ICS BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ICS 75.160.20 BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA"

Transkript

1 ICS BELGELENDİRME KRİTERİ TSE K 214 BELGELENDİRME KRİTERİ CERTIFICATION CRITERIA TSE K 214 Şubat 2014 ICS PİROLİTİK SIVI YAKIT - KULLANILMIŞ LASTİK VE PLASTİKLERİN PİROLİZİYLE ELDE EDİLEN Pyrolitic liquid fuel - Produced by pyrolysis of used tyres and plastics TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

2 Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz. Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız. Kalite Sistem Belgesi İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir. Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası) TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü nün garantisi altında olduğunu ifade eder. TSEK Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı) Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda firmaların ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik literatür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. DİKKAT! TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir. Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir. TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

3 Ön söz Bu belgelendirme kriteri, TSE Kimya İhtisas Kurulu na bağlı TK16 Petrol ve Petrol Ürünleri Teknik Komitesi tarafından hazırlanmış ve Genel Sekreterliğin 25 Şubat 2014 tarihli onayı ile kabul edilerek yayımına karar verilmiştir. Bu kriterde kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

4 İçindekiler 1 Kapsam Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Terimler ve tarifler Piroliz Pirolitik sıvı yakıt Kullanılmış lastik ve plastikler Sınıflandırma ve özellikler Sınıflandırma Özellikler Özellik, muayene ve deney madde numaraları Numune alma, muayene ve deneyler Numune alma Muayeneler Deneyler Değerlendirme Muayene ve deney raporu Piyasaya arz Ambalâjlama İşaretleme Çeşitli hükümler... 4 Yararlanılan kaynaklar... 4

5 Pirolitik sıvı yakıt - Kullanılmış lastik ve plastiklerin piroliziyle elde edilen 1 Kapsam Bu kriter, kullanılmış lastik ve plastiklerin pirolizi ile elde edilen ve elde edildiği gibi veya fiziksel olarak temizlenerek piyasaya arz edilen pirolitik sıvı yakıtı kapsar. Bu kriter, biyokütle esaslı maddelerin pirolizi ile üretilen pirolitik sıvı yakıtı kapsamaz. Not - Bu kriter metninde bundan sonra Pirolitik sıvı yakıt - Kullanılmış lastik ve plastiklerden elde edilen terimi yerine sadece pirolitik sıvı yakıt terimi kullanılmıştır. 2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar Bu kriterde standard ve/veya dokümanlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. * işaretli olanlar bu kriterin basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır. TS No Türkçe adı İngilizce adı TS Petrol sıvıları - Elle numune alma Petroleum liquids - Manual sampling EN ISO 3170 TS 1233 ISO 3016 Petrol ürünleri - Akma noktası tayini Petroleum products - Determination of pour point TS 1451 EN ISO 3104 Petrol ürünleri - Saydam ve opak sıvılar - Kinematik viskozite tayini ve dinamik Petroleum products - Transparent and opague liquids - Determination of kinematic TS 1740 TS 6590 ISO TS viskozitenin hesaplanması Sıvı hidrokarbon yakıtlar - Yanma ısısının tayini - Kalorimetre bombası metodu Ham petrol - Su tayini - Potansiyometrik Karl Fischer titrasyon metodu Numune kapları - Ham petrol, akaryakıt ve madeni yağlar için - Numunenin muhafaza edilmesi ve taşınması amacıyla kullanılan viscosity and calculation of dynamic viscosity Liquid hydrocarbon fuels determination of heat of combustion bomb calorimeter method Crude petroleum - Determination of water - Potentiometric Karl Fischer titration method Sample containers for crude petroleum, liquid fuels and mineral oils for use as storage and transportation purposes TS EN ISO 6245* Petrol ürünleri - Kül tayini Petroleum products - Determination of ash TS EN ISO 8754 TS EN ISO TS ISO Petrol ürünleri - Kükürt muhtevası tayini - Enerji ayırmalı x-ışını floresans spektrometri yöntemi Ham petrol ve petrol ürünleri - Yoğunluk tayini - Salınım yapan U-tüpü yöntemi Petrol ürünleri - Artık fuel oiller - Toplam tortu tayini - Bölüm 1: Sıcak süzme metodu 3 Terimler ve tarifler Bu kriterin amacı bakımından aşağıdaki terimler ve tarifler uygulanır: 3.1 Piroliz Organik maddelerin oksijensiz ortamda ısı etkisiyle parçalanması işlemi. Petroleum products - Determination of sulfur content - Energy dispersive x-ray fluorescence method Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - Oscillating U-tube method Petroluem products - Total sediment in residual fuel oils - Part 1: Determination by hot filtration 3.2 Pirolitik sıvı yakıt Kullanılmış lastik ve plastiklerin pirolizi ile elde edilen, jeneratörler, termik santraller, kok fırınları, çimento ve alçı fabrikaları vb. gibi sanayi işletmelerinde kazan ve yakıcılarda yakıt olarak kullanılan, rengi genellikle koyu kahverengi ile siyah arasında değişen ve pirolitik parçalanma ürünlerinin karışımından oluşan sıvı yakıt. 1

6 3.3 Kullanılmış lastik ve plastikler Kullanılarak ömrünü tamamlayan, araçlarda kullanılamayacak niteliklerdeki lastikler ve kullanılmış atık plastik ürünler. 4 Sınıflandırma ve özellikler 4.1 Sınıflandırma Sınıflar Bu kriter kapsamına giren pirolitik sıvı yakıt 1 sınıftır. 4.2 Özellikler Genel özellikler Pirolitik sıvı yakıt, gözle incelendiğinde bağdaşık (homojen) olmalı, içerisinde yabancı maddeler bulunmamalıdır Diğer fiziksel ve kimyasal özellikler Pirolitik sıvı yakıtın diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1 e uygun olmalıdır. Çizelge 1 - Pirolitik sıvı yakıtın diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri Özellikler Gerek Alt yanma ısısı, Kcal/kg, en az 9000 Su içeriği, % (m/m), en çok 1,0 Tortu içeriği, % (m/m), en çok 1,0 Kinematik viskozite, 50 o C ta, mm 2 /s, en çok 6,0 Yoğunluk, 15 o C ta, kg/m Kükürt içeriği, % (m/m), en çok 1,5 Kül içeriği, % (m/m), en çok 0,1 Akma noktası, o C, en çok Özellik, muayene ve deney madde numaraları Bu kriterde verilen özellikler, muayene ve deney madde numaraları Çizelge 2'de verilmiştir. Çizelge 2 - Özellik, muayene ve deney madde numaraları Özellik Özellik madde No Muayene ve deney madde No Görünüş Alt yanma ısısı Su içeriği Tortu içeriği Kinematik viskozite Yoğunluk Kükürt içeriği Kül içeriği Akma noktası

7 5 Numune alma, muayene ve deneyler 5.1 Numune alma Numune, TS EN ISO 3170'e göre alınır ve TS ya uygun numune kaplarına konur. Numune miktarı en az 1 L olmalıdır. 5.2 Muayeneler Görünüş muayenesi Pirolitik sıvı yakıt, oda sıcaklığında, renksiz bir cam tüp içerisinde ışığa karşı tutularak gözle muayene edilir ve sonucun Madde e uygun olup olmadığına bakılır. 5.3 Deneyler Alt yanma ısısı tayini Alt yanma ısısı, TS 1740 a göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır Su içeriği tayini Su içeriği, TS 6590 ISO ya göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır Tortu içeriği tayini Tortu içeriği, TS ISO e göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır Kinematik viskozite tayini Kinematik viskozite, 50 C ta TS 1451 EN ISO 3104'e göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır Yoğunluk tayini Yoğunluk, TS EN ISO e göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır Kükürt içeriği tayini Kükürt içeriği, TS EN ISO 8754 e göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır Kül içeriği tayini Kül içeriği, TS EN ISO 6245 e göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır Akma noktası tayini Akma noktası, TS 1233 ISO 3016'ya göre tayin edilir ve sonucun Madde 4.2.2'ye uygun olup olmadığına bakılır. 5.4 Değerlendirme Madde 5.1 e göre alınan numunenin bu kriterde belirtilen özelliklerden herhangi birine uymaması hâlinde, numunenin alındığı ürün kritere aykırı sayılır. 5.5 Muayene ve deney raporu Muayene ve deney raporunda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: - Firmanın adı ve adresi, - Muayene ve deneyin yapıldığı yerin ve laboratuvarın adı, - Muayene ve deneyi yapanın ve/veya raporu imzalayan yetkililerin adları, görevleri ve meslekleri, - Numunenin alındığı tarih ile muayene ve deney tarihi, - Numunenin tanıtılması, - Muayene ve deneylerde uygulanan standardların numaraları, - Sonuçların gösterilmesi, - Muayene ve deney sonuçlarını değiştirebilecek faktörlerin sakıncalarını gidermek üzere alınan tedbirler, - Uygulanan muayene ve deney yöntemlerinde belirtilmeyen veya mecburi görülmeyen, fakat muayene ve deneyde yer almış olan işlemler, - Numunenin kritere uygun olup olmadığı, - Rapor tarihi, her sayfanın özgün numarası ve toplam sayfa sayısı. 3

8 6 Piyasaya arz 6.1 Ambalajlama Pirolitik sıvı yakıt dökme olarak piyasaya arz edilir. 6.2 İşaretleme Sevk irsaliyesinde veya ekli belgede en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılmalıdır. - Firmanın ticari unvanı, kısa adı, adresi veya varsa tescilli markası, - Maddenin adı, - Bu kriterin işaret ve numarası (TSE K... şeklinde), - Üretim tarihi, - Parti, seri veya kod numaralarından en az biri, - Depolama ve taşıma şartları, - Kullanımla ilgili açıklayıcı bilgiler (yazı veya sembolle), - Uyarı ve ikazlar (yazı veya sembolle) Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe nin yanı sıra yabancı dillerde de yazılabilir. 7 Çeşitli hükümler Üretici veya tedarikçi, bu kritere uygun olarak üretildiğini beyan ettiği pirolitik sıvı yakıt için, istenildiğinde, kritere uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede, söz konusu pirolitik sıvı yakıtın; - Madde 4.2 de belirtilen özelliklerde olduğunun, - Madde 5 te belirtilen muayene ve deneylerin yapılmış ve uygun sonuç alınmış bulunduğunun belirtilmesi gerekir. Yararlanılan kaynaklar Firma katalogları ASTM D 7544 (2012) 4

9

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

Baş lahana. 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir.

Baş lahana. 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. Baş lahana 0 Giriş Bu standard; baş lahananın tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine, numune alma ve muayeneleri ile piyasaya arz şekline dairdir. 1 Kapsam Bu standard, piyasaya taze olarak arz edilen

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu

TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu TSE, CE, Tıbbi Cihaz Direktifleri, Standartlar Türk Standartları Enstitüsü Kuruluşu Uzm. Ecz. Zeynep Füsun DENLİ Türk Standartları Enstitüsü, ANKARA Türk Standartları Enstitüsü (TSE); her türlü madde ve

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü PORTATİF (TAŞINABİLİR) TANKLAR İLE BM SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (ÇEGK) TASARIM ONAY, İLK MUAYENE VE PERİYODİK Bu belge, tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HİZMET SUNUMUNDA YER ALAN KOZMETİK ÜRÜNLERE İLİŞKİN KILAVUZ Amaç MADDE 1-24.03.2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile bu Kanuna istinaden hazırlanan ve 23.05.2005

Detaylı

(*) Birlik Yönetim Kurulunun 23.01.2011 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

(*) Birlik Yönetim Kurulunun 23.01.2011 tarih ve 171 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. GRUP: 3543 MADENI YAĞ ĠMALATI (*) 1. AMAÇ Madeni yağ harmanlama yani üretim tesisinin teorik kapasitesinin hesaplanmasında, tesisin teknik özellikleri, Laboratuvar imkânları, sertifikasyonlarının yanı

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)

SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT) Sayfa 1 / 5 Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/At)

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER No GTİP Madde İsmi Ürün Adı Ürün Özellikleri Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi Sıra No Özellikler Değerler 1 İyot sayısı 73-83

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 505 DIŞ TEYİTLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası Muhasebeciler

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI

TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI 1. Giriş TS EN 1090-1 E GÖRE ÇELİK VE ALÜMİNYUM YAPI İMALATI İÇİN BELGELENDİRME PROGRAMI Bu belgelendirme programı, GSI SLV-TR nin, TS EN 1090-1 standardına göre çelik ve alüminyum yapı imalatı için belgelendirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL YÖNERGESİ ANKARA 2011 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 230 BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen

Detaylı

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU SİSTELERİNDE ISINA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN AYLAŞTIRILASINA İLİŞKİN YÖNETELİK 14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (ükerrer) ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU

Detaylı

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 201 Açık Deniz Rüzgar Türbinlerini Sertifikalandırma Esasları 2011 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığından: Yönetmelik Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların güvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek

Detaylı