Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EC uyarınca

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EC uyarınca"

Transkript

1 Sayfa : 1/5 1 Madde ve firma adı 1.1 Ürün hakkında bilgiler CAS no : EC ( EINECS ) no : EC ( EINECS ) adı : Ammonia,anhydrous Kimyasal formülü : NH Üretici firma Adı : Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Adresi : Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Gemlik/Bursa Tel : Faks : Bileşimi hakkında bilgiler Bileşenler CAS no % Amonyak Amonyum Hidroksit Tehlikelerin tanıtımı 3.1 İnsan sağlığı Amonyak teneffüs edildiğinde zehirlidir,vucudun heryeri için koroziftir,sıçraması halinde şiddetli yanıklara yol açabilir. Cilde temas Ağır yanıklar oluşturur.buharı tahriş edicidir. Göze temas Sıvı amonyak sıçramaları kalıcı körlüğe sebep olabilir.buharları tahriş edebilir. Yutma Ani tahriş yapar ve mide bağırsak bölgesinde tahribata yol açar. Teneffüs etme Amonyak kokusu 5 25 ppm 'de hissedilir ppm konsantrasyonunda uzun süreli temasında az tahrişe yol açabilir ppm seviyesinde kısa süreli temaslarda göz, burun,boğaz tahrişi başlar.1000 ppm civarında kısa süreli temaslarda ciddi göz ve solunum sistemi tahrişi oluşabilir.2000 ppm civarında kısa süreli temaslarda akciğere ciddi zarar verebilir.48 saat içerisinde akciğerlerde ölüme yol açan Pulmonary ödem oluşabilir. 3.2 Çevre Suda yaşayan canlılar için toksiktir. 3.3 Diğer Amonyak yanıcıdır. Ancak açık havada ateşlenmesi zordur. Kapalı ortamda amonyak hava karışımının yanabilir / patlayabilir. Depo veya kaplar ısıtıldığında patlama tehlikesi vardır. Büyük miktarlardaki sıvı amonyak sızıntısı kısmi görünebilen bulut oluşturabilir. 4 İlk yardım önlemleri 4.1 Ürün Ortamdan hemen uzaklaştırıp ilk yardım yapılmalıdır ve doktora başvurulmalıdır. Cilde temas ettiğinde Bol su ile yıkayın. Soğuk yanıklarda giysileriniz üzerinize yapışabilir.temas eden bölgedeki giysilerinizi çıkartın ve temas eden bölgeyi bol su ile yıkayın. Derhal doktora başvurun.

2 Sayfa : 2/5 4 İlk yardım önlemleri Teneffüs edildiğinde Bolca temiz hava alması sağlanmalı ve sıcak tutularak dinlendirilmelidir. Nefes alınamıyorsa suni teneffüs yaptırılmalıdır. Nefes güçlüğü çekiliyorsa oksijen verilmeli ve doktora başvurulmalıdır. Yutulduğunda Kusturmayın! Bol su içirin. Derhal doktora başvurun. Göze temas ettiğinde Göz kapaklarını açarak en az 10 dakika bol su ile çalkalayın. Doktora başvurun. Tıbbi tavsiye Maruz kalındığında, pulmaner ödemin gelişmesini önlemek için hasta, en az 48 saat doktor gözetiminde tutulmalıdır. 5 Yangınla mücadele Genel bilgi Amonyak çözeltisi ve buharı açık havada yanıcı değildir.kapalı sistemde hava ve amonyak karışımı (16 27 % ) ateşlendiğinde patlayabilir.görülebilen soğuk ve yoğun bir bulut oluşur. Sızıntının kaynağını izole etmeyi deneyin. Yangın söndürme tekniği Söndürmek için köpük.kuru toz ve CO 2 kullanın.soğutmak için su spreyi kullanınız. Sıvı amonyağın içine su ilave etmeyiniz. Özel koruyucu teçhisat Vücudu tamamen koruyan giysiler ve tüplü teneffüs cihazı kullanılmalıdır. 6 Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 6.1 Kişisel güvenlik önlemleri Ortam havalandırılmalıdır. Koruyucu teçhizat kullanılmalıdır. ( Bölüm 8.3'e bakın ) Bölge tamamen izole edilerek, gereksiz ve korunaksız şahısların bölgeye girmesi engellenmelidir. 6.2 Çevreyi koruyucu önlemler Kanalizasyona / Yüzeysel suya / Yer altı suyuna karışmasını önleyin. Su kanallarının kaza sonucu kirlenmesi halinde yetkililere haber verin. 7 Kullanım ve Depolama 7.1 Kullanım Cildi ve gözleri koruyun, buharlarını solumayın. Uygun havalandırma sağlayın. Sıçrama ve dökülmelere karşı vücudu tamamen koruyucu giysiler giyin. 7.2 Depolama Soğuk, kuru, iyi havalandırılmış ortamda muhafaza edin. İyi kapatılmış kaplarda, sıcaktan, sudan ve direkt güneş ışığından koruyun. Depoda sigara içilmesine izin vermeyin.

3 Sayfa : 3/5 8 Maruz kalma kontrolleri / Kişisel korunma 8.1 Maruz kalma limitleri TLV/TWA : 25 ppm ( NH 3 ) = 17 mg/m 3 ACGIH ( Tab ) TLV/STEL : 35 ppm ( NH 3 ) = 24 mg/m 3 ACGIH ( Tab ) 8.2 Tedbir Uygun olan yerde lokal havalandırma yapın. Cilde ve göze temas durumu için emniyet duşları bulundurun. 8.3 Kişisel korunma Yoğun bir şekilde maruz kalınıyorsa kişisel suni tenefüs cihazı kullanınız. Soğuk yalıtılmış PVC eldiven,kauçuk bot,pvc elbiseler giyiniz. Koruma gözlüğü ve yüzü koruyucu siperlik kullanın. 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler Görünüş Koku : Renksiz çözelti : Keskin ve boğucu Viskozite : cp at 28 F( 33.5 C) Çözünürlük ( su ) Yoğunluk 20 o C'de (gr/cm 3 ) : gr/l : g/l ph ( konsantrasyonu 1 olan su çözeltisinde ) : 11,7 Kaynama noktası ( kpa ) Donma noktası Buhar yoğunluğu (hava:1) : 28.1 F ( 33 C) : F ( 78 C) Buhar basıncı 20 C : 7.6 mm Hg 25 C Otomatik ateşlenme sıcaklığı : 651 o C ( NH 3 buharları ) 10 Kararlılık ve reaktivite 10.1 Kararlılık Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ve depolandığında kararlıdır Sakınılması gereken durumlar Isı, direkt güneş ışığı ve kapların fiziksel hasar görmesi Sakınılması gereken materyaller : C Bakır,gümüş,galvanizli sac,pirinc,çinkoya karşı koroziftir.kalsiyum hipoklorit,halojen,altın,cıva ve gümüş ile temasında patlayıcı ürünler oluşturabilir 10.4 Tehlikeli reaksiyonlar / ayrışım ürünleri Yanma sonucu nitrojen oksitler oluşabilir.gazın ısıtılması,sıcak yüzeylerle teması amonyağın hidrojen ve nitrojene ayrışmasına neden olur. 11 Toksikolojik bilgi 11.1 Genel Amonyak teneffüs edildiğinde zehirlidir ve vucudun heryerinde koroziftir Toksikolojik veri Sulu amonyak ( % 25 ) toksikolojik deney değerleri Teneffüs edildiğinde LC mg / m 3 (rat) Ağızdan LD mg/kg (rat) Cilde temas ettiğinde Buharı, nemli ortamda cildi tahriş eder. Sıvısı sıçradığında, kimyasal veya soğuk yanıklara neden olabilir.

4 Sayfa : 4/5 11 Toksikolojik bilgi Tahriş edici etkisi Teneffüs edildiğinde Amonyak kokusu, 5 ppm de bazı 25 ppm'de birçok insanı etkiler ppm'de bir çok insan için tahriş edicidir. Amonyak buharına maruz kalındığında, göz,burun ve boğaz tahrişi,solunum güçlüğü, öksürme ve solunum sisteminde tahribat olabilir. Hatta kısa sürelerle yüksek konsantrasyonlara maruz kalınırsa, ağır akciğer zararlarına sebebiyet verebilir.ağır maruz kalmalardan sonraki 48 saat içerisinde ölüme sebebiyet verebilen pulmaner ödem oluşabilir. Yutulduğunda Mide ve bağırsaklarda ağır tahriş ve zarara sebep olur. Göze temas ettiğinde Sıvı sıçradığında kalıcı zararlar verebilir. Düşük buhar konsantrasyonları tahrşişe ve göz sulanmasına yol açabilir. Yüksek konsantrasyonlarda (1000 ppm üstü) ciddi zarar verebilir. 12 Ekolojik bilgi 12.1 Hareketlilik ( Mobilite ) + Suda çok çözünür. NH 4 iyonları toprak tarafından emilir Kalıcılık ve bozunabilirlik Amonyak, toprakta mikro organizmalar tarafından hemen yükseltgenerek nitrat iyonlarına dönüşür. Temiz suda mikro organizmalar tarafından nitrifikasyona uğrayabilir veya balçık ve tortu maddeleri tarafından emilir. Bu da esas itibariyle sudaki biyolojik parçalanmadır. Atmosferde, fotoliz yoluyla veya havadaki asit kirliliklerinin nötralizasyonu ile parçalanabilir Bio birikim Ürün bio birikim için düşük potansiyel gösterir Ekotoksisite Yüzey sularındaki serbest amonyak, sudaki canlılar için toksiktir. Ancak amonyum iyonu sularda toksik değildir. Sular, amonyak ile kirlendiğinde, oluşan amonyum tuzu toksik etki göstermez. ph 7,5 üzerine çıktığında serbest amonyak çoğalır. 13 Tasfiye ile ilgili uyarılar Evsel atıklarla beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyin. Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır. 14 Nakliye ile ilgili bilgiler Karayolu ile ilgili bilgiler ( ADR ) Malın tanımı Tehlike sınıfı : Susuz amonyak : 8 UN Numarası : 1005 Paketleme grubu : III İşaretleme : Toksik Denizyolu ile nakliye ( IMDG ) Malın tanımı Tehlike sınıfı : Susuz amonyak : 8 UN Numarası : 1005 Paketleme grubu : III İşaretleme : Toksik

5 Sayfa : 5/5 91/155/EC uyar ınca 15 Hükümler Ürün AT yönergelerine / tehlikeli kimyasallar yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Ürünün tehlike tanımı T :Toksik Riziko uyarıları R 10 R 23 Güvenlik uyarıları S 7/9 S 16 S 38 S 45 Çabuk yanar. Teneffüs edildiğinde zehirlidir. Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Alev alıcı noktalardan uzak tutunuz.sigara içilmesine izin vermeyiniz. Yetersiz havalandırma durumunda uygun solunum ekipmanları kullanınız. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. ( Mümkünse etiketi gösterin. ) 16 Diğer bilgiler Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi bir hukuki ilişki tesis etmezler. Veri pusulasını düzenleyen bölüm Başvurulacak kişi veya yer : Gübre Üretim Müdürlüğü : Gökşen TOPRAK

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AMONYAK ÇÖZELTİSİ (%25) GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE /MÜSTAHZAR VE FİRMA TANITIMI: 1.1.Madde/Müstahzarın Tanıtılması : Kimyasal İsmi : Sulu Amonyak (%25) Formülü : NH 4 OH Kimyasal Aile : Bazlar CasNo : 1336-21-6 ECNo : 215-647-6 1.2.Madde/Müstahzarın

Detaylı

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT GÜVENLİK BİLGİ FORMU AB Düzenlemesi no.1907/2006,ek II AMONYUM SÜLFAT 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımı Ürün Adı : Amonyum Sülfat Gübre Çeşidi : Amonyum sülfat, sülfürik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜNEX DERZ Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : GS-32 Kimyasal Adı : Hidroklorik Asit CAS No : 7647-01-1 EINECS No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HİDROKLORIK ASİT GBF NO : 200-005 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7647-01-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı Formülü : Hidroklorik asit : HCl 2-) FİRMA/ İŞ YERİ TANIMI Maddenin kimyasal adı Sinonimleri : Hidroklorik asit (HCl) : Muriatik asit Klorohidrik

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı

İDEA MGA 1690. : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı 1. ÜRÜN TANIMI VE ŞİRKET DETAYI Ürün Adi : idea MGA 1690 Sayfa: 1/6 Kullanım Alanı Üretici Firma : Çimento üretiminde dayanım arttırıcı, öğütme kolaylaştırıcı : İdea Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. Aydınevler

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

AMONYAK (susuz) 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA KİMLİĞİ

AMONYAK (susuz) 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA KİMLİĞİ AMONYAK (susuz) 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA KİMLİĞİ GBF No:04 Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş. Gebze Organize Sanayi Bölgesi P.K. 80 Gebze 41480 Kocaeli, Türkiye Telefon: 90 262 751 01 00 Faks : 90 262 751 01

Detaylı

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 -

Madde veya Bileşik Einecs No Cas No. İçerik Sınıflandırma. Mo Glikol(7896) Ez2 200-338-0 57-55-6 %15-30 - 1 Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı P08/2020 Kullanımı/Uygulama Alanı Korozyon önleyici / Soğutma Sıvısı Üretici / İthalatçı/ Teslimatı yapan: Firma Adı Nurettin Zaim Mak.Kırt.Gıd.İnş.Tic.Ltd.Şti

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10

Madde/Müstahzar Adı : P.Ü PANEL KAPI BOYASI Hazırlama Tarihi : 17.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Sayfa No : 1/ 10 Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : P.Ü PANEL KAPI BOYASI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Alkid esaslı çift komponentli Son kat İpekMat

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 15.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MANIFESTO 24 EC AKTİF MADDE : OXYFLUORFEN ÜRÜN KODU : ERTKİM 054 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yeni Düzenleme Tarihi : Nisan 2010 Sayfa No : 1/8 1-) Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Hidroklorik Asit Formülü : HCl Cas No : 7647-01-1 Einecs No : 231-595-7 Kullanım Alanları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün hakkında bilgiler Mal numarası: 34011BE210 Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Primer for adhesive or sealant Üretici / Teslimatı yapan: Foreign Trade Co.

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Soğuk temizleyici

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı