VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 71 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Şirketin adı : Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Merkezi : İstanbul İlgili olduğu kuruluş : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sermaye durumu Sermaye Ortaklar Hisse adedi Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL Toplu Konut İdaresi Başkanlığı , Vakıflar Genel Müdürlüğü (mazbut) , Vakıflar Genel Müdürlüğü (mülhak) , Güneş Sigorta A.Ş , Taksim Otelcilik A.Ş , T.Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hiz.Em.Sağ.Yrd. Vakfı , Güneş Turizm Otomotiv End. ve Tic. A.Ş , Toplam

4 Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş Kuruluştaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama tarihi Bitiş tarihi 1.Başkan Ayşe Çalkan TOKİ TOKİ Başkan Danışmanı Devam ediyor 2.Üye Aydın Seçkin Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Meclis Üyesi Devam ediyor 3. Üye Gürol Konyalıoğlu TOKİ TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Devam ediyor 4.Üye Temel Ünlü Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Devam ediyor 5.Üye Ertuğrul Kurt TOKİ TOKİ Uygulama Daire Başkanı Devam ediyor 6.Üye Maşallah Mutlu TOKİ TOKİ Teknik İşler Dairesi Başkanı Devam ediyor 7.Üye Rıfat Türker Vakıflar G.M. Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yard Devam ediyor Denetçiler* Denetim Temsil Görevli bulunduğu süre organındaki Adı ve soyadı ettiği Görevi veya mesleği ünvanı kuruluş Başlama tarihi Bitiş tarihi 1. Denetçi İ.Saffet Ertürk Vakıflar G.M. İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürü Denetçi Maşallah Mutlu TOKİ TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Denetçi Oktay Karaoğlu TOKİ TOKİ Uzman * Yeni TTK'ya göre tarihinden itibaren A.Ş.'lerde denetçi seçimi yeniden düzenlenmiştir.

5 KISALTMALAR: TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TİKA : Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TTK : Türk Ticaret Kanunu VGM : Vakıflar Genel Müdürlüğü SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu A.Ş. : Anonim Şirket GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla KDV : Katma Değer Vergisi ÜFE : Üretici Fiyatları Endeksi TÜFE : Tüketici Fiyatları Endeksi

6

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIŞ... I II. İDARİ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 1 C- Personel durumu... 3 III. MALİ BÜNYE... 7 A- Mali durum... 7 B- Mali sonuçlar IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI A- Giderler B- Tedarik işleri C- Üretim ve maliyetler D- Sigorta işleri E- İşletme sonuçları F-Yatırımlar V. BİLANÇO Aktif Pasif VI. GELİR TABLOSU VII. EKLER... 36

8

9 I I.TOPLU BAKIŞ Şirket, tarihinde Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş, tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş., tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün (VGM) sermayesinin tamamına sahip olduğu Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. deki %50 oranındaki hissesi, tarihinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki hissesi de Mart 2011 tarihinde TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 10 sayılı kararıyla Şirket Satın Alma ve İhale Yönetmeliği tadil edilmiş, ayrıca Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği kabul edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek yeni Türk Ticaret Kanunu nun öngördüğü düzenlemeler yapılmıştır. Şirket in son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

10 II Sayıştay Son iki yıl Artış veya Toplu bilgiler Ölçü farkı azalış (%) Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye " Öz kaynaklar " ,6 Yabancı kaynaklar " ,7 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " ,8 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı " (11) (19,6) İştiraklere ödenen sermaye " ,0 Tüm alım tutarı " (2) (1,4) Yapımı devam eden restorasyon projeleri Adet (1) (50,0) Satışların maliyeti Bin TL ,9 İşçi (ortalama) Kişi (1) (5,3) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,4 Cari yıla ilişkin: -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,7 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,2 Dönem kârına ilişkin vergi ve diğer yas.yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler " ,8 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 242 (325) (20) ,7 GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 615 (102) ,3 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 615 (102) ,3 Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % ,9 15,9 Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % ,0 23,0 Ekonomik kârlılık % ,5 14,5 Zararlılık % 4,8 17,5 5,8 4,7 - - Faaliyet karı veya zararı Bin TL (1.251) (1.143) (1.117) (977) ,4 Dönem kârı veya zararı " (485) (1.546) (422) (324) ,5 Bilanço zararı " (1.163) (2.709) (3.131) (3.455) (1.451) ,0 Şirketin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda sağladığı faaliyet karı ve dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan oranları piyasa faiz hadlerinin ve yıllık ÜFE ve TÜFE rakamlarının üzerinde gerçekleşerek 2012 yılı faaliyet döneminin karlılık açısından olumlu sonuçlandığını göstermektedir. Şirket açısından bu karlılık oranlarının sürdürülebilmesi ve Şirket değerinin maksimizasyonu için yeni iş alanları ve iş hacmine yönelik çalışmalara hız verilmelidir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılı 1,5 milyon TL olan faiz geliri yıllar itibariyle azalarak 2012 yılında 704 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2012 yılı sonu itibariyle

11 III büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 380 bin TL ve 865 bin ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/g istisna hükmünden yararlanmakta olup, sözleşme altında yüklenicisi olduğu yapım işini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımları ve söz konusu işin bir kısmının alt yükleniciye yaptırılması ile sınırlı olarak 4734 sayılı Kanunda değişiklik yapan 4964 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesindeki hükümden yararlanabilmektedir. Sözleşme kapsamında yapım işi için alt yüklenici kullanılmasına ilişkin olarak 4964 sayılı Kanun un yürürlük tarihi olan tarihinden itibaren 10 yıl süreyle istisna hükümlerine tabi olup, bu süre tarihinde sona ermektedir. Bu nedenle Şirketin sözleşme kapsamında yapımını üstlenmiş olduğu projelerde istisna kapsamında alt yükleniciye yaptırılması için süre tarihinde sona ereceğinden devam eden işlerde bu hususun göz önüne alınması gerekmektedir. Dünyanın en önemli tarihi ve kültürel dokusunu barındıran İstanbul da, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve restorasyonu için yapılan çalışmalar önemli bir iş hacmi yaratmaktadır Marmara depreminden sonra bölgede bulunan tarihi ve kültürel yapıların depremden zarar görme ihtimaline karşı yenileme ve restorasyon çalışmalarının, gerçekleştirilmesi planlanan deprem dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerine paralel olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada yapılacak olan restorasyon projeleri ve bu projelerin müşavirlik ve danışmanlık faaliyetlerinin Şirketin önemli bir iş potansiyelini ortaya çıkarması beklenmektedir. Öneriler: Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin 2012 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Şirketin iş hacminin artırılarak faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, 4964 sayılı Kanunla getirilen, yapım işlerinde alt yüklenici kullanılması hususundaki istisnanın tarihinde sona ereceği de dikkate alınarak Şirketin geleceği ile ilgili girişimlerde bulunulması(sayfa:21), 2-Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının işletmecilik ilkeleri doğrultusunda Şirket gereklerine ve iş hacmine uygun olarak yeniden belirlenmesi (Sayfa:2) 3-Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek:10) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde kendi Genel Kurulu nda kabul edilen 2012 yılı bilançosu ve ,20 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

12

13 1 II. İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: Şirket, Güneş İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş. ünvanıyla kurulmuş ve tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir tarihli Şirket Genel Kurulunda ticaret ünvanı, Vakıf İnşaat, Ticaret, Finansman, İthalat ve İhracat A.Ş., tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulunda ticaret ünvanı Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü nün sermayesinin tamamına sahip olduğu Vakıf İnşaat, Restorasyon ve Ticaret A.Ş. deki %50 hissesi, tarihinde kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2,5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Şirket ortaklarından Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş. nin Şirkette sahip olduğu %3,09 oranındaki hissesi de Mart 2011 tarihinde TOKİ tarafından satın alınmış ve Şirketteki TOKİ hissesi %53,09 oranına yükselmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 10 sayılı kararıyla Şirket Satın Alma ve İhale Yönetmeliği tadil edilmiş, ayrıca Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği kabul edilmiştir. Şirket ana sözleşmesi tarihinde toplanan Olağan Genel Kurulda değiştirilerek yeni Türk Ticaret Kanunu na uygun hale getirilmiştir. B-Teşkilat: 1-Teşkilatın yapısı: Şirketin teşkilat şeması üzerinde yapılan incelemede, geçmişteki iş yoğunluğuna göre düzenlenen teşkilat şemasının iş hacminin azalması ve buna paralel olarak personel sayısındaki gerileme nedeniyle Şirket için güncelliğini kaybettiği görülmektedir. Şirket teşkilat şemasının, Şirketin amacı, fonksiyonları ve iş hacmine uygun şekilde yeniden düzenlenmelidir. 2-Genel kurul ve denetçiler: tarihindeki Şirket olağan genel kurul toplantısında; 2012 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporları okunarak, yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş, yönetim kurulunda bir yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılmış ve söz konusu üyelere ödenecek ücretler belirlenmiştir yılında görev yapan ve halen görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile 2012 yılında görev yapıp yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri, raporun başlangıç kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. 3-Karar organı: Şirketin 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeliklerinin 4 ü TOKİ ve 3 ü Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından seçilmektedir.

14 2 Sayıştay tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinde yapılan değişiklikle 4 üyeden 5 üyeye çıkarılan Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı, tarihinde yapılan Şirket olağan genel kurul toplantısında 7 üyeye yükseltilmiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile Anonim Şirketlerin yönetim kurulundaki üye sayısı azaltılmış ve nitelikleri değiştirmiştir. Eski TTK nın 359 uncu maddesine göre Anonim Şirketlerde yönetim kurulunun en az 3 üyeden oluşacağına ilişkin mevcut hüküm kaldırılarak, en az 1 üyeli yönetim kuruluna imkan sağlanmış, yönetim kurulunun esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş 1 veya daha fazla kişiden oluşacağı hükmü getirilmiştir. Yine 6102 sayılı Kanunun 399 ve 400 üncü maddelerinde denetçinin ancak, ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği, küçük ve orta ölçekli Şirketlerin en az 1 yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi seçebileceği düzenlemesi getirilmiştir. Anonim Şirketlerdeki denetçi düzenlemesine ilişkin maddeler ise tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda asgari yönetim kurulu üye sayısını 3 üyeden 1 üyeye indirmesine rağmen, Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 5 üyeden 7 üyeye yükseltilmesinin Şirket ihtiyaçlarından kaynaklanmadığı düşünülmektedir. Ayrıca Şirketin yönetim kurulu üye sayısının, Şirketin sevk ve idaresinden sorumlu yürütme organı olan genel müdürlük ve alt birimlerinde görev yapan yönetici personel sayısından fazla olması işletmecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının işletmecilik ilkeleri doğrultusunda Şirket gereklerine ve iş hacmine uygun olarak yeniden belirlenmesi önerilir. 4-Yürütme organı: Şirketin yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük; genel müdür, hukuk müşaviri ve şube müdürlerinden oluşmakta olup, fiilen kadroların büyük kısmı iş hacmindeki azalma nedeniyle boş bulunmaktadır. 5-Servisler: Şirket faaliyetlerinde meydana gelen daralma neticesinde fiilen servislerdeki kadroların büyük kısmı boş bulunmaktadır. Şirketin faaliyetlerinde değişme çerçevesinde organizasyon yapısının faaliyet hacmi ve iş çeşitliliği bazında yeniden düzenlenmelidir. Servislerin faaliyetleri hakkında, raporun ilgili bölümlerinde bilgi verildiğinden burada yalnız hukuk servisinin çalışmalarına yer verilmiştir. -Hukuk servisi: Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk Müşavirliğinde; 1 i hukuk müşaviri ve 1 i de sözleşmeli avukat olmak üzere 2 personel görev yapmaktadır.

15 3 Şirketin faaliyetlerindeki daralma ve uzun yıllardan beri devreden davaların sonuçlanması neticesinde, 2008 de 40 olan dava sayısının 2012 yılı sonu itibariyle büyük kısmı sonuçlanma aşamasında olan 15 adede gerilediği görülmektedir. Şirketin açtığı ve şirket aleyhine açılan davalar ile icra dosyalarının mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riskin pozitif olarak 380 Bin TL ve 865 bin ABD doları olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. Şirket davalarının büyük bölümünün 1998 yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu eğitim kapsamında ihale edilen okul inşaatlarından sözleşmesi fesih edilenler ile ilgili borç ve alacak davalarıyla ilgili olduğu görülmektedir. Şirketin devam eden davaları içinde mali değeri en büyük olan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işidir. Şirketin yapımını üstlendiği Hoca Ahmet Yesevi Türbesi nin onarım işinin kesin hesap aşamasında, hesap uyuşmazlığı ve proje bedeli ile ilgili olarak yaşanan anlaşmazlık sonucu, işveren konumunda bulunan Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ile 2002/621 E. Sayılı olarak süren davanın tarihinde yapılan son duruşmasında; Asıl dava kapsamında ,01 ABD dolarının TİKA ya ödenmesine, karşı dava kapsamında ise ,76 ABD dolarının Şirkete ödenmesine karar verilmiş olup, Şirket tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kararın temyizinin Şirket menfaatine uygun olmayacağı değerlendirilerek, karşı dava için temyiz edilmemesi, sadece asıl davada Şirket aleyhine kabul edilen kısım için temyiz edilmesine karar verilmiştir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: Şirket personeli 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Şirkette devamlı surette çalışacak personel yönetim kurulu kararıyla işe alınmakta, belirli bir projenin yapımında çalıştırılmak üzere alınacak işçilerle, genel müdürlük tarafından belirli süreli iş akitleri imzalanmak suretiyle geçici olarak istihdam yoluna gidilmektedir. Şirketin 2012 yılındaki personel durumu önceki yıl sayılarıyla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

16 4 Sayıştay A- Memurlar Personel Çalışan personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Norm kadro Prog. kadro Sayı Sayı Ortalama kişi Çalışan personel Yıl sonu kişi B- Sözleşmeliler C- İşçiler 1-Sürekli işçiler Geçici işçiler Genel toplam ( A + B + C ) Yüklenici işçiler Şirketin 2011 ve 2012 yılında almış olduğu yeni projeler sonucunda personel sayısında 2011 yılı sonuna göre 6 kişilik bir artış olmuş, dönem sonu itibariyle sürekli çalışan işçilerin sayısı 15 e yükselmiştir. Şirkette çalışan işçilerin teşkilat içindeki dağılımı (Ek:2) sayılı, 2012 yılındaki hareketini gösteren çizelge ise (Ek:3) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 2-Personele yapılan harcamalar: 2012 yılında gerçekleşen harcamaların ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

17 5 Toplam harcama Bin TL Kişi başına ayda düşen TL Gerçekleşen Personele yapılan harcamalar Ödeneğin Esas Ek Sosyal Cari yıl ilgili ödeme Toplam son durumu ücretler ödemeler giderler toplamı ve geri alışlar harcama ayda düşen Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL Geçmiş yıllarla Kişi başına A- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler (Kuruluş dışı) B-Memurlar C-Sözleşmeli Personel D- İşçiler Genel Toplam (A+B+C+D) Geçen yıl toplamı Fark (42) 162

18 6 Sayıştay 2012 yılında personel giderleri önceki döneme göre %15 oranında artarak 1,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin; %65 i esas ücretler, %21 i cari yılla ilgili sosyal giderler, %14 ü ek ödemelerden oluşmaktadır. Kişi başına ayda düşen ücret önceki dönem göre %23 oranında artarak TL olarak gerçekleşmiştir. Ücret artışların kamuda yapılan maaş artışlarına paralel olarak yapılmasına rağmen, kişi başına ayda düşen harcanan %23 oranında artmasına, Yönetim Kurulunun tarih ve 20 sayılı toplantısında Şirket personeline yılda iki maaş tutarında ödenen ikramiyenin dört adede çıkarılması neden olmuştur. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine yapılan ödemeler önceki yıla göre %37 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni, tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulu üye sayısının birer kişi artırılmasıdır. 3-Sosyal konular ve giderleri: Şirket personeline 2012 yılında yapılan sosyal giderlerin ayrıntısı önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. İşçiler Sosyal giderler Fark Bin TL Bin TL Bin TL A- Cari yılla ilgili 1.Aile ve çocuk yardımı Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 4 1 (3) 3.Sosyal yardım 4.Barındırma giderleri 5.Yedirme yardımı Giydirme yardımı 7.Taşıma giderleri Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası primi işveren payı ve ek karşılığı 9.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 8 (8) 10.İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri 12.Eğitim giderleri 13.Spor giderleri 14.Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 15.Personel dernek ve vakıflara yapılan yard. 16.Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam (A) B.Geçmiş yıllarla ilgili 1.Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı 42 (42) 2.Diğer ödemeler Toplam (B) 42 0 (42) Genel toplam (A+B) (4) 2012 yılında önceki döneme göre %1,6 oranında azalarak 252 bin TL olarak gerçekleşen sosyal giderlerin tamamı cari yılla ilgili giderlerdir. Dönem içerisinde ödenen sosyal sigortalar primi işveren payı ile işsizlik sigortası işveren payının toplamı sosyal giderlerin %67 sini oluşturmuştur.

19 7 A-Mali durum: III. MALİ BÜNYE Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. nin mali bünyesinin incelemesine esas olmak üzere 2012 yılı bilânçosu, önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Fark Mali durum Bin TL % Bin TL % Bin TL Varlıklar (Aktif) 1- Dönen varlıklar a) Hazır değerler , , b) Kısa süreli paraya çev. değ , , Toplam (I) Duran varlıklar a) Uzun sürede paraya çev. Değ 268 2, ,2 29 b) Bağlı değerler 42 0, ,8 77 Toplam (II) 310 3, ,0 106 Varlıklar toplam Kaynaklar (Pasif) 1- Yabancı kaynaklar a) Kısa süreli , , b) Uzun süreli Toplam (I) , , Öz kaynaklar , , Kaynakların toplamı Varlık ve kaynakların ayrıntısı rapor eki 4 ve 5 nolu çizelgelerde gösterilmiştir. Varlıkların yapısı incelendiğinde önceki faaliyet dönemine göre değişiklik olmadığı, dönem sonunda varlıkların % 97 sinin dönen varlıklara, % 3 ünün de duran varlıklara bağlandığı görülmektedir. Dönen varlıklar içerisinde tamamına yakını bankalarda bulunan mevduattan oluşan hazır değerlerin payının yüksek oranını koruduğu, büyük kısmı yıllara yaygın inşaat maliyetlerinden oluşan kısa sürede paraya çevrilebilir değerlerin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Kaynakların % 38,1 i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %61,9 u da öz kaynaklardan oluşmaktadır. Önceki yıla göre hem yabancı kaynaklar hem de öz kaynakların tutar olarak yükseldiği görülmektedir. Dönem sonucunun 2,3 milyon TL karla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklarda son 4 yıllık dönem boyunca meydana gelen azalmanın olumsuz etkisi durdurulmuştur. Dönen varlıklar toplamı 13,4 milyon TL nin 7,9 milyon TL si nakit mevcudu ile bankalardaki mevduatı göstermektedir. Şirketin varlık ve kaynakları toplamı önceki döneme göre %33 oranında artmıştır. Şirketin iş hacmindeki azalma nedeniyle devamlı olarak azalma eğilimi gösteren varlık ve kaynaklarının 2011 ve 2012 yıllarında başlanılan yeni işler nedeniyle toparlanma aşamasına girdiği görülmektedir.

20 8 Sayıştay Şirketin 2012 yılsonu itibariyle mali durumu aşağıda çeşitli yönlerden değerlendirilmiştir. 1-Mali yapı: a)mali kaldıraç: Yabancı kaynaklar x x 100 = Varlıklar toplamı % % = 38 36,8 Şirketin finansman açığı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı bulunmamaktadır. Önceki döneme göre yabancı kaynakların varlıklar içindeki payının yükselmesi, Şirketin yeni almış olduğu restorasyon projeleriyle ilgili olarak tahsil edilmiş bulunan hakediş bedellerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. b)mali yeterlilik (Finansman): Öz kaynaklar x x 100 = Yabancı kaynaklar % % = Toplam kaynaklar içerisinde öz kaynakların payı %61,9 oranında olup, önceki döneme göre oranda önemli bir değişiklik olmamıştır. Bu durumun nedeni dönem içerisinde başlanmış olan yeni işler nedeniyle alınan hak ediş bedellerinin, henüz işler sonuçlanmadığı için yabancı kaynaklar içerinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Ancak, Şirketin kaynak sıkıntısı nedeniyle herhangi bir yabancı kaynak kullanımı söz konusu değildir. c)oto finansman (İç kaynaklar): Şirketin 3,5 milyon TL geçmiş yıllar zararlarından, 2 milyon TL dönem net karı ile 67 Bin TL kar yedeklerinin de indirilmesiyle, 1,5 milyon TL seviyesinde birikmiş zarar kalmış ve oto finansman incelemesi yapılamamıştır. d)bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ile bu değerlerin kaynaklar içindeki yeri: % % Bağlı değerler x x 100 = Öz kaynaklar = 1,39 0,64 Bağlı değerler x x 100 = Varlıklar toplamı = 0,86 0,40 Şirket yapımını üstlenmiş olduğu işlerin büyük kısmını alt yükleniciler marifetiyle gerçekleştirdiğinden, önemli bir tutara ulaşmayan bağlı değerlerin tamamını oluşturan maddi duran varlık yatırımı sadece demirbaşlar, tesis, makina ve taşıtlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bağlı değerlerin varlıklar ve öz kaynak içerisindeki payı çok düşük kalmıştır.

21 9 e)paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: % % Paraya çev. ve hazır değ. X x 100 = Varlıklar toplamı = Bağlı değerler x x 100 = Paraya çev.ve hazır değ = 0,9 0,4 Paraya çevrilebilir ve hazır değerler toplamının varlıklar içindeki payının yüksek gerçekleşmesi, likiditenin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle Şirketin 7,9 milyon TL ye ulaşan nakit varlıklarının faiz getirisinde gerileme görülmektedir. Bu nedenle nakit varlık bulundurmaktan ziyade iş potansiyelini artırmak amacıyla çalışmalara ağırlık verilmelidir. 2-Likidite: Cari Oran = Dönen varlıklar x x 100 = Kısa vadeli yabancı kay % % = Şirketin likidite oranları, işletmenin finansman sıkıntısı içinde bulunmadığını, hazır değerler toplamının kısa vadeli yabancı kaynakların tamamını fazlasıyla karşılayabildiğini göstermektedir. Diğer taraftan Şirketin yeni iş almakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kaynakların faiz geliri elde etmek için kullanıldığı görülmektedir ve 2012 yılı içerisinde alınan yeni işler nedeniyle yabancı kaynakların arttığı ancak dönen varlıkların yeterli olduğu görülmektedir. Ayrıca dönen varlıkların büyük kısmının hazır değerlerden oluşması likidite sorununun olmadığını göstermektedir. Şirket nakit fazlasını piyasa koşullarına göre banka mevduat faizi, hazine bonosu ve devlet tahvillerinde değerlendirmekte ve önemli miktarda faiz geliri elde etmektedir. Ancak faiz oranlarındaki gerileme nedeniyle 2008 yılında 1,5 milyon TL olan faiz geliri, 2009 yılında 867 Bin TL, 2010 yılında 611 bin TL, 2011 yılında 653 bin TL, 2012 yılında 704 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3-Varlık ve kaynakların net satışlara göre devir hızları: Şirketin 659 bin TL olan 2011 yılı net satışlarının, 2012 yılında 11,9 milyon TL ye yükselmesi sonucunda varlık ve kaynakların devir hızlarında önemli yükselişler olmuştur.

22 10 Sayıştay Net satışlar tutarı = Dönen varlıklar Net satışlar tutarı = Maddi duran varlıklar(net) 117 Net satışlar tutarı = Varlıklar toplamı = 0,89 0,06 = ,5 = 0,86 0,06 Net satışlar tutarı = Öz kaynaklar toplamı = 1,40 0,10 Şirketin önceki dönemlere göre satış hacmindeki artış nedeniyle devir hızlarında iyileşme görülmüştür. Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve öz kaynaklarda sürekli bir artış sağlanabilmesi için, yeni iş alanları yaratılarak iş hacminde belli bir istikrar sağlanmalıdır. B-Mali sonuçlar: 1)Karlılık (Rantabilite): a)mali karlılık (Mali rantabilite): Şirketin son dört faaliyet döneminin zararla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklarında 2008 ile 2011 yılları arasında %26 oranında azalma meydana gelmiş, 2012 yılında ise faaliyet sonucunun 2 milyon TL karla sonuçlanması neticesinde öz kaynaklardaki erimenin önüne geçilmiştir. Önceki faaliyet döneminin zararla sonuçlanması neticesinde önceki yılla karlılık kıyaslaması yapılamamış, sadece 2012 faaliyet sonuçlarına ilişkin, karlılık oranlarına ilişkin çeşitli rasyolar aşağıda gösterilmiştir % Dönem karı x X = Ödenmiş sermaye Dönem karı x X 100 = Öz kaynaklar Faaliyet karı x X 100 = Öz kaynaklar ,4 15,9 Şirketin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda sağladığı faaliyet karı ve dönem karının ödenmiş sermaye ve öz kaynaklara göre hesaplanan oranları piyasa faiz hadlerinin ve yıllık ÜFE ve TÜFE rakamlarının üzerinde gerçekleşerek 2012 yılı faaliyet döneminin karlılık açısından olumlu sonuçlandığını göstermektedir. Şirket

23 11 açısından bu karlılık oranlarının sürdürülebilmesi ve Şirket değerinin maksimizasyonu için yeni iş alanları ve iş hacmine yönelik çalışmalara hız verilmelidir. b)ekonomik kârlılık (Ekonomik rantabilite): Dönem karı x X 100 = Kullanılan sermaye % Şirkette kullanılan tüm kaynakların karlılık oranlarının piyasa faiz hadlerinden yüksek gerçekleşmesi olumlu olarak değerlendirilmektedir. 14,5

24 12 Sayıştay IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 25 sayılı toplantısında gelir ve gider kalemlerini içeren 2012 yılı tahmini bütçesi onaylanarak karara bağlanmış, gelirlerin 15,3 milyon TL, giderlerin 13,3 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür. Dönem içerisinde faaliyetlerdeki değişmelere bağlı olarak tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında bütçenin gelir ve gider kalemlerinde revizyon yapılmıştır. Şirketin 2013 yılı bütçe programında gelirler toplamı 53,9 milyon TL, giderler toplamı 50 milyon TL olarak öngörülerek, önceki dönemlere göre iş hacminde önemli bir artış öngörüldüğü ve dönem sonunda ticari kar elde edileceği planlanmıştır. Denetim tarihi (Mayıs 2013) itibariyle yapılan incelemede, Şirketin 2013 bütçesinde öngörülen gelir toplamına ulaşmasına sağlayacak restorasyon projesinin devam ettiği görülmektedir. A-Giderler: 2012 yılında gerçekleşen giderler önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Giderler 2011 yılı 2012 Gerçekleşen Bin TL İlk durum Bin TL Ödenek Son durum Bin TL Gerçekleşen Bin TL Ödeneğin son durumuna göre fark Bin TL Ödeneğe göre sapmalar İlk duruma göre % Son duruma göre % 0-İlk madde ve malzeme giderleri (3.598) (17) (28,9) 1- İşçi ücret ve giderleri (25) (43) (2) 2-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizm (38) Çeşitli giderler (8) 0 4- Vergi resim ve harçlar (520) 59 (67,2) 5- Amortisman ve tükenme payları Toplam (4.055) (20) (28)

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU

VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU VAKIF İNŞAAT RESTORASYON VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. Şirketin adı Merkezi İlgili olduğu kuruluş : Vakıf İnşaat Restorasyon

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI VAKIF ĠNġAAT RESTORASYON VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2016 VE 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 Dönen varlıklar

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR Aktifler 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2017 31.03.2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER A) Genel Bilgiler B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. Ocak - Haziran 215 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 B. Bütçe Gelirleri...

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 215 www.aksaray.edu.tr T.C AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi.

1. Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2015 Yılında Uygulanmak Üzere Belirlendi. No: 2015/19 Tarih: 09.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa 1 / 8 Raporun Dönemi : 01 Ocak 2013-31 Mart 2013 Faaliyet Dönemi Ticaret Unvanı : KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Ticaret Sicil No : 151174 Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No:61 Uso Center

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER

ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 1 Ankara,01/02/2013 ARGE HİBE DESTEKLERİ 1.- 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILAN AR-GE HARCAMALARINA İLİŞKİN HİBE DESTEKLERİNİN TABİ TUTULACAĞI İŞLEMLER 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol Federasyonu 6. OLAĞAN GENEL KURULU 2010 2012 DÖNEMİ BÜTÇE - MALİ TABLOLAR 18 EYLÜL 2012 ANKARA (31.12.2010) BİLANÇOSU KASA 3.961,03 BORÇLAR 3.245.023,15 TL 3.961,03 a) Personele Borçlar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU 28 / 02 / 2017

EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş FİNANSAL TABLOLAR RAPORU 28 / 02 / 2017 EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 2016 FİNANSAL TABLOLAR RAPORU 28 / 02 / 2017 A K T İ F (VARLIKLAR) DEĞİŞİM % I. DÖ NEN VARLIKLAR 3.148.278,61 2.820.515,50 (10,41) A. Hazır Değerler 1.319.867,39

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun 18.9.2013 tarih ve 71 sayılı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ ÖDEV Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiyle ilgili faaliyette bulunan ABC İnşaat A.Ş. 10.08.2015 tarihinde okul inşaatı ihalesine katılmış ve 2.000.000 TL teklif bedeli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 İÇİNDEKİLER I- 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA SSU VE KANALİİZASSYON İİDARESSİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ((KOSSKİİ)) 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ- / DENİZLİ Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ..3 I-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A. Bütçe Giderleri 4 01. Personel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ:

EK: VII ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU MÜRACAAT DOSYASINDA; 1- TİCARET SİCİL GAZETELERİ: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:52) MADDE 1 23/1/2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31 Seri No lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı