INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS"

Transkript

1 II. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, AKSARAY İKTİSADİ UNSURLAR BAĞLAMINDA KOCAELİ'NİN LOJİSTİK ÜS OLMA POTANSİYELİ Yusuf BAYRAKTUTAN 1, Mehmet ÖZBİLGİN 2 1 Prof. Dr. Kocaeli Üniversitesi İİB Fakültesi, İktisat Bölümü, 2 Arş. Gör. Kocaeli Üniversitesi İİB Fakültesi, İktisat Bölümü, ÖZET Lojistik sektörünün iktisadi performans bakımından önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı lojistik sektörünün kentteki gelişimini ve potansiyelini irdelemektir. Kocaeli nin sahip olduğu coğrafi konum ve jeopolitik özellikler kenti hem ulusal hem de uluslararası üretim ve ticaret faaliyetlerinde avantajlı duruma getirmiştir. Lojistik bileşenleri Kocaeli ye Türkiye de lojistik bir üs niteliği kazandırmaktadır. Anahtar Sözcükler: Lojistik Sektörü, Kocaeli. ABSTRACT INVESTIGATING OF THE BEING LOGISTIC BASE POTENTIAL FOR KOCAELİ IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ELEMENTS As a significant activity, the logistics is a leading sector, playing an important role in terms of economic performance.the aim of this study is to search the improvement and the potential of the logistics sector in Kocaeli. Kocaeli s geographical position and geo-strategic importance, have provided advantages for both national and international trade and production. Owing to development of logistics sector, Kocaeli is likely to be a logistics base of Turkey. Keywords: Logistics Sector, Kocaeli. Giriş Küresel ekonomide lojistik faaliyetlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Etkin lojistik hizmeti, ürünlere katma değer sağlamakta ve işletmelerin pazardaki rekabet gücünü artırmaktadır. Firmalar küresel ticaretten daha fazla pay almak, değişen piyasa dinamiklerine cevap verebilmek ve rekabet gücünü artırmak üzere, lojistik faaliyetlerden yoğun şekilde faydalanmaktadır. Taşıma maliyetlerinin önemi, ulaştırma sistemleri tercihini öne çıkaran bir etken haline gelmiştir. Öte yandan, piyasaların serbestleşmesi ve pazarın büyümesi nedeniyle geniş coğrafi bölgelerde faaliyet gösterilmesi hız ve erişimin önemini artırmıştır (Bayraktutan ve Özbilgin, 2012a: 88). Taşıma maliyetleri dış ticaret başta olmak üzere uluslararası ekonomik ilişkilerde karlılığı etkilemektedir. Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde, ulaştırma hizmetleri ve toplam maliyetler içindeki ağırlığına bağlı olarak lojistik maliyetlerin düşürülmesi giderek önem kazanmıştır. Türkiye ekonomisinin farklı göstergeleri bağlamında ilk sıralarda yer alan Kocaeli, coğrafi konum ticaret ve sanayi birikimiyle bir çekim merkezi olmuştur. Küresel iktisadi dönüşümle birlikte kent, ülke ekonomisi içindeki payının ve dünyayla bağlantılarının arttığı bir gelişim ve değişim sürecinden geçmiştir. Bu çalışmada, Kocaeli nin lojistik avantajları ve kentte sektörün gelişme potansiyeli konularına odaklanılmıştır. Bu kapsamda, kentin sanayi ve dış ticaret yapısı ile sektörün altyapısını oluşturan karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı göstergeleri gruplandırılarak ele alınmıştır. Ele alınan konular ve incelenen göstergeler ışığında kentte lojistik sektörü ile ilgili önemli bir potansiyel ve gelişme olduğu anlaşılmıştır. 1. LOJİSTİK, LOJİSTİK ÜSSÜ VE TÜRKİYE Lojistik hizmetler, bir ürünün üretiminden tüketimine kadar geçen her aşamada ortaya çıkmakta ve yarattığı katma değerle ekonomiye etkisini hızla artırmaktadır. Ürünlerin daha güvenli, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde 1

2 müşteriye veya pazara ulaştırılması etkin lojistik faaliyetler ile mümkün olmaktadır. İktisadi büyüme, uluslararası ekonomik ilişkilerin gelişimi ve coğrafi konum sektör açısından önemli bir potansiyel sunmaktadır (Bayraktutan ve Özbilgin, 2012b:357). Lojistik sektörü, gerek diğer sektörlerle olan bağlantısı gerekse yarattığı katma değer ve istihdam bakımından iktisadi performansın kritik sektörü konumundadır. Tüm dünyada lojistik sektörü iktisadi gelişmeye paralel biçimde ilerleme kaydetmektedir. Sektörün eriştiği hız ve teknolojik imkanlar, toplumların gelişmişlik seviyelerini yansıtacak bir konuma ulaşmıştır (Fortune, 2010:14). Türkiye nin, lojistikteki en büyük avantajı olarak, üretim merkezleri ile tüketim merkezlerine olan yakınlığı gösterilmektedir (Fortune, 2011: 2). Bu yüzden, Türkiye de lojistik giderek uluslararası şirketlerin ilgi gösterdiği bir sektör haline gelmiştir. Türkiye de süregelen ve ülkenin önemli sorunlarından birisi olan, hem bölgeler arasında hem de bölgelerin kendi içlerinde görülen gelişmişlik farklılıkları, lojistik faaliyetlerde de kendisini göstermektedir. Ülkede sektörün geliştiği ve yoğunlaştığı bölgeler dar bir alanda sıkışmaktadır. Sektörün gelişmesini tüm ülkeye yaymak için taşıma araç ve sistemlerinin revizyonundan, altyapı iyileştirmelerine, lojistik merkez gibi yapıların kurulmasından sektörün her alanında desteklenmesine, ulaştırma hizmetlerinin ve sanayinin ülke genelinde geliştirilmesinden ticaretin canlandırılmasına kadar bir takım önemli tedbirlerin alınması gerekmektedir (Bayraktutan ve Özbilgin, 2011: 119). 2. KOCAELİ EKONOMİSİ VE LOJİSTİK ÜS OLMA POTANSİYELİ Her ülke için, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu, boru hatlarının teknik ve ekonomik açıdan en uygun oldukları yerlerde kullanıldığı dengeli, akılcı ve etkin bir ulaştırma sistemine kavuşmasına çaba gösteren politikaların gerçekleştirilmesinin önemi büyüktür (Fortune, 2010: 9). Lojistik sektöründe öne çıkmış ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin lojistik altyapılarını, pazarlarında faaliyet gösteren firmalara rekabet avantajı sağlayacak şekilde yapılandırdıkları görülmektedir (TÜSİAD, 2012: 7). Bu yüzden, ülke genelinde sektöre yönelik potansiyelin doğru bir şekilde belirlenmesi ve yapılması gerekenlerin bütüncül bir strateji ile ortaya konulması gerekmektedir. Bir bölgenin lojistik açıdan üs olma iddiası taşıması bir takım kriterlere ve söz konusu bölgenin özel konumuna bağlıdır. Kocaeli nin coğrafi konumu, doğal bir liman ve kıyı kenti olması, büyüyen ekonomisi ve dış ticaret hacmi, lojistik konusunda önemli avantajlara sahip olduğunu göstermektedir. İstanbul un etki alanında olması, kentin sanayi yapısının gelişimine büyük bir ivme kazandırmıştır. Sanayileşmeyle beraber ticari ve mali kesim ile lojistik gibi temel ve/veya destek sektörlerinin faaliyetleri de gelişmektedir. Kocaeli, Doğu Marmara Bölgesi nde İzmit Körfezi etrafında, Avrupa yı Anadolu üzerinden Ortadoğu ya bağlayan geçiş koridoru üzerinde yer alan ve hem Karadeniz hem de Marmara Denizi ne kıyısı olan ekonomik ve sosyal hareketliliği çok yüksek bir kenttir (Sözer, 2009: 2). Türkiye nin önde gelen ticaret ve sanayi merkezlerinden birisi olmasının yanı sıra coğrafi konumu dolayısıyla lojistik sektörü açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Karadeniz ve Marmara Denizi ne kıyı olması, körfezin etrafında konumlanması ve önemli ulaşım ağlarının merkezinde yer alması kenti erişilebilirlik yönünden avantajlı kılmaktadır. Kentte 404 km il ve devlet yolu, 91 km otoyol, 158 km demiryolu bulunmaktadır. Türkiye karayolu ağında trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu kesim Marmara Bölgesi olurken, bölge içinde en yoğun eksen İstanbul-Kocaeli-Sakarya güzergahıdır. Hammadde ve nihai ürün bazında İstanbul ile Anadolu arasında yoğun ürün ve trafik akışı vardır. Bu trafik zorunlu olarak TEM otoyolu ve D100 karayolu vasıtasıyla Kocaeli ili üzerinden geçmektedir. Kentin önemli bir transit güzergâhı üzerinde bulunması karayolu yük trafiğini arttırmaktadır (Özbilgin, 2011: 96). Kocaeli, 1,5 milyona ulaşan nüfusu, önemli sanayi tesisleri ve ekonomik yapısı ile Türkiye nin büyük sanayi kentlerinden birisidir. Sanayi yatırımları için cazibe merkezi olan ilin, Türkiye nin en büyük tüketim ve üretim merkezi olan İstanbul a yakın olması, sanayi kuruluşlarının yer seçimini etkileyen önemli bir unsur olmuştur. Bununla beraber ilin bir körfezin etrafında ve transit geçiş yollarının üstünde konumlanması, ulaşım türleri bakımından çeşitliliğe sahip olması ve Anadolu ile İstanbul u birbirine bağlaması lojistik sektörü açısından önemli bir avantaj olarak görülmekte ve kente rekabet avantajı kazandırmaktadır (Bayraktutan vd., 2012: 62). Nitekim ihtiyaç duyduğu hammaddeye kolayca ulaşmakta, ürettiği mamul ve yarı mamul maddeleri de hızlı ve kolay bir şekilde pazara ulaştırabilmektedir. Kocaeli nin sanayileşmesinde en önemli etken, tüm ulaşım olanaklarına sahip olmasıdır. Kara ve demiryolu ağları ile taşımacılık özellikle Avrupa ve Ortadoğu ya yapılmakta olup, limanlar ile yapılan deniz taşımacılığı da önemli bir boyuta ulaşmıştır. İstanbul ve Bursa gibi önemli ticaret ve sanayi merkezlerine yakınlığı, yatırımlar açısından Kocaeli ni öncelikli kılmaktadır. Kocaeli nin şehir merkezi İzmit in İstanbul a uzaklığı 85 km dir. İstanbul un Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı ile dünyaya açılan Kocaeli, Ankara ya da TEM otoyolu ile bağlıdır. İkisi (Derince ve Yarımca) kamu ve 36 özel liman tesisi ile deniz ulaşımı olanakları açısından Anadolu nun denizle dünyaya açılan kapılarındandır (İl Özel İdaresi, 2011: 206). Bu limanlara uğrayan ve Kocaeli nden kara ve demir yolu ile geçen transit yükler, kenti aynı zamanda bir lojistik üs statüsüne sokmaktadır (Yıldıztekin, 2012). 2

3 Lojistik firmalarının İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin de olduğu gibi Kocaeli de de sayıları hızla çoğalmaktadır. Türkiye de lojistik alanlar için kiralama talebi ve fiili kiralamaların büyük ölçüde Gebze-Tuzla bölgesinde gerçekleştiği görülmektedir (Gürlesel, 2011: 26). Küresel firmalar da kente lojistik yatırımlar yapmaktadır. Bunlardan uluslararası gayrimenkul grubu Goodman, Kocaeli Uzunçiftlik te 140 bin m² lik bir alana lojistik merkez kurmayı planlamaktadır (Goodman, 2011: 96). Bunun yanında, TCDD tarafından Köseköy mevkiine lojistik merkez kurulması planlanmaktadır. Köseköy Lojistik Merkezinin faaliyete geçmesi ile başta TCDD nin demiryolu ile taşıyacağı yük miktarında önemli bir oranda artış beklenmektedir (Özbilgin, 2011: 100). Körfez Köprü Geçişi Projesi, Kocaeli için önemli bir fırsat ve avantaj olarak görülmektedir. İstanbul ile İzmir arası erişim süresini yaklaşık olarak yarı yarıya kısaltacak, karayolu ile ulaşımı daha güveni ve konforlu hale getirecek otoyollar, tüneller, viyadükler ve İzmit Körfezi nin iki yakasını bir araya getirecek olan asma köprüden meydana gelen Körfez Köprü Geçişi Projesi nin temeli 28 Ekim 2010 da atılmıştır. 5 yıl içinde aşama aşama tamamlanacak olan projede toplam 421 km yol, 18 km uzunluğunda 30 adet viyadük, 7,5 km uzunluğunda 4 tünel ve 209 köprü inşa edilecektir. Özellikle 3 km uzunluğundaki asma köprü dünyanın en uzun ikinci köprüsü olacaktır (KOTO, 2010:6). Projenin güzergâhı, Gebze den başlayarak Bursa üzerinden İzmir e uzanmaktadır. 44 km lik Gebze-Orhangazi Otoyolu Projesi ile 3 km uzunluğundaki asma köprü, projenin güzergâhının bölgeden geçen kesitini oluşturmaktadır (MARKA, 2010:92). Bu proje kentin lojistik konumuna yeni unsurlar eklemektedir. Kocaeli nin lojistik analizine dair literatürde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bayraktutan vd. (2012) de, her bir il için lojistik gelişmişlik seviyesini yansıtan gelişmişlik endeksi olarak tanımlanabilecek sayısal değerler elde edilerek illerin sıralaması yapılmıştır. Analiz sonuçları Kocaeli nin Türkiye nin diğer illerine göre önemli ölçüde lojistik üstünlüklerinin olduğu ve sektör açısından yüksek bir potansiyel taşıdığını göstermektedir. Jeopolitik konumu, altyapısal donanımı ve imalat sanayi başta olmak üzere üretim yapısı ile İstanbul'dan sonra ikinci büyük sanayi kenti olması, ülke imalat sanayi üretimine önemli katkı sağlaması, Kocaeli limanlarının Türkiye nin ticaretinde önemli bir yerinin bulunması ve İstanbul a sınırdaş olması gibi unsurlar lojistik yatırımlar açısından kenti ön plana çıkarmaktadır. Bayraktutan ve Özbilgin (2011), Türkiye de 26 düzey istatistik bölgesinin 2008 yılına göre ulaştırma sektörü istihdam ve ciro verileri ışığında sektörün bölgelerdeki yoğunluğunu hesaplanmış ve bölgeler arası karşılaştırma yapmışlardır. Kocaeli nin de yer aldığı TR42 Bölgesi ulaştırma sektöründe istihdamın yoğun olduğu ve sektörün ürettiği cironun Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkmıştır. Ar ve Tanyaş (2012) de, Türkiye de illerin lojistik merkez kurulma önceliği açısından sıralaması yapılmıştır. Öncelikle, dış ticaret, taşımacılık alt yapısı, motorlu kara taşıtları ve sanayi olmak üzere dört ana başlık altında lojistik merkez kurulmasında etkili olan 20 kriter belirlenmiş ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemi kullanılarak lojistik merkez kurulma gerekliliği bağlamında illere ilişkin sıralama elde edilmiştir. Buna göre Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa dan sonra 6. sırada yer almıştır Kocaeli Ekonomisi Kocaeli, Türkiye imalat sanayinde %13 pay sahibidir e kadar bu oranın %25 e çıkması beklenmektedir (KSO, 2008:7) yılı Ocak ayı itibariyle, Kocaeli nde 212 si yabancı sermayeli olmak üzere yaklaşık 2200 önemli sanayi yatırımı bulunmaktadır. Yatırım alanları açısından oldukça gelişmiş olan kentte, 13 adet organize sanayi bölgesi (OSB), iki adet serbest bölge ve üç teknopark bulunmaktadır. KOSBAŞ Serbest Bölgesi, deniz taşıtları ve yat sanayisi üzerine gelişmiştir. Kentte, OSB, teknopark ve serbest bölgelerde yatırımlar teşvik edilmektedir. Bunun yanında baraj, doğalgaz, iletişim, elektrik, atık yakma tesisleri gibi alt yapı olanakları büyük gelişme göstermiştir (KOTO, 2013b). Kentte en eski endüstri kuruluşu, Osmanlı İmparatorluğu ndan beri (1834) faal olan Hereke Dokuma fabrikasıdır. İzmit sanayi birikimi için önemli diğer bir tesis Seka Kağıt Fabrikasıdır (1934). Bu fabrika ile önce dokuma ve orman ürünleri etrafında oluşan endüstri yapısı daha sonra Petrol Ofisi (1941), TÜPRAŞ (1960) ve PETKİM (1965) in kurulmasıyla petrol ürünleri ve petrokimya etrafında gelişmiş; zamanla organik kimya, metal, gıda, ilaç, gübre, boya ve tersane endüstrilerine yönelerek çeşitlilik kazanmıştır. Sanayileşmenin başlangıcında sanayi kuruluşları Yarımca ve Körfez in doğu kesimini tercih ederken, son yıllarda Dilovası ve Gebze ye doğru bir yoğunlaşma olmuştur (KOTO, 2013a). Kent GSYİH'sının ana sektörler itibariyle dağılımına bakıldığında, sanayi sektörü %75'lik pay ile hakim sektör konumundadır. Hizmetler sektörü ise %22'lik pay ile ikinci sırada yer almakta ve ağırlığı her geçen yıl artmaktadır. Tarım sektörünün il GSYİH içindeki payı yüzde 2 civarında olup, ağırlığı her geçen yıl azalmaktadır (KOTO, 2013c). Kentte öne çıkan sektörler, taşıt araçları ve yan sanayi, kimya ve petrokimya, makine, plastik ve demir çelik sektörleridir. Kocaeli imalat sanayi içerisinde kimya sanayi, Türkiye imalat sanayi içerisindeki %27 lik payı ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye nin en büyük firması olan Tüpraş Petrol Rafineri tesislerinin de kent için önemi büyüktür. Ayrıca konumu ve lojistik üstünlüğü nedeniyle Kocaeli, otomotiv sanayinde faaliyet gösteren firmaların tercih ettiği bir kent olmuştur. Bölgeye yapılan yatırımlar beraberinde yan sanayinin ve diğer sektörlerin de gelişimine katkıda bulunmuştur. Kentteki 4 büyük otomotiv firması; 2011 yılında Türkiye otomotiv sanayinde araç üretiminin 3

4 %31,9 unu karşılamaktadır. Bu firmaların Türkiye otomotiv ihracatındaki payı %35,1 olmuştur. Diğer önemli sektörler, bilgi ve iletişim teknolojileri, deniz taşıtları ve yat sanayidir. Kentte, ağır sanayi yatırımı yerine, dünya ile rekabet edebilen, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımlara yönelim başlamıştır (KOTO, 2013b). Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı sektörü Kocaeli de Tüpraş ın varlığı sebebiyle en büyük bilançoya sahip sektördür. Kentte sanayi sektörlerinde üretilen toplam bilançonun %31 i bu sektörden kaynaklanmaktadır. Ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektörü, gerek sektörde üretilen bilanço, gerekse kayıtlı istihdam açısından Kocaeli sanayisinde öncü sektörlerden biridir. Bu sektör, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı sektörünü takiben ikinci büyük bilançoya sahiptir. Kent sanayisindeki kayıtlı işgücünün %20 si bu sektörde istihdam edilmektedir. Kent sanayisindeki istihdamın %16 ık oranla en yüksek pay aldığı ikinci sektör olan ulaşım araçları imalatı sektörü kentte işletme sayısı ile bilançosu en yüksek üçüncü sektördür. Katma değeri yüksek olan sektörde, otomotiv yan sanayinin yanı sıra büyük sermayeli işletmeler faaliyet göstermektedir. Kocaeli yi bulunduğu bölgede öncü konuma getiren bir diğer sanayi sektörü kimyasal madde ve ürünler ile suni elyaf imalatı sektörüdür. Sektördeki istihdamın, kent sanayisindeki işgücünden aldığı pay %10 dur. Elektrikli ve optik donanım imalatı, metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı, makine ve teçhizat imalatı, gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar ve kâğıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı; basım ve yayım sanayi sektörleri de Kocaeli nde öne çıkan diğer sektörlerdir (MARKA, 2009: 38). Kentte sayıca en çok metal firmaları bulunmakta ve en fazla istihdam da bu işkolunda bulunmaktadır. Buna karşılık en çok arazi ve hammadde kullanarak en fazla üretimi yapan kimya sektörüdür (KOTO, 2013a). Kocaeli de kimya sektöründe 208 firma faaliyet göstermektedir. Bunun yanında, kentte 211 i yabancı sermayeli, yüzde 28 i kimya sektöründe olmak üzere Türk Petrol Rafinerileri A.Ş. ve büyük kuruluşları kapsayan yaklaşık 2 bin önemli firmanın üretim tesisi bulunmaktadır (KSO, 2013a: 21). Kocaeli de yaklaşık 53 bin kişiyi istihdam eden 13 OSB bulunmaktadır (MARKA, 2011). OSB ler Gebze, Dilovası, Çayırova ve İzmit ilçelerinde yoğunlaşırken, Kartepe ve Kandıra ilçeleri de yeni OSB lerin gelişim bölgeleri arasında yer almaktadır (MARKA, 2010: 36). Kocaeli nin sınırları içerisinde yer alan TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), ihtisas OSB olmasından ötürü, otomotiv sektörüne parça üreten yerli ve yabancı sermayeli tüm firmaların Türkiye de gerçekleştirecekleri yatırımlar için seçtikleri en önemli merkez olma özelliğini taşımaktadır (İÖİ, 2011: 205). Yapılan yatırımlarla otomotiv sanayi, kentin öne çıkan sektörlerinden biri haline gelmiştir. Askam, Hyundai, Honda, Ford, Toyota ve Isuzu kentte yatırımı olan kuruluşlardır. Bu yatırımlar kentte yan sanayinin gelişmesine ve teknoloji seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Otomotiv sanayinin yanısıra deniz taşıtları ve yat sanayisi de gelişmekte olan sektörlerin başında gelmektedir (Zeytinoğlu, 2010:28). Çizelge 1: Türkiye ve Kocaeli de Kullanım Yerlerine Göre Elektrik Tüketimi, 2011 BÖLGE ADI Türkiye Kocaeli Oran Toplam tüketim (MWh) %6,2 Sanayi işletmesi (MWh) %10,6 Ticarethane (MWh) %2,8 Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh) %288,4 Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh) %496 Kaynak: TÜİK (2013d) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kocaeli nde, Türkiye toplam elektrik tüketiminin %6,20 si, toplam sanayi elektrik tüketiminin ise %10,6 sı gerçekleşmektedir. Kentteki sanayi işletmelerinin ülke geneline göre elektrik tüketimi oranı daha yüksektir yılı itibariyle Kocaeli nin elektrik tüketimi MWh/yıldır. Kocaeli nde kişi başına sanayi elektrik tüketimi, kişi başına mesken elektrik tüketiminin yaklaşık 10 katıdır. Kentte elektrik tüketimi en çok sanayide, ardından meskenlerde ve ticarethanelerde gerçekleşmektedir. Nitelikli sanayi bölgelerine sahip Kocaeli nde, ülkenin en büyük sanayi tesisleri ve çok sayıda yabancı yatırımcı üretim yapmaktadır. Yabancı yatırımcıların bir bölümü araştırma-geliştirme (ar-ge) faaliyetlerini Türkiye ye taşımış; maliyet avantajından dolayı Kocaeli yi stratejik üs seçmiş; bilişim ve diğer ar-ge yatırımlarında Türkiye ye yönelmektedirler (Bayraktutan, 2010:31). Bölgede yoğunlaşan sanayi kuruluşları ile birlikte, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezleri de Kocaeli nde yer almaktadırlar. Kocaeli Üniversitesi, bölge sınırındaki Sabancı Üniversitesi, Marmara Araştırma Merkezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, TÜBİTAK, TSE Merkez Laboratuvarları, TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezi), TÜBİTAK Teknoparkı, GOSB Teknoparkı ve KOÜ Teknoparkı sanayinin teknolojik gelişmesine olanak sağlayacak kurum ve kuruluşlardır (İl Özel İdaresi, 2011:205). 4

5 2.2. Kocaeli nde Dış Ticaret Kocaeli, ülke ekonomisinde sanayi üretiminin yanı sıra dış ticaret açısından da önemli bir paya sahiptir. Kentin yüksek dış ticaret hacmi, lojistik sektörünün büyümesini sağlayan en önemli etkenlerden birisidir de yaklaşık 25 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile Türkiye nin toplam dış ticaret hacminin %6,2 sini gerçekleştirmiştir de 12,5 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirerek, toplam ülke ihracatının yaklaşık %8,25 ini karşılamış ve İstanbul dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Çizelge 2: Kocaeli de İhracat ve Ülkedeki Payı, İl İhracat Türkiye İhracatı Yıllar İçerisindeki (Bin $) İçerisindeki Payı Sıralaması ,46% ,41% ,48% ,33% ,14% ,25% Kaynak: TÜİK (2013a) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kocaeli, 2012 de 11,7 milyar doları aşan ithalat gerçekleştirerek, toplam ülke ithalatının yaklaşık %4,96 ını karşılamış ve İstanbul dan sonra ikinci sırada yer almıştır. Öte yandan, lojistik sektörünün ithalat ve ihracata göre hizmet verdiği endüstri kollarının zaman içinde farklılık göstermeye başlaması, sunulan hizmetlerin çeşitlenmesini sağlamıştır. Çizelge 3: Kocaeli nde İthalat ve Ülkedeki Payı, İl İçerisindeki Türkiye İthalatı Yıllar İthalat (Bin$) Sıralaması İçerisindeki Payı ,22% ,58% ,46% ,61% ,27% ,96% Kaynak: TÜİK (2013b) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kentteki birçok tesis Avrupa ülkeleri için bir cazibe merkezi haline gelmekte ve Avrupa Birliği ülkelerine yüksek miktarlarda ihracat gerçekleştirmektedir (Zeytinci, 2009:15). İlde, Türkiye nin en önemli ve büyük ölçekli firmalarının yer alması kenti Türkiye dış ticaretinde önemli bir aktör konumuna getirmektedir Kocaeli Ulaşım Altyapısı Karayolu Kocaeli, karayolu ile rahat ulaşım olanaklarına sahip bir kenttir. Türkiye de yer alan toplam 2119 km. otoyolun 94 km si (%4,4 ü) ve toplam km olan devlet ve il yollarının 397 km si (%6,3 ü) Kocaeli il sınırları içindedir. Çizelge 4: Kocaeli nde Karayolu Uzunluğu ve Kamyon Sayısı, 2011 İl ve devlet yolu (km) Otoyol (km) Kamyon sayısı * Kocaeli Türkiye Oran %6,3 %4,4 %2,4 Kaynak: TÜİK, 2013, Bölgesel İstatistikler, nugoster=1, *Ağır tonajlı yük taşıtları kamyon olarak değerlendirilmiştir. 5

6 Çizelge 4 te Kocaeli sınırlarında bulunan karayollarındaki yük trafiği ton-km, taşıtların aldıkları mesafeler taşıt-km, yolcuların aldıkları mesafeler yolcu-km cinsinden görülmektedir. Ayrıca kentteki taşıma değerlerinin ülke genelindeki payı da hesaplanmıştır. Her üç ölçütün ortalama oranı %4 civarındadır. Çizelge 5: Kocaeli nde Karayolu Taşımacılığı ve Ülkedeki Payı, Ton/km Oran Taşıt/km Oran Yolcu/km Oran Yıllar (Bin) (%) (Bin) (%) (Bin) (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 Kaynak: KGM ( ) kullanılarak bu çalışma için oluşturulmuştur. 2011yılı karayolu yük trafiği verileri dikkate alınacak olursa, Kocaeli nin Türkiye de 3. sırada yer aldığı görülmektedir. Söz konusu yılda İstanbul da yaklaşık 18,7 milyon ton-km, Ankara da 10,5 milyon ton-km, Kocaeli nde ise 8,2 milyon ton-km yük hareketliliği gerçekleşmiştir Denizyolu Çizelge 6: Yük Trafiğine Göre İller, 2011 Yük Trafiği Oran Sıra İller (Ton-km) (%) 1 İstanbul ,6 2 Ankara ,4 3 Kocaeli ,2 4 Konya ,8 5 Bursa ,6 6 İzmir ,2 7 Mersin ,6 8 Sakarya ,6 9 Afyon ,4 10 Manisa ,5 11 Şanlıurfa ,4 12 Antalya ,3 Kaynak: KGM (2012) den yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur. Kocaeli gerek coğrafi konumu, gerekse körfezin doğal bir liman olması ve diğer stratejik nedenlerden ötürü denizcilik yönünden daima önemli bir yere sahip olmuştur. Bölgenin sanayileşmesiyle birlikte deniz taşımacılığının ve limanlarının önemi daha da artmıştır larda hızlanan sanayileşme, İzmit Körfezi için yeni bir sürecin başlamasına neden olmuş, etrafında ortaya çıkan fabrikalar önce kendi gereksinimleri için iskeleler inşa etmişler, daha sonra bu iskeleler üçüncü şahıslara hizmet veren birer liman işletmesine dönüşmüştür. Zaman içerisinde İzmit Körfezi ndeki iskele/liman sayısının 70 e çıkması beklenmektedir. Üretimin, özellikle altyapı ve maliyet gibi etkenlerden ötürü İzmit Körfezi nde toplanması, mevcut limanların yetersizliğini ve daha büyük liman gereksinimini gündeme getirmektedir (Ulugün, 2009: 18). Kocaeli nde 34 liman tesisi bulunmaktadır. Bunlardan 12 si asli faaliyet konusu olarak liman işletmeciliği yapmaktadır. Asli faaliyet konusu liman işletmeciliği olan tesislerin kapasite kullanım oranları yüksektir. Kalan 22 adet tesis ise asli işi liman işletmeciliği olmayıp, bağlı oldukları fabrika ve işletmelere hizmet vermek amacı ile kurulmuş tesislerdir. Bunların bir kısmı 3. şahıslara da liman hizmeti vermekte olup kapasiteleri genellikle düşük ve orta seviyede 6

7 kalmaktadır. Sadece, TCDD Derince Liman İşletmesi, Karayolları Tavşancıl Asfalt Tesisleri, Tüpraş İzmit Rafinerisi ve Gübretaş tesislerinde demiryolu hattı bulunmaktadır. Liman tesislerinin tümü, Gölcük ile Çayırova arasındaki yaklaşık 70 kilometrelik sahil bandında, belirli bölgelerde kümelenmiş biçimde ve dağınık bir yapıda yer almaktadır (Kocaeli Valiliği, 2011: 36). Çizelge 7: Kocaeli nde Denizyolu Taşımacılığı, 2011 Kocaeli Türkiye Oran Konteyner Elleçleme (ton) %7,5 Toplam Elleçleme (ton) %15 Uğrayan Gemi Sayısı %14 Kaynak: UDH, 2013, Deniz Ticaret İstatistikleri 2011, Default.aspx?dizin=DENIZ%20TICARET%20ISTATISTIKLERI%20-%202011, Demiryolu Türkiye deki toplam km demiryolunun 158 km.si (%1,6 sı) Kocaeli nde bulunmaktadır (TÜİK, 2013c). Kentteki demiryolu ağı, İstanbul u Ankara, Denizli, Konya, Sakarya, Eskişehir ve İzmir gibi kentlere bağlamaktadır Havayolu Kocaeli, İstanbul Atatürk Havalimanına 90 km., Sabiha Gökçen Havalimanı na ise 50 km. mesafededir. Bunun yanında, sivil uçuşlara açılan Cengiz Topel Havaalanı ile havayolu ulaşımında Türkiye de en fazla alternatife sahip il haline gelmiştir Diğer Lojistik Bileşenler Antrepolar, alanları açık depo şeklinde ve gaz veya sıvı tankı biçiminde olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Açık depo şeklinde olan antrepoların alanları m² ile ifade edilirken, gaz tankı veya sıvı bulunan antrepoların alanları ise m³ ile ifade edilmektedir. Türkiye de açık depo şeklinde toplam antrepo bulunmaktadır Bunların illere göre dağılımında, İstanbul 381 adet antrepo ile %28 oranla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 207 antrepo ile %16, İzmir 107 antrepo ile %8, Mersin 60 antrepo ile %5 lik bir orana sahiptir. Buna göre, İstanbul daki 381 antreponun toplam alanı yaklaşık 2,16 milyon m², Kocaeli ndeki 207 antreponun toplam alanı yaklaşık 2,06 milyon m², İzmir deki 107 antreponun toplam alanı yaklaşık 1,25 milyon m², Mersin deki 60 antreponun toplam alanı yaklaşık 0,4 milyon m² dir. Alanları m3 ile ifade edilen gaz veya sıvı tankı şeklindeki antrepoların toplam sayısı ise 121 dir. Bunların illere göre dağılımında, Kocaeli 23 antrepo ile %19 oranla ilk sırada yer alırken, İstanbul 8 adet antrepo ile %6,6, İzmir 12 antrepo ile %10, Mersin 15 antrepo ile %12 lik bir orana sahiptir.. Buna göre, İstanbul daki 8 antreponun toplam alanı yaklaşık 158 bin m 3, Kocaeli ndeki 23 antreponun toplam alanı yaklaşık 197 milyon m 3, İzmir deki 12 antreponun toplam alanı yaklaşık 373 bin m 3, Mersin deki 15 antreponun toplam alanı yaklaşık 804 bin m 3 dür. Çizelge 8: Türkiye deki Antrepoların İller Göre Dağılımı, 2010 İller Antrepo Sayısı 1 Antrepo Alanı (bin m 2 Antrepo Antrepo ) Sayısı 2 Alanı (bin m 3 ) İstanbul Kocaeli İzmir Mersin Diğer İller Toplam Kaynak: İTO, 2010, Alanları m 2 ile ifade edilen açık depo şeklindeki antrepolar 2 Alanları m 3 ile ifade edilen gaz veya sıvı tankı şeklindeki antrepolar Ambalajlama ve paketleme lojistik faaliyetler içerisinde yer alan önemli bileşenlerden biridir. Ambalaj Sanayicileri Derneği Raporu na göre Türkiye de ambalaj sektöründe küçük ve büyük işletmeler dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin firma ve 100 bin kişilik istihdam olduğu tahmin edilmektedir yılı ortasında yapılan bir incelemeye göre ambalaj sektörü içerisinde faaliyet gösteren firmalardan i İstanbul da, 234 ü İzmir de, 126 sı Bursa da, 100 ü Konya da, 74 ü Kocaeli nde, 65 i Gaziantep te, 56 sı Adana da, 44 ü Kayseri de ve 28 i Manisa da bulunmaktadır (KSO, 2013b: 33). Lojistik faaliyetlerin farklı bileşenleri de ülkenin ekonomik ve lojistik merkezlerinden biri olarak Kocaeli nin öne çıktığını göstermektedir. 7

8 Sonuç Üretimin ve ticaretin giderek artması, ülkeler ve bölgeler arası ilişkilerin yoğunlaşması, lojistik faaliyetleri işletmeler ve ülke ekonomileri açısından önemli kılmaktadır. Özellikle sanayi yatırımlarının artması, lojistik sektörüne olan talebi arttırmaktadır. Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi ülkenin üretim-tüketim merkezleri arasında bulunan ve yüksek lojistik potansiyeline sahip bir kenttir. Lojistik avantajlar kente, iç ve dış pazara açılan bir kapı olma fonksiyonu kazandırmakta ve bölgesel bağlantı fırsatları sunmaktadır. Özellikle, Körfez Köprü Geçişi Projesi nin etkisiyle kentte değer artışı yaşanması ve iktisadi dinamizmin artması beklenmektedir. Sanayi yoğunluğu yüksek olan kentte büyük sanayi kuruluşlarının varlığı, kent sanayisinin Türkiye imalat sanayii içindeki payı, katma değer payı ve istihdam payı önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışmada, dış ticaret hacmi ile karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu göstergelerinden yararlanılarak Kocaeli nin lojistik üs olma potansiyeli irdelenmiştir. Kocaeli, Anadolu ya ve Avrupa ya doğrudan karayolu bağlantısı, Marmara Denizi ve Karadeniz e olan kıyısı ile İzmit Körfezi nde bulunan limanları, İstanbul daki havaalanlarına yakın konumu ve yakın geçmişte faaliyete geçen Cengiz Topel Havaalanı ve güçlü demiryolu altyapısı ile Türkiye nin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Yaklaşık 12,6 milyar dolarla ihracatta % 8,25, 11,7 milyar dolar ile ithalatta %5 lik bir paya sahiptir. Kentin dış ticaret ve sanayi kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda ulaştırma yatırımlarının desteklenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak önceliklerin tespit edilmesi ve altyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kocaeli nde mekânsal alanların sınırlı olmasından kaynaklanan sorunlara el atılarak, başta şehir içi yük trafiğini azaltacak, limanların etkinliğini artıracak, demiryollarının yük taşımacılığında daha etkin kullanımını sağlayacak çözümler üretilmeli; aktarma ve depolama tesisleri ile lojistik merkezler geliştirilmeli ve lojistik yatırımlar konusunda kente öncelik tanınmalıdır. KAYNAKLAR Ar, İ. M. ve Tanyaş M., (2012) Lojistik Merkez Kurulma Öncelikleri Açısında İllerin Sıralanması, Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, Aybil Yayınları, Konya, ss Bayraktutan, Y., (2010) Bilişim Kenti Kocaeli, Kocaeli Ticaret, Sayı:4, ss Bayraktutan, Y. ve Özbilgin M., (2011) Lojistik Sektörünün Düzey 2 Bölgelerinde Yığınlaşma Analizi ile İncelenmesi, 3. Yerel Ekonomiler Kongresi Bildiriler Kitabı, ss , Konya. Bayraktutan, Y., Özbilgin M., (2012a) Türkiye de Lojistik Sektörüne Yönelik Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yürüttükleri Faaliyetler, 1. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, ss , Konya. Bayraktutan, Y., Özbilgin M., (2012b) Lojistik Sektöründe Havayolu Taşımacılığı ve Türkiye, Türk Hava Kurumu Üniversitesi 1. Uluslararası Havayolu İşletmeciliği Konferansı Bildiriler Kitabı, Ankara, ss Bayraktutan, Y., Tüylüoğlu Ş. ve Özbilgin M., (2012) Lojistik Sektöründe Yoğunlaşma Analizi ve Lojistik Gelişmişlik Endeksi: Kocaeli Örneği, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:4, S:3, ss Fortune (2010) Lojistik Eki, Fortune Türkiye, Sayı 38, Kasım. Fortune (2011) Lojistik Eki, Fortune Türkiye, Sayı 43, Nisan. Goodman (2011) European Logistics Vacancies+land Banks, man.com/~/media/files/sites/czech %20Republic/Site%20items/Feature%20hotspots/m2_All%20countries_logistics%20vacancies%20and%20lands.ashx, Gürlesel, C. F., (2011) Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu (4. Çeyrek 2010), GYODER Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yayını, İstanbul. İl Özel İdaresi (2011) Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Raporu, Kocaeli İl Özel İdaresi Yayınları, Kocaeli. İTO (2010) Dış Ticaret Dünyası 2 Türkiye de Antrepolar, KGM (2005) 2004 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2004.pdf, KGM (2006) 2005 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2005.pdf, KGM (2007) 2006 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2006.pdf, KGM (2008) 2007 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2007.pdf, KGM (2009) 2008 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2008.pdf, KGM (2010) 2009 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2009.pdf, KGM (2011) 2010 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2010.pdf, KGM (2012) 2011 Yılı Trafik ve Ulaşım Bilgileri, /Yayinlar/YayinPdf/trafikulasim2011.pdf, Kocaeli Valiliği (2011) İzmit Körfezi Liman Bölgesi Raporu, KOTO (2010) Ulaşımdan Bilişime, Kocaeli Ticaret, Sayı:5, ss KOTO (2013a) Ekonomi, KOTO (2013b) Kocaeli nin Lojistik Üstünlüğü, icerik_kocaeli_ve_sanayi.htm,

KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LOGISTICS SECTOR IN KAYSERI: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS

KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ LOGISTICS SECTOR IN KAYSERI: CURRENT SITUATION, PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS KAYSERİ DE LOJİSTİK SEKTÖRÜ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 375 Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Kayseri, farklı iktisadi göstergeler bakımından Türkiye de ilk sıralara yerleşen performansı,

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi

İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İstanbul Sanayinin Desantralizasyonu - Doğu Marmara Bölgesi Değerlendirmesi İÇİNDEKİLER 1. BÖLGE VİZYONU, SANAYİ İLE İLGİLİ OLARAK BELİRLENMİŞ MEVCUT POLİTİKA VE STRATEJİLER... 3 2. MEVCUT PLANLAR ve DEVAM

Detaylı

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖN ARAŞTIRMA VE BİLGİLENDİRME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Karabük, 03.04.2015 İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, üretim firmalarının

Detaylı

Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1

Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:17.Sayı:2.Aralık 2013 ss.81-92 Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1 Analysis of the Distribution of Road Traffic Freight in Turkey

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ ULAŞTIRMA TABLOLAR Tablo 1. Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 2010 Yılı Karayolu Uzunlukları (Km)... 1 Tablo 2. TR63 Bölgesi Otoyol, Devlet Yolu, İl Yolu Toplam

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ TÜRKİYE DE İLLERİN LOJİSTİK MERKEZ YATIRIM DÜZEYLERİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Yusuf BAYRAKTUTAN * Mehmet ÖZBİLGİN ** ÖZ Lojistik ilintili faaliyetlerin bir araya getirildiği yerler olan

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Özet- Küresel ticarette rekabetçilik, ulaşım ve dağıtım ağı yanında lojistik sektörünün niteliği ile yakından ilgilidir.

Detaylı

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi

2.6. İyi Uygulama Örnekleri... 52 2.6.1. AL-TAŞ Ambarlı Liman Tesisleri A.Ş... 52 3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME... 53 3.1. İzmit Körfezi Liman Bölgesi İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. Amaç... 5 1.2. Kapsam... 6 1.3. Yöntem... 6 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ... 6 2.1. Mevcut Liman Tesisleri ve Alt Bölgeler... 6 2.1.1. Dilovası Alt Bölgesi... 10 2.1.2. Hereke

Detaylı

İçindekiler İçindekiler...2 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 PLANLAMA YAKLAŞIMI VE YÖNTEM... 12 ANKARA YI KONUMLANDIRMAK... 16 KÜRESEL ÖLÇEKTE ANKARA... 22 ARD BÖLGESİYLE ANKARA... 25 TR41 Bölgesi: Bursa, Eskişehir,

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu

Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu Dicle Bölgesi (TRC3) Sanayi Sektörü Mevcut Durum Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı 2010 İçindekiler TABLO LİSTESİ...3 ŞEKİL LİSTESİ...3 SUNUŞ...4 1. BÖLGE SANAYİSİNİN GELİŞİMİ...4 2. ÜRETİM YERİNE GÖRE

Detaylı

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK

AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK AZERBAYCAN SEKTÖR RAPORLARI LOJİSTİK TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA SUNUŞ Bu çalışma, Azerbaycan ve onun alt faaliyetleri arasında tasnif edilen

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ

GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ 161 GÜNEYDOĞU NUN LOJİSTİK ÜSSÜ DİYARBAKIR LOJİSTİK MERKEZİ SUNUŞ İletişim ve ulaşım teknolojisinde yaşanan gelişme ve ulusal ekonomilerin dışa açılmasıyla

Detaylı

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ

Çukurova Bölgesinde. MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ Çukurova Bölgesinde MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ ÇUKUROVA BÖLGESİNDE MAKİNE ve EKİPMAN SEKTÖRÜ 1.Baskı Adana/Şubat 2015 Çukurova Kalkınma Ajansı Hazırlayan Ahmet BATAT Çukurova Kalkınma Ajansı Planlama ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ

TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ 2014 AĞUSTOS BÖLGESEL TÜRKİYE NİN BATIYA AÇILAN YÜZÜ İZMİR İN PROFİLİ Hande UZUNOĞLU Giriş Türkiye nin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından 3. kenti olan İzmir, Ege Bölgesi nin merkezi olarak görülmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle KARS LOJİSTİK MERKEZİNİN (KLM) TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASI VE KARS EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR İKTİSADİ ANALİZ 1 Makale Sunum Tarihi : 10.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 09.05.2015 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir?

Taşıma maliyetlerinin üyelerinizin rekabet gücü üzerindeki etkileri nelerdir? Forum Üretimin küreselleşmesi ve dış pazarlara açılım, taşıma maliyetlerini önemli bir rekabet unsuru olarak karşımıza çıkarmaktadır. Özellikle küresel üretim zincirine ara halkalardan katılan tedarikçi

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın...

YATIRIM REHBERi. SAMSUNİş Dünyasında. Siz de Yerinizi Alın... YATIRIM REHBERi SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... SAMSUN yatırım REHBERİ SAMSUNİş Dünyasında Siz de Yerinizi Alın... www.oka.org.tr içindekiler 2 Türkiye Ekonomisi 8 Temel Bilgilerle Samsun 10

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SANAYİ TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesinin Sanayi Dokusu... 4 Tablo 2. İlçe Bazında Sanayi Siciline Kayıtlı İşletmeler... 6 Tablo 3. TR63 Bölgesinden 2011 Yılı İSO 500

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

LOJİSTİK BİR MERKEZ OLARAK HADIMKÖY VE SORUNLARI (Hadımkoy as a Logistic Center and Its Problems)

LOJİSTİK BİR MERKEZ OLARAK HADIMKÖY VE SORUNLARI (Hadımkoy as a Logistic Center and Its Problems) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S. 269-286 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com LOJİSTİK BİR MERKEZ OLARAK HADIMKÖY VE SORUNLARI (Hadımkoy as a Logistic

Detaylı