1. Kılavuz Hakkında Cloudturk e Genel Bakış Gösterge Panosu Kullanıcı Profili API Anahtarı...6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Kılavuz Hakkında...3 2. Cloudturk e Genel Bakış...4 3. Gösterge Panosu...4 3.1 Kullanıcı Profili...6 3.1.1 API Anahtarı...6"

Transkript

1 KullanımKılavuzu

2 İçindekiler 1. KılavuzHakkında Cloudturk egenelbakış GöstergePanosu KullanıcıProfili APIAnahtarı SanalMakineler SM leriyönetme SM leriyaratma SM lerimanueloluşturma SMGörüntüleme SM ninözellikleri KaynakTahsisiAyarla SM leriotomatikölçeklendirme SMİşlemleriveGünlükleri SMağlarınıYönetme AğArayüzleriYapılandırma GüvenlikDuvarıKurallarınıBelirleme IPAdresTahsisEtme SMDiskAlanıYönetimi SM yedisklerekleme YenidenSMDiskleriniBoyutlandırma SMDisklerininYedeklenmesi SMYedekleriniPlanlama SMDiskleriSilme YedeklemeleriYönetme SMİstatistikleri SMCPUKullanımı AğArayüzleriKullanımı DiskIOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri) YükDengeleyiciler YükDengeleyiciKümesiEkleme OtomatikÖlçeklendirmeKümesiEkleme YükDengeleyiciDetaylarınıGörüntüleme YükDengeleyiciyiDüzenleme/Silme Şablonlar ŞablonDetaylarınıGörüntüleme ÖzelŞablonlarOluşturma ÖzelŞablonlarıDüzenlemeveSilme Günlükler Gereçler Kullanıcıİstatistikleri GelişmişGörevler

3 9.1Windows aip leriekleyin Yardım

4 1. KılavuzHakkında Bu kılavuzun amacı, Cloudturk ün bulut dağıtım ve yönetim yazılımı hakkında kısaca bilgi vermek ve Cloudturk ün Kontrol Paneli nin kullanılarak bulutunuzun yapılanmasıveyönetilmesikonusundasizidetaylıbilgilendirmektedir. TemelArayüzveSimgeler Bu kılavuzda, menü seçenekleri, sekmeler, simgeler ve butonlar gibi Cloudturk arayüzününçeşitliunsurlarıyeralmaktadır.buunsurlaraşağıdagörülmektedir. Bukılavuzdaaşağıdakisimgelereyeralmaktadır. Düzenle Zamanlamalar Yedekler İstatistikler Sil Ekle 3

5 2. Cloudturk egenelbakış AnaParçalarıveÖzellikleri Cloudturk, işlem kapasitesinin otomatik veya manuel ayarlanabileceği bir web hizmetidir. Cloudturk ün sade web hizmet arayüzü, size minimum sürtünme ile kapasite elde etme ve yapılandırma olanağı tanır. Size bilgisayar kaynaklarınız üzerinde tam kontrol verir ve bunları Cloudturk ün bilişim ortamında çalıştırmanıza olanak sağlar. Yeni bir sunucuya sahip olmak ve bu sunucuyu yüklemek uzunca bir zamangerektirir.ancak,cloudturkilesadecedakikalaraihtiyacınızolacakveböylece zaman zaman değişebilen bilgisayar ihtiyaçlarınıza göre kapasiteyi azaltabilecek ve artırabileceksiniz. Cloudturk, bilişim ekonomisi için radikal bir değişimdir. Çünkü Cloudturk ile yalnızca kullandığınız kapasite kadar ücret ödersiniz. Cloudturk, yazılımcılara kurulum hatalarına karşı dayanaklı uygulamalar geliştirmelerini ve kendileriniçoksıkgörülenbaşarısızsenaryolardankorumalarınısağlar. 3. GöstergePanosu Cloudturkgöstergepanosu,sistemegirişyapıldıktansonraekranagelir.Kullanımve aktivite ile ilgili üç temel görünüm sağlar: İstatistikler, Bulut ve Hesap. Görüntüyü değiştirmekiçin,gümüşkadranınsolundakisimgeleretıklayın. 4

6 İstatistikler Yukarıdakiekrandavarsayılangörüntüyeralmaktadır.Burada,kullanımsonrası geriyekalanalan,buluttakitoplamdiskalanı(tümverideposukapasitelerinin toplamı) ve buluttaki bellek (tüm sanal makinelerinin bellek kaynaklarının toplamı)gösterilmektedir. Disk ve bellek bölümleri parçalara ayrılmıştır. Her parça farklı sanal makineyi temsileder.detaylarınıgörmekiçinfareyioparçanınüzerinegötürün. Bulut Bu simgeye tıklayarak bütün bulut detaylarını görebilirsiniz. Bulut simgesi toplam sanal makinelerin sayısını, işlemcilerini, işlemci paylaşımlarını, bellek ve kullanılan diskalanınıgösterir. 5

7 Hesap Bu simgeye tıklayarak hesabınızın detaylarını görebilirsiniz. Hesap simgesi ödenmemişborçmiktarınıveyapılanödemelerigöstermektedir. İşlemGünlüğü Ekranın alt kısmında en son gerçekleşen işlemlere dair kayıtlar görünmektedir. Kullanıcılarsanalmakinelerineaitensonişlemlerigörebilmektedirler. 3.1KullanıcıProfili Kullanıcı hesabının detaylarını görmek için Kontrol Paneli ekranının üst kısmındaki Profilimbutonunatıklayın.Bualankullanıcıadı,giriş, ,ödemeplanları,ücretleri ve bu hesap için belirlenen rolü içerir. Bu alan ayrıca API Anahtarının bilgilerini de içermektedir APIAnahtarı APIAnahtarı,APIoperasyonlarısırasındakullanıcıadı/şifregirişkombinasyonuyerine kullanılır. Kullanıcı hesabı yaratıldığında, her bir kullanıcı için sistem tarafından bir anahtar oluşturulur. Anahtarı değiştirmek için Anahtarı Değiştir butonuna tıklayın. Böylece yeni bir anahtar oluşturulur ve karşınıza yeniden ana Gösterge Panosunun ekranı gelir. 6

8 4. SanalMakineler Cloudturksizeenyüksekkalitedebulutyönetimözelliklerisunmaktadır.Bunlar: OtomatikSMyerleştirmesi OtomatikIPataması Güvenlikduvarıkurallarıayarlaması Manueloluşturmaseçeneği Özelleştirilebiliryedekleme SMperformansgörüntüleme Yükdengeleyiciveotomatikölçeklendirme 4.1SM leriyönetme SanalMakineleraşağıdakikonumlardaolabilirler: o Yaratılma Şablonu, özellikleri, kaynağı ve ağ gereksinimleri seçildikten sonra, Sanal Makineler menüsünden Yeni Sanal Makine Ekle işlemi başarıyla tamamlandıktansonrabirmakineyaratılmışolur. o Oluşturma Bir Sanal Makine yaratıldıktan sonra onun oluşturulması gerekmektedir. Oluşturma, yaratılma esnasında belirlenmiş olan fiziksel kaynaklarınayrılmasısürecidir.buişlemmanuelyapılabileceğigibieğeryaratılma sürecindesanalmakineyiotomatikoluşturkutusuişaretlenirse,otomatikolarak dagerçekleşebilir. o Açık Sanalmakineyi,işletimsisteminiveişlemleribaşlatır. o Kapalı Eğerişletimsistemidurdurulamıyorsa,zorlamalıolaraksonlandırılacaktır. o Kapat Sanal makineyi ve işletim sistemini dereceli olarak durdurmayı deneyecektir. Bu işlem genellikle çalışan bütün uygulamaları sonlandırmayı kapsar. o Yeniden Başlatıldı Sanal makinenin kapatılmış ve yeniden başlatılmış olması anlamınagelir. 7

9 o Silindi Bir sanal makine silindiğinde, yedekleri hala sunucuda kayıtlı kalmaya devamederveistenildiğindegeriyüklenebilir. o Yeniden Oluştur Bir sanal makineyi yeniden oluşturmak, şablonu yeniden yüklemekvekaynaklarileağıyenidenyapılandırmakanlamınagelir.budurumda bütünverilerkaybolacaktır. o Başarısız Başarısız sanal makine, donanım ve ağ problemleri gibi sebeplerle çökmüşolanmakinedir.buproblemlerçözüldüğüzaman,sanalmakineyimanuel olarakbaşlatmanızgerekir SM leriyaratma Sanal Makineler şablonlardan yaratılır. Bir sanal makine yaratmak için aşağıdaki adımlarizlenmelidir: 1. Kontrol Paneli nizin gösterge panosundaki, Yeni Sanal Makine Yarat butonuna tıklayın (veya Sanal Makineler menüsünden, Yeni Sanal Makine Ekle butonuna tıklayın) 2.Ekranagelenformudoldurun: Özellikler o Sanal makinenize bir etiket ve makine adı verin. Makine adı harflerden[a Za z], sayılardan [0 9] ve kısa çizgiden [ ] oluşabilir. Makine adı doğrulaması hakkında dahafazlabilgiiçin;rfcstandartdokümanınabaşvurun. o Sanal makinenize güvenli bir şifre verin. Şifreniz 6 32 karakterlerden, harflerden [A Za z],sayılardan[0 9],kısaçizgi[ ]vealtçizgiden[_]oluşabilir.küçükvebüyük harfkullanabilirsiniz. 8

10 Şablon Aşağıdakialanlarıdoldurunuz: o İşletim sistemi açılan listeden bir işletim sistemi seçin (Windows, Linux veya FreeBSD)veyabirşablonbelirleyin. o Dağıtım Dağıtımıseçinveyabirşablonbelirleyin. o Şablon listedenbelirlibirşablonseç. Kaynaklar o BuSMiçingerekliolankaynaklarıbelirleyin:bellekveişlemciçekirdeği. Birincildisk o BuSM ninbirincildiskiiçinveridepolamabölgesiniseçin. o Birincildiskboyutunubelirle. TakasDeğiştir(Swap) o BuSM nindiskdeğiştirmesiiçinveridepolamabölgesiseçin. o Diskdeğiştirmeboyutunubelirleyin. Windows tabanlı SM ler için disk değiştirme söz konusu değildir. Diğer bütün durumlarda,diskdeğiştirmeboyutusıfırdanbüyükolmalıdır. Ağyapılandırması o BirağbölgesiseçinvebuSMiçinbirporthızıbelirleyin. Otomasyonayarları o Sistemin otomatik olarak SM yi oluşturmasını istiyorsanız, Sanal Makineyi Otomatik Oluştur kutusunu işaretleyin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, sanal 9

11 makinenizyaratıldıktansonramakinenizimanuelolarakoluşturmanızgerekir. o Bu SM nin otomatik olarak yedeklenmesini istiyorsanız, Otomatik yedekleme gereklikutusunuişaretleyin. o Bu SM için otomatik ölçeklendirme kurallarını belirlemek istiyorsanız, Otomatik ÖlçeklendirmeyiEtkinleştirkutusunuişaretleyin. 3. Yaratılma süreci için Sanal Makineyi Yarat butonunu tıklayın. Karşınıza sanal makineayrıntılarıekrangelecektir SM lerimanueloluşturma SM yaratılması sırasında Sanal Makineyi Otomatik Oluştur u işaretlemediyseniz, bunu SM yaratıldıktan sonra manuel olarak yapmanız gerekecektir. SM oluşturma fizikselkaynaklarınosanalmakineyeayrılmasısürecidir. Birsanalmakineyimanueloluşturmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2.Oluşturmakistediğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Karşınıza gelen ekranın alt kısmındaki Eylemler bölümüne gelin ve Sanal Makine Oluştur utıklayın. 4. Karşınıza gelen ekranda, SM yi oluşturmak istediğiniz şablonu seçmek için açılan menüyükullanabilirsiniz. 5.SM nizoluşturulduktansonra,otomatikolarakbaşlamasıiçinoluşturduktansonra sanalmakineyibaşlatkutusunuişaretleyin. 6.Bitirmekiçin,SanalMakineOluştur utıklayın SMGörüntüleme Buluttayeralantümmakinelerigörüntülemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 10

12 1.Buluttakitümsanalmakinelerinetiketleri,IPadresleri,güçdurumları(açık/kapalı butonları) ve onlara ayrılan disk ve bellek boyutları gibi genel bilgilerini görüntülemekiçinkontrolpaneli nizinsanalmakinlermenüsünegidin. 2. Buradan aynı zamanda, her bir sanal makinenin işlemci kullanım bilgilerinin yer aldığıistatistiklerekranıileherbirsanalmakineninyedeklemeekranınahızlıcageçiş yapabilirsiniz.herbirgirişiçinilgilisimgeyitıklayın. Belli bir sanal makineye ilişkin detaylı bilgileri görüntülemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Bilgialmakistediğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Sanalmakineleriniziyönetmekiçin,karşınızagelenekranınüstündekimenüyü kullanabilirsiniz.ilgilibölümlerigösterenşematikmenüaşağıdagösterilmektedir. GenelBakış AğOluşturma Depo Özellik İşlemciKullanımı OtomatikÖlçeklendirme Konsol AğArayüzleri GüvenlikDuvarı IPAdresleri Diskler Yedeklemeler SMbilgilerinigösterirveSM faaliyetlerininçoğunaerişimsağlar SMağlarınıyönetir SMdisklerineveyedeklerineerişim verir 4.1.4SM ninözellikleri SM lerin ana faaliyetlerine ve bilgilerine erişmek için Genel Bakış >Özellikler sekmesinegidin. SMbilgileri,SMdetaylarıylailgiligenelbilgiverir: o Makineadıvegiriş 11

13 o Güçdurumu&Açık/Kapalıbutonları o SMüzerineoluşturulmuşşablon o BuSM ninkaynakları o Hipervizör,ağveIP o Sahibi o Saatbaşıfiyat o Eylemgünlüğü Eylemler menüsü, SM lerin ana faaliyetlerini gerçekleştirmenizi sağlar (tam liste SM nindurumunagöredeğişiklikgösterir): o SM yiyenidenbaşlat SM yikapatırvesonratekrarbaşlatır. o Kurtarmayla Yeniden Başlat SM yi kapatır ve sonra geçici giriş( root ) ve şifre ( kurtarma )ilesmkurtarmamodunutekrarbaşlatır. o Güvenlik Duvarını Düzenle Güvenlik duvarı kurallarını ayarlayabileceğiniz; Ağ Oluşturma >GüvenlikDuvarımenüsüneyönlendirir. o NotuDüzenle SMbilgisindegörüntülenecekolan,isteğebağlıbirnotdüzenler. o Root Şifresini Düzenle SM için root şifresini sıfırlar (şifre SM bilgisinde görüntülenir). o SM yi Yeniden Oluştur SM yi aynı veya başka şablon üzerinde yeniden oluşturabileceğiniz SM yeniden oluşturma diyaloğu açılır. Bütün veriler kaybolacaktır! o Kaynak Tahsisi Ayarla SM nin yeniden boyutlandırılması için Kaynak Tahsisi Ayarlamaekranınıaçar.Buradan,SM ninişlemcisayısını,bellekboyutunuvesm etiketini değiştirebilirsiniz. Yeniden boyutlandırma, şablona bağlı olarak SM nin yenidenbaşlatılmasınayolaçabilir! o SM yi Kapat SM yi kapatabileceğiniz (SM yi kendiliğinden, kademeli olarak sonlandırır) veya gücünü kesebileceğiniz (SM yi zorla sonlandırır)bir iletişim kutusuaçılır. o SM yisil SM yisistemdensiler. 12

14 4.1.5KaynakTahsisiAyarla BütünSM leriçinişlemcivebellekkaynaklarınıayarlayabilirsiniz.kurduğunuzişletim sistemine bağlı olarak, bazı SM lerin güçlerinin kesilmesine gerek olmaksızın kendi işlemci ve bellekleri yeniden boyutlandırılır ( yeniden başlatmadan tekrar boyutlandırma ). Windows 2008 ve Windows 7 SM leri yeniden başlamadan tekrar boyutlandırılabilirler: Windows 2003 için yeniden başlatma gerekir. Linux un ise çekirdeğinebağlıdır.örn:centos2.6.18çekirdeklisiyenidenboyutlandırılabilir;ama Ubuntu yeniden boyutlandırılamaz. Şablonun yeniden başlama gerekmeden tekrar boyutlandırılabilmeyeizinveripvermediğinişablonlarmenüsüekranındagösterilir. Sanal makinenin işlemci ve bellek kaynaklarının ayarlanması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1.KontrolPanel inizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2. Ayrıntılar ekranını görmek için yeniden boyutlandırmak istediğiniz makinenin etiketinetıklayın. 3.AyrıntılarekranındakiEylemlerkısmındayeralanKaynakTahsisiAyarlabağlantısını tıklayın. 4. İşlemci çekirdeği ve bellek değerlerini değiştirin ve Sanal Makineyi Kaydet i tıklayın. o Eğer SM şablonu yeniden başlama gerekmeden tekrar boyutlandırmaya izin veriyorsa, yeniden boyutlandırma otomatik olarak tamamlanacaktır. SM ayrıntılarekranıtekrarkarşınızagelecekveyenidenboyutlandırmanınbaşarılı birşekildegerçekleştiğinibelirtenmesajgörünecektir. o Eğerşablonbunaizinvermiyorsa,yenidenboyutlandırmanın gerçekleşebilmesiiçinsm nintekrarbaşlamasıgerektiğininsizintarafınızdan onaylanmasıistenecektir. 13

