Liderlik. Çeviren: Melis nan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Liderlik. Çeviren: Melis nan"

Transkript

1 Liderlik Çeviren: Melis nan

2 ISBN Harvard Business School Publishing Corporation Orijinal adı ve yayıncısı: On Leadership, Harvard Business Review Press Türkçe yayın hakları Akcalı Ajans aracılığıyla alınmıştır. Optimist Yay nlar Telefon : Faks : e-posta: facebook.com/optimistkitap twitter.com/optimistkitap Optimist yay n no. : 326 Konu : ş ve Yönetim Yay na haz rlayan : Cemal Engin Bas m Dü zel ti Düzenleme Bas k ve cilt : Mart 2013, stanbul : Esen Güray : Selim Talay : Tor Ofset San. Tic. Ltd. Şti. Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sokak. No: 2 Esenyurt- STANBUL Tel:

3 İçindekiler Lideri Lider Yapan Nedir?... 7 Daniel Goleman Et kin Yö ne ti ci yi Et kin Ya pan Ne dir? Peter F. Drucker Liderler Gerçekte Ne Yapar? John P. Kotter Liderlik Çalışması Ronald A. Heifetz ve Donald L. Laurie İnsanlar Liderliğinize Ne Diye Gerek Duysun? Robert Goffee ve Gareth Jones Liderlik Potaları Warren G. Bennis ve Robert J. Thomas 5. Seviye Liderliği Tevazu ve Azmin Zaferi Jim Collins Liderliğin Yedi Dönüşümü David Rooke ve William R. Torbert Özgün Liderliğinizi Keşfetmek Bill George, Peter Sims, Andrew N. McLean ve Diana Mayer Tamamlanmamış Lideri Övmek Deborah Ancona, Thomas W. Malone, Wanda J. Orlikowski ve Peter M. Senge

4 Lideri Lider Yapan Nedir? Daniel Goleman İŞ DÜNYASINDA HERKESİN son derece zeki, son derece becerikli bir yöneticinin getirildiği liderlik konumunda başarısızlığa uğramasına dair duyduğu bir hikâye mutlaka vardır. Olağanüstü olmamakla birlikte sağlam zihinsel yetilere ve teknik becerilere sahip bir kişinin benzer bir konuma atandıktan sonra hızlı bir yükseliş göstermesi de bilinen bir hikâyedir. Böylesi anekdotlar lider olmak için doğru harca sahip kişileri belirlemenin bilimden çok sanat olduğu yolundaki yaygın inancı destekler niteliktedir. Ne de olsa, üstün liderlerin kişisel tarzları değişkenlik gösterir. Bazıları sakin ve analitik olur, bazıları ise dağların zirvesinden manifestolarını haykırır. Ve aynı ölçüde önemli bir nokta da farklı durumların farklı liderlik türlerini gerektirmesidir. Şirket birleşmelerinde dümene geçecek duyarlı bir müzakereciye, şirket kurtarmalarında ise daha zorlayıcı bir otoriteye gerek duyulur. Bununla birlikte etkin liderlerde kilit önem taşıyan bir benzerliği saptamış bulunuyorum. Liderlerin hepsi duygusal zekâ denen şeye bir ölçüde sahiptir. Bundan IQ düzeyinin 7

5 GOLEMAN ve teknik becerilerin konu dı şı olduğu sonucu çıkmaz. Bunlar önemlidir, ama esas olarak eşik yetileri ; yani yöneticilik mevkileri için giriş düzeyindeki gereklerdir bunlar. Oysa son dönemdeki bazı incelemelerin yanı sıra benim araştırmalarım da duygusal zekânın liderliğin olmazsa olmaz şartı olduğunu açıkça gösteriyor. Bir kişi dünyadaki en iyi eğitime, keskin ve analitik bir zihne sahip ve harika fikirler üreten tükenmez bir kaynakla donanmış olsa bile, duygusal zekâdan yoksunsa büyük bir lider olamaz. Geçtiğimiz yıl boyunca çalışma arkadaşlarımla birlikte duygusal zekânın çalışma ortamında nasıl işlediğine odaklandık. Özellikle liderlerde duygusal zekâ ile etkin performans arasındaki ilişkiyi inceledik. Ve de görev başında duygusal zekânın kendini nasıl gösterdiğini gözlemledik. Örneğin, bir kişinin yüksek duygusal zekâya sahip olup olmadığını nasıl anlarsınız ve sizde böyle bir zekânın olup olmadığının farkına nasıl varırsınız? İlerleyen sayfalarda duygusal zekânın bütün bileşenlerini (öz-farkındalık, kendiniayarlama, motivasyon, empati ve sosyal beceri) sırayla ele alarak bu soruları irdeleyeceğiz. Duygusal Zekâyı Değerlendirmek Günümüzde birçok büyük şirket liderlik gök kubbesinde yıldız olmaya aday kişileri belirlemeye, yetiştirmeye ve yükseltmeye yardımcı olacak yetkinlik modelleri ni geliştirmeleri için deneyimli psikologlar istihdam etmektedir. Psikologlar daha alt kademedeki işlevler için de böyle modeller geliştirmişlerdir. Ben de son yıllarda 188 şirketteki yetkinlik modellerini analiz ettim. Bunların çoğu Lucent Technologi- 8

6 Özet Fikir Büyük liderlerle sıradan liderleri birbirinden ayıran nedir? Daniel Goleman a göre bu, IQ veya teknik beceriler değil, duygusal zekâdır: büyük liderlerin hem kendilerinin hem de takipçilerinin performanslarını azami seviyeye çıkaracak beş beceriden oluşan bir set. Bir şirketteki kıdemli yöneticiler Duygusal Zekâ (DZ) yeteneklerini belli bir seviyeye çıkardıklarında, çalıştıkları bölümlerin yıllık kazancı da yüzde 20 oranında artıyor. Bu DZ yetenekleri şunlardır: Öz-farkındalık: Kişinin kendi güçlü yanlarını, zayıflıklarını, güdülerini, değerlerini ve diğerleri üzerindeki etkisini bilmesi LİDERİ LİDER YAPAN NEDİR? Kendini-ayarlama: Bozucu dürtüleri ve ruh hallerini kontrol altına almak ya da yönlendirmek Motivasyon: Başarının kendisinden zevk almak Empati: Diğer insanların duygusal yapılarını anlamak Sosyal beceri: Diğerlerini istenen yöne yönlendirmek için iyi ilişkiler kurmak Hepimiz belli seviyede DZ yetenekleriyle doğarız. Ancak bu yetenekleri sebat etme, pratik yapma ve çalışma arkadaşları ile akıl hocalarından gelen geribildirimlerle güçlendirebiliriz. es, British Airways ve Credit Suisse gibi büyük ve küresel şirketlerdi. Bu çalışmayı yürütürken amacım hangi kişisel yetilerin bu kuruluşlarda üstün performansın itici kuvvetini oluşturduğunu ve bunu ne ölçüde başardığını saptamaktı. Yetileri üç kategoriye ayırdım: muhasebe ve iş planlaması gibi saf teknik beceriler; analitik akıl yürütme gibi bilişsel yetiler; başkalarıyla birlikte çalışabilme ve değişime öncülük etmede etkinlik gibi duygusal zekâ içeren yetkinlikler. Psikologlar bazı yetkinlik modellerini geliştirmek için şirketlerdeki üst düzey yöneticilerden kuruluşun en seçkin liderlerini ayırt eden yetileri belirlemelerini istemişlerdir. 9

7 GOLEMAN Pratik Fikir DZ Bileşenlerini Anlamak DZ Bileşeni Tanım Ayırt Edici Özellikler Örnek Öz-farkındalık Kişinin kendi duygularını, güçlü yanlarını, zayıflıklarını, güdülerini, değerlerini, hedeflerini ve diğerleri üzerindeki etkisini bilmesi Özgüven Gerçekçi özdeğerlendirme Kendini fazla önemsememeye dayanan mizah duygusu Yapıcı eleştirilere duyulan açlık Bir yönetici zorlayıcı teslim tarihlerinin onu ne kadar yıprattığını bilir. Bu nedenle, işini iyi yapabilmek için zamanını planlar. Kendiniayarlama Bozucu dürtüleri ve ruh hallerini kontrol altına almak ya da yönlendirmek Güvenilirlik Dürüstlük Belirsizlik ve değişim karşısında rahatlık Bir ekip bir sunumu berbat ettiğinde lideri çığlık atmamak için kendini zor tutar. Onun yerine, başarısızlığa yol açan olası nedenleri düşünür, sonuçları ekibine açıklar ve onlarla birlikte çözüm bulur. Motivasyon Başarının kendisinden zevk almak İşe ve yeni mücadelelere tutkuyla yaklaşmak Gelişmek için bitmek bilmez bir enerji Başarısızlık karşısında bile kötümserliğe kapılmamak Bir yatırım şirketinde çalışan bir portfolyo yöneticisi, fonlarının üç mali çeyrek boyunca düştüğünü fark eder. Büyük müşteriler kaçmaya başlar. Dış koşulları suçlamak yerine deneyimlerinden ders çıkarmaya karar verir ve rüzgârı tersine çevirir. 10

8 LİDERİ LİDER YAPAN NEDİR? Empati Özellikle karar alırken başkalarının duygularını da hesaba katmak Yetenekli kişileri geliştirmede ve elde tutmada uzmanlık Diğerlerini geliştirme yeteneği Kültürel farklılıklara duyarlılık Amerikalı bir danışman ve ekibi Japonya daki potansiyel bir müşteriye bir proje sunarlar. Ekibi müşterinin sessizliğini olumsuz algılar ve toplantıyı terk etmeye hazırlanır. Danışman müşterinin beden dilini okur ve ilgilendiklerini hisseder. Toplantıya devam eder ve ekibi işi alır. Sosyal beceriler Diğerlerini istenen yöne yönlendirmek için iyi ilişkiler kurmak Değişime öncülük etmede etkinlik İnandırıcılık Geniş bir ilişkiler ağına sahip olmak Ekip kurmada ve yönetmede uzmanlık Bir yönetici, şirketinin daha iyi bir internet stratejisi belirlemesini ister. Şirket içinde kendine yandaşlar bulur ve prototip bir web sitesi kurmak için bir ekip oluşturur. Diğer bölümlerde çalışanlar arasından müttefikler bulup şirketin konuyla ilgili bir toplantı düzenlemesi için baskı yapmalarını sağlar. Şirket, bir internet bölümü oluşturur ve yöneticiyi de bu bölümün başına getirir. Duygusal Zekânızı Güçlendirmek Belli bazı DZ yeteneklerini güçlendirmek için alıştırma ve diğerlerinden gelen geribildirimleri kullanın. Örnek: Bir yönetici, empati yoksunu olduğunu, dinlemeyi bilmediğini öğrendi. Bu sorunu çözmek istedi ve dinlemediği zamanlarda onu uyarması için bir koçla anlaştı. Mesela başkası konuşurken sözünü kesme gibi durumlarda daha iyi tepki verebilmek için mizansenler oluşturdu. Aynı zamanda, dinleme konusunda kendini geliştirmiş yöneticileri gözlemledi ve onları taklit etmeye çalıştı. 11

9 GOLEMAN Kuruluşların bünyesinde üst kademelerde parlak performans sahiplerini vasat performans sahiplerinden ayrıştıracak bölüm kârlılığı gibi objektif kriterleri kullanarak geliştirdikleri modeller de vardır. Daha sonra söz konusu kişilerle kapsamlı görüşmeler yapılmış, testler uygulanmış ve yetiler karşılaştırılmıştır. Bu süreç son derece etkin liderlerin özelliklerine ilişkin listelerin oluşturulmasını sağladı. Listelerin uzunluğu 7 ila 15 özellik arasında değişiyordu ve inisiyatif ve stratejik vizyon gibi bileşenleri içeriyordu. Bütün bu verileri analiz ettiğimde çarpıcı sonuçlara ulaştım. Hiç kuşkusuz zekâ üstün performansın itici kuvvetlerinden biriydi. Geniş çerçeveli düşünme ve uzun vadeli vizyon gibi bilişsel beceriler özellikle önemliydi. Ama mükemmel performansın bileşenleri olarak teknik becerilerin, IQ düzeyinin ve duygusal zekânın oranını hesapladığımda, duygusal zekânın bütün kademelerdeki görevler açısından diğerlerinin iki katı kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Dahası, yaptığım analiz teknik beceri farklılıklarının ihmal edilebilir önem taşıdığı en üst kademelerde duygusal zekânın gittikçe önemi artan bir rol oynadığını gösterdi. Bir başka deyişle, parlak performans gösterdiği kabul edilen kişinin mevkii ne kadar yüksek olursa, duygusal zekâ yetilerinin bu etkinliğin nedeni olma olasılığı o ölçüde artıyordu. Üst düzey liderlik konumlarında parlak performans sahiplerini vasat performans sahipleriyle karşılaştırdığımda, profillerindeki farklılık, yaklaşık yüzde 90 oranında bilişsel yetilerden çok duygusal zekâ faktörlerine bağlanabilirdi. Duygusal zekânın sadece seçkin liderleri ayırt etmekle kalmayıp güçlü performansla da bağlantılı olduğunu ortaya koyan başka araştırmacılar da var. İnsani ve kurumsal davranışlar alanının tanınmış araştırmacılarından David 12

10 LİDERİ LİDER YAPAN NEDİR? İş Hayatında Duygusal Zekânın Beş Bileşeni Özfarkındalık Özgüven Gerçekçi özdeğerlendirme Kendini fazla önemsememeye dayanan mizah duygusu Kendiniayarlama Motivasyon Empati Sosyal beceri Tanım İnsanın kendi ruh halini, duygularını ve güdülerini, ayrıca bunların başkaları üzerindeki etkilerini anlama ve kabul etme yeteneği Yıkıcı dürtüleri ve ruh hallerini kontrol etme ya da başka yöne çevirme yeteneği Hüküm vermede aceleci olmamaya, yani harekete geçmeden önce düşünmeye yatkınlık Para ve statü ötesindeki nedenler uğruna çalışma tutkusu Hedefler peşinde gayret ve sebatla koşmaya yatkınlık Başka insanların duygusal yapısını anlama yeteneği İnsanlara duygusal tepkilerine göre davranma becerisi İlişkileri yürütmede ve şebekeler kurmada ustalık Ortak zemin bulma ve yakınlık sağlama yeteneği Ayırt Edici Özellikler Güvenilirlik ve dürüstlük Belirsizlik karşısında rahatlık Değişime açıklık Güçlü başarı dürtüsü Başarısızlık karşısında bile iyimserlik Kuruluşa bağlılık Yetenekli kişileri geliştirmede ve elde tutmada uzmanlık Kültürel farklılıklara duyarlılık Müşterilere ve alıcılara hizmet Değişime öncülük etmede etkinlik İnandırıcılık Ekip kurmada ve yönetmede uzmanlık 13

11 GOLEMAN McClelland ın bulguları güzel bir örnektir. McClelland küresel bir gıda ve meşrubat şirketini konu alan 1996 tarihli bir çalışmada, duygusal zekâ yetileri açısından kritik bir kütleye varan üst düzey yöneticilere bağlı bölümlerin yıllık kazanç hedeflerini yüzde 20 aşan bir performans gösterdiklerini saptamıştır. Buna karşılık böyle bir kritik kütleye varamayan bölümlerde ise neredeyse aynı oranda bir düşük performans görülmüştür. İşin ilginç tarafı, McClelland ın bulguları şirketin ABD deki bölümleri kadar Asya ve Avrupa daki bölümleri için de geçerlidir. Kısacası, rakamlar bize bir şirketin başarısı ile liderlerinin duygusal zekâsı arasındaki bağlantıya ilişkin inandırıcı bir hikâye anlatmaya başlıyor. Ve de aynı ölçüde önemli bir nokta olarak, araştırmalar insanların doğru yaklaşımı benimsemeleri halinde duygusal zekâlarını geliştirebileceklerini de gösteriyor. ( Duygusal Zekâ Öğrenilebilir mi? başlıklı eke bakınız.) Öz-farkındalık Öz-farkındalık duygusal zekânın ilk bileşenidir Delfi kâhininin binlerce yıl önce kendini bil öğüdünde bulunduğu göz önüne alınırsa anlaşılır bir durumdur bu. Özfarkındalık kişinin kendi duygularını, güçlü ve zayıf yanlarını, ihtiyaçlarını ve güdülerini derin bir şekilde kavramasıdır. Öz-farkındalığı güçlü kişiler ne aşırı eleştirelliğe ne de gerçekçilikten uzak umutsuzluğa kapılırlar. Tersine kendilerine ve başkalarına karşı dürüst olurlar. Öz-farkındalığı yüksek insanlar duygularının kendilerini, başkalarını ve onların iş performanslarını nasıl etkilediğini 14

12 LİDERİ LİDER YAPAN NEDİR? görür. Bu bakımdan en zayıf yanının sıkı teslim sürelerine uymakta ortaya çıktığını bilen bir kimse zamanını titizlikle planlar ve üstlendiği işi çok önceden yapar. Öz-farkındalığı yüksek kişi talepkâr bir müşteriyle çalışabilir. Müşterinin kendi ruh hali üzerindeki etkisini ve kendisinin hayal kırıklığına uğramasının daha derindeki nedenlerini anlayabilir. Müşterilerin eften püften talepleri bizi yapılması gereken asıl işten alıkoyuyor diye açıklamada bulunabilir. Böylece bir adım daha ileriye gider ve kızgınlığını yapıcı bir şeye dönüştürür. Öz-farkındalık kişinin kendi değerlerine ve hedeflerine ilişkin anlayışına kadar uzanır. Öz-farkındalığı yüksek bir kişi nereye niçin yöneldiğini bilir; bu nedenle sözgelimi finansal açıdan akıl çelici olan ama kendi ilkelerine ya da uzun vadeli hedeflerine uymayan bir iş teklifini geri çevirmede kararlı olmayı becerir. Öz-farkındalıktan yoksun bir kişi ise gömülü kalmış değerleri çiğneyerek iç dünyada kargaşa yaratacak kararlar almaya eğilimli olur. İşe girdikten iki yıl sonra bir kimseden şunu duyabilirsiniz: Verilen para iyi göründüğü için imzayı basmıştım ama iş benim için fazla anlam taşımadığından sürekli canım sıkılıyor. Öz-farkındalığı yüksek insanların kararları değerleriyle uyuşur; dolayısıyla çoğu durumda yaptıkları iş onlara canlılık katar. İnsan öz-farkındalığın farkına nasıl varır? Her şeyden önce öz-farkındalık içtenlikle, kişinin kendini gerçekçi bir şekilde değerlendirme yeteneğiyle belli olur. Öz-farkındalığı yüksek insanlar kendi duyguları ve duygularının yaptıkları işe etkisi konusunda doğru ve açık konuşurlar ancak bunu içlerini döker ya da itiraf eder bir tavırla yapmaları gerekmez. Örneğin, tanıdığım bir yönetici önde gelen büyük mağaza zincirleri arasında yer alan şirketinin sunmak üzere 15

SÜPER ŞİRKET. Rosabeth Moss Kanter. Öncü Şirketler Nasıl İnovasyon, Kâr ve Sosyal Refah Yaratır? Çeviren Kıvanç Tanrıyar

SÜPER ŞİRKET. Rosabeth Moss Kanter. Öncü Şirketler Nasıl İnovasyon, Kâr ve Sosyal Refah Yaratır? Çeviren Kıvanç Tanrıyar SÜPER ŞİRKET SÜPER ŞİRKET Öncü Şirketler Nasıl İnovasyon, Kâr ve Sosyal Refah Yaratır? Rosabeth Moss Kanter Çeviren Kıvanç Tanrıyar ISBN 978-605-5655-80-8 Orijinal adı ve yayıncısı: SuperCorp, Crown Publishing

Detaylı

İnovasyon. Çeviren: Melis İnan

İnovasyon. Çeviren: Melis İnan İnovasyon İnovasyon Çeviren: Melis İnan ISBN 978-605-5090-80-7 2011 Harvard Business School Publishing Corporation Orijinal adı ve yayıncısı: On Innovation, Harvard Business Review Press Optimist Yay

Detaylı

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu

Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes. Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu Psikolojiyi Anlamak Nicky Hayes Çevirenler: Filiz Şar - Asiye Hekimoğlu ISBN 978-605-5655-88-4 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Understand Psychology, Hodder Teach Yourself Optimist

Detaylı

Strateji. Çeviren: Melis nan

Strateji. Çeviren: Melis nan Strateji Çeviren: Melis nan ISBN 978-605-5090-21-0 2011 Harvard Business School Publishing Corporation Orijinal adı ve yayıncısı: On Strategy, Harvard Business Review Press Optimist Yay m Dağ t m San.

Detaylı

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ DANIŞMAN: DR. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Yeni Mezunun İş Rehberi

Yeni Mezunun İş Rehberi Yeni Mezunun İş Rehberi Genel Yayın Yönetmeni Didem Tekin Yazı İşleri Asuman Korugan Eda Çapa Görsel Koordinatör Alper Ergenekon Reklam Rezervasyon Yeliz Yamak Baykal mezunrezervasyon@yenibiris.com Ofset

Detaylı

Francisco D Souza, CEO, Cognizant

Francisco D Souza, CEO, Cognizant Rekabet Avantajının Sonu günümüzün dinamik dünyasında rekabet etmek için pratik bir oyun kitabı. Rita McGrath in merak uyandıran kitabı gün be gün yakalanması daha zor hale gelen rekabet avantajını arayan

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu

REKLAMIN İYİSİ. Mehmet Alikişioğlu REKLAMIN İYİSİ Mehmet Alikişioğlu ISBN 978-605-4538-40-9 Optimist Yayın ve Dağıtım, 2012 Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com www.optimistkitap.com

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKA ÖLÇÜM VE MODELLERİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKA ÖLÇÜM VE MODELLERİ Journal of Yasar University 2010 18(5) 2970-2984 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE DUYGUSAL ZEKA ÖLÇÜM VE MODELLERİ Doç.Dr.Gaye EDİZLER a ÖZET Duygusal zekanın bireysel ve örgütsel performansı geliştirmede

Detaylı

Yönetim 2.0. Harvard Business Review. Çeviren Melis İnan

Yönetim 2.0. Harvard Business Review. Çeviren Melis İnan Yönetim 2.0 Harvard Business Review Çeviren Melis İnan ISBN 978-605-4538-80-5 Harvard Business School, 2011 Orijinal adı ve yayıncısı: Management Tips, Harvard Business Review Türkçe yayın hakları Akcalı

Detaylı

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran

Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock. Çeviren: Emel Aran Çocuğunuzun Okul Başarısına Yardım Edin Jonathan Hancock Çeviren: Emel Aran ISBN 978-605-5655-90-7 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Orijinal adı ve yayıncısı: Help Your Child Succeed at School, Hodder Teach

Detaylı

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım

BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME. Öğreniyorum, öyleyse varım BECERİ REHBERİ K 8 HAYAT BOYU ÖĞRENME Öğreniyorum, öyleyse varım Okulda bir şeyler öğrenip, sonra kalan hayatımızda bilgi ve becerilerimizi kullanmak fikri artık geçerli değildir. Dünya hızlı hareket etmekte

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER

TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER TAKIM ÇALIŞMASI (EKİP ÇALIŞMASI) DR. GÖZDEGÜL BAŞER www.promandanismanlik.com www.houseofhuman.com info@promandanismanlik.com gozdebaser49@gmail.com Tel: (242) 323 00 25 /(532) 765 57 13 Komandolar, en

Detaylı

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Manager Plus Raporu İsim Bay Sample Candidate Tarih 18 Ekim 2013 www.ceb.shl.com GİRİŞ Bu rapor, hat yöneticileri ve İK profesyonellerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Seçim kararlarının

Detaylı

YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI

YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI YÖNETİCİNİN DEĞİŞEN DÜNYASI PETER F. DRUCKER Çeviren lker Gülfidan ISBN 978-605-5090-55-5 2010 Peter F. Drucker Orijinal adı ve yayıncısı: The Changing World of the Executive,

Detaylı

Çeviren: Savaş Tümiş

Çeviren: Savaş Tümiş Çeviren: Savaş Tümiş ISBN 978-605-322-200-2 Hermann Simon Orijinal adı ve yayıncısı: Hidden Champions of the Twenty-First Century, Springer Optimist Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Sertifika no. :

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

Sayın Hissedarlarımız, Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız

Sayın Hissedarlarımız, Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız Sayın Hissedarlarımız, Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız 2001 yılı Şirketimiz için zorlu fakat başarılı bir yıl oldu. Son yılların en acımasız küresel ekonomik koşulları tarafından sınanmakla kalmadık,

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MODERN YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA DEĞİŞEN DUYGU-ZEKA İLİŞKİSİ ve DUYGUSAL ZEKA

MODERN YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA DEĞİŞEN DUYGU-ZEKA İLİŞKİSİ ve DUYGUSAL ZEKA Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 6, Sayı:3, 2004 MODERN YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA DEĞİŞEN DUYGU-ZEKA İLİŞKİSİ ve DUYGUSAL ZEKA Emotional Intelligence: The Changing Relationship

Detaylı

K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM. Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur

K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM. Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur BECERİ REHBERİ K6 PRO-AKTİF YAKLAŞIM Kısmet hazırlıklı olanı tercih eder Louis Pasteur Birçok işveren, işçilerinden ne bekledikleri sorulduğunda çoğu zaman şunu söylerler: Ben onlardan proaktif olmalarını;

Detaylı

YALIN CFO Nicholas Katko

YALIN CFO Nicholas Katko YALIN CFO YALIN CFO yalın yönetim sisteminin mimarisi Nicholas Katko Çeviren Tunç Sancı ISBN 978-605-322-170-8 2014, Taylor & Francis Group, LLC Orijinal adı ve yayıncısı: The Lean CFO, ORC Press Optimist

Detaylı

ÇÖZÜM BULMA SANATI KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI. 1. Edinburgh Festivali: Dünyanın en büyük sanat festivali

ÇÖZÜM BULMA SANATI KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI. 1. Edinburgh Festivali: Dünyanın en büyük sanat festivali KÜRESEL PAZARIN EN BAŞ ARILI UYGULAMALARI H A M I S H M c R A E Dünyayı gezip gördükçe, başarılı kuruluşların ne kadar farklı görünümler aldığını fark etmeye başladım. Daha işin başında açıkça görünmeye

Detaylı

Sayın Müşterilerimiz, Sayın Hissedarlarımız ve Sevgili Çalışanlarımız

Sayın Müşterilerimiz, Sayın Hissedarlarımız ve Sevgili Çalışanlarımız Sayın Müşterilerimiz, Sayın Hissedarlarımız ve Sevgili Çalışanlarımız 2000 yılı GE için unutulmayacak bir yıl oldu: İş performansında rekorların kırıldığı bir yıldı; Honeywell işletmelerini satın aldık

Detaylı