2014 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu"

Transkript

1 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-2014

2 SUNUŞ Üniversitemiz faaliyetlerini, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere iç kontrol süreçlerinin işletilmesi, izlenmesi ve buna bağlı gerekli tedbirlerin alındığı yönetim anlayışı ile sürdürmektedir. Diğer yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin kullanımına verilen ödeneklerin kullanılmasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun temel ilkelerinden olan, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması amaç edinilerek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği temin bakımından Kanunun 30. maddesi uyarınca düzenlenen, Üniversitemizin Ocak-Haziran 2014 dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2014 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren Mali Durum ve Beklentiler Raporu düzenlenmiş olup, kamuoyuna saygı ile sunulur. Prof.Dr.Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU Rektör 1

3 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2

4 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI tarih (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL. ödenek tahsis edilmiştir mali yılı için verilen ödenek miktarında 2013 yılına göre % 0,3 oranında azalma olmuştur. A. Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2013 yılı Ocak - Haziran döneminde TL. olarak gerçekleşmiş iken, 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde % 23,09 oranında artarak TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Genel olarak bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 23,09 oranında artış göstermiş olup, 2014 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; birinci sırada % 49,56 artış ile Cari Transferler ikinci sırada % 31,94 artış ile Sermaye Giderleri, üçüncü sırada % 23,14 ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, dördüncü sırada % 22,65 artış ile Personel Giderleri ve Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %14,23 artışla sıralanmaktadır. 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları Üniversitemizin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleşmeleri, 2013 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Artış oranı(%) Personel Giderleri %22,65 Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri %23,14 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %14,23 Cari Transferler %49,56 Sermaye Giderleri %31,94 Toplam ,09 3

5 Üniversitemizin 2014 mali yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 48,83 ünü oluşturan Ocak-Haziran dönemine ait giderler, 2013 yılının aynı döneminin başlangıç ödeneğine oranı ise % 41,31 dir. 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları 2013 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 61,88, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 10,72 Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı % 13,56, Cari Transferler payı % 3,08 ve Sermaye Giderleri payı % 10,76 olarak gerçekleşmiştir. 4

6 3 - Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2014 Ocak-Haziran Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi içinde toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu, ikinci sırada Sağlık Hizmetleri TL, üçüncü sırada Genel Kamu Hizmetleri TL, dördüncü sırada Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri TL, beşinci sırada da Dinlenme ve Kültür Hizmetleri TL olarak sıralanmaktadır. 4 Gider Türlerinin Gelişimi a- Personel Giderleri 2014 mali yılı Personel Giderlerinin, Üniversitemiz 2014 mali bütçesine oranı % 53,39 olup, Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi TL dir. Bu giderin 2013 yılının ilk altı ayındaki harcama tutarı TL olup 2014 yılının 2013 yılına göre artış oranı % 22,66 dır. Personel Giderlerinde harcama artışının gerekçesi personel sayılarındaki artış ve memur maaş katsayı artışları sebebiyle oluşmuştur. 5

7 b- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2014 mali yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, Üniversitemizin 2014 mali yılı bütçesine oranı % 9,26 olup Ocak-Haziran 2014 dönemi gerçekleşmesi TL dir. Bu giderin Ocak-Haziran 2013 dönemindeki gerçekleşmesi TL. olup, 2014 yılının 2013 yılına göre artış oranı % 23,14 dür. c- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 mali yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, 2014 mali yılı Üniversitemiz bütçesine oranı % 12,95 olup, Ocak-Haziran 2014 gerçekleşmesi TL, Ocak-Haziran 2013 gerçekleşmesi ise TL olmuştur yılının, 2013 yılına göre artış oranı % 14,23 dür. Gözlemlenen bu artış artan fiziki kapasiteden dolayı temizlik, personel taşıma, ısınma, aydınlatma ve yemek giderleri kalemlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. 6

8 d- Cari Transferler 2014 mali yılı Cari Transferlerinin 2014 mali yılı Üniversitemiz bütçesine oranı % 2 olup, Ocak-Haziran 2014 dönemi gerçekleşmesi TL olup, bu harcama kaleminin Ocak-Haziran 2013 dönemi harcaması TL dir yılının, 2013 yılına göre ilk altı ay giderlerinde % 49,56 oranında artış olmuştur. 7

9 e- Sermaye Giderleri 2014 mali yılı Sermaye Giderleri kaleminin, 2014 mali yılı Üniversitemiz bütçesine oranı % 22,40 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderleri harcamaları incelendiğinde harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre paralellik gösterdiği gözlenmektedir. Ocak-Haziran 2014 döneminde ödeneklerin TL kullanılmıştır yılının ilk altı ayında TL ödenek harcanmıştır. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin, 2014 mali yılının ilk altı ayında TL Alınan Bağış ve Yardımlar, TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiştir. Aynı dönemde TL red ve iade olmuştur. Üniversitemizin 2013 yılının aynı dönemimde TL hazine yardımı, TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, TL Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar, TL, Diğer Gelirler olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiştir. Aynı dönemde TL red ve iade olmuştur. 8

10 Ocak-Haziran 2014 dönemindeki, bütçe gelirlerindeki geçen yılın aynı dönemine göre -%7,39 oranında azalmıştır. Ocak-Haziran 2014 döneminde gerçekleşen gelir, 2014 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen gelirin %42,39 una ulaşılmıştır. BÜTÇE GELİRLERİ 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler K.B.Ö. (Kanun) ARTIŞ ORANI OCAK - HAZİRAN K.B.Ö. OCAK - HAZİRAN (%) Gerçekleşme % (Kanun) Gerçekleşm % %45, %42,39 -%7, %84, %93,90 %14, %38, %37,87 -%2, Diğer Gelirler %247, %137,46 -%41,64 Bütçe Gelirlerinden Red ve İade NET BÜTÇE GELİR TOPLAMI %6, %45, %42,30 -%7,39 Ocak-Haziran 2013 dönemindeki, bütçe gelirlerindeki artış geçen yılın aynı dönemine göre % 11,21 oranında artmıştır. Ocak-Haziran 2013 döneminde gerçekleşen gelir, 2013 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen gelirin %45,49 una ulaşılmıştır. 9

11 Bütçe Gelir Kalemlerinin Toplam Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre -%7,39 oranında bir azalma kaydedilmiştir yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile 05.Diğer Gelirlerde azalış görünürken 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde artış gözlemlenmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri içindeki oranlarına bakıldığında; en yüksek oranı "Diğer Gelirler" kaleminin aldığı görülmektedir. C. Finansman 2013 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri TL olup, bu finansmanın TL si Hazine Yardımı kalan kısmı ise gelirlerden oluşmuştur ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri toplamı ise TL dir. II - OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler a) Öğrencilerin memnuniyetlerini ve bilgiye kolay erişimlerini sağlamak amacıyla, Internet erişimini güçlendirme çalışmaları devam ettirilmiştir. b) Kampüs alt yapı inşaatı devam etmekte olup, Hastane Ek Bina İnşaatı için yer teslimi yapılmış Merkezi Derslik ihalesi tamamlanmış sözleşme aşamasına gelinmiştir. Yeni açılan ve mevcut tüm birimlerimizin eğitim-öğretim ve fiziki alt yapılarına kurulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. B- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler a) Kâğıtsız yönetim ilkesi çerçevesinde, kurum içi (bazen de kurum dışı) duyuruların büyük bir kısmı Internet ve e-posta hizmetleriyle gerçekleştirilmektedir. b) Elektrik, su, yakıt ve sarf malzemelerinin kullanımına yönelik tasarruf tedbirlerinin tüm birimlerde uygulanması takip ve kontrol edilmektedir. c) Hem kâğıt tasarrufu hem de işlemlerin daha hızlı yürütülmesi bakımından Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş çalışmaları tamamlanmış ve 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla tüm birimleri itibarıyla uygulamaya başlanmıştır. 10

12 C- Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler a) Mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla hazırlanan Stratejik Planımıza uygun bir şekilde oluşturulan Performans Programımız çerçevesinde her birim kendi Birim Performans Hedefleri ve Faaliyetleri ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler yapılmıştır. Tüm hedef ve faaliyetler yeni oluşturulan tüm birimlerin kullanımına açılan Yönetim Bilgi Sistemi programı ile izlemeye alınmıştır. b) 5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği yeni görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir Üniversitemiz ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması; Ayrıntılı Finansman Programına ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmış olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilmiştir. AÇIKLAMA TUTAR (TL) 1 9 Araçlı Personel Taşıma İhalesi Ödemeleri Araçlı Akçakoca Personel Taşıma Ödemeleri Kişilik Malzemesiz Temizlik Hizmeti İhalesi Ödemeleri Üniversitemiz Resmi ve Kiralık Araçlarına Akaryakıt Alımları Araç Kiralama İhalesi Ödemeleri (3 Şoförlü, 3 Şoförsüz) Kişilik Özel Güvenlik İhalesi Ödemeleri Yemek Yapımı ve Sonrası Hizmet Bedeli Ödemeleri Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Yakacak Alımları Üniversitemiz Yerleşkesi ile DAGEM e ait Elektrik Fatura Ödeme Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Meslek Yüksekokulların Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımlarının, Bakım ve Onarım Gid. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının Bütçesinden yapılan Ödemeler Yılı Öğrenci ve Personel Yemek Hizmeti İhale Ödemeleri işçili Yardımcı Teknik Personel Alım ihale Ödemeleri EBSCO Discovery Services, Emerald, Wiley veritabanı ödemesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mal ve Hizmet Alımları

13 - Üniversitemizde yürütülmekte olan BAP ve TÜBİTAK projesi kapsamında, proje yürütücülerinin ihtiyaçları olan makine-teçhizatlar, kimyasal maddeler ve sarf malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla; Sıra No 2014 Yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Alınan Sarf Malzemeleri Proje No İsim Satın Alınan Malzeme Malzeme Alınan Birim Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN Sera kurulumu Zir. Ve Doğa Bil ,00 Fakültesi Doç. Dr. Soner DURU 13 kalem sarf malzeme Tıp Fakültesi 8.226, Doç. Dr. Soner DURU 3 kalem sarf malzeme Tıp Fakültesi 3.358, Doç. Dr. Mehmet BUDAKÇI Kereste Teknoloji Fakültesi 2.998, Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU Akaryakıt Fen-Edebiyat Fak. 655, Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU Balık Fen-Edebiyat Fak , Doç. Dr. Necmi AKSOY Akaryakıt Orman Fakültesi 727, Prof.. Dr. Oktay YILDIZ sinek tülü Orman Fakültesi 1.899, Prof.. Dr. Oktay YILDIZ Toner Orman Fakültesi 559, Prof. Dr. Derya ÖZÇELİK Tavşan bakımı Tıp Fakültesi 1.512, Yrd. Doç. Dr. Hüsnü GERENGİ 6 kalem sarf malzeme Kaynaşlı MYO 3.009, Uzman Dr. Pınar GÖÇ RASGELE Kurutma kağıdı Zir. Ve Doğa Bil. 843,70 Fakültesi Uzman Dr. Pınar GÖÇ RASGELE 4 kalem kırt. Malz. Zir. Ve Doğa Bil. 118,88 Fakültesi Doç. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ Sitikolin Tıp Fakültesi 2.138, Doç. Dr. Seyit ANKARALI Rat Tıp Fakültesi 480, Doç. Dr. Seyit ANKARALI Rat Tıp Fakültesi 750, Doç. Dr. Benan KILBAŞ 17 kalem sarf malz. Fen-Edebiyat Fak. 285, Prof. Dr. Refik KARAGÜL 10 kalem sarf malz. Orman Fakültesi 420, Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT 5 kalem sarf malz. Teknoloji Fakültesi 2.474, Yrd. Doç. Dr. Uğur GÜVENÇ 6 kalem sarf malzeme Teknoloji Fakültesi 5.121, Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR 21 kalem sarf malzeme Mühendislik Fakültesi 2.199, Doç. Dr. Benan KILBAŞ 6 kalem sarf malz. Fen-Edebiyat Fak , Doç. Dr. Benan KILBAŞ 27 kalem sarf malz. Fen-Edebiyat Fak , Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE 2 kalem sarf malz. Zir. Ve Doğa Bil. 401,20 Fakültesi HD.046 Doç. Dr. Cengiz GÜLER 12 kalem kırt. Malz. Orman Fakültesi 386, Doç. Dr. Necmi AKSOY Akaryakıt Orman Fakültesi 100, Yrd. Doç. Dr. Metin KILIÇ 2 kalem kırt. Malz. Fen-Edebiyat Fak. 92, Prof. Dr. Refik KARAGÜL 6 kalem kırt. Malz. Orman Fakültesi 503, HD.073 Doç. Dr. Zeki DEMİR 1 kalem kırt. Malz. Orman Fakültesi 719, HD.073 Doç. Dr. Zeki DEMİR Tez ciltleme Orman Fakültesi 140, Yrd. Doç. Dr. Arif ÖZKAN 4 kalem sarf Malz. (avans kapatma) Mühendislik Fakültesi 2.400, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK 4 kalem kırt. Malz. Orman Fakültesi 1.062, Yrd. Doç. Dr. Turgay KIVAK 4 kalem sarf Malz. Teknoloji Fakültesi 1.899, Prof. Dr. Refik KARAGÜL Akaryakıt Orman Fakültesi 185, Yrd. Doç. Dr. Metin KILIÇ Akaryakıt Fen-Edebiyat Fak. 175, Doç. Dr. Necmi AKSOY Akaryakıt Orman Fakültesi 50, Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU 9 kalem sarf malz. Orman Fakültesi 582, Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE 13 kalem sarf malz. Zir. Ve Doğa Bil. Fakültesi 12 Tutar 1.697,70

14 Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZKURT sarf malzeme vial Mühendislik Fakültesi 2.177, Prof. Dr. Refik KARAGÜL silindir Orman Fakültesi 500, Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYİK 2 kalem sarf malzeme Tıp Fakültesi , Doç. Dr. Benan KILBAŞ 12 kalem sarf malzeme Fen-Edebiyat Fak , Yrd. Doç. Dr. Ali YAVUZCAN 5 kalem sarf malz. Tıp Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR 12 kalem sarf malzeme Mühendislik Fakültesi 3.896, Prof. Dr. İlknur ARSLANOĞLU çanta alımı Tıp Fakültesi 3.564, Prof. Dr. İlknur ARSLANOĞLU 2 kalem sarf malzeme Tıp Fakültesi 778, Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 3 kalem sarf malzeme Mühendislik Fakültesi 825, Doç. Dr. Ethem TOKLU 7 kalem sarf malz. Mühendislik Fakültesi 2.500, Yrd. Doç. Dr. Arif ÖZKAN 2 kalem sarf malzeme Mühendislik Fakültesi 3.000, HD.045 Yrd. Doç. Dr. Osman UZUN Akaryakıt Orman Fakültesi 70, Prof. Dr. İlknur ARSLANOĞLU kongre özet kitabı Tıp Fakültesi 3.315, Yrd. Doç. Dr. Hasan Kağan KESKİN sırt çantası Eğitim Fakültesi 2.419, Yrd. Doç. Dr. Osman ÜNLÜ 3 kalem sarf malzeme Fen-Edebiyat Fak. 215, Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT 4 kalem sarf malzeme Teknoloji Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Barış YİĞİT doku genişletici Tıp Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Barış YİĞİT 7 kalem sarf malz. Tıp Fakültesi 1.512, Doç. Dr. Seyit ANKARALI 1 kalem sarf malz. Tıp Fakültesi 283, Prof. Dr. Oktay YILDIZ 3 kalem sarf malzeme Orman Fakültesi 564, Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 3 kalem sarf malzeme Mühendislik Fakültesi 241, Doç. Dr. Necmi AKSOY Akaryakıt Orman Fakültesi 160, Yrd. Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ Akaryakıt Fen-Edebiyat Fak. 335, Yrd. Doç. Dr. Tarık GEDİK Akaryakıt Orman Fakültesi 133, Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN 1 kalem sensör Zir. Ve Doğa Bil. Fakültesi Sıra No 2014 Yılında Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Alınan Demirbaş Malzemeleri Proje No İsim Satın Alınan Malzeme Firma Adı Tutar , Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK uzaktan izleme modülü, şalter, parafudur, Mühendislik Fak ,86 kablo Yrd. Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU mikroskop Fen-Edebiyat Fak , Yrd. Doç. Dr. Ali ÇALHAN 2 kalem kit 2 kalem kart Teknoloji Fakültesi , Doç. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU Cih. Bakım onarım Orman Fakültesi 147, Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Hassas terazi Mühendislik Fak , Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT Torna Tezgahı Teknoloji Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN Ağız içi basınç solunum ölçer Tıp Fakültesi 6.480, Doç. Dr. Seyit ANKARALI 7 kalem ameliyat malz. (makas vs.) Tıp Fakültesi 814, Yrd. Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN kol ergometresi ve ölçüm ergometresi Tıp Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT Termometre Teknoloji Fakültesi 3.097, Yrd. Doç. Dr. Kadir GÖKŞEN Film kaplama sistemi Fen-Edebiyat Fak , Doç. Dr. Cengiz GÜLER Su banyosu Orman Fakültesi 2.030, Yrd. Doç. Dr. Turgay BİRTÜRK Görüntü İşleme analiz sistemi (yazılım) Orman Fakültesi , Prof. Dr. Refik KARAGÜL Yağış ölçer Orman Fakültesi 2.867, Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZKURT Buzdolabı Mühendislik Fak. 440, Yrd. Doç. Dr. Şenol MERT Silindir içi yanma analiz sistemi Teknoloji Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE Deney hayvan kafesi ve rafı Zir. Ve Doğa Bil ,40

15 Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ÖNDER Fako katarakt seti Tıp Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ trinoküler mikroskop ve kamera sistemi Fen-Edebiyat Fak , Yrd. Doç. Dr. Ali YAVUZCAN vorteks Tıp Fakültesi 767, HD.046 Doç. Dr. Cengiz GÜLER nem alma, akomat kontrol cih. ve bağıl nem Orman Fakültesi 5.498,80 sensörü Yrd. Doç. Dr. Kadir GÖKŞEN Vakum ünitesi Fen-Edebiyat Fak , Yrd. Doç. Dr. Hasan Kağan KESKİN Projek cih, askı ap, perde, yazı tah, m pano, Eğitim Fakültesi 5.751,32 yazıcı, notebook, ses sist Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN Datalogger, kayıt cih, passrht vp3, yağmur Zir. Ve Doğa Bil ,00 sens, anemometre, güneş radyasyon sens. Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Şahin SARUHAN Dizüstü Bilg, ses kay. Cih Tasarım Fakültesi 2.601, Yrd. Doç. Dr. Şahin SARUHAN elektroglottograf, klavye Tasarım Fakültesi , Yrd. Doç. Dr. Şahin SARUHAN csl cihazı 3 kalem yazılım cd si Tasarım Fakültesi , Yılında Kabul Edilen Projeler Proje No Proje Yürütücüsü Proje Konusu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Yrd. Doç. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU Tıp Fakültesi dönem-2 öğrencilerinin kadavra diseksiyonları ile anatomi bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. İlknur Suidiye ŞEKER Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ Prof. Dr. İsmail Hamdi KARA Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZŞAHİN D vitamini düzeylerinin nöromuskule bloker ajanların reverse süreleri üzerine etkisi Sepsisli Hastalarda Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ve S-100 Beta Belirteçlerinin Araştırılması Düzce Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Erişkin Polikliniği'ne Başvuran Suicid Girişiminde Bulunan Hastalarda B12, Kolesterol Düzeyleri Ve Eser Elementlerin İncelenmesi Fibromiyalji Hastalarında Serum Leptin ve İrisin Düzeyleri ile Hastalık Aktivitesi ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki Korelasyonun Araştırılması Prof. Dr. Binnur ÖNAL Patoloji de Havalandırma ve Kalite Kontrolü Doç. Dr. Seyit ANKARALI Yrd. Doç. Dr. İlknur Suidiye ŞEKER Sıçanlarda Gül Yağının (Rosa damascena) Penisilin ile Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi Karotid Endarterektomilerde D Vitamini Seviyelerinin Nöronlar Üzerine Etkileri Doç. Dr. Şükrü ÖKSÜZ Atipik Pnömoni Etkenlerinin IFA (İndirek İmmunflorasan Antikor) Yöntemi ile Araştırılması Prof. Dr. Oktay YILDIZ Aladağ Göknar (Abies bornmulleriana Mattf) ormanlarında Epifitik Likenlerin yükselti ve bakıya göre değişimi Prof. Dr. Oktay YILDIZ Bolu-Aladağ,Uludağ Göknarı (Abies bormülleriana Mattf.) Ormanlarında Atmosferik Çökelme -(Atmospheric Deposition in mature fir (Abies bormülleriana Mattf.) stands in Aladağ- Bolu.) Prof. Dr. Oktay YILDIZ Karasal Ekosistemlerde Karaçam (P. nigra), Toros Sediri (C.libani) ve Saçlı Meşe (Q.cerris) Fidanlarında Mikoriza Aşılamasının Bitki Büyümesi ve Toprağın Besin Durumuna Etkisi Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. Yılmaz TÜRK Yrd. Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ Yrd. Doç. Dr. Osman ÜNLÜ Yrd. Doç. Dr. Metin KILIÇ Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN Türk Fındığı (Corylus colurna L. ) ağacının odun ve kabuklarının kimyasal bileşimlerinin belirlenmesi ve çeşitli ekstraksiyon metodları ile kabuklarından elde edilen tanenin değerlendirilmesi. Yabani Kiraz (Prunus avium L.) ağacının odun ve kabuklarının kimyasal karakterizasyonu ile kabuklarından tanen eldesi ve tanenin sanayide kullanımı Orman Yolu Şevlerinde ve Sürütme Şeritlerinde Toprak Kayıplarının Araştırılması Ekto- ve Endo-mikoriza Aşılanmış Karaçam (P. nigra), Toros Sediri (C.libani) ve Saçlı Meşe (Q.cerris) Fidanlarının Karasal Ekosistemlerdeki Yaşama, Büyüme ve Beslenme Farklılıkları Klasik Türk Edebiyatında Kanije Savunmasını Ele Alan Eserler Toplumsal bir paradigma olarak şiddetin sıradanlaşması ve şiddeti azaltma yolları: Düzce Örneklemi Au/polimetil metakrilat-b-plina/n-si Schottky diyotların elektriksel karakterizasyonu

16 Doç. Dr. Benan KILBAŞ Çift Çekirdekli Rutenyum Tabanlı Makrohalkalı Yapılar ile İki Dişli N-dönör Ligantların Reaksiyonları Sonucu Makrohalkalı Yapıların Dizaynı Doç. Dr. Muharrem GÖKÇEN Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI Yrd. Doç. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA Doç. Dr. Müge KANUNİ ER Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ Polimetil metakrilat-b-plina (PLiMMA) blok kopolimerlerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu Yeni polimerik linoleik asit/linolenik asit graft kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu Denizel Bir Tür Olan Gümüş Balığı (Atherina boyeri, Risso 1810) nın Bir Tatlısu Ekosisteminde Beslenme Özelliklerinin Belirlenmesi Artin Cebirlerinin Homolojik Boyutları Ozonlanmış Fındık Yağı Eldesi Doç. Dr. Oğuz KÖYSAL Fitalosiyanin ve Karbon Nanoparçacık Bileşikleriyle Katkılandırılmış Nematik Sıvı Kristallerin Optoelektronik Özelliklerinin Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Meral Hijyenik ve Non Hijyenik Bal Arısı Kolonilerinde İmmün Cevabın Genetik KEKEÇOĞLU Teşhisi Doç. Dr. Benan KILBAŞ Yeni Metal Nanokatalizörler ve Enerji Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Latife AKYÜZ Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ALLI Sınır Bölgesinde Kadın Olmak: Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesi Örneği Yeni Tarak Tipi Biyobozunur Amfifilik Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Ethem TOKLU Elektroliz yöntemi ile çalışan 5000 CC/h kapasiteli hidrojen üretecinin modellenmesi ve geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Arif Kurşun otomat çeliği, transmisyon çeliği ve AISI 1040 çeliğinin WNMG TF ÖZKAN IC 907 kesici uçlarla yüzey pürüzlüğünün incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Düzce ilinde hava kirletici konsantras- yonlarının ve dağılımlarının BOZKURT belirlenmesi Yrd. Doç. Dr. Arif Hayvan Çalışmaları İçin Taşınabilir Biyomekanik Çekme ve Torsiyon Test ÖZKAN Cihazı Tasarımı Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Varyak Kontrollü Reaktif Güç Kompanzasyonu Uygulaması Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Güneş Enerjisi İle Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı Ve Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Turgay 15-5 PH paslanmaz çeliğin tornalanmasında işleme parametrelerinin taguchi metodu ile KIVAK optimizasyonu Doç. Dr. Mehmet Selami YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Şahin SARUHAN Doç. Dr. Hakan ARSLAN Gelir Yönetimi Uygulamaları: Ankara daki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Düzce ili ve çevresi ses icracılarında (hafız, mevlithan, geleneksel şarkıcı ve ozanlar) Elektroglottografik ve Spektrografik bulgular Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirliği için Yaşam Döngü Analizi (YDA) Modeli Geliştirilmesi Bilimsel Araştırma Proje Kapsamında Bütçe Durum Tablosu Devreden Ödenek Birinci Altı Ay Ödeneği Toplam Ödenek Birinci Altı Ay Harcaması 03.2 (Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler) 0,00 0,00 0,00 0, (Yolluklar) 758,00 0,00 758,00 259, (Hizmet Alımları) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 758,00 0,00 758,00 0, Devreden Ödenek Birinci Altı Ay Ödeneği Toplam Ödenek Birinci Altı Ay Harcaması 03.2 (Tüketime Yönelik Mal ve Malzemeler) ,22 0, , , (Yolluklar) ,17 0, , , (Hizmet Alımları) ,15 0, , , (Menkul Mal Alımları) ,26 0, , , (Mamul Mal Alımları) ,06 0, , , (Gayri Maddi Hak Alımları) ,99 0, , ,13 TOPLAM ,85 0, , ,60

17 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler Sağlık Hizmetleri: Sağlık Spor Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak mediko-sosyal hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemizin Konuralp Kampusundaki Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Düzce Meslek Yüksekokulu nda birer doktorun görev yaptığı 2 adet mediko-sosyal merkezimiz ve 1 adet diş hekimin bulunduğu diş ünitesi bulunmaktadır. Bu iki adet mediko-sosyal ve diş ünitesi merkezimizden kampüslerdeki öğrencilerimiz ve personellerimiz ve personellerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaktadır yılında Genel Sağlık Sigortasına geçildiğinden öğrencilerimize sağlık karnesi verilmemektedir. Ancak yabancı uyruklu öğrencilere (Kamudan burs alanlar) sağlık karnesi verilip ayakta tedavileri ve ilaç giderleri ödenecektir. Aylar Muayene Sevk Diş Muayene Diş Sevk Ocak Personel Öğrenci Şubat Personel Öğrenci Mart Personel Öğrenci Nisan Personel Öğrenci Mayıs Personel Öğrenci Haziran Personel Öğrenci Beslenme Hizmetleri: Üniversitemizin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firmalar eliyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz, hijyenik koşullarda ve diyetisyen gözetiminde dört çeşit olarak üretilen yemeklerden yıllar itibariyle belirlenen katkı ücretleri karşılığında yaralanmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde Konuralp Kampüsü, Akçakoca Kampusu ve Şehir Kampusu, Gölyaka, Cumayeri, Çilimli, Kaynaşlı, Gümüşova ilçelerinde toplam öğün yemek verilmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde öğün yemeğe karşılık ,00 TL hak ediş ödenmiştir. Başkanlığımızca 204 öğrenciye ücretsiz yemek bursu verilmiştir. 16

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2

İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 2 1-GENEL DEĞERLENDİRME 3 VİZYON 3 MİSYON 3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER 4-10 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları 11 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi 11 1.3. 2013 Yılı Yatırımlarıyla

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER Giriş.....1 I.Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları....2 A. Bütçe...2 B. Bütçe

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör

Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ Rektör SUNUŞ Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemiz 2010 yılında da, eğitim-öğretim hizmetlerini, sağlık hizmetlerini, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerini en iyi şekilde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKALIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU. I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... C-

Detaylı

2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2013 Temmuz,2009 Kocaeli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 1 1.1. Tarihçe 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 3 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM.. 7 2.1. Eğitim Birimlerinin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 -

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007-2011 FAALİYET RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 2007 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz,2009 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TÜM KAMUOYUNA DUYURU Üniversitemizin 2014 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama

Detaylı

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL DEĞERLENDİRME... 3 Misyon... 3 Vizyon... 3 Temel Amaç

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Süleyman Demirel Üniversitesi. 2006 Yılı. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süleyman Demirel Üniversitesi 26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu GİRİŞ Üniversitemiz; 67 akademik birimi, 41.566 öğrencisi, 1.98 akademik ve 1.135 idari personeliyle yaklaşık 45. kişinin

Detaylı

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Raporun Düzenlenme Amacı: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesi; "Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 1- GENEL

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2013 tarih ve 28514 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARCAMA BİRİMİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 0 1 4 Y I L I B İ R İ M F A A L İ Y E T R A P O R U İÇİNDEKİLER I -... 1 A. MİSYON ve VİZYON... 1 B. YETKİ ve SORUMLULUKLAR... 1 C.... 7 1. FİZİKSEL YAPI... 7 2. ÖRGÜT

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. YILI FAALİYET RAPORU ...bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! M. Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER I -... 1 A.

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı