VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 71 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Şirketin adı : Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Merkezi : İstanbul İlgili olduğu kuruluş : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sermaye durumu Sermaye Ortaklar Hisse adedi Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL Toplu Konut İdaresi Başkanlığı , Vakıflar Genel Müdürlüğü (mazbut) , Vakıflar Genel Müdürlüğü (mülhak) , Güneş Sigorta A.Ş , Taksim Otelcilik A.Ş , T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hiz.Em.Sağ.Yrd. Vakfı , Güneş Turizm Otomotiv End. ve Tic. A.Ş , Toplam

4 Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş tarihi 1.Başkan Ayşe Çalkan TOKİ TOKİ Başkan Danışmanı Devam ediyor 2.Üye Aydın Seçkin Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi Devam ediyor 3. Üye Gürol Konyalıoğlu TOKİ TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Devam ediyor 4.Üye Temel Ünlü Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Devam ediyor 5.Üye Ertuğrul Kurt TOKİ TOKİ Uygulama Daire Başkanı Devam ediyor 6.Üye Maşallah Mutlu TOKİ TOKİ Teknik İşler Dairesi Başkanı Devam ediyor 7.Üye Rıfat Türker Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard Devam ediyor Denetçiler* Denetim Temsil Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı ettiği Görevi veya mesleği ünvanı kuruluş Başlama tarihi Bitiş tarihi 1. Denetçi İ.Saffet Ertürk Vakıflar G.M. İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürü Denetçi Maşallah Mutlu TOKİ TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Denetçi Oktay Karaoğlu TOKİ TOKİ Uzman * Yeni TTK'ya göre tarihinden itibaren A.Ş.'lerde denetçi seçimi yeniden düzenlenmiştir.

5 KISALTMALAR: TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TİKA : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TTK : Türk Ticaret Kanunu VGM : Vakıflar Genel Müdürlüğü SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu A.Ş. : Anonim Şirket GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla KDV : Katma Değer Vergisi ÜFE : Üretici Fiyatları Endeksi TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi

6

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ... I II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 1 C- Personel durumu... 3 III. MALİ BÜNYE... 7 A- Mali durum... 7 B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- Giderler B- Tedarik işleri C- Üretim ve maliyetler D- Sigorta işleri E- İşletme sonuçları F-Yatırımlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER... 36

8

9 I I.TOPLU BAKIŞ Şirket, tarihinde Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş, tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş., tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün (VGM) sermayesinin tamamına sahip olduğu Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. deki %50 oranındaki hissesi, tarihinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki hissesi de Mart 2011 tarihinde TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 10 sayılı kararıyla Şirket Satın Alma ve İhale Yönetmeliği tadil edilmiş, ayrıca Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği kabul edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek yeni Türk Ticaret Kanunu nun öngördüğü düzenlemeler yapılmıştır. Şirket in son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

10 II Sayıştay Son iki yıl Artış veya Toplu bilgiler Ölçü farkı azalış (%) Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " ,6 Yabancı kaynaklar " ,7 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " ,8 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " (11) (19,6) İştiraklere ödenen sermaye " ,0 Tüm alım tutarı " (2) (1,4) Yapımı devam eden restorasyon projeleri Adet (1) (50,0) Satışların maliyeti Bin TL ,9 İşçi (ortalama) Kişi (1) (5,3) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,4 Cari yıla ilişkin: -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,7 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,2 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yas.yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler " ,8 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 242 (325) (20) ,7 GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 615 (102) ,3 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 615 (102) ,3 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % ,9 15,9 Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % ,0 23,0 Ekonomik kârlılık % ,5 14,5 Zararlılık % 4,8 17,5 5,8 4,7 - - Faaliyet karı veya zararı Bin TL (1.251) (1.143) (1.117) (977) ,4 Dönem kârı veya zararı " (485) (1.546) (422) (324) ,5 Bilanço zararı " (1.163) (2.709) (3.131) (3.455) (1.451) ,0 Şirketin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda sağladığı faaliyet karı ve dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan oranları piyasa faiz hadlerinin ve yıllık ÜFE ve TÜFE rakamlarının üzerinde gerçekleşerek 2012 yılı faaliyet döneminin karlılık açısından olumlu sonuçlandığını göstermektedir. Şirket açısından bu karlılık oranlarının sürdürülebilmesi ve Şirket değerinin maksimizasyonu için yeni iş alanları ve iş hacmine yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılı 1,5 milyon TL olan faiz geliri yıllar itibariyle azalarak 2012 yılında 704 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2012 yılı sonu itibariyle

11 III büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 380 bin TL ve 865 bin ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/g istisna hükmünden yararlanmakta olup, sözleşme altında yüklenicisi olduğu yapım işini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımları ve söz konusu işin bir kısmının alt yükleniciye yaptırılması ile sınırlı olarak 4734 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4964 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesindeki hükümden yararlanabilmektedir. Sözleşme kapsamında yapım işi için alt yüklenici kullanılmasına ilişkin olarak 4964 sayılı Kanun un yürürlük tarihi olan tarihinden itibaren 10 yıl süreyle istisna hükümlerine tabi olup, bu süre tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle Şirketin sözleşme kapsamında yapımını üstlenmiş olduğu projelerde istisna kapsamında alt yükleniciye yaptırılması için süre tarihinde sona ereceğinden devam eden işlerde bu hususun göz önüne alınması gerekmektedir. Dünyanın en önemli tarihi ve kültürel dokusunu barındıran İstanbul da, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve restorasyonu için yapılan çalışmalar önemli bir iş hacmi yaratmaktadır Marmara depreminden sonra bölgede bulunan tarihi ve kültürel yapıların depremden zarar görme ihtimaline karşı yenileme ve restorasyon çalışmalarının, gerçekleştirilmesi planlanan deprem dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada yapılacak olan restorasyon projeleri ve bu projelerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerinin Şirketin önemli bir iş potansiyelini ortaya çıkarması beklenmektedir. Öneriler: Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Şirketin iş hacminin artırılarak faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, 4964 sayılı Kanunla getirilen, yapım işlerinde alt yüklenici kullanılması hususundaki istisnanın tarihinde sona ereceği de dikkate alınarak Şirketin geleceği ile ilgili girişimlerde bulunulması(sayfa:21), 2-Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının işletmecilik ilkeleri doğrultusunda Şirket gereklerine ve iş hacmine uygun olarak yeniden belirlenmesi (Sayfa:2) 3-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:10) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde kendi Genel Kurulu nda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,20 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

12

13 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş., tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün sermayesinin tamamına sahip olduğu Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. deki %50 hissesi, tarihinde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki hissesi de Mart 2011 tarihinde TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 10 sayılı kararıyla Şirket Satın Alma ve İhale Yönetmeliği tadil edilmiş, ayrıca Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği kabul edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek yeni Türk Ticaret Kanunu na uygun hale getirilmiştir. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Şirketin teşkilat şeması üzerinde yapılan incelemede, geçmişteki iş yoğunluğuna göre düzenlenen teşkilat şemasının iş hacminin azalması ve buna paralel olarak personel sayısındaki gerileme nedeniyle Şirket için güncelliğini kaybettiği görülmektedir. Şirket teşkilat şemasının, Şirketin amacı, fonksiyonları ve iş hacmine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. 2-Genel kurul ve denetçiler: tarihindeki Şirket olağan genel kurul toplantısında; 2012 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporları okunarak, yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş, yönetim kurulunda bir yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılmış ve söz konusu üyelere ödenecek ücretler belirlenmiştir yılında görev yapan ve halen görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile 2012 yılında görev yapıp yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri, raporun başlangıç kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. 3-Karar organı: Şirketin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeliklerinin 4 ü TOKİ ve 3 ü Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından seçilmektedir.

14 2 Sayıştay tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikle 4 üyeden 5 üyeye çıkarılan Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı, tarihinde yapılan Şirket olağan genel kurul toplantısında 7 üyeye yükseltilmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Anonim Şirketlerin yönetim kurulundaki üye sayısı azaltılmış ve nitelikleri değiştirmiştir. Eski TTK nın 359 uncu maddesine göre Anonim Şirketlerde yönetim kurulunun en az 3 üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm kaldırılarak, en az 1 üyeli yönetim kuruluna imkan sağlanmış, yönetim kurulunun esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş 1 veya daha fazla kişiden oluşacağı hükmü getirilmiştir. Yine 6102 sayılı Kanunun 399 ve 400 üncü maddelerinde denetçinin ancak, ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği, küçük ve orta ölçekli Şirketlerin en az 1 yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi seçebileceği düzenlemesi getirilmiştir. Anonim Şirketlerdeki denetçi düzenlemesine ilişkin maddeler ise tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda asgari yönetim kurulu üye sayısını 3 üyeden 1 üyeye indirmesine rağmen, Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üyeden 7 üyeye yükseltilmesinin Şirket ihtiyaçlarından kaynaklanmadığı düşünülmektedir. Ayrıca Şirketin yönetim kurulu üye sayısının, Şirketin sevk ve idaresinden sorumlu yürütme organı olan genel müdürlük ve alt birimlerinde görev yapan yönetici personel sayısından fazla olması işletmecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının işletmecilik ilkeleri doğrultusunda Şirket gereklerine ve iş hacmine uygun olarak yeniden belirlenmesi önerilir. 4-Yürütme organı: Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük; genel müdür, hukuk müşaviri ve şube müdürlerinden oluşmakta olup, fiilen kadroların büyük kısmı iş hacmindeki azalma nedeniyle boş bulunmaktadır. 5-Servisler: Şirket faaliyetlerinde meydana gelen daralma neticesinde fiilen servislerdeki kadroların büyük kısmı boş bulunmaktadır. Şirketin faaliyetlerinde değişme çerçevesinde organizasyon yapısının faaliyet hacmi ve iş çeşitliliği bazında yeniden düzenlenmelidir. Servislerin faaliyetleri hakkında, raporun ilgili bölümlerinde bilgi verildiğinden burada yalnız hukuk servisinin çalışmalarına yer verilmiştir. -Hukuk servisi: Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk Müşavirliğinde; 1 i hukuk müşaviri ve 1 i de sözleşmeli avukat olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır.

15 3 Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2012 yılı sonu itibariyle büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 380 Bin TL ve 865 bin ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket davalarının büyük bölümünün 1998 yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitim kapsamında ihale edilen okul inşaatlarından sözleşmesi fesih edilenler ile ilgili borç ve alacak davalarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Şirketin devam eden davaları içinde mali değeri en büyük olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işidir. Şirketin yapımını üstlendiği Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işinin kesin hesap aşamasında, hesap uyuşmazlığı ve proje bedeli ile ilgili olarak yaşanan anlaşmazlık sonucu, işveren konumunda bulunan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile 2002/621 E. Sayılı olarak süren davanın tarihinde yapılan son duruşmasında; Asıl dava kapsamında ,01 ABD dolarının TİKA ya ödenmesine, karşı dava kapsamında ise ,76 ABD dolarının Şirkete ödenmesine karar verilmiş olup, Şirket tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kararın temyizinin Şirket menfaatine uygun olmayacağı değerlendirilerek, karşı dava için temyiz edilmemesi, sadece asıl davada Şirket aleyhine kabul edilen kısım için temyiz edilmesine karar verilmiştir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirket personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Şirkette devamlı surette çalışacak personel yönetim kurulu kararıyla işe alınmakta, belirli bir projenin yapımında çalıştırılmak üzere alınacak işçilerle, genel müdürlük tarafından belirli süreli iş akitleri imzalanmak suretiyle geçici olarak istihdam yoluna gidilmektedir. Şirketin 2012 yılındaki personel durumu önceki yıl sayılarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

16 4 Sayıştay A- Memurlar Personel Çalışan personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Norm kadro Prog. kadro Sayı Sayı Ortalama kişi Çalışan personel Yıl sonu kişi B- Sözleşmeliler C- İşçiler 1-Sürekli işçiler Geçici işçiler Genel toplam ( A + B + C ) Yüklenici işçiler Şirketin 2011 ve 2012 yılında almış olduğu yeni projeler sonucunda personel sayısında 2011 yılı sonuna göre 6 kişilik bir artış olmuş, dönem sonu itibariyle sürekli çalışan işçilerin sayısı 15 e yükselmiştir. Şirkette çalışan işçilerin teşkilat içindeki dağılımı (Ek:2) sayılı, 2012 yılındaki hareketini gösteren çizelge ise (Ek:3) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 2-Personele yapılan harcamalar: 2012 yılında gerçekleşen harcamaların ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

17 5 Toplam harcama Bin TL Kişi başına ayda düşen TL Gerçekleşen Personele yapılan harcamalar Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari yıl ilgili ödeme Toplam son durumu ücretler ödemeler giderler toplamı ve geri alışlar harcama ayda düşen Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL Geçmiş yıllarla Kişi başına A- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler (Kuruluş dışı) B-Memurlar C-Sözleşmeli Personel D- İşçiler Genel Toplam (A+B+C+D) Geçen yıl toplamı Fark (42) 162

18 6 Sayıştay 2012 yılında personel giderleri önceki döneme göre %15 oranında artarak 1,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin; %65 i esas ücretler, %21 i cari yılla ilgili sosyal giderler, %14 ü ek ödemelerden oluşmaktadır. Kişi başına ayda düşen ücret önceki dönem göre %23 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Ücret artışların kamuda yapılan maaş artışlarına paralel olarak yapılmasına rağmen, kişi başına ayda düşen harcanan %23 oranında artmasına, Yönetim Kurulunun tarih ve 20 sayılı toplantısında Şirket personeline yılda iki maaş tutarında ödenen ikramiyenin dört adede çıkarılması neden olmuştur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine yapılan ödemeler önceki yıla göre %37 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni, tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulu üye sayısının birer kişi artırılmasıdır. 3-Sosyal konular ve giderleri: Şirket personeline 2012 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İşçiler Sosyal giderler Fark Bin TL Bin TL Bin TL A- Cari yılla ilgili 1.Aile ve çocuk yardımı Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 4 1 (3) 3.Sosyal yardım 4.Barındırma giderleri 5.Yedirme yardımı Giydirme yardımı 7.Taşıma giderleri Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığı 9.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 8 (8) 10.İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri 12.Eğitim giderleri 13.Spor giderleri 14.Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 15.Personel dernek ve vakıflara yapılan yard. 16.Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam (A) B.Geçmiş yıllarla ilgili 1.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 42 (42) 2.Diğer ödemeler Toplam (B) 42 0 (42) Genel toplam (A+B) (4) 2012 yılında önceki döneme göre %1,6 oranında azalarak 252 bin TL olarak gerçekleşen sosyal giderlerin tamamı cari yılla ilgili giderlerdir. Dönem içerisinde ödenen sosyal sigortalar primi işveren payı ile işsizlik sigortası işveren payının toplamı sosyal giderlerin %67 sini oluşturmuştur.

19 7 A-Mali durum: III. MALİ BÜNYE Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin mali bünyesinin incelemesine esas olmak üzere 2012 yılı bilânçosu, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Fark Mali durum Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar (Aktif) 1- Dönen varlıklar a) Hazır değerler , , b) Kısa süreli paraya çev. değ , , Toplam (I) Duran varlıklar a) Uzun sürede paraya çev. Değ 268 2, ,2 29 b) Bağlı değerler 42 0, ,8 77 Toplam (II) 310 3, ,0 106 Varlıklar toplam Kaynaklar (Pasif) 1- Yabancı kaynaklar a) Kısa süreli , , b) Uzun süreli Toplam (I) , , Öz kaynaklar , , Kaynakların toplamı Varlık ve kaynakların ayrıntısı rapor eki 4 ve 5 nolu çizelgelerde gösterilmiştir. Varlıkların yapısı incelendiğinde önceki faaliyet dönemine göre değişiklik olmadığı, dönem sonunda varlıkların % 97 sinin dönen varlıklara, % 3 ünün de duran varlıklara bağlandığı görülmektedir. Dönen varlıklar içerisinde tamamına yakını bankalarda bulunan mevduattan oluşan hazır değerlerin payının yüksek oranını koruduğu, büyük kısmı yıllara yaygın inşaat maliyetlerinden oluşan kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Kaynakların % 38,1 i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %61,9 u da öz kaynaklardan oluşmaktadır. Önceki yıla göre hem yabancı kaynaklar hem de öz kaynakların tutar olarak yükseldiği görülmektedir. Dönem sonucunun 2,3 milyon TL karla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklarda son 4 yıllık dönem boyunca meydana gelen azalmanın olumsuz etkisi durdurulmuştur. Dönen varlıklar toplamı 13,4 milyon TL nin 7,9 milyon TL si nakit mevcudu ile bankalardaki mevduatı göstermektedir. Şirketin varlık ve kaynakları toplamı önceki döneme göre %33 oranında artmıştır. Şirketin iş hacmindeki azalma nedeniyle devamlı olarak azalma eğilimi gösteren varlık ve kaynaklarının 2011 ve 2012 yıllarında başlanılan yeni işler nedeniyle toparlanma aşamasına girdiği görülmektedir.

20 8 Sayıştay Şirketin 2012 yılsonu itibariyle mali durumu aşağıda çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir. 1-Mali yapı: a)mali kaldıraç: Yabancı kaynaklar x x 100 = Varlıklar toplamı % % = 38 36,8 Şirketin finansman açığı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. Önceki döneme göre yabancı kaynakların varlıklar içindeki payının yükselmesi, Şirketin yeni almış olduğu restorasyon projeleriyle ilgili olarak tahsil edilmiş bulunan hakediş bedellerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. b)mali yeterlilik (Finansman): Öz kaynaklar x x 100 = Yabancı kaynaklar % % = Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı %61,9 oranında olup, önceki döneme göre oranda önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu durumun nedeni dönem içerisinde başlanmış olan yeni işler nedeniyle alınan hak ediş bedellerinin, henüz işler sonuçlanmadığı için yabancı kaynaklar içerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ancak, Şirketin kaynak sıkıntısı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı söz konusu değildir. c)oto finansman (İç kaynaklar): Şirketin 3,5 milyon TL geçmiş yıllar zararlarından, 2 milyon TL dönem net karı ile 67 Bin TL kar yedeklerinin de indirilmesiyle, 1,5 milyon TL seviyesinde birikmiş zarar kalmış ve oto finansman incelemesi yapılamamıştır. d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ile bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: % % Bağlı değerler x x 100 = Öz kaynaklar = 1,39 0,64 Bağlı değerler x x 100 = Varlıklar toplamı = 0,86 0,40 Şirket yapımını üstlenmiş olduğu işlerin büyük kısmını alt yükleniciler marifetiyle gerçekleştirdiğinden, önemli bir tutara ulaşmayan bağlı değerlerin tamamını oluşturan maddi duran varlık yatırımı sadece demirbaşlar, tesis, makina ve taşıtlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bağlı değerlerin varlıklar ve öz kaynak içerisindeki payı çok düşük kalmıştır.

21 9 e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: % % Paraya çev. ve hazır değ. X x 100 = Varlıklar toplamı = Bağlı değerler x x 100 = Paraya çev.ve hazır değ = 0,9 0,4 Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının varlıklar içindeki payının yüksek gerçekleşmesi, likiditenin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle Şirketin 7,9 milyon TL ye ulaşan nakit varlıklarının faiz getirisinde gerileme görülmektedir. Bu nedenle nakit varlık bulundurmaktan ziyade iş potansiyelini artırmak amacıyla çalışmalara ağırlık verilmelidir. 2-Likidite: Cari Oran = Dönen varlıklar x x 100 = Kısa vadeli yabancı kay % % = Şirketin likidite oranları, işletmenin finansman sıkıntısı içinde bulunmadığını, hazır değerler toplamının kısa vadeli yabancı kaynakların tamamını fazlasıyla karşılayabildiğini göstermektedir. Diğer taraftan Şirketin yeni iş almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kaynakların faiz geliri elde etmek için kullanıldığı görülmektedir ve 2012 yılı içerisinde alınan yeni işler nedeniyle yabancı kaynakların arttığı ancak dönen varlıkların yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca dönen varlıkların büyük kısmının hazır değerlerden oluşması likidite sorununun olmadığını göstermektedir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılında 1,5 milyon TL olan faiz geliri, 2009 yılında 867 Bin TL, 2010 yılında 611 bin TL, 2011 yılında 653 bin TL, 2012 yılında 704 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: Şirketin 659 bin TL olan 2011 yılı net satışlarının, 2012 yılında 11,9 milyon TL ye yükselmesi sonucunda varlık ve kaynakların devir hızlarında önemli yükselişler olmuştur.

22 10 Sayıştay Net satışlar tutarı = Dönen varlıklar Net satışlar tutarı = Maddi duran varlıklar(net) 117 Net satışlar tutarı = Varlıklar toplamı = 0,89 0,06 = ,5 = 0,86 0,06 Net satışlar tutarı = Öz kaynaklar toplamı = 1,40 0,10 Şirketin önceki dönemlere göre satış hacmindeki artış nedeniyle devir hızlarında iyileşme görülmüştür. Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve öz kaynaklarda sürekli bir artış sağlanabilmesi için, yeni iş alanları yaratılarak iş hacminde belli bir istikrar sağlanmalıdır. B-Mali sonuçlar: 1)Karlılık (Rantabilite): a)mali karlılık (Mali rantabilite): Şirketin son dört faaliyet döneminin zararla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklarında 2008 ile 2011 yılları arasında %26 oranında azalma meydana gelmiş, 2012 yılında ise faaliyet sonucunun 2 milyon TL karla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklardaki erimenin önüne geçilmiştir. Önceki faaliyet döneminin zararla sonuçlanması neticesinde önceki yılla karlılık kıyaslaması yapılamamış, sadece 2012 faaliyet sonuçlarına ilişkin, karlılık oranlarına ilişkin çeşitli rasyolar aşağıda gösterilmiştir % Dönem karı x X = Ödenmiş sermaye Dönem karı x X 100 = Öz kaynaklar Faaliyet karı x X 100 = Öz kaynaklar ,4 15,9 Şirketin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda sağladığı faaliyet karı ve dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan oranları piyasa faiz hadlerinin ve yıllık ÜFE ve TÜFE rakamlarının üzerinde gerçekleşerek 2012 yılı faaliyet döneminin karlılık açısından olumlu sonuçlandığını göstermektedir. Şirket

23 11 açısından bu karlılık oranlarının sürdürülebilmesi ve Şirket değerinin maksimizasyonu için yeni iş alanları ve iş hacmine yönelik çalışmalara hız verilmelidir. b)ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite): Dönem karı x X 100 = Kullanılan sermaye % Şirkette kullanılan tüm kaynakların karlılık oranlarının piyasa faiz hadlerinden yüksek gerçekleşmesi olumlu olarak değerlendirilmektedir. 14,5

24 12 Sayıştay IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 25 sayılı toplantısında gelir ve gider kalemlerini içeren 2012 yılı tahmini bütçesi onaylanarak karara bağlanmış, gelirlerin 15,3 milyon TL, giderlerin 13,3 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. Dönem içerisinde faaliyetlerdeki değişmelere bağlı olarak tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında bütçenin gelir ve gider kalemlerinde revizyon yapılmıştır. Şirketin 2013 yılı bütçe programında gelirler toplamı 53,9 milyon TL, giderler toplamı 50 milyon TL olarak öngörülerek, önceki dönemlere göre iş hacminde önemli bir artış öngörüldüğü ve dönem sonunda ticari kar elde edileceği planlanmıştır. Denetim tarihi (Mayıs 2013) itibariyle yapılan incelemede, Şirketin 2013 bütçesinde öngörülen gelir toplamına ulaşmasına sağlayacak restorasyon projesinin devam ettiği görülmektedir. A-Giderler: 2012 yılında gerçekleşen giderler önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Giderler 2011 yılı 2012 Gerçekleşen Bin TL İlk durum Bin TL Ödenek Son durum Bin TL Gerçekleşen Bin TL Ödeneğin son durumuna göre fark Bin TL Ödeneğe göre sapmalar İlk duruma göre % Son duruma göre % 0-İlk madde ve malzeme giderleri (3.598) (17) (28,9) 1- İşçi ücret ve giderleri (25) (43) (2) 2-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm (38) Çeşitli giderler (8) 0 4- Vergi resim ve harçlar (520) 59 (67,2) 5- Amortisman ve tükenme payları Toplam (4.055) (20) (28)

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU

MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU MARMARA TEKNOKENT AŞ 2011 YILI RAPORU Bu rapor 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun un 5798 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesi ile 03.12.2010 tarih ve

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MPİ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 06.06.1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU

İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 ve 3796 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03/10/2013 tarih ve 2013/35

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 www.halkgyo.com.tr www.halkgyo.com.tr 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER UYGUNLUK RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI GENEL MÜDÜR MESAJI I II III IV V

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı