GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ"

Transkript

1 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş YILI FAALİYET RAPORU 18.FAALİYET DÖNEMİ YÖNETİM KURULUNUN 24/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014/01 SAYILI TOPLANTISINDA KABUL EDİLEREK GENEL KURULA SUNULMUŞTUR.

2 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimiz in 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2014 Perşembe günü saat 18:30 de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Maçka-Beşiktaş/İstanbul'da yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın, hisse senetlerini ve bunların mülkiyetini tevsik eden bir belge ile Şirketimiz merkezine 16/04/2014 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almalarını, toplantıya bizzat katılamayacak ortaklarımızın T.Ticaret Kanunu hükümleri gereğince aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi doldurarak imzalamalarını, notere onaylatmalarını ve noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmelerini, Şirketimiz in 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının 09/04/2014 tarihinden itibaren toplantının yapılacağı adreste tetkiklere hazır bulundurulacağını bilgi edinmelerini, bildirilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz. 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, Yılı Faaliyetleri ile 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, yılı Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin ücretlerinin tespiti, 7- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, 8- Dilek,Temenniler,Kapanış. YÖNETİM KURULU

3 VEKALETNAME GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Sahip olduğum..tl. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 24/04/2014 Perşembe günü saat de Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Marmara Apt. No:4 Kat:6 Beşiktaş /İstanbul adresinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya. yı vekil tayin ediyorum. VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/ Unvanı Tarih ve İmza

4 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ SAYIN ŞEVKET DEMİREL İN GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC. A.Ş. 24/04/2014 OLAĞAN GENEL KURUL MESAJI Sayın Hissedarlarımız, On sekizinci Faaliyet Dönemini tamamlamış bulunan Şirketimizin, Hesap Dönemi faaliyetini tetkik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz der, ilginize teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız. Şirketimiz 1989 yılında Göltaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin kapasite artırımı için kurulan 2. hattın ve fabrikanın diğer ünitelerindeki hazır beton ihtiyaçlarını karşılamak için Isparta Hazır Beton Tesisi kurulmuş ve 2 mikserle üretime başlamıştır. Göltaş Çimento A.Ş. bünyesinde 1990 yılından itibaren piyasaya hazır beton satmaya başlamıştır. Ülkemizde hazır beton üretimine ve tüketimine paralel olarak 1995 yılında Antalya Hazır Beton Tesisi devreye alınmıştır. Hazır beton tesislerimiz 1996 yılında Göltaş Çimento A.Ş. bünyesinden ayrılarak TL sermaye ile Göltaş Hazır Beton ve Yapı elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında yeni bir şirket olarak kurulmuş ve tesis, araç ve ekipmanları Göltaş Çimento A.Ş. den kiralayarak faaliyetine devam etmiştir yılı Ağustos ayında Burdur ve bölgesinin hazır beton ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir beton santrali kurulmuştur. Ayrıca çok uzun süreden beri kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran Isparta Tesisi beton santralinin yerine yeni bir santral alınarak yeni yerinde hizmet vermeye devam etmektedir. Isparta ve Burdur Tesislerimizin hammadde ihtiyacını karşılamak için Isparta hazır beton tesisimiz bünyesinde 320 ton/saat kapasiteli kırma eleme tesisi mevcut olup, agrega üretimi yapılmaktadır yılı içerisinde agrega satışına da önem verilmiş ve beton agregalarının yanında özellikle karayolları teknik şartnamelerine uygun temel, alt temel ve asfalt yapımı için uygun malzeme üretilmiş ve satılmıştır. Mart-2013 itibari ile Mevcut piyasa dengeleri ve diğer ekonomik koşullar birlikte değerlendirilerek Alanya ve Manavgat tesislerimizin faaliyetleri durdurulmuştur. Bilgisayar kontrollü üretim yapan beton santrallerimizin toplam üretim kapasiteleri ise ; Isparta 120 m3/saat Antalya I 90 m3/saat Antalya II 90 m3/saat Belek 80 m3/saat Burdur 120 m3/saat Isp.Havaalanı 90 m3/saat

5 Araç parkımız ; SANTRAL MOBİL POMPA MİKSER KAMYON DÜZ KEPÇE ISPARTA ANTALYA BELEK BURDUR ISP.HAVAALANI TOPLAM Ekonomik Ömrü Tükenen Parka Çekilen Araçlar ; SANTRAL MOBİL POMPA MİKSER ISPARTA - 6 ANTALYA 5 2 TOPLAM 5 8 Santrallerimizin yılları karşılaştırmalı satışları; SANTRAL ISPARTA ANTALYA ALANYA MANAVGAT BELEK BURDUR KÜTAHYA ISP.HAVAALANI TOPLAM yılı ile 2013 yılı arasında ki satışlarımızı kıyasladığımızda; toplamda % 35,30 luk bir azalış meydana gelmiştir. Bu azalışta en önemli etkenler; Proje bazlı Kütahya (Kara Havacılık Okulu) mobil tesisimizin Aralık 2012 yılında tamamlanması ve Alanya & Manavgat tesislerimizin 2013 yılı Mart ayında kapatılmasıdır. Sermaye yetersizliği içindeki bazı rakip firmaların vermiş olduğu rasyonel olmayan fiyat, vade ve teminatsız satış koşullarının piyasada referans olması neticesinde zaman zaman bu koşullarla rekabet etmek zorunda kalınmıştır. Ayrıca İnşaat sektöründeki denetim boşluğu ve haksız rekabetten kaynaklanan kalitesiz ürün tehlikesi, arz-talep dengesizliği neticesinde karlılık sağlanamamıştır. Bunun neticesinde 2013 yılı zararla kapatılmıştır. Raporu yüksek tetkiklerinize arz eder, sevgi ve saygılarımızla teşekkürlerimizi sunarız. GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

6 MİSYON, VİZYON, DEĞERLER VE STRATEJİ Şirketimizin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak müşterilerimizin beklentilerini tatmin edecek kalitede ve yürürlükteki standartlara uygun ürünleri üretmeyi, pazara sunmayı ve bunun devamlılığını sağlayarak, Kalite Yönetim Sistemi nin sürekli gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini amaçlamaktayız. Kuruluşundan bugüne kadar faaliyet gösterdiği her bölgede ürün ve hizmet kalitesi, ciddiyet ve kurumsallığı ile müşterilerine ve tedarikçilerine vermiş olduğu güvenin karşılığında aldığı güç ile Göltaş Hazır Beton A.Ş. faaliyetlerine devam edecektir. Şirketimiz vizyon ve misyonu ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 gibi yönetim sistemleri politikaları içinde onaylamıştır. Değerler Her zaman en iyi ve en düşük maliyetle hizmet vermeye çalıştığımız müşterilerimiz, görevlerinin gerektirdiği yetkilerle donanmış, sorumluluklarının bilincinde yeni projelere imza atmak için kendilerini sürekli geliştiren ve takım ruhu ile çalışan personelimiz en değerli kaynaklarımızdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Şirketimiz tüm çalışanlarının, taşeron çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı, riskleri en aza indirmeye çalışarak, ulusal ve uluslararası yasalara uymak kaydıyla sıfır kaza hedefini politika olarak benimsemiştir. Şirketimiz OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına 2010 yılı içinde başlamış, tarihinde TÇMB tarafından OHSAS belgesini almıştır yılında SGS International Certification Services (ICS) den ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alınmıştır. Sistemlerin belgelendirme ve denetlemelerinin tek elden yapılması için tarihinde Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından denetleme geçirilmiş ve belgelendirme yapılmıştır yılında KÇK tarafından yapılan gözetim tetkiki ile ISO 9001:2008 geçişi yapılmıştır. KÇK dan KÇK işareti alınması için temasa geçilmiş ve Eylül 2008 de tesislerimizde KÇK uygunluk belgelendirmesi yapılarak belgelerimiz alınmıştır. Yine 30 Haziran 03 Temmuz 2010 tarihleri arasında Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK) tarafından yapılan gözetim tetkiki ile KÇK Uygunluk Belgeleri G Uygunluk Belgesi olarak değiştirilmiştir. Böylece firmamız G Uygunluk Belgesine sahip sayılı firmalar arasına girmiştir. Şirketimiz aynı zamanda Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi Belgesi ne ve TSE den TS Uygunluk belgelerine sahiptir.

7 Çevre Denetim Yönetmeliği ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre Yönetim Hizmeti ile Çevre İzin ve Lisans Başvuru Hizmeti için, TÇMB-EÇKA ve Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, tarihinde sözleşme yapılmış olup tarihinde yenilenmiştir. Sözleşme kapsamında her ay tesislerimizde Çevre Görevlisi tarafından Çevre Tetkikleri yapılmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan akredite kuruluş KÇK tarafından Antalya ve Isparta Tesislerinde emisyon teyit ölçümlerine başlanmış, en geç Haziran ayı içerisinde Burdur Tesisinde teyit ölçümlerine başlanacaktır. Yönetmelik kapsamında; Antalya, Burdur Isparta Tesislerimizin 5 yıl süre ile geçerli olan Hava Emisyonu kapsamında Çevre İzin Belgeleri alınmıştır. Burdur Hazır Beton Tesisi için Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden belge no lu Ek-2 Faaliyeti İzin Belgesi alınmış, tarihli 2 yıl süre ile geçerli belge yenilenmesi yapılmıştır. 3 adet hazır beton santralinde yasal yönetmelikler çerçevesinde Atık Yağların ve diğer tehlikeli atıkların bakanlıktan çevre lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertarafı sağlanmaktadır. Tesislerimizde oluşan hiçbir atık, doğadaki alıcı ortama gelişigüzel verilmemektedir. Çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir. Buna ilaveten tüm tesislerimizde ISO Çevre Yönetim Sistemi kurulması çalışmalar tamamlanmış olup Belgelendirme tetkiki için KÇK ya başvurulmuştur. I- ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ İnşaat sektörüne hizmet veren ticari hazır beton kuruşumuz, 1996 yılında Göltaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kurularak ilerleyen yıllarda Isparta-Antalya-Burdur santrallerimizle hizmet vermeye başlamıştır. a- Genel Bilgi Hesap Dönemi : Ticaret Unvanı : Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San.Tic.A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : Kuruluş Tarihi : 18 Ocak 1996 Ortak Sayısı : 8 Kayıtlı Sermaye/ Ödenmiş sermaye : TL

8 b- Adresler MERKEZ TELEFON : FAX : ADRES : Vişnezade Mah. Prof. Alaeddin Yavaşça Sok. Marmara Apt. No:4 Beşiktaş/İSTANBUL ISPARTA HAZIR BETON TELEFON : FAX : ADRES : Isparta-Afyon Karayolu 15. Km ISPARTA ANTALYA HAZIR BETON TELEFON : (3 HAT) FAX : ADRES : Sinan Mah. Şen Sok. No:207 Kepez/ANTALYA BURDUR HAZIR BETON TELEFON : (2 HAT) FAX : ADRES : Burdur-Fethiye Karayolu Çendik Köyü Mevkii/BURDUR KEÇİBORLU MOBİL SANTRAL (KARA HAVACILIK OKULU ) TELEFON : FAX : - ADRES : Keçiborlu/ISPARTA BELEK MOBİL SANTRAL (SUENO OTEL) TELEFON : FAX : - ADRES : Akkınlar Mah.Taşlıburun cad. No:18/1-1 Kadriye Serik /ANTALYA Web sitesi :

9 c- Şirketin Organizasyonu Şirket 1996 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet konusu Hazır Beton üretimi ve satışıdır Cari Dönem Önceki Dönem Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Göltaş Çimento A.Ş TL. % 99, TL. % 99,94 Şevket Demirel TL. % 0, TL. % 0,035 Ş.Nihan Atasagun TL. % 0, TL. % 0,011 Neslihan Demirel TL. % 0, TL. % 0,011 Diğer Ortaklar 4.-TL. % 0, TL. % 0, Toplam TL TL. d- Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli (Yirmidokuzmilyon) hisseye ayrılmış (Yirmidokuzmilyon) Türk Lirası dır. Ödenmiş sermayesi (Yirmidokuzmilyon)Türk Lirası dır. Dönem içerisinde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

10 GÖLTAŞ HAZIR BETON A.Ş ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) GÖLTAŞ A.Ş ,00 99,97 ŞEVKET DEMİREL 5.996,00 0,00021 Ş.NİHAN ATASAGUN 2.000,00 0,00007 NESLİHAN DEMİREL 2.000,00 0,00007 DİĞER ORTAKLAR 4,00 0, TOPLAM ,00 1, Tarihli Olağan Genel Kurulda alınan karar gereği Şirket sermayesi TL. den TL ye çıkartılmıştır. Şirketimizin tüzel kişi ortaklarından Göltaş Çimento A.Ş. ortaklık yapısı da aşağıdaki gibidir : GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş.'NİN ORTAKLIK YAPISI ORTAKLAR PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş ,00 27,56 HALKA AÇIK KISIM ,00 68,77 DİĞER ORTAKLAR ,00 3,67 TOPLAM ,00 100,00 e- Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirketin imtiyazlı payı yoktur. Şirket Ana Sözleşmesi nin 7.maddesine göre: Şirketin sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerli (Yirmidokuzmilyon) hisseye ayrılmış (Yirmidokuzmilyon) Türk Lirasıdır. Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.

11 f- Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı Yönetim Kurulu üyeleri tarihli Genel Kurul da 3(Üç) yıl için seçilmiş olup, görev süresi devam etmektedir. YÖNETİM KURULU Şevket DEMİREL Başkan ve Murahhas Aza Üç Yıl Ş.Nihan ATASAGUN Başkan Vekili Üç Yıl Neslihan DEMİREL Murahhas Aza Üç Yıl U.Binhan KESİCİ Üye Üç Yıl Cengiz ÖZDEMİR Üye Üç Yıl Sertaç Bora ÖZYURT Üye Üç Yıl Nuri AKPINAR Üye Üç Yıl Yönetim Kurulu nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun 23 Mayıs 2012 gün ve 2012/07 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 19 Haziran 2012 tarih ve 8093 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek belirlenmiştir. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Hasan ÇOLAK Mehmet Ali KOL Eralp İŞLER Isparta Tesisi Müdürü Antalya Tesisi Müdürü Burdur Tesisi Müdürü 2013 Yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın mevcudu; 23 kişi Beyaz yakalı, 75 kişi Mavi yakalı olmak üzere toplamda 98 kişi aylık ücretli çalışan personelimiz vardır.

12 İnsan Kaynakları departmanı; ISO 9001:2008 ve OHSAS Yönetim sistemlerine uyum sağlayarak, şirketin hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde verimliliği temel alan, çağdaş insan kaynakları programlarını yürütmektedir. Şirketimiz çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit edip planlayarak çalışanları etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler düzenlemiştir. Şirket içi eğitim imkanının geliştirilmesi kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirketi ve kurumları tarafından da yararlanılmıştır. Şirketimiz İnsan Kaynakları stratejimizi ve öncelikle hedeflerimizi belirlerken, İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücretlendirme ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır. Çalışanlarımızın maaş, avans, harcırah, sosyal yardımlar gibi haklarının ödenmesi ve SSK primleri, İşsizlik primleri gibi yasal kesintilerinin süresi içerisinde ilgili resmi kurumlara yatırılmasını takip etmektedir. Şirketimize iş yapan taşeron firmaların da resmi yükümlüklerini zamanında yerine getirmesini takip etmiştir. g- Bir önceki GK da (eski TTK md ) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmaya ilgili yetki verilmişse ve bu yetkinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldıysa faaliyetler hakkında bilgi Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında (eski TTK md ) uyarınca, YK üyelerine şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapma ve rekabette bulunmaya ilgili yetki verilmiştir. Bu yetki kullanılmamıştır. II- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyeye ilişkin ücretlendirme tarihli Olağan Genel Kurulda Murahhas Üye Şevket Demirel e aylık net TL/Ay Murahhas Üye Neslihan Demirel e aylık net TL/Ay, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi şeklinde alınan karar gereği yapılmıştır.

13 2013 yılı toplam Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan ücretler toplamı: ,78 -TL. sıdır. Bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta ve Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirketin Hesap Döneminde Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti bulunmamaktadır. IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a- Şirketimiz Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. Tic. A.Ş. nin kiracısı konumunda olduğu için ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım ve satın alınan demirbaşları bulunmamaktadır. b yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Murahhas üyelerine düzenli olarak raporlamak, alınan ve alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir. c yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur. ç yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur. d yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetimi ve kamu denetimi yoktur. e yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava yoktur. f yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur. g yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir. h- Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır. i yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcama yoktur.

14 j- Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü ; 2013 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı ve hakim ortağının yönlendirmesiyle hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler Rapor içeriğinde yer almaktadır. k yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Şirketler topluluğu ile herhangi bir hukuki işlem olmamıştır. V- FİNANSAL DURUM a- BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMDEN GEÇMİŞ MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI Şirket Halka Kapalı şirket olduğundan Bağımsız Dış Denetim e tabi değildir. b YILI FAALİYET DÖNEMİ DENETÇİ RAPORU Şirketimizde denetçi yoktur. c YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimiz Bağımsız Dış Denetime tabi değildir.

15 d- FİNANSAL DEĞERLENDİRME Şirketimizin kullandığı belli başlı finansal araçlar, nakit, direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlardır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amacımız operasyonlarımız için finansman yaratmaktır. Şirketimiz ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. VI- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup, kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanmamaktadır. Şirketimiz in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır. Performansa göre yeni stratejiler belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu günlük, aylık, yıllık nakit akışı, üretim, stok, sevkiyat programını etkin olarak kontrol etmekte ve risk unsurlarını tespit edip çözüme ulaştırmaktadır.

16 VII- DİĞER HUSUSLAR Proje bazlı Antalya ili Serik İlçesi Kadriye Beldesi Taşlıburun Mevkii sınırları içinde yapımına 2013 yılı aralık ayında başlanan Sueno Golf Otel inşaatında kullanılacak olan hazır beton üretimi için 80 m3/saat kapasiteli bir adet beton santrali kurulmuş ve otel ile ilgili yapılan inşaatlar için her türlü betonarme beton ve özel betonlar üretilmeye başlanmıştır. BELEK SUENO OTEL İNŞAATI

17 Yine Proje bazlı hizmet vermek üzere 2012 yılı Ağustos ayında Isparta ili Keçiborlu İlçesi sınırları içinde yapımına başlanan Kara Havacılık Okulu inşaatında kullanılan hazır betonun üretimi 2013 yılında da devam etmiştir. KEÇİBORLU KARA HAVACILIK OKULU BETON DÖKÜMÜ Antalya bölgemizdeki tesislerimizde hazır beton nakliye ve pompalama işi taşeron firmaya yaptırılmaktaydı; Pazarın daralması ve beton miktarının azalması nedeniyle tarihinde taşeron firma Hedef İnşaat Ltd.Şti ile sözleşmemiz sonlandırılmıştır.

18 GÖLTAŞ HAZIR BETON VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,73 A HAZIR DEĞERLER , , Kasa , , Bankalar , , Diğer hazır değerler , ,33 B MENKUL KIYMETLER ,10 0, Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları ,10 0,00 C TİCARİ ALACAKLAR , , Alıcılar , , Alacak Senetleri , , Verilen Depozito ve Teminatlar 500, , Diğer Ticari Alacaklar 4.394,40 0, Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) , ,02 E STOKLAR , , İlk Madde ve Malzeme , , Yarı Mamuller - Üretim , , Mamuller 0,01 0,00 G GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GELİR TAHAK , , Gelecek Aylara Ait Giderler , , Gelir Tahakkukları 0, ,23 H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , Devreden KDV , , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0, , İş Avansları , , Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar ,40 0,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,11 D MADDİ DURAN VARLIKLAR , , Arazi ve Arsalar 1.018, , Tesis,Makine ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,67 E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , Haklar , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar(-) , ,60 G GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GELİR TAH , , Gelecek Yıllara ait Giderler , ,90 AKTİF TOPLAMI , ,84

19 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,54 B TİCARİ BORÇLAR , , Satıcılar , , Borç Senetleri , ,14 C DİĞER BORÇLAR , , Personele Borçlar , ,28 D ALINAN AVANSLAR , , Alınan Sipariş Avansları , ,08 F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞ.YÜKÜMLÜLÜKLER , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,01 G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0, , Maliyet Giderleri Karşılığı 0, ,85 H GELECEK AYLARA AİT GEL.VE GIDER TAHAK , , Gelecek Aylara Ait Gelirler 4.708, ,48 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,31 A ÖDENMİŞ SERMAYE , , Sermaye , , Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00 0,00 03 Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları , ,09 04.Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00 0,00 B SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0, Hisse Senetleri İhraç Primleri 0,00 0, Hisse Senedi İptal Karları 0,00 0, M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 0,00 0, İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 0,00 0, Diğer Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 C KAR YEDEKLERİ , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri 0,00 0, Olağanüstü Yedekler , , Diğer Kar Yedekleri 0,00 0, Özel Fonlar 0,00 0,00 D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 0,00 01.Geçmiş Yıl Karları 0,00 0,00 E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) , ,21 01.Geçmiş Yıl Zararları (-) , ,21 F DÖNEM NET KARI(ZARARI) , , Dönem Net Karı 0,00 0, Dönem Net Zararı (-) , ,01 PASİF TOPLAMI , ,84

20 BİLANÇO DİPNOTLARI 1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 0 -TL. 2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere : a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 0 -TL. b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi : ,39TL 3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 0 -TL. 4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : ,00.TL 5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 0 -TL. 6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : 0 -TL. 7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 8. Yurtdışından alacaklar (avanslar dahil) İlgili Hesap Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 9. Yurtdışında borçlar (avanslar dahil) İlgili Hesap Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutar 10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: 0 -TL. 11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 0 -TL. 12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı : 0 -TL. 13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü : Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutarı Hamiline 5.Tertip Hamiline 5.Tertip Hamiline 5.Tertip Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : 0 TL

21 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının : Adı Pay Oranı Pay Tutarı GÖLTAŞ A.Ş. % 99, ,00 -TL. 16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklarının Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Karı 17. Stok değerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem : Ağırlıklı Ortalama Maliyet b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : Ağırlıklı Ortalama Maliyet c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış tutarı : 18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti. : ,75.-TL. b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : 19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları Ticari Alacak Ticari Borç 1-Ana kuruluş 2-Bağlı Ortaklık-(Göltaş) İştirakler 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi 22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : 0 -TL. 23. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarları : 0 -TL. 25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu nun 13.04.2012 tarihinde yapılan 07 numaralı toplantısında kabul edilerek Genel Kurul a sunulmuştur. Faaliyet Raporu 2011 GÖLTAŞ Göller

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 19.02.2015 tarih ve 426 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER RAPORU Yönetim Kurulumuzun 08.02.2012 Tarih ve 313 Sayılı

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com

2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL. www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL www.ayescelik.com 2011 YILI FAALİYET RAPORU UMUMİ HEYET 20 MAYIS 2012 İSTANBUL 1 Genel Merkezimizin Olduğu Metropol Binası 2 Ödenmiş sermaye

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ

Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ Yönerge No: 30 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ ARALIK-2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE ESASLARI YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER MUHASEBE USUL VE ESASLARI... 1

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 2002-31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona

Detaylı

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MARMARABİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Marmarabirlik Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Firma Bilgileri Firma Unvanı : MARMARABİRLİK Tarım Ürünleri

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI

YAPI KREDİ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BİLANÇO DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu kâr dağ t m teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmas, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 0.0.00 0.0.0.0.0.0.0.. Dönem Raporu _ Açılış, _ Genel Kurul Başkanlk Divan seçimi, Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, _ Genel Kurul Toplant Tutanağnn, ortaklar adna imzalanmas için Divan Heyetine yetki

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ( Şirket ) 24 Aralık 1943 tarihinde faaliyete geçmiştir. Şirket merkezi ve genel müdürlüğü

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 0 ŞİRKET BİLGİLERİ Künye Sermaye Ödenmiş Sermaye : UMPAŞ HOLDİNG A.Ş. : 42.000.000.-TL : 42.000.000.-TL Ortak Sayısı : 5.570 Kuruluş tarihi : 01.12.1997 Ticaret

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2005 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi Faaliyet Raporu 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I- GİRİŞ 2014 yılının ilk üç çeyreği beklenen den daha iyi geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre satış miktarımız %26, ciro ise %38 artmıştır. II- GENEL

Detaylı

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı,

Detaylı