İş Zekâsı ve Qlikview

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş Zekâsı ve Qlikview"

Transkript

1 İş Zekâsı ve Qlikview Mustafa ERŞAHİN 1, Dr. Deniz KILINÇ 2 1 Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir 2 Univera Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Özet: Günümüzde bilginin üretilmesindeki hız kadar, onun iletilme ve değerlendirilme süresinin kısalığı da önemli bir metriktir. Ayrıca, bu bilgiye yetkileri gereği tüm ekibin erişebilmesi ve değerlendirebilmesi gerekmektedir. İşte bu yüzden İş Zekâsı artık birçok kurum için vazgeçilmez bir noktaya gelmiştir. Bu kavramı, en basit anlamda; İşlenmemiş verilerin toplanması, saklanması ve analiz edilmesi için tasarlanmış uygulamalar ve bu uygulamaları çalıştıran teknoloji araçlarının bütünü olarak tanımlayabiliriz. Hedefi belirlenmiş, sistem bütünlüğü ele alınarak çalışma yapılmış ve tüm aktörler doğru şekilde seçilmiş bir iş zekası projesinin sonraki en önemli adımı iş zekası aracının seçilmesidir. Bu bildiride QlikView isimli, geliştirme platformlarında bulunan tüm süreçleri kökten değiştirecek bir yaklaşım sunan, yeni nesil iş zekâsı aracı üzerinde durulmuştur. Anahtar Sözcükler: iş zekası, Qlikview, veri madenciliği, OLAP, iş zekası araçları, bellek içi veritabanı Abstract: Today, up to speed in producing the information, its delivery and shorter duration of the evaluation time are also an important metrics. The whole team should also access this information in accordance to their permissions and their needs to evaluate. That's why "business intelligence" is now indispensable for many institutions. A simple description of this concept could be "The collection of raw data, then its storage and analysis of stored raw data by using applications designed for these technology tools ". In a business intelligence project, the important step is to select the proper business intelligence tool after targeting a valid goal and system integrity is took consideration and all the actors are properly selected. In this paper, focused on a next-generation business intelligence tool named QlikView that radically changes the approach of development platforms. 1. Giriş Bilgisayar ve internet kullanımının kurumsal ve kişisel düzeyde giderek artması, bilgi ve iletişim teknolojilerini sürekli olarak gelişmeye itmektedir. Değişen ekonomik koşullar, sektördeki firmaları daha az maliyetle daha verimli sonuçlar elde etmek için değişime zorlamaktadır. Değişimin amacı mevcut karlılığın devamını sağlamak ve kendini farklılaştırarak bir adım öne çıkmaktır. Bu noktada kullanılacak en etkin araç da tabiî ki bilgidir. Günümüzde bilginin üretilmesindeki hız kadar, onun iletilme ve değerlendirilme süresinin kısalığı da önemli bir metriktir. Ayrıca, bu bilgiye yetkileri gereği tüm ekibin erişebilmesi ve değerlendirebilmesi gerekmektedir. İşte bu yüzden İş Zekâsı artık birçok kurum için vazgeçilmez bir noktaya gelmiştir.

2 İş Zekâsı uygulamaları hayatımıza yavaş çalışan raporlarla girmiş ve bu süreci başlatmıştır. Ancak artık performans sorununu ortadan kaldıran bellek içi iş zekâsı uygulamaları sayesinde çok hızlı bir şekilde rapor almak ve karar verebilmek olanaklı hale gelmiştir [1]. 2. İş Zekâsı Günümüz teknolojisinin geldiği nokta itibariyle veri toplama ve saklama artık eskisi kadar zor ve maliyetli değil. İnternet üzerinde çalışan uygulamalar, el bilgisayarı uygulamaları gibi birçok uygulama ile veriler toplanıp, diskler üzerinde neredeyse sınırsızca saklanabiliyor. İş zekâsı kavramını, elde edilen bu büyük kapasiteli bilgileri analiz ederek yeni sonuçlar çıkarmak olarak tanımlayabiliriz. Bu tanım kendi içinde teknik olarak veri madenciliği [2], sorgulama ve raporlama gibi farklı aktiviteler içerir. Dolayısıyla iş zekâsından bahsederken birçok önemli adımı olan bir disiplin dersek yanılmış olmayız. uygulamalar geliştirmek mümkündür. Kurumsal hafızanın oluşturulmasından dengeli puan tabloları oluşturmaya, aktivite bazlı maliyet hesaplamasından performans değerlendirmeye, süreç yönetiminden stratejik planlamaya kadar farklı uygulama alanları mevcuttur. Örneğin, Univera daki [4] bir Mobil Satış Dağıtım projesinde iş zekâsı uygulaması yaparak bölge, bayi, satış temsilcisi, ürün hiyerarşisi kırılımında, yıl, çeyrek, ay, hafta zaman dilimlerinde; bayilerin aktif satış noktaları ile satış oranlarını / miktarlarını, Türkiye genelindeki satış dağılımlarını, ürün grubu yıllık satış dağılımlarını,satış temsilcisi performanslarını, What-if senaryosu ile satışı, ciroyu ve karlılığı, Sipariş Sepet Analizi ile siparişlerdeki ürünlerin birlikte sipariş verilme frekanslarını analiz etmek mümkündür İş Zekâsı Neden Önemli? İş zekâsı kavramı gün geçtikçe karşımıza daha çok çıkmakta ve bu yönde geliştirilen uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar ile birlikte elde edilen sonuçlar hiç şüphesiz şirketleri cezbediyor. Çünkü; İş zekâsı uygulamaları şirketler için karar verme, maliyet düşürme ve yeni fırsatlar yaratmak için kullanılabilir Yöneticiler iş zekâsı uygulamaları sayesinde verimsiz süreçleri belirleyebilirler Üst düzey yöneticiler IT çalışanlarının yeni bir rapor hazırlamasını beklemeden elindeki bilgiyi analiz etmeye başlayabilirler. Yani iş zekâsı ile her kademedeki kullanıcılar için yeni fikirler ve sonuçlar üretebilecek Şekil 1. Örnek İş Zekası Dashboard İş zekâsı uygulamalarının geliştirilmesi ve tasarlanması sırasında dikkat edilecek hususlar vardır. Aksi halde ortaya çıkacak sonuç beklentiyi karşılamayıp hayal kırıklığı yaratacağı gibi iş zekâsı uygulamasına olan bakış açısını da tamamen değiştirmesine sebep olabilir. Dikkat edilmesi gereken hususlar; Doğru Hedef: Bir iş zekâsı uygulaması geliştirilirken öncelikle uygulamanın hedefi doğru belirlenmelidir. Analiz edilmek istenen durum veya sisteme etki eden tüm parametreler en doğru sonuca ulaşmak için uygulamaya dâhil edilmeli ve değerlendirilmelidir. Sistem Bütünlüğü: Sistem bir bütün olarak ele alınmalı etkileşim içinde olan

3 süreçler birbirinden bağımsız düşünülmemelidir. Veri madenciliği: İş zekâsı uygulamasının kullanacağı veri temiz olmalıdır. Tutarsız sonuç çıkarılmasına neden olacak bir veri kümesi ile çalışılmamalıdır. İş zekâsı uygulamasından en iyi performansı almak için veri madenciliği prensipleri doğrultusunda temiz bir veri ambarı oluşturulmalıdır. Bu üç husus bir uygulama geliştirme öncesinde verilerin oluşturulması kısmında çok önemlidir. Burada yapılacak yanlış bir değerlendirme daha sonraki süreçlerde projeyi bir çıkmaza sürükleyebilir. Uygulamanın üzerine inşa edileceği veri sorunsuz bir şekilde tasarlanıp oluştuğunu varsayalım. Bu uygulamada başarı kriteri nedir? diye sorulduğunda verilecek cevap tek değildir. Teknik ekip istenen zaman diliminde uygulamayı istenen şekilde tamamlamış olabilir. Bu teknik ekibin başarısıdır. Ancak bir iş zekâsı uygulamasının asıl başarı kriteri, uygulamanın sisteme kattığı değerdir. Dikkat edilecek hususlardaki ilk madde Doğru Hedef idi. Dolayısıyla başarı ortaya koyulan hedefin ne derece yakınında olduğunuzla ilgilidir. İşte bu yüzden, iş zekâsı uygulamalarından verim alabilmek ve uygulamasının başarılı olabilmesi için birden fazla aktör gereklidir. Son kullanıcının yanı sıra, uygulamayı geliştirecek teknik ekibe ve bu uygulamayı çok boyutlu düşünerek analiz edecek yöneticiye ihtiyaç vardır. Böyle bir projenin yönetimini, kurumun mevcut misyonu, hedef ve stratejileri hakkında geniş bir bakış açısına sahip, sistemde ortaya çıkarılacak bir anahtarı performansa çevirebilecek kişilerin yapması daha doğrudur. Bu üç aktörün iş birliği ile ortaya çıkarılacak iş zekâsı uygulaması sadece bazı değerler göstermeye yarayacak bir rapordan ibaret değil sistem üzerinde yepyeni sonuçlar çıkarabilecek bir uygulama haline gelir İş Zekâsı Sürecinde Araç Seçimi Hedef belirlenmiş, sistem bütünlüğü ele alınarak veri madenciliği çalışması yapılmış ve tüm aktörler doğru şekilde belirlenmişse iş zekâsı projesine başlamak için gerekli adımlar atılmış demektir. Bundan sonraki adım ise uygulamayı geliştirecek bir araç seçmektir. Microsoft, IBM gibi dev grupların geliştirdiği araçlar bulunmaktadır. Ancak bu bildiride, hayatımıza yıllar önce giren ancak yeni keşfedilen bir araç olarak Qlikview iş zekâsı platformunu inceleyeceğiz. 3. QlikView - Yeni Nesil İş Zekâsı Aracı İş zekâsı uygulamaları dediğimizde yakın zamana kadar belirli periyodlarda sınırlı kullanıcı kitlesinin çeşitli raporlara erişerek bazı analizler yapabiliyor olması anlaşılıyordu. Ayrıca bu işlemi yapabilmek için bile gerçekten büyük kaynaklar kullanma ihtiyacı vardı. Bununla birlikte gerçekleştirme süresi uzun, bakım işlemi maliyetli ve zor ayrıca bunlara rağmen sistem oldukça yavaş çalışıyordu. Qlikview [3] ise bahsettiğimiz geliştirme platformlarında bulunan tüm süreçleri kökten değiştirecek bir yaklaşım sunan yeni nesil iş zekâsı olarak tasarlanmıştır. Maliyetli ve büyük kaynaklara ihtiyaç duymadan, diğerlerine göre çok daha kısa sürede geliştirilebilen ve anlık sorgulamalara geleneksel yapılara göre son derece hızlı bir şekilde cevap verebilen bir iş zekâsı platformudur. Son kullanıcıların veriler üzerinde sorgulama, raporlama ve OLAP analizleri yapabilecekleri ve sonuçlarını dashboard ortamlarda görebilecekleri bir platformdur. Bu platformun kolay, kullanışlı ara yüzü ve

4 mimarisindeki bellek içi çağrımsal veri tabanı erişimi sayesinde anlık olarak verilere ulaşım son derece rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Peki diğer uygulamaların bu kadar maliyetli ve kaynak kullanarak yaptığı QlikView nasıl yapıyor? Bellek içi veri tabanı erişimi (In- Memory) Çağrımsal-Bileşik Veri tabanı Yüksek veri sıkıştırma oranı 3.1. Bellek içi Veritabanı İş zekâsı uygulamalarının en büyük problemlerinden biri yapılan işlemlerin uzun sürmesidir. Ancak iş zekâsının en önemli amaçlarından biri, yönetimsel birimlerin veriye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve karar verme mekanizması içerisinde yapılan bu çalışmanın sonuçlarını hemen alabilmektir. Qlikview bu noktada geleneksel iş zekâsı uygulamalarında kullanılan bakış açısını değiştirerek yepyeni bir strateji ile çözüm üretiyor. İş zekâsı uygulamaları için kullanılan veri kümeleri, veri ambarları, OLAP küpleri gibi çok boyutlu bilgi kaynaklarını disk üzerinde saklamak yerine bellekte tutarak geleneksel yavaşlığı tarihe karıştırıyor. Disk üzerinden veri madenciliği yapılabilecek kadar büyük verilerin defalarca okunmak zorunda kalması şüphesiz çok büyük maliyet, kaynak ve zaman kullanımına neden oluyor. Qlikview bu verilerin tümünü belleğe yükleyerek kullanıcıların her türlü sorgulama ve raporlama istekleri karşısında, verilere bellekten direkt erişim sağlayarak verinin büyüklüğüne göre diğer uygulamalara göre binlerce kat hızlı sonuç döndürür. Qlikview in bu yaklaşımı tercih etmesinin belki de en büyük sebebi de 64 bit teknolojisinin günümüzde gittikçe kullanılır hale gelmesidir. Bu teknoloji sayesinde belleklerin boyutu terabaytlar düzeyine kadar çıkabilmektedir. Ancak Qlikview sadece bu teknoloji gelişimine ayak uydurmakla kalmamış ve kendi geliştirdiği sıkıştırma algoritmasıyla da bellek kullanımını çok daha fazla optimize hale getirmiştir Çağrımsal-Bileşik Veritabanı Qlikview in bellek içi veri tabanı sistemiyle kazandığı hız dışında sistemdeki kullanımı çok yönlü hale getiren bir yapıyı da veri tabanı sistemine dâhil etmiştir. Çağrımsal- Bileşik veri tabanı şeklinde adlandırılan bu sistem kullanılan verilerin içinde yapılan ilk seçimle doğrudan ve dolaylı tüm bağlantıları hafızaya almasıdır. Bundan sonra yapacağı herhangi başka bir seçim için tekrar bu işlemi yapmak zorunda kalmayacaktır. Bir örnek vermek gerekirse; Bir firmanın İzmir deki satış tutarlarını görmek istediği bir rapor aldıktan sonra İzmir de bulunan satış temsilcileri, İzmir de satılan ürünler gibi raporları görmek için tekrar tekrar işlem yapmayacak sadece ekranda görüntülenmesine karar verecektir. Geleneksel sistemlerde örnekteki gibi farklı kriterler ile raporu almak için tüm veriyi tekrar tekrar okuyup belleğe almak gerekecekti. Qlikview bu uygulamayı hem veri tabanı üzerinde hem de görsel bileşenler üzerinde gerçekleştirmeyi başarmıştır. Bu sayede hem kullanımda hem de gerçekleştirim sırasında kolaylık ve hız kazanmayı sağlamıştır Yüksek Veri Sıkıştırma Oranı Bellek içi veri tabanı özelliğinden bahsederken Qlikview in kendi geliştirdiği bir veri sıkıştırma algoritması olduğunu söylemiştik. İlişkisel veri tabanlarında satır bazlı uygulanan sıkıştırma işlemlerine farklı bir açıdan bakarak sütun bazında sıkıştırma işlemi gerçekleştirmiştir. Yapılan bu sütun bazlı sıkıştırma ile ilişkisel veri tabanındaki bir veri kümesini %60 ile %85 arasında sıkıştırabilmektedir. Böylesine büyük

5 orandaki bir sıkıştırma ile de çok büyük verilerin hafızaya alınması ve hafızada işlenmesi çok daha kısa sürede gerçekleşir duruma geliyor. 4. Sonuç Teknolojinin ilerlemesiyle donanım sınırlarından gittikçe kurtulan bilgisayarlar sayesinde geçmişte olanaksız gördüğümüz uygulamalar artık gerçekleştirilebilir hale gelmiştir. Saatler süren çalışma sürelerinin sonunda alınan raporların anlık alınabilmesi de bunların başında gelmektedir. Bu tür uygulamaların öncülerinden olan Qlikview platformunu ele alarak Qlikview in yeni nesil iş zekâsı olarak görünmesini sağlayan üç önemli başlığı inceledik. Qlikview bunların yanında gerek kullanım kolaylığı sağlamasıyla gerekse geliştirme sürecindeki karmaşık yapıyı ortadan kaldırmasıyla kendini geleneksel iş zekâsı araçlarından ayırmayı başarmış bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Kaynaklar [1] The Basics of Business Intelligence: [2] Defining Dataminig: [3] Qlikview Product Documentation: [4] Univera Bilgisayar Sistemleri A.Ş.:

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIM PAKETLERİ VE KURUMA ÖZEL YAZILIMLARIN SEÇİM AŞAMASINDA KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ N.Tuğrul Köstence İstanbul, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ

KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN BİR MODEL GELİŞTİRİLMESİ TP PT Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı İçin Uygun Bir Model Geliştirilmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2010 CİLT 4 SAYI 4 (75-82) KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İÇİN UYGUN

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) VE YAZILIM SEÇİM SÜRECİ Erkan BAYRAKTAR * Mehmet EFE ** ÖZET Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), bir işletmenin üretimden satışa, satınalmadan muhasebeye dek uzanan iş süreçlerinin

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ

DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ DEĞİŞİM İÇİN ÇEVİK GÜÇ İÇİNDEKİLER Giriş... 3 Bugüne ve Geleceğe Yatırım... 4 j-guar a Hızlı Bakış... 5 j-guar ın Temel Özellikleri... 6 j-guar Ekosistemi... 8 İş Zekası (Business Intelligence)... 9 Modüller

Detaylı

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI

İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI İSTANBUL AYDIN UNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAFÜLTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE UYGULANMASI UNDERGRADUATE THESIS Erdem Karagöz Gürkan Yıldız Ömer Uzun Mustafa Halit Özaygün Yazılım Mühendisliği Tez Danışmanı:

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE ETKİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 2237 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTELERDE THE EFFECTIVE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT UNIVERSITIES: A CASE STUDY Vahap TECİM * ve Yılmaz GÖKŞEN ** ÖZET Bilişim teknolojilerinin kullanımı gün geçtikçe

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI D. Uçar 1, R. Deniz 1,

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

HEDEFİMİZ OPERASYONEL MÜKEMMELLİK...

HEDEFİMİZ OPERASYONEL MÜKEMMELLİK... Önsöz HEDEFİMİZ OPERASYONEL MÜKEMMELLİK... Rekabetçiliğin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en önemli sağlayıcılarından olan verimlilik artışının yaratılmasında anahtar rol oynayan faktör, bilgi ve

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ * PERSPEKTİFİNDEN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: ETKİLER VE DEĞERLER

BİLGİ SİSTEMLERİ * PERSPEKTİFİNDEN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: ETKİLER VE DEĞERLER İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.1-20 BİLGİ SİSTEMLERİ * PERSPEKTİFİNDEN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: ETKİLER VE DEĞERLER H. Kemal İLTER ** ÖZET Bilginin

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY

PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ceren ALPAY İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROJE YÖNETİMİ BİR İNŞAAT PROJESİNİN PRIMAVERA ILE PLANLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ceren ALPAY 0509010001 Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı:

Detaylı

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ Gürkan Özçelik Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gurkanozcelik@yahoo.com Prof. Dr. Halil Şengonca Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Hüseyin DALĞAR ÖZET Artan rekabet koşullarına bağlı olarak,

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır.

Tezin birinci bölümde dünya üzerinde bilgi teknolojilerin ve ERP sistemlerinin yeri ve önemi anlatılmıştır. i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Bu tez çalışmasında, son yarım yüzyıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ERP sistemleri, ERP sistemleri

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3001 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1954 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Ünite 1, 4, 5, 6) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2754 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1712 ÇAĞRI MERKEZİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar İlgin Tekeli SUBAŞI (Ünite 1, 2) Ayşin ÇİFTÇİOĞLU (Ünite 3-5) Hamide

Detaylı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Seda KARSAVURAN * ÖZET Dünya çapında, rekabet artışı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme mücadelesi, örgütlerin

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı