Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bülent Ecevit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler"

Transkript

1 Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ENV 313 Fiziko Kimyasal Süreçler Hazırlayanlar Arş. Gör. Gülçin DEMİREL Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR Arş. Gör. Ali Kemal TOPALOĞLU Arş. Gör. Candan KÖSE Ders Sorumlusu Doç. Dr. Ayten GENÇ Eylül 2014 ZONGULDAK

2 İÇİNDEKİLER 1. DENEY PROGRAMI LABORATUAR KURALLARI DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney Raporu Deney Notunun Hesaplanması DENEYLER ÇAMUR ŞARTLANDIRMA VE SUSUZLAŞTIRMA Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori Deneyin Yapılışı Değerlendirme HAVALANDIRMA Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori Deneyin Yapılışı Değerlendirme KİREÇ-SODA YÖNTEMİYLE SERTLİK GİDERME Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori Deneyin Yapılışı Değerlendirme Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori Deneyin Yapılışı Değerlendirme ADSORPSİYON Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori

3 Deneyin Yapılışı Değerlendirme ELEK ANALİZİ Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori Deneyin Yapılışı Değerlendirme MODEL ÇÖKELME TANKI Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori Deneyin Yapılışı Değerlendirme İYON DEĞİŞİMİ Deneyin Amacı Kullanılan Malzemeler Teori Değerlendirme

4 1. DENEY PROGRAMI I. ÖĞRETİM Gruplar Tarih D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D D3 D4 D5 D6 D7 D8 D1 D D4 D5 D6 D7 D8 D1 D2 D D5 D6 D7 D8 D1 D2 D3 D D6 D7 D8 D1 D2 D3 D4 D D7 D8 D1 D2 D3 D4 D5 D D8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 2.ÖĞRETİM Gruplar Tarih D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D D3 D4 D5 D6 D7 D8 D1 D D4 D5 D6 D7 D8 D1 D2 D D5 D6 D7 D8 D1 D2 D3 D D6 D7 D8 D1 D2 D3 D4 D D7 D8 D1 D2 D3 D4 D5 D D8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Çamur Şartlandırma ve susuzlaştırma Havalandırma Kireç ile sertlik giderimi Döner Buharlaştırıcı (Rotary Evaporator) Adsorpsiyon Elek Analizi Model Çökelme Tankı İyon değişimi 3

5 2. LABORATUAR KURALLARI Deneyler sırasında uygulanacak süreçler: Her deney öncesi konu hakkında 10 dakikalık quiz yapılacaktır. Deney esnasında konu hakkında sorular sorulacaktır. Deney raporları deneyin yapıldığı tarihten 1 hafta sonra teslim edilecektir. Laboratuar çalışmalarından her elde edilen final notu hesaplanırken, her bir deney için alınan quiz, sözlü ve rapor notlarının ortalamaları alınarak aşağıdaki eşitlik kullanılacaktır: Laboratuar Notu = Quiz (%10) + Sözlü (%20) + Rapor(%70) Deneylere katılmayan öğrenciler 1 defaya mahsus olmak üzere telafiye alınacaktır. Raporlar grup olarak bir tane ve bilgisayarda yazılacaktır. Gruplara laboratuar notları takip eden haftada ilan edilecektir. 3. DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu yazılırken, rapordaki bilgilerin tam ve eksiksiz olmasına; eksik veya yanlış ya da fazla veya tekrar bilgilerin yer almamasına; imlâ kurallarına uyulmasına ve kurulan cümlelerde geniş zaman edilgen yüklemlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir Deney Raporu Bir deney için hazırlanacak rapor aşağıdaki formatta sunulmalıdır: KAPAK SAYFASI: DERSİN İSMİ : GRUP NO : DENEY NO : DENEY İSMİ : DENEY TARİHİ : ÖĞRENCİ NO : ÖĞRENCİ İSMİ : 4

6 1. DENEYİN AMACI: Bu başlık altına kısa, sade ve net bir biçimde deneyin amacı yazılır. 2. DENEYİN ANLAM VE ÖNEMİ: Bu bölümde deneyin anlam ve önemi üzerinde durulur, Çevre Mühendisliğindeki kullanım amaçlarından, faydalarından ve diğer gerekli temel bilgilerden bahsedilir. Bu bölüme yazılanlar konunun temelini teşkil etmeli, fazla, gereksiz ve tekrar bilgilerden kaçınılmalı, sade ve net bir şekilde yazılmalıdır. Bu bölüme deney hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler de yazılabilir. 3. DENEY DÜZENEĞİ: 3.1 Kullanılan araç ve gereçler Deneyde kullanılan cihazların isimleri yazılır. 3.2 Kullanılan kimyasallar Deneyde kullanılan kimyasallar formülleri ile birlikte verilir. 4. DENEYİN YAPILIŞI: Bu bölümde deneyin yapılışı anlatılır. Deney esnasında izlenen adımlar ve ölçülen parametreler yazılır. 5. HESAPLAMALAR: Bu bölüme gerekirse deney esnasında yapılan, yapılmasına ihtiyaç duyulan hesaplamalar ve grafikler verilerek açıklamalarda bulunulur. 6. DEĞERLENDİRME: Deney sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi bu bölümde yapılır. Yapılan deney ve çıkan sonuçlar değerlendirilir. Sebep-sonuç açıklamasında bulunulur. Deney yapılırken kafalarda oluşan soruların cevapları aranır ve yazılır. 7.KAYNAKLAR Kaynaklar metin içerisinde kullanıldığı yerde (Yazar soyadı, tarih) şeklinde belirtilmeli ve aşağıdaki düzene göre raporun sonunda kaynaklar bölümünde verilmelidir. 5

7 Yazarın soyadı, Adının ilk harfi, (yıl), Makalenin adı, Kitabın/derginin adı, Sayı (cilt), Sayfa no, Yayınevinin adı, Ülke/şehir adı Deney Notunun Hesaplanması Deney raporlarının değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kullanılacaktır. KATEGORİ PUAN 1. Deney raporunun formata uygun olarak yazılması Teori Deneyin yapılışı Hesaplamalar Sonuçların yorumlanması Kaynaklar 10 TOPLAM 100 6

8 4. DENEYLER 4.1. ÇAMUR ŞARTLANDIRMA VE SUSUZLAŞTIRMA Deneyin Amacı Farklı derişimlerde demir klorür (FeCl 3 ) dozajlaması yapılarak atıksu çamurlarının şartlandırılması. Vakum filtrasyon işlemi ile atıksu çamurlarının susuzlaştırılması Kullanılan Malzemeler Kimyasallar Demir Klorür (FeCl 3 ) Atık Çamur Cihazlar Vakum Pompası Buchner Hunisi Mezür Beher Filtre Kağıdı (Ø= 110 µm, D = 3,8 cm) Etüv Hassas Terazi Kronometre Teori Ön çökeltici, ikinci çökeltici ve çamur yoğunlaştırıcıdan gelen atık çamurlar, yüksek su içeriğine ve dolayısıyla büyük çamur hacmine sahiptirler. Atık çamurun uzaklaştırılması sırasında hacminin azaltılmadan depolanması veya bertaraf edilmesi bu süreçlerde artan maliyete, enerji kaybına ve çamurun kontrolünün azalmasına neden olacaktır. Bu nedenlerden dolayı atık çamurların konsantre hale getirilerek hacminin azaltılması gerekmektedir. Çamur susuzlaştırma işlemi su ve atıksu arıtımında önemli bir süreçtir. Çamur susuzlaştırmak için kullanılan yöntemler fiziksel susuzlaştırma ve mekanik susuzlaştırma olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziksel susuzlaştırma yöntemleri kurutma yatakları ve çamur lagünleridir. Kurutma yatakları ve çamur lagünleri inşa ve işletme kolaylığı nedeniyle 7

9 tercih edilebilir fakat bu yöntemlerin en büyük dezavantajları inşa edildikleri yerin iklimine, bilhassa yağış ve nem durumuna fazlaca bağımlı olmalarıdır. Ayrıca geniş araziye ihtiyaç duymaktadırlar. Mekanik yöntemler arasında vakum filtrasyon, pres filtre, yatay bant filtre ve santrifüjler sayılabilir. Mekanik yöntemler makine, teçhizat ve operatör gerektiren yöntemlerdir. En büyük artıları hızlı ve etkili susuzlaştırma yapmalarıdır. Dezavantajları ise fiziksel yöntemlere nazaran daha fazla yatırım, işletme ve bakım maliyetleri gerektirmeleridir. Mekanik yöntemler fiziksel yöntemlere göre daha çok tercih edilirler. Taze çamurların susuzlaştırılması zordur, bu nedenle susuzlaştırma işlemi yapılmadan önce uygun bir kimyasalla şartlandırılması gereklidir. Poli-elektrolit, alum, kireç, demir klorür şartlandırma işleminde en çok tercih edilen kimyasallardır. Şartlandırma, kimyasal madde kullanılarak çamurun susuzlaştırılma özelliğinin artırılmasıdır, başka bir deyişle katılar ile çamur sıvısı arasındaki spesifik direnci (bağlanma kuvvetlerini) azaltır. Spesifik direnç laboratuar ortamında vakum filtrasyon deneyi ile belirlenebilir (Şekil 4.1). Deneylerden elde edilen veriler sonucunda spesifik direnç; (4.1) denklemiyle hesaplanabilir. Bu eşitlikte: R : Özgül direnç (m/kg) P: Vakum basıncı (1 mmhg = 133,322 N/m 2 ) A : Filtre kağıdı alanı (m 2 ) µ : Filtratın viskositesi (11x10-4 N-sn/m 2 ) w : Filtre üzerinde kalan çamurun kuru ağırlığının, filtrat hacmine oranı (kg/m 3 ) m : t/v ye karşılık V grafiğinin eğimi (sn/m 6 ) Şartlandırmada kullanılan kimyasalın uygun dozajı da yine bu deney sayesinde saptanabilir. Vakum Filtrasyon deneyinde kullanılan düzenek aşağıda görülebilmektedir. 8

10 Şekil 4. 1 Çamur Susuzlaştırma Deney Düzeneği Deneyin Yapılışı - 1 L % 7 lük çamur içeren atıksu hazırlanır. 1 dakika karıştırılır ve 2 dakika çökelmeye bırakılır, üstte kalan atıksudan 400 ml bir behere alınır. - Sabit tartıma getirilmiş 2 adet filtre kağıdı tartılır ve değerler kaydedilir. Filtre kağıtları numaralandırılır. - Şekil 4.1 de yer alan deney düzeneğine filtre kağıdı yerleştirilir. - Behere alınan 400 ml atıksu iyice karıştırılır ve içinden 100 ml örnek alınarak buchner hunisine yerleştirilir. - Vakum pompası çalıştırılarak vakum işlemi başlatılır. Vakumlama işlemi ile birlikte kronometre de başlatılır. Her 10 ml de zaman okunur. - Filtrasyon işlemi bittiğinde zaman okunur, pompa kapatılır ve su hacmi ölçülür. - Filtre kağıdı yerinden çıkartılarak etüvde C de 1 saat kurumaya bırakılır. 1 saat sonunda desikatöre alınır ve soğutulur. Bu işlemden sonra ağırlığı tartılır. - Deney düzeneğine diğer filtre kağıdı yerleştirilir. - Beherdeki atıksu karıştırılarak 100 ml örnek alınır. - Örneğin üzerine 100 mg/l derişimindeki FeCl 3 çözeltisinden 20 ml eklenir, 1 dakika karıştırılır ve birinci örneğe yapılan işlemler bu örneğe de uygulanır. 9

11 Değerlendirme - Tablo 4.1 yardımıyla y ekseninde t/v ve x ekseninde V olacak şekilde grafik çizilir. Grafiğin eğimi hesaplanır. - Her bir numunenin spesifik direnci (R) hesaplanır. Tablo 4.2 doldurulur. V (ml) t (sn) Tablo 4.1 Deneysel veriler (Hacim Zaman ilişkisi) Tablo 4.1 Demir klorür derişimi Spesifik Direnç ilişkisi Örnek No 1 2 FeCl 3 (ml) R (s 2 /g) - Yaptığınız deneylerde en iyi doğruyu hangi numunede elde ettiniz? Neden? - Kullanmış olduğunuz deney düzeneği ile en uygun (optimum) FeCl 3 dozajını hesaplamak istediğinizde nasıl bir yöntem izlerdiniz ve deneyin yapılışı kısmına neler eklerdiniz? 10

12 4.2. HAVALANDIRMA Deneyin Amacı Suların absorbsiyon katsayısı ve oksijenlenme kapasitesinin belirlenmesi Kullanılan Malzemeler Kimyasallar Çeşme Suyu Sodyum Sülfit Çözeltisi (1/100lük) Cobalt(II)Klorür Cihazlar Havalandırma düzeneği Sıcaklık Probu Çözünmüş Oksijen Probu Şekil 4. 2 Havalandırma Deney Düzeneği 11

13 Teori Havalandırma su ve atıksu arıtımında suya oksijen kazandırmadır. Su ortamında oksijenden başka, metan, CO 2, H 2S gibi gazlar da çözünür ve bu gazlar suyun tadını bozar. Bu yüzden suda bulunmaları istenmez ve çeşitli havalandırma sistemleri ile su ortamından uzaklaştırılırlar. a) Gaz Transferi ve Havalandırmanın Teorik Esasları Sıvı faz içinde gaz fazının iletilmesine gaz transferi denir. İki faz arasında gaz transferinin gerçekleşebilmesi için gaz fazına basınç uygulanması gereklidir. Su ve atıksulara çeşitli amaçlarla hava (demir mangan giderimi, aerobik arıtma), CO 2 (sertlik giderimi, karbonat dengesi), O 3 (dezenfeksiyon) ve Cl 2 (dezenfeksiyon) gibi gazlar transfer edilir. Havalandırma esnasında, gaz fazının etkin kuvveti basınç; sıvı fazın ise konsantrasyon gradyantıdır. Gaz-sıvı ara yüzeyindeki konsantrasyon doyma değerine eşittir. Birçok atıksu arıtma prosesinde olduğu gibi, oksijen ve karbondioksit gibi az çözünen gazlar için transfer işlemini yönlendiren sıvı fazdır. Bu durumda konsantrasyon gradyantı önem kazanmaktadır. Böylece: Birim zamanda kütle transferi=kl.a.(cs-c) (4.2) Burada, K L : Sıvı film katsayısı a: Birim hacimdeki transfer için temas alanı [(Yüzey Alanı, A)/(Hacim, V)] Sıvı film katsayısı K L sıvının difüzyon katsayısı (D) ile film kalınlığına (Y) bağlı bir parametredir: K L =D/Y (4.3) Ayrıca a değeri damlacıkların yüzey alanı (A) ve hacmine (V) bağlı olarak tanımladığında: a= A/V (4.4) elde edilir. Damlacıklar küçüldükçe a değeri büyür ve gaz transferi artar. Pratikte a değerini ölçmek mümkün değildir. Bunun yerine birim zaman için toplam katsayı (KL.a) deneysel olarak bulunur. 12

14 Su ve atıksuların arıtılmasında gaz transferi demek suya hava, C02, O3, Cl 2 v.b gazlarının verilmesi demektir. Bu gazlar su ortamına verilirken önemli olan husus, bu gazların su ortamında çözünürlüklerinin arttırılmasıdır. Gazların sudaki çözünürlüğünü bir çok faktör etkilemektedir. Gazların sudaki çözünürlüğünü çözünen gazların cinsi, gazların gaz fazındaki kısmi basıncı veya derişimi, suyun sıcaklığı ve sudaki mevcut safsızlıklar gibi faktörler etkilemektedir. b) Gazların cinsinin çözünürlüğe etkisi Bazı gazlar suda moleküler olarak çözünürler ve su ile reaksiyona girmezler. Örneğin 02, 03, H2, N2,CH4 gibi gazlar su ile reaksiyona girmeden moleküler çözünen gazlardır. Bazı gazlar ise belli oranda su ile reaksiyona girerek ortamın ph değerine göre hem iyonik hem de moleküler olarak çözünürler (NH 3, H 2S ve CO 2) c) Çözünürlüğe gaz derişiminin etkisi Gaz ortamındaki gaz derişimi, gazın kısmi basıncı veya mol sayısı ile doğru orantılıdır. Gazların basıncı artıkça hacmi azalmakta, dolayısıyla çözünürlüğü artmaktadır. Gazlar su ortamı ile karşılaştıklarında gaz ortamında bulunan gaz belli oranda suda çözülür ve aralarında dinamik bir denge oluşur. Herhangi bir nedenle denge bozulursa yeniden denge oluşuncaya kadar çözünme devam eder. Her gazın aynı sıcaklıkta belli bir çözünürlüğü vardır. Bu değere doygunluk derişimi denir (Cs). d) Sıcaklığın çözünürlüğe etkisi Isınan maddelerde hacim genişlemesi olur. Su ortamı ısıtılırsa hem su hem de su ortamında çözünmüş halde bulunan gaz genleşir. Ancak gazın genleşmesi suyun genleşmesinden daha fazla olduğundan su içinden uzaklaşmak ister. Bu yapıda gazların sıcaklıkta çözünürlüğünün azaldığını göstermektedir. Havalandırma atıksu ve içme suyu uygulamalarında çokça kullanılan bir süreçtir. Ayrıca aktif çamur, havalandırma lagünleri ve aerobik süreçler sırasında biyolojik kütlenin oksijen ihtiyacının karşılanması için havalandırma işlemi en önemli basamaklardan biridir. Sprey/jet havalandırıcılar, kabarcıklı havalandırıcılar, mekanik havalandırıcılar, yüzey havalandırıcılar, kademeli havalandırıcılar, düşümlü havalandırıcılar, havalandırma işlemi için kullanılan araçlardır. 1 atmosfer basınçta havayla denge halindeki saf sudaki doygunluk 13

15 oksijen derişimleri ve sıcaklık düzeltme faktörleri Tablo 4.3 de sunulmuştur. Tablo 4.3 Çözünmüş oksijenin sıcaklık ile değişimi Sıcaklık ( 0 C) O 2 Derişimi (mg/l) Sıcaklık düzeltme faktörü (F) , ,84 1, ,11 1, ,45 1, , ,28 1, ,77 0, ,29 0, ,86 0, ,46 0, ,08 0, ,74 0, ,42 0, ,12 0, ,84 0, ,57 0, Deneyin Yapılışı - Tankı 2L çeşme suyu ile doldurunuz. Çözünmüş oksijen probunu suyun içine yerleştirerek suyun çözünmüş oksijen derişimini belirleyiniz. - Tankın içerisine 20 ml Sodyum Sülfit çözeltisi ekleyiniz ve çözünmüş oksijen derişimini yeniden ölçünüz. (Çözünmüş oksijen probunun göstergesinde yanıp sönen mg/l ifadesi sabitlenene kadar bekleyiniz ve her ölçümden sonra probu saf su ile yıkayarak kurulayınız, ikinci ölçüme kadar bekletme kabında saklayınız) - Çözünmüş oksijen derişimi >0,7 mg/l ise bir miktar daha sodyum sülfit çözeltisi ekleyerek çözünmüş oksijen derişimini kontrol ediniz. - Çözünmüş oksijen probunu tanktan çıkararak pedallı karıştırıcıyı ve havalandırma pompasını en yüksek ayarda çalıştırınız. 14

16 - 25 dk sonunda havalandırma pompasını kapatarak 5 dk karıştırma işlemine devam ediniz. 5 dakikalık sürenin sonunda pedallı karıştırıcıyı da kapatarak çözünmüş oksijen probunu tanka yerleştiriniz ve suyun çözünmüş oksijen derişimini kaydediniz. - 2 saat süresince her her 30 dakikada 1 kez bu işlemi tekrarlayınız. Sonuçlarınızı Tablo 4.4 e kaydediniz. Tablo 4.4 Zamana bağlı olarak çözünmüş oksijen ölçümleri Zaman(dak) O 2 (mg/l) Sıcaklık (ºC) Değerlendirme a) Zamana karşılık konsantrasyonuna bağlı çözünmüş oksijen doygunluk değerlerinin grafiğini çiziniz. b) Gaz transfer katsayısını hesaplayınız Tablo 4.5 Gaz transfer katsayısının hesaplanması için gerekli tablo C 0 (mg/l) C s C t (dk) In( ) (4.5) Burada: Cs: Gazın doygunluk değeri, mg/l C: Gaz konsantrasyonu, mg/l 15

17 Denklem (4.6) logaritması alındığında: (4.6) elde edilir ve t ye karşılık In( ) grafiği çizilirse eğiminden toplam gaz transfer katsayısı hesaplanır (Şekil 4.3). Şekil 4. 3 Zamana karşılık Ln( ) grafiği Oksijenlenme kapasitesini hesaplayınız Hacmi belirli bir reaktördeki oksijenlenme kapasitesi, O c =(K L a). C s. V - Havalandırma süreci sonucunda suyunuz o sıcaklıkta belirtilen doygunluk derişimi seviyesine ulaştı mı? Ulaşmadı ise sebebi ne olabilir yorumlayınız. - Sudaki çözünmüş oksijen derişiminin doygunluk değerinin azalması veya yükselmesi bir arıtım tesisinde neleri etkiler? - Havalandırma su ve atıksu arıtım süreçlerinin hangi kısımlarında ve ne amaçla kullanılmaktadır? Açıklayınız. 16

18 4.3. KİREÇ-SODA YÖNTEMİYLE SERTLİK GİDERME Deneyin Amacı Su numunelerinin yumuşatılması için uygun kireç ve soda miktarlarının belirlenmesi Kullanılan Malzemeler Kimyasallar EDTA tampon çözeltisi Eriochrome black T indikatörü Müreksit indikatörü 1N NaOH çözeltisi EDTA titrant çözeltisi (0,01N) Metil oranj ve fenolftalein indikatörleri Kireç çözeltisi (Ca(OH) 2 ): 1/100 lük Soda çözeltisi(na 2 CO 3 ):1/100 lük 0,02 N H 2 SO 4 Cihazlar Manyetik karıştırıcı ve magnetler ph metre Teori Sertlik su içerisinde çözünmüş (+2) değerlikli iyonların yani Ca +2, Mg +2,, Sr +2,, Fe +2, ve Mn +2, konsantrasyonunun bir sonucudur. Bu katyonlara karşılık suda bazı anyonlar da bulunması gerekir. Sularda sertliğe neden olan bu anyonlar ise HCO - 3, SO -2 4, Cl , NO 3 ve SiO 3 anyonlarıdır. Diğer bir ifade ile sularda sertlik çok değerlikli katyonların eşdeğer toplamıdır. Sertlik, kalsiyum ve magnezyum iyonlarının, kalsiyum karbonat cinsinden toplam konsantrasyonları olarak ifade edilir. Sertlik Çeşitleri, Kalsiyum ve Magnezyum Sertliği (Toplam Sertlik) Toplam Sertlik= Kalsiyum Sertliği + Magnezyum Sertliği 17

19 Kireç soda yönteminde harcanacak reaktifi hesaplamak için kullanılır. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının derişiminin belirlenmesi ile bulunabilir. Karbonat ve karbonat olmayan sertlik Toplam sertliğin sudaki karbonat ve bikarbonat iyonlarına karşı gelen kısmı karbonat sertliği olarak bilinir. Bu iyonlar aynı zamanda alkaliniteyi de belirler. Bu sebeple, Alkalinite< Toplam Sertlik ise Karbonat sertliği (geçici sertlik) (mg/l CaCO 3 ) = Alkalinite Alkalinite Toplam Sertlik ise, Karbonat sertliği (geçici sertlik) (mg/l CaCO 3 )= Toplam sertlik Karbonat sertliğine ihtiyaç duyulması nedeni kireç ile yumuşatma esnasında gerekli kireç miktarının belirlenmesidir. Ca+2 + 2HCO3 + Ca(OH)2 2CaCO 3 + 2H 2 O Yalancı Sertlik Sodyum iyonlarının sabunun iyonlaşmasını ve dolayısıyla köpürmeyi engellemesi olayıdır. Sular sertlik derecesine göre sınıflandırılması Tablo 4.6 da sunulmuştur. Sert sular köpük oluşturmak için çok sabun kullanımını gerektiren sulardır. Bu sular sıcak halde nakledildikleri boru veya kazan içinde çökelti oluşturarak ısı transferini güçleştirip, akışın hidrolik koşullarını olumsuz yönde etkiler. Tablo 4.6 Suların sertlik değerlerine göre sınıflandırılması Suyun Sertliğinin Tanımı mg CaCO 3 /L Yumuşak su 0-75 Orta sertlikte su Sert su Çok sert su >300 Sulardan sertlik kireç-soda yöntemi, sodyum hidroksit teması, sodyum fosfat ile yumuşatma ve iyon değiştirme ile giderilir. 18

20 Yeraltı suları yüzey sularından daha serttirler, çünkü bu sular yer altında bulunan madensel maddelerle daha çok temastadırlar. Dogal sulardaki sertligin kaynagı suyun toprak ve kaya olusumları ile temasıdır. Yagmur suları çözünmüs halde atmosfer gazlarını içerebileceginden ph sı düser. Yere düstügünde de toprak ve kayalardaki bazı bilesenleri çözer. Fakat ph sı 7 civarında olan yağmur suyu dogal sularda çok miktarda bulunan sertlik kaynagı maddelerin hepsini çözüp tasımaya yeterli degildir. Bu sekilde yagmur suyu topraga indiginde sertlik olusturan tüm maddeleri çözemez. Bu iyonların topraga geçmesi için asidik kosulları topraktaki bakteri faaliyetleri sonucu olusan CO 2 gazının suda çözünmesi saglar. Kireç Soda yöntemi ile sertlik giderimi: Bu işlemde Ca +2 ve Mg +2 iyonları çözünmeyen bileşikler haline getirilerek çöktürülmektedir. Karbonat sertliği (geçici sertlik) kireç ilavesi ile CaCO 3 veya Mg(OH) 2 nin çöktürülmesiyle aşağıda verilen reaksiyonlar uyarınca giderilebilir. Karbondioksitin giderilmesi CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO3 + H 2 O Karbonat sertliğinin giderilmesi Ca(HCO 3 ) 2 +Ca(OH) 2 2CaCO 3 + H 2 O Mg(HCO 3 ) 2 +Ca(OH) 2 CaCO 3 + MgCO 3 + 2H 2 O MgCO 3 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + Mg(OH) 2 Magnezyum sülfattan kaynaklanan karbonat olmayan magnezyum sertliği ise aşırı kireç eklenmesi ile giderilebilir. Mg SO4 + Ca(OH) 2 CaSO4 + Mg(OH) 2 Kalsiyum iyonundan kaynaklanan karbonat olmayan yani kalıcı sertlik ise soda ilavesi sonucunda ortaya çıkan CaCO 3 ün çöktürülmesi ile giderilebilir. CaSO 4 +Na 2 CO 3 CaCO 3 +Na 2 SO 4 Kalsiyum karbonatı çöktürmek için ph ın 9,5 civarına, magnezyum hidroksiti çöktürmek için ise PH ın 10,8 civarına çekilmesi gerekmektedir. Bu işlem 1,25 meq/l aşırı kireç ilavesi ile gerçekleştirilebilir. Toplam gerekli kireç miktarı (meq/l), karbondioksit, karbonat sertliği, magnezyum iyonu derişimi ve 1,25 meq/l aşırı kireç miktarlarının toplanması ile elde edilir. Gerekli olan soda miktarı ise meq/l cinsinden karbonat olmayan sertlik kadardır. 19

21 Deneyin Yapılışı Gerekli kireç ve soda miktarları hesaplandıktan sonra hızlı ve yavaş karıştırma işlemleri ile su yumuşatılacaktır. 1) Gerekli kireç miktarının hesaplanması Suyu yumuşatmak için gerekli kireç miktarı CO 2 derişimi+ Karbonat sertliği+ magnezyum iyon derişimi+ aşırı kireç miktarlarının meq/ l cinsinden toplamıdır. Karbonat sertliği, Karbonat sertliğinin belirlenmesi için alkalinite ve toplam sertlik deneyleri yapılmalıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, Alkalinite< Toplam Sertlik ise Karbonat sertliği (geçici sertlik) (mg/l CaCO 3 ) = Alkalinite Alkalinite Toplam Sertlik ise, Karbonat sertliği (geçici sertlik) (mg/l CaCO 3 )= Toplam sertlik dir. Magnezyum iyon derişimi Toplam Sertlik= Kalsiyum Sertliği + Magnezyum Sertliği Suyun kalsiyum sertliği belirlenir ve toplam sertlikten çıkartılarak magnezyum sertliği hesaplanır. Aşırı kireç 1,25 meq/ L olarak direk ilave edilir. Toplam sertlik deneyi 50 ml su numunesi üzerine 1-2 ml tampon çözelti ve spatül ucu ile indikatör ( Eriochrome Black T) eklenir. 0,01 M EDTA ile titre edilerek titrant hacmi kaydedilir. M1 x V1 = M2 x V2 Mol/L cinsinden sertlik hesaplanır. Buradan mg CaCO 3 /L ye geçilmelidir. CaCO 3 eşdeğer ağırlığı= 100 /2 (Tesir değerliği) = 50 mg/meq 20

22 Buradan toplam sertlik meq/l cinsinden hesaplanır. Alkalinite deneyi 50 ml numune alınır. 0,1 N H 2 SO 4 standart çözeltisi ile önce fenolftalein indikatörü (5 damla) eşliğinde kırmızı renkten renksize dönünceye kadar titre edilir ve sarfiyatı fenolftalein alkalinitesi sarfiyatı olarak kaydedilir. Eğer fenolftalein indikatörü ilave edildiğinde renk dönüşümü olmuyorsa, numunede fenolftalein alkalinitesi yoktur demektir. Bu kez aynı karışım üzerine metil oranj indikatörü (5 damla) ilave ederek bürette kalan yerden titrasyona devam edin. Portakal renginden kırmızıya dönülen noktadaki sarfiyat toplam alkalinite sarfiyatıdır. N1 x V1 = N2 X V2 ile mg/l CaCO 3 cinsinden hesaplanır. Toplam sertlik ve alkalinite karşılaştırılarak karbonat sertliği bulunur. Meq/ l cinsinden yazılır. Kalsiyum sertliği 50 ml su numunesi üzerine 1-2 ml sodyum hidroksit çözelti ve spatül ucu ile indikatör (müreksit) eklenir. 0,01 M EDTA ile titre edilerek titrant hacmi kaydedilir Hesaplamalar toplam sertliktekine benzer şekilde yapılır. Kalsiyum sertliği toplam sertlikten çıkarılarak magnezyum derişimi meq/l cinsinden hesaplanır. Gerekli kireç miktarı hesaplanır.kireç olarak CaO kullanılmaktadır. Meq /l cinsinden hesaplanan kireç miktarı mg/ L ye çevirilir. CaO= 50/2= 28 mg/meq 2) Hızlı ve yavaş karıştırma ml lik 4 adet behere su numunesi doldurulur. -Beherlere sırasıyla gerekli kireç miktarının %30, %60, %90 ve %100 ünü içeren kireç miktarı %10 luk kireç çözeltisinden eklenir. -Beherler 3 dk hızlı ve 20 dk yavaş karıştırılır. - Karıştırma işlemi sonunda numuneler süzülerek toplam sertlikleri belirlenir. 21

23 Değerlendirme Deneyler esnasında elde edilen sertlik giderme verimleri: (4.7) kullanılarak elde edilebilir. Burada; S 0 : Başlangıçtaki sertlik değeri (mg/l CaCO 3 ) S 1 : Kireç-soda ilavesinden sonraki sertlik değeri (mg/l CaCO 3 ) 22

24 4.4. DÖNER BUHARLAŞTIRICI (ROTARY EVAPORATOR) Deneyin Amacı Numunedeki farklı kaynama noktalarına sahip maddelerin ayrılmasında kullanılan Rotary Evaporator cihazının sıcaklık ve dönme hızının bu maddelerin ayrılmasındaki etkisinin incelenmesi Kullanılan Malzemeler Kimyasallar Nacl Saf su Cihazlar Rotary Evaporator İletkenlik Probu Teori Düşük basınç altında farklı kaynama noktalarına sahip maddeler döner buharlaştırıcı yardımıyla ayrılmaktadır. Bu maddeler organik maddeler olabilir bunun yanı sıra seyreltik toryum, uranyum gibi nükleer atık çözeltileri buharlaştırma yöntemi ile deriştirilerek tekrar kullanıma hazırlanmaktadır. Döner buharlaştırıcı vakumda çalışılacağı için koruma gözlüğü, eldiven ve önlük mutlaka giyilmelidir. Şekil 4.4 te döner buharlaştırıcı deney düzeneği sunulmuştur. Çözücüsü uzaklaştırılacak karışım, hacmine uygun dibi yuvarlak bir balona konulur (Balon sağlam olmalıdır ve püskürmelere karşı önlem olarak en fazla yarısına kadar doldurulmalıdır). Balon bir sıkıştırma klempi ile motor ünitesine tutturulur (klemp sağlam olmalıdır ve balonun ağırlığını taşımalıdır). Soğutucunun suyu açılır. Su banyosu istenilen sıcaklığa ayarlanır ve balon otomotik/mekanik asansör ile istenilen miktarda su banyosuna daldırılır. Döndürme motoru istenilen hıza ayarlanır. Vakum ünitesi (eğer gerekiyorsa) çalıştırılır, yavaş ve dikkatli bir şekilde sistem havaya kapatılarak istenilen miktarda (örneğin bulunduğu balondaki kaynama şiddeti göz önünde bulundurularak) vakum sağlanır. Bu esnada çözücü buharlaşır ve soğutucudan geçerek yoğunlaşır, toplama balonunda birikmeye başlar. 23

25 Çözücünün tamamının uzaklaştığından emin olunduğunda vakum kapatılır ve içeride oluşan vakumu dışarı atmak için yoğunlaştırıcı üzerindeki vana açılır. Daha sonra buharlaştırılacak sıvının balonu su banyosundan çıkarılır. Sistemin sıcaklığı ve rotary kapatılır. Daha sonra balon sistemden çıkarılır. Şekil4. 4 Döner Buharlaştırıcı Döner buharlaştırıcının ana parçaları: a) Elektrikli su banyosu: örnek çözeltiyi istenilen sıcaklığa ısıtmak ve buharlaşma sırasında soğumasını yada donmasını engellemek için, b) Motor: örneği istenilen hızda döndürerek homojen ısıtmayı sağlamak ve aşırı ısınmayı önlemek için, c) Soğutucu: buharlaşan çözücünün yoğunlaştırılarak toplama kapında toplanması için, d) Vakum Ünitesi: vakum uygulayarak yüksek kaynama noktalı çözücünün daha düşük sıcaklıklarda kolayca uzaklaşmasını sağlamak için, (vakum pompası) e) Mekanik asansör: örneğin bulunduğu balonu su banyosuna daldırmak ya da uzaklaştırmak için, f) Toplama balonu: yoğunlaşan çözücünün toplanması için kullanılır. 24

26 Döner buharlaştırıcı aslında basit ve pratik vakumda damıtma düzeneği olarak düşünülebilir. Dış basınç, vakum pompası ile düşürülerek, yüksek sıcaklılara gerek duyulmadan, düşük sıcaklıklarda, uzaklaştırılması istenen organik çözücü uzaklaştırılmış olur (Eter gibi çok düşük kaynama noktasına sahip çözücülerde vakum uygulanmaz). Döner buharlaştırıcıyı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar: Kullanılan balonlar çatlaksız ve sağlam olmalıdır. Klemp çatlaksız ve sağlam olmalıdır, metal klempler daha güvenilirdir. Toplama balonu işleme başlamadan önce mutlaka boşaltılmalıdır. Her şey sistem havaya açıkken ayarlanmalı ve daha sonra dikkatli ve yavaşça havaya kapatılarak vakum açılmalıdır. İşlem sonlandırılırken önce yavaş ve dikkatlice hava verilmeli, basınç dengelenmeli ve ardından vakum kapatılmalıdır. Genellikle n-hekzan, etilasetat, vb. gibi düşük kaynama noktalı çözücülerin uzaklaştırılmasında kullanılır. Daha yüksek kaynama noktalı; su (100 o C), dimetilformamid (DMF, 153 C), dimetilsülfoksit (DMSO, 189 C) gibi çözücüler, oldukça kuvvetli bir vakum ünitesi ile ancak çok düşük basınçlara inilebiliyorsa uzaklaştırılabilir ve pratikte pek kullanılmaz. Örneğin, DMF ve DMSO, basınç 760 torr dan 5 torr a düşürülürse 50 C de kaynar.) Çok düşük kaynama noktalı çözücülerin uzaklaştırılmasında ise dikkatli olunmalıdır. Dietileter in kaynama noktası çok düşüktür ve çabuk buharlaşır. Bu nedenle vakum uygulamak tehlikelidir. Su banyosunda hafif bir ısıtma ile vakum olmaksızın kolaylıkla uzaklaştırılabilir. Ayrıca eterli çözeltiler peroksit içerebilirler ve bu da patlamaya sebebiyet verebilir. Organik asitler, nitro içeren bileşikler gibi kararsız bileşiklerin uzaklaştırılmasında da patlamalar söz konusudur. Çalışılırken son derece bilinçli ve dikkatli olunmalı ve mutlaka koruma gözlüğü kullanılmalıdır.) Banyo sıcaklığı çözücünün kaynama noktasının altında bir sıcaklığa ayarlanmalıdır (unutulmamalıdır ki vakum ile kaynama noktası düşecektir). Asla çözücünün kaynama noktasının üzerinde bir sıcaklığa çıkılmamalıdır. Buharlaşma sırasında balon içeriği mutlaka gözlem altında tutulmalıdır, çok şiddetli kaynamalar püskürme ve hatta patlamalara neden olabilir. Şiddetli kaynama gözlenmesi durumunda sisteme kontrollu bir şekilde hava verilerek engellenmelidir. 25

27 Püskürme ile soğutucu ve toplama balonu kirlenirse kullanıcı tarafından mutlaka hemen temizlenmelidir. Su banyosu açık bırakılmamalı, eğer bırakılacaksa soğutucuya su buharı girmemesi için ağzı bir kağıt mendil ile kapatılmalıdır, zira su bir diğer kullanıcı için sorun yaratabilir. Su banyosu için saf su kullanılmalıdır. Banyonun kireç ile kaplanması banyonun verimini düşürür, temizlenmesi çok güçtür ve cihaza zarar verir Deneyin Yapılışı a) Tuz çözeltisi hazırlanır ve iletkenlik değeri okunur (E o ). b) Su banyosuna yeterli miktarda su konulur. c) Tuz çözeltisi buharlaştırılacak sıvı balonunun içerisine konur ve cihazdaki yerine takılır. d) Balon otomotik/mekanik asansör ile istenilen miktarda su banyosuna daldırılır. e) Soğutma suyu açılır ve su banyosunun sıcaklığı 25 º C ye ayarlanır ve dönme hızı kapalı olarak deneye başlanılır. f) Vakum ünitesi çalıştırılır ve zamanla çözücü buharlaşır ve soğutucudan geçerek yoğunlaşır, toplama balonunda birikmeye başlar. Aynı zamanda sıvı balonundaki tuz konsantrasyonu zamanla artacaktır. g) T zaman sonra vakum kapatılır ve içeride oluşan vakumu dışarı atmak için yoğunlaştırıcı üzerindeki vana açılır. h) Balon su banyosundan çıkarılır ve T zaman sonrası iletkenlik değeri ölçülür (EC T1 ). i) Balona yeniden aynı özellikteki tuz çözeltisi konur ve yukarıdaki basamaklar aynı şekilde a) dan d) ye kadar tekrarlanır. j) Soğutma suyu açılır ve su banyosunun sıcaklığı 25 º C ye ve dönme hızı 100 rpm e ayarlanarak deneye başlanılır. k) Vakum ünitesi çalıştırılır ve zamanla çözücü buharlaşır ve soğutucudan geçerek yoğunlaşır, toplama balonunda birikmeye başlar. l) T zaman sonra vakum kapatılır ve içeride oluşan vakumu dışarı atmak için yoğunlaştırıcı üzerindeki vana açılır. m) Balon su banyosundan çıkarılır ve T zaman sonrası iletkenlik değeri ölçülür (EC T2 ). n) Balona yeniden aynı özellikteki tuz çözeltisi konur ve yukarıdaki basamaklar aynı şekilde a) dan d) ye kadar tekrarlanır. 26

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Kimyası Laboratuvarı II T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI II LABORATUARI DENEYİ (Raporu hazırlayanın/hazırlayanların numarası, adı ve soyadı, grup

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Laboratuvar Uygulamaları II 2013-2014 OKÜ Sayfa 1 ÖNSÖZ... 3 DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ İÇME VE KULLANMA SUYU ANALİZLERİ ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USÜLLER TEBLİĞİ Resmi Gazete : 7.1.1991 tarih ve 20748 sayı Kanuni Dayanağı: 4.9.1998 tarih ve 19919 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır. 1 1. GİRİŞ Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atıksularda mevcut ağır metal iyonları (bakır, kurşun, çinko, mangan, nikel,

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ İÇME VE KULLANMA SU TESİSLERİ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR?

Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Sayfa 1 25.09.2007 BUHAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILAN HAMMADDE, SU SU NEDEN EŞİ BULUNMAZ BİR KAYNAKTIR? Su normal sıcaklıkta maddenin üç halinde (katı, sıvı ve gaz) bulunabilen tek maddedir. Aynı derecede ısıyı

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA UYGULAMALARI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA UYGULAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORGANİK KİMYA VE BİYOKİMYA UYGULAMALARI Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK AYDIN 2007 1. LABORATUVAR ARAÇ VE GEREÇLERİ 1.1. Cam, Porselen, Plastik ve Diğer Malzemeler

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı