DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 5. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) A) Dün akşam Ankara-İstanbul otoyolunda büyük bir trafik faciası yaşandı. B) -ler/-lar eki adları çoğul yapar. C) Maç bu akşam saatleri arasında televizyondan naklen verilecek. E)Türkçe Ural-Altay dil ailesine girer. Cümlelerinde kısa çizgi (-) yerinde kullanılmıştır ancak tarihler arasında kullanılmaz. TÜRKÇE ( 1 7 ) ( Yanıt D ): ( Yanıt E ): Cümlenin nitelikleri Yüklemine göre, Anlamına göre, Dizilimine göre, Yapısına göre ayrılmaktadır. İlginçtir, çocukluğun ilk yıllarını hatırlamak cümlesi Yüklemine göre: ad (ilginç-tir) Dizilimine göre: devrik (yüklem sonda değil) Anlamına göre: Olumlu Yapısına göre: birleşik (hatırlamak fiilimsisi var) ( Yanıt D ): A) geçtinizmi mi her zaman ayrı yazılır. B) ağıza ağza C) yılda da bağlaç olduğu için ayrı olacak E) senki ki bağlacı ayrı yazılır Bana öyle geliyor ki, sen bu sınıfı geçemeyeceksin cümlesinde bir yazım yanlışı yoktur. 6. ( Yanıt A ): O, bugünlerde çok sinirli davranıyor (kişi zamiri) Onun yazılarını beğenirim. (kişi zamiri) O, roman istememiş, hikâye kitabı istemiş. (kişi zamiri) Doktor, onun hastalığı için önemsiz demiş. (kişi zamiri) 7. ( Yanıt C ): A) istemi-yor-um. (şimdiki zaman) B) diyorum. (şimdiki zaman) C) olmaz X olu-r (geniş zaman) / di-yor-du (şimdiki zamanın hikayesi) D) yerdey-di-k (görülen geçmiş zaman) E) düşme-di (görülen geçmiş zaman) ( Yanıt A ): I... bakakaldı (sürerlik) II. anlatabiliyor (yeterlik) III. öleyazdı (yaklaşma) IV. alıver (tezlik) İsteklenme fiilinin eki: eceği tutmak / -esi gelmek MATEMATİK ( 8 15 ) 8. ( Yanıt E ) : b nin hangi aralıkta olduğunu bulmak için a nın uç değerleri verilen denklemde yerine yazılır. a = -4 için 3.(-4) b + 2 = 0 a = -2 için 3.(-2) b + 2 = 0 4. b = -10 bulunur. b = -4 bulunur. -4 te eşitlik olduğu için kapatılır, -2 de eşitlik olmadığı ( Yanıt E ): Birer ikişer fenerleri alıp dağıldılar cümlesindeki anlatım bozukluğu birer ikişer niteleyicisinin kullanımıyla ilgilidir. Cümle bu haliyle birer ikişer fenerler i niteleyen bir sıfat gibi kullanılmış olur oysa ki, fenerleri alanların birer ikişer dağıldığı anlatılmak istenmektedir. Bu durumda birer ikişer niteleyicisi dağıldılar yükleminden önce kullanılmalıdır: Fenerleri alıp birer ikişer dağıldılar. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğu yapılmıştır. için açık şekilde gösterilir. Çözüm aralığı [ - 10, -4) bulunur. 9. ( Yanıt A ) : Bir denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için bütün katsayılar birbirine eşit olmalıdır. 3 m n buradan m = -12 ve n = 21 bulunur. m + n = = 9 1

2 A F A.(1 P)n 10. ( Yanıt C ) : 3x 5 xy 8 y 2 3x x (1 8y -y ( )t 10 Buna göre çarpanlar (3x + 8y).(x y) bulunur. Seçeneklerde 3x + 8y olduğu için cevap C seçeneğidir. 40 t ) 100 her iki tarafın logaritması alınırsa süre 20 yıl olarak bulunur. 15. ( Yanıt B ) : 11. ( Yanıt B ) : Verilen bölümlü ifadelerin hepsinin eşit olması için ortak bir sayıda eşitlemeye çalışalım. Mesela hepsini bir yapmaya çalışalım. Bunun için; a = 0,2, b = 0,3 ve c = 0,25 alınabilir. Soru kökünde sayılar negatif verildiği için; a = -0,2, b = -0,3 ve c = -0,25 alınır. Buna göre sayıların sıralaması b < c < a şeklinde olur. %30 karla liraya satılan bu malın alış fiyatı liradır. Bu mala alış fiyatının %20 si kadar indirim yanı lira indirim yapılırsa bu mal liraya satılır liralık bir malı liraya satarsak %10 karla satılmış olur. TARİH ( 16 20) 12. ( Yanıt D ) : Küçük olan sayıyı 4x alalım. Büyük olan sayıyı 7y alalım. İki sayının toplamı 4x + 7y = 48 Küçük olanın 1/4 ü x bulunur. Büyük olanın 2/7 si 2y bulunur. x 2y = -3 verilmiş. Bulduğumuz iki denklem ortak çözülürse; 4x + 7y = 48 x = 5 ve y = 4 bulunur. x 2y = -3 Küçük sayı = 4.5 = 20 Büyük sayı = 7.4 = 28 Sayıların farkı = 8 bulunur. 16. ( Yanıt D): 31 Mart Olayı Osmanlı devletinde, Şeyh Sait ve Menemen olayı da Türkiye Cumhuriyeti devletinde rejimi değiştirmeye, mevcut yönetimi yönelik girişim olarak kabul edilir. 17. ( Yanıt C): İtilaf devletleri Londra Konferansına TBMM yi de çağırarak varlığını resmen kabul etmişlerdir. 18. ( Yanıt D): Saltanatın kaldırıldığı zaman Halifelik kaldırılmamıştır. Halife dini yetkileri,tbmm de siyasi yetkileri üstlenmiştir. Böylece din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. 13. ( Yanıt D ) : Soruyu kutu yöntemiyle çözebiliriz ( Yanıt B): Ayan meclisi, meşrutiyetin ilanı ile birlikte açılan bir meclistir. Bu meclis padişah tarafından atanan kişilerin görev yaptığı bir meclistir Paranın tamamı 9000 liradır. 14. ( Yanıt D ) : Bileşik faiz formülünü kullanırsak; F = Faiz miktarı A = Anapara P = Faiz yüzdesi N = Süre 20. ( Yanıt C): Erzurum kongresinin ulusal iradeyi hakim kılmak esastır maddesi ulusun devlet yönetimine egemen (sahip) olmasıyla ilgilidir. 2

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU İ ( ) 23. ( Yanıt E): Ticari Malların vadeli satışı sırasında ortaya çıkan vade farkları 602 DİĞER GELİRLER HESABI nda takip edilir. FİNANSAL MUHASEBE ( ) 21. ( Yanıt D): BORÇ Vadeli 24. ( Yanıt E): 120 ALICILAR HESABI Olarak Mal ve Hizmet Satışından Doğan Alıcının ALACAK Nakden Alacak şüpheli hale geldiğinde ve karşılık ayrıldığında yapılan yevmiye kayıtlarına göre büyük defterdeki görüntü aşağıdaki gibidir: veya Hesaben Yaptığı Ödemeler Senetsiz Alacaklar Anlaşma Gereğince Hesaba Yürütülen Faizler Müşteriye Uygulanan Vade Farkları Müşteri Adına 128 Kredili Satılan Mallardan İadeler veya İskontolar Alacaktan Sulh Yoluyla Vazgeçilmesi Ödenen Taşıma Gideri Alıcının Ölümü ve Alacağın Tahsil Edilme İmkanının Şüpheli Alacak Tutarı Tahsil Edilen Alacak Tutarı Zarar Ayrılan Karşılık Kalmaması Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi : TL : TL : TL : TL İşletme, geçen yıl 654 Karşılık Giderleri hesabına 22. ( Yanıt D): İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanan bir bina veya ofis başka bir işletmeden kiralanıyorsa İNDİRİLECEK KDV hesabı, şahıstan kiralanıyorsa ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (stopaj) hesabı kullanılır TL kayıt yaparak gelir tablosuna TL göndermiştir. Ancak gelir tablosuna gidecek olan tutar TL dir. Yani TL fazla karşılık ayrılmıştır. Bu nedenle fazla ayrılan karşılığın gelir yazılarak ( 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI) ( karşılığın İŞLETME İŞLETME = İNDİRİLECEK KDV ayrıldığı dönem ile tahsilatın yapıldığı dönem İŞLETME ŞAHIS FARKLI olduğu için) kapatılması gerekmektedir. = ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki Bu bilgilere göre işletme pazarlama faaliyetlerinde gibi olacaktır: kullanacağı binayı kiraladığında aşağıdaki kaydı / KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI / yapacaktır: / PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ İNDİRİLECEK KDV KASA /

4 27. ( Yanıt D): 25. ( Yanıt B): Maddi duran varlıklar alış maliyeti ile muhasebeleştirilir. Alış maliyetinin var olmadığı durumlarda imal etme maliyeti esas alınır. Poliçe bedelini ödeyen kimse kendisinden önce gelen borçlulardan aşağıdaki hakları kapsayan bir talep hakkına sahiptir. Ülkemizdeki vergi mevzuatı, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satın alınmasında yapılan noter, mahkeme, değer takdiri, komisyon giderleri ile Emlak ve Taşıt Alım Vergilerini maliyet bedeline eklemekte veya genel giderler arasında göstermekte işletmeleri Ödemiş olduğu tutarın tamamını, Ödeme tarihinden bu yana bu tutarın yüzde on hesabıyla faizini, Yaptığı giderleri, Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon ücretini. serbest bırakmıştır. Bu giderler dışında kalan gümrük vergisi, taşıma ve montaj giderleri ile duran 28. ( Yanıt A): varlıkların kullanılabilecek duruma gelmeleri için yapılan bütün giderler duran varlıkların maliyet öğeleridir. İşletmeler; mal, senet, tahvil vb. maddi değerleri bankaya teminat olarak vererek kredi kullanabilirler. Senetlerin teminat olarak verilip kredi kullanılması işlemi; yardımcı hesaplar arası aktarma yapılması şeklinde muhasebeleştirilir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye maddesi aşağıdaki gibi olacaktır: / 121ALACAK SENETLERİ -Teminattaki Senetler 121 ALACAK SENETLERİ Cüzdandaki Senetler Senetlerin bankaya teminat olarak verilmesi / / 100 KASA VEYA 102 BANKALAR 300 BANKA KREDİLERİ Bankadan kredi çekilmesi / Bankadan sağlanan krediye teminat olarak verilen senedin banka tarafından tahsil edilerek senet bedelinden komisyon kesilmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / 300 BANKA KREDİLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ Teminattaki Senetler / İşletme TL lik bir makineyi yarısı ve TL lik KDV si peşin, kalanını ise çek keşide ederek satın almıştır. Makine için ödenen gümrük vergileri, taşıma ve montaj giderleri TL dir / TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ / 26. ( Yanıt A): Aralıklı envanter yönteminde satılan ticari malı şöyle bulunmaktadır: SATILAN TİCARİ TİCARİ MAL HS MALIN = BORÇ KALANI MALİYETİ DÖNEM - SONU MAL MEVCUDU TİCARİ MAL HS BORÇ TOPLAMI TİCARİ MAL HS ALACAK TOPLAMI TİCARİ MALLAR HS BORÇ KALANI DÖNEM SONU MAL MEVCUDU SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ : TL : TL : TL : TL : TL NOT: MALİ BORÇLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN BÜTÜN GİDERLER ( FAİZ, KOMİSYON,OLUMSUZ KUR FARKI) 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABINA KAYDEDİLİR. 4

5 32. ( Yanıt D): 29. ( Yanıt C): KAR YEDEKLERİ: Yasa, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan Uzun vadeli yatırım amacıyla veya ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri MALİ DURAN VARLIKLAR grubundaki hesaplara kaydedilir. Ortaklık paylarına göre kullanılacak hesapların ayrımı şöyledir: kararlar uyarınca ortaklara dağıtılmamış ya da işletmede alıkoyulmuş karların izlendiği hesap grubudur. Tek düzen hesap planında bu grupta yer alan hesaplar şunlardır: 540 YASAL YEDEKLER 541 STATÜ YEDEKLERİ 542 OLAĞAN ÜSTÜ YEDEKLER 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 549 ÖZEL FONLAR BAĞLI MENKUL KIYMET: %10 dan az İŞTİRAKLER :En az %10, En fazla %50 BAĞLI ORTAKLIKLAR : %50 den fazla Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı" karşılığında 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) hesabına alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir. 30. ( Yanıt E): Kiralık gayri menkuller üzerinde yapılan iyileştirme ve genişletme harcamaları ÖZEL MALİYETLER Hesabında takip edilir. Özel Maliyetler Hesabı maddi olmayan duran varlıklar arasında yer alır. İşletme kiraladığı binaya asansör yaptırarak binanın değerini artırmıştır. Bu bilgilere göre, yapılan harcama Özel Maliyetler Hesabına borç kaydedilir. / ÖZEL MALİYETLER İNDİRİLECEK KDV KASA / Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / BAĞLI ORTAKLIKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ / 31. ( Yanıt A): Vergi Usul Kanunu nun 261. maddesinde belirtilen değerleme ölçüleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlar: Maliyet bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer, İtibari değer, Emsal bedeli, Vergi değeri, Rayiç bedel. 33. ( Yanıt D): VUK a göre; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; Söz konusu değerleme ölçülerinden ; Tasarruf Değer Emsal Bedel Mukayyet Değer Vergi Değeri Türk Ticaret Kanunu nda yer almaz. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar, Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılır. 5

6 34. ( Yanıt A): İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak,ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ayrıntılı olarak saptanması işlemine ENVANTER ÇIKARMAK denir. 35. ( Yanıt D): BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI İşe Başlarken Mevcut Olan Ticari Mal İşletmenin varlıkları ve borçlarının fiziki sayımının yapılarak muhasebe kayıtlarında yer alan ekonomik değerler ile işletme kaynaklarının gerçek durumu yansıtıp yansıtılmadığına bakılması ve muhasebe kayıtları ile gerçek durum arasındaki farkların ortaya konması işlemine MUHASEBE DIŞI ENVANTER denir. A) Ticari malların sayım ve değerlemesi Geçen Faaliyet Döneminden Devreden Ticari Mallar Satın Alınan Ticari Mallar ( Alışlar) Satın Alınan Ticari Malların Maliyetine Giren Ödemeler ( Alış Giderleri) Geri Gelen Ticari Mallar ( Sürekli Envanter Yönteminde Satış İadesi) Muhasebe dışı envanterin yapılmasından sonra,belirlenen durumlara göre muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve düzeltme kayıtlarından sonra, gelir ve gider hesaplarının kar/zarar hesabı ile karşılaştırılarak ilgili döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının saptanması işlemine MUHASEBE İÇİ ENVANTER denir. ALACAK Satılan Ticari Malın Maliyeti ( Sürekli Envanter Yönteminde) Satın Alınan Ticari Mallardan Elde Edilen İskontolar ( Alış İskontosu) Geri Verilen Ticari Mallar ( Alış İadesi) Ticari Mal Fireleri Sayımda Noksan Çıkan Ticari Mallar Sayımda Fazla Çıkan Ticari Mallar Ticari mallar ile ilgili gelir tablosunu ilgilendiren işlem hareketleri ve kullanılacak hesaplar şunlardır: Yurt İçi Mal Satışları : 600 YURT İÇİ SATIŞLAR Yurt Dışı Mal Satışları : 601 YURT DIŞI SATIŞLAR Satış İadeleri : 610 SATIŞTAN İADELER Satış İskontoları : 611 SATIŞ İSKONTOLARI Satış Giderleri : 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI B) Satılan malın maliyetinin kaydı C) Gelir hesaplarının Dönem Karı veya Zararı Hesabına devri D) Alacak senetlerinin tasarruf değeriyle değerlemesine bağlı olarak yapılan kaydı E) Gider hesaplarının Dönem Karı veya Zararı Hesabına devri ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ Çok sayıda çeşitli mal satan işletmeler kullanır. Satılan ticari malın maliyeti yılsonunda, yılda 1 kez bütün mallar için topluca hesaplanır ve kaydedilir. Ticari Mallar Hesabının borç kalanı NET MAL ALIŞLARINI ifade eder. Ticari Mallar Hesabının borç kalanı ile dönem sonu mal mevcudu arasındaki fark SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİNİ ifade eder. Not: Aralıklı envanter yönteminde dönem sonu beklenmeden gerçek mal mevcudu tespit edilemez. 6

7 Soruda tamamlanan miktarlar verilmemiş miktar MALİYET MUHASEBESİ ( ) dengesinden hesaplanabilir. 36. ( Yanıt A ): DBYM st: Tamamlanan: x Üretime DSYM st: alınan: Fire : Seri (yığın) üretim tekniğine sahip bir işletmede bu teknikle uyumlu olarak kullanılması uygun olan maliyet sistemi Safha maliyet sistemidir. 37. ( Yanıt E ): G=Ç Tek bir üretim sürecinde kaçınılmaz olarak birlikte elde edilen iki mamulden perakende fiyatının yüksek Tamamlanan miktar: br. olduğu mamullere; ana mamul, perakende fiyatının düşük olduğu mamullere yan mamul denir. Tamamlanan+ (DSYM stoğu x tamamlanma derecesi) = (600 x %90) = br. 38. ( Yanıt B ) : Üretim maliyetlerinin; 41. ( Yanıt E ) : Direkt ilk madde ve malzeme gideri Direkt işçilik gideri İşletme mevcut net satışlar üzerinden %30 kar elde Genel üretim gideri etmeyi hedeflediğine göre; Değişken genel üretim gideri Hedeflenen kar: x %30 = TL Kullanılan kapasitedeki sabit genel üretim İşletmenin hedeflenen karı sağlayacak satış tutarı: gideri + Başabaş Toplam Üretim Maliyeti T. Sabit Maliyetler+ hed.kar noktası satış Tutarı= Şeklinde ifade edilen maliyet sistemi normal maliyet x Br.satış Fiyatı Br.satış Fiyatı Br. Değişken maliyetler sistemidir. Başabaş TL noktası satış Tutarı= x Başabaş noktası satış Tutarı= TL 39. ( Yanıt C ) : Sipariş maliyetleri ile stok bulundurma maliyetleri dikkate alındığında optimum stok düzeyi Sipariş 42. ( Yanıt C ): maliyetleri ile stok bulundurma maliyetleri toplamının Yan en az olduğu miktardır. ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler şunlardır: 40. ( Yanıt E ) : Brüt satış hasılatı yöntemi Net satış hasılatı yöntemi Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi Ağırlıklı ortalama maliyet yönteminde şekillendirme açısından eşdeğer ürün miktarı: Tedarik değerinin esas alınması yöntemi Tamamlanan+ (DSYM stoğu x tamamlanma Piyasa derecesi) değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir. 7 değeri yöntemi yan ürünlerin

8 43. ( Yanıt C ) : Genel FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) üretim makinelerin giderlerinin bozulmasından belli dolayı bir kısmının üretime ara 46. ( Yanıt B) : verilmesinden kaynaklanan giderler ve toplam genel İşletmenin belli bir dönemine veya belli bir tarihine ait finansal tablo verileri kendi aralarındaki anlamlı ilişkileri saptamak üzere yapılan analiz türü statik analiz dir. üretim giderlerinin üretime yüklenmesinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir: / YARI MAMULLER-ÜRETİM ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERİ 47. ( Yanıt A ) : YANSITMASI Bilânçonun bölümlerini şöyle sıralayabilir; Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Ödenmiş sermaye bilanço bölümü değil, özkaynaklar bölümünün bir kalemidir. / 44. ( Yanıt C ) : Üretime yüklenen genel üretim gideri tutarı yükleme oranı aracılığı ile hesaplanır. Tahmini Yükleme oranı= Tahmini Gider Tahmini faaliyet ölçüsü Tahmini Yükleme oranı= TL/ DİS 48. ( Yanıt C ) : Tahmini Yükleme oranı= 1,5 TL / DİS Üretime yüklenen Fon Akım tablosunda Fon Kullanımları; İşletmeden fon çıkışını gerektiren ve finansal kalemlerde azalmalara neden olan işlemler fon kullanımını ifade eder. Fon kullanımı genel olarak aktifteki artışları pasifteki azalışları gösterir. Faaliyetlerle ilgili Fon Kullanımı: işletmenin dönem faaliyetini zararla kapatması halinde bu zarar bir kaynak kullanımıdır. Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar: Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki olumsuz fark, olağandışı zarardır. Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettüler Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar Sermayedeki Azalışlar Genel üretim gideri= DİS x 1,5 = TL 45. ( Yanıt A ): Safha maliyet sistemi ortalama maliyet yöntemine göre toplam maliyet şu şekilde hesaplanır; Toplam maliyet= Miktar x Birim maliyet Miktar toplamı = tamamlanan + DSYM stoğu Dimm için: br birim= birim DiG için : br birim= birim GÜG için : br birim= birim Toplam maliyet Dimm için: birim x 0,6= TL DiG için : birim x 0,1= TL GÜG için : birim x 0,2= TL C seçeneğinde sermaye artırımı fon kaynağı olduğu için doğru seçenektir TL 8

9 II Kredili mal alış 49. ( Yanıt B ) : Mal alışı olduğu için, dönen varlıklar artar. kısa vadeli borçlanmadan dolayı, kısa vadeli borçlar artar. Aynı tutarda arttığı için net işletme sermayesini değiştirmez. Kuruluş ve örgütlenme giderleri bilanço kalemidir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 50. ( Yanıt A ) : III Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı Veya Zararı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Kar Veya Zararı ( ) ( ) (10.000) Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi durumunda, dönen varlıklarda değişme olmaz. Net işletme sermayesi de değişmez. 53. ( Yanıt E ) : Ortalama tahsilat süresi = 360 Alacak devir hızı Gelir tablosunda; dikey yüzdeler analizi yapılırken, İlgili kalem tutarı x 100 Net satışlar Alacak devir hızı = Net satışlar Ort. Alacaklar Faaliyet karı x 100 Net satışlar Alacak devir hızı = 3.500_ = x 100 = % 45 olarak bulunur. Ortalama tahsilat süresi = 360_ = 72 gündür ( Yanıt D ) : 54. ( Yanıt B ) : (Pasif toplamı duran varlıklar) stoklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar Verilen ifade de düzenleme yapılırsa ; Özkaynaklar / Aktif toplamı Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse edildiğini gösterir. Bu oran aynı zaman da Aktif toplamı içindeki özkaynakların dikey yüzdesini de verir. Not : Dikey yüzdeler analizinde; Bilanço kalemlerinde İlgili kalem tutarı, Aktif veya pasif toplamına oranlanır. Pasif(Aktif) Toplamı Duran varlık = Dönen varlıklar Olarak ifade edilir. Likidite oranı = Dönen varlıklar - stoklar Kısa vad. Yab.kaynaklar 52. ( Yanıt D ) : Net işletme sermayesi = Dönen varlıklar KVYK olarak ifade edilir. 55. ( Yanıt B ) : I Duran varlıkların peşin satışı (Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı) formülü, içsel büyüme oranı hesaplamasını verir. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneğidir. Duran varlıkların peşin satılması durumunda ; dönen varlıklar artar. Fakat kısa vadeli yabancı kaynaklarda bir değişme olmadığı için Net işletme sermayesi artar. 9

10 60. (Yanıt D ): Denetim planının yapılması denetimi tamamlama çalışmalarından biri değildir. MUHASEBE DENETİMİ ( 56 70) 56. ( Yanıt C ): Bağımsız denetim kanıtının ve ölçümü uygunluk ölçüsü ise yeterliliktir. kalitesinin miktarının Denetimi tamamlama çalışmaları şunlardır; 1. Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi 2. İşletmenin geleceğiyle ilgili muhtemel belirsizlikleri değerlendirme (Şarta bağlı borç ya da Zaraların değerlendirilmesi) denetim türü faaliyet denetimidir. Faaliyet ( Verimlilik - Performans ) Denetimi: Bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek amacıyla, bu faaliyetlere ilişkin belirlenen yöntem ve uygulamaların gözden geçirilmesidir. 3. İşletmeyle ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri belirleme ve inceleme 4. Genel analitik testlerin yapılması 5. Denetim programının son kez gözden geçirilmesi Faaliyet denetimi sonuçları verimlilik standartları ile karşılaştırılarak, işletmenin belirlemiş olduğu faaliyet hedeflerine ya da sektör standartlarına ulaşılıp ulaşılmadığı ölçüldüğünde bu denetime verimlilikperformans denetimi de denir. 6. Yönetim teyit mektubunun alınması 57. ( Yanıt C ): Pür denetim faaliyetinden farklı olarak bir yönetsel danışmanlık şeklinde nitelendirilen 61. (Yanıt B ): Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin, geçerli bir nedenden dolayı, müşteri tarafından ödenmemesi bağımsız denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıracak hallerden biri değildir. Vergi inceleme elamanlarının imalat işletmelerinde randıman oranı dikkate alınarak yaptıkları denetim örnek verilebilir. 62. (Yanıt C ): Yeterli ve kaliteli denetim kanıtlarının toplanması amacıyla izlenen yollara genel olarak denetim 58. (Yanıt C ): Sürekli denetim çalışmasında denetçi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği konusunda bir denetim görüşüne ulaşabilmek için iç kontrol sistemini kuramaz ve çalıştıramaz. işlemleri adı verilir. 63. (Yanıt E ): Denetçinin mesleki deneyimi denetim raporunun türünü ve kapsamını belirleyen faktörlerden biri değildir. 59. (Yanıt E ): Pazar fiyatları faaliyet risklerinden biri değildir. Pazar fiyatları finansal risklerden biridir. İşletme riskleri dört alt başlıkta toplanabilir.bunlar; GENEL FAALİYET FİNANSAL Kurumlaşama DIŞSAL RİSKLERİ RİSKLER ma Riskleri Yasal Politik Pazar Örgütlenme Yükümlülükler Gelişmeler Fiyatları Riskleri Teknolojik Satış Müşterilerin Yönetim Riskleri Değişiklikler Riskleri Kredibiliteleri Doğal Afetler Üretim Likidite Riskleri Riskleri 64. (Yanıt B ): Tespit riski ( Bulgu ) denetim riskinin unsurlarından biridir. Denetim riskinin unsurları şunlardır; RİSKLER Politik Tedarik Gelişmeler Riskleri - DR = YR x KR x BR ( TR) DR= Denetim Riski YR= Yapısal Risk KR= Kontrol Riski BR= Bulgu Riski Edememe riski) İletişim Yapısı İletişim Kültürü 10 (Tespit Riski-Tespit

11 65. (Yanıt C ): Müşteri seçimi ve işin kabulü, denetim anlaşmalarının yürütülmesi ve bulgulara bağlı olarak denetçi görüşünün açıklanması şeklindeki işlemler dizisine denetim süreci adı verilir ( Yanıt B ): Sermaye piyasasında bağımsız denetim uygulamalarına göre kıdemli denetçi unvanının kazanılması için fiilen en az 6 yıl mesleki deneyim şartı aranmaktadır. Yapısal Riski Arttıran Unsurlar: Denetimde Ünvanları Yer Alacak Yapısal Risk: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi olmadan doğabilecek hataların toplamıdır.iç kontrol sisteminin devrede olmadığı ya da çalışmadığı varsayımı altındaki risktir. İşletmenin dış çevresinin faaliyetlerinin ve işletmenin kontrol yapısının neden olabileceği risklerdir. Denetçilerin Sorumlu Ortak Başdenetçi: Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi ünvanına haiz ve denetim çalışmasına kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. Başdenetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl deneyim Kıdemli denetçi: Bu ünvan için en az fiilen 6 yıl Denetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl deneyim şarttır. Denetçi Yardımcıları : Bağımsız denetim kuruluşu tarafından en az fiilen 2 yıl süre ile staja tabi tutulurlar. Stajer Denetçi: Muhasebeleştirme ve değerleme yöntemlerinde farklı muhasebe politikası uygulayabilme olanakları. Hesaplama ve sayısallaştırma olanakları açısından zorluklar veya karmaşıklıklar. Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi. Varlıkların kolayca çalınabilir, işletme dışına kolay çıkarılabilir olma gibi özellikleri arttıkça bu risk de 2. Kontrol Riski: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi sayesinde önlenenler çıktıktan sonra, hala kalan risklerdir.iç kontrol ve muhasebe sistemi sayesinde de önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan risklerdir. İç kontrol sistemi ne denli iyi ise bu riskler azalır. İç kontrol sisteminin etkinliği azaldığı sürece bu risk de artar. YR x KR = THİ ( Toplam Hatalı İşlem) 3. Bulgu Riski: Kontrol sistemleri sayesinde önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan kalan ve denetçinin de denetim teknikleri uygulayarak ortaya çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risktir. Mali tablolardaki hata ve hilelerin denetçi tarafından bulunamama riskidir. 1. Örneklem riski : Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına örnekleme riski adı verilir. Örnekleme riski ise dört alt başlıkta toplanır. 67. (Yanıt B ): İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan riske alfa riski adı verilir. Alfa riski: İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan risktir. Beta riski: Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, güvenilir olduğu kanısına varması sonucu oluşan risktir. Yanlış ret riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında maddi bir hata olduğunu desteklemekle birlikte, maddi bir hata olmaması riskine yanlış ret riski adı verilir. DENETİM RİSKLERİ Denetlenen müşterinin mali tablolarının önemli ölçüde hata ve düzensizlik içermesine rağmen denetçinin bunlar hakkında olumlu görüş verme veya isabetsiz görüş verme olasılığıdır. Denetim riski 3 tür risk sonucu ortaya çıkar; DR = YR x KR x BR ( TR) 11

12 4. Açıklama : Mali tablolarda veya dipnotlarda Yanlış kabul riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte, maddi bir hata olması riskine yanlış kabul riski adı verilir. 2. Örneklem dışı risk: Denetçinin yanlış planlama yapması, örnekleme yöntemini yeterince iyi uygulamaması veya zaman baskısı gibi nedenlerle oluşan risktir. yer alan ( Yanıt E ): 7. Bir vergi denetçisinin yapmış olduğu denetim amaç yönünden uygunluk denetimidir (Yanıt C ): Bilanço tarihi itibariyle varlıkların ve borçların var olup olmadığının belirlenmesi gerçeklik( vaarolma) kapsamına girmektedir. Genel Denetim Amaçları / Hedefleri 9. Denetim çalışmalarında hedefler şunlardır; 1. Gerçeklik (Varolma): Bilançoda gösterilen varlıklar veya borçların gerçekten var olup olmadıklarına yönelik tespittir. Fiilen mevcut olmayan varlıklar veya hukuken ödenmeyecek borçlar bilançoda yer almazlar.olmayan borçlar veya varlıklar bilançoda yer almazlar. (Mevcut mu?) 2. tablo kalemleri hesap dönemi içindeki olayların veya işlemlerin birer yansımasıdır. Doğru Değerleme: Denetçinin hedefi, mali tablolarda yer alan bir varlık veya yükümlülüğün doğru değerlendiğinin ortaya çıkarılmasıdır. SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Uluslar arası Muhasebe Standartları, Bankalar Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne belirlenen değerleme ölçüleridir. Dönemsellik ( Zamanlılık) : Bir işlemin doğru rakamlarla kayda alındığı ve raporlandığı, gelir ve giderlerin ise dönemsellik ilkesine uygun olarak mali tablolara yansıdığının ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Standartlara Uygun Sınıflama: Hesap kalemlerinin mali tablolarda doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını, dipnotların standartlara uygun ve yeterli olup olmadığını araştırır. Denetçi işletme hangi muhasebe sistemine bağlı kalarak mali tabloları düzenlemek zorunda ise denetçi de belirlenen veya işletmeye uygun formata uygun bir mali tablo sınıflaması yapılıp yapılmadığını araştırır. Kayıtsal Doğruluk: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesini, hesapların doğru tarafına ve doğru tutarda kaydedilmesini ifade eder. 70. ( Yanıt D ): Denetçi, aracı kurumlara gönderme ihtiyacı duymaz. Bütünlük (Tamamını Kapsama Tamlık):Denetçi bilançoya veya gelir tablosuna geçmeyen hiçbir hesap kaleminin olmadığını, tüm varlık ve yükümlülüklerle birlikte, tüm gelir ve giderlerin de mali tablolara yansımış olduğunu araştırır. Bunu kanıtlayabilmek için kanıt toplar. Kanıt toplama çalışmalarının hedefi mali tablolarda gereken her unsurun yer aldığını ortaya çıkarmaktır. (Kayıtdışı işlemler ve Gizli hesaplar var mı?) 3. bilgiler işletmenin finansal durumunu gerektiği şekilde göstermelidir. Geçmişteki Bir Olaydan Kaynaklanma: Mali Mülkiyet ( Sahiplik ve yükümlülükler- Hak Sahibi - Mükellef Olma): Bilanço tarihi itibariyle sadece işletmeye ait varlık unsurları ve borçlar bilançoda yer alabilir. Mülkiyete konu olmayan veya mülkiyeti işletmeye ait olmayan kalemler bilanço da yer almaz. (Ait mi? konsinye mallar gibi) 12 mutabakat mektubu

13 Karşılaştırılabilirlik: Kullanıcıların bir işletmenin belli bir zaman içerisinde finansal durumundaki ve faaliyetlerindeki değişmeleri takip edebilmeleri için işletmenin finansal tablolarını karşılaştırma imkânları olmalıdır. MUHASEBE STANDARTLARI ( ) 71. ( Yanıt D): Net Gerçekleşebilir Değer Gerçeğe Uygun Değer İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. ( T.S.F (T.M + S.G) ) Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında varlığın el değiştirmesi ve ya borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkan tutardır. MUHASEBENİN VARSAYIMLARI Tahakkuk esası: Bu esasa göre, işlemlerin ve diğer olayların etkisi, nakit veya nakit benzerleri alındığında veya ödendiğinde değil, bu işlem ve olaylar olduğu zaman tahakkuk ettirilir. Ve ilgili oldukları dönemin muhasebe kayıtlarına kaydedilerek o dönemin finansal tablolarında raporlanırlar. Başka bir ifadeyle; işlemlerin gerçekleştiği anda kaydedilmesi olayıdır. Süreklilik esası Finansal tablolar işletmenin gelecekte de faaliyetlerini devam edeceği varsayımı altında hazırlanır. Bu durumda işletmenin ne bir tasfiye niyetinin ne de ihtiyacının olduğu, faaliyet hacminde önemli bir ölçüde azalmayacağı düşünülmektedir. 72. ( Yanıt C): Tam bir finansal tablo seti aşağıdaki bölümleri içerir. Bilanço Gelir tablosu Özkaynak değişim tablosu Nakit akış tablosu Dipnot ve açıklayıcı notlar 73. ( Yanıt D): FİNANSAL ÖZELLİKLERİ: TABLOLARIN 74. ( Yanıt E): Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutardır. NİTELİKSEL Anlaşılabilirlik: Finansal tablolarda yer alan bilgilerin kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılabilir olmalarıdır. Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. İhtiyaca uygunluk: Finansal bilgi kullanıcılarının ekonomik kararlarının geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak yada geçmişteki olayları algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek suretiyle etkilemesi. Değer düşüklüğü zararı: Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşan kısmını ifade eder. 75. ( Yanıt E): Güvenirlik: Doğru şekilde gösterim anlamına gelir. Yani; bir bilginin faydalı olması için ayrıca o bilginin güvenilir olması da gerekir. KONULARI: Doğru şekilde gösterim(gerçeğe uygun şekilde) Tarafsızlık İhtiyatlılık Tam Açıklama Özün Önceliği Konsolide finansal tablolar Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır. Bireysel finansal tablolar Bir ana ortaklık, bir iştirakte yatırımı olan bir işletme ya da müştereken kontrol edilen bir işletme yatırımcısı tarafından sunulan ve yatırımların raporlanan faaliyet sonuçları yada net aktifleri yerine doğrudan özkaynak payına dayalı olarak muhasebeleştirildiği finansal tablolardır. 13

14 83. (Yanıt A): İşçinin kendisini ve ailesini yaşatacak, daha doğrusu tekrar üretime geçmesini sağlayacak asgari ücrete işgücü üretim maliyeti adı verilir. EKONOMİ ( ) 76. (Yanıt D): İhtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler birbirlerinin yerine ikame edilebilirler. 84. (Yanıt E): Bir ülkenin refahını, sahip olduğu değerli madenlerle, özellikle altın ve gümüş ile ölçen düşünce akımı Merkantalizm olarak adlandırılır. 77. (Yanıt E): Bir maldan daha fazla üretmek veya tüketmek için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi durumu artan fırsat maliyeti olarak adlandırılır ve artan fırsat maliyetlerinin var olduğu bir analizde üretim imkanları eğrisi içbükeydir. 85. (Yanıt E): İhracat endüstrisindeki büyük bir firmanın, malını, dış piyasada iç piyasadan düşük bir fiyattan satması durumu damping olarak adlandırılır. 78. (Yanıt E): Talep sabitken arz arttığında piyasa denge fiyatı düşerken denge miktarı artacaktır. MALİYE ( ) P 86. (Yanıt C): S1 Eğitim ve sağlık harcamaları kalkınma carileri kategorisinde yer almaktadırlar. S2 A B 87. (Yanıt E): D Q Bütçe ilgili mali yıldan önce onaylanmaktadır. Örneğin 2012 yılının bütçesi 2011 yılında en geç 17 Ekim 2011 tarihinde Meclise sunulmakta, Mecliste en fazla 55 gün Bütçe komisyonunda tartışılmakta ve daha sonra TBMM Genel kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına sunulmaktadır. Bütçe Kanunu ilgili mali yılın başından önce Resmi Gazetede yayımlanmakta ve ilgili mali yılın başında (1 Ocak) yürürlüğe girmektedir. 79. (Yanıt A): İki mal arasındaki çapraz esneklik değerinin pozitif olduğu durumda iki mal ikame mal çifti olarak değerlendirilir. 80. (Yanıt A): Etkin bir asgari ücret politikasının düşük gelir seviyesindeki bireyleri koruması beklenmektedir. Bu nedenle asgari ücret uygulamasının vasıfsız işgücünde fazlalık yaratan bir fiyat tabanı olarak işlev görmesi beklenmektedir. 88. (Yanıt A): Vergi miktarı ile ödenecek vergi arasında hiçbir ilişkinin kurulamadığı, herhangi bir matraha dayandırılamayarak alınan vergilere sabit vergi denir. Buna uygulamada olmayan BAŞ VERGİSİ örnek gösterilebilir. 81. (Yanıt E): Marjinal ürün, ortalama ürünü maksimumdan keser. Diğer bir deyişle marjinal ürün ile ortalama ürün birbirine eşit olduğunda ortalama ürün maksimum seviyesindedir. 82. (Yanıt D): Tam rekabetçi firmanın maksimize etmektir. temel amacı Sabit vergi ile sabit oranlı verginin karıştırılmaması gerekir. Sabit oranlı vergide matrah vardır. Örneğin Kurumlar Vergisi sabit oranlı bir vergi olup, belli bir matrahın üzerinden sabit bir oranda (ülkemizde %20) alınmaktadır. karını 89. (Yanıt D): Veraset ve intikal vergileri servet üzerinden alınan vergiler arasında yer almaktadır. 14

15 90. (Yanıt E): İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( ) Konsolidasyon ve konversiyon olağan üstü borç yönetimleridir. 96. (Yanıt D ): Türkiye de Cumhuriyetin kurulmasından sonra 3008 Sayılı yürürlüğe giren ilk İş Kanunu Kanundur. Konsolidasyonda borcun vadesi uzatılırken, konversiyonda borcun faiz oranı değiştirilmektedir. 97. ( Yanıt B ): İş kazası ve meslek hastalıkları kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak MESLEK HUKUKU ( ) 91. ( Yanıt B ): Kollektif şirket meslek mensuplarının bir araya gelerek kurabilecekleri ortaklık bürosu veya şirketlerden biri değildir. kazanabilmek prim için gün sayısı aranmaz. 98. (Yanıt E ): Son 60 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarından biri değildir. 92. (Yanıt E ): Sınav Yönetmeliğine göre revizyon serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konularından değildir. 99. (Yanıt B ): Süreksiz iş sözleşmesi yazılı yapılması gereken iş sözleşmelerinden biri değildir? Yazılı yapılması gereken sözleşmeler şunlardır; 93. (Yanıt B ): Oda Genel Kurulu 3 yılda bir mayıs ayı içerisinde toplanır. 94. (Yanıt C ): 3568 Sayılı Kanun'a göre, Oda'nın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu konuda Genel Kurul'a rapor vermek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulunun görevidir. 95. (Yanıt A ): 3568 Sayılı Kanuna göre soruda verilen unvanlardan 5 tanesi bir meslek unvanı değildir Sayılı Kanuna göre meslek unvanları şunlardır; Serbest muhasebeci mali müşavir Yeminli mali müşavir Çıraklık sözleşmesi Gazeteci sözleşmesi Takım sözleşmesi Toplu sözleşme Gemi adamı sözleşmesi Belirli süreli iş sözleşmesi (bir yıl ve üzeri olanlar 7. Çağrı üzerine sözleşmesi çalışmayı öngören iş 100.(Yanıt C ): İş mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı temyiz için Yargıtay a başvurulur. 15

16 VERGİ HUKUKU ( ) 101. ( Yanıt A ): Gider pusulaları; vergiye tabii mükelleflerin vergiye tabii olmayanlardan mal ve hizmet almaları durumunda düzenlenen ve malı ve hizmeti alan tarafından düzenlenen vesikadır. A seçeneğinde Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenebilir denilmekte olup yanlıştır. Gider pusulasını vergiye tabii olan düzenler ( Yanıt C ): Sermaye piyasası araçları hisse senetleri ve tahvillerdir. Hisse senetleri ve tahvillerin de getirileri ise faiz ve kar payıdır. Faiz ve kar payı ise menkul sermaye iradıdır ( Yanıt B ): Teşebbüs sahibinin çocuklarına ödenen ücretler gider olmaktadır ( Yanıt E ): Vergi levhasının onaylandığı ay 5 Defter ve belgeleri saklama yılı 5 VUK na göre zamanaşımı yılı 5 Defter ve belgeleri saklama yılı ( Yanıt D ): Verginin konusu yasama organı, verginin matrahını ise mükellef (beyana dayanan vergilerde) belirler. Bakanlar kurulu verginin indirimlerini ve oranlarını düzenleme yetkisine sahiptir ( Yanıt D ): Dünyada vergilendirme alanında atılan ilk adım Manga Carta (Büyük Özgürlük Fermanı), Osmanlı imparatorluğunda vergilendirme alanında atılan ilk adım ise Senedi İttifak ile olmuştur ( Yanıt E ): Gayrimenkul sermaye iradı istisnasından sadece mesken kirası yararlanmaktadır. İşyeri kirası yararlanamamaktadır ( Yanıt D ): Vergi Hukukunda kıyas yasaktır. Vergi Usul Kanununda vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder denilmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç kanunları kelime kelime okunduğu gibi işlem yapmalıyız. Buna vergi hukukunda vergilerin yasallığı denilmektedir. TİCARET HUKUKU ( ) 111. (Yanıt C) : Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması veya yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilebilir. ( Yanıt B ): Bu tip sorularda seçeneklerde en az kazanan seçenek bulunmalıdır. Seçeneklerde en az kazanan berber dir. ( Yanıt D ): Vergi Hukukun asli kaynakları: 112. (Yanıt E): İşletme TTK nun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Ticaret unvanından farklı olarak, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan isimlere işletme adı verilir. İşletme adının kullanılması zorunlu değildir. Ancak kullanılması halinde tescili zorunludur. İşletme adını esnaflarda kullanabilir. a) Anayasa b) Yasa c) Kanun hükmünde kararname d) Uluslararası vergi antlaşmaları e) Bakanlar Kurulu Kararı f) İçtihadı birleştirme kararları g) Anayasa mahkemesi kararları Soruda sadece Genelge zorunlu kaynağı değildir. 16

17 117. (Yanıt B) : Borç ilişkisi sorumluluğa yol açan bir ilişkidir ve kural olarak, borcu doğuran tüm kaynaklar için geçerlidir. Hukukumuzda borçlu, alacaklısı karşısında yalnızca malvarlığı ile sorumlu tutulur. Borçlu, borca aykırı davrandığı zaman kural olarak, alacaklıya karşı haczedilebilen tüm mal varlığı ile sorumlu olur. Dolayısıyla borcunu ifa etmeyen borçlunun malvarlığına el konulabilmesi mümkünken, sorumluluğun bir gereği olarak, borçlunun hapsedilmesi söz konusu edilemez (Yanıt E) : Limited şirketlerde ortak sayısı ikiden az elliden çok olamaz. Limited şirket ez az iki ortak ile kurulabilir. Ayrıca kanuna uygun şekilde kurulan bir limited şirkette ortak sayısının sonradan bire inmesi durumunda şirket infisah olmaz (Yanıt B ) : Anonim şirketler; tedrici veya ani şekilde kurulur. Ani kuruluşta, sermayenin tamamı kurucu ortaklar taahhüt edilir. Sermaye için üçüncü kişilere müracaat söz konusu değildir (Yanıt A) : Arazi, tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz sayılır. Buna göre; taşınmaz satım sözleşmesi, arazi veya taşınmaz olarak tapu siciline kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin ücret karşılığında devri taahhüdü olarak tanımlanabilir. Borçlar Kanunu m. 213/I göre, taşınmaz satımının geçerli olması için resmi şekilde yapılması şarttır. Yani bu sözleşmelerin tapu sicil müdürlüklerince düzenlenmesi gerekir. Tedrici kuruluşta ise, sözleşme safhasında bir kısım sermayenin kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmesi ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur (Yanıt D) : Nama yazılı senet içinde senet bedelini her hamiline ödemek hakkını saklı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa dahi hamile iyiniyetle yapacağı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olar. Bu tip nama yazılı senetlere eksik nama yazılı senet adı verilir (Yanıt A) : Hukuk düzenince tanınan sonuçlar doğurmaya yönelmiş irade açıklamalarına hukuki işlem adı verilir. Hukuki işlemin varlığından söz edilebilmesi için, zihinsel bir faaliyet olan iradenin, beyan edilmesi şarttır. Verilen örnekte de nama yazılı olan senet bedelinin her hamile ödenmesi hakkı saklı tutulmuştur. Dolayısıyla bu nitelikte düzenlenmiş olan bir eksik nama yazılı senettir. BORÇLAR HUKUKU ( ) 120. (Yanıt A) : Borçlar Kanunu uyarınca; başkalarını çalıştıran kimse, emrinde çalıştırdığı kimselerin ve işçisinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada verdikleri zarardan sorumludur. Bu sorumluluğun doğması için aşağıdaki koşulların mevcut bulunması gerekir. Zararı veren ile istihdam eden arasında istihdam ilişkisi bulunmalıdır. Zarar bir üçüncü kişiye verilmelidir. Zarar, işin görülmesi sırasında, iş ile ilgili olarak verilmiş olmalıdır. İstihdam eden kurtuluş kanıtı getirmemiş olmamalıdır. Sonuç olarak, istahdam eden ile zarar gören arasında bir istihdam ilişkisinin bulunması gerekmez (Yanıt B) : Kira sözleşmesi rızai bir sözleşmedir. Kira sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterli olup, ayrıca kiralanan şeyin kiracıya teslimi şart değildir. Kira sözleşmesi karşılıklı borç doğuran, ivazlı ve devamlı borç ilişkisi doğuran bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin kurulması herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Kural olarak, sözlü olarak veya delalet edici bir irade beyanıyla (zımnen) kurulabilir. 17

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayfa No: 1 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (Şirket) Uşak Elektro Porselen A.Ş. adıyla 1972 yılında kurulmuştur. Şirket in kuruluş aşamasında elektro porselen üretimi

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Bölüm MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz:

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2015 31 Mart 2015 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu'na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Mart 2015 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

GENEL MUHASEBE GİRİŞ

GENEL MUHASEBE GİRİŞ GENEL MUHASEBE GİRİŞ TEMEL KAVRAMLAR 1. Sosyal Sorumluluk Kavramı, 2. Kişilik Kavramı, 3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı, 4. Dönemsellik Kavramı, 5. Parayla Ölçülme Kavramı, 6. Maliyet Esası Kavramı, 7.

Detaylı