Önemli Emniyet Talimatları Teknik Özellikler Parçaların Açıklamaları Kullanım Talimatları...104

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önemli Emniyet Talimatları...102. Teknik Özellikler...102. Parçaların Açıklamaları...103. Kullanım Talimatları...104"

Transkript

1 TÜRÇE Hoßgeldiniz! Tebrikler! ünyanım en gelißmiß ve verimli oda hava temizleyicilerden birisine sahip olduπunuz içım iftihar edebilirsiniz. eni efender temizleyiciniz evin içinde hava kirleten, alerjiye neden olan ve problem yaratan parçacıkları ve tozları azaltır. efender oda hava temizleyicisi Majestik yüzey temizleyicisi ile beraber çalıßarak size ve ailenize en temiz havayı sunar. Health-Mor kendini müßterilerine adamıß olup, mamüllerimizin kalite ve performansından gurur duyarız. Eπer herhangi bir sorunuz, yorumunuz varsa, bakım veya parçaya ihtiyaç duyuyorsanız bölgenizde bulunan bayinizi arayınız yada numarasına telefon ederek size en yakın FILTERQUEEN yetkili servisinim yerini öπrenebilirsiniz. Lütfen biraz zaman harcayarak bu kılavuzun bütün bölümlerini okuyunuz ve kendinizi yeni efender 'inize alıßtırınız. Ümit ederiz yıllar boyu sürecek temiz havanın faydalarından yararlanırsınız. Not: Bütün ithal edilen efender modelleri, Amerikan modellerinde kullanılan malzemelere eßit olup, FA (Federal rug Administration, Federal Ωlaç urumu) tarafından II. sınıf tıp cihazı olarak onaylanmıßlardır. Ωthal modelin performansı Amerikan modeline benzemektedir. Ωçindekiler Önemli Emniyet Talimatları Teknik Özellikler Parçaların Açıklamaları ullanım Talimatları Programlama Talimatları Filtre eπistirme ve eπißtirme Listesi Problem Saptama ılavuzu Garanti Turkish 101

2 Önemli Emniyet Talimatları Elektrikli bir cihazı kullanırken, aßaπıda yer alan temel tedbirler daima takip edilmelidir: EFENER 'Ω ULLANMAAN BÜTÜN TALΩMATLARI UUNUZ. ΩAT - angın elektrik ßoku ve yaralanma riskini azaltmak için: ıßarda ve ıslak yüzeylerde kullanmayınız. Zedelenmiß ceryan kablosu veya elektrik prizi ile kullanmayınız. Eπer cereyan kablosu zedelenmiß ise, yetkili FILTERQUEEN Bayisi veya üretici firma tarafından deπißtirilmelidir. Bakım sadece FILTERQUEEN Bayisi tarafından gerçekleßtirilmelidir. T Ü R Ç E eπerler Model 11 C/G/GE/GEC/H/U/GS/GT/I/UM Model 11 /PH V 50 Hz 175W 65W 220 V 60 Hz 175W 75W EN ÜSE HIZ 72.3 db BU TALΩMATLARI UUN VE SALAIN TENΩ ÖZELLΩLER: Medi-Filter artußu (Cartridge) Tek katmanlı, örülmemiß, ıslatılıp bir araya getirilmiß fiberglas media 250 adet 1.6 inch (4.13 cm) boyutundaki kıvrımlar, toplam olarak 43.9 sq ft (4.08 m 2 ) yüzey alanı saπlarlar. Enviropure Mangal ömürü Filtresi (Ekstra Seçenek) Gaz ve kokuları azaltmak için aktive edilmiß mangal kömürü filtresi üksek verimli gaz absorbe edici media (High Efficiency Gas Adsorption Media - HEGA) apı - Imalat Çerçeve: üksek ßok dirençli ABS plastik albur: üksek ßok dirençli ABS plastik Garanti Bu garantilidir 102

3 TÜRÇE Parçaların Açıklamaları efender toz, polen, duman, tozdan alerji yapan maddeler, hamam böceπinden alerji yapan maddeler, bakteriler, küf, hayvanlardan gelen alerji yapan maddeleri içeren mikro parçaların 0.1 mikron küçüklüπüne kadar, ev içi havadan filtre edip havayı arındırmak için kullanılan bir hava temizleyicisidir. efender ayrıca sigara dumanı ve ev içindeki kokuları azaltmak için dizayn edilmißtir. Tavsiye edilen kullanımı, maksimum boyutları 4,6m X 6,1m, 2,5m tavan ile. apıların ve pencerelerin açılması, bu cihazın performansını etkileyebilir. Taßıma ulpu - efender 'i evinizdeki herhangi bir odaya rahatlikla taßıyabilirsiniz. Açma/apama Ceryan üπmesi - Uluslararası kapalı ve I açık sembollerini içerir. umanda Paneli - ullanıcının cihazın fonksiyonlarını bulunduπu ortama göre ayarlamasına yardımcı olur. Temiz Hava Çıkıßı - Çıkıß bölümü halınızdan gelebilecek kirlenmeyi önlemek için yukarıya doπru kaldırılmıßtır. Motor - Fırçasız olup uzun bir yaßam için dizayn edilmißtir. Medi-Filter artußu - Bu kartuß polen, küf parçacıklarını evinizdeki havadan ayırmakta ve azaltmakta etkilidir. Enviropure Mangal ömürü Filtresi (Ekstra Seçenek) - Aktif mangal kömüründen yapılmıß olup, kokuları azaltmakta yardımcı olur. Hava Girißi - Hava cihaza verimli hava devri için 360 derecelik bütün civardan girer. Tutucu Somun - Bu somunu hızlı ve kolay filtre de ißtirimi için uzaklaßtırınız. umanda Paneli Filtre eπißtirme Ωkaz Lambası (kırmızı) Elektrik lduπunu Gösteren Lamba (yeßil) Aßaπı k üπmesi ukarı k üπmesi üßük Hız Lambası rta Hız Lambası 103 üksek Hız Lambası

4 ullanım ullanma Talimatları: Cihazı elektrik prizine takınız (umanda panelinin üzerindeki Açma/apama düπmesinin üzerinde bulunan yeßil lamba elektriπin mevcut olduπunu göstermek üzere yanacaktır; bu cihazın çalıßtıπından ziyade, çalıßmaya hazır olduπunu gösterir.) Açma/apama düπmesini Açık I pozisyonuna getiriniz. Cihazı ilk defa çalißtırdıπınızda kumanda panelinin üzerindeki bütün lambalar iki saniye için yanacaklardır. eßil elektrik gösterici lamba (yaprak) yanacak ve Açma/apama düπmesi açık I pozisyonunda olduπu müddetce yanmaya devam edecektir. Cihaz ilk defa düßük hızda çalıßmaya baßlayacaktır. (Mavi üßük Hız Ωkaz Lambası yanacaktır.) Ön umanda panelinde bulunan ukarı ve Aßaπı k üπmeleri ßimdi cihazın hızını ayarlamak için aßaπıdaki ßekilde kullanılabilirler: Aßaπı k üπmesi: Motorun hızını azaltmak için bu düπmeye basınız (eπer motor düßük hızda çalıßıyor ise hızı deπißmeyecektir). ukarı k üπmesi: Motorun hızını yükseltmek için bu düπmeye basınız (eπer motor yüksek hızda çalıßıyor ise hızı deπißmeyecektir). ΩAT: Sıvı ve sprey parfümler, aroma terapi ya ları veya baßka aromatik hidrokarbonların efender da kullanılması, cihazın ABS haznesine zarar verebilir. ABS haznesinin zarar görmesi, cihazın dönen mekanizma parçalarını açı a çıkartabilir. önen mekanizma parçaların yapabilece i zarar riskini azaltmak için sıvı ve sprey parfümler, aroma terapi ya ları veya baßka aromatik hidrokarbonları kullanmayınız. Bu maddelerin kullanımı garantinizin iptaline sebep olur. Programlama Talimatları: Program modu 24 saatlik devamlı kullanma programını aktif olarak kullanmanızı ve ayarlayabilmenizi saπlar. Program Modunu Baßlatmak Ωçin: Cihazı kapatın Aßaπı k üπmesine basıp, düπmeyi cihazı açarken basılı olarak tutunuz. eßil üksek Hız Göstergesi (yaprak) yanıp sönmeye baßladıktan sonra, Aßaπı k Tußunu bırakın. Ünite artık program modundadır ve bu yanıp sönen üksek Hız göstergesiyle yansıtılır. Program Seçmek Ωçin: Motor hızı birbiri arkasına gelen 12 iki-saat aralıklarında toplam olarak 24 saat kullanımı gösterecek ßekilde ßeçilmelidir. Programın Baßlama Zamanı: Program rutini ilk iki-saat aralıπı ile, onikinci iki-saat aralıπının programlaması biter bitmez, baßlar. Lütfen program rutini baßlangıç tarihini arzu ettiπiniz program rutinini planladıπınızda hesaba kattıπınızdan emin olunuz (Íimdi 14:00 ise, ilk adım buradan baßlayacaktır.) Arzu ettiπiniz program rutinini 105. sayfadaki Tabloyu kullanarak planlayın. ullanımın ilk iki saati için istenilen motor hızını Aßaπı k üπmesine basarak ßeçiniz (Íu anda yüksek hız seçilmißtir. Aßaπı k üπmesine bir kere basarak orta hızı, iki kere basarak düßük hızı seçiniz ve üç kere basarak motoru kapatınız.) Ωlk iki saat için motorun hızını seçer seçmez, ukarı k üπmesine basarak bu hızı seçtiπinizi onaylayın. (her iki saat hız onaylaması yaptıktan sonra, kırmızı Fitre eπißtirme Lambası yanıp sönecektir) Bundan sonra her iki saat aralıπı için hızı Aßaπı k üπmesi ile seçtikten sonra, her seçeneπinizi ukarı k üπmesine basarak onaylamaya devam ediniz. 104 TÜRÇE

5 TURÇE ullanım Program Rutin Tablosu: = üksek = rta = üßük = apalı Saat Aralıπı Seçilmiß Motor Hızı (Seçeneπinizi daireye alın) Zaman 24-saatlik programı tamamlamak için ukarı k üπmesine 12 defa basmanız gerekecektir. En son iki saatlik aralık seçimi onaylandıktan sonra, cihaz otomatik olarak programlanmıß rutine baßlayacaktır. Cihaz programlanmıß modda çalıßtıπı müddetçe, o andaki iki saatlik aralıπa karßılık gelecek ßekilde seçilmiß motor hızı lambanın yanıp sönmesi ile belli olur. Eπer programlanmıß cihaz kapalı ise, bütün hız lambaları yanıp söner. Programı Çalıßtırmak Ωçin: Program otomatik olarak onikinci iki saatlik aralık seçiminin kesinlik kazanmasından sonra çalıßmaya baßlar. 24 saatlik program durduruluncaya kadar sürekli olarak çalıßmaya devam eder. Programı eπißtirmek Ωçin: Cihaz program modunda çalıßıyor iken ukarı ve Aßaπı k üπmelerine basarak geçici olarak cihazınızı bu programdan çıkarabilirsiniz. Cihaz bu yeni seçilmiß hızda o andaki iki saatlik aralıkta geri kalan zaman içinde ve bunu takip eden iki saatlik aralık içinde bu hızda çalıßmaya devam edecektir (maksimum olarak 4 saat, program moduna dönmeden önce). Programı urdurmak Ωçin: Cihazı kapatın. Program daimi olarak duracaktır. Not: efender 'in dizaynı civarından 360 dereceden hava girißini saπlar. Bunun için cihazınızı en yakın mobilya ve duvardan en aßaπı üç feet (1 m) uzakta tutmaya bakın. Filtre eπißtirme Zamanı efender 'inizden tam verim alabilmek için filtrenizi devamlı olarak deπißtirmeyi hatırlayınız. Her 6 ayda bir Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini (Ekstra Seçenek) yenileyiniz. Medi-Filter artußunuzu senede bir kere deπistirin (Aßaπıdaki Filtre eπißtirme Ωkaz Lambası bölümüne bakın). ΩAT: Bakım yapmadan cereyandan çıkarınız. Filtreleri yıkamaya veya herhangi bir ßekilde temizlemeye kalkmayınız. evamlı periyodik deπißtirme tavsiye edilir. 105

6 Filtre eπißtirme Filtre eπißtirme Göstergesi: efender cihazınız ön panelde yer alan bir Filtre eπißtirme Göstergesi ile donatılmıßtır. Bu kırmızı ikaz lambası yanıp söndüπü zaman, deπißtirme filtrenizi sipariß etmek için yetkili FILTERQUEEN istribütör bayiisini aramanızı tavsiye ederiz. Eπer bu kırmızı ikaz lambası yanıp sönmeyi durdurup, sürekli yandıπı takdirde filtrenizi deπißtirmenizi tavsiye ederiz. efender inizin garantisinden tamamıyla yararlanabilmeniz ve garanti süresini uzatmak için, yukarıda açıklanan filtre deπißtirme tarifesini takip etmeniz önemle tavsiye edilir. aha yüksek kirlilik seviyelerinde, filtrenizin daha sık aralıklarla deπißtirilmesi gerekebilir. TÜRÇE Filtre eπißtirme Göstergesi, pano üzerinde bulunan ve filtrenin kullanım süresini kontrol eden bir süreç ölçer tarafından idare edilir. Medi-Filter artußunuzun 11 aylık bir süre boyunca kullanılması sonucu, Filtre eπißtirme Göstergesi yanıp sönmeye baßlayacaktır. Bu yanıp sönme ißlemi 12 ay kullanım süreninin sonuna kadar devam edecek, ondan sonra devamlı yanık kalacaktır. Medi-Filter artußunu deπißtirdikten sonra Filtre eπißtirme Göstergesi nin süreç ölçerini yeniden sıfırlamak gerekir. Eπer bu ißlem usulüne uygun yapılırsa, Filtre eπißtirme Göstergesi tamamen sönecektir. Filtre eπißtirme Göstergesi Sıfırlama Ωßlemi: Medi-Filter artußunu 7. sayfadaki talimatlar doπrultusunda deπißtirdikten sonra aßaπıdaki ißlemleri sırasıyla tamamladıπınız taktirde Filtre eπißtirme Göstergesini sıfırlamıß olacaksınız: Cihazı elektrik prizine takın. Açma/apama düπmesini Açık ( I ) pozisyonuna getirin. Ωlk önce cihazı düßük hızda çalıßtırın. Aßaπı ve ukarı k düπmelerine ANI ANA BASIP, Filtre eπißtirme Göstergesi yanıp sönmeye baßlayıncaya kadar TUTUN. ➎ Aßaπı ve ukarı k düπmelerini bırakın. ➏ 5 saniye içinde, ukarı ve Aßaπı ok tußlarına birlikte tekrar BASIN ve BASILI TUTUN. ırmızı gösterge düßük yanıp sönme hızından yüksek hıza geçince her iki tußu da bırakın. ukarıdaki ißlemlerin usulünce uygulanması durumunda Filtre eπißtirme Göstergesi sönecek ve 11 aylık bir süreç boyunca yanmayacaktır. Eπer Filtre eπißtirme Göstergesi halen yanık kalırsa, yukarıdaki ißlemleri tekrarlayınız. *ukarıda gösterilen 6. adımda bahsi geçen düπmeler ikinci kez tekrar basılmadan önce, Filtre eπißtirme Göstergesinin halen yanıp sönüyor olması LAZIMIR. Not: aha yüksek kirlilik seviyesinde, filtrelerinizi daha çabuk aralıklarla deπißtirmeniz gerekebilir. Not: eπißtirme filtrelerini sipariß etmek için yetkili FILTERQUEEN bayinizi arayınız yada numarasını en yakınınızdaki bayiyi bulmak için arayınız. 106

7 TÜRÇE Filtre eπißtirme Zamanında filtre deπißtirilmesi efender 'inizin tıkanmıß filtre ile devamlı çalıßmasından doπabilecek tahribatı önleyecektir. Filtre(leri)' nizi eπißtirmek Ωçin: efender 'i elektrikten çıkardıktan sonra yan tarafına yatırın ve cihazın aßaπısında bulunan tutucu somunu saatin aksi istimetinde döndürerek, gevßetip, uzaklaßtırın. Cihazı normal pozisyonuna getirip, yukarı kısmındaki motoru kaldırın. Medi-Filter artußu ve Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini çıkarın. Eπer sadece Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini deπißtiriyorsanız, eski Mangal ömürü filtresini Medi-Filter artußundan çıkarıp atınız. Not: Mangal kömür filtresi velcro (cırt cırt) ile tutturulmußtur. eni Enviropure Mangal kömür filtresini Medi-Filter artußunun etrafını saracak ßekilde size vermiß olduπumuz velcro (cırt cırt) ile tutturun. Eπer ayrıca Medi-Filter artußunuda yeniliyorsanız, yeni Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini yeni Medi-Filter artußuna sıkıßtırınız. Filtreleri cihaza tekrar koyunuz. Cihazın yukarı motor kısmını yerine takın. Cihazı yan tarafına yatırarak tutucu somunu alt tarafına takınız. Cihazı dik duruma getirip kullanmaya devam ediniz. 107

8 Problem Saptama ılavuzu urum Muhtemel Neden üzeltici Eylem eßil lamba yanıyor. Açma/apama düπmesindeki lamba yanmıyor. Cihaza elektrik Gelmiyor. Cihazın prize baπlandıπından emin olun. Prizde elektrik olduπundan emin olun. Ceryan kablosunun saπlam oldugundan emin olun. Cihaz bakım gerektiriyor. TÜRÇE Ön paneldeki yeßil açık lambası (yaprak) yanmıyor. umanda paneline elektrik gelmiyor veya panelde bozukluk var. Açma/apama düπmesinin açık pozisyonunda olduπundan emin olun, Açma/apama üπmesindeki yeßil lambanın yandıπından emin olun. Cihaz bakım gerektiriyor. ırmızı Filtre eπißtirme Ωkaz lambası yanıp sönüyor. eπißtirme filtresini sipariß etme zamanı sayfadaki Filtre eπißtirme talimatlarına bakınız. ırmızı Filtre eπißtirme Göstergesi yanık durumda. Filtre deπißtirme ve süreç ölçerini sıfırlama zamanı. Bu normal kullanma ßartıdır. Filtre eπißtirme Talimatları için sayfalara bakınız. Bütün motor hız lambaları yanıp sönüyor, cihaz çalıßmıyor. Cihaz program modunda ve ßu anda çalıßmamak için programlanmıß. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. Motor hız lambalarından hiç biri yanmıyor, cihaz çalıßmıyor. Cihaz programlama modunda. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. üksek hızı seçmek için, Aßaπı k üπmesine bir kez basın. Motor hız lambalarından bir tanesi yanıp sönüyor, cihaz çalıßıyor. Cihaz program modunda ve ßu anda göstergedeki hızda çalıßmak için programlanmıß. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. Motor hız lambalarından bir tanesi yanıp sönüyor, cihaz çalıßmıyor. Cihaz programlama modunda. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. 108

9 TÜRÇE Garanti Health-Mor, efender oda hava temizleyicisinin satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre boyunca malzeme ve ißçilik olarak kusursuz olduπunu garanti eder. efender oda hava temizleyicisinin asli alıcısı, yıllık Medi-Filter artuß alarak izleyen bir yıl süresince bu garantiyi uzatabilir. efender garantisini bir ilave yıl daha uzatmak için, satın alan kißi Medi-Filter artußu içinde bulunan garanti uzatım kartını doldurmalı ve geri getirmelidir. Health-Mor efender oda hava temizleme cihazının satın alındıπı tarihten itibaren üc yıl süresince kullanılan malzeme ve ißcilikten olußabilecek bütün aksaklıklarden garanti eder. Bu garanti aßaπıdakileri kapsamaz: (1) efender 'in ticari, profesyonel, kurumlarda, kiralama gibi ev dıßı amaçlarla kullanımı; (2) yalnıß kullanma veya ihmal etmekten kaynaklanan zararları; (3) Etikette gösterilen voltaj ve akımın dıßında kullanımı; (4) Health- Mor veya yetkili bayilerinin dıßındaki kißiler veya gruplardan kaynaklanan zararlar; (5) ulaßtırma masrafları, gönderme, alma, bakım için telefon ücretleri; (6) filtreler. Health-Mor bu garanti altında herhangi bir hatayı veya hatalı parçayı tamir edecek veya deπißtirecektir. Bunun gerçekleßmesi için takip eden ßartlar gerekmektedir: efender 'in kendisi veya hatalı parçanın iadesi, ulaßtırma ücretinin ödenmesi, satın alındıπı tarihi ispatlayan belgenin saπlanması. Bu durumda hatalı cihaz veya parça satın alınan yetkili bayiye veya Health-Mor arice Parkway, Unit A, Strongsville, hio USA adresindeki Health-Mor Íirketinin alite Bölümüne veya Health-Mor' dan verilmiß yazılı izinle saptanan garanti bakımını yapacak herhangi bir kißiye verilebilir. Garanti bakımını yapabilecek kißiler hakkındaki bilgiler, Health-Mor' un yukarıda verilen adresteki Müsteri Ωlißkileri Bölümüne (Costumer Relations epartment) yazarak veya numarasına telefon ederek saπlanılabilir. Eπer sözkonusu efender veya parçada muhayeneden sonra malzeme veya ißçilik açısından hata olduπu tespit edilirse, Health-Mor' un seçeneπi üzerine tamir edilecek veya yenilenecek, gönderme ve posta ücreti ödenmek üzere geri yollanacaktır. Eπer hatalı parçaya bakım garanti müddeti içinde efender 'in alındıπı yetkili bayi veya Health-Mor deπilde, yetkisiz bir kißi tarafından yapılırsa veya Health-Mor' dan yazılı yetki alınmamıßsa, bu durumda Health-Mor tarafından yapılacak herhangi bir ödeme düßünülemez. Bu garanti aßaπıdaki ßartlar yerine getirilmediπi müddetçe yükümsüz ve geçersizdir: (1) efender Health-Mor veya yetkili bayiden satın alınmalıdır; (2) efender 'in imalat seri numarası silinmemiß, deπißtirilmemiß olmalıdır; (3) efender her zaman kullanım kılavuzundaki talimatlar doπrultusunda kullanılmıß olup, ihmal edilmemiß ve kötüye kullanılmamıß olmalıdır; (4) efender 'in içinde sadece hakiki FILTERQUEEN Filtreleri ve parçalar kullanılmalıdır. Bu garanti altında herhangi bir hatanın düzeltilmesi veya parçanın deπißtirimi durumunda bu ißçilik ve parçalar bir yıl müddetince veya orijinal garanti müddetince hangisi daha uzun ise garanti edilirler. efender 'a bundan baßka tatbik edilebilecek bir garanti yoktur. Health-Mor kendisi ilave sorumluluk üstlenmez veya kendisinden baßka herhangi birininin ilave surumluluk üstlenmesine yetki vermez. Bu garantide herhangi bir bölümün sınırlanıp geçersiz olması diπer bölümlerin geçerliliπini etkilememelidir. 109

10 WEEE Geri Alma ve Geri önü üm Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) konusundaki AB irektifi, AB ülkelerinde satılan elektrikli süpürge ve hava temizleyicilerinin üreticilerinin a a ıdakileri yerine getirmesini gerektirmektedir: TÜRÇE 1. yeni elektrikli süpürge ve hava temizleyicilerini, mü terilere bunların geri dönü türülmesi gerekti i konusunda bilgi vermek için etiketlemek 2. elektrikli süpürgeleri ve hava temizleyicilerini, kullanılabilir ömürlerinin sonunda mü terilerden geri almak ve 3. cihazların geri dönü ümlerini ve yeniden kullanımlarını finanse etmek. WEEE irektifi 13 A ustos 2005 tarihinde yürürlü e girer ve imalatçıların geri dönü ümle ilgili hedef amaçları, en geç Aralık 2006 itibariyle kar ılamaları gerekmektedir. WEEE Uyum Beyanı etkili distribütörümüz vasıtasıyla, Health-Mor olarak, ilgili AB ülkesinin münferit geri dönü türme kuralları uyarınca, ürün ömrünün sonunda, elektrikli süpürgeleri ve hava temizleyicilerini geri alaca ız. 110

HOÍGELDΩNΩZ. Önemli Emniyet Talimatları Teknik Özellikler Parçaların Açıklamaları Kullanım Talimatları...14

HOÍGELDΩNΩZ. Önemli Emniyet Talimatları Teknik Özellikler Parçaların Açıklamaları Kullanım Talimatları...14 HOÍGELDΩNΩZ Tebrikler! Dünyanın en gelißmiß ve verimli oda hava temizleyicilerinden birine sahip olduπunuz için gurur duyabilirsiniz. Yeni yeni Defender temizleyiciniz evin içinde hava kirleten, alerjiye

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu SWAT JP-636C

Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu SWAT JP-636C Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu Evrak İmha Makinesi Kullanma Kılavuzu SWAT JP-636C Parçalar ve Özellikler Otomatik Başlama Cd/Kart Girişi Kağıt Girişi Otomatik Başlama Otomatik Başlama Güç Lambası

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU

SEMAVER SM Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SEMAVER SM 1600 Otomatik Semaver imizi seçtiğiniz için

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

ÇAY SAATİ CY 1100. Otomatik Çay Robotu KULLANIM KILAVUZU

ÇAY SAATİ CY 1100. Otomatik Çay Robotu KULLANIM KILAVUZU ÇAY SAATİ CY 1100 Otomatik Çay Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș ÇAY SAATİ CY 1100 Otomatik Çay Robotu muzu seçtiğiniz

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ÜRETİM ADRESİ İkitelli O.S.B. Atatürk Cad. Pik Dökümcüler San. Sit.A-3 Blok No: 2 İkitelli Başakşehir / İSTANBUL Basım Tarihi : 01 Temmuz 2015 ONS KALIP MEKANİK MATBAA SAN. TİC.

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

Kullanma Talimatı 1:1

Kullanma Talimatı 1:1 Kullanma Talimatı : Programınıza bağlı olarak, paneli makinenizin üzerindeki panel ile karşılaştırın. Kullanma Talimatı Ön Hazırlık Giysilerin yıkama talimatlarına göre giysilerinizi 3 ayırın. Cepleri

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Avangard Plus (2 GB)

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Avangard Plus (2 GB) avangard serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Avangard Plus (2 GB) DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki

Detaylı

T I M E R TR Kullanım

T I M E R TR Kullanım TR Kullanım TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Çalıştırma ve emniyet kurallarını dikaktlice okuyunuz! Emniyet kuralları Evinizde kullandığınız elektrik değrlerinin cihazın çalışması için gerekli değerleri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2450 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2450 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi

ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508. Talimatlar. Teknik Bilgiler. Çalışma Prensipleri. Özellikler. Doğru Nem Seviyesi ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ VE KULLANIM KILAVUZU MH-508 Talimatlar Teknik Bilgiler Çalışma Prensipleri Özellikler Doğru Nem Seviyesi MH-508 fonksiyonları Güvenlik Kılavuzu Resimli Açıklamalar Çalışma Talimatı

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx

EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx EM 111 geliştirme modülü Typ E20/F20/Jxx TR Montaj ve kullanım için el kitabı 1. Simgelerin açıklaması 2. İçindekiler Açıklamalar 1. Simgelerin açıklaması.........2 2. İçindekiler..................2 3.

Detaylı

PRATIC P Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

PRATIC P Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU PRATIC P 1200 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PRATIC P 1200 Kuru Tip Elektrikli El Süpürge mizi

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1 D53R Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Cihazın Verileri... 3 1.1. Cihazın Genel Özellikleri... 3 1.2. Teknik Veriler... 3 2. Montaj... 3 3. Kullanım... 7 3.1. Buton ve Sesli Işıklı İkaz Fonksiyonları...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

InMail Kullanım Kılavuzu

InMail Kullanım Kılavuzu InMail Kullanım Kılavuzu Basım 1.0b Nisan 2011 Bu sayfa boş bırakılmıştır İçindekiler Tablosu Aramaları Posta Kutusuna Gönderme...1 Telefonunuzu Sesli Postaya İletme...1 Tüm gelen aramaları posta kutunuza

Detaylı

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com

TEL : +90 (212) 639 00 99 PBX FAX : +90 (212) 639 54 90. WEB : www.emartmakine.com. E-MAIL : info@emartmakine.com KULLANIM KILAVUZU 1) ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT BİLGİSİ 2) KULLANIM ALANLARI VE KULLANIM AMACI 3) MONTAJ TALİMATLARI 4) GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 5) ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI 6) BAKIM VE TEMİZLİK 7) PERİYODİK BAKIM

Detaylı

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır

HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00. Kullanım ömrü 10 yıldır HEISSNER SU FİLTRESİ TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER FA2000UV-00 Kullanım ömrü 10 yıldır ÜRÜN İLE İLGİLİ TANITICI RESİM ÜRÜNE AİT TANITICI VE TEMEL BİLGİLER Bu ürün, 5 tona kadar olan gölet

Detaylı

N150 WiFi Yönlendirici (N150R)

N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS EL KITABI NI-707525 TÜRKÇE HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Öncelikle bu ICIDU Homeplug adaptörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu 200 Mbps Homeplug

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

Allerjen Alerjiye neden olan madde, özellikle aşırı duyarlılık reaksiyonunu tetikleyen bir nonparazitik (parazit-olmayan) antijen.

Allerjen Alerjiye neden olan madde, özellikle aşırı duyarlılık reaksiyonunu tetikleyen bir nonparazitik (parazit-olmayan) antijen. Kullanım Kılavuzu ÜRÜN TANITIMI Nikken KenkoAir Purifier iç mekan hava temizleme cihazını satın aldığınız için tebrikler. KenkoAir Purifier Hava Temizleyici, ozon üretmeden çalışan negatif iyon jeneratörünü,

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Hoparlörün işletme paneli fonksiyon Tablosu Güç Açma/Kapama butonu, Çalıştırmak/Kapatmak için butona basın; Ses + Ses - Sesi kapat Güç gösterge ışığı--- Mavi LED;

Detaylı

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 10 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4 AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFR/PSI GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.4 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17/B Tuzla-İstanbul / Türkiye

Detaylı

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU BFA-01 BIO VÜCUT ANALİZÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GİRİŞ VE ÖNLEMLER 1. Vücut yağını ve vücut suyunu yüzde olarak ölçen bu vücut yağı ve suyu monitörünü satın almış olduğunuz için tebrik ederiz. Bu aygıtın prensibi

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Trifaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU

MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazı Devreye Almadan Önce Kullanım Kılavuzunu Mutlaka Okuyunuz. CİHAZIN İLK KURULUMU Cihazınızı Koyacağınız Yerin Zemini Düz Olmalıdır. Cihazın Çalışacağı

Detaylı

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500

BLUETOOTH ES ALICISI. Kullanım Kılavuzu DA-30500 BLUETOOTH ES ALICISI Kullanım Kılavuzu DA-30500 İçindekiler 1.0 Giriş... 2 2.0 Teknik Özellikler... 3 3.0 Ambalajın İçindekiler... 3 4.0 PANEL AÇIKLAMALARI... 4 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma... 5 1 Bluetooth

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ ASB 490 İÇİNDEKİLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUL ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU PUBLIC ADDRESS SİSTEM

KULLANMA KILAVUZUL ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU PUBLIC ADDRESS SİSTEM PUBLIC ADDRESS SİSTEM KULLANMA KILAVUZUL A ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU Lütfen gelecekte de üründen en iyi sonucu alabilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice inceleyiniz ve saklayınız. V1.1-2009-09-30

Detaylı

TECHNOVAC TR 8700. Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TECHNOVAC TR 8700. Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TECHNOVAC TR 8700 Torbasız Multi Cyclone

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU ROCKER MARKA ROCKER VAKUM POMPASI CİHAZLARI TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU Add: 11F,No.402,Sec.1, Ren-Ai Rd., Linkou Shiang, Taipei County 244, Taiwan (R.O.C) Tel : 886-2-2603-3311 Fax : 886-2-2603-6622 E-Mail:

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı