26/09/2012 LOJİSTİK LS100747

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26/09/2012 LOJİSTİK LS100747"

Transkript

1 - Şimdi sabah da bahsettim, bazı seanslar açmak istiyoruz, bunlardan bir tanesi otomotiv ve otomotiv lojistiği. İkincisi, hava kargo, üçüncüsü gümrükler ve sizin daha sonra ekleyebileceğiniz seanslar. Bu seanstan benim kastım, ne varsa eteğinde herkesin dökmesini istiyorum ben. Yani ne söylemek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Burada zaten imalat sanayi temsilcileri de var otomotivle ilgili olarak. Şimdi ilk başta otomotiv lojistiğiyle ilgili şeyleri açalım. Ben ilk başta hocama söz vermek istiyorum Ercan Bey e, ondan sonra birkaç sorular var hazırladığım, onları ben size ileteceğim. Sonra da lojistik firmalarından bu konuda neler yaptıklarını almaya çalışacağım. Ve sonuçta da biz eğer en önemli ihracat sektörümüz otomotivde belli noktalara ulaşmak istiyorsak lojistikte bunun karşılığı olan hangi tedbirleri almalıyız, bunu kararlaştırıp kağıda dökmeyi düşünüyorum. Buyurun Hocam. - Hocam çok özür dileyerek. - Tabi tabi estağfurullah, rica ederim. - Sadece kayda geçesi açısından çünkü tartışmaya vakit kalmayacak bu konuda ne bugün, ne de yarın. Ama çok önemli olduğuna inandığım için söylemek istiyorum. Birincisi, 6. maddede, geçen seansta konuştuğumuz 6. maddedeki Ulaştırma Bakanlığı nın fonksiyonuyla ilgili belgelendirme sisteminin gözden geçirilmesi, çünkü bu belgelendirme sistemi biliyorsunuz biz umutla bekliyorduk, bir kalite seviyesi getirecek, bir kalite güvence mekanizması sertifikasyonu haline gelecek diye bekliyorduk. Ama bu tamamen devletin para toplaması için bir belge tarifesine dönüşmüştü, bunun kesinlikle gözden geçirilmesi gerekiyor bu komisyonun çalışmalarında gözden kaçırılmaması gerekiyor. Bir de sabahki seansta da söylemiştim, İbrahim Bey le Veysi Bey gittiler ama, Demiryolu Kanunu nda biliyorsunuz Türk Tren A.Ş nin zararlarını ki Veysi Bey de konuşmasında yüzde 50 - İbrahim Bey gelecek. - İbrahim Bey gelecek mi? Tamam, ben şimdiden şeyi koydurayım, şeye girsin araya. - Cem Bey buradasınız değil mi, sanki gidiyormuşsunuz gibi bir hava verdiniz. - Ben de yarın katılamayacağım onun için şey yapacağım, yani bu şey çok önemli çünkü. Yüzde 50 gelirin gideri karşılama oranı yüzde 50 diye Veysi Bey kendisi söyledi ve şu anki hazırlanan Demiryolu Kanunu da Türk Tren A.Ş nin zararlarının 5 sene boyunca devlet güvencesi altında olması gibi bir şey var. Bu koşullar altında demir yolu özelleştirmeye açılırsa açılmasının hiçbir esprisi yok, açılmasın daha iyi, çünkü o maddelerle kimse girmez. - (02:50) nasıl rekabet edeceğiz? - Evet, yani özel sektör bu şartlarla Türk Tren A.Ş ile bir rekabet edemez. Dolayısıyla bu iki konunun kayıtlara geçirilip çünkü Kasım ayında bir toplantımız daha olacak bildiğim kadarıyla. Bu arada da yani bu konuları da ıskalamayalım diye parantez açmak istedim bir daha konu bölünmesin diye. - Yani buradan şu anlaşılıyor. Demiryolunun serbestleştirilmesi ve sonrasında oluşacak yapı ve alınması gereken tedbirler diye ayrı bir seans açmak da gerekli gözüküyor ve bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı nın yapılanması. Hocam buyurun. - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Özellikle değerli katılımcılardan çok önemli bilgi ve notlar aldığımı ifade edeyim, son derece yararlı olduğunu söyleyeyim, zaten burada da amaç bilgi birikimini yahut da entelektüel sermayemizi zenginleştirmek. Tespit ettiğim bir iki hususla ilgili deneyimlerimi izin verirseniz paylaşmak istiyorum, bunlardan bir tanesi belgelendirme meselesi. Belgelendirme genellikle bir belgenin tanzimi gibi anlaşılıyor ama, bunun küresel anlamdaki değerlendirilmesi mutlak suretle kalite yönetim sistemi içinde bir belgelendirmenin yapılması lazım, diğer ifadeyle belgelendirme objektif ve tarafsız olması lazım. Belirli kriterlere göre, belirli performans ölçülerine göre bizim tip onay belgelerimiz vardır araçların serbest dolaşımını ilgilendiren. Yoksa bir bakanlığın bir dilekçeye göre belge vermesi diye bir konu üzerinde değil, daha ziyade kalite yönetim sistemine sahip, hatta

2 gerekirse bağımsız olan belgelendirme kuruluşları, kamunun değil de, onun dışında belgelendirme kuruluşlarının vermesi faydalı olur. Eğitimle ilgili insan kaynağı eğitimiyle ilgili Türkiye nin büyük sorunları var. Mesleki yeterlilik kurumunun uygulamalarını önermek isterim ben sektörlere. Bu uygulamaların içinde birinci nokta evvela meslek standardı hazırlıyorsunuz, bu ulusal meslek standardı haline geliyor. Orada kişinin işlev ve görevlerini tarif ediyorsunuz ayrıntılı olarak. Daha sonra bunun belgelendirmesi ve ölçümüne ilişkin bir standart daha hazırlanıyor, bunları hep sektörlerin yapması lazım. Daha da önemlisi siz orada ulusal meslek standardıyla iş gücünü tarif ediyorsunuz. Ve bunun sonucunda da eğitim programının, özellikle mesleki eğitim programının bu iş gücünü şekillendirecek şekilde modüler olarak düzenlenmesi lazım. Yani siz lojistik kontrolörü diyelim misal olarak söylüyorum, bir adamı tarif edeceksiniz. Onun hangi bilgilerle (05:29) olması gerektiğini o eğitimcilerle birlikte hazırlayacaksınız, bu önemli bir program, son derece başarılı gidiyor. Umuyorum ki sektörün insan gücü ihtiyacı için belki okullaşma, belki başka türlü faaliyetler de olacak, ara kademe için ben konuşuyorum. Yüksek seviyedeki üniversitelerin yapacağı işler biraz işte Bologna sürecini falan bağlı hadiseler, diplomaların esnekliği bakımından. Ama mesleki yönetim, Mesleki Değerlendirme Kurumu nun, Yeterlilik Kurumu nun sistemini incelemenizi tavsiye ederim. Ve güvenirliliği veriler olmadan iş yapmak mümkün değil, hepimizin başında bu sorun. Ben yapılan açıklamalardan şunu öğrenmek istiyorum: Uluslararası veriler var, TÜİK bunları toplamıyor mu, yoksa biz uluslar arası verilerin dışında farklı verileri mi toplamak istiyoruz? Şimdi sivil toplum örgütlerinin topladığı veriler var, bunlar beyana tabidir. Biz üretim verilerini yayınlıyoruz, benim üye şirketlerim ürettiği rakamı söylüyor bana, ben gidip saymıyorum. TÜİK in tespit ettiği verilerin bir kısmı beyana tabidir, bir kısmı fiili belgeler üzerinden, örneğin ihracat, ithalat rakamları doğrudan doğruya gümrük tarife istatistik pozisyonu karşılığında gümrüklerde düzenlenen belgeler üzerinden tanzim edilen belgelerdir. TÜİK biliyorsunuz yasal olarak veri toplayıp derleme kamu içinde görevine sahip. Onun dışında hiçbir kamu kurumu TÜİK ten farklı olarak veri yapamaz. Eğer bu konuda TÜİK le bir işbirliği yapılırsa belki sektörün güvenilir veri tedariki daha sistematik olarak değerlendirilebilir, ama bu verilerin mutlak surette küresel verilerle eş olması lazım ki ileride performans değerlendirmesi yaparken sektörde, küresel performanslarla benchmark yapma imkanı olabilsin. Bilemiyorum sektörün içinde böyle küresel veriler var mıdır yok mudur onlar benchmark yapılması için yararlı olur. Ama TÜİK in görevlendirmesini bir denemekte yarar var. Tedarik zinciri yönetimi üzerinde çok duruldu. Orada küresel boyutta olduğunu ben anlıyorum, doğru anlıyorum herhalde değil mi, yerel boyutta değil tedarik zinciri yönetimi. Çünkü biz de tedarik zinciri yönetiyoruz, bizimki biraz daha dar kapsamlıdır. Aşağı yukarı 5 bin çeşit malı içeriden dışarıdan sağlayıp bir araya getirip montaj yapıyoruz, bizim yaptığımız araç üretimi budur bir şekilde, basit ifadesiyle civarında bunun 200 ü dışarıda 300 ü içeride tedarikçi var. Oralardan mal alıp mal ürettirip mal alıp onları bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla küresel boyutunu mutlaka düşünmek lazım, herhalde öyledir diye anlıyorum. Ama eğer bu geçecekse metnin içine, bunun küresel boyutunun da eklenmesinde yarar var. Belki içeriğinde var diye söylemiyorum ama, yarar var. Bir diğer konu, yeni mevzuatla ilgili. Yeni mevzuatın ortaya çıkışında en önemli sorun mevzuat değil, idari altyapıdır, mevzuata sahip çıkacak idari altyapı. Zaman zaman kanun çıkar, bakanlıklar arasında 3-4 sene kimin sahip çıkacağı tartışılır. Ya da kanun çıkar, yaptırımlarını yapacak idare altyapı yoktur. Eğer gerçekten günün birinde lojistik kanun hazırlanacaksa olmazsa olmaz kuralını mutlaka yanında bunun şöyle şöyle idari altyapı gerekir şeklinde sektörün kamuya bildirmesi, hatta empoze etmesi lazım diğer ifadeyle. Kanun çıkar, ikincil mevzuatını hazırlayacak idari altyapı yoktur, çoğu kere başımıza geliyor, kanun çıkıyor, bir iki sene sonra ikincil mevzuat çıkıyor. İkincil mevzuat önce Bakanlar Kurulu ysa arkadan işte ne bileyim tebliğ çıkıyor, sonra tüzük çıkıyor onlar çıkmıyor yahut

3 da, çıkmayınca da kanun kadük kalıyor. Dolayısıyla benim önerim, bu konuda çalışan arkadaşlar büyük emekler veriyorlar şüphesiz ama, mutlaka olmazsa olmaz hüküm olarak da idari altyapı şartını, hatta önerisini, empozesini beraberinde kamuyla getirmesi lazım. Aksi halde mevzuat çıkar ortada kalır, böyle bir sürü örnek var, 2-3 sene sonra sahiplenildi. Niye uygulamıyorsunuz? Ya ne yapalım işte kadromuz yok onu yapacak falan gibi böyle mazeretlerle karşı karşıya kalıyoruz zaman zaman. Benim bu önerilerden sonra sabahleyin yapmış olduğum açıklamaların üzerine ekleyecek fazla bir şeyim yok. Eğer hazırun lütfeder sorularını esirgemezse veyahut aydınlatıcı katkılarını esirgemezse biraz daha otomotiv sanayiyle ilgili konuyu zenginleştirme imkanı bulabiliriz. Ben sorulara amadeyim, bekliyorum, buyurun efendim. - Hocam, benim birkaç sorum var, aklıma ilk gelen şeyler. Şimdi otomotiv lojistiğinde bunları tabi hızlıca yaptım, eksikler olabilir onların tamamlanması tabi ki mümkün. Lojistik maliyetler sizin toplam üretim maliyetlerinizin içerisinde ne kadar? - Yüzde 10 lar civarında, iç ve dış lojistik beraberinde tedarik zincirinin bütününde. - Fabrikaların özellikle yeni yapılacak, yeni oluşturulacak kapasitelerin seçiminde demir yolu liman bağlantılarına önem verme konusu var, mevcutların tabi bağlantı sorunları var, bir de yeni yapılacak yatırımların yer seçiminde ne tip parametreler dikkate alınmalı? - Şimdi sistemin içindeki busuness plan dediğimiz iş planının temelinde ihracat ağırlıklı bir yapı var. İç pazarın dinamikleri itibariyle ithalatın payı yüzde 70 ler civarındadır. Dolayısıyla böyle bir iç pazar yapısında sanayi üretim tesisleriyle sadece iç pazara yönelik bir planlama içine giremez, artık geçti o gün. Dolayısıyla biz eğer bir yatırım yapılacaksa sıfırdan (11:20) olarak (11:23) söylemiyorum. Mevcutlarda olduğu gibi en az yüzde 70 ini ihraç edecek bir iş planı kurması lazım. Biraz evvel de ben konuşmamda söyledim, sabahki konuşmamda. Bizim ana pazarımız, temel pazarımız Avrupa Birliği olduğu için, buna ek olarak şimdi Amerika ya girişimlerimiz var, bu bir süre daha böyle gidecek, dolayısıyla deniz yolu taşımacılığı önemli. Dolayısıyla tesisin kıyı yakınında olması, deniz yolu taşımacılığına yakın bir yerde olması gibi bir süreç var. Bu böyle mantıklı gözükmekle beraber ciddi anlamda konjonktürel olarak da sıkıntılar içinde. Çünkü bu alanları konuştuğumuz vakit, bu alanlar ya turistik alan, ya yerleşim alanı, ya kent alanı, özellikle Marmara bölgesinde çok yoğun bir kentleşme olduğu için bırakın liman yapmayı, yol yapmak için bile doğru dürüst alan bulmada sıkıntı çekiyor kamuoyunda biliyoruz yani, muazzam kamulaşma paraları ödeniyor, dolayısıyla böyle bir ikilem var. Bunu çözümü ne olabilir derseniz Karadeniz in hiç tartışılmayan lojistik planlamasını da gündeme getirmekte fayda var. Karadeniz bölgesine yakın olan Kocaeli var, Adapazarı var, orada aşağı yukarı neresinden baksanız binlik bir üretim kapasitesi var. Yeni yatırımlar muhtemel gelirse o bölgede yerleşme şansı da olabilir Sakarya havarisine. Dolayısıyla oradan bir çıkış limanı ile Avrupa nın Bulgaristan, Romanya üzerinden yaklaşmak mümkün. - Karasu mesela. - Karasu veya benzeri şu anda tartışma konusu. Tabi burada bizim liman ihtiyaçlarımız konteyner yahut da dökme malıyla ilgili değil, biraz daha farklı. Çünkü otoportların kendine has bazı özellikleri olması, işte güvenlikten tutunda zeminin tozsuz beton olması vesaire gibi. Ayrıca şu var: Eğer metrekare maliyeti bakımından bakarsanız, yani bir konteyner limanına göre bizim 1 metre yukarıya koyduğumuz yükün değeri çok daha azdır mecburen. Kapıları açtığınız vakit arada mesafe olacak, birbirine çarpmayacak vesaire mesela böyle kuralları var. Bunun dışında başka elektronik kontrol başka hizmetler var, yani normal dökme malı yahut da konteyner limanlarında istenmeyen dolayısıyla çok pahalı bir yatırım olduğunu da biliyoruz ayrıca. O yüzden de özel sektörün çok fazla girişimi benimsemediği bir liman tipi diye düşünülebilir. O bakımdan kamunun orada yapacağı birtakım teşviklerin dikkate alınması lazım. Bugün Toyota nın Adapazarı nda ürettiği araçlar bütün Akdeniz i geçtikten sonra Kuzey Denizi nden çıkıp ondan sonra ancak Baltık Limanı ndaki şeylere

4 ulaşıyor. Bunların Karadeniz üzerinden Romanya yahut da Ukrayna hattına sevkiyatı söz konusu olabilir. Burada bir lojistik küresel lojistik sıkıntısı var. Biraz evvel değerli dostlarımız açıklarken ben değer zincirini yönetiyorum ama, değer zincirini yönetirken karşı tarafa da hizmet veriyorum alıcı tarafına da. Bizim mesela Ukrayna limanlarında en büyük sıkıntımız, Karasu yu çözsek bile orada otoportun olmamasıdır, yapma ihtimallerinin de çok yüksek olduğunu zannetmiyoruz. Yani orada şöyle bir model olabilir mi diye tartışıyoruz kendi aramızda ama, çok kolay değil. Türk yatırımcısı gerekirse orada yatırım yapıp küresel lojistikte de iz bırakmak mecburiyetinde. Yani biz lojistik altyapısını kendi içimizde gerçekleştirsek bile yeni pazarlarda birtakım altyapılara ya ortak olacağız, ya başka türlü bir sermaye aktaracağız yahut başka türlü formüller bulacağız. Oralarda altyapı olsun da benim malımı oraya yükleyeyim demek biraz zaman içinde sıkıntı çıkarabilir diye söz konusu olabilir. - Hocam, bir de şey, çok genel hatlarıyla hem yedek parça Türkiye ye girişi ithalat, hem son mamul otonom ihracatı ve yurt içine dağıtılmasında genel akım koridorlar hangi koridorlar? - Kara yolumu? - Yani hem demir yolu, hem kara yolu. - Yani demir yolunda birtakım kombine taşımacılık girişimleri var, çok büyük oran almadı daha henüz. Biraz evvel yaş meyve sebzenin taşınmasındaki, yani önce istasyona gidip yükleyeceksin, katarı bekleyeceksin vesaire gibi zaman alıcı fonksiyonlar şu anda özellikle kara yolu taşımacılığını bir miktar öncelikli hale getiriyor. Bunun tartışılan tarafları var tabi maliyet bakımından vesaire vesaire ama, özellikle yılda 900 bin civarında satış var Türkiye de yeni araç satışı. Bunların ağır olanları otobüs kamyon gibi kara yolundan yürüyerek gider. Ama hafif olanları ki işin yüzde 90 ıdır onlar, ne bileyim, otomobildir, kamyonettir vesairedir, hatta kısmen minibüstür. Bunları mutlak suretle özel taşıyıcı aparatlarla beraber, çekici artı özel taşıyıcılarla beraber teslim noktalarına ki onlar bayilerdir, o teslim depolarına kara yolundan götürmek lazım. Trenle ilgili girişimler var, ama çok yaygınlaşmış durumda değil henüz. Yedek parça işi zaten o tamamen kargo sistemiyle kara yolunda taşınan parsiyel yük biçiminde taşınan sistemler. - Teşekkürler Hocam. Ben bir de şeyi sormak istiyorum, Türkiye de otomotiv lojistiğine sadece o iş için ayrılmış otoport tanımına uyan bir limanımız var mı? - Gemlik var, Borusan var, Arkas ın olması lazım. - Bizim kendi limanımızda limanın nasıl tarif edeyim size, bir sağ tarafını biz araba elleçleme alanına ayırdık, sol tarafta bizim iskele, kenteyner terminali olarak görev yapıyor. Üstadımın bahsettiği gibi işte arabaların bir dizilişi, şekli, sırası - PDA hizmetleri vesaire. - PDA sistemi. Herhalde bir tek bizde var diye biliyorum ben Gemlik te o civarda. İzmit te, Körfez de vesaire yok, Ambarlı da veya Haydarpaşa tarafında yok. - Arkas ır bir liman tesisi vardı. - Müsaade ederseniz özetleyeyim. - Siz daha iyi bilirsiniz. - Araç elleçlemesi yapan Gemlik Körfezi nde GEMPORT ve Borusan Lojistik, GEMPORT ta aynı amaca hizmet eden katlı otoparkı var. Körfez de Derince (18:15) ve Evyap Limanı yapıyor. Otopork bu maksatla kurulmuş bir liman Arkas Grubu tarafından. Fakat işletme sorunu var, maalesef şu ana kadar araç elleçleyemedi, genel bir kargo adım adım elleçliyor. Ama yapılış amacı tamamen münhasıran otoport. - Münhasıran otoport oluyor. - Ford Otosan ın kendi iskelesi var, o oradan araç getirip götürüyor. Ve İzmir ve Mersin İnternational Limanı ndan da az miktarda yapılıyor.

5 - Ama onlar otoport gibi değil. - Değil değil. - Parsiyel olarak. - Parsiyel olarak limanda yer alıyor. Otoport sadece bu saydıklarımız içinde tamamen otomobil elleçlemeye ayrılmış. - Peki, o zaman şöyle sorayım ben soruyu: Bu toplam maliyetlerde yüzde 10 civarında olduğu söylediniz lojistik maliyetlerin. Bizim otomotiv lojistiğinde 2023 planlamasında özellikle ihracat segmentinde çok daha fazla rekabetçi olabilmemiz için lojistik sektörünün yapması gerekenler nelerdir, hangi tedbirler alınmalıdır? Ama otomotive yönelik. - Sabahtan beri zaten lojistik sektörü, otomotiv bağlamında değil ama, genel bağlamda tartıştığı birçok konuların doğrudan doğruya maliyet üzerine etkili olduğunu söylemem gerekir, bunlardan bir tanesi de sistemdeki verimlilik ve stok kontrolüdür. Biz zaman zaman lojistik firmalarıyla, lojistiğin tam anlamıyla yani bütün planlama süreçleri de dahil ortak planlama çalışmalarına doğru gitmek mecburiyetini hissettik, birçok firmalarda bu birlikte yapılmaya başladı. Bu konuda başarılı örnekler de var, şu anda belki ismen söylemek mümkün olmayabilir. Ama biz şunu görüyoruz: Lojistik firmaları daha fazla verimlilik konusunda büyük bir gayret içindeler. Tabi burada maliyetlerin tam karşılanıp karşılanmadığı konusu biraz evvel dile getirilen alıcı ile satıcı arasındaki pazarlıktaki olumsuz birtakım tavırları bir miktar gündem dışında tutmak lazım, bunlar biraz normalin dışında olan tavırlar. Ama genel olarak ortak çalışmanın sinerji yaratacağı düşüncesindeyiz biz. Şehir içi taşımacılık, yurt içi taşımacılık, özellikle kara yollarındaki yurt içi taşımacılıkta da çok ihtisas sahibi olan firmalarımız var, onlar ciddi anlamda lojistik maliyetlerini minimize edecek tedbirlerin peşindeler. Mevzuat bakımından gümrüklerdeki operasyonlar ve özellikle limanlardaki liman maliyetinin dışındaki ek maliyetler ki bunların çoğunu kamu uygulamaktadır. Herhalde sayılırsa 8-10 tane böyle maliyet var yani şey olarak. Bunların bir kısmından sarf-ı nazır edilmesinin mümkün olacağını defalarca Ulaştırma Bakanlığıyla tartıştık. 3 dolar, 5 dolar, 6 dolarlık belki ufak tefek maliyetler ama, eğer 910 binlik bir araç ihracatı yahut 1 milyonluk bir araç ihracatı yahut 2023 e 3 milyonluk bir araç ihracatı söz konusuysa buradaki rakamların ciddi anlamda teker teker bir şey ifade etmeyen rakamların toplu olarak değeri olabilir. Bu konuda izin verirseniz eğer bir sorgulama gerekiyorsa biz şirketlerimizden ben açıkçası bunun detayını hazırlamadım bir toplantı olduğu için. - Çok faydalı olur. - Ama soru net olarak lojistik firmalarından, lojistik operasyonlarından beklentiler ise onu sorgular sizlerle paylaşırız. - Hatta ben soruyu bir aşama daha ileri götürmek istiyorum. - Başka sorular varsa bugün olmayabilir, ileride sizin düşündüğünüz olabilir. - Yok, özellikle lojistik firmaların soruları da olabilir. Şöyle söyleyelim: İspanya yla biz rekabet halindeyiz otomotiv sektöründe. Bizi - İspanya nın durumu hala rekabetçi midir değil midir şimdi konjonktürel olarak tartışma konusudur yani. - Ama tabi krizi bir şekilde atlatacaklarını düşünürsek. - Uzun zamandır beri öyleydi galiba. - Avrupa daki önemli rakip ülkelerle bizim otomotiv sektöründe farkımızın olması için planlamasında lojistik sektörünün otomotiv sektörüne yapabileceği katkılar nedir ihracatta daha net bu şekilde soralım soruyu, sizden onu alalım. - Tamam, yani siz bir becnhmark istiyorsunuz, dünya ne yapıyor, biz neleri yapıyoruz, yapmıyoruz, nelerin yapılması lazım? Bu yönde bizim şirketlerde ayrıntılı çalışmalar var, zaman zaman Ulaştırma Bakanlığı na şey yaptık. Özellikle liman maliyetleri, limandan kaynaklanan değil, limanın ek hizmetlerinden, limanın dışındaki ek hizmetlerden

6 kaynaklanan, kamunun yaptığı ek hizmetlerden kaynaklanan maliyetlerle ilgili çalışmalar var, onları şey yapalım tabi. Benchmark istiyorsunuz bir nevi değil mi? - Evet, benchmark istiyorum noktasal olarak yani genel limanlardaki maliyetler yüksektir şeklinde bir şey yerine, detay verme açısından. Bir de lojistik firmalarına ben söz vermek istiyorum. Otomotiv sektöründe rekabet gücümüzü artırabilmek için üretici firmalardan beklentiler nelerdir? - Aynı şekilde biz de onu detaylı çalışırsak. - Olur, şöyle yapalım o zaman, şimdiden sözünü alalım bunun. - O zaman belki sizin cevaplarla bizim cevapları bir noktada bence çakıştırabiliriz. - Tabi yarına yetişmez bu. Bunu Kasım ayında yapacağımız ikinci toplantıda ben sizden istirham edeyim. Öncesinde de tabi le gönderirseniz üyelerle de paylaşabiliriz, tabi o toplantıya son noktada getirmekte de şey. Öncesinde hem otomotiv sanayicileri olarak, hem de lojistik firmaları olarak otomotiv sektöründe bizim rekabet gücümüzü artırabilmek adına yapılması gereken somut tedbirler nelerdir? - Çok af edersiniz, benim bir sorum olabilir mi? - Tabi, buyurun. - Otomotiv sektöründe tedarik zincirinde yerli yabancı lojistikçiler diye bir değerlendirme yapmanız mümkün mü? Ve rekabet edebilirliklerinin olduğu bölümler nelerdir desem böyle bir şansımız var mı? Teşekkür ederim. - Teşekkür ederim. İç pazarda yerli firmalarla çalışıyoruz biz genellikle. Bu yerli firmanın yabancı ortağı bizim gündemimizin dışında. Ama yurt dışından yapılan tedarik işlemlerinde sevkiyat sorumluluğu o parçayı gönderenle ilgili, onun seçimiyle ilgili (24:48) Orada bir istisna var. Tren yolu üzerinden çok verimli bir çalışmayı gerçekleştirdik Ford otomotiv olarak. (25:01) merkezi kuruldu, bütün Avrupa nın ürünleri gerekli ürünleri orada derlendi ve Devlet Demiryollarımızın son derece iyi bir çalışmasıyla, koordineli bir çalışmasıyla bütün hatlarda hızlandırılmak suretiyle, yani fazla beklemeden tren, şimdi ismi hatırıma gelmiyor, onun özel bir adı var, eski ismiyle seyri seriydi bizim gençliğimizde ama, şimdi deniyor ona bilmiyorum. Seyri seri, seyri hafif diye böyle isimler vardı ben hatırlıyorum gençlikte. Ve geçtiği bütün ülkelerde de özel işlem görmek suretiyle kısa bir sürede İzmit, ten sonraki Köseköy e geliyordu, oradan şey yapılıyordu. Zaten şimdi orada sorun şuydu: Geliş dolu da, gidiş boştu. O tabi ciddi anlamda tartışma konusuydu ama, yavaş yavaş bizim sektörde yapmış olduğumuz organizasyonla parsiyal yükleri de derleyen, toplayan kısmen dönüşü de rasyonel bir hale getiren bir hale gelmişti. Ama tabi Marmaray gibi son derece stratejik bir proje nedeniyle bu bir kesintiye uğradı şimdi. Umuyoruz ki 2015 te yeni baştan bu yük hareketinin başlamasıyla o devam edecek, çünkü o başarılı bir örnek olunca birçok şirket o işte talip oldu, hatta o bağlamda da bizim meşhur işte Bursa hattı Osmaneli üzerinden bağlantısı tartışma konusu olmaya başladı, yani Bursa da oradan rahatlıkla yararlanabilir biçiminde. Gelecekle ilgili önemli bir proje olarak bakıyoruz ona. Çünkü işletmesinde son derece verimli bir noktaya geldi, zaman kaybı yok, maliyetler bakımından vesaire. Onun dışında yurt dışından aksam parça ithalatı nadiren bazı hallerde de kara yolundan yapılıyor. Orada kara yolundan nakliyede bizim şirketlerimiz olduğu kadar yabancı kamyondan da taşındığını görüyoruz. Ama oran hakkında bir fikrim yok ne kadardır diye. - Ben, İbrahim Bey size de söz vermek istiyorum bu konuda bu otomotivle ilgili olarak demir yollarında yapılanlar nelerdir? Özellikle buna özel vagon üretimleri, yani hem araç taşımaya yönelik vagonlar, hem de aracı bir şekilde boşalttıktan sonra diğer paletli yükleri taşımaya yönelik vagonlarla ilgili yatırımlarımız var, bir de bu hattın son durumu. Özellikle şey geçişi, Tekirdağ dan Derince ve Bandırma ya geçişlerle ilgili de bize bilgi verebilir misiniz ne durumdadır? - Tamam.

7 Biraz önce konuşmacı arkadaşımız da söyledi. Otomotivle ilgili biz Avrupa dan Türkiye ye taşımacılık yapıyoruz, en büyükleri bunlardan Ford. Ford un malzemelerini taşıyoruz, Köln den İzmit Köseköy e trenle 3 günlük gibi bir süre içerisinde bu yükleri taşıyoruz ve Ford da 2 günlük stokla bu işini yapıyor. Ancak şu anda Marmara Ray projesi var bildiğiniz gibi ondan dolayı yükleri kesintiye uğradı, Köseköy e gelmiyor, Çerkezköy diye bir istasyonumuz var Edirne tarafında oraya geliyor. Yine aynı trenle Edirne ye kadar geliyor, Edirne de de bir aktarmaya tabi oluyor. Kamyonlarla da Köseköy e geliyor, tersini de yapıyoruz. Bu kesintiye uğradı bu hattımız Marmara Ray nedeniyle. Haydarpaşa-Sirkeci hattında feribot taşımacılığımız vardı, onu da yapamadık ama, şu an itibariyle Derince- Tekirdağ arasında tren seferlerini başlattık. Bu kesintiye uğramıştı ama, bugün itibariyle yeni feribotlar çalışıyor, hizmet alımı şeklinde bunu yaptık, kapasitesi de çok fazla feribotun, 50 vagon alıyor. Bu Ford un trenleri çok uzun bir trendir, bir tren 550 metre uzunluğunda. Bu feribotumuz da eğer bu trenden gelirse 1,5 tren alma kapasitesine sahip, daha kısa bir tren alırsa da 2 tren ya da 3 tren de aldığı oluyor. Ford la birlikte haftada 5 güne kadar çıkıyor bu karşılıklı. İlk zamanlarda trenin gidişi, yani ithalatı bize gelişi doluydu, bizden gidişi ihracatı biraz boştu ama, son yıllarda bu artık dolu olmaya başladı, trenler karşılıklı 5 tane geliyorsa 5 tane de karşılığında dolu gönderiyorlar, bu iyi bir gelişme. Bunun yanında Bursa daki fabrikaların, gerekse Köseköy deki fabrikaların da ihtiyaçlarını yine trenlerle de taşıyoruz, bunu da başka trenlerle taşıyoruz, onlar da genelde Halkalı ya getiriyorlar İstanbul Halkalı ya, oradan da konteynerlarla geliyor yükler, oradan da dağıtımı yapılıyor. Gidişinde de bu konteynerlara başka yükler verilmek suretiyle de bunu yapıyoruz. Bir de yurt içinde bu taşımaları başlattık, bunun denemelerini yaptık. Örneğin bir tren yaptık yine Köseköy den, yine İzmit Köseköy den Mersin Yenice ye yaptık birkaç tane denemesi. Tren açısından, demir yolu açısından çok uygun oldu, uygun saatlerde de götürdük. Ancak tabi otomotiv sektöründe kapıdan kapıya ya da bayilerde olması gerektiği için bizim trenden indirince örneğin Yenice de Adana ya götürmek gerekti, oradan bir bayilere dağıtımı gerekiyordu, onu bir lojistik firması organize etti, ama bu deneme aşamasında kaldı, birkaç tane sefer yaptık ondan sonra bu aktarmadan dolayı bu da kesintiye uğradı. Bunlarla ilgili Serdinç Bey in diğer bir sorusu da vagonlar nasıl oluyor? Bitmiş ürün, yani mamul ürün dediğimiz otomobillerin taşımasına uygun demir yollarında vagonlar var, birkaç tane tipte vagonlar var, geneldi şu anda kullanılan vagonlar çift katlı diyoruz, bunlar otomobil taşımasına uygun 5 tane alt kat alıyor, 5 tane de üst katına alıyor vagonun, 10 tane otomobil alabiliyor, kapasitesi bu şekilde. Bunların açık olanları da var etrafı vagonun, kapalı olanları da var. Ama çoğunlukla biz Türkiye şartlarında kapalı olanları tercih ediyoruz, yani etrafının koruması olması gerekiyor. Taş atıyorlar yahut da dışarıdan etkiler geliyor o önemli çünkü. - Biz trene taş atarız. - Çocuklar da atıyor trene taş, öyle bir toplum var bizde. Güvenlik amaçlı değil, tamamen dışarıdan gelen etkilere karşı öyle mevcutta vagonlar var. Ama biz şu anda yeni bir projede çalışıyoruz, Serdinç Bey le de zaman zaman görüş alışverişinde de bulunuyoruz. Bu yeni ürettiğimiz siparişini verdik şu anda, bu vagonlar çift katlı yine. Aralarındaki o iki katın olan bölmeleri var, bu bölmeleri hareketli oluyor, bunu indirdiğimiz zaman tek katlı oluyor, kapalı, brandayla ve bu özel şeylerle imal edilmiş malzemelerle kapatılmak suretiyle böyle özel bir vagon şu anda projesini yaptırıyoruz. Bu yıl da 2013 yılında da iki tane deneme üretimi yapacağız vagonlarla ilgili önümüzdeki yılların programını da koyduk. Yani bunu da Türkiye de yerli üretim yapacağız, TÜLOMSAŞ ta üretiyoruz. Hatta biz Berlin de (33:30) Trans Fuarı vardı, orada da TÜLOMSAŞ ın da standı vardı. Serdinç Bey onu da burada arkadaşların huzurunda söyleyelim. Bu vagonlar, yani üreteceğimiz vagonlar tamamen yerli olacak, dolayısıyla da TÜLOMSAŞ da bu konuda çok mutlu, yani bir Türk vagonu bu sayede üretmiş olacağız, bu çok amaçlı bir vagon olacak. Hem otomobil taşıyacağız, dönüşünde de

8 bu vagona başka yükler de verebileceğiz, yani her türlü paletli eşya, paketli eşya, değerli eşya gıda maddesi gibi böyle de vagonlarla ilgili de bir çalışmamız var. Yine etkileyen bir diğer konu da, hat yapımıyla ilgili. Bursa ya tren yolu yoktu, şu anda ihalesi yapıldı, altyapı işlerine başlandı, Bursa ya hızlı tren projesi kapsamında demir yolu gidecek. Burada bütün hızlı trenlerde yük trenleri çalışmaz. Ama Bursa ya yapacağımız hızlı tren hattında vagonların ve lokomotiflerin özel dizayn edilmesi koşuluyla da o hattımızda tren olacak. Yani son model vagonlarla o hatta yük treni yapma imkanına sahip olacağız, bizim yaptığımız otomobil vagonları da bu şartlara uygundur, yani şöyle olacak: En az 100 kilometre hızı olacak, bu SS trafiğine uygun falan diyoruz, bu uluslararası standartlar var. O standartlara uygun olan vagonlarla da Bursa ya hızlı tren hattından da yük taşıması imkanı sağlamış olacağız. Bir soruya da burada cevap vermek istiyorum. Demir yolları, hep hızlı tren hızlı tren konuşuyoruz da, ancak şu var: Bu hızlı tren hatları yapıldığı zaman mevcut şu anda kullandığımız hatlar yük trenlerine kalacak, yani lojistiğe kalacak, yük taşımacılığına kalacak, dolayısıyla da kapasitemiz artmış olacak. Şu andaki mevcut hatlarımızda örneğin Ankara- İstanbul hattında hem yolcu treni çalıştırıyoruz, hem yük treni çalıştırıyoruz, bu da kapasite darboğazına sebep oluyordu. Hızlı trenler yapılınca hat 3 tane olacak o hatlarda. Artık 2 hatta hızlı tren tamamen ve yolcu trenleri çalışacak, diğer şunun için mevcut konvensiyonel hat diyoruz orada da yük trenleri çalışacak, dolayısıyla da kapasite de artmış olacak, bütün planlamalar da bu şekilde. Teşekkür ederim. - Oldu, ben teşekkür ederim, sağ olun İbrahim Bey. Hocam, bir de şeyi soracağım, şimdi Bursa projesi açıldı, Bursa-Yenişehir arası ben biraz daha detaylı vereyim, 75 kilometre ihale edildi. - Osmaneli üzerinden değil mi? - Evet, o 75 kilometre ihale edildi ve inşaat çalışmaları devam ediyor orada. - Biliyorum, takip ediyoruz efendim. - Şimdi orada organize sanayi bölgesinde iki tane fabrika var. - Demirtaş ve Mudanya. - Evet evet. Sizin üyeleriniz tabi onlar. Onların bu demir yoluyla ilgili düşünceleri ve nasıl bağlanacakları, iltisak haktı istiyorlar mı? Çünkü ben bunun planlamasını yapmaya çalıştım yatırım geldiğinde maalesef net bir cevap alamadım. - Şimdi proje artık somut hale geldi, yani somutun da ötesine geçti. - İnşaat halinde şu an. - İnşaat halinde, bunu somut diye söylememek lazım, fiiliyatta proje ve çok da hızlı gidiyor yatırımları Devlet Demiryollarının. Çok temeli hazır olduğu için projenin zaten geri kalan kısmı hafriyat, inşaattan ibaret ve çok da hızlı gidiyor, onu gördük zaten bu hızlı tren inşaatlarında. Hedefin de altında gerçekleşiyor genellikle. Şimdi bu somut hale geldikten sonra bence kamunun o iki şirketi sorgulamasında yarar var çok ciddi oranda. - Sizin üyeleriniz ama yani. - Olabilir, benim üyem ama, ben soracağım tabi ayrı mesela ama, kamunun yani Devlet Demiryolları mı olur, yahut devlet (37:25) olur bakın biz kamu olarak bu işleri yapıyoruz, bunu siz nasıl değerlendireceksiniz? Çünkü onların beklentileri var. Hem ham madde gelecek, hem de mamulün çıkışında beklentileri var. Gayet tabi orada Devlet Demiryolları herhalde bir istasyonda bu işi bitirecek, o istasyondan sonra organize sanayi bölgelerine erişim, iltisak hattı dediniz, erişim nasıl olur? Belki bunlar şirketleşir, bir arada özel iş yaparlar falan. - Çünkü Hocam, bir örnek verildi. Mesela MersinYenice-Köseköy trenini denedik dedi İbrahim Bey, tekrar aktarma yapmak zorunda kaldığımız için bu prototip trenden sonra bunu devam ettiremedik. Burada da sanki aynı problem

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

-Yardımcı Doçent Dr. Özgür... (02:09) İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu öğretim üyesiyim.

-Yardımcı Doçent Dr. Özgür... (02:09) İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu öğretim üyesiyim. 10. Kalkınma Planı Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu'nun 2. Toplantısı bir günlük bir toplantı olacak. Daha önce yapmış olduğumuz iki günlük toplantıda tartışmış olduğumuz konuların

Detaylı

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010

24 Şubat 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 24 Şubat 2010 24 Şubat 2010 ASOMECLİS 24 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 24 Şubat 2010 ASOMECLİS Sanayi üretimindeki artışın baz etkisi dışında sürdürülebilir olduğu konusundaki endişelerimiz devam etmektedir

Detaylı

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz

Lojistikteki hızımızı pistlere de taşıyoruz İş ortaklarımız için ayrı çözüm yolları üretebilen bir yapıya sahibiz. Ara vermeden gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile sağlıklı büyüyoruz. Sürdürülebilir lojistik ve çevreci yaklaşımımızı yaptığımız her

Detaylı

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Mehmet Emin Köktaş Mersin Lojistik Merkezi Direktörü Hong-Kong International Port İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SONUÇ BİLDİRGESİ AÇILIŞ KONUŞMALARI Salih Zeki MURZİOĞLU Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri GÜZELOĞLU Samsun Valisi

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

Floradan ekonomiye geçiş

Floradan ekonomiye geçiş TTSO 2011 Faaliyetleri Basın Toplantısı 10-11 de Yıl: 20 Sayı: 233 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı www.ttso.org.tr Ortak Akıl Toplantısı 2-3-4-5-8-9 da 2012 de firmalar kazanç için iç pazarı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Bağımsız Denetim Konularının Tartışılması İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 EYLÜL 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU KONUŞMACILAR : Sezai ONARAL : Seyit Ahmet BAŞ (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 NİSAN 2013 AYLIK TOPLANTISI I.OTURUM OTURUM BAŞKANI AYIN KONUĞU : Sezai ONARAL : Bülent SARIGÜL (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanı) II. OTURUM OTURUM BAŞKANI

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI 45 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 25 ARALIK 2008 AYLIK TOPLANTISI AYIN KONUĞU : Prof. Dr. Nazım EKREN (Başbakan Yardımcısı)

Detaylı

(1. Oturum) 1. Oturum 1

(1. Oturum) 1. Oturum 1 (1. Oturum) İsmet Mura: Sektörel derneklerin saygıdeğer başkanları, sayın misafirlerimiz, sevgili üye arkadaşlarım. Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle

Detaylı

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM 1999 - CUMARTESİ

II. ULAŞIM VE TRAFİK KONGRESİ - SERGİSİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM 1999 - CUMARTESİ PANEL 21.YÜZYILDA ULAŞIM NASIL OLMALIDIR? 02 EKİM 1999 - CUMARTESİ OTURUM BAŞKANI : SÜREYYA YÜCEL ÖZDEN (Ulaştırma Müsteşarı) BAŞKAN - Sayın konuklar, panel masasında oturan arkadaşların da konuşmamaları,

Detaylı

Cumhuriyetimizin 90. yılını idrak ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 90. yılını idrak ediyoruz. EKİM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 500 milyar doların yolu lobiden geçiyor korhan@ostim.com.tr Cumhuriyetimizin 90. yılını idrak ediyoruz. Bir asra yakın bir süre önce tohumları ekilen ülkemizin

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

SAMSUN LOJĐSTĐK GELĐŞME RAPORU

SAMSUN LOJĐSTĐK GELĐŞME RAPORU SAMSUN LOJĐSTĐK GELĐŞME RAPORU Mart 2009 Lojistik Merkezi Samsun Sayfa 1 Lojistik Merkezi Samsun Sayfa 2 Önsöz Salih Zeki MURZĐOĞLU Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

30 Haziran 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 30 Haziran 2010

30 Haziran 2010 ASOMECLİS. Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı. 30 Haziran 2010 30 Haziran 2010 ASOMECLİS 14 Ankara Sanayi Odası Meclis Toplantısı 30 Haziran 2010 ASOMECLİS Türkiye nin bölgesinde siyasi bir güç olabilmesi ve ağırlığını hissettirebilmesi için öncelikle içerideki sorunlarımızı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bugüne desteklerinizle ulaştık TEŞEKKÜRLER

Bugüne desteklerinizle ulaştık TEŞEKKÜRLER LOJİSTİĞE ÜRÜN VE HİZMET SAĞLAYANLARIN DERGİSİ Yıl: 5 / Sayı: 47 / HAZİRAN - 2014 Fiyatı: 8 TL Bugüne desteklerinizle ulaştık TEŞEKKÜRLER Dünyanın her yerine taşımacılık çözümleri Gönderileriniz hangi

Detaylı

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI 4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI Kimya Sektörü, Ege Bölgesi Dinamikleri ve Çevre ŞURA KONUŞMALARI 7-8 Mayıs 2009 / İZMİR EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası - Giriş Konuşması: Kimya Sektör Platformunun organize etmiş

Detaylı

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri,

rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı ve gazilerimize acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. değerli Meclis üyeleri, Mevcut Haliyle Kıdem Tazminatı Uygulaması Ekonomi Üzerinde Kaldırılması Mümkün Olmayan Bir Yük Oluşturmakta, İstihdam Artışını Engellemektedir Yönetim Kurulu olarak Sayın Başbakanımıza yaptığımız ziyarette,

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 18 MART 2010 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : Vehbi KARABIYIK KONUŞMACILAR : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı) Kerim BİLİCİ (İstanbul Vergi Dairesi

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI

Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 12.12.2013 Tutuklu ve Hükümlü Hakları Nefret Söylemi ve İfade Özgürlüğü

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ PANELİ E-KİTAP 25 Mayıs 2014-ANKARA ISBN: 978-605-01-0683-1 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİN YÖNTEMLERİ 1.Baskı,

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

KASIM 2012 SAYI: 42. OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır.

KASIM 2012 SAYI: 42. OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. KASIM 2012 SAYI: 42 OYDER - Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yayın Organıdır. Auto Show un gösterişi ve başarısı otomotiv sektörümüzün geleceğinin ne kadar parlak olduğunun en büyük kanıtı OYDER Yönetim

Detaylı

Tuzla pahalı geldi siparişler Uzakdoğu ya gitti

Tuzla pahalı geldi siparişler Uzakdoğu ya gitti Kredi faizleri had safhaya çıkacak Metin Kalkavan, dünya ekonomisinin krizden çıkmasıyla 2011 yılında banka kredi faizlerinin yükseleceğini, bu nedenle yeniden yapılanmaya giden firmaları zor bir senenin

Detaylı

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur

ASO MECL S. Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur Kayıtdışılık, Sadece Maliye Bakanlığı nın Değil, Yol Açtığı Haksız Rekabet Nedeniyle Hepimizin Sorunudur NURETTİN ÖZDEBİR ASO YÖNETİM KURULU BAŞKANI Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Müsteşarım, değerli

Detaylı