TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ"

Transkript

1 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes İİBF İşletme Bölümü Yrd.Doç.Dr. Halm KAZAN Gebze Yüksek Teknolo Ensttüsü İşletme Fakültes ÖZET Bu çalışmada, taşımacılık sektörünün şleyş sürec çersnde yük taşıma sstemlernn performansa göre farklı akış yada güzergah değerlendrmes, fyat poltkaları ve çeştl şletm etknlkler analznde bulanık mantık, tamsayılı doğrusal programlama model le brleştrlerek taşıma malyetlernn mnmze edlmesne çalışıldı. Çalışmada modele at, ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük toplam malyet, toplam yük ve toplam sefer sayısı le frmaya at, ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük toplam malyet, toplam yük ve toplam sefer sayıları karşılaştırıldı. Karşılaştırma sonucunda bulanık dağıtım problemnn tamsayılı doğrusal programlama modelyle daha etkn br sonuç verdğ ortaya kondu ve malyetlern mnmzasyonunda öneml ndrmler sağlandı. Anahtar Kelmeler: Bulanık Mantık, Karar Verme Teors, Dağıtım Malyet THE OPERATION PROCESS OF THE TURKISH SHIPPING SECTOR: A LINEAR INTEGER PROGRAMMING MODEL FOR FUZZY LOGIC PROBLEM ABSTRACT The am of ths study s to mnmze the shppng costs, by combnng fuzzy logc wth nteger lnear programmng model, n analyzng the performance of the operaton process of the shppng sector, dfferent flowng or forwardng route, prcng polcy, operaton analyss and the cargo systems. In addton,, we compared the total cost, total charge and total number of cargo of both frm and model for the frst, second and thrd ten-day-perods of January As a result of ths comparson, we showed that fuzzy logc problem s solved more effcently by usng a lnear nteger programmng model. Moreover, a sgnfcant declne n costs s acheved. Keywords: Fuzzy Logc, Decson Makng Theory, Lnear-Integer Programmng, Dstrbuton Costs

2 110 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN 1. GİRİŞ Ulaştırma ve dağıtım araçlarının yapısı günümüzde çok değşkenlk gösterdğ çn, bu yapı rekabetn şddetlenmesne yol açmaktadır. Kamuya at hava, kara, denz ve tren yollarının son günlerde özelleştrlmes gündeme gelnce Türkye de taşımacılık daha da cazp hale gelmeye başladı. Özellkle yakın gelecekte kamuya at taşıma sektörünün özelleştrlmes daha ekonomk dağıtım sstemnn şletlmes ve ucuza dağıtım yapılmasını gündeme getrecektr. Bu nedenle; genellkle frmalar üretmş oldukları malların taşınmasında fyat poltkaları bakımından belrszlk ve karmaşa yaşayablmektedrler. Karmaşayı çözmenn br çok yolu olmasına rağmen hang yolun daha y olduğu konusunda kesn br kanıt bulunmamaktadır. Ancak son yıllarda gelştrlen ve değşk alanlarda uygulama alanı bulan bulanık (fuzzy) mantığı bu tür belrszlk gösteren dağıtım problemlerne uygulanablmektedr. Bulanık mantık, br bulanık küme mantığına dayanır ve lk olarak Loft A. Zadeh tarafından tanımlanmıştır. Bulanık küme, küme ye atlk dereces üyelk değer le tanımlanmış olan kümey fade eder. Klask küme kavramında br eleman br kümenn üyesdr veya değldr. Bulanık mantıkta küme atlk dereces, 0 le 1 arasında değşr. 0 kümeye at olmamayı, 1 se kesn olarak o kümenn üyes olmayı gösterr. Küme atlk dereces üçgen, yamuk, Gaus eğrs gb standart fonksyonlarlarla tanımlanabldğ gb çok farklı fonksyonlarda tanımlanablr. Bulanık Mantık, blmsel termnolode Fuzzy Logc kelmelernn karşılığı olarak kullanılmaktadır. Blgsayarlarda rahatlıkla uygulanablmektedr. Yukarıda da fade edldğ gb bulanık mantık üyelk derecesnde kesn br kanıt bulunmadığı durumlarda mutlak olarak alternatf kararlar değerlendrlerek amaca en uygun olan seçenek seçlr. Alternatf kararların fazlalığı karar vercnn şn zorlaştırmaktadır. Bu nedenle karar verc karar verrken gerçekleşme olasılığı en yüksek ve amacına en uygun olan kararları seçmek zorundadır. Gerçekleşme olasılığı en yüksek olayların seçmnde br alternatf çözüm yolu olarak Fuzzy Logc kullanılablmektedr. Taşıma malyetlernn mnmze edlmes, rakp frmalara karşı çeştl fyat strateler gelştrlmes öneml olduğu gb, frmanın genel fnansal yapısının da daha sağlıklı yapıya ulaşmasında taşıma malyetlernn mnmze edlmes temel faktörlerden br olarak gösterlmektedr (Durhan vd., 1996). Taşıma malyetlernn mnmze edlmes aşamasında, bulanık kontrolörlern ulaşım sstemlernde planlama, yönetm ve kontrol alanlarında oldukça genş br uygulama alanı vardır. Bu uygulamalardan bazıları; bulanık mantık kuralları kullanarak araç yönlendrme (Teodorovc ve Vukadnovc, 1998), zole edlmş snyalze kavşaklarda bulanık mantık le kontrol (Teodorovc ve Vukadnovc, 1998), kent ç ekspres yollarda bulanık kontrol sstemler, bulanık ve geleneksel metotları kullanarak trafk akış ve kontrol smülasyonu (Robert ve Keth, 1993), MM de brçok klask şletmsel araştırma problemlernde fuzzy setler (Chanas, 1982), fuzzy le network planlama, network kullanımı yardımıyla malyetlern mnmzasyonu (Gazdk, 1983), krtk yol analzlernde fuzzy faalyet sınırlama süres (Kamburowsk, 1983). Krtk yol planlama ve programlamada matematksel

3 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, tabanlı yaklaşımlar (Kelley, 1961). Fuzzy PERT ve Stochastc (Lootsma, 1989). olarak belrtleblr. Proe yönetmnde fuzzy dağıtım uygulaması, fuzzy set ve sstemler 73 (Mon, vd., 1995)., PERT te faalyet sürelernn dağılımı (Golenko-Gnsberg, 1988)., Beklenen değerlern tanımlanması çn fuzzy mantığı yaklaşımı (Shpley, vd., 1996). ve Fuzzy set teors yaklaşımı le malyet değşm ncelemes (Zebda, 1984); (Lootsma, 1989) çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada, yukarıda örnek olarak verlen çalışmalardan farklı olarak, taşımacılık sektörünün şleyş sürec çersnde yük taşıma sstemlernn performansa göre farklı akış yada güzergah değerlendrmes, fyat poltkaları ve çeştl şletm etknlkler analznde fuzzy logc n tamsayılı doğrusal programlama model le brleştrlerek taşıma malyetlernn mnmze edlmesne çalışıldı. 2. TÜRK TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ VE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ Başta Orta Asya ve Doğu Avrupa olmak üzere, uluslararası kononktürde meydana gelen gelşmeler Türkye nn Jeo-stratek önemn daha da artırarak taşıma sektörün stratek ağırlığını da artırmıştır. Ayrıca, bu süreç çnde uluslararası çalışma örgütü (ILO) lkeleryle uyumlu düzenlemeler getrmek ve bu düzenlemelere uyulmasını temn etmek üzere 1 Temmuz 1970 tarhnde Cenevre de düzenlenen ve 5 Ocak 1976 tarhnde yürürlüğe grmş olan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personeln Çalışmalarına İlşkn Avrupa Anlaşmasına (AETR) katılmamız uygun bulunmuştur. Türkye de yolcu ve yük taşımacılığında karayollarının payı dğer ulaştırma türler le karşılaştırıldığında karayollarının ulaştırma sektörü çnde öneml br paya sahp olduğu görülür. Karayolu taşımacılığı yolcu taşımacılığında %96, yük taşımacılığında se %92 oranında ağırlığa sahptr. Bu denl önem arz eden br taşımacılıkta şletme yönetcler yada frma sahpler artan şddetl rekabet karşısında rakpleryle gerektğ gb yarışablmek çn üretm ve dağıtım malyetlern dama mnmze etmey arzu etmektedr. Bu nedenle çeştl dağıtım sstemler gelştrlmş ve bu sstemlern her br br dğernden farklı sonuçlar vereblmektedr. Taşımacılıkta farklı br rdeleme olarak bu çalışmada, taşımacılık sektörünün şleyş sürec bulanık mantık yaklaşımı le kontrol edlmek stenmştr. Bulanık kontrolör, grş ve çıkış parametrelernden br kısmı veya tamamı bulanık üyelk fonksyonları tarafından tanımlanan kural tabanlı br kontrol sstemdr (Robert ve Keth, 1993). Böyle br kontrol sstemnn öneml özellkler, kuralların sözel değşkenlerle fade edleblr olması, uzman blgsnn tam olarak kontrol kurallarına yansıtılablmes ve kesn olmayan blgler üzernden çıkarım yapablme yeteneğne sahp olmasıdır.

4 112 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN 3. BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ Bulanık dağıtım problemler tamsayılı doğrusal programlamada doğrusal programlama gb model kurma, uygulama karar problemn belrleme, model formüle etme, problem formüle etme, modelden çözüm elde etme, modeln geçerllğn deneme, model uygulama, model kontrol altına alma ve sonuçların yorumu şeklnde modellendrleblr. Model blnen br sstem veya sstemler bağıntı ve parametrelerle belrterek, gerçek değerler mümkün olduğunca en y şeklde temsl ederek kurulur (Tekn, 1995: 1). Doğrusal programlama teknkler genş çekclğe sahptrler (Öztürk, 1994: 6). Taşıma, ener, tele letşm ve üretmn tüm şekllern kapsayarak, pek çok endüstrde başarılı olarak kullanılmaktadır (Stapleton, vd., 2003: 54). Doğrusal programlama problemler değşkenlernn br kısmının veya tamamının tamsayılı değerler aldığı, genel doğrusal programlama modelnden elde edlen optmzasyon (en yy bulma) problemlernn br sınıfı, tamsayılı doğrusal programlama problem olarak fade edleblr (Doğan, 1995: 8). Doğrusal programlama problem tamsayılı olarak fade edlebldğ çn, (fuzzy) bulanık mantığa uygunluk göstermektedr. Fuzzy mantığını kullanarak, tamsayılı doğrusal programlama (TDP) problemlern tamsayılı sonuç verecek şeklde taşıma sstemlernde modelze edeblrz. Bu Bulanık dağıtım problemne at genel TDP model aşağıdak şeklde yazılablr: Amaç Denklem; n m n + c + Z mn = α g Y = 1,2,...,m (m:araç türler sayısı) = 1 = 1 = 1 = 1 n Sefer Süres Kısıtı; =1,2,...,n (n: bölge sayısı) n = 1 ( a h Y ) b =1,2,...,n (n: bölge sayısı) [1] Dağıtımı Yapılacak Malların Yük Kısıtı; m = 1 f + d α + w k u t Q =1,2,...,m (m:araç türler sayısı) =1,2,...,n (n:bölge sayısı) k =1,2,...,n (n: bölge sayısı) t=1,2,...,n (n: bölge sayısı ( k) ( t) [2]

5 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, α 1 = 1,2,...,n (n: bölge sayısı) [3] Poztflk Şartı; 0 ve tamsayı, Y 0 ve tamsayı W 0, W 0 k 0 α 1 t Burada; : araç tpn, :aracın sefer yapacağı yer göstermek üzere, Amaç denklemnde; Kullanılan parametreler, α : merkeznn talebnde yer alan bulanık aralığın kullanım oranı c :. tp aracın bölgesne yapacağı sefer malyetn, g : kapastel kralanan aracın 10 günlük kra bedel Karar değşkenler se, :. tp aracın bölgesne yapacağı sefer sayısı Y : Frmanın sahp olduğu araç flosuna dahl edlecek kapastel araç sayısı olarak fade edlr. [1] numaralı kısıt ta; Kullanılan parametreler; a :. tp aracın bölgesne br sefer yapması gereken süre h : kapastel kralanan aracın 10 günlük çalışma süres (saat olarak) b :. tp aracın en fazla sefer yapableceğ süre Karar değşkenler, [2] numaralı kısıt ta; Kullanılan parametreler; ve Y se yukarıda gb fade edlr. f : kapastel aracın seferdek tona değer, Q : merkeznn talep ettğ yük mktarı (kg. olarak)

6 114 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN d : merkeznn talebndek negatf sapma mktarı Karar değşkenler se, Wk : k merkeznden br aracın yol üstündek merkezne bıraktığı yük mktarı (kg. olarak) U : merkeznden br aracın yol üstündek t merkezne t bıraktığı yük mktarı (kg. olarak), α se yukarıda gb fade edlr. [3] numaralı kısıt ta; Kullanılan parametreler; α yukarıda gb fade edlr. Ayrıca, merkeznn talep mktarında gerekrse d kadar azaltma yapılableceğ ( d kadar talebn karşılanmayableceğ) kabul edldğnde, talebn bulanık olan kısmını fade eden bu mktar, talep mktarında zn verlen negatf sapmadır. Sapma mktarının kullanım oranı, α değşkennn değer kadar olacaktır. α değşkenlernn 0 ve 1 arasında değerler alablmes çn [3] numaralı kısıtlar düzenlenmştr. Bu modelde, öncelk sırasına göre aşağıdak hedefler yer almaktadır: 1. hedef, toplam taşıma malyetnn mnmzasyonu 2. hedef, talep kapasteler çn zn verlen negatf sapma mktarının kullanılan kısmının mnmzasyonu Brnc öncelkl amaca lşkn değşkenlern amaç fonksyonundak katsayılarına göre, knc öncelkl amaca lşkn değşkenlern ( α ) amaç fonksyonundak katsayılarının çok küçük br değer olması gerektğnden değşkenlernn katsayıları br olarak alınmıştır Karar Değşkenlernn ve Parametrelern Tanımlanması Modelde sefer sayıları değşkenler le tanımlanacak, bu değşkenlere bağlı ndslerde, :1,2,3 olarak üç araç tpn, :1,2,3,,11 olarak da araçların sefer yaptığı on br yer belrleyecektr. α

7 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, ,. aracın bölgesne yapması gereken sefer sayısını temsl eder. Ayrıca araçların yeterl gelmemes halnde, kralanacak araçların sefer sayıları Y değşken le tanımlanacaktır. Bu değşkenlere bağlı ndslerde, kralanacak. aracın yapması gereken sefer sayısını temsl edecektr. c le belrtlen parametre,.tp aracın bölgesne yapacağı sefer malyetn, g le belrtlen parametre kapastel kralanan aracın 10 günlük kra bedeln belrtr. Modelde kullanılacak olan üç tp klmalı araçlar; 1 :13 tonluk aracın bölgesne yapması gereken sefer sayısı (Normal araç ) 2 :20 tonluk aracın bölgesne yapması gereken sefer sayısı (Termokng) 3 :25 tonluk aracın bölgesne yapması gereken sefer sayısı (Termokng ) şeklndedr.ayrıca araçların taşımada yeterl gelmemes halnde se ; Y 1 : Kralanacak13 tonluk aracın yapması gereken sefer sayısı Y 2 : Kralanacak 20 tonluk aracın yapması gereken sefer sayısı Y 3 : Kralanacak 25 tonluk aracın yapması gereken sefer sayısı olarak fade edlecektr. Bununla brlkte dstrbütörlern bulundukları yerler; 1: Dyarbakır, 2:Erzurum, 3:Hatay, 4:Kastamonu, 5:Malatya, 6:Mardn, 7:Mersn, 8:Samsun, 9:Svas, 10:Tokat, 11:Trabzon olarak belrlenmştr. Araç tpler ve sefer yapacakları yerler bu şeklde belrlendkten sonra, değşkenler her br dstrbütör ve kullanılan araç türleryle (Ek-3) de tanımlanmıştır Sınırlayıcı Şartların Formüle Edlmes Modelde 13 tonluk klmalı araçtan 14 adet, 20 tonluk termokng tır dan 8 adet ve 25 tonluk termokng tırdan da 3 adet kullanılmıştır. Buna göre karar değşkenlernn tanımlanmasında modeln kısıtı şu şeklde oluşmuştur. Burada, kısıtta oluşan karar değşkenlernn katsayıları araçların dağıtım merkezlernden, dağıtım noktalarına gdş-gelş sürelern saat olarak fade etmektedr. Kısıtların sağ tarafındak değerler se, mevcut araçların mümkün olduğunca yapacakları sefer sürelern on günlük olarak belrtmektedr. Ayrıca 0 ve tamsayı, Y 0 ve tamsayıdır.

8 116 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN Araçların sefer süres kısıtları; , , , , Y , , , , Y , , , , Y şeklnde olmuştur. Modelde, karar değşkenlernn tanımlanmasında kullanılan değşkenlere göre yük; Araçların, on günlük olarak her br seferde taşıdığı ürün mktarıdır. Buna göre aşağıdak yük kısıtının oluşturulmasındak yük fades yerne, Ek-1 de verlen yük mktarları, ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük olarak kullanılmıştır. Araçların yük kısıtları genel olarak; α u α α α α α α α w129 + w w α u α u α11 ve ayrıca, Bulanık aralığın maksmum kullanım oranı kısıtı α 1 dğer kısıtlar se,,y 0 ve tamsayı Wk 0, Vt 0 0 α şeklnde olmuştur.

9 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, Amaç Denklemnn Formüle Edlmes Amaç denklemndek karar değşkenlernn katsayılarının hesabında, frmanın naklye şrketleryle yapmış olduğu sözleşme gereğ, naklye brm fyatlarının Ocak başlangıçlı, Mart, Hazran, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında %7,5 oranında değşmesdr. Bu düzenle naklye kg fyatları yapılarak, Ek-2 de gösterlmştr. Modeldek bu blglern ışığında amaç denklemndek karar değşkenlernn katsayılarının hesabı; Ek-2 de k kg fyatı üzernden ürünlern dağıtımındak hang aracın, hang bölgeye gdeceğ şeklnde araçların tonaına ve ocak ayı ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük değerlerne göre yapılır. Amaç denklemndek karar değşkenlernn genel durumu belrlendkten sonra, modeldek amaç denklem on günlük olarak aşağıdak şeklde formüle edlmştr. Ocak (1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10gün) Zmn =α 1 +α 2 +α 3 +α 4 +α 5 +α 6 +α 7 +α 8 +α 9 +α 10 +α Y Y Y Bu şeklde ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10güne at amaç denklem oluşturularak kurulan br modeln matematksel modellemes yapılmış olur. Kurulan modeln geçerllğnn görülmes, verlen problem üzernden oluşan sonuçların, o problemle alakalı lk dönemdek sonuçların uygun olmasına bağlıdır. Eğer sonuçlar uygunsa, modeln çözümü olumludur (Rggs, 1975: 13). Modelde frmanın ürünler dstrbütörlere dağıtımındak, malyetnn belrlenmesnde gerekl olan karar değşkenler tanımlanarak, kurulan Tamsayılıdoğrusal programlama model, WnQSB paket programıyla çözümlenmştr. Yapılan modeln çözümü Ek-4 de verlmştr. Modeln çözüm değerlerne göre de Ek-2 dek kg. fyatı üzernden, malyet ortaya çıkarılarak, buradan da frmaya at toplam dağıtım malyetne ulaşılmıştır. Aynı şeklde modelle oluşturulan dağıtım malyetlerne de bu şeklde ulaşılmıştır.

10 118 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN 4. UYGULAMA 4.1 Br Gıda İşletmesnde Uygulama Ürünlern dağıtım malyetnn ortaya çıkarılmasında ; 1-Dstrbütörlere dağıtım yapılan ürünlern, mktarlarına at ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük dağıtım tablosu, 2-Dstrbütörlere dağıtım yapılan ürünlern, ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10 günlük her br seferdek kg fyatı ve km fyatını belrten değerler tablosu, 3-Bunlara bağlı olarak da dstrbütörlere yapılan dağıtımdak toplam sefer sayıları tablosu oluşturulmuştur. Frmanın dağıtımı yapılan ürünlernn, yük mktarlarına at ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük dağıtımları Ek-1 de, ürünlern her br seferdek kg fyatı ve km fyatını belrten değerler de Ek-2 de verlmştr Optmum Çözüm Planı Üretm yernden dstrbütörlere dağıtılan ürün mktarları kullanılarak, frmanın dağıtım planına uygun olarak on günlük dağıtımlar şeklnde dağıtım planı oluşturuldu ve Fuzzy logc kullanılarak Tamsayılı doğrusal programlama yöntemyle hesaplandı Frmanın Uyguladığı Plan Frma dağıtım yaparken anlaşmayı yaptığı naklye frmasıyla 13 Tonluk klmalı araçlar kullanmıştır. Dağıtımı yapılan ürünler margarn ve lkt yağlar olduğu çn klmalı araçlar terch edlmştr. Buna göre frma ürünlern dağıtımını, ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10gün şeklnde belrleyerek 11 dstrbütöre yapmıştır. Buna göre oluşan toplam sefer sayıları Ek-5 de verlmştr. Tablo 1: Frmaya At Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10 günlük Dağıtım Malyet Frmaya At Ocak Ayı ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Malyet 9 Frmaya At Ocak Ayı ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Yük Frmaya At Ocak Ayı ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük 168 Toplam Sefer Sayısı Tabloda yük mktarları ton olarak, malyet se bntl olarak alınmıştır. Tablo 2: Modele At Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10 günlük Dağıtım Malyet Modele At Ocak Ayı ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Malyet Modele At Ocak Ayı ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Yük Modele At Ocak Ayı ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük 117 Toplam Sefer Sayısı Tabloda yük mktarları ton olarak, malyet se bntl olarak alınmıştır.

11 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, Burada frmanın dağıtım malyetn belrlerken, dağıtım yapılan ürünlern toplam sefer sayıları tablosu Ek-5 kullanıldı. Ortaya çıkan sefer sayılarına göre de Ek-2 dek kg. fyatı üzernden, malyet ortaya çıkarıldı. Buradan da frmaya at toplam dağıtım malyetne ulaşılmış oldu (Tablo 1). Buna göre modele at dağıtım planı ve frmanın uyguladığı dağıtım planı karşılaştırıldığında, modele at dağıtım malyet (Tablo 2) le frmaya at dağıtım malyet arasında tasarruf mktarının oluştuğu görülmektedr (Tablo 3). Tablo 3: Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Tasarruf Mktarı Frmaya At Toplam Verler; Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Malyet Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Yük Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük 168 Toplam Sefer Sayısı Modele At Toplam Verler; Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Malyet Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Yük Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük 117 Toplam Sefer Sayısı Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Tasarruf = Frmanın Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Malyet Modeln Ocak1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük Toplam Malyet = Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük ToplamTasarruf = Tabloda yük mktarları ton olarak, malyet se bntl olarak alınmıştır. Tablo 3 e bakıldığında Ocak Ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük toplam tasarrufun TL olduğu görülür. Buda modelle yapılan dağıtım malyetnn, frmayla yapılan dağıtım malyetne göre % 11,51 oranında daha avantalı olduğunu göstermektedr. 5. SONUÇ Taşıma Malyet Problemnn optmzasyonu konusunda pek çok çalışma olduğu gözlenmektedr. Bunlar, farklı özellkler çeren problemlern modellenmes, bu problemlern optmum çözümünün araştırılması gb çeştl sorunların çözümü çn uygulamalar yapılması şeklndedr.

12 120 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN Son yıllarda yapılan optmzasyon çalışmalarında bulanık mantığın da dkkate alındığı görülmektedr. Bu çalışmada; br fabrkadan çok sayıda dstrbütöre sürekl olarak mal taşıma şlemnn yapıldığı ve dstrbütör talep mktarlarının bulanık olduğu durumlardak taşıma malyet problem çn kullanılablecek br karışık tamsayılı doğrusal programlama model önerlmştr. Önerlen modeln gerçek problemler üzernde yapılan uygulama çalışmaları sonucunda; bulanık mantık modelnn, bulanık mantık olmayan modelden daha y sonuçlar verdğ görülmüştür. Ayrıca, br fabrkadan çok sayıda dstrbütöre mal taşıyan br frmada yapılan uygulama sonucunda, frmanın toplam taşıma malyetlernn % 11,51 oranında düşürülebleceğ görülmüştür. KAYNAKÇA Chanas, S. (1982), Fuzzy Sets In Few Classcal Operatonal Research Problems, Approxmate Reasonng In Decson Analyss, North-Holland, Amsterdam, pp Doğan, İ. (1995), Yöneylem Araştırması Teknkler ve İşletme Uygulamaları, 2. Baskı, Blm Teknk Yayınev, İstanbul, s. 8. Durhan, A.C. ve J. R. Sexton (1996), Amercan Journal Of AgrculturalEconomcs, Spatal Competton Unform Prcng And Transportaton Effcency İn The Calforna Processng, Vol. 78, No. 1, pp Gazdk, I. (1983), Fuzzy Network Plannng, Ieee Transport. Relablty R-32 3, pp Golenko- Gınsberg, D.(1988), On the Dstrbuton of Actvty Tmes n Pert, Journal of Operatonal Research. Socety., 39 (8), pp Kamburowsk, J. (1983), Fuzzy Actvty Duraton Tmes In Crtcal Path Analyses, Internatonal Symposum On Proect Management, New Delh, pp Kelley, I.E. (1961), Crtcal Path Plannng and Schedulng-Mathematcal Bass, Operatonal Research, 9, pp Lootsma, F.A. (1989), Stochastc And Fuzzy Pert, European Journal of Operatonal Research., 43, pp Mon, D.L., C.H. Cheng,. ve H.C. LU (1995), Applcaton Of Fuzzy Dstrbutons On Proect Management, Fuzzy Sets And Systems, European Journal of Operatonal Research, pp Öztürk, A. (1994), Yöneylem Araştırması, 4. Basım, Ekn Ktabev, s.6, no:26, Bursa.

13 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, Rgss, J.L. (1975), Introducton To Management Operaton Research and Management Scence, Mc Graw-Hll Book Company, pp.13, New York. Robert, L.K. ve R.B. Keth (1993), Fuzzy Logc And Control, Prentce Hall, pp Shıpley, M., A. De Korvn, ve K. Omer (1996), A Fuzzy Logc Approach for Determnng Expected Values: A Proect Management Applcaton, Journal of Operatonal Research. Socety, 47, pp Stapleton, D.M., J.B Hanna, ve D. Markussen (2003), Marketng Strategy Optmzaton: Usng Lnear Programmng to Establsh an Optmal Marketng Mxture, Amercan Busness Revew, 32, pp Tekn, M. (1995), Kanttatf Karar Verme Teknkler, 3. Baskı, Kuzucular Ofset, s.1, Konya. Teodorovc, D. ve K.Vukadnovc, (1998), Traffc Control And Transport Plannng A Fuzzy Setes And Neural Networks Approach, Kluwer Academc Publshers pp.69,89. Zebda, A. (1984), The Investgaton of Cost Varances: A Fuzzy Set Theory Approach, Decson Scence, 15, pp Ekler: Ek-1: Frmanın dağıtımı yapılan ürünlernn yük mktarlarına at ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10 günlük tona değerler Ocak 1.10 gün Ocak 2.10 gün Ocak 3.10 gün Dyarbakır Erzurum Hatay Kastamonu Malatya Mardn Mersn Samsun Svas Tokat Trabzon Toplam Değerler Ton olarak alınmıştır. Araçlar 13 Tonluk ve klmalıdır.

14 122 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN Ek-2: Frmanın dağıtımı yapılan ürünlernn her br seferdek kg fyatı ve km fyatını belrten değerler Ocak 1.10 gün Ocak 2.10 gün Ocak 3.10 gün Kg. Fy. Km.Fy. Kg. Fy. Km.Fy. Kg. Fy. Km.Fy. Dyarbakır Erzurum Hatay Kastamonu Malatya Mardn Mersn Samsun Svas Tokat Trabzon Ek-3: Araç tpler ve sefer yapacakları yerlere at değşkenlern açıklamaları, Değşken Değşkenn açıklaması 11 : 13 tonluk araçların Dyarbakır a yaptığı sefer sayıları toplamı 12 : 13 tonluk araçların Erzurum a yaptığı sefer sayıları toplamı : 13 tonluk araçların Hatay a yaptığı sefer sayıları toplamı : 13 tonluk araçların Kastamonu ya yaptığı sefer sayıları toplamı : 13 tonluk araçların Malatya ya yaptığı sefer sayıları toplamı 15 : 13 tonluk araçların Mardn e yaptığı sefer sayıları toplamı 16 : 13 tonluk araçların Mersn e yaptığı sefer sayıları toplamı 17 : 13 tonluk araçların Samsun a yaptığı sefer sayıları toplamı 18 : 13 tonluk araçların Svas a yaptığı sefer sayıları toplamı 19 : 13 tonluk araçların Tokat a yaptığı sefer sayıları toplamı : 13 tonluk araçların Trabzon a yaptığı sefer sayıları toplamı Y 1 : Kralanacak 13 tonluk araçların yapacağı sefer sayıları toplamı 21 : 20 tonluk araçların Dyarbakır a yaptığı sefer sayıları toplamı 22 : 20 tonluk araçların Erzurum a yaptığı sefer sayıları toplamı : 20 tonluk araçların Hatay a yaptığı sefer sayıları toplamı 23 : 20 tonluk araçların Kastamonu ya yaptığı sefer sayıları toplamı 24

15 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, : 20 tonluk araçların Malatya ya yaptığı sefer sayıları toplamı 25 : 20 tonluk araçların Mardn e yaptığı sefer sayıları toplamı 26 : 20 tonluk araçların Mersn e yaptığı sefer sayıları toplamı 27 : 20 tonluk araçların Samsun a yaptığı sefer sayıları toplamı 28 : 20 tonluk araçların Svas a yaptığı sefer sayıları toplamı 29 : 20 tonluk araçların Tokat a yaptığı sefer sayıları toplamı : 20 tonluk araçların Trabzon a yaptığı sefer sayıları toplamı Y 2 : Kralanacak 20 tonluk araçların yapacağı sefer sayıları toplamı : 25 tonluk araçların Dyarbakır a yaptığı sefer sayıları toplamı 31 : 25 tonluk araçların Erzurum a yaptığı sefer sayıları toplamı 32 : 25 tonluk araçların Hatay a yaptığı sefer sayıları toplamı 33 : 25 tonluk araçların Kastamonu ya yaptığı sefer sayıları toplamı : 25 tonluk araçların Malatya ya yaptığı sefer sayıları toplamı Değşken Değşkenn açıklaması : 25 tonluk araçların Mardn e yaptığı sefer sayıları toplamı 36 : 25 tonluk araçların Mersn e yaptığı sefer sayıları toplamı 37 : 25 tonluk araçların Samsun a yaptığı sefer sayıları toplamı 38 : 25 tonluk araçların Svas a yaptığı sefer sayıları toplamı 39 : 25 tonluk araçların Tokat a yaptığı sefer sayıları toplamı 310 : 25 tonluk araçların Trabzon a yaptığı sefer sayıları toplamı 311 Y : Kralanacak 25 tonluk araçların yapacağı sefer sayıları toplamı 3 şeklnde olacaktır. Ek-4(a-b-c): Lndo paket programıyla yapılan modeln çözümü sonucunda oluşan, ocak ayı 1.10 gün, 2.10 gün ve 3.10günlük modele at araçların toplam sefer sayıları ve modele at araçların br merkeze gderken yol üstündek dğer br merkeze bıraktığı yük mktarları.

16 124 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN Ek-4a( Ocak ayı 1.10gün): α W α 2 1 W α 3 0 W α 4 0 U α 5 0 U α U α 7 0 Y α 8 0 Y α 9 1 Y α 10 1 Z mn α Ek-4b( Ocak ayı 2.10gün): α W α W α W α 4 0 U α 5 0 U α U α 7 0 Y α Y α 9 1 Y α 10 1 Z mn α 11 0 Ek-4c( Ocak ayı 3.10gün): α 1 1 W α 2 1 W α 3 1 W α 4 1 U α 5 1 U α 6 1 U α 7 1 Y α 8 1 Y α 9 1 Y α 10 1 Z mn α 11 1

17 ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, Ek-5: Frmaya At Araçların Toplam Sefer Sayıları Ocak 1.10 gün Ocak 2.10 gün Ocak 3.10 gün Dyarbakır Erzurum Hatay Kastamonu Malatya Mardn Mersn Samsun Svas Tokat Trabzon Toplam

18 126 Ahmet ERGÜLEN ve Halm KAZAN

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ

PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ C.Gencer ve O.Türkbey, Gaz Ünverstes. Fen Blmler Dergs, (00), 77-90 PROJELERDE -DAĞILIMININ ÜÇ DURUMUNA GÖRE PROJE TAMAMLANMA ZAMANININ BULUNMASINDA İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ Cevrye GENCER Orhan TÜRKBEY

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER

PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI. Müh. Ramadan VATANSEVER İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE PLANLAMASINDA BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Ramadan VATANSEVER Anablm Dalı: İşletme Mühendslğ Programı: İşletme

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN

PORTFÖY OPTİMİZASYONU. Doç.Dr.Aydın ULUCAN PORTFÖY OPTİMİZASYOU Doç.Dr.Aydın ULUCA KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız olarak stratejk

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi

FİNANSAL MODELLEME. Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Üniversitesi FİNANSAL MODELLEME Doç.Dr.Aydın ULUCAN Hacettepe Ünverstes KARAR VERME Karar verme, ş dünyasının çalışmasını sağlayan temel unsurlardandır. Tüm yönetcler, bulundukları faalyet alanı ve kademelernden bağımsız

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi

Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerji Üretimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2009, 15 (3) 231-239 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Tarımsal Alanlarda Sulamanın Enerj Üretm Üzerne Etks Mücaht OPAN 1 Temel TEMİZ 1 Adnan ÖNER 1 Eyüp DUMLU 2 Gelş Tarh: 10.03.2009

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ

ÖZET Anahtar Kelimeler: ABSTARCT Keywords: 1. GİRİŞ olteknk Dergs Journal of olytechnc Clt: Sayı: 3 s67-7, 009 Vol: o: 3 pp67-7, 009 Genetk Algortma Kullanarak Ekonomk Dağıtım Analz: Türkye Uygulaması M Kenan DÖŞOĞU, Serhat DUMA, Al ÖZTÜRK ÖZET Dünyada

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler

BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER İki Boyutlu Rasgele Değişkenler BÖLÜM 5 İKİ VEYA DAHA YÜKSEK BOYUTLU RASGELE DEĞİŞKENLER 5.. İk Boyutlu Rasgele Değşkenler Br deney yapıldığında, aynı deneyle lgl brçok rasgele değşkenn aynı andak durumunu düşünmek gerekeblr. Böyle durumlarda

Detaylı

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması

Türk Dilinin Biçimbilim Yapısından Yararlanarak Türkçe Metinlerin Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Türk Dlnn Bçmblm Yapısından Yararlanarak Türkçe Metnlern Farklı İmgelere Ayrılarak Kodlanması ve Sıkıştırılması Banu DİRİ, M.Yahya KARSLIGİL Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Elektronk Fakültes - Blgsayar

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması

Bir Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetimlerde Vergi Opimizasyonu Uygulaması Revew of Socal, Economc & Busness Studes, Vol.2, 242-255 Br Karar Destek Aracı Bulanık Hedef Programlama ve Yerel Yönetmlerde Verg Opmzasyonu Uygulaması Mustafa Güneş Doç. Dr., Endüstr Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOFT KÜMELER VE BAZI SOFT CEBİRSEL YAPILAR Ebubekr İNAN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Al ÖZTÜRK ADIYAMAN 2011 Her

Detaylı

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr.

Deprem Tepkisinin Sayısal Metotlar ile Değerlendirilmesi (Newmark-Beta Metodu) Deprem Mühendisliğine Giriş Dersi Doç. Dr. Deprem Tepksnn Sayısal Metotlar le Değerlendrlmes (Newmark-Beta Metodu) Sunum Anahat Grş Sayısal Metotlar Motvasyon Tahrk Fonksyonunun Parçalı Lneer Interpolasyonu (Pecewse Lnear Interpolaton of Exctaton

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI

İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI İŞLETMELERDE DAĞITIM SİSTEMİ MALİYETLERİ MİNİMİZASYONU İÇİN ÇÖZÜM MODELİ: BİR FİRMA UYGULAMASI Ahmet ERGÜLEN * Halm KAZAN ** Muhtt KAPLAN *** ÖZET Arta rekabet şartları çersde karlılıklarıı korumak ve

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN UYGULAMAYA YÖNELİK OPTİMUM TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 951-957

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı