St. Clements University

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "St. Clements University"

Transkript

1 Ders (Dersin adı) Süre (Dersin süresi) Ders toplam süreleri 4 yıl / 8 dönem olacaktır.) Kapsam (Dersin bitirilmesi ile gerçekleşecek edinim) İçerik (Derse ait özet bilgiler) Ders Kitapları (Kitabın adı, Yazarı, varsa Çevirmeni, biliyorsanız İSBN no) Bu Dersten Kaç Sınav Talep Edeceksiniz? (Online ve/veya Posta/Kargo ile) Bu Dersten Kaç Ödev Talep Edeceksiniz? (Online ve/veya Posta/Kargo ile) Bu Ders Kaç Kredidir? (Toplam Kredi Adedini Yukarıda Belirtiniz) İşl.101 Hukukun Temel Kavramları 1 Yarıyıl Toplum yaşamında hukuk kurallarının önemi ve hukukun üstünlüğü vurgulanır. Toplum Hayatı, Sosyal kurallar Hukuki Düzenin zorunluluğu, hukuk kuralları, yaptırım İnsanın kişilik hakları temel haklar insan hakları Hukukun üstünlüğü Hukuk Devleti Temel Hukuk Bilgisi Abdullah Dinçkol DER Yayınları İstanbul 2003 Hukuka Giriş İ Yılmaz Aslan Ekin KE Bursa 2001 Hukuk Biliminin Temel Kavramları, Doç.Dr.M Akarslan, Yrd.Doç.Dr.Tamer ÇAĞDAŞ Hukuk Başlangıcı Seçkin KE Ankara 2006, Hukuka Giriş Doğan Şenyüz Ekin KE 2006 Hukuka

2 103 Matematik I 1 Yarıyıl Öğrencilerin işletme öğrenimleri esnasında karşılaşabilecekleri matematik konuları hakkında gerekli olan ön bilgileri vermek, matematiksel kavramları tanıtmak ve matematiğin işletmede ki uygulamalarını göstermektir Denklem çözme Türevsiz fonksiyon çizimleri Signum, tamdeğer, mutlak değer Finans matematiği Matematik uygulamaları Giriş Gülgün Nobel YE 2006 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları A. Şeref Gözübüyük Turhan KE 2006 E.T. Dowling, Schaum Serisinden İşletme ve İktisat İçin Matematiksel Yöntemler, Teori ve Problemleri, Mc- Graw Hill Inc. New York, 1994 Diğer kaynaklar / materyaller: Y. Özdemir, Y. Aksoy Lineer Cebir Problemleri, Yılmaz Tulunay, İşletme Matematiği, İstanbul Üniversitesi Yayınları 2 1 4

3 105 İktisat I 1 Yarıyıl İktisadi çözümlemenin mikro düzeyde temel ilke, kavram ve yaklaşımlarıyla öğrencileri tanıştırmayı amaçlamaktadır. 107 İşletme I 1 Yarıyıl İşletme Fakültesi lisans öğrencilerine, işletmenin temel ilke ve kavramlarının verilmesidir Alternatif maliyet, arz, talep, esneklik, üretim fonksiyonu, azalan verimler, toplam/sabit/değişken/ ortalama maliyet, minimum maliyet, toplam gelir, maksimum kar, firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol. İŞLETMECİLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI: İnsan Gereksinimleri Ve Toplumsal Kurumlar İŞLETMENİN ÇEVRESİ: İşletmenin Yakın Çevresi, İşletmenin Ulusal Çevresi, İşletmenin Bilimsel Çevresi, İşletmenin Uluslar Arası Çevresi İşletme nin Türleri: Büyüklük Açısından, Ürettikleri Mal/Hizmet Açılarından, Sermayenin Sahipliği Açısından, Yasalar Açısıdan, Pazar Alanları Dinler, Zeynel. (2004). İktisada Giriş. Bursa : Ekin Kitabevi. 13. Basım. Ulusoy, Cafer;Genel İktisat, Ekin Kitapevi,2000 Aktaş, Prof. Dr. Eyüp; Genel İşletme; Nobel Yayınları, 2009 Şimşek, Prof. Dr. M. Şerif ; Genel İşletme, Arıkan Basım Yayım, 2007

4 102 Matematik II 2. yarıyıl Öğrencilerin işletme öğrenimleri esnasında karşılaşabilecekleri matematik konuları hakkında gerekli olan Açısından İŞLETMELERDE BÜYÜME Ve İŞBİRLİĞİ ŞEKİLLERİ: İşletme İçi Büyüme Çeşitleri, İşletme Dışı Büyüme Şekilleri İŞLETMENİN KURULUŞU: İşletme Kurma Nedenleri, İşletmelerin Kuruluş Kararındaki Başlıca Aşamalar; Ekonomik Araştırmalar, Teknik Araştırmalar, Finansal Araştırmalar, Yasal Araştırmalar, Örgütsel Araştırmalar; Yapılabilirlik Projesi, Değerlendirme Ve Yatırım Kararı, Kesin Proje, Projenin Uygulanması, İşletmeye Geçiş Aşaması Limit, belirsizlikler Türev Belirli integral, belirsiz integral Riemann integrali İşletme Matematik Uygulamaları E.T. Dowling, Schaum serisinden İşletme ve İktisat için Matematiksel Yöntemler, Teori ve Problemleri, Mc- ön bilgileri vermek, Graw Hill Inc. New 2 1 4

5 104 İktisat II matematiksel kavramları tanıtmak ve matematiğin işletmede ki uygulamalarını göstermektir. 2. yarıyıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Gayri Safi Milli Hasıla, enjeksiyon, sızıntı, tüketim fonksiyonu, marjinal tüketim eğilimi, otonom harcama, çarpan, kaydi para, para çarpanı, para arzı, makroekonomik denge, para ve maliye politikaları Alternatif maliyet, arz, talep, esneklik, üretim fonksiyonu, azalan verimler, toplam/sabit/değişken/ York, 1994 Y.Özdemir, Y. Aksoy Lineer Cebir Problemleri, Yılmaz Tulunay, İşletme Matematiği, İstanbul Üniversitesi Yayınları Dinler, Zeynel. (2004). İktisada Giriş. Bursa : Ekin Kitabevi. 13. Basım. ortalama maliyet, minimum maliyet, toplam gelir, maksimum kar, firma dengesi, tam

6 rekabet, tekel, tekelci rekabet, oligopol. 106 İşletme II 2. yarıyıl İşletme Fakültesi lisans öğrencilerine, işletmenin temel fonksiyonlarının gösterilmesi ve sonraki yıllarda yararlanacakları tüm işletme fonksiyonlarının temel bilgilerini vermektir Yönetim Kavramı, Yönetim Biliminin Tarihi Gelişimi, Yönetim Süreci, Yönetimin Temel Özellikleri, Yönetimin Temel İşlevleri. Üretim Yöneticisi ve Başlıca Görevleri, Başlıca Üretim Sistemleri, Üretimin Temel Özellikleri, Üretim Türleri, Üretimde Otomasyon, Üretim Sürecinin Geliştirilmesi, Üretim Sürecinin Unsurları İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı, İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve Amaçları, Halkla İlişkiler Kavramı, Halkla İlişkiler İşlevinin Temel Özellikleri- Amaçları, Halkla İlişkiler ve İletişim, Halkla İlişkiler İşlevini Etkileyen Faktörler, Halkla İlişkiler İlkeleri, Halkla İlişkiler Uygulama Süreci, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Örgütlenmesi, Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar Aktaş, Prof. Dr. Eyüp; Genel İşletme; Nobel Yayınları, 2009 Şimşek, Prof. Dr. M. Şerif ; Genel İşletme, Arıkan Basım Yayım, 2007

7 108 Davranış Bilimleri 201 Finansal Muhasebe I 2.yarıyıl Bu ders kapsamında insanı ve davranış bilimlerini inceleyen çeşitli disiplinler incelenecektir.insanın işletmelerdeki davranış boyutları ele alınarak kültür,liderlik, öğrenme, tutumlar vb. kavramlar üzerinde durulacaktır. Bireyin güdümlenmesi,çatışma çözümlemesi ve söz konusu kavramların olası etkileri değerlendirilecektir. 3. yarıyıl Finansal Muhasebe dersinin amacı işletme yöneticilerine ve gerekse işletme ile çeşitli nedenlerle ilgilenen 3. şahıslara (Bankalar, Vergi İdaresi, Sendikalar vb) sunulmak üzere, yasalarla belirlenmiş usul ve kurallar çerçevesinde, temel mali tabloların hazırlanmasıdır. İşletmelerde davranış, kültür, liderlik, kişilik, tutumlar, değerler, öğrenme prensipleri, algılama. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Bilanço eşitliği, Finansal tablolar, Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan, Tutulması zorunlu yasal defterler, çift kayıt sistemi, hesap kavramı, muhasebede kullanılan belgeler, fişler ve muhasebede iş akışı kavramı. İşletmelerde Davranış / Prof.Dr.İlhan Erdoğan İ.Ü. İşletme Fakültesi, 1997.: Davranış Bilimleri ile ilgili makaleler Türk psikologlar derneğinin yayınları. Genel Muhasebe, Prof.Dr.Ahmet KIZIL, Bahar Yayınevi Sevilengil; Prof Dr. Orhan, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi Yükçü, Prof. Dr. Süleyman ; Finansal Muhasebe, Altın Nokta Dağıtım, 2009

8 203 İşletme Yönetimi 205 İşletme Hukuku I 3.yarıyıl İşletmecilik alanında lisans eğitimi alan öğrencilere, işletme yönetimi ve yöneticilik hakkında genel kuramsal bilginin ve yönetim kuramındaki gelişimin verilmesini amaçlayan bir derstir. 3. Yarıyıl Öğrenciye, ekonomik hayatın baş aktörü tacir ve tüzel kişi tacir (şirketler) in tanımı yapmak ve onların dayandığı ve kullandığı hukuki İşletme, Yönetim ve Organizasyon Planlama Örgütleme, Yürütme( Yöneltme) Kontrol, Koordinasyon Karar Verme Tacir İşletme İşveren Şirket türleri Bono, Poliçe Çek Rekabet Hukuku, MarkaAkit Yapılması Tamer Koçel, İşletme Yönetimi, İstanbul, Beta, 2001 Göksel Ataman, İşletme Yönetimi, İstanbul, Türkmen Kitabevi, Diğer kaynaklar / materyaller:yönetim ve organizasyon / Erol Eren Genişletilmiş 5. bs. İstanbul : Beta, İşletmelerde stratejik yönetim ve işletme politikası / Erol Eren. Genişletilmiş 5. bs.- İstanbul : Beta İşletme yönetimi / İtler Akat, Gönül Budak, Gülay Budak. İzmir : Barış Yay. ; Fakülteler Kitabevi, İşletme ekonomisi ve yönetimi / Oktay Alpugan, İstanbul : Beta, 1997 Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL, TİCARET HUKUKU, Güncelleşmiş 7. Baskı, Trabzon Prof.Dr.Ercan AKYİĞİT, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler (El Kitabı)

9 norm ve imkanları öğretmektir. Pınar Ardıç, Ticaret Hukuku 1,2, Agan Yayınları, Ankara. 207 İstatistik I 3. yarıyıl İstatistik yöntemlerinin planlama,standartları belirleme ve denetim gibi yönetim işlevlerinin işletmenin üretim,pazarlama,finans ve personel gibi çeşitli bölümlerinde etkin bir şekilde yürütülmesinin önemi verilmeye çalışılacaktır. Dersin amacına uygun olarak; istatistik teknikleri araştırmada kullanılacak verilerin derlenmesi ve analize hazır hale getirilmesi aşamalarından başlamak üzere anlatılacak,bu tekniklerle elde edilecek bulguların işletme kararlarını almada nasıl yorumlanacağı üzerinde durulacaktır. Verilerin Grafikle Sunumu Verilerin Tanımsal İstatistiklerle Analizi : Ortalamalar, Değişkenlik Ölçüleri, Asimetri ve Basıklık Ölçüleri Normal Dağılım : Endeksler, Zaman Serisi Analizi : Trendin Belirlenmesi Mevsim etkisinin ve konjon türel dalgaların analizi. Çil, Prof Dr. Burhan, İstatistik, Detay Yayın, 2000 Yılmaz, Prof.Dr. Bülent, İstatistik, Nobel Yayınlşarıı, 2005

10 202 Finansal Muhasebe II 204 İşletme Hukuku II 4. yarıyıl İşletmenin finansal pozisyonu ve performansını belirleyebilmek için dönem sonunda yapılması gereken yasal değerlemeler ve muhasebeleştirilmesi, hesapların tek tek incelenerek, yıl sonu envanter (sayım, ölçüm) sonuçları ile mukayese edilerek, gerekli düzeltme kayıtlarının yapılması, sonuç hesaplarının (gelir-gider) kapatılarak, gelir tablosuna aktarılması ve bilançonun düzenlenmesi. 4. yarıyıl Öğrenciye, ekonomik hayatın baş aktörü tacir ve tüzel kişi tacir (şirketler) in tanımı yapmak ve onların dayandığı ve Envanter (sayım, ölçüm vb) değerleme, düzeltme, kesin mizan, bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu. Tacir İşletme İşveren Şirket türleri Bono, Poliçe Çek Rekabet Hukuku, Marka Akit Yapılması Genel Muhasebe, Prof.Dr.Ahmet KIZIL, Bahar Yayınevi Diğer kaynaklar Sevilengil; Prof Dr. Orhan, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi Yükçü, Prof. Dr. Süleyman ; Finansal Muhasebe, Altın Nokta Dağıtım, 2009 Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL, TİCARET HUKUKU, Güncelleşmiş 7. Baskı, Trabzon

11 206 İşletme Araştırma Yöntemleri 208 İstatistik II kullandığı hukuki norm ve imkanları öğretmektir. 4. yarıyıl Neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde işletmecilik ve yönetim açısından araştırma sürecini ele almak ve incelemek 4. yarıyıl İstatistik yöntemlerinin planlama,standartları belirleme ve denetim gibi yönetim işlevlerinin Araştırma, Araştırma Süreci, Değişkenler, Hipotez Oluşturma, Bilgi Toplama Yöntemleri, Maliyet İzleme, Geleceği Tahmin Yöntemleri, Araştırma Raporu Zaman serilerinde yıllık ve aylık tahmin teknikleri Regresyon ve Prof.Dr.Ercan AKYİĞİT, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler (El Kitabı) Pınar Ardıç, Ticaret Hukuku 1,2, Agan Yayınları, Ankara. R. Arıkan, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara, Tutibay Yayınları, B. Baloğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, İstanbul, Der Yayınları, A. H. İslamoğlu, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Beta Basım Yayın, Çil, Prof Dr. Burhan, İstatistik, Detay Yayın, 2000 Yılmaz, işletmenin 2 1 2

12 301 İşletme Finansı üretim,pazarlama,finans ve personel gibi çeşitli bölümlerinde etkin bir şekilde yürütülmesinin önemi verilmeye çalışılacaktır. Dersin amacına uygun olarak; istatistik teknikleri araştırmada kullanılacak verilerin derlenmesi ve analize hazır hale getirilmesi aşamalarından başlamak üzere anlatılacak,bu tekniklerle elde edilecek bulguların işletme kararlarını almada nasıl yorumlanacağı üzerinde durulacaktır. 5. yarıyıl Öğrenciyi finansın işletme ve iş dünyası alanındaki konumu, işlevi ve işleyişi ile işletmelerin faaliyetlerine, gelişmelerine ve stratejik hedeflerine etkileri, işletmelerde alınacak kararların finansal fonksiyonları, şirketlerdeki finans Koralasyon Analizi Hipotez Testleri : Sıfır Hipotez ve Alternatif Hipotez Örnekleme : Örnekleme Dağılımları Örnek ortalamaları ve oranları arasındaki farkın testi. Teminat Mektubu, Akreditif, Harici Garanti, Kontr-Garanti,Sermaye Yoğunluğu Raryosu, Defter Değeri, Piyasa Değeri, learing, factoring, forfaiting, Valör. Prof.Dr. Bülent, İstatistik, Nobel Yayınlşarıı, 2005 Finansal Yönetim, Prof.Dr.Niyazi Berk, Türkmen Kitabevi Diğer kaynaklar / materyaller: Finansal Yönetim, Dr.Öztin Akgüç, Avcıol Basın Yayın

13 bölümlerinin işletme içindeki organizasyonel yapıları, finansal planlama ve bütçeleme ile finansal tahmin kavramları, işletme aktif ve pasiflerinin finansal özellikleri ve yönetimi konularında bilgilendirmektir 303 Pazarlama İlkeleri 5.yarıyıl Pazarlama kavramı, pazarlamanın önemi, mal ve hizmetlerin özellikleri, talebi etkileyen dış faktörler ve motivasyonlar, pazarlama karması, pazar dilimlendirilmesi, ürün oluşturma, fiyat, stratejik olarak öğrencilere kavratılması amaçlanmıştır. pazarlama teknikleri, dağıtım kanallarının incelenmesi araştırılarak dış faktörlerin pazarlamaya olan etkileri incelenecektir. Tek, Ömer Baybars, Pazarlama İlkeleri ve Uygulamaları Beta Yayıncılık Mucuk, İsmet, Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi İstanbul Prof. Dr. Mehmet Karafakıoğlu, Pazarlama İlkeleri,Literatür yayıncılık,

14 . 305 Maliyet Muhasebesi 5.yarıyıl Öğrencilerimize, maliyet kavramı ve sınıflandırılması, birim ve toplam maliyet hesaplamaları, üretilen malın maliyeti, satılan malın maliyeti, hammadde tedariki ve maliyeti, işgücü ve genel yönetim maliyetleri, maliyet merkezleri, maliyetleme sistemleri, ortak ürünler, fireler, döküntüler konularında temel bilgilerin kazandırılmasıdır. Maliyet, Gider, Zarar, Değişken Maliyetler, Sabit Maliyetler, Direkt Maliyetler, Endirekt Maliyetler, Üretim Maliyeti Tablosu, Satılan Mamullerin Maliyeti Tablosu Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Karakaya, Prof. Dr. Mevlüt, Maliyet Muhasebsi. Gazi Yayın, 2007 Haftacı, Prof Dr. Vasfi, Maliyet Muhasebesi 2009 Umuttepe Yayınları

15 UTI 307 Uluslararası iktisat 302 Finansal Yönetim 5. yarıyıl Lisans düzeyindeki öğrencilerimize, uluslar arası işletmecilik ile ilgili temel kavramları kazandırmak ve bu bilgilerin ışığında, uluslar arası işletmelerde geçecek olan profesyonel iş hayatlarında bu bilgileri kullanabilmelerini sağlamaktır. 6.yarıyıl Öğrenciye firma kârlılığına ilişkin yöntemler ve politikalar ile bu yöntem ve politikaların şirket bilançolarına etkileri, firmaların stratejik yatırımları ve bu yatırımların global finansal piyasalar çerçevesinde değerlendirilmesi Uluslar arası işletmeler, ticaret ve temel kavramları Uluslar arası kurumlar ve organizasyonlar Uluslar arası siyaset ve diplomasi Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği Aidat, Ekonomik Sipariş Modeli (EOQ), Net Şimdiki Değer, Anuite, İç Verim Oranı (IRR), İskontolanmış Geri Ödeme Süresi Yöntemi, Sermayenin Ağırlıklı Ortalama Maliyeti (WACC) Mutlu, E.C., Uluslar arası İşletmecilik, Beta Yayınevi, İstanbul, Mayıs 1999 Finansal Yönetim, Prof.Dr.Niyazi Berk, Türkmen Kitabevi Finansal Yönetim, Dr.Öztin Akgüç, Avcıol Basın Yayın

16 konusunda bilgilendirmektir. 304 Pazarlama Yönetimi 306 Yönetim Muhasebesi 6.yarıyıl 6.yarıyıl Değişimde taraflardan biri öteki taraftan istediği karşılığı ele geçirmeyi amaçlar ve amacına ulaşmak için incelemeler yapar Pazarlama yönetimi, etkili biçimde değişimin sağlanması için, pazarlama eylemlerinin planlanması, planın uygulanması ve kontrol edilmesi işidir. Öğrencilerimize maliyet sistemleri (Standart Maliyet Sistemi ve Değişken Maliyet Sistemi) tanıtılarak, Finansal Bilgi Sisteminin bir parçası olan Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak mübadeleleri gerçekleştirmek üzere fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. Maliyet Sistemleri, Sapma Analizleri, Bütçeleme, Fiyatlama Kararları Alternatif Seçim Kararları, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Kar Planlaması JIT, Hedef Maliyetleme İslamoğlu Hamdi, Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi 2. Baskı İstanbul 2003 Kaya, İsmail; Pazarlama bileşeni olarak fiziksel dağıtım, İstanbul Koç A. Miyazif: Hizmet Pazarlaması B.Ü. Yayını Sevgener,.A. Sait, Hacırüstemoğlu, Rüstem, Yönetim Muhasebesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım Kaygusuz. Sabit Yüksel, Yenilikçi Yönetim Muhasebesi maliyetlerin yönetsel

17 amaçlarla kullanımı; gelecekteki faaliyetlerin planlanması (Bütçeleme), fiili faaliyetlerle planlı faaliyetlerin karşılaştırılması (Sapma Analizleri). Performans değerlemesi (Sonuçların Yorumu ve Çözüm Önerileri) ile kısa dönemli işletme kararlarının (Fiyatlama Kararları, Alternatifler Arasında Seçim Kararları) alınması ve Stratejik Maliyet Yönetimi (JIT, ABC) konularında temel bilgilerin verilmesidir. Alfa Basım Dağıtım.

18 UTI 308 Uluslar arası İşletmecilik 401 Uluslararası Pazarlama 6.yarıyıl 7.yarıyıl Lisans düzeyindeki öğrencilerimize, uluslar arası işletmecilik ile ilgili temel kavramları kazandırmak ve bu bilgilerin ışığında, uluslar arası işletmelerde geçecek olan profesyonel iş hayatlarında bu bilgileri kullanabilmelerini sağlamaktır. Uluslar arası pazarlama dersi ve piyasa içeriğinde tüm konular öğretilecek,yerel ve uluslar arası firmalarda çalışacak eleman ve uzman yetiştirilmesi sağlanarak Türkiye nin dışa dayalı kalkınmasında Uluslar arası işletmeler, ticaret ve temel kavramları Uluslar arası kurumlar ve organizasyonlar Uluslar arası siyaset ve diplomasi Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği Ulusal pazarlar,uluslar arası pazarlama değişkenleri,satş şekilleri,ihracat ve ithalat rejimi,örgütlenme,kontrol ve tutundurma. Mutlu, E.C., Uluslar arası İşletmecilik, Beta Yayınevi, İstanbul, Mayıs 1999 Kozlu, Cem. M. Uluslar arası Pazarlama ( İlkeler ve Uygulamalar) Türkiye İş Bankası Yayınları 2 1 4

19 yardımcı olmak. 403 Toplam Kalite Yönetimi 7.yarıyıl Temel kalite kavramlarını ve kalite üzerine görüşleri aktarmak. Lojistik. Taşımacılık. Tedarik zinciri yönetimi, Freight Forwarder. Global Lojistik. Prof.Dr.Canan Çetin, Prof.Dr.Besim Akın, Vedat Erol, Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi (ISO revizyonu) İlke-Süreç- Uygulama, Beta yayımları,2001 Prof.Dr. Mine Özevren, Toplam Kalite Yönetimi- Temel Kavramları ve Uygulamaları, Alfa Yayınları, 2000

20 UTI 405 Uluslararası Muhasebe UTI 407 Uluslararası Finans 7.yarıyıl 7,Yarıyıl Lisans düzeyindeki öğrencilerimize, uluslar arası muhasebe ile ilgili temel kavramları kazandırmak ve bu bilgilerin ışığında, uluslar arası işletmelerde geçecek olan profesyonel iş hayatlarında bu bilgileri kullanabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciyi uluslararası kurumları ve uluslararası finansal piyasaların türlerini işleyiş mekanizmasını ve uluslararası piyasalarda karşı karşıya kalınan risk türlerini ve risk yönetimini, finansal araçları irdelemesi ve bu araçların firmaların Uluslararası muhasebe, Uluslararası muhasebe standartları Uluslararası kurumlar ve organizasyonlar Değerleme Uluslararası işletmelerde finansal tablolar. Bretton Wooods Sistemi,Döviz Piyasaları, Spot Piyasalar, Forward Piyasalar, Fisher Etkisi, Satın Alma Gücü Teorisi, Futures Piyasalar, Opsiyonlar, Arbitraj, Eurobond, Döviz Pozisyonu, Hedging. Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye de Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma Doç.Dr.Başak ATAMAN AKGÜL, Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AKAY, Türkmen Kitapevi. Uluslararası Finans ; Prof.Dr.Halil Seyidoğlu, Güzem Yayınları,

21 finansal yapıları üzerine etkilerini ölçmesi konularında bilgilendirmektir. UTI 402 Lojistik 8. Yarıyıl Günümüzde, hemen hemen tüm dünyada serbest Pazar ekonomisi uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak pazarlara giriş, oldukça kolay olmakta pazarda tüketiciye çeşitli alternatifler sunan çok sayıda işletme kıyasıya rekabet etmektedir. Böyle bir ortamda başarı ve işletme devamlılığını sağlayabilmek ancak, Lojistik, Taşımacılık. Tedarik zinciri yönetimi, Freight Forwarder. Global Lojistik. Koban, Yard. Doç. Dr. Emine, Keser, Halil Yıldırır, Dış Ticaret Lojistik Ekin Kitapevi Kolektif, Entegre Lojistik Yönetimi, Beta Basım Yayım 2008 Keskin Hakan, Lojistik Tedarik Zincir Yönetimi, Nobel Yayın,2009

22 rakiplere göre, fark yaratmaktan geçmektedir. Bu bağlamda Lojistik; dağıtım kanalları arasındaki mamul hareketleri ve bilgilerin iletilmesi faaliyetleri olup, lojistik yönetim, bütünleşmiş tedarikleme zinciri yaklaşımı içerisinde misyon, iş süreçleri ve stratejiler geliştirerek, işletmelerin stratejik avantajlar elde edebilmeleri için hammadde tedariklemesinden, mamullerin, tüketicilerin ihtiyacı olan zaman, yer, miktar ve fiyattan, sunulmasına kadar geçen süreçlerin etkin

23 İŞL 404 Yatırım Proje Analizi 8. Yarıyıl biçimde yönetilmesi ile ilgili kuram ve uygulamaların, öğrencilere aktarılmasını amaçlamaktadır. Dersin amacı yatırım planlama ve yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projeleri, yatırım değerlendirmeleri, stratejik planlama. Albayrak Burhan, Yatırım Proje Analizi, Nobel Yayın Girişimcilik 8. Yarıyıl Girişimciliğin amacı, işletmelerde başarıyı yakalayarak birey ve toplumsal hayat standartlarının yükseltilmesini hedefler. İşletme yöneticisi, yapıcı, üretici geliştirici bir yapıda, ihtiyaç sahibine üretimi veya hizmeti en etkin ve kaliteli biçimde sunma sorumluluğuyla girişimci ruhu, kültürü ve bilinci sağlamak amacıyla Girişimcilik dersi, bu bilinç ve uygulama bütünlüğünü sağlamayı amaçlayarak, öğrencinin teorik bilgi ve birikimlerini, uygulamaya yönlendirmesidir. Sanlıtop, Gazenfer, Girişimcilik, Boyut Yayın 2006 Küçük Yard. Doç. Dr. Orhan, Girişimcilik Ve Küçük işletme Yönetimi, Seçkin Yayın 2007 Arıkan, Semra Girişimcılık Temel kavramlar ve bazı güncel Konular, Siyasal kitap evi

24 hareket eder. UTI 408 Uluslararası Üretim Standarları 8. Yarıyıl Uluslararası Üretim Standartlarının öğrenciye öğretilmesi Uluslararası Üretim Standartlar Modüler Yaklaşım Top, Prof Dr. Aykut, Üretim Yönetim. Nobel Yayın 2009 Ordaş Semih, Topam Kalite Kontrol Kalder Yayınları, 1997

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Ders Programı ve İçerikleri

Ders Programı ve İçerikleri Ders Programı ve İçerikleri 1. Sınıf 1. Dönem İKT 101 İKTİSADA GİRİŞ-I (3+0) 3; AKTS:5 Bu derste iktisat bilimine ilişkin Temel Bilgiler: İktisadi Faaliyet, İktisat Biliminin Konusu, Yöntem ve Sistematik;

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları:

Yardımcı Ders Kitapları: Yardımcı Ders Kitapları: İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞL101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı.

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör

REKTÖR DEN. Prof. Dr. Mehmet Haberal. Rektör REKTÖR DEN Ülkemizin nitelikli yükseköğretim kurumlarına olan gereksinimi, 1980 yılından beri sağlık alanında çağdaş düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı nın deneyim ve birikimleriyle

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET ANABİLİM DALI İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER 2.DÖNEM TEMEL BÖLÜM DERSLERİ TEMEL BÖLÜM DERSLERİ KODU

Detaylı