Vatandaşların Kamu Yönetiminde ve Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandaşların Kamu Yönetiminde ve Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri"

Transkript

1 Vatandaşların Kamu Yönetiminde ve Hizmetinde Hesap Sorabilme Gücü ve AB Örnekleri Rachel Holloway, Kıdemli Danışman, SIGMA Şubat 2014

2 Sunumun Ana Hatları 1) SIGMA kimdir? 2) Müktesebatın yazılmamış bölümü- 3) kamu yönetimi mi? 4) Hesap sorabilirlik ve halkın katılımını sağlamak için bir mekanizma olarak politika oluşturma araçlarının rolü 5) Vatandaşların farkındalığını artırmak ve karar almada katılımı teşvik etmek

3 1. SIGMA Kimdir? SIGMA kamu yönetişim sistemlerini ve bu yönetimlerde çalışan kişilerin kapasitelerini güçlendirmede ülkelere yardım eden, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ile Avrupa Birliği nin (AB) ortak bir girişimidir. Serbest piyasa ekonomisi, istikrarlı bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü arzularını gerçekleştirmeleri için geçiş dönemindeki ülkelere destek oluyoruz ve ya AB ye katılmaya ya da serbest dolaşım ve ticaret yoluyla AB ile daha yakın bir ilişki kurmaya hazır olduklarını göstermelerine yardımcı oluyoruz. SIGMA OECD nin Yönetişim ve Bölgesel Kalkınma Müdürlüğünün bir bölümüdür. Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından finanse edilmekteyiz. 6

4 SIGMA nın Uzmanlık Alanları Politika Oluşturma Kamu Alımları Kamu Maliyesi ve Denetimi Strateji ve Reform Kamu Hizmeti ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi ve İşleyişi 8

5 SIGMA Kimdir? Beş alanda destek sağlıyoruz: (1) kamu hizmeti ve kamu yönetimi örgütlenmesi ve işleyişi; (2) politika oluşturma; (3) kamu maliyesi ve denetimi; (4) kamu alımları; (5) strateji ve reform. İki grup ülkeyle çalışıyoruz: Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile finansman sağlanan Türkiye ve 7 Batı Balkan ülkesi. Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı (ENPI) ile finanse edilen Avrupa Komşuluk Politikası nın 11 ülkesi. 10

6 2) AB Bağlamında Kamu Yönetimi Nedir? Muhtelif tanımlar: Politikanın hükümet politikalarına aktarımı Kamu programlarının yönetimi Hükümet politikasının uygulanması Hükümetin karar alma yapısının incelenmesi, politikaların analiz edilmesi, onları üreten çeşitli girdiler. Kamu yönetimi AB ye Üye Devletlerin iç meselesidir. Ulusal kamu yönetimleri AB direktiflerini ve tavsiyelerini, Avrupalı vatandaşların, yaşadıkları ülke neresi olursa olsun, kendilerine AB Antlaşmaları tarafından tanınan haklara sahip olabilecekleri şekilde uygulamak zorundadır. AB nin her bir ulusal yönetimin ve buna bağlı olarak Üye Devletlerin idari kapasitelerinde benzer kalite ve profesyonelliğe sahip olmasını sağlamaya çalışmasının sebebi budur. 12

7 AB üyeliği gerekliliklerini karşılamak Bu müktesebat tır bu kurallar ulaşım, enerji, çevre vs. gibi her biri ayrı ayrı müzakere edilen 35 farklı politika alanına (bölümlere) ayrılır. AB yeni üyelerin yalnızca üye olarak rollerini tam olarak oynayabileceklerini gösterebildiklerinde kabul edilmelerini temin eden kapsamlı onay prosedürleri uygular : AB nin tüm standartlarına ve kurallarına uymak AB kurumlarının ve AB üye devletlerinin rızasını almak Vatandaşlarının -ulusal parlamentolarında onaylanarak veya referandumla ifade edilen- rızasını almak. Kamu yönetimine dair hiçbir resmi bölüm yoktur yataydır ve tüm bölümlerle ilgilidir: hükümetin stratejik niyetini gerçekleştirmek için bir ülkeyi yönetmek ör.: yönetim kuralları, bakanlıkların koordinasyonu. 14

8 Kamu Yönetimi/İdaresi AB bağlamında nedir? Avrupa Birliği Konseyi tarafından tanımlanan AB ye katılım kriteri başlıca dört unsuru kapsar: Kopenhag 1993: demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını garanti altına alan kurumların istikrarı; Madrid 1995: idari ve adli yapıların AB yasalarını aktarabilecek ve etkin bir şekilde uygulayabilecek şekilde düzenlenmesi; Lüksemburg 1997: güçlendirilmiş, iyileştirilmiş ve daha güvenilir kurumlar Helsinki 1999: aday ülkelerin Antlaşmalarda düzenlendiği şekliyle Avrupa Birliği nin değerlerini ve amaçlarını paylaşma yükümlülüğü. 16

9 3) Bunu Bağlama Yerleştirmek Hükümet Eylemi = Davranış Değişimi Suçu azaltmak Emeklilik tasarruflarını teşvik etmek Güvenlik ağları sağlamak (ör.: işsizlik ödeneği, sağlık hizmeti) Çevresel etkiyi azaltmak Eğitimde başarıyı desteklemek Daha sağlıklı bir toplum yaratmak Bir tür davranış değişikliği gerektiren hükümet eylemi Bazı kamusal yararlar sağlamak Geliri artırmak Genel idare 18

10 Bunu politika oluşturmaya entegre etmek İyi politika oluşturmak kamusal, özel veya sivil toplum örgütlenmesine, çevreye ve uzun vadede toplumun daha geniş kesimine olası maliyetleri ve faydaları ve ilgili riskleri değerlendirmeyi gerektirir. Politika oluşturanlar önerilen politika müdahalelerini enine boyuna düşünmelerine ve duyulan ihtiyacı ve sonuçları anlamalarına yardımcı olması ve bu tür müdahalelerin olası etkilerine dair ilgili bulguları tartmakta hükümete yardımcı olmak ve etkilenenlerle görüşmede bulunmak için çok çeşitli araçlardan faydalanmalıdır. (Düzenleyici) Etki Analizi (DEA) bunu başarmak için kullanılabilecek araçlardan biridir. Farklı seçeneklerin, bütçeye etkilerinin analizi ve Avrupa entegrasyonu açısından sonuçlarının düşünülmesi gibi konular üzerinde sistematik bir şekilde çalışmak için çerçeve sağlar. Önemi sebebiyle bir etki analiz sisteminin geliştirilmesi, kendisini AB ye katılıma ve üyeliğe hazırlayan bir ülke açısından önemli görülmektedir. 20

11 Danışma ve DEA Danışma: İncelenen tekliften (doğrudan veya dolaylı olarak) etkilenecek kişilerden alakalı bilgi istemenin veya etkileri hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını sormanın yapısal bir yoludur. Nicel veriler ve fikirler toplamak için bir araştırma yöntemidir Şeffaflığı ve halkın katılımını teşvik etmenin bir yöntemidir 22 22

12 Neden Danışılır? Teklifin bilgi temelini güçlendirir Fiili sonuçların ve etkilerin saptanmasına yardımcı olur Verilerin ve diğer bilgilerin tartışılmasına aktif bir şekilde dâhil olunmasını amaçlar Vatandaşların katılımını artırır Potansiyel sorunları ve muhalefeti vurgular Gelecekteki düzenleme konusunda farkındalığı artırır Nihai tekliflerin meşruluğunu artırır Güven tesis eder Sahiplik yaratır ve uyumu destekler Karar almanın şeffaflığını artırır Net karar alma süreçleri sağlar Vatandaşlara kararın neden alındığını anlatır İstenmeyen sonuçlar riskini azaltır Uygulamayı iyileştirir Teklifler uygulamada işe yarayacak mı? 24

13 Politika oluşturmak için danışmak Kimler dâhil olmalı? Hangi bakanlıklar, hangi STK? Vatandaş panelleri? Şirketler? Etki analizine bilgi sağlamak için bilgi toplamak üzere farklı gruplarla birlikte çalışmalısınız. Değerlendir me Geliştirme Seçenekler - Veri boşluğu var mı? - Bunları doldurmaya kim yardımcı olabilir? - Beklenen etkiyi yaratmakta seçeneklerin ne kadar muhtemel olduğunu tartışmak için kiminle konuşmalısınız? Vatandaşlarla iletişime geçmek, danışılarak elde edilen bulguları açıkça ortaya koymak Yürürlüğe Girme Nihai Teklif Danışma - Ne düzeyde bir danışma gereklidir? - Orantılı mı? - Kim yardımcı olabilir? - Nasıl danışmalıyız? Tepkiyi yansıtmak için seçenekleri nasıl değiştirdik? DEA ya geri bildirim sağlamak için elde edilen verileri nasıl kullandık? Yapılan değişiklikleri bakanların yanı sıra vatandaşlara tam olarak ilettik mi? 26 26

14 Hesap sorabilirliği iyileştirmek için danışmayı kullanmak İş için iyi: Tüm restoranlarımızın aynı standartta çalışmasını etkin bir şekilde temin eden bir otoriteye sahip olabilmemiz harika Brasserie Blanc Müdürü John Lederer. Kamu çalışanları için iyi: Bu ortaklığın pek çok faydasını görebiliriz -özellikle işletmelerle yakından çalışabilmek, ekonomik refahı desteklemek ve kamu sağlığı ve güvenliğini temin ederek toplumlarımızı korumak olması gerektiği kadar iyi. -Wakefield Konsey Lideri Peter Box. 28

15 Hesap sorabilirlik döngüsü: vatandaşlar > politikacılar > politika yapıcılar > parlamento > vatandaşlar En iyi Etki Analizleri, parlamento ve kamuoyunun, tekliflerin yararlılığını değerlendirmesine yardım etmek için değerli bilgiler sağlıyor. Ulusal Teftiş Ofisi 2010 [Etki Analizleri] Bunlar parlamentonun inceleme sürecinin hayati bir parçası. Avrupa Birliği Komitesi: Dördüncü Rapor. AB de EA: iyileşme payı var mı? Mart 2010 EA lar teklif geliştirilirken farklı safhalardan geçer, teklif oluşturulurken bir ilk EA ile sonuçlanır, kısmi bir EA parlamento ile istişare sürecinin bir kısmını oluşturur. Düzenlemenin bakanlık ve parlamento düzeyindeki incelemesini ve düzenlemenin amacına ulaşıp ulaşmadığında dair sonraki değerlendirmesini kolaylaştırarak EA lar politika ve yasama yapma süreci için hesap sorulabilirliğin tesis edilmesine yardımcı olur. 30

16 Birleşik Krallık ta (BK) Politika Oluşturma Eğilimi Sorun: Whitehall (BK Hükümeti) politika geliştirmekte fiilen bir tekele sahip ve bu politikanın genellikle çok dar bir girdi yelpazesi temelinde belirlendiği ve açıklanmadan önce özenli bir harici tartışmaya tabi olmadığı anlamına geliyor Çözüm: Açık politika yapma yükümlülük haline gelecektir. Whitehall politika oluşturma uzmanlığında bir tekele sahip değildir. BK Kamu Hizmeti Reform Planı,

17 [BK de] politika oluşturmanın geleceği İki kilit unsur: Vatandaşlar mevcut düzenlemeye karşı çıkabilir: Red Tape Challenge de hükümeti halka açık hale getirmek için başlatıldı. Mevcut düzenlemenin amaçlarının en az külfet yaratacak şekilde gerçekleştirilebileceği yolların açıkça tartışılmasını teşvik etmek için tasarlandı. İnsanların hayatlarını etkileyen şeyler hakkında verilerin paylaşılması: açık veriler ekonomik büyümeyi, kapsayıcı kalkınmayı ve vatandaşların dahiliyetinin iyileşmesini ve yetkilendirmeyi teşvik eder. 34

18 Cutting red tape RED TAPE CHALLENGE 3,000 den Fazla Düzenleme ya rafa kaldıracak ya da iyileştirilecek 850 Milyondan Fazla Red Tape Challenge reformları sayesinde iş dünyasının yıllık tasarrufu 30,000 den Fazla Doğrudan iş dünyası ve halktan gelen önerilerin sayısı 64m Gereksiz standartlar ve bürokrasinin kaldırılmasıyla konut üreticilerinin sağlayacağı tahmin edilen yıllık tasarruf 1 yıl 2 yıl Haksız işten çıkarma için bekleme süresinin 2 yıla katlanması iş dünyasına yılda 4,7 milyon tasarruf sağladı 12,5 Milyon Perakendecilerin artık TV ruhsatlandırmaya yıllık olarak göndermek zorunda olmadığı TV satış bildirilerinin sayısı En az 1 36 milyon araç artık kâğıt vergi diskine ihtiyaç duymayacak milyon 100,000 serbest çalışan Sağlık ve Güvenlik düzenlemesinden çıkarılacak Düzenlemelerin Kaldırılması Tasarısıyla lerce düşük riskli işletme gereksiz Sağlık ve Güvenlik denetimlerinden çıkarıldı 21m Şirket giderleri için basitleştirilmiş kayıt sistemiyle iş dünyasının sağladığı yıllık tasarruf 23 milyon Kâğıt Atık Transfer Notuna elektronik sisteme geçilmesinin ardından her yıl ihtiyaç duyulmayacak 20+ Planlama izni için nasıl başvurduğunuzu, veya ihtiyacınız olup olmadığını özetleyen düzenleme birleştirilerek 2 ye düştü Her Yıl 66m Kolektif işsizlik kurallarının değişmesiyle işletmelerde sağlanacak tasarruf 100lerce canlı müzik ve topluluk aktiviteleri artık sabah 8 akşam 11 arasında eğlence ruhsatından muaf 100 milyon Tarım, Gıda ve Köy işleri Bakanlığının çevresel rehberliği yüzde 80 den fazla kesmesiyle işletmelerin edeceği yıllık tahmini tasarruf

19 Açık Veriler BK BAKANLIK HARCAMA RAPORLARI 8 OCAK 2014 İTİBARIYLA BK merkezi hükümetinin her organı ayda bir işleme dayalı harcamalarını rapor etmek zorundadır. Bu liste tüm başlıca bakanlıkları listelemekte ve data.gov.uk de harcama raporlarını nasıl güncellediklerini göstermektedir. Bu raporların ilk amacı hükümet yayıncılarının data.gov.uk de girişlerini denetlemelerini ve tüm harcama işlemleri verilerinin rapora dahil edildiğinden emin olmalarını sağlamaktır. Genel İstatistikler 23 ana bakanlık 4 (%17) güncel 19 (%82) eski veri 0 (%0) veri yok Ana bakanlıklar (aylık harcamaları rapor etmek zorundadır) Yayıncı Durum Klasör İşlemler En Son Toplam ( ) Başsavcılık (yayıncı sayfası) Kabine Ofisi (yayıncı sayfası) İş, Yenilik ve Beceriler Bakanlığı (yayıncı sayfası) Topluluklar ve Yerel Yönetim Bakanlığı (yayıncı sayfası) Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı (yayıncı sayfası) Eğitim Bakanlığı (yayıncı sayfası) Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (yayıncı sayfası) Uluslararası Kalkınma Bakanlığı (yayıncı sayfası) Ulaştırma Bakanlığı (yayıncı sayfası) İş ve Emeklilik Bakanlığı (yayıncı sayfası) Enerji ve İklim Değişikliği (yayıncı sayfası) Eski veri Eski veri Eski veri Eski veri Eski veri Eski veri Eski veri Güncel veri Eski veri Güncel veri Eski veri Hazine Kurumu Avukatının Bakanlığı tarafından yayımlandı

20 Verilerin yorumlanması 40

21 Bilginin çerçevesi karar almayı etkileyebilir Türkiye nin 600 bin kişiyi öldürmesi beklenen olağandışı bir hastalığa hazırlandığını düşünün. Hastalıkla mücadele etmek üzere iki alternatif program geliştirildi. Hangisini seçersiniz? 2 program Sonuçlar Eğer A programı benimsenirse 200 bin kişi kurtarılacak 72% Eğer B programı benimsenirse 600 bin kişinin kurtarılması olasılığı 1/3 ve hiç kimsenin kurtarılamaması olasılığı 2/3 28% Eğer A programı benimsenirse 400 bin kişi ölecek 22% Eğer B programı benimsenirse hiç kimsenin ölmemesi olasılığı 1/3 ve 600 bin kişinin ölmesi olasılığı 2/3 78% Kaynak: Kahneman ve Tversky (1981) the framing of decisions and the psychology of choice Science 42

22 Ortalama Politika müdahalelerinin istenmeyen sonuçları olabilir Ceza bir bedeldir... Tutuma göre geç kalanların ortalama sayısı Ceza kaldırıldı Kaynak: Gneezy ve Rustichini (2005) The Second Day-Care Center Study Hafta Sayısı Cezalı Cezasız 44

23 Sonuçlar Müktesebatın yazılmamış bölümü olarak kamu yönetimi Politika oluşturma araçları hesap sorabilirliği mümkün kılmak ve halkın katılımını sağlamak için etkili mekanizmalardır Danışma Etki Analizi sürecinin içinde yer alır (D)EA lar tekliflerin parlamentoda ele alınması açısından faydalı girdiler sağlar Hükümetleri sorumlu tutmak ve halka hizmet sağlamasında seçimleri ve iyileşmeleri belirlemek için teknolojiler başarılı bir şekilde kullanılmaktadır Eposta:

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013

AVRUPA KOMİSYONU KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 10 Ekim 2012 SEC (2012) 336 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 {COM(2012) 600} ekindeki

Detaylı

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008

Avrupa Birliği. Uyum Politikası. Ocak 2008 Avrupa Birliği Uyum Politikası TR Bölgeler için çalışıyoruz AB Bölgesel Politikası 2007-2013 Ocak 2008 İçindekiler Önsöz... 1 Özetle, Avrupa nın bölgeleri için bir politika... 2 Avrupa bölgesel politikasının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU Şubat 2008 Lefkoşa. Kısaltmalar AB AEED ÇED ÇEY ÇKD KAY KKA KTT MBA ÖTT SB STK TAY TY TYİ Avrupa Birliği Atık elektronik ve elektrikli

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu

Yönetimi. Ilkeleri. Kamu Creating Change Together Kamu Yönetimi Ilkeleri SIGMA, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Birliği nin ortak bir girişimidir, finansmanı esasen Avrupa Birliği tarafından sağlanır.

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi

Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Şehirler İçin İklim Değişikliğine Uyum Destek Paketi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşik Krallık Dışişleri ve Uluslar Topluluğu Bakanlığı için Hazırlanan Rapor Ricardo-AEA/R/ED58689 Yayın 2 Tarih

Detaylı

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V.

DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ. I. Giriş. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Şaban KÜÇÜK Maliye Müfettişi Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Dairesi Başkan V. Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı I. Giriş Tüm dünyada

Detaylı

İngİltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı deneyimleri

İngİltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı deneyimleri İngiltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı Deneyimleri İngİltere ve Romanya da Bölgesel Kalkınma Ajansı deneyimleri Richard Harding AB Yapısal Yatırımlarında Birleşik Krallık Eşleştirme Projesi Danışmanı-

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32.

4.29. Fasıl 29: Gümrük Birliği 89 4.30. Fasıl 30: Dış İlişkiler. 90 4.31. Fasıl 31: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası. 91 4.32. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler... 3 2. SİYASİ KRİTERLER VE GÜÇLENDİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG... 6 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü...

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ

SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ CONF/PLE(2009)CODE1 SĐVĐL TOPLUMUN KARAR VERME SÜRECĐNE KATILIMIYLA ĐLGĐLĐ ĐYĐ UYGULAMA ĐLKELERĐ 1 Ekim 2009 tarihli USTK lar Konferansı Toplantısında Kabul Edilmiştir 1 Đçindekiler I. Giriş...3 II. Amaçlar

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 08.10.2014 SWD(2014) 307 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA, KONSEYE, EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTEYE VE BÖLGELER KOMİTESİNE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010 Dağıtım: Sınırlı.. Orijinali: İngilizce 15 Şubat 2010 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Yönetim Kurulu 2010 Yıllık Toplantısı 1-4 Haziran 2010 Geçici Gündemin..Maddesi Taslak Ülke Programı Dokümanı**** Türkiye

Detaylı