10 ve T K B İşin Mahiyeti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 ve T K B İşin Mahiyeti"

Transkript

1 2004 Yılı Serbest Muhasebecilik,Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Çarşamba Tarih ve (Asıl) Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı Maddesi ile 2/1/1990 gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2004 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir Yılı Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri (Dipnotların 12.Md. Göre Hazırlanmıştır) Tablo-1-A 1. GRUP İLLER-(1,000 TL.) 10 ve T K B İşin Mahiyeti Daha İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili Fazla İşçili 1 DEFTER TUTMA (%20 artırılmıştır) 1 İşletme Defteri A Taşımacılık B Hizmet C Alım Satım D İmalat - İnşaat Serbest Meslek Kaz. Defteri Dernekler Ve Vakıflar A Dernekler a)merkez b)şubeler B Vakıflar a)merkez b)şubeler Bilanço esasına Göre Tutulan Def. A Şahıs Firmaları a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat B Adi Ortaklık,Kolektif ve Adi Komandit Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat C Hisseli Komandit Ve Limited Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat

2 D Anonim Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat E Kooperatifler a)köy Kalkınma Ve Orman b)esnaf kefalet c)turizm - Tüketim d)taşımacılık e)üretim-satış Ve Yapı (ih.us.) f)üretim (Emanet Usulü) Tablo 1-B 2. GRUP İLLER-(1,000 TL.) 10 ve T K B İşin Mahiyeti Daha İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili Fazla İşçili 1 DEFTER TUTMA 1 İşletme Defteri A Taşımacılık B Hizmet C Alım - Satım D İmalat - İnşaat Serbest Meslek Kaz. Defteri Dernekler Ve Vakıflar A Dernekler a)merkez b)şubeler B Vakıflar a)merkez b)şubeler Bilanço esasına Göre Tutulan Def. A Şahıs Firmaları a)hizmet b)alım - Satım B C c)imalat - İnşaat Adi Ortaklık,Kolektif ve Adi Komandit Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat Hisseli Komandit Ve Limited Şirketler a)hizmet b)alım - Satım

3 c)imalat - İnşaat D Anonim Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat E Kooperatifler a)köy Kalkınma Ve Orman b)esnaf kefalet c)turizm - Tüketim d)taşımacılık e)üretim-satış Ve Yapı (ih.us.) f)üretim (Emanet Usulü) Tablo 1-C 3. GRUP İLLER-(1,000 TL.) 10 ve T K B İşin Mahiyeti Daha İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili Fazla İşçili 1 DEFTER TUTMA 1 İşletme Defteri A Taşımacılık B Hizmet C Alım - Satım D İmalat - İnşaat Serbest Meslek Kaz. Defteri Dernekler Ve Vakıflar A Dernekler a)merkez b)şubeler B Vakıflar a)merkez b)şubeler Bilanço esasına Göre Tutulan Def. A Şahıs Firmaları a)hizmet b)alım - Satım B C c)imalat - İnşaat Adi Ortaklık,Kolektif ve Adi Komandit Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat Hisseli Komandit Ve Limited Şirketler a)hizmet

4 b)alım - Satım c)imalat - İnşaat D Anonim Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat E Kooperatifler a)köy Kalkınma Ve Orman b)esnaf kefalet c)turizm - Tüketim d)taşımacılık e)üretim-satış Ve Yapı (ih.us.) f)üretim (Emanet Usulü) Tablo 1-D 4. GRUP İLLER-(1,000 TL.) 10 ve T K B İşin Mahiyeti Daha İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili Fazla İşçili 1 DEFTER TUTMA 1 İşletme Defteri A Taşımacılık B Hizmet C Alım - Satım D İmalat - İnşaat Serbest Meslek Kaz. Defteri Dernekler Ve Vakıflar A Dernekler a)merkez b)şubeler B Vakıflar a)merkez b)şubeler Bilanço esasına Göre Tutulan Def. A Şahıs Firmaları a)hizmet b)alım - Satım B C c)imalat - İnşaat Adi Ortaklık,Kolektif ve Adi Komandit Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat Hisseli Komandit Ve Limited Şirketler

5 a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat D Anonim Şirketler a)hizmet b)alım - Satım c)imalat - İnşaat E Kooperatifler a)köy Kalkınma Ve Orman b)esnaf kefalet c)turizm - Tüketim d)taşımacılık e)üretim-satış Ve Yapı (ih.us.) f)üretim (Emanet Usulü) Not : Yukarıdaki Tablo 4'e Bölünmüştür TABLO II 1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ Münhasıran Ticari kazanç bildirimi Münhasıran Serbest Meslek Kazanç bildirimi Münhasıran Menkul sermaye İradı Bildirimi Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi Münhasıran Sair Kazanç Ve İrad Bildirimleri Münhasıran Zirai Kazanç Bildirimleri Ticari Kazanç Ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri Serbest Meslek Kazancı Ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri 2. KURUMLARIN VERGİSİ

6 BEYANNAMESİ 3. DİĞER BEYANNAMELER A. KDV Muhtasar Ve Emlak B.Veraset Ve İntikal C. Banka Hesap Vaziyeti D. SSK(Özel İnşaat- Aylık) E. Diğer Beyan Ve Bildirimler TABLO III 1.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 1.KURULUŞ İŞLEMLERİ A.Tek Şahıs İşletmeleri a.isçisiz b.işçili B. Adi Ortaklıklar C.Kollektif Ve Adi Komandit Şirketler D.Kooperatifler E. Limited Şirketler F. Anonim Şirketler DEĞİŞİKLİKLER A. Adres değişikliği B. Pay Devirleri C. Ana Sözleşme Değişiklikleri a. Adi ortaklık,adi komandit ve limited şirketleri b.kooperatifler c.eshamlı komandit ve Limited Şirketler d. Anonim Şirketler D. Sermaye Artırım a.limited Şirketler b.anonim Şirketler E. Şekil Dğiştirme F. Birleşme G. Genel Kurul

7 İşlemleri H. Sermaye Ödendi Tespi 3. DİĞER İŞLEMLER A.Barkod İzni Alınması B. Marka Tescili Patent C. İşyeri Açma İzin Belgesi 4.VERGİ SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ A. Vergi iadeleri(iade Tutarı Üzerinden) (100 Kişiye Kadar Olan İşlemlerde TL. den Az Olamaz) %2 B. Vergi İstisnaları C. Vergi Muafiyeti D. Vergi Tecilleri (Tecil Tutarı Üzerinden) ( TL: den Az Olamaz) %2 E. Vergi Terkipleri (Terkin Tutarı Üzerinden ) %2 ( TL: den Az Olamaz) F. Vergi İndirimi G. Düzeltme Talepleri H. SSK Teftişi Teminat Çözümleri ( TL. den %2 Az Olamamak üzere Çözülen Teminat Tutarının) I. Özel Ve Teminatı Olamayan inşaatlarının Teftişlerinin Verilmesi (Yıllık) 5.UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA TL. den %2 Az Olmamak Üzere Vergi ve Fon Üzerinden NOTLAR:

8 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227' nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler. 2-1 no' lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no. lu tablonun l-a, B, G ve H bentlerinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır. 3- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.'nun 376.maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutan esas alınır. 4- Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır. 5- Tarifedeki Ücretler, aylık olup KDV hariç tutarlardır. 6- Tarifedeki ücretler, merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak bu miktar sözleşmedeki Ücretin % 60'nı gecemez. 7- Tarifedeki ücretler, tek KDV oranı uygulanan firmalar için geçerlidir. Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir. 8- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumda ayrıca % 25 ek ücret alınır. 9- Tarifedeki kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür. 10- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir. 11- Gayri faal isletmelerde tarifenin % 40'ı uygulanır. 12- İşletme defleri için A, B ve C bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla ulan illerde % 20, 2 milyondan

9 fazla ulan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak uygulanır Nüfusu kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu Ücretler % 25 eksiği ile uygulanır. 14- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1/5/1995 tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no. lu tablolarda yer alan ücretler % 50 indirimli olarak uygulanır. 16- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-E.'de Belirlenen Ücretin altında olamaz. 17- İl grupları aşağıdaki gibidir: 1.GRUP İLLER: ADANA. ANKARA, ANTALYA, BALIKESİR. BURSA, DENİZLİ, ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, İÇEL,İSTANBUL, İZMİR, KAYSERİ, KOCAELİ. KONYA, MUĞLA. SAMSUN, TEKİRDAĞ. 2.GRUP İLLER: AYDIN. BOLU, ÇANAKKALE, DİYARBAKIR,EDİRNE, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, KIRKLARELİ, KÜTAHYA. MALATYA, MANİSA, TRABZON. ZONGULDAK. KIRIKKALE, MARDİN, KARABÜK, YALOVA, SAKARYA, OSMANİYE, ÇORUM, ŞANLIURFA. 3.GRUP İLLER: ADIYAMAN, AFYON, AĞRI, AMASYA, ARTVİN. BATMAN, BİLECİK, BURDUR, ÇANKIRI, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, ISPARTA, NEVŞEHİR, VAN, KARS, KASTAMONU, KIRŞEHİR, KİLİS, NİĞDE, ORDU, RİZE, SİNOP, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT, AKSARAY, DÜZCE, KARAMAN. 4.GRUP İLLER: ARDAHAN,IĞDIR, BİNGÖL,BİTLİS,GÜMÜŞHANE,HAKKARİ, MARDİN, MUŞ, SİİRT, TUNCELİ, BAYBURT, ŞIRNAK YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK

10 1- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A- Sürekli Danışmanlık (aylık) ASGARİ ÜCRETLERİ a. Bir önceki yıl net satışları 1 trilyon 500 milyardan az olan firmalarda b. Bir önceki yıl net satışları 4 trilyona kadar olan firmalarda c. Bir önceki yıl net satışları 10 trilyona kadar olan firmalarda d. Bir önceki yıl net satışları 30 trilyona kadar olan firmalarda e. Bir önceki yıl net satışları 30 trilyonu aşan firmalarda (Yıllık 96 saate kadar, fazlası TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir. Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışına süreleri dikkate alınır.) B- Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı işlemler (saat ücreti) a. Büroda b. İlgili işletmede C- Kontrol ve Revizyon işlemleri ( TL'dan az olmamak kaydı ile) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımın tutarıdır. D- Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması Hizmet Alım- Satım İşletmesi İnşaat İmalat İşletmesi UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA 300 Milyon liradan az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden % 2 3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık) a. Banka Ve sigorta Şirketleri b. Halka Açık Şirketler Aracı Kurumlar c.. Diğer Şirketler

11 4. TASFİYE (Her hesap dönemi için) a. Şahıs Firmaları b. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler c. Kooperatifler d. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler e. anonim Şirket (SPK'ya dahil olmayanlar) f. anonim Şirket (SPK'ya dahil olanlar) BİLİRKİŞİLİK a. Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor b. Sermaye artırımı işlerinde c. 150 milyon TL' dan az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların incelenmesinde net satışların % 01 d. Diğer Bilirkişiliklerde HAKEMLİK 400 Milyon TL'den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. 7- FİZİBİLİTE RAPORU TL.'den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır. Toplam yatırım tutarın 1 Trilyona kadar olanlardan % 004 Sonra gelen 5 trilyon lira için % trilyonu aşan kısım için % İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için TL' dan az olmamak üzere, standart saat ücreti uygulanır. Standart saat ücreti ( TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil) 9- DERNEK,TESİS,VAKIF VE BEZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ a) İktisadi işletmesi olmayanlar b) İktisadi işletmesi olanlar 1. Gelirken 2 Trilyona kadar olanlarda Trilyon lirayı aşan kısım için % SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE DENETİM İŞLEMLERİ SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate kadar standart saat ücreti ( TL.'saat) olarak uygulanır.

12 96 saatten sonrası için; standart saat ücretinin %50' sinden az olmamak üzere ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz. 11- KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİNDE TL' dan az olmamak üzere; A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM'ce düzeltilmiş bilançodaki toplamdır.) trilyon TL.'sına kadar kısım için % Sonra gelen trilyon lira için % trilyon liradan sonrası için % 001 B. Veya kredi tutarının milyar TL 'sına kadar kısmı için % Sonra gelen 313 milyar TL için % milyar liradan sonrası için % 005 A ve B şıklarında yer alan ücretler toplamı 1 trilyon TL' yı aşmaması halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B şıklarından hangisinin uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/3 oranında uygulanır. 12. SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME Sosyal Sigortalar Kurumundan talep edilen ilişkisizlik belgesi için yapılacak incelemelerde, TL.'dan az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının; a. İlk 700 milyar TL için % 02 b. Sonra gelen 700 milyar lira için % 01 c. Sonra gelen 2.8 trilyon lira için % 005 d. Sonra gelen 5.6 trilyon lira için % 001 e. Sonra gelen 11.2 trilyon lira için % 0005 f trilyon liradan sonrası için % 0001 NOTLAR:

13 1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için de geçerlidir. 2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili Tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle Yeminli Mali Müşavirler için de geçerlidir. 3- Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır. 4-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 285.maddesi gereğince hakim tarafından takdir olunan bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin dışındadır YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ T K B İŞİN MAHİYETİ 1 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ 1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ I- Net satışları 9 trilyon liraya kadar olanlarda % 02 II- Sonraki 10 trilyon lira için % 01.5 III- Sonraki 10 trilyon lira için % 0.1 IV- Sonraki 20 trilyon lira için % 005 V- Sonraki 20 trilyon lira için % 001 VI- 69 trilyon lirayı aşan kısım için % 0005 Bu suretler hesaplanacak ücret TL den az olamaz. İnşaat sanayi işlerinde bu rakamlar % 20 arttırılarak uygulanır.(gelir vergisi için firma bazında uygulanır.) 2 YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ I - Net satışları 11 trilyon liraya kadar olanlarda % 02 II - Sonraki 10 trilyon lira için % 01.5 III- Sonraki 20 trilyon lira için % 01 IV- Sonraki 30 trilyon lira için % 005 V - Sonraki 30 trilyon lira için % 001 VI- 101 trilyon lirayı aşan kısım için % 0005 Bu suretle hesaplanacak ücret TL den az olamaz. İnşaat sanayi işlerinde bu rakamlar % 20 arttırılarak uygulanır.(gelir vergisi için firma bazında uygulanır.) 3 YATIRIM İNDİRİMİ TASDİKİ 1 milyar liradan az olmamak üzere toplam yatırım harcaması

14 I- 1.5 trilyon liraya kadar olan kısmı için % 02 II- Sonra gelen 3 trilyon liralık kısmı için % 01 III- Sonra gelen 5 trilyon liralık kısmı için % 005 IV- 9.5 trilyon lirayı aşan kısmı için % TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLERLE İLGİLİ İŞLEMLER 4325 Sayılı kanun kapsamında gelir ve kurumlar a) vergisi istisnasına ilişkin 1 milyar TL.'den az olmamak üzere, istisna konusu kazanca isabet eden net satış hasılatı üzerinden; I- 3 trilyon liraya kadar olan kısmı için % 02 II- Sonra gelen 5 trilyon liralık kısmı için % 01 III- 8 trilyon lirayı aşan kısmı için % 005 b) Yeniden değerleme 800 milyon liradan az olmamak üzere, yeniden değerlemeye tabi sabit değerler toplamı üzerinden; I- 1,5 trilyon liraya kadar olan kısmı için % 02 II- Sonraki 3 trilyon liralık kısmı için % 01 III- Sonraki 5 trilyon liralık kısmı için % 005 IV- 9.5 trilyon lirayı aşan kısmı için % 0002 Ücret hesaplamasında binalar, gemiler ve uçaklar için değerler 1/3 oranında uygulanır. Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili c) tasdik işlemleri 1 milyar TL.'den az olmamak üzere, yararlanılan istisna tutarı üzerinden I- 1.5 trilyon liraya kadar olan kısım için % 03 II- Sonraki 3 trilyon liralık kısım için % 01 III- Sonraki gelen 5 trilyon liralık kısım için % 005 IV- 9.5 trilyon lirayı aşan kısım için % 0002 II 5 MÜNFERİT BEYANNAME TASDİKİ DİĞER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ a) Özel muhtasar beyannameler % 02 b) K.V.K. 22. ve 24. maddelerindeki beyannameler % 05 K.V.K. 31, 36, 39. maddelerindeki beyannameler 1 c) milyar TL.'den az olmamak üzere saat ücreti uygulanır 1 KATMA DEĞER VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İŞLEMLERİ KDV VE ÖTV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ TASDİKİ I- 34 milyar liraya kadar olan kısmı için % 8 II- Sonraki 67 milyar lira % 6 III- Sonraki 100 milyar lira için % 4

15 IV- Sonraki 135 milyar lira için % 2 V- Sonraki 170 milyar lira için % 1 VI- 506 milyar lirayı aşan kısım için % 05 Bu suretle hesaplanacak ücret 750 milyon TL.'den az olamaz. Yıllık denetleme ve tasdik sözleşmesi olmayan kuruluşlarda bu tarifeye göre bulunacak ücret % 20 artırılarak uygulanır. 2 3 KDV İADE VE MAHSUP İÇERMEYEN AYLIK BEYANNAMELERDE a) 170 milyar TL.'sına kadar olan teslim ve hizmetlerde % 05 b) Bunu aşan kısım için % 03 Bu suretle hesaplanacak ücret 350 milyon TL.'den az olamaz. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ÜRETİM TECİL- TERKİN RAPORU 4 a) 170 milyar TL.'sına kadar olan teslim ve hizmetlerde % 05 b) Bunu aşan kısım için % 03 Bu suretle hesaplanacak ücret 750 milyon TL.'den az olamaz. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNE GÖRE YAPILAN K.D.V. TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ TASDİKİ I- 150 milyar lirasına kadar olan kısmı için % 3 II- Sonraki 300 milyar lira için % 2 II- 450 milyar lirayı aşan kısmı için % 1 Bu suretle hesaplanacak ücret 800 milyon TL.'den az olamaz. 5 GÜMRÜK BEYANNAMESİ TASDİKİ Her beyanname tasdikinde alınmak üzere 30,000,000.- TL./adet III DİĞER TASDİK İŞLEMLERİ İÇ KAYNAKLARIN SERMAYEYE EKLENMESİ 1 TASDİKİ a) Yeniden değerleme fonunun sermayeye eklenmesinde, eklenebilir fonun tespiti: I- Geçmiş dönemler onaylanmamış ise 1. bölümdeki ücret uygulanır. II- Geçmiş dönemler onaylanmış ise: 500 milyon liradan az olmamak üzere I- 1.5 trilyon lira için % 005 II- Sonraki 3 trilyon lira için % 003 III- Sonraki 5 trilyon lira için % 0002 IV- 9.5 trilyon lirayı aşan kısım için % 0001

16 Diğer iç kaynakların (maliyet artış fonu - b) gayrimenkul/iştirak satış karı v.b) sermayeye eklenmesinin tespiti 500 milyon liradan az olmamak üzere eklenebilir tutarın; I- 1.5 trilyon lira için % 005 II- Sonraki 3 trilyon lira için % 003 III- Sonraki 5 trilyon lira için % 0002 IV- 9.5 trilyon lirayı aşan kısım için % SERMAYE ARTIŞININ TESPİTİ RAPORLARI a) Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti 500,000,000 b) Geçmiş yıllar karlarının sermayeye eklenmesi 500,000,000 DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ 3 KURUMLARIN MUAFİYET VE İSTİSNA VE HESAPLARININ TASDİKİ İŞLEMLERİ a) Muafiyet ve İstisnalara İlişkin Tasdik İşlemleri I- İktisadi işletmesi olmayanlar II- İktisadi işletmesi olanlar b) Hesaplara İlişkin Tasdik İşlemleri I- İktisadi işletmesi olmayanlar II- İktisadi işletmesi olanlar Brüt gelirleri 12 trilyon liraya kadar olanlarda % 02 Sonrası için % 005 Bu suretle hesaplanacak ücret TL.'den az olamaz. 4 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ Yatırım teşvik belgesi ile ilgili işlemler a) TL.'den az olmamak üzere; Toplam yatırım tutarı üzerinden % 01 Ücretin 3 milyar lirayı aşması halinde ücret taraflarca belirlenir. Yatırım teşvik belgesi kapama işlemleri (Rapor b) tanzimi): Gerçekleşen yatırım tutarının 175 milyar liraya kadar olan kısım için Sonraki her 200 milyar TL. için KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ Kredilere ilişkin tespit işlemlerinden 1 milyar liradan az olmamak üzere, a) Firma aktif toplamının (aktif toplamı ymm'ce düzeltilmiş ve tasdik edilmiş bilançodaki toplamıdır.) I- 3 trilyon liraya kadar olan kısım için % 003 II- Sonraki 10 trilyon liralık kısım için % 002

17 III- 13 trilyon lirayı aşan kısım için % 001 b) Veya kredi tutarının I- 3 trilyon liraya kadar olan kısım için % 003 II- Sonraki 5 trilyon liralık kısım için % 01 III- 8 trilyon lirayı aşan kısım için % 005 a ve b şıklarında yer alan ücretlerin yüksek olanı uygulanır. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında uygulanır. Sürekli denetleme ve tasdik işlemleri ymm'ce yapılan kuruluşların kredilerine ilişkin tespit işlemleri aynı ymm'ce yapılır. 6 7 SEYAHAT ACENTALARININ TURİZM GELİRİ ELDE ETME VE DÖVİZ GETİRME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN TESPİTLER 400 milyon liradan az olmamak üzere döviz olarak getirilen tutarın Ücretin 3 milyar lirayı aşması halinde ücret taraflarca belirlenir. HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALİ VE LPG İLE İLGİLİ OLARAK TALEP EDİLECEK İNCELEME VE TESPİTLER % milyon TL.'den az olmamak üzere incelenmesi yapılan tutarın i- 1,5 trilyon liraya kadar olan kısmı için % 01 II- Sonraki 3 trilyon liralık kısım için % 002 III- Sonraki 5 trilyon liralık kısım için % 001 IV- 9,5 trilyon lirayı aşan kısım için % 0005 Ücretin 3 milyar lirayı aşması halinde ücret taraflarca belirlenir. MALİ TABLOLARIN UYGUNLUĞU VE HASILAT TESPİTİ - Yap-işlet-devret projesi kapsamında istenen mali tabloların uygunluğu ve hasılat tesbiti, - Devletin irtifak hakkı tesis ettirdiği işlemlerin verecekleri hasılat beyannamelerinin tasdiki, 750,000,000.- TL.'den az olmamak üzere, tesbit ve tasdik edilen tutarın % 001 Ücretin 3 milyar lirayı aşması halinde ücret taraflarca belirlenir. 9 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN HESAP VE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

18 I- Hesap ve işlemleri tutarı 10 trilyon liraya kadar % 001 olanlarda II- Sonraki kısım için % 002 Bu suretle hesaplanacak ücret, 750 milyon TL.'den az olamaz. Hesap ve işlemler tutarı organize sanayi bölgeleri tek düzen hesap planına göre tespit edilir. Ücretin 3 milyar lirayı aşması halinde ücret taraflarca belirlenir. 10 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN GELİR VE GİDERLERİNİN DENETİMİ Her bir üç aylık dönem için, I- Gelir ve giderleri toplamı 10 trilyona kadar % 001 olanlarda II- Sonraki kısım için % 002 Bu suretle hesaplanacak ücret 750 milyon TL.'den az olamaz, hizmet bedelinin kamu ihale kanununa göre belirlenmesi halinde ihaledeki ücret esas alınır. 11 SERVET VE VARLIK İNCELEMELERİ Beyanı gereken servet tutarının I- 1.5 trilyon lirasına kadar olan kısım için % 03 II- Sonraki 5 trilyon lira için % 01 III- 6,5 trilyon lirasını aşan kısım için % 005 Bu suretle hesaplanacak ücret 1 milyar TL.'den az olamaz. 12 ERTELEME, TAKSİTLENDİRME FORMLARI TALEP VE DEĞERLENDİRME KONUSU MEBLAĞ I- 75 milyar lirasına kadar olan kısım için % 1 II- Sonraki 300 milyar lira için % 05 III- 375 milyar lirasını aşan kısım için % 01 Bu suretle hesaplanacak ücret 500 milyon TL.'den az olamaz. 13 DOĞAL AFETLERDE TERKİN İŞLERİ 500,000, STOK DEĞERLEMESİ I- 750 milyar lirasına kadar olan kısım için % 02 II- Sonraki 2.5 trilyon liralık kısım için % 01 III trilyon lirasını aşan kısım için % 005 Bu suretle hesaplanacak ücret 750 milyon TL.'den az olamaz.

19 IV 3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA KANUN UYARINCA RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU PAYLARININ ÖDENMESİ İŞLEMLERİ 1 TELEVİZYONLAR a) Ulusal/Bölgesel Televizyonlar 1.5 milyar liradan az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının, I- İlk 50 milyar lira için % 4 II- Sonraki 50 milyar lira için % 3 III- Sonraki 50 milyar lira için % 2 IV- Sonraki 50 milyar lira için % 01 V- 200 milyar lirayı aşan kısım için % 05 b) Yerel Televizyonlar, 500 milyon TL.'den az olmamak üzere hesaplanan radyo ve televizyon üst kurul paylarının I- İlk 7,5 milyar lira için % 3 II- Sonraki 7,5 milyar lira için % 2 III- Sonraki 7,5 milyar lira için % 1 IV- Sonraki 15 milyar lira için % 05 V milyar lirayı aşan kısım için % 03 2 RADYOLAR a) Ulusal/Bölgesel Radyolar 1 milyar TL.'den az olmamak üzere hesaplanan radyo televizyon üst kurulu paylarının, I- İlk 1.5 milyar lira için % 4 II- Sonraki 1.5 milyar lira için % 3 III- Sonraki 1.5 milyar lira için % 2 IV- Sonraki 3 milyar lira için % 1 V- 7.5 milyar lirayı aşan kısım için % 05 b) Yerel Radyolar 300 milyon TL.'den az olmamak üzere I- İlk 750 milyon lira için % 3 II- Sonraki 750 milyon lira için % 2 III- Sonraki 750 milyon lira için % 1 IV- Sonraki 1.5 milyar lira için % 05 V milyar lirayı aşan kısım için % 03 V YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN YAPILAN DİĞER İŞLER 1 KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz

1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP 1. GRUP 2. GRUP 4. GRUP 3. GRUP. A. Tek Şah ıs İşletmeleri a) İşçisiz 68 TABLO TABLO II II 1. YILLIK GEL İR VERG İS İ BEYANNAMESİ A. Münhas ıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazanc ı ile Diğer Gelir Unsurlar ın ın Bildirimleri

Detaylı

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T K B İŞİN MAHİYETİ işçisiz I Maliye Bakanlığından : 2014 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci

Detaylı

http://www.tascilarymm.com

http://www.tascilarymm.com Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ DEFTER TUTMA BEYANNAME DÜZENLEME MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-9 10 ve daha fazla İŞÇİLİ İŞÇİLİ İŞÇİLİ I DEFTER TUTMA T A B

Detaylı

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226

SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 SĐRKÜLER ĐZMĐR 24/01/2009 SAYI 2009/225 REFERANS 4/226 24 Ocak 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27120 Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli

Detaylı

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ

Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ Maliye Bakanlığından :2013 YILI SERBEST MUHASEBECĐLĐK, SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK VE YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK ASGARĐ ÜCRET TARĐFESĐ 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K

ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İ S T A N B U L D A U Y G U L A N A C A K ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ADI SOYADI BÜRO SİCİL NO DEFTER TUTMA

Detaylı

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA)

ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) ANKARA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI (CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ANKARA) www.asmmmo.org.tr Değerli Üyemiz, takvim yılında uygulanacak asgari ücret tarifesi, 31.12.2014 tarih

Detaylı

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ

2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ 2013 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ T K B İŞİN MAHİYETİ I GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ 1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ 2 i- Net satışları 15.672.917 TL ye

Detaylı

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

2014 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 185 250 265 305 2. Alım-Satım 255 320 335 365 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO:

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: ÖNERİLEN ÜCRETLER ADI SOYADI: BÜRO SİCİL NO: T K B İŞİN MAHİYETİ İŞÇİSİZ 1-3 4-6 7-10 İŞÇİLİ İŞÇİLİ İŞÇİLİ I DEFTER TUTMA T A B L O 1 2 1 İşletme Defteri A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 140 TL 155 TL

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Mesut TOPCU Bursa SMMM Odası Başkanı. Meslek Mevzuatına İlişkin Hatırlatmalar Sayın Üyemiz, Bilindiği gibi her yıl Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmakta olan Asgari Ücret Tarifesi meslek örgütlerimizin talepleri yeterince dikkate alınmadan yayınlanmaktadır. Gerçek hayatla örtüşmeyen

Detaylı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı

Sayın Üyemiz, Saygılarımla, Ahmet Hikmet SÖNMEZ Oda Başkanı Sayın Üyemiz, Meslek örgütü olarak; seçimlerle geçen bir yılı uğurlarken; yeni yıla, yepyeni umutlarla adım atıyoruz. Seçimler neticesinde, Oda yönetimini devralan kadrolarımız, meslek örgütümüzde öteden

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R

Đ Ç Đ N D E K Đ L E R i Đ Ç Đ N D E K Đ L E R GELĐR VERGĐSĐ Ticari Kazançlarla Đlgili Oran ve Hadler... 1 Ticari Kazancın Tespiti... 1 Birinci Sınıf Tüccarlar... 1 Yıllar Đtibariyle Defter Tutma Hadleri... 2 Basit Usule Tabi

Detaylı

E-BÜLTEN - 2012/15. Yeni Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır.

E-BÜLTEN - 2012/15. Yeni Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. İstanbul 27.07.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi ve Özet Tablo E-BÜLTEN - 2012/15 Yeni teşvik sistemine ilişkin Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19 Haziran 2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU

A. MURAT YILDIZ YMM & YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com KIBRIS 09.11.2012 2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN TANITIMI SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin Genel Tanıtımı

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı

Yatırım Teşvikleri Mevzuatı www.pwc.com.tr Yatırım Teşvikleri Mevzuatı. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Teşvik Sisteminin Amacı 2. Genel Teşvik Uygulamaları 3. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 4. Öncelikli Teşvik Uygulamaları

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık

TEŞVİK SİSTEMİ. Vergi Danışmanlık. Vergi Danışmanlık TEŞVİK SİSTEMİ Vergi Danışmanlık Vergi Danışmanlık Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet

Detaylı

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları. Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yatırım Teşvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir YATIRIM TEŞVİKLERİ Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir Yasal

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri

Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Yatırım Teșvikleri KDV Tevkifatları Vergi Uyușmazlığı Çözüm Yolları İnșaat İșlerinde KDV Uygulaması Serbest Bölgelerde Vergileme Teknokent Teșvikleri Zihni KARTAL E. Baş Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı