26/09/2012 LOJİSTİK LS100747

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26/09/2012 LOJİSTİK LS100747"

Transkript

1 - Şimdi sabah da bahsettim, bazı seanslar açmak istiyoruz, bunlardan bir tanesi otomotiv ve otomotiv lojistiği. İkincisi, hava kargo, üçüncüsü gümrükler ve sizin daha sonra ekleyebileceğiniz seanslar. Bu seanstan benim kastım, ne varsa eteğinde herkesin dökmesini istiyorum ben. Yani ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Burada zaten imalat sanayi temsilcileri de var otomotivle ilgili olarak. Şimdi ilk başta otomotiv lojistiğiyle ilgili şeyleri açalım. Ben ilk başta hocama söz vermek istiyorum Ercan Bey e, ondan sonra birkaç sorular var hazırladığım, onları ben size ileteceğim. Sonra da lojistik firmalarından bu konuda neler yaptıklarını almaya çalışacağım. Ve sonuçta da biz eğer en önemli ihracat sektörümüz otomotivde belli noktalara ulaşmak istiyorsak lojistikte bunun karşılığı olan hangi tedbirleri almalıyız, bunu kararlaştırıp kağıda dökmeyi düşünüyorum. Buyurun Hocam. - Hocam çok özür dileyerek. - Tabi tabi estağfurullah, rica ederim. - Sadece kayda geçesi açısından çünkü tartışmaya vakit kalmayacak bu konuda ne bugün, ne de yarın. Ama çok önemli olduğuna inandığım için söylemek istiyorum. Birincisi, 6. maddede, geçen seansta konuştuğumuz 6. maddedeki Ulaştırma Bakanlığı nın fonksiyonuyla ilgili belgelendirme sisteminin gözden geçirilmesi, çünkü bu belgelendirme sistemi biliyorsunuz biz umutla bekliyorduk, bir kalite seviyesi getirecek, bir kalite güvence mekanizması sertifikasyonu haline gelecek diye bekliyorduk. Ama bu tamamen devletin para toplaması için bir belge tarifesine dönüşmüştü, bunun kesinlikle gözden geçirilmesi gerekiyor bu komisyonun çalışmalarında gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bir de sabahki seansta da söylemiştim, İbrahim Bey le Veysi Bey gittiler ama, Demiryolu Kanunu nda biliyorsunuz Türk Tren A.Ş nin zararlarını ki Veysi Bey de konuşmasında yüzde 50 - İbrahim Bey gelecek. - İbrahim Bey gelecek mi? Tamam, ben şimdiden şeyi koydurayım, şeye girsin araya. - Cem Bey buradasınız değil mi, sanki gidiyormuşsunuz gibi bir hava verdiniz. - Ben de yarın katılamayacağım onun için şey yapacağım, yani bu şey çok önemli çünkü. Yüzde 50 gelirin gideri karşılama oranı yüzde 50 diye Veysi Bey kendisi söyledi ve şu anki hazırlanan Demiryolu Kanunu da Türk Tren A.Ş nin zararlarının 5 sene boyunca devlet güvencesi altında olması gibi bir şey var. Bu koşullar altında demir yolu özelleştirmeye açılırsa açılmasının hiçbir esprisi yok, açılmasın daha iyi, çünkü o maddelerle kimse girmez. - (02:50) nasıl rekabet edeceğiz? - Evet, yani özel sektör bu şartlarla Türk Tren A.Ş ile bir rekabet edemez. Dolayısıyla bu iki konunun kayıtlara geçirilip çünkü Kasım ayında bir toplantımız daha olacak bildiğim kadarıyla. Bu arada da yani bu konuları da ıskalamayalım diye parantez açmak istedim bir daha konu bölünmesin diye. - Yani buradan şu anlaşılıyor. Demiryolunun serbestleştirilmesi ve sonrasında oluşacak yapı ve alınması gereken tedbirler diye ayrı bir seans açmak da gerekli gözüküyor ve bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı nın yapılanması. Hocam buyurun. - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Özellikle değerli katılımcılardan çok önemli bilgi ve notlar aldığımı ifade edeyim, son derece yararlı olduğunu söyleyeyim, zaten burada da amaç bilgi birikimini yahut da entelektüel sermayemizi zenginleştirmek. Tespit ettiğim bir iki hususla ilgili deneyimlerimi izin verirseniz paylaşmak istiyorum, bunlardan bir tanesi belgelendirme meselesi. Belgelendirme genellikle bir belgenin tanzimi gibi anlaşılıyor ama, bunun küresel anlamdaki değerlendirilmesi mutlak suretle kalite yönetim sistemi içinde bir belgelendirmenin yapılması lazım, diğer ifadeyle belgelendirme objektif ve tarafsız olması lazım. Belirli kriterlere göre, belirli performans ölçülerine göre bizim tip onay belgelerimiz vardır araçların serbest dolaşımını ilgilendiren. Yoksa bir bakanlığın bir dilekçeye göre belge vermesi diye bir konu üzerinde değil, daha ziyade kalite yönetim sistemine sahip, hatta

2 gerekirse bağımsız olan belgelendirme kuruluşları, kamunun değil de, onun dışında belgelendirme kuruluşlarının vermesi faydalı olur. Eğitimle ilgili insan kaynağı eğitimiyle ilgili Türkiye nin büyük sorunları var. Mesleki yeterlilik kurumunun uygulamalarını önermek isterim ben sektörlere. Bu uygulamaların içinde birinci nokta evvela meslek standardı hazırlıyorsunuz, bu ulusal meslek standardı haline geliyor. Orada kişinin işlev ve görevlerini tarif ediyorsunuz ayrıntılı olarak. Daha sonra bunun belgelendirmesi ve ölçümüne ilişkin bir standart daha hazırlanıyor, bunları hep sektörlerin yapması lazım. Daha da önemlisi siz orada ulusal meslek standardıyla iş gücünü tarif ediyorsunuz. Ve bunun sonucunda da eğitim programının, özellikle mesleki eğitim programının bu iş gücünü şekillendirecek şekilde modüler olarak düzenlenmesi lazım. Yani siz lojistik kontrolörü diyelim misal olarak söylüyorum, bir adamı tarif edeceksiniz. Onun hangi bilgilerle (05:29) olması gerektiğini o eğitimcilerle birlikte hazırlayacaksınız, bu önemli bir program, son derece başarılı gidiyor. Umuyorum ki sektörün insan gücü ihtiyacı için belki okullaşma, belki başka türlü faaliyetler de olacak, ara kademe için ben konuşuyorum. Yüksek seviyedeki üniversitelerin yapacağı işler biraz işte Bologna sürecini falan bağlı hadiseler, diplomaların esnekliği bakımından. Ama mesleki yönetim, Mesleki Değerlendirme Kurumu nun, Yeterlilik Kurumu nun sistemini incelemenizi tavsiye ederim. Ve güvenirliliği veriler olmadan iş yapmak mümkün değil, hepimizin başında bu sorun. Ben yapılan açıklamalardan şunu öğrenmek istiyorum: Uluslararası veriler var, TÜİK bunları toplamıyor mu, yoksa biz uluslar arası verilerin dışında farklı verileri mi toplamak istiyoruz? Şimdi sivil toplum örgütlerinin topladığı veriler var, bunlar beyana tabidir. Biz üretim verilerini yayınlıyoruz, benim üye şirketlerim ürettiği rakamı söylüyor bana, ben gidip saymıyorum. TÜİK in tespit ettiği verilerin bir kısmı beyana tabidir, bir kısmı fiili belgeler üzerinden, örneğin ihracat, ithalat rakamları doğrudan doğruya gümrük tarife istatistik pozisyonu karşılığında gümrüklerde düzenlenen belgeler üzerinden tanzim edilen belgelerdir. TÜİK biliyorsunuz yasal olarak veri toplayıp derleme kamu içinde görevine sahip. Onun dışında hiçbir kamu kurumu TÜİK ten farklı olarak veri yapamaz. Eğer bu konuda TÜİK le bir işbirliği yapılırsa belki sektörün güvenilir veri tedariki daha sistematik olarak değerlendirilebilir, ama bu verilerin mutlak surette küresel verilerle eş olması lazım ki ileride performans değerlendirmesi yaparken sektörde, küresel performanslarla benchmark yapma imkanı olabilsin. Bilemiyorum sektörün içinde böyle küresel veriler var mıdır yok mudur onlar benchmark yapılması için yararlı olur. Ama TÜİK in görevlendirmesini bir denemekte yarar var. Tedarik zinciri yönetimi üzerinde çok duruldu. Orada küresel boyutta olduğunu ben anlıyorum, doğru anlıyorum herhalde değil mi, yerel boyutta değil tedarik zinciri yönetimi. Çünkü biz de tedarik zinciri yönetiyoruz, bizimki biraz daha dar kapsamlıdır. Aşağı yukarı 5 bin çeşit malı içeriden dışarıdan sağlayıp bir araya getirip montaj yapıyoruz, bizim yaptığımız araç üretimi budur bir şekilde, basit ifadesiyle civarında bunun 200 ü dışarıda 300 ü içeride tedarikçi var. Oralardan mal alıp mal ürettirip mal alıp onları bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla küresel boyutunu mutlaka düşünmek lazım, herhalde öyledir diye anlıyorum. Ama eğer bu geçecekse metnin içine, bunun küresel boyutunun da eklenmesinde yarar var. Belki içeriğinde var diye söylemiyorum ama, yarar var. Bir diğer konu, yeni mevzuatla ilgili. Yeni mevzuatın ortaya çıkışında en önemli sorun mevzuat değil, idari altyapıdır, mevzuata sahip çıkacak idari altyapı. Zaman zaman kanun çıkar, bakanlıklar arasında 3-4 sene kimin sahip çıkacağı tartışılır. Ya da kanun çıkar, yaptırımlarını yapacak idare altyapı yoktur. Eğer gerçekten günün birinde lojistik kanun hazırlanacaksa olmazsa olmaz kuralını mutlaka yanında bunun şöyle şöyle idari altyapı gerekir şeklinde sektörün kamuya bildirmesi, hatta empoze etmesi lazım diğer ifadeyle. Kanun çıkar, ikincil mevzuatını hazırlayacak idari altyapı yoktur, çoğu kere başımıza geliyor, kanun çıkıyor, bir iki sene sonra ikincil mevzuat çıkıyor. İkincil mevzuat önce Bakanlar Kurulu ysa arkadan işte ne bileyim tebliğ çıkıyor, sonra tüzük çıkıyor onlar çıkmıyor yahut

3 da, çıkmayınca da kanun kadük kalıyor. Dolayısıyla benim önerim, bu konuda çalışan arkadaşlar büyük emekler veriyorlar şüphesiz ama, mutlaka olmazsa olmaz hüküm olarak da idari altyapı şartını, hatta önerisini, empozesini beraberinde kamuyla getirmesi lazım. Aksi halde mevzuat çıkar ortada kalır, böyle bir sürü örnek var, 2-3 sene sonra sahiplenildi. Niye uygulamıyorsunuz? Ya ne yapalım işte kadromuz yok onu yapacak falan gibi böyle mazeretlerle karşı karşıya kalıyoruz zaman zaman. Benim bu önerilerden sonra sabahleyin yapmış olduğum açıklamaların üzerine ekleyecek fazla bir şeyim yok. Eğer hazırun lütfeder sorularını esirgemezse veyahut aydınlatıcı katkılarını esirgemezse biraz daha otomotiv sanayiyle ilgili konuyu zenginleştirme imkanı bulabiliriz. Ben sorulara amadeyim, bekliyorum, buyurun efendim. - Hocam, benim birkaç sorum var, aklıma ilk gelen şeyler. Şimdi otomotiv lojistiğinde bunları tabi hızlıca yaptım, eksikler olabilir onların tamamlanması tabi ki mümkün. Lojistik maliyetler sizin toplam üretim maliyetlerinizin içerisinde ne kadar? - Yüzde 10 lar civarında, iç ve dış lojistik beraberinde tedarik zincirinin bütününde. - Fabrikaların özellikle yeni yapılacak, yeni oluşturulacak kapasitelerin seçiminde demir yolu liman bağlantılarına önem verme konusu var, mevcutların tabi bağlantı sorunları var, bir de yeni yapılacak yatırımların yer seçiminde ne tip parametreler dikkate alınmalı? - Şimdi sistemin içindeki busuness plan dediğimiz iş planının temelinde ihracat ağırlıklı bir yapı var. İç pazarın dinamikleri itibariyle ithalatın payı yüzde 70 ler civarındadır. Dolayısıyla böyle bir iç pazar yapısında sanayi üretim tesisleriyle sadece iç pazara yönelik bir planlama içine giremez, artık geçti o gün. Dolayısıyla biz eğer bir yatırım yapılacaksa sıfırdan (11:20) olarak (11:23) söylemiyorum. Mevcutlarda olduğu gibi en az yüzde 70 ini ihraç edecek bir iş planı kurması lazım. Biraz evvel de ben konuşmamda söyledim, sabahki konuşmamda. Bizim ana pazarımız, temel pazarımız Avrupa Birliği olduğu için, buna ek olarak şimdi Amerika ya girişimlerimiz var, bu bir süre daha böyle gidecek, dolayısıyla deniz yolu taşımacılığı önemli. Dolayısıyla tesisin kıyı yakınında olması, deniz yolu taşımacılığına yakın bir yerde olması gibi bir süreç var. Bu böyle mantıklı gözükmekle beraber ciddi anlamda konjonktürel olarak da sıkıntılar içinde. Çünkü bu alanları konuştuğumuz vakit, bu alanlar ya turistik alan, ya yerleşim alanı, ya kent alanı, özellikle Marmara bölgesinde çok yoğun bir kentleşme olduğu için bırakın liman yapmayı, yol yapmak için bile doğru dürüst alan bulmada sıkıntı çekiyor kamuoyunda biliyoruz yani, muazzam kamulaşma paraları ödeniyor, dolayısıyla böyle bir ikilem var. Bunu çözümü ne olabilir derseniz Karadeniz in hiç tartışılmayan lojistik planlamasını da gündeme getirmekte fayda var. Karadeniz bölgesine yakın olan Kocaeli var, Adapazarı var, orada aşağı yukarı neresinden baksanız binlik bir üretim kapasitesi var. Yeni yatırımlar muhtemel gelirse o bölgede yerleşme şansı da olabilir Sakarya havarisine. Dolayısıyla oradan bir çıkış limanı ile Avrupa nın Bulgaristan, Romanya üzerinden yaklaşmak mümkün. - Karasu mesela. - Karasu veya benzeri şu anda tartışma konusu. Tabi burada bizim liman ihtiyaçlarımız konteyner yahut da dökme malıyla ilgili değil, biraz daha farklı. Çünkü otoportların kendine has bazı özellikleri olması, işte güvenlikten tutunda zeminin tozsuz beton olması vesaire gibi. Ayrıca şu var: Eğer metrekare maliyeti bakımından bakarsanız, yani bir konteyner limanına göre bizim 1 metre yukarıya koyduğumuz yükün değeri çok daha azdır mecburen. Kapıları açtığınız vakit arada mesafe olacak, birbirine çarpmayacak vesaire mesela böyle kuralları var. Bunun dışında başka elektronik kontrol başka hizmetler var, yani normal dökme malı yahut da konteyner limanlarında istenmeyen dolayısıyla çok pahalı bir yatırım olduğunu da biliyoruz ayrıca. O yüzden de özel sektörün çok fazla girişimi benimsemediği bir liman tipi diye düşünülebilir. O bakımdan kamunun orada yapacağı birtakım teşviklerin dikkate alınması lazım. Bugün Toyota nın Adapazarı nda ürettiği araçlar bütün Akdeniz i geçtikten sonra Kuzey Denizi nden çıkıp ondan sonra ancak Baltık Limanı ndaki şeylere

4 ulaşıyor. Bunların Karadeniz üzerinden Romanya yahut da Ukrayna hattına sevkiyatı söz konusu olabilir. Burada bir lojistik küresel lojistik sıkıntısı var. Biraz evvel değerli dostlarımız açıklarken ben değer zincirini yönetiyorum ama, değer zincirini yönetirken karşı tarafa da hizmet veriyorum alıcı tarafına da. Bizim mesela Ukrayna limanlarında en büyük sıkıntımız, Karasu yu çözsek bile orada otoportun olmamasıdır, yapma ihtimallerinin de çok yüksek olduğunu zannetmiyoruz. Yani orada şöyle bir model olabilir mi diye tartışıyoruz kendi aramızda ama, çok kolay değil. Türk yatırımcısı gerekirse orada yatırım yapıp küresel lojistikte de iz bırakmak mecburiyetinde. Yani biz lojistik altyapısını kendi içimizde gerçekleştirsek bile yeni pazarlarda birtakım altyapılara ya ortak olacağız, ya başka türlü bir sermaye aktaracağız yahut başka türlü formüller bulacağız. Oralarda altyapı olsun da benim malımı oraya yükleyeyim demek biraz zaman içinde sıkıntı çıkarabilir diye söz konusu olabilir. - Hocam, bir de şey, çok genel hatlarıyla hem yedek parça Türkiye ye girişi ithalat, hem son mamul otonom ihracatı ve yurt içine dağıtılmasında genel akım koridorlar hangi koridorlar? - Kara yolumu? - Yani hem demir yolu, hem kara yolu. - Yani demir yolunda birtakım kombine taşımacılık girişimleri var, çok büyük oran almadı daha henüz. Biraz evvel yaş meyve sebzenin taşınmasındaki, yani önce istasyona gidip yükleyeceksin, katarı bekleyeceksin vesaire gibi zaman alıcı fonksiyonlar şu anda özellikle kara yolu taşımacılığını bir miktar öncelikli hale getiriyor. Bunun tartışılan tarafları var tabi maliyet bakımından vesaire vesaire ama, özellikle yılda 900 bin civarında satış var Türkiye de yeni araç satışı. Bunların ağır olanları otobüs kamyon gibi kara yolundan yürüyerek gider. Ama hafif olanları ki işin yüzde 90 ıdır onlar, ne bileyim, otomobildir, kamyonettir vesairedir, hatta kısmen minibüstür. Bunları mutlak suretle özel taşıyıcı aparatlarla beraber, çekici artı özel taşıyıcılarla beraber teslim noktalarına ki onlar bayilerdir, o teslim depolarına kara yolundan götürmek lazım. Trenle ilgili girişimler var, ama çok yaygınlaşmış durumda değil henüz. Yedek parça işi zaten o tamamen kargo sistemiyle kara yolunda taşınan parsiyel yük biçiminde taşınan sistemler. - Teşekkürler Hocam. Ben bir de şeyi sormak istiyorum, Türkiye de otomotiv lojistiğine sadece o iş için ayrılmış otoport tanımına uyan bir limanımız var mı? - Gemlik var, Borusan var, Arkas ın olması lazım. - Bizim kendi limanımızda limanın nasıl tarif edeyim size, bir sağ tarafını biz araba elleçleme alanına ayırdık, sol tarafta bizim iskele, kenteyner terminali olarak görev yapıyor. Üstadımın bahsettiği gibi işte arabaların bir dizilişi, şekli, sırası - PDA hizmetleri vesaire. - PDA sistemi. Herhalde bir tek bizde var diye biliyorum ben Gemlik te o civarda. İzmit te, Körfez de vesaire yok, Ambarlı da veya Haydarpaşa tarafında yok. - Arkas ır bir liman tesisi vardı. - Müsaade ederseniz özetleyeyim. - Siz daha iyi bilirsiniz. - Araç elleçlemesi yapan Gemlik Körfezi nde GEMPORT ve Borusan Lojistik, GEMPORT ta aynı amaca hizmet eden katlı otoparkı var. Körfez de Derince (18:15) ve Evyap Limanı yapıyor. Otopork bu maksatla kurulmuş bir liman Arkas Grubu tarafından. Fakat işletme sorunu var, maalesef şu ana kadar araç elleçleyemedi, genel bir kargo adım adım elleçliyor. Ama yapılış amacı tamamen münhasıran otoport. - Münhasıran otoport oluyor. - Ford Otosan ın kendi iskelesi var, o oradan araç getirip götürüyor. Ve İzmir ve Mersin İnternational Limanı ndan da az miktarda yapılıyor.

5 - Ama onlar otoport gibi değil. - Değil değil. - Parsiyel olarak. - Parsiyel olarak limanda yer alıyor. Otoport sadece bu saydıklarımız içinde tamamen otomobil elleçlemeye ayrılmış. - Peki, o zaman şöyle sorayım ben soruyu: Bu toplam maliyetlerde yüzde 10 civarında olduğu söylediniz lojistik maliyetlerin. Bizim otomotiv lojistiğinde 2023 planlamasında özellikle ihracat segmentinde çok daha fazla rekabetçi olabilmemiz için lojistik sektörünün yapması gerekenler nelerdir, hangi tedbirler alınmalıdır? Ama otomotive yönelik. - Sabahtan beri zaten lojistik sektörü, otomotiv bağlamında değil ama, genel bağlamda tartıştığı birçok konuların doğrudan doğruya maliyet üzerine etkili olduğunu söylemem gerekir, bunlardan bir tanesi de sistemdeki verimlilik ve stok kontrolüdür. Biz zaman zaman lojistik firmalarıyla, lojistiğin tam anlamıyla yani bütün planlama süreçleri de dahil ortak planlama çalışmalarına doğru gitmek mecburiyetini hissettik, birçok firmalarda bu birlikte yapılmaya başladı. Bu konuda başarılı örnekler de var, şu anda belki ismen söylemek mümkün olmayabilir. Ama biz şunu görüyoruz: Lojistik firmaları daha fazla verimlilik konusunda büyük bir gayret içindeler. Tabi burada maliyetlerin tam karşılanıp karşılanmadığı konusu biraz evvel dile getirilen alıcı ile satıcı arasındaki pazarlıktaki olumsuz birtakım tavırları bir miktar gündem dışında tutmak lazım, bunlar biraz normalin dışında olan tavırlar. Ama genel olarak ortak çalışmanın sinerji yaratacağı düşüncesindeyiz biz. Şehir içi taşımacılık, yurt içi taşımacılık, özellikle kara yollarındaki yurt içi taşımacılıkta da çok ihtisas sahibi olan firmalarımız var, onlar ciddi anlamda lojistik maliyetlerini minimize edecek tedbirlerin peşindeler. Mevzuat bakımından gümrüklerdeki operasyonlar ve özellikle limanlardaki liman maliyetinin dışındaki ek maliyetler ki bunların çoğunu kamu uygulamaktadır. Herhalde sayılırsa 8-10 tane böyle maliyet var yani şey olarak. Bunların bir kısmından sarf-ı nazır edilmesinin mümkün olacağını defalarca Ulaştırma Bakanlığıyla tartıştık. 3 dolar, 5 dolar, 6 dolarlık belki ufak tefek maliyetler ama, eğer 910 binlik bir araç ihracatı yahut 1 milyonluk bir araç ihracatı yahut 2023 e 3 milyonluk bir araç ihracatı söz konusuysa buradaki rakamların ciddi anlamda teker teker bir şey ifade etmeyen rakamların toplu olarak değeri olabilir. Bu konuda izin verirseniz eğer bir sorgulama gerekiyorsa biz şirketlerimizden ben açıkçası bunun detayını hazırlamadım bir toplantı olduğu için. - Çok faydalı olur. - Ama soru net olarak lojistik firmalarından, lojistik operasyonlarından beklentiler ise onu sorgular sizlerle paylaşırız. - Hatta ben soruyu bir aşama daha ileri götürmek istiyorum. - Başka sorular varsa bugün olmayabilir, ileride sizin düşündüğünüz olabilir. - Yok, özellikle lojistik firmaların soruları da olabilir. Şöyle söyleyelim: İspanya yla biz rekabet halindeyiz otomotiv sektöründe. Bizi - İspanya nın durumu hala rekabetçi midir değil midir şimdi konjonktürel olarak tartışma konusudur yani. - Ama tabi krizi bir şekilde atlatacaklarını düşünürsek. - Uzun zamandır beri öyleydi galiba. - Avrupa daki önemli rakip ülkelerle bizim otomotiv sektöründe farkımızın olması için planlamasında lojistik sektörünün otomotiv sektörüne yapabileceği katkılar nedir ihracatta daha net bu şekilde soralım soruyu, sizden onu alalım. - Tamam, yani siz bir becnhmark istiyorsunuz, dünya ne yapıyor, biz neleri yapıyoruz, yapmıyoruz, nelerin yapılması lazım? Bu yönde bizim şirketlerde ayrıntılı çalışmalar var, zaman zaman Ulaştırma Bakanlığı na şey yaptık. Özellikle liman maliyetleri, limandan kaynaklanan değil, limanın ek hizmetlerinden, limanın dışındaki ek hizmetlerden

6 kaynaklanan, kamunun yaptığı ek hizmetlerden kaynaklanan maliyetlerle ilgili çalışmalar var, onları şey yapalım tabi. Benchmark istiyorsunuz bir nevi değil mi? - Evet, benchmark istiyorum noktasal olarak yani genel limanlardaki maliyetler yüksektir şeklinde bir şey yerine, detay verme açısından. Bir de lojistik firmalarına ben söz vermek istiyorum. Otomotiv sektöründe rekabet gücümüzü artırabilmek için üretici firmalardan beklentiler nelerdir? - Aynı şekilde biz de onu detaylı çalışırsak. - Olur, şöyle yapalım o zaman, şimdiden sözünü alalım bunun. - O zaman belki sizin cevaplarla bizim cevapları bir noktada bence çakıştırabiliriz. - Tabi yarına yetişmez bu. Bunu Kasım ayında yapacağımız ikinci toplantıda ben sizden istirham edeyim. Öncesinde de tabi le gönderirseniz üyelerle de paylaşabiliriz, tabi o toplantıya son noktada getirmekte de şey. Öncesinde hem otomotiv sanayicileri olarak, hem de lojistik firmaları olarak otomotiv sektöründe bizim rekabet gücümüzü artırabilmek adına yapılması gereken somut tedbirler nelerdir? - Çok af edersiniz, benim bir sorum olabilir mi? - Tabi, buyurun. - Otomotiv sektöründe tedarik zincirinde yerli yabancı lojistikçiler diye bir değerlendirme yapmanız mümkün mü? Ve rekabet edebilirliklerinin olduğu bölümler nelerdir desem böyle bir şansımız var mı? Teşekkür ederim. - Teşekkür ederim. İç pazarda yerli firmalarla çalışıyoruz biz genellikle. Bu yerli firmanın yabancı ortağı bizim gündemimizin dışında. Ama yurt dışından yapılan tedarik işlemlerinde sevkiyat sorumluluğu o parçayı gönderenle ilgili, onun seçimiyle ilgili (24:48) Orada bir istisna var. Tren yolu üzerinden çok verimli bir çalışmayı gerçekleştirdik Ford otomotiv olarak. (25:01) merkezi kuruldu, bütün Avrupa nın ürünleri gerekli ürünleri orada derlendi ve Devlet Demiryollarımızın son derece iyi bir çalışmasıyla, koordineli bir çalışmasıyla bütün hatlarda hızlandırılmak suretiyle, yani fazla beklemeden tren, şimdi ismi hatırıma gelmiyor, onun özel bir adı var, eski ismiyle seyri seriydi bizim gençliğimizde ama, şimdi deniyor ona bilmiyorum. Seyri seri, seyri hafif diye böyle isimler vardı ben hatırlıyorum gençlikte. Ve geçtiği bütün ülkelerde de özel işlem görmek suretiyle kısa bir sürede İzmit, ten sonraki Köseköy e geliyordu, oradan şey yapılıyordu. Zaten şimdi orada sorun şuydu: Geliş dolu da, gidiş boştu. O tabi ciddi anlamda tartışma konusuydu ama, yavaş yavaş bizim sektörde yapmış olduğumuz organizasyonla parsiyal yükleri de derleyen, toplayan kısmen dönüşü de rasyonel bir hale getiren bir hale gelmişti. Ama tabi Marmaray gibi son derece stratejik bir proje nedeniyle bu bir kesintiye uğradı şimdi. Umuyoruz ki 2015 te yeni baştan bu yük hareketinin başlamasıyla o devam edecek, çünkü o başarılı bir örnek olunca birçok şirket o işte talip oldu, hatta o bağlamda da bizim meşhur işte Bursa hattı Osmaneli üzerinden bağlantısı tartışma konusu olmaya başladı, yani Bursa da oradan rahatlıkla yararlanabilir biçiminde. Gelecekle ilgili önemli bir proje olarak bakıyoruz ona. Çünkü işletmesinde son derece verimli bir noktaya geldi, zaman kaybı yok, maliyetler bakımından vesaire. Onun dışında yurt dışından aksam parça ithalatı nadiren bazı hallerde de kara yolundan yapılıyor. Orada kara yolundan nakliyede bizim şirketlerimiz olduğu kadar yabancı kamyondan da taşındığını görüyoruz. Ama oran hakkında bir fikrim yok ne kadardır diye. - Ben, İbrahim Bey size de söz vermek istiyorum bu konuda bu otomotivle ilgili olarak demir yollarında yapılanlar nelerdir? Özellikle buna özel vagon üretimleri, yani hem araç taşımaya yönelik vagonlar, hem de aracı bir şekilde boşalttıktan sonra diğer paletli yükleri taşımaya yönelik vagonlarla ilgili yatırımlarımız var, bir de bu hattın son durumu. Özellikle şey geçişi, Tekirdağ dan Derince ve Bandırma ya geçişlerle ilgili de bize bilgi verebilir misiniz ne durumdadır? - Tamam.

7 Biraz önce konuşmacı arkadaşımız da söyledi. Otomotivle ilgili biz Avrupa dan Türkiye ye taşımacılık yapıyoruz, en büyükleri bunlardan Ford. Ford un malzemelerini taşıyoruz, Köln den İzmit Köseköy e trenle 3 günlük gibi bir süre içerisinde bu yükleri taşıyoruz ve Ford da 2 günlük stokla bu işini yapıyor. Ancak şu anda Marmara Ray projesi var bildiğiniz gibi ondan dolayı yükleri kesintiye uğradı, Köseköy e gelmiyor, Çerkezköy diye bir istasyonumuz var Edirne tarafında oraya geliyor. Yine aynı trenle Edirne ye kadar geliyor, Edirne de de bir aktarmaya tabi oluyor. Kamyonlarla da Köseköy e geliyor, tersini de yapıyoruz. Bu kesintiye uğradı bu hattımız Marmara Ray nedeniyle. Haydarpaşa-Sirkeci hattında feribot taşımacılığımız vardı, onu da yapamadık ama, şu an itibariyle Derince- Tekirdağ arasında tren seferlerini başlattık. Bu kesintiye uğramıştı ama, bugün itibariyle yeni feribotlar çalışıyor, hizmet alımı şeklinde bunu yaptık, kapasitesi de çok fazla feribotun, 50 vagon alıyor. Bu Ford un trenleri çok uzun bir trendir, bir tren 550 metre uzunluğunda. Bu feribotumuz da eğer bu trenden gelirse 1,5 tren alma kapasitesine sahip, daha kısa bir tren alırsa da 2 tren ya da 3 tren de aldığı oluyor. Ford la birlikte haftada 5 güne kadar çıkıyor bu karşılıklı. İlk zamanlarda trenin gidişi, yani ithalatı bize gelişi doluydu, bizden gidişi ihracatı biraz boştu ama, son yıllarda bu artık dolu olmaya başladı, trenler karşılıklı 5 tane geliyorsa 5 tane de karşılığında dolu gönderiyorlar, bu iyi bir gelişme. Bunun yanında Bursa daki fabrikaların, gerekse Köseköy deki fabrikaların da ihtiyaçlarını yine trenlerle de taşıyoruz, bunu da başka trenlerle taşıyoruz, onlar da genelde Halkalı ya getiriyorlar İstanbul Halkalı ya, oradan da konteynerlarla geliyor yükler, oradan da dağıtımı yapılıyor. Gidişinde de bu konteynerlara başka yükler verilmek suretiyle de bunu yapıyoruz. Bir de yurt içinde bu taşımaları başlattık, bunun denemelerini yaptık. Örneğin bir tren yaptık yine Köseköy den, yine İzmit Köseköy den Mersin Yenice ye yaptık birkaç tane denemesi. Tren açısından, demir yolu açısından çok uygun oldu, uygun saatlerde de götürdük. Ancak tabi otomotiv sektöründe kapıdan kapıya ya da bayilerde olması gerektiği için bizim trenden indirince örneğin Yenice de Adana ya götürmek gerekti, oradan bir bayilere dağıtımı gerekiyordu, onu bir lojistik firması organize etti, ama bu deneme aşamasında kaldı, birkaç tane sefer yaptık ondan sonra bu aktarmadan dolayı bu da kesintiye uğradı. Bunlarla ilgili Serdinç Bey in diğer bir sorusu da vagonlar nasıl oluyor? Bitmiş ürün, yani mamul ürün dediğimiz otomobillerin taşımasına uygun demir yollarında vagonlar var, birkaç tane tipte vagonlar var, geneldi şu anda kullanılan vagonlar çift katlı diyoruz, bunlar otomobil taşımasına uygun 5 tane alt kat alıyor, 5 tane de üst katına alıyor vagonun, 10 tane otomobil alabiliyor, kapasitesi bu şekilde. Bunların açık olanları da var etrafı vagonun, kapalı olanları da var. Ama çoğunlukla biz Türkiye şartlarında kapalı olanları tercih ediyoruz, yani etrafının koruması olması gerekiyor. Taş atıyorlar yahut da dışarıdan etkiler geliyor o önemli çünkü. - Biz trene taş atarız. - Çocuklar da atıyor trene taş, öyle bir toplum var bizde. Güvenlik amaçlı değil, tamamen dışarıdan gelen etkilere karşı öyle mevcutta vagonlar var. Ama biz şu anda yeni bir projede çalışıyoruz, Serdinç Bey le de zaman zaman görüş alışverişinde de bulunuyoruz. Bu yeni ürettiğimiz siparişini verdik şu anda, bu vagonlar çift katlı yine. Aralarındaki o iki katın olan bölmeleri var, bu bölmeleri hareketli oluyor, bunu indirdiğimiz zaman tek katlı oluyor, kapalı, brandayla ve bu özel şeylerle imal edilmiş malzemelerle kapatılmak suretiyle böyle özel bir vagon şu anda projesini yaptırıyoruz. Bu yıl da 2013 yılında da iki tane deneme üretimi yapacağız vagonlarla ilgili önümüzdeki yılların programını da koyduk. Yani bunu da Türkiye de yerli üretim yapacağız, TÜLOMSAŞ ta üretiyoruz. Hatta biz Berlin de (33:30) Trans Fuarı vardı, orada da TÜLOMSAŞ ın da standı vardı. Serdinç Bey onu da burada arkadaşların huzurunda söyleyelim. Bu vagonlar, yani üreteceğimiz vagonlar tamamen yerli olacak, dolayısıyla da TÜLOMSAŞ da bu konuda çok mutlu, yani bir Türk vagonu bu sayede üretmiş olacağız, bu çok amaçlı bir vagon olacak. Hem otomobil taşıyacağız, dönüşünde de

8 bu vagona başka yükler de verebileceğiz, yani her türlü paletli eşya, paketli eşya, değerli eşya gıda maddesi gibi böyle de vagonlarla ilgili de bir çalışmamız var. Yine etkileyen bir diğer konu da, hat yapımıyla ilgili. Bursa ya tren yolu yoktu, şu anda ihalesi yapıldı, altyapı işlerine başlandı, Bursa ya hızlı tren projesi kapsamında demir yolu gidecek. Burada bütün hızlı trenlerde yük trenleri çalışmaz. Ama Bursa ya yapacağımız hızlı tren hattında vagonların ve lokomotiflerin özel dizayn edilmesi koşuluyla da o hattımızda tren olacak. Yani son model vagonlarla o hatta yük treni yapma imkanına sahip olacağız, bizim yaptığımız otomobil vagonları da bu şartlara uygundur, yani şöyle olacak: En az 100 kilometre hızı olacak, bu SS trafiğine uygun falan diyoruz, bu uluslararası standartlar var. O standartlara uygun olan vagonlarla da Bursa ya hızlı tren hattından da yük taşıması imkanı sağlamış olacağız. Bir soruya da burada cevap vermek istiyorum. Demir yolları, hep hızlı tren hızlı tren konuşuyoruz da, ancak şu var: Bu hızlı tren hatları yapıldığı zaman mevcut şu anda kullandığımız hatlar yük trenlerine kalacak, yani lojistiğe kalacak, yük taşımacılığına kalacak, dolayısıyla da kapasitemiz artmış olacak. Şu andaki mevcut hatlarımızda örneğin Ankara- İstanbul hattında hem yolcu treni çalıştırıyoruz, hem yük treni çalıştırıyoruz, bu da kapasite darboğazına sebep oluyordu. Hızlı trenler yapılınca hat 3 tane olacak o hatlarda. Artık 2 hatta hızlı tren tamamen ve yolcu trenleri çalışacak, diğer şunun için mevcut konvensiyonel hat diyoruz orada da yük trenleri çalışacak, dolayısıyla da kapasite de artmış olacak, bütün planlamalar da bu şekilde. Teşekkür ederim. - Oldu, ben teşekkür ederim, sağ olun İbrahim Bey. Hocam, bir de şeyi soracağım, şimdi Bursa projesi açıldı, Bursa-Yenişehir arası ben biraz daha detaylı vereyim, 75 kilometre ihale edildi. - Osmaneli üzerinden değil mi? - Evet, o 75 kilometre ihale edildi ve inşaat çalışmaları devam ediyor orada. - Biliyorum, takip ediyoruz efendim. - Şimdi orada organize sanayi bölgesinde iki tane fabrika var. - Demirtaş ve Mudanya. - Evet evet. Sizin üyeleriniz tabi onlar. Onların bu demir yoluyla ilgili düşünceleri ve nasıl bağlanacakları, iltisak haktı istiyorlar mı? Çünkü ben bunun planlamasını yapmaya çalıştım yatırım geldiğinde maalesef net bir cevap alamadım. - Şimdi proje artık somut hale geldi, yani somutun da ötesine geçti. - İnşaat halinde şu an. - İnşaat halinde, bunu somut diye söylememek lazım, fiiliyatta proje ve çok da hızlı gidiyor yatırımları Devlet Demiryollarının. Çok temeli hazır olduğu için projenin zaten geri kalan kısmı hafriyat, inşaattan ibaret ve çok da hızlı gidiyor, onu gördük zaten bu hızlı tren inşaatlarında. Hedefin de altında gerçekleşiyor genellikle. Şimdi bu somut hale geldikten sonra bence kamunun o iki şirketi sorgulamasında yarar var çok ciddi oranda. - Sizin üyeleriniz ama yani. - Olabilir, benim üyem ama, ben soracağım tabi ayrı mesela ama, kamunun yani Devlet Demiryolları mı olur, yahut devlet (37:25) olur bakın biz kamu olarak bu işleri yapıyoruz, bunu siz nasıl değerlendireceksiniz? Çünkü onların beklentileri var. Hem ham madde gelecek, hem de mamulün çıkışında beklentileri var. Gayet tabi orada Devlet Demiryolları herhalde bir istasyonda bu işi bitirecek, o istasyondan sonra organize sanayi bölgelerine erişim, iltisak hattı dediniz, erişim nasıl olur? Belki bunlar şirketleşir, bir arada özel iş yaparlar falan. - Çünkü Hocam, bir örnek verildi. Mesela MersinYenice-Köseköy trenini denedik dedi İbrahim Bey, tekrar aktarma yapmak zorunda kaldığımız için bu prototip trenden sonra bunu devam ettiremedik. Burada da sanki aynı problem

9 - Dünya tecrübesine bakarsanız belki abartılmış bir tekliftir ama, genellikle fabrika (38:07) içine giriyor bu hatlar. Ve hemen çıkan ürün yüklenip çıkıyor gidiyor. Yoksa diyelim ki Yenişehir de bir istasyon var yahut Bursa nın herhangi bir yerinde istasyon var, orada bir indirme, bindirme, elleçtirme meselesi olursa orada ciddi anlamda geniş bir alana da ihtiyaç olacak. Çünkü bunlar gelecek orada park edilecek, treni bekleyecek yüklenecek falan yani, geniş bir alana ihtiyacı olacak. - Hocam, ben sizden şey istirham edebilir miyim? Bu iki üyenizin, iki organize sanayi bölgesindeki istasyonun yeri belli. - Neresi istasyon? - İstasyon Yenişehir de kuzeyde, bu mevcut çevre yoluyla Mudanya ya giden kuzey güney hattının kesiştiği yerde. - Yenişehir desek anlaşılır mı? - Anlaşılır, biliyorlar onlar zaten. - Onların zaten bilmeleri lazım yani. - Biz onların - Hava alanının olduğu yer. - Yenişehir Havaalanını olduğu yer, evet. - Bu üretim tesislerinin düşüncesi nedir? - Aşağı yukarı oradan fabrikalara gidiş bir kilometre falan gibi belki daha fazla. - Yani biraz daha az aslında. - Daha fazla. - Daha fazladır değil mi? - Fazla fazla. - Bu konuda ne düşünüyorlar, bize getirip şey yaparsanız, çok teşekkür ediyorum. - Tabi, doğrudan planlama diyorum, Kalkınma Bakanlığı (39:19) - Serdinç Bey, Gemlik Limana da hattı çekilebilir. - Tabi orayı da şey yapalım, Gemlik Limanı na uzantısı da var onun, etüt olarak yapılmış durumda. Ayrıyeten tabi Bandırma Limanı na batıya doğru uzantısı da var. Aslında Bursa nın - Yani Güney Marmara nın tümünü içerecek. - Tabi, Bandırma ya olan uzantısı o 80 kilometre yapım açısından da çok daha kolay öbür tarafa göre, daha düz. - Ama İbrahim Başkan özür dilerim. O Bandırma ya uzanan hızlı tren hattı oluyor değil mi zaten? Orada konvansiyonelle bağlanıp sonra konvensiyon hattına bağlanacak. - İbrahim şeyi açalım. - Hat şöyle: Bilecik ten Bursa ya gidiyor, bu hattımız hızlı tren hattı. Ancak bu hatlarla uygun teknik koşulların yerine gelmesi koşuluyla da yük trenleri çalışacak, bu hat da çalışacak, dizaynı o şekilde, projesi o şekilde yapıldı. Bu hattın devamında da Gemlik Limana bağlantı sağlanacak. Bu şu anda proje çalışması devam ediyor Gemlik e devamı olanın. - Yenişehir-Osmaneli bağlantısından bahsediyor İbrahim Bey, onun projesi devam ediyor, öbür tarafta inşaat devam ediyor. - Öbür tarafta da inşaat devam ediyor. Bandırma ya doğru da yine aynı şekilde projesi var, oradan da yük trenleri geçek, onun da proje çalışmaları devam ediyor, avan proje daha. - Serdinç Bey, hazır söz İbrahim Bey deyken ben de bir şey sormak istiyorum. - Buyurun. - Gerçi hem İbrahim Bey, hem Veysi Bey sırayla not alıp sonradan sormak istediğim bütün soruları cevapladılar, en son İbrahim Bey de hızlı tren başladıktan sonra konvansiyonel hatların, ortak kullanılan konvansiyonel hatların yük taşımacılığına kalacağını söyleyerek

10 neden hal ve hazırda hızlı bir şekilde hızlı trene yatırım yapıldığını da belirtti. Ama Cem Bey in de toplantının başında da, arada da vurguladığı bir şey vardı, madem kendisi de yarın katılamayacak o konuyla da ilgili cevabı alalım hiç olmazsa İbrahim Bey den. Serbestleşmeyle ilgili ben bilgi verebilirim dediniz toplantının başında. Çok da vaktimiz olmadığını tahmin ediyorum, özellikle burasını vurgulayalım. Türk Tren A.Ş nin serbestleşme sonrası konumuyla ilgili ve ilk 5 yıl boyunca devlet tarafından zarlarının desteklenmesiyle ilgili konuda da bir aydınlatabilirseniz bu çünkü özel sektörün buna katılmasıyla, tren işletmeciliğine katılmasına çok ciddi bir engel olarak gözüküyor. Bu konuda da bilgi verebilirseniz. - Şu anda bildiğiniz gibi demir yolu işletmeciliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi tekel konumunda. Yani tekel konumunda olan bir kamu kuruluşu işletmecilik yapıyor. Bunun zorluklarını da biz çok yaşıyoruz, en çok yaşayan yönetici de beni yani. Bazen bir arkadaş geldiği zaman diyorum ki, benim size çay ısmarlamam bile yasak yani. Böyle bir yapıda işletmecilik yapıyoruz. Tabi çok zor şartlarda çalışıyoruz ama, tabi yılmadan yorulmadan da devam ediyoruz. Bu kanun serbestleşmenin olması gerekiyor. Bu özelleştirme değildir önce onu söyleyeyim, serbestleşmedir. Hatlarımızda özel şahısların da kendi lokomotifleriyle, kendi personeliyle tren işletme imkanı sağlanacak. Trenini al gel, işlet de diyoruz bazen, böyle bir sistem. Bu Avrupa da birçok ülkede uygulanıyor; Almanya da, Fransa da, hatta komşumuz Bulgaristan da, İspanya da bütün gelişmiş ülkelerde uygulanıyor. Biz de buna geçmek zorundayız, bu lojistiğin gelişmesi için bu çok önemlidir, mutlaka olmazsa olmazdır, yani bunu da söylüyoruz. Burada özel şahıs gelip tren işletme imkanı sağlanacak. Şimdi bu nasıl olacak? Demiryolları bununla ilgili Bakanlığımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz ve şu anda kanun taslağı hazırlandı, sivil toplum örgütlerine, diğer kuruluşlara da soruldu, onlar da görüşlerini bildirdiler ve şu anda da Bakanlar Kurulu na kadar gitti, orada imza aşamasında prosedürler devam ediyor. Altyapıyla işletmecilik burada ayrılacak. İşletmecilikte yolcu taşımacılığı, yük taşımacılığı ve (44:05) dediğimiz çeken çekilen araçlar bunlar bir bütün olacak, burası işletme birimi olacak, diğer tarafta da altyapı yatırımları olacak. Bu oluşturulan şirket tamamen yüzde 100 kamu, devlete ait bir şirket olacak şu andaki o şekilde. Yüzde 100 devlet şirketi olacak. Ve bu da şöyle olacak: Tabi birtakım Cem Bey in de söylediği gibi bu şirketin ayakta durabilmesi için buna özel şeyler lazım ilk 5 yıl gibi devletin desteklemesi gerekiyor. - (44:50) - Ama şöyle bak, burada bir şeyi Reçber Bey unutmayın. Her zaman burada görüşmelerde de oldu. Bir tane büyüğün olması gerekiyor, yerli ve bir büyük. O baba, o büyük, etrafında onları toparlayacak, o büyükle birlikte yürüyeceksin. Yani şu anda sen bir tane lokomotif alsan 20 tane de vagon alsan hiçbir iş yapamazsın, yapamazsın çünkü hemen buna giremezsin. Bir tane lokomotif arkadaşlar 3 milyon dolar, 1 tane vagon da yeni vagon aldığında da 100 bin eurodur, bunu bağladığın zaman bir trene 5 milyon dolar para lazım, yani herkes de bunu yapamayacak. Dolayısıyla da bu büyüğün etrafında o küçükler, yeni kurulan şirketler bunlardan yardım alacaklar. - İbrahim Başkanım, bu söylediğinizin hepsine sonuna kadar katılıyoruz. Elbette ki bizi çeken lokomotif fonksiyonlu, devlet güdümündeki bizim de aslında beklediğimiz bu. Bir çok noktada devlet bize yol açsın diyoruz. Ancak demin ki sohbetlerde Veysi Bey in parantez arasında söylediği çok önemli bir oran var, gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 50 yi bile bulmadı. Şimdi böyle bir ortam bizi çok korkutuyor. Yani burada yüzde 2 lik, yüzde 3 lük marjlardan bahsediyor olsak dediğiniz çok çok doğru, hiç onlara takılmıyoruz. Ama gelirin gideri yüzde 50 oranında karşılama şeyi bizi korkutuyor, bu anlamda sadece biz bir bilgi sahibi olmak istedik. Özür dilerim. - Cem Bey, şimdi oradaki o oran yüzde 36 civarında, yani yüzde civarında değişiyor. Yükle ilgili verilen hizmetler ve gelirin gideri karşılama oranı. Ama burada gider

11 kısmındaki kalemlere iyi bakmak lazım, kimin gideri? TCDD nin gideri. Şimdi TCDD nin gideri öyle alt kalemler var ki, açıklasam şaşar kalırsınız, siz de biliyorsunuz. Yani buradaki gider kalemini sizin gider kalemlerinizle ve oradan gelecek olan birim maliyetlerle bence karşılaştırmak çok doğru olmaz. Yani sizin gider kalemleriniz o gider kalemlerinin 3 te 1 i veya 4 te 1 i olabilir. - Rahatlatmak amacıyla, anladım yani tereddüdünüzü. Ben şunu diyorum: Önce Reçber Bey in sorusuna da oldu. Bu şirket olmalı ki buna devlet bir destek versin sizler de yararlanın, çünkü kişilere veremiyor, ilk 5 yıl ayakta kalsın kar etsin, sizler de, yani diğer sektör ve özel sektör de bundan yararlansın. Yani bu benim projemdir, yani bu şekilde de öneriyorum zaten. Diğer konuda da Serdinç Bey in dediği gibi şu anda bizim, rakam vereyim o zaman. Şu an itibariyle gelir gideri karşılama oranımız yüzde 33 tür demir yollarında. Ama bu tüm giderler ve tüm gelirlerde. Giderlerin içerisinde bakım var, altyapı var, her şey var yani olmayan bir şey yok. Benim maaşım var, yatan adamın ki var, bakımlar var, tamirler var, araç bakımları, yol bakımları her şey var. Ama şuna baktığımız zaman bizim kendi hesabımızda altyapıyı çıkardığın zaman tamamen işletmecilik maliyetlerini buna koyarsan bizim trenlerimizde şu anda dahil ben onun hesabını yaparak o tarifeleri ve fiyatları veriyorum, yüzde 100 ün üstünde olması gerekiyor, yoksa bize hesap soruyorlar sen niye zararına kardeşim tren çalıştırdın diye. Yani gelecekte korkmayın sistem bu şekilde, ama şimdiki maliyetlerle kesinlikle karıştırmayın. - Teşekkür ederiz İbrahim Bey. - Bekliyoruz biz de, ilk yüzde 5, yüzde 10 artacak. - Tekrar dönelim otomotiv lojistiğiyle ilgili, cevap alabildiniz sanırım değil mi? - Evet, şimdilik. - Şimdilik. - Oraya vereyim sözü, sonra Asım Bey size vereceğim, buyurun. - Şimdi bu bitmiş ürün otomotiv dediğimiz kara yoluyla yapılıyor şu anda, İbrahim Bey de bahsetti Yenice ye denemeler vesaire diye. Ercan Bey bize bir bilgi verebilir, en azından bir perspektif. Sizce Marmara dışında stoklama ne zaman başlayabilir, yıllar olarak 3 yıl sonra mıdır, 5 yıl sonra mıdır? Çünkü treni kaldırmanız için bir blok tren oluşturmanız gerekiyor. Şimdi uygulamadaysa bir tane kara yolundan giden bir tane bu işe özel tır, 9 alıyor, 10 alıyor neyse alabildiği sayı 3 ü Eskişehir de indiriyor, 5 tane Ankara da indiriyor, kalanını Kayseri de indiriyor şeklinde bir parsel dağıtım şeklinde çalışıyor. Ve bildiğim kadarıyla iç bölgelerde pek fazla bir stok yok. Ve bayiler sipariş verdikçe 3 tane şu modelden gönder, 5 tane bundan gibi biraz parsiyel gidiyor. Dünyanın başka ülkelerinde bu sistemin çalıştığı yerlerde tüketimin yoğun olduğu yerlerde bir stok tutuluyor yani iç bölgelerde. Türkiye de henüz böyle bir uygulama yok, bu olduğu zaman ancak bu demir yolu, deniz yolu kullanılabilir, ona göre de hazırlık yapmak lazım. Ama şu anda en mantıklısı, hem pratiği de yine kara yolundan götürmek. - Şimdi burada başka bir gerçek daha var izin verirseniz. - Tabi, buyurun. - Şu anda piyasada oyuncu olarak, marka olarak 50 civarında otomobil markası var, diğer ifadeyle ithalatçı ve imalatçı toplam baktığınız vakit 50 tane markanın distribütörü var. Bu distribütörlerin kendi lojistik planlarını bir araya getirip fizibl bir tren işletmeciliği, içeride dağıtım anlamında ciddi olarak lojistik hesaplama ve planlamasına bağlı bir (50:28) Çok dinamik bir şey, yani öyle bir şey olacak ki Kayseri ye 3 tane şu firmanın, 5 tane bu firmanın, 8 tane bu firmanın malı gidecek gibi bir durum olacak. Burada belki şöyle bir model kurulabilir: Piyasanın liderleriyle evvela başlanır, aşağı yukarı ilk 3 firma piyasanın 50 civarındadır payı, 3-4 firmanın payı, onlar verilebilir, bakılabilir onlar gizli şeyler değil. Onlarla başlanır ve ondan sonraki ufak firmalar yahut geride kalan firmalar biraz daha ikinci

12 planda şey yapılır. Yoksa hepsini birden ben taşıyım diye bir organizasyona girerseniz orada önemli sorunlar çıkabilir, bu bir. İkincisi; burada iller bazında değil, bölgesel bazda bir organizasyon daha mantıklı geliyor. Yani her ile ben gideyim derseniz olmaz. Ya arada buyurduğunuz o ara depolar olacak, bunu distribütörlerle birlikte organize etmek lazım, şu anda kamyon nakliyesinde öyle bir şeye ihtiyaç yok. Noktadan noktaya çıkıyor sabahleyin akşam bayi neredeyse onun önüne kadar geliyor. Ama trende bu teker teker vagonu çekemeyeceğinize göre mantıklı bir katarın oluşması lazım ki hareket etsin tren. Bunun biraz üzerinde çalışılması lazım. Birden biri ertesi gün, ya bunun tümünü trene götürürüz gibi bir karar vermek çok kolay değil. Başka bir şey daha var, iç pazar hani şimdi çok tartışılıyor ya, orta gelir düzeyinde tuzaktır, Türkiye bir türlü çıkamıyor diye. Bizim de pazar bir türlü bandından yukarı çıkamıyor. Bugünkü vergi mekanizmasıyla daha da yukarı çıkma şansı da yok, milli gelir böyle artmasına rağmen. Dolayısıyla olayın bir de volum açısından da fizibilitesine bakmak lazım. Ama bu verilere ulaşabilirsiniz, yani bir fizibilite çalışması yapılacaksa distribütörlerin nereye ağırlık verdiği, hangi firmaların ne kadar fazla satış yaptığı vesaire görülebilir. Onu eğer bu olay ortaya çıkarsa distribütör firmalarla birlikte ortak bir proje içinde götürmekte yarar var diye düşünüyorum ben. - Hocam, ben bir de şeyi soracağım, bu Samsun, Mersin, Antalya narenciye örneğinde olduğu gibi etrafımızdaki İran, Irak, İran ın tabi belli bir otomotiv sanayi var. Suriye ve bunun ardındaki ülkelerin ithalatlarını çekerek bir şekilde transit trafiği de ortaya koyarak bizim Anadolu nun özellikle iç kısımlarında Kayseri, Malatya, Diyarbakır bu yörelerde otomotivle ilgili yeni yatırımlara gitme ihtimalimiz var mı? - Burada Türkiye nin bir hab olması mesele tartışılıyor. Aslına bakarsanız özellikle Çin in Avrupa ya girişi için önemli bir giriş noktası oluşturabilirdi Türkiye. Ama o şansını bir miktar hem Atina ya kaybetti, hem de meşhur bu Slovenya üzerinde liman var ya, Koper e kaybetmiş durumda. Yani Koper, bundan 5-6 yıl önce yapmış olduğumuz ziyarette bunu strateji olarak ortaya koyduğunu ve böyle genişleme hedefi olduğunu söyledi bize, anlattılar bir brifing yapıldığı zaman bir vesileyle gitmiştik Koper e. Çünkü şurası bir gerçek ki, artık bundan böyle küresel anlamda üretim merkezi Güneydoğu Asya ya kayıyor, kaçınılmaz biçimde kayıyor. Şu anda toplam dünya üretiminde 80 milyonun içindeki payı 35 ler, ama yakın bir gelecekte 10 yıl içinde a kadar çıkacak toplam üretimdeki Güneydoğu Asya nın payı, bunun da lideri Çin dir ve Hindistan dır. Eninde sonunda bu ülkenin ürünleri şu anda girmiyor Avrupa pazarına ama, girecek, daha doğrusu Avrupalılar orada üretip delakolize edip nasıl bizde üretip Avrupa ya satıyorsa orada üretip Avrupa ya satmaya başlayacaklar kaçınılmaz biçimde. Dolayısıyla Çin in bütün Afrika nın güneyinden dolaşıp oradan Avrupa ya ulaşması yerine Süveyş üzerinden Türkiye nin güneyine bu işi getirmesi oradan Orta Avrupa üzerinden, Rusya dahil Orta Avrupa üzerinden tüm Avrupa ya dağıtılması ciddi bir tartışma konusu olarak gündemde. Ama açıkçası orada lojistik açıdan çok hareket yapılmadı. Zaman kaçmış mıdır? Yani burada rekabetçi olduğunuz müddetçe yeni fırsatlar doğabilir. Belki olaya Türkiye nin bir otomotiv habı olduğu biçiminde bakılıp yani içerideki üretimi demiyorum ben. Transit üretimindeki noktaya bakmak lazım. Burada Doğu ve Güneydoğu ya bu hareketin gitmesi çok kolay gözükmüyor, oradaki siyasal istikrarın ve geleceğinin ne olduğu belli. Ama gelecek belli de olsa oraların tüketim patentleri içinde yüksek bir tüketim oranları yok. Maalesef kullanılmış araç Türkiye üzerinden geçip gidiyor Irak a, Suriye ye. Şimdiki durum biraz karışık da hareket yok, ama eğer geçmiş dönemlerde hatırlarsanız yol boyunda bir sürü aracın, kullanılmış aracın kamyonlar üzerinde Almanya dan gelip oralara gittiğini görürsünüz. İran ciddi bir rakiptir, sınai olarak da ciddi bir rakiptir, İran kapalı pazar şu anda, hiç girmek mümkün değil, üretimi de 2 milyona yaklaşıyor, bizim üzerimize çıktı. Ne üretirse satıyor içeride. İhracatı bir arada bizim üzerimizden Peugeot yu yapan şirketler hangisi bilmiyorum ama, İran üzerinden taşımacılık olarak, transit olarak

13 Türkiye üzerinden ihracatını yaptı Peugeot, demir yoluyla beraber yaptı. Değil mi demir yolu da yardımcı oldu oraya? Ama o çok sınırlı kaldı. Evet, şu anda şey değil. Ama bir hab anlamında düşünürseniz, yani bu siyasi istikrarsızlık ilanihaye gidecek hali yok, yani böyle her gün kavga edecek hali yok bu milletin. Ortalık durulduğu vakit Türkiye gelecekte böyle bir role de soyunabilir, çünkü İran ın çıkış kapısı daha pratik burada, trenle gelir, Mersin Limanı ndan yüklenir gidebilir. - Aynen. - Ki denendi bu zaten, epeyce de başarılı oldu. Bilmiyorum 10 bin araç mıdır, 15 bin araç mıdır öyle bir şey yapıldı ama, şimdi tabi şartlar, konjonktür değişik. Ama Türkiye, Çin ve Hindistan için bir hab tartışmasını kendi içinde yapsa iyi olur uzun vadeli diye düşünüyoruz. - Başka üye var mı söz almak isteyen otomotivle ilgili, otomotiv lojistiğiyle ilgili söz almak isteyen? Yok sanırım. - Ben çok teşekkür ederim ilgiye. - Biz teşekkür ederiz. - Sorularınızı not aldım, onların cevaplarını vermeye çalışacağım, ama yine de ayrıca sorusu olanlar varsa adresimiz belli, arkadaşlarla yardımcı olmaya gayret gösteririz. - Teşekkürler Hocam. - Ben teşekkür ederim. - Şimdi ikinci bir yine ayrı bir seans açılmasını düşündüğümüz hava kargo, yani bugün bu tamamlanmaz yalnız onu söyleyeyim baştan, çünkü yarım saat civarında bir süremiz var, bunu değerlendirme açısından şimdilik açıp sabah ki oturuma da kalacak şekilde devam etmeyi ben düşünüyorum. Hava kargoyla ilgili dün ve evvelsi gün yapılan ulaştırma komisyonunda şöyle bir yorum yapıldı; dünyadaki, özellikle Avrupa daki ülkelerde GSMH büyümesini ikiyle çarparak hava kargoda böyle bir büyüme olabileceğini tahmin ediyorlar, yani yüzde 5 lik bir ülke büyüyorsa yüzde 10 da en az hava kargonun büyüyeceğini tahmin ediyorlar. Biz ülkemizdeki şeye baktığımız zaman Atatürk Havalimanı gümrüğü ithalatta özellikle 4. sırada gümrük kapısı olarak bakılınca. Toplam tonaja baktığınız zaman da 2010 rakamları bunlar, bunları ben eski bir yaptığım sunumdan bunları hatırlıyorum. Yüzde 1,5-2 tonaj olarak, ama değer olarak bakıldığı zaman yüzde civarında dolar olarak bakıldığı zaman hava kargodaki toplam dış ticaret, ithalat artı ihracat. Yine özet yapacak olursak ağırlıklı olarak İstanbul terminalinden bu işlemler yapılıyor, Türk Hava Yolları nın bir şekilde Ankara, Antalya hava limanlarına da, Esenboğa, Antalya hava limanlarına da bunlarla ilgili aktarılmasına yönelik yatırımları var. Ama ilk etapta İstanbul un genişletilmesini düşünüyorlar, orada da yer sıkıntısı var, izlenimlerimiz bunlardı. Şimdi hava kargoyla ilgili olarak söz almak isteyen varsa ben öncelikle ona cevap vereyim, Mustafa Bey siz buyurun lütfen. - Öncelikle bir hava kargoyu diğer kargolardan farklı yönlerini belirtmenin iyi olacağını düşünüyorum. Hava kargo bakıldığı zaman birim gideri anlamında en yüksek ücretlerin verildiği kargo. Bu nedenden dolayı ekonomik krizlerde yakıt fiyatlarının artışında direkt hava kargonun pazar payı küçülmekte. Şu anda baktığınızda dünya üzerindeki taşınan kargonun sabah ki oturumda da söylediğim gibi yüzde 1 i hava kargoyla taşınmakta. Fakat değer anlamında, taşınan kargonun değeri anlamında bu rakam yüzde 40 lık bir oluşum içerisinde. Biraz önce maliyetler anlamında bir arkadaş bir soru sormuştu. Hava kargoda özellikle kargo uçağıyla taşınan kargonun yüzde 55 le, yüzde 60 arasında bir yakıt maliyeti bulunmakta. Bu nedenle eğer siz Türk Hava Yolları Kargo olarak konuşmak gerekirse tek başına kargo uçağı kendini kurtarmamakta. Yani bizim buradaki 174 tane yolcu uçağımız ve 6 tane kargo uçağımızla oluşturduğumuz network sayesinde hava kargodan gelir elde

14 etmekteyiz. Şu anda bizim bu yıl itibariyle 350 bin ton ile 400 ton arası bir taşıma hedefimiz var. Bu haftalık kapasite sunma anlamında 15 bin ton hafta gibi bir rakama denk geliyor. Yani haftalık olarak Türk Hava Yolları olarak kargo olarak sunduğumuz kapasite bu kadar. Şu anda 29. sıradayız. Hedefimiz, 2016 yılında 15. sıralara gelmek ve 800 bin tonluk bir kapasiteye ulaşmak. Buna ulaşmak için en büyük problem sizin de belirttiğiniz gibi altyapı. Şu anda 10 bin metrekarelik bir alan var Atatürk Hava Limanı nda. Ve biz operasyonlarımızı gerçekleştiremiyoruz. Özellikle yoğun dönemlerde büyük rötarlar, büyük problemler yaşıyoruz. Ya da pistlerin tamire alındığı dönemlerde sizin de bildiğiniz gibi yaz dönemlerinde bildiğim kadarıyla Avrupa nın rötarda birinci hava alanı oldu Atatürk Hava Limanı. Bu tabi ki gün geçtikçe havacılık sektörüne olan ilginin, havacılık sektörüne olan yatırımın artmasıyla birlikte Atatürk Hava Limanın da aynı kapasitede kalması sonucu bu sorunları çıkması çok normal. Şu anda biz kısa vadeli çözümler arıyoruz. 40 bin metrekarelik bir antrepo alanı işlemlerini başlattık bunların onayları da çıktı. Ama bu da yeterli olmayacak. Bizim sizin de belirttiğiniz gibi hava kargodaki büyüme hızına baktığınızda bu da yeterli olmayacak. Yeni yapılacak hava limanıyla alakalı ne kadarlık bir süre içerisinde bu hava alanı biter. Onun tabi ki altyapı çalışmaları nasıl sonuçlanır? Ve biz entegre bir birim olduğumuzdan dolayı yolcuyla ayrı düşünmemek gerekiyor. Çünkü bizim taşıdığımız kargonun yüzde 72 si yolcu uçaklarıyla taşınıyor, yüzde 28 i kargo uçağıyla taşınıyor. Yani yolcu uçaklarının olduğu yerde kargo uçaklarının da olması gerekiyor. Dünya üzerinde de bakıldığında zaten, kar eden firmalar genellikle sadece belki buna Lüksemburg Kargo Lüks ü örnek verebilirim o kar ediyordur, Atlas firması kar ediyordur. Diğer hepsi kombine firmalardır, yani yolcu ve kargonun birlikte çalıştığı firmalar kar ediyor. Hava Kargoda bizim en çok önemsediğimiz şey arasında sivil havacılık anlaşmaları. Sivil havacılık anlaşmaları çok önemli. Çünkü siz sivil havacılık anlaşmaları kadarıyla uçabiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim: Biz mesela 2012 yılı başından beri Çin e uçamıyoruz kargo uçağıyla. Sadece yolcu uçağı altında kargo taşıyabiliyoruz. Çin bizim için en büyük pazar ve bu hattı kullanamıyoruz. Mesela Asım Bey bir örnek verdi, Afrika. Afrika pazarıyla ilgili şunu söyleyebiliriz: Yolcu gidiş ve dönüşünde her zaman bulabileceğiniz potansiyeli olan bir şeydir, ama kargo için aynı şey geçerli değildir. Türkiye çıkışlı ya da network ağınızın katkısıyla birlikte Türkiye den uçağı doldurarak Afrika ya götürebilirsiniz. Fakat Afrika da bir üretim olmadığından dolayı oradan boş dönersiniz. Bu arada sivil havacılık anlaşmalarıyla veya ikili ilişkilerle beşeri trafik hakkı denilen ülkeler arası sizin uçmadığınız ülkeler arası bir anlaşma yapabilirseniz mal taşıyabilirsiniz bu da size ek gelir getirir. Orada mesela Afrika da en büyük kar eden firmalar Air France ve British Airwaysdır. Çünkü Afrika eski sömürü ülkesi olduğundan dolayı orada ki birebir ilişkileri çok iyidir. Bunun dışında bizim sektörel anlamda sorun yaşadığımız noktalar ne diye konuşmak gerekirse, en büyük şey bence tam anlamıyla havacılık hava kargo sektörünün çok iyi bilmemesi. Bizim mesela hangi noktalara uçtuğumuz, hangi frekanslarda şey yaptığımız. Mesela biz Frankfurt ve Maastricht e uçuyoruz. Fakat Avrupa da çok geniş bir network ağımız var, track ağımız var. Frankfurt a getirdiğimiz kargolarımızı track ağıyla bütün Avrupa ya yayabiliyoruz. Ya da aynı şekilde track ağıyla bütün kargoları Frankfurt ta toplayıp Türkiye ye getirebiliyoruz veya dünyanın başka bir ucuna götürebiliyoruz. Bunu aynı şekilde Hong Kong, Pekin, Şanghay bütün noktalar için söyleyebiliriz. Ama siz sadece tarife üzerinden baktığınızda burada gördüğünüz şey işte Frankfurt a, Maastricht e işte Paris e uçulduğu şeklinde. Burada entegrasyon çok önemli bir şey. Çünkü siz birebirde tek bir noktaya odaklanırsanız o noktada doluluk oranına ulaşmanız çok zor. Yani sadece Frankfurt kargosu bulacağım şeklinde bir çalışmaya girerseniz doluluk oranınız çok düşük olur ve kargo seferlerinde de bu kabul edilemez bir şeydir. Bu yüzden network ağınızın da çok kuvvetli olması gerekiyor. Bizim yolcu nedeniyle bunda artı bir avantajımız var. Ayriyeten de bunun yanında koyduğumuz tır, kamyon ağı sayesinde de dağıtımı da çok rahat bir şekilde sağlayabiliyoruz.

15 - Teşekkür ederim. - Ben teşekkür ederim. - Şöyle bir konu var size söz vereceğim Cem Bey. Bir önceki konuda Asım Bey e ben söz vermeyi unuttum söz istemişti. Sonra karşı tarafa söz verince Mustafa Bey e o arada kaynadı. Kısa olmak şartıyla. - Çok konuştum herhalde değil mi? - Yok, hayır estağfurullah. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Kısa olmak şartıyla lütfen buyurun. - Ben TCDD ye bir sorum olacak. Mademki Köln den, Derince ye kadar olan veya şu anda Çerkezköy e kadar olan hattı ortalama herhalde haftada 5 kere filan diye algıladım yanlış değilse. - Evet, doğru. - Kullanabiliyorsunuz. Peki, Köln gibi bir yerde de Köseköy gibi bir lojistik merkez oluşturmak mümkün mü? Bir bunu sormak, öğrenmek istiyorum. Bir de bunu özel sektörle paylaşmak veya onların böyle bir şeyi size yük oluşturma adına yapmasını müsaade etmeniz mümkün mü? Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki, Türkiye ye, Almanya dan gelen yüklerin merkezi Köln ve civarı gibidir. Hem kara yükü çıkar bu bölgeden, hem hava yükü çıkar hem de mademki şimdi tren yükü çıkmaya başlamış. O zaman hem Türk Hava Yolları yla hem de Devlet Demiryollarıyla böyle bir hab oluşturup oralarda yük yaratmak mümkün. Dolayısıyla bu yükü de bir kısım işte Türk Hava Yolları yla paylaşmak veya TCDD yle paylaşmak mümkündür diye düşündüm. Teşekkür ederim. - Köln de bunların yükleme yerleri tren istasyonları var orada yükleniyor. Bunlar swap badi konteyner dediğimiz şekilde taşınıyor. Bu konteynerlar fabrikadan geliyor Köln deki tren istasyonuna, oradan trene yükleniyor, kamyonlarla geliyor. Arkasındaki dorse tamamen çıkıyor şeye konuyor konteyner o şekilde imal edilmiş, trene yüklenip geliyor. Türkiye de de o şekilde. Bunu da zaten biz Devlet Demiryolları olarak bu organizasyonun tamamını yapmıyoruz bunu özel sektörle beraber yapıyoruz, lojistik firmaları var, şirketleri var onlarla. Türkiye parkurunu Omsan diye bir lojistik şirketi var onlar üslenmiş durumda. Avrupa parkurunda Bulgaristan dan itibaren de Trans Feza diye bir şirket var lojistik şirketi onlar yapıyorlar. Demiryolunda sistem böyle, yani biz TCDD olarak oraya kadar yapmıyoruz. Sadece biz şu anda TCDD olarak yaptığımız Kapıkule den itibaren, yani Türk sınırları içerisindeki trenlerin işletmeciliğini yapıyoruz, ama takibini, koordinasyonunu tamamen özel şirket yapıyor. Evet, o şekilde. - Teşekkürler İbrahim Bey. - Sağ olun. - Cem Bey buyurun. - Bu Cem Hocaoğlu PTT. Hava taşımacılıyla ilgili aslında ben ta Beyefendinin ilk söylediği şeyden itibaren notlar aldım onların tamamını dile getirmek istiyorum, ama vakit herhalde epeyce daraldı. Yarın sabaha onu bırakalım. - Başta belirttiğim gibi, bugün başlayalım ısınma turu Hava Kargoyla ilgili yarın devam edeceğiz Hava Kargoya. - Şu Hava Kargoyla ilgili bir, iki cümle müsaade ederseniz söyleyeyim onunla ilgili. - Tabi tabi buyurun. - Türk Hava Yolları nın herhalde yurt içindeki bir kere en büyük müşterisi bizim diye tahmin ediyorum. Yurt dışında da ciddi şeyimiz var. Ancak tabi ki bu kısmen bizden, kısmen hava yollarından, kısmen de hava limanlarından kaynaklanan çok ciddi sorunlar yaşıyoruz bu noktada. Bir kere, biz 2 kiloya kadar olan bütün gönderilerimizi hava yoluyla taşımayı hedefliyoruz. Ancak, bu hedefe varabilmek için tabi bizim ayrıca Türkiye de 79 tane ana posta hattımız var kamyonlarla ve tırlarla taşınan 79 tane ana posta hattımız var, tali posta

16 hatları değil bunlar. Bu anlamda biz ama kaba gönderileri bu kamyonlara yükleyelim küçük gönderileri zarf ve dosya şeklindeki gönderileri hava yoluyla nakledelim 2 kiloya kadar olan gönderileri düşüncesiyle bütün şeylerin de talimat verdik. Ancak, hava yolu taşımacılığından onların kurallarından kaynaklanan birtakım sıkıntılar yaşıyoruz bu sıkıntılar olunca bizim personelimiz bunları uçaklara vermek yerine kara yoluyla göndermeyi yeğliyorlar. Bunlar nedir? Mesela bir posta çantası yapıyorsunuz içerisinde 50 tane gönderi var. Onlardan herhangi birisi X-Ray den geçerken sıvı çıkarsa Türk Hava Yolları bu çantayı olduğu gibi reddediyor. Şimdi o zaman benim postam o gün yola çıkamıyor 1 gün gecikmiş oluyor. Şimdi bu riski göze almamak için benim personelim bu gönderiyi kargo yoluyla göndermeyi yeğliyor. Biz de diyoruz ki, çıkarken X-Raylerden geçirin sıvı olmasın, bilmen ne olsun falan ama, tabi takdir ederseniz 1 milyar 200 milyon gönderi gidiyor, geliyor Türkiye içerisinde. Yani bunun gönderisini içerisinde bu tür kaçaklar oluyor. Kaçaklar olunca posta gecikiyor. Geciktiği için biz hesap soruyoruz niye geciktin posta bilmem ne diye bu riski göze almıyor. Türk Hava Yolları da habire artırın diye bize baskı yapıyor. Biz personele baskı yapıyoruz böyle bir kısır döngü içerisinde gidiyor. Türkiye de bizim kabul ettiğimiz gönderinin yüzde 50 sini İstanbul dan kabul ediyoruz. Şimdi burada altyapı sorunu başlıyor, nasıl başlıyor? Sabiha Gökçen den biz kargo veremiyoruz. Atatürk ten vermek zorundayız. Bir kere İstanbul un en başta trafik sorunundan başlayayım. Yani düşünebiliyor musunuz Anadolu Yakası nda kabul ettiğimiz bir gönderiyi Atatürk Havalimanı na götürmek durumundayız. - Sivas daha kolay. - Efendim. - Bunun bir sebebi bütün network ağının İstanbul Atatürk Hava Limanı üzerinden oluşması Mustafa Bey. - Sabiha Gökçen den bir kere uçuş saatleri bize uymuyor. Yani Türk Hava Yolları nın uçuş saatleri kargo da yok, yani kargo ünitesi hiç düşünülmemiş Sabiha Gökçen de öyle bir yapılanma yok. - Kargo var Türk Hava Yollarını temsilen. - Türk Hava Yolları nın uçaklarına da uymuyor zaten, uçuş saatleri de uymuyor bize. - Cem Bey siz tamamlayın tam olarak, ondan sonra size sorular varsa arkadaşlar tek tek sorsunlar karşılıklı olarak. - Tamam, Atatürk Hava Limanı na gitmek zorundayız. Bizim Atatürk Limanı nda uluslar arası posta işleme merkezimiz var. Şimdi yurt dışından gelen ve yurt dışına giden gönderileri de biz Atatürk Hava Limanı ndan uçaklara veriyoruz, son derece kısıtlı bir alan bizim açımızdan. Şimdi yeni bir pist yapılacağından bahisle orayı da boşaltıp bize mevcut kullandığımız alanın da yarısı kadar bir alanı DHMİ teklif ediyor. Halbuki biz Türkiye de şu anda 41 yerde Posta Gümrük Müdürlükleri var. Çok sıkıntıdayız sadece mevzuat konusunda sıkıntılı olan özel sektör değil. Biz kamu olarak da çok büyük sıkıntıdayız. Gümrükle ilgili sorunlarımız var bağlı olduğumuz Ulaştırma Bakanlığıyla ilgili sorunlarımız var. İşte o belgelerle ilgili, o belgelerin kullanımıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu anlamda bize işte orada bir şeyde Atatürk Hava Limanı nda bir alan tahsis edilecekti ve bizim bütün planlamamız gümrüğü Türkiye deki o 41 gümrük müdürlüğünü kapatıp tek bir gümrükleme merkezine İstanbul da tek bir gümrük merkezine çevirip bütün gümrükleme işlemini İstanbul da tamamladıktan sonra gümrüklenmiş şekilde Türkiye ye yaymaktı bunu. O nedenle de bize bir alan tahsis edilmişti, bir arsa tahsis edilmişti. Biz gümrük için bir bina İkitelli de bir bina ayarlamıştık. Bize işte DHMİ dedi ki, size şu kadar arsa tahsis ettik, onun üzerine apar topar o projeden vazgeçtik şeye bir proje hazırladık Atatürk Hava Limanı içerisine. Fakat tam işte biz hazırladık projeyi murojeyi inşaata başlayalım dedik, dediler yok olmaz. Niye? Buradan vazgeçtik üçüncü havalimanına artık siz şey yapacaksınız, kargo işini oraya sizin de bilginiz vardır herhalde bu işten. Ondan sonra şimdi biz tabi o projelerimiz, 1 yıllık

17 emeklerimiz filan hepsi boşa gitti. Uluslararası hava taşımacılığıyla ilgili de şöyle bir sıkıntımız var Türk Hava Yolları yla: özellikle Turkey cumhuriyetler, mesela Kırgızistan konusunda bu sene çok anormal bir sıkıntı yaşadık. Çünkü Kırgız Posta İdaresi de üstümüze geldi. Niye geldi? Şeyi Türk Hava Yolları özellikle Rusya Turkey cumhuriyetler üzerine göndereceğimiz gönderileri şu anda taşıma istihap haddimiz dolmuştur diye almıyor. Bırakıyor şeyi ya da mesela şeyi Kırgızistan a gidecek veya başka bir Turkey cumhuriyetine gidecek gönderiyi götürüyor Moskova üzerinden şeye götürüyor. Onlar da istemiyorlar bunu. Yani kendi... - Bağlantılı seferlerle mi? - Evet, yani kesinlikle bağlantı. Yani Moskova üzerinden kendi gönderilerinin geçerek gitmesini kabul etmiyorlar. Ama öyle bir şey ki, Türk Hava Yolları da Kırgızistan a doğrudan yaptığı seferi bunlar çok somut örnekler olsun diye söylüyorum. Benim yolcu işte malum oralarda biraz da bavul ticareti ağırlıklı olduğu için şeyin doldu, senin postanı alamam diyor. Alamam dediği posta ne kadar biliyor musunuz? 50 gram. Yani bu tip şeyler yaşıyoruz, bu tip sorunlar yaşıyoruz. İşte şeylerin işte onların ulusal hava yollarının uçuş saatleri çünkü bu hava kargo taşımacılığı daha doğrusu kargo taşımacılığı hep böyle belli süreçleri takip etmesi gereken, yani zamana bağımlı şeyler bunlar yani. Öyle istediğinde şurada dursun da sen bunu ne zaman taşırsan taşı diye bilecek durumda değil. Bizim işte posta bağlantı saatlerimiz var, o saatlerde işleme merkezlerimize geliyor, işlemeler yapılıyor. (01:16:38) sevk ediliyor ve o uçuş saatinde uçması lazım ki, varış bizim taahhüt ettiğimiz süreler var çünkü müşterilerimize. O süre içerisinde biz bunun teslimini sağlayabilelim. Bu tip sıkıntılar yaşıyoruz hava taşımacılığıyla ilgili. Türk Hava Yolları yla aslında biz daha çok yoğun çalışmak istiyoruz, ama maalesef bu tip sıkıntılar da var. Bunları anlatmak istedim, paylaşmak istedim. - Teşekkürler Cem Bey. - Ben bir söz isteyebilirim çok kısa bir? - Cem Bey in sorularına cevap verebilirsem. - Şimdi şöyle sayın katılımcılar: Saat 6 da toplantı bitiyor normalde 7 dakikamız var. Söylediğim gibi tekrar tekrar. - Kısa olacak, unutulmasın diye söyleyeceğim. - Anladım, tekrar ediyormuşum gibi oluyor birkaç defa ama, yarın saat 9:30 da toplandığımızda devam edecek. Bunları unutmadım hepsini yazdım. Yani daha sonra da sizlere söz vereceğim. Ben ULS Hava Yolları Kargo dan Sayın Hakan Bey var, Hakan Bayramiç. Kısaca ben size de söz verdikten sonra Hava Kargoyu yarın devam etmek üzere belli bir noktada virgül koyacağım ondan sonra devam edeceğiz buyurun. - Mehmet Hakan Bayramiç ULS Hava Yolları Kargo. Öncelikle Hava Kargoya ayrı bir parantez açtığınız için teşekkür ediyorum. Mustafa Bey in de belirttiği gibi Hava Kargonun öncelikle bir İstanbul Hava Limanı sorunu yaşıyoruz. Kargo hava yolu olarak zaten Türkiye de Turkish Kargo da dahil 4 tane hava yolu bulunmakta. Bu 4 hava yolunun da yerleşik olarak Atatürk Hava Limanı içerisinde gözükmemize rağmen, genelde operasyonlarımızı biz özel hava yolları Sabiha Gökçen Hava Limanı ndan yapmaktayız. Tüm tesislerimiz, fesilitelerimiz Atatürk Hava Limanı nda hatta yetkilerimiz, bakım yetkilerimiz burada olmasına rağmen Sabiha Gökçen den yapılan hava operasyonlarında bazı konularda yetersiz kalmaktayız. Mustafa Bey in de belirttiği gibi iki hava yolunun talebi olmasına rağmen, Atatürk Hava Limanı içerisinde DHMİ tarafından antrepo verilememektedir. Yani sizin antreponuz olmadan, sadece hava yolu işletmeciliği uçak uçurarak Asım Bey in de söylediği gibi yani tır filosu işleten sadece tırla nakliye yapan kurum pozisyonuna düşürülüyor. Yani kendi projemizi door to door diye tabir ettiğimiz bir proje üretmekte zorlanıyoruz. Şu anki tesislerle de zaten bu imkansız halde. Yine daha önce belirtildiği gibi kargoyla, yolcuyu birbirinden ayırmak neredeyse imkansız. Bunun mesela Frankfurt ta örneği

18 yapılmaya çalışıldı han limanı olarak pek başarılı da olamadılar. Sadece bir Türk Hava Yolları da oraya uçuş yapıyor. Hollanda da Maastricht başarılı olmuş bir örnek olarak verilebiliyor. Bunun da başka Avrupa da pek bir örneğini ben bilmiyorum ben şahsen. - Belki Hakan Bey, şimdi Dubai de yeni bir olan nokta var. - Dubai de yalnız yeni meydan DWS ancak öyle bir şey Türkiye de yapılabilir mi bilmiyorum? Tek bir gümrükle hem kara yolunu, hem hava yolunu hem de deniz yolunu birleştirdiler. Yani Atatürk Hava Limanı yla örnek gösterebilirsek, Atatürk Hava Limanı nda sahil yolunun olmadığını onun da limanın içine dahil edildiğini ve orada bir liman olduğunu düşünün işte 4-5 tane de pistin olduğunu düşünelim. Yani böyle bir şeyi hayata geçirebilir mi Türkiye veya ne kadar zaman içerisinde geçiririz, bizim üçüncü hava limanı olarak düşünülen yerde de böyle bir proje var mı ben tam olarak bilmiyorum şu an için. - Hakan Bey, teşekkürler. İsterseniz 5 dakika kaldı, bayağıda yorulduk. Bu nokta da bir virgül koyalım. Ben en son yine Hava Kargoya yarın 9:30 da devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir husus var: Bakanlığımız uzmanlarından Çağrı Bey e ben bir söz vereceğim. Önünüze dağıtılmış olan bir anket vardı. Bu ankette biz gerçekte önem veriyoruz. Bu anketi online olarak dolduranlardan istemedik ama o anket konusunda kendisi bir değerlendirme yapacak. Çağrı Bey buyurun. - Teşekkür ederim. Biz Bakanlık olarak bir çalışma başlattık. Cumhuriyetin 100. yılında çeşitli sektörlerde ne gibi gelişmeler yaşanması bekleniyor? Yani bir fotoğrafını çekmek istedik sektörlerin. Bu sektörlerden biri de lojistik, lojistik sektörüydü. Bu ankette bizim amacımız, sektörün, sektör temsilcilerinin sektörle ilgili aslında dileklerini, kalplerinden geçen şeyleri almak değil, sadece mevcut durum ve yaşanması muhtemel gelişmeler çerçevesinde nasıl bir durum beklediklerinin tespitiydi. Bu kapsamda size bir e- maille bir link gönderdik. Çok teşekkür ediyoruz geniş bir katılım oldu. İnternet üzerinden ankete katılamayanlar için de masalara hard copy formlar bıraktık. Onları doldurabilirseniz çok memnun oluruz. Onları sizden bugün de alabiliriz eğer dolduramazsanız veya şu an için zamanınız yoksa yarın da toplantılar sırasında sizden alma imkanımız var. Tekrar katılımlınız için teşekkür ediyoruz. - Sağ olun. Sayın katılımcılar yarın saat 9:30 da tekrar devam etmek üzere bugünkü oturuma son veriyorum. - Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012

1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 1. Hatay Lojistik Zirvesi Açılış Sunumu Hatay ın Gelişmesi İçin Lojistik Çalışmalar 18 Ekim 2012 Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla@yildiztekin.com Lojistik? Son 5 Yılda Türkiye de hazırlanan

Detaylı

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette

Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı faaliyette Şubat 19, 2013-2:34:27 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Samsun-Kavkaz Tren Feri Hattı'na ilişkin, ''Buradan çıkan vagonlar Anadolu'ya,

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Novorossiysk civarındaki bir limanda başlatılacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulamasıyla Türkiye'den denizyoluyla limana gelen ihraç ürünleri, ek kontrollere

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

http://m.iha.com.tr/istanbul-haberleri/gunaydin-grouptan-demiryolu-atagi-1757210/ Lojistik sektörünün güçlü kuruluşu Günaydın Group, Balıkesir Lojistik Köyü nde üçüncü demiryolu lojistik merkezini açtı.

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA

DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA DÜNDEN BUGÜNE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TAŞIMACILIKTA MARKA UTİKAD Türkiye de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY. Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE HATAY Cavit UĞUR UTĠKAD Genel Müdürü SUNUġ UTİKAD Türkiye Lojistik Sektörü 2011 Hatay : Lojistik Olanaklar 2 UTĠKAD 3 UTĠKAD Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ

TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ TÜRKİYE VE ESKİŞEHİR SANAYİNİN 2023 STRATEJİSİ Savaş M. ÖZAYDEMİR ESO Yönetim Kurulu Başkanı 18 Mayıs 2015 ESOGÜ Türkiye nin Mevcut Durumu ve 2023 Hedefleri! İhracatımız artıyor, ancak yüksek teknolojili

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Türkiye lojistik sektörü, sektörün dinamiklerini değiştiren çok önemli bir satın almaya sahne oldu. Borusan Lojistik, Türkiye nin önde gelen lojistik şirketlerinden Balnak ın hisselerinin tamamını satın

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları,

Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, Sayın Başbakanım, Değerli Bakanlarım, Değerli İhracatçılar, Değerli Basın Mensupları, 26 ihracatçı sektörümüzdeki, 61 bin ihracatçımızın temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi nin Sektörler Toplantısı

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD ALTIN BRENT PETROL İngiltere MB ndan parasal destek sinyali İngiltere MB Başkanı Mark Carney dün yaptığı

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong

Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong Çin in Avrupa da Pazar Kaybı Devam Ediyor Yazar: Mithat Aracı/Da Kong 2013 yılının bu ilk Çorapland dergisiyle başlayarak, sizlere, bu güne kadar yalnızca pamuklu soket segmenti vasıtasıyla analiz ettiğim

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir?

1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? LOJİSTİK 2016 VIZE SORULARI 1 )Aşağıdakilerden hangisi intermodal yüklere hizmet veren terminallerden biridir? Genel Parça Yük Terminalleri Kuru Dökme Yük Terminalleri Özel Yük Terminalleri Sıvı Dökme

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR

Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi Getting Technical Support for Enhancement of Institutional Structure in DGRR Devlet Politikaları ve Hizmet Kavramı İlişkisi 25.11.2014 Devlet Politikası olarak Hızlı Tren Devlet Hızlı Tren yatırımları yapar: Orta ve uzun mesafede hızlı ve güvenilir taşımacılık yapmak için Hava

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları 2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları EĞİLİM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 2 İller İZMIR 8% İSTANBUL 50% BURSA 8% ANKARA 7% KOCAELI 3% KONYA 2% KAYSERI 2% MANISA

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? GBPUSD EURUSD ALTIN BRENT PETROL USDTRY ABD verileri hayal kırıklığı yarattı ABD de bugün açıklanan üretici fiyat endeksi

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ 31 Ağustos 2015 Pazartesi 10:13 İSTAB yönetim kurulu üyesi 11 firmanın sahipleri de hem plaka tahdidi hem okul ücret zamlarına yönelik düşüncelerini açıkladılar. RÖPORTAJ:

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER

BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KÜRESEL LOJİSTİK KAVRAMI ve LOJİSTİK ÜSLER 1.1. Küresel Ulaştırma Pazarı ve Yatırım Harcamalarındaki Eğilimler 1.2. Küresel Lojistik Anlayışının Gelişimi ve Temel Entegrasyon Türleri

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette

Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette Türkiye birden fazla yerli araç üretecek kabiliyette Ocak 18, 2012-12:42:00 Otomobil sektörünün Türkiye'deki durumuyla ilgili önceden çok kapsamlı açıklamalar yaptıklarını ve bu dönemde hükümet programında

Detaylı

Bakan Güler, "Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak" dedi

Bakan Güler, Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak dedi Türkiye'de 3 bin enerji yatırımcısı var Bakan Güler, "Türkiye rüzgar enerjisinde AB ülkeleri arasında 1'inci, olacak" dedi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'de enerji yatırımcısı sayısının

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI

LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI LOJİSTİK YATIRIMLARI KONFERANSI TOPLAM KAMU YATIRIM HARCAMALARI İÇİNDEKİ BAKANLIĞIMIZ YATIRIMLARININ PAYI Cari fiyatlarla Bakanlığımız yatırımlarının toplam kamu harcamaları içindeki payı %17 den %46

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - IV. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - IV Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Taşımacılığın İşlevsel Kontrolü Bir işletmede, taşımacılıktan sorumlu Lojistik, Tedarik, Pazarlama

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

20 Ağustos 2015 DOMOTEX Turkey (25 28 Mayıs 2015) DOMOTEX Turkey, halının merkezinde uluslararası bir platform sundu

20 Ağustos 2015 DOMOTEX Turkey (25 28 Mayıs 2015) DOMOTEX Turkey, halının merkezinde uluslararası bir platform sundu Kapanış Bülteni 20 Ağustos 2015 DOMOTEX Turkey (25 28 Mayıs 2015) DOMOTEX Turkey, halının merkezinde uluslararası bir platform sundu Makine halısı üretiminin merkezi konumundaki Gaziantep te düzenlenen

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor!

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor! Çin ABD savaşı kızışıyor. AB ile TTIP görüşmelerini sürdüren ABD`nin, TPP`yi olumlu sonuçlandırarak, Çin`in bölgede artan etkinliğini dengelemek açısından

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Lojistik Çözüm Ortağınız

Lojistik Çözüm Ortağınız 2017 Lojistik Çözüm Ortağınız KITA Lojistik, Türkiye merkez olmak üzere 6 ülkede 11 şubeyle faaliyet göstermektedir. 20 yıllık tecrübemize dayanarak sektörünüze özel en uygun çözümleri üretiyoruz. Hava

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

UGD Kilometre taşları

UGD Kilometre taşları UGD Kilometre taşları 1994 Filo operatörümüz GREENEKS Kuruldu. 1994 15 Adet Araç alınarak 15 Araçlık Tır Filosu oluşturuldu. 1994 Almanya ve Hollanda Acentelik anlaşmaları yapıldı. 1995 İtalya ve Avusturya

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON

LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM-ORGANİZASYON VE FİLO YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1.1. Lojistik Kavramı 1.2. İş Hayatında Lojistiğin Artan Önemi 1.3. Lojistik

Detaylı

Yüksek hız Türkiye demiryollarının yeniden doğuşunun tam merkezinde

Yüksek hız Türkiye demiryollarının yeniden doğuşunun tam merkezinde Yüksek hız Türkiye demiryollarının yeniden doğuşunun tam merkezinde David Briginshaw Süleyman Karaman a Ankara daki TCDD Genel Müdürlüğü nde soru sorarken David Briginshaw ın Ankara dan bildirdiğine göre

Detaylı

Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e

Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e satıyor Hamdi Akın TÜVTURK hisselerini Bridge Point'e Akfen Holding, araç muayene istasyonlarındaki işletme hakkını 2004 yılında açılan ihaleyle 20 yıllığına alan TÜVTURK'teki yüzde 33'lük payını satışa

Detaylı

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014. Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter 6. Aile İşletmeleri Kongresi 10 Nisan 2014 Mustafa MENTE Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter Ajanda 1. Türkiye İhracatçılar Meclisi Biz Kimiz? Türkiye nin İhracat Gelişimi 2. Türkiye Ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

"Hep birlikte ileriye..." sloganıyla firmamız 2015 yılında da yeni müşterileriyle büyümeyi hedeflemektedir.

Hep birlikte ileriye... sloganıyla firmamız 2015 yılında da yeni müşterileriyle büyümeyi hedeflemektedir. DÜNDARLAR MAKİNA 1 Dündarlar Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirket 1995 yılında 900 m2 kapalı alanda faaliyetine başlayan firmamız hızla büyüyerek 2009 yılında 6500 m2 kapalı, 6000 m2 açık alanda üzere

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

Ekim Ayı Tekstil Gündemi

Ekim Ayı Tekstil Gündemi 11.11.2016 Konfeksiyon işçileri suistimalleri bildirmek için cep telefonu kullanıyor Kamboçya da tekstil sektöründe çalışan işçilerin asgari ücreti arttırılacak Etiyopya da yaşanan olaylarda Türk firması

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 17.11.2017 OCAK-EKİM 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ekim toplamına bakıldığında 2016 yılında 971.086

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014

Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları. Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Türk Koster Filosunda Konteyner/MultiPurPose(MPP) gemileri Piyasa Koşulları Hakan Çevik Containerships-Türkiye 11-Haziran-2014 Akdeniz-Karadeniz Bölgesi nin alt-bölge taşımacılık dağılımları (1) Batı Akdeniz

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

İRAN'a nakl i ye taşım a ların güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş

İRAN'a nakl i ye taşım a ların güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş İRAN'a nakl i ye taşım a ların güvenli, zamanında ve daha minimum sürede ekonomik olarak müşterilerimize ulaşmasını ilke edinmiş ŞAH LOJİSTİK uluslararası müşterilerimizin her türlü memnuniyeti odaklı

Detaylı

Sadece 2 İstekle MySQL Blind SQL Injection. Canberk BOLAT canberk.bolat[-at-]gmail[-dot-]com

Sadece 2 İstekle MySQL Blind SQL Injection. Canberk BOLAT canberk.bolat[-at-]gmail[-dot-]com Sadece 2 İstekle MySQL Blind SQL Injection Canberk BOLAT canberk.bolat[-at-]gmail[-dot-]com 0x01 Giriş Bu yazı blind sql injection saldırılarında tek bir karakter için minimum istek ile doğru sonuca varabilmek

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ. İbrahim EKİNCİ İki yılda 7 lojistik köy faaliyete başladı 6'sında ise açılış yakın Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanlarının olduğu depolama ve ulaştırma hizmetlerinin birlikte

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 27.06.2012 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şehit haberleri ile sarsıldık Suriye bir savaş uçağımızı düşürdü Şehitlerimize tanrıdan rahmet

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN AJANSI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN AJANSI LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN AJANSI YAYINLAR Lojistik sektörüne ürün ve hizmet sağlayanların dergisi LOJİSTİK EKİPMANLAR, Türkiye'de henüz örneği olmayan lojistik yan sanayine yönelik yayın yapan sektörel bir ihtisas

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı