Kasadaki para ,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri ,- Düzenlenen bonolar ,-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-"

Transkript

1 VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para ,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri ,- Düzenlenen bonolar ,- Binalar ,- Cüzdandaki vadeli çekler 6.400,- Z Bankası na kredi borcu ,- Ciro yoluyla alınan bonolar 8.800,- B Bankası ndaki ticari mevduat ,- Bina alımından doğan borç 7.700,- Sermaye? Firma değeri 6.000,- Kasım 2014 ayı katma değer vergisi borcu 3.300,- Aralık 2014 Dönemi Günlük işlemleri Birikmiş Amortismanlar - Bina ,- - Firma değeri 2.400, , : İşletme, makam aracı olarak kullanılmak üzere ,-TL ye bir adet binekoto satın almış ve bunun için ayrıca % 15 özel tüketim vergisi ile gerekli tutar üzerinden % 18 katma değer vergisi hesaplamış ve toplam tutarı peşin ödemiştir. İşletme özel tüketim vergisi ile katma değer vergisini gider yazma kararı almıştır : İşletme, düzenlediği bonoları bilançoda- vadesinde ödeyememiş, bono alacaklısı ile anlaşarak 0,10 oranında faiz ekleyerek bonoyu yenilemiştir. Bono yenilemede oluşan farkın yarısı peşin ödenmiş, yarısı yeni bonoya ilave edilmiştir : İşletme, deposundaki gıda maddelerinden bir kısmını aşağıdaki fatura ile alıcı S ye satmış; katma değer vergisini peşin tahsil etmiş, kalanı ise 4 eşit taksit halinde daha sonra alacaktır. Mal Satışı (KDV % 8) Özel Iskonto Net Tutar , : İşletme, de sattığı gıda maddeleri için sevk gideri olarak F taşıma şirketine 1.180,-TL (KDV %18) yi cüzdandaki vadeli çeklerden ciro ederek ödemiştir. Anlaşma gereği taşıma bedelinin yarısı alıcı S ye aittir : İşletme, satıcı D den ,-TL (KDV % 8) lik gıda maddesi satın almış, katma değer vergisinin tamamı ile mal bedelinin yarısını B Bankası ndaki ticari mevduattan ödemiş, kalanı ise daha sonra ödeyecektir : İşletme, bilançosundaki binayı ,- TL + % 18 KDV ye Bay B ye satmıştır. Bay B, bu işlemin katma değer vergisini işletmeye peşin ödemiş, kalanını ise 3 ay sonra ödeyecektir. Bina ile ilgili bilgiler bilançodadır : İşletme, mevcut gıda maddelerinden 2.160,-TL (KDV % 8) lik kısmını iade etmiş, iade bedelinin verilen avans olarak kabul edilmesi hususunda satıcı D ile anlaşmaya varmıştır : İşletme yapımı devam eden rafla ilgili olarak 354,-TL (KDV % 18) lik malzeme alımı yapmış, bedelini henüz ödememiştir. Raf henüz tamamlanmamıştır : İşletme, de sattığı gıda maddeleri ile ilgili 3.240,-TL (KDV % 8 ) lik miktar iskontosu yapmış, bedelini peşin ödemiştir. Ancak bu işleme ilişkin kaydı yanlışlıkla aşağıdaki gibi yapmıştır. Ticari Mallar Hesabı 3.000,- İndirilecek KDV Hesabı 240,- Kasa Hesabı 4.320,- Bu kaydı aynen yevmiye defteri ve defteri kebire aktarınız ve düzeltme kaydını tek madde ile yapınız : İşletme, depo olarak kullanmak için 4 yıllığına bir bina kiralamış, 4.720,-TL (KDV % 18) lik harcama yaparak binanın çatısını yenilemiştir. Bu işlem binanın değerini artırıcı nitelikte olup, bedeli bankadaki ticari mevduattan ödenmiştir : İşletme, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bay Z ye Aralık 2014 ten geçerli 3 aylık muhasebe ücreti olan toplam 1.416,-TL ( KDV % 18) nin ilgili tutarından 0,20 oranında gelir vergisi keserek kalan tutarı çek düzenleyerek ödemiştir. Dönemsonu İşlemleri ( ): 1. Dönemsonu mal mevcudu ,-TL dir. 2. Tüm maddi duran varlıklara azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman ayrılacaktır. Tüm maddi duran varlıkların faydalı ömürleri 5 yıl kabul edilmiştir. 3. Tüm maddi olmayan duran varlıkların 2014 yılına düşen kısmını varsa- itfa ediniz.

2 KTÜ İşletme Bölümü Trabzon, Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN Süre: 140 dk. Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN Doç. Dr. Abdülkadir PEHLİVAN ISL 109 MUHASEBE I DERSİ GÜZ DÖNEMİ DÖNEMSONU SINAVI SORULARI SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR 1. Ad, soyad ve numaranızı mutlaka tükenmez kalemle yazınız. 2. Sıra numaranızı her iki cevap kâğıdının sol üst köşesine yazınız. 3. İlk 30 dakika içinde sınavdan çıkmayınız. Çıkışta soru kâğıtlarını alabilirsiniz. 4. Öğrenci kimliğinizi sıranın üzerine koyunuz ve sınav sonuna kadar sıranın üzerinde bırakınız. Öğrenci veya özel kimliğiniz yoksa sınava girmeyiniz. 5. Verilen hesap planındaki hesaplar dışında -sizce gerekiyorsa- yeni hesaplar açabilirsiniz. 6. Hesap isimlerinde ve tutarlarında kesinlikle kısaltma yapmayınız. 7. Unuttuğunuz bir maddeyi hatırladığınız yerde tarih belirterek yapabilirsiniz. 8. Sözel soruları yevmiye defterinin en arka sayfasına cevaplayabilirsiniz. 9. Gerektiği yerlerde (Alacak Senetleri, Alınan Çekler ve Ödenecek Vergi ve Fonlar gibi) mutlaka yardımcı hesap kullanınız. 10. Bu sınavın cevap anahtarı, tarihinde ve internet adreslerinden ilan edilecek, sonuçları tarihinde interaktif ortama aktarılacaktır. BAŞARILAR DİLERİZ. S.1. Aşağıdaki soruları kısaca (yevmiye defterinin en arka sayfasına) cevaplayınız (13 puan). a. Bono ya da emre yazılı senet düzenleme amaçlarını sayınız. (4) b. Alonj ve gelir tablosu kavramlarını tanımlayınız. (6) c. Gelir vergisi kesintisinin (stopaj) yer alabileceği muhasebe belgelerinden üçünü ad olarak yazınız. (3) S.2. Ekteki VAKA-T nin verilerini kullanarak Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin; (87 puan) a. Açılış bilânçosunu düzenleyiniz. (5) b. Açılış, günlük ve dönemsonu işlemlerini yevmiye defterine işleyiniz. (40) c. Açılış, günlük ve dönemsonu işlemlerini büyük deftere işleyiniz. (14) d. Genel geçici sağlamasını düzenleyiniz. (9) e. Kesin sağlamasını düzenleyiniz. (14) f. Gelir tablosunu düzenleyiniz. (5) HESAP PLANI Kasa Borç Senetleri Banka Kredileri Verilen Sipariş Avansları Bankalar Satıcılar Gelecek Aylara Ait Giderler İndirilecek KDV Sermaye Ödenecek Vergi ve Fonlar Devreden KDV Birikmiş Amortismanlar Binalar Dönem Karı veya Zararı Diğer İndirimler Alıcılar Alınan Sipariş Avansları Genel Yönetim Giderleri Özel Maliyetler Diğer Çeşitli Borçlar Faiz Gelirleri Alacak Senetleri Dönem Net Zararı Satılan Ticari Mallar Maliyeti Ticari Mallar Dönem Net Karı Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Alınan Çekler Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Satış İskontoları Diğer Olağandışı Dışı Gelir ve Karlar Yurtiçi Satışlar Diğer Çeşitli Alacaklar Hesaplanan KDV Demirbaşlar Şerefiye Haklar Yapılmakta Olan Yatırımlar

3 TANIMLAR a. Bono ya da emre yazılı senet düzenleme amaçları, (4) Ödeme ve kredi temin etmek, İcra kolaylığından yararlanmak, Teminat elde etmek, Baskı aracı olarak kullanmaktır. b. Alonj ve gelir tablosu kavramları, (6) Alonj, bono, çek ve poliçenin arka yüzünde işlem yapmak için yer kalmadığı zaman, yapılacak işlemler için bono, çek veya poliçeye eklenen kağıt parçasıdır. Gelir tablosu, bir işletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak nasıl oluştuğunu gösteren bir tablodur. c. Gelir vergisi kesintisinin (stopaj) yer alabileceği muhasebe belgelerinden üçü, (3) Gider Makbuzu Müstahsil Makbuzu Serbest Meslek Makbuzu PUANLAMA: YEVMİYE (2 * 20) AÇILIŞ BİLANÇOSU... 5 DEFTERİ KEBİR GEÇİCİ SAĞLAMA... 9 KESİN SAĞLAMA..14 GELİR TABLOSU.5 TANIMLAR TOPLAM

4 Güz Yarıyılı İşletme Bölümü Muhasebe I Dersi Dönemsonu Sınavı Cevap Anahtarı (Yevmiye Defteri) Kasa Hesabı ,- Bankalar Hesabı ,- Ticari Mallar Hesabı ,- Binalar Hesabı ,- Alacak Senetleri Hesabı ,- Vadeli Çekler 6.400,- Cüzdandaki Senetler 8.800,- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 1.450,- Şerefiye Hesabı 6.000,- Birikmiş Amortismanlar Hesabı ,- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 7.700,- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 3.300,- KDV Banka Kredileri Hesabı ,- Borç Senetleri Hesabı ,- Düzenlenen Bonolar Sermaye Hesabı , Taşıtlar Hesabı ,- Genel Yönetim Giderleri Hesabı ,- Kasa Hesabı , Borç Senetleri Hesabı ,- Düzenlenen Bonolar Kısa Vadeli Borçlanma Gid. Hesabı 1.200,- Borç Senetleri Hesabı ,- Yenilenen Bonolar Kasa Hesabı 600, Kasa Hesabı 4.880,- Alıcılar Hesabı ,- Yurtiçi Satışlar Hesabı ,- Hesaplanan KDV Hesabı 4.880, Diğer İndirimler Hesabı 500,- İndirilecek KDV Hesabı 90,- Alıcılar Hesabı 590,- Alacak Senetleri Hesabı 1.180,- Vadeli Çekler Ticari Mallar Hesabı ,- İndirilecek KDV Hesabı 7.200,- Bankalar Hesabı ,- Satıcılar Hesabı , Kasa Hesabı ,- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı ,- Birikmiş Amortismanlar Hesabı ,- Binalar Hesabı ,- Hesaplanan KDV Hesabı ,- Diğer O. Dışı Gelir ve Karlar Hes , Verilen Sipariş Avansları Hesabı 2.160,- Ticari Mallar Hesabı 2.000,- Hesaplanan KDV Hesabı 160, Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 300,- İndirilecek KDV Hesabı 54,- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 354,- 10/a Ticari Mallar Hesabı 3.000,- İndirilecek KDV Hesabı 240,- Kasa Hesabı 4.320,-

5 10/b Satış İskontoları Hesabı 3.000,- Kasa Hesabı 1.080,- Ticari Mallar Hesabı 3.000, Özel Maliyetler Hesabı 4.000,- İndirilecek KDV Hesabı 720,- Bankalar Hesabı 4.720, Genel Yönetim Giderleri Hesabı 400,- Gelecek Aylara ait Giderler Hesabı 800,- İndirilecek KDV Hesabı 216,- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 240,- Gelir Vergisi Verilen Çekler ve Ödeme Em. H , Hesaplanan KDV Hesabı ,- İndirilecek KDV Hesabı 8.520,- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 7.320,- KDV Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hes ,- Ticari Mallar Hesabı , Genel Yönetim Giderleri Hesabı 1.200,- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 1.200,- Binekoto Amortismanı Genel Yönetim Giderleri Hesabı 2.200,- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 2.200,- Şerefiye Amortismanı 1.200,- Özel Maliyet Amortismanı 1.000, Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ,- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hes ,- Genel Yönetim Giderleri Hesabı ,- Diğer İndirimler Hesabı 500,- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri H ,- Satış İskontoları Hesabı 3.000, Yurtiçi Satışlar Hesabı ,- Diğer Olağandışı Gelir ve Kar. Hes ,- Dönem Kârı veya Zararı Hesabı , Dönem Kârı veya Zararı Hesabı 568,- Dönem Net Kârı Hesabı 568, Sermaye Hesabı ,- Birikmiş Amortismanlar Hesabı 5.800,- Verilen Çekler ve Ödeme Emir. H ,- Borç Senetleri Hesabı ,- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı ,- Satıcılar Hesabı ,- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 8.054,- Banka Kredileri Hesabı ,- Dönem Net Karı Hesabı 568,- Kasa Hesabı ,- Bankalar Hesabı 1.080,- Ticari Mallar Hesabı ,- Alıcılar Hesabı ,- Alacak Senetleri Hesabı ,- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı ,- Taşıtlar Hesabı ,- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hes ,- Gelecek Ay. Ait Giderler Hesabı 800,- Şerefiye Hesabı 6.000,- Özel Maliyetler Hesabı 4.000,- Verilen Sipariş Avansları Hesabı 2.160,-

6 Güz Yarıyılı İşletme Bölümü Muhasebe I Dersi Dönemsonu Sınavı Cevap Anahtarı (Sağlamalar) GENEL GEÇİCİ SAĞLAMA KESİN SAĞLAMA HESAPLAR BORÇ ALACAK BORÇ K. ALAC. K. HESAPLAR BORÇ ALACAK BORÇ K. ALAC. K. KASA HESABI , , ,- KASA HESABI , , ,- BANKALAR HESABI , , ,- BANKALAR HESABI , , ,- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI 1.176, ,- VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI 1.176, ,- ALICILAR HESABI , ,- ALICILAR HESABI , ,- ALACAK SENETLERİ HESABI , , ,- ALACAK SENETLERİ HESABI , , ,- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI , ,- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI , ,- TİCARİ MALLAR HESABI , , ,- TİCARİ MALLAR HESABI , , ,- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 2.160, ,- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI 2.160, ,- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 800,- 800,- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 800,- 800,- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 8.520, ,- İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 8.520, ,- BİNALAR HESABI , ,- BİNALAR HESABI , ,- TAŞITLAR HESABI , ,- TAŞITLAR HESABI , ,- ÖZEL MALİYETLER HESABI 4.000, ,- ÖZEL MALİYETLER HESABI 4.000, ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI , , ,- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI , , ,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 1.750, ,- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 1.750, ,- ŞEREFİYE HESABI 6.000, ,- ŞEREFİYE HESABI 6.000, ,- BANKA KREDİLERİ HESABI , ,- BANKA KREDİLERİ HESABI , ,- SATICILAR HESABI , ,- SATICILAR HESABI , ,- BORÇ SENETLERİ HESABI , , ,- BORÇ SENETLERİ HESABI , , ,- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 8.054, ,- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 8.054, ,- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , ,- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , ,- HESAPLANAN KDV HESABI , ,- HESAPLANAN KDV HESABI , ,- SERMAYE HESABI , ,- SERMAYE HESABI , ,- YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI , ,- YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI , ,- SATIŞ İSKONTOLARI HESABI 3.000, ,- SATIŞ İSKONTOLARI HESABI 3.000, ,- DİĞER İNDİRİMLER 500,- 500,- DİĞER İNDİRİMLER 500,- 500,- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI , ,- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI , ,- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI 1.200, ,- KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI 1.200, ,- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI 6.000, ,- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI 6.000, ,- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ HESABI , ,- DÖNEM KARI YA DA ZARARI HESABI , ,- DÖNEM NET KARI HESABI 568,- 568,- TOPLAM , , , ,- TOPLAM , , , ,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kağıdınızın 11 sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri;

15 STOKLAR. Satın alınan veya işletmede üretilen stoklar, edinme aşamasında maliyet değeri ile değerlenir. Maliyet değeri; 15 STOKLAR Stoklar işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve hurda gibi varlıklardan oluşur. Bu grup

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI

ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI ÜRETİM İŞLETMESİNDE 7/A UYGULAMASI Kimya San. Üretim İşletmesinde Ocak 2009 Dönemine Ait Maliyetle İlgili İşlemler şöyle Gerçekleşmiştir: İşletmenin geçen dönemden devreden 1.000.000 TL lık yarı mamülü,

Detaylı

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI

MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI MUHASEBE I DERSİ ÇALİŞMA SORULARI S-1. Perakende satış fişini tanımlayınız? S-2. Müstahsil makbuzunu tanımlayınız?müstahsil makbuzunda kaç taraf vardır,adlarını yazınız. S-3. Fatura ile İrsaliyeli fatura

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI. BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI. TELAFi EGiTiM NOTLARI

DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI. BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI. TELAFi EGiTiM NOTLARI DiLEK SABANCI TiCARET MESLEK LiSESi 2013-2014 EĞiTiM ÖĞRETiM YILI MUHASEBE VE FINANSMAN ALANI BiLGiSAYARLI MUHASEBE DALI TELAFi EGiTiM NOTLARI 1 FATURA Fatura, satılan emtia(mal)ve yapılan iş karşılığında

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI YRD. DOÇ.DR. ALAETTİN İMAMOĞLU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 1.2.4.Mukayyet Değeri 1.2.5.İtibari

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V.

FİNANSAL MUHASEBE. Aktif (Varlıklar) BİLANÇO Pasif (Kaynaklar) I. DÖNEN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR V. FİNANSAL MUHASEBE MUHASEBE: Mali nitelikteki olayları ve işlemleri para ile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim ve sanatıdır. TEK DÜZEN HESAP

Detaylı

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları

: MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1) HESAPLAMADA KULLANILAN ORAN VE TUTARLAR 2) HESAPLAMA ŞEKLİ VE SIRASI 1/32. a. GV Oranları HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ TİCARET MESLEK LİSESİ 2012 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ TELAFİ PROGRAMI DERS NOTLARI DERS : MUHASEBE I : İşçi Ücret Hesaplaması 1)

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı