M E R Z İ F O N SOSYAL DAYANIŞMA KALKINMA VE TANITMA VAKFI (MERZİFON VAKFI) Sayı : Konu: Vakıf Genel Kurul Daveti 09 Şubat 2011 MERZĐFON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M E R Z İ F O N SOSYAL DAYANIŞMA KALKINMA VE TANITMA VAKFI (MERZİFON VAKFI) Sayı : Konu: Vakıf Genel Kurul Daveti 09 Şubat 2011 MERZĐFON"

Transkript

1 M E R Z İ F O N SOSYAL DAYANIŞMA,KALKINMA VE TANITMA VAKFI (MERZİFON VAKFI) Sayı : Konu: Vakıf Genel Kurul Daveti 09 Şubat 2011 MERZĐFON SOSYAL DAYANIŞMA KALKINMA VE TANITMA VAKFI KURUCULAR KURULU VE GENEL KURUL TOPLANTI DAVETĐ Sayın Üyemiz, Vakfımızın 15 nci (2010 yılı) Olağan Kurucular Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2010 Cumartesi günü saat de ekteki gündeme göre ĐMKB Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi,Çetin Emeç Bulvarı Toyota Plaza yanı,öveçler 2.Cadde /Ankara adresinde yapılacaktır.12 Mart 2011 günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı adreste,19 Mart 2011 Cumartesi günü saat de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısında Vakfın genel durumu ve geleceği görüşüleceğinden, Değerli Üyelerimizin toplantıya bizzat katılmalarını, katılma imkanı olmayanların ekteki vekaletnameyi Noter tasdikli olarak düzenleyerek göndermelerini rica ederiz. Bu arada yakınlarını kaybetmiş tüm üyelerimize Vakfımız adına taziyelerimizi bildirir, baş sağlığı ve sabır dileklerimizi sunarız. Saygılarımızla, Merzifon Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Saim DĐLEK Başkan Sadettin Köselerli Başkan Yardımcısı GENEL KURUL TOPLANTISI: TARĐHĐ: 12 Mart Mart 2011 Cumartesi saat de, YERĐ : ĐMKB Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi,Çetin Emeç Bulvarı Toyota Plaza yanı, Öveçler 2.Cadde ANKARA AKŞAM YEMEĞĐ: 19 Mart 2011 Cumartesi akşamı saat da toplantının yapıldığı yerde Vakfımızın ananevi yemeği seçkin sanatçıların katılımı ile müzikli olarak yapılacaktır.fiks menü akşam yemeğinin ücreti (30.00 Tl ) görevlilerce yemekte toplanacaktır. *Yemeğe katılma durumunuzu 3 gün önceden / / nolu telefonlara bildirmenizi rica ederiz. *Ankara dışından gelecek üyelerimizden gece yer ihtiyacı olacakların da bu telefonlara bilgi vermelerini rica ederiz. EKLER : 1. Gündem 2. Vekaletname Örneği yılı Faaliyet Raporu ve Bilanço yılı Çalışma Programı Banka Hesap No : Vakıfbank Başbakanlık Bürosu/ANKARA, IBAN NO: TR Posta Çek Hesabı: Kızılay PTT-ANKARA H.No: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:30 Kat.2 Daire.8 Demirtepe ANKARA Tel: Faks: E-Posta:

2 MERZĐFON SOSYAL DAYANIŞMA,KALKINMA VE TANITMA VAKFI KURUCULAR KURULU VE GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ Vakfımızın 15 nci (2010 yılı) Olağan Kurucular Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2011 Cumartesi günü saat de ekteki gündeme göre ĐMKB Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi,Çetin Emeç Bulvarı Toyota Plaza yanı, Öveçler 2.Cadde ANKARA adresinde yapılacaktır. 12 Mart 2011 günü yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı adreste, 19 Mart 2011 Cumartesi günü saat de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. GÜNDEM 1. AÇILIŞ 2. BAŞKANLIK DĐVANI SEÇĐMĐ, 3. SAYGI DURUŞU, 4. BAŞKANLIK DĐVANINA TUTANAKLARI ĐMZA YETKĐSĐ VERĐLMESĐ, 5. YÖNETĐM KURULUNCA GENEL KURUL ÜYELĐĞĐNE TEKLĐF EDĐLEN KAYITLI ÜYELERĐN, GENEL KURUL ÜYELĐĞĐNE KABULÜ, YILI FAALĐYET RAPORUNUN, GELĐR GĐDER HESAPLARININ,BĐLANÇONUN VE DENETĐM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESĐ, 7. FAALĐYET RAPORU, GELĐR-GĐDER HESAPLARI VE BĐLANÇONUN, YÖNETĐM KURULUNUN VE DENETĐM KURULUNUN AYRI AYRI ĐBRASI, YILI ÇALIŞMA PROGRAMININ VE TAHMĐNĐ BÜTÇENĐN KARARA BAĞLANMASI 9. YÖNETĐM KURULU,DENETĐM KURULU VE DĐSĐPLĐN KURULU ASĐL VE YEDEK ÜYELERĐNĐN SEÇĐMĐ, 10. DĐLEK, TEMENNĐLER VE KAPANIŞ V E K A L E T N A M E (NOTER TASDĐKLĐ OLACAK) Merzifon Sosyal Dayanışma Kalkınma ve Tanıtma Vakfı nın 12 Mart 2011 veya 19 Mart 2011 tarihinde yapılacak 15 nci (2010 yılı) Olağan Kurucular Kurulu ve Genel Kurul toplantısında şahsımı (kuruluşumuzu) temsil etmeye ve namıma oy kullanmaya yetkili olmak üzere.. vekil tayin ettim/ettik. Vekil Tayin Edenin (Kurucu-Kayıtlı Üye) Adı Soyadı (Kuruluş Ünvanı) Tarih : Đmza :

3 MERZĐFON SOSYAL DAYANIŞMA,KALKINMA VE TANITMA VAKFI 2010 YILI FAALĐYET RAPORU 1996 yılında 67 üye ile kurulan Vakfımızın 13 ncü Kurucular Kurulu ve Genel Kurul Toplantısını 13 Mart 2010 tarihinde yapmıştık yılı faaliyetleri,bilanço ve gelir-gider hesaplarının görüşüleceği 15 nci Kurucular Kurulu ve Genel Kurul toplantısını 12 Mart 2011 tarihinde, çoğunluk sağlanamazsa 19 Mart 2011 tarihinde yapacağız. I. GENEL Vakfımızın 15 nci faaliyet yılını bitirmiş bulunuyoruz. Bu 15 yıllık dönem de Vakıf faaliyetleri ile Merzifon un tanıtımı, kalkınması ve sosyal yaşantısına önemli katkıları olan bir çok sahada hizmet götürülmüş ve çalışmalara katılınmıştır. 1.YÖNETĐM : 28 Şubat 2009 tarihinde yapılan 13 ncü Genel Kurulumuzda seçilen Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının görevi devam etmiştir. 2.ÜYE BĐLGĐLERĐ: Ocak 2011 sonu itibariyle fiili 311 üyemiz bulunmaktadır. II. FAALĐYETLERĐMĐZ Vakfımızın 2010 yılı faaliyetleri kapsamında,vakıf Merkezi için Ankara da alınan yerde Vakıf faaliyetlerine devam edilmiş,merzifon Şube başkanlığı yeni yerinde faaliyetine devam etmiş ve vermekte olduğumuz bursların daha fazla sayıda öğrenciye verilmesi amacı ile Merzifon Şube Başkanlığınca yoğun bir faaliyet yapılmıştır.burs yardımlarının haricinde diğer faaliyetleri yürütecek fon temini ve üye aidat tahsilatı mümkün olamadığından,diğer faaliyetlerde fazla bir gelişme olamamıştır. 1.VAKIF MERZĐFON ŞUBE BAŞKANLIĞININ YENĐ OFĐSĐNE YERLEŞĐLMESĐ Merzifon Şube Başkanlığımız,Belediye Başkanımızca tahsis edilen Yeni Belediye pasajındaki ofise taşınmış ve ofis Üyelerimiz ve Hemşerilerimizin katkıları ile tefriş edilerek hizmete alınmıştır. Şube adresi: Cumhuriyet Caddesi Yeni Belediye Pasajı Kat.2,Merzifon Telefon: (358) E-posta: 2.EĞĐTĐM,KÜLTÜR VE BURS YARDIMI Eğitim programları kapsamında Vakfımızın maddi imkanları, gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları şartlı burs bağışları ile Yüksek Öğrenim öğrencilerine vermekte olduğumuz burslara olan yoğun talebi karşılamak amacıyla Merzifon Şube Başkanlımızca başlatılan burs yardım temini projesine 100 den fazla üyemiz ve hemşerilerimizin katkıları ile burs verilen üniversite öğrenci sayısı 50 öğrenciden 111 öğrenciye ulaşmıştır. Bu eğitim ve yardım faaliyetinin tamamı, duyarlı üyelerimizin ve hemşerilerimizin katkılarının yanı sıra, Vakıf Şube Yöneticilerimizin özverili çalışmaları ve gayretleri sayesinde gerçekleştirilmiştir. 3. ÜYE ĐLĐŞKĐLERĐ Faaliyetlerimiz, üyelerimize ve diğer ilgililere toplantı ve duyurularla iletilmiştir yılı Genel Kurul toplantımızı takiben üyelerimiz ve misafirlerimizle Ankara da yemekli bir toplantı yapılmıştır. Vakfın faaliyetleri ve geleceği ile ilgili konularda Vakıf Merkezinde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Merzifon da yeni burs projesinin tanıtımı amacıyla da Haziran ve Eylül 2010 aylarında Şube Başkanlığımızca yemekli birer toplantı yapılmıştır. Halen birikmiş üye aidatları önemli bir yekun tutmaktadır.yönetim Kurulu olarak faaliyetleri yürütmekte zorlanmaktayız. Birikmiş aidatların ödenmesi konusunda üyelerimizin olumlu yaklaşımını beklemekteyiz. III. MALĐ DURUM 1.GĐDERLER: 2010 yılı faaliyet giderlerinin toplamı ,78 Tl.olmuştur. Giderlerin en büyük kısmını öğrenci bursları: ,- TL, Merzifon Şubesinin yeni ofisine yerleşmesi giderleri: tl, Vakıf Merkezi aidatı :1.844,- TL, Toplantı Giderleri: 2.206,10TL, Haberleşme Giderleri: 1.239,01 TL ve temsil gideri: 1.988,31TL teşkil etmektedir. 2. GELĐRLER: 2010 yılı faaliyet gelirlerinin toplamı ,66 TL. olmuştur. Bunun 7.935,-TL. si üyelerimizin Aidat Bağışlarından, ,- TL sı Burs Bağışlarından, Tl sı Diğer Gelirlerden,1.921,66TL sı Faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 3.BĐLANÇO: Vakfımızın mal varlığı ,17 TL.ye ulaşmıştır. Bunun ,17 TL.sı nakit olup, TL.sı gayri menkul( Vakıf Merkezi) ve 265,00 TL.sı demirbaştan oluşmaktadır. Vakfın öz kaynakları ,17 TL.ye ulaşmıştır yılı Vakıf faaliyetlerini tetkik ve görüşlerinize sunarız. Saygılarımızla, Vakıf Yönetim Kurulu

4 MERZİFON SOSYAL DAYANIŞMA KALKINMA VE TANITMA VAKFI TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU GİDERLER (TL) GELİRLER (TL) TOPLAM ŞUBE MERKEZ TOPLAM Noter Gideri 199,92 Bağışlar 7.935,00 Genel Kurul Gideri 604,00 Diğer Gelirler 2.200,00 Posta Gideri 73,05 Burs Bağışları ,00 Banka Gideri 25,20 Faiz Gelirleri 1.921,66 Apartman Aidatı 1.844,00 Giriş Aidatı 75,00 Vergi Resim Harç 92,23 Telefon Gideri 1.209,01 Temsil Gideri 1.988,51 Sair Giderler 1.672,21 Elektrik-Su-D.gaz Gideri 641,47 Kırtasiye Gideri 305,00 Toplantı Gideri 2.206,10 Şube Yerleşim Gideri 3.308,08 Ödenen Burslar ,00 GİDERLER TOPLAMI ,78 GELİRLER TOPLAMI ,66 Gelir Gider Olumlu Farkı ,88 TOPLAM ,66 TOPLAM ,66 AKTİF (TL) MERZİFON SOSYAL DAYANIŞMA KALKINMA VE TANITMA VAKFI TARİHLİ BİLANÇO TOPLAM PASİF (TL) TOPLAM KASA 112,50 KURUCU AİDATLARI 787,00 BANKALAR ,67 VARLIK ARTIŞLARI ,29 VakıfBank Hs 122,58 DÖNEM VARLIK ARTIŞ ,88 PTT Bank 1,00 VakıfBank Hs 48,45 VakıfBank Likid Fon 9.728,38 HalkBanksı Merzifon Şb 179,65 İşbankası Merzifon Şb 1.107,61 İşbankası Merzifon Fon Hs ,00 İŞTİRAKLER 300,00 Hisse Senedi 300,00 HİSSE SENEDİ KARŞILIĞI -300,00 BİNALAR ,00 DEMİRBAŞLAR 265,00 TOPLAM ,17 TOPLAM ,17

5 MERZĐFON VAKFI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1. ÜYE VE HALKLA ĐLĐŞKĐLER: 1.1.Vakfa yeni üye katılımının,aidat ve bağış gelirlerinin artırılması,adres yenilemeleri ve üye duyurularının Yapılması, 1.2.Vakıf Onur Kurulunun Kurulması ve çalışma Gruplarının oluşturulması, 1.3.Ankara,Merzifon ve Đstanbul da proje toplantılarının yapılması, 1.4.Đstanbul Şubesinin, Đzmir Đrtibat Ofislerinin kurulması için imkan aranması 1.5.Kadın ve gençlik kollarının kurulması,müzik ve koro çalışmalarına devam edilmesi 2. EĞĐTĐM,BURS ve SPOR: 2.1.Merzifon Şubesince başlatılan burs programının artırılarak devam ettirilmesi, burs alan öğrencilerin vakıf faaliyetlerine katılmaları, 2.2.Yer konusunun halledilmesi halinde Kolej nitelikli Vakıf Ana Okulu ve Đlköğretim Okulu yapım projesine başlanılması 2.3.Amasya Üniversitesinin 2 fakültesinin Merzifon da kurulması için kamu oyu oluşturacak gerekli bütün girişimlerin yapılması,bu mümkün olmadığı takdirde Vakıf Üniversitesi için hazırlık yapılması, 2.4.Merzifon da spor şölenlerine devam edilmesi, 3. TARIM,ORMAN VE HAYVANCILIK 3.1. Bağcılık projesinin geliştirilmesi, 3.2.Đhracata dönük meyvecilik projeleri ve bunların finansman konularının incelenmesi, 4.TURĐZM 4.1.Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapılması, 4.2.Mahalli Kuruluşların işbirliği ile Tur Operatörlerinin programlarına Merzifon unda eklenmesinin sağlanması. MERZİFON SOSYAL DAYANIŞMA,KALKINMA VE TANITMA VAKFI DÖNEMİ BÜTÇE TASLAĞI (TL) (VAKIF MERKEZİ VE MERZİFON ŞUBESİ) GİDERLER MERKEZ ŞUBE TOPLAM GELİRLER MERKEZ ŞUBE TOPLAM 1.YÖNETİM GİDER. 1.ÜYE BAĞIŞLARI Haberleşme Gid Bağışlar Baskı ve kırtasiye Geçmiş Yıl Ödeme Temsil ve ikram Gid Üye Giriş Bağışları Diğer Gid Şartlı Bağışlar TOPLAM TOPLAM GENEL GİDERLER 2.FAALİYET GELİRLE. Büro İşletme Gid Sosyal Faaliyet Gel Vakıflar Gn.Md.His. 0 0 Diğer Faaliyet Gelir Genel Kurul Gid TOPLAM TOPLAM DİGER GELİRLER 3.FAALİYET.GİDERL. Faiz Gelirleri Toplantı Giderleri Burs Bağışı Sosyal Etkinlikler Diğer bağışlar Öğrenci Bursları TOPLAM Diğer faaliyet Gid TOPLAM YAT. GİDERLERİ Demirbaşlar Şube Kuruluş Gid TOPLAM GİDERLER TOPLAMI GELİR-GİDER FARKI GENEL TOPLAM GELİRLER TOPLAMI NOT:Fasıllar arasında aktarma yapmaya ve yeni fasıllar açmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.

T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10. T.C. ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı :2014/27 Konu : Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı 18.10.2014 Sayın Veli, İlgi: Okul-Aile Birliği Yönetmeliği madde

Detaylı

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV)

TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) Vakıf Senedi TÜRKĐYE ÖRGÜN VE YAYGINEĞĐTĐM VAKFI RESMĐ SENEDĐ (TÖYEV) BAŞLANGIÇ: Bu Vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu nun hükümlerine

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ

MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ 2013 MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMÎ SENEDİ VAKFIN ADI: Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler MİLLÎ EĞİTİM VAKFI adıyla bir

Detaylı

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2014 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2014 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2014 OLAĞAN GENEL KURUL YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2015 tarihinde Perşembe günü saat 16:00 da şirket merkezi olan Koza

Detaylı

ARTVİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN

ARTVİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN ARTVİN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ HÜRRİYET CAD.PEHLİVAN AP. A BLOK KAT:1 TEL:2123276 FAX:2128458 08000/ARTVİN SAYI : 210 25.12.2013 KONU: GENEL KURUL TOPLANTI HAZIRLIKLARI HK. ARTVİN ODALARA

Detaylı

ĐDEALĐST GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ĐDEALĐST GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ĐÇĐNDEKĐLER: ŞĐRKET TANITIMI 2 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 2 YÖNETĐM KURULU 3 DENETĐMDEN SORUMLU KOMĐTE 5 ÜST YÖNETĐM 5 VĐZYONUMUZ, MĐSYONUMUZ VE YATIRIM POLĐTĐKAMIZ 5 BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI 6 PAY SAHĐPLERĐ

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir.

Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir. Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (ilk adı Avrupa Türk Forumu) İstanbul 6 ıncı Noterliğinden onaylanan 25.06.1993 gün ve 18205 yevmiye sayılı Vakıf Senedi kurulmuş, İstanbul 3 ncü Asliye Hukuk Mahkemesi

Detaylı

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA 01.04.2009 31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011 31.03.2013 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ 7 8 Mayıs 2011 Türkiye Barolar

Detaylı

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM

-1- TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM -1- VAKFIN ADI VE MERKEZİ : ------------------------------------ TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ * ****************************************** BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI: DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin

Detaylı

SAMSUN TSO. Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU

SAMSUN TSO. Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU SAMSUN TSO Ocak 2004 2003 FAALİYET RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, Odalar, 5590 sayılı yasadan almış olduğu görevler çerçevesinde, dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler ışığında bulundukları bölgenin

Detaylı

GALATASARAYLILAR BİRLİĞİ / ANKARA. Pazar günü aynı saatte aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. (Başkan, Başkan Yardımcısı ve 2 Katip),

GALATASARAYLILAR BİRLİĞİ / ANKARA. Pazar günü aynı saatte aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. (Başkan, Başkan Yardımcısı ve 2 Katip), GALATASARAYLILAR BİRLİĞİ / ANKARA Pazar günü aynı saatte aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. (Başkan, Başkan Yardımcısı ve 2 Katip), GALATASARAYLILAR BİRLİĞİ / ANKARA 2012 YILINDA ARAMIZDAN

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (M/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08. Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır

Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08. Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır Datça Site Sakinleri Bilgilendirme Yazısı 2009 / 08 Sayın Datça Aktur Site sakinleri Bilindiği gibi AKTUR DATÇA SİTEMİZ Genel Kurulu muz 31.Ağustos Pazartesi Günü Yapılacaktır Toplantı gündemi Faaliyet

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ

KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ KİLİSE DERNEKLERİ R E H B E R İ HAZIRLAYAN PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİ 1 Kilise Dernekleri Rehberi, Umut Şahin tarafından hazırlanmıştır. Umut Şahin Protestan Kiliseler Derneği Genel Sekreteri ve Hukuk

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 31.05.2012 TARİHİNDE SAAT 15:30 DA YAPILACAK 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

2007 YILI FAALĐYET RAPORU

2007 YILI FAALĐYET RAPORU 2007 YILI FAALĐYET RAPORU TAKSĐM YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALĐYET RAPORU I.GĐRĐŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2007-31 Aralık 2007 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı : Taksim

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı