INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS"

Transkript

1 II. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, AKSARAY İKTİSADİ UNSURLAR BAĞLAMINDA KOCAELİ'NİN LOJİSTİK ÜS OLMA POTANSİYELİ Yusuf BAYRAKTUTAN 1, Mehmet ÖZBİLGİN 2 1 Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi İİB Fakültesi, İktisat Bölümü, 2 Arş. Gör. Kocaeli Üniversitesi İİB Fakültesi, İktisat Bölümü, ÖZET Lojistik sektörünün iktisadi performans bakımından önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı lojistik sektörünün kentteki gelişimini ve potansiyelini irdelemektir. Kocaeli nin sahip olduğu coğrafi konum ve jeopolitik özellikler kenti hem ulusal hem de uluslararası üretim ve ticaret faaliyetlerinde avantajlı duruma getirmiştir. Lojistik bileşenleri Kocaeli ye Türkiye de lojistik bir üs niteliği kazandırmaktadır. Anahtar Sözcükler: Lojistik Sektörü, Kocaeli. ABSTRACT INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS As a significant activity, the logistics is a leading sector, playing an important role in terms of economic performance.the aim of this study is to search the improvement and the potential of the logistics sector in Kocaeli. Kocaeli s geographical position and geo-strategic importance, have provided advantages for both national and international trade and production. Owing to development of logistics sector, Kocaeli is likely to be a logistics base of Turkey. Keywords: Logistics Sector, Kocaeli. Giriş Küresel ekonomide lojistik faaliyetlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Etkin lojistik hizmeti, ürünlere katma değer sağlamakta ve işletmelerin pazardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Firmalar küresel ticaretten daha fazla pay almak, değişen piyasa dinamiklerine cevap verebilmek ve rekabet gücünü artırmak üzere, lojistik faaliyetlerden yoğun şekilde faydalanmaktadır. Taşıma maliyetlerinin önemi, ulaştırma sistemleri tercihini öne çıkaran bir etken haline gelmiştir. Öte yandan, piyasaların serbestleşmesi ve pazarın büyümesi nedeniyle geniş coğrafi bölgelerde faaliyet gösterilmesi hız ve erişimin önemini artırmıştır (Bayraktutan ve Özbilgin, 2012a: 88). Taşıma maliyetleri dış ticaret başta olmak üzere uluslararası ekonomik ilişkilerde karlılığı etkilemektedir. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde, ulaştırma hizmetleri ve toplam maliyetler içindeki ağırlığına bağlı olarak lojistik maliyetlerin düşürülmesi giderek önem kazanmıştır. Türkiye ekonomisinin farklı göstergeleri bağlamında ilk sıralarda yer alan Kocaeli, coğrafi konum ticaret ve sanayi birikimiyle bir çekim merkezi olmuştur. Küresel iktisadi dönüşümle birlikte kent, ülke ekonomisi içindeki payının ve dünyayla bağlantılarının arttığı bir gelişim ve değişim sürecinden geçmiştir. Bu çalışmada, Kocaeli nin lojistik avantajları ve kentte sektörün gelişme potansiyeli konularına odaklanılmıştır. Bu kapsamda, kentin sanayi ve dış ticaret yapısı ile sektörün altyapısını oluşturan karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı göstergeleri gruplandırılarak ele alınmıştır. Ele alınan konular ve incelenen göstergeler ışığında kentte lojistik sektörü ile ilgili önemli bir potansiyel ve gelişme olduğu anlaşılmıştır. 1. LOJİSTİK, LOJİSTİK ÜSSÜ VE TÜRKİYE Lojistik hizmetler, bir ürünün üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada ortaya çıkmakta ve yarattığı katma değerle ekonomiye etkisini hızla artırmaktadır. Ürünlerin daha güvenli, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde 1

2 müşteriye veya pazara ulaştırılması etkin lojistik faaliyetler ile mümkün olmaktadır. İktisadi büyüme, uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişimi ve coğrafi konum sektör açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır (Bayraktutan ve Özbilgin, 2012b:357). Lojistik sektörü, gerek diğer sektörlerle olan bağlantısı gerekse yarattığı katma değer ve istihdam bakımından iktisadi performansın kritik sektörü konumundadır. Tüm dünyada lojistik sektörü iktisadi gelişmeye paralel biçimde ilerleme kaydetmektedir. Sektörün eriştiği hız ve teknolojik imkanlar, toplumların gelişmişlik seviyelerini yansıtacak bir konuma ulaşmıştır (Fortune, 2010:14). Türkiye nin, lojistikteki en büyük avantajı olarak, üretim merkezleri ile tüketim merkezlerine olan yakınlığı gösterilmektedir (Fortune, 2011: 2). Bu yüzden, Türkiye de lojistik giderek uluslararası şirketlerin ilgi gösterdiği bir sektör haline gelmiştir. Türkiye de süregelen ve ülkenin önemli sorunlarından birisi olan, hem bölgeler arasında hem de bölgelerin kendi içlerinde görülen gelişmişlik farklılıkları, lojistik faaliyetlerde de kendisini göstermektedir. Ülkede sektörün geliştiği ve yoğunlaştığı bölgeler dar bir alanda sıkışmaktadır. Sektörün gelişmesini tüm ülkeye yaymak için taşıma araç ve sistemlerinin revizyonundan, altyapı iyileştirmelerine, lojistik merkez gibi yapıların kurulmasından sektörün her alanında desteklenmesine, ulaştırma hizmetlerinin ve sanayinin ülke genelinde geliştirilmesinden ticaretin canlandırılmasına kadar bir takım önemli tedbirlerin alınması gerekmektedir (Bayraktutan ve Özbilgin, 2011: 119). 2. KOCAELİ EKONOMİSİ VE LOJİSTİK ÜS OLMA POTANSİYELİ Her ülke için, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu, boru hatlarının teknik ve ekonomik açıdan en uygun oldukları yerlerde kullanıldığı dengeli, akılcı ve etkin bir ulaştırma sistemine kavuşmasına çaba gösteren politikaların gerçekleştirilmesinin önemi büyüktür (Fortune, 2010: 9). Lojistik sektöründe öne çıkmış ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin lojistik altyapılarını, pazarlarında faaliyet gösteren firmalara rekabet avantajı sağlayacak şekilde yapılandırdıkları görülmektedir (TÜSİAD, 2012: 7). Bu yüzden, ülke genelinde sektöre yönelik potansiyelin doğru bir şekilde belirlenmesi ve yapılması gerekenlerin bütüncül bir strateji ile ortaya konulması gerekmektedir. Bir bölgenin lojistik açıdan üs olma iddiası taşıması bir takım kriterlere ve söz konusu bölgenin özel konumuna bağlıdır. Kocaeli nin coğrafi konumu, doğal bir liman ve kıyı kenti olması, büyüyen ekonomisi ve dış ticaret hacmi, lojistik konusunda önemli avantajlara sahip olduğunu göstermektedir. İstanbul un etki alanında olması, kentin sanayi yapısının gelişimine büyük bir ivme kazandırmıştır. Sanayileşmeyle beraber ticari ve mali kesim ile lojistik gibi temel ve/veya destek sektörlerinin faaliyetleri de gelişmektedir. Kocaeli, Doğu Marmara Bölgesi nde İzmit Körfezi etrafında, Avrupa yı Anadolu üzerinden Ortadoğu ya bağlayan geçiş koridoru üzerinde yer alan ve hem Karadeniz hem de Marmara Denizi ne kıyısı olan ekonomik ve sosyal hareketliliği çok yüksek bir kenttir (Sözer, 2009: 2). Türkiye nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinden birisi olmasının yanı sıra coğrafi konumu dolayısıyla lojistik sektörü açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Karadeniz ve Marmara Denizi ne kıyı olması, körfezin etrafında konumlanması ve önemli ulaşım ağlarının merkezinde yer alması kenti erişilebilirlik yönünden avantajlı kılmaktadır. Kentte 404 km il ve devlet yolu, 91 km otoyol, 158 km demiryolu bulunmaktadır. Türkiye karayolu ağında trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kesim Marmara Bölgesi olurken, bölge içinde en yoğun eksen İstanbul-Kocaeli-Sakarya güzergahıdır. Hammadde ve nihai ürün bazında İstanbul ile Anadolu arasında yoğun ürün ve trafik akışı vardır. Bu trafik zorunlu olarak TEM otoyolu ve D100 karayolu vasıtasıyla Kocaeli ili üzerinden geçmektedir. Kentin önemli bir transit güzergâhı üzerinde bulunması karayolu yük trafiğini arttırmaktadır (Özbilgin, 2011: 96). Kocaeli, 1,5 milyona ulaşan nüfusu, önemli sanayi tesisleri ve ekonomik yapısı ile Türkiye nin büyük sanayi kentlerinden birisidir. Sanayi yatırımları için cazibe merkezi olan ilin, Türkiye nin en büyük tüketim ve üretim merkezi olan İstanbul a yakın olması, sanayi kuruluşlarının yer seçimini etkileyen önemli bir unsur olmuştur. Bununla beraber ilin bir körfezin etrafında ve transit geçiş yollarının üstünde konumlanması, ulaşım türleri bakımından çeşitliliğe sahip olması ve Anadolu ile İstanbul u birbirine bağlaması lojistik sektörü açısından önemli bir avantaj olarak görülmekte ve kente rekabet avantajı kazandırmaktadır (Bayraktutan vd., 2012: 62). Nitekim ihtiyaç duyduğu hammaddeye kolayca ulaşmakta, ürettiği mamul ve yarı mamul maddeleri de hızlı ve kolay bir şekilde pazara ulaştırabilmektedir. Kocaeli nin sanayileşmesinde en önemli etken, tüm ulaşım olanaklarına sahip olmasıdır. Kara ve demiryolu ağları ile taşımacılık özellikle Avrupa ve Ortadoğu ya yapılmakta olup, limanlar ile yapılan deniz taşımacılığı da önemli bir boyuta ulaşmıştır. İstanbul ve Bursa gibi önemli ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığı, yatırımlar açısından Kocaeli ni öncelikli kılmaktadır. Kocaeli nin şehir merkezi İzmit in İstanbul a uzaklığı 85 km dir. İstanbul un Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile dünyaya açılan Kocaeli, Ankara ya da TEM otoyolu ile bağlıdır. İkisi (Derince ve Yarımca) kamu ve 36 özel liman tesisi ile deniz ulaşımı olanakları açısından Anadolu nun denizle dünyaya açılan kapılarındandır (İl Özel İdaresi, 2011: 206). Bu limanlara uğrayan ve Kocaeli nden kara ve demir yolu ile geçen transit yükler, kenti aynı zamanda bir lojistik üs statüsüne sokmaktadır (Yıldıztekin, 2012). 2

3 Lojistik firmalarının İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin de olduğu gibi Kocaeli de de sayıları hızla çoğalmaktadır. Türkiye de lojistik alanlar için kiralama talebi ve fiili kiralamaların büyük ölçüde Gebze-Tuzla bölgesinde gerçekleştiği görülmektedir (Gürlesel, 2011: 26). Küresel firmalar da kente lojistik yatırımlar yapmaktadır. Bunlardan uluslararası gayrimenkul grubu Goodman, Kocaeli Uzunçiftlik te 140 bin m² lik bir alana lojistik merkez kurmayı planlamaktadır (Goodman, 2011: 96). Bunun yanında, TCDD tarafından Köseköy mevkiine lojistik merkez kurulması planlanmaktadır. Köseköy Lojistik Merkezinin faaliyete geçmesi ile başta TCDD nin demiryolu ile taşıyacağı yük miktarında önemli bir oranda artış beklenmektedir (Özbilgin, 2011: 100). Körfez Köprü Geçişi Projesi, Kocaeli için önemli bir fırsat ve avantaj olarak görülmektedir. İstanbul ile İzmir arası erişim süresini yaklaşık olarak yarı yarıya kısaltacak, karayolu ile ulaşımı daha güveni ve konforlu hale getirecek otoyollar, tüneller, viyadükler ve İzmit Körfezi nin iki yakasını bir araya getirecek olan asma köprüden meydana gelen Körfez Köprü Geçişi Projesi nin temeli 28 Ekim 2010 da atılmıştır. 5 yıl içinde aşama aşama tamamlanacak olan projede toplam 421 km yol, 18 km uzunluğunda 30 adet viyadük, 7,5 km uzunluğunda 4 tünel ve 209 köprü inşa edilecektir. Özellikle 3 km uzunluğundaki asma köprü dünyanın en uzun ikinci köprüsü olacaktır (KOTO, 2010:6). Projenin güzergâhı, Gebze den başlayarak Bursa üzerinden İzmir e uzanmaktadır. 44 km lik Gebze-Orhangazi Otoyolu Projesi ile 3 km uzunluğundaki asma köprü, projenin güzergâhının bölgeden geçen kesitini oluşturmaktadır (MARKA, 2010:92). Bu proje kentin lojistik konumuna yeni unsurlar eklemektedir. Kocaeli nin lojistik analizine dair literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bayraktutan vd. (2012) de, her bir il için lojistik gelişmişlik seviyesini yansıtan gelişmişlik endeksi olarak tanımlanabilecek sayısal değerler elde edilerek illerin sıralaması yapılmıştır. Analiz sonuçları Kocaeli nin Türkiye nin diğer illerine göre önemli ölçüde lojistik üstünlüklerinin olduğu ve sektör açısından yüksek bir potansiyel taşıdığını göstermektedir. Jeopolitik konumu, altyapısal donanımı ve imalat sanayi başta olmak üzere üretim yapısı ile İstanbul'dan sonra ikinci büyük sanayi kenti olması, ülke imalat sanayi üretimine önemli katkı sağlaması, Kocaeli limanlarının Türkiye nin ticaretinde önemli bir yerinin bulunması ve İstanbul a sınırdaş olması gibi unsurlar lojistik yatırımlar açısından kenti ön plana çıkarmaktadır. Bayraktutan ve Özbilgin (2011), Türkiye de 26 düzey istatistik bölgesinin 2008 yılına göre ulaştırma sektörü istihdam ve ciro verileri ışığında sektörün bölgelerdeki yoğunluğunu hesaplanmış ve bölgeler arası karşılaştırma yapmışlardır. Kocaeli nin de yer aldığı TR42 Bölgesi ulaştırma sektöründe istihdamın yoğun olduğu ve sektörün ürettiği cironun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkmıştır. Ar ve Tanyaş (2012) de, Türkiye de illerin lojistik merkez kurulma önceliği açısından sıralaması yapılmıştır. Öncelikle, dış ticaret, taşımacılık alt yapısı, motorlu kara taşıtları ve sanayi olmak üzere dört ana başlık altında lojistik merkez kurulmasında etkili olan 20 kriter belirlenmiş ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemi kullanılarak lojistik merkez kurulma gerekliliği bağlamında illere ilişkin sıralama elde edilmiştir. Buna göre Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa dan sonra 6. sırada yer almıştır Kocaeli Ekonomisi Kocaeli, Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir e kadar bu oranın %25 e çıkması beklenmektedir (KSO, 2008:7) yılı Ocak ayı itibariyle, Kocaeli nde 212 si yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 2200 önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır. Yatırım alanları açısından oldukça gelişmiş olan kentte, 13 adet organize sanayi bölgesi (OSB), iki adet serbest bölge ve üç teknopark bulunmaktadır. KOSBAŞ Serbest Bölgesi, deniz taşıtları ve yat sanayisi üzerine gelişmiştir. Kentte, OSB, teknopark ve serbest bölgelerde yatırımlar teşvik edilmektedir. Bunun yanında baraj, doğalgaz, iletişim, elektrik, atık yakma tesisleri gibi alt yapı olanakları büyük gelişme göstermiştir (KOTO, 2013b). Kentte en eski endüstri kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu ndan beri (1834) faal olan Hereke Dokuma fabrikasıdır. İzmit sanayi birikimi için önemli diğer bir tesis Seka Kağıt Fabrikasıdır (1934). Bu fabrika ile önce dokuma ve orman ürünleri etrafında oluşan endüstri yapısı daha sonra Petrol Ofisi (1941), TÜPRAŞ (1960) ve PETKİM (1965) in kurulmasıyla petrol ürünleri ve petrokimya etrafında gelişmiş; zamanla organik kimya, metal, gıda, ilaç, gübre, boya ve tersane endüstrilerine yönelerek çeşitlilik kazanmıştır. Sanayileşmenin başlangıcında sanayi kuruluşları Yarımca ve Körfez in doğu kesimini tercih ederken, son yıllarda Dilovası ve Gebze ye doğru bir yoğunlaşma olmuştur (KOTO, 2013a). Kent GSYİH'sının ana sektörler itibariyle dağılımına bakıldığında, sanayi sektörü %75'lik pay ile hakim sektör konumundadır. Hizmetler sektörü ise %22'lik pay ile ikinci sırada yer almakta ve ağırlığı her geçen yıl artmaktadır. Tarım sektörünün il GSYİH içindeki payı yüzde 2 civarında olup, ağırlığı her geçen yıl azalmaktadır (KOTO, 2013c). Kentte öne çıkan sektörler, taşıt araçları ve yan sanayi, kimya ve petrokimya, makine, plastik ve demir çelik sektörleridir. Kocaeli imalat sanayi içerisinde kimya sanayi, Türkiye imalat sanayi içerisindeki %27 lik payı ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye nin en büyük firması olan Tüpraş Petrol Rafineri tesislerinin de kent için önemi büyüktür. Ayrıca konumu ve lojistik üstünlüğü nedeniyle Kocaeli, otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmaların tercih ettiği bir kent olmuştur. Bölgeye yapılan yatırımlar beraberinde yan sanayinin ve diğer sektörlerin de gelişimine katkıda bulunmuştur. Kentteki 4 büyük otomotiv firması; 2011 yılında Türkiye otomotiv sanayinde araç üretiminin 3

4 %31,9 unu karşılamaktadır. Bu firmaların Türkiye otomotiv ihracatındaki payı %35,1 olmuştur. Diğer önemli sektörler, bilgi ve iletişim teknolojileri, deniz taşıtları ve yat sanayidir. Kentte, ağır sanayi yatırımı yerine, dünya ile rekabet edebilen, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımlara yönelim başlamıştır (KOTO, 2013b). Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı sektörü Kocaeli de Tüpraş ın varlığı sebebiyle en büyük bilançoya sahip sektördür. Kentte sanayi sektörlerinde üretilen toplam bilançonun %31 i bu sektörden kaynaklanmaktadır. Ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektörü, gerek sektörde üretilen bilanço, gerekse kayıtlı istihdam açısından Kocaeli sanayisinde öncü sektörlerden biridir. Bu sektör, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı sektörünü takiben ikinci büyük bilançoya sahiptir. Kent sanayisindeki kayıtlı işgücünün %20 si bu sektörde istihdam edilmektedir. Kent sanayisindeki istihdamın %16 ık oranla en yüksek pay aldığı ikinci sektör olan ulaşım araçları imalatı sektörü kentte işletme sayısı ile bilançosu en yüksek üçüncü sektördür. Katma değeri yüksek olan sektörde, otomotiv yan sanayinin yanı sıra büyük sermayeli işletmeler faaliyet göstermektedir. Kocaeli yi bulunduğu bölgede öncü konuma getiren bir diğer sanayi sektörü kimyasal madde ve ürünler ile suni elyaf imalatı sektörüdür. Sektördeki istihdamın, kent sanayisindeki işgücünden aldığı pay %10 dur. Elektrikli ve optik donanım imalatı, metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı, makine ve teçhizat imalatı, gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar ve kâğıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı; basım ve yayım sanayi sektörleri de Kocaeli nde öne çıkan diğer sektörlerdir (MARKA, 2009: 38). Kentte sayıca en çok metal firmaları bulunmakta ve en fazla istihdam da bu işkolunda bulunmaktadır. Buna karşılık en çok arazi ve hammadde kullanarak en fazla üretimi yapan kimya sektörüdür (KOTO, 2013a). Kocaeli de kimya sektöründe 208 firma faaliyet göstermektedir. Bunun yanında, kentte 211 i yabancı sermayeli, yüzde 28 i kimya sektöründe olmak üzere Türk Petrol Rafinerileri A.Ş. ve büyük kuruluşları kapsayan yaklaşık 2 bin önemli firmanın üretim tesisi bulunmaktadır (KSO, 2013a: 21). Kocaeli de yaklaşık 53 bin kişiyi istihdam eden 13 OSB bulunmaktadır (MARKA, 2011). OSB ler Gebze, Dilovası, Çayırova ve İzmit ilçelerinde yoğunlaşırken, Kartepe ve Kandıra ilçeleri de yeni OSB lerin gelişim bölgeleri arasında yer almaktadır (MARKA, 2010: 36). Kocaeli nin sınırları içerisinde yer alan TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), ihtisas OSB olmasından ötürü, otomotiv sektörüne parça üreten yerli ve yabancı sermayeli tüm firmaların Türkiye de gerçekleştirecekleri yatırımlar için seçtikleri en önemli merkez olma özelliğini taşımaktadır (İÖİ, 2011: 205). Yapılan yatırımlarla otomotiv sanayi, kentin öne çıkan sektörlerinden biri haline gelmiştir. Askam, Hyundai, Honda, Ford, Toyota ve Isuzu kentte yatırımı olan kuruluşlardır. Bu yatırımlar kentte yan sanayinin gelişmesine ve teknoloji seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Otomotiv sanayinin yanısıra deniz taşıtları ve yat sanayisi de gelişmekte olan sektörlerin başında gelmektedir (Zeytinoğlu, 2010:28). Çizelge 1: Türkiye ve Kocaeli de Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi, 2011 BÖLGE ADI Türkiye Kocaeli Oran Toplam tüketim (MWh) %6,2 Sanayi işletmesi (MWh) %10,6 Ticarethane (MWh) %2,8 Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh) %288,4 Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh) %496 Kaynak: TÜİK (2013d) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kocaeli nde, Türkiye toplam elektrik tüketiminin %6,20 si, toplam sanayi elektrik tüketiminin ise %10,6 sı gerçekleşmektedir. Kentteki sanayi işletmelerinin ülke geneline göre elektrik tüketimi oranı daha yüksektir yılı itibariyle Kocaeli nin elektrik tüketimi MWh/yıldır. Kocaeli nde kişi başına sanayi elektrik tüketimi, kişi başına mesken elektrik tüketiminin yaklaşık 10 katıdır. Kentte elektrik tüketimi en çok sanayide, ardından meskenlerde ve ticarethanelerde gerçekleşmektedir. Nitelikli sanayi bölgelerine sahip Kocaeli nde, ülkenin en büyük sanayi tesisleri ve çok sayıda yabancı yatırımcı üretim yapmaktadır. Yabancı yatırımcıların bir bölümü araştırma-geliştirme (ar-ge) faaliyetlerini Türkiye ye taşımış; maliyet avantajından dolayı Kocaeli yi stratejik üs seçmiş; bilişim ve diğer ar-ge yatırımlarında Türkiye ye yönelmektedirler (Bayraktutan, 2010:31). Bölgede yoğunlaşan sanayi kuruluşları ile birlikte, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri de Kocaeli nde yer almaktadırlar. Kocaeli Üniversitesi, bölge sınırındaki Sabancı Üniversitesi, Marmara Araştırma Merkezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK, TSE Merkez Laboratuvarları, TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi), TÜBİTAK Teknoparkı, GOSB Teknoparkı ve KOÜ Teknoparkı sanayinin teknolojik gelişmesine olanak sağlayacak kurum ve kuruluşlardır (İl Özel İdaresi, 2011:205). 4

5 2.2. Kocaeli nde Dış Ticaret Kocaeli, ülke ekonomisinde sanayi üretiminin yanı sıra dış ticaret açısından da önemli bir paya sahiptir. Kentin yüksek dış ticaret hacmi, lojistik sektörünün büyümesini sağlayan en önemli etkenlerden birisidir de yaklaşık 25 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile Türkiye nin toplam dış ticaret hacminin %6,2 sini gerçekleştirmiştir de 12,5 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirerek, toplam ülke ihracatının yaklaşık %8,25 ini karşılamış ve İstanbul dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Çizelge 2: Kocaeli de İhracat ve Ülkedeki Payı, İl İhracat Türkiye İhracatı Yıllar İçerisindeki (Bin $) İçerisindeki Payı Sıralaması ,46% ,41% ,48% ,33% ,14% ,25% Kaynak: TÜİK (2013a) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kocaeli, 2012 de 11,7 milyar doları aşan ithalat gerçekleştirerek, toplam ülke ithalatının yaklaşık %4,96 ını karşılamış ve İstanbul dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Öte yandan, lojistik sektörünün ithalat ve ihracata göre hizmet verdiği endüstri kollarının zaman içinde farklılık göstermeye başlaması, sunulan hizmetlerin çeşitlenmesini sağlamıştır. Çizelge 3: Kocaeli nde İthalat ve Ülkedeki Payı, İl İçerisindeki Türkiye İthalatı Yıllar İthalat (Bin$) Sıralaması İçerisindeki Payı ,22% ,58% ,46% ,61% ,27% ,96% Kaynak: TÜİK (2013b) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kentteki birçok tesis Avrupa ülkeleri için bir cazibe merkezi haline gelmekte ve Avrupa Birliği ülkelerine yüksek miktarlarda ihracat gerçekleştirmektedir (Zeytinci, 2009:15). İlde, Türkiye nin en önemli ve büyük ölçekli firmalarının yer alması kenti Türkiye dış ticaretinde önemli bir aktör konumuna getirmektedir Kocaeli Ulaşım Altyapısı Karayolu Kocaeli, karayolu ile rahat ulaşım olanaklarına sahip bir kenttir. Türkiye de yer alan toplam 2119 km. otoyolun 94 km si (%4,4 ü) ve toplam km olan devlet ve il yollarının 397 km si (%6,3 ü) Kocaeli il sınırları içindedir. Çizelge 4: Kocaeli nde Karayolu Uzunluğu ve Kamyon Sayısı, 2011 İl ve devlet yolu (km) Otoyol (km) Kamyon sayısı * Kocaeli Türkiye Oran %6,3 %4,4 %2,4 Kaynak: TÜİK, 2013, Bölgesel İstatistikler, nugoster=1, *Ağır tonajlı yük taşıtları kamyon olarak değerlendirilmiştir. 5

6 Çizelge 4 te Kocaeli sınırlarında bulunan karayollarındaki yük trafiği ton-km, taşıtların aldıkları mesafeler taşıt-km, yolcuların aldıkları mesafeler yolcu-km cinsinden görülmektedir. Ayrıca kentteki taşıma değerlerinin ülke genelindeki payı da hesaplanmıştır. Her üç ölçütün ortalama oranı %4 civarındadır. Çizelge 5: Kocaeli nde Karayolu Taşımacılığı ve Ülkedeki Payı, Ton/km Oran Taşıt/km Oran Yolcu/km Oran Yıllar (Bin) (%) (Bin) (%) (Bin) (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Kaynak: KGM ( ) kullanılarak bu çalışma için oluşturulmuştur. 2011yılı karayolu yük trafiği verileri dikkate alınacak olursa, Kocaeli nin Türkiye de 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Söz konusu yılda İstanbul da yaklaşık 18,7 milyon ton-km, Ankara da 10,5 milyon ton-km, Kocaeli nde ise 8,2 milyon ton-km yük hareketliliği gerçekleşmiştir Denizyolu Çizelge 6: Yük Trafiğine Göre İller, 2011 Yük Trafiği Oran Sıra İller (Ton-km) (%) 1 İstanbul ,6 2 Ankara ,4 3 Kocaeli ,2 4 Konya ,8 5 Bursa ,6 6 İzmir ,2 7 Mersin ,6 8 Sakarya ,6 9 Afyon ,4 10 Manisa ,5 11 Şanlıurfa ,4 12 Antalya ,3 Kaynak: KGM (2012) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kocaeli gerek coğrafi konumu, gerekse körfezin doğal bir liman olması ve diğer stratejik nedenlerden ötürü denizcilik yönünden daima önemli bir yere sahip olmuştur. Bölgenin sanayileşmesiyle birlikte deniz taşımacılığının ve limanlarının önemi daha da artmıştır larda hızlanan sanayileşme, İzmit Körfezi için yeni bir sürecin başlamasına neden olmuş, etrafında ortaya çıkan fabrikalar önce kendi gereksinimleri için iskeleler inşa etmişler, daha sonra bu iskeleler üçüncü şahıslara hizmet veren birer liman işletmesine dönüşmüştür. Zaman içerisinde İzmit Körfezi ndeki iskele/liman sayısının 70 e çıkması beklenmektedir. Üretimin, özellikle altyapı ve maliyet gibi etkenlerden ötürü İzmit Körfezi nde toplanması, mevcut limanların yetersizliğini ve daha büyük liman gereksinimini gündeme getirmektedir (Ulugün, 2009: 18). Kocaeli nde 34 liman tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 12 si asli faaliyet konusu olarak liman işletmeciliği yapmaktadır. Asli faaliyet konusu liman işletmeciliği olan tesislerin kapasite kullanım oranları yüksektir. Kalan 22 adet tesis ise asli işi liman işletmeciliği olmayıp, bağlı oldukları fabrika ve işletmelere hizmet vermek amacı ile kurulmuş tesislerdir. Bunların bir kısmı 3. şahıslara da liman hizmeti vermekte olup kapasiteleri genellikle düşük ve orta seviyede 6

7 kalmaktadır. Sadece, TCDD Derince Liman İşletmesi, Karayolları Tavşancıl Asfalt Tesisleri, Tüpraş İzmit Rafinerisi ve Gübretaş tesislerinde demiryolu hattı bulunmaktadır. Liman tesislerinin tümü, Gölcük ile Çayırova arasındaki yaklaşık 70 kilometrelik sahil bandında, belirli bölgelerde kümelenmiş biçimde ve dağınık bir yapıda yer almaktadır (Kocaeli Valiliği, 2011: 36). Çizelge 7: Kocaeli nde Denizyolu Taşımacılığı, 2011 Kocaeli Türkiye Oran Konteyner Elleçleme (ton) %7,5 Toplam Elleçleme (ton) %15 Uğrayan Gemi Sayısı %14 Kaynak: UDH, 2013, Deniz Ticaret İstatistikleri 2011, Default.aspx?dizin=DENIZ%20TICARET%20ISTATISTIKLERI%20-%202011, Demiryolu Türkiye deki toplam km demiryolunun 158 km.si (%1,6 sı) Kocaeli nde bulunmaktadır (TÜİK, 2013c). Kentteki demiryolu ağı, İstanbul u Ankara, Denizli, Konya, Sakarya, Eskişehir ve İzmir gibi kentlere bağlamaktadır Havayolu Kocaeli, İstanbul Atatürk Havalimanına 90 km., Sabiha Gökçen Havalimanı na ise 50 km. mesafededir. Bunun yanında, sivil uçuşlara açılan Cengiz Topel Havaalanı ile havayolu ulaşımında Türkiye de en fazla alternatife sahip il haline gelmiştir Diğer Lojistik Bileşenler Antrepolar, alanları açık depo şeklinde ve gaz veya sıvı tankı biçiminde olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açık depo şeklinde olan antrepoların alanları m² ile ifade edilirken, gaz tankı veya sıvı bulunan antrepoların alanları ise m³ ile ifade edilmektedir. Türkiye de açık depo şeklinde toplam antrepo bulunmaktadır Bunların illere göre dağılımında, İstanbul 381 adet antrepo ile %28 oranla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 207 antrepo ile %16, İzmir 107 antrepo ile %8, Mersin 60 antrepo ile %5 lik bir orana sahiptir. Buna göre, İstanbul daki 381 antreponun toplam alanı yaklaşık 2,16 milyon m², Kocaeli ndeki 207 antreponun toplam alanı yaklaşık 2,06 milyon m², İzmir deki 107 antreponun toplam alanı yaklaşık 1,25 milyon m², Mersin deki 60 antreponun toplam alanı yaklaşık 0,4 milyon m² dir. Alanları m3 ile ifade edilen gaz veya sıvı tankı şeklindeki antrepoların toplam sayısı ise 121 dir. Bunların illere göre dağılımında, Kocaeli 23 antrepo ile %19 oranla ilk sırada yer alırken, İstanbul 8 adet antrepo ile %6,6, İzmir 12 antrepo ile %10, Mersin 15 antrepo ile %12 lik bir orana sahiptir.. Buna göre, İstanbul daki 8 antreponun toplam alanı yaklaşık 158 bin m 3, Kocaeli ndeki 23 antreponun toplam alanı yaklaşık 197 milyon m 3, İzmir deki 12 antreponun toplam alanı yaklaşık 373 bin m 3, Mersin deki 15 antreponun toplam alanı yaklaşık 804 bin m 3 dür. Çizelge 8: Türkiye deki Antrepoların İller Göre Dağılımı, 2010 İller Antrepo Sayısı 1 Antrepo Alanı (bin m 2 Antrepo Antrepo ) Sayısı 2 Alanı (bin m 3 ) İstanbul Kocaeli İzmir Mersin Diğer İller Toplam Kaynak: İTO, 2010, Alanları m 2 ile ifade edilen açık depo şeklindeki antrepolar 2 Alanları m 3 ile ifade edilen gaz veya sıvı tankı şeklindeki antrepolar Ambalajlama ve paketleme lojistik faaliyetler içerisinde yer alan önemli bileşenlerden biridir. Ambalaj Sanayicileri Derneği Raporu na göre Türkiye de ambalaj sektöründe küçük ve büyük işletmeler dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin firma ve 100 bin kişilik istihdam olduğu tahmin edilmektedir yılı ortasında yapılan bir incelemeye göre ambalaj sektörü içerisinde faaliyet gösteren firmalardan i İstanbul da, 234 ü İzmir de, 126 sı Bursa da, 100 ü Konya da, 74 ü Kocaeli nde, 65 i Gaziantep te, 56 sı Adana da, 44 ü Kayseri de ve 28 i Manisa da bulunmaktadır (KSO, 2013b: 33). Lojistik faaliyetlerin farklı bileşenleri de ülkenin ekonomik ve lojistik merkezlerinden biri olarak Kocaeli nin öne çıktığını göstermektedir. 7

8 Sonuç Üretimin ve ticaretin giderek artması, ülkeler ve bölgeler arası ilişkilerin yoğunlaşması, lojistik faaliyetleri işletmeler ve ülke ekonomileri açısından önemli kılmaktadır. Özellikle sanayi yatırımlarının artması, lojistik sektörüne olan talebi arttırmaktadır. Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi ülkenin üretim-tüketim merkezleri arasında bulunan ve yüksek lojistik potansiyeline sahip bir kenttir. Lojistik avantajlar kente, iç ve dış pazara açılan bir kapı olma fonksiyonu kazandırmakta ve bölgesel bağlantı fırsatları sunmaktadır. Özellikle, Körfez Köprü Geçişi Projesi nin etkisiyle kentte değer artışı yaşanması ve iktisadi dinamizmin artması beklenmektedir. Sanayi yoğunluğu yüksek olan kentte büyük sanayi kuruluşlarının varlığı, kent sanayisinin Türkiye imalat sanayii içindeki payı, katma değer payı ve istihdam payı önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışmada, dış ticaret hacmi ile karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu göstergelerinden yararlanılarak Kocaeli nin lojistik üs olma potansiyeli irdelenmiştir. Kocaeli, Anadolu ya ve Avrupa ya doğrudan karayolu bağlantısı, Marmara Denizi ve Karadeniz e olan kıyısı ile İzmit Körfezi nde bulunan limanları, İstanbul daki havaalanlarına yakın konumu ve yakın geçmişte faaliyete geçen Cengiz Topel Havaalanı ve güçlü demiryolu altyapısı ile Türkiye nin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Yaklaşık 12,6 milyar dolarla ihracatta % 8,25, 11,7 milyar dolar ile ithalatta %5 lik bir paya sahiptir. Kentin dış ticaret ve sanayi kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda ulaştırma yatırımlarının desteklenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak önceliklerin tespit edilmesi ve altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kocaeli nde mekânsal alanların sınırlı olmasından kaynaklanan sorunlara el atılarak, başta şehir içi yük trafiğini azaltacak, limanların etkinliğini artıracak, demiryollarının yük taşımacılığında daha etkin kullanımını sağlayacak çözümler üretilmeli; aktarma ve depolama tesisleri ile lojistik merkezler geliştirilmeli ve lojistik yatırımlar konusunda kente öncelik tanınmalıdır. KAYNAKLAR Ar, İ. M. ve Tanyaş M., (2012) Lojistik Merkez Kurulma Öncelikleri Açısında İllerin Sıralanması, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, Aybil Yayınları, Konya, ss Bayraktutan, Y., (2010) Bilişim Kenti Kocaeli, Kocaeli Ticaret, Sayı:4, ss Bayraktutan, Y. ve Özbilgin M., (2011) Lojistik Sektörünün Düzey 2 Bölgelerinde Yığınlaşma Analizi ile İncelenmesi, 3. Yerel Ekonomiler Kongresi Bildiriler Kitabı, ss , Konya. Bayraktutan, Y., Özbilgin M., (2012a) Türkiye de Lojistik Sektörüne Yönelik Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yürüttükleri Faaliyetler, 1. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, ss , Konya. Bayraktutan, Y., Özbilgin M., (2012b) Lojistik Sektöründe Havayolu Taşımacılığı ve Türkiye, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 1. Uluslararası Havayolu İşletmeciliği Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, ss Bayraktutan, Y., Tüylüoğlu Ş. ve Özbilgin M., (2012) Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi: Kocaeli Örneği, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:4, S:3, ss Fortune (2010) Lojistik Eki, Fortune Türkiye, Sayı 38, Kasım. Fortune (2011) Lojistik Eki, Fortune Türkiye, Sayı 43, Nisan. Goodman (2011) European Logistics Vacancies+land Banks, man.com/~/media/files/sites/czech %20Republic/Site%20items/Feature%20hotspots/m2_All%20countries_logistics%20vacancies%20and%20lands.ashx, Gürlesel, C. F., (2011) Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu (4. Çeyrek 2010), GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yayını, İstanbul. İl Özel İdaresi (2011) Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Raporu, Kocaeli İl Özel İdaresi Yayınları, Kocaeli. İTO (2010) Dış Ticaret Dünyası 2 Türkiye de Antrepolar, KGM (2005) 2004 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2004.pdf, KGM (2006) 2005 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2005.pdf, KGM (2007) 2006 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2006.pdf, KGM (2008) 2007 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2007.pdf, KGM (2009) 2008 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2008.pdf, KGM (2010) 2009 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2009.pdf, KGM (2011) 2010 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2010.pdf, KGM (2012) 2011 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2011.pdf, Kocaeli Valiliği (2011) İzmit Körfezi Liman Bölgesi Raporu, KOTO (2010) Ulaşımdan Bilişime, Kocaeli Ticaret, Sayı:5, ss KOTO (2013a) Ekonomi, KOTO (2013b) Kocaeli nin Lojistik Üstünlüğü, icerik_kocaeli_ve_sanayi.htm,

9 KOTO (2013c) Kocaeli nin Ticari Yaşamı, f, KSO (2008) Hareketlilik Yenileşim Körfezi, Kocaeli Endüstriyel Dönüşüm Projesi Proje Raporu. KSO (2013a) Sektörlerden: Kimya, Kocaeli Odavizyon, Sayı:78, ss KSO (2013b) Sektörlerden: Ambalaj, Kocaeli Odavizyon, Sayı:78, ss MARKA (2010) TR42 Doğu Marmara Bölge Planı , MARKA Yayını. MARKA (2011) Doğu Marmara da OSB ler, _ OSBler_TS.pdf, Özbilgin, M., (2011) Lojistik Sektörünün İktisadi Analizi: Kocaeli Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi SBE (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak. Sözer, G., (2009) Milenyumun Sanayi Kenti Kocaeli, Garanti Anadolu Sohbetleri ve Kocaeli, Sayı:32, TÜİK (2013a) İllere Göre İhracat, TÜİK (2013b) İllere Göre İthalat, TÜİK (2013c) Bölgesel İstatistikler, Me nugoster=1, TÜİK (2013d) Bölgesel İstatistikler, MenuGoster=1, TÜSİAD (2012) Türkiye de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet ve Rekabet Unsurları, Yayın No: TÜSİAD-T/ /526. UDH (2013) Deniz Ticaret İstatistikleri 2011, Default.aspx?dizin=DENIZ%20TICARET%20ISTATISTIKLERI%20-%202011, Ulugün, Y. F., (2009) İzmit Körfezi nde Limancılık, Garanti Anadolu Sohbetleri ve Kocaeli, Sayı:32, anadolu_sohbetleri/anadolu_sayi32-09.pdf, Yıldıztekin, A., (2012) Kocaeli Lojistik Köyleri, Dünya Gazetesi, Zeytinci, H., (2009) Kriz Kocaeli yi Etkiledi, Garanti Anadolu Sohbetleri ve Kocaeli, Sayı:32, Zeytinoğlu, A., (2010) Birikimlerimize Güveniyoruz, Kocaeli Ticaret, Sayı:1, ss

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi

Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi: 37-50 Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** Krizin Doğu Marmara (TR42) Bölgesinde Lojistik Sektörüne Etkisi Özet ABD konut piyasalarında başlayan ekonomik

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI Mayıs 2011

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI SAKARYA DA OTOMOTİV SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI Mayıs 2011 T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Mayıs 2011 Otomotiv sektörü; demir-çelik, petro-kimya, hafif metaller, lastik, plastik gibi ana sanayi dallarında üretilen ürünlerin başlıca alıcısı ve bu sanayilerdeki

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları ULAŞIM Günümüzde ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerin artması ve insanların daha uzak mesafelere daha çabuk, zamanında ve konforlu biçimde erişme isteği ulaşım sektörünün önemini arttırmıştır. AB 27

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014

NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 2014 NİSAN-MAYIS VAN İLİ İSTATİSTİKLERİ 214 213 YILI VAN İLİ DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AYLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($) OCAK 2.322.52 1.45.136 ŞUBAT 1.735.696 1.62.13 MART 1.346.793 1.41.747 NİSAN 1.443.495 2.82.915

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015

2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 2015 MAYIS SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ 8 Temmuz 2015 Mayıs 2015 Sanayi Üretim Endeksi ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı, TÜİK tarafından aylık

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 27.05.2013 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Çok merkezli

Detaylı

İZMİR DE SANAYİLEŞME

İZMİR DE SANAYİLEŞME 5. İzmir İktisat Kongresi/1 Kasım 2013 İZMİR DE SANAYİLEŞME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı İZMİR DE SANAYİ VE SANAYİ İSTİHDAMI İZMİR, Sanayi siciline kayıtlı yaklaşık 4.191 sanayi işletmesi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma)

KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma) Petrol-iş Araştırma KİMYA SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI (Ön Araştırma) Dünyada ve Türkiye de Sektörün Genel Dinamikleri Aralık 2004 Araştırma Yöntemi Kimya Sektörü Araştırması 2004 çalışmasında, sektörün dünya ve

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI

STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİNİN 2009 YILI SONU İTİBARIYLA UYGULAMA SONUÇLARI Ali BABACAN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımc mcısı 8 Şubat 2010 Yeni Teşvik Sistemi Yeni

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam SANAYİ İldeki 3 ilçede üretim aşamasına geçmiş 4 OSB bulunmaktadır. İlde üretim aşamasına geçmiş OSB bulunan ilçeler; Kütahya Merkez (2 adet), Gediz ve Tavşanlı dır. Ayrıca Simav ilçesinde ise aktif olmayan

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Sanayi sicil kayıtlarına göre sanayi

Detaylı

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret

ANA TEMA ALT TEMALAR KAPSAM SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM. Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret OTOMOTİV, LOJİSTİK, ULAŞIM 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: OTOMOTİV, LOJİSTİK VE ULAŞIM ALT TEMALAR Türkiye Otomotiv Sektörü ve Dış Ticaret Türk Markalı Otomobil Projesi Otomotiv Sektöründe Lojistik

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR

EGE BÖLGESĐ SANAYĐ ODASI RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR RAKAMLARLA TÜRKĐYE VE ĐZMĐR Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi DIŞ TĐCARETTE KOBĐLERĐMĐZ KOBĐ lerimiz tarafından sağlanmaktadır. ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE ĐHRACAT(%) 0-9

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI RAKAMLARLA TÜRKİYE VE İZMİR

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI RAKAMLARLA TÜRKİYE VE İZMİR RAKAMLARLA TÜRKİYE VE İZMİR Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi DIŞ TİCARETTE KOBİLERİMİZ KOBİ lerimiz tarafından sağlanmaktadır. ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE İHRACAT(%) 250-

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI MART 2007 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 3

Detaylı

kanı CEO, Borusan Holding

kanı CEO, Borusan Holding TÜRKİYE SANAYİSİNE NE SEKTÖREL BAKIŞ Agah Uğur TÜSİAD, Sanayi Çalışma Grubu Başkan kanı CEO, Borusan Holding 27 Mayıs s 2008 AMAÇ NEDİR? Büyümenin motoru: Rekabet gücü yüksek Katma değer içeriği yüksek

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012

TÜRKİYE'NİN İLK 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2012 İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 45 incisi hazırlanan TÜRKİYE NİN İLK 500 BÜYÜK KURULUŞU içerisinde bu yılda 2011 yılına göre değişiklik olmamış ve 487 özel, 13 de kamu sanayi kuruluşu yer almaktadır.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor.

Bu uyumsuzluk İSO nun her yıl düzenli olarak yayınladığı 500 Büyük ve İkinci 500 Büyük raporlarında da belirgin bir şekilde göze çarpıyor. İSO 500 ve İzmirli Firmalar Ahmet KARAYİĞİT İstatistikler; geçmişi ve bugünü doğru anlamak ve geleceği doğru planlamak açısından son derece önemli. Ülkemizde son günlerde kamu kurumlarının yayınladığı

Detaylı

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar

Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar Bilindiği üzere, ülkemizde üretim yapısının yeniden şekillendirilmesi amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi oluşturulmuş olup, yatırımcılara yeni imkanlar sunulmuştur. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLLERİMİZ SOSYO-EKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME

GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME İZSİAD/ GENEL EKONOMİK DEĞERLENDİRME Ender YORGANCILAR EBSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİ EN BÜYÜK İLK 15 ÜLKE Türkiye nin %9,2 gibi çok yüksek bir oranda büyüdüğü

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI

İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI GENEL ARAŞTIRMALAR İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI DÜZEY 2 YE GÖRE İMALAT SANAYİİNİN ALT SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI (21 YILI, ISIC REVİZE 3 SINIFLAMASINA GÖRE ve İKİ RAKAMLI DÜZEYDE) GA-6-3-3

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI ŞUBAT 21 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22 ŞUBAT 21 İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ İktisadi Yönelim Anketi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2013 ISO - İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME

100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU ÖZET DEĞERLENDİRME Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesinin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz ve ülkemiz sanayiinin içinde bulunduğu

Detaylı