15 4.1.6SM leriotomatikölçeklendirme SMotomatikölçeklendirmesizinbirsanalmakineninbellek,işlemcivediskboyutunu otomatikolarakarttırmanızaolanaktanır.smkaynaklarısizinbelirlediğinizkurallara göre ölçeklenir. Örneğin, şu şekilde bir kural koyabilirsiniz: son 10 dakikada bellek kullanımı%90 nınüzerindeyse,1000mbbellekeklenecek;ama24saatiçinde,toplam 5000MB danfazlabellekeklenmeyecek. SadeceLinuxtabanlıSM leriçin. EğerbirSMbelleğini,mevcutSMbelleğinin16katındanfazlabirdeğere(budeğerbir yapılandırma dosyası ve veritabanındaki en yüksek değerdir) otomatik ölçeklendiriyorsanız, üzerinde kurulu olduğu şablon ne olursa olsun, SM tekrar başlatılacaktır. Otomatikölçeklendirmeyiyapılandırmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPanel inizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2.UygunSM ninetiketinetıklayın. 3.BundansonrakisayfadagörünenOtomatikÖlçeklendirmesekmesinetıklayın. 4.Aşağıdabelirtilenotomatikölçeklendirmekurallarınıekleyin: Eğer bellek kullanımı, belirli bir süre içinde%x i geçerse, Y MB ekle ama 24 saatlikbirsüreiçindezmb tanfazlaolmasın. Eğerişlemcikullanımı,belirlibirsüreiçinde%X igeçerse,ymbekle ama24 saatlikbirsüreiçindezmb tanfazlaolmasın. Eğer disk kullanımı, belirli bir süre içinde %X i geçerse, Y MB ekle ama 24 saatlikbirsüreiçindezmb tanfazlaolmasın. 5.Uygulabutonunutıkla. Otomatikölçeklendirmekuralısilmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPaneli nizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2.UygunSM ninetiketinetıklayın. 3.BundansonrakisayfadagörünenOtomatikÖlçeklendirmesekmesinetıklayın.

16 4.Sil itıklayın.bütünotomatikölçeklendirmekurallarısilinecektir SMİşlemleriveGünlükleri Sistem sanal makinenizde gerçekleşen bütün işlemlerin detaylı günlüğünü tutar. Sistemtarafındankaydedilenişlemleraşağıdakigibidir: o SanalMakineSağla o SanalMakineyiBaşlat o SanalMakineyiDurdur o YenidenBaşlatmadanSanalMakineyiYenidenBoyutlandır o İşletimSisteminiYapılandır o DiskOluştur o DiskiYenidenBoyutlandır o DiskiBiçimlendir o DiskiYokEt o YedekAl o YedeklemeyiDönüştür o YedeğiGeriYükle o YedeklemeyiYokEt o SanalMakineyiYokEt o ŞablonuYokEt o Şablonuİndir o GüvenlikDuvarınıGüncelle Birsanalmakinedekiişlemlerigörüntülemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPanel inizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2.İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Ayrıntılar ekranındaki Sanal Makine Eylem Günlüğü kısmında bu sanal makinenin ensonişlemlerigösterilir. Bekleyengörevleriiptaletmekiçin,BuSanalMakineiçinTümBekleyenGörevleriİptal Et itıklayın. 15

17 4.2SMağlarınıYönetme Sanal Makineler menüsündeki Ağ Oluşturma sekmesi, SM lerin ağ arayüzlerini yönetmenize, IP adreslerini tahsis etmenize ve güvenlik duvarı kurallarını belirlemenizisağlar AğArayüzleriYapılandırma AğOluşturma >AğArayüzlerimenüsübuSMiçintahsisedilensanalağarayüzlerini gösterir.ağarayüzlerism ninfizikselağınakatılır. BirSMyarattığınızzamanağarayüzüotomatikolarakeklenir.BuağarayüzüyedekIP (IPv4)kullanılanmevcutfizikselağaatanırvebirincilvarsayılanolarakbelirlenir. Cloudturk IPv4 ve IPv6 yı desteklemektedir. Bütün uygulamalar IPv6 yı desteklemedikleri için, en az bir IPv4 adresinin bir SM nin birincil ağ arayüzüne atanmasıgerekmektedir. SM ye tahsis edilmiş bütün ağ arayüzlerinin listesini görmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >AğArayüzüsekmesinitıklayın. 4. Açılansayfadaaşağıdakialanlarıgöreceksiniz: Arayüz ağarayüzününisteğebağlıetiketi. Ağakatılım ağvehipervizörünveyabuağınkatıldığıhipervizöralanının adı. PortHızı arayüziçinbelirlenenhız. BirincilArayüz arayüzünbirincilolupolmadığınıbelirtir. Ayrıca buradan Arayüz Kullanımını görüntüleyebilir, ağ arayüzünü düzenleyebilir ve silebilirsiniz (simgeleri kullanarak) ve sayfanın altındaki Yeni Ağ Arayüzü butonunu kullanarakyeniağarayüzüekleyebilirsiniz. 16

18 Yeniağarayüzüeklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >AğArayüzlerisekmesinitıklayın. 4. YeniAğArayüzüEklebutonunatıklayın. 5. Karşınızaçıkanekrandaaşağıdakiparametreleriçindeğergirin: Etiket yeniarayüziçinuygunbirisim. FizikselAğ açılanmenüdenbirağkatılımıseçin. PortHızı porthızınımbpscinsindenbelirleyinveyalimitsizyapın. 6. AğArayüzüEklebutonunatıklayın. Ağ arayüzü etiketini ve port hızını düzenlemek veya birincil olarak ayarlamak (eğer hiçbiribirincilolarakişaretlenmemişse)içinuygunağarayüzününyanındakidüzenle simgesine tıklayın. Bu işlem yapıldıktan sonra, sanal makinenin yeniden başlatılması gerekmektedir. BirağarayüzünüsilmekiçinsilmekistediğinizağarayüzününyanındakiSilsimgesine tıklayın. SM yi çalıştırmak için IP adres(leri) atanmış olan en az bir ağ arayüzü gerekmektedir!başkabirfizikselağtahsisetmekiçinyenibirağarayüzüekleyin GüvenlikDuvarıKurallarınıBelirleme Cloudturk ile sanal makinelerin ağ arayüzleri için güvenlik duvarı kurallarını belirleyebilirsiniz.ikitürgüvenlikduvarıkuralıvardır: KABULET güvenlikduvarıtarafındankabuledilecekpaketleribelirler KES güvenlikduvarıtarafındanreddedilecekpaketleribelirler Birgüvenlikduvarıkuralıyapılandırmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 17

19 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. GüvenlikduvarıkuralınıyapılandıracağınızSM ninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >Güvenliksekmesinitıklayın. 4. Karşınızaçıkanekrandaaşağıdakileriayarlarıyapın: a. Ağarayüzünüseçin. b. Eğerkuralkabuledilmesiveyabırakılmasıgerekenistekleri tanımlıyorsabunubelirtin. c. BukuraliçinaktifolanIPadresinibelirleyin. BukuralıbütünIP lereuygulamakiçinboşalanbırakın. KuralıbirIParalığınauygulamakiçintireileayrılmışIP lergirin(örn: ). KuralıCIDR e(sınıfsızalanlararasıyönlendirme)uygulamakiçineğik çizgiliip lergirin(örn: /24). d. Bukuralınetkinolacağıportugirin. Bukuralıbütünportlarauygulamakiçinboşalanbırakın. Kuralıbirportaralığınauygulamakiçinikinoktaileayrılmışportları girin(örn:1024:1028). Kuralıbirportlistesineuygulamakiçinvirgülileayrılmışportlarıgirin (örn:80,443,21). e. Protokolseç(TCPveyaUDP). 5. Kuralıkaydet. Örneğin,Int1KABUL ET TCP güvenlikduvarı kuralının anlamı: Int1 ağ arayüzü, 22 porttaki TCP protokolünü kullanan den adres edilmişolanbütünisteklerivepaketlerikabuledecektir. Int2 İPTAL ET UDP güvenlik duvarı kuralının anlamı ise: Int2 ağ arayüzü, 22 porttaki UDP protokolünü kullanan den gelen bütün isteklerivepaketlerireddedecektir IPAdresTahsisEtme AğOluşturma >IPAdreslerisekmesinde,atananIPadreslerininlistelerinibulabilirve 18

20 yeniipadresleritahsisedebilirsiniz. SM yeyenibiripadrestahsisetmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >IPAdreslerisekmesinitıklayın. 4. YeniIPAdresiAtamasıYapbutonunutıklayın. 5. Açılan menüden (sadece SM ye eklemiş olduğunuz ağ arayüzleri seçilebilecektir)birağarayüzüseçin. 6. AğarayüzüileilişkiliolanIPHavuzundanIPadresiseçin. 7. IPAdresiAtamasıEklebutonunatıklayın. 8. AğıyenidenkurmakiçinAğıYenidenOluşturbutonunatıklayınız. IP adres tahsislerinde yapılan değişikliklerden sonra, ağı yeniden kurmanız gerekmektedir. 4.3SMDiskAlanıYönetimi Sanalmakinedepolamasıdisklertarafındansağlanmaktadır.Birdisk,belirlibirsanal makine için ayrılmış bir veri deposu bölümüdür. Diskler standart veya takas (swap) diskler olarak atanabilirler (Windows tabanlı şablonlar için takas diskler yoktur). Diskler ayrıca birincil olarak da ayarlanabilirler (işletim sistemi bu diskten yüklenecektir). Sanal makinelerin diskleri Kontrol Panel indeki Sanal Makineler menüsünden yönetilir.bumenüden: SM yetahsisedilendisklerinlistesinigörebilir; yenidisklerekleyebilir; yenidenbirdiskboyutlandırabilir; diskiyedekleyebilirveyadiskiçinyapılmışhâlihazırdayedeklerigörebilir; 19

21 yedeklemeplanlamasıbelirleyebilir; kullanılandiskistatistiklerini(iops)kontroledebilir;ve herhangibirdisksilebilirsiniz SM yedisklerekleme Birsanalmakineyediskeklemek,SM ninyenidenyüklenmesinigerektirecektir.eğer SM, yeni bir disk ekleme sırasında çalışıyorsa yeniden yüklemeyi onaylamanız istenecektir. Birsanalmakineyediskeklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. SM ninetiketiniayrıntılarekranınıaçmakiçintıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinitıklayın. 4. YeniDiskEklebutonunutıklayın. 5. Ayrıntılarıdoldurun: o DiskyaratmakiçinaçılanmenüdenVeriDeposunuseçin. o Gereklidiskboyutunubelirleyin. o Budisk,takasalanıisevedebiçimlendirmegerekiyorsabunubelirleyin. o Diskin Linux FSTAB ye eklenip eklenmemesi gerektiğini ve bağlanma noktasınıbelirleyin. 6. DiskEklebutonunutıklayın. Bir sanal makineye yeni bir disk eklediğiniz zaman, disk otomatik olarak bu makinede kullanılabilir hale gelecektir. Ancak sanal makinede herhangi bir yapılandırmadeğişikliğimeydanagelmeyecektir.bunedenle,sürücüyümanuelolarak tanıtmanızgerekebilir YenidenSMDiskleriniBoyutlandırma Disklerigerektiğindekolaycayenidenboyutlandırabilirsiniz.Eğermevcutkullanımınız 20

22 talep ettiğiniz yeni boyuttan büyükse yeniden boyutlandırma başarısız olacaktır. Unutmayın ki, disk boyutundaki herhangi bir değişiklik SM de yeniden yükleme gerektirecektir. Diskboyutunudeğiştirmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Sanal makinenizin kapalı olduğunu kontrol edin ve SM nin etiketini ayrıntılar ekranınıaçmakiçintıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinitıklayın. 4. DeğiştirmekistediğinizdiskinyanındakiDüzenlesimgesinitıklayın. 5. SağlananalanaGBcinsindenyenidiskinboyutunugirin. 6. DiskiKaydetbutonunatıklayın SMDisklerininYedeklenmesi Birsanalmakineninyedeğinialmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Yedeğinialmakistediğinizmakineninetiketinetıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinetıklayın.Sanalmakineyetahsisedilmişolandisklerin listesinigöreceksiniz. 4. Diskin yanındaki Yedekleme simgesine tıklayın. Bu diskin alınan ve bekleyen bütün yedeklemelerinin yanı sıra, yedeklemeleri geri yüklemek, silmek ve bunlarışablonadönüştürmekiçingerekenaraçlarıdagöreceksiniz. o YedeklemeyapmakiçinlisteninsonundakiYedeklemeAlbutonunatıklayın. o Bir yedeklemeyi geri yüklemek için geri almak istediğiniz yedeklemenin yanındakigeriyüklebağlantısınıtıklayın. o Yedeklemeyi özel şablona dönüştürmek için yedeklemenin yanındaki Şablona dönüştürünbağlantısınıtıklayın(özelşablonyaratın abakınız). 21

23 4.3.4SMYedekleriniPlanlama Sistem otomatik yedeklemesinin yanı sıra, SM lerin(sm disklerinin) yedeklemelerini planlayabilirsiniz.örneğin,disklerinizinhaftadabiryedeklenmesiniplanlayabilirsiniz Yedeklemeplanıeklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Yedeklemeplanınıyapmakistediğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Disklersekmesinetıklayın. 4. Karşınıza gelen ekranda yedeklemesini yapmak istediğiniz diskin yanındaki Planlamasimgesinetıklayın. 5. BirsonrakiekrandakiYeniPlanlamaEklebutonunutıklayın. 6. Buradan süreyi girin ve açılan menüden periyodu günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak seçin. Süre, önceden belirlenen periyoda göre yedeklemenin ne sıklıkla gerçekleşeceğini belirler. Örneğin, süre 2 ve periyod günlük olarak belirlenmişse,yedeklemegünde2kerealınacaktır. 7. BitirmekiçinKaydetbutonunutıklayın SMDiskleriSilme Birdiskisilmekiçin,aşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Sanalmakinenizingücününkapalıolduğunukontroledinveayrıntılarekranını açmakiçinsm ninetiketinitıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinetıklayın. 4. SilmekistediğinizdiskinyanındakiSilsimgesinetıklayın YedeklemeleriYönetme Yedeklemeler sekmesi, SM (bütün diskler) için gerçekleşen bütün yedeklemeleri listeler ve size bunları geri yüklemeye veya özel şablonlarına dönüştürmeye olanak tanır. 22

24 Yedeklemelerigeriyüklemekveyaözelşablonlaradönüştürmekiçinaşağıdakiadımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İstediğinizmakineninetiketinetıklayın. 3. Depo >Yedeklemelersekmesinetıklayın. 4. Bu sanal makine için alınan ve bekleyen yedeklemelerin listesi ile birlikte yedeklemeleri geri yüklemek, silmek ve şablona dönüştürmek için gereken araçlarıgöreceksiniz. o Yedeği geri yüklemek için, geri almak istediğiniz yedeklemenin yanındaki GeriYüklebağlantısınıtıklayın. o Yedeği özel şablona dönüştürmek için yedeklemenin yanındaki Şablona dönüştürünbağlantısınatıklayın(özelşablonyaratın abakın). 4.4SMİstatistikleri Sistem,siziniçinSMperformansınıizlerveistatistiklerçıkarır: SMişlemcikullanımı Arayüzkullanımı IOPSDisk 4.4.1SMİşlemciKullanımı Cloudturk, sanal makineler için işlemci kullanımını izler ve SM performansının incelenmesinikolaylaştırangrafiklerçıkarır. Grafikler, belirli bir zaman periyodu için söz konusu SM nin tüm çekirdeklerinin toplamişlemcikullanımınıgösterir.dikeyeksen0.0 X.0ölçeğinesahiptir.Burada0.0 toplamişlemcikullanımının%0 ıvex.0toplamişlemcikullanımının%100 üdür.xise SM nin kullandığı toplam çekirdek sayısına bağlıdır. Yatay eksen zaman periyodunu tanımlar. 23

25 İşlemcikullanımistatistiğinigörmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. GenelBakış >İşlemciKullanımısekmesinitıklayın. 4. Karşınıza gelen ekranda, üstteki grafik son 24 saat içindeki işlemci kullanımını göstermektedir.alttakigrafikisesonüçayiçindekikullanımı(eğeryeterliveri varsa) göstermektedir Eğer veri az ise, grafik kalan zaman için kullanımı gösterecektir. 5. Belli bir zaman periyoduna yakından bakmak için üzerini tıklayın ve bir grafik içerisindesürükleyin AğArayüzleriKullanımı Cloudturk,sanalmakinelerinağkullanımınıizlerveağperformansınınincelenmesine yardımcıolmakiçingrafiklerçıkartır. Bir sanal makinenin ağ kullanım istatistiklerini görmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşumu >AğArayüzlerisekmesinetıklayın. 4. İlgilendiğinizağınyanındakiİstatistikler(grafik)simgesinetıklayın. 5. Karşınıza gelen ekranda, üstteki grafik son 24 saat içindeki bant genişliği kullanımınıgösterir.alttakigrafikisesonüçayiçerisindekikullanımıgösterir. 6. Bir zaman periyoduna yakından bakmak için üzerine tıklayın ve bir grafik içerisindesürükleyin. 24

26 4.4.3DiskIOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri) Sistem, SM nin disk performansının incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla sanal makineleriçiniops u(saniyebaşınagirdi/çıktıişlemleri)izlervegrafiklerçıkarır.bir sanalmakineniniops unugörüntülemekiçin: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinetıklayın. 4. İlgilendiğiniz diskin yanındaki İstatistikler (grafik) simgesine tıklayın. Karşınıza gelenekrandadörttanegrafikbulunmaktadır: o Son1saattekiIOPS o Son24saattekiIOPS o 24saatiçindeyazılan/okunanveri o Son1saattekiyazılan/okunanveri 5. Bir zaman periyoduna yakından bakmak için üzerine tıklayın ve bir grafik içerisindesürükleyin. CloudturkAPI si,limiti=nparametresiolarakbelirleyerek,saatlikiopsvesaatlik veriyi sınırlandırmanıza imkân sağlar. Burada, grafiklerin bilgi olarak göstereceği N değişkenisaatsayısınıifadeeder. 5. YükDengeleyiciler Yük dengeleme, uygulamaların kullanılabilirliğine ve ölçeklenebilirliğine destek verir. Cloudturk teikitaneyükdengeleyiciseçeneğivardır: Yükdengeleyicikümeleri Bu özellik sayesinde yük dengeleyici kümesine hangi SM nin düğümü katılacağınıbelirlersiniz.gelentrafik,birkümeyeeklenenbütünsm lerarasında 25

27 eşitolarakdağıtılır.buuygulamanınkullanılabilirliğineyardımeder:eğerbirsm başarısızolursa,trafikotomatikolarakkümedekibaşkabirsm yeyönlendirilir. GerektiğindekümeliSM lerekleyebilirvekaldırabilirsiniz. OtomatikÖlçeklendirmekümeleri SM otomatik ölçeklendirme, kümeye düğümler ekleyerek veya bunları kümeden kaldırarak SM kapasitenizi otomatik olarak artırır veya düşürür. Kontrol Paneli nde belirleyeceğiniz kurallara göre, küme küçülebilir veya büyüyebilir. Otomatik ölçeklendirme, uygulamaların performansına ve ölçeklenebilirliklerineyardımcıolur. Örneğin, eğer son 5 dakikada işlemci kullanımı %90 dan fazlaysa, 3 fazladan düğümü bu kümeye ekleyen bir kural veya eğer son 20 dakikada 256 MB bellekten fazlaboşlukolduysa,birdüğümükaldıranbirkuraloluşturabilirsiniz 5.1YükDengeleyiciKümesiEkleme Bu düzende, yük dengeleyiciler gelen her bir isteği, kümeye eklenen sunucular arasındadöndürerek,tektekyönetir(round robinmetodu). Cloudturkyükdengeleyiciler,Katman4yükdengeleyicilerinedayanır.Başkabirifade ileisteklerulaşımkatmanlarınadağıtılır(tcp/udptaşımaprotokollerigibi). Yükdengeleyicikümesieklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizdenyükdengeleyicimenüsünegidiniz. 2. YeniDengeleyiciEklebutonunatıklayınız. 3. Karşınızagelecekekrandakiformudoldurunuz: KümeYapılanması o Port devametmekiçinyükdengeleyiciyeporttanımlayın(örn:9090, 8080,9008vs.) YükDengeleyiciÖrneği o Etiket yükdengeleyicinizebirisimverin 26

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU

SUNUCU KULLANIM KILAVUZU SUNUCU KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Docsvault Sunucu Yöneticisini Başlatma...3 Sunucu Girişi...3 Hizmetler...4 Depolama Seçenekleri...6 Veritabanı Yedekleme...7 Yerel/Ağ Konumunda Elle Yedekleme...8 Otomatik

Detaylı

ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu

ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu Page 1 1. ShadowControl ImageManager Kullanım Kılavuzu.................................................................. 3 1.1 ImageManager Tanıtımı...................................................................................

Detaylı

ShadowProtect Kullanım Kılavuzu

ShadowProtect Kullanım Kılavuzu ShadowProtect Kullanım Kılavuzu Page 1 1. ShadowProtect Kullanım Kılavuzu............................................................................... 4 1.1 ShadowProtect Genel Bakış...............................................................................

Detaylı

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Kullanıcı Kılavuzu Belge revizyonu 2012.07 (3/1/2012) Telif Hakkı AVG Technologies CZ, s.r.o. Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Detaylı

StorageCraft Kurtarma Ortamı Kullanım Kılavuzu

StorageCraft Kurtarma Ortamı Kullanım Kılavuzu StorageCraft Kurtarma Ortamı Kullanım Kılavuzu Page 1 1. StorageCraft Kullanım Kılavuzu................................................................................. 3 1.1 ShadowProtect Genel Bakış...............................................................................

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2013 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Detaylı

2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 11 Mart 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 lisans aktivasyonu...5 lisansını

Detaylı

Nubuto Kullanım Kılavuzu Proje yöneticisi

Nubuto Kullanım Kılavuzu Proje yöneticisi XTM International Ltd. tarafından yayımlanmış, İstanbul Arel Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri tarafından çevrilmiş, Dragoman Ltd. tarafından gözden geçirilmiştir. XTM International

Detaylı

Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu

Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu Windows Storage Server 2012 R2 çalıştıran Dell Depolama Ağa Bağlı Depolama (NAS) Sistemleri Yönetici Kılavuzu Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı

Detaylı

TCMS V2 SOFTWARE. TCMS V2 YAZILIMI Kullanıcı Kılavuzu

TCMS V2 SOFTWARE. TCMS V2 YAZILIMI Kullanıcı Kılavuzu TCMS V2 SOFTWARE TCMS V2 YAZILIMI Kullanıcı Kılavuzu TCMS V2 YAZILIMI Kullanıcı Kılavuzu TELİF HAKKI UYARISI Bütün hakları mahfuzdur. FingerTec Worldwide Sdn Bhd den yazılı izin olmadan bu kitabın hiçbir

Detaylı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Detaylı

AVG Internet Security 2012

AVG Internet Security 2012 AVG Internet Security 2012 Kullanıcı Kılavuzu Belge revizyonu 2012.20 (3/29/2012) Telif Hakkı AVG Technologies CZ, s.r.o. Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu ürün,

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ

İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ İçindekiler KISIM I: MICROSOFT OFFICE 2OO3'E GİRİŞ BÖLÜM 1: MICROSOFT OFFICE 2003 PROGRAMLARINI YÜKLEME Microsoft Office 2003 Programlarını Değiştirme - Kaldırma Uygun Office 2003 Paketini Belirleyin BÖLÜM

Detaylı

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Ürün Kılavuzu Çevremizi koruyalım, 'Doğru olan bu. Symantec, ürünlerimizin çevreye verebileceği zararı azaltmak için bu el kitabının kapağını çıkardı. Bu kılavuz geri dönüşümlü

Detaylı

AVG Anti-Virus. Kullanıcı Kılavuzu. Belge revizyonu 2011.21 (16.5.2011)

AVG Anti-Virus. Kullanıcı Kılavuzu. Belge revizyonu 2011.21 (16.5.2011) AVG Anti-Virus Kullanıcı Kılavuzu Belge revizyonu 2011.21 (16.5.2011) Telif Hakkı AVG Technologies CZ, s.r.o. Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu ürün, RSA Data

Detaylı

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software BarTender Uygulama Suiti ni Kullanmaya Başlarken Genel bakış, yükleme ve temel kullanım (Türkçe Basım) Dünyanın Önde Gelen Etiket ve RFID Yazılımı BarTender Uygulama

Detaylı

PC-DMIS 2015.0 Sürümü Enterprise Metrology Çözümleri - Sürüm Notları -

PC-DMIS 2015.0 Sürümü Enterprise Metrology Çözümleri - Sürüm Notları - PC-DMIS 2015.0 Sürümü Enterprise Metrology Çözümleri - Sürüm Notları - İçindekiler ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ... 1 İşletim Sistemi... 1.NET Framework... 1 RAM... 2 CPU... 2 Grafik... 2 Sabit Sürücü...

Detaylı

Synology NAS Kullanım Kılavuzu

Synology NAS Kullanım Kılavuzu Synology NAS Kullanım Kılavuzu DSM 5.2 Esas Alınmıştır Doküman ID Syno_UsersGuide_NAS_20150506 İçindekiler Bölüm 1: Giriş Bölüm 2: Synology DiskStation Manager'a Başlarken Synology NAS ve DSM'nin Yüklenmesi...

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ADOBE CONNECT 9'u Kullanma

ADOBE CONNECT 9'u Kullanma ADOBE CONNECT 9'u Kullanma Yasal bildirimler Yasal bildirimler Yasal bildirimler için, bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: Adobe Connect 9.4'teki yenilikler

Detaylı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı

Ürün Kılavuzu Revizyon B. McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı Ürün Kılavuzu Revizyon B McAfee epolicy Orchestrator 5.1.0 Yazılımı TELİF HAKKI Copyright 2014 McAfee, Inc. İzinsiz kopyalamayın. TİCARİ MARKA ÖZELLİKLERİ McAfee, McAfee logosu, McAfee Active Protection,

Detaylı

USB Station 2 Kullanım Kılavuzu

USB Station 2 Kullanım Kılavuzu Doküman ID Syno_UsersGuide_US2_20111027 İçindekiler Bölüm 1: Bir Bakışta USB Station 2 Bölüm 2: DiskStation Manager'a Başlarken USB Station 2 'yi Kurun... 6 Synology DiskStation Manager'da oturum açın...

Detaylı

2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2015 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 5 Şubat 2015 İçindekiler 3 İçindekiler...5 Configure uygulamasının

Detaylı

AVG Internet Security 2013

AVG Internet Security 2013 AVG Internet Security 2013 Kullanıcı Kılavuzu Belge revizyonu 2013.01 (30.8.2012) Telif Hakkı AVG Technologies CZ, s.r.o. Tüm hakları saklıdır. Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu ürün,

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

Synology DiskStation Kullanım Kılavuzu

Synology DiskStation Kullanım Kılavuzu Synology DiskStation Kullanım Kılavuzu Doküman ID Syno_UsersGuide_DS_20121106 İçindekiler Bölüm 1: Giriş Bölüm 2: Synology DiskStation Manager'a Başlarken Synology DiskStation'ı Kurun... 7 Synology DiskStation

Detaylı

Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı. BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken

Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı. BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken Etiket, Barkod, RFID ve Kart Yazdırmak İçin Dünyanın Önde Gelen Yazılımı BarTender Application Suite'i Kullanmaya Başlarken Genel bakış, yükleme ve temel kullanım (Türkçe Basım) Revizyon 12.09.20.1036

Detaylı

ware V1.41 Kullanım Kılavuzu

ware V1.41 Kullanım Kılavuzu ware V1.41 Kullanım Kılavuzu SAMSUNG AĞ KAYIT SUNUCUSU YAZILIMI Bu programı yüklemeden önce veya kullanırken Samsung web sitesini ziyaret edin www.samsungsecurity.com ve en son S/W sürümünü indirerek bu

Detaylı

DYNAFLEET ONLINE Sürüm Mayıs 2013

DYNAFLEET ONLINE Sürüm Mayıs 2013 DYNAFLEET ONLINE Sürüm Mayıs 2013 Tanıştırma Tanıştırma Dynafleet Online Yardım Hakkında Web Yardımı olarak da anılan Dynafleet Online'daki online yardım, herhangi bir platformdan bağımsız HTML tabanlı

Detaylı