Charter School (A Case Study in Bursa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Charter School (A Case Study in Bursa)"

Transkript

1 Elementary Education Online, 5(2), 16-23, lköretim Online, 5(2), 16-23, [Online]: Charter School (A Case Study in Bursa) Rüyam Küçüksüleymanolu ABSTRACT. The study is about charter schools which are becoming more popular in Turkey after 1990s. In this research, the application of charter schools in Bursa is presented. Then, the problems concerned are determined and some suggestions are given. In the first part of the study, some basic information about charter schools is given. Then qualitative research results of charter school research in Bursa in academic years are presented. In the last part, there are suggestions and discussion of the study. Key Words: Charter school, qualitative analysis, Bursa Purpose and significance: The reasons such as the dispersed settlement units due to the geographical structure of the country, the high migration rate observed in some regions, and the effort to increase the quality of the education together with the simultaneous effort to decrease the costs of education made it necessary to put the charter schools into practice in Turkey. The aim of the present study is to investigate into the charter schools practice in Bursa, to bring light to the related problems and to suggest possible solutions to these problems. To reach this aim, the answers were sought for the following problems: 1) What are the numerical data concerning the charter schools practice in the province of Bursa? 2) What is the condition of the charter schools and what are the problems faced in the eyes of the administrators, teachers, students and parents in the province of Bursa? 3) What do the administrators, teachers, parents and students suggest making the charter schools successful? 4) What is the cost of the charter schools in the province of Bursa? Methods: The study was designed according to the case study model with the aim of presenting the current status of charter schools in Bursa, Turkey. The data gathered from the interviews with the 8 administrators, 10 teachers, 21 parents and 32 students are taken into consideration. Document analysis was carried out by using a form developed by the researcher. Results: The study demonstrated that the planning of the charter schools in Turkey is thought to be made improperly. The authorization and responsibility area of the headmasters of the charter schools s center schools should be enlarged. The issue of the circumstances under which the schools closed will be utilized should be promptly settled. The tools and materials from the schools closed should be given out to the schools in the center equally. The charter schools with its present condition cover only the primary school students. However, the government should extend this to the secondary education institutions as well so as to make the project achieve the ultimate goal. The accompanying teacher is very important for the security of the students and the communication between the village and the center. The Ministry of National Education should inspect the practice of accompanying teacher and bring sanctions. Moreover, it should make the job attractive by giving accompanying teachers salary and traveling allowances. Discussion and Conclusions: One of the most important goals of the developing countries is to be able to increase the urbanization rate in the total population. One of the advantages of the charter schools in the middle and long run will be this. This practice should be adopted in all the cities as soon as possible and the scope of the practice should be extended. This is very important for increasing the rate of urbanization and schooling. Ör.Gör.Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOLU, Uluda Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü,

2 Taımalı Eitim (Bursa li Örnei) Rüyam Küçüksüleymanolu ÖZ. Bu aratırmada son yıllarda Türkiye de yaygınlaan taımalı eitim ile ilgili olarak Bursa ilinde yürütülen uygulama, uygulamada karılaılan sorunlar ve çözüm önerileri sunulmutur. Aratırmada öretim yılında taımalı eitim kapsamında yer alan taraflar ile görümeler yapılarak Bursa ilinde taımalı eitimi ilgilendiren çeitli nitel ve nicel veriler sunulmutur. Aratırmanın sonunda elde edilen bulgulara göre taımalı eitim ile ilgili çeitli yorum ve önerilere yer verilmitir. Anahtar Sözcükler Taımalı eitim, Niteliksel analiz, Bursa GR Nüfusu az ve daınık yerleim birimlerinde bulunan veya öretime elverili olmayan eitim kurumlarındaki örencilerin seçilen merkezlerdeki eitim kurumlarına günü birlik taınarak eitim öretim etkinliklerinin yürütülmesine taımalı eitim denmektedir. Taımalı eitim uygulamasının en önemli hedefi ülke genelinde eitimin yaygınlatırılmasıdır ki bu devletin vatandalarına karı yüklendii en önemli sorumluluklardan biridir. Ülkenin corafik yapısından dolayı yerleim birimlerinin daınık olması, bazı bölgelerde gözlenen youn göç, bir yandan eitimin niteliinin yükseltilmesine çabalarken dier yandan eitim maliyetlerinin azaltılması gibi nedenler Türkiye de taımalı eitim uygulamasını gerekli kılmıtır öretim yılından itibaren uygulamaya konulan taımalı eitim sürecinde bugüne kadar 170 trilyon YTL yi akın harcama yapılarak örenci taınmıtır öretim yılında okulun örencisi merkezlerdeki 5050 okula taınmıtır. Aynı yıl taımalı eitim için 80 milyar YTL harcanmıtır (arsiv.hürriyetim.com). Taınan örenci sayısı ve maliyet hesapları dikkate alındıında taımalı eitim uygulamasının verimli bir ekilde yapılmasının gerei ve önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Amaç Bu aratırmanın amacı Bursa ilindeki taımalı eitim uygulamasını ve sorunları ortaya koymak ve çözüm önerileri getirmektir. Bu amaçla aaıdaki sorulara yanıt aranmıtır: 1. Bursa ilinde taımalı eitim uygulaması ile ilgili sayısal veriler nelerdir? 2. Bursa ilinde yönetici, öretmen, örenci ve velilere göre taımalı eitimde var olan durum ve karılaılan sorunlar nelerdir? 3. Yönetici, öretmen ve velilerin taımalı eitimin baarılı olabilmesi için önerileri nelerdir? 4. Bursa ilinde taımalı eitimin maliyeti nedir? Bu aratırma bulgularının taımalı eitimin konusunda yürütülecek çalımalara ve sorunların tartıılıp, konunun yaygınlatırılmasına katkıda bulunması beklenmektedir. YÖNTEM Tarama modelinde gerçekletirilen bu aratırmada görüme ve doküman analizi teknikleri kullanılmıtır. Bursa ili Milli Eitim Müdürlüü eitim-öretim ubesinden taımalı eitim ile ilgili dosyalar, dokümanlar ve yazımalar alınarak doküman analizi yapılmıtır. Dokuman analizi sırasında Ör.Gör.Dr. Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOLU, Uluda Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü, 17

