6. KATI SIVI AYRIMI BİRİMLERİNİN TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. KATI SIVI AYRIMI BİRİMLERİNİN TASARIMI"

Transkript

1 KTI SIVI YRIMI BİRİMLERİNİN TSRIMI Cevher hazırlama ve zenginleşirme işlemlerinin büyük bir çoğunluğu kaı sıvı karışımlarını içermekedir. Bu suyun kısmen veya amamına yakın bir bölümünün cevher hazırlama veya zenginleşirme sürecinin herhangi bir aşamasında, kaı aneciklerinden mekanik yönemlerle ayrılması gerekmekedir. Suyun (veya genel anlamıyla sıvının) kısmen uzaklaşırılması, süreç içersinde bir sonraki işlem için gerekli besleme kaı sıvı oranının; amamına yakın bir bölümünün uzaklaşırılması ise son ürünün kaı sıvı oranının sağlanması bakımından önemlidir. Kaı sıvı ayrım yönemlerinin aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür; - Eleme ile kaı sıvı ayırımı B- Çökürme ile kaı- sıvı ayırımı 1. İri aneli malzemelerin çökürülmesi. İnce aneli malzemelerin çökürülmesi 3. Çok ince aneli malzemelerin flokülasyon yolu ile çökürülmesi 4. Sanrifüjlü çökelme C- Süzme (filrasyon) yolu ile kaı sıvı ayrımı D- Kuruma ile kaı sıvı ayırımı Bunların arasından yapılacak doğru seçim; *Karışımın çökelme ve süzme özelliklerine *Karışımın hacmine *Süzünü berraklığına *Kaı ürün içinde kalan sıvı mikarına *yırım sonunda elde edilecek kaı ve sıvı nieliklerine bağlıdır. ncak ekin bir kaı sıvı ayırımı iki veya daha fazla yönem ve aygıın seri olarak kullanılmasıyla mümkündür. Çizelge 6.1 de kaı sıvı ayrımında yaygın olarak kullanılan aygılar verilmişir. Cevher zenginleşirme esislerinde konsanrenin isenilen nem mikarına susuzlandırılmasında ve esise geri çevrilecek nielike su elde edilmesinde normal koşullarda, koyulaşırma ve vakum veya basınç alında çalışan kek oluşumlu süzme yeerli olmakadır. Eğer çok ince anelerin kazanılması önemli değil ise, süzme işleminden vazgeçilerek daha ucuz olan susuzlandırma elekleri hidrosiklonlar, sanrifüjlar veya bunların uygun kombinasyonları kullanılabilir. rıklar ise genellikle arık barajlarına veya gölelerde çökelmeye bırakılmaka, bazı durumlarda da daha önce bir koyulaşırıcıdan geçirilmekedirler

2 117 Çizelge 6.1. Bazı kaı-sıvı ayırma aygılarının çalışabilirlik aralıkları Kaı ane boyu μm Besleme kaı oranı ağırlıkça % Sınıflandırıcı Koyulaşırıcı çökelme ankı Berraklaşırıcı çökelme ankı Spiral kazıyıcılı sanrifüj Sürekli çalışan diskli sanrifüj Deliksiz kovalı sanrifüj idrosiklon Ön kaplamalı filre Tambur filre Disk filre Ban filre >5 10 > 50 Tabla filre Basınçlı filre Filre pres Ban pres Sepeli sanrifüj Konik elekli sanrifüj İmeli sanrifüj Kavisli harekesiz elek Floasyon Manyeik ayırma Elekrofilre Susuzlandırma Elekleri Susuzlandırma elekleri, ane boyuna göre ayırım yapabilmeleri için gerekli eleme alanına, ve gerekli mikarda su uzaklaşırılmasını sağlayacak uzunluğa göre asarlanmalıdırlar. Eğer kaısıvı karışımı içerisinde ağır oram oluşurulmasında kullanılan ikinci bir kaı var ise bu kaının diğer kaıdan yıkanarak geri kazanımı için kullanılan susuzlandırma eleklerinin boyu daha uzun olmalıdır. Susuzlandırma ve ağır oram geri kazanım elekleri en yaygın olarak kömür yıkama işlemlerinde kullanılırlar. Bu ür elekler içinde en yaygın olanları ise DSM (Duch Sae Mines) kavisli harekesiz elekler ve ireşimli susuzlandırma elekleridir DSM Kavisli arekesiz Elekler Kavisli elekler, ireşimli elekler ve sanrifüjler öncesinde kömürün ön susuzlandırmasında veya ireşimli eleklerle birlike ağır oram manyeiinin geri kazanımında ireşimli eleğe giden manyei mikarını azalmada kullanılmakadır. Böylece kavisli elekleri akip eden ireşimli eleklerin daha kısa seçilmesi mümkün olmakadır.

3 118 Besleme Elek yüzeyi Yarıçap Elek alı pülp Elek üsü kaı anecikleri Elek alı Şekil 6.1. DSM kavisli elek Kavisli yüzeydeki akışın sağladığı merkezkaç kuvveinin ekisi alında susuzlandırma ve ane boyuna göre eleme işlemi aynı anda gerçekleşir. Tane boyuna göre en keskin ayırım, elek aralığının yarısına veya üçe ikisine eşi olan ane boylarında elde edilebilmekedir. Genel asarım kuralı, elek aralığının ayırım yapılması gereken ane boyunun iki kaı olarak seçilmesidir. Kavisli eleğin boyularının seçimi, kaı-sıvı karışımının birim zamandaki besleme hacmine bağlıdır. nma boyuları genellikle kavisli yüzeyin yarıçapı ve yay açısı cinsinden anımlanır. Elek kapasiesi, belirli bir yay açısı için birim elek genişliğinin veya birim elek alanının ayırabileceği sıvı hacmi olarak belirilir. Elek genişliği üzerinde belirgin bir sınırlama yokur. ğır oram geri kazanım devresinde kullanılan ve 0,5 mm de kaı ane ayırımı yapan kavisli bir eleğin, normal koşullar alında, m³/saa/m² sıvı ayırma kapasiesinin olabileceği belirilmekedir. Diğer bir kapasie örneği de kömürle ilgili olarak aşağıda verilmişir. kavisli elek yay açısı : 60º ( Elek yayını gören merkez açı ) elek aralığı besleme : 0,7 m ekin ayırma ane boyu : 0,3 mm elek üsü ürün elek kapasiesi : ağırlıkça %30-9,5 mm iriliğinde kömür anecik içeren kömür- su karışımı : ağırlıkça %75 kaı; beslenen kaının %88 i elek üsü üründe; sanrifüje beslenecek ürün : 110 m³/saa/m genişlik Çizelge 6. de kavisli eleklerin kullanım alanları ve kapasieleri göserilmekle birlike en uygun seçim yapımcı firmalara danışmakla mümkün olmakadır.

4 119 Çizelge 6.. Kavisli eleklerin kapasieleri ve kullanım alanları Yay açısı Sıvı kapasiesi, Tane ayırım boyu, lire/saa/m genişlik μm Kullanım alanları 45º Mineral ve aık kaı-sıvı karışımı koyulaşırma 50º Kum, demir cevheri, fosfa 10º Nişasa yıkama, kağı hamuru eleme 70º %65-70 kaı içeren öğüülmüş çimeno 300º am şeker eriyiği 6.1. Tireşimli Susuzlandırma Elekleri Elipik ireşimli susuzlandırma elekleri iri ve ince kömür aneciklerinin susuzlandırmasında yaygın olarak kullanılır. 6,3 mm (1/4 inc) den iri kömür, saışa uygun nem mikarına indirilebilecek şekilde aynı elek üzerinde susuzlandırılabilir ve boyulandırılabilir. İnce kömür ise sadece susuzlandırma için elenir; çünkü burada amaç, suyu aarken mümkün olduğunca çok saılabilir kömür elde emekir. Susuzlandırılması gereken iri kömür daha önce boyulandırılabileceği gibi içindeki üm incelerle birlike de susuzlandırılabilir. -1,5 mm, 9,5 mm veya 6,3 mm ebadındaki kömürlerin susuzlandırılmasında kullanılan elekleri açıklıkları küçük (0,5-0,5 mm) olduğundan, elek alanı suyun aılabilmesi için gerekli alan olarak seçilmelidir. Bu nedenle ince kömür susuzlandırma eleklerinin uzunluğu isenilen su uzaklaşırma mikarına bağlı olarak 3,7m (1 f) veya daha fazla olarak seçilir. Elek yüzeyinin kullanım ömrünü uzamak için de paralel çubuklardan oluşan elekler kullanılır. İnce kömür elek üzerinde yaaklanıp kek oluşurma eğiliminde olduğundan bu kekleşmenin periyodik olarak bozulması gerekir. Bu amaçla da elek uzunluğunca birer mere aralıklarla ve eleğin enlemesine, 3 cm yüksekliğinde ve 70 derecelik kenar açıları olan üçgen kesili çıalar konulur. Kek oluşumunu önlemek için bazen de elek üzerine su püskürülür. Susuzlandırma eleklerinin seçimi oralama ane boyuna ve suyun kolayca akması için gerekli malzeme yaağı kalınlığına bağlıdır. Çizelge 6,3 e, daha önce sınıflandırılmış iri kömürün 6,3 mm ve 0,5 mm de susuzlandırılmasında kullanılan ireşimli eleklerin kapasieleri, Çizelge 6,4 e ise ince kömür susuzlandırma elekleri verilmişir. Elek kapasieleri kömür ile birlike eleğe beslenen su mikarından ekileneceğinden, suyun fazlası ireşimli eleklerin önüne konacak harekesiz kavisli eleklerle uzaklaşırılmalıdır. Çizelge 6.3. Sınıflandırılmış iri kömür susuzlandırılmasında kullanılan ireşimli elek kapasieleri * (on kaı/saa/mere elek genişliği) Elek gözü açıklığı, mm Beslemedeki maksimum su mikarı (elek genişliğinin her bir meresi için) m³/saa/m Beslene kömür ane boyu, mm -19+6,3-31,5+6,3-50+6, ,3 6, , * 0,91m (3f) ve,44m (8f) genişliğindeki elekler için, sırasıyla.

5 10 Çizelge 6.4. İnce kömür susuzlandırılmasında kullanılan ireşimli elek kapasieleri* (Ton kaı/saa/mere elek genişliği) Elek gözü açıklığı, mm Beslemedeki maksimum su mikarı (Elek genişliğinin her bir meresi için) m³/saa/m Beslene kömür ane boyu, mm ,5+0-9,5+0-6,3+0 0, , , * 0,91m (3f) ve,44m (8f) genişliğindeki elekler için, sırasıyla. ğır oram kazanım devrelerinde süzme ve yıkama amaçlı kullanılan ireşimli eleklerin uzunlukları genellikle 4,8 m (16f) olup, 1,8 m si (6f) ağır oram süzülmesinde, 1,8 m si su püskürülerek yıkamada ve geri kalan 1, m uzunluk ise susuzlandırmada kullanılır. Bu nedenle de süzme-yıkama eleklerinin seçiminde emel asarım değişkeni elek genişliğidir. Trapez kesili ellerden yapılmış yıkama ve süzme eleklerinin kapasieleri aşağıdaki formülle bulunabilir: d. S 1/ 3 m C 1 k.(6.1) C = Elek kapasiesi, on/saa/m elek genişliği d m = Kömür aneciklerinin ağırlık dağılımına göre oralama boyu, mm Sk = Kömür aneciklerinin özgül ağırlığı Yıkama ve süzme eleklerinin önüne kavisli elek konulduğunda bu kapasie değerleri %5 arırılabilir. ğır oram manyeiinin kaı ürün aneciklerinin üzerinden yıkanması için gerekli püskürme suyunun mikarı ise 0,4 0,75 m 3 su/saa/on kaı ürün olup kaı ürün ane boyu azaldıkça daha çok püskürme suyu gereklidir. 6.. Çökelme Donaıları Kaı, su, sıvı arasındaki yoğunluk farkının kullanıldığı çökelme donaıları, yer çekiminden yararlanan donaılar ve sanrifüjlü donaılar olmak üzere iki ana gruba ayrılır (Şekil 6.). Çökelme aygılarının genel amacı, kaı derişimi düşük besleme akımlarından berrak sıvı elde edilmesi (berraklaşırma) veya derişimi göreceli olarak daha yüksek olan besleme akımlarından, koyulaşırılmış bir karışım elde edilmesidir (koyulaşırma). Çizelge 6.5 de çökelme donaılarının bazı özellikleri verilmişir.

6 11 B Ü B Ü B Ü a) Çökelme ankı b) Levhalı ayırıcılar b) Derin konik ayırıcı Ü B Ü B d) idrosiklon b) Spiral kazıyıcılı sanrifüj Şekil 6.. Cevher hazırlamada yaygın olarak kullanılan, yer çekimine bağlı çökelme donaılarından (a-c) ve sanrifüjlü çökelme donaılarından (d-e) örnekler. B: besleme; : al akım; Ü: üs akım.

7 Tikinerler Çizelge 6.5. Çökelme Donaılarının özellikleri Çap (m) Derinlik (m) Çap/derinlik Taban Eğimi mm/m Tarak ızı d/d Tane İriliği Besleme Kaı Yoğunluğu (%) l kım Kaı Yoğunluğu (%) Beslenme ve l kım Yoğunluklarına Göre l kım Üs kım Kapasiesi Kapasiesi 0,1 m 3 /dak/m Besleme ızı 1 Özellikleri Koyulaşırıcı :1-10: >50 μm %15-35 % ,- 1m 3 /dak/m Silindirik çökelme m /on anklarıdırlar. Çelik, kaı/gün beon veya ahadan yapılırlar. Tank abanı sığ konik sızdırmaz oprak olabilir. Berraklaşırıcı :1-10: >50 μm %15-35 % Koyulaşırıcılarla aynıdırlar. Daha hafif yapıdadırlar. Levhalı Konvensiyonel koyulaşırıcıların -- Konvensiyonel (lamelli) kapladığı alanın %0'sini kaplar. koyulaşırıcıların Lamelli Konvensiyonel alanını azalmak (5,5(boy)*3,7(en) = (17(çap)) için kullanılır. Derin Koni Koyulaşırıcı Spiral Kazıyıcılı Sanrifüj 0,15-1,8 uzunluk= *çap 1:1,5-1:3,5 1mm- μ %0,5-%70 % ,5-100 on/h % m 3 /h Flokule edilmiş kaıları koylaşırmak için kullanılır. 0,5-50 0,4-60m 3 /h on/h Dönme hızı= dev/dak Kaolen gib kaıların sınıflandırılması susuz- Kömürün landırılmasında kullanılır.

8 Çökelme Donaılarının Boyulandırılması Tüm kaı-sıvı donaılarının asarımında olduğu gibi, çökelme havuzlarının da boyulandırılmasındaki en önemli ön koşul esise karşılaşılacak olan pülpün, laborauvar koşullarında hazırlanabilmesidir. Özellikle de yeni bir esis asarımının ön fizibilie çalışmaları aşamasında bu ür emsili bir pülpün oluşurulması mümkün de olmayabilir. Bu gibi durumlarda, eknik lieraüre başvurarak asarlanan esisekine benzer ürden ve benzer ane inceliğinde cevher işleyen esislerdeki çökelme havuz boyularından yararlanılabilir. şağıda verilen asarım yönemleri, emsili pülp numuneleri bulunabildiği veya hazırlanabildiği durumlar için geçerlidir. Berraklaşırıcı lanı: Berraklaşırıcı olarak kullanılacak bir çökelme havuzunun asarımında berraklaşırma hızının, karışımın havuzda kalma zamanının fonksiyonu olarak belirlenmesi gerekir. Prooip besleme numuneleri 1 veya lirelik cam mezürlerde farklı çökelme, veya kalma, zamanlarında bekleildiken sonra belli bir derinliğe kadar olan üs sıvılar sifonla alınır ve içerilerindeki kaı mikarı belirlenir. Elde edilen veriler aşağıdaki eşiliğe göre değerlendirilir: K d 1 C C C f 1 C (6.) C : üs sıvı numunelerindeki kaı derişimi, mg/lire C f : besleme karışımındaki kaı derişimi, mg/lire C : çok uzun süre de dahi çökelmeyen kaı derişimi, mg/lire d : çökelme veya kalma zamanı, dakika K : kaı-sıvı karışımına özgü bir kasayı Lineer koordina eksenleri olan bir grafik kağıdında 1/C değerlerinin d ye karşı işarelenmesi genellikle bir doğru verir ki, isenilen üs akım berraklığına, yani kaı derişimine karşı gelen kalma zamanı bu doğru üzerinden bulunabilir. Bu yolla bulunan ideal kalma zamanına, veya havuz hacmine, berraklaşırıcı çap/derinlik oranına bağlı bir empirik verim fakörü uygulanması gerekir. Çizelge 6.6 da görüldüğü gibi, adı geçen oran arıkça verim fakörü azalır. Çizelge 6.6. Berraklaşırıcıda kalma zamanı verim fakörü Çap/derinlik oranı Verim Fakörü, % Berraklaşırıcı boyulandırması ile ilgili eşilikler genellikle üs akım hızı, V 0 ve kalma zamanı, d üründen ifade edilirler. Bu niceliklerin berraklaşırıcı alanına ve derinliğine olan bağlanıları da şu eşiliklerle bulunur:

9 Q v 0 0 (6.3) Vb b b d.. (6.4) Q Q o 0 v 0 Q o : üs akım hacim debisi, birim zamandaki üs akım akış hacmi : berraklaşırıcı alanı (eğer eğimli çökelme yüzeyi varsa yaay düzlemdeki izdüşümü) V b : berraklaşırıcı bölgenin hacmi b : berraklaşırıcı bölgenin yerçekimi doğrulusundaki derinliği Üs akım hacim debisi, beslemedeki sıvı debisi ile al akımdaki sıvı debisi arasındaki farka eşi olduğundan, al akımda isenilen kaı derişimi, beslemedeki kaı derişimi ve kaı kapasiesi berrak aşırıcı bölgedeki koşulları belirler. Yukarıdaki yönemde üs akım berraklığının kalma zamanına bağlı olduğu kabul edilmiş olmakla birlike, üs akım hızının da sınırsız olamayacağı bir gerçekir; üs akım çok hızlı olduğu akdirde salkımlaşmış anecik kümelerini de birlike sürükleyebilir. Bu nedenle kaı derişimi prooip besleme derişiminden daha fazla olan pülplerle yapılan kesikli çökelme deneylerinden sınırlayıcı bir üs akım hızı hesaplanabilir. Toplu çökelmenin gözlendiği bu deneylerde kaı derişimi o şekilde ayarlanmalıdır ki, bulanık üs sıvı ile çökelen salkımlaşmış aneciklerin arasındaki sınır belli belirsiz bir durumda olmalıdır; çok keskin bir ara yüzey kaı derişiminin fazla olduğunu ve çökelme rejiminin koyulaşırma koşullarına döndüğünü göserir. Bu şekilde elde edilen çökelme hızı, berraklaşırıcı için gerekli minimum alanın hesaplanmasında kullanılır. Gözlenen çökelme hızı, genellikle 0,5-0,65 arasında değişen bir asarım fakörü ile çarpılır. 14 Koyulaşırıcıların Boyulandırılması Koyulaşırıcıların iki emel işlevi vardır. 1. Berraklaşırılmış bir üs akım. İşlenilen kaı derişimine sahip koyulaşırılmış bir al akım elde emekir. Bu amaçla silindirik bir koyulaşırma ankının (ikiner) kaı çökürme kapasieli, yaay kesi alanı ile ilişkilidir. Tikiner boyularının espii için ilk çalışmalar Coe ve Clevenges arafından yapılmışır. Bunlar ilk defa ikiner içinde başlangıçan çökelek konsanrasyonuna kadar büün konsanrasyonların bulunabileceğini dolayısıyla ikiner kapasiesinin aradaki bir konsanrasyonu ile belirlenebileceğini ifade emişlerdir. Bunlara göre gerekli ikiner alanının belirlenmesinde serbes çökme bilgilerindeki şarlar geçerlidir. Bu bölgede birim birim zamanında geçen kaı mikarı = V.C dir (on/m /saa). V= çökelme hızı (m/saa) C= konsanrasyon (on/m 3 ) Coe ve Clevenge e göre çökelme hızı kaı konsanrasyonun bir fonksiyonudur (V=fpc) ve herhangi bir abakanın içinden kaıları geçirme kapasiesi o abakanın konsanrasyonu ile ilgilidir. Buna göre bir ikinerin, kaıların herhangi bir konsanrasyon abakalarından kolayca

10 15 geçip çökebileceği yeerli bir alana sahip olması gerekir. Tikiner içindeki herhangi bir bölgede seçilen bir abakanın konsanrasyonu C (kg/l) ve son çökeleğin konsanrasyonu C s ise pülp içindeki büün kaıların çökelerek ikineri erkeiğini varsayarak birim C abakasından dışarı çıkacak birim sıvı hacmi (m³/on) olarak; J 1 1 (6.5) C C s Tikinere beslenen kaı mikarı = Q (on/saa) ise kaıların çökelmesi sırasında oraya çıkan oplam sıvı mikarı = Q x J (m³ / h) olacakır...(6.6) Bu sıvının yukarı doğru olan hızı (V); V = Q x J / (6.7) = Tikiner kesii alanı V > U (kaıların çökelme hızı (m/h) olursa pariküller ikinerin üsünden aşar. Limi durumunda U = Q x J / olmalıdır (6.8) Böylece ikiner alanı QxJ U 1 1 Q( ) C C5 olur (6.9) U Coe ve Clevenger gerekli ikiner alanını sapamak için pülpün başlangıç (C o ) ve son konsanrasyonunu (C s ) kapsayacak şekilde çeşili konsanrasyon değerlerinde bir seri laborauar çökelme deneyi önermişlerdir. İki lirelik cam mezurlarda yapılan her bir deneyde süspansiyon başlangıç çökelme hızları (sabi konsanrasyon sonundaki hız) ölçülmeke ve hesaplanan değerleri konsanarasyonun fonksiyonu olarak grafiklendirilmekedir. Maksimum alana karşılık gelen pülp konsanrasyonu kriik konsanrasyon olarak değerlendirilmekedir. Tikiner dizaynı için, bulunan bu max. alan bir dizayn fakörüyle çarpılmakadır. Bu fakör genelde 1,5 1,50 arasında değişmekedir. 15 m çapan daha büyük ikineler için 1,30 1,35 arasında bir değer oluşurmakadır. Kynch sedimenasyon eorisine göre ise parikülün çökelme hızı sadece o parikülün erafındaki kaı konsanrasyonun bir fonksiyonudur. l ve üs abakaların konsanrasyonu çökelme hızını ekilemez. Kynch çökelme hızı kaı konsanarasyonu ilişkinin ek bir laborauar çökelme deneyi ile elde edilebileceği bir meod gelişirmişir. Tolmage ve Fich ilk defa Kynch eorisini sürekli çalışan ikinerlerin dizaynında uygulamışlardır.

11 Tolmage ve Fich yöneminde laborauvarda yapılan çökelme deneylerinde, asarımı yapılan koyulaşırıcıya beslenecek pülpe beklenen kaı derişimine sahip bir pülp numunesi ile 1 veya lirelik bir cam mezürde ek bir çökelme deneyi yapılır. Mezürde mümkün olduğunca ikinerin araklama harekeine benzeebilmek için 6 10 dev/h hızla dönen bir karışırıcı kullanılır. Böylece yüksek çökelek konsanrasyonu sağlanarak esis çapında yapılan işleme yakın değerler elde edilmeye çalışılır. Cam silindir içindeki pülp floküle edilerek ara yüzey yüksekliği () (cm veya ml) çökelme süresine (dakika) bağlı olarak gözlenir. Elde edilen sonuçlardan Şekil 6.4 benzeri bir grafik çizilir. Oluşan eğrinin C nokasından çizilen eğein düşey ekseni kesiği noka 1 ise, 16 C o o = C 1 =... C s s (Kynch eorisi)..(6.10) Bu formülden çökelme eğrisi üzeride seçilen herhangi bir nokanın lokal kaı konsanrasyonu elde edilebilir. Burada ; C 0 = Orjinal süspansiyonun kaı konsanrasyonu (on/m³) 0 = Süspansiyonun başlangıç ara yüzey yüksekliği (cm) C s = Çökelen kaı konsanrasyonu (on/m³) C0 0 C 1 = C o o C..(6.11) C 5 5 = C o o C U = 1 U = s 1 C0 0..(6.1) s 1 Bu değerler 6.9 formülünde yerine yazılırsa / Q / Q 1 C n C 1..(6.13) (6.14) ( 1 C n 1 n..(6.15) C ( s 1 n 1 s ( 1 n ) ise..(6.16) ( ) 1 Q s C 0 0 Q * s (m )..(6.17) C 0 0 elde edilir. s = Gerekli çökelek konsrasyonunu oluşurmak için geçen maximum süre (Sn).

12 17 Tolmage ve Fich gerekli ikiner alanının laborauar çökelme deneylerindeki serbes çökelme zanları arafından ayin edileceğini belirmişler ve 6.17 no lu formülde s değerinin bulunması için iki hal söz konusu emişlerdir. a) Normal Bir Çökelmede : C o o = C s s Kynch formülünden s değeri hesaplanır, Şekil 6.4 de olduğu gibi dikey eksenden belirlenen s nokasından zaman () eksenine bir paralel (çökelek haı) çizilir. Çökelme eğrisinin bu haı kesiği noka s değeridir. Bu değer 6.17 no lu formülde yerine konarak gerekli ikiner alanı hesaplanır. rayüzey yüksekliği, cm s s Çökelme süresi, dakika Şekil 6.4. Laborauar deneylerinden elde edilen, çökelek haının eğriyi kesiği çökelme grafiği b) Eğer çökelmede bir sıkışırma nokası varsa; yani kaılar laborauar eslerinde bir basınç sonunda uzun süre (4 saain üzerinde) uuluyorsa ve çökelek haı eğriyi kesmiyorsa, bu nokadan eğriye, max birim alanı verecek bir eğe çizilir. Bu eğein çökelek haını kesiği noka serbes çökelme bölgesindeki en yüksek s değerini verir (Şekil 6.5). Yine gerekli alan 6.17 no lu formülden hesaplanır

13 18 0 rayüzey yüksekliği, cm 1 C 1 C s Cs 1 s Çökelme süresi, dakika Şekil 6.5. Laborauar deneylerinden elde edilen, çökelek haının eğriyi kesmediği grafik yrıca C s şekil 6.5 den geomerik olarak 1 s C s ve 1 C üçgenleri arasındaki benzerliken yararlanılarak da aşağıdaki gibi bulunabilir. s 1 1 s (6.18) Çoğu zaman çökelme eğrileri üzerinde sıkışma nokası (C ) belirgindir. Böyle olmadığı durumlarda bu nokanın bulunmasında kullanılan meolardan bir anesi de aşağıdaki gibidir. Şekil 6.6 da görüldüğü gibi ara yüzey çökelme hızı başlangıça sabiir (a-b bölgesi). Sabi çökelme hızı, grafiğin başlangıçaki a-b lineer kısmının eğiminden hesaplanabilir. Grafikeki (b-c ) aralığı çökelme hızının giderek azaldığı bir geçiş bölgesi, (C -d) aralığı ise mezürün abanında çökelmiş olan kaıların üsen gelen kaıların çökelmesine direnç göserdiği sıkışırılma bölgesidir. Bu grafikde C nokası şu şekilde belirlenir. Grafiğin başlangıcındaki sabi hızla çökelme ile son evrelerindeki sıkışırma bölgesine çizilecek eğelerin kesişmelerinden oluşacak açının açıorayının çökelme eğrisini kesiği noka C nokası olarak bulunabilir.

14 19 0. a rayüzey yüksekliği, cm 1. b s. C. Cs s Çökelme süresi, dakika Şekil 6.6. Laborauar deneylerinden elde edilen, çökelek haının eğriyi kesmediği grafik Tikiner yüksekliği ise; Q s 1 x..(6.19) k s Formülü ile hesaplanabilir. Burada; Q= Besleme hızı (/h) X= Besleme ve çökelen kısımda sıvı / kaı oranı oralaması ρ k, ρ s = Kaı ve sıvı yoğunlukları (/m 3 ) Bu şekilde hesaplanan yüksekliğe cm lik bir ilave yapılır. Örnek 6.1: Kaı derişimi 10 gram / lire ( 0,10 on / m 3 ) olan pülp saae 00 m 3 olarak bir ikinere beslenip 100 gr / lire derişiminde bir al akım elde edilmek iseniyor. Buna göre dizayn edilmesi gereken ikiner boyularını hesaplayınız? Besleme pülpü ile yapılan laborauar eslerinden aşağıdaki değerler elde edilmişir. Çökelme süresi ( dak. ) ra yüzey yüksekliği (cm) 35,3 3 1,5 8,5 6 5,3 4,95 4,93

15 130 Çözüm 6.1: C 0 = 10 gr / l =,10 on / m 3 0 = 35,3 cm C 5 = 100 gr / l = 1,00 on / m 3 Kyne eorisinden: C 0 0 = C s s 10 35,3 = 100 s s = 3,53 cm Laborauar çökelme eslerinin grafiğini çizersek; Bu grafiken 3,15 cm e karşılık 5 değerini bulabiliriz. Şekil 6.7. Laborauar deneylerinden elde edilen grafik Şekil 6.7 den 5 = 43 dakika bulunur. Buna göre gerekli çökelme alanı

16 131 Q s C = 43 / 60 = 0,716 saa 0 = 35,3 / 100 = 0,353 m Q = 00 m 3 / h Q m 3 cinsinden olduğu için Q s yazılabilir , ,6m 0,353 Buna göre % 0 güvenlik ilavesiyle asarım alanı, = 405,6 1, = 486,8 m bulunur. Silindirik ikinerin çapı ( D ) 1 4 D 1 4 D 486,8 D 5m Tiknerin yüksekliği ise kaba bir yaklaşımla hesaplarsak Sıkışırma bölgesi derindiği en fazla = 1 m Berraklaşırma bölgesi derinliği = 75 cm Çökelme bölgesi derinliği = 150 cm alınırsa Minumum ikner derinliği = 1 + 0,75 + 1,5 = 3,5 m olarak ahmin edebiliriz.

HİDROLİK SINIFLANDIRMA

HİDROLİK SINIFLANDIRMA HİDROLİK SINIFLANDIRMA 1. Tanenin Akışkan İçerisindeki Hareket Bölgeleri Şekil 1. Akışkan ortamda çökelen küresel bir tane için, Reynolds sayısı (Re) ile Direnç Sabiti (C D ) arasındaki deneysel ilişki.

Detaylı

= t. v ort. x = dx dt

= t. v ort. x = dx dt BÖLÜM.4 DOĞRUSAL HAREKET 4. Mekanik Mekanik konusu, kinemaik ve dinamik olarak ikiye ayırmak mümkündür. Kinemaik cisimlerin yalnızca harekei ile ilgilenir. Burada cismin hareke ederken izlediği yol önemlidir.

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ümi KAVİ Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler Ensiüsü Programı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI. İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 2-YANMANIN ÇEŞİTLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa no. 1-YANGIN BİLGİSİ...5 A. Yanma B. Yanmanın şarları: B.a)Yanıcı Madde B.b)Oksijen B.c)Isı C. Yanmanın

Detaylı

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Adnan KARAİBRAHİMOĞLU İNDEKS SAYILARIN KULLANIMI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNDEKS

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

Mesleki Terminoloji-1

Mesleki Terminoloji-1 Mesleki Terminoloji- 3. BÖLÜM Elekrik Devre Elemanları Yrd. Doç. Dr. Tuncay UZUN Öğr. Gör. Dr. Umu Engin AYTEN Devre Elemanlarının Tipleri Akif elemanlar: Enerji üreirler. Baarya, güç üreeci, işlemsel

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Yrd.Doç.Dr. Ercan EMİR 2014 i İÇİNDEKİLER (Ders Yönetim Sistemi: http://dys.ogu.edu.tr/irondys/ ) Sayfa I. KAYA MEKANİĞİ KAVRAM VE TANIMLAMALARI...

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS 11899 YÜZME HAVUZU SUYUNUN HAZIRLANMASI, TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ İÇİN GENEL KURALLAR NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik kurulunun 25 Nisan 2000 tarihli

Detaylı

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM

TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKN YAPIM, KONTROL, BAKIM TS 11899 YÜZME HAVUZLARI, SUYUN HAZIRLANMASI,TEKNİK YAPIM, KONTROL, BAKIM ve İŞLETMESİ GENEL KURALLAR TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey cad, 112 Bakanlıklar ANKARA NİSAN 2000 Bu standart; TSE Teknik

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

KARAYOLU YOL ÜST YAPISI

KARAYOLU YOL ÜST YAPISI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KARAYOLU YOL ÜST YAPISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YRD.DOÇ.DR. AHMET ŞENOL SİVAS, 2010 1 KARAYOLUNUN TARİHÇESİ İlk Yollar

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ. Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 LABORATUVARLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 1. Deneye gelmeden önce yapılacak deneyle ilgili föy

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI

1. YÜRÜYEN MERDİVENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ VE YAPISI YÜRÜYEN MERDİVENLER Yürüyen merdivenler, günümüzde insan trafiğinin bulunduğu iş merkezleri, büyük mağazalar, süper marketler, demiryolu istasyonları, havaalanları, okullar, hastaneler, fabrikalar, oteller,

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ Istanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Böl., 34320, Avcılar, İstanbul sgozkan@istanbul.edu.tr Mineral: Belirli bir iç atomik yapısı olan doğal, homojen, katı; genellikle inorganik

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı