Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun."

Transkript

1

2 Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak için, lütfen aşağıdaki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir. Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz. Güvenlik Bilgileri Bu kullanım kılavuzu, cihazınızın ilk kullanımı, güvenliği, kullanım amaçları ve cihazınızın temizliği ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bu kullanım kılavuzunu her zaman cihazınızla birlikte muhafaza edin. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Kullanım kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve cihazınızı ödünç verdiğinizde bu kullanım kılavuzunu da cihazınızla birlikte verin. Bu cihaz, kapalı mekanlarda kullanılmak üzere ticari olmayan kullanımlar için tasarlanmıştır. Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir. Cihazınız kullanım amacının dışında kullanıldığında ve/veya kullanımı başka bir şekilde yapıldığında, tehlikeli durumlar yaratabilir veya tehlikeye neden olabilir. Cihazınızı sadece açıklanan kullanım amacına göre kullanın. Bu kullanım kılavuzunda açıklanmış olan talimatları izleyin. Cihazınızın üretim ve kullanım amacı dışındaki amaçlar için kullanılması sonucunda cihazınızda oluşabilecek olan hasarlar ve arızalardan dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir. Bu tür hasarlar, sadece kullanıcı tarafından karşılanır. Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin. Cihazı sadece AC akımına ve topraklı prize bağlayın. 8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır. Bu cihazlar 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. Denetim olmayan çocukların cihazda temizlik ve kullanıcı bakımı yapması yasaktır. Çocukların sıcak yüzeylere dokunmalarına izin vermeyin. Ütü tamamen soğuduktan sonra dik bir şekilde yerleştirin.

3 Dikkat sıcak yüzey Bütün ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden çekiniz. Ütü, besleme devresine bağlı iken gözetimsiz bırakılmamalıdır. Su haznesi, su ile doldurulmadan önce (buharlı ütüler ve su püskürtme düzeneğiyle donatılmış ütüler) fiş prizden çıkarılmalıdır. Ütü, sabit ve dengeli bir yüzeyde kullanılmalı, muhafaza edilmelidir. Ütü, kendi altlığına yerleştirilirken altlığın yerleştirildiği yüzeyin sabit olduğundan emin olunmalıdır. Ütü, düşürüldüğünde görülebilir hasar belirtileri varsa veya sızıntı olması durumunda kullanılmamalıdır. Enerjilendirildiğinde veya soğurken ütü ve kordonu, 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır. Doldurma deliği, kullanım sırasında açılmamalıdır. Fiş takılı iken veya çalışma sırasında su deposuna su koymayın. Ütüler, yalnızca (kordonsuz ütüler için) verilmiş olan altlığı ile kullanılmalıdır. Kullanmadan önce, cihazınızın fonksiyonlarını doğru bir şekilde kontrol edin. Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir hasar görünmediği takdirde kullanılmalıdır. Cihazınızı asla aşağıdaki durumlarda kullanmayın: o Cihaz veya elektrik kablosu hasarlı ise, o Cihaz düşürülürse, gözle görülür hasar belirtisi varsa veya düzgün çalışmazsa o Cihaz, elektrikli parçalar görülecek şekilde hasar görmüşse. Eğer yukarıdaki durumlardan birisi tespit edilirse, hemen cihazınızın elektrik fişini prizden çekin ve yetkili servisle irtibata geçin. Hasarlı bir cihaz ya da cihazın hasarlı parçaları ciddi yaralanmalara ve yangına neden olabilir. Cihazınızda herhangi bir arıza meydana gelirse, cihazı kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Cihazın içinde kullanıcı tarafından servisi yapılabilecek parça yoktur. Elektrik kablosunu tehlikeye sebep olmayacak şekilde uzatın. Kabloyu, keskin kenarlar üzerinden çekmeyin, sıkıştırmayın. Sıcak ve ıslak alanlardan uzak tutun. Kablo cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.

4 Kabloda düzenli olarak hasar kontrolü yapın. Cihazınızı prizden çıkarırken fişten tutun ve kablosundan tutarak taşımayın. Elektrik kablosunun, çocuklar tarafından erişilebilecek şekilde kenarlardan sarkmasına izin vermeyin. Fiş prize takılmadan veya prizden çıkarılmadan önce ütü daima minimum ayara alınmalıdır. Hasar göreceği için kabloyu cihazın etrafına dolamayın. Bu cihaz için uzatma kablosu kullanmayın. Fiş takılı iken cihazı ahşap, kağıt veya benzeri bir yüzeye yerleştirmeyin. Muhafaza etmeden önce cihazınızın soğumasını bekleyin. Ürünün sıcak parçalarına dokunmaktan kaçının. Kullanım sırasında yanmalara sebep olabilen yüksek sıcaklıklar oluşur. Daima tutamağı kullanın ve özellikle dik ütüleme yaparken buhardan, sıcak sudan veya tabandan dolayı olası yanma tehlikelerine karşı diğer kişileri, özellikle çocukları uyarın. Asla deliklerin içine herhangi bir cisim düşürmeyin ya da sokmayın. Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin. Aşağıdaki durumlarda fişi prizden çekin: su doldurmadan veya boşaltmadan önce, temizlik ve bakım işleminden önce, kullanımdan hemen sonra. Asla giyilmiş vaziyette iken giysileri ütülemeyin veya nemlendirmeyin. Açık alanda veya banyoda kullanmayın. Elektrik çarpması riskine karşı koruma için, asla ütüyü suyun ya da diğer sıvıların içine sokmayın. Fiş prize takılı iken asla ütünün yanından ayrılmayın. Sorumluluk Sınırlaması Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları, cihazın çalıştırılması ve bakımı, cihazınızla ilgili son bilgileri içerir. Üretici firma, bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacının dışında kullanılması, yetkili olmayan onarım işlemleri, cihaz üzerinde izin verilmeyen değişiklikler yapılması ve üretici firma tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasar ve yaralanmalar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 BUHARLI ÜTÜNÜZÜ TANIYIN 1. De iflken Buhar Buhar seçme dü mesi her bir giysi için istedi iniz buhar ç k fl n seçmenizi sa lar. Alternatif olarak, buhars z ütü yapmak için 0 kuru ayar n seçin. 2. Otomatik Temizleme Temizlik yapmak ve buhar performans n etkileyen kireç oluflumunu önlemek için temizleme dü mesine bas l tutun. 3. Püskürtme Dü mesi Hafif buhar püskürtmek için uygun flekilde yerlefltirilmifltir. 4. Ekstra buhar püskürtmek için yo un buhar dü mesi. 5. Su Doldurma Kapa Su haznesine hav girmesini önlemek ve ütüden su dökülmesini önlemek içindir. Genifl su girifli, kabarc k olmadan ütüye kolayca su doldurman z sa lar Püskürtme Bafll 6 7. Tam uzun dü me oluklu Profil Seramik Kaplamal Taban. 8. Maksimum Su Seviye Göstergesi Ütü dik konumda iken maksimum su seviyesini aflmay n. 9. Dahili Kireç Önleyici Filtre 10. S cakl k Dü mesi ve Dü me Göstergesi Minimum (kadife) ile maksimum (kot) aras nda s cakl k seçimi. Dü me Göstergesi 2

6 11. Dikey Yo un Buhar Ütü dik konumda iken Buhar Dü mesine basılması, perdeleri, tak m elbiseleri buharlamak ve ince kumafllardaki k r fl kl klar gidermek için ideal olan yo un buhar üretir Esnek Halkal 3 Metrelik Ekstra Uzun Kablo Ütü yaparken daha fazla kullan fll l k ve hareket kolayl için. Esnek halka kablonun afl nmas n önler. 13. Döner Kablo Ç k fl Kablo ç k fl, ütü yaparken daha iyi manevra için kablonun istenilen yönde rahat hareket etmesini sa lar. 14. Tutamak Üzerindeki Güç Aç k Ayd nlatma Lambas Ütünün fifli prize tak ld nda tutamak ayd nlanarak ütünün aç ld n belirtecektir. Ütünün fifli prize tak l oldu u sürece ayd nlatma lambas yanar. Fifl prizden çekildi inde ayd nlatma lambas söner. OTOMAT K KAPANMA özelli- i aktif hale getirildi inde, ayd nlatma lambas yan p sönecektir. 15. Is nma Göstergesi Lambas Seçilen s cakl a ulafl ld nda bu lamba söner. 16. Güvenli Otomatik Kapanma Gösterge Lambas 3 yollu Güvenli Kapanma Özelli i, ütü yaklafl k 10 dakika boyunca dik konumda hareketsiz b - rak ld nda ütüyü otomatik olarak kapat r. Ütü taban üzerinde veya yan yerlefltirildi inde 30 saniye sonra kapanacakt r. "OTOMAT K KA- PANMA" özelli i aktif hale getirildi inde, su haznesi ayd nlatma lambas yan p sönecek ve ütü, gücü s f rlamak üzere hareket ettirilinceye kadar sesli uyar verecektir. 17. Kablo Klipsli Kablo Sarma Mekanizmas Dahili kablo sarma mekanizmas, ütü kullan lmad nda kablonun düzenli ve düzgün bir flekilde saklanmas n sa lar. Kesinlikle kabloyu taban n üzerinden geçirmeyin. Asla kabloyu s - cak ütünün etraf na sarmay n; ilk önce ütünün so umas n bekleyin. Asla elektrik kablosunu dahili kablo sarma mekanizmas etraf na s k bir flekilde sarmay n. 18- Genifl, kolay doldurulan su haznesi Çok büyük su haznesi, sürekli yüksek buhar performans için 350ml su alarak hazneyi düzenli olarak doldurman z önler. 19. Kuru Hazne Uyar Lambas Su haznesi boflalmak üzere oldu unda ve su doldurulmas gerekti inde su haznesi ayd nlatma lambas yan p söner. Optimum buhar üretimi için su haznesini yeterince dolu tutmak önemlidir. 20. Su Doldurma Kab 3

7 LK KULLANIMDAN ÖNCE > Fifli prize takmadan önce cihazdaki voltaj de erinin evinizdeki voltaja uygun olup olmad n kontrol edin. > Ütüyü kullanmadan önce tabandaki etiketleri veya koruyucu filmi ç kar n. > Tabandaki kal nt lar temizlemek için ütüyü ilk önce nemli bir bez üzerinde kullan n. > lk kullan mda biraz buhar ç kabilir. Bu durum k sa bir süre sonra kaybolacakt r. SICAKLI IN AYARLANMASI lk önce ütülenecek giysileri Uluslararas Kumafl Etiketi Koduna göre s n fland r n. Öncelikle en düflük s cakl k gerektiren giysileri ütüleyin. Aflamal olarak yüksek s cakl klara do ru ilerleyin. NOT: simgesinin anlam : Bu giysi ütülenemez! (örn.: klor elyaf, akrilik, elastodien.) etiket (ütüleme talimatl ) Kumafl tipi S cakl k dü mesi Buhar seçme dü mesi (tavsiye edilen konum) kadife sentetik MIN modakri polipropilen poliüreten asetat triasetat KURU metalize bak r poliamid (naylon) polyester modal vizkoz (reyon) ipek yün pamuklu keten kot MAX (MAKS. BUHAR) Tablo A. 4

8 stenilen ütüleme s cakl için giysinin etiketine bak n. E er bir giysinin kumafl tipini bilmiyorsan z, giyildi inde veya kullan ld nda görünmeyen bir k sm n ütüleyerek do ru ütüleme s cakl n belirleyin. pek, yünlü ve sentetik kumafllar: parlamalar önlemek için giysiyi ters çevirerek ütüleyin. Lekeleri önlemek için püskürtme fonksiyonunu kullanmaktan kaç n n. Ütüyü dik yerlefltirin ve s cakl k dü mesini minimum konuma çevirin. Elektrik fiflini prize tak n. Dü me üzerindeki istenilen s cakl k dü me göstergesi ile hizalanacak flekilde s cakl k dü mesini çevirerek gerekli s cakl k ayar n seçin. Is nma göstergesi tutama n üst k sm n ayd nlatarak ütünün s nd n gösterecektir. Is nma gösterge lambas ilk söndü ünde, ütülemeye bafllamadan önce biraz bekleyin. Termostat seçilen s cakl korudu undan lamba yanacak ve sönecektir. > ÖNEML Buharl ütü, afl r s nmay önlemek için bir s güvenlik sigortas içerir. Ancak, fifl prize tak l iken ütünün yan ndan ayr lmay n. Evde çocuklar varken her zaman dikkat edilmelidir. BUHARSIZ ÜTÜLEME Buhar seçme dü mesini '0' (buhar yok) konumuna çevirin (fiekil 1). S cakl k dü mesi üzerinde ütülenecek kumafla en uygun s cakl k ayar n seçin. Seçilen s cakl a ulafl ld nda, ütü yapmaya bafllayabilirsiniz. fiekil 1 SU HAZNES N N DOLDURULMASI Su doldurmadan önce fifli prizden çekin. Buhar seçme dü mesini '0' (buhar yok) konumuna çevirin. Su doldurma girifli kapa n aç n, ütüyü flekil 2 de gösterildi i gibi kuru ve düz bir zemine dik bir flekilde yerlefltirin. Maksimum su seviyesine ulafl l ncaya kadar yavaflça su doldurmak için verilen su doldurma kab n kullan n. Ütü dik yerlefltirilmiflken asla hazneyi MAX iflaretini geçecek flekilde doldurmay n. fiekil 2 > NOT: Musluk suyu kullan labilir (bkz. afla : Suyla lgili Özel Not ). Su doldurma girifli kapa n kapatmak için iyice itin (iyice itin ve klik sesini duyun). Ütüleme s ras nda daima haznede yeterince su oldu undan emin olun. > SUYLA LG L ÖZEL NOT: Tortu ve alkali içeren su buhar deliklerinin ve iç parçalar n kireçlenmesine sebep olacakt r. Özel tasarlanm fl buhar bölmesi ve temizlenmek üzere ç kar labilen kireç önleme valfi buharl ütüyü kireçlenmeye karfl korur. Özellikle sert de ilse ütünüzde musluk suyu kullanabilirsiniz ve ütünüzde kireç önleyici filtre yoksa distile veya demineralize su kullanman z önerilir. Buharl ütünün maksimum kullan m ömrünü garantilemek için: Asla sirke, kola veya kimyasal olarak kireci giderilmifl su kullanmay n. Su ne kadar sert olursa, ütünün o kadar çok otomatik temizleme yapmas gerekir ( Bak m k sm na bak n). 5

9 K REÇ ÖNLEY C F LTRE Dahili kireç önleyici filtre, buharl ütüleme s ras nda meydana gelen kireç oluflumunu azaltarak ütünün çal flma ömrünü uzat r. Ancak, kireç önleyici filtrenin do al kireç oluflumunu tamamen durdurmayaca n unutmay n. DAMLAMAYI ÖNLEME S STEM S radan buharl ütülerde, çok düflük s cakl k seçildi inde tabandan su damlayabilir. Bu, lekelere sebep olacakt r. Bu ütüde, çok düflük s cakl kta kullan ld nda buhar vermeyi otomatik olarak kesmek için tasarlanm fl Damlamay Önleme sistemi bulunur. Kullan m s ras nda, özelikle s nma veya so uma s ras nda damlamay önleme sisteminden bir tak rt sesi gelebilir. Bu oldukça normaldir ve sistemin düzgün çal flt n belirtir. BUHARLI ÜTÜLEME Buharl ütüleme yaparken, su haznesinin en az 1/4'ünün suyla dolu oldu undan emin olun. Önemli : Ütünüzün bir kuru hazne uyar özelli i bulunur. Haznedeki su bitmek üzere oldu unda ve su doldurulmas gerekti inde su haznesi ayd nlatma lambas yan p söner. Optimum buhar üretimi için su haznesinde daima yeterince su oldu unu kontrol edin. S cakl k dü mesi üzerindeki sembollere ve Tablo A ya göre ( S - cakl k ayar k sm na bak n) buharl ütülemenin sadece yüksek s cakl klarda mümkün oldu u durumlar veya ile belirtilir. Seçilen s cakl k çok düflük ise damlamay önleme sistemi ütünün buhar vermesini otomatik olarak durduracakt r. fiekil 3 Fifli prize tak n ve ütüyü aç n. S cakl k dü mesini buhar alan ndaki ( veya ) gerekli konuma ayarlay n ve s nma gösterge lambas n n sönmesini bekleyin (fiekil 3). Buhar seçme dü mesini gerekli konuma ayarlay n. Daha sonra buharl ütülemeye bafllayabilirsiniz. YO UN BUHAR Yo un Buhar, BUHARLI veya KURU ütüleme s ras nda zor k r fl kl klar gidermek için ideal ekstra yo un buhar sa lar. Yo un Buhar fonksiyonu sadece veya MAX aras ndaki s cakl k ayarlar nda kullan labilir. Ütüyü kumafl yüzeyinden hafif kald r n, Yo un Buhar dü mesine iyice bas n ve ütüleme s ras nda b rak n (fiekil 4). Yo un buhar kumafl n derinine nüfuz eder. Optimum buhar kalitesi için, Yo un Buhar dü mesine basma aras nda en az 4 saniyelik bir zaman aral b rak n. fiekil 4 > NOT: Yo un Buhar, Buhar Seçme dü mesi maksimum ayarda iken ('3') kullan labilir. Daha yo un buhar için, Buhar Seçme dü mesini '0' (=KURU) konumuna ayarlay n. 6

10 D KEY ÜTÜLEME Dikey Buhar sistemi, ütüyü dikey ütüleme için kullanman z sa lar. Bu özellikle ask daki giysilerde, perdelerde ve duvarda as l giysilerde vs. k r fl kl klar unuttu unuzda faydal d r. Ütüyü buharlanacak giysinin ön taraf nda dik tutun ve Yo un Buhar dü mesine bas n (fiekil 5). UYARI! Asla giysileri vücudunuzun üzerinde ütülemeyin veya buhar insanlara do ru tutmay n. NOT: Hassas giysilerin yanmas n önlemek için ütüyü giysiden birkaç santimetre uzak tutun. fiekil 5 PÜSKÜRTME Püskürtme zor kumafllar, kuru alanlar, yünlü giysileri ve k r fl kl klar nemlendirmek için kullan labilir. Çamafl r nemlendirmek için püskürtme dü mesine birkaç kez bas n (fiekil 6). Püskürtme, düflük s cakl kta ütülenen ve dolay s yla buharl ütülenemeyen hassas (sentetik) kumafllar için de kullan labilir. Haznede yeterince su oldu undan emin olun. fiekil 6 ÜÇ YOLLU GÜVENL KAPANMA ÖZELL Güvenli Otomatik Kapanma mekanizmas, unuttu unuzda ütüyü otomatik olarak kapat r. Bu özellik, ütü yaklafl k 10 dakika kadar dik bir flekilde hareketsiz olarak b rak ld nda ütüyü kapatacakt r. Ütü ayr ca hareket ettirilmeden ütüleme konumunda veya yan olarak 30 saniye b rak ld nda da kapanacakt r (fiekil 7). Bu tip durumlarda, ütü otomatik olarak kapanacak ve ütüyü hareketsiz b rakt n z bildirmek için tutamaktaki güç AÇIK ayd nlatma lambas yan p sönecek ve bir uyar sesi duyulacakt r. Ütü hareket ettirildi inde elektrik yeniden verilecektir (fiekil 8). fiekil 7 Yaklafl k 10 dak. Yaklafl k 30 san. fiekil 8 S f rlamak için hareket ettirin. 7

11 ÜTÜLEMEDEN SONRA Buhar seçme dü mesini "0" (=KURU) konumuna ayarlay n. Fifli prizden çekin. Su doldurma girifli kapa n aç n. Ütüyü ters çevirin ve sallayarak haznedeki suyu boflalt n (fiekil 9), daha sonra so umas için ütüyü dik flekilde yerlefltirin. Yer tasarrufu sa lamak için, ütü so uduktan sonra elektrik kablosu kolayca kablo ba lama mekanizmas n n etraf na sar labilir ve kablo klipsi ile sabitlenebilir (fiekil 10). Asla elektrik kablosunu dahili kablo sarma mekanizmas etraf na s k bir flekilde sarmay n. fiekil 9 fiekil 10 Ütüyü daima dik bir flekilde güvenli ve kuru bir yerde saklay n (su haznesindeki su boflalt larak). BAKIM fiekil 11 > Otomatik Temizleme Kireci veya at klar temizlemek için düzenli olarak otomatik temizleme yaparsan z (ayda bir veya iki kez) ütünüz size en iyi ütüleme sonuçlar verecek ve kullan m ömrü uzayacakt r. Buhar seçme dü mesini "0" konumuna ayarlay n (fiekil 11). Verilen su doldurma kab n kullanarak su haznesine "MAX" iflaretine kadar su doldurun. Ütüyü dik yerlefltirin. fiekil 12 S cakl k dü mesini MAX konumuna ayarlay n. Fifli prize tak n ve ütüyü prizden aç n. Is nma gösterge lambas sönünceye kadar ütünün s nmas n sa lay n. Elektrik fiflini prizden çekin. Ütüyü yatay bir flekilde lavabonun üstünde tutun. Temizleme dü mesine bas n ve bas l tutun (fiekil 12). 8

12 Dikkat: Tabandaki deliklerden kaynar su ve buhar ç kacakt r. At klar ve kireç (varsa) d flar verilecektir (fiekil 13). Bu olurken ütüyü ileri ve geri hareket ettirin. Ütüde hala çok fazla at k varsa, otomatik temizleme ifllemini tekrarlay n. NOT: Bu ifllemi yapt ktan sonra, ütünün damlamay önleme sistemi haznenin tamamen boflalmas n engelleyebilece inden su haznesinde biraz suyun kalmas normaldir. Bu, ütüleme performans n ekilemeyecektir. Önemli : Otomatik temizleme sistemini aktif hale getirmek istedi inizde temizleme dü mesine bas n ve bas l tutun. Ütüleme s ras nda temizleme dü mesine basmay n ve bas l tutmay n. fiekil 13 TEM ZL K VE BAKIM Fiflten tutarak fifli prizden çekin. Baz kumafl kal nt lar tabanda birikebilir ve bu kal nt lar sirkeli su solüsyonu ile nemlendirilmifl sert bir bezle temizlenebilir. Bir bezle kurulay n. Taban temizlemek için afl nd r c maddeler veya bulafl k süngerleri kullanmay n. Taban pürüzsüz tutun: metal cisimlere sert bir flekilde temas etmesinden kaç n n. Taban n yüzeyini çizmeyin veya zarar vermeyin. Ütünün üst k sm n nemli bir bezle temizleyin. Ütünün yüzeyine zarar verece inden afl nd r c maddeler veya sert temizlik ürünleri kullanmay n. Asla ütüyü suyun veya di er s v lar n içine sokmay n. Su haznesine sirke veya di er kireç temizleme ürünleri koymay n. Buhar deliklerinde biriken hav veya kolay temizlemek için nemli bir bez kullan n. 9

13 TEKNİK ÖZELLİKLER Model Çalışma Gerilimi Şebeke Frekansı Güç Tüketimi Koruma Sınıfı Elektrik Kablosu : V-Press Serisi 4000 Mavi Buharlı Ütü : V AC : 50/60 Hz : W : I : 3 m!!!

14 Cihazınızın çevreye uygun bir şekilde atılması Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır. Üretim Yeri Ascentway lndustrial Limited Adres : 18/F,Tung Sun Commercial Centre, Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong Tel : (852) Faks : (852) Üretici Firma Vestel Ticaret A.Ş. Adres : Zorlu Plaza Avcılar 34310, İstanbul - Türkiye Tel : Faks : (0212) Cihazınızın T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü nce tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (cihazın fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yıldır.

15

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

BKK 2308. Ütü Kullanma Kılavuzu

BKK 2308. Ütü Kullanma Kılavuzu BKK 2308 Ütü Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

VESTEL V-CARE SERİSİ 3000 SİYAH SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-CARE SERİSİ 3000 SİYAH SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-CARE SERİSİ 3000 SİYAH SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 KİLİTLİ AÇIK 3 4 Cihazınızın parçaları a Gösterge ışıklı iyon AÇMA/KAPATMA düğmesi (yeşil) b AÇMA/KAPATMA düğmesi c Isı

Detaylı

Ütü Kullanma Kılavuzu AL 714

Ütü Kullanma Kılavuzu AL 714 Ütü Kullanma Kılavuzu AL 714 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

STEAM JET AR 659 BUHAR KAZANLI ÜTÜ AR 659 STEAM GENERATOR AR 659 DAMPFGENERATOR KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2800 W

STEAM JET AR 659 BUHAR KAZANLI ÜTÜ AR 659 STEAM GENERATOR AR 659 DAMPFGENERATOR KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2800 W STEAM JET AR 659 BUHAR KAZANLI ÜTÜ AR 659 STEAM GENERATOR AR 659 DAMPFGENERATOR KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 2800 W 8 10 7 5 2 16 3 17 6 18 12 13 14 15 1 9 4 11 STEAM JET AR

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-CARE SERİSİ 1000 LİLA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 Cihazınızın parçaları a Konsantratör b Hava giriş ızgarası c Kilitleme özellikli SOĞUK ÜFLEME basmalı düğmesi d 2 aşamalı

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU BMH-XL606 W BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMJ-L505 GE BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

NO FROST KOMBİ BUZDOLABI

NO FROST KOMBİ BUZDOLABI NO FROST KOMBİ BUZDOLABI DESIGN NFK510 CG DESIGN NFK510 CS DESIGN NFK510 CBD Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKiNESi

VESTEL BULAŞIK MAKiNESi VESTEL BULAŞIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU BMH-XL 608 X BULAŞIK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER Makinenizi Tanıyın 5 Teknik özellikleri 5 Standart uygunluğu ve test bilgileri 5 Güvenlik Bilgileri ve Tavsiyeler 6 Geri

Detaylı