Önemli Emniyet Talimatları Teknik Özellikler Parçaların Açıklamaları Kullanım Talimatları...104

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önemli Emniyet Talimatları...102. Teknik Özellikler...102. Parçaların Açıklamaları...103. Kullanım Talimatları...104"

Transkript

1 TÜRÇE Hoßgeldiniz! Tebrikler! ünyanım en gelißmiß ve verimli oda hava temizleyicilerden birisine sahip olduπunuz içım iftihar edebilirsiniz. eni efender temizleyiciniz evin içinde hava kirleten, alerjiye neden olan ve problem yaratan parçacıkları ve tozları azaltır. efender oda hava temizleyicisi Majestik yüzey temizleyicisi ile beraber çalıßarak size ve ailenize en temiz havayı sunar. Health-Mor kendini müßterilerine adamıß olup, mamüllerimizin kalite ve performansından gurur duyarız. Eπer herhangi bir sorunuz, yorumunuz varsa, bakım veya parçaya ihtiyaç duyuyorsanız bölgenizde bulunan bayinizi arayınız yada numarasına telefon ederek size en yakın FILTERQUEEN yetkili servisinim yerini öπrenebilirsiniz. Lütfen biraz zaman harcayarak bu kılavuzun bütün bölümlerini okuyunuz ve kendinizi yeni efender 'inize alıßtırınız. Ümit ederiz yıllar boyu sürecek temiz havanın faydalarından yararlanırsınız. Not: Bütün ithal edilen efender modelleri, Amerikan modellerinde kullanılan malzemelere eßit olup, FA (Federal rug Administration, Federal Ωlaç urumu) tarafından II. sınıf tıp cihazı olarak onaylanmıßlardır. Ωthal modelin performansı Amerikan modeline benzemektedir. Ωçindekiler Önemli Emniyet Talimatları Teknik Özellikler Parçaların Açıklamaları ullanım Talimatları Programlama Talimatları Filtre eπistirme ve eπißtirme Listesi Problem Saptama ılavuzu Garanti Turkish 101

2 Önemli Emniyet Talimatları Elektrikli bir cihazı kullanırken, aßaπıda yer alan temel tedbirler daima takip edilmelidir: EFENER 'Ω ULLANMAAN BÜTÜN TALΩMATLARI UUNUZ. ΩAT - angın elektrik ßoku ve yaralanma riskini azaltmak için: ıßarda ve ıslak yüzeylerde kullanmayınız. Zedelenmiß ceryan kablosu veya elektrik prizi ile kullanmayınız. Eπer cereyan kablosu zedelenmiß ise, yetkili FILTERQUEEN Bayisi veya üretici firma tarafından deπißtirilmelidir. Bakım sadece FILTERQUEEN Bayisi tarafından gerçekleßtirilmelidir. T Ü R Ç E eπerler Model 11 C/G/GE/GEC/H/U/GS/GT/I/UM Model 11 /PH V 50 Hz 175W 65W 220 V 60 Hz 175W 75W EN ÜSE HIZ 72.3 db BU TALΩMATLARI UUN VE SALAIN TENΩ ÖZELLΩLER: Medi-Filter artußu (Cartridge) Tek katmanlı, örülmemiß, ıslatılıp bir araya getirilmiß fiberglas media 250 adet 1.6 inch (4.13 cm) boyutundaki kıvrımlar, toplam olarak 43.9 sq ft (4.08 m 2 ) yüzey alanı saπlarlar. Enviropure Mangal ömürü Filtresi (Ekstra Seçenek) Gaz ve kokuları azaltmak için aktive edilmiß mangal kömürü filtresi üksek verimli gaz absorbe edici media (High Efficiency Gas Adsorption Media - HEGA) apı - Imalat Çerçeve: üksek ßok dirençli ABS plastik albur: üksek ßok dirençli ABS plastik Garanti Bu garantilidir 102

3 TÜRÇE Parçaların Açıklamaları efender toz, polen, duman, tozdan alerji yapan maddeler, hamam böceπinden alerji yapan maddeler, bakteriler, küf, hayvanlardan gelen alerji yapan maddeleri içeren mikro parçaların 0.1 mikron küçüklüπüne kadar, ev içi havadan filtre edip havayı arındırmak için kullanılan bir hava temizleyicisidir. efender ayrıca sigara dumanı ve ev içindeki kokuları azaltmak için dizayn edilmißtir. Tavsiye edilen kullanımı, maksimum boyutları 4,6m X 6,1m, 2,5m tavan ile. apıların ve pencerelerin açılması, bu cihazın performansını etkileyebilir. Taßıma ulpu - efender 'i evinizdeki herhangi bir odaya rahatlikla taßıyabilirsiniz. Açma/apama Ceryan üπmesi - Uluslararası kapalı ve I açık sembollerini içerir. umanda Paneli - ullanıcının cihazın fonksiyonlarını bulunduπu ortama göre ayarlamasına yardımcı olur. Temiz Hava Çıkıßı - Çıkıß bölümü halınızdan gelebilecek kirlenmeyi önlemek için yukarıya doπru kaldırılmıßtır. Motor - Fırçasız olup uzun bir yaßam için dizayn edilmißtir. Medi-Filter artußu - Bu kartuß polen, küf parçacıklarını evinizdeki havadan ayırmakta ve azaltmakta etkilidir. Enviropure Mangal ömürü Filtresi (Ekstra Seçenek) - Aktif mangal kömüründen yapılmıß olup, kokuları azaltmakta yardımcı olur. Hava Girißi - Hava cihaza verimli hava devri için 360 derecelik bütün civardan girer. Tutucu Somun - Bu somunu hızlı ve kolay filtre de ißtirimi için uzaklaßtırınız. umanda Paneli Filtre eπißtirme Ωkaz Lambası (kırmızı) Elektrik lduπunu Gösteren Lamba (yeßil) Aßaπı k üπmesi ukarı k üπmesi üßük Hız Lambası rta Hız Lambası 103 üksek Hız Lambası

4 ullanım ullanma Talimatları: Cihazı elektrik prizine takınız (umanda panelinin üzerindeki Açma/apama düπmesinin üzerinde bulunan yeßil lamba elektriπin mevcut olduπunu göstermek üzere yanacaktır; bu cihazın çalıßtıπından ziyade, çalıßmaya hazır olduπunu gösterir.) Açma/apama düπmesini Açık I pozisyonuna getiriniz. Cihazı ilk defa çalißtırdıπınızda kumanda panelinin üzerindeki bütün lambalar iki saniye için yanacaklardır. eßil elektrik gösterici lamba (yaprak) yanacak ve Açma/apama düπmesi açık I pozisyonunda olduπu müddetce yanmaya devam edecektir. Cihaz ilk defa düßük hızda çalıßmaya baßlayacaktır. (Mavi üßük Hız Ωkaz Lambası yanacaktır.) Ön umanda panelinde bulunan ukarı ve Aßaπı k üπmeleri ßimdi cihazın hızını ayarlamak için aßaπıdaki ßekilde kullanılabilirler: Aßaπı k üπmesi: Motorun hızını azaltmak için bu düπmeye basınız (eπer motor düßük hızda çalıßıyor ise hızı deπißmeyecektir). ukarı k üπmesi: Motorun hızını yükseltmek için bu düπmeye basınız (eπer motor yüksek hızda çalıßıyor ise hızı deπißmeyecektir). ΩAT: Sıvı ve sprey parfümler, aroma terapi ya ları veya baßka aromatik hidrokarbonların efender da kullanılması, cihazın ABS haznesine zarar verebilir. ABS haznesinin zarar görmesi, cihazın dönen mekanizma parçalarını açı a çıkartabilir. önen mekanizma parçaların yapabilece i zarar riskini azaltmak için sıvı ve sprey parfümler, aroma terapi ya ları veya baßka aromatik hidrokarbonları kullanmayınız. Bu maddelerin kullanımı garantinizin iptaline sebep olur. Programlama Talimatları: Program modu 24 saatlik devamlı kullanma programını aktif olarak kullanmanızı ve ayarlayabilmenizi saπlar. Program Modunu Baßlatmak Ωçin: Cihazı kapatın Aßaπı k üπmesine basıp, düπmeyi cihazı açarken basılı olarak tutunuz. eßil üksek Hız Göstergesi (yaprak) yanıp sönmeye baßladıktan sonra, Aßaπı k Tußunu bırakın. Ünite artık program modundadır ve bu yanıp sönen üksek Hız göstergesiyle yansıtılır. Program Seçmek Ωçin: Motor hızı birbiri arkasına gelen 12 iki-saat aralıklarında toplam olarak 24 saat kullanımı gösterecek ßekilde ßeçilmelidir. Programın Baßlama Zamanı: Program rutini ilk iki-saat aralıπı ile, onikinci iki-saat aralıπının programlaması biter bitmez, baßlar. Lütfen program rutini baßlangıç tarihini arzu ettiπiniz program rutinini planladıπınızda hesaba kattıπınızdan emin olunuz (Íimdi 14:00 ise, ilk adım buradan baßlayacaktır.) Arzu ettiπiniz program rutinini 105. sayfadaki Tabloyu kullanarak planlayın. ullanımın ilk iki saati için istenilen motor hızını Aßaπı k üπmesine basarak ßeçiniz (Íu anda yüksek hız seçilmißtir. Aßaπı k üπmesine bir kere basarak orta hızı, iki kere basarak düßük hızı seçiniz ve üç kere basarak motoru kapatınız.) Ωlk iki saat için motorun hızını seçer seçmez, ukarı k üπmesine basarak bu hızı seçtiπinizi onaylayın. (her iki saat hız onaylaması yaptıktan sonra, kırmızı Fitre eπißtirme Lambası yanıp sönecektir) Bundan sonra her iki saat aralıπı için hızı Aßaπı k üπmesi ile seçtikten sonra, her seçeneπinizi ukarı k üπmesine basarak onaylamaya devam ediniz. 104 TÜRÇE

5 TURÇE ullanım Program Rutin Tablosu: = üksek = rta = üßük = apalı Saat Aralıπı Seçilmiß Motor Hızı (Seçeneπinizi daireye alın) Zaman 24-saatlik programı tamamlamak için ukarı k üπmesine 12 defa basmanız gerekecektir. En son iki saatlik aralık seçimi onaylandıktan sonra, cihaz otomatik olarak programlanmıß rutine baßlayacaktır. Cihaz programlanmıß modda çalıßtıπı müddetçe, o andaki iki saatlik aralıπa karßılık gelecek ßekilde seçilmiß motor hızı lambanın yanıp sönmesi ile belli olur. Eπer programlanmıß cihaz kapalı ise, bütün hız lambaları yanıp söner. Programı Çalıßtırmak Ωçin: Program otomatik olarak onikinci iki saatlik aralık seçiminin kesinlik kazanmasından sonra çalıßmaya baßlar. 24 saatlik program durduruluncaya kadar sürekli olarak çalıßmaya devam eder. Programı eπißtirmek Ωçin: Cihaz program modunda çalıßıyor iken ukarı ve Aßaπı k üπmelerine basarak geçici olarak cihazınızı bu programdan çıkarabilirsiniz. Cihaz bu yeni seçilmiß hızda o andaki iki saatlik aralıkta geri kalan zaman içinde ve bunu takip eden iki saatlik aralık içinde bu hızda çalıßmaya devam edecektir (maksimum olarak 4 saat, program moduna dönmeden önce). Programı urdurmak Ωçin: Cihazı kapatın. Program daimi olarak duracaktır. Not: efender 'in dizaynı civarından 360 dereceden hava girißini saπlar. Bunun için cihazınızı en yakın mobilya ve duvardan en aßaπı üç feet (1 m) uzakta tutmaya bakın. Filtre eπißtirme Zamanı efender 'inizden tam verim alabilmek için filtrenizi devamlı olarak deπißtirmeyi hatırlayınız. Her 6 ayda bir Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini (Ekstra Seçenek) yenileyiniz. Medi-Filter artußunuzu senede bir kere deπistirin (Aßaπıdaki Filtre eπißtirme Ωkaz Lambası bölümüne bakın). ΩAT: Bakım yapmadan cereyandan çıkarınız. Filtreleri yıkamaya veya herhangi bir ßekilde temizlemeye kalkmayınız. evamlı periyodik deπißtirme tavsiye edilir. 105

6 Filtre eπißtirme Filtre eπißtirme Göstergesi: efender cihazınız ön panelde yer alan bir Filtre eπißtirme Göstergesi ile donatılmıßtır. Bu kırmızı ikaz lambası yanıp söndüπü zaman, deπißtirme filtrenizi sipariß etmek için yetkili FILTERQUEEN istribütör bayiisini aramanızı tavsiye ederiz. Eπer bu kırmızı ikaz lambası yanıp sönmeyi durdurup, sürekli yandıπı takdirde filtrenizi deπißtirmenizi tavsiye ederiz. efender inizin garantisinden tamamıyla yararlanabilmeniz ve garanti süresini uzatmak için, yukarıda açıklanan filtre deπißtirme tarifesini takip etmeniz önemle tavsiye edilir. aha yüksek kirlilik seviyelerinde, filtrenizin daha sık aralıklarla deπißtirilmesi gerekebilir. TÜRÇE Filtre eπißtirme Göstergesi, pano üzerinde bulunan ve filtrenin kullanım süresini kontrol eden bir süreç ölçer tarafından idare edilir. Medi-Filter artußunuzun 11 aylık bir süre boyunca kullanılması sonucu, Filtre eπißtirme Göstergesi yanıp sönmeye baßlayacaktır. Bu yanıp sönme ißlemi 12 ay kullanım süreninin sonuna kadar devam edecek, ondan sonra devamlı yanık kalacaktır. Medi-Filter artußunu deπißtirdikten sonra Filtre eπißtirme Göstergesi nin süreç ölçerini yeniden sıfırlamak gerekir. Eπer bu ißlem usulüne uygun yapılırsa, Filtre eπißtirme Göstergesi tamamen sönecektir. Filtre eπißtirme Göstergesi Sıfırlama Ωßlemi: Medi-Filter artußunu 7. sayfadaki talimatlar doπrultusunda deπißtirdikten sonra aßaπıdaki ißlemleri sırasıyla tamamladıπınız taktirde Filtre eπißtirme Göstergesini sıfırlamıß olacaksınız: Cihazı elektrik prizine takın. Açma/apama düπmesini Açık ( I ) pozisyonuna getirin. Ωlk önce cihazı düßük hızda çalıßtırın. Aßaπı ve ukarı k düπmelerine ANI ANA BASIP, Filtre eπißtirme Göstergesi yanıp sönmeye baßlayıncaya kadar TUTUN. ➎ Aßaπı ve ukarı k düπmelerini bırakın. ➏ 5 saniye içinde, ukarı ve Aßaπı ok tußlarına birlikte tekrar BASIN ve BASILI TUTUN. ırmızı gösterge düßük yanıp sönme hızından yüksek hıza geçince her iki tußu da bırakın. ukarıdaki ißlemlerin usulünce uygulanması durumunda Filtre eπißtirme Göstergesi sönecek ve 11 aylık bir süreç boyunca yanmayacaktır. Eπer Filtre eπißtirme Göstergesi halen yanık kalırsa, yukarıdaki ißlemleri tekrarlayınız. *ukarıda gösterilen 6. adımda bahsi geçen düπmeler ikinci kez tekrar basılmadan önce, Filtre eπißtirme Göstergesinin halen yanıp sönüyor olması LAZIMIR. Not: aha yüksek kirlilik seviyesinde, filtrelerinizi daha çabuk aralıklarla deπißtirmeniz gerekebilir. Not: eπißtirme filtrelerini sipariß etmek için yetkili FILTERQUEEN bayinizi arayınız yada numarasını en yakınınızdaki bayiyi bulmak için arayınız. 106

7 TÜRÇE Filtre eπißtirme Zamanında filtre deπißtirilmesi efender 'inizin tıkanmıß filtre ile devamlı çalıßmasından doπabilecek tahribatı önleyecektir. Filtre(leri)' nizi eπißtirmek Ωçin: efender 'i elektrikten çıkardıktan sonra yan tarafına yatırın ve cihazın aßaπısında bulunan tutucu somunu saatin aksi istimetinde döndürerek, gevßetip, uzaklaßtırın. Cihazı normal pozisyonuna getirip, yukarı kısmındaki motoru kaldırın. Medi-Filter artußu ve Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini çıkarın. Eπer sadece Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini deπißtiriyorsanız, eski Mangal ömürü filtresini Medi-Filter artußundan çıkarıp atınız. Not: Mangal kömür filtresi velcro (cırt cırt) ile tutturulmußtur. eni Enviropure Mangal kömür filtresini Medi-Filter artußunun etrafını saracak ßekilde size vermiß olduπumuz velcro (cırt cırt) ile tutturun. Eπer ayrıca Medi-Filter artußunuda yeniliyorsanız, yeni Enviropure (Mangal ömürü) Filtresini yeni Medi-Filter artußuna sıkıßtırınız. Filtreleri cihaza tekrar koyunuz. Cihazın yukarı motor kısmını yerine takın. Cihazı yan tarafına yatırarak tutucu somunu alt tarafına takınız. Cihazı dik duruma getirip kullanmaya devam ediniz. 107

8 Problem Saptama ılavuzu urum Muhtemel Neden üzeltici Eylem eßil lamba yanıyor. Açma/apama düπmesindeki lamba yanmıyor. Cihaza elektrik Gelmiyor. Cihazın prize baπlandıπından emin olun. Prizde elektrik olduπundan emin olun. Ceryan kablosunun saπlam oldugundan emin olun. Cihaz bakım gerektiriyor. TÜRÇE Ön paneldeki yeßil açık lambası (yaprak) yanmıyor. umanda paneline elektrik gelmiyor veya panelde bozukluk var. Açma/apama düπmesinin açık pozisyonunda olduπundan emin olun, Açma/apama üπmesindeki yeßil lambanın yandıπından emin olun. Cihaz bakım gerektiriyor. ırmızı Filtre eπißtirme Ωkaz lambası yanıp sönüyor. eπißtirme filtresini sipariß etme zamanı sayfadaki Filtre eπißtirme talimatlarına bakınız. ırmızı Filtre eπißtirme Göstergesi yanık durumda. Filtre deπißtirme ve süreç ölçerini sıfırlama zamanı. Bu normal kullanma ßartıdır. Filtre eπißtirme Talimatları için sayfalara bakınız. Bütün motor hız lambaları yanıp sönüyor, cihaz çalıßmıyor. Cihaz program modunda ve ßu anda çalıßmamak için programlanmıß. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. Motor hız lambalarından hiç biri yanmıyor, cihaz çalıßmıyor. Cihaz programlama modunda. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. üksek hızı seçmek için, Aßaπı k üπmesine bir kez basın. Motor hız lambalarından bir tanesi yanıp sönüyor, cihaz çalıßıyor. Cihaz program modunda ve ßu anda göstergedeki hızda çalıßmak için programlanmıß. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. Motor hız lambalarından bir tanesi yanıp sönüyor, cihaz çalıßmıyor. Cihaz programlama modunda. Bu normal kullanma ßartıdır, 104. sayfadaki proglamlama talimatlarına bakınız. 108

9 TÜRÇE Garanti Health-Mor, efender oda hava temizleyicisinin satın alma tarihinden itibaren iki yıl süre boyunca malzeme ve ißçilik olarak kusursuz olduπunu garanti eder. efender oda hava temizleyicisinin asli alıcısı, yıllık Medi-Filter artuß alarak izleyen bir yıl süresince bu garantiyi uzatabilir. efender garantisini bir ilave yıl daha uzatmak için, satın alan kißi Medi-Filter artußu içinde bulunan garanti uzatım kartını doldurmalı ve geri getirmelidir. Health-Mor efender oda hava temizleme cihazının satın alındıπı tarihten itibaren üc yıl süresince kullanılan malzeme ve ißcilikten olußabilecek bütün aksaklıklarden garanti eder. Bu garanti aßaπıdakileri kapsamaz: (1) efender 'in ticari, profesyonel, kurumlarda, kiralama gibi ev dıßı amaçlarla kullanımı; (2) yalnıß kullanma veya ihmal etmekten kaynaklanan zararları; (3) Etikette gösterilen voltaj ve akımın dıßında kullanımı; (4) Health- Mor veya yetkili bayilerinin dıßındaki kißiler veya gruplardan kaynaklanan zararlar; (5) ulaßtırma masrafları, gönderme, alma, bakım için telefon ücretleri; (6) filtreler. Health-Mor bu garanti altında herhangi bir hatayı veya hatalı parçayı tamir edecek veya deπißtirecektir. Bunun gerçekleßmesi için takip eden ßartlar gerekmektedir: efender 'in kendisi veya hatalı parçanın iadesi, ulaßtırma ücretinin ödenmesi, satın alındıπı tarihi ispatlayan belgenin saπlanması. Bu durumda hatalı cihaz veya parça satın alınan yetkili bayiye veya Health-Mor arice Parkway, Unit A, Strongsville, hio USA adresindeki Health-Mor Íirketinin alite Bölümüne veya Health-Mor' dan verilmiß yazılı izinle saptanan garanti bakımını yapacak herhangi bir kißiye verilebilir. Garanti bakımını yapabilecek kißiler hakkındaki bilgiler, Health-Mor' un yukarıda verilen adresteki Müsteri Ωlißkileri Bölümüne (Costumer Relations epartment) yazarak veya numarasına telefon ederek saπlanılabilir. Eπer sözkonusu efender veya parçada muhayeneden sonra malzeme veya ißçilik açısından hata olduπu tespit edilirse, Health-Mor' un seçeneπi üzerine tamir edilecek veya yenilenecek, gönderme ve posta ücreti ödenmek üzere geri yollanacaktır. Eπer hatalı parçaya bakım garanti müddeti içinde efender 'in alındıπı yetkili bayi veya Health-Mor deπilde, yetkisiz bir kißi tarafından yapılırsa veya Health-Mor' dan yazılı yetki alınmamıßsa, bu durumda Health-Mor tarafından yapılacak herhangi bir ödeme düßünülemez. Bu garanti aßaπıdaki ßartlar yerine getirilmediπi müddetçe yükümsüz ve geçersizdir: (1) efender Health-Mor veya yetkili bayiden satın alınmalıdır; (2) efender 'in imalat seri numarası silinmemiß, deπißtirilmemiß olmalıdır; (3) efender her zaman kullanım kılavuzundaki talimatlar doπrultusunda kullanılmıß olup, ihmal edilmemiß ve kötüye kullanılmamıß olmalıdır; (4) efender 'in içinde sadece hakiki FILTERQUEEN Filtreleri ve parçalar kullanılmalıdır. Bu garanti altında herhangi bir hatanın düzeltilmesi veya parçanın deπißtirimi durumunda bu ißçilik ve parçalar bir yıl müddetince veya orijinal garanti müddetince hangisi daha uzun ise garanti edilirler. efender 'a bundan baßka tatbik edilebilecek bir garanti yoktur. Health-Mor kendisi ilave sorumluluk üstlenmez veya kendisinden baßka herhangi birininin ilave surumluluk üstlenmesine yetki vermez. Bu garantide herhangi bir bölümün sınırlanıp geçersiz olması diπer bölümlerin geçerliliπini etkilememelidir. 109

10 WEEE Geri Alma ve Geri önü üm Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) konusundaki AB irektifi, AB ülkelerinde satılan elektrikli süpürge ve hava temizleyicilerinin üreticilerinin a a ıdakileri yerine getirmesini gerektirmektedir: TÜRÇE 1. yeni elektrikli süpürge ve hava temizleyicilerini, mü terilere bunların geri dönü türülmesi gerekti i konusunda bilgi vermek için etiketlemek 2. elektrikli süpürgeleri ve hava temizleyicilerini, kullanılabilir ömürlerinin sonunda mü terilerden geri almak ve 3. cihazların geri dönü ümlerini ve yeniden kullanımlarını finanse etmek. WEEE irektifi 13 A ustos 2005 tarihinde yürürlü e girer ve imalatçıların geri dönü ümle ilgili hedef amaçları, en geç Aralık 2006 itibariyle kar ılamaları gerekmektedir. WEEE Uyum Beyanı etkili distribütörümüz vasıtasıyla, Health-Mor olarak, ilgili AB ülkesinin münferit geri dönü türme kuralları uyarınca, ürün ömrünün sonunda, elektrikli süpürgeleri ve hava temizleyicilerini geri alaca ız. 110

Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır: ALK 5127 ALK 5128 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz Bu nedenle, ürünü

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 9380 SI 9380 SS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 71 ICD

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 71 ICD P 71 ICD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 74 ICA

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 74 ICA P 74 ICA Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ GARANTİ VESTEL VBM 419 IXL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖVGÜLERİMİZ Bu Hoover ev aletini alarak, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren araştırmalarının

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU ABX - 301 E ABB - 301 E ABW - 301 E BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU UĞUR EV TİPİ BUZ MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZILI MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. UBM 20 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle kalite

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU BMH-XL606 W BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite

Detaylı

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH-L40 6 W BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286

Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3286 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BKA 7635 YDTA

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BKA 7635 YDTA Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BKA 7635 YDTA Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BK 7635 YDTA

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BK 7635 YDTA Buzdolabı Kullanma Kılavuzu BKA 7635 DTA BK 7635 YDTA Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün

Detaylı

WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU

WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU WSD 1004 BULAȘIK MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen WINDSOR, modern tesislerinde özenle üretilen, titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 6081 E Döküman Numarası 2820524346 / 22-11-14.(9:34) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çamaşır makinesi FWM 1200-6EI

Kullanma Kılavuzu. Çamaşır makinesi FWM 1200-6EI Kullanma Kılavuzu Çamaşır makinesi FWM 1200-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 5 İlk Kullanım 7 Kişiselleştirme 7 Günlük Kullanım 8 Yararlı İpuçları Ve Bilgiler 10 Bakım

Detaylı