Bilinç ve Bellek. Konumuz, Bilinç Nedir? E.Timuçin Oral. Çevreyle ilgili bilgiyi algılamamız Dünya ile meşgul olmamız Algıladığımız bilgiyi işlememiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilinç ve Bellek. Konumuz, Bilinç Nedir? E.Timuçin Oral. Çevreyle ilgili bilgiyi algılamamız Dünya ile meşgul olmamız Algıladığımız bilgiyi işlememiz"

Transkript

1 Bilinç ve Bellek E.Timuçin Oral 13 Aralık 2012 Konumuz, Çevreyle ilgili bilgiyi algılamamız Dünya ile meşgul olmamız Algıladığımız bilgiyi işlememiz Bilinç Nedir? Bilinç, birinin anılarının, duygularının ve bedensel duyumlarının olduğu kadar, görsel ve işitsel dış dünya olaylarının da farkında olmasını kapsayan bir süreçtir.

2 Bilinç Bilinç kavramsal olarak kişinin çevresinde ve kendinde olan bitenin farkında olması ve bu anlamda bir uyanıklık durumudur Bilinçlilik durumu için uyanıklık dışında bir algı filtresi bulunması gerekir Uyaranlardan hangisine yanıt vereceğimizi o andaki gereksinimlerimiz belirler Bunun içinde hem duygular hem de mantık bulunur Bilinç, farkındalık olduğu için, insanın kendisi ve çevresinden de haberdar olması halidir. Bilinç kapsamı içinde çeşitli düzeylerde farkında olma dereceleri vardır. Uyanıklık, uyku, rüya, hipnoz ve meditasyon insandaki bilinç durumlarıdır Normal bilinç durumu, bireyin kendi duyumlarının, uyarıcıların, kendi kararlarının, düşüncelerinin farkında olduğu bir uyanıklık durumudur. Birey, normal bilinç durumunda; Dikkatli ve uyanıklık halindedir. Çevresindeki uyarıcıları algılayabilir. Onları bilgiye dönüştürebilir. Bireyin o anda kavrayabildiği duyum alanı, bilinç alanıdır; dikkatin en çok yoğunlaştığı, en iyi algılayabildiği konu ise bilinç odağıdır.

3 Duyularımıza ulaşan uyaranların hepsine dikkat etmeyiz. Bilincimiz bazı uyaranlar üzerinde yoğunlaşır, bazılarını ise ihmal eder. Bilincimiz seçicidir. Hayatta kalmak için önemli olaylar öncelik taşır. Karnımız açsa kendimizi çalışmaya vermekte zorlanırız. Bilincin bir işlevi de eylemlerimizi planlamak, başlatmak ve yönlendirmektir. Bilinçlilik süreci, süregiden davranışın sadece gözlenmesi değil, davranışın yönlendirilmesi ve denetlenmesini de içerir. Bilinç çevresel uyaranların fark edilmesini içerir (Ör.: kuş ötüşü, diş ağrısı). Bilinç aynı zamanda, bir kimsenin kendi zihinsel olaylarına ait düşünceleri de kapsar. Şu anda hangi bilinçli düşüncenin farkındasınız? Yanınızdaki bu düşüncenizi biliyor mu? Hayırsa, neden sakladınız?... Beyin faaliyetleri diğerleri tarafından gözlenirken, zihin sadece sahibi tarafından gözlemlenir. (Damasio,1999) Bilincin Tarihi Bilinç konusu, antik çağlardan modern zamana kadar ilk felsefi konuların bir parçasıdır. Ben kimim? Düşündüklerimi neden düşünüyorum? W. James Psikoloji zihinsel yaşantının bilimidir derken bilinçli zihinsel hayattan bahseder. Ebbinghaus ve Freud da bilincin elementlerini araştırmış, psikofizik yasaları, hipnoz, duyusal süreçlerle ilgili incelemeler, bellek, zeka ve bağlantılı öğrenmenin zihinsel olayların anahtarı olduğunu söylemişlerdir.

4 20. yy da kişisel deneyimler tabu oldu ve fiziksel davranışların gözlenebileceği anlayışı önem kazandı. Dünyamız temel olarak zihinsel mi, yoksa fiziksel mi konusu ile zihin-beden problemi ortaya çıktı. Şiddetli baş ağrım için bir aspirin aldım veya Canım dondurma istediği için buzdolabına doğru gittim. Günlük dilde atlamalar. Bilinç zihinle aynı mıdır? Psişik olanın temeli bilinçlilik değildir. Bilinç yalnızca niteliklerden biridir; kararsız ve aldatıcı olduğu da söylenebilir. Psişik olan doğası ne olursa olsun bilinçdışıdır ve bilgi ile sağladığımız her türlü doğal sürece benzer şekilde bilinebilir de 1910 dan 1970 lere kadar, davranışçı felsefe, bilincin zihinsel olduğunu düşündü ve insanın bilinçli deneyiminden uzak durdu larda bilinç konusuyla ilgili sayıları artan yayınlar yapıldı ve de halen yapılmakta.

5 Bilimsel bir Yapı olarak Bilinç: Bilinçli bir olayla ilgili sizin raporunuz özneldir ve benimki ile aynı olamayabilir. Bu bildirimlere dayanarak, insan yaşantısı hakkında güvenilir çıkarımlar yaparız, yoksa kaos ve belirsizlik olurdu. Sözel ifadeler bilinçli deneyimin betimlemesi olarak görülür. Bilinç dışı deneyimlerde ise farkında olmasak bile bize sorulduğunda farkına varırız (Ör.: Kahvaltı) Farkındalık Bilinçli ve farkında olarak aynı anda çok sayıda işi bir arada yapamayız Bilinç odaklanarak işgörür Farkında olarak gördüğümüz ve anladığımızdan daha fazlasını farkında olmadan yaparız Bilinçli ve Bilinçsiz Olaylar Açık biliş Yakın bellek Anlamlı uyarıcılar Dikkat edilen uyarım Asıl olaylar Bilinç ötesi uyarma Çaba isteyen süreçler Hatırlama Ulaşılabilir bilgi Uyanık olma,hayal etme Örtük biliş Uzun süreli bellek Rutin uyaranlar Dikkat edilmeyen uyarım Yan olaylar Bilinçaltı uyarma Otomatik süreçler Bilme Ulaşılamayan bilgi Derin uyku, koma

6 Bilincin bilimsel olarak araştırılmasına yardımcı 4 kategori Uyanıklık düzeyi (Algı ve etkileşim) Deneyim (Çevremizde olanlar hakkında yüksek farkındalık) Zihinsel düzeyin durumları (İnançlar, ümitler, dilekler) Kendi kendini tanıma, kişisel bilgi, düşünce, duygu ve fikirlere sahip olma duygusunun farkında olma. (Zeman,2001) Bilişsel Psikoloji ve Bilinç Bilişsel psikologların 2 temel yaklaşımı: Kolaylaştırma ile ilgili araştırmalar Bir sözcüğü tanıma kabiliyetinin tek deneyimle dahi arttığı gözlendi (ör. Psychedelic) Nörobilişsel çalışmalar: Uyku ve Amnezi Bilinç-Bilinçdışı/Uyku-uyanıklık durumları. Amnezide, Motor öğrenme hatırlanabilir, öğrenebilir. Açık ve Örtük Bellek Açık bellek, bilginin bilinçli hatırlanması demektir. Sınavda soruyu cevaplamak için bilinçli olarak soru ile cevap arasında bağlantı kurarız. Örtük bellek ise, önceden yaşadığımız deneyimlerle ilgili olan bir performans değişikliği yoluyla ölçülen bellektir. Bilinçsizce hızlı tanımaya yardımcı olur: p-y-h-d-l-c

7 Açık (dekleratif) bellek Geçmiş deneyimlerin bilinçli olarak toplanmasını içeren bellektir. Genellikle özgül olayları ve gerçekleri içerir. Bilinçli olarak farkında olduğumuz görüntüler, sesler, kokular, diyaloglar, düşünceler ve imgeleri içerir. Açık (dekleratif) bellek Semantik ve epizodik olarak ikiye ayrılır Semantik bellek; genel (başbakan kim) ve kişisel (nerede doğdum) gerçekleri ve bilgileri depolar. Epizodik bellek; otobiyografik bellek de denir; özgül olaylar için var olan bellektir (geçen yılki doğum günüm gibi). Örtük (non-dekleratif) bellek Bilinçdışı ruhsal süreçlerdeki deneyimlerle ilişkilidir. Örtük bellekte depolanan bilgiler bilinçdışı bir şekilde şu anki işlevlerimizi etkilerler. şekil ve formları, emosyonları, beceri, alışkanlık ve rutinleri içerir

8 Kolaylaştırma Araştırmaları Deneklere sırasıyla sözcükler gösterilirve ikinci sözcüğü elinden geldiğince hızlı tanıması istenir. KOLEJ ÜNİVERSİTE JÖLE ÜNİVERSİTE Üniversite sözcüğü birinci grupta daha hızlı tanınmıştır. Nedenini bilmesek de kolaylaştırıcılar bir sonraki performansımızı etkiler bilinçaltı kolaylaştırma Kolaylaştırma Araştırmaları İki farklı gruba iki farklı resim hızla gösterildi, daha sonra deneklere tarafsız bir resim gösterildi (nötr) ve onlardan resmi tekrar çizmelerini ve çocuğun karakterini isimlendirmeleri istendi. İlk resme bağlı olarak ya şeytan gibi ya da melek gibi nitelendirdiler. Kolaylaştırıcı uyaran bir sonraki resmi etkiliyor (bilinçaltı algılama). Kolaylaştırma Araştırmaları Kısa süreli sözcük gösterimi ( milisn) Sözcük imgesini bloke eden görsel bir işaret verilmesi (XXXX dizisi) İkinci sözcüğün (hedef sözcük) anlamsız bir harf dizisi mi yoksa sözcük mü olup olmadığına karar vermeleri istendi. Reaksiyon zamanları kaydedildi. SONUÇ: İlk sözcük hedef sözcükle ilişkili ise, karar süresi, ilişkili olmadığı durumdan daha kısaydı.

9 EKMEK XXXXX SANDVİÇ KAMYON XXXXX SANDVİÇ Nörobilişsel Çalışmalar: Uyku, Amnezi Uyku: Gün boyu etkileşim içindeyiz ve sürekli dikkat durumundayız. Uyurken dikkat mekanizmaları gevşer. REM dışı uyku REM uykusu Amnezi: Bazı anılar hasarlardan etkilenirken, bazılarının etkilenmediği bulundu iki temel bellek sistemi: bazı anılar bilinçli hatırlamayı içeriyor, bazılarınınsa içermediği görülüyor. Uyku İki evreden oluşur REM (hızlı göz hareketleri) dönemi Non-REM (göz hareketleri dışı) dönem Uykunun başlangıcında non-rem 1 ve 2, ardından REM dönemi ortaya çıkar; REM uyanıklık ile hemen hemen aynı beden durumundadır 3. ve 4. Evreler derin uyku dönemidir. Uyku terörü ve yürüme bu dönemde ortaya çıkar

10 Sınırlı Kapasite Kontrollü süreçler: Araba kullanmak, tek aktiviteye sürekli dikkat. Aynı anda iki faaliyet geçişlerle olur. KSB te 7+/-2 söz ve sayı, çalışılmaza 3 e 4 e düşer. Otomatik süreçler: Aynı anda iki faaliyeti gerçekleştirmek. Görevlerden biri veya ikisi pratiklerle otomatikleşirse, karışma azalır. Bilinç Metaforları Yenilik metaforu İnsanlar yenileri tercih eder. Spot ışığı Bilincin seçici işlevini açıklayan bir metafor. Zihin toplumunda tiyatro Bilinç içerikleri beyin boyunca geniş bir şekilde yayılmış şeylerdir.

11 Bilinç Kuramları Schachter in Çözümlenebilir Etkileşim ve Bilinçli Deneyim (ÇEBD) Modeli Bu modelde bilgi işlendiği zaman sistemler ya da modüller değiştirilir ve geride algısal kalıntılar bırakılır (iz=engram). Schachter engramları, kodlama ve deneyim sonucu meydana gelen, beynimizdeki geçici ya da kalıcı değişiklikler olarak tanımlar. Schacter, 1989 TEPKİ SİSTEMLERİ Bilgi Modülleri Sözlük Kavram Görüş Mekan Benlik İpuçları Sorular BİLİNÇLİ FARKINDALIK SİSTEMLERİ Deklaratif Episodik Bellek YÜRÜTÜCÜ SİSTEM İŞLEMSEL ALIŞKANLIK SİSTEMi Her anı, beyindeki binlerce engramda harekete geçirilen milyonlarca nöral hücre ile ilişkilidir. Bir çok kısımda hareketsiz yatan bu anılar ve bağlantılar faal hale gelerek, kısa sürede bilinci harekete geçirebilir. ör. Dün ne giydiniz/yediniz? İlkokul öğretmeninizin adı?

12 Okuma bozukluğu olan kişiler bellekle ilgili problem yaşamazken, amnezikler genellikle sözcükleri okumada güçlük çekmezler. Mevcut bilgi örtük bellektedir. Yüzleri tanımama: Yüzle birlikte isim verildiğinde, verilen isim yüzün tanınmasını kolaylaştırır. Baars ın Global Çalışma Alanı Kuramı Bilinç beynin bütününe bilgi yayan genel bir yayma sistemi ile ilişkilidir. GÇAK üç kurama dayanır: Uzman işlemciler Global çalışma alanı Bağlamlar Baars ın Global Çalışma Alanı Kuramı Uzman: (uzman alanlar) Renk, yüzler gibi basit Broca gibi karmaşık İnsan uzmanlar gibi bilinçsiz uzman işlemcileri de bazen dar görüşlü olabilirler. Sınırlı görev alanlarında bağımsız olarak hareket edebilmede ya da birbirleriyle koalisyonda son derece etkilidir. Annenizin kızlık soyadı nedir? gibi bir soruda uzmanlar arasında özel bir işbirliği gerekir.

13 Baars ın Global Çalışma Alanı Kuramı Global çalışma alanı: Bilginin yayılmasına ve geniş sistem bütünleşmesine elverişli bir kapasitededir. Bilimsel toplantılardaki platforma benzer. Değişim yaratmak için, mesajın verileceği platforma ulaşabilmesi, rekabet etmesi, desteklenmesi gerekir. Baars ın Global Çalışma Alanı Kuramı Genel bağlamlar: Zihin tiyatrosunun sahne arkası güçlerini temsil ederler. İşlevsel olarak kendileri bilinçli olmaksızın, bilinç içeriğini yönlendiren yapılar olarak tanımlanabilir. Futbol - Maç ilişkisi: maç sözcüğünün yorumlanmasını şekillendirir. Bilincin İşlevleri Tanımsal ve Bağlam-Ortam işlevi Uyum ve Öğrenme işlevi Önem sırasına koyma, Erişim ve Kontrol işlevi Zihinsel ve Fiziksel faaliyetlerin oluşturulması ve kontrolü Karar verme ve Yürütücü işlevler Hata Bulma ve Düzeltme Yansıtıcı ve Kendini izleme işlevi Düzenleme ve Esneklik, Seçim Yapma

14 Zihin nasıl işler algılamak, hissetmek, yorumlamak (düşünmek), karar vermek (düşünmek), eylemek Bellek Bellek Dışardan bir uyaranın etkisiyle emosyonların ortaya çıkması Affektif açıdan yeterince yüklü emosyonların depolanması Davranışa etki Bellek Bellek olmasaydı ne olurdu? ABD de William James Almanya da Herman Ebbinghaus Deneysel psikologlar: Bilgi nasıl depolanır? Bazı şeyler algılanır ve belleğe girer, daha sonra kaybolur; diğerleri ebediyen bellekte kalır

15 Belleğin Özellikleri Belleğin Aşamaları Kodlama Depolama Ara, Bul, Geri getir Belleğin Türleri Kısa süreli bellek (KSB) Uzun süreli bellek (USB) Duyum - Algı - Belleğe Aktarma Duyusal Depo Filtre Örüntü Tanıma Seçim Kısa Süreli Bellek Uzun Süreli Bellek Girdi (Çevre) Yanıt Bellek Nasıl Çalışır? BELLEK Duyusal Kısa Süreli (Faal-İşleyen) Uzun Süreli Dekleratif (Açık) Non-dekleratif (Örtük) Episodik Semantik

16 Duyusal bellek Duyular tarafından alınan uyarıcı için tamponlar İkonik bellek: görsel uyarıcı Yankısal (ekoik) bellek: işitsel uyarıcı Dokunsal (haptik) bellek: dokunsal uyarıcı Sürekli üstüne yazılır. Bilgi ya sürekli bir bellek deposuna geçer veya üzerine yazılır ve kaybolur Bilgi duyusal bellekten kısa süreli belleğe dikkat ile aktarılır Dikkat, aklın birbiriyle yarışan bir çok uyarıcı veya görüşlerden biri üzerine konsantre olmasıdır Çalışma Belleği (Working Memory) Kısa süreli bellek. Sadece bir kaç dakika süreyle tutulan bilgiyi içerir. İşleyen (faal) bellekte yer alan bilgi dengesiz bir durumdadır; yok olmasına veya güçlenip uzun süreli belleğe depolanmasına neden olacak etkilere açıktır Bellek Süreci Anlık Bellek Çalışma Belleği Kısa Süreli Bellek Uzun Süreli Bellek ÇÖP

17 KSB: Kısa Süreli Bellek Çevre ile ilgili uyaranları ilk işlediğimiz yer. Seçici uyaranlar algılandıktan sonra KSB e geçer. Belleğe girmemiş olayların hatırlanması söz konusu değildir. (Kantincinin ayakkabısı?) Hatırlama aralığı (süre) arttıkça doğru hatırlama oranı düşer KSB Özellikleri Süre Kapasite Unutma mekanizması Temsiliyet (kodlama) Arama İki Tür Bellek (Sıralamanın etkisi) Öncelik Deese & Kaufman (1957)

18 İki Tür Bellek (Sıralamanın etkisi) Yakınlık Deese & Kaufman (1957) İki Tür Bellek (Geri saymanın etkisi) Sayma yok, standart seri pozisyon etkisi Glanzer & Cunitz (1966) İki Tür Bellek (Geri saymanın etkisi) 10 sn sayma, yakınlık etkisi azalır Glanzer & Cunitz (1966)

19 İki Tür Bellek (Geri saymanın etkisi) 30 sn sayma, yakınlık etkisi yok olur Glanzer & Cunitz (1966) İki Tür Bellek (Geri saymanın etkisi) Not: öncelik etkilenmez Glanzer & Cunitz (1966) İki Tür Bellek (Tekrarlamanın etkisi) Bir kez: önceliği azaltır Glanzer & Cunitz (1966)

20 İki Tür Bellek (Tekrarlamanın etkisi) 2-3 kez: önceliği artırır Glanzer & Cunitz (1966) İki Tür Bellek (Tekrarlamanın etkisi) Not: yakınlık etkilenmez Glanzer & Cunitz (1966) İki Tür Bellek Öncelik (USB) Yakınlık (USB) Aralıklılık Etkilenir Etkilenmez Geri sayma Etkilenmez Etkilenir Glanzer & Cunitz (1966)

21 Bilişsel Nörobilim ve KSB Nörofizyolojik bulgular insan beyninde yapısal olarak ayrı bir bellek deposu olabileceğini ileri sürer. Fiziksel travma ya da beyin hasarı yaşamış klinik hastalarla yapılan araştırmalar önemlidir. H.M. Epilepsi hastası Hipokampus da lezyon Önceden yaşanmış bilginin işlenip, daha kalıcı serebral kortekse transfer edildiği geçici depo. H.M. Şiddetli epilepsi, cerrahi tedavi ile iki taraflı olarak medial temporal loblar ve hipokampus 1953 de 27 yaşındayken çıkarıldı. Bundan sonra yeni hiç bir şey öğrenemedi MEDIAL TEMPORAL LOBLAR KSB in Kapasitesi KSB te depolanan bilgi miktarı USB e kıyasla azdır. 7(+/-)2 (Ebbinghaus,1885) Sihirli rakam 7 (G. Miller, 1956) Sözcük ve harf hatırlama Sözcük de daha çok bilgi hatırlanıyor.

22 MITSMSTRTİTÜCÜ Karmaşık bilgi, kolayca akılda tutulabilir mi? KSB, USB, Kümeleme Kümeleme yöntemi kapasitemizi büyük ölçüde genişletir. MI TSM STR TİT ÜC...Ü... MIT SMS TRT İTİCÜ... KSB in kapasitesi 7 birimle sınırlı olabilir, fakat her bir birimdeki bilgi miktarı muazzam şekilde değişebilmektedir KSB te Bilginin Kodlanması İşitsel Kod: Bilgi görsel olsa bile KSB işitsel kod yardımıyla çalışıyor. İçimizden tekrarlama... Görsel olarak harf dizisi sunuluyor ve sırasıyla hatırlama hataları ölçülüyor (CVMNSF) İkinci sunumda arka planda zararsız bir gürültü veriliyor görsel olmasına rağmen daha çok hata harflerin seslerine dayalı Telefonda duyduğunuz numarayı içimizden tekrarlamamız...

23 KSB te Bilginin Kodlanması Görsel Kod: Deneklere birinci harften sonra ikinci bir harf göstererek aynı olup/olmadığını bildirmeleri istendi ve reaksiyon zamanları kaydedildi. AA Fiziksel özelliğe göre reaksiyon Aa Sözel özelliğe göre reaksiyon İki harf arası >1.5 sn AA>Aa <1.5 sn AA=Aa Görsel kod 1,5 sn de işitsel kod olarak kaydolur KSB te Bilginin Kodlanması Solso ve Short renklerin KSB te en az üç farklı kod ile temsil edildiği varsayımında bulunmuşlar. Fiziksel (kırmızı renk) Rengin ismi (kırmızı) Kavramsal (kırmızıyı çağrıştıran kan) Katılımcılar gösterilen rengin bir renkle mi, rengin ismiyle mi, yoksa çağrıştıran sözcükle mi eşleştiğini düğmeye basarak belirtirler R-R > R-İ > R-K Uyaranları sunumu arasında gecikme olmadığı zaman, renk-renk eşlemesine verilen tepki diğerlerinden çok daha hızlıydı. Uyaranlar arasındaki gecikme arttığında, reaksiyon zamanları arasındaki farklar azalmıştır.

24 KSB te Bilginin Kodlanması Anlamsal Kod: anlamla ilişkili olan kodlardır İleriye doğru ket vurma (İKV): Bir dizide önce öğrenilenlerin hatırlanma ihtimalini azaltması demektir. Köpek isimleri üç isim seti ilk set daha iyi, aşamalı olarak her set daha kötü. Yeni bir ilişkili set sunulursa çiçek isimleri, köpek isimlerinin son setinden daha iyi hatırlanır İKV den salıverme KSB te Bilginin Kodlanması Anlamsal işleme KSB te oluşur a kanıt olacak bir araştırma (Solso) Küre / Ay / Gezegen / Yerküre Ay / Çelik / Dünya Deneklerin önceki sette olan sözcükleri ikinci sözcük setinde ne ölçüde tanıyabildiklerini öngörürsünüz? Bilginin KSB ten Geri Getirilmesi Denek KSB te bellek setini toplar (rakamlar). Deneğe araştırması (sette olup olmadığına karar vermesi) için bir sayı verilir. Denek ayrıntılı bir karşılaştırma yapar. Karar ve Tepki ( Doğru/Yanlış ) Daha büyük bellek seti, daha fazla reaksiyon zamanı alır.

25 Beyin Nasıl Çalışır? KSB te yeterince uzun bir süre kalan bilgi USB e dönüşür. KSB te kendi kendini harekete geçiren nöral faaliyet döngüsü vardır. Eğer bu döngü bir süreliğine aktif kalırsa, kimyasal ve yapısal değişiklikler olur ve anı kalıcı şekilde depolanır. Glikozun bellek kuvvetlendirici olarak öğrenmeyle ilişkili olduğu gösterilmiştir. Uzun Süreli Bellek Şimdiyi anlamak için USB e ihtiyacımız var. USB in en önemli özelliği, kodlama, bilgiyi soyutlama, yapı, kapasite ve süreklilikteki çeşitliliğidir. Kapasitesi sınırsız, süresi de sonsuzdur. Bir bilginin USB e girmesi protein sentezi ile gerçekleşir. USB Açık Örtük Semantik (genel bilgi) Episodik (deneyimler) Medial Temporal Lob Hazırlama (algısal-kavramsal) Korteks Prosedürel (yetenekler) Striatum Asosyatif (klasik ve edimsel) Amigdala Serebellum

26 USB Süreçleri USB ile ilgili 3 ana etkinlik vardır: Bilginin saklanması veya hatırlanması Unutma Bilginin geri getirilmesi 76 USB te Kodlama Kelimenin anlamını kavramak, hatırlamak için yeterli değildir. Kelimelerin oluşturdukları cümlenin temelinde yatan anlamı rahatlıkla hatırlayabiliriz. (ör. tarak-kitap) Aynı cümle içinde kullanmak ve resmi zihinde canlandırmak, hatırlama düzeyini %75 e kadar çıkartıyor. Ne kadar ayrıntıya gidilirse, bellekte o kadar iyi kalır. (ör. kavalye; kitap okuma-sınav) Bilginin USB de Organizasyonu (Semantik Ağ) Derisi var Hareket eder Yemek yer HAYVAN Soluk alır Kanatlı Solungaçlı Uçar Yüzer KUŞ Tüyleri var BALIK Pulları var Uzun bacaklı Öter Uzun Isırır Kanarya Sarı Devekuşu Uçmaz Köpekbalığı Tehlikeli Somon Pembe Yenir Akıntıya yüzerek yumurtlar

27 Depolama ve Ara-Bul-Geri Getir Hatırlamak için iki koşul gerekir: Bellekte depolanmış olması İpuçlarının var olması Kitaplıkta kitap aramak gibi: Aradığınız kitap kitaplıkta yok Kitap var ama yanlış yere konmuş Kitabın fişi kaybolmuş, kitabın nerede olduğuna dair ipucu yok Cadde Bilginin USB de Organizasyonu 112 Oto TIR Araba Otobüs İtfaiye Ev K.içi Yangın Sarı KIRMIZI Elma Yeşil Mine Güller Kiraz ÇİFT Çiçek Gurub Şafak Bulut Kodlama Hatası Kodlamadığımız bilgiyi hatırlamayız Dış Olaylar Duysal Bellek Dikkat İşleyen KSB Kodlama USB Kodlama hatası unutmaya yol açar

28 Modal Bellek Modeli Zayıflama Unutma Unutma Duyusal Depo Görsel İşitsel Haptik Filtre Örüntü Tanıma Seçim KSB Prova Kodlama Karar Geri getirme USB Kalıcı Banka Girdi (Çevre) Yanıt Örgütleme ve Bağlam Örgütlenen bilgi, örgütlenmeyen bilgiden iki ya da üç kat daha kolay hatırlanır. Doğduğunuz, bildiğiniz mahalleye benzer, kodlama sırasında mahalledeki evleri ziyaret ederiz. Her olay bir bağlam içinde oluşur (çevre, ruh hali, ortam vs Duruma bağlı bellek) Bozucu Etkiler Bir ipucu birden fazla bilgiyle ilişki kurarsa, bozucu etkiler olur ve hatırlamada aksaklıklar ortaya çıkar. Kitap-yüzük Şerit-kalem-doğum günü kartı Ketleme Örgütleme: Yazmak ve Okumak

29 Bilgi Zamanla Kaybolur mu? 1. Görüş (azalma) Bant kaydı zamanla zayıflar. Bilgi azar azar kaybedilir fakat çok yavaş yavaş 2. Görüş (karışma) Bellekteki bilgiler hiçbir zaman kaybolmaz, ipucu özelliği yok olur (arabayı yeni taşınılan eve değil eskisine sürme) Neden Unuturuz? Unutma herhangi bir bellek basamağında oluşabilir; yani, bilgiyi filtreler, değiştirir veya kaybedebiliriz Duysal Bellek Duyular, anlık olarak inanılmaz ayrıntı kaydederler KSB Birkaç parça, hem farkedilir, hem de kodlanır USB Bazı parçalar değiştirilir veya kaybedilir Bilgi kırıntıları USB den Çağırma Etkileşim, ipucu, ruh hali ve motiflere bağlı olarak bazıları hatırlanır bazıları hatırlanmaz Unutmada Heyecanın Etkisi İnsan zihnini uğraştırır, daha çok paylaşarak tekrar edilir.( 99 Depremi) Bozucu heyecan : Kaygı, korku, kızgınlık, dikkatin odaklanmasını engeller. Duruma bağlı bellek: Hüzünlü ortamda öğrenilen, hüzünlü ortamda hatırlanır. Bastırma: Acı veren olayların ipuçları bilinç altına itilir ve hatırlanmaz.

30 Motive Edilmiş Unutma Motive Edilmiş Unutma: İnsanlar bilmeden anılarını gözden geçirirler (revizyon) Bastırma: Anksiyete yaratan düşünce ve anıları bilinçten uzak tutmak için gerekli bir savunma düzeneğidir Sigmund Freud Culver Pictures 88 Otobiyografik Anılar Bir defalık yaşanmış olaylar: ilk araba, mezuniyet, düğün günü. Olayları hatırlama ve aile üyelerinin beyanı korelasyon bulunmuş. Hatırlamada öncelik ve sonralık etkisi: önceler daha iyi hatırlanıyor. Hayatta bazı dönemler daha iyi hatırlanıyor: gençlik ve ilk yetişkinlik dönemi. Belleğin Yeniden Yapılandırılması Anılarımızı bellekten çağırırken, hatırlamayı kolaylaştırmak (ve daha akıcı yapabilmek) için filtreler ya da eksik parçaları tamamlarız. Hatalı Bilgi Etkisi: Bir olayla ilgili yanlış yönlendirmeye neden olabilecek bilgileri de kişinin anılarına dahil etmek

31 Hatalı Bilgi ve Hayal Etme Etkileri Görgü tanıkları olay hakkında sorgulandıklarında belleklerini yeniden kurgularlar Gerçek kazanın tasviri Hatalı Bilgi Grup A: Grup B: Araçlar çarpıştığında ne kadar hızlıydılar? Araçlar birbirine girdiğinde ne kadar hzılıydılar? Belleğin Yeniden Yapılandırılması Bir hafta sonra, Kırılan cam var mıydı? diye sorulunca B (birbirine girdiğinde), A (çarpıştığında) ya kıyasla daha fazla kırık cam bildirmiş 50,0 Broken Glass? (%) 37,5 25,0 12, ,0 Group A (hit) Group B (Smashed into) Grup A Verb Grup B

32 Doğru ve Yanlış Anıları Ayırdetmek Kaynak Amnezisi: Bir olayı daha önce yaşadığımız, deneyimlediğimiz, duyduğumuz veya hayal ettiğimiz başka bir kaynak ile ilişkilendirmek (yanlış atıfta bulunmak) Doğru algı karşısında illüzyonun durumu gibi, gerçek anılarla, gerçek gibi görünen algıları ayırmak zor olabilir Sahte Anılar Bastırılmış? Yeniden kurgulanmış? Yetişkinlikte çocukluğunuza ait taciz anılarını anımsamamak gibi (kimi terapiste göre bastırılmış, kimilerine göre de yeniden kurgulanmıştır) Sahte Bellek Sendromu Kişinin kimlik ve ilişkilerinin aslında sahte ama güçlü bir biçimde inanılan travmatik bir anı etrafında oluşmasıdır (bazen de iyi niyetli bir terapist tarafından oluşturulabilir). Bellek Yanılmaları ve Görgü tanıklığı Olaylara ilişkin bellek, basitçe bire bir yapılandırma değildir. Bellek ve hatırlama inşaa edicidir. Deneyimler, algı,hatırlama arzusu, hatırlayacağımız şeyi etkiler. Algı Saklama Hatırlama Bastırılmış anılar: Bazen gerçekte yanlış anılar olabilir.

33 Çocuk İstismarı Konusunda Uzlaşı Dünyanın önemli psikoloji dernekleri aşağıdaki konularda görüş birliği göstermektedirler 1. Haksızlık belirgindir 2. Ensest vd cinsel istismar da görülür 3. Sıklıkla unutulur 4. Hatırlanan anılar sıradan olanlardır 5. Hipnoz ya da ilaç etkisiyle hatırlananlara güvenilemez 6. Üç yaş öncesine dair hatıralara da güvenilemez 7. Gerçek de olsa sahte de olsa anılar üzüntü vericidir

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş... 1 Bilişsel Psikoloji Nedir?... 2 Bilgi-işlem Modeli... 5 Bilişsel Psikolojinin Alanları... 7 Bilişsel Nörobilim...... 7 Duyum/Algı...... 8 Örüntü Tanıma...

Detaylı

BELLEK. 1- KISA SÜRELİ BELLEK: Kısa süreli bellek de iki aşamalıdır. -Duyumlarla elde edilen bilgilerin - Çok kısa süreli bellekten gelen

BELLEK. 1- KISA SÜRELİ BELLEK: Kısa süreli bellek de iki aşamalıdır. -Duyumlarla elde edilen bilgilerin - Çok kısa süreli bellekten gelen BELLEK Geçmiş yaşantıları ve bilgileri akılda tutma ve hatırlama gücüne Bellek diyoruz. Bellek öğrenilen bilgileri depolar, istenildiği zaman kullanılmasına olanak sağlar. Bellek, insanların dil,kültür

Detaylı

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI

BİLGİYİ İŞLEME KURAMI BİLGİYİ İŞLEME KURAMI HEDEFLER Bilgiyi işleme kuramı ile ilgili temel terimleri kavrayabilme Bilgiyi işleme kuramında yer alan bellek türlerini ve özelliklerini kavrayabilme Bilgiyi işleme kuramına göre

Detaylı

Belleğin Psikolojik Temelleri ve Duygusal Bellek

Belleğin Psikolojik Temelleri ve Duygusal Bellek 11/17/11 Duygusal Bellek Belleğin Psikolojik Temelleri ve Duygusal Bellek Duygusal deneyimlerimizi, belirli bir duygu içermeyenlere göre, genellikle daha iyi ve daha canlı hatırlarız. Yrd. Doç. Dr. Aycan

Detaylı

Psikoloji davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel çalışmasıdır. Sadece insanların

Psikoloji davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel çalışmasıdır. Sadece insanların TEMEL PSİKOLOJİ DERSİ KONU ÖZETLERİ 1. Bölüm: Psikolojiye Giriş Psikoloji davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel çalışmasıdır. Sadece insanların ne yaptıklarını değil, aynı zamanda onların düşüncelerini,

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB

BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB BEYİN ANATOMİSİ TEMPORAL VE FRONTAL LOB TEMPORAL LOB Üst temporal gyrus Orta temporal gyrus Alt temporal gyrus Temporal loblar; duyusal girdilerin organize edilmesinde, işitsel algılamada, dil ve konuşma

Detaylı

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas

Prof. Dr. Acar Baltas, Psikolog / @acarbaltas ÖĞRENMENİN NÖRO BİLİMSEL TEMELLERİ VE GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Kasım 2014 NE KONUŞACAĞIZ? Beyni tanıyalım Öğrenme nerede ve nasıl gerçekleşir? Ha\za ve unutma İşlevsel

Detaylı

BİLİNÇ. Doç. Dr.Lütfullah Beşiroğlu

BİLİNÇ. Doç. Dr.Lütfullah Beşiroğlu BİLİNÇ Doç. Dr.Lütfullah Beşiroğlu 1 Tanım Belirli bir anda aktif olan düşünce, duygu, algı ve anıların tümüne olan FARKINDALIK hali. İzlenimlerimiz ve eylemlerimiz üzerinde bilgi sahibi olmak Farkındalık

Detaylı

1.Giriş İÇİNDEKİLER. Önsöz... xxv Teşekkür... xxvii Çeviri Eser İçin Önsöz... xxix İkinci Baskı İçin Önsöz... xxx.

1.Giriş İÇİNDEKİLER. Önsöz... xxv Teşekkür... xxvii Çeviri Eser İçin Önsöz... xxix İkinci Baskı İçin Önsöz... xxx. Öğrenme ve Bellek İÇİNDEKİLER Önsöz... xxv Teşekkür... xxvii Çeviri Eser İçin Önsöz... xxix İkinci Baskı İçin Önsöz... xxx 1.Giriş Öğrenme Çalışmalarının Kökenleri... 4 Epistemoloji Felsefesi... 4 Evrim...

Detaylı

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Neisser (1967) yılında bilişsel psikolojiyi; «Biliş terimi, duyusal girdilerin dönüştürüldüğü, azaltıldığı,

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş I. 2 Dersin Kodu: PSY Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş I. 2 Dersin Kodu: PSY Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş I 2 Dersin Kodu: PSY 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

NÖRO-PSİKOLOJİ. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL HKU Psikoloji

NÖRO-PSİKOLOJİ. Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL HKU Psikoloji NÖRO-PSİKOLOJİ Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL HKU Psikoloji TANIM Zihinsel işlev ve davranışla beyin arasındaki ilşkiyi inceleyen bilim dalı İnsan davranışının temelinde yatan nöroal mekanizmaların araştırılmasını

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER

DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER DAVRANIŞ BİLİMLERİ DAVRANIŞ BİLİMLERİNİN İNCELENDİĞİ SİSTEMLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Davranış Bilimleri I. Fizyobiyolojik Sistem A Biyolojik Yaklaşım II. Psikolojik Sistem B. Davranışçı Yaklaşım C. Gestalt

Detaylı

BELLEK ( HAFIZA ) Doç. Dr. Lütfullah Beşiroğlu

BELLEK ( HAFIZA ) Doç. Dr. Lütfullah Beşiroğlu BELLEK ( HAFIZA ) Doç. Dr. Lütfullah Beşiroğlu Ýnsan davranýþlarýnýn oldukça büyük kýsmý öðrenilmiþ davranýþlardýr. Öðrenilmemiþ davranýþlar refleksler, içdürtüler, içgüdülerdir. Bellek öğrenilmiş bilgilerin

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel öğrenme kuramları, insanın dünyayı anlamada kullandığı zihinsel süreçleri inceleyen kuramlardır. Kuramcılar, gözlenilebilen davranışlara ek olarak öğrenenin kafasının içinde olup bitenlerle, yani

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

2014

2014 2014 DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU (DEB) ve MentalUP İçerik DEB e Klinik İlgi DEB Nedir? DEB in Belirtileri DEB in Zihinsel Sürece Etkileri DEB in Psikososyal Tedavisi MentalUP tan Faydalanma MentalUP İçeriği

Detaylı

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım

Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşım Öğrenmeye Bilişsel Yaklaşımlar Bireyin algılama, hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık veren bir bakış açısı. Bilişsel öğrenme: Doğrudan gözlenemeyen zihinsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal

Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle algı ve algısal Gestalt Psikoloji Wertheimer, Köhler ve Kofka tarafından geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Gestalt psikolojisi, bilişsel süreçler içerisinde özellikle "algı" ve "algısal örgütlenme" konularında yoğunlaşmış

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Dr. Halise Kader ZENGİN

Dr. Halise Kader ZENGİN Bilişsel ve duygusal zekanın farklı işlevlerinin olduğu ve birbirlerinden ayrı çalışmadıkları son yıllarda yapılan psiko-fizyoloji ve beyin MR çalışmalarıyla açıklık kazandı. Bilişsel ve duygusal zekası

Detaylı

BİLİNÇ FARKLI BİLİNÇ DURUMLARI. PSİ153 Psikolojiye Giriş I- Prof.Dr. Hacer HARLAK

BİLİNÇ FARKLI BİLİNÇ DURUMLARI. PSİ153 Psikolojiye Giriş I- Prof.Dr. Hacer HARLAK BİLİNÇ FARKLI BİLİNÇ DURUMLARI Bilinç durumları Uyku, rüyalar, uyanıklık, hipnoz, meditasyon BİLİNÇ Bilinç= Zihin mi? Bireyin dışsal ve içsel uyaranların - yani çevredeki olayların, bedensel duyuların,

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2

SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 SİNİR SİSTEMİ VE BEYİN ANATOMİSİ 2 Bilgiyi işlemede büyük rol oynar HİPOKAMPUS Hafıza, öğrenme, bilişsel haritalama ve dikkat ile yakından ilişkilendirilmiştir Bu bölgeye zarar gelmesi öğrenme ve hatırlamada

Detaylı

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI

ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI ALGI VE ALGISAL ÖRGÜTLEME YASALARI Çevredeki nesneleri ve olayları, tanıma, kavrama ve anlama, etiketleme ve tepki vermeye hazırlanma gibi işlemlerdir. ALGI Duyu organlarıyla gelen bilginin anlamlandırılmasıdır.

Detaylı

İlk izlenimler önemli midir? Yoksa, sonraki bilgilerle aslında kolayca değiştirilebilir mi?

İlk izlenimler önemli midir? Yoksa, sonraki bilgilerle aslında kolayca değiştirilebilir mi? İZLENİM OLUŞTURMA İlk izlenimler önemli midir? Yoksa, sonraki bilgilerle aslında kolayca değiştirilebilir mi? Sosyal grupları tanımlayıcı birtakım özelliklere göre mi düşünürsünüz? Yoksa somut bir örneğe

Detaylı

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası Konular nin Doğası Tarihi Antik dönemler PSİKOLOJİ Biliminin Doğası psikolojinin başlangıcı Günümüz k ler Biyolojik perspektif Davranışçı perspektif Bilişsel perspektif Psikanalitik perspektif Subjektif

Detaylı

Demans ve Alzheimer Nedir?

Demans ve Alzheimer Nedir? DEMANS Halk arasında 'bunama' dedigimiz durumdur. Kişinin yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler; hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KASIM AYI BÜLTENİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KASIM AYI BÜLTENİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK KASIM AYI BÜLTENİ BAŞARIDA PLANLI ÇALIŞMA, AKILDA TUTMA ve KOLAY ÖĞRENME TEKNİKLERİ Başarılı olmak için çok çalışmak tek başına yeterli olmayabilir. Çok çalıştıkları

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

Gelişim Psikolojisi Ders Notları

Gelişim Psikolojisi Ders Notları Gelişim Psikolojisi Ders Notları Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL www.gunescocuk.com Tanımlar Büyüme: Organizmada meydana gelen sayısal (hacimsel) değişiklikler Olgunlaşma: Potansiyel olarak var olan işlevin

Detaylı

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık

DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık DEMANS ya da BUNAMA olarak bilinen hastalık yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.. Demansın en sık nedeni ALZHEİMER HASTALIĞI DIR. Yaşla gelen unutkanlık ALZHEİMER HASTALIĞI nın habercisi olabilir!!! ALZHEİMER

Detaylı

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA

Havacılıkta Ġnsan Faktörleri. Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA Havacılıkta Ġnsan Faktörleri Uçak Müh.Tevfik Uyar, MBA BÖLÜM 1 Biyolojik Varlık Olarak İnsan Birinci Bölüm: Fiziksel Faktörler ve Algı Geçen Hafta GEÇEN HAFTA İnsan, Fiziksel Faktörler ve İnsan Performansı

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DAVRANIŞ 2

ADIM ADIM YGS LYS Adım DAVRANIŞ 2 ADIM ADIM YGS LYS 187. Adım DAVRANIŞ 2 SONRADAN KAZANILMIŞ DAVRANIŞLAR (ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞLAR) Deneyim sonucu kazanılan davranışlardır. Bu davranışlar aynı türün farklı bireylerinde farklı sonuçlar doğurabilir.

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır.

Ayrıca sinirler arasındaki iletişimi sağlayan beyindeki bazı kimyasal maddelerin üretimi de azalır. Alzheimer hastalığı nedir, neden olur? Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Detaylı

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri

Zeka Gerilikleri Zeka Geriliği nedir? Sıklık Nedenleri Zeka Geriliği nedir? Zeka geriliğinin kişinin yaşına ve konumuna uygun işlevselliği gösterememesiyle belirlidir. Bunun yanı sıra motor gelişimi, dili kullanma yeteneği bozuk, anlama ve kavrama yaşıtlarından

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF PSİKOLOJİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF PSİKOLOJİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF PSİKOLOJİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 ÜNİTE: 1 PSİKOLOJİ BİLİMİNİ

Detaylı

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35)

Web adresi. Psikolojiye Giriş. Bu Senin Beynin! Ders 2. Değerlendirme. Diğer şeyler. Bağlantıya geçme. Nasıl iyi yapılır. Arasınav (%30) Final (%35) Psikolojiye Giriş Web adresi Bu Senin Beynin! Ders 2 2 Değerlendirme Arasınav (%30) Diğer şeyler Bağlantıya geçme Final (%35) Haftalık okuma raporları (%15) Nasıl iyi yapılır Kitap inceleme (%20) Deneye

Detaylı

Benlik Bilgisinin Değişik Yönleri

Benlik Bilgisinin Değişik Yönleri Benlik Bilgisinin Değişik Yönleri Benlik Şemaları Biliş, bireyin kendi iç koşulları ve içinde yaşadığı fiziksel ve toplumsal çevreye ilişkin olarak işlediği bir bilgi, inanç ya da düşünce olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi

Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi Asistanlıkta Psikoterapi Eğitimi Neden Önemlidir? Doğan Şahin İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Sosyal Psikiyatri Servisi Başta ABD olmak üzere birçok ülkede tıp ve uzmanlık eğitiminde (psikiyatri dışı)temel

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013

ÇALIŞMALARIMIZ. Saygılarımla Sebahattin Dilaver Ankara /2013 ÇALIŞMALARIMIZ Öğrenme ve Düşünme Becerilerini Geliştirme Projesi tamamlandı. Görsel algıyı mükemmelleştiren, kendi kendine öğrenmeyi, doğru akıl yürütmeyi, üretken ve yaratıcı düşünmeyi gerçekleştiren

Detaylı

Sosyal Beyin, Zihin Kuramı ve Evrim

Sosyal Beyin, Zihin Kuramı ve Evrim İçerik Sosyal Beyin, Zihin Kuramı ve Evrim Dr. Muzaffer Kaşar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi BARİLEM Deneysel ve Evrimsel Psikiyatri Grubu Evrim sürecinde insan beyni Ayna nöronlar, dil ve

Detaylı

Çetin Özbey

Çetin Özbey Analitik psikoloji, Carl Gustav Jung tarafından geliştirilmiş bir psikoloji kuramıdır. Jung, 1907 yılında Sigmund Freud ile birlikte çalışarak, psikanaliz kurama birçok katkı sağlamıştır; daha sonra bazı

Detaylı

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1

1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 İÇİNDEKİLER Ön söz xiv Teşekkürler xvii 1 Bilişsel Psikolojiye Giriş 1 Kısa Tarih 1 Çağrısımsal (İlişkisel) Dönem 1 Bilişsel Dönem 5 Eğitimde Bilişsel Konular 5 Bir Örnek 9 Özet 11 Önerilen Kaynaklar 12

Detaylı

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK

PSİ153 Psikolojiye Giriş I - Prof. Dr. Hacer HARLAK Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçlerdir. Beyin Uyarıcı (Dış çevre ya da iç çevre) duyu organı (alıcılar) Birincil Duyular Görme İşitme

Detaylı

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri

ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı. ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri. ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:1 Psikolojinin Tanımı ve Kapsamı ÜNİTE:2 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ÜNİTE:3 Sinir Sisteminin Yapısı ve İşlevleri ÜNİTE:4 Bilişsel Psikoloji 1 ÜNİTE:5 Çocuklukta Sosyal Gelişim ÜNİTE:6 Sosyal

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

GESTALT KURAMıN ORTAYA ÇıKıŞı

GESTALT KURAMıN ORTAYA ÇıKıŞı GESTALT KURAMI HAYVANLARDA ZE GESTALT KURAMıN ORTAYA ÇıKıŞı Gestalt hareket, 1912 de Almanya Wertheimer in yazdığı bir makale ile başlamıştır. Gestalt kuramının ilkeleri Wertheimer,Köhler ve Koffka tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ...

İÇİNDEKİLER 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: DİL VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ İLİŞKİ... 1 1.1. Bir İleti Kodu Olarak Dil... 1 1.1.1. Dilin Bireysel ve Toplumsal Yönü / Uzlaşımsal Niteliği... 4 1.1.2. Dilin Yapısal Yönü / Dizge Olma

Detaylı

ZAMAN ALGISI. İnci Ayhan, PhD. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

ZAMAN ALGISI. İnci Ayhan, PhD. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ZAMAN ALGISI İnci Ayhan, PhD Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü İkinci Bahar Programı, Aralık 2014 Biyolojik sistemler, zamanı farklı ölçeklerde işlemler Mikrosaniye ölçeğinde işlemleme >> saniyenin

Detaylı

BEDENDE YAŞAYAN TRAVMA SOMATİZASYON. Prof Dr Süheyla Ünal İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

BEDENDE YAŞAYAN TRAVMA SOMATİZASYON. Prof Dr Süheyla Ünal İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD BEDENDE YAŞAYAN TRAVMA SOMATİZASYON Prof Dr Süheyla Ünal İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Bilgi işleme süreci Tehdit ya da tehlike içermeyen durumlarda gelen uyaran bilinçli bilgi işleme

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I GÜDÜLENME Dersin konuları Güdülenme ile ilişkili kavramlar Güdülenme kuramları Biyolojik kuramlar İçgüdü Dürtü-azaltma Uyarılma Psikososyal Kuramlar Özendirici Bilişsel Biyopsikososyal kuram Maslow un

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

Oksipital Loblar ve Görme. Dr. Timuçin Oral

Oksipital Loblar ve Görme. Dr. Timuçin Oral Oksipital Loblar ve Görme Dr. Timuçin Oral İTİCÜ 16 Aralık 2008 1 frontal lob santral (rolandik) sulkus pariyetal lob oksipital lob temporal lob silviyan (lateral) sulkus Limbik Lob Frontal Lob Parietal

Detaylı

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI

ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI ADEM TOLUNAY ANADOLU LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ÖĞRENME VE BAŞARI Anlamlı ve kalıcı öğrenme ancak bireyin(kişinin) kendi isteği, çabası ve bilinçli bir şekilde bilgileri işlemesi ile

Detaylı

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Öğrenme Güçlüğü. Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Öğrenme Güçlüğü Nedir? Normal yada normal üstü zekaya sahip olma Yaşından ve yeteneklerinden beklenilen düzeyde başarı elde edememe Dinleme, konuşma, okuma-yazma,

Detaylı

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI SORU VE CEVAPLARI 2014-2015 1 ) Güdülenme süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? İhtiyaç - Dürtü - Davranış - Güdü Güdü - Dürtü - İhtiyaç - Davranış Davranış

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan nöron hücreleri kitlesidir. Tüm aktivitelerimizi kontrol eder, yaradılışın en görkemli ve

İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan nöron hücreleri kitlesidir. Tüm aktivitelerimizi kontrol eder, yaradılışın en görkemli ve YAPAY SİNİRAĞLARI İnsan beyni, birbiri ile karmaşık ilişkiler içinde bulunan nöron hücreleri kitlesidir. Tüm aktivitelerimizi kontrol eder, yaradılışın en görkemli ve gizemli harikalarından biridir. İnsan

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: -

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: - AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka Konuşmacı: - Danışman: - Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları Prof. Dr. Berna Binnur Akdede Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD OLGU

Detaylı

YAPAY ZEKA VE BELLEK. Aziz F. Zambak. Hafıza Çalıştayı Nesin Matematik Köyü, Şirince Ekim 2011

YAPAY ZEKA VE BELLEK. Aziz F. Zambak. Hafıza Çalıştayı Nesin Matematik Köyü, Şirince Ekim 2011 YAPAY ZEKA VE BELLEK Aziz F. Zambak Hafıza Çalıştayı Nesin Matematik Köyü, Şirince 27-30 Ekim 2011 SUNUM TASLAĞI Felsefe Tarihi İçinde Bellek Tasarımı Bellek Kavramına Modern Bilişsel Bakış İtirazlar Eyleyici-Temelli

Detaylı

AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ

AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ AYMER EĞİTİM & DANIŞMANLIK MERKEZİ ATATÜRK MAH KUBİLAY CAD ERSOY APT NO:3/2 SÖKE 0 256 512 27 27-0539 644 36 44 BİZ KİMİZ? AYMEr EĞİTİM &DANIŞMANLIK MERKEZİ İÇERİĞİNDE NELER VAR? *PSİKOUYUM *GETUP *TEKNOKUL

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım

Yapılandırmacı Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım Dr Ismail Marulcu 1 Yapılandırma ama neyi? Öğrenme sürecinde yapılandırılan, inşa edilen ya da yeniden inşa edilen bilgidir. Yapılandırmacılık öğrencilerin yeni bilgileri nasıl

Detaylı

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama

NLP TANIMI Sinir Dili Programlama NLP NİN DOĞUŞU NLP 1972 de California Üniversitesi nde dilbilimci ve öğretim üyesi olan John Grinder ile aynı üniversitenin psikoloji bölümünde okuyan Richard Bandler tarafından kurulmuştur. NLP TANIMI

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

a-belirli bir standarda göre kişideki değişiklikleri fark etme ve ölçme becerisidir.

a-belirli bir standarda göre kişideki değişiklikleri fark etme ve ölçme becerisidir. UYUM a-duyusal keskinlik b-esneklik c-fizyoloji % 55 Vücut duruşu El hareketleri Yüz ifadesi ve göz kırpma Nefes alıp verme d-tonlama % 38 Ses Ton (perde) Tempo (Hız) Tını (Kalite) Yükseklik (Sesin yüksekliği)

Detaylı

BÖLÜM Duyum ve Algılama

BÖLÜM Duyum ve Algılama BÖLÜM - 3 1.5.5. Duyum ve Algılama İnsan çevresinde olup bitenleri duyu organları aracılığıyla fark eder. Duyum bir uyarıcının beyindeki yalın etkisidir. Çevremizdeki nesneleri, sesleri, kokuları ve tüm

Detaylı

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ

21.10.2009. KIŞILIK KURAMLARı. Kişilik Nedir? Kime göre?... GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ KIŞILIK KURAMLARı GİRİŞ Doç. Dr. Halil EKŞİ Kişilik Nedir? Psikolojide kişilik, kapsamı en geniş kavramlardan biridir. Kişilik kelimesinin bütün teorisyenlerin üzerinde anlaştığı bir tanımlaması yoktur.

Detaylı

UYKU ADLİ TIBBI. Psk. Çiğdem Ünlü Çeber

UYKU ADLİ TIBBI. Psk. Çiğdem Ünlü Çeber UYKU ADLİ TIBBI Psk. Çiğdem Ünlü Çeber Adli Psikoloji Günleri 21-22 Mart 2013 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 50. Yıl Amfisi ANKARA Uyku nedir? Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin,

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır

Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır Farkındalık sadece içerden açılan bir kapıdır Çalışanlarınızın zorlu gelişim yolculuklarındaki ilk ve en önemli basamağın farkındalık olduğunu artık biliyoruz, ancak nasıl oluyor da o evreye dokunmakta

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların

Detaylı

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram;

Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; KAVRAM OLUŞTURMA: Kavram ortak özelliklere sahip birbirine benzeyen nesneleri ya da olayları bir araya getirerek bir ad altına toplamaktır.kavram; ağaç,kedi,güzellik,gibi bir nesne ya da bir sembol olabilir.

Detaylı

EDA ÖZCAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

EDA ÖZCAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ EDA ÖZCAN ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ FARKLI GELİŞENLERDE UYKU SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ www.algiabaterapi.com Uyku karmaşık, beyin işlevi ve psikoloji ile ilgili yaşamsal bir durumdur. Uyku, çocuğun biyolojik

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Öğretim Araç-Gereçlerinin Teorik Temelleri Araç ve Gereçlerin Öğretimdeki Yeri ve Önemi : Öğretimde görsel ve işitsel araçlar kullanıldığında öğrenmeler hem

Detaylı

Bilişsel işlevler ve psikiyatri. Emre Bora

Bilişsel işlevler ve psikiyatri. Emre Bora Bilişsel işlevler ve psikiyatri Emre Bora DESTEKLER TÜBİTAK BİDEB 2232 YURDA DÖNÜŞ BURSU Bilgi beyinde nasıl temsil edilir? Bilişsel işlevlere özgü beyin bölgeleri var mıdır? Nöropsikolojinin doğuşu ve

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRENME, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak öğrenme amacını gerçekleştirmektir. ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN, Zamanı planlama, Çalışma ortamı düzenleme, Etkili okuma, Etkili

Detaylı

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR?

Beynin Temelleri BEYNİN TEMELLERİ 1: BEYNİN İÇİNDE NE VAR? Beynin Temelleri Kitabın geri kalanının bir anlam ifade etmesi için beyinle ve beynin nasıl işlediğiyle ilgili bazı temel bilgilere ihtiyacınız var. Böylece, ileriki sayfalarda nöron gibi bir sözcük kullandığımda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder?

DEMANS. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? Sağlık Dairesi Bilgilendiriyor. ÿ Bu bir Demans (bunama hastalığı) olabilir mi? ÿ Demans tam olarak nedir? ÿ Alzheimer tipi Demans nasıl cerayan eder? ÿ Demans nasıl tedavi edilebilir? ÿ Ne gibi önlem

Detaylı

BÖLÜM - 4 1.5.6. Öğrenme - Bellek Düşünme - Bilinç 1.5.6.1 Öğrenme

BÖLÜM - 4 1.5.6. Öğrenme - Bellek Düşünme - Bilinç 1.5.6.1 Öğrenme BÖLÜM - 4 1.5.6. Öğrenme - Bellek Düşünme - Bilinç 1.5.6.1 Öğrenme Birey doğumdan başlayarak çevresinden, ailesinden, arkadaşlarından, okul ve öğretmenlerinden, televizyon vb. araçlardan gördükleri, deneyimleri

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı