Değer Katan ĠK Ġçin Ölçümleme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değer Katan ĠK Ġçin Ölçümleme"

Transkript

1 Değer Katan ĠK Ġçin Ölçümleme Emre Kavukcuoğlu BNC Turkey, İK Metrikleri Zirvesi

2 Gündem Rekabetin Değişen Kaynağı İK İçin Fırsatlar Dünyası Tepe Yönetim İK dan Ne İster? İK nın Değişen Rolü İK nın Şirket Performansına Etkisi- Geçmişten Günümüze Örnekler İK da Ölçümleme 2

3 Rekabetin Kaynağı... bizim için bu dava, patentler ve paradan çok daha fazla şey ifade ediyordu. Bu dava değerler ile ilgiliydi. Biz özgünlüğe ve yenilikçiliğe değer veriyoruz ve dünyadaki en iyi ürünleri yaratmak için çalışıyoruz. Ve bunu, rakiplerimizin apaçık bir şekilde taklit etmesi için değil, müşterilerimizi tatmin etmek için yapıyoruz.... sizlerin yapmış olduğu her işten gurur duyuyorum. Bugün değerler kazandı ve umarım tüm dünya buna kulak vermiştir. Kaynak: Here's The Memo Tim Cook Sent To Apple Employees After The Company's Big Win In Court

4 Rekabetin Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar Kaynak: Ocean Tomo, Components of Market Value of S&P 500 4

5 Rekabetin Kaynağı yetenek bilgi yüksek potansiyel değerler kültür liderlik bağlılık yenilikçilik 5

6 ĠK Ġçin Fırsatlar Dünyası ÇalıĢan Sermayesi 71% MüĢteri ĠliĢkileri 66% Ürün/Hizmet Yenilikçilik 52% Marka(lar) 43% Yenilikçi iģ modeli Teknoloji Ortaklık Ağları Veriye Dayalı AraĢtırma/Analiz AR-GE Fiyat/Kazanç Maddi Varlıklar Kurumsal Sosyal Sorumluluk 33% 30% 28% 25% 22% 19% 15% 13% Hammaddeye EriĢim 8% Kaynak: Leading Through Connections; Insights from Global CEO Study, IBM, 2012, n=1.709 Key Sources of Sustained Economic Value 6

7 ĠK Ġçin Fırsatlar Dünyası Liderlik Gelişimi ve Yetenek Stratejileri 66 Müşterilerle Buluşma 66 Organizasyonel Verimliliği İyileştirme 57 Strateji Belirleme ve Risk Yönetimi 51 Uluslararası Büyüme 40 Kaynak: PWC 15th Annual Global CEO Survey, 2012 N= 1.258, 60 ülke Do you wish that you personally could spend more time, less time or the same amount of time on each of the following activities? 7

8 Net Gelir (Mln USD) ĠK Ġçin Fırsatlar Dünyası 5 4, ,4-1,2 En Alt %10 Orta %80 Üst 10% Liderlik Etkinliği Kaynak: How Extraordinary Leaders Double Profit, The Impact of Leadership Effectiveness on Net Income Zenger/Folkman,

9 ĠK Ġçin Fırsatlar Dünyası 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% 15,7% Etkin liderliğin Ģirket değerlemesi üzerinde etkisi >%35-19,8% Kaynak: Deloitte; The Leadership Premium, How companies win the confidence of investors March

10 Tepe Yönetim ĠK dan Ne Ġster? Bilginin önemli olduğunu düģünen CEO %si ÇalıĢan devir oranı maliyeti ÇalıĢan sermayesi yatırım geri dönüģ oranı ġirketiçi ilerlemelerin değerlendir meleri ĠĢgücü Maliyetleri ÇalıĢan görüģ ve ihtiyaçları ÇalıĢan verimliliği Kaynak: PWC 15th Annual Global CEO Survey, 2012 N= 1.258, 60 ülke 10

11 Tepe Yönetim ĠK dan Ne Ġster? Doğru Zamanında Anlamlı Aksiyona iten İşgücüne yönelik bilgi akışı ister 11

12 Tepe Yönetim ĠK dan Ne Ġster? Ne oldu? Ne oldu ve nasıl kıyaslarız Neden oldu? Nasıl iyileģtirebiliriz? Ne olabilir? Nasıl daha iyi hazır oluruz? metrikler/ anlık raporlama Kıyaslama/ dashboard ÇalıĢan bağlılığı/ memnuniyet anketleri Öngörülebilir/ tahmine dayalı çözümler düşük Verinin kullanılabilirlik Derecesi yüksek Kaynak: PWC, Workforce Intelligence Maturity Curve, ve HR Smart dan uyarlanmıştır. 12

13 ĠK nın DeğiĢen Rolü GEÇMĠġ Kendimiz birģeyler yapalım Stratejiyle uyumlaģtırabilirsek iyidir ĠK bizim iģimiz Ölçsek de olur ölçmesek de BUGÜN VE GELECEK DıĢ çevrede neler oluyor ġirket nereye gidiyor, ĠK olarak nasıl destekleriz ĠK tüm yönetimin gündemi Ölçmezsem nasıl yatırım yaparım 13

14 ĠK nın DeğiĢen Rolü Ġnsan Kaynakları Ġnsan Yönetimi süreçlerinde ve iģ sonuçlarında ortak sorumluluk Fonksiyon Yöneticileri Daha etkin İnsan Yönetimi için, ortak sorumluluk 14

15 ĠK nın DeğiĢen Rolü ĠK dan beklentiler artıyor Stratejik planların oluģturulmasında ve uygulanmasında ortaklık Rekabet avantajı yaratan politika/uygulamalar geliģtirmek: Şirketin bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik olarak, doğru insan kaynağına (yetkinlik/bilgi/beceri/potansiyel) sahip olmasını temin etmek: En iyi adayları Ģirkete çekmek ÇalıĢanların yeterliliklerini maksimize etmek (eğitim/geliştirme fırsatları/geribildirim sistemleri, koçluk,mentorluk...) ÇalıĢan bağlılığı ve motivasyonunu maksimize etmek ĠĢ sonuçlarına ulaģmada katkı değer yaratabilmek 15

16 ĠK nın ġirket Performansına Etkisi- GeçmiĢten Günümüze Örnekler I. Jac Fitz-Enz, 1978 : Saratoga İK Metrikler Raporu II. Susan Nkomo, 1987 : İK uygulamalarının etkinliği ile daha iyi şirket sonuçları ile korelasyon vardır hipotezi ile çalışma başlatılmıştır fakat korelasyon bulunamamıştır. III. Randall Schuler, Susan Jackson, 1989: İş stratejileri farklılaştıkça, İK uygulamaları da farklılık gösterir. IV. Arthur Yeung, Wayne Brockbank, Dave Ulrich, 1990: İş stratejilerine göre İK uygulamaları farklılık gösterir ve bunun şirket performansına doğrudan etkisi vardır. 16

17 ĠK nın ġirket Performansına Etkisi- GeçmiĢten Günümüze Örnekler V. Mark Huselid, 1995: Yüksek Performanslı İK Sistemleri (performans bazlı ödüllendirme, takım çalışmasına yönelim, seçme,yerleştirme ve eğitim) ile şirket performansı arasında pozitif bir korelasyon vardır. YPİS lerindeki bir standard sapmalık iyileştirme: Devir oranını %7 oranında düģürür Kişi başına verimliliği %16 oranında artırır ( $) Kişi başına düşen piyasa değerini $ artırır Gelirleri kişi başına $ artırır 17

18 ĠK nın ġirket Performansına Etkisi- GeçmiĢten Günümüze Örnekler VI. Randall Schuler, Susan Jackson, Mark Huselid, 1997: İK nın etkin bir şekilde yönetimi ve Yüksek Performanslı İK sistemlerinin uygulanması ile şirket performansı arasında pozitif bir korelasyon vardır. İK yönetiminin etkinliği, kiģi baģına düģen verimliliği %5.2 oranında artırır ( $) Nakit akımında %16.3 ve piyasa değerinde %6 artıģ getirir 18

19 ĠK nın ġirket Performansına Etkisi- GeçmiĢten Günümüze Örnekler Kaynak: Boston Consulting Group, From Capability to Profitability,

20 ĠK nın ġirket Performansına Etkisi- GeçmiĢten Günümüze Örnekler ĠK Fonksiyon/Süreci Ciro Kâr Marjı Toplam ĠyileĢme İşe Alım 3.5x 2x 5.5 Oryantasyon ve Elde Tutma 2.5x 1.9x 4.4 Yetenek Yönetimi 2.2x 2.1x 4.3 İşveren Markasını İyileştirme 2.4x 1.8x 4.2 Performans Yönetimi ve Ödüllendirme 2.1x 2x 4.1 Liderlik Gelişimi 2.1x 1.8x 3.9 Kaynak: Boston Consulting Group, From Capability to Profitability, 2012; N=

21 ĠK da Ölçümleme 21

22 ĠK da Ölçümleme Farklı kaynaklardan elde edilen veriyi, birbirleri arasındaki ilişkiyi kullanarak, anlamlı hale getirmek, verilen hedeflerle karşılaştırmak ve bunun sonucunda yönetimi aksiyon almaya itip, iş performansını artırmaktır. 22

23 ĠK da Ölçümleme STRATEJĠ (İş Stratejisi/İK Stratejisi) Veri Bilgi Anlam Aksiyon İş Performansı Etkin Metrik Kullanımı DEĞER 23

24 ĠK Neden Metrik Kullanmalı? «Fortune 500» şirketlerinde, işgücü maliyeti toplam faaliyet giderlerinin yaklaşık olarak %70 ine denk gelmektedir SHRM-Brookings Institute Yüksek performanslı şirketler, düşük performanslı olanlara göre 5 kat fazla oranda analitik raporlama kullanmaktadırlar. IBM, MIT Sloan; yönetici, 100 ülke, 2010 yılı «Veriye dayalı karar alan» şirketler, %5-6 oranında daha fazla verimliliğe sahiptirler. Prof. Erik Brynjolfsson, MIT, 2010, 179 şirket verisi ile 24

25 ĠK Neden Metrik Kullanmalı? 25

26 ĠK Neden Metrik Kullanmalı? İK faaliyetleri ile, şirketin stratejileri arasında köprü görevi üstlenir. Çalışana yapılan yatırımların finansal etkisini gösterir İK fonksiyonunun çıktılarını somut hale getirir Tepe yönetimin işgücü yönetimi ile ilgili karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynar Önceliklendirme yapılmasını destekler 26

27 ĠK Neden Metrik Kullanmalı? Kaynakların doğru bir şekilde uyumlandırılmasına yardımcı olur Şirket dışı kıyaslamalar ile, objektif olarak şirketin nerede konumlandığının görülmesinde fayda sağlar Doğru bir şekilde iletişiminde, sonuçlarına göre davranış değişimlerine yardımcı olabilir İK fonksiyonunun şirket içi algısını değiştirir İK fonksiyonunun stratejik süreçlerine destek almasını sağlar (örn: yedekleme planları, liderlik gelişimi...) 27

28 ĠK Neden Metrik Kullanmaz? Maliyetli bir iş İK metrik tanımlarına ve formüllerine erişimim yok İK metrik tanımları tutarlı değil IT altyapımız müsait değil Sistemdeki veriler güvenilir değil Yatırım geri dönüş oranı hesaplamadan ölçümleme yapmak gereksiz 28

29 ĠK Neden Metrik Kullanmaz? Tepe Yönetim istemiyor, neden raporlama yapalım ki? İK da ölçümleme yapılamaz İK çalışanları konuya ilgili/duyarlı değil İK çalışanlarımızın yeterlilikleri sınırlı Çok zaman ayırmak gerekir Fonksiyonlar arasında entegre bir sistem birlikteliği yok 29

30 ĠK Metriklerine BaĢlarken Mevcut metrikleri gözden geçirin ġirketiniz için en uygun olanları belirleyin Anlamlı Bilgiye kolay ulaşılabilen Aksiyon alınabilen Yöneticilerden bilgi edinin tepe yönetim, fonksiyon yönetimi Öncelikleri neler? En faydalı gördükleri metrikler nedir? İmkanları olsaydı, hangi metrikleri takip etmek isterlerdi? İK nasıl yardımcı olabilir? 30

31 ĠK Metriklerine BaĢlarken Hangi metriklerin kullanılacağına karar verin Mutlak değer, %, (hedeflere göre kıyaslama) Ölçümleme periyodu (yıllık, 3er aylık,aylık...) Dış kıyaslamalara göre konumlandırma (sektörel, emsal şirketler...) Bilgi Sistemleri ve Finans ın katılımını sağlayın DanıĢmanlık almaktan çekinmeyin 31

32 ĠK Metriklerine Çoklu BakıĢ Açısı Operasyonel Metrikler -İK faaliyetlerinin maliyet ve verimliliği Finansal Metrikler -Çalışana yapılan yatırımın geri dönüşü Operasyonel Metrikler -İK faaliyetlerinin maliyet ve verimliliği Stratejik Metrikler -Organizasyonun Sürdürülebilirliği, devamlılığı 32

33 ĠK Metriklerine Çoklu BakıĢ Açısı Operasyonel Metrikler Finansal Metrikler -Çalışana yapılan yatırımın geri dönüşü Stratejik Metrikler -Organizasyonun Sürdürülebilirliği, devamlılığı Operasyonel Metrikler -İK faaliyetlerinin maliyet ve verimliliği Maliyet / Faaliyet odaklı İK departman giderleri bütçe/fiili karşılaştırması Çalışan başına düşen İK çalışan sayısı Çalışan başına düşen İK çalışan maliyeti İşe alım süresi Devir oranı 33

34 ĠK Metriklerine Çoklu BakıĢ Açısı Finansal Metrikler Finansal Metrikler -Çalışana yapılan yatırımın geri dönüşü Stratejik Metrikler -Organizasyonun Sürdürülebilirliği, devamlılığı Operasyonel Metrikler -İK faaliyetlerinin maliyet ve verimliliği ÇalıĢana yapılan yatırımın geri dönüģü Net Satışlar / Çalışan Sayısı Çalışan Sermayesi Yatırımın Geri Dönüş Oranı İşgücü Maliyeti / Net Satışlar İşgücü Maliyeti / Toplam Maliyetler Çalışan Sermayesi Katma Değeri 34

35 ĠK Metriklerine Çoklu BakıĢ Açısı StratejĠK Metrikler Finansal Metrikler -Çalışana yapılan yatırımın geri dönüşü Stratejik Metrikler -Organizasyonun Sürdürülebilirliği, devamlılığı Operasyonel Metrikler -İK faaliyetlerinin maliyet ve verimliliği Organizasyonun sürdürülebilirliği, Ģirketin gelecekteki baģarısına katkı İşe Alımın Niteliği Yüksek Potansiyel İstifa Devir Oranı Yüksek Performans İstifa Devir Oranı Kilit Pozisyonlara Yedeklenen Kişi Sayısı Tepe Yönetim Yedekleme Oranı Yetkinlik Fark Analizleri Çalışan Bağlılık Endeksi 35

36 ĠK da Metrik Kullanımı ĠK Metrikleri Sistemsel Bir ġekilde Toplanıyor mu? N=464 ĠK Metriklerinin ġirket Performansına Etkisi Gösteriliyor mu? N=227 51% 49% 48% 52% Evet Hayır Evet Hayır Kaynak: SHRM, HR s Evolving Role in Organizations and Its Impact on Business Strategy,

37 Kullanılan ĠK Metrikleri Çalışan Devir Oranı Çalışan Bağlılığı/Memnuniyeti Çalışan Başına Maliyet İşgücü Maliyeti/Toplam Maliyet Müşteri Memnuniyeti Çalışan Başına Ciro Verimlilik Eşdeğer çalışan Sayısı İşgücü etkinliği için ölçümleme yapılmıyor Kaynak: IBM Global Human Capital Study,2008; N=+400 companies 37

38 Kullanılan ĠK Metrikleri Devir Oranı Verimlilik İyi performans elde tutma İşe Alım Kaynakları Kritik Roller İşe Alım Süresi Yetkinlik/Beceri Fark Analizleri Yedeklenemeyen Kritik Roller Çalışan Bağlılık Seviyesi İşe Alımın Niteliği 49% 47% 46% 47% 44% 46% 42% 42% 61% 77% 76% 70% 68% 66% 66% 63% 63% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kaynak: The Business Impact of Talent Intelligence, 2012, N=603, Human Capital Institute 38

39 Kullanılan ĠK Metrikleri: ikgündemi anket sonuçları Katılımcı şirket sayısı 71 %82 si 200+ çalışan 23% 14% 6% 18% 1% % % 3% Kaynak: 39

40 Kullanılan ĠK Metrikleri: ikgündemi anket sonuçları 100% 90% 87% 80% 70% 60% 68% 63% 61% 58% 50% 51% 46% 40% 30% 41% 32% 28% 20% 10% 0% Çalışan Sayısı Toplam Devir Oranı Kaynak: istifa nedenleri Kişi Başı Eğitim saati İstifa Devir Oranı çalışan profili İşe Alım Süresi fazla mesai maliyetleri kişi başı eğitim yatırımı İşe Alım maliyeti 40

41 iç terfi oranı ilk senesinde işten ayrılan devir oranı Net Satışlar/Çalışan Sayısı İK çalışanı başına düşen çalışan sayısı önümüzdeki 5 yıl içinde emekli olacak çalışanlar Eşdeğer Çalışan Sayısı (FTE) Çalışan Bağlılık/Motivasyon Endeksi yedekleme planlarına uyum yüksek performans devir oranı yetenek yönetimi program maliyetleri kilit pozisyonlara yedekleme oranı Çalışan Başına Ekonomik Katma Değer(HEVA) yüksek potansiyel devir oranı Çalışan Yatırım Geri Dönüş Oranı (HCROI) Devamsızlık oranı izin kullanım oranı izin maliyetleri tanıma takdir sistemi kullanım oranları Personel Maliyeti/Ciro Kullanılan ĠK Metrikleri: ikgündemi anket sonuçları 30% 25% 27% 25% 24% 20% 18% 15% 15% 11% 11% 11% 10% 5% 8% 8% 7% 6% 6% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 0% Kaynak: 41

42 Kullanılan ĠK Metrikleri: hragenda anket sonuçları Katılımcı şirket sayısı 160 %76 sı 200+ çalışan %44 ü çalışan Asya K.Amerika Avrupa O.Doğu Afrika L.Amerika Avustralya/Y. Zelanda Kaynak: 42

43 Kullanılan ĠK Metrikleri: hragenda anket sonuçları 100% Kaynak: 90% 80% 78% 76% 70% 60% 50% 40% 51% 46% 46% 45% 44% 43% 41% 40% 30% 20% 10% 0% Çalışan Sayısı Toplam Devir Oranı İstifa Devir Oranı İstifa Nedenleri İşe Alım Süresi İK:TÇS Oranı Çalışan Profili Fazla Mesai Maliyetleri Kişi Başı Eğitim Saati İşe Alım Maliyeti 43

44 İşgücü Maliyeti/Net Satışlar Kişi Başı Eğitim Yatırımı Eşdeğer Çalışan Sayısı İç Terfi Oranı Net Satışlar/Çalışan Sayısı Çalışan Bağlılık/Motivasyon Endeksi Yedekleme Plan % Yüksek Performans Devir Oranı Yetenek Yönetimi Program Maliyetleri Yüksek Potansiyel Devir Oranı İlk Senesinde İstifa Oranı Kilit Pozisyonlara Yedekleme Oranı Önümüzdeki 5 yıl içinde emeklilik oranı Çalışan Yatırım Geri Dönüş Oranı Çalışan Yatırım Ekonomik Katma Değeri Kullanılan ĠK Metrikleri: hragenda anket sonuçları 40% 35% 30% 25% 20% 38% 36% 35% 32% 31% 26% 24% 23% 21% 21% 20% 19% 18% 15% 10% 5% 0% 5% 1% Kaynak: 44

45 Kullanılan ĠK Metrikleri: Global vetürkiye Kıyaslaması Global Türkiye 100% 100% 90% 90% 87% 80% 78% 76% 80% 70% 70% 68% 63% 61% 60% 60% 58% 50% 40% 51% 46% 46% 45% 44% 43% 41% 40% 50% 40% 51% 46% 41% 32% 28% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 45

46 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Kariyer Planlama / Yedekleme Oranları - Organizasyonun sürdürülebilirliği - Bilgi kaybının minimize edilmesi - Tepe Yönetim - Kilit pozisyonlar Tepe Yönetim pozisyonlarına hemen atanabilir yönetici sayısı / Toplam Yönetici Sayısı Yedeklenen Kilit Pozisyonlar / Toplam Kilit Pozisyonlar 46

47 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Kariyer Planlarına Uyum - İK sistemlerine olan güven - Çalışan bağlılığına etki - Tepe yönetim desteği kritik Kariyer Planları ndan Ataması Yapılan ÇalıĢan Sayısı / Kariyer Planlaması Yapılan ÇalıĢan Sayısı Kariyer Planları ndan Ataması Yapılan ÇalıĢan Sayısı / Toplam Atanan ÇalıĢan Sayısı 47

48 Öne Çıkan ĠK Metrikleri İşe Alımın Niteliği - Zaman - Performans - Verimlilik - Kullanılan kaynaklar bazında değerlendirmeler yapılmalı (Linkedin, kariyer siteleri,işe alım danışmanlık firmaları...) Pozisyon Doldurma Süresi : Pozisyon talep tarihi Teklif kabul tarihi Ġlk Senesinde ĠĢten Ayrılan ÇalıĢan Sayısı / Bir yıl içinde iģe alınan çalıģan Sayısı ĠĢe yeni alınan çalıģanın ilk sene performans derecesi ĠĢe Alım sürecinden memnuniyet oranı 48

49 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Çalışan Sermayesi Yatırım Geri Dönüş Oranı - Çalışana yapılan yatırımın, gelir olarak geri dönüşü - Ücretlendirme - İşgücü planlama [Net SatıĢlar (Faaliyet Giderleri - ĠĢgücü Maliyeti)] / ĠĢgücü Maliyeti 49

50 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Elde Tutma / Devir Oranı Çok yönlü bakış ve analiz - İstifa oranları - Çalışan grupları bazında - Departmanlar bazında - Yönetimi aksiyon almaya iten - Risk haritaları Ġstifa Eden ÇalıĢan Sayısı / Toplam ÇalıĢan Sayısı Kilit Pozisyonlardan Ġstifa Eden ÇalıĢan Sayısı %si Yüksek Potansiyel istifa eden ÇalıĢan Sayısı %si Yüksek Performans istifa eden ÇalıĢan Sayısı %si ÇıkıĢ görüģmeleri sonucunda istifa nedenlerinin analizi ĠĢten ayrılma riski taģıyan çalıģan grupları 50

51 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Elde Tutma / Devir Oranı Çok yönlü bakış ve analiz - Devir oranı maliyetleri - Çıkış görüşmesi - Verimlilik kayıpları - Yeniden işe alım maliyetleri - Çalışan bağlılığı/motivasyon kayıpları - İşten çıkış tazminatları SHRM e göre, devir oranı maliyeti: Saat ücreti 8$ olan bir çalışan için; 3.500$ Giriş seviyesi için; yıllık baz ücretin %30-%50 si Orta kademe çalışanlar için, yıllık baz ücretin %150 si Uzmanlaşmış, yüksek potansiyel çalışanlar için yıllık baz ücretin %400 üne kadar 51

52 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Çalışan Bağlılığı Endeksi - Çalışan grupları bazında - Departmanlar bazında - Aksiyon planları - Tepe yönetim değişken ödemelerinde etki ÇalıĢan Bağlılığı Endeks Değerleri ÇalıĢan Bağlılığı Anket Sonuçlarına göre Alınan Aksiyon Planlarına Uyum 52

53 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Hedef Uyumlandırma / Yetkinlik Fark Analizleri - Performans değerlendirme - Şirket hedefleriyle bireysel hedeflerin uyumlu olması - Çalışan gelişim hedeflerinin takip edilmesi - Yetkinlik düzeyleri analizi: beklenti/bulgu - İşgücü planlamasına önemli katkı - Eğitim/Geliştirme faaliyetlerine girdi sağlama Hedeflere bağlı bireysel geliģim planlarının gerçekleģme oranları ġirket hedefleriyle uyumlu bireysel hedeflere sahip çalıģan %si Yetkinlikler/ÇalıĢan grupları bazında, gereklilik/gerçekleģme fark %leri 53

54 Öne Çıkan ĠK Metrikleri İşgücü Maliyeti / Net Satışlar - Verimlilik göstergesi - Dış kıyaslamalar yapılmalı - Yıllık bazda takip edilmeli ĠĢgücü Maliyeti / Net SatıĢlar 54

55 Öne Çıkan ĠK Metrikleri Net Satışlar / Çalışan Sayısı - Verimlilik göstergesi - Dış kıyaslamalar yapılmalı - Yıllık bazda takip edilmeli Net SatıĢlar / ÇalıĢan Sayısı 55

56 Öne Çıkan ĠK Metrikleri 5 yıl içinde Emekli olacak Çalışan Sayısı - Organizasyonun sürdürülebilirliği - Bilgi kaybının önlenmesi - Farklı çalışan grupları bazında - Kilit pozisyonlar / Tepe yönetim pozisyonları kritik - İşgücü planlaması - Gelişim planlaması Önümüzdeki 5 Yıl içinde Emekli Olacak ÇalıĢan Sayısı / Toplam ÇalıĢan Sayısı 56

57 ĠK Metrik Test İş stratejilerini destekliyor mu? Finansal göstergesi var mı? Yönetimi aksiyon almaya itiyor mu? Neden diye sorgulatıyor mu? Sadece geçmişi mi ölçüyor? Gelecek ile ilgili tahmin, öngörü tetikliyor mu? Tepe Yönetim ve Fonksiyon yöneticileriyle beraber tasarlandı mı? 57

58 ĠK Metrik Test 8 metrikten fazla mı takip ediliyor? Sadece operasyonel metrikler mi raporlanıyor? Niteliksel/Kalite ölçen göstergeleri de içeriyor mu? Kıyaslama sonucunda takip ediliyor mu? Gözden geçirilip, iyileştirme yapılıyor mu? Finansal raporların içerisinde yer alıyor mu? 58

59 ĠK Metrik Test: Siz Hangi Seviyedesiniz? Ne oldu? Ne oldu ve nasıl kıyaslarız Neden oldu? Nasıl iyileģtirebiliriz? Ne olabilir? Nasıl daha iyi hazır oluruz? Ad-hoc metrikler/ raporlama Kıyaslama/ dashboard ÇalıĢan bağlılığı/ memnuniyet anketleri Öngörülebilir/ tahmine dayalı çözümler düşük Verinin kullanılabilirlik Derecesi yüksek Kaynak: PWC, Workforce Intelligence Maturity Curve, ve HR Smart dan uyarlanmıştır. 59

60 Ölçümleme üzerine kaynak önerileri 60

61 TeĢekkürler... Emre Kavukcuoğlu

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC

PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu. Ücret Yönetimi* İnsan Kaynakları Hizmetleri. Murat Demiroğlu. PwC PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Ücret Yönetimi* Murat Demiroğlu lu,, Kıdemli K Müdür, M İnsan Kaynakları Hizmetleri PwC Sunum için: www.ikportal.com Adresine girip, Üye olarak, www.ikportal.com/hrs

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE IK PLANLAMASI PELİN BURUK İÇERİK Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Değişen Dünyada İnsan Kaynaklarının Stratejik Rolü İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması www.pwc.com.tr/yetkin-ik İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme Endeksi Araştırması Kariyer.net & İş yaşamının geleceğine etki edecek 5 Megatrend ve Yetenek Yönetimi Stratejilerine Etkileri 1 2 3 4

Detaylı

Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek. Canan Aratemur Çimen Ekser Consulting-Eğitim ve Gelişim Danışmanı

Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek. Canan Aratemur Çimen Ekser Consulting-Eğitim ve Gelişim Danışmanı Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek Canan Aratemur Çimen Ekser Consulting-Eğitim ve Gelişim Danışmanı Öğrenme Analitiği ve Stratejik Ortak Olabilmek Ahmet Karahan Yapı Kredi IK Analitik Uygulamaları

Detaylı

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi

PwC Yeni Nesil Satınalma Anketi www.pwc.com.tr Yeni Nesil Anketi Yeni Nesil Anketi Bu sene Türkiye'de ilk defa düzenlediğimiz Yeni Nesil Anketi, 'nin yükselen operasyonel mükemmellik hizmetleri ve uygulamaları ile ilgili yeni perspektifler

Detaylı

Yıl 2020: Yönetim ve Liderlik Murat Demiroğlu 7 Aralık 2010

Yıl 2020: Yönetim ve Liderlik Murat Demiroğlu 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Yıl 2020: Yönetim ve Liderlik Murat Demiroğlu 7 Aralık 2010 Yıl 2020: Çalışma Hayatının Geleceği Managing tomorrow s people: The future of work in 2020 2020

Detaylı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı

Şirin Soysal. KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Şirin Soysal KPMG Türkiye Denetim Şirket Ortağı Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı 1 Kurumsal Raporlama Yolculuğu Şirin Soysal, Şirket Ortağı, KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı Hakan Aytekin,

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

MEVCUT DURUM ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ Dr. Koral ÇEPNİ Adana ÜSAM Endüstriyel Danışmanı Adana ÜSAM Mentör Projesi Değerlendirme Kurulu Üyesi NİYE TEMEL ANALİZ Şirketin yolun

Detaylı

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013

Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın. Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Analitiğin Gücü ile Üretkenliğinizi Arttırın Umut ŞATIR GÜRBÜZ Tahmine Dayalı Analitik Çözüm Mimarı, CEE 29.05.2013 Tahmine Dayalı Analitik Tahmine Dayalı Analitik bugünün koşulları ve gelecek aktivitelerden

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

Finans Fonksiyonları Değişimi Nasıl Yönetmeli? Fırsatlar ve Tehditler

Finans Fonksiyonları Değişimi Nasıl Yönetmeli? Fırsatlar ve Tehditler www.pwc.com.tr Finans Fonksiyonları Değişimi Nasıl Yönetmeli? Fırsatlar ve Tehditler 15. Çözüm Ortaklığı Platformu Finans Birimlerinde Değişim Mega trendlerin oyun kurallarını değiştirmesi iş modellerini

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Frederic Herzberg İKİ FAKTÖR TEORİSİ

Frederic Herzberg İKİ FAKTÖR TEORİSİ Frederic Herzberg 1959 İKİ FAKTÖR TEORİSİ İŞ TATMİNİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN 1844 OLAY İŞ TATMİNİN OLUMLU YÖNDE ETKİLEYEN 1753 OLAY 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 ÖRGÜT POLİTİKASI VE YÖNETİM NEZARET

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

7. Gün: Performans Anlaşmaları

7. Gün: Performans Anlaşmaları 1.2.7 ORGANİZASYON ve SÜREÇ PERFORFORMANS YÖNETİMİ 7. Gün: Performans Anlaşmaları 8 Şubat 2011 Tapio Laamanen 1 Performans Prizması Performans Anlaşmalarının Temel Yapısı Toplumsal anlamda etkinlik için

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN, İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

KURUM İÇİ YER. HP de Kurum İçi Yer Değiştirme Felsefesi & Stratejimiz

KURUM İÇİ YER. HP de Kurum İçi Yer Değiştirme Felsefesi & Stratejimiz KURUM İÇİ YER DEĞİŞTİRME Şebnem Arıcan - İşe Alım Direktörü, MEMA Orta Doğu, Akdeniz, Afrika 1 Eylül 01 Copyright 01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde hastane idaresi Hastanedeki en yüksek dereceye sahip hemşire için anket (PTM1) (HRN) hemşire mesleğinin kalite faaliyetlerini hastanede yürüten kişidir ve hastanenin tepe yöneticisi

Detaylı

Oracle Insan Kaynakları Yönetimi ile Yeteneğinize Sahip Çıkın!

<Insert Picture Here> Oracle Insan Kaynakları Yönetimi ile Yeteneğinize Sahip Çıkın! Oracle Insan Kaynakları Yönetimi ile Yeteneğinize Sahip Çıkın! Zeynep Neyir TÜRKUS İş Uygulamaları Kıdemli Satış Danışmanı Safe Harbour Statement The following is intended to outline

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014

CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 CREALUS Eğitim ve Danışmanlık Kurumsal Eğitim Kataloğu 2014 Hakkımızda CREALUS, kurulduğu günden bu güne kadar müşterilerine stratejik çözüm ortağı olarak yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli eğitim ve

Detaylı

Women Matter Türkiye 2016 Türkiye nin Potansiyeli: Kadının İş Dünyasındaki Yeri. İstanbul 22 Aralık 2016

Women Matter Türkiye 2016 Türkiye nin Potansiyeli: Kadının İş Dünyasındaki Yeri. İstanbul 22 Aralık 2016 Women Matter Türkiye 2016 Türkiye nin Potansiyeli: Kadının İş Dünyasındaki Yeri İstanbul 22 Aralık 2016 olarak 10 yıldır farklı coğrafyalarda Women Matter araştırmasını yapmaktayız Amacımız Ülke ekonomilerine

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 444 4 908 www.rasyotek.com.tr TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 6111 SGK TEŞVİKİ SPR STRATEJİK PLANLAMA RAPORU BORDRO HİZMETİ BORDRO HİZMETİMİZ olarak, çeşitli sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki müşterilerimize

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 2015 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Çalışan Devir Oranı Araştırması - 2014 İçindekiler o Araştırma Hakkında 3 o Katılımcı

Detaylı

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri

Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Planla, Tahmin Et, Yönet IBM Perakende Planlama Çözümleri Ajanda Perakende Sektöründe Planlama IBM Planlama Çözümleri Merchandise Planlama Çeşitlilik Planlama Kurumsal Karneleme Mağaza Bazında Planlama

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz.

AMAÇ ve TANIM. Ödül sürecine katılımınız ile ülkemize insan kaynakları yönetimi alanında değerli kazanımlar sağlayabileceğiz. AMAÇ ve TANIM PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri nin ana amacı, insan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi/ yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanımak, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmaktır.

Detaylı

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara

Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Dursun Baş, Uzman - REC Türkiye 6 Aralık 2016, Movenpick Otel, Ankara Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Projesi Sunum Planı

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim

19.02.2014 Kazananlar Konferansı....Birlikte Düşünelim 19.02.2014 Kazananlar Konferansı Rakamlarla Method Research Company Tarihçemiz Mükemmellik Yolculuğumuz Method Neler Yapıyor? 01. Bölüm «Liderler» Kitap sunumları yapma ve sunuma katılım Sosyal etkinliklere

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

Stratejik ve Operasyonel İK

Stratejik ve Operasyonel İK BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Stratejik ve Operasyonel İK Günümüzde İK nın artan rolleri ve roller arası ilişkisi Eren YENİGÜN 12/30/2012 Bu çalışmada Dave Ulrich tarafından ortaya koyulan insan kaynaklarının

Detaylı

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar

Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu Seçme Yerleştirme Süreci (Ne, Neden Yapılıyor?) Eczacıbaşı ş Girişim denş uygulamalar Seçme Kriterleri Nasıl Değişiyor? İstanbul Marriott Otel Asia 21 Eylül 2012 Eylem Özgür İK Müdürü Altuğ Soldam İK Uzmanı Gündemimiz Seçme Yerleştirmedeki Trendler Nasıl Değişiyor? Eczacıbaşı Topluluğu

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

Mühendislerle Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Mühendislerle Yetenek Yönetimi Uygulamaları Mühendislerle Yetenek Yönetimi Uygulamaları FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Mehpare Alp İK Direktörü Şubat 2012 1 FNSS 2009 FNSS Değişiyor! Vizyon 2010-2020 FNSS, kara muharebe sistemleri ihtiyaçları için,

Detaylı

MEVCUT DURUM ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEKNOLOJİ VE ÜRÜN YÖNETİMİ MENTORLUĞU ALAN EĞİTİMİ ŞİRKETLER İÇİN İHTİYAÇ ANALİZİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇLAR Yrd. Doç. Dr. Mine TAYKURT DADAY MEVCUT DURUM ANALİZİ NİYE TEMEL ANALİZ ŞİRKETİN

Detaylı

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ 21. yy risk yönetimi yüzyılıdır. Ulrich Beck Ateşan Aybars (CTA) Neden Risk Yönetimi Başarılı bir şirket aynı zamanda risklerini de iyi yönetebilen bir şirkettir. Bu kapsamda; Firmanızın

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Önerilen Çalışma Akışı Literatür Taraması - Makaleler - Uluslararası Endeks ve Anketler - Ölçüm Modelleri Firma ile Yapılacak Görüşmeler -

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

ISTANBUL Türkiye Analitik Yetenek ve Yetkinlik Araştırması

ISTANBUL Türkiye Analitik Yetenek ve Yetkinlik Araştırması ISTANBUL 2016 Türkiye Analitik Yetenek ve Yetkinlik Araştırması Hızla büyüyen Analitik ve Büyük Veri çağına girdik Büyük veri piyasasının 2026 yılında 84 milyar USD ye ulaşması bekleniyor Kaynak: Wikibon

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

UZUN BİR YOLDA SOLUKSUZ KALMAMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞALIM Geçmişten Geleceğe Güven İnşa Ediyoruz Sloganı ile çıktığımız bu yolda, EGEA Danışmanlık olarak firmalar üzerindeki ortak tespitimiz, FİRMANIN Geçmişi

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07

Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Kariyer Günleri Sunumu Ekim 07 Adnan Erdoğmuş İK Müdürü, HP Türkiye 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Bambaşka bir şirket

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Global Risk DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER Management AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Survey 2013 Sunan: Presenter: Selda Peter Oknas Mullen Türkiye Özel Risklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25

16,85 14,61 6,74 1,12 2,25 Hakan Aytekin KPMG Türkiye Risk Yönetimi Danışmanlığı Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı 2016 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk

Detaylı

İş öncelikleri nelerdir? Şirket değerini artıracak yatırım öncelikleri nelerdir? Şirket müşteriye ne vaad ediyor? Rekabet öncelikleri ne olmalıdır?

İş öncelikleri nelerdir? Şirket değerini artıracak yatırım öncelikleri nelerdir? Şirket müşteriye ne vaad ediyor? Rekabet öncelikleri ne olmalıdır? Şirket değerini artıracak yatırım öncelikleri nelerdir? İş öncelikleri nelerdir? BÖLGESEL BÜYÜME, UZMANLIK ALANLARI, TEKNOLOJİ, KÜLTÜREL SERMAYE KURUMSAL STRATEJİ, FONKSİYONEL STRATEJİLER, MAKRO HEDEFLER

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Hastane Yönetim Danışmanlığı. OMPHealthcare Yaklaşımı ile hastane yönetim süreçleri ve sistematiği sunumu

Hastane Yönetim Danışmanlığı. OMPHealthcare Yaklaşımı ile hastane yönetim süreçleri ve sistematiği sunumu Hastane Yönetim Danışmanlığı OMPHealthcare Yaklaşımı ile hastane yönetim süreçleri ve sistematiği sunumu Giriş Hastanelerimizin temel sorunu yüksek ciro performansları göstermelerine rağmen gerekli verimliliği

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Performans Değerlendirme Doç. Dr.Ersin KAVİ Performans Nedir? Aynı okuldan mezun olan, aynı eğitimi alan, aynı yaştaki, aynı zamanda aynı mesleğe atanan kişilerin bir süre sonra yolları ayrılmakta, birisi

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Hedefler Southwest Havayolları vakasından çıkartılan derslerin gözden geçirilmesi Bir şirketin stratejisi ve ana başarı faktörleri

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Halen özel sektörde çalışmakta olanlar ile, kariyer planlamasında özle sektörü hedefleyenler için, iş hayalarında ihtiyaç duyulan en temel konularda

Detaylı

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü

İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü İç denetimin yarattığı katma değer ve ölçümü Evren Sezer, Kurumsal Risk Hizmetleri Ortağı İstanbul, 11 Kasım 2013 Gündem Giriş İç Denetim Anlayışı ve Değer Katmak İç Denetimin Yarattığı Katma Değer ve

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

03.06.2015, 8. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi

03.06.2015, 8. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi 03.06.2015, 8. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi 1 ? 2 Dünyada Neler Oluyor? Küreselleşme Çeşitlilik Kıt Kaynaklar Fiyat Baskısı Rekabet Yeni Yasalar Değişim Şirket Birleşmeleri E-Dünya Coğrafi Sınırların

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

İK Akademi (Y)etkin İK Eğitim Programı

İK Akademi (Y)etkin İK Eğitim Programı www.okul.pwc.com.tr İK Akademi (Y)etkin İK Eğitim Programı Danışmanlık birikiminden ve güncel araştırmalardan beslenen uygulama bazlı eğitim içeriği ile İK fonksiyonunuzu güçlendirin! Ekim - Aralık 2016

Detaylı

Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri. Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi

Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri. Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi Esnek ve Yönetilebilir Depolama Sistemleri Arda Açıl Depolama Sistemleri Ürün Yöneticisi Akıllı bir dünya bilgi ile beslenir.. Organizasyonların 90% ı önümüzdeki 3 yıl içerisinde bulut çözümlerini kullanmayı

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

VI. Çözüm OrtaklığıPlatformu

VI. Çözüm OrtaklığıPlatformu VI. Çözüm OrtaklığıPlatformu Yarınki İnsan Yönetimi 2020 ye Doğru Çalışma Hayatının Geleceği* Murat DEMİROĞLU Gündem Giriş 2020 yılındaki dünya ve işhayatıyla ilgili 3 farklısenaryo - Mavi Dünya - Yeşil

Detaylı

Yetkinlik ve Performans

Yetkinlik ve Performans Yetkinlik ve Performans Kişilerin, iş hayatında performansının yüksek olması için mutlu olması, mutlu olması için işini sevmesi, işini sevmesi için başarılı olması, başarılı olması için de iyi olduğu yönleri

Detaylı