ĐZMĐT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĐRME A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐZMĐT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĐRME A.Ş."

Transkript

1 ĐZMĐT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĐRME A.Ş.

2 Sayfa 2 ĐZAYDAŞ

3 Sayfa 3 ĐZAYDAŞ

4 KLĐNĐK ve TEHLĐKELĐ ATIK YAKMA ve ENERJĐ ÜRETĐM TESĐSĐ Açılış Tarihi : Yakma Kapasitesi : ton/yıl Elektrik Üretimi : 5.2 MW/h(max) Sayfa

5 TEHLĐKELĐ ATIKLAR Tesise tehlikeli atık getiren araçların güvenlik noktasında araç lisans kontrolleri, daha sonra da radyasyon cihazından geçirilerek radyoaktif madde kontrolleri yapılmaktadır. Sayfa 5

6 TEHLĐKELĐ ATIKLAR Radyasyon cihazından geçen araçların, kantarda tartım işlemleri yapılarak kayıt formları hazırlanmaktadır. Sayfa 6

7 TEHLĐKELĐ ATIKLAR Tartım işlemi sonrasında numune alma noktasında, araçlarda bulunan atıklardan deklerasyon numunesi ile karşılaştırılmak üzere, atık kabul numuneleri alınmaktadır.araçlarda bulunan her atık tipi için ayrı ayrı alınan numuneler, laboratuvarda analiz edilir. Sayfa 7

8 ARA DEPOLAMA / BUNKER Bunkerin toplam kapasitesi 2500 m3 tür ve üç kasetten oluşmaktadır. Depolanan katı atıklardan kaynaklanan gazlar hava fanları ile yakma odalarına beslenmektedir. Sayfa 8

9 BUNKER Bunker alanına alınan atıklar vinç yardımıyla karıştırılarak homojen hale getirilir. Ön hazırlık işlemleri gerçekleştirildikten sonra kreyn vasıtasıyla döner fırına beslenmektedir. Sayfa 9

10 TANK ÇĐFTLĐĞĐ Tanker içerisinde gelen sıvı özellikteki tehlikeli atıklardan da, atık kabul numunesi alınır ve analizleri sonucu yakma tesisinin ilgili stok alanlarına boşaltılır. Tank çiftliği her biri 50 m³ kapasiteli 4 adet yanabilir sıvı tankı, 2 adet sulu sıvı tankı, 2 adet karıştırma tankı ve 2 adet yardımcı yakıt tankından oluşmaktadır. Sayfa 10

11 ÖZEL SIVI ĐSTASYONU Özel Sıvı Atık Đstasyonunda iki adet 5 m³ kapasiteli, özel olarak tasarlanmış konteyner bulunmaktadır. Potansiyel tehlike oluşturmaları, toksik olmaları ya da diğer sıvı atıklarla depolanmaya elverişli olmayan özel sıvı atıklar ara depolama yapılmadan Döner Fırın ya da Đkinci Yakma Odası lenslerinden beslenmektedir. Sayfa 11

12 FIÇI DEPOLAMA Katı ve toz özellikte olup da diğer atıklar ile karıştırıldığında reaksiyon veren, kirlilik parametreleri yüksek olan atıklar, ambalajları ile birlikte yakılarak bertaraf edilmektedir. Fıçı deposu, fıçılarla getirilen atıklar için geçici bir ara depo olarak görev yapmaktadır. Fıçı deposu aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır. Sayfa 12

13 FIÇI DEPOLAMA A Numune Alma Alanı B Ara Depolama Alanı (kapasite: 86 palet) C Tutuşabilir ve Yanabilir Atık Deposu(kapasite: iki kat halinde 658 palet) D Toksik Atık Deposu (kapasite: iki kat halinde 336 palet) E Fıçı Boşaltma Alanı Fıçı deposunun zemini çelik plaka ile sızdırmaz haldedir. Dökülme ve yıkama suları pit depoda toplanmakta ve laboratuar analizleri yapılarak Tank Çiftliğindeki ilgili depolama tanklarına alınmaktadır. A dan E ye kadar olan alanların üstünde yağmura karşı yan duvarları olmayan bir çatı bulunmaktadır. Böylece doğal havalandırma sağlanmaktadır. Sayfa 13

14 YAKMA Mümkün olan en alt düzeyde emisyon ve en üst düzeyde bertaraf etkinliği sağlamak amacıyla uygulanan yakma proses kontrolü ; atıkların kabulü, atık bildirimi, laboratuvar analizleri, ara depolama ve diğer atık işlemleri faaliyetleri arasında koordinasyonu sağlayacak detaylı bir planlama sistemi mevcuttur. Bu planlama dahilinde yakma prosesinin kontrolü ve izlenmesi Kontrol Odasında gerçekleştirilmektedir. Sayfa 14

15 YAKMA DÖNER FIRIN Döner Fırının gövdesi çelik bir muhafazadan, fırın giriş ve çıkışında yer alan ve Döner Fırının hareket etmesini sağlayan hareketli halka sistemlerinden, dişli tahrik mekanizmasından ve Döner Fırının arka tarafında ikinci yakma odasına uzanan soğutma sisteminden oluşmaktadır. Sayfa 15

16 DÖNER FIRIN Döner Fırının ana tahrik ünitesinde, yakma hızının ayarlanabilmesini sağlayan dişli mekanizmaya sahip bir elektrik motoru bulunmaktadır. Elektrik kesintileri ve ateşe dayanıklı kaplamanın değiştirilmesi sırasında kullanılmak üzere dizel motorlu ikinci bir tahrik ünitesi de yer almaktadır. Döner Fırının ön duvarında atık besleme mekanizmaları ve ateşleme sistemleri bulunmaktadır. Ön duvar içten ateşe dayanıklı tuğla ile kaplı, kaynaklı, çelik saçtan bir yapıdadır. Katı atık beslendiğinde kolayca sökülüp takılabilecek aşınma parçası mevcuttur. Döner Fırın ile sabit ön duvar arasındaki yalıtım büyük bir gaz sızdırmaz conta ile sağlanmaktadır. Ön duvarın soğutulma işi soğutma suyu ile sağlanmaktadır. Ateşe dayanıklı kaplama termal, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklışekilde projelendirilmiştir. Sayfa 16

17 DÖNER FIRIN Hareketli halka sisteminin takıldığı tekerlekleri yerinden çıkmasını önlemek için boylamasına bir kılavuz bulunmaktadır. Böylece Döner Fırın haznesi kontrollü bir şekilde fırın ekseni boyunca hareket etmektedir. Eksenel kuvvetler, basınçlı tekerlek sisteminden Döner Fırının üstteki gezdirme halkalarına aktarılmış olduğundan Döner Fırın ± 30 mm aralığında hareket edebilmektedir. Döner Fırın ekseni Đkinci Yakma Odasına doğru %2 lik bir eğim ile çalışmaktadır. Boylamasına kılavuz hem elektrik hem de dizel motor tahriklidir. Döner Fırının yanında yer alan ve hem Đkinci Yakma Odası hem de Döner Fırından dolayı yüksek ısılara maruz kalan boşaltma kısmı, aynı zamanda bütün brülörlere ve lenslere soğutma havası veren soğutma fanlarının verdiği hava ile soğutulmaktadır. Sayfa

18 DÖNER FIRIN Ateşe dayanıklı kaplama termal, kimyasal ve mekanik etkilere dayanıklı şekilde projelendirilmiştir. Sayfa 18

19 ĐKĐNCĐ YAKMA ODASI Döner Fırının arka kısmı son yakma odasına doğru uzanmaktadır. Döner Fırındaki yakma işlemi sonucu açığa çıkan gazlarının içindeki organik maddeleri daha iyi yakıp imha etmek için yanma gazları yüksek sıcaklıkta yeterli süre (en az 2.5 sn) bekletilmektedir. Sayfa 19

20 ĐKĐNCĐ YAKMA ODASI Đkinci Yakma Odası ateşe dayanıklı kaplaması bulunan silindirik bir hazne şeklindedir. Curuf boşaltma deliği Döner Fırın çıkış-đkinci Yakma Odası giriş bölümünün altında yer almaktadır ve Đkinci Yakma Odasının tabanında geniş, uzun yarık halindedir. Döner Fırından dökülen curuf ve küller bu boşaltma deliğinden ıslak tip curuf konveyörüne boşalmaktadır. Đkinci Yakma Odasında sıcaklığın alt sınırın altına düşmesi durumunda otomatik olarak devreye giren bir brulör ve Döner Fırını terk eden gazların sıcaklığını yükseltmek için iki brülör olmak üzere toplam üç brulör bulunmaktadır. Sayfa 20

21 ĐKĐNCĐ YAKMA ODASI Đkinci Yakma Odasının çıkışında gaz sıcaklığı ºC olup gazlar en az 2 saniye bekletilmektedir. Sayfa 21

22 ATIK ISI KAZANI Atık Isı Kazanı Đkinci Yakma Odasının arkasında tabii sirkülasyonlu, buharlaştırıcı, kızdırıcı ve ekonomizer bölümlerinden oluşan 2500 m2 ısıtma yüzeyli Atık Isı Kazanı bulunmaktadır. Atık Isı Kazanında yatay bölümde kızdırıcı konveksiyon ısıtma yüzeyleri ve düşey bölümde besleme suyu ön ısıtması için ısıtma yüzeyleri bulunmaktadır. Sayfa 22

23 ATIK ISI KAZANI Buharlaştırıcı ısıtma yüzeyleri, gaz altı kaynağı ile imal edilmiş boru konstrüksiyonludur. Isıtma yüzeyleri işletme sırasında otomatik olarak çalışan yüzey temizleme sistemleri ile temizlenmektedir. Yatay bölümde ısıtıcı yüzeyler çekiçleme sistemleri ile temizlenirken, düşey ekonomizer ısıtıcı yüzeyleri bilyalama sistemi ile temizlenmektedir. Sayfa 23

24 TÜRBĐN -GENERATÖR Atık ısı kazanında elde edilen 21.7 ton / h, 40 bar ve 350 C lik buhar Türbin Generatöre girerek 5.2 MW/h elektrik enerjisi üretilmektedir.tesis ihtiyacı 1.5MW olup üretilen fazla enerji enterkonnekte sisteme verilmektedir. Enerji kesilmelerinde ise Türbin Generatör grubu tesisi beslemeye devam eder ve elektrik enerjisi kesintisiz sağlanmış olur. SEDAŞ tan elektrik kesintisi olduğunda ve Türbin Generatör ün devrede olmadığı durumlarda 1000kVA lık Diesel Jeneratör otomatik olarak devreye girerek acil olarak beslenmesi gereken noktaları beslemektedir. Ayrıca PLC ve bilgisayarları besleyen 20 ve 10 kva lık kesintisiz güç kaynakları sayesinde tesisin otomasyonunun kesintisiz enerji beslemesi sağlanmaktadır. Sayfa 24

25 Sayfa 25 TÜRBĐN -GENERATÖR

26 GAZ TEMĐZLEME SĐSTEMLERĐ Gaz temizleme sistemi, yakma prosesi sonucu açığa çıkan atık gazın yönetmelikte belirtilen emisyon değerlerini sağlayacak şekilde kirleticilerden arındırılması için dizayn edilmiştir. Baca gazı ; bir elektrostatik filtre ve ilk kademesinde bir venturi yıkayıcı, ikinci kademesinde bir kireç püskürtmeli yıkayıcı ve dioxin furan kontrol ünitesi bulunan sistem ile temizlenmektedir. Temizlenen baca gazı bir indüktif çekiş fanı yardımıyla bacadan atmosfere verilir. Sayfa 26

27 ELEKTROSTATĐK FĐLTRE Baca gazının toz içeriğini kontrol etmek için iki elektrik alanlı bir sıcak gaz elektrostatik filtre bulunmaktadır. Gaz içinde askıdaki toz partiküllerine elektrik yüklemesi yapılarak ve güçlü bir elektrik alanı oluşturularak toplama elektrodunda birikmesi sağlanmaktadır. Sayfa 27

28 ELEKTROSTATĐK FĐLTRE Baca gazının toz içeriğini kontrol etmek için iki elektrik alanlı bir sıcak gaz elektrostatik filtre bulunmaktadır. Gaz içinde askıdaki toz partiküllerine elektrik yüklemesi yapılarak ve güçlü bir elektrik alanı oluşturularak toplama elektrodunda birikmesi sağlanmaktadır. Bu elektrodlar paralel dizili ve elektrostatik filtre muhafazası ile topraklanmış plakalardan oluşmaktadır.tozla yüklü gazın içinden geçeceği pasajlar oluşturmaktadır. Bu pasajların ortasında izolatörlere asılı ve akım boşaltma elektrodları bulunan çerçeveler negatif kutup görevi yapmaktadır. Boşaltma elektronlarının etrafında, elektrik alan gücünün yüksek olması nedeniyle korona akımları oluşmakta ve elektronlar serbest kalmaktadır. Oluşan negatif gaz iyonları toz partiküllerini yüklemekte ve böylece toz partikülleri elektrik alanının etkisiyle pozitif toplama elektrodlarına yönelerek burada elektrik yüklerini boşaltmaktadır.toplayıcı elektrodlarda biriken toz tabakası periyodik aralıklarda çalışan çekiçleme sistemi ile toz toplama hunisine dökülmektedir. Sayfa 28

29 ELEKTROSTATĐK FĐLTRE Maksimum toplama verimini elde etmek için baca gazının tüm filtre boyunca homojen olarak dağılması büyük önem taşımaktadır. Bunun için elektrostatik filtre giriş kanalı ile gaz yönlendirme ve dağıtma plakaları özel olarak tasarlamıştır. Deşarj sistemi üzerine yapışan tozlar düzenli aralıklarla temizlenmektedir. Bu işlem deşarj çerçevelerine monte edilmiş örslere çekiçle vurulmak suretiyle yapılmaktadır. Sayfa 29

30 VENTURĐ YIKAYICI Elektrostatik filtrede tozdan arındırılan baca gazı yıkama sistemlerine girmektedir. Ilk aşama venturi yıkayıcısıdır. Yıkayıcıya giren baca gazı yıkama sıvısı ile temas ederek doyma sıcaklığına kadar soğuyacaktır. Bu bölümde gaza uygulanan yıkama işleminde,yakma sonucunda atık gazda oluşan halojenler ve ağır metaller yıkama çözeltisi tarafından absorbe edilir. Sayfa 30

31 VENTURĐ YIKAYICI Ortam ph aralığını ayarlamak ve kirleticilerden arındırma işleminin daha etkili gerçekleşmesini sağlamak için sisteme %10 konsantrasyona sahip kireç sütü çözeltisi beslenmektedir. Sayfa 31

32 KĐREÇ PÜSKÜRTMELĐ YIKAYICI Venturi yıkayıcısından geçen atık gaz ikinci yıkama aşaması olan kireç püskürtmeli yıkayıcıya gelmektedir. Burada baca gazında bulunan SO2 ve kalan kirleticilerin giderimi sağlanmaktadır. Baca gazı sisteme üst kısımdan girmekte ve yıkama sıvısı ile değişmeli olarak absorbsiyon bölgesinden geçmektedir. Sayfa 32

33 KĐREÇ PÜSKÜRTMELĐ YIKAYICI Kireç Püskürtmeli yıkayıcı ya %10 luk kireç sütü beslemesi yapılarak ortam ph ı civarında tutulmak suretiyle atık gaz içindeki SO2 giderimi sağlanmaktadır.baca gazı yıkama sıvısı ile temas ettiğinde optimum kütle transfer koşulları gerçekleşmektedir. Sayfa 33

34 DĐOXĐN FURAN KONTROL ÜNĐTESĐ ElektrosatatikFiltre ve yıkayıcılardan geçen baca gazı,son aşama olarak Dioxin Furan Kontrol Ünitesinden geçmektedir. Dioxin Furan Kontrol Ünitesi baca gazı içinde bulunabilecek Dioxin ve dibenzofuran izomerleri ve tehlikeli olabilecek organik maddelerin tutularak baca gazı emisyonlarının minimize edilmesi için dizayn edilmiştir. Sayfa 34

35 FĐZĐKSEL KĐMYASAL ARITMA ÜNĐTESĐ. F/K Atık Su Arıtma Ünitesinde venturiden yoğunluk kontrolü ile deşarj edilen yıkama çözeltisi, Filtre presde filtrasyon sonucu oluşan süzüntü suyu (filtrat) ve sisteme ait atık sular arıtma işlemine tabii tutularak atık su kirlilik yükü alıcı ortam giriş parametrelerine indirgenir.depolama tanklarında homojen hale getirilen atık sular sırasıyla TMT-15, FeCl3 ve Polielektrolit kimyasallarının dozajlandığı reaktörlerden geçirilir.ayrıca ilk iki reaktöre ortam ph değerinin ayarlanması için %10'luk kireç çözeltisi beslenmektedir.reaktörlerden geçen atık su durultucuda çöktürme işlemine tabii tutulur. Uygun konsantrasyona ulaşan çamur çamur depolama tankından susuzlaştırılmak üzere fitre pres ünitesine gönderilmektedir.oluşan kekler yapılan laboratuar analizleri sonuçlarına göre bertaraf edilmektedir. Sayfa 35

36 Sayfa 36 FĐZĐKSEL KĐMYASAL ARITMA ÜNĐTESĐ

37 FĐZĐKSEL KĐMYASAL ARITMA ÜNĐTESĐ Kimyasal arıtma işleminden geçen atık su cazibe ile çöktürme tankına girmektedir. Burada çamur tankının tabanına çökmektedir.. Çöktürme tankının özel bir karıştırma mekanizması mevcuttur ve sıyırma mekanizması sayesinde optimum kalınlaşma sağlanmaktadır. Temizlenmiş su tankta bulunan savaktan tesis bünyesindeki DAF sisteminden geçerek atık su arıtma tesisine gönderilmektedir. Sayfa 37

38 FĐZĐKSEL KĐMYASAL ARITMA ÜNĐTESĐ ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA Çöktürme sonucu oluşan çamur çamur depolama tankında depolanmaktadır.depolanan çamur yüksek basınçlı çamur pompası ile filtre pres bölümüne gönderilmektedir. Oluşan kekler yapılan laboratuar analizleri sonuçlarına göre bertaraf edilmektedir. Sayfa 38

39 BACAGAZI EMĐSYON PARAMETRELERĐ Oksijen (O 2 ) Karbonmonoksit (CO) Karbondioksit (CO 2 ) Azot Oksitler (NO X ) Kükürt Dioksit (SO 2 ) Hidrojen Florür (HF) Hidrojen Klorür (HCl) Toplam Organik Karbon (TOC) Toz Nem (H 2 O) Sayfa 39

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

www.cevtekmuhendislik.com

www.cevtekmuhendislik.com www.cevtekmuhendislik.com Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar

Detaylı

Hakkımızda : 2/40. Ahmet DORUK Genel Müdür

Hakkımızda : 2/40. Ahmet DORUK Genel Müdür Hakkımızda : 1967'den 1997 senesine kadar Almanya'da kimya fabrikaları, tersaneler, uranyum tesisleri, nükleer santraller ; Almanya ve İran, termik santraller, radyoaktif ışınlar, yüksek basınçlı kazan

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları ÜRETİMLERİMİZ Akış Kontrol Ekipmanları Izgara ve Elekler Havalandırma Ekipmanları Sıyırıcı Yoğunlaştırıcı Karıştırıcılar Kimyasal Hazırlama Üniteleri Konveyör Vinç Izgara Presi - Kum Ayırıcı - Sessiz Kabin

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH 27721 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

Detaylı

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini,

TEBLİĞ. a) Atıktan türetilmiş yakıt hazırlanması ve bu yakıtı hazırlayacak tesislerin teknik ve idari gereksinimlerini, 20 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29036 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIKTAN TÜRETİLM İŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAM M ADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SUYUN ÖNEMİ Dünyamızın 4 te 3 ü su ile kaplıdır. Akarsular, yeraltı suları, buzullar ve buhar fazındaki kısmı da düşündüğümüzde su bolluğu

SUYUN ÖNEMİ Dünyamızın 4 te 3 ü su ile kaplıdır. Akarsular, yeraltı suları, buzullar ve buhar fazındaki kısmı da düşündüğümüzde su bolluğu SUYUN ÖNEMİ Dünyamızın 4 te 3 ü su ile kaplıdır. Akarsular, yeraltı suları, buzullar ve buhar fazındaki kısmı da düşündüğümüzde su bolluğu yaşadığımız düşünülebilir. Yalnız içme suyu konu olduğunda maalesef

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin Tanımı, Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Tehlikeli Atık Yönetimi ve Bertaraf Teknolojileri

Tehlikeli Atık Yönetimi ve Bertaraf Teknolojileri Tehlikeli Atık Yönetimi ve Bertaraf Teknolojileri Fatih SALTABAŞ, Bekir TOMBUL, Mehmet Ziya YAZGAN, Fatih YÜKSEL İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme A.Ş. Şişli, 34379, İstanbul. E-posta:

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

BÖLÜM 1 KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

BÖLÜM 1 KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI BÖLÜM 1 KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Genel olarak kazanları,bir yakıttaki enerjiyi ısı şeklinde açığa çıkartarak oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç

Detaylı

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR:

TERMOSET TOZ BOYALARIN AVANTAJLARI ŞUNLARDIR: ELEKTROSTATİK BOYA OLARAK TOZ NEDİR? Yüzeylerin, eridiğinde sürekli ve düzgün bir film oluşturan tozlarla boyanması fikri 1950 lerde ilk ortaya çıkışından beri düzenli olarak gelişmiştir. Önceleri termoplastik

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ

ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29036 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29036 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29036 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.06.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29036 ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT, EK YAKIT VE ALTERNATİF HAMMADDE TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri,

TEBLİĞ. b) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 4 ve 38 inci maddeleri, 14 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28142 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ataköy de keyfi yeniden başlıyor... İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp - İSTANBUL Telefon:

Detaylı