PROJE YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK"

Transkript

1 RJE YÖNEİMİ VE MÜHENDİSLİK ünüüz otootiv dünyasında ürkiye nin, tasarııyla özgün bir aracının olaası, sektörü,daha çok tasarlanan aracı devreye alak ve üretek anlaında çalıştıraktadır.yansanayilerin ciddi anlada rol aldığı bu süreçte, ürkiye deki ana sanayiler bir taraftan kendi içindeki çalışaları yaparken diğer taraftan tedarik edeceği parçaların çalışalarını destekleektedir. Bu devreye ala çalışalarında yapılan ühendislik çalışaları, ne kadar hızlı ve etkin olursa verililik o seviyede artacak ve ülkeizdeki projelerin sayısına da pozitif yönde katkı sağlayacaktır. Belirli gruplara bölünen parçalar, yan sanayiler de yaşanan teklif süreci sonrasında, devreye alınaktadır. roje Yönetii teklif /fiyat belirlee ve devreye ala çalışalarının taaı olarak değerlendirilebilekle birlikte sadece devreye alınası olarak da tanılanabilektedir..eklif/fiyat Belirleenin roje Yönetiindeki Yeri rojeden beklenen çalışalardır: yararların en iyi algılandığı Fira cirosunda üşteri dağılıının görülesi, Sürdürülebilir karlılığın devaının bilinesi, Kuru rekabet edebilirliğini sürdürek, Belirli parçalarda tercih edilebilir olak(ürün gruplarında, üretilebilirlikte elde edilen bilgi düzeyi), Bilgi (know-how) seviyesini artırak Mühendislik çalışalarının başlangıçta, ön proses tasarıı olarak kendini gösterdiği teklif/fiyat belirlee aşaaları, aynı zaanda üreti teknolojisini belirleek adına da proje yönetiin de aşılayacak sınırları oluşturabilektedir. Bununla birlikte yatırı kararlarının alınası veya yan sanayilerden tedarik ete kararlarının verilesi de teklif/fiyat belirlee sürecine ciddi etkendir ve projenin zaanında devreye alınabilesiyle doğrudan orantılıdır. roje süresini geciktirilesi veya daha fazla aliyet oluşturulası riski getirebilektedir. Örnek: Mekanik preslerde operasyonlu, 5x5x3 boyutlarında bir parçanın üzerinde bulunan diklik toleransının sağlanaaası yerine adılı bir kalıptan uygun kaliteyi alabilek. 5 boya kadar iç gövde parçalarda işçiliğin azaltılası yönünde transfer presi kullanıı yaklaşık ¼ oranında fark edecektir. 2. Zaan, Kalite,Maliyet Döngüsü Başarılı proje, girdiler dahilinde belirlenen zaankalite-aliyet çıktılarına göre çalışaların gerçekleşesidir. Bunu elde etenin yolu,sisteatik bir şekilde,faaliyetlerde planla-uygula-kontrol etönle çevriini uygulaaktır. Devreye alınan projenin, zaanında, istenen kalitede ve aliyette olabilesi için; Ana sanayinin yan sanayiye verdiği desteğin hızlılığı, Ana sanayi ve yan sanayinin bilgi düzeyi, rojedeki ekip ve iletişi, roje ekip üyelerinin iş becerisi, roje şartlarını sağlayabilecek proje yöneticisi, Finansan yapısı Uygunluğuna dikkat edilelidir. Örnek; Yan sanayide üretilen bir kalıp setinde ateatik odele göre yapılan çalışadan istenen parça üretileeiştir. Bunun için üşteriye verilen öneri kabul edilecek düzeydedir. Fakat bu kabulün yan sanayiye ulaşası zaan aldığından, kalıp işçiliğinde aliyetler artacaktır. Dolayısıyla projenin zaanı da etkilenecek ve ötelenebilecektir. rojedeki parçaların teknik resilerinde belirtilen toleranslar, üretilebilecek sınırlar dahilinde olalı. Ürün tasarıcısının üretilebilirlik konusunda bilgi sahibi olası veya yan sanayiden verilecek geri besleenin proje içinde olulu değerlendirilebilesi gereklidir. Yan sanayi çalıştığı proje konusunda birçok tecrübesi olalı ve öneriler üretebilelidir. Çeke ukaveeti 35 Mpa olan,2 kalınlıktaki 75 lik boyda bir üründe iki düzle arası,2 lik paralellik sağlanası duruu bunun basit bir örneği olacaktır. Ekipteki (ana sanayi + yan sanayi) herhangi bir soru, 3 veya kişinin iletişiinden geçerek cevaplanaalı. Soru ve cevap en fazla 3 kişi arasında görüşüleli. Yanlış algılanan bir kaplaalı M2 sounun, proje zaanını ötelenebildiğini veya aliyeti yükselttiğini unutaalıyız. Ekipteki tü üyeler, kendi görevleri konusunda işlerini yaparken, bazen de birbirlerinin işlerini de

2 2 yapacaklardır. Bunun için proje içindeki kişiler, çalıştığı konuda tecrübeli ve atak olalıdır. Kaynak nüfuziyeti konusunda -2 kez tecrübesi olan bir kişinin projede o yönde hareketi sınırlı olacak ve yapılacak/ yaptırılacak işlerde bu doğrultuda geciktirilecektir. 2 sac arasında, sağlanası gereken nüfuziyeti sağlaası güçleşecektir. roje yöneticisi; Yapılan iş konusunda bilgili ve tecrübeli, Riskleri öncesinde görebilen, arça ölçe ve değerlendire bilgisi olan, Ekip sinerjisini kullanabilen, Kaynakları verili kullanabilen, İşlerin takibi ve koordinasyonunu sağlayabilecek, kararlı bir yapı olası gerekir. Belirli bir aşaada, ana sanayi veya yan sanayide oluşacak finansan açığı, proje zaanını öteler. 2.. L ödeesi olan projede, projenin 2/3 lük aşaası bittiğinde.. L lik ödee yapıladı ise gecike kaçınılazdır. Bu şartlar sağlanaadığında, utlaka proje gelişiinde zaan-kalite-aliyet, birbiri ile etkileşide olacaktır. Birbiriyle oransal olarak da değişi gösterecektir. ablo.: roje lanı Örnek:.. L aliyetli,,5 yıllık süresi olan ve proses yeteneğinin olası gereken projede yukarıdaki şartlar gerçekleştirildiğinde, zaan-kalitealiyetten herhangi birinde en fazla %5 sapa gerçekleşebilir. Diğerlerinden bir tanesi o oranda azalacaktır. 3. Risk Yönetii roje yönetiinin en öneli aşaalarından biri de risklerin belirlenesi ve yönetiidir. Bunun için; roje planının takibi ve planlanasının aksaaası, rojenin başlatıldığı yerleşkenin değişeesi, Ekipteki kişilerin, görevlerinden ayrılası, Ekip veya firada gerekli bilginin olayışı, Finansan yapısında sarsıla, dikkat edilesi gerekli öneli risklerdir. 3.. roje lanının akibi lanlanasının Aksaaası: ve

3 3.. RJESİ REVİZYN N: 2 Müşteri: KRİİK RJE ARİHLERİ KALI ARÇA ÜREİMİ ÜREİM BAŞLANIÇ KAASİESİ NAYI roje Kodu / Model : EKİMAN ÜREİM KAASİESİ SRAFR MDEL BİİŞ 3D CNC BAŞLANIÇ ALIŞIRMA KAYNAKLI NUMUNE (RSES DĞRULAMA) elefon roje Ekibi E-ail roje Yöneticisi ÜM RSESEN ARÇA ÜREİMİ KALIAN ARÇA ÖNSERİ ÜREİM SERİ ÜREİM Ürün Sorulusu arça Nuarası : Kalıp asarı Sorulusu arça anıı : Fikstür asarı Sorulusu Malzee / Kalınlık : lanlaa Sorulusu Kalite Sorulusu Satınala Sorulusu Nisan Mayıs Haziran euz Ağustos Eylül Kası Aralık cak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran euz Ağustos Eki Mart 7 28 Şubat cak ### Aralık Zaanlaa A RJE ZAMANLAMASI KALIAN ARÇA ZAMAN LANI lanlanan erçekleşe arih n Sorulu Kişiler roses Devreye Ala Adıları RJE EKİBİNİN LUŞURULMASI VE LANISI RJE VERİLERİNİN EMİNİ VE ER SİSEMİNE ÜRÜN KARI ANIMLAMASI DİREK MALZEMELER VE EKİMAN (KALI/FİKSÜR)İMALAÇILARININ ESİİ ( KAASİE ) VE SİARİŞİ (SAINALMA) ÖZEL ÜRÜN KARAKERİSİKLERİN BELİRLENMESİ EMERİ DSYALARI BELİRLEME VE ÖLÇÜM MEDLARI KARŞILAŞIRMA ÜRÜN AĞACI ANIMLAMASI KAYNAKLI ARÇA RSES ASARIMI VE NAYI RESLİ ARÇA RSES ASARIMI VE NAYI ÜRÜNLERİN RALAMA ANIMLAMASI MÜŞERİNİN ARÇA RESMİNİ SABİLEMESİ ÜREİM ARAÇLARI BELİRLEME (KURULUŞ VE EDARİKÇİ /KAASİE) ASLAK RSES AKIŞ ŞEMASI, YERLEŞİM LANI VE AMBALAJLAMANIN BELİRLENMESİ FMEA ÇALIŞMALARINA BAŞLANMASI KAYNAK EKİMANLARI ASARIMI VE NAYI KALI ASARIMI VE NAYI DENEME SAC MALZEME ALEBİ (ÖNSERİ DAHİL 2. LUK) SMUN CİVAA VE DİĞER MALZEMELER ALEBİ KALI VE KAYNAK FİKSÜRÜ MALZEME ALEBİ SAINALINACAK EKİMANA (KALI/FİKSÜR) EKLİF ALINMASI YANSANAYİ KALI/FİKSÜR ASARIMI VE NAYI ÜREİM DÖKÜMANLARI (, K, RSES AKIŞ) HAZIRLANMASI KALI VE KAYNAK FİKSÜRÜ MALZEME EMİNİ (SANDAR MALZEMELER) KALI ÜREİM % Strafor Model % Dökü %27 2 D İşlee %35 3 D İşlee %5 esviye ve arçasız Alıştıra %6 arça İle Alıştıra %85 Kalıbın res Altına Bağlanası(FF L) YANSANAYİ KALI/FİKSÜR ÜREİMİ YANSANAYİ DİREK MALZEMELER A SUNUMU SAC VE DİĞER MALZEMELER EMİNİ RESLİ ARÇA NUMUNE ÜREİMİ (LAZER ) KAYNAK FİKSÜRÜ ÜREİMİ NUMUNE KNRL LANI KALI/FİKSÜR KABULÜ KAYNAKLI NUMUNE ARÇA ÜREİMİ ( LAZER ) AMBALAJLAMA DĞRULANMASI (FAB İÇ DIŞ) MSA FF L ARÇA ÜREİMİ ERAÖR EĞİİMLERİ RSES DENEİMİ KAYNAKLI ARÇA ÖNSERİ ÜREİMİ VE YEERLİLİK İYİLEŞİRMELER A SUNUMU MÜŞERİ DENEİMLERİ VE NAYI SERİ ÜREİM BC-F 256 // NAY: Rev Sebebi: Son NAYLI datalardaki değişiklikler nedeniyle tasarıların güncellenesi. Rev 2 Sebebi: rogresif kalıp planlarının yeni bağlanan parçalar nedeniyle revize edilesi Rev 3 Sebebi: elen son onaylı datalardaki değişikliklerin tasarılara aktarılası. Rev Sebebi: Önkese kalıp zaan planlarının revize edilesi ü takiplere ait güncelleeler asgari haftalık gerçekleşelidir.aksi takdirde projede, gecikeler kaçınılazdır.iyi bir plan,üşterinin istediği bir değişiklik oladığı üddetçe +,- %5 sapa gösterecektir.bu değer,planlaa aşaasında göz ardı edileelidir.

4 Dikkat edilesi gereken en öneli konu, üreti ekipanlarında (kalıp, fikstür) oluşacak gecikelerdir. Bunun önlenebilesi için, tasarıların benzer tecrübelerle desteklenesi, satın alınacak alzeelerin teini (dökü, çelikler) ve üreti planlaalarındaki sürelerin gerçekçi olası gerekir. ve becerisi aynı düzeyde olsa da, projeye alışacağı süre ile 8 hafta arasındadır. Bu görev değişiklikleri projenin son çeyreğinde gerçekleşeelidir. Zira bu döne taaen üşteri ile birlikte birebir çalışılan dönedir. 3.. Ekip Veya Firada erekli Bilginin layışı: Örnek: övde üzerinde orta (B) direk parçasının kalıplarının 6 9 ay içerisinde üretilesi uygundur. Adılı kalıplar için bu süreler 7-2 hafta civarında olalıdır rojenin Değişeesi: Başlatıldığı Yerleşkenin rojenin çalışıldığı ekanın değiştirileesi, akinelerin sabit bir dengeyi yakalaası açısından önelidir. Bu duru, akinelerde üretilecek her ekipan veya ürün için öneli bir hata kaynağı olacaktır ve işçilik aliyetlerini de artıracaktır. Örneğin; 5 eksen CNC nin yerinin değişesi veya lü bir pres hattının yerinin değiştirilesi sonrasında akinenin sabit duruunun sağlanası, yeteneğini deva ettirecektir. İşlenecek kalıp veya üretilecek parça için değişkenlikler oluşacaktır. Bu tip durularda en az 8 hafta ötelee söz konusudur Ekipteki Ayrılaası: Kişilerin, örevlerinden Ekip çalışanlarının proje bitiine kadar görevinin değiştirileesi gerekir. Yeni bir kişinin bilgi roje içerisinde teknolojik açıdan çalışılacak değişik parçalar olacaktır. Bu tip parçaların üretilesi için gerekli bilgi altyapısı yoksa proje aliyeti ve süresi bundan ciddi anlada etkilenecektir. Örneğin; Adılı kalıp tasarıını bileyen firalarda 6-2 hafta arası gecikeler olasıdır. 5 parçanın üretileceği 5 setlik adılı kalıp projesinde 2 set kullanılaaz olduğunda zarar kaçınılazdır Finansan Yapısında Sarsıla: roje döneinde finansan yapısındaki bozulalar firanın projede durasına sebep olabilir. Zira bir süre sonra satın alalar için ödee yapaayacak, aynı şekilde işçiliklere de yansıyacaktır. Bu tip durular ile karşılaşaak için firalar, finansan yapısını gözden geçireli ve bu durular için projenin /3 seviyesindeki serayeyi karşılayabileleri gerekektedir. Kur artışından kaynaklanabilecek finansal önleler düşünülelidir. aliyetler. roje Yöneti Süreci roje Yönetiinde ki genel süreç; için

5 5 Sözleşe roje ekibinin luşturulası ve oplantısı Nuune Üretii ve roses Doğrulaa roses İalatının erçekleştirilesi Ön Seri Üreti Ürün Dosyasının Sunuu örev anılarının luşturulası Ekip Eğitilerinin aalanası roje lanının aalanası (kaynakların planlanası, aşaalar,zaan) ve Risklerin Belirlenesi roses asarıı Seri Üreti nayı Şekil.. : roje Yöneti Süreci.. roje Ekibinin luşturulası ve oplantısı: roje ekibi, yönetiin isteği doğrultusunda, bölülerden katılıcı önerilerinin de gelesiyle oluşturulur. roje ekibinin oluşturulasında, en öneli kriter, uyu içinde çalışabilecek tecrübeli kişilerin seçilesidir. roje Yöneticisi yöneti tarafından atanır. roje Yöneticisi, proje teklif aşaalarında da rol alabilir. roje aliyeti açısından ciddi avantaj sağlar. Zira parçalar, seri şartlara proje aşaasında hazırlandığı için aliyetleri en iyi şekilde bu dönede oluşturulalıdır. roje, oluşturulan bu aliyetler ile seri üretiine deva edecektir. luşturulası gereken ekipte ; RJE YÖNEİCİSİ ÜRÜN SRUMLUSU KALI ASARIM SRUMLUSU FİKSÜR ASARIM SRUMLUSU LANLAMA SRUMLUSU KALİE SRUMLUSU SAINALMA SRUMLUSU görevlerine kişiler belirlenir. roje yöneticisi önderliğinde ilk toplantı yapılır. Müşteri özel istekleri ve projeye ait ürünler tanıtılır.roje planı aşaalarının taslağının oluşturulası sağlanır.(ablo.)

6 6 roses doğrulaa Kalıptan parça ü prosesten parça üretii Önseri üreti Seri üreti.2. örev anılarının luşturulası: Resi.: roje Ekibinin luşası ve oplantısı roje ekibinin her gün toplanası ve çalışalarına 2 günlük faaliyetleri görüşülerek deva etesi gereklidir. Belli aşaalarda ise yönetii bilgilendirek için ayrı toplantıların yapılası da gerekektedir. Bu aşaalar : arça üreti kapasitesi Kalıp üretii başlangıç onayı Ekipan üreti kapasitesi Strafor odel bitiş 3D CNC işlee başlangıcı Alıştıra ablo.2. : örev anıları rojede yer alan tü endirekt çalışanların görev tanıları yapılır. tootivde, proje ekibi taaen proje için çalışaz, varolan organizasyon şeasındaki görevlerine ek olarak yeni görevler alarak proje ekibine dahil olurlar.yani atris organizasyon yapısı ile, seri üreti aşaalarındaki görevlerine ek olarak projedeki görevlerini de yürütürler.bu yapılananın dezavantajı,proje ile bölüü arasındaki iş önceliğinin belirlenesinde öncelik sorununun yaşanasıdır.her ikisinin aksaaası için topla kalite kültürünün yerleşiş olası gerekir. Bu duruda kişiler birbirleri yerine iş yapabilirler. Yalın üretiin çalıştığı organizasyonlarda hatanın oluşası % 2-3 seviyesindedir. Kişiler bölülerden geldiği için görev tanıları kısen oluşuştur aa utlaka ortada kalan işler olacaktır. Bu anlada proje görev tanıları oluşturulur ve paylaşı yapılır. Zaan zaan bazı kişiler görevlerine geleeyecek veya farklı yerlerde olacaktır. duruda günlük toplantılarda bu görevler de paylaşılacaktır.

7 7

8 8

9 9 lası gereken,proje ekibindeki endirekt çalışanların,sadece proje için çalışalarıdır.roje devreye alındıktan sonra, bu proje organizasyonu olarak seri üretide de çalışalarıdır. Lojistik çalışaları, Yeterlilik etodları, Kalıplarda yeni çelikler kullanıı, CAM için progralaa, Yeni tasarı yazılıı kullanıı, Müşterinin uyguladığı deneti faaliyetleri (üreti yeri değerlendirilesi, proses kontrol planı denetii, ürün denetii).3. Ekip Eğitilerinin aalanası: Ekipteki görev tanılarına göre eğitiler belirlenir ve üşteri desteği de alarak, ekipteki çalışanlara eğitiler verilir...roje lanının aalanası (kaynakların planlanası, aşaalar,zaan) ve Risklerin Belirlenesi: Bunlar; roje planının taalanası artık gerçekleşebilecektir. Bu plan üzerindeki tü riskler gözden geçirilir. (ablo.) oleranslar, Ölçü etodları, ablo.3.: Kalıp Duruu 2 SIVAMA 3 ÇEVRE KESME + KAMLI KESME Alıştıra sacları geldi ÇEVRE KESME 2 + KAMLI DELME + KAMLI KESME 2 5 BÜKME 2 SIVAMA 3 ÇEVRE KESME + KAMLI KESME Alıştıra sacları geldi ÇEVRE KESME 2 + KAMLI DELME + KAMLI KESME 2 5 EEK BÜKME & KALİBRASYN ÖN KESME 2 SIVAMA 3 ÇEVRE KESME + KAMLI KESME 5. REV.. HAFA 2. REV 8. HAFA 3. REV. 5. HAFA Aralık Şubat 5 29 Mart 6 Nisan N Mart 29 Mayıs 29 Haziran 29 euz N N N Alıştıra sacları geldi N N DÖKÜM BAŞLANICI LAZER NUMUNE ARÇASININ ÜREİM HAININ DEĞİŞMESİ VE MÜŞERİNİN ÜM ARÇALAR İÇİN DEĞİŞİKLİK ALELERİ MÜŞERİ ARAFINDAN RJENİN ZAMANININ LAZERDEN ARÇA ALMA ARİHİNİ. HAFAYA ÇEKMESİ /53 LANLAMASI ÜNCELLENDİ ablo.: Detaylı Kalıp lanı 29 cak ÇEVRE KESME 2 + KAMLI DELME + KAMLI KESME 2 EEK BÜKME & KALİBRASYN Zaanlaa Kası Eki Eylül Ağustos perasyon Adı p. No ARÇA RESMİ 9 28 KMLE N % FF L KALILARIN KAAILMASI NAY KALILARIN MÜŞERİYE RANSFERI

10 roje planı üzerinde hedef takip ve değerlendirelerin haftalık ve aylık seyri sağlanır. Kalıp/fikstür ( ekipan) içinde ayrıca takipler sağlanır. roje bütçesi de bu takip içinde yer alır. ablo.5: Hedef akip ve Değerlendireler RJE EKİBİ roje Yöneticisi Ürün Sorulusu Kalıp asarı Sorulusu Fikstür asarı Sorulusu lanlaa Sorulusu Kalite Sorulusu Satınala Sorulusu RANSFER RES VURUŞ SAYISI ANDEM RES VURUŞ SAYISI RRESİF RES VURUŞ SAYISI SMUN UNA SAYISI UNA SAYISI (UNA RBU) SĞUK KAYNAK UNA SAYISI 7 37, 6, 73, 33 6 AZALI KAYNAK UZUNLUĞU ÖZEL KARAKERİSİKLER SAYISI vuruş/araç vuruş/araç vuruş/araç punta/araç punta/araç punta/araç 2 /araç 5 ADE LAM KALI SAYISI 8 LAM ARÇA SAYISI 55 LAM SAIŞ REFERANSI KNRL FİKSÜRÜ SAYISI 59 KAYNAK FİKSÜRÜ SAYISI 8 RJE İLERLEME YÜZDESİ KALI İLERLEME YÜZDESİ MAR 6,3% 8,% NİSAN,5% 6,3% MAYIS 26,7% 23,7% HAZİRAN 33,% 35,7% EMMUZ 37,% 5,6% AĞUSS 2,% 62,8% EYLÜL 6,% 7,% EKİM 55,% 77,5% KASIM 65,6% 8,3% ARALIK 72,5% 86,% CAK 8,% 87,2% ŞUBA 89,% 87,% MAR 98,2% 95,6% ablo.6: roje Bütçesi

11 ablo.7: Malzee Bütçesi ablo.8: İşçilik Bütçesi

12 2 ablo.9: Müşteriyle Çalışalar

13 3 Müşteriden veri transferleri, ilgili portallar üzerinden yapılır (cad, alzee kaliteleri,teknik resiler, IMDS, şartnaeler) ve ürün kartları, reçeteler,satış ekranları oluşturulur. Fira için kapasite tespiti (kalıp,fikstür, akine, insan, yan sanayi) yapılır.hangi kaynakların nereden kullanılacağı kararı verilir, gerekirse yatırı kararları alınır. ablo.: Kalıp/Fikstür opla Üreti Kapasitesi LAM KAASİE 29-2 SAALER 3 25 BŞ KAASİE 2 D Müş teris i W rojes i C Müş teris i Q rojes i 5 B Müş teris i Z rojes i A Müş teris i Y rojes i 5 A Müş teris i X rojes i LAM KAASİE ca k M 9 ar t M 9 ay e ıs 9 uz Ey 9 lü l Ka 9 sı 9 ca k M ar t M ay e ıs uz Ey lü l Ka sı AYLAR ablo.: roses-kalıp asarı Kapasitesi RSES - KALI ASARIM BŞ KAASİE D Müş teris i W rojes i 25 2 C Müş teris i Q rojes i 5 B Müş teris i Z rojes i A Müş teris i Y rojes i 5 A Müş teris i X rojes i 9 M ar t 9 M ay e ıs 9 uz Ey 9 lü l Ka 9 sı 9 ca k M ar t M ay ı s e uz Ey lü l Ka sı LAM KAASİE ca k SAALER 3 AYLAR

14 ablo.2: alaşlı İalat Kapasitesi ALAŞLI İMALA 29-2 SAALER 2 BŞ KAASİE 8 D Müş teris i W rojes i 6 C Müş teris i Q rojes i B Müş teris i Z rojes i 2 A Müş teris i Y rojes i ca k M 9 ar t M 9 ay e ıs 9 uz Ey 9 lü l Ka 9 sı 9 ca k M ar t M ay e ıs uz Ey lü l Ka sı A Müş teris i X rojes i LAM KAASİE AYLAR ablo.3: Montaj & Denee Kapasitesi MNAJ & DENEME SAALER 8 BŞ KAASİE D Müş teris i W rojes i C Müş teris i Q rojes i B Müş teris i Z rojes i 6 A Müş teris i Y rojes i A Müş teris i X rojes i 2 LAM KAASİE l 9 9 t l 9 z z k k art s s a yı u ylü sı ca Mar ayı u ylü sı c a M a E E Ka M e M e K AYLAR

15 5 ablo.: Üreti Hatları Kapasitesi RJE ANDEM-.HA ANDEM-2.HA RBLU ANDEM-.HA RBLU ANDEM-2.HA RBLU ANDEM-3.HA. HIZLI RES 2. HIZLI RES UNA RBU AZALI RBU X RJESİ,6 3,72,9,2 6,38 6,28 Y RJESİ 2,76,9 RJE İHİYAÇ,37,,, 3,72,28,2 6,38 6,28 ÜREİM BŞ KAASİE 3,5,,, 2,5,5,25 5 SNUÇ -,32,,, -,57,22,3-2,38 -,28 N: Sonucun Negatif ( - ) değer çıkası ihtiyaç olduğu anlaına gelektedir. res hatları için rakalar hat değil akine bazlı sayıları verektedir. ablo.5: rtalaa Üreti Vuruşları R.ÜREİM VURUŞLARI ande.ha (vuruş / dak) ande 2.HA ( vuruş / dak ) ande 3.HA ( vuruş / dak ) Hızlı resler ( vuruş / dak ) 7. HA (vuruş / dak) 8.HA (vuruş / dak) 9.HA (vuruş / dak) Sabit unta (punta / dak) Soğuk Kaynak Mak. (punta/dak) Robot punta (punta / dak) azaltı Robotları ( / dak ) ünlük çalışa (saat) Yıllık çalışa ( ÜN / YIL ) arçalar üzerinde özel ürün karakteristikleri belirlenir ve proses tasarıı sonrasında güncellenir.müşteri tarafından belirlenediyse ekip tarafından hazırlanır. arçaya ait referanslar, ölçü noktaları ve etodları da bu aşaada belirlenir. Belirsiz olan tü toleranslar ve düzelteleri bu aşaada onaylanır.

16 6 Şekil.2. : Referanslar,Ölçü Noktaları ve Sebepleri Risklere yönelik :. Müşteri tarafından devreye ala zaanının erken tarihe alınası, 2. CAD verilerinde kayıpların oluşasının engellenesi, 3. Satınalaların yansanayi bilinesi,. Müşteri olaası, gecikeesi yönünde kapasitelerinin (kalıp/fikstür ) ile ölçü etodunun farklı

17 7 8. Kilit ekipan /akinelerin belirli süreli başka işlere atanaası. 5. Malzee kalitelerinin doğruluğu ve zaanında tedariğine dikkat edilelidir, 6. Kontrol lanında oluşan kontrollerin yetersizliği, 7. asarlanan ürün geoetrisinde,alzee kalitesinin üretilebilirliği, () arçaların hangi hatlarda üretileceği kararı ile birlikte prosesleri belirlenir, operasyonlar oluşturulur. (2) For Vere (3) Kese & Kalı Kese () Kese2 & Kalı Kese-Dele (5) Büke & Kalı Kese Resi.2. : A arçası roses asarıı.5. roses asarıı: roses Akış Şeası oluşturulur. Dele-Kalı Dele -Kalı Kese

18 8 ablo.6. : roses Akış Şeası

19 9 SAYFA N roses Akış Şeası : / BASKI/RU/REV.N : ARİH ARÇA N : MÜŞERİ : A ARÇA ADI : ARAÇ / / : : X W Q WSD-MA333-A2 M9A, WSD-MA333-A2 M9A, İDARİ KABUL BE İDARİ KABUL AXAA İDARİ KABUL BE MAKAS AÖLYESİ RUL KESİM KS KNRL KS RED MAKAS KESİM KS RUL KESİM K RES AÖLYESİ AXAA BE KNRL AXAA KS AXAA K KS RED BE K BE K AXAA SAC AMBARI Açı nı Kese K For Vere K Kese & Dele K K Büke & Ütülee Kalı Kese & Kalı Dele- Kalı Kese & Kalı Dele -2 C AS Açı nı Kese K For Vere K AS C Kese & Dele Büke & Ütülee K K RED KNRL KAYNAK AÖLYESİ BE K K KS RED MAKAS KESİM K KS KNRL AXAA K KS RED BE K SAC AMBARI MAMUL KS RED SAC AMBARI KNRL AMBARI AXAA AXAA KNRL SAC AMBARI BE K BE AXAA KNRL KAYNAK AMBARI RED K BE AXAA KAYNAK AMBARI DELME KAYNAK K AS C YKF K BE AXAA UNA (5 ADE) KNRL RED RED / RUŞ ÇEVRİMİ MAMUL AMBARI : ER AÖ R AL İMAI BE : BAR K D EİKEİ K : K N R L L AN I AQ : AQ EİKEİ KS : KESİM ŞEMASI C :R SES N AY Ç EKL İSİ AS : R SES AKIŞ ŞEMASI YKF : YAR I AH R İBALI K N R L F R MU HAZIRLAYAN R UŞ HURDA AXAA AXAA SEVKİYA NAY BCF-53 //

20 2 Yüzey geliştireleri yapıldıktan sonra sonlu elean analiz yönteiyle riskli bölgeler belirlenir ve bu bölgeler için parçada öneriler hazırlanır. Resi.3. : Yüzey Modellee İnc e t el ruş u B Fo r e r Ve a r tu Resi.. : Sonlu Analiz FMEA çalışası, bu aşaada başlatılır. rosese ait tü riskler değerlendirilir. Fira içinde yapılacak çalışalar başlatılır, gerekenler için öneri onayı istenir. üşteri onayı

21 2 Resi.5. : FMEA Çalışasının Strafor Üzerinde Yapılası ablo.7. : otansiyel Hata ürü ve Etkileri Analizi otansiyel Hata ürü ve Etkileri Analizi Maul/Y.Maul: A Revizyon // Araç: rjinal arih:..9 Rev. arihi:..9 Hedef arih:..9 Sorulu Departan: Hazırlayan: MED MÜH. Ekip: ÜR, MD, KL, CR roses ÇEKME ERASYNLARI otansiyel Hata Eksik For otansiyel Etki * Montaj Zorluğu * Kenar hatlarda ondulasyon otansiy. Neden * Dayaa Hatası Kontrol (espit) Kontrol (Önlee) Hasarlana ve Yüzey Bozuklukları * arça yüzeylerinde çöküntüler, çukurlar oluşur. * perator sacı ta olarak dayaaya dayataıştır. * Çeke kalıbı ta kapanaıştır. Kontrol planına ilave edilelidir. İalat Kalite Kayıt Foruyla takip edilelidir Kalıba derinlik zıbası ilave edilelidir. * öz Kontrolu * arça ta derinliğinde çekileiştir. Kontrol planına ilave edilelidir. * Müşteri enuniyetsizliği * Sub-assy.lerin spesifikasyon dışında oluşası İalat Kalite Kayıt Foruyla takip edilelidir. * Hurda parça ÇEKME ERASYNLARI arçada çatlak, uzaa izleri ve alzee incelesi Önl. Faaliyetler * Yapısal bütünlükte kayıp * Saç kalınlığı tolerans dışındadır. * Iskarta * Dayaa hatası * Üreti kaybı * Yanlış kalınlıkta saç kullanılıştır. * Müşteri enuniyetsizliği * Yaşlanış saç, kaplaa hatası * arçalar tashih gerektirir. * Kalıp alt çıkarıcılaının ayarı hatalıdır. Sorulu ln. arih FMEA No: Kapat. ar Kalıba derinlik zıbası ilave edilelidir. * Şablon Kontrol * a kapanaıştır ÇEKME ERASYNLARI Karakteri S K RÖ stik Sınıfı X MD, MD, KL MD, MD, UR S K RÖ İz Zıbaları ilave edildi. Kontrol lanına eklendi İz Zıbaları ilave edildi. Kontrol lanına eklendi Sac Kontrolleri eriyodik olarak yapılıyor. iriş Kalite kontrol planında evcut. * öz Kontrolu * İncele Kontrolü Sonuç 5 iriş Kalite Kontrol lanı KL, MD, UR..28 sac kontrolü eklenesi. * Saç kalınlığı ölçüü ÇEKME ERASYNLARI ÇEKME ERASYNLARI arçada sivilce ve çukurlar * Kötü görünüş * Kalıp kirliliği * öz Kontrolu * Müşteri enuniyetsizliği * Açını saçı kirliliği * arça kalitesinde bozula * perasyonlar arası parça transferi * peratör kalıp kirlendiğinde teizleekte * ot çeberi alıştırası yetersiz * öz Kontrolu Katlana ve ndülasyon * Kötü görünüş * Iskarta * Kalıp alıştırası yetersiz * ot çeberi tuta basıncı uygun değil * res tablaları paralellik hatası vardır peratör aliatlarına periyodik kalıp teizliği konulalıdır. Kontrol lanına ot 72 Çeberi basıncı kontrolü ve aralellik kontrolü eklenesi MD MD p aliatlarında evcut Kontrol lanı ve taliatlarına eklendi Kalıp alıştıraları taalandı. AR-F 7//2

22 22 ü çalışalar istenen noktaya geldiğinde kalıp/fikstür tasarıları yapılır. erekirse dış destek Resi.6. : Kalıp asarıı Resi.7. : Kaynak Fikstür asarıı sağlanır. ü parçalar için teknik resiler oluşturulur ve üretie verilir.

23 23 Resi.8. : Kalıp Montaj Resileri Ekipan tasarıları yapıldıkça alzee siparişleri (döküler,yaylar,çelikler, ) verilir. Aynı zaanda üretilecek parçanın alzee (sac,soun,cıvata, ) siparişi de ithal duruları da göz önünde bulundurularak bu aşaa da verilir. Resi.9. : Malzee tipleri Kontrol lanları ve içeriğinde est (alzee,kaynak,boya,dinaik, ) yapılacak aşaalar belirlenir. Kontrol planları, kesinlikle parça denee üretii başlaadan yapılalı ve ekiple paylaşılalıdır. Hata öngörüsü olan noktalarda ölçü frekansı, ön seriye geçinceye kadar, % olalıdır. Müşteriye gidecek parçalar, kontrol planı kontrollerinden geçeli ve üşteri geri besleesi ile zenginleştirilelidir.

24 2 ablo.8. : Kontrol lanı

25 25 NUMUNE ÖNSERİ SERİ ÜREİM DEAYLAR : ANA ÜRÜN N : ARÇA İSMİ /ANIMI : İ : İMALAÇI/FABRİKA : : İMALAÇI KDU : MALZEME : FE8D F ZN/F//2S -,2 SN RESİM ARİHİ REV. N CF 2 : ARÇA N KNRL LAN N ANAHAR ERSNEL /ELEFN : HAZIRLAYAN ARÇA N EKİ : : RJE MÜHENDİSİ ÜR KL MD NAY Makine,Kalıp, No per. anıı Dayaa,Fikst. R: Resi MÜŞERİ NAY ARİHİ : MK:Malzee giriş kont N :Nor İ :İşlee : ablo S : Sevkiyat : rosedür K :Kalifikasyon :% Kontrol ( C ) :Kritik ( + ) :Öneli ( - ) :İkincil FİA İÇİN ( SC ) :Özel Karakteristik ( CC ) :Kritik Karakteristik FRD SAN İÇİN MEDLAR Ürün roses Karakteristik Sınıfı Ölçü Aleti / Şartnae / İalat parç. Frekansı oleransı SAC ARÇA : // Ş :Şartnae SC :İst. roses Kontrol Ürün/roses : İMALAÇI/FABRİKA NAY ARİHİ : DAĞIIM : Nuara : REVİZYN ARİHİ BASKI /REV.N 3 roses İsi HAZIRLAMA ARİHİ KISALMALAR KARAKERİSİKLER arça roses : : ANA ÜRÜN N KNRL LANI Kontrol Metodu BC-F 3 % AS, İZ, YIRIK, ÇALAK, ÇAAK LMAMALI ÖRÜNÜM Seviyesi / Büyüklüğü Kontrol Kodu AKSAKLIK DURUMUNDA YAILAN İŞLEM Referans Kayıt Foru Fonksiyonu Kalite Kontrol Eleanı üreti için onay verez. Üretide Aksaklık Duruunda Uygulanacak işleler taliatı uygulanır. NUMUNE BC-F 3,7,9 /,3,5 Kalite Kontrol Eleanı üreti için onay verez. Üretide Aksaklık Duruunda Uygulanacak işleler taliatı uygulanır. R.5857 BC-F 3,,8 Kalite Kontrol Eleanı üreti için onay verez. Üretide Aksaklık Duruunda Uygulanacak işleler taliatı uygulanır. R.5857 BC-F 3 FİKSÜR Kalite Kontrol Eleanı üreti için onay verez. Üretide Aksaklık Duruunda Uygulanacak işleler taliatı uygulanır. R.5857 BC-F 3 ÖZ Kalite Kontrol Eleanı üreti için onay verez. Üretide Aksaklık Duruunda Uygulanacak işleler taliatı uygulanır. R.5857 BC-F 3 ÖZ Kalite Kontrol Eleanı üreti için onay verez. Üretide Aksaklık Duruunda Uygulanacak işleler taliatı uygulanır. R.5857 BC-F 3 ÖZ Kalite Kontrol Eleanı üreti için onay verez. Üretide Aksaklık Duruunda Uygulanacak işleler taliatı uygulanır. R.5857 BC-F 3 ÜR-KL ERAÖRÜ ÖZ X-MR ÜR-KL ÇEN.MİK./ULR.Ö LÇ KARI ERAÖRÜ ŞAHİ ARÇADA YIRIK LMAMALI İNCELME 2 / L 2 KNRLÜ MİN.,86 LMALI 3 MALZEME KALINLIĞI,2 ±, BC-F 3 / L BC-F 3 % KMLE KNRL FİKSÜR KNRL FİNAL 5 6 ARÇA EMİZLİĞİ ARÇALAR EMİZ LMALI EİKE AQ EİKEİ LMALI, HER ARÇADA ARÇAYA NSU DEĞİŞİKLİK VE HAFAÜN-YILI ÖSEREN KAĞI BAĞLANMALI 7626 Her arçaya bağlanacak arça no 233 AMBALAJ SL ERAÖRÜ Hafta-ün-Yıl BC-F 3 % 7 ÜR-KL 2926 değişiklik ARÇALAR UYUN AMBALAJDA LMALI ÜR-KL ERAÖRÜ BC-F 3 % ÜR-KL ERAÖRÜ BC-F 3 % ÜR-KL ERAÖRÜ ÜR-KL ERAÖRÜ SL DELİK DELİK ÜREİMDE AKSAKLIK DURUMUNDA YAILACAK İŞLEMLER.. AMAÇ : Kontrol planında belirtilen paraetrelerin ürün/şartnae toleransı dışına çıktığı durularda 3.3. Eğer fonksiyonel kontrollerde aksaklık duruu olduğunda derhal üretii durdur. İlgili frekans aralığında oluşan hatalı parçalara gereken işleleri aşağıdaki sıraya göre gerçekleştir kalite kontrol eleanının ve üreti operatörünün yapası gereken işleleri açıklaak. 2.. UYULAMA ALANI : Kontrol planında geçen kontrol edilecek bütün paraetreler için kullanılır. 3.. İÇERİK : 3.. Kontrol planındaki istenen ürü/proses/şartnae toleransı değerlerinde sapalar eydana geliyorsa prosesin safhasına göre aşağıdaki işleleri yap Eğer üreti başlangıcında isen üretiin başlaası için onay vere.res atölyesinde aksaklığın duruunu göre derhal üdehale istek fişi doldurup kalıbı tadilata gönder. Kaynak atölyesinde üretie onay vere. Aksaklık duruuna göre kaynak/punta aparatını ölçüp tadilata gönder veya kaynak/ punta akinasının akı ayarını gözden geçir. 3.. Fonksiyonel kontrol sonucu oluşan aksaklık duruunda parçaları kalite kontrol eleanı nezaretinde % kontrol et. ayıklaa sonucunda uygun olan parçaları prosese geri gönder. Uygun olayan parçalardan prosese tekrar kazandırıiabilecek olanların üzerine tashih kartı as ve tashih bölgesine gönder. ashih taliatına ( ÜR- 5 ) göre parçalara tashih işlei uygula Aksaklığın eydana geldiği akinanın ayarları kontrol et. ekrar bir denee yap. roble deva ediyorsa hataya neden olan üreti aracı tespit et. Sorunun kaynağı akine ise bakı bölüüne; kalıp veya aparat ise kalıp bölüüne Müdahele İş İstek foru ( BK-F 3 ) ile haber ver airden gelen kalıp, akine veya aparatı BÇ-K 2 deki iş taliatlarına uygun olarak üretie alınır arçaya kalite kontrol eleanı tarafından onay verildikten sonra üretie deva edilir. SRUMLULUK :.. Bu taliatın uygulanasından kalite kontrol eleanı, üreti operatörü, bölü postabaşısı, foreni ve üreti şefi soruludur. BC-F 56 / / /

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)

İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) İLERİ ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP) Bu el kitabının amacı tedarikçilere İleri Ürün Kalite Planlaması ve Kontrol Planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kapsamda müşteri ihtiyaç ve beklentilerini

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. 1. Firma Bilgileri... 2. 1.1. Genel Firma Bilgileri... 2. 1.2. Firmanın Tarihçesi... 2. 1.3. Ürünler... 3

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1. 1. Firma Bilgileri... 2. 1.1. Genel Firma Bilgileri... 2. 1.2. Firmanın Tarihçesi... 2. 1.3. Ürünler... 3 ii İÇİNDEKİLER Giriş... 1 1. Firma Bilgileri... 2 1.1. Genel Firma Bilgileri... 2 1.2. Firmanın Tarihçesi... 2 1.3. Ürünler... 3 1.4. Otomotiv Sektörü ve Ülke Ekonomisi... 5 1.5. Organizasyon Şeması ve

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER

SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER 1 SAVUNMA SANAYİİNDE ÖLÇÜMBİLİM UYGULAMALARI VE TALEPLER Süreyya NAMLI Ölçüm Kontrol Şefi TUSAŞ TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi, Kalite ve Sertifikasyon Başkanlığı, Fethiye Mahallesi, Havacılık Bulvarı No:17,

Detaylı

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS

BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS BARAN ÇELİK VE GALVANİZ SAN. LTD.ŞTİ. ANKARA-TÜRKİYE TS-EN-ISO 9001:2008 TS-EN-ISO 14001:2005 TS 18001:2008 OHSAS STANDARDLARINDAN OLUŞAN ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No : Yayın Tarihi : 15.02.2010

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER

KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER KALİTE EL KİTABI PROSEDÜRLER UYGULAMA ALANI : YAYIN SORUMLUSU : Kalite Yönetim Temsilcisi DOKÜMAN NO : KYS. P İLK YAYIN TARİHİ : 06.12.2006 REVİZYON TARİHİ : 30.08.2007 ÖNERİ VE ÖDÜL PROSEDÜRÜ Doküman

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA FİZİĞİNDE MADDELERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Danışan: Yard. Doç. Dr. Hülya KES YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANA BİLİM DALI Selda SÜMAN EDİRNE - Yüksek Lisans

Detaylı

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform

Kurumsal. Dönüşüm. M. Göker SARP Koordinatör ERP Committee Turkey & Enterprise Transformation Platform Hedefiṁiż Kurumsal Dönüşüm Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: HATA ETKİLERİ VE ANALİZİ NEDİR?... 2 2. BÖLÜM: TANIMLAR... 4 3. BÖLÜM: SİSTEM HTEA... 7 4. BÖLÜM: TASARIM HTEA (THTEA)... 15 5. BÖLÜM: SÜREÇ HTEA... 25 6. BÖLÜM: HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVUZU. (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ KILAVZ (Staj 1/ Staj 2) Aralık, 2012 Eskişehir 2 ÖNSÖZ Bu staj kılavuzu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe

1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe 1.GENEL BİLGİLER 1.1.Tarihçe Arçelik, 1955'de kurulmuş, 1956 yılında Sütlüce Fabrikasında madeni Büro eşyası üretimine başlamıştır. Gelişen Türkiye'nin artan ev aletleri ihtiyacına paralel olarak bu konuda

Detaylı

RESİM LİSTESİ..2 TABLO LİSTESİ.2 GRAFİK LİSTESİ...2 ŞEKİL LİSTESİ...2 GENEL SORULAR VE CEVAPLARI...3 1. SORU:... 3 2. SORU:... 3 3. SORU:...

RESİM LİSTESİ..2 TABLO LİSTESİ.2 GRAFİK LİSTESİ...2 ŞEKİL LİSTESİ...2 GENEL SORULAR VE CEVAPLARI...3 1. SORU:... 3 2. SORU:... 3 3. SORU:... İÇİNDEKİLER RESİM LİSTESİ..2 TABLO LİSTESİ.2 GRAFİK LİSTESİ...2 ŞEKİL LİSTESİ...2 GENEL SORULAR VE CEVAPLARI.....3 1. SORU:... 3 2. SORU:... 3 3. SORU:... 3 4. SORU:... 4 5. SORU:... 4-7 6. SORU:... 7-8

Detaylı

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı