DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI"

Transkript

1 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2009/34 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ YEVMİYE KAYITLARI Yeminli Mali Müşavirliğimiz tarafından Kayıtları bilgilerinize sunulmuştur. hazırlanan Dönem Sonu İşlemleri Yevmiye Saygılarımla, Osman OKUR Yeminli Mali Müşavir EK : Yevmiye Kayıtları 1

2 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 1- (150 İLK MADDE MALZEME) hesabına evvelce kaydedilmiş bulunan dönem başı stok ve dönem içi alışlardan sarf edilen tutarlar (150.İLK MADDE VE MALZEME ) hesabına alacak, (710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ ) hesabına borç kaydedilir. Bu suretle (150 İLK MADDE VE MALZEME) hesabında sadece dönem sonu stok tutarı kalmış olur.(150) hesap içindeki ilk maddelerden dönem içinde satılan olmuşsa,maliyeti tespit edilir ve bu tutar (150)hesaba alacak (623) hesaba borç kaydedilir. 710 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 150 İLK MADDE VE MALZEME 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 150 İLK MADDE VE MALZEME 2- (730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ ) hesabı içinde stok bırakan yakıt, işletme malzemesi,tamir ve bakım malzemesi gibi hesaplar varsa stok tutarının (150 İLK MADDE VE MALZEME) hesabına devredilmesi gerekir. 150 İLK MADDE VE MALZEME 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 3- Daha sonra yıl içinde yapılan üretim muhasebeleştirilmesi için; A) (710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ) hesabının bakiyesi (711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABINA) na alacak, B) (720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ) hesabının bakiyesi (721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI) na alacak, C) (730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ) hesabının bakiyesi (731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI) na alacak, 2

3 D) (151 YARIMAMULLER ÜRETİM) hesabına borç kaydedilerek devir işlemi yapılır. 151 YARIMAMULLER ÜRETİM 711 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 4- (151 YARIMAMULLER ÜRETİM) hesabında toplanan ilk madde ve malzeme,direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri toplamı üretim maliyetini meydana getirir. Dönem sonunda yarı mamul stoku kalmış ise bu tutar (151) hesaba bırakılmak şartıyla mamul hale gelen üretim tutarı ; (151 YARIMAMULLER ÜRETİM) hesabına alacak,(152 MAMULLER) hesabına borç kaydedilir. Bu şekilde (151 YARIMAMULLER ÜRETİM) hesabının bakiyesi dönem sonu yarı mamul stokunu ifade eder. 152 MAMULLER 151 YARIMAMULLER ÜRETİM 5- Dönem sonunda mamul stok kalmışsa bu tutar (152) numaralı hesaba bırakılır. Geriye kalan yani satılmış bulunan mamullerin maliyet tutarı ; (152 MAMULLER) hesabına alacak,(620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ) hesabına borç kaydedilerek maliyet devri yapılır. Bu suretle (152 MAMULLER) hesabının bakiyesi dönem sonu mamul stoklarını verir. 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 152 MAMULLER 3

4 6- Dönem sonunda ticari mal stokunun kalmış olması halinde (153) numaralı hesabın dönem sonu bakiyesinden stok tutarının çıkarılması sonucu kalan meblağ (153 TİCARİ MALLAR) hesabına alacak (621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ) hesabına borç kaydedilir. Bu suretle (153) numaralı hesapta dönem sonu ticari mal stoku bırakılmış olur. 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 153 TİCARİ MALLAR 7- Dönem içinde hizmet üretimine ait gider tutarlarının işlendiği ; (740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ) hesabının bakiyesi (741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI) na alacak (622 SATILAN HİZMET MALİYETİ) hesabına borç kaydedilir. 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANS.HES. 8- Yukarıda bahsedilen üretim ve stok hesaplarının devrinden sonra gider hesaplarının devri yapılır. a) (750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ) hesabının bakiyesi (751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI) na alacak,(630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ) hesabına borç, b) (760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ) hesabının bakiyesi (761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM YANSITMA HESABI) na alacak,(631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ) hesabına borç, c) (770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ) hesabının bakiyesi (771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI) na alacak (632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ) hesabına borç, 4

5 d) (780 FİNANSMAN GİDERLERİ) hesabının bakiyesi (781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI) na alacak,(660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ) veya (661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ) hesaplarına borç kaydı yapılarak giderler ile ilgili (7) li ilk kayıt hesaplarındaki tutarların,(6) lı gelir tablosu hesaplarına devri sağlanır. 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 751 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI 9- Sonra dönem sonu gelir ve gider karakterli hesapların kar ve zarar hesabına devrine sıra gelir. Bunun için (6) lı hesaplardan gider karakterli olanlara alacak,buna karşılık (690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI) hesabına borç,ayrıca (6) lı hesaplardan gelir karakterli olanlara borç ve (690 DÖNEM KAR VEYA ZARARI) HESABINA ALACAK KAYDEDİLİR DÖNEM KAR VEYA ZARARI 610 SATIŞTAN İADELER 611 SATIŞ İSKONTALARI 612 DİĞER İNDİRİMLER 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ 621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 630 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİERLERİ 631 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 653 KOMİSYON GİDERLERİ 5

6 654 KARŞILIK GİDERLERİ 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI 656 KAMBİYO ZARARLARI 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR YURT İÇİ SATIŞLAR 601 YURT DIŞI SATIŞLAR 602 DİĞER GELİRLER 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 641 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 642 FAİZ GELİRLERİ 643 KOMİSYON GELİRLERİ 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 646 KAMBİYO KARLARI 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLARI 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI -- Bu kayıt sonrası mizan alınarak hesap kontrollerinin yapılması gerekir. (7) li olan ve dönem içine kayıt yapılan gider hesaplarının hepsinin borç bakiyesi verdiği,buna karşılık aynı adı taşıyan gider yansıtma hesaplarının aynı tutarda ALACAK bakiyesi verdiği görülecektir. (7) li gider tutarları yansıtma hesapları aracılığı ile ÜRETİM,YATIRIM ve (6) lı GELİR TABLOSU HESAPLARINA, (6) lı gelir ve gider hesaplarından da (690 DÖNEM KAR VE ZARARI) hesabına gittiğinden (6) lı gruptaki hesaplardan sadece (690 DÖNEM KAR VE ZARARI) hesabı açık kalmış olmalıdır. Bu kontrollerin yapılmasından sonra aşağıdaki işlemlere devam edilebilir. 6

7 10- Yukarıdaki işlemlerden sonra üretim ile ilgili gider hesaplarıyla üretim giderlerine ait yansıtma hesapları karşılıklı olarak birbirine devredilerek kapatılır DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI 721 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 710 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ Daha sonra yine dönem sonunda gider ile ilgili hesaplarla gider yansıtma hesapları karşılık olarak birbirlerine devredilerek kapatılır ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI 761 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITM AHESABI 750 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİERME GİDERLERİ 760 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 780 FİNANSMAN GİERLERİ - Yapılan bu kayıtla (7) li grup hesapların hiçbirinin bakiye vermediği ve hepsinin kapandığı görülecektir. 12- (690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI) hesabının bakiyesi,ilgili döneme ait kar veya zarar sonucunu ifade eder. 7

8 a) Dönemin zararla kapanması halinde,zarar tutarı (690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI) hesabına alacak,(692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI) hesabına borç kaydedilir DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI - Daha sonra zarar tutarı (591 DÖNEM NET ZARARI) hesabına borç,(692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI) hesabına alacak kaydedilir DÖNEM NET ZARARI 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI - b) Dönemin karla kapanması halinde ise ticari kar tutarından vergi kanunlarına göre kanunen kabul edilmeyen giderler,istisnalar ve vergiye tabi olmayan gelirler dikkate alınarak mali kara ulaşılır ve bunun üzerinden işletmenin vergi ve fon mükellefiyetleri tespit edilir. Hesaplanan vergi ve fon tutarları ;(691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI) hesabına borç,(370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI) hesabına alacak kaydedilir DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜKLÜLÜK KARŞILIKLARI 370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI -- 8

9 13- Daha sonra dönemde tahakkuk eden ve ödenen geçici vergiler (371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ) hesabına borç,(193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR) hesabına alacak olarak kaydedilir DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VER. VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Vergi ve fon karşılıkları tespit edildikten sonra muhasebe kaydı yapılarak dönem karı hesabı kapatılır. Hesaplanan vergi ve fon tutarları dönem karından düşülerek vergi sonrası net dönem karına ulaşılır. (690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI) hesabına borç,(691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI) ve (692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI) hesaplarına alacak kaydedilir DÖNEM KARI VEYA ZARARI 691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI Daha sonra vergi, sonrası net kar ; (692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI) hesabına borç, (590 DÖNEM NET KARI) hesabına alacak kaydedilir DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 590 DÖNEM NET KARI --- 9

10 16- Cari yıl Şubat ayında tahakkuk eden ve ödenen geçici vergi son taksiti de Nisan ayında (371) hesaba borç,(193) hesaba alacak kaydedilir ve (193) hesap kapatılır DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR Daha sonra yine Nisan ayı içinde hesaplanan vergi ve fon payı (370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIKLARI) hesabına borç,(371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ) hesabına ve (360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR) hesabına alacak olarak kaydedilir DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2011/6 Tarih: 20.01.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 403 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27820 Resmi Gazete Tarihi 19/01/2011 Kapsam 1. Giriş: Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere

Detaylı

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm)

Kesin Mizan. Kesin mizan. [X] Redcode Enterprise. [X] Redcode Standart. [X] Entegre.NET. 5.0.10 (Onaylı sürüm) Kesin Mizan Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 (Onaylı sürüm) Uygulama Kesin Mizan Bilgilerinin Elektronik Ortamda

Detaylı

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar

Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ESKİŞEHİR SMMM ODASI Chamber of Certified Public Accountants of Eskişehir Geçici, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanlarında Özellikli Durumlar ALİ KARAKUŞ Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA UÇKAÇ Serbest Muhasebeci

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 1 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN GELİR TABLOSU 344MV0027 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE ÖZKAYNAKLAR GELİRLER VE GİDERLER NAZIM HESAPLAR Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÖZKAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR Öz kaynaklar (öz sermaye), işletme sahip veya sahiplerinin

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 11. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gelir Tablosu ve Gelir Hesapları (60, 64, 67 Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Gelir Tablosunun Tanımı ve Kapsamı Gelir tablosu,

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kağıdınızın 11 sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ. Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir 9 786055 867768 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MALİ İŞLER YÖNERGESİ Merkez Konsey in 08/09/2013 Tarihli Kararı ile kabul edilerek 01/10/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Türk Tabipleri Birliği Mali İşler Yönergesi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler;

Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE KANUNİ YEDEK AKÇELER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Kurumlarda kar dağıtımını yönlendiren başlıca düzenlemeler; 1-Türk Ticaret Kanunu 2-Vergi Kanunları 3-Şirket

Detaylı

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR

NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR NUMERUS ÖZGÜN MUHASEBE SORULARI NIN (3.BASI) TAHMİN ETTİĞİ SORULAR 2013 MUHASEBE SORUSU NUMERUS MUHASEBE SAYFA:29 SORU 1: I. Parayla ölçülme II. Maliyet esası A) Kişilik B) Özün önceliği III. Tutarlılık

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII EGE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANININ KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE UYGULANMASI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANININ KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE UYGULANMASI TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANININ KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE UYGULANMASI Sakıp ŞEKER * I GENEL AÇIKLAMA Kooperatifler Kanunu'nun 89. maddesinde kooperatiflerin muhasebe usulleri ve mecbur olarak tutacakları

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı