MDG-F Türk Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar Oluşturulması Ortak Programı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MDG-F 2067. Türk Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar Oluşturulması Ortak Programı"

Transkript

1 MDG-F 2067 Türk Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar Oluşturulması Ortak Programı Değer Zinciri Yönetimi Platformu Durum Tespit ve İhtiyaç Analiz Raporu Rainmaker İş Çözümleri Ekim / 56

2 İÇİNDEKİLER 1 BÖLÜM 1 Giriş ve Kapsam 1.1. Yönetici Özeti 3 BÖLÜM 2 - Metodoloji ve Analiz Süreci 2.1. Pilot İller Firmaların Seçimi Metodolojisi 5 BÖLÜM 3 - Tekstil Sektörüne Genel Bakış 3.1. Rakamlarla Türk Tekstil Sektörü Yurtdışı Rekabet ve Tekstil Sektörü Tekstil Sektörü ve Tedarik Zinciri Tekstil Sektöründe Tedarik Zinciri Döngüsü Tedarik Zinciri Entegrasyonunda Kullanılan Bilgi Teknolojileri 9 BÖLÜM 4 - Konu İllere Spesifik Durum Analizi 4.1. GAZİANTEP Yapılan İnceleme Hakkında Genel Bilgi Gaziantep İli Tekstil Sektörü Genel Durumu Gaziantep İlinin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri Tedarik Zincirinde Kullanılan Temel Ürünler Tedarik Yönetimi Teknoloji Kullanımı Üretim Amaçlı Kullanılan Teknolojiler Sektördeki Firmaların İç İletişim, Dış Dünya İle İletişim ve Çözüm Ortakları, İş Ortakları ve İş Yapış Şekilleri İtibariyle Teknoloji/İnternet/Platform/Kullanımları Rekabet ve Görünebilirlik Platform Gereksinimi ve Genel Yaklaşım KAHRAMANMARAŞ Yapılan İnceleme Hakkında Genel Bilgi Kahramanmaraş İli Tekstil Sektörü Genel Durumu Kahramanmaraş İlinin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri Tedarik Zincirinde Kullanılan Temel Ürünler Tedarik Yönetimi Teknoloji Kullanımı Üretim Amaçlı Kullanılan Teknolojiler Sektördeki Firmaların İç İletişim,Dış Dünya İle İletişim ve Çözüm Ortakları, İş Ortakları ve İş Yapış Şekilleri İtibariyle Teknoloji/İnternet Kullanımları Rekabet ve Görünebilirlik Platform Gereksinimi ve Genel Yaklaşım 28 2 / 56

3 4.3. ADIYAMAN Yapılan İnceleme Hakkında Genel Bilgi Adıyaman İli Tekstil Sektörü Genel Durumu Adıyaman İlinin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri Teknoloji Kullanımı Üretim Amaçlı Kullanılan Teknolojiler Sektördeki Firmaların İç İletişim,Dış Dünya İle İletişim ve Çözüm Ortakları, İş Ortakları ve İş Yapış Şekilleri İtibariyle Teknoloji/İnternet Kullanımları Rekabet ve Görünebilirlik Platform Gereksinimi ve Genel Yaklaşım MALATYA Yapılan İnceleme Hakkında Genel Bilgi Malatya İli Tekstil Sektörü Genel Durumu Malatya İlinin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri Tedarik Zincirinde Kullanılan Temel Ürünler Tedarik Yönetimi Teknoloji Kullanımı Üretim Amaçlı Kullanılan Teknolojiler Sektördeki Firmaların İç İletişim, Dış Dünya İle İletişim ve Çözüm Ortakları, İş Ortakları ve İş Yapış Şekilleri İtibariyle Teknoloji/İnternet Kullanımları Rekabet ve Görünebilirlik Platform Gereksinimi ve Genel Yaklaşım 39 BÖLÜM 5 - Genel Değerlendirme 5.1. Genel Değerlendirme 40 BÖLÜM 6 - İhtiyaç Analizi 6.1. Platform İhtiyaç Analizi Kavramsal ve Fonksiyonel Tasarım 44 KAYNAKÇA 51 EKLER 52 EK 1 : Görüşme Formu 52 3 / 56

4 BÖLÜM 1 GİRİŞ VE KAPSAM 1.1. YÖNETİCİ ÖZETİ Hazırlanan Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Değer Zinciri Yönetimi Platformu (DZYP) Durum Tespit ve İhtiyaç Analiz Raporu kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya illeri ziyaret edilmiş, bu illerdeki Tekstil ve Hazırgiyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların tedarik zinciri içerisindeki konumları incelenmiştir. Tedarik döngüsü içerisinde yaşanan sıkıntılar, rekabet ve pazara ulaşma konuları ile ilgili yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde, firmaların tedarik zinciri süreçlerine ilişkin genel iş yapış şekilleri hakkında bilgi toplanmıştır. Tüm illerde yapılan görüşmelerde, firmaların görünürlüğünün ulusal ve uluslararası platformlarda artması, iletişim yöntemlerinin daha tasarruflu olması, daha az seyahat ederek süreçlerin takip edilmesi, yeni iş imkânlarının artması vb gibi birçok konuda fayda sağlayacakları yaklaşımı ortaya konmuştur. Görüşme neticeleri gösteriyor ki söz konusu değer zinciri platformunun oluşumu, firmaların geleneksel yöntemlerle sürdürdüğü iş akış süreçlerinin değişimine olumlu yönde katkı sağlayacak ve hedef illerin tamamının bu platformdan yoğun olarak fayda sağlayacağı bir sanal kümelenme oluşturacaktır. Hedef illerde 25 Tekstil ve Hazırgiyim firması ile yüz yüze görüşmeler neticesinde; Doğru ve güncel veriler içeren, tedarikçi/alıcı/satıcının yer aldığı bir değer zinciri platformunun, bölgeye, ulaşabilirlik, pazarı genişletmede, girdi sağlama, zaman ve maliyet kazandırmada katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Küresel rekabetin yoğun etkisi, pazara sunulan ürünlerde yüksek kalite ve düşük fiyat baskısı yaratmakta, bu ortamda, sürdürülebilir rekabet gücü yakalamak isteyen firmalar için karlılık ve verimlilik, ayakta kalabilmenin ön koşulu haline gelmektedir. 4 / 56

5 Fiyat odaklı rekabet, ucuz iş gücünü ve girdi maliyetlerini çok daha ucuza temin eden ülkeler/firmalar lehine bir avantaj sağlarken, diğer ülkeler/firmalar için bu durum sürdürülebilir olmaktan uzak kalmaktadır. Bu durumda firmaların pazarda görünürlüklerini artırarak, yeni pazarlar ve tedarikçilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayacak, iletişim ve işbirliklerini artıracak tedarik zinciri stratejileri geliştirmek önem kazanmaktadır. Bu sorunlar, Tekstil ve Hazırgiyim sektörünün küresel ölçekte rekabetçiliğini ve sosyo-ekonomik gelişimini hızlandıracak sektöre dönük kümelenme çalışmaları kapsamında ele alınarak yeni çözümler geliştirilmektedir. Hazırlanan rapor, bu kapsamda, Tekstil ve Hazırgiyim sektörünün tedarik zinciri içerisinde bulunan üyelerinin, kendi aralarında ve yurt dışı firmalar ile işbirliğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik, web tabanlı olarak geliştirilecek DZYP - Değer Zinciri Yönetimi Platformu nun hayata geçirilmeden önceki safhasında, pilot bölgelerde yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde elde edilen sonuçları içermektedir. Tedarik süreci içerisinde ekonomik, konjoktürel etmenler inceleme kapsamı dışında tutulmuş olup, görüşme yapılan firmaların tedarik süreçleri ve bu süreçleri nasıl yönettikleri, yönetirken kullandıkları yöntem ve bilişim teknolojileri araçlarının incelenmesi rapor kapsamını oluşturmaktadır. 5 / 56

6 6 / 56

7 BÖLÜM 2 METODOLOJİ VE ANALİZ SÜRECİ 2.1. PİLOT İLLER Proje kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş Adıyaman ve Malatya, illeri ziyaret edilmiş olup tekstil sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir FİRMALARIN SEÇİMİ Görüşme yapılan firmaların seçimi (iştigal alanı, büyüklükleri vb.) İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) ile beraber belirlenmiş olup, çalışma kapsamında 4 ilde toplam 25 adet firma ile görüşme sağlanmıştır 2.3. METODOLOJİSİ Hazırlanan raporda izlenilen yöntem, firmaların ürün yelpazesi, iş yapış şekli ve kapasitelerinin sorgulandığı, ayrıca tedarik zinciri içerisindeki yerlerinin net bir şekilde anlaşılması için tedarik sürecinde lokal, bölgesel ve Türkiye genelinde yaşanılan sorunlar, avantajlar ve gereksinimlerin belirlenmeye çalışılması için daha önceden hazırlanmış soruların sorulması ve alınan cevapların gruplanarak analizlerinin yapılması şeklinde olmuştur. Konu illerde faaliyet gösteren firmaların sahipleri, ortakları, satın alma müdürleri, ihracat müdürleri, fabrika müdürleri ve üretim müdürleri ile soru / cevap şeklinde yapılan mülakatlarda, firmaların Tedarik Zinciri Uygulama Yöntemleri sorgulanmıştır. Mülakatın son bölümünde ise (DZYP) Değer Zinciri Yönetimi Platformu ile ilgili bilgi verilmiş ve platformun içeriği, kapsamı işleyişi ile ilgili beklentiler derlenmiştir. 7 / 56

8 BÖLÜM 3 TESTİL SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3.1. Rakamlarla Türk Tekstil Sektörü Dünya Ticaret Örgütünün 2009 uluslararası ticaret istatistikleri raporuna göre 2008 yılı toplam dünya tekstil ihracatı 250,198 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye nin dünya tekstil ihracatı içindeki payı %3,75 kadar olup toplam ihracatın %7,12 sini tekstil ihracatı teşkil etmektedir yılı toplam dünya hazırgiyim ihracatı 361,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup Türkiye nin bundan aldığı pay ise %3,73 kadardır. Hazırgiyim ihracatı Türkiye toplam ihracatı içinde %10,3 lük bir pay oluşturmaktadır. Dünya tekstil ithalatının ise %2,1 ini, hazırgiyim ithalatın ise %0,6 sını Türkiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekstil ve Hazırgiyim sektörü, gayri safi yurt içi hâsıla(gsyh) imalat sanayi ve toplam sanayi üretimindeki payı, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırımlar açısından Türkiye nin lokomotif sektörü konumundadır. Tekstil ve Hazırgiyim sektörü Türkiye nin GSYH nın yaklaşık % 10 unu karşılamaktadır. Tekstil ve Hazırgiyim sektörü elyaf ve ipliği nihai ürüne dönüştürecek süreçleri kapsayan işlemleri içerir. Bu işlemler elyaf hazırlama, iplik, dokuma, örgü, boya, baskı, kesim, dikim süreçlerini kapsamaktadır. Elyaftan iplik ve mamul kumaşa kadar olan süreçlerin tamamı tekstil, kumaştan nihai giyim eşyası elde edilene kadar olan süreç ise hazırgiyim sektörünün içinde değerlendirilmektedir. Sektörün nihai kullanıma yönelik ürünleri ise hazırgiyim, hazır eşya ve teknik tekstiller olarak gruplandırılmaktadır. Bu kapsamda çorap, kazak, gömlek, pantolon gibi giyim eşyaları; perde, çarşaf gibi ev tekstili ve halı gibi diğer tekstil ürünleri yer almaktadır Yurtdışı Rekabet ve Tekstil Sektörü Tekstil ve Hazırgiyim sektöründe; 8 / 56

9 olması, Sektörün, imalat sanayi üretiminde ve ihracatta lokomotif güçlerden biri Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin Çin'den sonra ikinci büyük tedarikçisi olması, Coğrafi konum nedeniyle ihraç pazarlarına yakın olması Türkiye'nin iplikte kullanılan teknoloji açısından ilk sıraları paylaşması, Kaliteli hammadde ve girdi, Türkiye nin sahip olduğu dinamik ve genç nüfus Türk tekstil ve giyim sektörünün güçlü yanı olarak görülürken, sektörün zayıf yönleri; Küresel rekabetin hızla artması, Enerji fiyatları ve işçilik maliyetinin rakiplere göre yüksek olması, AR-GE ve markalaşmada eksiklik, Kayıt dışılığın önüne geçilememesi, Döviz kurlarındaki dalgalanma Sektörün dış rekabette zorlandığı konuların başında gelmektedir Tekstil Sektörü ve Tedarik Zinciri Tekstil Sektöründe Tedarik Zinciri Döngüsü Tedarik Zinciri Döngüsü, döngü içerisindeki firmaların ihtiyaçlarını doğru zamanda, doğru yerden en uygun fiyatla karşılanabilmesi için tüm satın alma, satış, satış amaçlı müşteri eğilimlerini belirleyebilme ve üretim gibi tedarikçiden son müşteriye kadar olan faaliyetlerin oluşturduğu bir süreçtir. Bir şirketin değer zinciri ve tedarikçileri ile müşterileri arasında bilginin kolay yolla paylaşılmasını, alınan kararların kısa sürede uygulamaya konmasını sağlayacak sistemler kurması dünün daha iyi raporlanmasını, bugünün daha kolay ve iyi yönetilmesini sağlamaktadır. 9 / 56

10 Bir firmanın tedarik zinciri unsurları; hammadde üreticileri, hammadde ve yarı mamullerin işlenmiş ürüne dönüştürmesi yani imalat işlemleri sırasında tedarik işleri ile uğraşanlar ve bitmiş ürünlerin dağıtım kanallarından nihai tüketiciye kadar ulaştırılması sırasında değer yaratan bütün unsurlardır. Tedarik zincirinin aynı zamanda etkin,hızlı bir satın alma ve dağıtım sistemi olması nedeniyle bu sistem içerisinde ticari ortakların uzun dönem ilişkilere odaklanmalarını da zorunlu kılmaktadır. Tedarik zinciri içerisinde değer yaratan her bir tedarikçinin süreç içerisinde devamlılıklarında, esneklik önemli rol oynamaktadır. Diğer sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe de tedarik zinciri güvenirlik, esneklik, imalat ön süresi, maliyet etkinliği ve değer katma gibi kritik başarı faktörleri ile şekillenmektedir. Tedarik zincirinin fonksiyonel olarak; Hammadde, yarı mamul, mamul parçalarının tedarik edilmesi, Üretim hattında nihai ürünün üretilmesi. Nihai ürünün müşteriye ulaştırılması, Şeklinde üç ana fonksiyona sahip olması nedeniyle çalışma kapsamında tekstil sektörü de bu 3 fonksiyon açısından incelenmiş ve bu fonksiyonlar çerçevesinde DZYP gereksinimi değerlendirilmiştir. Ayrıca tedarik zincirinin bir paydaşlar zinciri olması ve bu paydaşlar arasında sürekli güncellenen yakın ilişkiler gelişmesi nedeniyle de yapılan incelemede aşağıdaki paydaşlar detaylı olarak sorgulanmıştır. Bir tedarik zincirinin paydaşları; Tedarikçiler (yan sanayi, taşeron, ana sanayi imalat atölyeleri) Ana sanayi (nihai ürünü üreten) Dağıtıcılar (genel distribütörler, toptancılar), bayiler (perakendeciler) Müşteri (tüketici) şeklinde gruplanabilmektedir. 10 / 56

11 Nihai olarak tedarik zinciri, ürün ve nakit akışının, hepsinden önemlisi de bilgi akışının sağlanması ile tamamlanmaktadır. DZYP gereksinimleri incelenirken bu akışlara destek olacak noktaların belirlenebilmesi ve geleneksel akışlara alternatif daha hızlı, daha verimli, daha etkin ve daha geniş kapsamlı yeni akışlar yaratılması gerekmektedir. Tedarik zincirindeki her bir oyuncunun kısa vadeli amacı gereksiz stokları ortadan kaldırmak ve üretim ile müşteriye cevap verebilme hızını artırmaktır. Uzun vadeli stratejik amaç ise, müşteri beklentilerini doğru yerde teslim edilmiş doğru ürünle karşılamak, bu şekilde pazar payını ve karları artırmaktır Tedarik Zinciri Entegrasyonunda Kullanılan Bilgi Teknolojileri Tedarik zincirlerinin farklı aşamalarında, faaliyetlerin koordinasyonunda, günlük işlemlerin her bir aşamasında bilişim teknolojileri araçlarının kullanımı özel bir öneme sahiptir. Bu anlamda bilgi, diğer yönlendirici unsurlarıda kapsar özelliğe sahiptir. Zincir ortaklarının, tedarikçiden başlayarak nihai tüketiciye kadar bilgi paylaşımı arttıkça her bir ortak için de karlılıkta artacaktır. Büyük bir tekstil firması, müşterilerin renk, model tercihlerini bilgiye üstelik paylaşılabilir bilgiye dönüştürdüğü anda tedarikçilerinden istenen biçimde düğmeyi en kısa zamanda tedarik edecek, üretecek ve müşterilerine sunabilecektir. Tedarik zincirindeki yönetim taktiği; süreçler kapsamındaki tedarikçilerden müşterilere, hammadde satın almadan ürün tasarımı ve üretime, yurt içi / yurt dışı satışlardan, depolamaya, dağıtımdan muhasebeye kadar birçok operasyonu yönetmektir. Tedarik zincirinin bu kadar karmaşık olmasının nedeni, bazı istisnalar dışında hiç kimsenin veya hiçbir departmanın bu süreçteki parçaların tümü hakkında sorumluluk veya bilgi sahibi olmamasıdır. Bu karmaşık ilişkileri yönetmek için bir birinden bağımsız ve/veya entegre, donanımsal (hardware) yada yazılımsal (software) olarak kurgulanmış bilişim teknolojileri araçlarına gereksinim duyulmaktadır. Bilgi ve bilişim teknolojileri tedarik zinciri treninin lokomotif gücünü oluşturmaktadır. 11 / 56

12 Tedarik zincirinde teknoloji kullanımının ve ayrı süreçlerin verilerini birleştirebilen bir altyapının oluşturulmasının temel faydası, firmanın tüm aktivitelerini içerecek şekilde planlama yapılabilmesi ve bu planın zaman içinde ayarlanarak sonuçların optimize edilmesidir. Bunu için de yerel, bölgesel, yurt içi ve yurtdışı farklı tedarikçilerden sağlanan malzemeler, dünyanın farklı yerlerinde üretilen ürünler ve binlerce değişik şekilde paketlenen ve nakledilen çıktıların ortak bir platformda yönetilebiliyor olması gerekmektedir. 12 / 56

13 BÖLÜM 4 KONU İLLERDE SPESİFİK DURUM ANALİZİ İTKİB ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda belirlenen 25 adet firma ile yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde sırasıyla Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya, illerinde faaliyet gösteren firmaların tekstil sektöründeki tedarik zinciri yapısı incelenmiş ve sektöre özel tasarlanacak bir DZYP ye olan ihtiyacı araştırılmıştır GAZİANTEP Yapılan İnceleme Hakkında Genel Bilgi Gaziantep e yapılan saha ziyaretinde, bu ilde konumlanmış Tekstil ve Hazırgiyim sektörü firmalarının, üretim, satın alma müdürleri ve firma sahipleri ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, firmaların, tedarik zinciri içerisindeki konumları, üretimden nihai ürüne kadar olan her aşamada ortaya çıkan ürün/hizmet ihtiyacının tedarik ve nihai ürün satış yöntemleri, teknoloji kullanım seviyeleri, tedarik sırasında yaşadıkları sorunlar ve beklentileri hakkında görüşleri alınmıştır. Görüşme sonunda ise Tedarik Zinciri Yönetiminde bir platformun ihtiyacı ile ilgili fikir ve beklentileri sorgulanmıştır. Seçilen firmalar İTKİB ile tarafından belirlenmiş olup tekstil sektöründe farklı iştigal alanları olan ve büyüklük itibariyle farklılık gösteren firmalar değerlendirmeye alınmıştır Gaziantep İli Tekstil Sektörü Genel Durum Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük ili olup, Türkiye nin ise en büyük 6. ilidir adrese dayalı nüfus sayım sistemine göre nüfusu kişidir. Gaziantep te Tekstil sektörü imalat sanayii açısından bakıldığında toplam istihdamın %53,1 i, iş yeri sayısı açısından ise toplam işyerinin %23,2 sini oluşturmaktadır. Bu 13 / 56

14 sonuç göstermektedir ki; tekstil sektörü, imalat sanayii içinde gerek istihdam gerekse iş yeri olarak 1.sırada yer almaktadır. Gaziantep, Türkiye de imalat sanayii genel istihdamının % 7,9 una sahip olup, Türkiye genelinde 6.sırada bulunmaktadır.(2010) 14 / 56

15 Ürün Tüm Türkiye Üretimi İçindeki payı NonWoven Kumaş % 95 Makine Halısı % 82 Çuval % 60 Akrilik Sentetik Polyester PP İplik % 45 Örgü - Giyim Battaniye Ev Tekstili % 10 Gaziantep in Tekstil Ürünleri Bazında Türkiye Üretimindeki Payı (2010 Rakamlarla Gaziantep) Ürün 2009 (Milyon $) 2010 (Milyon $) Polipropen İplikler Makine Halısı Dokuma Kumaşlar Örme Kumaşlar Akrilik İplikler Pamuk İpliği Dokunmamış Kumaşlar Konfeksiyon Ürünleri Gaziantep in Önemli Tekstil Ürünleri İhracat Rakamları 15 / 56

16 Gerek Tekstil ve Hazırgiyim üretiminde gerekse yurt içi ve dışı satışlar açısından değerlendirildiğinde Gaziantep ili incelenen iller arasında ilk sırada yer almaktadır Gaziantep İlinin Tedarik Zinciri İçindeki Yeri Yapılan görüşmeler, Gaziantep in tedarik zinciri içerisinde etkin bir yere sahip olduğunu, petrokimya ürünleri ve makine dışında pek çok hammade ve yardımcı ürünün Gaziantep içerisinden temin edilebildiğini göstermiştir. Gaziantep de Tekstil sektörü içinde ağırlıklı olarak hammadde ve yarı mamul üretimi bulunmakta olup son yıllarda halı imalatında ciddi bir artış görülmektedir. İplik imalatçılarının zamanla halı imalatına da girmiş olmaları, halı hammaddesi olan ipliğin imalatının iç piyasaya ya da yurt dışına satıştan daha çok kendi halılarının üretimlerinde kullanılmasını arttırmıştır. Türkiye genelinde makine halısı ve iplik konusunda büyük bir pazara sahip olan Gaziantep, bu konuda ihtisaslaşarak rekabet açısından ciddi bir avantaja sahip olmuştur. Gaziantep, Pamuk ipliği, triko ve akrilik halı ipliği, triko örgü, polipropilen iplik, çuval üretiminde Türkiye genelindeki payı yüksektir. Çevre iller de hammadde ve ara mamul tedariğinde önemli bir paya sahip olan Gaziantep, kendine yeten ve dışarıya tedarik edebilen illerin başında gelmektedir Tedarik Zinciri İçinde Kullanılan Temel Ürünler: Ana Girdi: Pamuk, Elyaf, Petrokimya Ara Mamul: NonWoven, Akrilik iplik, Poliproilen, Poliamid, Polyester, Pamuk ipliği, Trikotaj ipliği Son Mamul: Halı, Çuval, Battaniye, Hazırgiyim Tedarik Yöntemi Petrol ürünleri ve diğer alımları, İstanbul ve/veya Gaziantep de yerleşik aracılar üzerinden gerçekleşmektedir. İncelemelerde, pek çok hammadde aracılarının, ilin 16 / 56

17 artan potansiyeline paralel olarak, Gaziantep te üretici firmalar etrafında kümelenme oluşturmaya başladıkları görülmektedir. Öyle ki neredeyse bir kısım makine ve petrokimya ürünü dışındaki tüm alımlar Gaziantep içerisinden gerçekleştirilebilmektedir. Gaziantep te kurumsallaşmış ve profesyonellerin yönettiği şirketlerin varlığının yanında daha çok KOBİ kapsamında, Yönetici/Ortak Yönetici/Sahip profili özelliği gösteren şirketlerin varlığı göze çarpmıştır. Özellikle Petro kimya ürünleri gibi büyük hacimli, hammadde alımlarında firma bulma, bağlantı kurma, fiyatlama ve karar alma konuları her iki şirket profilinde de Ortak/Sahip tarafından yapılmaktadır. Ortak / Sahip tarafından hammadde alınan aracı firma ile fiyatlama yapıldıktan ve karar alındıktan sonraki süreç fabrika müdürleri veya üretim müdürleri tarafından devam ettirilmektedir. İkincil girdiler konusunda ise tedarikçi bulma, fiyat alma, karar alma konularında Ortak/Sahip ağırlığı daha azalmaktadır. Bu süreç çoğunlukla interneti günlük işleri için kullanan, teknolojiye yakınlığı yüksek, üretim müdürleri tarafından yönetilmektedir. Bu durum DZYP açısından önem arz etmektedir. Bilgisayar kullanma, internet teknolojilerinin iş süreçlerine katacağı etkinliği izleme konusunda düşük bir profil sergileyen Ortak/Sahip lerin bu konuda bilinçlendirilmesi, bu gurubun tedarik ettiği, ikincil girdilerin dışındaki hammadde tedarikinin de uzun vadede platforma kaydırılması konusunda etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, halihazırda firma sahibinin direk bağlantı kurarak ve fiyat pazarlıkları ile temin ettiği petrokimya ürünleri, Türkiye de ki Petkim ölçeğinde, Dünya da az sayıda üreticiden temin edildiğinden, bu ürünlerin alım satımının platform üzerinden yapılmasını mümkün görmeyen firmalarda, daha çok ikicil girdilerde platformun etkin olacağı görüşü hakimdir. İkincil girdilerin tedariğinde, rakiplerinin de o tedarikçi ile çalışıyor olması, güvendikleri kişilerin referansı ve yıllardır çalışılan firmaların önceliği bulunmakta olup pazara yeni girmeye çalışan tedarikçi firmalar için koşulların son derece rekabetçi olduğu gözlenmiştir. Pazara yeni giren, Gaziantep de temsilcilik/üretim tesisi açan tedarikçilerin kendileri ile iletişim kurarak ürünlerini tanıttığını bu nedenle tedarikçi bulma konusunda sıkıntı yaşamadıklarını özellikle dile getirmişlerdir. İkincil girdilerin tedariğinde uygulanan yöntem, çalışılan firmalar ile telefon görüşmeleri yapılarak sözlü fiyat almak ve daha sonrasında ise alınan sözlü 17 / 56

18 fiyatın /faks ile teyitleşilmesi şeklindedir. Devamlı tedarikçi olarak kullanılan firmalardan fiyat alma konusunda telefondan daha yoğun olarak MSN ve Skype türü anlık ileti/mesajlaşma programları kullanılmaktadır. DZYP da bu tip bir anlık sesli/görüntülü mesajlaşma modülünün yer alması, alışkanlıkları değiştirmeden tedarik zinciri içindeki firmaların birbirleriyle daha hızlı haberleşmesini ve bilgi alış verişi sağlayarak iletişim kurmalarını da sağlanabilecektir. İkincil girdilerin sağlanması konusunda üretim müdürleri, planlama müdürleri, satın alma müdürleri daha etkin olmakla beraber belirli parasal limitlerin üzerindeki alımlar için yine Sahip/ Ortak onayı alınmaktadır. Tedarik konusunda belirli 2-3 firma ile çalışılması nedeniyle fiyatlamaya çok duyarlı olmadan daha çok, termin ve kalite konusunda hassasiyet gösterilmekte ve tedariği olabildiğince çabuk teslimi konusuna önem verilmektedir. Bu da yerel firmaların tercih edilmesine neden olmakta, bölgesel ya da yurt içi diğer tedarikçilerin pazara girmeleri konusunda fiyatları tutsa bile önlerine termin engelini çıkartmaktadır. Ayrıca, tedarikçinin uzun zamandır tanınıyor, istenildiğinde işyerine gidip görüşebiliyor olması gibi avantajlar firmalara güven verdiğinden, Gaziantep li tedarikçiyi öncelikle tercih ettiklerini özellikle vurgulamışlardır. Gaziantep, sektör, tedarikçisi ve yan sanayisi ile birlikte büyüyerek, birlikte doğal bir küme oluşumunu başlattığından, İlin ulusal ve uluslar arası rekabet düzeyi yüksektir. Ürünün sevkiyat konusunda standart bir yönteme sahip olunmamasına karşın süreçler geleneksel olarak devamlı çalıştıkları firmalar üzerinden yürütülmektedir. Bunun yeterli olmadığı durumlarda ise internet üzerinden arama yapılarak ya da diğer firmalardan referans alınarak farklı firma arayışına girilmektedir. Gaziantep te sevkiyat firmalarının yoğun ve ulaşılabilirliklerinin kolay olması tedarik konusunda internet kullanımını azaltmaktadır. Ancak sevkiyat firmaları açısından bakıldığında DZYP gibi potansiyel bir platform içinde bulunmak, sektöre rekabet açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. Gaziantep, makine ve yedek parça konusunda dışa bağımlı bir yapı sergilemektedir. Üretimde kullanılan makina ve yedek parçaların neredeyse tamamı yurtdışından tedarik edilmektedir. Bu durumda tedarik döngüsünün uzaması nedeniyle, firmalar 18 / 56

19 yedek parça üreticilerine ulaşma konusunda para ve zaman kayıpları yaşamaktadır. Bu sorun karşısında kendi çözümünü geliştiren firmalar, ilden ve çevre illerden makine tamircisi ve üreticilerine, ihtiyaç duydukları değişiklikleri kısa sürede, düşük maliyetle yaptırma yoluna gitmektedir. Teksil sektöründe yaygın olarak kullanılan makinalar için ihtiyaç duyulacak yedek parça, elektrik, elektronik aksamlar ve makine üzerinde ihtiyaç duyulan modifikasyonları yapabilecek yerli firmaların DZYP içinde yer almaları tedarik zinciri içindeki en önemli maliyet kalemlerinden birini ciddi bir şekilde aşağı çekebilecek ve platformada önemli bir değer katacaktır Teknoloji kullanımı Üretim Amaçlı Kullandıkları Teknolojiler Görüşme yapılan Gaziantep de yerleşik firmalarda, üretim amaçlı, bilişim tabanlı teknoloji kullanımının son derece yaygındır. Üretim planlama stok kontrolü muhasebe yönetimi amaçlı kullanılan yazılımlar ERP programları, paket muhasebe programlar, kendi içlerinde yazdırdıkları üretim takip sistemi şeklinde olup, tedarik yönetimi konusunda takip edilen belirli siteler dışında kullanılan herhangi bir yazılım kullanımına rastlanılmamıştır. Herhangi bir takip programı kullanmayan firmaların da en azından haberleşme için Outlook, gmail, Hotmail, kullandıkları, raporlarmalarını Excel üzerinden yaptıkları görülmüştür Sektördeki Firmaların İç İletişim, Dış Dünya ile iletişim ve Çözüm Ortakları, İş Ortakları ve İş Yapış Şekilleri İtibariyle Teknoloji / İnternet / Platform Kullanımları İl içerisinde yerleşik firmalar arasında internet kullanımı neredeyse %100 seviyesindedir. Tüm şirketlerde internet bağlantısı bulunmakta, tedarikçi firmalar ile bağlantılar ve iletişim ağırlıkla ve MSN/Skype üzerinden sağlanmaktadır. Sözlü gerçekleşen anlaşmalar /faks ile yazılı hale getirilerek teyitleşilmektedir. Genel olarak üretim ve planlama aşamaları ile stok yönetimleri için Axapta, Netsis, Logo, Mikro gibi paket yazılımlar kullanılmakta, bunun yanında MS Excel ile planlama ve takip yapan firmalar da bulunmaktadır. 19 / 56

20 İhtiyaç duyulduğunda teknik destek ise dışarıdan anlaşmalı olunan bir firmadan sağlanmaktadır. Çağrı üzerinden maliyetlendirme yöntemiyle çalışılan bu teknik destek firmaları daha çok donanım, İnternet ve kullanıcı sorunlarıyla ilgilenmekte, paket yazılımlar için ise yazılımı sağladıkları firmalardan destek almaktadırlar. Çoğu firmanın bünyesinde bir teknik personelin olmaması, oluşturulacak platformun mevcut sitemlerine olası entegrasyonu ihtiyacında firmalardan destek alınmayacağı sonucunu çıkartmaktadır. Bu nedenle platformun kurgulanması aşamasında Admin (Yönetici) fonksiyonunun (kullanıcı tanımlama, içerik yönetimi, parametrelerin değiştirilmesi vb) dahi firma bünyesinde zorlanılmadan yapılabilir olması gerekmektedir. Görüşülen firmalar tarafından, ürünün sevkiyat süreçlerinin takibi konusunda (sevkiyat için yüklenmesi, sevkiyatın yerinin belirlenmesi, teslimatı vb) herhangi bir yazılım ya da programın kullanılmadığı belirlenmiştir. Tüm süreç ile takip edilmekte, genellikle de telefonla bilgi alınmaktadır. Firmalar, bazı taşıyıcı şirketlerin sağladığı online kargo takip sistemine girerek, ürünlerin ulaşım durumlarını izlediklerini bildirmişlerdir. Ancak nerdeyse tüm firmaların, kimyasal-plastik sektöründeki ulusal, uluslar arası alıcı/satıcıların yoğun olarak yer aldığı elektronik ticaret portalı olan ve üyelerinin ticari aktivitelerini verimli bir e-pazaryeri üzerinden yürütmelerine imkan verirken, piyasayı günlük sektörel analizler ve fiyat kotaları ile takip etmelerini sağlayan ChemOrbis, alım satım yapan firmaları buluşturan yakından takip ettiği gözlenmiştir. Benzer şekilde SteelOrbis (çelik sektörü,) ve ( kimya sektörü) sitelerinin yoğun olarak takip edildiği ifade edilmiştir. Bu iki portalın, yakından incelenmesi, üretici firmaların değer zinciri konusunda ki tercihlerinin belirlenmesi ve tasarlanacak değer zinciri platformuna ışık tutması açısından önemli bir gösterge olacaktır. Görüşülen firma temsilcileri ve yöneticilerin tamamına yakınının, akıllı mobil telefonlar kullanıldığı görülmüştür. Telefon üzerinden sürekli internete bağlı oldukları, lerini buradan takip ettikleri, görüntülü görüşme hatta toplantı 20 / 56

21 yaptıkları, gazete okudukları, bilgi aldıkları, televizyon, film izledikleri, kurları, kargo şirketlerinin uygulamaları üzerinden sevkiyatlarının durumlarını takip ettikleri beyan edilmiştir. İş ve eğlence amaçlı son derece yaygın olarak kullanılan mobil telefonların, DZYP içerisinde entegre olması, örneğin Iphone uygulamaları içermesi platform kullanımının artması ve kullanım alışkanlığı yaratması açısından çok etkili olacaktır Rekabet ve Görünebilirlik Gaziantep yerleşik firmalarının NonWoven Kumaş, Makina Halısı ve Polipropilen İplik üretiminde, Türkiye genelinde güçlü bir rekabet düzeyine sahip olduğu ve özellikle yurt dışı satışlarda etkin olduğu görülmektedir. Sektörde ihracat amaçlı geliştirilen ilişkiler ağırlıklı olarak Şirket Sahibi/Ortak ilişki network unun etkin olarak kullanımı ile sağlanmaktadır. Bu yöntemde Şirket Sahibi /Ortak yurtdışı bağlantılarını kurmakta, yurtdışı ziyaretlerinde bulunmakta fiyatlama ve hacim konularında mutabakata varmakta ve sözleşmeyi takiben ilişki yönetimi, üretim kanalına aktarılmaktadır. Kullanılan diğer bir yöntem ise satış / pazarlama / üretim ekibinin yurtdışı fuarlara katılımı şeklinde olmaktadır. Bu fuarlarda toplanılan kartvizitler daha sonra ihracat ekibi tarafından aranmakta ve ürün yelpazesi, fiyatlama, kapasite ve termin konularında ve telefon ortamında karşılıklı görüşmeler ile sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Uygulanan bu yöntem tamamen maliyetli bir proaktif pazarlama olup, yapılan görüşmelerde potansiyel yabancı müşterilere ulaşma konusunda etkin bir yöntemin kullanılmadığı belirlenmiştir. Bu konuda şirket web siteleri üzerinden çalışmalar yapılmasına karşın, görüşme yapılan firmalar arasında etkili Arama Motoru Optimizasyonu (Search Engine Optimiastion (SEO)) çalışması yapan bir firmaya rastlanılmamıştır. Arama motorların da üst sıralarda görüntülenme sağlayan bu optimizasyonun olmaması, Google benzeri arama motorları üzerinden firma araması yapan potansiyel müşterilerin, firmalara ulaşımını kısıtlı hale getirebilmektedir. 21 / 56

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ

2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ 2008 SONRASI TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ Bu analizin amacı, 2008 yılı sonrası Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında uygulanan miktar kısıtlamalarının

Detaylı

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ

TÜRKİYE'NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ TÜRKİYE NİN KONFEKSİYON YAN SANAYİ DIŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER 2011 2012 YILLIK Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 2012 yılında yaptığı 15,8 milyar dolar değerinde ihracat ile, kapasitesi ve sağladığı

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ LOJİSTİK ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Mehmet TANYAŞ İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı ORACLE Applications Day 14.03.2006, İSTANBUL SUNUM PLANI Lojistik Yönetimi

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Bülent İYİKÜLAH 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE GİYİM EŞYASI İMALATI 7. Grup İplik Sanayii 8. Grup Dokuma Kumaş Sanayii 9. Grup Tekstil

Detaylı

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret

İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ Dünya Ticareti Türkiye Hazır Giyim Sektörü Türkiye nin Dış Ticaret İçindekiler 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Dünya Ticareti... 3 2.Türkiye Hazır Giyim Sektörü... 5 2.1.Türkiye nin Dış Ticaret... 6 3.SWOT ANALİZİ... 11 1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1.DÜNYA HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜ Genel Bilgiler Türkiye de tekstil üretiminin tarihi Osmanlı dönemine uzanmaktadır. 16. ve 17. yüzyılda tekstil üretimi oldukça yaygın ve ileri düzeyde yapılmakta idi. İmparatorluğun

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

DENİM KONFEKSİYON İHRACATÇILARI URGE PROJESİ TANITIM SUNUMU. AB Projeler Şubesi Ocak 2017

DENİM KONFEKSİYON İHRACATÇILARI URGE PROJESİ TANITIM SUNUMU. AB Projeler Şubesi Ocak 2017 DENİM KONFEKSİYON İHRACATÇILARI URGE PROJESİ TANITIM SUNUMU AB Projeler Şubesi Ocak 2017 2 Bütçe: 2.106 Milyon USD PROJE KÜNYESİ Takvim: Küme: 3 Yıl / 2016-2019 18 firma Hedef: Türk denim sektörünün hedef

Detaylı

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti

... Ağustos 2009, İstanbul - MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK. Ekmeğini taştan çıkartan Mikron S, IFS in ERP Uygulamaları nı tercih etti MİKRON S, IFS ile DAHA DİNAMİK Mikron S, ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) alanında etkin ve entegre bir iş organizasyonu sağlayan ve iş süreçlerindeki verimliliği artıran IFS Uygulamaları nı tercih etti.

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ EĞİTİM DUYURUSU İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? Halen ülkemizde firmalarımız ve iş destek mekanizmalarımız (ihracatçı birlikleri ve meslek örgütleri) proje bazlı çalışma

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ

ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ ÖRME KONFEKSİYON KÜMESİ AB PROJELER ŞUBESİ ARALIK, 2016 1 SUNUM İÇERİĞİ İHKİB 01 KÜMELERİMİZ İHKİB olarak 2014 yılından günümüze 5 URGE projesi yürüttük. 02 KÜMEMİZ Örme Konfeksiyon Kümemizin Yapısı KÜME

Detaylı

3 eğitmen, 1 master eğitmen katılımıyla 5 gün sürecek eğitime kişi başı katılım ücretimiz 250 TL (+ KDV) dir.

3 eğitmen, 1 master eğitmen katılımıyla 5 gün sürecek eğitime kişi başı katılım ücretimiz 250 TL (+ KDV) dir. Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi Organize Sanayi Bölgesi, Kahverengi Cadde, No: 11 16140, Nilüfer/ BURSA Tel : +90.224.219.10.00 Dahili: 1450 Faks : +90.224.219.10.31 E-Posta : info@butekom.org

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI İHRACATIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER SAHA ÇALIŞMASI Y.Aslım GÜNDÜZ Uluslararası İlişkiler Uzmanı EKİM 2016 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Çerkezköy bölgesinde imalat sanayindeki firmaların ihracatta önündeki engellerin,

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016

LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ. 7.Kasım.2016 LOJİSTİKTE MÜŞTERİ HİZMETİ 7.Kasım.2016 Müşteri Hizmet Düzeyi: Temel Kavramlar ve Tanımlar Hem ulusal hem de küresel pazarlarda kalıcı olabilmenin ardında müşteri tatmini yanında düşük maliyetleri de hedefleyen

Detaylı

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR?

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? Halen ülkemizde firmalarımız ve iş destek mekanizmalarımız (ihracatçı birlikleri ve meslek örgütleri) proje bazlı çalışma yaklaşımından

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ FORUMU

İSTANBUL SANAYİ FORUMU İsmail Selçuk AKSOY 42. Grup Meclis Üyesi 26. Grup Termoplastik ve Galalit Eşya Sanayii 28. Grup Kauçuk Sanayii 39. Grup Enjeksiyon ile Elde Edilen Plastik Mamulleri Sanayii 42. Grup Budünöz ve Vakum ile

Detaylı

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri

Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti. Kurumsal Yönetim Sistemleri Sistemleri Yönetim Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Yönetim Sistemleri Kurumsal Akosis, sektörel olarak farklılık gösteren dinamikler ve iş

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı

Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu. Binlerce ürün için karşılaştırmalı alışveriş portalı www.steelorbis.com Ekim, 2013 Türkiye odaklı, IMKB ye yatırım yapan serbest fon Türkiye nin ilk ve en büyük İnsan Kaynakları portalı Türkiye nin en büyük ve en işlek bireysel elektronik ticaret platformu

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

Ocak 2015. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Ocak 2015. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Ocak 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak Aralık Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 01/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI ARALIK AYI İHRACAT

Detaylı

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm!

Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Müşteri İlişkileri Süreçlerinize Değer Katan Çözüm! Daha Güçlü, Daha Çevik, Daha Sağlıklı Süreçler ile Fark Yaratın Pazarlama, satış ve müşteri hizmet süreçlerini uçtan uca yönetmek, müşteri ilişkilerinde

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz!

Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014

ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 15.12.2014 ÇİN ÜLKE RAPORU 17.12.2014 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Çin e ihracat yapan 86 firma bulunmaktadır. 31.12.2013 tarihi itibariyle

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İHRACAT RAKAMLARI LENDİRMESİ Hazırlayan: Erman YERMAN / Şef TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE VE AKİB LENDİRMESİ yılı Ekim ayından bu

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI

GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI GİTES OTOMOTİV EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 MOTOR VE AKTARMA ORGANLARINDA YURT İÇİ ÜRETİM VE KATMA DEĞERİN ARTIRILMASI Otomotiv ana sanayinin motor ve aktarma organları yatırımlarının ülkemize çekilmesine

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Gümrük Hizmetleri Özel Çözümler Lojistik Hizmetleri Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Uluslar arası Dış Ticaret GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET Ticaret Güvenle Şekillenir GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ & DIŞ TİCARET

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 67 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %12 sine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti.

Adımız kalite! Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde Egebilgi yi tercih etti. Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri hayata geçirmek adına Egebilgi sizleri

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı