VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 71 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Şirketin adı : Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Merkezi : İstanbul İlgili olduğu kuruluş : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sermaye durumu Sermaye Ortaklar Hisse adedi Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL Toplu Konut İdaresi Başkanlığı , Vakıflar Genel Müdürlüğü (mazbut) , Vakıflar Genel Müdürlüğü (mülhak) , Güneş Sigorta A.Ş , Taksim Otelcilik A.Ş , T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hiz.Em.Sağ.Yrd. Vakfı , Güneş Turizm Otomotiv End. ve Tic. A.Ş , Toplam

4 Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş tarihi 1.Başkan Ayşe Çalkan TOKİ TOKİ Başkan Danışmanı Devam ediyor 2.Üye Aydın Seçkin Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi Devam ediyor 3. Üye Gürol Konyalıoğlu TOKİ TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Devam ediyor 4.Üye Temel Ünlü Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Devam ediyor 5.Üye Ertuğrul Kurt TOKİ TOKİ Uygulama Daire Başkanı Devam ediyor 6.Üye Maşallah Mutlu TOKİ TOKİ Teknik İşler Dairesi Başkanı Devam ediyor 7.Üye Rıfat Türker Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard Devam ediyor Denetçiler* Denetim Temsil Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı ettiği Görevi veya mesleği ünvanı kuruluş Başlama tarihi Bitiş tarihi 1. Denetçi İ.Saffet Ertürk Vakıflar G.M. İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürü Denetçi Maşallah Mutlu TOKİ TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Denetçi Oktay Karaoğlu TOKİ TOKİ Uzman * Yeni TTK'ya göre tarihinden itibaren A.Ş.'lerde denetçi seçimi yeniden düzenlenmiştir.

5 KISALTMALAR: TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TİKA : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TTK : Türk Ticaret Kanunu VGM : Vakıflar Genel Müdürlüğü SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu A.Ş. : Anonim Şirket GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla KDV : Katma Değer Vergisi ÜFE : Üretici Fiyatları Endeksi TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi

6

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ... I II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 1 C- Personel durumu... 3 III. MALİ BÜNYE... 7 A- Mali durum... 7 B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- Giderler B- Tedarik işleri C- Üretim ve maliyetler D- Sigorta işleri E- İşletme sonuçları F-Yatırımlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER... 36

8

9 I I.TOPLU BAKIŞ Şirket, tarihinde Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş, tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş., tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün (VGM) sermayesinin tamamına sahip olduğu Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. deki %50 oranındaki hissesi, tarihinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki hissesi de Mart 2011 tarihinde TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 10 sayılı kararıyla Şirket Satın Alma ve İhale Yönetmeliği tadil edilmiş, ayrıca Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği kabul edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek yeni Türk Ticaret Kanunu nun öngördüğü düzenlemeler yapılmıştır. Şirket in son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

10 II Sayıştay Son iki yıl Artış veya Toplu bilgiler Ölçü farkı azalış (%) Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " ,6 Yabancı kaynaklar " ,7 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " ,8 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " (11) (19,6) İştiraklere ödenen sermaye " ,0 Tüm alım tutarı " (2) (1,4) Yapımı devam eden restorasyon projeleri Adet (1) (50,0) Satışların maliyeti Bin TL ,9 İşçi (ortalama) Kişi (1) (5,3) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,4 Cari yıla ilişkin: -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,7 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,2 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yas.yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler " ,8 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 242 (325) (20) ,7 GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 615 (102) ,3 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 615 (102) ,3 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % ,9 15,9 Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % ,0 23,0 Ekonomik kârlılık % ,5 14,5 Zararlılık % 4,8 17,5 5,8 4,7 - - Faaliyet karı veya zararı Bin TL (1.251) (1.143) (1.117) (977) ,4 Dönem kârı veya zararı " (485) (1.546) (422) (324) ,5 Bilanço zararı " (1.163) (2.709) (3.131) (3.455) (1.451) ,0 Şirketin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda sağladığı faaliyet karı ve dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan oranları piyasa faiz hadlerinin ve yıllık ÜFE ve TÜFE rakamlarının üzerinde gerçekleşerek 2012 yılı faaliyet döneminin karlılık açısından olumlu sonuçlandığını göstermektedir. Şirket açısından bu karlılık oranlarının sürdürülebilmesi ve Şirket değerinin maksimizasyonu için yeni iş alanları ve iş hacmine yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılı 1,5 milyon TL olan faiz geliri yıllar itibariyle azalarak 2012 yılında 704 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2012 yılı sonu itibariyle

11 III büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 380 bin TL ve 865 bin ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/g istisna hükmünden yararlanmakta olup, sözleşme altında yüklenicisi olduğu yapım işini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımları ve söz konusu işin bir kısmının alt yükleniciye yaptırılması ile sınırlı olarak 4734 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4964 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesindeki hükümden yararlanabilmektedir. Sözleşme kapsamında yapım işi için alt yüklenici kullanılmasına ilişkin olarak 4964 sayılı Kanun un yürürlük tarihi olan tarihinden itibaren 10 yıl süreyle istisna hükümlerine tabi olup, bu süre tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle Şirketin sözleşme kapsamında yapımını üstlenmiş olduğu projelerde istisna kapsamında alt yükleniciye yaptırılması için süre tarihinde sona ereceğinden devam eden işlerde bu hususun göz önüne alınması gerekmektedir. Dünyanın en önemli tarihi ve kültürel dokusunu barındıran İstanbul da, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve restorasyonu için yapılan çalışmalar önemli bir iş hacmi yaratmaktadır Marmara depreminden sonra bölgede bulunan tarihi ve kültürel yapıların depremden zarar görme ihtimaline karşı yenileme ve restorasyon çalışmalarının, gerçekleştirilmesi planlanan deprem dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada yapılacak olan restorasyon projeleri ve bu projelerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerinin Şirketin önemli bir iş potansiyelini ortaya çıkarması beklenmektedir. Öneriler: Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Şirketin iş hacminin artırılarak faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, 4964 sayılı Kanunla getirilen, yapım işlerinde alt yüklenici kullanılması hususundaki istisnanın tarihinde sona ereceği de dikkate alınarak Şirketin geleceği ile ilgili girişimlerde bulunulması(sayfa:21), 2-Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının işletmecilik ilkeleri doğrultusunda Şirket gereklerine ve iş hacmine uygun olarak yeniden belirlenmesi (Sayfa:2) 3-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:10) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde kendi Genel Kurulu nda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,20 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

12

13 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş., tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün sermayesinin tamamına sahip olduğu Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. deki %50 hissesi, tarihinde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki hissesi de Mart 2011 tarihinde TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 10 sayılı kararıyla Şirket Satın Alma ve İhale Yönetmeliği tadil edilmiş, ayrıca Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği kabul edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek yeni Türk Ticaret Kanunu na uygun hale getirilmiştir. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Şirketin teşkilat şeması üzerinde yapılan incelemede, geçmişteki iş yoğunluğuna göre düzenlenen teşkilat şemasının iş hacminin azalması ve buna paralel olarak personel sayısındaki gerileme nedeniyle Şirket için güncelliğini kaybettiği görülmektedir. Şirket teşkilat şemasının, Şirketin amacı, fonksiyonları ve iş hacmine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. 2-Genel kurul ve denetçiler: tarihindeki Şirket olağan genel kurul toplantısında; 2012 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporları okunarak, yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş, yönetim kurulunda bir yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılmış ve söz konusu üyelere ödenecek ücretler belirlenmiştir yılında görev yapan ve halen görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile 2012 yılında görev yapıp yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri, raporun başlangıç kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. 3-Karar organı: Şirketin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeliklerinin 4 ü TOKİ ve 3 ü Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından seçilmektedir.

14 2 Sayıştay tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikle 4 üyeden 5 üyeye çıkarılan Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı, tarihinde yapılan Şirket olağan genel kurul toplantısında 7 üyeye yükseltilmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Anonim Şirketlerin yönetim kurulundaki üye sayısı azaltılmış ve nitelikleri değiştirmiştir. Eski TTK nın 359 uncu maddesine göre Anonim Şirketlerde yönetim kurulunun en az 3 üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm kaldırılarak, en az 1 üyeli yönetim kuruluna imkan sağlanmış, yönetim kurulunun esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş 1 veya daha fazla kişiden oluşacağı hükmü getirilmiştir. Yine 6102 sayılı Kanunun 399 ve 400 üncü maddelerinde denetçinin ancak, ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği, küçük ve orta ölçekli Şirketlerin en az 1 yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi seçebileceği düzenlemesi getirilmiştir. Anonim Şirketlerdeki denetçi düzenlemesine ilişkin maddeler ise tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda asgari yönetim kurulu üye sayısını 3 üyeden 1 üyeye indirmesine rağmen, Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üyeden 7 üyeye yükseltilmesinin Şirket ihtiyaçlarından kaynaklanmadığı düşünülmektedir. Ayrıca Şirketin yönetim kurulu üye sayısının, Şirketin sevk ve idaresinden sorumlu yürütme organı olan genel müdürlük ve alt birimlerinde görev yapan yönetici personel sayısından fazla olması işletmecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının işletmecilik ilkeleri doğrultusunda Şirket gereklerine ve iş hacmine uygun olarak yeniden belirlenmesi önerilir. 4-Yürütme organı: Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük; genel müdür, hukuk müşaviri ve şube müdürlerinden oluşmakta olup, fiilen kadroların büyük kısmı iş hacmindeki azalma nedeniyle boş bulunmaktadır. 5-Servisler: Şirket faaliyetlerinde meydana gelen daralma neticesinde fiilen servislerdeki kadroların büyük kısmı boş bulunmaktadır. Şirketin faaliyetlerinde değişme çerçevesinde organizasyon yapısının faaliyet hacmi ve iş çeşitliliği bazında yeniden düzenlenmelidir. Servislerin faaliyetleri hakkında, raporun ilgili bölümlerinde bilgi verildiğinden burada yalnız hukuk servisinin çalışmalarına yer verilmiştir. -Hukuk servisi: Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk Müşavirliğinde; 1 i hukuk müşaviri ve 1 i de sözleşmeli avukat olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır.

15 3 Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2012 yılı sonu itibariyle büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 380 Bin TL ve 865 bin ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket davalarının büyük bölümünün 1998 yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitim kapsamında ihale edilen okul inşaatlarından sözleşmesi fesih edilenler ile ilgili borç ve alacak davalarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Şirketin devam eden davaları içinde mali değeri en büyük olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işidir. Şirketin yapımını üstlendiği Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işinin kesin hesap aşamasında, hesap uyuşmazlığı ve proje bedeli ile ilgili olarak yaşanan anlaşmazlık sonucu, işveren konumunda bulunan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile 2002/621 E. Sayılı olarak süren davanın tarihinde yapılan son duruşmasında; Asıl dava kapsamında ,01 ABD dolarının TİKA ya ödenmesine, karşı dava kapsamında ise ,76 ABD dolarının Şirkete ödenmesine karar verilmiş olup, Şirket tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kararın temyizinin Şirket menfaatine uygun olmayacağı değerlendirilerek, karşı dava için temyiz edilmemesi, sadece asıl davada Şirket aleyhine kabul edilen kısım için temyiz edilmesine karar verilmiştir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirket personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Şirkette devamlı surette çalışacak personel yönetim kurulu kararıyla işe alınmakta, belirli bir projenin yapımında çalıştırılmak üzere alınacak işçilerle, genel müdürlük tarafından belirli süreli iş akitleri imzalanmak suretiyle geçici olarak istihdam yoluna gidilmektedir. Şirketin 2012 yılındaki personel durumu önceki yıl sayılarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

16 4 Sayıştay A- Memurlar Personel Çalışan personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Norm kadro Prog. kadro Sayı Sayı Ortalama kişi Çalışan personel Yıl sonu kişi B- Sözleşmeliler C- İşçiler 1-Sürekli işçiler Geçici işçiler Genel toplam ( A + B + C ) Yüklenici işçiler Şirketin 2011 ve 2012 yılında almış olduğu yeni projeler sonucunda personel sayısında 2011 yılı sonuna göre 6 kişilik bir artış olmuş, dönem sonu itibariyle sürekli çalışan işçilerin sayısı 15 e yükselmiştir. Şirkette çalışan işçilerin teşkilat içindeki dağılımı (Ek:2) sayılı, 2012 yılındaki hareketini gösteren çizelge ise (Ek:3) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 2-Personele yapılan harcamalar: 2012 yılında gerçekleşen harcamaların ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

17 5 Toplam harcama Bin TL Kişi başına ayda düşen TL Gerçekleşen Personele yapılan harcamalar Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari yıl ilgili ödeme Toplam son durumu ücretler ödemeler giderler toplamı ve geri alışlar harcama ayda düşen Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL Geçmiş yıllarla Kişi başına A- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler (Kuruluş dışı) B-Memurlar C-Sözleşmeli Personel D- İşçiler Genel Toplam (A+B+C+D) Geçen yıl toplamı Fark (42) 162

18 6 Sayıştay 2012 yılında personel giderleri önceki döneme göre %15 oranında artarak 1,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin; %65 i esas ücretler, %21 i cari yılla ilgili sosyal giderler, %14 ü ek ödemelerden oluşmaktadır. Kişi başına ayda düşen ücret önceki dönem göre %23 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Ücret artışların kamuda yapılan maaş artışlarına paralel olarak yapılmasına rağmen, kişi başına ayda düşen harcanan %23 oranında artmasına, Yönetim Kurulunun tarih ve 20 sayılı toplantısında Şirket personeline yılda iki maaş tutarında ödenen ikramiyenin dört adede çıkarılması neden olmuştur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine yapılan ödemeler önceki yıla göre %37 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni, tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulu üye sayısının birer kişi artırılmasıdır. 3-Sosyal konular ve giderleri: Şirket personeline 2012 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İşçiler Sosyal giderler Fark Bin TL Bin TL Bin TL A- Cari yılla ilgili 1.Aile ve çocuk yardımı Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 4 1 (3) 3.Sosyal yardım 4.Barındırma giderleri 5.Yedirme yardımı Giydirme yardımı 7.Taşıma giderleri Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığı 9.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 8 (8) 10.İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri 12.Eğitim giderleri 13.Spor giderleri 14.Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 15.Personel dernek ve vakıflara yapılan yard. 16.Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam (A) B.Geçmiş yıllarla ilgili 1.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 42 (42) 2.Diğer ödemeler Toplam (B) 42 0 (42) Genel toplam (A+B) (4) 2012 yılında önceki döneme göre %1,6 oranında azalarak 252 bin TL olarak gerçekleşen sosyal giderlerin tamamı cari yılla ilgili giderlerdir. Dönem içerisinde ödenen sosyal sigortalar primi işveren payı ile işsizlik sigortası işveren payının toplamı sosyal giderlerin %67 sini oluşturmuştur.

19 7 A-Mali durum: III. MALİ BÜNYE Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin mali bünyesinin incelemesine esas olmak üzere 2012 yılı bilânçosu, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Fark Mali durum Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar (Aktif) 1- Dönen varlıklar a) Hazır değerler , , b) Kısa süreli paraya çev. değ , , Toplam (I) Duran varlıklar a) Uzun sürede paraya çev. Değ 268 2, ,2 29 b) Bağlı değerler 42 0, ,8 77 Toplam (II) 310 3, ,0 106 Varlıklar toplam Kaynaklar (Pasif) 1- Yabancı kaynaklar a) Kısa süreli , , b) Uzun süreli Toplam (I) , , Öz kaynaklar , , Kaynakların toplamı Varlık ve kaynakların ayrıntısı rapor eki 4 ve 5 nolu çizelgelerde gösterilmiştir. Varlıkların yapısı incelendiğinde önceki faaliyet dönemine göre değişiklik olmadığı, dönem sonunda varlıkların % 97 sinin dönen varlıklara, % 3 ünün de duran varlıklara bağlandığı görülmektedir. Dönen varlıklar içerisinde tamamına yakını bankalarda bulunan mevduattan oluşan hazır değerlerin payının yüksek oranını koruduğu, büyük kısmı yıllara yaygın inşaat maliyetlerinden oluşan kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Kaynakların % 38,1 i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %61,9 u da öz kaynaklardan oluşmaktadır. Önceki yıla göre hem yabancı kaynaklar hem de öz kaynakların tutar olarak yükseldiği görülmektedir. Dönem sonucunun 2,3 milyon TL karla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklarda son 4 yıllık dönem boyunca meydana gelen azalmanın olumsuz etkisi durdurulmuştur. Dönen varlıklar toplamı 13,4 milyon TL nin 7,9 milyon TL si nakit mevcudu ile bankalardaki mevduatı göstermektedir. Şirketin varlık ve kaynakları toplamı önceki döneme göre %33 oranında artmıştır. Şirketin iş hacmindeki azalma nedeniyle devamlı olarak azalma eğilimi gösteren varlık ve kaynaklarının 2011 ve 2012 yıllarında başlanılan yeni işler nedeniyle toparlanma aşamasına girdiği görülmektedir.

20 8 Sayıştay Şirketin 2012 yılsonu itibariyle mali durumu aşağıda çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir. 1-Mali yapı: a)mali kaldıraç: Yabancı kaynaklar x x 100 = Varlıklar toplamı % % = 38 36,8 Şirketin finansman açığı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. Önceki döneme göre yabancı kaynakların varlıklar içindeki payının yükselmesi, Şirketin yeni almış olduğu restorasyon projeleriyle ilgili olarak tahsil edilmiş bulunan hakediş bedellerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. b)mali yeterlilik (Finansman): Öz kaynaklar x x 100 = Yabancı kaynaklar % % = Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı %61,9 oranında olup, önceki döneme göre oranda önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu durumun nedeni dönem içerisinde başlanmış olan yeni işler nedeniyle alınan hak ediş bedellerinin, henüz işler sonuçlanmadığı için yabancı kaynaklar içerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ancak, Şirketin kaynak sıkıntısı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı söz konusu değildir. c)oto finansman (İç kaynaklar): Şirketin 3,5 milyon TL geçmiş yıllar zararlarından, 2 milyon TL dönem net karı ile 67 Bin TL kar yedeklerinin de indirilmesiyle, 1,5 milyon TL seviyesinde birikmiş zarar kalmış ve oto finansman incelemesi yapılamamıştır. d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ile bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: % % Bağlı değerler x x 100 = Öz kaynaklar = 1,39 0,64 Bağlı değerler x x 100 = Varlıklar toplamı = 0,86 0,40 Şirket yapımını üstlenmiş olduğu işlerin büyük kısmını alt yükleniciler marifetiyle gerçekleştirdiğinden, önemli bir tutara ulaşmayan bağlı değerlerin tamamını oluşturan maddi duran varlık yatırımı sadece demirbaşlar, tesis, makina ve taşıtlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bağlı değerlerin varlıklar ve öz kaynak içerisindeki payı çok düşük kalmıştır.

21 9 e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: % % Paraya çev. ve hazır değ. X x 100 = Varlıklar toplamı = Bağlı değerler x x 100 = Paraya çev.ve hazır değ = 0,9 0,4 Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının varlıklar içindeki payının yüksek gerçekleşmesi, likiditenin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle Şirketin 7,9 milyon TL ye ulaşan nakit varlıklarının faiz getirisinde gerileme görülmektedir. Bu nedenle nakit varlık bulundurmaktan ziyade iş potansiyelini artırmak amacıyla çalışmalara ağırlık verilmelidir. 2-Likidite: Cari Oran = Dönen varlıklar x x 100 = Kısa vadeli yabancı kay % % = Şirketin likidite oranları, işletmenin finansman sıkıntısı içinde bulunmadığını, hazır değerler toplamının kısa vadeli yabancı kaynakların tamamını fazlasıyla karşılayabildiğini göstermektedir. Diğer taraftan Şirketin yeni iş almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kaynakların faiz geliri elde etmek için kullanıldığı görülmektedir ve 2012 yılı içerisinde alınan yeni işler nedeniyle yabancı kaynakların arttığı ancak dönen varlıkların yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca dönen varlıkların büyük kısmının hazır değerlerden oluşması likidite sorununun olmadığını göstermektedir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılında 1,5 milyon TL olan faiz geliri, 2009 yılında 867 Bin TL, 2010 yılında 611 bin TL, 2011 yılında 653 bin TL, 2012 yılında 704 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: Şirketin 659 bin TL olan 2011 yılı net satışlarının, 2012 yılında 11,9 milyon TL ye yükselmesi sonucunda varlık ve kaynakların devir hızlarında önemli yükselişler olmuştur.

22 10 Sayıştay Net satışlar tutarı = Dönen varlıklar Net satışlar tutarı = Maddi duran varlıklar(net) 117 Net satışlar tutarı = Varlıklar toplamı = 0,89 0,06 = ,5 = 0,86 0,06 Net satışlar tutarı = Öz kaynaklar toplamı = 1,40 0,10 Şirketin önceki dönemlere göre satış hacmindeki artış nedeniyle devir hızlarında iyileşme görülmüştür. Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve öz kaynaklarda sürekli bir artış sağlanabilmesi için, yeni iş alanları yaratılarak iş hacminde belli bir istikrar sağlanmalıdır. B-Mali sonuçlar: 1)Karlılık (Rantabilite): a)mali karlılık (Mali rantabilite): Şirketin son dört faaliyet döneminin zararla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklarında 2008 ile 2011 yılları arasında %26 oranında azalma meydana gelmiş, 2012 yılında ise faaliyet sonucunun 2 milyon TL karla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklardaki erimenin önüne geçilmiştir. Önceki faaliyet döneminin zararla sonuçlanması neticesinde önceki yılla karlılık kıyaslaması yapılamamış, sadece 2012 faaliyet sonuçlarına ilişkin, karlılık oranlarına ilişkin çeşitli rasyolar aşağıda gösterilmiştir % Dönem karı x X = Ödenmiş sermaye Dönem karı x X 100 = Öz kaynaklar Faaliyet karı x X 100 = Öz kaynaklar ,4 15,9 Şirketin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda sağladığı faaliyet karı ve dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan oranları piyasa faiz hadlerinin ve yıllık ÜFE ve TÜFE rakamlarının üzerinde gerçekleşerek 2012 yılı faaliyet döneminin karlılık açısından olumlu sonuçlandığını göstermektedir. Şirket

23 11 açısından bu karlılık oranlarının sürdürülebilmesi ve Şirket değerinin maksimizasyonu için yeni iş alanları ve iş hacmine yönelik çalışmalara hız verilmelidir. b)ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite): Dönem karı x X 100 = Kullanılan sermaye % Şirkette kullanılan tüm kaynakların karlılık oranlarının piyasa faiz hadlerinden yüksek gerçekleşmesi olumlu olarak değerlendirilmektedir. 14,5

24 12 Sayıştay IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 25 sayılı toplantısında gelir ve gider kalemlerini içeren 2012 yılı tahmini bütçesi onaylanarak karara bağlanmış, gelirlerin 15,3 milyon TL, giderlerin 13,3 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. Dönem içerisinde faaliyetlerdeki değişmelere bağlı olarak tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında bütçenin gelir ve gider kalemlerinde revizyon yapılmıştır. Şirketin 2013 yılı bütçe programında gelirler toplamı 53,9 milyon TL, giderler toplamı 50 milyon TL olarak öngörülerek, önceki dönemlere göre iş hacminde önemli bir artış öngörüldüğü ve dönem sonunda ticari kar elde edileceği planlanmıştır. Denetim tarihi (Mayıs 2013) itibariyle yapılan incelemede, Şirketin 2013 bütçesinde öngörülen gelir toplamına ulaşmasına sağlayacak restorasyon projesinin devam ettiği görülmektedir. A-Giderler: 2012 yılında gerçekleşen giderler önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Giderler 2011 yılı 2012 Gerçekleşen Bin TL İlk durum Bin TL Ödenek Son durum Bin TL Gerçekleşen Bin TL Ödeneğin son durumuna göre fark Bin TL Ödeneğe göre sapmalar İlk duruma göre % Son duruma göre % 0-İlk madde ve malzeme giderleri (3.598) (17) (28,9) 1- İşçi ücret ve giderleri (25) (43) (2) 2-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm (38) Çeşitli giderler (8) 0 4- Vergi resim ve harçlar (520) 59 (67,2) 5- Amortisman ve tükenme payları Toplam (4.055) (20) (28)

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. Şirketin adı Merkezi İlgili olduğu kuruluş : Vakıf İnşaat Restorasyon

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSU VE KANALİİZASSYON İİDARESSİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((KOSSKİİ)) 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 18.9.2013 tarih ve 71 sayılı

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir.

42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. 42-d) 6. sırada teklif veren Deniz Özel Bakım Temizlik İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Bilanço veya Eşdeğer Belgeleri incelenir. BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU Bilançosu İncelenen Kişinin Adı ve

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO

CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO CREDITWEST INSURANCE LTD 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO AKTİFLER Not 31.12.2012 31.12.2013 I. NAKİT DEĞERLER 10.505.985,81 13.079.784,83 a. Kasa 4.150,00 20.299,99 b. Banka 6 10.501.835,81 13.059.484,84 II.

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.04.2008 Sirküler No: 2008/56 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 24.04.2008 tarih ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21.11.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ. 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU , MOBİPA MOBİL YA TEKSTiL İNŞAAT NAKLİYE. PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANA Yİ. TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 MALi YıLıNA İLişKiN YÖNETiM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şirket") 01.01.20 ı4-31. ı2.20

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 31/01/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2012/18 KONU: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32) 8 Kasım 1998

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı