmak adına zorladıkça, ben ve diğerleri kavramları daha da belirginleģmeye baģladı. ÇalıĢma yaģamının aktörleri (yönetici ve yönetilenler) de bu rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek ve sözkonusu amaçlara ulaģabilmek için sınırları zorlamaktan ve amaca giden yolları mübah kılmaya çalıģmaktan çekinmeme yönünde kullandılar tercihlerini... Amaç aslında basit ve netti Bu bir yaģam mücadelesiydi ve herkes eģit koģullarda çarpıģıyordu Siz de baģarabilirsiniz, Siz de kariyerde yükselebilirsiniz, Pastanın 6

7 MAKALE kreması orada, siz de yiyebilirsiniz yönündeki telkinlerle insanları harekete geçiren söylem bunu sen yap yoksa baģkası yapacak, neye mal olursa olsun yap gibi bir mantık (?) silsilesini de beraberinde getirince gemisini kurtaran kaptan sloganları daha çok taraftar bulmaya baģladı. Amaçlara ulaģmak, hedefleri gerçekleģtirmek çok lezzetliydi kuģkusuz; ancak insanlık tarihi kadar eski, tüm dinsel ve ahlaki temalarda ön planda olan doğru-dürüst, iyi-kötü ayırımını yapmak kısmı unutuldu, hatta bu ayırımlar hızı kesen ve iģlerin önündeki engeller gibi algılanmaya baģlandı... ÇalıĢma yaģamında hedeflerin katı ve keskin yüzü insanları bu ayırımları yapmaktan, alıkoyar olmaya baģladı. Kredi kartı satan bankacılar hedeflerini tutturup, amaçlarına ulaģtılar ve kurumlarınca alkıģlandılar ama madalyonun öbür yüzünde bu hedefleri tutturmak adına hiçbir zaman gerçekleģmeyecek birtakım vaatlerle insanları kandırdıkları ortaya çıktı. Doğrularla yanlıģların bu denli bir arada tanımlanması zamanla bu kavramların farklılıklarını minimize etti. Her koyunun kendi bacağından asıldığı bu dünyada olana bitene karģı duyarsızlık ve tepkisizliğin egemenliğini ilan etmesi ile yozlaģmanın artması sorunları daha da artırdı. Aydın (1997;4), bu durumu toplumda yaygınlık kazanmıģ ama yanlıģ olan davranıģların toplum gözünde meģrulaģmaya baģlandığı, bireylerin sorumluluktan kaçıģlarının bir sistem sorunu haline geldiği karanlık bir çağ olarak tanımlamaktadır. Sorunlar bireysel yanlıģlardan çıkıp; zamanla daha makro düzeyde olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu olumsuzluklar çalıģma hayatında etik unsurları tekrar sorgulamayı gerektirdi. Nasıl sorusunun cevapları arandı. Hedefleri tutturmak ama nasıl tutturmak? Hedeflerin tutturulması adına olması gerekenlerden yani iyi ve doğrulardan verilen tavizler kurumlara yüksek maliyetlerle dönmeye baģladığı noktada etik değerler yeniden gündeme geldi. Kurumlar, meslek odaları ve birlikleri unutulan bu değerleri yeniden hatırlatmaya baģladılar çalıģma yaģamının tüm taraflarına.. Bugün yine etik kurallar çalıģma hayatının yükselen trendlerinden biri haline geldi. TartıĢılan konu, hedefler, görevler ve yapılanlar yanında aslında doğruluğu konusunda kimsenin tereddütünün olmadığı durumların karģılaģtırılması yani olması gerekenle olanların çarpıģması Cemal (2003) olana uygun davranmayı bilimsel; olması gerekene uygun davranmayı ise etik, ütopik veya dinsel olarak tanımlıyor. ĠĢte sorun da zaten 7

8 MAKALE hangisine yönelik olarak davranmak gerektiği konusunda düğümleniyor. Çünkü olana yönelik davranmak da inanılmaz rasyonel görünebiliyor. Ancak bu rasyonelliğe aldanmamak ve bu durumun basit bir mantığa bürüme veya minarenin kılıfından öteye gitmediğinin farkında olmak önemli. Olması gerekenlerin bu acımasız rekabet ortamında biraz demode, biraz klasik ve eski kafa olarak tanımlanır hale gelmesi de yanıltıcı olmamalı. Dürüst olmayan yollarla tutturulan satıģ hedefi ile elde edilen karlarla, gerçekleģtirilemeyen vaatlerin kuruma sağlayacağı zararlar, terazinin kefelerine konulduğunda hangisinin daha ağır bastığına dikkat edilmeli. YanlıĢların kuruma geri dönüģü zedelenen imajlar, güvenin ve iyi niyetin kötüye kullanıldığı yönünde artan yargılar gibi soyut unsurlar yanında istikrar ve güven konusunun hisse senedi değerlerinde düģüģlere sebep olması gibi somut zararlara da yol açabilecektir. Bu gün etik davranıģ konusu sadece müģteri veya çalıģan boyutunda değil ancak sosyal sorumluluk kapsamında toplumun tüm aktörlerinin önemli bir beklentisi haline geldi. Dolayısıyla hız çağı, bilgi çağı veya rekabet çağı vb. her ne olarak adlandırılırsa adlandırılsın yaģlı dünyamız bu acımasız koģuģturmaya Dur! demek kararını almıģ görünüyor. Yapılması gerekenler tekrar tekrar insanlara hatırlatılıyor. Toplumun bu konudaki duyarlılığı da yanlıģlara daha fazla mercek tutarken, doğrulara daha fazla insanın sahip çıkması yönündeki bilinci artırıyor. Etik olgusu artık bireysel bir vicdan meselesi olmaktan çıkarak toplumun gelecek istikrarı için önemli bir sorumluluk alanı olmuģtur. Hergeçen gün daha fazla taraftar bulan bir görüģ hakim olmaya baģladı: Eskiden sanıldığının aksine amaca giden tüm yollar artık meģru değil! Kaynaklar: AYDIN, Ġnayet Pehlivan Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik Ġstanbul, 1998, Pegem Yayıncılık CEMAL, Mustafa; Bencil Genden Bencil Devlete

9 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ KURUM İÇİ MESLEKİ KURUM DIŞI -YURT İÇİ EĞİTİMLERİ TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

10 İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ ANAOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİMİ SEMİNERİ / Ağustos 2014 tarihlerinde Anaokulu ĠĢbaĢında Eğitimi semineri Bankamız Anaokulu bünyesinde 11 kiģinin katılımıyla gerçekleģtirilmiģtir. Okul Öncesi, Eğitimde Oyun Çocuk Psikolojisi, ĠletiĢim Becerileri Okul Öncesi, Eğitim Programları, Ben Problem Çözebiliyorum Programı Okul Öncesinde, Orff ve Ritim gibi konuların iģlendiği eğitimleri; Prof. Dr. Belma TUĞRUL, Hacettepe Ün. Okul Öncesi Öğretmenliği Bl. Prof. Dr. Çağlayan DĠNÇER, Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Fakültesi. Doç. Dr. Ali ÖZTÜEK, Anadolu Ün. Eğitim Bilimleri Fakültesi. Emine Gül KAPÇI, Ankara Ün. Eğitim Bilimleri Fakültesi. 10

11 FAALİYETLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI & ETYOPYA KALKINMA BANKASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İSTANBUL-ANKARA PROGRAMI BİLGİ NOTU TĠKA desteği ve koordinasyonunda Türkiye Kalkınma Bankası (Kalkınma) ve Etyopya Kalkınma Bankası (DBE) ile yürütülen teknik iģbirliği programı baģarıyla sonuçlandırılmıģ ve kapanıģ toplantısı iki kalkınma bankasından üst düzey yöneticilerin katılımı ile ġubat 2014 de Addis Ababa da yapılmıģtır. Yapılan toplantıda programın değerlendirilmesi yanı sıra sonraki adımlar da tartıģılmıģ, DBE ye kredi baģvurunda bulunan Türk iģadamlarının fizibilite raporlarının hazırlanması ve DBE nin bu yatırımcılar için talep edeceği istihbarat raporlarının Kalkınma tarafından hazırlanması konusunda anlaģılmıģtır. Bu yönde hazırlanan bir taslak protokol metni üzerinde de mutabakat sağlanmıģtır. Bu çerçevede yine TĠKA desteği ile DBE den 8 kiģilik bir heyet Haziran tarihlerinde Ġstanbul ve Ankara da çeģitli ziyaret ve toplantılara katılmak ve yeni protokolü imzalamak üzere Türkiye ye gelmiģlerdir. Heyet listesi aģağıdaki Tablo da yer almaktadır. DBE Delegasyonu Adı Soyadı Ünvanı 1 Mr. Esayas Bahre BaĢkan 2 Mr. Genene Ruga BaĢkan Yardımcısı MüĢteri ĠliĢkileri 3 Mr. Tadesse Hatiya BaĢkan Yardımcısı Krediler 4 Mr. Getnet Temechew Hukuk MüĢaviri 5 Mr. Berhanu Taye Halkla ĠliĢkiler Yöneticisi 6 Mr. Solomon Megersa Ġnsan kaynakları Yöneticisi 7 Mr. Teka Yibrah Proje Değerlendirme Yöneticisi 8 Mr. Mekonnen Jaleta Krediler Yöneticisi 11

12 FAALİYETLERİ Program akıģı aģağıda özetlenmiģtir; 20 Haziran Cuma: DBE heyeti Ġstanbul Atatürk Havalimanında saat 09:30 da Kalkınma dan iki uzman tarafından karģılanmıģ ve Taksim Green Park Otel e yerleģtirilmiģtir. Aynı gün saat 15:30 da Orta Doğu Enerjinin; Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi nin bir iģtiraki olan ĠSTAÇ A.ġ. tarafından iģletilen ve Bankamızca kredilendirilen Avrupa Yakası Kemerburgaz-Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahası nda 33,807 MW kapasiteye sahip Çöp Gazı Enerji Santrali ziyaret edilmiģtir. Tesiste yapılan toplantıda Orta Doğu Grup ve hakkında Ģirket yetkilileri tarafından bilgilendirme yapılmıģtır ve ardından çöp gazı santralinin çalıģma prensipleri, kapasiteleri, uygulamaya dair örnekler anlatılmıģtır. Soru cevap kısmında heyetin tesisin uygulamalarına yönelik soruları cevaplandırılmıģ ve Etyopya da uygulanması üzerine örnekler verilmiģtir. Yapılan bilgilendirmenin ardından tesis içerisindeki üretim üniteleri gezilmiģtir ve heyet fotoğraf çekme imkanı bulmuģtur. Gezi esnasında tesis yetkilileri teknik açıklamalarda bulunmuģlardır. geçirmiģlerdir. Tesis ziyareti ve akģam yemeğinin ardından heyet otellerine bırakılıp serbest zaman Haziran Cumartesi ve Pazar Heyet serbest zamanlarında Ġstanbul da bulunan tarihi ve turistik yerlerde ziyaretlerde bulunmuģlardır. 22 Haziran akģamı Heyet Ankara Esenboğa Havalimanında karģılanıp Limak Ambassadore Otele yerleģtirilmiģtir. 12

13 FAALİYETLERİ 23 Haziran Pazartesi Kalkınma Ġzmir Caddesi binasında Bankamız yöneticilerinin ve Teknik ĠĢbirliği Programında görev almıģ birim temsilcilerinin katıldığı toplantıda Programın iki yılı aģkın ilk bölümü gözden geçirilmiģ, teknik iģbirliğinin hangi aģamalardan geçtiği konusunda bir değerlendirmeler yapılmıģtır. Kalkınma Genel Müdür Yardımcısı Ġrfan YaĢar ve DBE BaĢkanı Esayes Bahre tarafından Teknik ĠĢbirliği Programının ikinci bölümü imzalanmıģtır. Gerek irfan YaĢar, gerek Esayes Bahre teknik iģbirliğinde gelinen aģama konusunda kısa değerlendirmelerde bulunup, iki kamu kalkınma bankasının Türk yatırımcıların Etiyopya da yapılacak yatırımlar konusunda Bankamızdan alacağı teknik desteği içeren ikinci aģamada hakkında karģılıklı olarak olumlu görüģlerini açıklamıģlardır. Öğleden sonra birim tanıtımlarını içeren bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. Toplantıda Ġstihbarat Daire BaĢkanlığının iģleyiģi, diğer birimlerle olan iliģkileri ve kredi sürecindeki rolü ve firma derecelendirme (skoring) çalıģmaları konusunda bir sunum yapılmıģ olup, heyetten konu ile alakalı çok sayıda soru gelmiģtir. 13

14 FAALİYETLERİ Sunum esnasında Bankamız ve DBE nin ilgili birimlerinin karģılaģtırılması imkanı bulunmuģtur. Özellikle firmaların istihbarat puanlarının hesaplanıģı ilgi görmüģ, karģılıklı soru cevap ile uygulamanın detaylarına girilmiģtir. Heyet ayrıca benzer birimin DBE de kurulmasının koģullarını da tartıģmıģ günlük program tamamlanmıģtır. 24 Haziran Salı DBE nin teknik iģbirliği programı sırasında değerlendirdiği ve DBE bünyesinde de kurulması düģünülen diğer bir birim de Ģu anda krediler bünyesinde sürdürülen Kredi Ġzleme ve Tahsilat birimidir. Bu nedenle sabah programında Kredi Ġzleme ve Tahsilat Daire BaĢkanlığı yetkilileri detay bir sunum gerçekleģtirmiģtir. Bu sunum sırasında iki Banka uygulamaları karģılaģtırılmıģ ve özellikle teminatlandırma, tahsilat konusunda süreç farklılıkları üzerinde durulmuģ ve bu konuda ülkelerin yasal süreçleri arasında da temel farklılıkların olduğu anlaģılmıģtır. KarĢılıklı soru ve cevapların ardından toplantı sona ermiģtir. Heyet öğlenden sonra ve akģam serbest zaman geçirmeleri amacıyla için ilgili yerlere araç ile bırakılmıģtır. 25 Haziran ÇarĢamba Beypazarı Ġlçesine rehber eģliğinde sosyal gezi düzenlenmiģtir. Ġlçede kısa tanıtıcı bir turun ardından yöresel bir öğle yemeği yenilmiģtir. Bölgede faaliyet gösteren bir gümüģ iģleme atölyesinde kısa bir iģleme gösterisinin ardından alıģ veriģ yapılmıģtır. Günün sonunda Bankamızdan personel ve yöneticilerin de katıldığı bir akģam yemeği programı düzenlenmiģtir.. 14

15 FAALİYETLERİ 26 Haziran PerĢembe DBE Heyeti, Kalkınma yetkilileri ile birlikte Etiyopya nın Ankara Büyükelçisi Ayalew Gobezie Workneh makamında ziyaret edilmiģtir. Sayın Büyükelçi DBE nin ve yöneticilerinin Etyopya için çok önemli ve değerli olduğunu ve ayrıca kurumun kapasitesini artırmaya yönelik iģbirliğinden memnuniyetini bildirmiģ, bu iģbirliğine yönelik umut ve iyi dileklerini sunmuģtur. Ayrıca, Sayın Büyükelçi ilk fırsatta Kalkınmayı da ziyaret edeceğini bildirmiģtir. Ziyaretin ardından heyet Etiyopya ya dönmek üzere Esenboğa Havalimanına bırakılmıģ ve program tamamlanmıģtır 15

16 PROJELER Güney Kafkas Doğal Gaz Boru Hattı'nın Temeli Atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Azerbaycan'ın baģkenti Bakü'de düzenlenen, "Asrın AnlaĢması"nın 20. yılı ve Güney Kafkasya Gaz Koridoru'nun temel atma töreninde KonuĢma yaptı. Yıldız, Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi ile Kafkasya'yı Akdeniz'e, Bakü-Tiflis-Erzurum projesiyle Kafkasya'nın Anadolu ya bağladığını, Güney Gaz Koridoru Projesi ve onun bel kemiği TANAP'la bu defa Balkanları Kafkasya'ya bağladıklarını söyledi. TBMM de ilgili projeleri onaylamıģ olup bu bağlamda enerji güvenliği konusu küresel gündemin üst sıralarına tırmanmakta ve günümüz tartıģmalarının ana temalarından biri haline gelmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile bugüne kadar 2 milyar varilin üzerinde, yani ham petrol dünya pazarlarına ulaģtırılmıģtır. Doğu-Batı Enerji Koridorunun ikinci bileģenini teģkil eden Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projesi de 2007 yılında hayata geçmiģtir. Bugün ise baģta Hazar, ardından Ortadoğu doğalgaz kaynaklarının Batı ya taģınmasına olanak sağlayacak Güney Gaz Koridoru ile 2018 in sonunda Türkiye ye, 2019'da ise Avrupa'ya Azeri gazını ulaģtırılması hedeflenmektedir. Bu koridorun bel kemiğini TANAP projesi oluģturmaktadır. TANAP projesi açısından büyük önem taģıyan bir geliģme de ġah Deniz 2 Nihai Yatırım Kararı AnlaĢması nın geçen Aralık ayında Bakü de neticelendirilmiģ olmasıdır. Gelinen noktada BOTAġ TANAP projesinde yüzde 30'luk bir paya sahip olmuģ, TPAO ise gerek ġah Deniz sahasındaki gerek Güney Kafkasya Boru Hattı'ndaki hissesini 19'a çıkarmıģtır. Böylelikle TPAO, söz konusu sahada BP'den sonraki ikinci büyük ortak konumunu elde etmiģtir. Tören sonrasında bir televizyon kanalına kısa açıklamada bulunan Aliyev, projenin, Avrupa'nın enerji haritasını değiģtireceğini söyledi. Tüm ülkelerin projenin gerçekleģmesi için çalıģtığını belirten Aliyev, projenin kendi ülkesi için de büyük önem taģıdığını belirtti. belgeveresminigoster.jsp;jsessionid=c0a d c925f248e49a53bb395dd9c576.e3mpbhetb3j0ah0ka3b0? file=

17 ENERJİ Türkiye Yenilenebilir Enerjide Dünya Ortalamasını Geçti Türkiye, geçen yıl ürettiği elektriğin yaklaģık 3'te 1'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karģılayarak bu alanda dünya ortalamasını geride bıraktı. Yenilenebilir Enerji Politika Ağı'nın yayınladığı "Yenilenebilirde Küresel Durum Raporu"na göre, 2013 yılında dünyada 23,5 trilyon kilovatsaat elektrik tüketildi. Bunun yüzde 22'si (5,1 trilyon kilovatsaat) yenilenebilir enerji kaynaklarından karģılandı. Türkiye'de ise geçen yıl tüketilen 245 milyar kilovatsaatlik elektriğin yüzde 29'u (73 milyar kilovatsaat) yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretildi. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payına bakıldığında, hidroelektrik santrallerin ilk sırada yer aldığı, hidroelektrik santrallerini, rüzgar santralleri ve jeotermal enerji santralleri izlediği görüldü. Çin, ABD, Brezilya, Kanada ve Almanya gibi ülkeler yenilenebilir enerjide en yüksek kapasiteye sahip ilk beģ ülke olarak sıralandı. Rapora göre Türkiye, yenilenebilir enerjide gerçekleģtirdiği kapasite artırım miktarıyla da dikkati çekti. Geçen yıl hidroelektrik santrallerinde 2,7 gigavat kapasite artırımı gerçekleģtiren Türkiye, bu miktarla dünyada Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı. 1,5 gigavatla Brezilya üçüncü; 1,3 gigavatla Vietnam dördüncü, 0,8 gigavatla Hindistan beģinci oldu. Türkiye, ayrıca jeotermal enerjide de kurulu gücünü en fazla artıran ikinci ülke oldu. Geçtiğimiz yıl jeotermal enerjide kurulu gücünü 196 megavat artıran Yeni Zelanda, bu alanda ilk sırada yer aldı. Türkiye 112 megavatla ikinci, ABD 84 megavatla üçüncü, Kenya 36 megavatla dördüncü, Filipinler 20 megavat kapasite artırımıyla beģinci sırada yer aldı. Kaynak: enerjienstitusu.com 17

18 Enerji Kredilerinin Hacmi yükseldi, Sektöre Yabancıların Ġlgisi Arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'de son yıllarda artan enerji yatırımları, bankaların kullandırdığı kredilerin sektörel dağılımında da kendini gösterdi. Enerjide yeni yatırımları hayata geçirmek isteyen ya da varolan yatırımlarını geliģtirmeyi hedefleyen yatırımcıların talepleri ile Bankaların enerji yatırımları için kullandırdığı kredilerin hacmi Mayıs ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaģık yüzde 32 arttı. Bankaların, "enerji üreten madenlerin çıkarılması", "nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretim sanayi" ve "elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi" alanlarındaki kredi hacmi 2014 Mayıs itibari ile geçen yılın Mayıs ayındaki değerine göre yıllık bazda 16 milyar 286 milyon 851 bin lira büyüdü. Enerji sektöründe kredi hacminin en fazla büyüdüğü alan elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi olurken bu alana yönelik yatırımlar için kullandırılan kredinin hacmi söz konusu dönemde yüzde 37 büyüdü. Kaynak: Dünya Gazetesi, Rüzgardan 1.3 Milyar Liralık Elektrik Üretimi Enerjide dıģa bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmaya çalıģan ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten santrallerine yenilerini ekleyen Türkiye'de rüzgardan üretilen elektriğin miktarı da artıyor. Türkiye'de yılın ilk yarısında rüzgardan üretilen elektrik, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaģık yüzde 15 arttı. Bu dönemde üretilen yaklaģık 3 milyar 600 milyon kilovatsaatlik elektrikle 2 milyon 608 bin konutun 6 aylık elektrik ihtiyacı karģılanabiliyor. Rüzgar santrallerinin elektrik üretimi yaklaģık 1 milyar 300 milyon liralık ekonomik büyüklüğe ulaģtı. 18

19 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk yarısında 34 rüzgar santrali daha devreye girdi. Geçen yılın ilk yarısında rüzgar enerjisi alanında Türkiye nin kurulu gücü 2 bin 619 megavat iken, bu yılın ilk yarısı sonunda bu kapasite 3 bin 424 megavata çıktı. Türkiye'de, bu yılın ilk 6 ayındaki rüzgardan elektrik üretimi yaklaģık yüzde 15 arttı. Kaynak: Rüzgar Enerjisinde Yerli Sistem Ġle Üretim Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) öncülüğünde geliģtirilen 41 milyon TL bütçeli Milli Rüzgar Enerji Sistemleri GeliĢtirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MĠLRES) Projesi kapsamında ilk türbin Kasım ayında Ġstanbul'da elektrik üretmeye baģlayacak. Rüzgar enerjisi sistemlerinin yerli imkanlarla geliģtirilmesi amacıyla 2011 yılında baģlatılan MĠLRES Projesi'nde sona yaklaģıldı. Projede Sabancı Üniversitesi sistemin mekanik kısmını, TÜBĠTAK MAM Enerji Enstitüsü jeneratör ve elektrik sistemlerini, havacılık endüstrisinden TAI kanat kısmını, Ġstanbul UlaĢım Aġ, güç elektroniği kısmını, Ġstanbul Teknik Üniversitesi ise rüzgar analizleri ve kule tasarımını gerçekleģtirdi. MĠLRES için ayrıca 9 üniversite ve kurumdan yaklaģık 100 araģtırmacı çalıģtı. Sistem için gerekli parçaların üretilmesinde de yerli sanayi kuruluģları projeye destek verdi. Elektronik kontrol sistemleri ve yazılımlar dıģında kanat, göbek, hub, diģli kutusu, jeneratör, konvertor, kule ve nasel gibi tüm parçalar Türkiye'de üretildi. Projede, yüzde 80'den fazla yerlilik oranı sağlandı. 19

20 Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na bağlı çalıģan TÜBĠTAK'ın desteğiyle baģlatılan MĠLRES Projesi'nde rüzgar enerjisinin yerli sistemlerle üretilmesi için ilk prototip türbin, Kasım ayında Ġstanbul'da kurulacak. Ġlk aģaması 3 yıllık çalıģma sonunda geliģtirilen türbin, Ġstanbul Terkos Gölü kıyısına yerleģtirilecek. Alt yapısı tamamlanan türbinin kule kısmının Kasım ayında dikilmesi planlanıyor. Sistem 500 kilovatsaat elektrik üretecek. Milli türbinin üreteceği elektriği, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi kullanacak. Deneme amaçlı kullanılacak rüzgar türbininin baģarıyla çalıģmasının ardından projenin ikinci aģamasında 2,5 megavatlık türbin geliģtirilecek. TÜBĠTAK tarafından ilk aģaması için 11 milyon lira kaynak ayrılan projenin, Ġkinci aģamasına da 30 milyon liralık destek sağlanacak. MĠLRES ile 20 yılda 15 milyar dolarlık kaynağın yurt dıģına çıkması önlenecek. Üretilecek türbinler yurt dıģına da ihraç edilerek enerji harcamaları gelir-gider dengesi iyileģtirilecek. Kaynak:

21 İMALAT SANAYİ Sanayi ve Hizmetlerde YoğunlaĢma Belirlendi Türkiye Ġstatistik Kurumu, 2012 yılına iliģkin Yıllık Sanayi ve Hizmet Ġstatistikleri (YSHĠ) araģtırması sonuçlarını açıkladı. AraĢtırma kapsamında giriģimler, 515 farklı sınıfta değerlendirildi. YoğunlaĢma oranları, 2012 yılı Sanayi ve Hizmet Ġstatistikleri çalıģması kapsamındaki giri- Ģimlerin faaliyet türü birimleri bazında ciro değerleri kullanılarak NACE Rev. 2 sınıflamasına göre sınıflar düzeyinde hesaplandı. GiriĢimin faaliyet gösterdiği her farklı ekonomik faaliyet sınıfı, faaliyet türü birimi olarak alındı. Bu çalıģmada temel alınan yoğunlaģma oranı, bir ekonomik sınıftaki en büyük 4 giriģimin ciroları toplamının, o ekonomik sınıftaki toplam ciro değerine bölünmesiyle elde edildi. TÜĠK hesaplamasında, yoğunlaģma oranı (CR4) 30'dan az olanlar ''düģük derecede yoğunlaģma'', arası ''orta derecede yoğunlaģma'', arası ''yüksek derecede yoğunlaģma'', 70'in üzeri de ''çok yüksek derecede yoğunlaģma'' olarak ifade edildi. Buna göre, yoğunlaģma, 110 sınıfta "çok yüksek", 87 sınıfta "yüksek", 91 sınıfta "orta", 227 sınıfta ise "düģük" derecede gerçekleģti. Ġmalat sanayi sektöründe, faaliyet sınıflarının yüzde 25,9'unda çok yüksek derecede yoğunlaģma gerçekleģti. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki sınıfların yüzde 71,4'ünde, in- Ģaat sektöründeki sınıfların yüzde 81'inde düģük derecede yoğunlaģma belirlendi. Madencilik ve taģ ocakçılığındaki sınıfların yüzde 42,9'unda, ulaģtırma ve depolama sektöründeki sınıfların yüzde 33,3'ünde çok yüksek yoğunlaģma gözlemlendi. YSHĠ araģtırması kapsamındaki giriģimlerin yüzde 40,3'ü toptan ve perakende ticaret, yüzde 15,8'i ulaģtırma ve depolama, yüzde 12,7'si imalat sanayi faaliyetinde bulundu. Ġmalat sanayi kısmında gerçekleģen cironun toplam ciroya oranı yüzde 28,8 olarak gerçekleģti. Toptan ve perakende ticaretinden elde edilen cironun toplam ciroya oranı ise yüzde 43,8 oldu. Kaynak: 21

22 Tekstil Ġhracatı, 5 Milyar Doları AĢtı Ġstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ġhracatçı Birlikleri (ĠTKĠB) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 4 milyar 835 milyon 348 bin dolar olan sektördeki ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 8 artarak 5 milyar 225 milyon 559 bin dolara ulaģtı. 92,7 milyar dolarlık ülke ihracatının üzerinde büyüme gösteren sektördeki ihracat, genel ihracatın yüzde 5,6'sını, 73,3 milyar dolarlık sanayi ihracatının da yüzde 7,1'ini karģıladı. Mal grupları bakımından en fazla ihracat, 1 milyar 728 milyon 509 bin dolarla sektördeki ihracatın yüzde 33'ünü oluģturan dokuma kumaģta gerçekleģtirildi. Bu ürün grubunu 1 milyar 31 milyon 434 bin dolarla iplik, 1 milyar 17 milyon 30 bin dolarla örme kumaģ, 370 milyon 190 bin dolarla elyaf ihracatı izledi. Ülke ihracatının, öncülerinden tekstil sektörünün baģarısına en büyük katkıyı Ġstanbul, Gaziantep ve Bursa sağladı. Kaynak: Dünya Gazetesi, Çelik Boru Ġhracatında ArtıĢ Çelik Boru Ġmalatçıları Derneği (ÇEBĠD) verilerine göre, Türk çelik boru sektörünün ihracatı 2014 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 2.16 artıģla 1 milyon 259 bin ton, değer bazında ise yüzde 3.68 azalıģla 1 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleģti. Irak, yaģanan sıcak geliģmelere rağmen sektörün en çok ihracat gerçekleģtirdiği ülkeler sıralamasındaki liderliğini korudu. Ocak - Ağustos 2014 döneminde sırasıyla Irak, ABD ve Ġngiltere en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Çelik boru sektörünün aylık bazdaki ihracat rakamlarına bakıldığında; Ağustos ayında çelik boru ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla miktar bazında yüzde azalarak 140 bin 22

23 450 ton, değer bazında ise yüzde azalarak 116 milyon 32 bin dolar olarak gerçekleģti. Irak ihracatı ise Ağustos ayında geçen seneye göre değer bazında yüzde miktar bazında ise yüzde oranında azaldı. Dernekten yapılan açıklamaya göre Irak bugün hala en fazla ihracat yaptığımız ülke konumunu korusa da ülkedeki belirsizliğin sektöre olumsuz etki ettiği belirtilerek tüm bu olumsuz geliģmelere rağmen Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleģtirilen ihracatın artmaya devam ettiği ifade edildi. Kaynak: Otomotiv Ġhracatı, ArtıĢ Hızını AB Pazarında Ġkiye Katladı Türk otomotiv sektörünün ihracatı, yılın 8 ayında yüzde 8,9 arttı. Avrupa Birliği (AB) pazarındaki artıģ hızı ise yüzde 17,41 olarak gerçekleģti. Bu dönemde, 14 milyar 976 milyon 950 bin doları bulan sektör ihracatının yüzde 73,50'si (11 milyar 7 milyon 576 bin dolar) AB pazarından elde edildi. AB pazarındaki baģarıya en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden Almanya'da yüzde 28,28, Ġngiltere'de ise yüzde 31,35'lik ihracat artıģ oranları yakalandı. Türkiye Ġhracatçılar Meclisi kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, Ocak-Ağustos döneminde geliģmiģ Batı ülkeleri baģta olmak üzere 5 kıtada 164 ülke ve özerk bölgeyle 14 serbest bölgeye ihracat yaptı. Söz konusu dönemde, 14 milyar 976 milyon 950 bin dolarlık otomotiv ihracatının 11 milyar 7 milyon 576 bin dolarlık bölümü, Türkiye'nin geleneksel olarak en büyük ticari partnerleri konumundaki AB ülkelerine gerçekleģtirildi. Bu rakam, toplam otomotiv ihracatının yüzde 73,50'sini karģıladı. Geçen yılın ilk 8 ayında AB pazarına ihracatın payı yüzde 68,14 olarak gerçekleģmiģti. 27 ülkeyi kapsayan AB dıģındaki 137 ülkeye sadece 3 milyar 969 milyon 374 bin dolar ihracat kaydedildi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ise ihracat yapılmadı. 23

24 Türk otomotiv sektörünün, yılın ilk 7 ayındaki 13 milyar 708 milyon 978 bin dolarlık ihracatının yüzde 85.73'ünü (11 milyar 753 milyon 593 bin dolar) Marmara Bölgesi'ndeki dört il gerçekleģtirdi. Bursa, yüzde 34.01'lik payla 7 aylık otomotiv ihracatının üçte birinden fazlasını tek baģına sağlarken, sektörün dıģ satımından Ġstanbul yüzde 22.07, Kocaeli yüzde ve Sakarya yüzde pay aldı. Kaynak: Dünya Gazetesi, ,

25 ENERJİ MADEN VE EMTİA FİYATLARI ENDEKSLERİ 25

26 Kaynak: 26

27 TEŞVİK BELGESİ İSTATİSTİKLERİ Ocak- Temmuz Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Karakteristikleri 2014 yılı Ocak-Mart döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 36,3 milyar TL olan toplam adet Yatırım TeĢvik Belgesi düzenlenmiģtir. Düzenlenen belgelerde kiģilik istihdam öngörülmektedir yılı Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen adet yatırım teģvik belgesinin adedi Bölgesel, 10 adedi Büyük Ölçekli, adedi Genel ve 1 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teģvik belgelerinde öngörülen toplam 36,3 milyar TL lik sabit yatırım tutarının 16,9 milyar TL si Bölgesel, 3,8 milyar TL si Büyük Ölçekli, 15,6 milyar TL si Genel ve 117 milyon TL si ise Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir yılı Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen adet Yatırım TeĢvik Belgesinin adedi yerli firmalar, 143 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıģtır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 28,7 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 7,6 milyar TL dir. Ocak-Temmuz Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgelere Göre Dağılımı 2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde verilen teģvik belgelerinin 903 adedi I. Bölgede, 409 adedi II. Bölgede, 364 adedi III. Bölgede, 249 adedi IV. Bölgede, 222 adedi V. Bölgede, 268 adedi ise VI. Bölgededir. TeĢvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 13,8 milyar TL si I.Bölgede, 5,8 milyar TL si II. Bölgede, 6,6 milyar TL si III. Bölgede, 3,7 milyar TL si IV.Bölgede, 3,5 milyar TL si V. Bölgede ve 2,9 milyar TL si ise VI. Bölgededir. 27

28 TEġVĠK BELGESĠNE BAĞLANMIġ YATIRIMLAR (Milyon TL) BÖLGESEL (TEMMUZ 2014) 28

29 2014 yılı Ocak-Temmuz dönemi Sektörel yatırım tutarları ile istidamın seyri grafiklerde gösterilmiģtir. 29

30 Ocak-Temmuz Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Türlerine Göre Dağılımı 2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde düzenlenen adet belgenin adedi komple yeni yatırım, 662 adedi tevsi, 225 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluģmaktadır. Ocak-Mart döneminde yatırım teģvik belgelerinde öngörülen 36,3 milyar TL lik toplam sabit yatırım tutarının 25,5 milyar TL si komple yeni yatırım, 8,4 milyar TL si tevsi ve 2,4 milyar TL si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluģmaktadır. TEġVĠK BELGESĠNE BAĞLANMIġ YATIRIMLAR (Milyon TL) YATIRIM TÜRÜNE GÖRE (TEMMUZ 2014) Ocak-Temmuz Dönemi Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı 2014 yılı Ocak-Temmuz döneminde verilen yatırım teģvik belgelerinde öngörülen toplam 36,3 milyar TL.lik toplam sabit yatırım tutarının 7,6 milyar TL.sı Enerji sektöründe, 13,2 milyar TL.sı Hizmetler sektöründe, 1,7 milyar TL.sı Madencilik sektöründe, 13,5 milyar TL.sı imalat sektöründe, 394 Milyon TL.sı ise Tarım sektöründedir. 30

31 TEġVĠK BELGESĠNE BAĞLANMIġ YATIRIMLAR (Milyon TL) SEKTÖREL (TEMMUZ ) 31

32 2014 yılı Ocak-Temmuz dönemi sektörlere göre yatırım ve istihdam paylarını değerlendirdiğimizde, imalat ve enerji sektörünün toplam yatırımlardan yüzde 58 pay aldığı ancak, Ġmalat sektörünün istihdama katkısı yüzde 44 iken, enerji sektörünün yüzde 2 oranında istihdama katkı sağladığı, buna mukabil toplam yatırımlardan yüzde 36 pay alan Hizmet sektörünün istihdama katkısının yüzde 49 olduğu görülmektedir yılı Ocak-Temmuz döneminde Bir kiģilik istihdam oluģturabilmek için gerekli yatırım tutarlarına bakıldığında en düģük bedelin tarım sektöründe bulunduğu, buna karģılık enerji sektörünün diğerlerinin çok üstünde yatırım gerektirdiği görülmektedir. 32

33 BİRİMİMİZDEN Finansal kiralama Ģirketleri ile yürüttüğümüz Apeks programımız devam ediyor. Ġlk dilim krediyi Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ndan isteme aģamasındayız. Faizsiz bankacılık sisteminde toptan bankacılık konusundaki çalıģmalar devam ediyor, son aģamasına gelinmiģtir. Konvensiyonel kalkınma bankacılığı araçları ile Ġslami bankacılık araçlarının karģılaģtırıldığı ADFIMI seminerine birimimizden konuģmacı desteği sağlanmıģtır. Dönem baģkanlığının 2015 yılında ülkemiz tarafından üstlenileceği Küresel ekonomik iģbirliği platformu Yirmiler Grubu nun (G-20) G-20 hazırlık çalıģmaları izlenmektedir ve Bankamızı temsilen katılım sağlanmaktadır. Yerköy/Yozgat Termal Turizme Dayalı Turizm Stratejisi çalıģmaları tamamlanarak raporlanmıģtır. SEDAK kapsamında ödemeler ve proje izleme faaliyetleri devam etmektedir ve Azerbaycan Turizm Bakanlığı projesi için yerinde izleme çalıģmaları tamamlanmıģtır. BU KİTABI OKUDUK Toplumsal ve sosyal geliģimi özetleyen, toplumsal farklılık ve eģitsizliklere bilimsel açıklamalar getirmeye çalıģan, bunu da biyoloji, jeoloji, coğrafya gibi farklı bilim alanlarını kullanan akıcı bir kitap. TUBĠTAK yayınlarından ilk basımı 2002 de yapılmıģ eski bir kitap olmakla birlikte içeriği açısından hala çekici olma özelliğini de koruyor. Zaten 25. basıma ulaģması da bunun bir göstergesi. 33

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor

Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor AYLIK RAPOR Enflasyon arttı, ihracat yavaşlıyor İlk dört ayda enflasyon MB nin sene sonu hedefine yaklaştı. İhracatta düşüş sürüyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME

MİLLİ GELİR VE BÜYÜME EYLÜL Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), yılının. çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre %, oranında büyüdü.. çeyrek gelişim hızı ise, %, e yukarı yönlü revize edildi. Böylece Türkiye ekonomisi, yılın

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -KASIM 2016 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -KASIM 2016 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -KASIM 2016 VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. 2016 Yılı Kasım Ayı Gelişmeleri 1 1.1. Kasım Ayı Yatırım Teşvik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -MART 2017 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -MART 2017 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -MART 2017 VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. 2017 Yılı Mart Ayı Gelişmeleri 1 1.1. Mart Ayı Yatırım Teşvik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -NİSAN 2017 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -NİSAN 2017 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -NİSAN 2017 VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. 2017 Yılı Nisan Ayı Gelişmeleri 1 1.1. Nisan Ayı Teşvik lerinin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -HAZİRAN 2017 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -HAZİRAN 2017 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -HAZİRAN 2017 VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. 2017 Yılı Haziran Ayı Gelişmeleri 1 1.1. Haziran Ayı Teşvik

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -OCAK 2017 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -OCAK 2017 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -OCAK 2017 VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. 2017 Yılı Ocak Ayı Gelişmeleri 1 1.1 Ocak Ayı Teşvik lerinin

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -ŞUBAT 2017 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -ŞUBAT 2017 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -ŞUBAT 2017 VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. 2017 Yılı Şubat Ayı Gelişmeleri 1 1.1. Şubat Ayı Yatırım Teşvik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Aralık 2015, Sayı: 39. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 14 Aralık 2015, Sayı: 39 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

2009 YILI SAYILARIYLA SAVUNMA SANAYİİMİZ

2009 YILI SAYILARIYLA SAVUNMA SANAYİİMİZ YÜZDE 29 YILI SAYILARIYLA SAVUNMA SANAYİİMİZ M. Kaya YAZGAN SaSaD Genel Sekreteri Giriş Bilindiği gibi Savunma Sanayii Ġmalatçılar Derneği SASAD her yıl yaptığı bir anketle yurdumuzun savunma sanayiinde

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -OCAK 2012 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -OCAK 2012 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -OCAK 2012 VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. 2012 Yılı Ocak Ayı Gelişmeleri 1 1.1 Ocak Ayı Teşvik lerinin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 EKİM KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q3 1991-Q1 1991-Q3 1992-Q1 1992-Q3 1993-Q1 1993-Q3 1994-Q1 1994-Q3 1995-Q1 1995-Q3 1996-Q1 1996-Q3 1997-Q1 1997-Q3 1998-Q1 1998-Q3 1999-Q1 1999-Q3 2000-Q1 2000-Q3 2001-Q1 2001-Q3 2002-Q1 2002-Q3

Detaylı

AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ

AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ (Nisan ) 1. Yılı Mart Ayı Gelişmeleri yılı Mart ayında, sabit sermaye yatırım tutarı 3,4 Milyar TL olan toplam 356 adet Yatırım Teşvik si düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANAT KARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER... 1 GAYRĠ SAFĠ YURTĠÇĠ HASILA (GSYH)... 2 ĠSTĠHDAM - ĠġSĠZLĠK VE ĠġGÜCÜ

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ BİLEŞENLERİNİN NEDEN YURT İÇİNDE ÜRETİLMESİ GEREKLİLİĞİ VE BU SÜREÇTE YAŞANAN SIKINTILAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ A. Emre Demirel Ege Kule AŞ/Fabrika Müdürü 1 EGE KULE A.Ş. Ege Kule, 1955

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ

AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ I. Yılı Nisan Ayı Gelişmeleri Nisan Ayı Teşvik lerinin Genel Karakteristikleri yılı Nisan ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı 4.389 Milyar TL olan toplam 444 adet Teşvik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2015 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS KONYA 106.344 109.065

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. Beyaz Eşya. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Ağustos 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Otomotiv İç Satışlarda Hızlı Artış Temmuz Ayında Devam Ediyor. Beyaz Eşya Beyaz Eşya İç Satışlarda Artış Temmuz Ayında Hızlandı. İnşaat Reel Konut Fiyat Endeksinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu

Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu Kamu Harcamaları Ġçinde Üniversiteler ve AraĢtırma Bütçelerinin Durumu 21 OCAK 2011 Osman ġahġn MALĠYE BAKANLIĞI Yükseköğretim Hizmetleri Daire BaĢkanı SUNUM PLANI Yükseköğretim Kurumları Bütçeleri Ar-Ge

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 S U AĞ 2 TOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ

AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ AYLIK YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ 1. 2011 Yılı Ocak Ayı Gelişmeleri 2011 yılı Ocak ayında, sabit sermaye yatırım tutarı 6,8 Milyar TL olan toplam 412 adet Yatırım Teşvik si düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2014 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -HAZİRAN 2012 VERİLERİ-

YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -HAZİRAN 2012 VERİLERİ- T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BÜLTENİ -HAZİRAN VERİLERİ- TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no 1. Yılı Haziran Ayı Gelişmeleri 1 1.1 Haziran Ayı Teşvik lerinin

Detaylı

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ

KIRIKKALE KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER KIRIKKALE - 2014 KIRIKKALE YATIRIM DESTEK OFİSİ EKONOMİK GÖSTERGELER - 2014 İçindekiler Listesi FİNANSAL VERİLER... 4 İHRACAT VERİLERİ... 6 KURULAN KAPANAN ŞİRKET VERİLERİ... 9 SANAYİ

Detaylı

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi

İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi AYLIK RAPOR İhracat azaldı, Merkez Bankası faiz indirdi Ocak ayında başlıca pazarlara ihracat geriledi, enflasyonda gerileme beklentisi ile Merkez Bankası politika faizini indirdi. EKONOMİK VE SEKTÖREL

Detaylı

Mars Enerji Hakkında

Mars Enerji Hakkında Mars Enerji Hakkında Mars Enerji International Hollanda Üretim Planı ; RES Servis ve kurulumda, Hollanda lı partner Avrupalı yatırımcıları TR ye gelmesinde köprü Üreticiler ile hızlı işbirlikleri Mars

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü

Haftalık Ekonomi ve Dış Ticaret Görünümü EYLÜL TÜRKİYE Geçtiğimiz haftada yurtiçinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla II. Çeyrek verileri ile Temmuz ayı sanayi üretimi ve cari işlemler açığı verileri takip edildi. Tüik verilerine göre gayrisafi yurtiçi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı