DEHA EĞİTİM KURUMLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEHA EĞİTİM KURUMLARI"

Transkript

1 5. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) A) Dün akşam Ankara-İstanbul otoyolunda büyük bir trafik faciası yaşandı. B) -ler/-lar eki adları çoğul yapar. C) Maç bu akşam saatleri arasında televizyondan naklen verilecek. E)Türkçe Ural-Altay dil ailesine girer. Cümlelerinde kısa çizgi (-) yerinde kullanılmıştır ancak tarihler arasında kullanılmaz. TÜRKÇE ( 1 7 ) ( Yanıt D ): ( Yanıt E ): Cümlenin nitelikleri Yüklemine göre, Anlamına göre, Dizilimine göre, Yapısına göre ayrılmaktadır. İlginçtir, çocukluğun ilk yıllarını hatırlamak cümlesi Yüklemine göre: ad (ilginç-tir) Dizilimine göre: devrik (yüklem sonda değil) Anlamına göre: Olumlu Yapısına göre: birleşik (hatırlamak fiilimsisi var) ( Yanıt D ): A) geçtinizmi mi her zaman ayrı yazılır. B) ağıza ağza C) yılda da bağlaç olduğu için ayrı olacak E) senki ki bağlacı ayrı yazılır Bana öyle geliyor ki, sen bu sınıfı geçemeyeceksin cümlesinde bir yazım yanlışı yoktur. 6. ( Yanıt A ): O, bugünlerde çok sinirli davranıyor (kişi zamiri) Onun yazılarını beğenirim. (kişi zamiri) O, roman istememiş, hikâye kitabı istemiş. (kişi zamiri) Doktor, onun hastalığı için önemsiz demiş. (kişi zamiri) 7. ( Yanıt C ): A) istemi-yor-um. (şimdiki zaman) B) diyorum. (şimdiki zaman) C) olmaz X olu-r (geniş zaman) / di-yor-du (şimdiki zamanın hikayesi) D) yerdey-di-k (görülen geçmiş zaman) E) düşme-di (görülen geçmiş zaman) ( Yanıt A ): I... bakakaldı (sürerlik) II. anlatabiliyor (yeterlik) III. öleyazdı (yaklaşma) IV. alıver (tezlik) İsteklenme fiilinin eki: eceği tutmak / -esi gelmek MATEMATİK ( 8 15 ) 8. ( Yanıt E ) : b nin hangi aralıkta olduğunu bulmak için a nın uç değerleri verilen denklemde yerine yazılır. a = -4 için 3.(-4) b + 2 = 0 a = -2 için 3.(-2) b + 2 = 0 4. b = -10 bulunur. b = -4 bulunur. -4 te eşitlik olduğu için kapatılır, -2 de eşitlik olmadığı ( Yanıt E ): Birer ikişer fenerleri alıp dağıldılar cümlesindeki anlatım bozukluğu birer ikişer niteleyicisinin kullanımıyla ilgilidir. Cümle bu haliyle birer ikişer fenerler i niteleyen bir sıfat gibi kullanılmış olur oysa ki, fenerleri alanların birer ikişer dağıldığı anlatılmak istenmektedir. Bu durumda birer ikişer niteleyicisi dağıldılar yükleminden önce kullanılmalıdır: Fenerleri alıp birer ikişer dağıldılar. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından dolayı anlatım bozukluğu yapılmıştır. için açık şekilde gösterilir. Çözüm aralığı [ - 10, -4) bulunur. 9. ( Yanıt A ) : Bir denklem sisteminin sonsuz çözümünün olması için bütün katsayılar birbirine eşit olmalıdır. 3 m n buradan m = -12 ve n = 21 bulunur. m + n = = 9 1

2 A F A.(1 P)n 10. ( Yanıt C ) : 3x 5 xy 8 y 2 3x x (1 8y -y ( )t 10 Buna göre çarpanlar (3x + 8y).(x y) bulunur. Seçeneklerde 3x + 8y olduğu için cevap C seçeneğidir. 40 t ) 100 her iki tarafın logaritması alınırsa süre 20 yıl olarak bulunur. 15. ( Yanıt B ) : 11. ( Yanıt B ) : Verilen bölümlü ifadelerin hepsinin eşit olması için ortak bir sayıda eşitlemeye çalışalım. Mesela hepsini bir yapmaya çalışalım. Bunun için; a = 0,2, b = 0,3 ve c = 0,25 alınabilir. Soru kökünde sayılar negatif verildiği için; a = -0,2, b = -0,3 ve c = -0,25 alınır. Buna göre sayıların sıralaması b < c < a şeklinde olur. %30 karla liraya satılan bu malın alış fiyatı liradır. Bu mala alış fiyatının %20 si kadar indirim yanı lira indirim yapılırsa bu mal liraya satılır liralık bir malı liraya satarsak %10 karla satılmış olur. TARİH ( 16 20) 12. ( Yanıt D ) : Küçük olan sayıyı 4x alalım. Büyük olan sayıyı 7y alalım. İki sayının toplamı 4x + 7y = 48 Küçük olanın 1/4 ü x bulunur. Büyük olanın 2/7 si 2y bulunur. x 2y = -3 verilmiş. Bulduğumuz iki denklem ortak çözülürse; 4x + 7y = 48 x = 5 ve y = 4 bulunur. x 2y = -3 Küçük sayı = 4.5 = 20 Büyük sayı = 7.4 = 28 Sayıların farkı = 8 bulunur. 16. ( Yanıt D): 31 Mart Olayı Osmanlı devletinde, Şeyh Sait ve Menemen olayı da Türkiye Cumhuriyeti devletinde rejimi değiştirmeye, mevcut yönetimi yönelik girişim olarak kabul edilir. 17. ( Yanıt C): İtilaf devletleri Londra Konferansına TBMM yi de çağırarak varlığını resmen kabul etmişlerdir. 18. ( Yanıt D): Saltanatın kaldırıldığı zaman Halifelik kaldırılmamıştır. Halife dini yetkileri,tbmm de siyasi yetkileri üstlenmiştir. Böylece din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. 13. ( Yanıt D ) : Soruyu kutu yöntemiyle çözebiliriz ( Yanıt B): Ayan meclisi, meşrutiyetin ilanı ile birlikte açılan bir meclistir. Bu meclis padişah tarafından atanan kişilerin görev yaptığı bir meclistir Paranın tamamı 9000 liradır. 14. ( Yanıt D ) : Bileşik faiz formülünü kullanırsak; F = Faiz miktarı A = Anapara P = Faiz yüzdesi N = Süre 20. ( Yanıt C): Erzurum kongresinin ulusal iradeyi hakim kılmak esastır maddesi ulusun devlet yönetimine egemen (sahip) olmasıyla ilgilidir. 2

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ SORU İ ( ) 23. ( Yanıt E): Ticari Malların vadeli satışı sırasında ortaya çıkan vade farkları 602 DİĞER GELİRLER HESABI nda takip edilir. FİNANSAL MUHASEBE ( ) 21. ( Yanıt D): BORÇ Vadeli 24. ( Yanıt E): 120 ALICILAR HESABI Olarak Mal ve Hizmet Satışından Doğan Alıcının ALACAK Nakden Alacak şüpheli hale geldiğinde ve karşılık ayrıldığında yapılan yevmiye kayıtlarına göre büyük defterdeki görüntü aşağıdaki gibidir: veya Hesaben Yaptığı Ödemeler Senetsiz Alacaklar Anlaşma Gereğince Hesaba Yürütülen Faizler Müşteriye Uygulanan Vade Farkları Müşteri Adına 128 Kredili Satılan Mallardan İadeler veya İskontolar Alacaktan Sulh Yoluyla Vazgeçilmesi Ödenen Taşıma Gideri Alıcının Ölümü ve Alacağın Tahsil Edilme İmkanının Şüpheli Alacak Tutarı Tahsil Edilen Alacak Tutarı Zarar Ayrılan Karşılık Kalmaması Alacağın Şüpheli Hale Gelmesi : TL : TL : TL : TL İşletme, geçen yıl 654 Karşılık Giderleri hesabına 22. ( Yanıt D): İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kiralanan bir bina veya ofis başka bir işletmeden kiralanıyorsa İNDİRİLECEK KDV hesabı, şahıstan kiralanıyorsa ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (stopaj) hesabı kullanılır TL kayıt yaparak gelir tablosuna TL göndermiştir. Ancak gelir tablosuna gidecek olan tutar TL dir. Yani TL fazla karşılık ayrılmıştır. Bu nedenle fazla ayrılan karşılığın gelir yazılarak ( 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI) ( karşılığın İŞLETME İŞLETME = İNDİRİLECEK KDV ayrıldığı dönem ile tahsilatın yapıldığı dönem İŞLETME ŞAHIS FARKLI olduğu için) kapatılması gerekmektedir. = ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki Bu bilgilere göre işletme pazarlama faaliyetlerinde gibi olacaktır: kullanacağı binayı kiraladığında aşağıdaki kaydı / KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI / yapacaktır: / PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ İNDİRİLECEK KDV KASA /

4 27. ( Yanıt D): 25. ( Yanıt B): Maddi duran varlıklar alış maliyeti ile muhasebeleştirilir. Alış maliyetinin var olmadığı durumlarda imal etme maliyeti esas alınır. Poliçe bedelini ödeyen kimse kendisinden önce gelen borçlulardan aşağıdaki hakları kapsayan bir talep hakkına sahiptir. Ülkemizdeki vergi mevzuatı, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satın alınmasında yapılan noter, mahkeme, değer takdiri, komisyon giderleri ile Emlak ve Taşıt Alım Vergilerini maliyet bedeline eklemekte veya genel giderler arasında göstermekte işletmeleri Ödemiş olduğu tutarın tamamını, Ödeme tarihinden bu yana bu tutarın yüzde on hesabıyla faizini, Yaptığı giderleri, Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon ücretini. serbest bırakmıştır. Bu giderler dışında kalan gümrük vergisi, taşıma ve montaj giderleri ile duran 28. ( Yanıt A): varlıkların kullanılabilecek duruma gelmeleri için yapılan bütün giderler duran varlıkların maliyet öğeleridir. İşletmeler; mal, senet, tahvil vb. maddi değerleri bankaya teminat olarak vererek kredi kullanabilirler. Senetlerin teminat olarak verilip kredi kullanılması işlemi; yardımcı hesaplar arası aktarma yapılması şeklinde muhasebeleştirilir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye maddesi aşağıdaki gibi olacaktır: / 121ALACAK SENETLERİ -Teminattaki Senetler 121 ALACAK SENETLERİ Cüzdandaki Senetler Senetlerin bankaya teminat olarak verilmesi / / 100 KASA VEYA 102 BANKALAR 300 BANKA KREDİLERİ Bankadan kredi çekilmesi / Bankadan sağlanan krediye teminat olarak verilen senedin banka tarafından tahsil edilerek senet bedelinden komisyon kesilmesi durumunda yapılacak yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / 300 BANKA KREDİLERİ FİNANSMAN GİDERLERİ ALACAK SENETLERİ Teminattaki Senetler / İşletme TL lik bir makineyi yarısı ve TL lik KDV si peşin, kalanını ise çek keşide ederek satın almıştır. Makine için ödenen gümrük vergileri, taşıma ve montaj giderleri TL dir / TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR İNDİRİLECEK KDV HS KASA HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ / 26. ( Yanıt A): Aralıklı envanter yönteminde satılan ticari malı şöyle bulunmaktadır: SATILAN TİCARİ TİCARİ MAL HS MALIN = BORÇ KALANI MALİYETİ DÖNEM - SONU MAL MEVCUDU TİCARİ MAL HS BORÇ TOPLAMI TİCARİ MAL HS ALACAK TOPLAMI TİCARİ MALLAR HS BORÇ KALANI DÖNEM SONU MAL MEVCUDU SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ : TL : TL : TL : TL : TL NOT: MALİ BORÇLARLA İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN BÜTÜN GİDERLER ( FAİZ, KOMİSYON,OLUMSUZ KUR FARKI) 780 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABINA KAYDEDİLİR. 4

5 32. ( Yanıt D): 29. ( Yanıt C): KAR YEDEKLERİ: Yasa, ana sözleşme hükümleri ya da ortaklıkların yetkili organları tarafından alınan Uzun vadeli yatırım amacıyla veya ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri MALİ DURAN VARLIKLAR grubundaki hesaplara kaydedilir. Ortaklık paylarına göre kullanılacak hesapların ayrımı şöyledir: kararlar uyarınca ortaklara dağıtılmamış ya da işletmede alıkoyulmuş karların izlendiği hesap grubudur. Tek düzen hesap planında bu grupta yer alan hesaplar şunlardır: 540 YASAL YEDEKLER 541 STATÜ YEDEKLERİ 542 OLAĞAN ÜSTÜ YEDEKLER 548 DİĞER KAR YEDEKLERİ 549 ÖZEL FONLAR BAĞLI MENKUL KIYMET: %10 dan az İŞTİRAKLER :En az %10, En fazla %50 BAĞLI ORTAKLIKLAR : %50 den fazla Bağlı ortaklık için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda "245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı" karşılığında 246 BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-) hesabına alacak, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir. 30. ( Yanıt E): Kiralık gayri menkuller üzerinde yapılan iyileştirme ve genişletme harcamaları ÖZEL MALİYETLER Hesabında takip edilir. Özel Maliyetler Hesabı maddi olmayan duran varlıklar arasında yer alır. İşletme kiraladığı binaya asansör yaptırarak binanın değerini artırmıştır. Bu bilgilere göre, yapılan harcama Özel Maliyetler Hesabına borç kaydedilir. / ÖZEL MALİYETLER İNDİRİLECEK KDV KASA / Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: / BAĞLI ORTAKLIKLAR BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ / 31. ( Yanıt A): Vergi Usul Kanunu nun 261. maddesinde belirtilen değerleme ölçüleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlar: Maliyet bedeli, Borsa rayici, Tasarruf değeri, Mukayyet değer, İtibari değer, Emsal bedeli, Vergi değeri, Rayiç bedel. 33. ( Yanıt D): VUK a göre; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; Söz konusu değerleme ölçülerinden ; Tasarruf Değer Emsal Bedel Mukayyet Değer Vergi Değeri Türk Ticaret Kanunu nda yer almaz. Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar, Yapılan protestoya veya yazı ile birden fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılır. 5

6 34. ( Yanıt A): İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve borçlarını saymak,ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ayrıntılı olarak saptanması işlemine ENVANTER ÇIKARMAK denir. 35. ( Yanıt D): BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI İşe Başlarken Mevcut Olan Ticari Mal İşletmenin varlıkları ve borçlarının fiziki sayımının yapılarak muhasebe kayıtlarında yer alan ekonomik değerler ile işletme kaynaklarının gerçek durumu yansıtıp yansıtılmadığına bakılması ve muhasebe kayıtları ile gerçek durum arasındaki farkların ortaya konması işlemine MUHASEBE DIŞI ENVANTER denir. A) Ticari malların sayım ve değerlemesi Geçen Faaliyet Döneminden Devreden Ticari Mallar Satın Alınan Ticari Mallar ( Alışlar) Satın Alınan Ticari Malların Maliyetine Giren Ödemeler ( Alış Giderleri) Geri Gelen Ticari Mallar ( Sürekli Envanter Yönteminde Satış İadesi) Muhasebe dışı envanterin yapılmasından sonra,belirlenen durumlara göre muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmelerin yapılması ve düzeltme kayıtlarından sonra, gelir ve gider hesaplarının kar/zarar hesabı ile karşılaştırılarak ilgili döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının saptanması işlemine MUHASEBE İÇİ ENVANTER denir. ALACAK Satılan Ticari Malın Maliyeti ( Sürekli Envanter Yönteminde) Satın Alınan Ticari Mallardan Elde Edilen İskontolar ( Alış İskontosu) Geri Verilen Ticari Mallar ( Alış İadesi) Ticari Mal Fireleri Sayımda Noksan Çıkan Ticari Mallar Sayımda Fazla Çıkan Ticari Mallar Ticari mallar ile ilgili gelir tablosunu ilgilendiren işlem hareketleri ve kullanılacak hesaplar şunlardır: Yurt İçi Mal Satışları : 600 YURT İÇİ SATIŞLAR Yurt Dışı Mal Satışları : 601 YURT DIŞI SATIŞLAR Satış İadeleri : 610 SATIŞTAN İADELER Satış İskontoları : 611 SATIŞ İSKONTOLARI Satış Giderleri : 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABI B) Satılan malın maliyetinin kaydı C) Gelir hesaplarının Dönem Karı veya Zararı Hesabına devri D) Alacak senetlerinin tasarruf değeriyle değerlemesine bağlı olarak yapılan kaydı E) Gider hesaplarının Dönem Karı veya Zararı Hesabına devri ARALIKLI ENVANTER YÖNTEMİ Çok sayıda çeşitli mal satan işletmeler kullanır. Satılan ticari malın maliyeti yılsonunda, yılda 1 kez bütün mallar için topluca hesaplanır ve kaydedilir. Ticari Mallar Hesabının borç kalanı NET MAL ALIŞLARINI ifade eder. Ticari Mallar Hesabının borç kalanı ile dönem sonu mal mevcudu arasındaki fark SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİNİ ifade eder. Not: Aralıklı envanter yönteminde dönem sonu beklenmeden gerçek mal mevcudu tespit edilemez. 6

7 Soruda tamamlanan miktarlar verilmemiş miktar MALİYET MUHASEBESİ ( ) dengesinden hesaplanabilir. 36. ( Yanıt A ): DBYM st: Tamamlanan: x Üretime DSYM st: alınan: Fire : Seri (yığın) üretim tekniğine sahip bir işletmede bu teknikle uyumlu olarak kullanılması uygun olan maliyet sistemi Safha maliyet sistemidir. 37. ( Yanıt E ): G=Ç Tek bir üretim sürecinde kaçınılmaz olarak birlikte elde edilen iki mamulden perakende fiyatının yüksek Tamamlanan miktar: br. olduğu mamullere; ana mamul, perakende fiyatının düşük olduğu mamullere yan mamul denir. Tamamlanan+ (DSYM stoğu x tamamlanma derecesi) = (600 x %90) = br. 38. ( Yanıt B ) : Üretim maliyetlerinin; 41. ( Yanıt E ) : Direkt ilk madde ve malzeme gideri Direkt işçilik gideri İşletme mevcut net satışlar üzerinden %30 kar elde Genel üretim gideri etmeyi hedeflediğine göre; Değişken genel üretim gideri Hedeflenen kar: x %30 = TL Kullanılan kapasitedeki sabit genel üretim İşletmenin hedeflenen karı sağlayacak satış tutarı: gideri + Başabaş Toplam Üretim Maliyeti T. Sabit Maliyetler+ hed.kar noktası satış Tutarı= Şeklinde ifade edilen maliyet sistemi normal maliyet x Br.satış Fiyatı Br.satış Fiyatı Br. Değişken maliyetler sistemidir. Başabaş TL noktası satış Tutarı= x Başabaş noktası satış Tutarı= TL 39. ( Yanıt C ) : Sipariş maliyetleri ile stok bulundurma maliyetleri dikkate alındığında optimum stok düzeyi Sipariş 42. ( Yanıt C ): maliyetleri ile stok bulundurma maliyetleri toplamının Yan en az olduğu miktardır. ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler şunlardır: 40. ( Yanıt E ) : Brüt satış hasılatı yöntemi Net satış hasılatı yöntemi Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi Ağırlıklı ortalama maliyet yönteminde şekillendirme açısından eşdeğer ürün miktarı: Tedarik değerinin esas alınması yöntemi Tamamlanan+ (DSYM stoğu x tamamlanma Piyasa derecesi) değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir. 7 değeri yöntemi yan ürünlerin

8 43. ( Yanıt C ) : Genel FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ ( ) üretim makinelerin giderlerinin bozulmasından belli dolayı bir kısmının üretime ara 46. ( Yanıt B) : verilmesinden kaynaklanan giderler ve toplam genel İşletmenin belli bir dönemine veya belli bir tarihine ait finansal tablo verileri kendi aralarındaki anlamlı ilişkileri saptamak üzere yapılan analiz türü statik analiz dir. üretim giderlerinin üretime yüklenmesinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir: / YARI MAMULLER-ÜRETİM ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDERLERİ GENEL ÜRETİM GİDERİ 47. ( Yanıt A ) : YANSITMASI Bilânçonun bölümlerini şöyle sıralayabilir; Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Özkaynaklar Ödenmiş sermaye bilanço bölümü değil, özkaynaklar bölümünün bir kalemidir. / 44. ( Yanıt C ) : Üretime yüklenen genel üretim gideri tutarı yükleme oranı aracılığı ile hesaplanır. Tahmini Yükleme oranı= Tahmini Gider Tahmini faaliyet ölçüsü Tahmini Yükleme oranı= TL/ DİS 48. ( Yanıt C ) : Tahmini Yükleme oranı= 1,5 TL / DİS Üretime yüklenen Fon Akım tablosunda Fon Kullanımları; İşletmeden fon çıkışını gerektiren ve finansal kalemlerde azalmalara neden olan işlemler fon kullanımını ifade eder. Fon kullanımı genel olarak aktifteki artışları pasifteki azalışları gösterir. Faaliyetlerle ilgili Fon Kullanımı: işletmenin dönem faaliyetini zararla kapatması halinde bu zarar bir kaynak kullanımıdır. Olağandışı Faaliyetlerle ilgili Kullanımlar: Olağandışı gelir ve karlar ile olağandışı gider ve zararlar arasındaki olumsuz fark, olağandışı zarardır. Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettüler Dönen Varlıkların Tutarındaki Artışlar Duran Varlıkların Tutarındaki Artışlar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Azalışlar Sermayedeki Azalışlar Genel üretim gideri= DİS x 1,5 = TL 45. ( Yanıt A ): Safha maliyet sistemi ortalama maliyet yöntemine göre toplam maliyet şu şekilde hesaplanır; Toplam maliyet= Miktar x Birim maliyet Miktar toplamı = tamamlanan + DSYM stoğu Dimm için: br birim= birim DiG için : br birim= birim GÜG için : br birim= birim Toplam maliyet Dimm için: birim x 0,6= TL DiG için : birim x 0,1= TL GÜG için : birim x 0,2= TL C seçeneğinde sermaye artırımı fon kaynağı olduğu için doğru seçenektir TL 8

9 II Kredili mal alış 49. ( Yanıt B ) : Mal alışı olduğu için, dönen varlıklar artar. kısa vadeli borçlanmadan dolayı, kısa vadeli borçlar artar. Aynı tutarda arttığı için net işletme sermayesini değiştirmez. Kuruluş ve örgütlenme giderleri bilanço kalemidir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir. 50. ( Yanıt A ) : III Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi Brüt Satışlar Satış İndirimleri (-) Net Satışlar Satışların Maliyeti (-) Brüt Satış Karı Veya Zararı Faaliyet Giderleri (-) Faaliyet Kar Veya Zararı ( ) ( ) (10.000) Kısa vadeli alacakların tahsil edilmesi durumunda, dönen varlıklarda değişme olmaz. Net işletme sermayesi de değişmez. 53. ( Yanıt E ) : Ortalama tahsilat süresi = 360 Alacak devir hızı Gelir tablosunda; dikey yüzdeler analizi yapılırken, İlgili kalem tutarı x 100 Net satışlar Alacak devir hızı = Net satışlar Ort. Alacaklar Faaliyet karı x 100 Net satışlar Alacak devir hızı = 3.500_ = x 100 = % 45 olarak bulunur. Ortalama tahsilat süresi = 360_ = 72 gündür ( Yanıt D ) : 54. ( Yanıt B ) : (Pasif toplamı duran varlıklar) stoklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar Verilen ifade de düzenleme yapılırsa ; Özkaynaklar / Aktif toplamı Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse edildiğini gösterir. Bu oran aynı zaman da Aktif toplamı içindeki özkaynakların dikey yüzdesini de verir. Not : Dikey yüzdeler analizinde; Bilanço kalemlerinde İlgili kalem tutarı, Aktif veya pasif toplamına oranlanır. Pasif(Aktif) Toplamı Duran varlık = Dönen varlıklar Olarak ifade edilir. Likidite oranı = Dönen varlıklar - stoklar Kısa vad. Yab.kaynaklar 52. ( Yanıt D ) : Net işletme sermayesi = Dönen varlıklar KVYK olarak ifade edilir. 55. ( Yanıt B ) : I Duran varlıkların peşin satışı (Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı) formülü, içsel büyüme oranı hesaplamasını verir. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneğidir. Duran varlıkların peşin satılması durumunda ; dönen varlıklar artar. Fakat kısa vadeli yabancı kaynaklarda bir değişme olmadığı için Net işletme sermayesi artar. 9

10 60. (Yanıt D ): Denetim planının yapılması denetimi tamamlama çalışmalarından biri değildir. MUHASEBE DENETİMİ ( 56 70) 56. ( Yanıt C ): Bağımsız denetim kanıtının ve ölçümü uygunluk ölçüsü ise yeterliliktir. kalitesinin miktarının Denetimi tamamlama çalışmaları şunlardır; 1. Bilanço tarihinden sonraki önemli olayların gözden geçirilmesi 2. İşletmenin geleceğiyle ilgili muhtemel belirsizlikleri değerlendirme (Şarta bağlı borç ya da Zaraların değerlendirilmesi) denetim türü faaliyet denetimidir. Faaliyet ( Verimlilik - Performans ) Denetimi: Bir işletmenin faaliyetlerinin verimliliğini ve etkinliğini değerlemek ve denetlemek amacıyla, bu faaliyetlere ilişkin belirlenen yöntem ve uygulamaların gözden geçirilmesidir. 3. İşletmeyle ilişkili kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemleri belirleme ve inceleme 4. Genel analitik testlerin yapılması 5. Denetim programının son kez gözden geçirilmesi Faaliyet denetimi sonuçları verimlilik standartları ile karşılaştırılarak, işletmenin belirlemiş olduğu faaliyet hedeflerine ya da sektör standartlarına ulaşılıp ulaşılmadığı ölçüldüğünde bu denetime verimlilikperformans denetimi de denir. 6. Yönetim teyit mektubunun alınması 57. ( Yanıt C ): Pür denetim faaliyetinden farklı olarak bir yönetsel danışmanlık şeklinde nitelendirilen 61. (Yanıt B ): Geçmiş yıllara ilişkin bağımsız denetim ücretinin, geçerli bir nedenden dolayı, müşteri tarafından ödenmemesi bağımsız denetçinin bağımsızlığını ortadan kaldıracak hallerden biri değildir. Vergi inceleme elamanlarının imalat işletmelerinde randıman oranı dikkate alınarak yaptıkları denetim örnek verilebilir. 62. (Yanıt C ): Yeterli ve kaliteli denetim kanıtlarının toplanması amacıyla izlenen yollara genel olarak denetim 58. (Yanıt C ): Sürekli denetim çalışmasında denetçi, mali tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiği konusunda bir denetim görüşüne ulaşabilmek için iç kontrol sistemini kuramaz ve çalıştıramaz. işlemleri adı verilir. 63. (Yanıt E ): Denetçinin mesleki deneyimi denetim raporunun türünü ve kapsamını belirleyen faktörlerden biri değildir. 59. (Yanıt E ): Pazar fiyatları faaliyet risklerinden biri değildir. Pazar fiyatları finansal risklerden biridir. İşletme riskleri dört alt başlıkta toplanabilir.bunlar; GENEL FAALİYET FİNANSAL Kurumlaşama DIŞSAL RİSKLERİ RİSKLER ma Riskleri Yasal Politik Pazar Örgütlenme Yükümlülükler Gelişmeler Fiyatları Riskleri Teknolojik Satış Müşterilerin Yönetim Riskleri Değişiklikler Riskleri Kredibiliteleri Doğal Afetler Üretim Likidite Riskleri Riskleri 64. (Yanıt B ): Tespit riski ( Bulgu ) denetim riskinin unsurlarından biridir. Denetim riskinin unsurları şunlardır; RİSKLER Politik Tedarik Gelişmeler Riskleri - DR = YR x KR x BR ( TR) DR= Denetim Riski YR= Yapısal Risk KR= Kontrol Riski BR= Bulgu Riski Edememe riski) İletişim Yapısı İletişim Kültürü 10 (Tespit Riski-Tespit

11 65. (Yanıt C ): Müşteri seçimi ve işin kabulü, denetim anlaşmalarının yürütülmesi ve bulgulara bağlı olarak denetçi görüşünün açıklanması şeklindeki işlemler dizisine denetim süreci adı verilir ( Yanıt B ): Sermaye piyasasında bağımsız denetim uygulamalarına göre kıdemli denetçi unvanının kazanılması için fiilen en az 6 yıl mesleki deneyim şartı aranmaktadır. Yapısal Riski Arttıran Unsurlar: Denetimde Ünvanları Yer Alacak Yapısal Risk: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi olmadan doğabilecek hataların toplamıdır.iç kontrol sisteminin devrede olmadığı ya da çalışmadığı varsayımı altındaki risktir. İşletmenin dış çevresinin faaliyetlerinin ve işletmenin kontrol yapısının neden olabileceği risklerdir. Denetçilerin Sorumlu Ortak Başdenetçi: Bağımsız denetim kuruluşunda pay sahibi olup baş denetçi ünvanına haiz ve denetim çalışmasına kuruluş adına kendi kişisel sorumluluğu ile yürüten ve kuruluş adına bağımsız denetim raporlarını imzalamaya yetkili gerçek kişidir. Başdenetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 10 yıl deneyim Kıdemli denetçi: Bu ünvan için en az fiilen 6 yıl Denetçi: Bu ünvanının kazanılması için en az fiilen 3 yıl deneyim şarttır. Denetçi Yardımcıları : Bağımsız denetim kuruluşu tarafından en az fiilen 2 yıl süre ile staja tabi tutulurlar. Stajer Denetçi: Muhasebeleştirme ve değerleme yöntemlerinde farklı muhasebe politikası uygulayabilme olanakları. Hesaplama ve sayısallaştırma olanakları açısından zorluklar veya karmaşıklıklar. Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi. Varlıkların kolayca çalınabilir, işletme dışına kolay çıkarılabilir olma gibi özellikleri arttıkça bu risk de 2. Kontrol Riski: İyi bir muhasebe ve iç kontrol sistemi sayesinde önlenenler çıktıktan sonra, hala kalan risklerdir.iç kontrol ve muhasebe sistemi sayesinde de önlenemeyen veya fark edilemeyen hatalardan kaynaklanan risklerdir. İç kontrol sistemi ne denli iyi ise bu riskler azalır. İç kontrol sisteminin etkinliği azaldığı sürece bu risk de artar. YR x KR = THİ ( Toplam Hatalı İşlem) 3. Bulgu Riski: Kontrol sistemleri sayesinde önlenemeyen veya bulunamayan hatalardan kalan ve denetçinin de denetim teknikleri uygulayarak ortaya çıkaramadığı hata ve hilelerden doğan risktir. Mali tablolardaki hata ve hilelerin denetçi tarafından bulunamama riskidir. 1. Örneklem riski : Denetçinin oluşturduğu örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçların gerçek durumdan farklı olma olasılığına örnekleme riski adı verilir. Örnekleme riski ise dört alt başlıkta toplanır. 67. (Yanıt B ): İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan riske alfa riski adı verilir. Alfa riski: İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı kanaatine varması sonucu oluşan risktir. Beta riski: Denetçinin, örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir olmadığı halde, güvenilir olduğu kanısına varması sonucu oluşan risktir. Yanlış ret riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında maddi bir hata olduğunu desteklemekle birlikte, maddi bir hata olmaması riskine yanlış ret riski adı verilir. DENETİM RİSKLERİ Denetlenen müşterinin mali tablolarının önemli ölçüde hata ve düzensizlik içermesine rağmen denetçinin bunlar hakkında olumlu görüş verme veya isabetsiz görüş verme olasılığıdır. Denetim riski 3 tür risk sonucu ortaya çıkar; DR = YR x KR x BR ( TR) 11

12 4. Açıklama : Mali tablolarda veya dipnotlarda Yanlış kabul riski: Örneklem sonuçları hesap kalanlarında bir maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte, maddi bir hata olması riskine yanlış kabul riski adı verilir. 2. Örneklem dışı risk: Denetçinin yanlış planlama yapması, örnekleme yöntemini yeterince iyi uygulamaması veya zaman baskısı gibi nedenlerle oluşan risktir. yer alan ( Yanıt E ): 7. Bir vergi denetçisinin yapmış olduğu denetim amaç yönünden uygunluk denetimidir (Yanıt C ): Bilanço tarihi itibariyle varlıkların ve borçların var olup olmadığının belirlenmesi gerçeklik( vaarolma) kapsamına girmektedir. Genel Denetim Amaçları / Hedefleri 9. Denetim çalışmalarında hedefler şunlardır; 1. Gerçeklik (Varolma): Bilançoda gösterilen varlıklar veya borçların gerçekten var olup olmadıklarına yönelik tespittir. Fiilen mevcut olmayan varlıklar veya hukuken ödenmeyecek borçlar bilançoda yer almazlar.olmayan borçlar veya varlıklar bilançoda yer almazlar. (Mevcut mu?) 2. tablo kalemleri hesap dönemi içindeki olayların veya işlemlerin birer yansımasıdır. Doğru Değerleme: Denetçinin hedefi, mali tablolarda yer alan bir varlık veya yükümlülüğün doğru değerlendiğinin ortaya çıkarılmasıdır. SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, Uluslar arası Muhasebe Standartları, Bankalar Tekdüzen Muhasebe Sistemi ne belirlenen değerleme ölçüleridir. Dönemsellik ( Zamanlılık) : Bir işlemin doğru rakamlarla kayda alındığı ve raporlandığı, gelir ve giderlerin ise dönemsellik ilkesine uygun olarak mali tablolara yansıdığının ortaya çıkarılması ile ilgilidir. Standartlara Uygun Sınıflama: Hesap kalemlerinin mali tablolarda doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını, dipnotların standartlara uygun ve yeterli olup olmadığını araştırır. Denetçi işletme hangi muhasebe sistemine bağlı kalarak mali tabloları düzenlemek zorunda ise denetçi de belirlenen veya işletmeye uygun formata uygun bir mali tablo sınıflaması yapılıp yapılmadığını araştırır. Kayıtsal Doğruluk: İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesini, hesapların doğru tarafına ve doğru tutarda kaydedilmesini ifade eder. 70. ( Yanıt D ): Denetçi, aracı kurumlara gönderme ihtiyacı duymaz. Bütünlük (Tamamını Kapsama Tamlık):Denetçi bilançoya veya gelir tablosuna geçmeyen hiçbir hesap kaleminin olmadığını, tüm varlık ve yükümlülüklerle birlikte, tüm gelir ve giderlerin de mali tablolara yansımış olduğunu araştırır. Bunu kanıtlayabilmek için kanıt toplar. Kanıt toplama çalışmalarının hedefi mali tablolarda gereken her unsurun yer aldığını ortaya çıkarmaktır. (Kayıtdışı işlemler ve Gizli hesaplar var mı?) 3. bilgiler işletmenin finansal durumunu gerektiği şekilde göstermelidir. Geçmişteki Bir Olaydan Kaynaklanma: Mali Mülkiyet ( Sahiplik ve yükümlülükler- Hak Sahibi - Mükellef Olma): Bilanço tarihi itibariyle sadece işletmeye ait varlık unsurları ve borçlar bilançoda yer alabilir. Mülkiyete konu olmayan veya mülkiyeti işletmeye ait olmayan kalemler bilanço da yer almaz. (Ait mi? konsinye mallar gibi) 12 mutabakat mektubu

13 Karşılaştırılabilirlik: Kullanıcıların bir işletmenin belli bir zaman içerisinde finansal durumundaki ve faaliyetlerindeki değişmeleri takip edebilmeleri için işletmenin finansal tablolarını karşılaştırma imkânları olmalıdır. MUHASEBE STANDARTLARI ( ) 71. ( Yanıt D): Net Gerçekleşebilir Değer Gerçeğe Uygun Değer İşin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. ( T.S.F (T.M + S.G) ) Karşılıklı pazarlık ortamında bilgili ve istekli gruplar arasında varlığın el değiştirmesi ve ya borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkan tutardır. MUHASEBENİN VARSAYIMLARI Tahakkuk esası: Bu esasa göre, işlemlerin ve diğer olayların etkisi, nakit veya nakit benzerleri alındığında veya ödendiğinde değil, bu işlem ve olaylar olduğu zaman tahakkuk ettirilir. Ve ilgili oldukları dönemin muhasebe kayıtlarına kaydedilerek o dönemin finansal tablolarında raporlanırlar. Başka bir ifadeyle; işlemlerin gerçekleştiği anda kaydedilmesi olayıdır. Süreklilik esası Finansal tablolar işletmenin gelecekte de faaliyetlerini devam edeceği varsayımı altında hazırlanır. Bu durumda işletmenin ne bir tasfiye niyetinin ne de ihtiyacının olduğu, faaliyet hacminde önemli bir ölçüde azalmayacağı düşünülmektedir. 72. ( Yanıt C): Tam bir finansal tablo seti aşağıdaki bölümleri içerir. Bilanço Gelir tablosu Özkaynak değişim tablosu Nakit akış tablosu Dipnot ve açıklayıcı notlar 73. ( Yanıt D): FİNANSAL ÖZELLİKLERİ: TABLOLARIN 74. ( Yanıt E): Defter değeri: Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutardır. NİTELİKSEL Anlaşılabilirlik: Finansal tablolarda yer alan bilgilerin kullanıcılar tarafından tam olarak anlaşılabilir olmalarıdır. Amortismana tabi tutar: Bir varlığın maliyetinden veya maliyet yerine geçen diğer tutarlardan kalıntı değerin düşülmesiyle bulunan tutarı ifade eder. İhtiyaca uygunluk: Finansal bilgi kullanıcılarının ekonomik kararlarının geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak yada geçmişteki olayları algılamalarını teyit etmek veya düzeltmek suretiyle etkilemesi. Değer düşüklüğü zararı: Bir varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşan kısmını ifade eder. 75. ( Yanıt E): Güvenirlik: Doğru şekilde gösterim anlamına gelir. Yani; bir bilginin faydalı olması için ayrıca o bilginin güvenilir olması da gerekir. KONULARI: Doğru şekilde gösterim(gerçeğe uygun şekilde) Tarafsızlık İhtiyatlılık Tam Açıklama Özün Önceliği Konsolide finansal tablolar Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır. Bireysel finansal tablolar Bir ana ortaklık, bir iştirakte yatırımı olan bir işletme ya da müştereken kontrol edilen bir işletme yatırımcısı tarafından sunulan ve yatırımların raporlanan faaliyet sonuçları yada net aktifleri yerine doğrudan özkaynak payına dayalı olarak muhasebeleştirildiği finansal tablolardır. 13

14 83. (Yanıt A): İşçinin kendisini ve ailesini yaşatacak, daha doğrusu tekrar üretime geçmesini sağlayacak asgari ücrete işgücü üretim maliyeti adı verilir. EKONOMİ ( ) 76. (Yanıt D): İhtiyaçlar ve ihtiyaçları karşılayan mal ve hizmetler birbirlerinin yerine ikame edilebilirler. 84. (Yanıt E): Bir ülkenin refahını, sahip olduğu değerli madenlerle, özellikle altın ve gümüş ile ölçen düşünce akımı Merkantalizm olarak adlandırılır. 77. (Yanıt E): Bir maldan daha fazla üretmek veya tüketmek için diğer maldan artan miktarlarda vazgeçilmesi durumu artan fırsat maliyeti olarak adlandırılır ve artan fırsat maliyetlerinin var olduğu bir analizde üretim imkanları eğrisi içbükeydir. 85. (Yanıt E): İhracat endüstrisindeki büyük bir firmanın, malını, dış piyasada iç piyasadan düşük bir fiyattan satması durumu damping olarak adlandırılır. 78. (Yanıt E): Talep sabitken arz arttığında piyasa denge fiyatı düşerken denge miktarı artacaktır. MALİYE ( ) P 86. (Yanıt C): S1 Eğitim ve sağlık harcamaları kalkınma carileri kategorisinde yer almaktadırlar. S2 A B 87. (Yanıt E): D Q Bütçe ilgili mali yıldan önce onaylanmaktadır. Örneğin 2012 yılının bütçesi 2011 yılında en geç 17 Ekim 2011 tarihinde Meclise sunulmakta, Mecliste en fazla 55 gün Bütçe komisyonunda tartışılmakta ve daha sonra TBMM Genel kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına sunulmaktadır. Bütçe Kanunu ilgili mali yılın başından önce Resmi Gazetede yayımlanmakta ve ilgili mali yılın başında (1 Ocak) yürürlüğe girmektedir. 79. (Yanıt A): İki mal arasındaki çapraz esneklik değerinin pozitif olduğu durumda iki mal ikame mal çifti olarak değerlendirilir. 80. (Yanıt A): Etkin bir asgari ücret politikasının düşük gelir seviyesindeki bireyleri koruması beklenmektedir. Bu nedenle asgari ücret uygulamasının vasıfsız işgücünde fazlalık yaratan bir fiyat tabanı olarak işlev görmesi beklenmektedir. 88. (Yanıt A): Vergi miktarı ile ödenecek vergi arasında hiçbir ilişkinin kurulamadığı, herhangi bir matraha dayandırılamayarak alınan vergilere sabit vergi denir. Buna uygulamada olmayan BAŞ VERGİSİ örnek gösterilebilir. 81. (Yanıt E): Marjinal ürün, ortalama ürünü maksimumdan keser. Diğer bir deyişle marjinal ürün ile ortalama ürün birbirine eşit olduğunda ortalama ürün maksimum seviyesindedir. 82. (Yanıt D): Tam rekabetçi firmanın maksimize etmektir. temel amacı Sabit vergi ile sabit oranlı verginin karıştırılmaması gerekir. Sabit oranlı vergide matrah vardır. Örneğin Kurumlar Vergisi sabit oranlı bir vergi olup, belli bir matrahın üzerinden sabit bir oranda (ülkemizde %20) alınmaktadır. karını 89. (Yanıt D): Veraset ve intikal vergileri servet üzerinden alınan vergiler arasında yer almaktadır. 14

15 90. (Yanıt E): İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ( ) Konsolidasyon ve konversiyon olağan üstü borç yönetimleridir. 96. (Yanıt D ): Türkiye de Cumhuriyetin kurulmasından sonra 3008 Sayılı yürürlüğe giren ilk İş Kanunu Kanundur. Konsolidasyonda borcun vadesi uzatılırken, konversiyonda borcun faiz oranı değiştirilmektedir. 97. ( Yanıt B ): İş kazası ve meslek hastalıkları kapsamında geçici iş göremezlik ödeneğine hak MESLEK HUKUKU ( ) 91. ( Yanıt B ): Kollektif şirket meslek mensuplarının bir araya gelerek kurabilecekleri ortaklık bürosu veya şirketlerden biri değildir. kazanabilmek prim için gün sayısı aranmaz. 98. (Yanıt E ): Son 60 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarından biri değildir. 92. (Yanıt E ): Sınav Yönetmeliğine göre revizyon serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav konularından değildir. 99. (Yanıt B ): Süreksiz iş sözleşmesi yazılı yapılması gereken iş sözleşmelerinden biri değildir? Yazılı yapılması gereken sözleşmeler şunlardır; 93. (Yanıt B ): Oda Genel Kurulu 3 yılda bir mayıs ayı içerisinde toplanır. 94. (Yanıt C ): 3568 Sayılı Kanun'a göre, Oda'nın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu konuda Genel Kurul'a rapor vermek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulunun görevidir. 95. (Yanıt A ): 3568 Sayılı Kanuna göre soruda verilen unvanlardan 5 tanesi bir meslek unvanı değildir Sayılı Kanuna göre meslek unvanları şunlardır; Serbest muhasebeci mali müşavir Yeminli mali müşavir Çıraklık sözleşmesi Gazeteci sözleşmesi Takım sözleşmesi Toplu sözleşme Gemi adamı sözleşmesi Belirli süreli iş sözleşmesi (bir yıl ve üzeri olanlar 7. Çağrı üzerine sözleşmesi çalışmayı öngören iş 100.(Yanıt C ): İş mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı temyiz için Yargıtay a başvurulur. 15

16 VERGİ HUKUKU ( ) 101. ( Yanıt A ): Gider pusulaları; vergiye tabii mükelleflerin vergiye tabii olmayanlardan mal ve hizmet almaları durumunda düzenlenen ve malı ve hizmeti alan tarafından düzenlenen vesikadır. A seçeneğinde Vergiden muaf esnaf tarafından düzenlenebilir denilmekte olup yanlıştır. Gider pusulasını vergiye tabii olan düzenler ( Yanıt C ): Sermaye piyasası araçları hisse senetleri ve tahvillerdir. Hisse senetleri ve tahvillerin de getirileri ise faiz ve kar payıdır. Faiz ve kar payı ise menkul sermaye iradıdır ( Yanıt B ): Teşebbüs sahibinin çocuklarına ödenen ücretler gider olmaktadır ( Yanıt E ): Vergi levhasının onaylandığı ay 5 Defter ve belgeleri saklama yılı 5 VUK na göre zamanaşımı yılı 5 Defter ve belgeleri saklama yılı ( Yanıt D ): Verginin konusu yasama organı, verginin matrahını ise mükellef (beyana dayanan vergilerde) belirler. Bakanlar kurulu verginin indirimlerini ve oranlarını düzenleme yetkisine sahiptir ( Yanıt D ): Dünyada vergilendirme alanında atılan ilk adım Manga Carta (Büyük Özgürlük Fermanı), Osmanlı imparatorluğunda vergilendirme alanında atılan ilk adım ise Senedi İttifak ile olmuştur ( Yanıt E ): Gayrimenkul sermaye iradı istisnasından sadece mesken kirası yararlanmaktadır. İşyeri kirası yararlanamamaktadır ( Yanıt D ): Vergi Hukukunda kıyas yasaktır. Vergi Usul Kanununda vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder denilmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç kanunları kelime kelime okunduğu gibi işlem yapmalıyız. Buna vergi hukukunda vergilerin yasallığı denilmektedir. TİCARET HUKUKU ( ) 111. (Yanıt C) : Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması veya yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından izin verilebilir. ( Yanıt B ): Bu tip sorularda seçeneklerde en az kazanan seçenek bulunmalıdır. Seçeneklerde en az kazanan berber dir. ( Yanıt D ): Vergi Hukukun asli kaynakları: 112. (Yanıt E): İşletme TTK nun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Ticaret unvanından farklı olarak, işletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan isimlere işletme adı verilir. İşletme adının kullanılması zorunlu değildir. Ancak kullanılması halinde tescili zorunludur. İşletme adını esnaflarda kullanabilir. a) Anayasa b) Yasa c) Kanun hükmünde kararname d) Uluslararası vergi antlaşmaları e) Bakanlar Kurulu Kararı f) İçtihadı birleştirme kararları g) Anayasa mahkemesi kararları Soruda sadece Genelge zorunlu kaynağı değildir. 16

17 117. (Yanıt B) : Borç ilişkisi sorumluluğa yol açan bir ilişkidir ve kural olarak, borcu doğuran tüm kaynaklar için geçerlidir. Hukukumuzda borçlu, alacaklısı karşısında yalnızca malvarlığı ile sorumlu tutulur. Borçlu, borca aykırı davrandığı zaman kural olarak, alacaklıya karşı haczedilebilen tüm mal varlığı ile sorumlu olur. Dolayısıyla borcunu ifa etmeyen borçlunun malvarlığına el konulabilmesi mümkünken, sorumluluğun bir gereği olarak, borçlunun hapsedilmesi söz konusu edilemez (Yanıt E) : Limited şirketlerde ortak sayısı ikiden az elliden çok olamaz. Limited şirket ez az iki ortak ile kurulabilir. Ayrıca kanuna uygun şekilde kurulan bir limited şirkette ortak sayısının sonradan bire inmesi durumunda şirket infisah olmaz (Yanıt B ) : Anonim şirketler; tedrici veya ani şekilde kurulur. Ani kuruluşta, sermayenin tamamı kurucu ortaklar taahhüt edilir. Sermaye için üçüncü kişilere müracaat söz konusu değildir (Yanıt A) : Arazi, tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz sayılır. Buna göre; taşınmaz satım sözleşmesi, arazi veya taşınmaz olarak tapu siciline kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümlerin ücret karşılığında devri taahhüdü olarak tanımlanabilir. Borçlar Kanunu m. 213/I göre, taşınmaz satımının geçerli olması için resmi şekilde yapılması şarttır. Yani bu sözleşmelerin tapu sicil müdürlüklerince düzenlenmesi gerekir. Tedrici kuruluşta ise, sözleşme safhasında bir kısım sermayenin kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmesi ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edilmesi suretiyle olur (Yanıt D) : Nama yazılı senet içinde senet bedelini her hamiline ödemek hakkını saklı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa dahi hamile iyiniyetle yapacağı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olar. Bu tip nama yazılı senetlere eksik nama yazılı senet adı verilir (Yanıt A) : Hukuk düzenince tanınan sonuçlar doğurmaya yönelmiş irade açıklamalarına hukuki işlem adı verilir. Hukuki işlemin varlığından söz edilebilmesi için, zihinsel bir faaliyet olan iradenin, beyan edilmesi şarttır. Verilen örnekte de nama yazılı olan senet bedelinin her hamile ödenmesi hakkı saklı tutulmuştur. Dolayısıyla bu nitelikte düzenlenmiş olan bir eksik nama yazılı senettir. BORÇLAR HUKUKU ( ) 120. (Yanıt A) : Borçlar Kanunu uyarınca; başkalarını çalıştıran kimse, emrinde çalıştırdığı kimselerin ve işçisinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada verdikleri zarardan sorumludur. Bu sorumluluğun doğması için aşağıdaki koşulların mevcut bulunması gerekir. Zararı veren ile istihdam eden arasında istihdam ilişkisi bulunmalıdır. Zarar bir üçüncü kişiye verilmelidir. Zarar, işin görülmesi sırasında, iş ile ilgili olarak verilmiş olmalıdır. İstihdam eden kurtuluş kanıtı getirmemiş olmamalıdır. Sonuç olarak, istahdam eden ile zarar gören arasında bir istihdam ilişkisinin bulunması gerekmez (Yanıt B) : Kira sözleşmesi rızai bir sözleşmedir. Kira sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterli olup, ayrıca kiralanan şeyin kiracıya teslimi şart değildir. Kira sözleşmesi karşılıklı borç doğuran, ivazlı ve devamlı borç ilişkisi doğuran bir sözleşmedir. Kira sözleşmesinin kurulması herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Kural olarak, sözlü olarak veya delalet edici bir irade beyanıyla (zımnen) kurulabilir. 17

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR KASIM 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KISALTMALAR... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. İÇİNDEKİLER... II Metin AYTULUN Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi TMS ve VUK Kapsamında STOKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 3. Dönem Onay Zamanı : 31.10.2015-14:23:42

Detaylı