1. Kılavuz Hakkında Cloudturk e Genel Bakış Gösterge Panosu Kullanıcı Profili API Anahtarı...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Kılavuz Hakkında...3 2. Cloudturk e Genel Bakış...4 3. Gösterge Panosu...4 3.1 Kullanıcı Profili...6 3.1.1 API Anahtarı...6"

Transkript

1 KullanımKılavuzu

2 İçindekiler 1. KılavuzHakkında Cloudturk egenelbakış GöstergePanosu KullanıcıProfili APIAnahtarı SanalMakineler SM leriyönetme SM leriyaratma SM lerimanueloluşturma SMGörüntüleme SM ninözellikleri KaynakTahsisiAyarla SM leriotomatikölçeklendirme SMİşlemleriveGünlükleri SMağlarınıYönetme AğArayüzleriYapılandırma GüvenlikDuvarıKurallarınıBelirleme IPAdresTahsisEtme SMDiskAlanıYönetimi SM yedisklerekleme YenidenSMDiskleriniBoyutlandırma SMDisklerininYedeklenmesi SMYedekleriniPlanlama SMDiskleriSilme YedeklemeleriYönetme SMİstatistikleri SMCPUKullanımı AğArayüzleriKullanımı DiskIOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri) YükDengeleyiciler YükDengeleyiciKümesiEkleme OtomatikÖlçeklendirmeKümesiEkleme YükDengeleyiciDetaylarınıGörüntüleme YükDengeleyiciyiDüzenleme/Silme Şablonlar ŞablonDetaylarınıGörüntüleme ÖzelŞablonlarOluşturma ÖzelŞablonlarıDüzenlemeveSilme Günlükler Gereçler Kullanıcıİstatistikleri GelişmişGörevler

3 9.1Windows aip leriekleyin Yardım

4 1. KılavuzHakkında Bu kılavuzun amacı, Cloudturk ün bulut dağıtım ve yönetim yazılımı hakkında kısaca bilgi vermek ve Cloudturk ün Kontrol Paneli nin kullanılarak bulutunuzun yapılanmasıveyönetilmesikonusundasizidetaylıbilgilendirmektedir. TemelArayüzveSimgeler Bu kılavuzda, menü seçenekleri, sekmeler, simgeler ve butonlar gibi Cloudturk arayüzününçeşitliunsurlarıyeralmaktadır.buunsurlaraşağıdagörülmektedir. Bukılavuzdaaşağıdakisimgelereyeralmaktadır. Düzenle Zamanlamalar Yedekler İstatistikler Sil Ekle 3

5 2. Cloudturk egenelbakış AnaParçalarıveÖzellikleri Cloudturk, işlem kapasitesinin otomatik veya manuel ayarlanabileceği bir web hizmetidir. Cloudturk ün sade web hizmet arayüzü, size minimum sürtünme ile kapasite elde etme ve yapılandırma olanağı tanır. Size bilgisayar kaynaklarınız üzerinde tam kontrol verir ve bunları Cloudturk ün bilişim ortamında çalıştırmanıza olanak sağlar. Yeni bir sunucuya sahip olmak ve bu sunucuyu yüklemek uzunca bir zamangerektirir.ancak,cloudturkilesadecedakikalaraihtiyacınızolacakveböylece zaman zaman değişebilen bilgisayar ihtiyaçlarınıza göre kapasiteyi azaltabilecek ve artırabileceksiniz. Cloudturk, bilişim ekonomisi için radikal bir değişimdir. Çünkü Cloudturk ile yalnızca kullandığınız kapasite kadar ücret ödersiniz. Cloudturk, yazılımcılara kurulum hatalarına karşı dayanaklı uygulamalar geliştirmelerini ve kendileriniçoksıkgörülenbaşarısızsenaryolardankorumalarınısağlar. 3. GöstergePanosu Cloudturkgöstergepanosu,sistemegirişyapıldıktansonraekranagelir.Kullanımve aktivite ile ilgili üç temel görünüm sağlar: İstatistikler, Bulut ve Hesap. Görüntüyü değiştirmekiçin,gümüşkadranınsolundakisimgeleretıklayın. 4

6 İstatistikler Yukarıdakiekrandavarsayılangörüntüyeralmaktadır.Burada,kullanımsonrası geriyekalanalan,buluttakitoplamdiskalanı(tümverideposukapasitelerinin toplamı) ve buluttaki bellek (tüm sanal makinelerinin bellek kaynaklarının toplamı)gösterilmektedir. Disk ve bellek bölümleri parçalara ayrılmıştır. Her parça farklı sanal makineyi temsileder.detaylarınıgörmekiçinfareyioparçanınüzerinegötürün. Bulut Bu simgeye tıklayarak bütün bulut detaylarını görebilirsiniz. Bulut simgesi toplam sanal makinelerin sayısını, işlemcilerini, işlemci paylaşımlarını, bellek ve kullanılan diskalanınıgösterir. 5

7 Hesap Bu simgeye tıklayarak hesabınızın detaylarını görebilirsiniz. Hesap simgesi ödenmemişborçmiktarınıveyapılanödemelerigöstermektedir. İşlemGünlüğü Ekranın alt kısmında en son gerçekleşen işlemlere dair kayıtlar görünmektedir. Kullanıcılarsanalmakinelerineaitensonişlemlerigörebilmektedirler. 3.1KullanıcıProfili Kullanıcı hesabının detaylarını görmek için Kontrol Paneli ekranının üst kısmındaki Profilimbutonunatıklayın.Bualankullanıcıadı,giriş, ,ödemeplanları,ücretleri ve bu hesap için belirlenen rolü içerir. Bu alan ayrıca API Anahtarının bilgilerini de içermektedir APIAnahtarı APIAnahtarı,APIoperasyonlarısırasındakullanıcıadı/şifregirişkombinasyonuyerine kullanılır. Kullanıcı hesabı yaratıldığında, her bir kullanıcı için sistem tarafından bir anahtar oluşturulur. Anahtarı değiştirmek için Anahtarı Değiştir butonuna tıklayın. Böylece yeni bir anahtar oluşturulur ve karşınıza yeniden ana Gösterge Panosunun ekranı gelir. 6

8 4. SanalMakineler Cloudturksizeenyüksekkalitedebulutyönetimözelliklerisunmaktadır.Bunlar: OtomatikSMyerleştirmesi OtomatikIPataması Güvenlikduvarıkurallarıayarlaması Manueloluşturmaseçeneği Özelleştirilebiliryedekleme SMperformansgörüntüleme Yükdengeleyiciveotomatikölçeklendirme 4.1SM leriyönetme SanalMakineleraşağıdakikonumlardaolabilirler: o Yaratılma Şablonu, özellikleri, kaynağı ve ağ gereksinimleri seçildikten sonra, Sanal Makineler menüsünden Yeni Sanal Makine Ekle işlemi başarıyla tamamlandıktansonrabirmakineyaratılmışolur. o Oluşturma Bir Sanal Makine yaratıldıktan sonra onun oluşturulması gerekmektedir. Oluşturma, yaratılma esnasında belirlenmiş olan fiziksel kaynaklarınayrılmasısürecidir.buişlemmanuelyapılabileceğigibieğeryaratılma sürecindesanalmakineyiotomatikoluşturkutusuişaretlenirse,otomatikolarak dagerçekleşebilir. o Açık Sanalmakineyi,işletimsisteminiveişlemleribaşlatır. o Kapalı Eğerişletimsistemidurdurulamıyorsa,zorlamalıolaraksonlandırılacaktır. o Kapat Sanal makineyi ve işletim sistemini dereceli olarak durdurmayı deneyecektir. Bu işlem genellikle çalışan bütün uygulamaları sonlandırmayı kapsar. o Yeniden Başlatıldı Sanal makinenin kapatılmış ve yeniden başlatılmış olması anlamınagelir. 7

9 o Silindi Bir sanal makine silindiğinde, yedekleri hala sunucuda kayıtlı kalmaya devamederveistenildiğindegeriyüklenebilir. o Yeniden Oluştur Bir sanal makineyi yeniden oluşturmak, şablonu yeniden yüklemekvekaynaklarileağıyenidenyapılandırmakanlamınagelir.budurumda bütünverilerkaybolacaktır. o Başarısız Başarısız sanal makine, donanım ve ağ problemleri gibi sebeplerle çökmüşolanmakinedir.buproblemlerçözüldüğüzaman,sanalmakineyimanuel olarakbaşlatmanızgerekir SM leriyaratma Sanal Makineler şablonlardan yaratılır. Bir sanal makine yaratmak için aşağıdaki adımlarizlenmelidir: 1. Kontrol Paneli nizin gösterge panosundaki, Yeni Sanal Makine Yarat butonuna tıklayın (veya Sanal Makineler menüsünden, Yeni Sanal Makine Ekle butonuna tıklayın) 2.Ekranagelenformudoldurun: Özellikler o Sanal makinenize bir etiket ve makine adı verin. Makine adı harflerden[a Za z], sayılardan [0 9] ve kısa çizgiden [ ] oluşabilir. Makine adı doğrulaması hakkında dahafazlabilgiiçin;rfcstandartdokümanınabaşvurun. o Sanal makinenize güvenli bir şifre verin. Şifreniz 6 32 karakterlerden, harflerden [A Za z],sayılardan[0 9],kısaçizgi[ ]vealtçizgiden[_]oluşabilir.küçükvebüyük harfkullanabilirsiniz. 8

10 Şablon Aşağıdakialanlarıdoldurunuz: o İşletim sistemi açılan listeden bir işletim sistemi seçin (Windows, Linux veya FreeBSD)veyabirşablonbelirleyin. o Dağıtım Dağıtımıseçinveyabirşablonbelirleyin. o Şablon listedenbelirlibirşablonseç. Kaynaklar o BuSMiçingerekliolankaynaklarıbelirleyin:bellekveişlemciçekirdeği. Birincildisk o BuSM ninbirincildiskiiçinveridepolamabölgesiniseçin. o Birincildiskboyutunubelirle. TakasDeğiştir(Swap) o BuSM nindiskdeğiştirmesiiçinveridepolamabölgesiseçin. o Diskdeğiştirmeboyutunubelirleyin. Windows tabanlı SM ler için disk değiştirme söz konusu değildir. Diğer bütün durumlarda,diskdeğiştirmeboyutusıfırdanbüyükolmalıdır. Ağyapılandırması o BirağbölgesiseçinvebuSMiçinbirporthızıbelirleyin. Otomasyonayarları o Sistemin otomatik olarak SM yi oluşturmasını istiyorsanız, Sanal Makineyi Otomatik Oluştur kutusunu işaretleyin. Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız, sanal 9

11 makinenizyaratıldıktansonramakinenizimanuelolarakoluşturmanızgerekir. o Bu SM nin otomatik olarak yedeklenmesini istiyorsanız, Otomatik yedekleme gereklikutusunuişaretleyin. o Bu SM için otomatik ölçeklendirme kurallarını belirlemek istiyorsanız, Otomatik ÖlçeklendirmeyiEtkinleştirkutusunuişaretleyin. 3. Yaratılma süreci için Sanal Makineyi Yarat butonunu tıklayın. Karşınıza sanal makineayrıntılarıekrangelecektir SM lerimanueloluşturma SM yaratılması sırasında Sanal Makineyi Otomatik Oluştur u işaretlemediyseniz, bunu SM yaratıldıktan sonra manuel olarak yapmanız gerekecektir. SM oluşturma fizikselkaynaklarınosanalmakineyeayrılmasısürecidir. Birsanalmakineyimanueloluşturmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2.Oluşturmakistediğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Karşınıza gelen ekranın alt kısmındaki Eylemler bölümüne gelin ve Sanal Makine Oluştur utıklayın. 4. Karşınıza gelen ekranda, SM yi oluşturmak istediğiniz şablonu seçmek için açılan menüyükullanabilirsiniz. 5.SM nizoluşturulduktansonra,otomatikolarakbaşlamasıiçinoluşturduktansonra sanalmakineyibaşlatkutusunuişaretleyin. 6.Bitirmekiçin,SanalMakineOluştur utıklayın SMGörüntüleme Buluttayeralantümmakinelerigörüntülemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 10

12 1.Buluttakitümsanalmakinelerinetiketleri,IPadresleri,güçdurumları(açık/kapalı butonları) ve onlara ayrılan disk ve bellek boyutları gibi genel bilgilerini görüntülemekiçinkontrolpaneli nizinsanalmakinlermenüsünegidin. 2. Buradan aynı zamanda, her bir sanal makinenin işlemci kullanım bilgilerinin yer aldığıistatistiklerekranıileherbirsanalmakineninyedeklemeekranınahızlıcageçiş yapabilirsiniz.herbirgirişiçinilgilisimgeyitıklayın. Belli bir sanal makineye ilişkin detaylı bilgileri görüntülemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Bilgialmakistediğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Sanalmakineleriniziyönetmekiçin,karşınızagelenekranınüstündekimenüyü kullanabilirsiniz.ilgilibölümlerigösterenşematikmenüaşağıdagösterilmektedir. GenelBakış AğOluşturma Depo Özellik İşlemciKullanımı OtomatikÖlçeklendirme Konsol AğArayüzleri GüvenlikDuvarı IPAdresleri Diskler Yedeklemeler SMbilgilerinigösterirveSM faaliyetlerininçoğunaerişimsağlar SMağlarınıyönetir SMdisklerineveyedeklerineerişim verir 4.1.4SM ninözellikleri SM lerin ana faaliyetlerine ve bilgilerine erişmek için Genel Bakış >Özellikler sekmesinegidin. SMbilgileri,SMdetaylarıylailgiligenelbilgiverir: o Makineadıvegiriş 11

13 o Güçdurumu&Açık/Kapalıbutonları o SMüzerineoluşturulmuşşablon o BuSM ninkaynakları o Hipervizör,ağveIP o Sahibi o Saatbaşıfiyat o Eylemgünlüğü Eylemler menüsü, SM lerin ana faaliyetlerini gerçekleştirmenizi sağlar (tam liste SM nindurumunagöredeğişiklikgösterir): o SM yiyenidenbaşlat SM yikapatırvesonratekrarbaşlatır. o Kurtarmayla Yeniden Başlat SM yi kapatır ve sonra geçici giriş( root ) ve şifre ( kurtarma )ilesmkurtarmamodunutekrarbaşlatır. o Güvenlik Duvarını Düzenle Güvenlik duvarı kurallarını ayarlayabileceğiniz; Ağ Oluşturma >GüvenlikDuvarımenüsüneyönlendirir. o NotuDüzenle SMbilgisindegörüntülenecekolan,isteğebağlıbirnotdüzenler. o Root Şifresini Düzenle SM için root şifresini sıfırlar (şifre SM bilgisinde görüntülenir). o SM yi Yeniden Oluştur SM yi aynı veya başka şablon üzerinde yeniden oluşturabileceğiniz SM yeniden oluşturma diyaloğu açılır. Bütün veriler kaybolacaktır! o Kaynak Tahsisi Ayarla SM nin yeniden boyutlandırılması için Kaynak Tahsisi Ayarlamaekranınıaçar.Buradan,SM ninişlemcisayısını,bellekboyutunuvesm etiketini değiştirebilirsiniz. Yeniden boyutlandırma, şablona bağlı olarak SM nin yenidenbaşlatılmasınayolaçabilir! o SM yi Kapat SM yi kapatabileceğiniz (SM yi kendiliğinden, kademeli olarak sonlandırır) veya gücünü kesebileceğiniz (SM yi zorla sonlandırır)bir iletişim kutusuaçılır. o SM yisil SM yisistemdensiler. 12

14 4.1.5KaynakTahsisiAyarla BütünSM leriçinişlemcivebellekkaynaklarınıayarlayabilirsiniz.kurduğunuzişletim sistemine bağlı olarak, bazı SM lerin güçlerinin kesilmesine gerek olmaksızın kendi işlemci ve bellekleri yeniden boyutlandırılır ( yeniden başlatmadan tekrar boyutlandırma ). Windows 2008 ve Windows 7 SM leri yeniden başlamadan tekrar boyutlandırılabilirler: Windows 2003 için yeniden başlatma gerekir. Linux un ise çekirdeğinebağlıdır.örn:centos2.6.18çekirdeklisiyenidenboyutlandırılabilir;ama Ubuntu yeniden boyutlandırılamaz. Şablonun yeniden başlama gerekmeden tekrar boyutlandırılabilmeyeizinveripvermediğinişablonlarmenüsüekranındagösterilir. Sanal makinenin işlemci ve bellek kaynaklarının ayarlanması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1.KontrolPanel inizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2. Ayrıntılar ekranını görmek için yeniden boyutlandırmak istediğiniz makinenin etiketinetıklayın. 3.AyrıntılarekranındakiEylemlerkısmındayeralanKaynakTahsisiAyarlabağlantısını tıklayın. 4. İşlemci çekirdeği ve bellek değerlerini değiştirin ve Sanal Makineyi Kaydet i tıklayın. o Eğer SM şablonu yeniden başlama gerekmeden tekrar boyutlandırmaya izin veriyorsa, yeniden boyutlandırma otomatik olarak tamamlanacaktır. SM ayrıntılarekranıtekrarkarşınızagelecekveyenidenboyutlandırmanınbaşarılı birşekildegerçekleştiğinibelirtenmesajgörünecektir. o Eğerşablonbunaizinvermiyorsa,yenidenboyutlandırmanın gerçekleşebilmesiiçinsm nintekrarbaşlamasıgerektiğininsizintarafınızdan onaylanmasıistenecektir. 13

15 4.1.6SM leriotomatikölçeklendirme SMotomatikölçeklendirmesizinbirsanalmakineninbellek,işlemcivediskboyutunu otomatikolarakarttırmanızaolanaktanır.smkaynaklarısizinbelirlediğinizkurallara göre ölçeklenir. Örneğin, şu şekilde bir kural koyabilirsiniz: son 10 dakikada bellek kullanımı%90 nınüzerindeyse,1000mbbellekeklenecek;ama24saatiçinde,toplam 5000MB danfazlabellekeklenmeyecek. SadeceLinuxtabanlıSM leriçin. EğerbirSMbelleğini,mevcutSMbelleğinin16katındanfazlabirdeğere(budeğerbir yapılandırma dosyası ve veritabanındaki en yüksek değerdir) otomatik ölçeklendiriyorsanız, üzerinde kurulu olduğu şablon ne olursa olsun, SM tekrar başlatılacaktır. Otomatikölçeklendirmeyiyapılandırmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPanel inizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2.UygunSM ninetiketinetıklayın. 3.BundansonrakisayfadagörünenOtomatikÖlçeklendirmesekmesinetıklayın. 4.Aşağıdabelirtilenotomatikölçeklendirmekurallarınıekleyin: Eğer bellek kullanımı, belirli bir süre içinde%x i geçerse, Y MB ekle ama 24 saatlikbirsüreiçindezmb tanfazlaolmasın. Eğerişlemcikullanımı,belirlibirsüreiçinde%X igeçerse,ymbekle ama24 saatlikbirsüreiçindezmb tanfazlaolmasın. Eğer disk kullanımı, belirli bir süre içinde %X i geçerse, Y MB ekle ama 24 saatlikbirsüreiçindezmb tanfazlaolmasın. 5.Uygulabutonunutıkla. Otomatikölçeklendirmekuralısilmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPaneli nizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2.UygunSM ninetiketinetıklayın. 3.BundansonrakisayfadagörünenOtomatikÖlçeklendirmesekmesinetıklayın.

16 4.Sil itıklayın.bütünotomatikölçeklendirmekurallarısilinecektir SMİşlemleriveGünlükleri Sistem sanal makinenizde gerçekleşen bütün işlemlerin detaylı günlüğünü tutar. Sistemtarafındankaydedilenişlemleraşağıdakigibidir: o SanalMakineSağla o SanalMakineyiBaşlat o SanalMakineyiDurdur o YenidenBaşlatmadanSanalMakineyiYenidenBoyutlandır o İşletimSisteminiYapılandır o DiskOluştur o DiskiYenidenBoyutlandır o DiskiBiçimlendir o DiskiYokEt o YedekAl o YedeklemeyiDönüştür o YedeğiGeriYükle o YedeklemeyiYokEt o SanalMakineyiYokEt o ŞablonuYokEt o Şablonuİndir o GüvenlikDuvarınıGüncelle Birsanalmakinedekiişlemlerigörüntülemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1.KontrolPanel inizdekisanalmakinelermenüsünegidin. 2.İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Ayrıntılar ekranındaki Sanal Makine Eylem Günlüğü kısmında bu sanal makinenin ensonişlemlerigösterilir. Bekleyengörevleriiptaletmekiçin,BuSanalMakineiçinTümBekleyenGörevleriİptal Et itıklayın. 15

17 4.2SMağlarınıYönetme Sanal Makineler menüsündeki Ağ Oluşturma sekmesi, SM lerin ağ arayüzlerini yönetmenize, IP adreslerini tahsis etmenize ve güvenlik duvarı kurallarını belirlemenizisağlar AğArayüzleriYapılandırma AğOluşturma >AğArayüzlerimenüsübuSMiçintahsisedilensanalağarayüzlerini gösterir.ağarayüzlerism ninfizikselağınakatılır. BirSMyarattığınızzamanağarayüzüotomatikolarakeklenir.BuağarayüzüyedekIP (IPv4)kullanılanmevcutfizikselağaatanırvebirincilvarsayılanolarakbelirlenir. Cloudturk IPv4 ve IPv6 yı desteklemektedir. Bütün uygulamalar IPv6 yı desteklemedikleri için, en az bir IPv4 adresinin bir SM nin birincil ağ arayüzüne atanmasıgerekmektedir. SM ye tahsis edilmiş bütün ağ arayüzlerinin listesini görmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >AğArayüzüsekmesinitıklayın. 4. Açılansayfadaaşağıdakialanlarıgöreceksiniz: Arayüz ağarayüzününisteğebağlıetiketi. Ağakatılım ağvehipervizörünveyabuağınkatıldığıhipervizöralanının adı. PortHızı arayüziçinbelirlenenhız. BirincilArayüz arayüzünbirincilolupolmadığınıbelirtir. Ayrıca buradan Arayüz Kullanımını görüntüleyebilir, ağ arayüzünü düzenleyebilir ve silebilirsiniz (simgeleri kullanarak) ve sayfanın altındaki Yeni Ağ Arayüzü butonunu kullanarakyeniağarayüzüekleyebilirsiniz. 16

18 Yeniağarayüzüeklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >AğArayüzlerisekmesinitıklayın. 4. YeniAğArayüzüEklebutonunatıklayın. 5. Karşınızaçıkanekrandaaşağıdakiparametreleriçindeğergirin: Etiket yeniarayüziçinuygunbirisim. FizikselAğ açılanmenüdenbirağkatılımıseçin. PortHızı porthızınımbpscinsindenbelirleyinveyalimitsizyapın. 6. AğArayüzüEklebutonunatıklayın. Ağ arayüzü etiketini ve port hızını düzenlemek veya birincil olarak ayarlamak (eğer hiçbiribirincilolarakişaretlenmemişse)içinuygunağarayüzününyanındakidüzenle simgesine tıklayın. Bu işlem yapıldıktan sonra, sanal makinenin yeniden başlatılması gerekmektedir. BirağarayüzünüsilmekiçinsilmekistediğinizağarayüzününyanındakiSilsimgesine tıklayın. SM yi çalıştırmak için IP adres(leri) atanmış olan en az bir ağ arayüzü gerekmektedir!başkabirfizikselağtahsisetmekiçinyenibirağarayüzüekleyin GüvenlikDuvarıKurallarınıBelirleme Cloudturk ile sanal makinelerin ağ arayüzleri için güvenlik duvarı kurallarını belirleyebilirsiniz.ikitürgüvenlikduvarıkuralıvardır: KABULET güvenlikduvarıtarafındankabuledilecekpaketleribelirler KES güvenlikduvarıtarafındanreddedilecekpaketleribelirler Birgüvenlikduvarıkuralıyapılandırmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 17

19 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. GüvenlikduvarıkuralınıyapılandıracağınızSM ninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >Güvenliksekmesinitıklayın. 4. Karşınızaçıkanekrandaaşağıdakileriayarlarıyapın: a. Ağarayüzünüseçin. b. Eğerkuralkabuledilmesiveyabırakılmasıgerekenistekleri tanımlıyorsabunubelirtin. c. BukuraliçinaktifolanIPadresinibelirleyin. BukuralıbütünIP lereuygulamakiçinboşalanbırakın. KuralıbirIParalığınauygulamakiçintireileayrılmışIP lergirin(örn: ). KuralıCIDR e(sınıfsızalanlararasıyönlendirme)uygulamakiçineğik çizgiliip lergirin(örn: /24). d. Bukuralınetkinolacağıportugirin. Bukuralıbütünportlarauygulamakiçinboşalanbırakın. Kuralıbirportaralığınauygulamakiçinikinoktaileayrılmışportları girin(örn:1024:1028). Kuralıbirportlistesineuygulamakiçinvirgülileayrılmışportlarıgirin (örn:80,443,21). e. Protokolseç(TCPveyaUDP). 5. Kuralıkaydet. Örneğin,Int1KABUL ET TCP güvenlikduvarı kuralının anlamı: Int1 ağ arayüzü, 22 porttaki TCP protokolünü kullanan den adres edilmişolanbütünisteklerivepaketlerikabuledecektir. Int2 İPTAL ET UDP güvenlik duvarı kuralının anlamı ise: Int2 ağ arayüzü, 22 porttaki UDP protokolünü kullanan den gelen bütün isteklerivepaketlerireddedecektir IPAdresTahsisEtme AğOluşturma >IPAdreslerisekmesinde,atananIPadreslerininlistelerinibulabilirve 18

20 yeniipadresleritahsisedebilirsiniz. SM yeyenibiripadrestahsisetmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşturma >IPAdreslerisekmesinitıklayın. 4. YeniIPAdresiAtamasıYapbutonunutıklayın. 5. Açılan menüden (sadece SM ye eklemiş olduğunuz ağ arayüzleri seçilebilecektir)birağarayüzüseçin. 6. AğarayüzüileilişkiliolanIPHavuzundanIPadresiseçin. 7. IPAdresiAtamasıEklebutonunatıklayın. 8. AğıyenidenkurmakiçinAğıYenidenOluşturbutonunatıklayınız. IP adres tahsislerinde yapılan değişikliklerden sonra, ağı yeniden kurmanız gerekmektedir. 4.3SMDiskAlanıYönetimi Sanalmakinedepolamasıdisklertarafındansağlanmaktadır.Birdisk,belirlibirsanal makine için ayrılmış bir veri deposu bölümüdür. Diskler standart veya takas (swap) diskler olarak atanabilirler (Windows tabanlı şablonlar için takas diskler yoktur). Diskler ayrıca birincil olarak da ayarlanabilirler (işletim sistemi bu diskten yüklenecektir). Sanal makinelerin diskleri Kontrol Panel indeki Sanal Makineler menüsünden yönetilir.bumenüden: SM yetahsisedilendisklerinlistesinigörebilir; yenidisklerekleyebilir; yenidenbirdiskboyutlandırabilir; diskiyedekleyebilirveyadiskiçinyapılmışhâlihazırdayedeklerigörebilir; 19

21 yedeklemeplanlamasıbelirleyebilir; kullanılandiskistatistiklerini(iops)kontroledebilir;ve herhangibirdisksilebilirsiniz SM yedisklerekleme Birsanalmakineyediskeklemek,SM ninyenidenyüklenmesinigerektirecektir.eğer SM, yeni bir disk ekleme sırasında çalışıyorsa yeniden yüklemeyi onaylamanız istenecektir. Birsanalmakineyediskeklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. SM ninetiketiniayrıntılarekranınıaçmakiçintıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinitıklayın. 4. YeniDiskEklebutonunutıklayın. 5. Ayrıntılarıdoldurun: o DiskyaratmakiçinaçılanmenüdenVeriDeposunuseçin. o Gereklidiskboyutunubelirleyin. o Budisk,takasalanıisevedebiçimlendirmegerekiyorsabunubelirleyin. o Diskin Linux FSTAB ye eklenip eklenmemesi gerektiğini ve bağlanma noktasınıbelirleyin. 6. DiskEklebutonunutıklayın. Bir sanal makineye yeni bir disk eklediğiniz zaman, disk otomatik olarak bu makinede kullanılabilir hale gelecektir. Ancak sanal makinede herhangi bir yapılandırmadeğişikliğimeydanagelmeyecektir.bunedenle,sürücüyümanuelolarak tanıtmanızgerekebilir YenidenSMDiskleriniBoyutlandırma Disklerigerektiğindekolaycayenidenboyutlandırabilirsiniz.Eğermevcutkullanımınız 20

22 talep ettiğiniz yeni boyuttan büyükse yeniden boyutlandırma başarısız olacaktır. Unutmayın ki, disk boyutundaki herhangi bir değişiklik SM de yeniden yükleme gerektirecektir. Diskboyutunudeğiştirmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Sanal makinenizin kapalı olduğunu kontrol edin ve SM nin etiketini ayrıntılar ekranınıaçmakiçintıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinitıklayın. 4. DeğiştirmekistediğinizdiskinyanındakiDüzenlesimgesinitıklayın. 5. SağlananalanaGBcinsindenyenidiskinboyutunugirin. 6. DiskiKaydetbutonunatıklayın SMDisklerininYedeklenmesi Birsanalmakineninyedeğinialmakiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Yedeğinialmakistediğinizmakineninetiketinetıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinetıklayın.Sanalmakineyetahsisedilmişolandisklerin listesinigöreceksiniz. 4. Diskin yanındaki Yedekleme simgesine tıklayın. Bu diskin alınan ve bekleyen bütün yedeklemelerinin yanı sıra, yedeklemeleri geri yüklemek, silmek ve bunlarışablonadönüştürmekiçingerekenaraçlarıdagöreceksiniz. o YedeklemeyapmakiçinlisteninsonundakiYedeklemeAlbutonunatıklayın. o Bir yedeklemeyi geri yüklemek için geri almak istediğiniz yedeklemenin yanındakigeriyüklebağlantısınıtıklayın. o Yedeklemeyi özel şablona dönüştürmek için yedeklemenin yanındaki Şablona dönüştürünbağlantısınıtıklayın(özelşablonyaratın abakınız). 21

23 4.3.4SMYedekleriniPlanlama Sistem otomatik yedeklemesinin yanı sıra, SM lerin(sm disklerinin) yedeklemelerini planlayabilirsiniz.örneğin,disklerinizinhaftadabiryedeklenmesiniplanlayabilirsiniz Yedeklemeplanıeklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Yedeklemeplanınıyapmakistediğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Disklersekmesinetıklayın. 4. Karşınıza gelen ekranda yedeklemesini yapmak istediğiniz diskin yanındaki Planlamasimgesinetıklayın. 5. BirsonrakiekrandakiYeniPlanlamaEklebutonunutıklayın. 6. Buradan süreyi girin ve açılan menüden periyodu günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak seçin. Süre, önceden belirlenen periyoda göre yedeklemenin ne sıklıkla gerçekleşeceğini belirler. Örneğin, süre 2 ve periyod günlük olarak belirlenmişse,yedeklemegünde2kerealınacaktır. 7. BitirmekiçinKaydetbutonunutıklayın SMDiskleriSilme Birdiskisilmekiçin,aşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. Sanalmakinenizingücününkapalıolduğunukontroledinveayrıntılarekranını açmakiçinsm ninetiketinitıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinetıklayın. 4. SilmekistediğinizdiskinyanındakiSilsimgesinetıklayın YedeklemeleriYönetme Yedeklemeler sekmesi, SM (bütün diskler) için gerçekleşen bütün yedeklemeleri listeler ve size bunları geri yüklemeye veya özel şablonlarına dönüştürmeye olanak tanır. 22

24 Yedeklemelerigeriyüklemekveyaözelşablonlaradönüştürmekiçinaşağıdakiadımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İstediğinizmakineninetiketinetıklayın. 3. Depo >Yedeklemelersekmesinetıklayın. 4. Bu sanal makine için alınan ve bekleyen yedeklemelerin listesi ile birlikte yedeklemeleri geri yüklemek, silmek ve şablona dönüştürmek için gereken araçlarıgöreceksiniz. o Yedeği geri yüklemek için, geri almak istediğiniz yedeklemenin yanındaki GeriYüklebağlantısınıtıklayın. o Yedeği özel şablona dönüştürmek için yedeklemenin yanındaki Şablona dönüştürünbağlantısınatıklayın(özelşablonyaratın abakın). 4.4SMİstatistikleri Sistem,siziniçinSMperformansınıizlerveistatistiklerçıkarır: SMişlemcikullanımı Arayüzkullanımı IOPSDisk 4.4.1SMİşlemciKullanımı Cloudturk, sanal makineler için işlemci kullanımını izler ve SM performansının incelenmesinikolaylaştırangrafiklerçıkarır. Grafikler, belirli bir zaman periyodu için söz konusu SM nin tüm çekirdeklerinin toplamişlemcikullanımınıgösterir.dikeyeksen0.0 X.0ölçeğinesahiptir.Burada0.0 toplamişlemcikullanımının%0 ıvex.0toplamişlemcikullanımının%100 üdür.xise SM nin kullandığı toplam çekirdek sayısına bağlıdır. Yatay eksen zaman periyodunu tanımlar. 23

25 İşlemcikullanımistatistiğinigörmekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. GenelBakış >İşlemciKullanımısekmesinitıklayın. 4. Karşınıza gelen ekranda, üstteki grafik son 24 saat içindeki işlemci kullanımını göstermektedir.alttakigrafikisesonüçayiçindekikullanımı(eğeryeterliveri varsa) göstermektedir Eğer veri az ise, grafik kalan zaman için kullanımı gösterecektir. 5. Belli bir zaman periyoduna yakından bakmak için üzerini tıklayın ve bir grafik içerisindesürükleyin AğArayüzleriKullanımı Cloudturk,sanalmakinelerinağkullanımınıizlerveağperformansınınincelenmesine yardımcıolmakiçingrafiklerçıkartır. Bir sanal makinenin ağ kullanım istatistiklerini görmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. AğOluşumu >AğArayüzlerisekmesinetıklayın. 4. İlgilendiğinizağınyanındakiİstatistikler(grafik)simgesinetıklayın. 5. Karşınıza gelen ekranda, üstteki grafik son 24 saat içindeki bant genişliği kullanımınıgösterir.alttakigrafikisesonüçayiçerisindekikullanımıgösterir. 6. Bir zaman periyoduna yakından bakmak için üzerine tıklayın ve bir grafik içerisindesürükleyin. 24

26 4.4.3DiskIOPS(SaniyedekiGiriş/Çıkışİşlemleri) Sistem, SM nin disk performansının incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla sanal makineleriçiniops u(saniyebaşınagirdi/çıktıişlemleri)izlervegrafiklerçıkarır.bir sanalmakineniniops unugörüntülemekiçin: 1. KontrolPaneli nizinsanalmakinelermenüsünegidin. 2. İlgilendiğinizsanalmakineninetiketinetıklayın. 3. Depo >Disklersekmesinetıklayın. 4. İlgilendiğiniz diskin yanındaki İstatistikler (grafik) simgesine tıklayın. Karşınıza gelenekrandadörttanegrafikbulunmaktadır: o Son1saattekiIOPS o Son24saattekiIOPS o 24saatiçindeyazılan/okunanveri o Son1saattekiyazılan/okunanveri 5. Bir zaman periyoduna yakından bakmak için üzerine tıklayın ve bir grafik içerisindesürükleyin. CloudturkAPI si,limiti=nparametresiolarakbelirleyerek,saatlikiopsvesaatlik veriyi sınırlandırmanıza imkân sağlar. Burada, grafiklerin bilgi olarak göstereceği N değişkenisaatsayısınıifadeeder. 5. YükDengeleyiciler Yük dengeleme, uygulamaların kullanılabilirliğine ve ölçeklenebilirliğine destek verir. Cloudturk teikitaneyükdengeleyiciseçeneğivardır: Yükdengeleyicikümeleri Bu özellik sayesinde yük dengeleyici kümesine hangi SM nin düğümü katılacağınıbelirlersiniz.gelentrafik,birkümeyeeklenenbütünsm lerarasında 25

27 eşitolarakdağıtılır.buuygulamanınkullanılabilirliğineyardımeder:eğerbirsm başarısızolursa,trafikotomatikolarakkümedekibaşkabirsm yeyönlendirilir. GerektiğindekümeliSM lerekleyebilirvekaldırabilirsiniz. OtomatikÖlçeklendirmekümeleri SM otomatik ölçeklendirme, kümeye düğümler ekleyerek veya bunları kümeden kaldırarak SM kapasitenizi otomatik olarak artırır veya düşürür. Kontrol Paneli nde belirleyeceğiniz kurallara göre, küme küçülebilir veya büyüyebilir. Otomatik ölçeklendirme, uygulamaların performansına ve ölçeklenebilirliklerineyardımcıolur. Örneğin, eğer son 5 dakikada işlemci kullanımı %90 dan fazlaysa, 3 fazladan düğümü bu kümeye ekleyen bir kural veya eğer son 20 dakikada 256 MB bellekten fazlaboşlukolduysa,birdüğümükaldıranbirkuraloluşturabilirsiniz 5.1YükDengeleyiciKümesiEkleme Bu düzende, yük dengeleyiciler gelen her bir isteği, kümeye eklenen sunucular arasındadöndürerek,tektekyönetir(round robinmetodu). Cloudturkyükdengeleyiciler,Katman4yükdengeleyicilerinedayanır.Başkabirifade ileisteklerulaşımkatmanlarınadağıtılır(tcp/udptaşımaprotokollerigibi). Yükdengeleyicikümesieklemekiçinaşağıdakiadımlarizlenmelidir: 1. KontrolPaneli nizdenyükdengeleyicimenüsünegidiniz. 2. YeniDengeleyiciEklebutonunatıklayınız. 3. Karşınızagelecekekrandakiformudoldurunuz: KümeYapılanması o Port devametmekiçinyükdengeleyiciyeporttanımlayın(örn:9090, 8080,9008vs.) YükDengeleyiciÖrneği o Etiket yükdengeleyicinizebirisimverin 26

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Giriş Ekranı Programı ilk defa kurduysanız kullanıcı adınız ve şifreniz palmiye dir. Server a bağlanmak için server yazan kutuya tıklayınız. IP Numarası olarak Server IP Numarası

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. http://maltepe.meb.gov.tr/mebpanel adresine giriniz.

Detaylı

VMEET Kurulum Kitapçığı Birtel İletişim Teknolojileri

VMEET Kurulum Kitapçığı Birtel İletişim Teknolojileri VMEET Kurulum Kitapçığı Birtel İletişim Teknolojileri Bu belgede VMEET i bilgisayarınıza nasıl kuracağınız anlatılmaktadır. İçindekiler BİRTEL VMEET TÜRKÇE KURULUM... 2 1. Adım... 2 2. Adım... 2 3. Adım...

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2012 için DataPage+ 2012 için Son Güncelleme: 29 Ağustos 2012 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım 2: Lisans

Detaylı

Uzaktan Eğitim Programlarına Giriş Kılavuzu

Uzaktan Eğitim Programlarına Giriş Kılavuzu Uzaktan Eğitim Programlarına Giriş Kılavuzu Bu kılavuzda, sizlere Uzaktan Eğitim Bölümüne Android işletim sistemi yüklü cihazlar kullanarak E-Nocta sistemine girişi anlatacağız. 1- İlk olarak cihazın Google

Detaylı

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6

Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Yükleme kılavuzu Fiery Extended Applications 4.2 ile Command WorkStation 5.6 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 Fiery Server ile ilişkili görevleri gerçekleştirmek için Fiery uygulamalarını

Detaylı

Kurumsal Kullanıcı Kitapçığı. Daha iyi bir eğitimin hatrına

Kurumsal Kullanıcı Kitapçığı. Daha iyi bir eğitimin hatrına Kurumsal Kullanıcı Kitapçığı Daha iyi bir eğitimin hatrına Tanıtım Unicheck Kurumsal Kullanıcı Kitapçığı Bu kitapçık Unplag Kurumsal hesap içerisinde bulunan Admin hesap, akademisyen (öğretmen) hesabı

Detaylı

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğrenci. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğrenci. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi MEBİS Kullanım Kılavuzu Öğrenci 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi İçindekiler 1. Uzem 1. Uzem Seçili haftaya öğretim elemanının eklediği bir canlı ders varsa dersin başlığı üzerine tıklayınız açılan

Detaylı

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın

Giriş. Memeo Instant Backup Hızlı Başlangıç Kılavuzu. 1. Adım: Ücretsiz Memeo hesabınızı oluşturun. 2. Adım: Depolama aygıtınızı bilgisayarınıza takın Giriş Memeo Instant Backup, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Instant Backup, C sürücünüzdeki değerli dosyalarınızı otomatik ve sürekli olarak yedekleyerek verilerinizi korur

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Mayıs 2016 MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Bu dokümanda SMS Gönderimi, Rehber aktarımı, Raporlama ve buna benzer özelliklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İÇİNDEKİLER Markam

Detaylı

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi

MEBİS Kullanım Kılavuzu. Öğretim Elemanı Yeni. 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi MEBİS Kullanım Kılavuzu Öğretim Elemanı Yeni 2013-2015 - İstanbul Medipol Üniversitesi İçindekiler 1. Uzem 1. Uzem mebis.medipol.edu.tr adresine girdiğinizde sol alt tarafta bulunan seçeneklerden "Muzem

Detaylı

HIZLI BAşVURU KILAVUZU

HIZLI BAşVURU KILAVUZU HIZLI BAşVURU KILAVUZU Windows Vista için İçindekiler Bölüm 1: Sistem Gereksinimleri...1 Bölüm 2:...2 Yerel Yazdırma Yazılımını Yükleme... 2 Ağdan Yazdırma Yazılımını Yükleme... 5 Bölüm 3: WIA Sürücüsünü

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

WORDPRESS İLE BLOG TASARLAMA REHBERİ İçindekiler

WORDPRESS İLE BLOG TASARLAMA REHBERİ İçindekiler WORDPRESS İLE BLOG TASARLAMA REHBERİ İçindekiler 1. Başlarken 2. Blogunuzu gösterme 3. Yaz ekranındandaki öğeler ve yeni kayıt ekleme 4. Resim ekleme 5. Video ekleme 6. Yeni sayfa ekleme 7. Bağlantı ekleme

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

BlueStacks Kullanιcι kιlavuzu

BlueStacks Kullanιcι kιlavuzu BlueStacks Kullanιcι kιlavuzu Model No. VS14140 İçindekiler 1. Giriş...2 1.1 BlueStacks'e Genel Bakış...2 1.2 Hedef Kitle...2 2. BlueStacks'i Başlatın...2 2.1 BlueStacks'i Başlatma...2 2.2 Giriş Ekranı...3

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu

Hızlı Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu Hızlı Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu İçindekiler SPX Özellikleri... 2 SPX Kurulum... 3 Hedef Oluşturma... 9 Yeni Görev Oluşturma... 12 Görüntü Zinciri Tarayıcısı... 15 Eposta Bildirimi Oluşturma... 16

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

Yeni Vision Link Kullanıcı Hesabı Nasıl Oluşturabilirsiniz?

Yeni Vision Link Kullanıcı Hesabı Nasıl Oluşturabilirsiniz? Vision Link te yeni kullanıcı hesabı oluşturmak çok kolay, dilediğiniz çalışanınıza yeni hesap oluşturabilir, kullanılmayan hesapları silebilir, çalışanlarınızın Vision Link i en son ne zaman giriş yaptığını

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi

Horoz Programlanabilir Zaman Rölesi Horoz lanabilir Zaman Rölesi 1 Giriş: Horoz programlanabilir zaman rölesi android işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile bluetooth üzerinden programlanabilen bir zaman rölesidir. Röle üzerinde 1 adet

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

BitTorrent İstemci Kullanımı

BitTorrent İstemci Kullanımı BitTorrent İstemci Kullanımı Değerli Müşterimiz, BitTorrent internet üzerinden dosya paylaşım yazılımına ve aynı tekniği kullanan dosya takas sistemine verilen isimdir. Diğer eşten eşe (P2P) paylaşım programlarından

Detaylı

Yandex mail ve disk kullanım rehberi

Yandex mail ve disk kullanım rehberi Yandex mail ve disk kullanım rehberi Tüm personelin ortak bir platformda uyumlu çalışmasını destekleyecek bilgi teknolojisi ücretsiz bir şekilde kurumunuz için hayata geçirildi. Sistem ve sunucu yatırımı

Detaylı

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi

İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi İdari Birimler Yönetim Paneli Kullanma Kılavuzu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Tasarım Ve Yazılım Birimi Duyurular Nasıl Girilir? Duyuru girmek için ilk olarak İKÇ yönetim panelinden; 1-Kullanıcı adınızı

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu

Hızlı Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu Hızlı Kurulum ve Yapılandırma Kılavuzu İçindekiler ImageManager Özellikleri... 1 ImageManager Kurulum... 2 ImageManager Yedek Deposu... 3 Doğrulama Seçenekleri... 5 Bekletme Seçenekleri... 5 ImageManager

Detaylı

BackupAssist Kullanım Kılavuzu

BackupAssist Kullanım Kılavuzu BackupAssist Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Yeni bir yedekleme işi oluşturma... 3 Sistem Yedekleme:... 3 1.NTBackup:... 3 2.Windows Imaging:... 8 Dosya Yedekleme:... 16 1.File Replication:... 16 2.Rsync:...

Detaylı

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız.

1. Bilgisayarınızda kullandığınız Web tarayıcı programını (Internet Explorer, Mozilla Firefox vb.) çalıştırınız. Kurulum WEB UI Değerli Müşterimiz, Cihazınızın İnternet ayarlarını yapabilmek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz. Öncelikle modem ve bilgisayarınız arasına lütfen bir Eternet (LAN) kablosu takınız.

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI

TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI TL-WPS510U PRINT SERVER KURULUM DÖKÜMANI 1 Başlarken Satın almış olduğunuz TL-WPS510U nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Doktor Web Tasarım ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz

Doktor Web Tasarım ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz KULLANIM KILAVUZU Doktor Web Tasarım ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz Her doktorun ihtiyacı olan doktor web sitesi, hasta ve doktor arasındaki

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri. Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Anadolu Üniversitesi Sınav Sistemi Genel Bilgi... 2 Giriş İşlemleri... 2 Sınav Seçme... 4 Bina Bilgileri... 5 Bina Ekleme...

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler

Program Tercihleri. Bölüm 5 Tercihler Bölüm 5 Tercihler Windows masaüstü çalışırken ZoomText in nasıl başladığını, oluştuğunu ve göründüğünü kontrol eden özelliklerdir. Ayrıca buradan otomatik güncellemelerde yapılabilir. Böylece ZoomText

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma

Bağlantı Kılavuzu. Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Yerel yazdırma nedir? Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Yazıcıyı yerel olarak yükleme (Windows) Not: Yazılım ve Belgeler CD'si işletim sistemini desteklemiyorsa, Yazıcı Ekle Sihirbazı'nı kullanmanız gerekir. Yazıcı yazılımının

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVE IOS YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi: Giriş ekranınd sisteme giriş yapılır. dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılarak Sistem Ekranı: 4 2 1 2 3 Klasörler

Detaylı

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu

Bağlantı Kılavuzu. Desteklenen işletim sistemleri. Yazıcıyı Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak kurma. Bağlantı Kılavuzu Sayfa 1 / 6 Bağlantı Kılavuzu Desteklenen işletim sistemleri Yazılım ve Belgeler CD'sini kullanarak, yazıcıyı aşağıdaki işletim sistemlerine kurabilirsiniz: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

AB CAD CAM SİSTEMLERİ

AB CAD CAM SİSTEMLERİ Autodes Account Kullanıcı Yönetimi Autodesk hesabı kullanıcı yönetimine erişmek için: 1. https://accounts.autodesk.com/logon linkine girin Autodesk hesabınızda oturum 2. Ürünlerinizin görüntülemek ve yönetmek

Detaylı

Linux Kurulumu (Sürüm 1.52) İçindekiler

Linux Kurulumu (Sürüm 1.52) İçindekiler Linux Kurulumu (Sürüm 1.52) İçindekiler 1. Kurulum Başlangıcı 2. Kurulum Yönergeleri 3. Uygulama Çalıştırma Yönergeleri 4. Uygulama Kaldırma 5. Notlar 6. Ek: Sürüm 1.5.2 7. Logoların değiştirilmesi 8.

Detaylı

ArCloud Müşteri Müracat Elemanı. Arçelik Bulut Servis İletişim Merkezi. Kullanım Kılavuzu

ArCloud Müşteri Müracat Elemanı. Arçelik Bulut Servis İletişim Merkezi. Kullanım Kılavuzu Arçelik Bulut Servis İletişim Merkezi Kullanım Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER 1. ArCloud 3 2. ArCloud Ekranları 3 2.1. Ana Sayfa 3 2.2. Online İzleme 4 2.2.1. MME Operasyon Paneli 4 2.2.2. Kayıp Çağrılar 5 2.2.3.

Detaylı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı

MEB (K12) e-posta Sistemi Kullanımı 1. Giriş Bilindiği üzere Bakanlığımız tarafından tüm kurumlarımıza POP3 destekli e-posta hesabı tahsis edilmiştir. Bu hesabı web tabanlı olarak kullanabileceğiniz gibi Outlook vb. gibi e-posta istemci

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Google Cloud Print Kılavuzu

Google Cloud Print Kılavuzu Google Cloud Print Kılavuzu Sürüm 0 TUR Notların tanımı Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki not stilini kullanıyoruz: Notlar ortaya çıkabilecek durumu nasıl çözmeniz gerektiğini size bildirir veya işlemin

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) AGENT KULLANIM DOKÜMANI HİZMETE ÖZEL 1/21 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. AYARLAR... 3 1.2. YENİLE... 7 1.3. BİLDİRİM VE GÖREVLER... 9 1.4. ENVİSİON ANA

Detaylı

Windows Grup İlkesi Düzenleyici

Windows Grup İlkesi Düzenleyici Windows Grup İlkesi Düzenleyici Microsoft Windows ta kullanıcı ve bilgisayar grupları için kullanıcı ve bilgisayar yapılandırmaları tanımlamak üzere Grup İlkesi kullanılır. Grup ilkesi Microsoft Yönetim

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI TEMEL KULLANICI KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

MEKAN TAKİP UYGULAMASI

MEKAN TAKİP UYGULAMASI Imona Technologies Ltd. www.imona.com ITU Ayazaga Kampusu, Teknokent ARI-3, No: B204-2, 34469, Maslak, Istanbul, Turkey Tel: +90 212 366 57 46 Fax: +90 212 366 5802 MEKAN TAKİP UYGULAMASI Sosyal Görüntü

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır.

2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 2014 Electronics For Imaging. Bu yayın içerisinde yer alan tüm bilgiler, bu ürüne ilişkin Yasal Bildirimler kapsamında korunmaktadır. 23 Haziran 2014 İçindekiler 3 İçindekiler...5 için durum çubuğu...5

Detaylı

İşletim Sistemi Nedir?

İşletim Sistemi Nedir? İşletim Sistemi Nedir? İşletim sistemi, bilgisayar açılırken hafızaya yüklenen, bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için hizmet sağlayan genel amaçlı bir yazılımdır.

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI GİRİŞ VE E-İMZA İŞLEMLERİ KLAVUZU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili her türlü teknik destek için Bilgi İşlem Daire

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

PARDUS TOPLULUK SÜRÜMÜ 3.0 KDE KURULUMU

PARDUS TOPLULUK SÜRÜMÜ 3.0 KDE KURULUMU PARDUS TOPLULUK SÜRÜMÜ 3.0 KDE KURULUMU Aşağıdaki linkten Pardus Topluluk Sürümü 3.0 KDE 64-bit sürümü indirebilirsiniz. http://sourceforge.net/projects/gnupardus/files/pardus3.0/tr/pardus_topluluk_3.0

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web tarayıcınızda açık durumdayken güvenilen sitelere ekleme işlemi

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma

Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Laboratuvar Çalışması 3.6.5 Kaynak Paylaşma Hedefler Aşağıdaki görevleri tamamlamak için Windows XP kullanın: Dosyaları ve klasörleri paylaşma. Ağ sürücülerini eşleme. Arkaplan / Hazırlık PC leri bir ağ

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. VSP Teknoloji ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz

KULLANIM KILAVUZU. VSP Teknoloji ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz KULLANIM KILAVUZU VSP Teknoloji ile sıfır hatada Dünya standartlarında web kalite politikasına uygun web sitesi oluşturabileceksiniz Kullanıcı dostu kontrol panelli dünya standartlarında web tasarım uygulaması.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

B2B KULLANIM TALİMATI

B2B KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ ADO Grup şirketleri bayilerinin pazarlama ya da satış uygulamalarını yürüttüğü B2B sisteminin kullanım esaslarının belirlenmesi. 2. UYGULAMA ESASLARI 2.1. LOGİN İŞLEMLERİ 2.1.1. B2B sistemimize

Detaylı

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi

NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu. Yedekleme İşlemi NPratik Yazılım Kurulum Kılavuzu Herhangi bir neden ile bilgisayarınızı formatlamadan önce NPratik Yazılım Verilerinizi yedeklemeniz gerekmektedir. Programı ilk defa kuruyorsanız NPratik Yazılım Kurulum

Detaylı

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi Öğrenci Kullanım Rehberi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

WAMP SERVER KURULUMU

WAMP SERVER KURULUMU WAMP SERVER KURULUMU Bilgisayarınızda; PHP web programlama dilini kullanarak web sayfası hazırlayacaksanız ya da PHP web programlama dili kullanılarak hazırlanmış Joomla, Wordpress, Drupal vb.. içerik

Detaylı

Öğrenci Kullanım Kılavuzu

Öğrenci Kullanım Kılavuzu Öğrenci Kullanım Kılavuzu Web tabanlı ALMS adresinizden sisteminize web tarayıcınızla (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari vb.) giriş yapınız. Açılan sayfada gerekli alanlara TC kimlik numaranızı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU ARALIK - 2013 SİSTEME GİRİŞ Sisteme, Tc numaranız ve size verilen şifre ile; http://cbs.thsk.saglik.gov.tr adresinden

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi. Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi. Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi Öğretim Elemanı Bilgilendirme Kılavuzu 1. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemine nasıl giriş yapılır? 2. Derse giriş yapma ve yeni bir sanal

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu

CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu CEPIS e-yetkinlik Karşılaştırması Kullanım Kılavuzu İçindekiler: 1 Giriş 3 2 Nasıl Kayıt Olunur 3 3 Belirlenen Parolanızı Kullanarak İlk Giriş 5 4 Kıyaslamanın Kullanımı 6 4 Kişisel Sonuçlarınız 9 6 Parola

Detaylı

İNTERNET EXPLORER AYARLARI 1. Başlat-Ayarlar-Denetim Masası menüsünden "İnternet Özellikleri" (Seçenekleri)'ni seçiniz. Resim. 1

İNTERNET EXPLORER AYARLARI 1. Başlat-Ayarlar-Denetim Masası menüsünden İnternet Özellikleri (Seçenekleri)'ni seçiniz. Resim. 1 A.K.Ü VERİTABANLARINA UZAKTAN ERİŞİM AYARLARI Araştırmacılar, kampüs dışından erişim için kullanıcı adı ve parola doğrulaması ile Üniversitemiz sistemi üzerinden Kütüphane veri tabanlarını kullanabilmektedir.

Detaylı

Hoş geldiniz. Twinspace Kılavuzu. Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hoş geldiniz. Twinspace Kılavuzu. Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hoş geldiniz Twinspace Kılavuzu Bu kılavuz, TwinSpace de yeni olan Öğretmen Yöneticiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sizlere: - TwinSpace inize erişme - Profilinizi düzenleme - Proje aktiviteleri

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3

ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile tasarım düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Tema ne demektir? Temayı oluşturan ögeler nelerdir? Araştırınız. Arka plan ne demektir?

Detaylı

UBNT. UniFi mfi Ububntu. Ubuntu İşletim Sistemi ve UniFi/mFi Yazılımlarının Kurulumu

UBNT. UniFi mfi Ububntu. Ubuntu İşletim Sistemi ve UniFi/mFi Yazılımlarının Kurulumu UBNT UniFi mfi Ububntu Ubuntu İşletim Sistemi ve UniFi/mFi Yazılımlarının Kurulumu İlknur Duran - Net Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Ubiquiti Networks (UBNT) UniFi ve mfi ürün ailesinin kurulumu, konfigurasyonu

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİCİ İŞLEMLERİ

WEB SİTESİ YÖNETİCİ İŞLEMLERİ www.kirsalcevre.org.tr WEB SİTESİ YÖNETİCİ İŞLEMLERİ ANKARA 2015 1. Yeni Kullanıcı Kaydı Yönetici olarak giriş yapmak için öncelikle bir kullanıcı kaydına ihtiyacınız vardır. Eğer zaten bir kullanıcı iseniz

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme

Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme S a y f a 1 antikor Kurumsal Güvenlik ve Web Filtreleme SshClient, Putty v.s. S a y f a 2 S a y f a 3 S a y f a 4 S a y f a 5 S a y f a 6 S a y f a 7 şeklini alır. Bu durumda kullanıcı yasaklı konumdadır.

Detaylı