3 aratırmacı tarafından hazırlanan formlar kullanılmı ve gerekli veriler derlenmitir. Bunun sonucunda Bursa ilinde taımalı eitim ile ilgili sayısal bilgiler tablolatırılmıtır. Taımalı eitim uygulaması ile ilgili örenci, öretmen, okul yöneticisi, veli ve muhtarlar ile 2004 Aralık ayı içersinde, görü ve önerilerini almak amacıyla görümeler yapılmıtır. Görümelerde taımalı eitimi yakından ilgilendiren yemek, refakatçi öretmen ve servis, ulaım, örencilerin uyumu, örencilerin okula devamı, köy açısından taımalı eitim gibi konularda yarı yapılandırılmı sorular kullanılmıtır. Görüme sırasında 4 ilçeden rasgele toplam 8 merkez okul seçilmitir. Bu okullardaki 32 örenci, 10 öretmen, 8 okul yöneticisi, 21 veli ve taınan okulların bulunduu köylerden 5 muhtar ile yüz yüze görümeler yapılmıtır. BULGULAR Aratırmadan elde edilen bulgular iki bölüm halinde sunulmaktadır. lk bölümde Bursa ilinde taımalı eitim ile ilgili olan sayısal veriler sunulacaktır. kinci bölümde ise taımalı eitime ilikin ilgili taraflar ile yapılan görüme sonuçlar görümeler sırasında deinilen konu balıklarında göre sunulacaktır. Taımalı Eitim ile lgili Sayısal Veriler 17 ilçesi bulunan Bursa ilinde öretim yılında bir ilçe (Yıldırım) hariç toplam 16 ilçede 559 okul kapatılarak taımalı eitim uygulamasına geçilmitir. Bu okulların 13 tanesi örenci azlıı nedeniyle, 4 tanesi göç nedeniyle 542 tanesi ise taımalı eitim uygulamasına geçilme kararı alındıı için kapatılmıtır. Ayrıca 5 köyde de okul bulunmaması sebebiyle taımalı eitim uygulaması balatılmıtır. Taımalı eitim yapılan köy okullarının bir kısmında halen büyük sınıflar (6.-8. sınıf) eitimlerine devam etmekte, sadece küçük sınıflar (1.-5. sınıf) taınmaktadır. Bursa da taınılan 139 Merkez okulun 37 tanesinde ikili öretim, 102 tanesinde ise tam gün öretim yapılmaktadır Bursa ilinde taımalı eitimin baladıı eitim-öretim yılından itibaren taınan örenci sayıları tablo 1 de sunulmutur. Tablo 1. Taınan Örenci Sayıları Eitim Öretim Yılı Taınan Örenci Sayısı Yüzdelik Artı/Azalma Tablo 1 incelendiinde yılından itibaren taınan örenci sayısında göreceli bir düü olduu görülmektedir yıllarındaki örenci artıının nedeninin ülkede yaanan ekonomik ve buna balı sosyal krizin olduu düünülmektedir. Tablo 1 den elde edilen veriler ııında gelecek yıllarda Bursa ilinde taınan örenci sayısının daha da azalacaı söylenebilir. Örenciler merkez okullara minibüs ve otobüslerle taınmaktadırlar. Taıma giderleri için öretim yılında toplam 697 araç günlük, YTL., yıllık ise YTL. bedel karılıında örencilerin taınma hizmetini yüklenmilerdir. Taıma hizmeti yapacak olan firmalar ve taıma bedelleri ihale sonucunda belirlenmektedir. Bursa ilinde taımalı eitme geçildiinden bu yana belirlenen taıma giderlerinin yıllık taıma maliyetleri tablo 2 de gösterilmitir. 18

4 lköretim Öretim Tablo 2. Taıma Maliyetleri Taınan Örenci Sayısı Yıllık maliyet (YTL) , , , , , , ,88 Ülkenin içinde bulunduu ekonomik koullar nedeniyle taımanın maliyetinin yılları arasında oldukça arttıı görülmektedir. Taımalı eitimin maliyetini, hesaplanmasında belli bir ölçüt yoktur. lçe Milli Eitim Müdürlüünce taımayı yapacak firma veya kiiler ile dönem baında ihale yapıldıı belirlenmitir. Taımalı Eitim ile lgili Tarafların Görüleri Aratırmanın bu bölümünde taımalı eitim uygulamasında tarafların her biri ile yapılan görüme sonuçları sunulacaktır. Görümeler sırasında yemek, refakatçi öretmen, ulaım, örencilerin uyumu, örenci okula devamı konularında yarı yapılandırılmı açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik analizi yöntemi kullanılarak derlenmitir. a- Yemek kili öretim yapılan 37 okulda örenciler yemeklerini kendileri evden getirmekte, ya da okul kantininden almaktadırlar. Daha önceki yıllarda bazı okullarda taınan örencilere okul aile birlii tarafından simit ve ayran verilmi fakat okul yöneticilerinin belirttiine göre bu uygulama dier örenciler arasında honutsuzluk yaratınca bu uygulamaya son verilmitir. Ayrıca, okul yönetimleri ve öretmenler böyle bir uygulamanın örenciler arasında ayrım yarattıına ve taınmayan örencilerin içinde de böyle bir yardıma muhtaç pek çok örenci olduunu vurgulamılardır. Tam gün öretim yapan okullarda ise taınan örencilere verilen yemein ücreti Sosyal Yardımlama Vakfı tarafından karılanmaktadır. Yine bu okullarda da isteyen örenciler yemeklerini kendi bütçelerinden olmak kouluyla okul kantininden karılayabilmektedirler. Yemek yardımının yanında 1999 yılından bu yana Osmangazi ilçesinde taınan örencilere lçe Milli Eitim Müdürlüü ve Kaymakamlık ibirlii ile giyecek yardımı da yapılmaktadır. Belirlenmi bir maazadan her örenci kendi beenip seçtii kıyafeti almaktadır. Bunun yanında birçok okuldaki hayırsever veliler ve bazı sivil toplum kuruluları aracılııyla çocuklara giysi yardımı düzenli bir ekilde olmasa da okul yönetimlerinin destei ile sürdürülmektedir. b- Refakatçi Öretmen ve Servis Taımalı eitim yönergesi 23. maddesinde taınılan örenci servislerinde birer refakatçi öretmen bulunması maddesi yer almaktadır (meb.gov.tr). Bundaki amaç örencilere güvenli bir yolculuk için yardımcı olmak, merkez okul ve köyler arasında iletiimi salamak ve merkez okullarda yapılan eitici ve sosyal etkinlikleri köydeki yerleim birimlerine de aktarmaktır. Fakat maliyet ile birlikte sosyal ve corafi nedenlerden dolayı refakatçi öretmen uygulamasının yürütülemedii örenci, veli ve muhtarlar ile yapılan görümelerde vurgulanmıtır. Refakatçi öretmenlere yolluk ve yevmiye verilmemesi uygulamanın yürütülememesindeki en önemli nedenlerden biri olduu düünülmektedir. Ayrıca köyde bulunmak dahi istemeyen bir öretmenin refakatçilik görevini yüklenmesini istemenin pek gerçekçi olmayacaı varsayılmaktadır. Sayılan tüm bu nedenlerden 19

5 refakatçi öretmenin rolünü servis oförleri üstlenmektedir. Nadiren, merkez okul öretmenleri ya da yöneticileri yol üzerinde herhangi bir yere gideceklerse servis aracını kullanmakta ve bu sırada örencileri kontrol edip, velilerle iletiime geçebilmektedirler. Taımalı eitim sisteminde refakatçi öretmen uygulamasının bir sorun olarak durduunu belirtmek olasıdır. Taımalı eitim kapsamında taınacak yerleim birimi ile örenci sayısı dikkate alınarak örencilerin kaç araç ile taınacaı, aracın izleyecei güzergâh, duraklar ve saatler bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Örenciler taımalı eitimin servis boyutu ile ilgili olumsuzluk olarak sabah çok erken ve genellikle aç servis araçlarına bindiklerini, yollarda uykularının gelip midelerinin bulandıını bildirmilerdir. c- Örencilerin Uyumu Uyum konusunda öretmen ve örencilerin birbirine benzer noktalara dikkat çektikleri saptanmıtır. lköretime dorudan merkez okullarda balayan köy çocuklarında uyum sorunu ya hiç olmamakta ya da çok kısa zamanda çözülebilmektedir. Fakat büyük sınıflarda bu sorun daha köklü bir ekilde ortaya çıkmaktadır. Öncelikli olarak büyük sınıflara gelen örencilerin eitim-öretim açısından genellikle yetersiz oldukları için batan daha çekingen davrandıkları öretmen ve okul yöneticileri tarafından vurgulanmıtır. Akademik yetersizliklerini gidermeleri güç olduu için ya kabuklarına çekilip küsmekte veya kendi içlerinde gruplamalar meydana getirip dier örenciler ile iletiimlerini kopardıkları belirtilmitir. lgili taraflarla yapılan görümelerden taınan çocukların giysileri, tavırları, ive ve aksanlarının da uyum açısından sorunlar yaratabildii ortaya çıkmıtır. Küçük sınıflar giysi, tavır ve aksanlarını çok kısa bir sürede ellerinden geldiince deitirip, merkez okullardaki örencilere uyum salarken büyük örencilerde uyum salama sürecinin daha güç ve uzun olabildii öretmenler tarafından dile getirilmitir sınıf örencileri hem öretmen hem de örenciler ile daha kolay iletiime geçerken, sınıf örencileri arasında nadirde olsa çeteleme, kendilerinden daha küçük sınıflardaki örencilere baskı uygulama ve zorbalık gibi olaylar görülebilmektedir. Fakat öretmenlerinde vurguladıı gibi bu tür olayların köyden gelen örencilerin rehabilite edilmesiyle zamanla ortadan kalkacaı düünülmektedir. Merkez okullarda ki örencilerin çok az bir kısmı köyden gelen çocuklara karı önyargılı ve anlayısız davranabilmektedirler. Bu olumsuz durum zamanla sınıf öretmenlerinin de uyarısıyla deitirilmeye çalıılmaktadır. Köyden gelen örenciler genellikle merkezdeki okullarına çok çabuk alıtıklarını, köyü pek özlemediklerini belirtmilerdir. Köyde kalmak istemediklerini, merkezde birçok yeni ve farklı ey gördüklerini (müze, konser, tiyatro, sinema vb.) bu nedenle büyüyünce köylerine geri dönmeyip, merkezlerde yaam kurmak istediklerini ve merkezlerdeki orta öretim kurumlarına gitmeyi hedeflediklerini vurgulamılardır. d- Örenci Devam Durumu Köyden taınan örencilerin okula devam oranları oldukça yüksektir (% 83). Sadece kendi isteksizlikleri veya velilerinin önyargıları sonucunda az sayıda örenci köyde yapılması gereken ileri bahane ederek devamsızlık yapmaktadırlar. Bu tip örenci ve veli ile öretmen, yönetici veya muhtarlar görüüp ikna etmeye çalımaktadırlar. Muhtarlar ısrarla örencinin okula devamını engelleyen velilerin kanun gücü ile ikna edilmeye çalııldıını belirtmilerdir. e- Öretmen Veli letiimi Taımalı eitim yönergesi 14. madde gerei taınan örencilerin velileri ile en az üç toplantı yapılması gerekmektedir (meb.gov.tr). Ancak velilerin bir kısmı sadece öretim yılı baındaki toplantıya katılıp dierlerine katılamamaktadırlar. Öretmen veli iletiimi yüz yüze pek yapılamamaktadır. Okulun veya öretmenin istekleri muhtar veya servis oförü yoluyla velilere aktarılmakta, veli toplantılarına genellikle seçilen bir veli temsilcisi katılmaktadır. Görüme yapılan 20

6 muhtarlar, okul yöneticileri ve velilerin belirttiine göre birçok veli devletin çocuklar için üstlendii maddi külfetin büyüklüünün farkındadır. Buna ramen kimi veliler örencilerin taınması yerine, kendi köylerinde eitim almalarının daha salıklı olduunu vurgulamılardır. f- Köy Açısından Taımalı Eitim Muhtarlar bazı velilerin ikna edilmesinin çok zor olduunu hatta bir kısmının halen ikna olmadıı fakat devletin yaptırım gücü nedeniyle çocuklarını merkez okullara gönderdiklerini belirtmilerdir. Veliler özellikle kız çocuklarını okula gönderme konusunda isteksizlerdir. Gidilen mesafenin uzun olması, servislerde erkek örencilerle beraber oföründe bulunması kimi velileri endielendirmektedir. Ayrıca nadirde olsa köydeki i dönemlerinde veliler çocuklarını okula yollamamaktadırlar. Muhtar ve velilerin belirttiine göre çocuklar merkezlere gitmekten hayli memnundurlar. Tavır ve konumalarındaki fark gözlemlenmeye balamıtır. Merkez okullara giden çocukların özgüveni yüksektir. Merkezlerde gördüklerini aileleriyle ve arkadalarıyla paylamakta ve bulundukları ortama katkı salamaktadırlar. Çocuklarının büyüyünce köye mahkûm olmayacak olmaları velileri mutlu etmektedir. Öte yandan çocuklarının köyden kopuyor olmaları ve merkezlerde kendilerininkinden daha iyi hayat tarzlarını görmelerinden kimi veliler endie duymaktadırlar. Görüülen muhtarlar taımalı eitimin köylerine yönetsel ve mali açıdan somut bir yarar getirmediini ifade etmilerdir. Muhtarların da belirttii gibi taınan okul binaları verimli bir ekilde kullanılmamaktadır, çou atıl bir durumdadır. Bir kısmı düün salonu, toplantı yeri veya ekin deposu gibi amaçlarla kullanılmaktadır oysa taımalı eitim yönergesi 21. maddede belirtildii üzere bu binaların kamu hizmetleri için kullanılması gerekmektedir (meb.gov.tr) öretim yılında Bursa da taınan okullar ve boalan binaların hangi amaçlarla kullanıldıı Tablo 4 de verilmitir. Öretmen Lojmanı Tablo 4. Taınan Okulların Hangi Amaçlarla Kullanıldıı mam Lojmanı Camii Salık Ocaı Halk Eitim LÇELER Nilüfer 4 13 Osmangazi Büyükorhan 34 Gemlik Gürsu 4 Harmancık negöl znik Karacabey Keles Kestel Mudanya M.Kemalpaa Orhaneli 1 49 Orhangazi 1 15 Yeniehir TOPLAM Özel Kiilere tahsis zcilik Muhtarlık Lokal Depremde Yıkılan Halen Okul Bo 21

7 TARTIMA ve SONUÇ Taımalı Eitimin Yararları Görümelerin ııında taımalı eitimin yararları u ekilde sıralanabilir: 1. Taıma yapan insanlara i istihdamı salaması 2. Köyde yetersiz koular altında yaayan çocuklara iyi bir eitim görme ansının tanınması. 3. Merkez okullarda farklı öretmen ve örencilerle etkileim olanaına sahip olan köy çocuklarının sosyalleebilmesinin salanması. 4. Köyde ve ehirde yetimi farklı çocukların birbirini tanıyarak iletiime geçmelerine fırsat tanınması ve zaman içerisinde köy ile ehir insanı arasındaki kopukluun giderilmesi. 5. Köy çocuklarının ve dolayısıyla velilerinin olaylara ve topluma bakı açılarında deiiklikler yaratılmaya çalıılması. 6. Köylerdeki okul binalarının köylüye hizmet edebilecek farklı amaçlarla kullanılmasına olanak tanıması. 7. Çocukların merkez okullarda laboratuar, spor salonu, resim atölyesi gibi olanaklarla tanııp, yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerde örencilerin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasının salanması ve bu anlamda köy ve ehirlerde okuyan örenciler arasında fırsat eitliinin salaması. Taımalı Eitimin Sınırlılıkları 1. Köyden gelen örencilerin ehirdeki yaamı gördükten sonra çelikiler yaaması. Artık bu örencilerin ne köylü ne ehirli sadece ehirli gibi olması. 2. Özellikle büyük sınıf örencilerinde ehir hayatına uyum salayamama ve dier örencilerle iletiime girememesi. 3. Örenci ve aileleri arasında zamanla daha da artacak olan iletiim kopukluu. 4. Merkezlerdeki farklı yaamları gördükten sonra örencilerin kendi yaam tarzlarından eziklik duyması ve bir daha köye dönmek istememeleri. 5. Taıma merkezi olarak seçilen okulların fiziki özellikleri ve kapasiteleri göz ardı edilmesi ve bu durumun taıma merkezlerindeki eitim öretimi olumsuz bir ekilde etkilemesi. 6. Taınan örencilerin öle yemei gereksiniminin düzenli bir ekilde salanamaması. 7. Taıma yapan sürücülerin hizmet içi eitim almaması Taımalı Eitim le lgili Öneriler Refakatçi öretmen hem çocukların güvenlii hem de köy ile merkez arasındaki iletiimin salanması açısından çok önemlidir. Milli Eitim Bakanlıı refakatçi öretmen uygulamasını denetlemeli ve yaptırımlar getirmelidir. Ayrıca refakatçi öretmenlere maa ve yolluk vererek görev cazip hale getirilmelidir. Taınan örencilerin geldikleri okullara daha kolay uyum salayabilmeleri için taıma yapılan merkez okullardaki rehberlik servisleri güçlendirilmelidir. Bu okullarda bir rehber öretmen bulunmuyorsa rehber öretmen atamalarında bu okullara öncelik tanınmalıdır. Taımalı eitim bugünkü durumu ile sadece ilköretim örencilerini kapsamaktadır. Oysa projenin tam hedefe ulamasını salamak için devlet bunu orta eitim kurumlarına da yaymalıdır. Bu örencilerin büyük kısmını orta öretim seviyesinde Taımalı Meslek Okulları na kaydırmalıdır. Bu ekilde orta kademe meslek sahibi insan sayısı artacak ve ekonomiye getiri salanacaktır. Ayrıca köyüne dönmek istemeyip merkezlerde yaam kurmak isteyen örencilere fırsat tanınmı olacaktır. Meslek okullarının türü ve bu okullara yönlendirme Milli Eitim Bakanlıınca yapılmalıdır. Örnein Güney Dou Anadolu da tarım, salık veya endüstri meslek okulları özendirilirken, Akdeniz de turizm ya da açılık meslek okulları yapılandırılabilir. Taınacak olan örencilere ve bu örencilerin sınıf öretmenlerine ders yarıyılı balamadan hemen önce bir uyum programı uygulanmalıdır. Bu program örencilerin okula uyumlarını ve öretmenlerin taınan örencileri sınıfa kaynatırmalarını kolaylatıracaktır. 22

8 Öretmen veli iletiimini salamak için sadece veli toplantıları deil farklı iletiim kanalları denenmelidir. Her dönem en az bir kez olmak kouluyla öretmenlerin taınan örencilerin bulundukları yerleim birimlerine giderek örenci velileri ile yüz yüze görüüp örencilerin yaadıı koulları gözlemlemeleri salanmalıdır. Gelimekte olan ülkemizde okullama oranını daha da yukarılara çekmek, her yöredeki çocua eitimde fırsat eitlii ilkesini uygulamak için taımalı eitim çok iyi tasarlanmı bir fırsattır. Türkiye gibi birbirinden çok farklı corafya ve iklim koullarına sahip ve genellikle daınık yerleim düzenini seçmi olan ülkelerde her yerleim birimine okul açmaktansa onları bir araya toplayıp belli merkezlerde eitim- öretim vermenin çok daha etkili ve ekonomik bir yöntem olduu velilere aktarılmalı ve veliler bu konuda ikna edilmelidir. Kapatılan okulların ne ekilde deerlendirilecei acilen çözüme kavuturulmalıdır. Kapatılan okulların araç-gereçleri merkezdeki okullara daıtılıp paylatırılmalıdır. Bunun yanında binalarda köylünün gelimesini salayacak halıcılık, el sanatları, okuma yazma gibi çeitli faaliyetler Milli Eitim Müdürlüklerinin koordinasyon ve gözetiminde açılabilir. Ayrıca binaların bir kısmı özel ahıslara satılarak hem maddi kazanç salayıp hem de binaların bakım onarım vs. külfeti devletin üzerinden alınabilir. Bu satılardan elde edilen paraların bir kısmı ile köyün yol, su, elektrik gibi temel gereksinimleri giderilebilirken, dier kısmı ile köy çocuklarının gittii merkez okullarda kullanılabilir. Binaların satımı ve personelin baka bölgelere kaydırılması Milli lköretim Bakanlıı örgüt yapısı da bir oranda küçülüp daraltılabilir. Gelimekte olan ülkelerin en önemli hedeflerinden biri toplam nüfus içindeki ehirleme oranını arttırabilmektir. Taımalı eitim uygulamasının orta ve uzun vadedeki getirilerinden biride bu olacaktır. Çok kısa bir süre içinde tüm ehirlerde bu uygulamaya geçirilmeli ve uygulamanın kapsamı geniletilmelidir. Bu hem ehirleme hem de okullama oranını arttırmak için çok önemlidir. KAYNAKÇA ( tarihinde alınmıtır) Taımalı Eitim Yönergesi ( tarihinde alınmıtır) 23

9 LKÖRETM ONLINE Elementary Education Online lkogretim-online dergisinde yayımlanmak üzere ilköretim alanı ile ilgili çalımalarınızı bekliyoruz... 24

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL MÜDÜRLERNN ETM YÖNETMNN LEVLER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE

TÜRK DL VE EDEBYATI ÖRETMENLERNN ETMDE AKILLI TAHTA VE TABLET BLGSAYAR KULLANIMINA LKN GÖRÜLER (RZE L ÖRNE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK DL VE EDEBYATI

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Qualitative and Quantitative Developments and Evaluations in Preschol between the Foundation

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE

10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE 10 th INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE ProceedingsBook (VolumeIII) Coordinator Prof.Dr.YavuzAKPINAR GeneralCoordinator Prof.Dr.AytekinMAN SAYISAL UÇURUMUN BOYUTLARI VE TEKNOLOJ POLTKALARI

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak;

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Bursa ubesi olarak; 6. Bölgenin endemik bitki örtüsünün korunması ana hedef olmalıdır. 7. Bölgede bulunan yer altı su kaynaklarının korunması ana hedeflerden olmalıdır. 8. Arıtma sorunu yapılacak bilimsel aratırmalar sonucu

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

Bursa TEOG boş kontenjanlar TEOG taban puanlar

Bursa TEOG boş kontenjanlar TEOG taban puanlar On5yirmi5.com Bursa TEOG boş kontenjanlar TEOG taban puanlar 2015-2016 yılı Bursa Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN DEPREM KAVRAMI ALGILAMALARI VE DEPREME LKN GÖRÜLER. Hilmi DEMRKAYA

LKÖRETM ÖRENCLERNN DEPREM KAVRAMI ALGILAMALARI VE DEPREME LKN GÖRÜLER. Hilmi DEMRKAYA LKÖRETM ÖRENCLERNN DEPREM KAVRAMI ALGILAMALARI VE DEPREME LKN GÖRÜLER Hilmi DEMRKAYA ÖZET Türkiye, dünyanın ana deprem zonlarından birisi olan Alp-Himalaya Orojenik kuaı üzerinde yer almaktadır. Deprem,

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU GAZ!ANTEP KENT KONSEY! 2007-2009 FAAL!YET RAPORU Sayın Genel Kurul Üyeleri, " Gaziantep Büyük#ehir Belediyesi nin Mayıs 2004 tarihinde kurdu$u Gaziantep Kent Konseyi,!çi#leri Bakanlı$ının 8 Ekim 2006

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri

2. Ara tırma Sahasının Konumu ve Co rafi Özellikleri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KENTSEL ALANLARA GÖÇ EDEN KIRSAL NÜFUSUN

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA "AFET YÖNET M " *

MAL YAPI VE DENET M BOYUTLARIYLA AFET YÖNET M  * MAL YAPI VE DENETM BOYUTLARIYLA "AFET YÖNETM" * S. Emre AKDA Sayıtay Badenetçisi GR Bu makale, 17 Austos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde gerçekleen ve kamuoyunda Marmara ve Düzce depremleri olarak adlandırılan

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı