ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLETİŞİM LABORATUARI SAYISAL FİLTRELER"

Transkript

1 SAYISAL FİLTRELER Deney Amacı Sayısal filtre tasarımının ve kullanılmasının öğrenilmesi. Kapsam Ayrık zamanlı bir sistem transfer fonksiyonunun elde edilmesi. Filtren frekans tepkes elde edilmesi. Direct Form-1 ve Direct Form-II ile filtre gerçekleştirilmesi. Sayısal filtre tasarımı. FIR ve IIR filtreler. 1. Giriş Girişi çıkışı ile ifade edilmektedir. ile gösterilen sayısal bir sistem aşağıdaki gibi bir fark denklemi (1) Yukarıda belirtilen sayısal sistem bir filtreyi de ifade edebilir. Herhangi bir girişe karşılık gelen çıkış değerleri; başlangıç koşullarının ( gibi) bilmesi durumunda denklem (1) yardımı ile elde edilebilir. Matlab taki filtic ve filter komutları yardımı ile sayısal bir filtren çıkışı elde edilebilir. Zi=filtic(B,A,Yi,Xi) y=filter(b,a,x,zi) (2) Yukarıdaki denklemlerde A=[1 a1 a2.an] ve B=[b0 b1 bm] dir. Deney1 𝑦 𝑛 4 0.5𝑦 𝑛 𝑦 𝑛 olan sistem girişi 0.8 𝑛 𝑢 𝑛 olduğunda çıkışının ilk 20 örneği Matlab yardımı ile bulup çizdiriz. a) Başlangıç koşullarını 𝑦 𝑦 0𝑥 alınız. b) Başlangıç koşullarını sıfır alınız. Başlangıç koşulları 0 kabul edilir ve denklem (1) Z dönüşümü alınırsa transfer fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir. (3) Laplace dönüşümü ve Z dönüşümü arasındaki ; (T : örnekleme periyodu) dönüşüm kullanılarak sayısal bir sistem frekans tepkesi elde edilebilir. Bildiği gibi yakınsama bölgesi ekseni kapsayan bir sistem frekans tepkesi yazılarak bulunabilir. ( ) (4) 1

2 Denklem (4) teki nın 0 ile arasındaki değerleri iç yı elde etmek yeterlidir çünkü periyodiktir ve bir periyodu 0 ile arasındadır. nın 0 ile arasındaki değerleri dışında kalan değerleri zaten ADC de bulunan alçak geçiren süzgeç tarafından geçirilmeyecektir. Sayısal bir filtren genlik tepkesi db csden aşıdaki gibi elde edilir. ( ) 0 ( ) (5) Filtren radyan csden elde edilen frekans tepkesi dönüşümü ile Hz e çevrilebilir. Matlab ta bulunan freqz() komutu ile filtren frekans tepkesi elde edilebilir. Aşağıda freqz() komutunun kullanılışı gösterilmektedir. [h,w]=freqz(b,a,n) (6) Yukarıdaki denklemdeki N frekans tepkesi elde edilirken kaç tane nokta kullanılacağını belirtmektedir yani değerler adımlarla elde edilmektedir. Deney 2 a) 𝐻 𝑧 b) 𝐻 𝑧 c) 𝐻 𝑧 𝑧 𝑧.5 0.5𝑧.5𝑧.3 𝑧.5𝑧. 5 Transfer fonksiyonları yukarıda verilen filtreler genlik (db) ve faz tepkeleri Matlab ile çizdiriz. Sayısal bir filtre b ve a katsayılarının bilmesi durumunda gerçekleştirilebilir. Yani filtreyi sayısal olarak gerçekleştirebilmek iç b ve a katsayılarını bulmak gerekir. Katsayıları elde edilen bir sayısal filtre Direct Form-I, Direct Form-II, seri ve paralel olmak üzer 4 farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Aşağıda bu elde etme yöntemlere ilişk blok şemalar gösterilmektedir. Şekil 2. Direct Form-I Şekil 1. Direct Form -II Not: 𝑤 𝑛 𝑎 𝑤 𝑛 Şekil 4. Seri Şekil 3. Paralel 2 𝑎𝑀 𝑤 𝑛 𝑀

3 Deney 3 Ses yüksek frekanslı bileşenleri diğerlere oranla daha zayıf olabilir. Ses kodlama gibi uygulamalarda bu frekansları gözden kaçırmamak amacı ile ön vurgulama filtresi kullanılır. Böyle bir ön vurgulama işlemi gerçekleştirebilecek basit bir sayısal filtren fark denklemi aşağıdaki gibidir. 𝑦 𝑛 𝛼 a) Matlabın freqz ve filter komutlarını kullanarak 𝛼, 𝑓𝑆 8000𝐻𝑧 alıp filtren genlik ve faz tepkesi frekansa göre çizdiriz. b) Matlabta bulunan load komutu ile daha önce kaydedilmiş ses.dat isimli dosyayı (load ses.dat) yükleyip bu dosyadaki sesi filtreden geçiriz. c) Filtrelenmiş ve filtrelenmemiş sesi zaman domende ve frekans domende çizdiriz. Frekans domende çizdirirken yatay eksen Hz, zaman domende ise sn olacaktır. Ayrıca frekans domene geçmek iç fft komutu kullanılacaktır. d) Elde ettiğiz spektrumları tek taraflı tayf biçimde çizdiriz. e) Bildiği gibi ayrık Fourier dönüşümü işlemde dönüşümü alınacak işaret dönüşümde kullanılan nokta adedden sonra ve önce periyodik bir biçimde devam ettiği varsayılmaktadır. Yani periyodik bir ayrık zamanlı işaret, 0 N-1 arasındaki değerler, 0.N-1 arasındaki örnek değerleri 1 diğerleri 0 olan bir darbe ile çarpıldığı varsayılmaktadır. Buna pencereleme denilmektedir. Bazı durumlarda kare darbe pencerelemesi yere üçgen, Hammg gibi başka pencereler kullanılması daha iyi sonuç vermektedir. Matlabtaki fft komutunun kullanımını yardım dosyasından araştırıp c ve d seçeneğdeki işlemleri farklı pencere fonksiyonları iç tekrarlayınız. Deney 4 Deney 3; a,b,c deki işlemleri transfer fonksiyonu aşağıda verilen filtre iç gerçekleştiriz. 𝐻 𝑧 𝑧 𝑧 𝑧 𝑧.69 4𝑧 𝑧 4 2. FIR Filtre Bir FIR filtres birim vuruş tepkesi sonlu sayıda örnek içerir ve aşağıdaki fark denklemi ile tanımlanır. (7) Denklem (7) n Z dönüşümü alındığında aşağıdaki ifade elde edilir. 3

4 (8) Aşağıda ideal alçak geçiren süzgec frekans tepkesi gösterilmektedir. Bildiği gibi transfer fonksiyonunda yazılırsa elde edilir. Şekil 5. İdeal alçak geçiren süzgec frekans tepkesi İdeal alçak geçiren filtren frekans tepkesi yukarıdaki şekilden de görüldüğü gibi 0 iç 1 diğer yerlerde 0 dır ( ). Burada Filtre tasarımında kullanılan Fourier dönüşümü yöntemden kısaca bahsedilecektir. Frekans tepkesi ( ) periyodik olduğundan (periyodu= ) yı Fourier serise açarsak ( ) ifadesi elde edilir. Şekil 6. Sayısal ideal alçak geçiren süzgec frekans tepkesi ( ) ifadesde dir. Fourier sersi katsayısı geçiren süzgec frekans karakteristiği kullanılırsa; olarak elde edilir. Sonuç olarak ideal alçak geçiren süzgeç iç ve biçimde elde edilir. İdeal alçak ( ) ; 0 (9) biçimde tasarlanmış olur. Daha önce bahsedildiği gibi FIR filtren vuruş tepkesi sonlu sayıda bileşen içerir. Dolayısı ile katsayılarının baskın olan M tanesi tasarımda kullanılmalıdır. Nedensel olmayan FIR filtre iç alınırsa; 0 (10) elde edilir. Filtren nedensel olması iç vuruş tepkesi M örnek kadar geciktirilir ve aşağıda transfer fonksiyonu verilen 2M+1 tap lık filtre elde edilir. ve 0 (11) 0 4

5 Anlatılan yöntemle yüksek geçiren, bant durduran, bant geçiren gibi diğer FIR filtre çeşitleri de tasarlanabilir. Ancak bu işlemler her defasında tekrarlanmasına gerek yoktur. İzlenecek olan adımlar belli olduğundan Matlab gibi programlarla filtre tasarımı gerçekleştirilebilir. Bu tasarım yöntemde Fourier serisi kullanımıştır ancak Fourier serisi süreksiz olan noktalarda (ideal filtredeki kesim frekansı) Gibbs olayından ötürü orijal işarete yakınsamamaktadır. Bu sorunun etkisi azaltmak iç pencere (wdow) fonksiyonu tasarımlarda kullanılabilir ( ). Öte yandan filtre tasarımında Fourier dönüşümü yöntemden farklı yöntemler de kullanılmaktadır. Filtre tasarımında kullanılabilecek yöntemlerden biri de frekansta örnekleme yöntemidir. Frekansta örnekleme yöntemde istenilen filtren frekans tepkesden faydalanarak filtre tasarlanmaktadır. Bu sebeple tasarımı daha esnektir. Nedensel bir FIR filtren birim vuruş tepkes 0 olduğunu varsayalım. Birim vuruş tepkesi e denk gelen ayrık Fourier dönüşümü katsayıları da 0 gösteriliyor olsun. Tasarılmak istenen bir filtren frekans tepkesi örneklendiğde elde edilmiş olacaktır. Ayrık ters Fourier dönüşümü ile filtre katsayıları aşağıdaki gibi elde edilebilir. 0 (12) Filtren tap sayısı ( ) ( ) (13) olarak alınırsa denklem (12) aşağıdaki gibi tekrar yazılabilir. { ( )} 0 (14) Yukarıdaki denklemde tasarılmak istenen filtren frekans tepkes örneklenmesi sonucu elde edilen örnek değerleri göstermektedir. Şekil 7. Tasarlanmak istenmek istenen filtren frekans tepkesi Şekil 8. Örneklenmiş frekans tepkesi 5

6 Şekil (8) den de görüldüğü gibi tasarlanmak istenen filtren frekans tepkesi aralıklarla alınan örneklerle elde edilmektedir. Filtre katsayılarının ilk yarısı elde edildikten sonrakiler olduğundan hesaplama yapmadan elde edilebilir. Deney 5 Parametreleri aşağıda verilen 5 taplık band geçiren bir filtreyi Matlab ın fdatool() filtre tasarlama aracını kullanarak tasarlayınız. Frekans ve faz tepkesi çizdiriz. Not: Dikdörtgen (rectangular) pencere kullanınız. Alt kesim frekansı=2khz Üst kesim frekansı=2.4khz Örnekleme frekansı=8khz Deney 6 Parametreleri aşağıda verilen 25 taplık alçak geçiren bir filtreyi Matlab ın fdatool() filtre tasarlama aracını kullanarak tasarlayınız. Frekans ve faz tepkesi çizdiriz. Not: Dikdörtgen (rectangular), ve Hammg pencere kullanınız. Kesim frekansı=2khz Örnekleme frekansı=8khz Tasarladığınız filtreden daha önce kaydedilmiş olan we.dat isimli ses dosyasını geçiriz. Ses dosyasının filtreden geçtikten sonra ve geçmeden önceki frekans tepkesi çizdiriz. Deney 7 Bir veri yakalama sistemde 500Hz lik süs dalgası kaydedilmiştir. Gürültülü olarak kaydedilen dalga aşağıda gösterilmektedir. 𝜋500𝑛.4 4 𝑣 𝑛 8000 Tasarlanacak bir alçak geçiren filtre ile gürültü azaltılmak istenmektedir. Zira istenen syal spektrumu 0-800Hz arasındadır. Buna göre kesim frekansı 900Hz olan 133taplık alçak geçiren filtreyi Hammg penceresi kullanarak tasarlayınız. İşaret ( filtrelenmiş ve filtrelenmemiş hali hem zaman hem frekans bölgesde çizdiriz. 3. IIR Filtre IIR filtren girişi ve çıkış arasındaki ilişki denklem (1) deki gibi transfer fonksiyonu da denklem (3) teki gibidir. IIR filtren birim vuruş tepkesi sonsuz sayıda bileşen içerir. Öte yandan IIR filtren transfer fonksiyonu, n paydası 1 olmadığından tasarımında kutuplar göz önüne alınmalı ve kararlı olabilmesi iç kutupların birim çember içde olması sağlanmalıdır. FIR filtreye göre daha az sayıda hesaplama gerektirir ancak FIR filtren kolay sağlayabildiği doğrusal fazı elde etmesi zordur. Bu sebeple IIR filtre daha az işlem ile gerçekleştirilebilecek bir filtreye ihtiyaç duyulduğunda ancak doğrusal fazın önemli olmadığı 6

7 durumlarda kullanılır. IIR filtre tasarımı adımlarından bahsedilmeyecektir. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi iç [1] e başvurulabilir. IIR filtre tasarlamak iç analog filtreleler transfer fonksiyonlarına dönüşüm uygulanabilir. Deney 8 Ses syali yukarıda gösterilen bir equalizer dan geçirilecektir. Equalizerda kullanılan band geçiren filtreler Butterworth filtren transfer fonksiyonundan elde edilen IIR filtrelerdir [1]. Bu filtrelere ilişk katsayılar aşağıda verilmektedir. B0=[ ]; A0=[ ]; B1=[ ]; A1=[ ]; B2=[ ]; A2=[ ]; B3=[ ]; A3=[ ]; B4=[ ]; A4=[ ]; B5=[ ]; A5=[ ]; B6=[ ]; A6=[ ]; 00𝜋𝑛 400𝜋𝑛 5000𝜋𝑛 𝜋 7 𝜋 4 800𝜋𝑛 𝜋 7 000𝜋𝑛 5𝜋 4 000𝜋𝑛 30000𝜋𝑛 3𝜋 4 3𝜋 7 Biçimde verilen bir test syali bu sistem girişe uygulanmaktadır. Filtreler kazançları 𝑔 0𝑔 0𝑔 0 𝑔3 0 𝑔4 0 𝑔5 0 𝑔6 0 dur. Laboratuarda mevcut olan ve yukarıdaki parametrelere göre çalışan programı çalıştırıp yapılan işlem sonuçlarını analiz ediz. Programda hangi fonksiyonun neden kullanıldığını belirtiz. 7

8 Deney 9 ECG syale karışan 60Hz lik şebeke gürültüsü ve bunun 120, 180Hzdeki harmonikleri eleme etmek iç aşağıdaki sistem kullanılabilir [1]. Şebeke gürültüsü elendikten sonra kalp atışlarını detekte edebilmek iç DC kayma ve kas etkileri de eleme edilmelidir. Bu amaçla da aşağıda gösterildiği gibi band geçiren süzgeç kullanılmaktadır. Band geçiren süzgeç FIR yada IIR olabilir. Laboratuarda mevcut olan ve yukarıdaki parametrelere göre çalışan programı çalıştırıp yapılan işlem sonuçlarını analiz ediz. Programda hangi fonksiyonun neden kullanıldığını belirtiz. 4. Hazırlık Soruları 1) Ayrık Fourier dönüşümü işlem nasıl yapıldığını gözden geçiriz. 2) Tek taraflı ve çift taraflı genlik spektrumunun elde edilişi gözden geçiriz. 3) Fark denklemden transfer fonksiyonunun elde edilişi ve transfer fonksiyonundan fark denklem elde edilişi gözden geçiriz. 4) Matlab taki fft komutunun kullanımını gözden geçiriz. 5) Alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren ve band durduran süzgeçleri gözden geçiriz. 6) Deney föyünde bahsedilen matlab komutlarının kullanımını öğreniz. Not: Yukarıda istenenlerle ilgili bir hazırlık raporu getirilmesi gerekmektedir. 5. Raporda İstenenler 1) Tüm deneylerde elde edilen sonuçlara ilişk grafik ve yorumlar raporda bulunmalıdır. 2) Notch filtre hakkında bilgi verilmeli. 50Hz lik bir notch filtre tasarımı yapılmalı bu tasarıma ilişk parametre ve grafikler bulunmalıdır. 3) Deney 9 daki uygulamaya ilişk bir band geçiren filtre en uygun tap sayısı fdatool ile belirlenerek tasarlanmalı (hem FIR hem de IIR), ilgili tasarıma ilişk parametre ve grafikler raporda verilmelidir. 6. Kaynaklar 1. Tan, L., Digital Signal Processg Fund. and App., Academic Press,

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER

TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER TIBBİ ENSTRUMANTASYON TASARIM VE UYGULAMALARI SAYISAL FİLTRELER SUNU PLANI Analog sayısal çevirici FIR Filtreler IIR Filtreler Adaptif Filtreler Pan-Tompkins Algoritması Araş. Gör. Berat Doğan 08/04/2015

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ IV. PROJE YARIŞMASI GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ Projeyi Yapan: Salih Cihan TEK Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Deniz YILDIRIM Haziran 2008 TEŞEKKÜR Öncelikle her

Detaylı

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi

1. Giriş 1.1 Ses Tanıma Sistemi 1 1. Giriş Rastlantısal değişkenler ve işleyişler hakkındaki çalışmalar birçok farklı alan için temel oluşturmaktadır. Temel olasılıkla ilgili birçok kavram şansa oyunlarından hareketle elde edilebilir.

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO FREKANS UYGULAMALARI İÇİN A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM ELİPTİK SÜZGEÇ TASARIMI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO FREKANS UYGULAMALARI İÇİN A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM ELİPTİK SÜZGEÇ TASARIMI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO FREKANS UYGULAMALAR İÇİN A SNF LOGARİTMİK ORTAM ELİPTİK SÜZGEÇ TASARM YÜKSEK LİSANS Murat Dindar Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tez

Detaylı

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI KON 34 KONTROL SİSTEM TASARIMI PROJE 2 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ HAZIRLAYANLAR TAKIM 6 45437 Burak BEŞER 45442 Elif KÖKSAL 464 Muharrem ULU 4645 Birol ÇAPA Teslim Tarihi: 24.4.29 GİRİŞ

Detaylı

2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))...

2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))... İçerik Tablosu KONTROL SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ... 2 TEMELLERİ...2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 DÖNÜŞÜMÜ...6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))... 8 (LTI))...8

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 1 sh.1-27 Ocak 2001 YAZILIM TABANLI SÖZCÜK SENTEZLEYİCİ (SOFTWARE BASED SPEECH SYNTHESISER) Figen ERTAŞ *, Ömer ESKİDERE ** ÖZET/ABSTRACT

Detaylı

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RASTGELE BİR SİNYAL Gürültü rastgele bir sinyal olduğu için herhangi bir zamandaki değerini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple tekrarlayan sinyallerde de kullandığımız ortalama

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOPOTANSİYEL YÜLSELTEÇLER ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ

SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAAT KADRANININ OPTİK GÖRÜNTÜSÜNDEN SAATİN KAÇ OLDUĞUNU ANLAYAN GÖRÜNTÜ İŞLEM SİSTEMİ AN IMAGE PROCESSING SYSTEM FOR READING TIME FROM THE OPTICAL IMAGE OF

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 3 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

Frekans domain inde İşlemler. BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN

Frekans domain inde İşlemler. BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Frekans domain inde İşlemler BMÜ-357 Sayısal Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. İlhan AYDIN Domain Dönüşümü Dönüşüm, bir sinyalin, başka parametrelerle ifade edilmesi şeklinde düşünülebilir. Ters dönüşüm ise,

Detaylı

Bulanık Otomata Yaklaşımı Kullanan Arıza Tespit Algoritması

Bulanık Otomata Yaklaşımı Kullanan Arıza Tespit Algoritması Bulanık Otomata Yaklaşımı Kullanan rıza Tespit lgoritması Đlhan ydın Mehmet Karaköse 2 Erhan kın 3,2,3 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ e-posta: iaydin@firat.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Kontrol Sistemlerinin Temelleri Hazırlayan: Kazım EVECAN Kontrol Sistemleri. Şekil1

Dumlupınar Üniversitesi Kontrol Sistemlerinin Temelleri Hazırlayan: Kazım EVECAN Kontrol Sistemleri. Şekil1 Kontrol Sistemleri Kısaca elde edilmek istenen veriyi yada verileri düzenlemek ve kumanda etmek amacıyla bir araya gelmiş elemanlar topluluğuna kontrol sistemi denilir. Kontrol sistemleri günümüzde yaygın

Detaylı

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI

BÖLÜM IV YARIİLETKEN GÜÇ KAYNAKLARI BÖÜM IV YAIİETKEN GÜÇ KAYNAKAI 4.1 GİİŞ Bütün elektronik devrelerin çalışabilmesi için bir güç kaynağına ihtiyacı vardır. Elektronik devrelerde besleme gerilimi olarak DC gerilim kullanılmaktadır. Ancak,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI

GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRÜNTÜ İŞLEMEYE DAYALI AVUÇ İÇİ İZİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TANINMASI Enes ÇELİK YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound

SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound 1 SESİN DOĞASI VE OLUŞUMU The Nature of Sound Levent GÜNER Prof.Dr. İclal ERGENÇ ÖZET : Bu bölümde, ses nasıl oluşur, nasıl duyarız, yapısı nasıldır, bilim adamlarının bu konular üzerindeki çalışmaları

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler. Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri Dönüştürücüler Mustafa Türker GÜLTEPE mturkergultepe.com İÇİNDEKİLER D D.A.C Nedir? D.A.C Kavramlar D.A.C Yapısı D.A.C Devreleri A.D.C Nedir? A.D.C Yapısı 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZ 2009 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI DENEY KILAVUZLARI HAZIRLAYAN: PROF.DR. MEHMET GÜNEŞ YAZIM VE DÜZELTMELER: ARAŞ.GÖR.HAMZA CANSEVER ARAŞ.GÖR.

Detaylı